September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare"

Transkript

1 September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED. Ordf. Roland Olsson, G.Edsbräckeväg 11,66832 ED, Vice ordf. Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Evert Svensson, Gillanda 20, ED, Kassör i Norge, Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Gunnar Lindqvist; Ramberg, Rölanda, ED, Rose-Marie Woldberg, Haga, Laxarby, BENGTSFORS, Suppleanter: Kjell-Ingvar Pettersen, Hagastuvei 34, N~1734 HAFSLUNDS0Y , mobil: Eivind Fohlin, Skoleveien 16B, N-2065 Raelingen Valberedning: Bo Rask, Lasse Åberg-Pettersen, Maja Eriksson Redaktion: Monika Åhlund, Taxvikens Kvarn 23, DALS LÅNGED, tel o fax Roland Olsson, , Bo Rask , Tom Birkelund Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, Medlemsavgift: loo:-/år Adressen till vår hemsida är: Har Ni synpunkter på sidans utformning och framtida användning så sänd gärna ett mail: 2

3 Ordföranden har ordet Av flera olika orsaker har det inte förekommit någon sådan här "ruta" de senaste numren, men vi börjar härmed på nytt! Det har varit en viss "omsättning" inom styrelsen det senaste året, med ordf. Sven Emanuelssons tragiska dödsfall, med avsägelser från uppdrag och liknande. Men som väl framgår av sida 2, så har vi numera en nykonstruerad sammansättning, både med gamla och nya namn, allt föreslaget och god- känt vid senaste årsmötet i Ed den 9 april i år. Jag vill härmed tacka alla som ställt upp! Vid förra höstens möte i Lilleström föreslogs, att vi skulle anordna ett större möte i Ed, något som också beslutades. Vi har i styrelse/arbetsgrupp sedan dess ihärdigt arbetat med alla möjliga och omöjliga saker och ting, för att kunna ro detta projekt i hamn. OSäkra, som vi alla varit har det förekommit flera "sista-dags-anmälan", men det senaste budet är nu den 15/9, detta mest med hänsyn till köket å Utsikten, som skall hålla oss vid liv under de två dagarna. En viss förskjutning i tid och ökning av antalet anmälningar kan säkerligen tolereras, men det hastar alltså, så anmäl gärna både Dej och någon kamrat! Den medsända lilla affischen ber vi att Du anslår på något lämpligt ställe, så att vår konferens får största möjliga publicitet! Tack.. Vi ses! Hälsar Er "nye" ordförande 3

4 Från släktforskarmötet i Strömstad i maj Detta lördagsmöte hade anordnats av Strömstads Släktforskare och besökande föreningar var DIS-Västfoid, DIS-Väst, Tanums Släktforskare samt naturligtvis även Gränsbygdens Släktforskare. Våra norska vänner ankom med färja halv ett och fick den dagen en något blöt vandring upp till Stadsbiblioteket, där vi andra då redan fanns på plats. Nere i staden pågick samma dag en sedvanlig marknad, och trots vädret så fanns där ganska många besökare. Mellan ett och tre fick vi släktforskare ta del av fakta kring den svenska utvandringen/invandringen broderländerna emellan, samt om hur man hittar släktingarna i länderna. Ett annat ämne var: Svenska respektive norska källor på Internet. Under dagen fanns dessutom tillfälle att göra efterlysningar. Efter kafferasten klockan tre försiggick "egen forskning", samt uppföljning av det som tidigare diskuterats. Tyngdpunkten beträffande forskning och sökande låg helt naturligt på datasidan, men även på vår plats samlades en hel del intresserade, vilka sökte efter anförvanter. Vissa problem var dock för svårlösta, kanske delvis beroende på att det rörde sig om fall nog så långt bak i tiden, dels på att de medhavda uppgifterna var väl tunna. Trots att vi i Sverige ju har de värdefulla husförhörslängderna, vilka saknas i Norge, så gick vi bet ibland. Dessutom hade vi "bara" mikrokorten från Dals-Eds kommun med våra sex socknar, samt därtill Naverstad, Mo, Krokstad och våra 0stfoldkort. Roland 4

5 Töftedalsdagarna Även i år var "Gränsbygdens" inbjudna till detta hembygdsarrangemang och vi ställde som vanligt upp med läsapparater och mikrokort. Detta är ju en tillställning dit många hemvändare kommer för att få träffa släkt och vänner. Som ett trevligt inslag, bland allt annat, uppträdde Hogdals Spelmän och dessa framförde, dels ute, dels inomhus, ett stort antal gedigna låtar. Men Liesme-Pers "Polska från Töftedal" fick vi aldrig höra.... Idd og Enningdalens historielag Sedan denna förening inköpte den anrika byggnaden Gamle Prestebakke har man anordnat flera trevliga arrangemang. Bland de senaste vill jag nämna "Kulturdager på KornsjlZl" samt "Fottur til Svenskegravene ved Gjeddelund". Lördagen den 20 maj skedde dop av ångslupen "PROVEN", där vi har en aktie, och vidare framfördes hembygdskämpen Ivar Kivedals skådespel "Damp og dynamitt". Båtens angöringsbrygga ligger på den svenska sidan, invid den gamla bron över Högsundet och där är en vacker teaterscen. Själva handlingen utspelar sig år 1900 och bland huvudpersonerna då fanns traktens stormän, tullare och stora gårdsägare. "PROVEN" går under sommartiden i beställningstrafik och kan ta grupper om cirka 15 personer. Det bör vara en upplevelse för alla jäktade nutidsmänniskor, att kunna få färdas fram över den vackra Kornsjön, tyst och stilla! Under de båda dagarna skedde även visning av det gamla garveriet, historisk vandring, konstutställning i Stationen. Vidare fanns det olika försäljningsplatser i samhället, samt "naturligtvis" släktforskare på plats i den hundraåriga Järnvägsstationen. 5

6 Visst är Pn;>ven en fin båt, här ännu ej döpt. Nedan ses kapten och maskinist sedan man lagt till vid bryggan. Foto: Roland Olsson 6

7 Ovan ses "herrskapsfolket" stiga i land och härbredvid ses en trogen svensk unionssoldat! Foto: Roland Olsson 7

8 Den 4 juni företog ett 60-tal intresserade en intressant "Fottur till Svenskegravene ved Gjeddelund". Det var här, som de fyra soldaterna ur Elfsborgs Regemente, Ehn, Ähran, Ström och Dryg stupade under en skärmytsling med norska soldater. Bland deltagarna märktes alldeles särskilt fyra damer, alla ättlingar till 778 Ehn. Denne var farfars farfar till Margaretha Bergqvist, vilken hade med sin dotter Annika Larsson, vilken hade två döttrar med sig. Margarethas far hette Frans Edvard och var född 1879, hans far i sin tur hette Adolf och var född 1845 och son till Anders Magnusson, född 1802 och alltså en son till den stupade soldaten Ehn. Det har säkerligen varit en gripande händelse för dessa långväga gäster, att delta i denna skogsvandring och att få lägga ned en blomma vid sin förfaders sista vilorum. Bild från "Svenskegravene vid Gjeddelund", juni Th. ses Margaretha Bergqvist, från Gällstad, och som nr 3 ser Ji hennes dotter Annika Larsson, omgiven av sina två döttrar. Mannen i vit skjorta är journalisten vid Halden Arbeiderblad, medan den skrivande till vänster är vår föreningsmedlem och årets kulturstipendiat i Dals-Ed, Karl-Erik Andersson, Ed. Foto: Roland Olsson 8

9 Här nedan får vi ta del av hembygds- och soldatforskaren Ingvar Hallqvists artikel om ofredstiden kring Soldater från Kind begravda i Norge 1808 var ofredens år i Norden. I februari angreps Finland av ryssarna och från mitten av mars rådde krigstillstånd i söder och väster med DanmarkINorge. I början av mars kom order att Älvsborgs regemente skulle förflyttas till Göteborg och inta kantoneringskvarter i Masthugget. Efter kort tid splittrades förbandet upp på flera enheter: några i garnison på Carlsten och Varbergs fästningar, en styrka om 510 man, som senare kom att utgöra 5:e brigaden i västra armen, förlades till Bohuslän och Dalsland. Den 19 i samma månad avgick regementets jägarkår till Tanum. I denna trupp ingick 215 man, befäl och meniga. Under våren förekom flera mindre skärmytslingar mellan inträngande svenskar och försvarande norska soldater. I trakten av Halden i Norge, vid Örsjöens sydspets, finns flera soldatgravar från detta krig. Enligt en bygdesägen från Enningdalen är en grav viloplats för tre stupade svenska knektar, vilkas namn var: Boll, Rot och Lilja. I en annan grav vilar en okänd svensk som stupade den 29 april. På denna grav har rests en sten med inskriptionen: "En man d af Sveriges tapre här på ärans mark er signet. Af nordmän her han feldet er, hans graf af nordmänd hegnet." I maj då svenskarna intog Prestebakke kyrka stupade norske soldaten Svend Asmundsen Spjelegaardvigen. Hans änka fick, efter vädjanden till svenskarna, begrava honom i vigd jord. Över Spjelegaardvigen är också rest en minnessten. Vid Gjeddelund i Prestebakke, ca halvmilen från svenska gränsen, hade Älvsborgs jägarkår en postering. I gryningen den 9 maj, då marken var täckt med blommande vitsippor, göken hördes ropa från hagen och trastar sjöng från trädtopparna, kom ett överrumplande anfall från de rödrockklädda norrmännen. Älvsborgarna drevs på flykten, men kvar på marken låg fyra döda och elva som hade sårats. De döda begravdes i skil- 9

10 da gravar vid mosskanten. En bit in på detta sekel flyttades kvarlevorna av de fyra till en gemensam grav i skogsbrynet, "Svenskegraven". Graven har försetts med kors och minnessten och vårdas av den lokala hembygdsföreningen, Idd og Enningdalen Historielag. De fyra som fick sätta livet till denna vårmorgon var: nr 778 Magnus Ehn, 858 Hans Ähran, 725 Anders Ström och 687 Abraham Dryg. De båda förstnämnda tillhörde Kinds kompani, medan de senare var från Redvägs kompani. Magnus Ehn var född omkring 1779 och hade tjänat 7 år för Påbo rote i Gällstad. Hustrun hette Caisa Albrechtsdotter och de hade tre söner. Den äldste, Anders Ehn, blev sedermera soldat för nr 7 vid Wästgöta Regemente, vilket var Ekered idalstorp. Hans Ähran föddes den l februari 1782 i Hulared och hade varit soldat för Korrebo i Månstad litet över året. Ähran var ogift och barnlös, men i testamentet som upprättades innan han drog ut i falt skrev han "all den lilla qvarlåtenskap som finnes efter meg skall tillfalla min fästmö och tillkommande hustru, Kerstin Larsdotter enskildt, att derest jag under påstående krig skulle aflida". Testamentet var underskrivet och bevittnat samt inlämnat till Kinds Häradsrätt. Trots detta gjorde Ährans fader misslyckade försök att få testamentet ogiltigförklarat. Tillgångarna efter Ähran värderades till 45 Rd 39 sk. Anders Ström var född den 5 juni 1781 i Stora Löckna, Bottnaryd, och det var för denna rote han tjänade under sina fem år som soldat. Makan hette Elin Larsdotter och var 21 år äldre än sin man. I deras äktenskap föddes inga barn. Abraham Dryg kom till världen den 3 februari 1781 i Kölingared. Med hustrun Annika Jonasdotter fick han två söner och fyra döttrar. Annika dog i "kolik" 1806,43 år gammal. De moderlösa barnen kom "att gå på socknen på rotens bekostnad". Dryg hade vid sin död yarit knekt i elva år. Under detta krig förekom inga större sammandrabbningar, ganska få dog 10

11 i strider men antalet döda blev ändå mycket högt på grund av den grasserande fåltsjukan. Det kan tilläggas att både Magnus Ehn och Hans Ährans efterträdare, 778 Andreas Eng respektive 858 Carl Glad båda dog i fåltsjukan detta år. Vid slutet av året då stillestånd slöts var 555 man från Älvsborgs regemente sjuka, av vilka 321 låg på lasaretten. Under året hade långt över 100 man avlidit. Enbart i Norra Kinds kompani dog under året ett 30-tal man. Från norsk sida sägs förlusterna ha stannat vid en tiondel av de svenska, vilket måste tillskrivas bättre hygien inom den norska krigsmakten. Ingvar Hallqvist, Dalstorp. 11

12 Ingrid fick diplom När Västgöta Genealogiska förening höll årsmöte delades det ut diplom till förtjänta personer, däribland en dalslänning som är kommen från Västergötland. Ingrid Mathiasson, född i Härjevad med rötter i Skarstad, numera bosatt i Erikstad, Dalsland, fick mottaga denna utmärkelse. Hon har registrerat släkt- och kyrkoboksuppgifter för hela Dalsland och varit ett hängivet stöd till släktforskare. Ingrid arbetar på Melleruds museum och släktarkiv, där hon har hjälpt många som letar efter sin släkt. (Saxat ur NLT 12/4 2000) - Ur andra blad- Alingsås Släktforskare. April Här återger Marika Lagervall upplysningar kring begreppen kusin, syssling, tremänning o. dyl. Lena Wallin skriver om "Ortnamnen i Älvsborgs län", en mycket intressant och givande utredning, som för Dalslands del omfattar de fem häraderna, med socknarna i alfabetsordning, liksom sedan även gårdarna. ALIR-anor 1/2000. "Besök på Skattemyndigheten" ger läsaren en fin inblick i vad som finns att studera därstädes. Man får faktiskt besöka denna statliga myndighet! Borås Släktblad. Febr "Stofiler vid Älvsborgs Regemente" var rubriken på ett kåseri, som C-F Holmqvist kåserade kring vid ett föreningsmöte i januari. Bl.a. talades om löner och boställen. Borås Släktblad. April En artikel, "Bot för sot", skriven av Anna Lisa Berglund, Trollhättan, ger oss upplysningar om örter och deras förmåga att läka och hela. BRYGGAN med Vasa Star och Vasa-Kärven 1/2000. Årg. 32. "En milstolpe i Vasa Ordens historia", skriver Tore Tellberg om denna nya konstellation. Och innehållet är mycket intressant! Man får här läsa 12

13 om arkiv, organisationer, resor, böcker, utställningar, släktträffar och "återvändare". Själva Emigrantregistret i Karlstad firar dessutom sitt 40- årsjubileum i år. De finns nu även i "cyberrymden" under adress: Disketten 2/2000. Föreningens sekreterare Inger Ragnhult presenterar en av sina släktgrenar, som faktiskt lett ned till den dalsländske hävdatecknaren Anders Lignell. Diskulogen Här meddelar DIS-Väst, att intresset för att bidra till DISBYT har ökat kraftigt, att ett mål måste vara, att få flera presumptiva medlemmar inom regionen att gå med i DIS-Väst. EMIGRANTEN 1999:2 (Organ för Svenska Emigrantinstitutet och Emigrantinstitutets Vänner.) Här står att läsa om de omfattande tilläggen till de svensk-amerikanska databaserna som kontinuerligt sker. GF -Aktuellt. April Bland kyrkböcker i GF:s bokhyllor finns numera registrerat Döda och Begravna i Lex. Ånimskog, Dalsland. Vidare uppges en mängd titlar ur en Harald Barthoids samlingar, vilka innehåller många norska titlar om genealogi och kalendrar. Att vår egen GRÄNS-POSTEN ibland är ovanligt populär, framgår aven uppgift om att nr. 27 år 1996 saknades. Detta ex. har vi dock genast skickat över, så luckan är tillfålligt tätad... Husförhörsnytt 1/2000. En intressant artikel är "Rusthåll och Rusthållare". Man puffar även för Riksstämman år 200 l, vilken ska gå av stapeln i Borås. Husförhörsnytt april Man presenterar "Register över artiklar i Husförhörsnytt åren ". Släktdata 1/2000. Rekonstruktionen av Sotenäs kyrkoböcker har hunnit så långt, att c:a poster är inmatade på en CD-roms kiva, som föreningen säljer för 300 kronor. Kontakta arkivarie Göran Larsson, Anneröd 1352, Hunnebostrand. Tel (kvällar). Han 13

14 har äkerligen mera, intressanta uppgifter att delge just Dej. Släkt-Eken 1/2000. Ur gamla anteckningar (1910) kan man läsa om Mörrums dödbok. Däri skrevs följande år 1710: "Den 29 oktober blev begraven profossen Per Björnsson från Norje, som drunknade i ån vid bron, natten emellan den 17 och 18 oktober". Var Per från Norge? Släkt-Eken 2/2000. "Stenhuggare, stenarbetare och stenhuggarförmän" är titeln på en artikel, där en inventering presenteras. I bladet har bifogats ett dubbelsidigt formulär, för dem som har något att bidraga med. Sammanställare är: Kerstin Karlsson, Volontärb. 2B, Ronneby. Detta bör väl kanske vara något för det "stenrika" Bohusläns nutida släktforskare! Släkthistoriskt Forum Här inleds med en för västsvenskar och 0stfoldinger intressant artikel om Carl XII och denne krigarkonungs "tjugoåriga, hopplösa krig". Man får läsa om mönstringar 1715 och 1718, om förluster, rymningar och saknade soldater. "Karlstads Stifts Herdaminne - rättelser och tillägg". Den som har något att tillägga,komplettera eller rätta bör snarast sända in uppgifter om detta (med källhänvisning!) senast den l september 2000 till: Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad, Box 57, Karlstad. SUKU-tieto 1/2000. Man skriver här: Hur få tag i en släktbok? Jag vet, att det har utkommit en bok om min släkt, men min vanliga bokhandel känner ej till den. Ett ganska vanligt problem för släktforskaren. Genealogiska Samfundet i Finland råder nu bot på situationen och startar Släktforskarens Bokhandel på Internet. De finns på: Uddevalla-Bladet 1/2000. Här finns rapport från Soldatregistreringen inom Bohusläns Regemente. Här råder Bohusläns Försvarsmuseum, Regementsparken, Uddevalla. Man kan även läsa om alla döda soldater i trakterna kring Tanum vintern Vårmlands-Anor 2000: 1. Under rubriken "Två främmande fåglar i Fortsättning på sid

15 Melleruds Museum Box Mellerud Tel Här kan Du söka Dina rötter! Det är ganska märkligt - när det gäller travhästar, hundar och andra dyrbara rasdjur - då känner ägarna dessa djurs anor genom flera generationer. Men hur är det med kunskapen om deras egen härkomst? Ofta vet de knappt vad mormor hette och ännu mindre var hon var född eller något om hennes uppväxt. Men nu har vi ju lyckligtvis goda möjligheter att söka efter vår. mormor och hennes förfäder under några generationer och detta tack vare den förnämliga svenska kyrkobokföringen genom 3 århundraden, något som vi skall vara tacksamma för. Från omkring 1910 samlades de äldre kyrkböckerna i särskilda landsarkiv men tack vare mormonernas avfotografering på talet av dessa äldre handlingar, kan vi nu lite till mans sitta hemma och forska. Men som enskild kan vi ju inte ur kostnads- och utrymmesskäl köpa in hur mycket forskningsmaterial som helst och det är här som t.ex. Släktforskningsarkivet i Melleruds Museum kan spela en viktig roll. Till detta arkiv har genom årens lopp tillförts ett stort antal mikrokort som i första hand täcker hela Dalsland fram till 1928 men 'även gränssocknarna i Bohuslän, Värmland och Västergötland. Med ett tiotal forskarplatser och kunnig personal kan vi förhoppningsvis hjälpa dem som tror sig veta ha någon släkt inom nämnda område, något som är möjligt att få kunskap om genom att t.ex. ringa ovanstående telefonnummer eller skriva några rader. Du är alltid välkommen, både genom ett personligt besök eller annan kontakt. Olof Ljung 15

16 Bohusläns Föreningsarkiv (Folkrörelsearkivet i Uddevalla) Länsarkiv med ansvar för den enskilda arkivsektorn, främst föreningsarkiv inom Bohuslän samt Färgelanda kommun i Dalsland. Vår uppgift är att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas och ställs till forskningens förfogande. Vi lämnar även råd och stöd samt utbildning i arkivfrågor för föreningar och organisationer. Hos Föreningsarkivet förvaras arkivhandlingar från cirka 1200 föreningar. Av dessa utgör cirka 1000 arkiv från upphörda föreningar, resterande är från aktiva föreningar som deponerat sina handlingar i arkivet. Alla slag av föreningar finns representerade, störst är grupperna av fackföreningar och politiska föreningar. Till exempel förvaras här 43 arkiv från upphörda stenhuggare- och stenindustriarbetarefackföreningar. Sedan många år köper Föreningsarkivet även in Bohuslänska dagstidningar på mikrofilm. Detta tidningsarkiv erbjuder stora forskningsmöjligheter för alla med intresse av släkt-eller lokalhistoria. Till tidningsartiklarna finns också ett omfattande dataregister, just nu bestående av registrerade artiklar. Detta medför att man snabbt och enkelt kan återsöka ett stort antal tidningsartiklar som sedan kan läsas och kopieras i vår mikrofilmsläsare. Är Du intresserad av och 1900-talens historia? Ta kontakt med oss! Då intresset speciellt för tidningsarkivet är särskilt stort, rekommenderar vi att Du alltid ringer i förväg för tidsbeställning! Öppettider: Sept-april, mån-fre , , (fre ) Öppettider: Maj-aug, mån-fre , Välkommen till Bohusläns Föreningsarkiv! Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla Postadress: Box 403, Uddevalla. Telefon: , Telefax: E-post: 16

17 lj embygdslitteratur Vi trycker och binder Din bok! Vi har en rad olika finansieringsförslag för att göra din bokutgivning möjlig!... Kontakta oss! Industrigatan 35, ED 17

18 Bli medlem i Föreningen för Dalslandslitteratur vars syfte är att stödja och uppmuntra all litteratur med anknytning till Dalsland. Som medlem får du: Magasinet Korpgluggen fyra gånger per år Inbjudningar till litterära arrangemang i Dalsland Årsbok Medlemsavgift 100:-, Familj 125:-, Institution 150: Postgiro: , Bankgiro: Häradsbladet Tidskrift med artiklar om äldre tider i Dalsland PRENUMERERA eller köp den hos mina återförsäljare Monika Åhlund Taxvikens kvarn Dals Långed tel o. fax , e-post: 18

19 Till salu Nu eller 30/9! Följande böcker kommer att finnas till salu under "Millennie Mötet" i Ed nu i höst: BÄLNÄS OCH VALBERG, Från Fagersann till Föttelann. 238 sidor, rikt illustrerad med foton, kartor och teckningar. Extrapris 400:- "EN ÄRTEMARKSSLÄKT" Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet. Detta är både en "bygdebeskrivning" och en släktbok, med förgreningar till både Amerika och Norge. En släktbok utöver det vanliga! Rikt illustrerad med många inlånade släktfoton. 336 sid. Pris: 395:- "DALS-ED I GAMLA VYKORT". 76 gamla bilder med utförliga och informativa texter till. A5-format. Inbunden. "Stormötes-pris": 150:- "POSTEN I EDSBYGDEN". Särtryck ur sockenboken om Dals Ed, men med dubblerat antal fotografier. A4-format. Endast 25:- "EN HISTORIK". Järnvägen-Posten i Ed 100 år, sidor, A5-format. 30:- Välkomna som köpare! Jag är själv föifattare till alla, utom släktboken, där jag är en av två föifaitare. Du kan beställa nu och hämta ut böckerna under vår stora höstträffi Ed den 30/9-1/10! Roland Olsson, Gamla Edsbräckeväg 11,66832 ED Tel

20 Hemsida med mycket om Dalsland. Se hemsidan På hemsidan finns böcker. andra skrifter och artiklar med Dalslands-anknytning i fulltext, anikelregister till dalsländsk periodiea. recensionsregister. register över släktutredningar och antavlor. litteraturöversikter. register till dödannonser mm. BI a finns följande: B41cker ocb anna. skrift i rulltext: Anden Lignells "Grefskapet Dal" ( 1851 ). Gustaf Björlins "Fr:In en gammal svensk småstad" I Amål) ( 1918 l. Lilliestiernas "En åttiårings minnen" (1875). Emanuel Bergmans aniklar i Hembygden Hammarins Beskritiling öfver flrglanda Pastorat ( 1844 l, Lundbergs "Socken bibliotek ( 1844 l. Ulf Dollings "Indelta soldater fbr JIrtlo rote (1996), Ingalill Regeskogs "Fattigvården i JIrtlo socken" ( mm. Därutöver finns bl a Hedda Andersons "Grekiska sagor" ( 1899). Domboksutdrag: Utdrag ur Vedbo hllrads domböcker IEdestamsl. Artlkelrepter: Dalsllndsk Hembygd , DalsIJndskJuI Färgelanda Hembygden HInldsbIMlet , Korpgluggen 1999, Medlemsblad Rlr Gränsbygdens släktforskare i Dalsland, BohuslIn och 0stf0Id , Provinstidningen Dalsland , 1950 och '17 samt ÖrnIsposten Dessutom finns anikelregister till Svenska Autografsällskapets tidskrift Personhistorisk Tidskrift , Genealogiska ftlreningcnsmedlemsblad Genealogisk Tidskrift , Släkthistorisk Tidskrift , Slikt och Havd , Genealogisk Ungdoms Tidskrilt Släkt-Forskar-Nytt och SlIkthistoriskt Forum SIIlmItredai... r och litteraturovenikter: Register över sllktutredningar och antavlor publicerade i olika samlingsverk från ömbergs Svensk SlIktkalender och tr.n6t jlm!e strukturerade listor över sllktböcker och annan släktforskningslitteratur. Provinstidningen Dalsland , 1950 och Härutöver tinns bl a register till Svenska Dagbladets dödannonser mars 1998-juni För hemsidan svarar PO Bergman, Hjonronvägen 89, Sturefors. 20

21 Dalslands Antikvariat Lars Örtemark Öppettider efter överenskommelse Katalog sänds gratis vid begäran Tel Adress: Rölandagården, ED TanuIils Släktforskare Träffas i Röda rummet på Fjällbacka bibliotek under hösten 2000 och våren sept, 28 okt och 25 nov 27 jan, 24 febr, 24 mars och 28 april Kl VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Kontaktperson Rosa Borg

22 Dalslands Fornminnesoch hem6ygdsfär6t-\nd HEMBYGDEN Boken har utgivits varje år sedan Dock ej 1920 och Dubbelnummer , och HEMBYGDEN Register :- HEMBYGDEN (nytryck) 100:- HEMBYGDEN , 1935 och :- Övriga HEMBYGDEN t.o.m HEMBYGDEN 1997, 1998 och :- HEMBYGDEN 2000 medlemmari20:- övriga 200:- Ur Sundals härads domböcker :- DALSLANDS DIPLOMATARIUM 590:- innehåller översättningar av alla medeltida dokument om dalsländska gårdar och människor fram till år 1520 Kan beställas av: o " Sven Brask, Algatan 2, AMAL Telefon

23 Information 51öktforskarkonferensen Program vid Släktforskarkonferensen i Ed 30/9-1/ Lördag 30/ Kaffe och fralla Välkomnande, presentation m.m. Föreläsning av Lars-Eric Israelsson kring sam hället Eds tillkomst Tid för alla att orientera sig i lokalerna Lunch Släktforskning. Olof Ljung, Mellerud Föreläsning kring Trestickians Nationalpark av Stig Svensson, Ed. Tid för egna strövtåg bland utställarna Kaffepaus "Svenskeinnvandringen". Föredrag av Odd Martinsen, Torp, Norge Det medeltida Dalsland och ätten Stake. Föreläsning av Tommy Andersson, Dals Långed Avslutning för dagen Supe med dans och underhållning (Pris 190:-) Med start kl finns utmärkta tillfållen till egen släktforskning, med hjälp för nybörjare, inom hela Dalsland, samt angränsande områden av Värmland, Bohuslän och 0stfold. Inträdesavgift 50: -/person Upplysningar och anmälan (+46) , 61456, 10067, 20077, Dagtid (+46) Hemsida 23

24 Information Släktforskarkonferensen Söndag Frukost, kaffe Gränsbygdens Släktforskare presenteras av Roland Olsson, Ed Därefter möjligheter till fritt kringgående Kurirverksamheten över riksgränsen under 2:a världskriget, föredrag av Nils Magnusson, Ed Svenskar i 0stfold. Föredrag av Thor Vinje, Moss Tid för egna upptäckter i lokalerna Lunch. "Komma-och-gå" "Lebensborn". Norges Krigsbarns Forbund. Rigmor Remers Hansen föreläser. Klevmarken och folket där i gränsbygden. Föreläsning av Per-Otto Klevenmark, Ed Underhållning med sång och musik Avslutning. Kaffe och kaka Under båda dagarna pågår utställningar och demonstration av DIS, Holger och Brother dataprogram. Besök på Sykes. Antikvariska böcker, bokförlag, släktforskarföreningar, bibliotek, studieförbund, emigrantregister m.m. 24

25 Information 51öktforskarkonferensen Mat och logi for de besökande i Ed 30/9-1/ VILDMARKSPORTEN Tel Strömstadsvägen 2, Ed. Weekendpriser, fred-sönd: 4-bäddslägenhet 750:-, 6-bädds 900: Dubbel- och enkelrumsboende, inkl. frukost: Dubbelrum 630:-, enkelrum 530:-. 2 pers. i samma lägenhet, med separata sovrum, 700:- Vid receptionen finns även cafeteria, där vi serverar lättare måltider under våra öppettider. Vi har fullständiga rättigheter. För gäster, som bor på Vildmarksporten, är det fri tillgång till inomhuspool och bastu. Hotel CARL XII Tel Storgatan 41, Box 91, Ed Rumsprislista, vilket betyder: "Helgpris" = ordinarie pris minus 100 kronor. Sönd:..fred: Litet rum med 1 bädd 595:-, 2 bäddars med skrivbord 775:-, 2 bäddar, soffa & skrivbord 845:-, samt för hel svit 1095:-. Extra bädd kostar 150:-. Alla priser inkluderar frukost. Gröne Backe Camping Tel Södra Moränvägen Ed Husvagnsuppställning 140:-/dygn. Med ström Stugor 350:-/dygn, 4 bäddar, toa & varmvatten Stugor 300:-/dygn, 4 bäddar, utan toa eller varmvatten STF Vandrarhem Tel Strömstadsvägen 18,66831 Ed Medlemmar i STF 100:-/dygn, med egna lakan Icke medlemmar 140:-/dygn, med egna lakan Lakan kan hyras. Möjlighet till självhushåll finns i kök. Vid grupp på minst 10 personer erhålls rabatt om lo:-/person 25

26 26 Information Släktforskarkonferensen

27 3Jbb og ~nningbalen ~i~torielag Lengst S0r i 0stfold ligger Idd og Enningdalen. Vi h0rer til Halden kommune, og grenser i 0st ril Dals-Ed, i S0r ril Tanum og i vest til Strömstad. De fleste som bor i Idd har aner i Sverige. Mange bohuslänninger og dalslänninger bosatte seg i Idd, saerlig i forbindelse med granittbruddene langs Iddefjorden. I år 1900 var hver tredje innbygger f0dt i Sverige!, ~ -"-4.~.... Gamle Prestebakke tilh0rer Idd og Enningdalen Historielag. Det 200 år gamle huset ligger 2 mil S0r for Halden, og var tidligere gjestgiveri for mange dalslänninger på vei til Fredrikshald - den naermeste kj0pstaden for vestre Dalsland. Historielaget holder åpent bibliotek på Gamle Prestebakke hver torsdag kl fra september til april. r-- _..._... ~~~~_~.~.~~~.?.g.. h.~f.!~~.~i.!... ~~g~: _ _ _ l I Husmannsplasser i Enningdalen ' 1 Om 166 torp og slekter i Enningdalen. 292 sider. Kr 200. I Cancellirådens kirke. i Om Prestebakke kirke, krigen i 1808 m.m. Kr 50. l_~;~~~~;;.p.f.~~~~~~~~~~~~;r.~~:~~j03~.j 27

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold.

December 2000. Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare. i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. December 2000 Medlemsblad nr 41. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Det höga vattenståndet i Dalslands kanal har blivit mycket omtalat. Här Upperudsälven vid Långbron, Dals Långed

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Årsmötet 2009 Sidan 4 En karolins flykt del 15 Sidan 10 20 år med Wåra Rötter Lars Oswald tackar för sig Sidan 7 Wåra Rötter 1/2009 1 föreningsnytt

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 74 November 2006 Stort intresse i prova-på-salen Sidan 4 Dis Arena lockade fullsatt varje gång 8 Släktforskningens dag blir årlig 9 På besök hos Släktforskarnas arkiv

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 2 år 2003 Sonja Karl-Inge Margareta Gunvor Sven Anita J Göran Kjell Gunnel Vad är

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

ÅRSMÖTET DATORSKÄRMAR BARNDOMSMINNEN. med Släktforskarnytt. nr 96 2012-04 25 kr

ÅRSMÖTET DATORSKÄRMAR BARNDOMSMINNEN. med Släktforskarnytt. nr 96 2012-04 25 kr nr 96 2012-04 25 kr med Släktforskarnytt Medlemstidning för Föreningen DIS: Föreningen för dator hjälp i släktforskningen ÅRSMÖTET DATORSKÄRMAR BARNDOMSMINNEN omslagsbild INNEHÅLL DIS årsmöte hölls i Staffanstorp.

Läs mer

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004

Hör. och. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 4 2004 Hör och Se Hösten 2004 pågår två rikstäckande massmediala släktforskarbegivenheter. Sveriges Radios program heter SLÄKTBAND. Det går i P1 söndagar kl 12.

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata.

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003. Nu är den här: CD:n med över. registerposter och mycket mer för föreningen. www.slaktdata. Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 3 2003 Nu är den här: CD:n med över 1100000 registerposter och mycket mer för föreningen www.slaktdata.org LEDAREN ÄNTLIGEN HÖST! Så säger du säkert som släktforskare

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Rutger Macleans Svaneholm Teckning av Bertil Kumlien Tidningen Släktdata fyller 10 år Rutger Maclean Kvalité inom släktforskningen Vad är släktforskarnas

Läs mer

-, "U U ~~~~~~~~~~::~. ~~ fjstfold. Medlemsblad nr. 15. April 1992. CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och

-, U U ~~~~~~~~~~::~. ~~ fjstfold. Medlemsblad nr. 15. April 1992. CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och CRÄNSBYGDENS SLÄKTFORSKARE i DALSLAND BOHUSLÄN och fjstfold Medlemsblad nr. 15. April 1992. Redaktion: Roland Olsson, G. Edsbräckev. 11, 668 00 Ed, Bo Rask, 452 00 Strömstad, Eva Carolusson, N-1750 Halden.

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1-2010 Ordföranden har ordet! Så närmar oss slutet på märkesåret 2009, det år då Finland och Sverige skiljdes åt. Vår Såkung sa i en intervju att 2010 Ingrid också Olsson kommer att bli ett märkesår

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

BOKMÄSSAN DISKULOGEN DATORTEKNIK. Stora Daldansen. med Släktforskarnytt. nr 95 2011-12 25 kr

BOKMÄSSAN DISKULOGEN DATORTEKNIK. Stora Daldansen. med Släktforskarnytt. nr 95 2011-12 25 kr nr 95 2011-12 25 kr DISKULOGEN med Släktforskarnytt Medlemstidning för Föreningen DIS: Föreningen för dator hjälp i släktforskningen Stora Daldansen DATORTEKNIK BOKMÄSSAN INNEHÅLL Malin Edström har indexerat

Läs mer

Medlemsblad. Föreningen Orusts Släktforskare. Nr 2 2011 Årgång 24. Välkomna. Ingrid Rodin

Medlemsblad. Föreningen Orusts Släktforskare. Nr 2 2011 Årgång 24. Välkomna. Ingrid Rodin Medlemsblad Föreningen Orusts Släktforskare Nr 2 2011 Årgång 24 Välkomna...till ett fullspäckat höstblad från släktforskarna på Orust! Ett stort tack till alla er som bidragit med material det var till

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Rapport från Släktforskardagarna

Rapport från Släktforskardagarna Nr 3 2005 Rapport från Släktforskardagarna Trekungamötet i Kungahälla år 1101 Rådmansdotterns förbjudna kärlek Ny CD - En blick på Emibas LEDAREN Folkligt, festligt och gemytligt! Så skulle jag vilja sammanfatta

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

GÄVLE 2012. Kartnyheter i Disgen VIKARBYGÅRDEN. Släktforskardagarna. med Släktforskarnytt. nr 98 2012-09 25 kr

GÄVLE 2012. Kartnyheter i Disgen VIKARBYGÅRDEN. Släktforskardagarna. med Släktforskarnytt. nr 98 2012-09 25 kr nr 98 2012-09 25 kr med Släktforskarnytt Släktforskardagarna GÄVLE 2012 Medlemstidning för Föreningen DIS: Föreningen för dator hjälp i släktforskningen Kartnyheter i Disgen VIKARBYGÅRDEN omslagsbild INNEHÅLL

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST Disketten DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med dator Nr 1 År 2013 DIS- VÄST I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS-Väst Disketten, Medlemstidning för

Läs mer

DISkutabelt. En God Jul och ett riktigt Gott Nytt Släktforskarår tillönskas alla medlemmar från DIS Syds styrelse

DISkutabelt. En God Jul och ett riktigt Gott Nytt Släktforskarår tillönskas alla medlemmar från DIS Syds styrelse DISkutabelt Medlemsblad för DIS SYD Nr 4, 2012 En God Jul och ett riktigt Gott Nytt Släktforskarår tillönskas alla medlemmar från DIS Syds styrelse DISkutabelt medlemsblad för Föreningen för Datorhjälp

Läs mer

Anno Domini. Pris 25 kr. Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009. Ur innehållet:

Anno Domini. Pris 25 kr. Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009. Ur innehållet: Pris 25 kr 1 www.noraforskare.se Anno Domini Nora släktforskarklubb Nr 55 December 2009 Nora järnvägsstation, bild från Åke Mossbergs samling Ur innehållet: Löftets land, några perspektiv på emigrationen

Läs mer

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein

Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein Sveriges flik mot väster och Suntru asi stein En man klev av tåget... Känsö - en isolerad idyll LEDAREN DEN BLOMSTERTID NU KOMMER I skrivande stund, så här mellan hägg och syren, känns släktforskningen

Läs mer