Medborgarpanel. Redovisning av fråga 15. Hur kan kommunen vara ett stöd för dig i ditt energisparande? Malin Gustafsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanel. Redovisning av fråga 15. Hur kan kommunen vara ett stöd för dig i ditt energisparande? Malin Gustafsson"

Transkript

1 Medborgarpanel Redovisning av fråga 15 Hur kan kommunen vara ett stöd för dig i ditt energisparande? Malin Gustafsson

2 Medborgarpanel... 1 Redovisning av fråga Energiplanen...3 Information, utbildning och rådgivning...3 Byggnadsåtgärder...4 Kommunala åtgärder...4 Energikällor...5 Transporter och kommunikationer...6 Övrigt...6 2

3 Energiplanen Kindas nuvarande energiplan är sedan 2004 och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna plan har gjorts med ledning av Östsam och LiU projekt "Energiplanering i Östergötland" mellan där Kinda ingått. I energiplanen presenteras de mål och åtgärder som kommunen strävar efter i sitt energiarbete. Här redogörs också för de konsekvenser på miljön och människors hälsa som energisystemet kan ha. Dessa presenteras utifrån tre övergripande mål för perioden I samband med detta har en fråga gått ut till medborgarpanelen angående vad kommunen kan göra för att stödja medborgarna i energisparandet. Svaren redovisas nedan i form av övergripande teman och därunder i punktform. Information, utbildning och rådgivning Kommunen kanske kunde ha träffar med experter i ämnet och på så sätt ge tips och råd om vad som kan passa bäst för den enskilda personen. Kanske kunde man ha någon i kommunen också som man kunde vända sig till för att få råd. Jag har mest funderat utifrån scenariot att man bygger nytt hus eller genomför en större renovering. Då skulle jag gärna se att kommunens energirådgivare kunde ta en aktiv roll. Att man skulle kunna boka ett möte, gärna på plats i huset/byggplatsen för att diskutera olika lösningar som lämpar sig bäst just där. Mötet skulle visserligen kunna ske i kommunhuset, men jag tror att ett besök på plats skulle ge mer. Jag skulle då vara beredd att betala en mindre summa för detta ca kr. Annars är det så klart viktigt att kommunen informerar om hur vi kan spara energi i vardagen, t.ex. via webben, Kindanytt etc. Hålla möten som handlar om energi där man får tips om solenergi och andra sätt att spara på elen. Många har fortfarande eluppvärmda villor. Energirådgivning Man behöver också ha kurser i hur man eldar med ved så det ger bästa möjliga värme, när man hugger den osv. Det känns direkt när man kommer till Kisa den där evinnerliga röklukten från sur ved. Ge små spartips varje gång KindaNytt kommer ut. Gör inga stora omfattande saker. Små nära saker som är lätt att göra för var och en. Tipsa om kontakt med energirådgivaren då det finns tillfälle. Gå ut med en infokampanj om tex "tilläggs-isolera din vind", hur-varför osv. Kommunen kan stödja oss medborgare genom att informera om vilka vardagsåtgärder vi själva kan göra. Kanske ge bättre information, i form av utskick m.m. till hushållen, om tips och råd i denna frågan. Ett sätt att hjälpa medborgarna med råd på ett mera systematiskt sätt än när den enskilde ringer till energirådgivaren, kunde vara att kommunen gör ett utskick, en slags förenklad energideklaration, som den enskilde fyller i och återsänder. I kommunen svar finns då goda råd anpassade till just det specifika husets förutsättningar. Fokus bör väl då ligga på att få ner energiförbrukningen men samtidigt med förnyelsebar energi. När man som enskild Googlar för att finna värmepumpar, solpaneler etc möts man av en djungel (för att inte säga ett träsk) av produkter där det är omöjligt att jämföra produkterna och avgöra vad som är mest optimalt för mitt hus plus andra tekniska frågor. Kommunen kan naturligtvis inte peka på vissa varumärken som bättre än andra men ändå kunna vägleda om bärande principer för att nå lägre energikostnader och lägre utsläpp för den enskilde fastighetsägaren. Kommunen kunde kanske stå för ett eget chattforum där småhusägare kunde skriva om hur man gjort hemma hos sig och berätta om man är nöjd med resultatet eller vill varna andra för misstag man gjort. Anordna visningar med företagare inom branschen energispar och energiomställning till hållbara system =informationsdagar som ni haft förut med Matti Malinen Mera av sånt en gång räcker inte folk har knappt vaknat när det gäller sånt här. 3

4 Gör en länk på hemsidan som handlar om just energiomställning i alla dess former Länka vidare till informativa intressanta hemsidor. Det kanske inte går att ta företagares hemsidor kanske, men om det går kan man ju gärna ta fram vilka företag som finns inom Kinda-Ydre, de kan för det mesta ge en snabbare service och hjälp. Byggnadsåtgärder Att den som vill kan få hjälp av kommunen för att få sin villa (via mätning) testad genom att se hur mycket värme/el som kan sparas in. Isolera taken bättre. De som eldar med ved bör få sina värmepannor kollade så att det är ett bra drag och att deras ved inte är sur och brinner dåligt. Röken från pyrande vedeld är cancerframkallande och luktar mycket starkt. Ej bra för närboende. Smarta hem i visningsform Bygga Värgårdsskolan enligt de tekniska lösningar som finns för att inte datorer, ljus med mera ska vara påslaget mer än nödvändig. Bla genom att tillhandahålla värmekamera eller tjänst för att kontrollera värmeläckage/isoleringsbehov på fastigheter. Kommunala åtgärder Kommunen ska föregå med gott exempel. Handlar smart inte alltid billigt. Kommunala verksamheter bör föregå med gott exempel - t ex solpaneler på de hus som inte är fjärrvärmeanslutna. Satsa på fjärrvärme även till företag och sina egna lokaler. Vara med och driva vindkraft och biogas användning mycket tydligare Jobba för en gasmack i Kisa. Jobba lokalt. Bredare samarbete mellan alla som kan bidra. Idag känns det som i många andra frågor att tjänstemännens lösningar är färdiga. Den läggs i händerna på beslutsfattarna för att enkelt klubbas igenom. Här måste ett bredare tänk in av våra förtroendevalda! En fundering bara: finns det inga planer på solenergi på kommunala fastigheter? Jag tänker mig till exempel ett nytt dagis där man medvetet redan från början satsar på solenergi. En sådan fastighet skulle sen kunna användas som besöksmål och undervisningsobjekt för alla som är intresserade av att satsa. Gärna med kommunens energirådgivare, Matti Malinen, som entusiastisk guide. Sopsortering handlar också om energibesparing (i varje fall i ett större perspektiv). Jag är själv en nästan hysterisk sorterare och får ytterst lite kvar i min soptunna. Det har tydligen lagts en motion om att införa vägning av sopor i Kinda. Jag kan bara säga att för vår del vore det fantastiskt, då skulle våra räkningar bli minimala. Samtidigt är jag väl medveten om problemen med vägning. Risken är förstås att folk inte lägger alla sopor i tunnan utan att de hamnar någon annanstans. Men visst tål det att tänkas på. Eller hur? (Man får väl helt enkelt väga de olika alternativen mot varandra ) I vissa kommuner kan man låna elmätare för att själv mäta vad alla elprylar i hemmet verkligen drar. Det vore en bra idé i Kinda tycker jag. Kommunen skall också spara på energin genom att i möjligaste mån skicka handlingar via nätet istället för papperskopior. Att fixa till med brandstationen i Kisa skulle nog spara några procent i energi, nu står det och blåser ut i stora springor och oisolerade luckor. Kommunen bör också se över vilka åtgärder de bör göra på sina egna anläggningar. Ett exempel är IP i Kisa som värms upp med direktverkande el, har dåligt isolerade fönster och en undermålig ventilation i de lokaler som kommunen äger. Finns säkert fler sådana exempel. Därmed borde det finnas fler enskilda personen inom kommunen, än den halvtidstjänst som finns sedan tidigare, att fråga om råd. Sopsortering införs där sortering av avfall i olika "fraktioner", där de sopor som kan användas i gasproduktion kommer att användas i densamma. Denna del i sorteringen ska vara kostnadsfri för kommuninnevånarna. 4

5 Kan inte vara harmoniskt för själen att de i kommunen som måste betala för att få sina sopor hämtade och sen kommunen gör geschäft av detta, samlar in sopor producerar biogas - säljer denna med avans tillbaka till de i första ledet Eventuellt införs avfallskvarnar, när avloppsnätet så tillåter, vilket det inte gör idag. VA-nätet behöver byggas om för att klara detta och en sådan investering bör beaktas. Kommunen bör själv i högre utsträckning vara ett föredöme på sina fastigheter. Elcykeln var ett bra initiativ men kanske kan ni köpa in mer av lampor och annan apparatur så man får se alternativen och att någon kan svara på frågor. Matti Malinen t.ex. Kommunen behöver se om sitt hus när det gäller inköpen av mat till våra barn och gamla i kommunen. Jag vill se en ambisiös omställning av matsedeln till mer klimatsmart mat och ge skolpersonalen på alla nivåer kunskap om vad de stoppar i ungarna och de gamla. Vilka förödande konsekvenser av okunskapen eller ignorans kan leda till i framtiden borde förskräcka. Ta bort centralköksvarianten, allt är både godare och från grunden lagat i småköken = bara fördelar om man vill se till hälsan på lång sikt. Energikällor Vi måste, vare sig vi vill det eller inte, gå över till förnyelsebara energikällor. För Kindas del kan det innebära en satsning på biobränslen. Det finns ju redan i dag i form av fjärrvärme på ett par orter men borde kunna utvecklas ytterligare. Kommunen kan självklart genom sin fysiska planering hjälpa till med att underlätta för anslutning. (Huruvida kommunen ska ge subventioner är en annan fråga som jag egentligen inte har något svar på.) I Kinda är förmodligen trä i olika former det mest naturliga biobränslet (ved, flis, pellets). Allt pekar mot att biobränsle kommer att bli en allt större del av skogsindustrins produktion i framtiden. Det kan i det sammanhanget vara värt att notera att vi har en av de största aktörerna, Södra, just här i Kisa. Vi har dessutom en av de verkliga tungviktarna inom Södra, Christer Segerstéen, bosatt utanför Rimforsa. Jag vet att han har ett stort intresse och personligt engagemang just för energifrågor. Skulle det vara möjligt att få med honom och Södra på en utökad satsning på biobränslen i Kinda? Solenergi kan man få subventionerad av kommunen redan i dag. Trots det ser man inte jättemånga solpaneler i trakten. Om framtidens bilar ska kunna drivas på el, biogas, etanol eller vad det nu är så behövs tankställen. Det är förstås inte primärt en kommunal uppgift att öppna mackar men väl att underlätta för etablering av sådana. Jag var tidigare inne på fjärrvärme. En förutsättning för att folk verkligen ska vara intresserade av fjärrvärmen är förstås att den inte blir för dyr. Därför välkomnar jag det man nu läser i media om att skapa något slags inflytande av samhälle och konsumenter över prissättningen. Kommunen bör i det fallet, både som kund och som företrädare för kommuninvånarna, agera för att priserna inte drar iväg. Många är kritiska till vindkraft. Jag förstår inte riktigt varför. Själv tycker jag det är fantastiskt att Kinda om några år faktisk kan vara självförsörjande på el. Kommunen bör underlätta för en etablering av vindkraft. Därför är det bra att man tagit fram en vindkraftsplan som pekar ut lämpliga, och olämpliga, områden. En annan aspekt av vindkraften är den inkomst som den kan ge markägare på landsbygden. I Ydre har socialdemokraterna väckt frågan om ett kommunalt vindkraftsbolag. Det blir det nog inget av med men frågan är inte helt ointressant. I varje fall öppnas nu möjligheter för flera lokala intressenter att köpa in sig i vindkraftsanläggningar och därmed få del av kakan. Och det är väl rimligen bra. Anslutning till fjärrvärme i privata fastigheter ska gynnas och underlättas. Bygga ut fjärrvärmen och ansluta flertalet villor till den. Kanske kan kommunen upphandla med ett energiföretag ex. vattenfall där villor i hela kommunen kan ansluta sig till. För min egen del ser jag att utbyggnad av vindkraften där jag kan köpa in mig på andelar kan vara ett sätt att för mig spara in 20% i kostnader (ej i KW). En sak som kanske kan spara energi, och som jag funderat på ett tag, är att bygga om ventilationen på äldre hus med självdrag till ett styrt system med frånluftsvärmepump. På köpet får man ett sundare hus med bättre luftväxling. Vindkraftssatsningen som nu är i vardande är ett stort steg framåt och något som jag personligen gläds mycket åt. Där kan kanske kommunen gå ut lite mer i media och tämligen 5

6 oblygt göra PR för den helt enkelt. Det gäller att prägla en positiv attityd till vindkraft hos medborgarna. Jag hoppas att vindkraftsparken även får en del för privat ägande. I så fall kommer jag att lägga mycket energi på att värva delägare. Biogasfrågan är ytterst intressant. Att bygga lågtrycksledningar från jordbruksenheterna och få fram minst tre gasmackar i kommunen är superviktigt. En i Kisa, en i Rimforsa och en i Horn. I den närmaste framtiden år framåt kommer det med all sannolikhet att handla om hybridfordon med gas och el som drivkälla. Sedan kommer kanske nåt smartare men det blir då det. Jag har tidigare lämnat förslag på att kommunen skulle låta bygga, en fjärrvärmeanläggning i närheten av Rimforsa reningsverk, som som skulle ta sin energi från den energi som kunde utvinnas som biogas från en gasproducerande anläggning, placerad intill pannan. Kan kompletteras med en panna för fast biobränsle, pellets eller flis eller dyligt. Kan tas bl a från de av kommunägda skogarna runt om i kommunen. Att därifrån förlägga en kulvert in till "byn" och sprida värmeenergin till de behövande, skulle vara en baggis för de beslutsfattande förtroendevalda, som vill stå på god fot med sina väljare. Detta är möjligen lämpligt att utföra också i Horn och Kisa. Inga avgifter för att få sätta upp solpaneler på hus. Gör det istället som en positiv information till folk som ansöker om nybyggnation. Visa folk hur de kan vara aktiva i sina val av elleverantör och aktivt verka för att fasa ut miljöfarlig energiproduktion till förmån för ren och naturrlig energi typ vindkraft. Hoppas vi snart har en vindkraftspark som folk kan få köpa andelar i. Transporter och kommunikationer Järnvägstransporter är otroligt mycket mer energieffektiva än landsvägstransporter (under förutsättning förstås att man verkligen kommer dit man vill). Det innebär att kommunen bör underlätta för en utbyggd pendeltrafik till Linköping. Man bör också stödja möjligheten att återuppta godstransporterna till pappersbruket. När det gäller kommunikationer upprepar jag mig från tidigare svar till panelen och menar att det viktigt att kommunen är lyhörd för hur och när folk vill pendla och åka med allmänna kommunikationer. Bra pendlingsmöjligheter även mellan kommunerna och länen kan avgöra om man flytta hit eller inte. Bilpooler är en god tanke men jag vet ingen sådan som har funkat någon längre tid. Att jobba hemifrån är nog också ett område som kommunen bör inventera ytterligare och jobba för. Att vi använder bilen mindre vid ärenden till ställen som inte längre bort än vi kan ta en nyttig promenad. Även transporter är energi i förflyttning, där vill vi se intressanta och prispressade erbjudanden och även information av vad som finns överhuvudtaget framtaget. Till dessa behöver vi förstås ha adekvat tankmöjlighet i åtminstone Kisa och Rimforsa. Övrigt Bankerna kanske kan ha förmånliga lån för energiomställning för Kinda-Ydreborna. Elaffären kan ta in mer av de innovativa produkterna som finns 6

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av:

Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: RAPPORT 2014-09-30 Positiva och negativa erfarenheter från befintlig närvärme/farmarenergi Utfört av: Förord Tack till alla närvärme/farmarenergi anläggningar som har tagit sig tid att svara på enkäten

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer:

Gävleborg. Hela denna bilaga är en annons från Framtidsveckan. Huvudarrangörer: Gävleborg Framtidsveckan i Gävleborg är ett brett samarbetsprojekt med en mängd olika aktörer inom många olika områden. Syftet är att visa på goda exempel i vårt län och påskynda omställningen till ett

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid.

ELAN PÅ ENERGITINGET Ökad elförbrukning med statistiktjänst. sid. 3. ATT INTE VÄLJA ÄR OCKSÅ ETT VAL Få kunder byter elhandlare. sid. NYHETSBREV NR 1 2009 ELAN programmet Forskningsprogrammet ELAN undersöker hur människans beteende och värderingar påverkar elanvändningen. ELAN PROGRAMMET DET SKA VARA ENKELT Enkelhet och lättillgänglighet

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader?

Rätt man på rätt plats Hur framgångsrik är du om 2 månader? Den här lilla rapporten kan innebära att DU om 1-2 månad har tagit ett större kliv mot dina drömmar än du gjort under det senaste året. Det som vi tar upp här är EXREMT viktigt för alla som driver en verksamhet

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Energi - Kvinnligt eller Manligt?

Energi - Kvinnligt eller Manligt? Energi - Kvinnligt eller Manligt? N Y A p e r s p e k t i v i e n e r g i d e b a t t e n Är unga tjejer verkligen intresserade av energi? Vi har svaret Kvinnlig kompetens behövs i energibranschen. Energiprofiler

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för 2014. respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum

Läs mer

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi

GAFE Slutrapport. Goda affärer på förnybar energi GAFE Slutrapport Goda affärer på förnybar energi Kunskap först, sen blir det verkstad Det här projektet har ökat 9 000 företagares kunskap om förnybar energi och effektivisering. Det är kunskap som har

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer