September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare"

Transkript

1 September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED. Ordf. Roland Olsson, G.Edsbräckeväg 11,66832 ED, Vice ordf. Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Evert Svensson, Gillanda 20, ED, Kassör i Norge, Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Gunnar Lindqvist; Ramberg, Rölanda, ED, Rose-Marie Woldberg, Haga, Laxarby, BENGTSFORS, Suppleanter: Kjell-Ingvar Pettersen, Hagastuvei 34, N~1734 HAFSLUNDS0Y , mobil: Eivind Fohlin, Skoleveien 16B, N-2065 Raelingen Valberedning: Bo Rask, Lasse Åberg-Pettersen, Maja Eriksson Redaktion: Monika Åhlund, Taxvikens Kvarn 23, DALS LÅNGED, tel o fax Roland Olsson, , Bo Rask , Tom Birkelund Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, Medlemsavgift: loo:-/år Adressen till vår hemsida är: Har Ni synpunkter på sidans utformning och framtida användning så sänd gärna ett mail: 2

3 Ordföranden har ordet Av flera olika orsaker har det inte förekommit någon sådan här "ruta" de senaste numren, men vi börjar härmed på nytt! Det har varit en viss "omsättning" inom styrelsen det senaste året, med ordf. Sven Emanuelssons tragiska dödsfall, med avsägelser från uppdrag och liknande. Men som väl framgår av sida 2, så har vi numera en nykonstruerad sammansättning, både med gamla och nya namn, allt föreslaget och god- känt vid senaste årsmötet i Ed den 9 april i år. Jag vill härmed tacka alla som ställt upp! Vid förra höstens möte i Lilleström föreslogs, att vi skulle anordna ett större möte i Ed, något som också beslutades. Vi har i styrelse/arbetsgrupp sedan dess ihärdigt arbetat med alla möjliga och omöjliga saker och ting, för att kunna ro detta projekt i hamn. OSäkra, som vi alla varit har det förekommit flera "sista-dags-anmälan", men det senaste budet är nu den 15/9, detta mest med hänsyn till köket å Utsikten, som skall hålla oss vid liv under de två dagarna. En viss förskjutning i tid och ökning av antalet anmälningar kan säkerligen tolereras, men det hastar alltså, så anmäl gärna både Dej och någon kamrat! Den medsända lilla affischen ber vi att Du anslår på något lämpligt ställe, så att vår konferens får största möjliga publicitet! Tack.. Vi ses! Hälsar Er "nye" ordförande 3

4 Från släktforskarmötet i Strömstad i maj Detta lördagsmöte hade anordnats av Strömstads Släktforskare och besökande föreningar var DIS-Västfoid, DIS-Väst, Tanums Släktforskare samt naturligtvis även Gränsbygdens Släktforskare. Våra norska vänner ankom med färja halv ett och fick den dagen en något blöt vandring upp till Stadsbiblioteket, där vi andra då redan fanns på plats. Nere i staden pågick samma dag en sedvanlig marknad, och trots vädret så fanns där ganska många besökare. Mellan ett och tre fick vi släktforskare ta del av fakta kring den svenska utvandringen/invandringen broderländerna emellan, samt om hur man hittar släktingarna i länderna. Ett annat ämne var: Svenska respektive norska källor på Internet. Under dagen fanns dessutom tillfälle att göra efterlysningar. Efter kafferasten klockan tre försiggick "egen forskning", samt uppföljning av det som tidigare diskuterats. Tyngdpunkten beträffande forskning och sökande låg helt naturligt på datasidan, men även på vår plats samlades en hel del intresserade, vilka sökte efter anförvanter. Vissa problem var dock för svårlösta, kanske delvis beroende på att det rörde sig om fall nog så långt bak i tiden, dels på att de medhavda uppgifterna var väl tunna. Trots att vi i Sverige ju har de värdefulla husförhörslängderna, vilka saknas i Norge, så gick vi bet ibland. Dessutom hade vi "bara" mikrokorten från Dals-Eds kommun med våra sex socknar, samt därtill Naverstad, Mo, Krokstad och våra 0stfoldkort. Roland 4

5 Töftedalsdagarna Även i år var "Gränsbygdens" inbjudna till detta hembygdsarrangemang och vi ställde som vanligt upp med läsapparater och mikrokort. Detta är ju en tillställning dit många hemvändare kommer för att få träffa släkt och vänner. Som ett trevligt inslag, bland allt annat, uppträdde Hogdals Spelmän och dessa framförde, dels ute, dels inomhus, ett stort antal gedigna låtar. Men Liesme-Pers "Polska från Töftedal" fick vi aldrig höra.... Idd og Enningdalens historielag Sedan denna förening inköpte den anrika byggnaden Gamle Prestebakke har man anordnat flera trevliga arrangemang. Bland de senaste vill jag nämna "Kulturdager på KornsjlZl" samt "Fottur til Svenskegravene ved Gjeddelund". Lördagen den 20 maj skedde dop av ångslupen "PROVEN", där vi har en aktie, och vidare framfördes hembygdskämpen Ivar Kivedals skådespel "Damp og dynamitt". Båtens angöringsbrygga ligger på den svenska sidan, invid den gamla bron över Högsundet och där är en vacker teaterscen. Själva handlingen utspelar sig år 1900 och bland huvudpersonerna då fanns traktens stormän, tullare och stora gårdsägare. "PROVEN" går under sommartiden i beställningstrafik och kan ta grupper om cirka 15 personer. Det bör vara en upplevelse för alla jäktade nutidsmänniskor, att kunna få färdas fram över den vackra Kornsjön, tyst och stilla! Under de båda dagarna skedde även visning av det gamla garveriet, historisk vandring, konstutställning i Stationen. Vidare fanns det olika försäljningsplatser i samhället, samt "naturligtvis" släktforskare på plats i den hundraåriga Järnvägsstationen. 5

6 Visst är Pn;>ven en fin båt, här ännu ej döpt. Nedan ses kapten och maskinist sedan man lagt till vid bryggan. Foto: Roland Olsson 6

7 Ovan ses "herrskapsfolket" stiga i land och härbredvid ses en trogen svensk unionssoldat! Foto: Roland Olsson 7

8 Den 4 juni företog ett 60-tal intresserade en intressant "Fottur till Svenskegravene ved Gjeddelund". Det var här, som de fyra soldaterna ur Elfsborgs Regemente, Ehn, Ähran, Ström och Dryg stupade under en skärmytsling med norska soldater. Bland deltagarna märktes alldeles särskilt fyra damer, alla ättlingar till 778 Ehn. Denne var farfars farfar till Margaretha Bergqvist, vilken hade med sin dotter Annika Larsson, vilken hade två döttrar med sig. Margarethas far hette Frans Edvard och var född 1879, hans far i sin tur hette Adolf och var född 1845 och son till Anders Magnusson, född 1802 och alltså en son till den stupade soldaten Ehn. Det har säkerligen varit en gripande händelse för dessa långväga gäster, att delta i denna skogsvandring och att få lägga ned en blomma vid sin förfaders sista vilorum. Bild från "Svenskegravene vid Gjeddelund", juni Th. ses Margaretha Bergqvist, från Gällstad, och som nr 3 ser Ji hennes dotter Annika Larsson, omgiven av sina två döttrar. Mannen i vit skjorta är journalisten vid Halden Arbeiderblad, medan den skrivande till vänster är vår föreningsmedlem och årets kulturstipendiat i Dals-Ed, Karl-Erik Andersson, Ed. Foto: Roland Olsson 8

9 Här nedan får vi ta del av hembygds- och soldatforskaren Ingvar Hallqvists artikel om ofredstiden kring Soldater från Kind begravda i Norge 1808 var ofredens år i Norden. I februari angreps Finland av ryssarna och från mitten av mars rådde krigstillstånd i söder och väster med DanmarkINorge. I början av mars kom order att Älvsborgs regemente skulle förflyttas till Göteborg och inta kantoneringskvarter i Masthugget. Efter kort tid splittrades förbandet upp på flera enheter: några i garnison på Carlsten och Varbergs fästningar, en styrka om 510 man, som senare kom att utgöra 5:e brigaden i västra armen, förlades till Bohuslän och Dalsland. Den 19 i samma månad avgick regementets jägarkår till Tanum. I denna trupp ingick 215 man, befäl och meniga. Under våren förekom flera mindre skärmytslingar mellan inträngande svenskar och försvarande norska soldater. I trakten av Halden i Norge, vid Örsjöens sydspets, finns flera soldatgravar från detta krig. Enligt en bygdesägen från Enningdalen är en grav viloplats för tre stupade svenska knektar, vilkas namn var: Boll, Rot och Lilja. I en annan grav vilar en okänd svensk som stupade den 29 april. På denna grav har rests en sten med inskriptionen: "En man d af Sveriges tapre här på ärans mark er signet. Af nordmän her han feldet er, hans graf af nordmänd hegnet." I maj då svenskarna intog Prestebakke kyrka stupade norske soldaten Svend Asmundsen Spjelegaardvigen. Hans änka fick, efter vädjanden till svenskarna, begrava honom i vigd jord. Över Spjelegaardvigen är också rest en minnessten. Vid Gjeddelund i Prestebakke, ca halvmilen från svenska gränsen, hade Älvsborgs jägarkår en postering. I gryningen den 9 maj, då marken var täckt med blommande vitsippor, göken hördes ropa från hagen och trastar sjöng från trädtopparna, kom ett överrumplande anfall från de rödrockklädda norrmännen. Älvsborgarna drevs på flykten, men kvar på marken låg fyra döda och elva som hade sårats. De döda begravdes i skil- 9

10 da gravar vid mosskanten. En bit in på detta sekel flyttades kvarlevorna av de fyra till en gemensam grav i skogsbrynet, "Svenskegraven". Graven har försetts med kors och minnessten och vårdas av den lokala hembygdsföreningen, Idd og Enningdalen Historielag. De fyra som fick sätta livet till denna vårmorgon var: nr 778 Magnus Ehn, 858 Hans Ähran, 725 Anders Ström och 687 Abraham Dryg. De båda förstnämnda tillhörde Kinds kompani, medan de senare var från Redvägs kompani. Magnus Ehn var född omkring 1779 och hade tjänat 7 år för Påbo rote i Gällstad. Hustrun hette Caisa Albrechtsdotter och de hade tre söner. Den äldste, Anders Ehn, blev sedermera soldat för nr 7 vid Wästgöta Regemente, vilket var Ekered idalstorp. Hans Ähran föddes den l februari 1782 i Hulared och hade varit soldat för Korrebo i Månstad litet över året. Ähran var ogift och barnlös, men i testamentet som upprättades innan han drog ut i falt skrev han "all den lilla qvarlåtenskap som finnes efter meg skall tillfalla min fästmö och tillkommande hustru, Kerstin Larsdotter enskildt, att derest jag under påstående krig skulle aflida". Testamentet var underskrivet och bevittnat samt inlämnat till Kinds Häradsrätt. Trots detta gjorde Ährans fader misslyckade försök att få testamentet ogiltigförklarat. Tillgångarna efter Ähran värderades till 45 Rd 39 sk. Anders Ström var född den 5 juni 1781 i Stora Löckna, Bottnaryd, och det var för denna rote han tjänade under sina fem år som soldat. Makan hette Elin Larsdotter och var 21 år äldre än sin man. I deras äktenskap föddes inga barn. Abraham Dryg kom till världen den 3 februari 1781 i Kölingared. Med hustrun Annika Jonasdotter fick han två söner och fyra döttrar. Annika dog i "kolik" 1806,43 år gammal. De moderlösa barnen kom "att gå på socknen på rotens bekostnad". Dryg hade vid sin död yarit knekt i elva år. Under detta krig förekom inga större sammandrabbningar, ganska få dog 10

11 i strider men antalet döda blev ändå mycket högt på grund av den grasserande fåltsjukan. Det kan tilläggas att både Magnus Ehn och Hans Ährans efterträdare, 778 Andreas Eng respektive 858 Carl Glad båda dog i fåltsjukan detta år. Vid slutet av året då stillestånd slöts var 555 man från Älvsborgs regemente sjuka, av vilka 321 låg på lasaretten. Under året hade långt över 100 man avlidit. Enbart i Norra Kinds kompani dog under året ett 30-tal man. Från norsk sida sägs förlusterna ha stannat vid en tiondel av de svenska, vilket måste tillskrivas bättre hygien inom den norska krigsmakten. Ingvar Hallqvist, Dalstorp. 11

12 Ingrid fick diplom När Västgöta Genealogiska förening höll årsmöte delades det ut diplom till förtjänta personer, däribland en dalslänning som är kommen från Västergötland. Ingrid Mathiasson, född i Härjevad med rötter i Skarstad, numera bosatt i Erikstad, Dalsland, fick mottaga denna utmärkelse. Hon har registrerat släkt- och kyrkoboksuppgifter för hela Dalsland och varit ett hängivet stöd till släktforskare. Ingrid arbetar på Melleruds museum och släktarkiv, där hon har hjälpt många som letar efter sin släkt. (Saxat ur NLT 12/4 2000) - Ur andra blad- Alingsås Släktforskare. April Här återger Marika Lagervall upplysningar kring begreppen kusin, syssling, tremänning o. dyl. Lena Wallin skriver om "Ortnamnen i Älvsborgs län", en mycket intressant och givande utredning, som för Dalslands del omfattar de fem häraderna, med socknarna i alfabetsordning, liksom sedan även gårdarna. ALIR-anor 1/2000. "Besök på Skattemyndigheten" ger läsaren en fin inblick i vad som finns att studera därstädes. Man får faktiskt besöka denna statliga myndighet! Borås Släktblad. Febr "Stofiler vid Älvsborgs Regemente" var rubriken på ett kåseri, som C-F Holmqvist kåserade kring vid ett föreningsmöte i januari. Bl.a. talades om löner och boställen. Borås Släktblad. April En artikel, "Bot för sot", skriven av Anna Lisa Berglund, Trollhättan, ger oss upplysningar om örter och deras förmåga att läka och hela. BRYGGAN med Vasa Star och Vasa-Kärven 1/2000. Årg. 32. "En milstolpe i Vasa Ordens historia", skriver Tore Tellberg om denna nya konstellation. Och innehållet är mycket intressant! Man får här läsa 12

13 om arkiv, organisationer, resor, böcker, utställningar, släktträffar och "återvändare". Själva Emigrantregistret i Karlstad firar dessutom sitt 40- årsjubileum i år. De finns nu även i "cyberrymden" under adress: Disketten 2/2000. Föreningens sekreterare Inger Ragnhult presenterar en av sina släktgrenar, som faktiskt lett ned till den dalsländske hävdatecknaren Anders Lignell. Diskulogen Här meddelar DIS-Väst, att intresset för att bidra till DISBYT har ökat kraftigt, att ett mål måste vara, att få flera presumptiva medlemmar inom regionen att gå med i DIS-Väst. EMIGRANTEN 1999:2 (Organ för Svenska Emigrantinstitutet och Emigrantinstitutets Vänner.) Här står att läsa om de omfattande tilläggen till de svensk-amerikanska databaserna som kontinuerligt sker. GF -Aktuellt. April Bland kyrkböcker i GF:s bokhyllor finns numera registrerat Döda och Begravna i Lex. Ånimskog, Dalsland. Vidare uppges en mängd titlar ur en Harald Barthoids samlingar, vilka innehåller många norska titlar om genealogi och kalendrar. Att vår egen GRÄNS-POSTEN ibland är ovanligt populär, framgår aven uppgift om att nr. 27 år 1996 saknades. Detta ex. har vi dock genast skickat över, så luckan är tillfålligt tätad... Husförhörsnytt 1/2000. En intressant artikel är "Rusthåll och Rusthållare". Man puffar även för Riksstämman år 200 l, vilken ska gå av stapeln i Borås. Husförhörsnytt april Man presenterar "Register över artiklar i Husförhörsnytt åren ". Släktdata 1/2000. Rekonstruktionen av Sotenäs kyrkoböcker har hunnit så långt, att c:a poster är inmatade på en CD-roms kiva, som föreningen säljer för 300 kronor. Kontakta arkivarie Göran Larsson, Anneröd 1352, Hunnebostrand. Tel (kvällar). Han 13

14 har äkerligen mera, intressanta uppgifter att delge just Dej. Släkt-Eken 1/2000. Ur gamla anteckningar (1910) kan man läsa om Mörrums dödbok. Däri skrevs följande år 1710: "Den 29 oktober blev begraven profossen Per Björnsson från Norje, som drunknade i ån vid bron, natten emellan den 17 och 18 oktober". Var Per från Norge? Släkt-Eken 2/2000. "Stenhuggare, stenarbetare och stenhuggarförmän" är titeln på en artikel, där en inventering presenteras. I bladet har bifogats ett dubbelsidigt formulär, för dem som har något att bidraga med. Sammanställare är: Kerstin Karlsson, Volontärb. 2B, Ronneby. Detta bör väl kanske vara något för det "stenrika" Bohusläns nutida släktforskare! Släkthistoriskt Forum Här inleds med en för västsvenskar och 0stfoldinger intressant artikel om Carl XII och denne krigarkonungs "tjugoåriga, hopplösa krig". Man får läsa om mönstringar 1715 och 1718, om förluster, rymningar och saknade soldater. "Karlstads Stifts Herdaminne - rättelser och tillägg". Den som har något att tillägga,komplettera eller rätta bör snarast sända in uppgifter om detta (med källhänvisning!) senast den l september 2000 till: Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad, Box 57, Karlstad. SUKU-tieto 1/2000. Man skriver här: Hur få tag i en släktbok? Jag vet, att det har utkommit en bok om min släkt, men min vanliga bokhandel känner ej till den. Ett ganska vanligt problem för släktforskaren. Genealogiska Samfundet i Finland råder nu bot på situationen och startar Släktforskarens Bokhandel på Internet. De finns på: Uddevalla-Bladet 1/2000. Här finns rapport från Soldatregistreringen inom Bohusläns Regemente. Här råder Bohusläns Försvarsmuseum, Regementsparken, Uddevalla. Man kan även läsa om alla döda soldater i trakterna kring Tanum vintern Vårmlands-Anor 2000: 1. Under rubriken "Två främmande fåglar i Fortsättning på sid

15 Melleruds Museum Box Mellerud Tel Här kan Du söka Dina rötter! Det är ganska märkligt - när det gäller travhästar, hundar och andra dyrbara rasdjur - då känner ägarna dessa djurs anor genom flera generationer. Men hur är det med kunskapen om deras egen härkomst? Ofta vet de knappt vad mormor hette och ännu mindre var hon var född eller något om hennes uppväxt. Men nu har vi ju lyckligtvis goda möjligheter att söka efter vår. mormor och hennes förfäder under några generationer och detta tack vare den förnämliga svenska kyrkobokföringen genom 3 århundraden, något som vi skall vara tacksamma för. Från omkring 1910 samlades de äldre kyrkböckerna i särskilda landsarkiv men tack vare mormonernas avfotografering på talet av dessa äldre handlingar, kan vi nu lite till mans sitta hemma och forska. Men som enskild kan vi ju inte ur kostnads- och utrymmesskäl köpa in hur mycket forskningsmaterial som helst och det är här som t.ex. Släktforskningsarkivet i Melleruds Museum kan spela en viktig roll. Till detta arkiv har genom årens lopp tillförts ett stort antal mikrokort som i första hand täcker hela Dalsland fram till 1928 men 'även gränssocknarna i Bohuslän, Värmland och Västergötland. Med ett tiotal forskarplatser och kunnig personal kan vi förhoppningsvis hjälpa dem som tror sig veta ha någon släkt inom nämnda område, något som är möjligt att få kunskap om genom att t.ex. ringa ovanstående telefonnummer eller skriva några rader. Du är alltid välkommen, både genom ett personligt besök eller annan kontakt. Olof Ljung 15

16 Bohusläns Föreningsarkiv (Folkrörelsearkivet i Uddevalla) Länsarkiv med ansvar för den enskilda arkivsektorn, främst föreningsarkiv inom Bohuslän samt Färgelanda kommun i Dalsland. Vår uppgift är att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas och ställs till forskningens förfogande. Vi lämnar även råd och stöd samt utbildning i arkivfrågor för föreningar och organisationer. Hos Föreningsarkivet förvaras arkivhandlingar från cirka 1200 föreningar. Av dessa utgör cirka 1000 arkiv från upphörda föreningar, resterande är från aktiva föreningar som deponerat sina handlingar i arkivet. Alla slag av föreningar finns representerade, störst är grupperna av fackföreningar och politiska föreningar. Till exempel förvaras här 43 arkiv från upphörda stenhuggare- och stenindustriarbetarefackföreningar. Sedan många år köper Föreningsarkivet även in Bohuslänska dagstidningar på mikrofilm. Detta tidningsarkiv erbjuder stora forskningsmöjligheter för alla med intresse av släkt-eller lokalhistoria. Till tidningsartiklarna finns också ett omfattande dataregister, just nu bestående av registrerade artiklar. Detta medför att man snabbt och enkelt kan återsöka ett stort antal tidningsartiklar som sedan kan läsas och kopieras i vår mikrofilmsläsare. Är Du intresserad av och 1900-talens historia? Ta kontakt med oss! Då intresset speciellt för tidningsarkivet är särskilt stort, rekommenderar vi att Du alltid ringer i förväg för tidsbeställning! Öppettider: Sept-april, mån-fre , , (fre ) Öppettider: Maj-aug, mån-fre , Välkommen till Bohusläns Föreningsarkiv! Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla Postadress: Box 403, Uddevalla. Telefon: , Telefax: E-post: 16

17 lj embygdslitteratur Vi trycker och binder Din bok! Vi har en rad olika finansieringsförslag för att göra din bokutgivning möjlig!... Kontakta oss! Industrigatan 35, ED 17

18 Bli medlem i Föreningen för Dalslandslitteratur vars syfte är att stödja och uppmuntra all litteratur med anknytning till Dalsland. Som medlem får du: Magasinet Korpgluggen fyra gånger per år Inbjudningar till litterära arrangemang i Dalsland Årsbok Medlemsavgift 100:-, Familj 125:-, Institution 150: Postgiro: , Bankgiro: Häradsbladet Tidskrift med artiklar om äldre tider i Dalsland PRENUMERERA eller köp den hos mina återförsäljare Monika Åhlund Taxvikens kvarn Dals Långed tel o. fax , e-post: 18

19 Till salu Nu eller 30/9! Följande böcker kommer att finnas till salu under "Millennie Mötet" i Ed nu i höst: BÄLNÄS OCH VALBERG, Från Fagersann till Föttelann. 238 sidor, rikt illustrerad med foton, kartor och teckningar. Extrapris 400:- "EN ÄRTEMARKSSLÄKT" Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet. Detta är både en "bygdebeskrivning" och en släktbok, med förgreningar till både Amerika och Norge. En släktbok utöver det vanliga! Rikt illustrerad med många inlånade släktfoton. 336 sid. Pris: 395:- "DALS-ED I GAMLA VYKORT". 76 gamla bilder med utförliga och informativa texter till. A5-format. Inbunden. "Stormötes-pris": 150:- "POSTEN I EDSBYGDEN". Särtryck ur sockenboken om Dals Ed, men med dubblerat antal fotografier. A4-format. Endast 25:- "EN HISTORIK". Järnvägen-Posten i Ed 100 år, sidor, A5-format. 30:- Välkomna som köpare! Jag är själv föifattare till alla, utom släktboken, där jag är en av två föifaitare. Du kan beställa nu och hämta ut böckerna under vår stora höstträffi Ed den 30/9-1/10! Roland Olsson, Gamla Edsbräckeväg 11,66832 ED Tel

20 Hemsida med mycket om Dalsland. Se hemsidan På hemsidan finns böcker. andra skrifter och artiklar med Dalslands-anknytning i fulltext, anikelregister till dalsländsk periodiea. recensionsregister. register över släktutredningar och antavlor. litteraturöversikter. register till dödannonser mm. BI a finns följande: B41cker ocb anna. skrift i rulltext: Anden Lignells "Grefskapet Dal" ( 1851 ). Gustaf Björlins "Fr:In en gammal svensk småstad" I Amål) ( 1918 l. Lilliestiernas "En åttiårings minnen" (1875). Emanuel Bergmans aniklar i Hembygden Hammarins Beskritiling öfver flrglanda Pastorat ( 1844 l, Lundbergs "Socken bibliotek ( 1844 l. Ulf Dollings "Indelta soldater fbr JIrtlo rote (1996), Ingalill Regeskogs "Fattigvården i JIrtlo socken" ( mm. Därutöver finns bl a Hedda Andersons "Grekiska sagor" ( 1899). Domboksutdrag: Utdrag ur Vedbo hllrads domböcker IEdestamsl. Artlkelrepter: Dalsllndsk Hembygd , DalsIJndskJuI Färgelanda Hembygden HInldsbIMlet , Korpgluggen 1999, Medlemsblad Rlr Gränsbygdens släktforskare i Dalsland, BohuslIn och 0stf0Id , Provinstidningen Dalsland , 1950 och '17 samt ÖrnIsposten Dessutom finns anikelregister till Svenska Autografsällskapets tidskrift Personhistorisk Tidskrift , Genealogiska ftlreningcnsmedlemsblad Genealogisk Tidskrift , Släkthistorisk Tidskrift , Slikt och Havd , Genealogisk Ungdoms Tidskrilt Släkt-Forskar-Nytt och SlIkthistoriskt Forum SIIlmItredai... r och litteraturovenikter: Register över sllktutredningar och antavlor publicerade i olika samlingsverk från ömbergs Svensk SlIktkalender och tr.n6t jlm!e strukturerade listor över sllktböcker och annan släktforskningslitteratur. Provinstidningen Dalsland , 1950 och Härutöver tinns bl a register till Svenska Dagbladets dödannonser mars 1998-juni För hemsidan svarar PO Bergman, Hjonronvägen 89, Sturefors. 20

21 Dalslands Antikvariat Lars Örtemark Öppettider efter överenskommelse Katalog sänds gratis vid begäran Tel Adress: Rölandagården, ED TanuIils Släktforskare Träffas i Röda rummet på Fjällbacka bibliotek under hösten 2000 och våren sept, 28 okt och 25 nov 27 jan, 24 febr, 24 mars och 28 april Kl VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Kontaktperson Rosa Borg

22 Dalslands Fornminnesoch hem6ygdsfär6t-\nd HEMBYGDEN Boken har utgivits varje år sedan Dock ej 1920 och Dubbelnummer , och HEMBYGDEN Register :- HEMBYGDEN (nytryck) 100:- HEMBYGDEN , 1935 och :- Övriga HEMBYGDEN t.o.m HEMBYGDEN 1997, 1998 och :- HEMBYGDEN 2000 medlemmari20:- övriga 200:- Ur Sundals härads domböcker :- DALSLANDS DIPLOMATARIUM 590:- innehåller översättningar av alla medeltida dokument om dalsländska gårdar och människor fram till år 1520 Kan beställas av: o " Sven Brask, Algatan 2, AMAL Telefon

23 Information 51öktforskarkonferensen Program vid Släktforskarkonferensen i Ed 30/9-1/ Lördag 30/ Kaffe och fralla Välkomnande, presentation m.m. Föreläsning av Lars-Eric Israelsson kring sam hället Eds tillkomst Tid för alla att orientera sig i lokalerna Lunch Släktforskning. Olof Ljung, Mellerud Föreläsning kring Trestickians Nationalpark av Stig Svensson, Ed. Tid för egna strövtåg bland utställarna Kaffepaus "Svenskeinnvandringen". Föredrag av Odd Martinsen, Torp, Norge Det medeltida Dalsland och ätten Stake. Föreläsning av Tommy Andersson, Dals Långed Avslutning för dagen Supe med dans och underhållning (Pris 190:-) Med start kl finns utmärkta tillfållen till egen släktforskning, med hjälp för nybörjare, inom hela Dalsland, samt angränsande områden av Värmland, Bohuslän och 0stfold. Inträdesavgift 50: -/person Upplysningar och anmälan (+46) , 61456, 10067, 20077, Dagtid (+46) Hemsida 23

24 Information Släktforskarkonferensen Söndag Frukost, kaffe Gränsbygdens Släktforskare presenteras av Roland Olsson, Ed Därefter möjligheter till fritt kringgående Kurirverksamheten över riksgränsen under 2:a världskriget, föredrag av Nils Magnusson, Ed Svenskar i 0stfold. Föredrag av Thor Vinje, Moss Tid för egna upptäckter i lokalerna Lunch. "Komma-och-gå" "Lebensborn". Norges Krigsbarns Forbund. Rigmor Remers Hansen föreläser. Klevmarken och folket där i gränsbygden. Föreläsning av Per-Otto Klevenmark, Ed Underhållning med sång och musik Avslutning. Kaffe och kaka Under båda dagarna pågår utställningar och demonstration av DIS, Holger och Brother dataprogram. Besök på Sykes. Antikvariska böcker, bokförlag, släktforskarföreningar, bibliotek, studieförbund, emigrantregister m.m. 24

25 Information 51öktforskarkonferensen Mat och logi for de besökande i Ed 30/9-1/ VILDMARKSPORTEN Tel Strömstadsvägen 2, Ed. Weekendpriser, fred-sönd: 4-bäddslägenhet 750:-, 6-bädds 900: Dubbel- och enkelrumsboende, inkl. frukost: Dubbelrum 630:-, enkelrum 530:-. 2 pers. i samma lägenhet, med separata sovrum, 700:- Vid receptionen finns även cafeteria, där vi serverar lättare måltider under våra öppettider. Vi har fullständiga rättigheter. För gäster, som bor på Vildmarksporten, är det fri tillgång till inomhuspool och bastu. Hotel CARL XII Tel Storgatan 41, Box 91, Ed Rumsprislista, vilket betyder: "Helgpris" = ordinarie pris minus 100 kronor. Sönd:..fred: Litet rum med 1 bädd 595:-, 2 bäddars med skrivbord 775:-, 2 bäddar, soffa & skrivbord 845:-, samt för hel svit 1095:-. Extra bädd kostar 150:-. Alla priser inkluderar frukost. Gröne Backe Camping Tel Södra Moränvägen Ed Husvagnsuppställning 140:-/dygn. Med ström Stugor 350:-/dygn, 4 bäddar, toa & varmvatten Stugor 300:-/dygn, 4 bäddar, utan toa eller varmvatten STF Vandrarhem Tel Strömstadsvägen 18,66831 Ed Medlemmar i STF 100:-/dygn, med egna lakan Icke medlemmar 140:-/dygn, med egna lakan Lakan kan hyras. Möjlighet till självhushåll finns i kök. Vid grupp på minst 10 personer erhålls rabatt om lo:-/person 25

26 26 Information Släktforskarkonferensen

27 3Jbb og ~nningbalen ~i~torielag Lengst S0r i 0stfold ligger Idd og Enningdalen. Vi h0rer til Halden kommune, og grenser i 0st ril Dals-Ed, i S0r ril Tanum og i vest til Strömstad. De fleste som bor i Idd har aner i Sverige. Mange bohuslänninger og dalslänninger bosatte seg i Idd, saerlig i forbindelse med granittbruddene langs Iddefjorden. I år 1900 var hver tredje innbygger f0dt i Sverige!, ~ -"-4.~.... Gamle Prestebakke tilh0rer Idd og Enningdalen Historielag. Det 200 år gamle huset ligger 2 mil S0r for Halden, og var tidligere gjestgiveri for mange dalslänninger på vei til Fredrikshald - den naermeste kj0pstaden for vestre Dalsland. Historielaget holder åpent bibliotek på Gamle Prestebakke hver torsdag kl fra september til april. r-- _..._... ~~~~_~.~.~~~.?.g.. h.~f.!~~.~i.!... ~~g~: _ _ _ l I Husmannsplasser i Enningdalen ' 1 Om 166 torp og slekter i Enningdalen. 292 sider. Kr 200. I Cancellirådens kirke. i Om Prestebakke kirke, krigen i 1808 m.m. Kr 50. l_~;~~~~;;.p.f.~~~~~~~~~~~~;r.~~:~~j03~.j 27

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING Grundad 1948 Meddelande nr 33 December 2012 Ansvarig utgivare och redaktör: Anders Klevmarken www.et-slaktforening.se Ordförandens ruta

Läs mer

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003

Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Årsberättelse för verksamhetsåret 2003 Det gångna året har som vanligt kännetecknats av stor aktivitet inom föreningen. Det totala antalet medlemmar har också ökat från föregående år med 15 personer och

Läs mer

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör.

Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA. J A Lundins farfars släkt i Holmestad. Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. Gudrun Henrikssons släktbok 81 82 BRÄNNEBRONA J A Lundins farfars släkt i Holmestad Brännebrona motell vid E20 har en extremt modern exteriör. 82 Brännebrona... 1 Anor till Nils* Magnusson Lundin... 2

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening

Medlemsblad. Våren 2011. Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2011 Tranås/Ydre Släktforskarförening Ordförande har ordet När Ni får detta medlemsblad är vi redan inne i februari på det nya året. Hjälp vad tiden går fort, tänker många och undrar

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Fotografiet taget av Sven Nicklasson sida 1 Ordförande har ordet Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i många

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet)

Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Djursholm 2008-03-14 GRÖNA STUBBEN släktutredning Släkten Årvik (släktlinjen före namnantagandet) Farfars farfars farfars far HÅKAN ANDERSSON Född 1744 i Torps socken i Dalsland, enligt uppgift från 1793.

Läs mer

Kära konferensdeltagare!

Kära konferensdeltagare! Kära konferensdeltagare! Under tre års tid har Sverige Amerika Centret varit engagerat i ett svensknorskt projekt kallat Gränsvandring. Tanken har varit att kartlägga migrationsrörelser över gränsen mellan

Läs mer

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014

MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 MEDLEMSNYTT HÖSTEN 2014 PROGRAM HÖSTEN 2014 ÖPPET HUS: Forskarhjälp under hösten 2014 i släktforskarrummet, biblioteket, Vänersborg MÅNDAGAR 1/9, 15/9, 6/10, 20/10, 3/11, 17/11 kl 16-18. FÖREDRAG Onsdag

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

2012 Nr: 4 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året

2012 Nr: 4 FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING. Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året 2012 Nr: 4 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.12.00-15.00 Grupper hela året Kassören har ordet sidan 2 Böckerna TORP I HÅBO är klara och

Läs mer

Tranås/Ydre Släktforskarförening

Tranås/Ydre Släktforskarförening Tranås/Ydre Släktforskarförening Medlemsblad Våren 2012 2 Ordförande har ordet Så har vi då återigen gått in i ett nytt år. Ett nytt år med nya utmaningar, med nya trender och nya drömmar. I år kanske

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON

ANDERS GÖRAN JOHANNESSON En Släktforskningrapport För ANDERS GÖRAN JOHANNESSON Skapad den 28 februari 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Treårsmötet i Dals Ed 2013.

Treårsmötet i Dals Ed 2013. Treårsmötet i Dals Ed 2013. Föreningens treårsmöte 2013 ägde rum helgen den 27-28 juli i Dals Ed. Ca 70 medlemmar och närstående hade anmält sig till mötet. När vi samlades vid Eds kyrka kl 11 på lördagsförmiddagen

Läs mer

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12

MIN MORS ANOR. Jennie med mor, far och syskon i trädgården i Hurva 12 MIN MORS ANOR Probanden är min mor, Jennie Andersson, född i Hunneberga den 31 jan 1913 som mellanbarn till lantbrukare Johannes Olsson och hans hustru Ingrid. Jennie fyllde alltså nyligen 91 år och bor

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Att komma igång med släktforskning

Att komma igång med släktforskning Att komma igång med släktforskning 1 Släktforskningen har de senaste åren vuxit kraftigt eftersom datorerna har gett forskarna ett utmärkt verkyg både för att hålla reda på släktingar och för att söka

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa!

Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! A 1. Knivaledet Kort sida utan klickbara rubriker bara att scrolla ner för sidan titta och läsa! Publicering från sidan på www.facebook.com/varnhemshistoria hittar du också här på sidan klicka här! Klicka

Läs mer

J A Lundins morfars släkt

J A Lundins morfars släkt 84 RALLATORP J A Lundins morfars släkt Skylten utanför Rallatorps gård i Forshem 84 RALLATORP... 1 Anor till Stina Johansdotter... 2 Olof Göransson... 3 Johannes Olofsson... 3 Lars Olofsson... 4 Rallatorp

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Anfäder Gustaf Henrik Petersson

Anfäder Gustaf Henrik Petersson Anfäder Gustaf Henrik Petersson Gustaf Henrik Petersson Snickare Född 1886-05-22 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 1) Bosatt 1890 Öjaby Postgård Fridhem, Öjaby (G) 2) Bosatt 1900 Öjaby Postgård Fridhem,

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län.

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län. Utskriftsdatum: 2009-11-08 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 46 Alexander Nyman Födelsedatum: Födelseplats: 11 november, 1832 Fässberg, Göteborgs och Bohus län

Läs mer

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av

Kvalitet i Släktforskningen, nr 1. eller Konsten att släktforska utan att det blir fel. Av Håkan Skogsjö. Utgiven av Kvalitet i Släktforskningen, nr 1 Om bryggor och bojar eller Konsten att släktforska utan att det blir fel Av Håkan Skogsjö Utgiven av Postadress: Box 30222, 104 25 Stockholm Besöksadress: Warfvinges väg

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter.

VERKSAMHETEN 2012. Ordinarie ledamöter. Suppleanter. Fest- och stugkommittén. Fornminneskommittén. Revisorer. Revisorsuppleanter. VERKSAMHETEN 2012 Styrelsen och kommittéerna har haft följande sammansättning: Ordförande Roger Axell Kassör Lennart Dannebro Vice ordförande Brita Belfrage Sekreterare Soija Holgersson Ordinarie ledamöter

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015.

Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Ett skåp berättar med hjälp av Arne Karlsson i Målerås. Det är jag som är Arne Karlsson och vill berätta om ett skåp som jag skänkt till Hembygdsföreningen hösten 2015. Skåpet smälter väl in bland övriga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg. 17 (2008) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 10:e mars 2008 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Därefter

Läs mer

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com 1 Släktforskning på nätet Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com Ta redan nu den lilla komihåglappen med några användbara webbadresser till sidor jag kommer att beröra. 2 Föreningen för 3 datorhjälp i

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Ekalyckan och Klockarebolet

Ekalyckan och Klockarebolet Ekalyckan och Klockarebolet Föreningen har tre byggnader, Ekalyckan, Klockarebolet och Mölarps kvarn, som genom många frivilliga arbetstimmar har iordningställts och nu vårdas. I början av december hålls

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR

En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR 1 Ola Lönnqvist En del av GUNNAR FRISÈNS ANOR Information erhållen 21/8 2011 av Gunnar Frisén: Bror Frisén, far till Gunnar Frisén, född 6 feb 1914. Axel Frisén, släkting i Skövde. Forskning den 21-22/8

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN

I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN I FÄDRENS SPÅR eller FRÅN TJÄRN TILL ASPLIDEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Källmaterial... 3 ff ff ff ff f - Johan Johansson... 4 ff ff ff ff Olof Johansson... 5 ff ff ff

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten

Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22. Roten Nr 72 Gammelby rote av Bengt Antonsson 2013-01-22 Roten Roten ingick i Västerås kompani och hette från början Gammalby. Roten var frälse och bestod av landbönder under Wirsbo och Seglingsbergs Bruk. 1864

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon:

Infart Tofta V, mot Strandpensionatet. Solbacksvägen, Tofta Telefon: 2 Infart Tofta V, mot Strandpensionatet med Gotländska konstnärer bl a Erik Olsson, David Ahlqvist. Med hembakat på gårdsplan varje helg Försäljning av bl a jordgubbar! Saffranspannkaka och annat gott!

Läs mer

KARLSKRONA RPG-FÖRENING

KARLSKRONA RPG-FÖRENING KARLSKRONA RPG-FÖRENING VÅREN 2016 GEMENSKAPSTRÄFF i Mariedalskyrkan torsdagen den 3 mars. kl. 14.00-16.30 Temat för vårens gemenskapsträff är Kaffe med sju sorters livsberättelser. Har du någon händelse

Läs mer

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM

DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM DALSLANDS GILLE I STOCKHOLM ÅRSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Dalslands Gille i Stockholm får härmed avgiva följande årsberättelse för år 2014. Antalet medlemmar i Gillet vid utgången av år 2014 var 124

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017

FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 FÖRSAMLINGSBLAD FÖR EQUMENIAKYRKAN PÅ SÖDRA DAL Juni - September 2017 Jag tycker nog att jag har skapligt bra lokalsinne, jag brukar inte gå vilse. Men visst händer det ändå ibland att jag tappar riktningen,

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Pånvallen en bosättning vid Smalpån

Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen en bosättning vid Smalpån Pånvallen är ett torpställe, som under 1800-talet beboddes av sk dagsverkstorpare. År 1823 hörde Pånvallen under Tunvågens by och finns med på avvittringskartan över

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

HÖSTPROGRAM Kallelse til höstmötet 26 oktober Plats: Majornakyrkan. Tid Klockan Sektionen bjuder medlemmar på kaffe och smörgås.

HÖSTPROGRAM Kallelse til höstmötet 26 oktober Plats: Majornakyrkan. Tid Klockan Sektionen bjuder medlemmar på kaffe och smörgås. HÖSTPROGRAM 2017 Du är hjärtligt välkommen till en ny säsong. med torsdagsträffar, studiebesök och övriga aktiviteter. Hoppas att vi också ses på vårt höstmöte, där Du har möjlighet att påverka vår verksamhet.

Läs mer

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik.

Kistan IPS 1863 från Haketorp och Nykulla som följt bl a min mor och som nu står i Rättvik. I mitt föräldrahem stod en kista målad av okänd målare (finns en likadan från Berg) som jag visste att mor hade haft med sig från sitt barndomshem i Nykulla. För några år sedan forskade jag på kistan och

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer:

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer: April 2007 S ådärja, då var Fotoexpo och DIFO äntligen avklarat, nu kanske man kan få tid över till lite annat också. Då tänker jag inte bara på att skriva Bländaren, faktiskt. Hur som helst så har krypen

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002

FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 FINNSAM-konferensen i Strömsund hösten 2002 Rapport: Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 30 augusti Efter en natts tågresa från Örebro och en dags vandring i Östersund med besök bl.a. på Jämtlands läns museum,

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Välkommen till vecka 3

Välkommen till vecka 3 Välkommen till vecka 3 I den här lektionen ska vi följa en kvinna bakåt i tiden. Kvinnan avled 1974 och vi ska spåra hennes farfar som var född 1781. Kvinnan har vi valt ut slumpmässigt ur en församling

Läs mer

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm

Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig. Av Michael Lundholm Är Knapp Rolig? Kring två identifikationsproblem i smedsläkten Rolig Av Michael Lundholm Inledning Att forska om släkter med patronymika utan släktnamn har sina speciella problem. Patronymika är ju inte

Läs mer

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005

FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 FINNSAM-konferensen på Brandval Finnskog och Varaldskogen hösten 2005 Av Tor Eriksson, Örebro Fredagen den 23 september Konferensens huvudteman lät spännande: skogsfinskt byggnadsskick, finska ort- och

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland

En resa till de sahlinska bruken i Dalsland En resa till de sahlinska bruken i Dalsland Åmål är den naturliga startpunkten. Allt vad sahlinarna ägde ligger i vad som nu kallas Åmåls kommun. Varför inte starta med en övernattning? Det finns bra hotell

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

JOHAN MAGNUS KARLSSON

JOHAN MAGNUS KARLSSON En Släktforskningrapport För JOHAN MAGNUS KARLSSON Skapad den 5 juli 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2009 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INNEHÅLL 1. DIREKTA

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Börje i Enet ("Börin") Stamtabell

Börje i Enet (Börin) Stamtabell Börje i Enet ("Börin") Stamtabell Tabell 1 Börje (Börin) Jönsson (1:682). Död 1693 i Enet, Svanaholm, Ås (F) [jane]. Levde i torpet Enet under Svanaholm, Ås Gift med Elin (1:683). Död 26 okt 1684 i Enet,

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer