MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)"

Transkript

1 Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, Huddinge Tel: Fax: Hemsida: (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET (BATCH-KONTROLL KONTROLL) (B ANVÄNDARHANDBO K S20N DOSERINGSENHET

2 Tekniska data Strömförsörjning: Effektförbrukning: Ingångar: Strömförsörjning, givare: Utgångar: Enheten finns i två modeller: S20N-1-ST 115/230 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz S20N-23-ST 12/24 V +/- 10 %, växelström 50/60 Hz 10 VA Driftstemperatur: 0 50 C Luftfuktighet: Utförande: Dimensioner / vikt: Håltagning, panelmontering: 135 x 67 mm Reed-relä, NPN-transistor (2 och 3 anslutningar), NAMURgivare, Hall-effektgivare och fotoelektriska givare. Min. pulslängd 0,5 ms max. ingångsfrekvens 2 khz 12 V och 24 V stabiliserad likström, max. 30 ma 2 reläer med en växling vardera, SPDT, max. konktaktbelastning: 5 A, 250 V växelström (resistiv last). 90 % vid 40 C (icke kondenserande) Låda i NORYL, självsläckande (V0 enl. UL 94), frontpanel i polykarbonat, med jackbara kopplingslister med skruvanslutningar på baksidan. 144 x 72 x 140 mm / c:a 1 kg Innehåll 1. Allmän beskrivning... s Frontpanel... s Bakpanel... s Elektriska anslutningar... s Funktioner... s Frontknappar... s Indikeringar på frontpanelen... s Funktionslägen... s Programmering... s Programmeringsmenyn... s Parameterinställningar... s. 11 S20N DOSERINGSENHET 2 (15)

3 1. Allmän beskrivning 1.1 Frontpanel Enheten har en frontpanel av polykarbonat (72 x 144 mm) med: - 2 femsiffriga alfanumeriska teckenfönster med ljusstarka, röda lysdioder (LED), - 7 lysdioder (LED) som indikerar funktionsläge, - 6 knappar för programmering och doseringskontroll. Figur 1.1: Frontpanel 1.2 Bakpanel På S20-enhetens bakpanel finns samtliga anslutningar i form av jackbara kopplingsplintar (skruvklämlister). Figur 1.2: Bakpanel S20N DOSERINGSENHET 3 (15)

4 1.3 Elektriska anslutningar SIGNALINGÅNGAR Ingångar för pulssignaler har optokopplare (är galvaniskt isolerade) och klarar pulsfrekvenser upp till Hz. Nedan anges hur de vanligaste givartyperna ansluts: REED-relä NPN-transistor, öppen kollektor NAMUR-givare Pulsgivare Pulsgivare med (8 V likspänning) (24 V likspänning) lång stigtid Observera: Ingången för pulser med lång stigtid är en ingång med fördröjd triggning för signaler med flacka fram- och bakflanker eller överlagrade störningar. NPN-transistor NPN-transistor Fotoelektrisk givare (24 V likspänning) (12 V likspänning) 7 = vit 10 = grön 11 = brun S20N DOSERINGSENHET 4 (15)

5 STYRINGÅNGAR: START, STOPP OCH ÅTERGÅ (RESET) FÖR FJÄRRSTYRNING Anslutningar via (isolerande) optokopplare för att påbörja (START), avbryta (STOP) och återgå till utgångsläge (RESET) för en doseringscykel. Manövrering kan ske med mekaniska tryckkontakter (slutande), uppsatta på en plats som är lätt att nå för operatören eller som kan integreras i t.ex. en handhållen påfyllare. Alternativt kan optokopplare eller NPNtransistorer användas. Fjärr-STOPP REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-ÅTERGÅNG (RESET) REED-relä (slutande) NPN-transistor Fjärr-START REED-relä (slutande) NPN-transistor S20N DOSERINGSENHET 5 (15)

6 RELÄUTGÅNGAR FÖR REDUCERAT FLÖDE (STOP) OCH FULLT FLÖDE (PRESTOP) Kontaktbelastning max. 5 A och 250 V växelström (resistiv last). För att förlänga kontakternas livslängd rekommenderas vid induktiva laster användning av RC-filter (växelström) eller dioder (likström). Relä för reducerat flöde Relä för fullt flöde STRÖMFÖRSÖRJNING VARNING: Enheten finns i två varianter: S20-1-ST för V växelström S20-3-ST för V likström För att undvika skador på utrustningen, kontrollera före anslutning angiven spänning på apparatens baksida. Omställning mellan de två på bakpanelen angivna spänningarna sker med en inbyggd spänningsomställare. För att ändra matningsspänningen - öppna apparaten genom att lossa de fyra skruvarna, - avlägsna bakpanelen, - dra ut strömförsörjningskortet och ändra med en skruvmejsel spänningsomställaren, - återställ kretskortet och skruva fast bakpanelen. Apparaten levereras med spänningsomställaren inställd på den högre spänningen för respektive variant. Kommentarer till svenska upplagan Då apparatmärkningar och indikeringar i teckenfönstren är baserade på italienska och engelska, är en fullständigt svensk variant inte möjlig. I den svenska texten har i förklarande syfte fogats in kommentarer och originalbenämningar i följande former: [<text>] en kortare teckensträng inom hakparenteser anger vad som visas i ett teckenfönster, t.ex. [COdE] en parameterbenämning eller [001] ett parametervärde. (<text>) ett ord eller en kortare kommentar inom parenteser är avsedd att förtydliga framförvarande text, t.ex. en originalbenämning tryckt på enheten, en betydelseförklaring eller en kommentar för att innebörden i texten lättare ska förstås, t.ex. (PRESTOP) benämning på utgångsrelä som visas på kåpans översida och vid anslutningarna på bakpanelen. I svenska upplagan har också vissa felaktigheter i originalupplagan och den engelska upplagan rättats. För dessa ändringar svarar Vodak AB. S20N DOSERINGSENHET 6 (15)

7 2. Funktioner 2.1 Frontknappar Frontknapparna på S20N medger direkt styrning av doseringen, utan externa styrsignaler via kabel. Knapp för att påbörja en doseringscykel. Knapp för att tillfälligt avbryta doseringen (PAUS). Knapp för att återgå till utgångsläge för en ny doseringscykel (också utgångsläge för programmeringsmenyn). De tre tryckknappsfunktionerna STOP, RESET och START kan också fjärrstyras med signaler som kopplas in via anslutningarna 3, 4 och 5 på baksidan. För sådan styrning kan tryckströmbrytare, optokopplare eller transistorer användas. 2.2 Indikeringar på frontpanelen På frontpanelen på S20-enheten finns två femsiffriga teckenfönster (LED) och tre lysdioder i tryckknapparna märkta START, STOP och RESET, med följande funktioner: - Teckenfönstret märkt BATCH visar hur dosräknarens värde förändras under doseringscykeln (uppnådd volym vid varje tidpunkt). - Teckenfönstret märkt PROG / TOTAL visar doseringscykelns förinställda slutvärde. (Vad gäller de fyra lysdioderna under teckenfönstren, se programmeringsavsnittet.) Dosering kan göras i två steg, ett första med FULLT flöde och ett andra med REDUCERAT flöde. Detta för att öka precisionen i dosmätningen genom att t.ex. använda en ventil som stänger i två steg och som styrs via de två reläerna som på enhetens ovan- och baksida betecknas STOP (avbryter reducerat flöde) respektive PRESTOP (avbryter fullt flöde). Det är möjligt att ställa in automatisk registrering av doseringsöverskottet (den volym som överskrider förinställt, önskat värde), vilket då kompenserar för den tid det tar att stänga en ventil på grund av dess tröghet i doseringens slutfas. I följande tabell redovisas lysdiods- och relätillstånd vid olika funktionslägen hos doseringsenheten: Funktionsläge för S20-enheten PRESTOP-relä för fullt flöde STOP-relä för Lysdiod, Lysdiod, Lysdiod, reducerat flöde START STOP RESET Återställd (RESET) AV AV AV AV PÅ Fullgjord dosering (STOP) AV AV AV PÅ AV Tillfälligt stoppad dosering (PAUS) AV AV BLINK BLINK AV Läge för reducerat flöde AV PÅ PÅ BLINK AV Läge för fullt flöde PÅ PÅ PÅ AV AV Tabell 1.1. Relä- och lysdiodstillstånd vid förekommande funktionslägen. S20N DOSERINGSENHET 7 (15)

8 2.3 Funktionslägen ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET) Det grundläge från vilket en ny mätning kan påbörjas (genom att trycka på STARTknappen), eller utgångsläge för parameterinställning (se kapitel 3). I återställt läge är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i ÅTERSTÄLLT LÄGE om man i STOPP-läget eller PAUS-läget trycker på RESET-knappen. STOPP-LÄGE Funktionsläge som enheten befinner sig i efter en fullgjord doseringscykel. I STOPP-läget är båda reläerna i frånläge. Från STOPP-läget är det möjligt att manuellt korrigera (öka) en dosering genom att trycka på START-knappen. Utgångsreläet för reducerat flöde (STOP) aktiveras då och stannar i detta läge så länge START-knappen hålls intryckt. LÄGE FÖR FULLT FLÖDE Funktionsläge för fullt flöde (snabb dosräkning), under vilket både reläet för fullt flöde (PRESTOP-reläet) och reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverade. När räkningen når det värde som erhålls om man subtraherar parametervärdet AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESTOP) från parametervärdet FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET), övergår enheten till funktionsläget för reducerat flöde. LÄGE FÖR REDUCERAT FLÖDE Funktionsläge för noggrann dosräkning (långsamt flöde), under vilket endast reläet för reducerat flöde (STOP-reläet) är aktiverat. Detta läge är endast tillgängligt om parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) är inställd på ett värde skilt från noll. PAUSLÄGE Funktionsläge för tillfälligt avbruten doseringscykel. I PAUS-läget är båda reläerna i frånläge. Enheten går in i PAUS-läget från endera av de befintliga faserna i doseringscykeln (fullt eller reducerat flöde) om man trycker på STOP-knappen. Från PAUS-läget är det möjligt att fortsätta doseringen, genom att trycka på START-knappen. Enheten återgår då till samma doseringsfas som före PAUS (fullt eller reducerat flöde). Alternativt kan man gå till ÅTERSTÄLLT LÄGE för att starta en ny dosering, genom att trycka på RESET-knappen. S20N DOSERINGSENHET 8 (15)

9 3. Programmering Programmeringsmenyn kan endast nås från ÅTERSTÄLLT läge (RESET). Programmering innefattar alla inställningar av enheten med hjälp av tryckknapparna på frontpanelen. Det gäller såväl inmatade doseringsvärden (batch-värden) som val av funktionssätt. Varje sådan inställbar storhet kallas parameter. Programmeringsproceduren bygger på val av parametrar i sekvens ( menyval ). Genom sådant val blir varje parameter tillgänglig för ändring eller avläsning av parametervärdet. Alla parametervärden som ställs in lagras i ett EEPROM-minne, vilket innebär att de bevaras även om enheten är strömlös. OBS: Programmeringen måste ske utan för långa uppehåll. Om ingen knapptryckning sker under mer än 60 sekunder går apparaten automatiskt ur programmeringsläget, och systemet återgår till normal funktion i ÅTERSTÄLLT LÄGE (RESET). 3.1 Programmeringsmenyn I återställt läge (utgångsläget för parameterinställning) visar teckenfönstret märkt PROG / TOTAL aktuellt inställt värde för den första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE ( = önskat slutvärde vid dosering). I detta läge kan man välja att direkt ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) genom att trycka på -knappen. För att avläsa / ändra annan parameter trycker man på SEL-knappen. När man första gången trycker på SEL-knappen ( select = välj parameter) eller -knappen släcks lysdioden i RESET-knappen, vilket markerar att man är i programmeringsläget. Parametervärdena kan nu visas cykliskt, genom att upprepat trycka på SEL-knappen. (Om man gick in via -knappen för ändring av första parametervärdet måste detta först ställas in.) Vissa parametrar skyddas av en numerisk BEHÖRIGHETSKOD (CODE). För att ändra dessa parametrar måste kodvärdet ställas in på den hemliga koden Aktuellt programmeringsläge visas dels genom en parameterförkortning i teckenfönstret märkt BATCH, och dels med hjälp av de fyra lysdioderna märkta SET, PRESET, UNIT och TOTAL, under teckenfönstret märkt PROG / TOTAL. Detta redovisas i tabellerna nedan. Om behörighetskoden (CODE) ges ett annat värde än 5477 erhålls en reducerad meny (övriga parametrar döljs helt för obehöriga): Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Nej TOTAL (Ackum. volym) t= AV AV AV PÅ Ja Nej BEHÖRGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 9 (15)

10 Med behörighetskoden satt till 5477 erhålls tillgång till den fullständiga menyn: Parameter Lysdioder för programmeringsläge Aktuell parameter Namn Visas Set Preset Unit Total Visas Kan ändras FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Set PÅ AV AV AV Ja Ja AVDRAG FÖR REDUCERAT FLÖDE (PRESET) PrE AV PÅ AV AV Ja Ja ENHET (UNIT) Uni AV AV PÅ AV Ja Ja TOTAL (Ackumulerad mängd) t= AV AV AV PÅ Ja Nej NOLLSTÄLL TOTAL T-rES AV AV AV PÅ Ja Ja BEHÖRIGHETSKOD (CODE) CodE PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSKORRIGERING recup PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DOSRÄKNINGSRIKTNING CONt PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja BATCF (Reglerar fjärrstart) batcf PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja DECIMALKOMMA Punto PÅ PÅ PÅ PÅ Ja Ja S20N DOSERINGSENHET 10 (15)

11 3.2 Parameterinställningar Parametrar kan visas och ändras i en bestämd sekvens, given i tabellerna ovan. Ändring av ett valt parametervärde, som visas i det undre teckenfönstret, sker i en sifferposition i taget, från vänster till höger. Val av position sker med -knappen (aktuell position indikeras genom att dess siffra blinkar). Val av siffervärde inom varje position sker cykliskt med - knappen. I sista positionen gör ytterligare ett tryck på -knappen att värdet sparas. Vid parametrar med icke-numeriska värden aktiveras först modifieringsläget med ett tryck på -knappen, sedan väljs cykliskt mellan tillgängliga alternativ som visas i teckenfönstret (t.ex. YES/NO) med -knappen. Från ÅTERSTÄLLT läge (efter RESET) är det möjligt att direkt modifiera den första parametern, genom att trycka på -knappen: FÖRINSTÄLLT VÄRDE (SET) Parametern FÖRINSTÄLLT VÄRDE [SEt] är det värde vid vilket doseringscykeln ska avslutas. Det kan väljas fritt mellan och För att ändra FÖRINSTÄLLT VÄRDE, tryck på -knappen. Den första sifferpositionen börjar blinka och kan nu modifieras genom val av siffra med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan välja dess värde med - knappen. För att spara det ändrade parametervärdet tryck på -knappen en eller flera gånger till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE (PRESET) Parametern AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE [PrE] definierar det gränsvärde vid vilket doseringen går in i det noggrannare doseringsläget, t.ex. då systemet är utrustat med en ventil som stänger i två steg. (Därvid sker först en snabbdosering, med ventilen helt öppen, och i en avslutande fas erhålls ett lägre doseringsflöde, med ventilen delvis stängd, vilket ger en noggrannare dosering totalt.) Parametervärdet utgår ifrån FÖRINSTÄLLT VÄRDE och anges som det värde som ska subtraheras från det förinställda värdet för att ge gränsvärdet då övergången sker. DIFFERENS-parametern ska ha ett värde mellan och det aktuella FÖRINSTÄLLDA VÄRDET. För att ändra detta parametervärde, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på - knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). S20N DOSERINGSENHET 11 (15)

12 ENHET Parametern ENHET [Uni] är en faktor, med vilken antalet pulser på ingången multipliceras, så att inställning av FÖRINSTÄLLT VÄRDE och DIFFERENS kan ske direkt i svenska måttenheter i teckenfönstret. Parametern kan ges ett värde mellan 0,0001 och 9,9999. Denna parameter är alltid tillgänglig för avläsning, men den kan endast ändras om behörighetskoden [CodE] innan ändringen har angivits till korrekt värde. För att ändra ENHETs-värdet, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja siffra (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Om ENHETs-parameterns värde är noll är det inte möjligt att lämna modifieringsläget. TOTAL TOTAL är det sammanlagda värdet av samtliga doseringar gjorda med doseringsenheten sedan senaste manuella nollställning och detta värde kan inte ändras. TOTAL-värdet visas med åtta siffror, så att det övre värdet (mest signifikant) ska läsas före det undre värdet (minst signifikant). NOLLSTÄLL TOTAL Parametern NOLLSTÄLL TOTAL [t-res] gör att totalräkningen nollställs. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Den kan ha värdet JA [yes] för att aktiveras eller NEJ [no] för att inte aktiveras. För att nollställa räknaren, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under det nedre teckenfönstret börjar blinka. För att välja att nollställa [yes], tryck på -knappen. Tryck därefter -knappen och i teckenfönstret visas TOTAL RESET [-total reset-] (vilket bekräftar att totalräknaren nollställts). Samtidigt avaktiveras nollställningsfunktionen parametervärdet återgår automatiskt till [no]. BEHÖRIGHETSKOD BEHÖRIGHETSKOD-parametern (CodE) är en nyckel som gör att oauktoriserade personer inte kan ändra parametrarna ENHET, NOLLSTÄLL TOTAL, BEHÖRIGHETSKOD, RÄKNINGSRIKTNING och DECIMALKOMMA. När enheten levereras från tillverkaren är kodvärdet satt till 5477, vilket avaktiverar skyddet så att alla parametrar kan visas och ändras. Efter att parametrarna har ställts in är det enda S20N DOSERINGSENHET 12 (15)

13 som behövs för att aktivera skyddet att man matar in en annan kod än För att ändra BEHÖRIGHETSKOD:en, tryck på -knappen. Den första siffran i det undre fönstret börjar blinka och kan nu ändras med -knappen. På detta sätt kan varje siffra ändras, en i taget, genom att med -knappen välja sifferposition (blinkar) och sedan ändra dess värde med -knappen. För att spara det ändrade värdet tryck en eller flera gånger på -knappen till dess att meddelandet [-SEL-] visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). DOSKORRIGERING Med parametern DOSKORRIGERING aktiverar man eller avaktiverar en funktion som kompenserar för felaktig dosvolym p.g.a. tröghet i ventiler eller pumpar. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. När doseringsenhetens dosräkning når det förinställda värdet avaktiveras reläerna, men räkningen kan fortgå under en viss tid beroende på stängningstiden för en ventil eller trögheten i en pump. Överstigande värde kallas dosöverskott och ger dålig precision i doseringen mot det inställda värdet. Om systemet arbetar repetitivt (cykliskt) kommer dosöverskottet att vara detsamma varje gång och felet kan korrigeras genom att sätta parametern DOSKORRIGERING så att den automatiska kompenseringsfunktionen aktiveras (parametervärde = JA [yes]). Doseringsenheten lagrar då överskottsvärdet från föregående mätning och sätter detta värde som startvärde för nästa mätning, så att dosöverskottet kompenseras automatiskt. För att nollställa ett sådant överskottsvärde, tryck en extra gång på RESET-knappen. Då startar nästföljande mätning från noll. Parametern kan anta värdet JA [yes] eller NEJ [no] vilket aktiverar resp. avaktiverar funktionen. För att göra detta, tryck på -knappen och de fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). RÄKNINGSRIKTNING Med parametern RÄKNINGSRIKTNING väljer man hur flödesräkningen visas i teckenfönstret i förhållande till det förinställda värdet under doseringscykeln. Räkningens riktning inkrementering (uppräkning) eller dekrementering (nedräkning), samt hur inledande nollor visas bestäms av denna parameter enligt nedan. Denna parameter är skyddad med en behörighetskod. Följande icke-numeriska värden kan väljas: INCR [InCr] uppräkning utan inledande nollor. INCR0 [InCr0] uppräkning med inledande nollor. DECR [decr] nedräkning utan inledande nollor. DECR0 [decr0] nedräkning med inledande nollor. För att ändra parametervärdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan väljas cykliskt genom att trycka S20N DOSERINGSENHET 13 (15)

14 på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet - SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). BATCF BATCF-parametern [batcf] aktiverar automatisk nollställning vid fjärr-start, dvs. den styr hur enheten reagerar på fjärr-start-signal via anslutningarna på bakpanelen: 000: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget utan återgång till doseringscykelns utgångsläge. 001: när fjärr-start-kontakten sluts sätts doseringsenheten i START-läget med återgång till doseringscykelns utgångsläge. DECIMALKOMMA DECIMALKOMMA-parametern bestämmer antalet decimaler som visas i värdena för FÖRINSTÄLLT VÄRDE, AVDRAG FÖR ÖVERGÅNG TILL REDUCERAT FLÖDE, TOTAL och flödesräkningen under doseringscykeln (i teckenfönstret märkt BATCH). Denna funktion skyddas av en behörighetskod. 0 4 decimaler kan väljas. För att ändra DECIMALKOMMA-värdet, tryck på -knappen. De fyra lysdioderna under teckenfönstren börjar blinka, vilket visar att parametervärdet kan ändras genom att trycka på -knappen. För att spara det ändrade värdet, tryck på -knappen så att meddelandet -SEL- visas i teckenfönstret (vilket bekräftar att ändringen har sparats). Genom att trycka på SEL-knappen en gång kommer du tillbaka till modifieringsläget för första parametern, FÖRINSTÄLLT VÄRDE. (SEL-knappen medger cyklisk genomgång av tillgängliga menyparametrar.) För att lämna programmeringsmenyn, tryck på RESETknappen. S20N DOSERINGSENHET 14 (15)

15 Nedan följer en sammanställning över samtliga parametrar (som de visas i det övre teckenfönstret), och deras möjliga värden (de med x märkta är skyddade med en behörighetskod). Parameter Tillåtna värden Beskrivning [SEt] Förinställt värde (slutvärde för doseringen). [PrE] (SET - 1) Avdrag för definition av övergång till noggrannare dosering. x [Uni] 0,0001 9,9999 Multiplikator för ingångspulser. x [t= ] (tallängd 8 siffror) Totalräknare för utförda doseringar. x [t-res] PÅ / AV [yes / no] Nollställer totalräknaren. [CodE] Numerisk behörighetskod som blockerar möjligheten att ändra parametrar märkta x. x [recup] PÅ / AV [yes / no] Möjliggör automatisk kompensation för dosöverskottet. x [CONt] INCr inkrementering; INCr0 inkrementering med inledande nollor; decr dekrementering; decr0 dekrementering med inledande nollor. Bestämmer hur mätvärdet vid dosering visas i teckenfönstret (inkrementering = uppräkning; dekrementering = nedräkning). x [BAtCF] 000 / 001 Aktiverar automatisk återställning när ny startpuls kommer vid fjärrstyrning. x [Punto] 0 4 Bestämmer antalet decimaler i visningen av alla flödesanknutna värden (mätvärden och inställningar). Tabell 3.1 Parametrar tillgängliga via programmeringsmenyn S20N DOSERINGSENHET 15 (15)

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Bruksanvisning och teknisk beskrivning Fästskruv Indikatorer för modulens mätstorheter 3 I > I I L1 I L I L3 I o IRF Förenklad reläsymbol Indikator för självövervakningssystemet

Läs mer

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01

Servicemanual. Testfunktioner. Hissprogram Ver 9.07. Rev: 2.3 2015-06-01 Servicemanual Testfunktioner Hissprogram Ver 9.07 Rev: 2.3 2015-06-01 Inledning Denna dokumentation är avsedd för felsökare eller annan servicepersonal som har behov att felsöka i hissar med detta styrsystem.

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Användarhandbok FGC 313/323

Användarhandbok FGC 313/323 Användarhandbok FGC 313/323 Den här handboken gäller för följande versioner: Maskinvara: FGC 313/323 Displaykort: AIH1701 Rev 1.03 Huvudkort: AHH1701 Rev 3.05, AHH1702 Rev 3.05 Systemprogramvara: 3.00

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.17 140320 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.17 140320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg:

LK GSM Switch. Utförande. 1. Programmering av SIM-kort. Installation av enheten sker i tre steg: LK GSM Switch Utförande LK GSM Switch är främst avsedd för fjärrstyrning av LK:s Rumsregleringssystem ICS eller värmeregulatorn LK Styr v.3/v.3-ra. Enheten kommunicerar via GSM-nätet och styrs via mobiltelefon

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator

Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator Bruksanvisning METRA 28C Multimeter, Milliohmmeter och Kalibrator 3-349-099-09 3/9.03 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 21 20 15 16 15 12 9 7 max. 600 V!! Observera, ingen mätingång! Lägg inte på någon

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

LK Rumsreglering ICS-RF1

LK Rumsreglering ICS-RF1 Monteringsanvisningar LK Rumsreglering ICS-RF1 LK Rumsreglering ICS-RF1 Utförande LK Rumsr eglering ICS-RF1 är ett trådlöst r eglersystem avsett för LK Golvvärme. Systemet är avsett för mindr e ytor som

Läs mer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer

Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE. Serienummer Instruktionsmanual Användarmanual SPOLDESINFEKTOR BP 100 HE BP 100 HSE BP 100 HSER BP 100 HAE Serienummer 0051 AD MediCal AB Postadress: Fiskhamnsgatan 6A, 414 58 Göteborg Besöksadress: Fiskhamnsgatan

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: 08-544 715 50 www.wesmar.se 182 04 Enebyberg Fax: 08-544 715 60 info@wesmar.se 1 Innehåll

Läs mer