MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)"

Transkript

1 Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, Huddinge Tel: Fax: Hemsida: (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET (BATCH-KONTROLL KONTROLL) (B ANVÄNDARHANDBO K S20N DOSERINGSENHET

2 Tekniska data Strömförsörjning: Effektförbrukning: Ingångar: Strömförsörjning, givare: Utgångar: Enheten finns i två modeller: S20N-1-ST 115/230 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz S20N-23-ST 12/24 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz 10 VA Driftstemperatur: 0 50 C Luftfuktighet: Utförande: Dimensioner / vikt: Håltagning, panelmontering: 135 x 67 mm Reed-relä, NPN-transistor (2 och 3 anslutningar), NAMURgivare, Hall-effektgivare och fotoelektriska givare. Min. pulslängd 0,5 ms max. ingångsfrekvens 2 khz 12 V och 24 V stabiliserad likström, max. 30 ma 2 reläer med en växling vardera, SPDT, max. konktaktbelastning: 5 A, 250 V växelström (resistiv last). 90 % vid 40 C (icke kondenserande) Låda i NORYL, självsläckande (V0 enl. UL 94), frontpanel i polykarbonat, med jackbara kopplingslister med skruvanslutningar på baksidan. 144 x 72 x 140 mm / c:a 1 kg Innehåll 1. Allmän beskrivning... s Frontpanel... s Bakpanel... s Elektriska anslutningar... s Funktioner... s Frontknappar... s Indikeringar på frontpanelen... s Funktionslägen... s Programmering... s Programmeringsmenyn... s Parameterinställningar... s. 11 S20N DOSERINGSENHET 2 (15)

3 1. Allmän beskrivning 1.1 Frontpanel Enheten har en frontpanel av polykarbonat (72 x 144 mm) med: - 2 femsiffriga alfanumeriska teckenfönster med ljusstarka, röda lysdioder (LED), - 7 lysdioder (LED) som indikerar funktionsläge, - 6 knappar för programmering och doseringskontroll. Figur 1.1: Frontpanel 1.2 Bakpanel På S20-enhetens bakpanel finns samtliga anslutningar i form av jackbara kopplingsplintar (skruvklämlister). Figur 1.2: Bakpanel S20N DOSERINGSENHET 3 (15)

4 1.3 Elektriska anslutningar SIGNALINGÅNGAR Ingångar för pulssignaler har optokopplare (är galvaniskt isolerade) och klarar pulsfrekvenser upp till Hz. Nedan anges hur de vanligaste givartyperna ansluts: REED-relä NPN-transistor, öppen kollektor NAMUR-givare Pulsgivare Pulsgivare med (8 V likspänning) (24 V likspänning) lång stigtid Observera: Ingången för pulser med lång stigtid är en ingång med fördröjd triggning för signaler med flacka fram- och bakflanker eller överlagrade störningar. NPN-transistor NPN-transistor Fotoelektrisk givare (24 V likspänning) (12 V likspänning) 7 = vit 10 = grön 11 = brun S20N DOSERINGSENHET 4 (15)

5 STYRINGÅNGAR: START, STOPP OCH ÅTERGÅ (RESET) FÖR FJÄRRSTYRNING Anslutningar via (isolerande) optokopplare för att påbörja (START), avbryta (STOP) och återgå till utgångsläge (RESET) för en doseringscykel. Manövrering kan ske med mekaniska tryckkontakter (slutande), uppsatta på en plats som är lätt att nå för operatören eller som kan integreras i t.ex. en handhållen påfyllare. Alternativt kan optokopplare eller NPNtransistorer användas. Fjärr-STOPP REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-ÅTERGÅNG (RESET) REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-START REED-relä (slutande) NPN-transistor S20N DOSERINGSENHET 5 (15)

6 RELÄUTGÅNGAR FÖR REDUCERAT FLÖDE (STOP) OCH FULLT FLÖDE (PRESTOP) Kontaktbelastning max. 5 A och 250 V växelström (resistiv last). För att förlänga kontakternas livslängd rekommenderas vid induktiva laster användning av RC-filter (växelström) eller dioder (likström). Relä för reducerat flöde Relä för fullt flöde STRÖMFÖRSÖRJNING VARNING: Enheten finns i två varianter: S20-1-ST för V växelström S20-3-ST för V likström För att undvika skador på utrustningen, kontrollera före anslutning angiven spänning på apparatens baksida. Omställning mellan de två på bakpanelen angivna spänningarna sker med en inbyggd spänningsomställare. För att ändra matningsspänningen - öppna apparaten genom att lossa de fyra skruvarna, - avlägsna bakpanelen, - dra ut strömförsörjningskortet och ändra med en skruvmejsel spänningsomställaren, - återställ kretskortet och skruva fast bakpanelen. Apparaten levereras med spänningsomställaren inställd på den högre spänningen för respektive variant. Kommentarer till svenska upplagan Då apparatmärkningar och indikeringar i teckenfönstren är baserade på italienska och engelska, är en fullständigt svensk variant inte möjlig. I den svenska texten har i förklarande syfte fogats in kommentarer och originalbenämningar i följande former: [<text>] en kortare teckensträng inom hakparenteser anger vad som visas i ett teckenfönster, t.ex. [COdE] en parameterbenämning eller [001] ett parametervärde. (<text>) ett ord eller en kortare kommentar inom parenteser är avsedd att förtydliga framförvarande text, t.ex. en originalbenämning tryckt på enheten, en betydelseförklaring eller en kommentar för att innebörden i texten lättare ska förstås, t.ex. (PRESTOP) benämning på utgångsrelä som visas på kåpans översida och vid anslutningarna på bakpanelen. I svenska upplagan har också vissa felaktigheter i originalupplagan och den engelska upplagan rättats. För dessa ändringar svarar Vodak AB. S20N DOSERINGSENHET 6 (15)

7 2. Funktioner 2.1 Frontknappar Frontknapparna på S20N medger direkt styrning av doseringen, utan externa styrsignaler via kabel. Knapp för att påbörja en doseringscykel. Knapp för att tillfälligt avbryta doseringen (PAUS). Knapp för att återgå till utgångsläge för en ny doseringscykel (också utgångsläge för programmeringsmenyn). De tre tryckknappsfunktionerna STOP, RESET och START kan också fjärrstyras med signaler som kopplas in via anslutningarna 3, 4 och 5 på baksidan. För sådan styrning kan tryckströmbrytare, optokopplare eller transistorer användas. 2.2 Indikeringar på frontpanelen På frontpanelen på S20-enheten finns två femsiffriga teckenfönster (LED) och tre lysdioder i tryckknapparna märkta START, STOP och RESET, med följande funktioner: - Teckenfönstret märkt BATCH visar hur dosräknarens värde förändras under doseringscykeln (uppnådd volym vid varje tidpunkt). - Teckenfönstret märkt PROG / TOTAL visar doseringscykelns förinställda slutvärde. (Vad gäller de fyra lysdioderna under teckenfönstren, se programmeringsavsnittet.) Dosering kan göras i två steg, ett första med FULLT flöde och ett andra med REDUCERAT flöde. Detta för att öka precisionen i dosmätningen genom att t.ex. använda en ventil som stänger i två steg och som styrs via de två reläerna som på enhetens ovan- och baksida betecknas STOP (avbryter reducerat flöde) respektive PRESTOP (avbryter fullt flöde). Det är möjligt att ställa in automatisk registrering av doseringsöverskottet (den volym som överskrider förinställt, önskat värde), vilket då kompenserar för den tid det tar att stänga en ventil på grund av dess tröghet i doseringens slutfas. I följande tabell redovisas lysdiods- och relätillstånd vid olika funktionslägen hos doseringsenheten: Funktionsläge för S20-enheten PRESTOP-relä för fullt flöde STOP-relä för Lysdiod, Lysdiod, Lysdiod, reducerat flöde START STOP RESET Återställd (RESET) AV AV AV AV PÅ Fullgjord dosering (STOP) AV AV AV PÅ AV Tillfälligt stoppad dosering (PAUS) AV AV BLINK BLINK AV Läge för reducerat flöde AV PÅ PÅ BLINK AV Läge för fullt flöde PÅ PÅ PÅ AV AV Tabell 1.1. Relä- och lysdiodstillstånd vid förekommande funktionslägen. S20N DOSERINGSENHET 7 (15)

8 2.3 Funktionslägen ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET) Det grundläge från vilket en ny mätning kan påbörjas (genom att trycka på STARTknappen), eller utgångsläge för parameterinställning (se kapitel 3). I återställt läge är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i ÅTERSTÄLLT LÄGE om man i STOPP-läget eller PAUS-läget trycker på RESET-knappen. STOPP-LÄGE Funktionsläge som enheten befinner sig i efter en fullgjord doseringscykel. I STOPP-läget är båda reläerna i frånläge. Från STOPP-läget är det möjligt att manuellt korrigera (öka) en dosering genom att trycka på START-knappen. Utgångsreläet för reducerat flöde (STOP) aktiveras då och stannar i detta läge så länge START-knappen hålls intryckt. LÄGE FÖR FULLT FLÖDE Funktionsläge för fullt flöde (snabb dosräkning), under vilket både reläet för fullt flöde (PRESTOP-reläet) och reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverade. När räkningen når det värde som erhålls om man subtraherar parametervärdet AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESTOP) från parametervärdet FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET), övergår enheten till funktionsläget för reducerat flöde. LÄGE FÖR REDUCERAT FLÖDE Funktionsläge för noggrann dosräkning (långsamt flöde), under vilket endast reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverat. Detta läge är endast tillgängligt om parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) är inställd på ett värde skilt från noll. PAUSLÄGE Funktionsläge för tillfälligt avbruten doseringscykel. I PAUS-läget är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i PAUS-läget från endera av de befintliga faserna i doseringscykeln (fullt eller reducerat flöde) om man trycker på STOP-knappen. Från PAUS-läget är det möjligt att fortsätta doseringen, genom att trycka på START-knappen. Enheten återgår då till samma doseringsfas som före PAUS (fullt eller reducerat flöde). Alternativt kan man gå till ÅTERSTÄLLT LÄGE för att starta en ny dosering, genom att trycka på RESET-knappen. S20N DOSERINGSENHET 8 (15)

9 3. Programmering Programmeringsmenyn kan endast nås från ÅTERSTÄLLT läge (RESET). Programmering innefattar alla inställningar av enheten med hjälp av tryckknapparna på frontpanelen. Det gäller såväl inmatade doseringsvärden (batch-värden) som val av funktionssätt. Varje sådan inställbar storhet kallas parameter. Programmeringsproceduren bygger på val av parametrar i sekvens ( menyval ). Genom sådant val blir varje parameter tillgänglig för ändring eller avläsning av parametervärdet. Alla parametervärden som ställs in lagras i ett EEPROM-minne, vilket innebär att de bevaras även om enheten är strömlös. OBS: Programmeringen måste ske utan för långa uppehåll. Om ingen knapptryckning sker under mer än 60 sekunder går apparaten automatiskt ur programmeringsläget, och systemet återgår till normal funktion i ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET). 3.1 Programmeringsmenyn I återställt läge (utgångsläget för parameterinställning) visar teckenfönstret märkt PROG / TOTAL aktuellt inställt värde för den första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE ( = önskat slutvärde vid dosering). I detta läge kan man välja att direkt ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) genom att trycka på -knappen. För att avläsa / ändra annan parameter trycker man på SEL-knappen. När man första gången trycker på SEL-knappen ( select = välj parameter) eller -knappen släcks lysdioden i RESET-knappen, vilket markerar att man är i programmeringsläget. Parametervärdena kan nu visas cykliskt, genom att upprepat trycka på SEL-knappen. (Om man gick in via -knappen för ändring av första parametervärdet måste detta först ställas in.) Vissa parametrar skyddas av en numerisk BEHÖRIGHETSKOD (CODE). För att ändra dessa parametrar måste kodvärdet ställas in på den hemliga koden Aktuellt programmeringsläge visas dels genom en parameterförkortning i teckenfönstret märkt BATCH, och dels med hjälp av de fyra lysdioderna märkta SET, PRESET, UNIT och TOTAL, under teckenfönstret märkt PROG / TOTAL. Detta redovisas i tabellerna nedan. Om behörighetskoden (CODE) ges ett annat värde än 5477 erhålls en reducerad meny (övriga parametrar döljs helt för obehöriga): Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Nej TOTAL (Ackum. volym) t= AV AV AV PÅ Ja Nej BEHÖRGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 9 (15)

10 Med behörighetskoden satt till 5477 erhålls tillgång till den fullständiga menyn: Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Ja TOTAL (Ackumulerad mängd) t= AV AV AV PÅ Ja Nej NOLLSTÄLL TOTAL T-rES AV AV AV PÅ Ja Ja BEHÖRIGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSKORRIGERING recup PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSRÄKNINGSRIKTNING CONt PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja BATCF (Reglerar fjärrstart) batcf PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DECIMALKOMMA Punto PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 10 (15)

11 3.2 Parameterinställningar Parametrar kan visas och ändras i en bestämd sekvens, given i tabellerna ovan. Ändring av ett valt parametervärde, som visas i det undre teckenfönstret, sker i en sifferposition i taget, från vänster till höger. Val av position sker med -knappen (aktuell position indikeras genom att dess siffra blinkar). Val av siffervärde inom varje position sker cykliskt med - knappen. I sista positionen gör ytterligare ett tryck på -knappen att värdet sparas. Vid parametrar med icke-numeriska värden aktiveras först modifieringsläget med ett tryck på -knappen, sedan väljs cykliskt mellan tillgängliga alternativ som visas i teckenfönstret (t.ex. YES/NO) med -knappen. Från ÅTERSTÄLLT läge (efter RESET) är det möjligt att direkt modifiera den första parametern, genom att trycka på -knappen: FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Parametern FÖRINSTÄLLT VÄRDE [SEt] är det värde vid vilket doseringscykeln ska avslutas. Det kan väljas fritt mellan och För att ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE, tryck på -knappen. Den första sifferpositionen börjar blinka och kan nu modifieras genom val av siffra med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan välja dess värde med - knappen. För att spara det ändrade parametervärdet tryck på -knappen en eller flera gånger till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) Parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE [PrE] definierar det gränsvärde vid vilket doseringen går in i det noggrannare doseringsläget, t.ex. då systemet är utrustat med en ventil som stänger i två steg. (Därvid sker först en snabbdosering, med ventilen helt öppen, och i en avslutande fas erhålls ett lägre doseringsflöde, med ventilen delvis stängd, vilket ger en noggrannare dosering totalt.) Parametervärdet utgår ifrån FÖRINSTÄLLT VÄRDE och anges som det värde som ska subtraheras från det förinställda värdet för att ge gränsvärdet då övergången sker. DIFFERENS-parametern ska ha ett värde mellan och det aktuella FÖRINSTÄLLDA VÄRDET. För att ändra detta parametervärde, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på - knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). S20N DOSERINGSENHET 11 (15)

12 ENHET Parametern ENHET [Uni] är en faktor, med vilken antalet pulser på ingången multipliceras, så att inställning av FÖRINSTÄLLT VÄRDE och DIFFERENS kan ske direkt i svenska måttenheter i teckenfönstret. Parametern kan ges ett värde mellan 0,0001 och 9,9999. Denna parameter är alltid tillgänglig för avläsning, men den kan endast ändras om behörighetskoden [CodE] innan ändringen har angivits till korrekt värde. För att ändra ENHETs-värdet, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Om ENHETs-parameterns värde är noll är det inte möjligt att lämna modifieringsläget. TOTAL TOTAL är det sammanlagda värdet av samtliga doseringar gjorda med doseringsenheten sedan senaste manuella nollställning och detta värde kan inte ändras. TOTAL-värdet visas med åtta siffror, så att det övre värdet (mest signifikant) ska läsas före det undre värdet (minst signifikant). NOLLSTÄLL TOTAL Parametern NOLLSTÄLL TOTAL [t-res] gör att totalräkningen nollställs. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Den kan ha värdet JA [yes] för att aktiveras eller NEJ [no] för att inte aktiveras. För att nollställa räknaren, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under det nedre teckenfönstret börjar blinka. För att välja att nollställa [yes], tryck på -knappen. Tryck därefter -knappen och i teckenfönstret visas TOTAL RESET [-total reset-] (vilket bekräftar att totalräknaren nollställts). Samtidigt avaktiveras nollställningsfunktionen parametervärdet återgår automatiskt till [no]. BEHÖRIGHETSKOD BEHÖRIGHETSKOD-parametern (CodE) är en nyckel som gör att oauktoriserade personer inte kan ändra parametrarna ENHET, NOLLSTÄLL TOTAL, BEHÖRIGHETSKOD, RÄKNINGSRIKTNING och DECIMALKOMMA. När enheten levereras från tillverkaren är kodvärdet satt till 5477, vilket avaktiverar skyddet så att alla parametrar kan visas och ändras. Efter att parametrarna har ställts in är det enda S20N DOSERINGSENHET 12 (15)

13 som behövs för att aktivera skyddet att man matar in en annan kod än För att ändra BEHÖRIGHETSKOD:en, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). DOSKORRIGERING Med parametern DOSKORRIGERING aktiverar man eller avaktiverar en funktion som kompenserar för felaktig dosvolym p.g.a. tröghet i ventiler eller pumpar. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. När doseringsenhetens dosräkning når det förinställda värdet avaktiveras reläerna, men räkningen kan fortgå under en viss tid beroende på stängningstiden för en ventil eller trögheten i en pump. Överstigande värde kallas dosöverskott och ger dålig precision i doseringen mot det inställda värdet. Om systemet arbetar repetitivt (cykliskt) kommer dosöverskottet att vara detsamma varje gång och felet kan korrigeras genom att sätta parametern DOSKORRIGERING så att den automatiska kompenseringsfunktionen aktiveras (parametervärde = JA [yes]). Doseringsenheten lagrar då överskottsvärdet från föregående mätning och sätter detta värde som startvärde för nästa mätning, så att dosöverskottet kompenseras automatiskt. För att nollställa ett sådant överskottsvärde, tryck en extra gång på RESET-knappen. Då startar nästföljande mätning från noll. Parametern kan anta värdet JA [yes] eller NEJ [no] vilket aktiverar resp. avaktiverar funktionen. För att göra detta, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). RÄKNINGSRIKTNING Med parametern RÄKNINGSRIKTNING väljer man hur flödesräkningen visas i teckenfönstret i förhållande till det förinställda värdet under doseringscykeln. Räkningens riktning inkrementering (uppräkning) eller dekrementering (nedräkning), samt hur inledande nollor visas bestäms av denna parameter enligt nedan. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Följande icke-numeriska värden kan väljas: INCR [InCr] uppräkning utan inledande nollor. INCR0 [InCr0] uppräkning med inledande nollor. DECR [decr] nedräkning utan inledande nollor. DECR0 [decr0] nedräkning med inledande nollor. För att ändra parametervärdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan väljas cykliskt genom att trycka S20N DOSERINGSENHET 13 (15)

14 på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet - SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). BATCF BATCF-parametern [batcf] aktiverar automatisk nollställning vid fjärr-start, dvs. den styr hur enheten reagerar på fjärr-start-signal via anslutningarna på bakpanelen: 000: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget utan återgång till doseringscykelns utgångsläge. 001: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget med återgång till doseringscykelns utgångsläge. DECIMALKOMMA DECIMALKOMMA-parametern bestämmer antalet decimaler som visas i värdena för FÖRINSTÄLLT VÄRDE, AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE, TOTAL och flödesräkningen under doseringscykeln (i teckenfönstret märkt BATCH). Denna funktion skyddas av en behörighetskod. 0 4 decimaler kan väljas. För att ändra DECIMALKOMMA-värdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Genom att trycka på SEL-knappen en gång kommer du tillbaka till modifieringsläget för första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE. (SEL-knappen medger cyklisk genomgång av tillgängliga menyparametrar.) För att lämna programmeringsmenyn, tryck på RESETknappen. S20N DOSERINGSENHET 14 (15)

15 Nedan följer en sammanställning över samtliga parametrar (som de visas i det övre teckenfönstret), och deras möjliga värden (de med x märkta är skyddade med en behörighetskod). Parameter Tillåtna värden Beskrivning [SEt] Förinställt värde (slutvärde för doseringen). [PrE] (SET - 1) Avdrag för definition av övergång till noggrannare dosering. x [Uni] 0,0001 9,9999 Multiplikator för ingångspulser. x [t= ] (tallängd 8 siffror) Totalräknare för utförda doseringar. x [t-res] PÅ / AV [yes / no] Nollställer totalräknaren. [CodE] Numerisk behörighetskod som blockerar möjligheten att ändra parametrar märkta x. x [recup] PÅ / AV [yes / no] Möjliggör automatisk kompensation för dosöverskottet. x [CONt] INCr inkrementering; INCr0 inkrementering med inledande nollor; decr dekrementering; decr0 dekrementering med inledande nollor. Bestämmer hur mätvärdet vid dosering visas i teckenfönstret (inkrementering = uppräkning; dekrementering = nedräkning). x [BAtCF] 000 / 001 Aktiverar automatisk återställning när ny startpuls kommer vid fjärrstyrning. x [Punto] 0 4 Bestämmer antalet decimaler i visningen av alla flödesanknutna värden (mätvärden och inställningar). Tabell 3.1 Parametrar tillgängliga via programmeringsmenyn S20N DOSERINGSENHET 15 (15)

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE

Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Manual FKC01C924 TID/PULS/FREKVENSMÄTARE Bruksanvisning Elektronisk förvalsräknare Typ Serie FKC01C924 1. Beskrivning - 6 digital siffrig räknare, 1 förval add. / subtr. - Ljus 2-linje LCD display med

Läs mer

TILLQUIST ELTEKNIK AB

TILLQUIST ELTEKNIK AB DIZ Energimätare Manual TILLQUIST ELTEKNIK AB Tel.: 08 594 632 00 Box 1120 Fax: 08 751 36 95 164 22 KISTA Email: info@tillquist.com Internet: www.tillquist.com 2007-09-04 Med reservation för ändringar

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Lastvåg AE16 Light och Lastgivare LS-Light

Lastvåg AE16 Light och Lastgivare LS-Light Lastvåg AE6 Light och Lastgivare LS-Light Innehållsförteckning. Dimensioner.... Kopplingsdiagram.... Alarmrelän... 5. HOLD-funktion... 5 5. Åtkomst till parametrar... 5 6. Justering av parametrar... 6

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI

Installatörs- och användarhandbok CL-153AI Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153AI MINICODE CL-153AI 1. INTRODUKTION CL-153AI är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

Rotator RAK Styrenhet Rot1Prog Användarhandboken

Rotator RAK Styrenhet Rot1Prog Användarhandboken Rotator RAK Styrenhet Rot1Prog Användarhandboken Innehållsförteckning Introduktion Förteckning över den kompletta satsen Tekniska specifikationer Styrenhetens frontpanel Styrenhetens baksida Installation

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av bl.a dimbara 230V LED - lampor, lågenergilampor, glödlampor

Läs mer

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan

Nivåmätare HD700. HONDA HD doc sidan Nivåmätare HD700 HONDA HD700.doc sidan 1 Instruktion Nivågivare HD-700 Innehållsförteckning Snabb start...3 Allmänt... 4 Mekaniska mått... 5 Montage... 5 Elektrisk inkoppling... 6 Inkoppling av matningsspänning

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning

Avant BRUKSANVISNING. FAKTARUTA AVANT Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db. Automatiska funktioner för tilt och förstärkning SE-2 000920 00896 Rev 1 Avant FAKTARUTA Hög utnivå med förstärkning upp till 57 db Automatiska funktioner för tilt och förstärkning Välj mellan 3 UHF-ingångar, BI/BIII, bredbandsingång och satellit-mf)

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

Bruksanvisning Inställbar räknare 210 E89005

Bruksanvisning Inställbar räknare 210 E89005 Bruksanvisning Inställbar räknare 210 E89005 SE 7390417 / 00 09 / 2003 BRUKSANVISNING E 89005 1. BESKRIVNING 6 siffrig adderande/subtraherande sräknare med 2. 2 radig LCD display, lätt avläsbar, med symboler

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3

Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Installationsanvisning av Kodlåsmodul 1105/3 Allmänt Kodlåset är i utförande Sinthesi och upptar en modulplats. Enheten kan kombineras med porttelefon och TV-porttelefonanläggningar. Kodlåset behöver en

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande

Timerkort EXT-2. Installationsanvisning. Best.nr: FAST PULS SLUTANDE - BRYTANDE TIMER F< >P BLINK NO NC C NO NC C IN GND+12. Två fritt växlande kort EXT- stallationsanvisning Best.nr: 468 Beskrivning Programmerbart timerkort (tidrelä) användbart för en mängd olika applikationer. Kortet kan monteras i centralapparaten eller i en separat plastkapsling

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr

Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr Sida: 1 av 12 Bruksanvisning Kvartshuvudur WDP-Y mini Art. nr 121346-00 R F P L N Allmänt 2 Optioner 2 Installation 3 Inställningar 4 DCF synkronisering 4 RDS/GPS synkronisering 4 Minutimpulssynk 4 Programmering

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider

12 VDC LED (RGB) Färgpalett (FP) 8 färger. Färgsekvensmotor (FSM) 11 färgscheman 2 justerbara tider atablad/manual Välj ur färgpalett en färg som lyser med fast sken eller använd färgsekvensmotorn som följer valt färgschema. Justerbara tider medför en mängd variationer i ljusspelet. Från snabba stroboskop

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Parrot UNIKA. Quick start guide

Parrot UNIKA. Quick start guide Parrot UNIKA Quick start guide Parrot UNIKA Installationsscheman... Installation... Parrot MKi Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Parrot ASTEROID Mode A... Mode B... Mode C... Mode D... Mode E...

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installationsanvisning Automatik J40-J175

Installationsanvisning Automatik J40-J175 Installationsanvisning Automatik J40-J175 Beskrivning meny hantering i Zelio Logic Huvudbild vid normalt läge: Huvudbilden växlar mellan visning av Filtrering och Datum/tid Automatiken är fabriksinställd:

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer