MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)"

Transkript

1 Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, Huddinge Tel: Fax: Hemsida: (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET (BATCH-KONTROLL KONTROLL) (B ANVÄNDARHANDBO K S20N DOSERINGSENHET

2 Tekniska data Strömförsörjning: Effektförbrukning: Ingångar: Strömförsörjning, givare: Utgångar: Enheten finns i två modeller: S20N-1-ST 115/230 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz S20N-23-ST 12/24 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz 10 VA Driftstemperatur: 0 50 C Luftfuktighet: Utförande: Dimensioner / vikt: Håltagning, panelmontering: 135 x 67 mm Reed-relä, NPN-transistor (2 och 3 anslutningar), NAMURgivare, Hall-effektgivare och fotoelektriska givare. Min. pulslängd 0,5 ms max. ingångsfrekvens 2 khz 12 V och 24 V stabiliserad likström, max. 30 ma 2 reläer med en växling vardera, SPDT, max. konktaktbelastning: 5 A, 250 V växelström (resistiv last). 90 % vid 40 C (icke kondenserande) Låda i NORYL, självsläckande (V0 enl. UL 94), frontpanel i polykarbonat, med jackbara kopplingslister med skruvanslutningar på baksidan. 144 x 72 x 140 mm / c:a 1 kg Innehåll 1. Allmän beskrivning... s Frontpanel... s Bakpanel... s Elektriska anslutningar... s Funktioner... s Frontknappar... s Indikeringar på frontpanelen... s Funktionslägen... s Programmering... s Programmeringsmenyn... s Parameterinställningar... s. 11 S20N DOSERINGSENHET 2 (15)

3 1. Allmän beskrivning 1.1 Frontpanel Enheten har en frontpanel av polykarbonat (72 x 144 mm) med: - 2 femsiffriga alfanumeriska teckenfönster med ljusstarka, röda lysdioder (LED), - 7 lysdioder (LED) som indikerar funktionsläge, - 6 knappar för programmering och doseringskontroll. Figur 1.1: Frontpanel 1.2 Bakpanel På S20-enhetens bakpanel finns samtliga anslutningar i form av jackbara kopplingsplintar (skruvklämlister). Figur 1.2: Bakpanel S20N DOSERINGSENHET 3 (15)

4 1.3 Elektriska anslutningar SIGNALINGÅNGAR Ingångar för pulssignaler har optokopplare (är galvaniskt isolerade) och klarar pulsfrekvenser upp till Hz. Nedan anges hur de vanligaste givartyperna ansluts: REED-relä NPN-transistor, öppen kollektor NAMUR-givare Pulsgivare Pulsgivare med (8 V likspänning) (24 V likspänning) lång stigtid Observera: Ingången för pulser med lång stigtid är en ingång med fördröjd triggning för signaler med flacka fram- och bakflanker eller överlagrade störningar. NPN-transistor NPN-transistor Fotoelektrisk givare (24 V likspänning) (12 V likspänning) 7 = vit 10 = grön 11 = brun S20N DOSERINGSENHET 4 (15)

5 STYRINGÅNGAR: START, STOPP OCH ÅTERGÅ (RESET) FÖR FJÄRRSTYRNING Anslutningar via (isolerande) optokopplare för att påbörja (START), avbryta (STOP) och återgå till utgångsläge (RESET) för en doseringscykel. Manövrering kan ske med mekaniska tryckkontakter (slutande), uppsatta på en plats som är lätt att nå för operatören eller som kan integreras i t.ex. en handhållen påfyllare. Alternativt kan optokopplare eller NPNtransistorer användas. Fjärr-STOPP REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-ÅTERGÅNG (RESET) REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-START REED-relä (slutande) NPN-transistor S20N DOSERINGSENHET 5 (15)

6 RELÄUTGÅNGAR FÖR REDUCERAT FLÖDE (STOP) OCH FULLT FLÖDE (PRESTOP) Kontaktbelastning max. 5 A och 250 V växelström (resistiv last). För att förlänga kontakternas livslängd rekommenderas vid induktiva laster användning av RC-filter (växelström) eller dioder (likström). Relä för reducerat flöde Relä för fullt flöde STRÖMFÖRSÖRJNING VARNING: Enheten finns i två varianter: S20-1-ST för V växelström S20-3-ST för V likström För att undvika skador på utrustningen, kontrollera före anslutning angiven spänning på apparatens baksida. Omställning mellan de två på bakpanelen angivna spänningarna sker med en inbyggd spänningsomställare. För att ändra matningsspänningen - öppna apparaten genom att lossa de fyra skruvarna, - avlägsna bakpanelen, - dra ut strömförsörjningskortet och ändra med en skruvmejsel spänningsomställaren, - återställ kretskortet och skruva fast bakpanelen. Apparaten levereras med spänningsomställaren inställd på den högre spänningen för respektive variant. Kommentarer till svenska upplagan Då apparatmärkningar och indikeringar i teckenfönstren är baserade på italienska och engelska, är en fullständigt svensk variant inte möjlig. I den svenska texten har i förklarande syfte fogats in kommentarer och originalbenämningar i följande former: [<text>] en kortare teckensträng inom hakparenteser anger vad som visas i ett teckenfönster, t.ex. [COdE] en parameterbenämning eller [001] ett parametervärde. (<text>) ett ord eller en kortare kommentar inom parenteser är avsedd att förtydliga framförvarande text, t.ex. en originalbenämning tryckt på enheten, en betydelseförklaring eller en kommentar för att innebörden i texten lättare ska förstås, t.ex. (PRESTOP) benämning på utgångsrelä som visas på kåpans översida och vid anslutningarna på bakpanelen. I svenska upplagan har också vissa felaktigheter i originalupplagan och den engelska upplagan rättats. För dessa ändringar svarar Vodak AB. S20N DOSERINGSENHET 6 (15)

7 2. Funktioner 2.1 Frontknappar Frontknapparna på S20N medger direkt styrning av doseringen, utan externa styrsignaler via kabel. Knapp för att påbörja en doseringscykel. Knapp för att tillfälligt avbryta doseringen (PAUS). Knapp för att återgå till utgångsläge för en ny doseringscykel (också utgångsläge för programmeringsmenyn). De tre tryckknappsfunktionerna STOP, RESET och START kan också fjärrstyras med signaler som kopplas in via anslutningarna 3, 4 och 5 på baksidan. För sådan styrning kan tryckströmbrytare, optokopplare eller transistorer användas. 2.2 Indikeringar på frontpanelen På frontpanelen på S20-enheten finns två femsiffriga teckenfönster (LED) och tre lysdioder i tryckknapparna märkta START, STOP och RESET, med följande funktioner: - Teckenfönstret märkt BATCH visar hur dosräknarens värde förändras under doseringscykeln (uppnådd volym vid varje tidpunkt). - Teckenfönstret märkt PROG / TOTAL visar doseringscykelns förinställda slutvärde. (Vad gäller de fyra lysdioderna under teckenfönstren, se programmeringsavsnittet.) Dosering kan göras i två steg, ett första med FULLT flöde och ett andra med REDUCERAT flöde. Detta för att öka precisionen i dosmätningen genom att t.ex. använda en ventil som stänger i två steg och som styrs via de två reläerna som på enhetens ovan- och baksida betecknas STOP (avbryter reducerat flöde) respektive PRESTOP (avbryter fullt flöde). Det är möjligt att ställa in automatisk registrering av doseringsöverskottet (den volym som överskrider förinställt, önskat värde), vilket då kompenserar för den tid det tar att stänga en ventil på grund av dess tröghet i doseringens slutfas. I följande tabell redovisas lysdiods- och relätillstånd vid olika funktionslägen hos doseringsenheten: Funktionsläge för S20-enheten PRESTOP-relä för fullt flöde STOP-relä för Lysdiod, Lysdiod, Lysdiod, reducerat flöde START STOP RESET Återställd (RESET) AV AV AV AV PÅ Fullgjord dosering (STOP) AV AV AV PÅ AV Tillfälligt stoppad dosering (PAUS) AV AV BLINK BLINK AV Läge för reducerat flöde AV PÅ PÅ BLINK AV Läge för fullt flöde PÅ PÅ PÅ AV AV Tabell 1.1. Relä- och lysdiodstillstånd vid förekommande funktionslägen. S20N DOSERINGSENHET 7 (15)

8 2.3 Funktionslägen ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET) Det grundläge från vilket en ny mätning kan påbörjas (genom att trycka på STARTknappen), eller utgångsläge för parameterinställning (se kapitel 3). I återställt läge är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i ÅTERSTÄLLT LÄGE om man i STOPP-läget eller PAUS-läget trycker på RESET-knappen. STOPP-LÄGE Funktionsläge som enheten befinner sig i efter en fullgjord doseringscykel. I STOPP-läget är båda reläerna i frånläge. Från STOPP-läget är det möjligt att manuellt korrigera (öka) en dosering genom att trycka på START-knappen. Utgångsreläet för reducerat flöde (STOP) aktiveras då och stannar i detta läge så länge START-knappen hålls intryckt. LÄGE FÖR FULLT FLÖDE Funktionsläge för fullt flöde (snabb dosräkning), under vilket både reläet för fullt flöde (PRESTOP-reläet) och reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverade. När räkningen når det värde som erhålls om man subtraherar parametervärdet AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESTOP) från parametervärdet FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET), övergår enheten till funktionsläget för reducerat flöde. LÄGE FÖR REDUCERAT FLÖDE Funktionsläge för noggrann dosräkning (långsamt flöde), under vilket endast reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverat. Detta läge är endast tillgängligt om parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) är inställd på ett värde skilt från noll. PAUSLÄGE Funktionsläge för tillfälligt avbruten doseringscykel. I PAUS-läget är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i PAUS-läget från endera av de befintliga faserna i doseringscykeln (fullt eller reducerat flöde) om man trycker på STOP-knappen. Från PAUS-läget är det möjligt att fortsätta doseringen, genom att trycka på START-knappen. Enheten återgår då till samma doseringsfas som före PAUS (fullt eller reducerat flöde). Alternativt kan man gå till ÅTERSTÄLLT LÄGE för att starta en ny dosering, genom att trycka på RESET-knappen. S20N DOSERINGSENHET 8 (15)

9 3. Programmering Programmeringsmenyn kan endast nås från ÅTERSTÄLLT läge (RESET). Programmering innefattar alla inställningar av enheten med hjälp av tryckknapparna på frontpanelen. Det gäller såväl inmatade doseringsvärden (batch-värden) som val av funktionssätt. Varje sådan inställbar storhet kallas parameter. Programmeringsproceduren bygger på val av parametrar i sekvens ( menyval ). Genom sådant val blir varje parameter tillgänglig för ändring eller avläsning av parametervärdet. Alla parametervärden som ställs in lagras i ett EEPROM-minne, vilket innebär att de bevaras även om enheten är strömlös. OBS: Programmeringen måste ske utan för långa uppehåll. Om ingen knapptryckning sker under mer än 60 sekunder går apparaten automatiskt ur programmeringsläget, och systemet återgår till normal funktion i ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET). 3.1 Programmeringsmenyn I återställt läge (utgångsläget för parameterinställning) visar teckenfönstret märkt PROG / TOTAL aktuellt inställt värde för den första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE ( = önskat slutvärde vid dosering). I detta läge kan man välja att direkt ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) genom att trycka på -knappen. För att avläsa / ändra annan parameter trycker man på SEL-knappen. När man första gången trycker på SEL-knappen ( select = välj parameter) eller -knappen släcks lysdioden i RESET-knappen, vilket markerar att man är i programmeringsläget. Parametervärdena kan nu visas cykliskt, genom att upprepat trycka på SEL-knappen. (Om man gick in via -knappen för ändring av första parametervärdet måste detta först ställas in.) Vissa parametrar skyddas av en numerisk BEHÖRIGHETSKOD (CODE). För att ändra dessa parametrar måste kodvärdet ställas in på den hemliga koden Aktuellt programmeringsläge visas dels genom en parameterförkortning i teckenfönstret märkt BATCH, och dels med hjälp av de fyra lysdioderna märkta SET, PRESET, UNIT och TOTAL, under teckenfönstret märkt PROG / TOTAL. Detta redovisas i tabellerna nedan. Om behörighetskoden (CODE) ges ett annat värde än 5477 erhålls en reducerad meny (övriga parametrar döljs helt för obehöriga): Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Nej TOTAL (Ackum. volym) t= AV AV AV PÅ Ja Nej BEHÖRGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 9 (15)

10 Med behörighetskoden satt till 5477 erhålls tillgång till den fullständiga menyn: Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Ja TOTAL (Ackumulerad mängd) t= AV AV AV PÅ Ja Nej NOLLSTÄLL TOTAL T-rES AV AV AV PÅ Ja Ja BEHÖRIGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSKORRIGERING recup PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSRÄKNINGSRIKTNING CONt PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja BATCF (Reglerar fjärrstart) batcf PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DECIMALKOMMA Punto PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 10 (15)

11 3.2 Parameterinställningar Parametrar kan visas och ändras i en bestämd sekvens, given i tabellerna ovan. Ändring av ett valt parametervärde, som visas i det undre teckenfönstret, sker i en sifferposition i taget, från vänster till höger. Val av position sker med -knappen (aktuell position indikeras genom att dess siffra blinkar). Val av siffervärde inom varje position sker cykliskt med - knappen. I sista positionen gör ytterligare ett tryck på -knappen att värdet sparas. Vid parametrar med icke-numeriska värden aktiveras först modifieringsläget med ett tryck på -knappen, sedan väljs cykliskt mellan tillgängliga alternativ som visas i teckenfönstret (t.ex. YES/NO) med -knappen. Från ÅTERSTÄLLT läge (efter RESET) är det möjligt att direkt modifiera den första parametern, genom att trycka på -knappen: FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Parametern FÖRINSTÄLLT VÄRDE [SEt] är det värde vid vilket doseringscykeln ska avslutas. Det kan väljas fritt mellan och För att ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE, tryck på -knappen. Den första sifferpositionen börjar blinka och kan nu modifieras genom val av siffra med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan välja dess värde med - knappen. För att spara det ändrade parametervärdet tryck på -knappen en eller flera gånger till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) Parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE [PrE] definierar det gränsvärde vid vilket doseringen går in i det noggrannare doseringsläget, t.ex. då systemet är utrustat med en ventil som stänger i två steg. (Därvid sker först en snabbdosering, med ventilen helt öppen, och i en avslutande fas erhålls ett lägre doseringsflöde, med ventilen delvis stängd, vilket ger en noggrannare dosering totalt.) Parametervärdet utgår ifrån FÖRINSTÄLLT VÄRDE och anges som det värde som ska subtraheras från det förinställda värdet för att ge gränsvärdet då övergången sker. DIFFERENS-parametern ska ha ett värde mellan och det aktuella FÖRINSTÄLLDA VÄRDET. För att ändra detta parametervärde, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på - knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). S20N DOSERINGSENHET 11 (15)

12 ENHET Parametern ENHET [Uni] är en faktor, med vilken antalet pulser på ingången multipliceras, så att inställning av FÖRINSTÄLLT VÄRDE och DIFFERENS kan ske direkt i svenska måttenheter i teckenfönstret. Parametern kan ges ett värde mellan 0,0001 och 9,9999. Denna parameter är alltid tillgänglig för avläsning, men den kan endast ändras om behörighetskoden [CodE] innan ändringen har angivits till korrekt värde. För att ändra ENHETs-värdet, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Om ENHETs-parameterns värde är noll är det inte möjligt att lämna modifieringsläget. TOTAL TOTAL är det sammanlagda värdet av samtliga doseringar gjorda med doseringsenheten sedan senaste manuella nollställning och detta värde kan inte ändras. TOTAL-värdet visas med åtta siffror, så att det övre värdet (mest signifikant) ska läsas före det undre värdet (minst signifikant). NOLLSTÄLL TOTAL Parametern NOLLSTÄLL TOTAL [t-res] gör att totalräkningen nollställs. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Den kan ha värdet JA [yes] för att aktiveras eller NEJ [no] för att inte aktiveras. För att nollställa räknaren, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under det nedre teckenfönstret börjar blinka. För att välja att nollställa [yes], tryck på -knappen. Tryck därefter -knappen och i teckenfönstret visas TOTAL RESET [-total reset-] (vilket bekräftar att totalräknaren nollställts). Samtidigt avaktiveras nollställningsfunktionen parametervärdet återgår automatiskt till [no]. BEHÖRIGHETSKOD BEHÖRIGHETSKOD-parametern (CodE) är en nyckel som gör att oauktoriserade personer inte kan ändra parametrarna ENHET, NOLLSTÄLL TOTAL, BEHÖRIGHETSKOD, RÄKNINGSRIKTNING och DECIMALKOMMA. När enheten levereras från tillverkaren är kodvärdet satt till 5477, vilket avaktiverar skyddet så att alla parametrar kan visas och ändras. Efter att parametrarna har ställts in är det enda S20N DOSERINGSENHET 12 (15)

13 som behövs för att aktivera skyddet att man matar in en annan kod än För att ändra BEHÖRIGHETSKOD:en, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). DOSKORRIGERING Med parametern DOSKORRIGERING aktiverar man eller avaktiverar en funktion som kompenserar för felaktig dosvolym p.g.a. tröghet i ventiler eller pumpar. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. När doseringsenhetens dosräkning når det förinställda värdet avaktiveras reläerna, men räkningen kan fortgå under en viss tid beroende på stängningstiden för en ventil eller trögheten i en pump. Överstigande värde kallas dosöverskott och ger dålig precision i doseringen mot det inställda värdet. Om systemet arbetar repetitivt (cykliskt) kommer dosöverskottet att vara detsamma varje gång och felet kan korrigeras genom att sätta parametern DOSKORRIGERING så att den automatiska kompenseringsfunktionen aktiveras (parametervärde = JA [yes]). Doseringsenheten lagrar då överskottsvärdet från föregående mätning och sätter detta värde som startvärde för nästa mätning, så att dosöverskottet kompenseras automatiskt. För att nollställa ett sådant överskottsvärde, tryck en extra gång på RESET-knappen. Då startar nästföljande mätning från noll. Parametern kan anta värdet JA [yes] eller NEJ [no] vilket aktiverar resp. avaktiverar funktionen. För att göra detta, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). RÄKNINGSRIKTNING Med parametern RÄKNINGSRIKTNING väljer man hur flödesräkningen visas i teckenfönstret i förhållande till det förinställda värdet under doseringscykeln. Räkningens riktning inkrementering (uppräkning) eller dekrementering (nedräkning), samt hur inledande nollor visas bestäms av denna parameter enligt nedan. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Följande icke-numeriska värden kan väljas: INCR [InCr] uppräkning utan inledande nollor. INCR0 [InCr0] uppräkning med inledande nollor. DECR [decr] nedräkning utan inledande nollor. DECR0 [decr0] nedräkning med inledande nollor. För att ändra parametervärdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan väljas cykliskt genom att trycka S20N DOSERINGSENHET 13 (15)

14 på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet - SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). BATCF BATCF-parametern [batcf] aktiverar automatisk nollställning vid fjärr-start, dvs. den styr hur enheten reagerar på fjärr-start-signal via anslutningarna på bakpanelen: 000: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget utan återgång till doseringscykelns utgångsläge. 001: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget med återgång till doseringscykelns utgångsläge. DECIMALKOMMA DECIMALKOMMA-parametern bestämmer antalet decimaler som visas i värdena för FÖRINSTÄLLT VÄRDE, AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE, TOTAL och flödesräkningen under doseringscykeln (i teckenfönstret märkt BATCH). Denna funktion skyddas av en behörighetskod. 0 4 decimaler kan väljas. För att ändra DECIMALKOMMA-värdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Genom att trycka på SEL-knappen en gång kommer du tillbaka till modifieringsläget för första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE. (SEL-knappen medger cyklisk genomgång av tillgängliga menyparametrar.) För att lämna programmeringsmenyn, tryck på RESETknappen. S20N DOSERINGSENHET 14 (15)

15 Nedan följer en sammanställning över samtliga parametrar (som de visas i det övre teckenfönstret), och deras möjliga värden (de med x märkta är skyddade med en behörighetskod). Parameter Tillåtna värden Beskrivning [SEt] Förinställt värde (slutvärde för doseringen). [PrE] (SET - 1) Avdrag för definition av övergång till noggrannare dosering. x [Uni] 0,0001 9,9999 Multiplikator för ingångspulser. x [t= ] (tallängd 8 siffror) Totalräknare för utförda doseringar. x [t-res] PÅ / AV [yes / no] Nollställer totalräknaren. [CodE] Numerisk behörighetskod som blockerar möjligheten att ändra parametrar märkta x. x [recup] PÅ / AV [yes / no] Möjliggör automatisk kompensation för dosöverskottet. x [CONt] INCr inkrementering; INCr0 inkrementering med inledande nollor; decr dekrementering; decr0 dekrementering med inledande nollor. Bestämmer hur mätvärdet vid dosering visas i teckenfönstret (inkrementering = uppräkning; dekrementering = nedräkning). x [BAtCF] 000 / 001 Aktiverar automatisk återställning när ny startpuls kommer vid fjärrstyrning. x [Punto] 0 4 Bestämmer antalet decimaler i visningen av alla flödesanknutna värden (mätvärden och inställningar). Tabell 3.1 Parametrar tillgängliga via programmeringsmenyn S20N DOSERINGSENHET 15 (15)

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Programmering av Tidur E 18 978 85

Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85 Programmering av Tidur E 18 978 85... 1 1 Funktion... 2 2 Programmering... 2 2.1 Inställning av aktuella data... 2 2.1.1 Inställning sommar-/vintertid... 2 2.1.2 Inställning

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning

mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning mecair ELEKTRONISK SEKVENSERARE Modell MT Bruksanvisning MTeng_rev. 3 september 04 MECAIR S.r.l. Membranventiler och elektroniska kontroller för dammavskiljande filter Via per Cinisello 97-20054 Nova Milanese

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46

DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 DIGIT2VIDEO Porttablå 8C42, 8C46, 3C42 och 3C46 Beskrivning Digital porttelefonpanel kapabel att generera digital uppringning till våningsapparater med upp till 9999 olika nummer. Till detta används det

Läs mer

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger.

Speed Sonic.dk. Du får 2 klockarmband i olika färger tillsammans med klockan och har sedan möjlighet att köpa till fler armband i andra färger. RAW Speed Sonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Grattis till din nya sportklocka från Speed Sonic. Speed Sonic-klockan är utformad för att motivera och guida dig till bättre resultat.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING

ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING ELMÄTARE PM 300 - BRUKSANVISNING -1- Om PM300 PM300 är en elmätare som gör det möjligt att mäta elförbrukningen för en elektrisk apparat och genom angivande av elpriset att beräkna totalkostnaden av apparatens

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16

Manual Simatek Filterstyrning GFC 16 Manual Översättning av bruksanvisning i original 1400003_SE Ver. 2014.01.09 Index 1. Huvuddrag 3 2. Tekniska egenskaper 3 3. Installationsvägledning 4 4. Kontroller före användning 5 5. Elektriska anslutningar

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1

Compat Go börja använda pumpen. Compat Go instruktioner 1 Compat Go börja använda pumpen Compat Go instruktioner 1 Compat Go instruktioner 2 Compat Go Pump - översikt 1. ON/OFF knapp 2. Informationsknapp 8 7 3. Knapp för manuell fyllning av aggregatet 4. Starta

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Timer MPS-T90. Standard timer. Bruksanvisning. Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983

Timer MPS-T90. Standard timer. Bruksanvisning. Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983 Bruksanvisning Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983 Timer Standard timer Visning på alfanumerisk display med hög intensitet-led. Olika teckenstorlekar Inställningar sparade efter

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Applikationsexempel för Styrning av solfångare

Applikationsexempel för Styrning av solfångare Applikationsexempel för Styrning av solfångare Document title Document Identity 4655-015-01 Valid for Firmare version IMSE WebMaster Pro 1.09 Date 06-04-09 Webpages version 1.09 Abelko Innovation info@abelko.se

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se

Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se INSTALLATIONSANVISNING Automatiksats J -Filter Filtrena AB Hammargatan 9 352 46 VÄXJÖ Tel. 0470-44 800 Fax 0470-44 801 www.filtrena.se info@filtrena.se 1 Krets och anslutningsscheman för automatik OBS!!

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer