September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare"

Transkript

1 September 2000 Medlemsblad nr 40. Gränsbygdens Släktforskare i Dalsland, Bohuslän och 0stfold. Utsiktens gymnasieskola i Ed, där vår konferens äger rum 31 sept-1 okt. Foto: Roland Olsson

2 Föreningens funktionärer och adresser: Föreningens adress: Gränsbygdens Släktforskare, Box 12, ED. Ordf. Roland Olsson, G.Edsbräckeväg 11,66832 ED, Vice ordf. Tom Birkelund, Granitveien 2, N-1738 BORGENHAUGEN, Sekr. Jan Noren, Topperudsväg. 20, ED, Kassör Evert Svensson, Gillanda 20, ED, Kassör i Norge, Egil Johansen, Gimleveien 62, N-1786 HALDEN, tel, Ledamöter: Rosa Borg, Fressland, Mo, BULLAREN, Bengt Svensson, Storgatan 8, ED, (registerförare), Gunnar Lindqvist; Ramberg, Rölanda, ED, Rose-Marie Woldberg, Haga, Laxarby, BENGTSFORS, Suppleanter: Kjell-Ingvar Pettersen, Hagastuvei 34, N~1734 HAFSLUNDS0Y , mobil: Eivind Fohlin, Skoleveien 16B, N-2065 Raelingen Valberedning: Bo Rask, Lasse Åberg-Pettersen, Maja Eriksson Redaktion: Monika Åhlund, Taxvikens Kvarn 23, DALS LÅNGED, tel o fax Roland Olsson, , Bo Rask , Tom Birkelund Klubbmästare: Ingegerd Strutz, Kronoparksvägen ED, Det svenska postgirot: Gränsbygdens Släktforskare, Det norska postgirot: Gränsbygdens Slektsforskere, Medlemsavgift: loo:-/år Adressen till vår hemsida är: Har Ni synpunkter på sidans utformning och framtida användning så sänd gärna ett mail: 2

3 Ordföranden har ordet Av flera olika orsaker har det inte förekommit någon sådan här "ruta" de senaste numren, men vi börjar härmed på nytt! Det har varit en viss "omsättning" inom styrelsen det senaste året, med ordf. Sven Emanuelssons tragiska dödsfall, med avsägelser från uppdrag och liknande. Men som väl framgår av sida 2, så har vi numera en nykonstruerad sammansättning, både med gamla och nya namn, allt föreslaget och god- känt vid senaste årsmötet i Ed den 9 april i år. Jag vill härmed tacka alla som ställt upp! Vid förra höstens möte i Lilleström föreslogs, att vi skulle anordna ett större möte i Ed, något som också beslutades. Vi har i styrelse/arbetsgrupp sedan dess ihärdigt arbetat med alla möjliga och omöjliga saker och ting, för att kunna ro detta projekt i hamn. OSäkra, som vi alla varit har det förekommit flera "sista-dags-anmälan", men det senaste budet är nu den 15/9, detta mest med hänsyn till köket å Utsikten, som skall hålla oss vid liv under de två dagarna. En viss förskjutning i tid och ökning av antalet anmälningar kan säkerligen tolereras, men det hastar alltså, så anmäl gärna både Dej och någon kamrat! Den medsända lilla affischen ber vi att Du anslår på något lämpligt ställe, så att vår konferens får största möjliga publicitet! Tack.. Vi ses! Hälsar Er "nye" ordförande 3

4 Från släktforskarmötet i Strömstad i maj Detta lördagsmöte hade anordnats av Strömstads Släktforskare och besökande föreningar var DIS-Västfoid, DIS-Väst, Tanums Släktforskare samt naturligtvis även Gränsbygdens Släktforskare. Våra norska vänner ankom med färja halv ett och fick den dagen en något blöt vandring upp till Stadsbiblioteket, där vi andra då redan fanns på plats. Nere i staden pågick samma dag en sedvanlig marknad, och trots vädret så fanns där ganska många besökare. Mellan ett och tre fick vi släktforskare ta del av fakta kring den svenska utvandringen/invandringen broderländerna emellan, samt om hur man hittar släktingarna i länderna. Ett annat ämne var: Svenska respektive norska källor på Internet. Under dagen fanns dessutom tillfälle att göra efterlysningar. Efter kafferasten klockan tre försiggick "egen forskning", samt uppföljning av det som tidigare diskuterats. Tyngdpunkten beträffande forskning och sökande låg helt naturligt på datasidan, men även på vår plats samlades en hel del intresserade, vilka sökte efter anförvanter. Vissa problem var dock för svårlösta, kanske delvis beroende på att det rörde sig om fall nog så långt bak i tiden, dels på att de medhavda uppgifterna var väl tunna. Trots att vi i Sverige ju har de värdefulla husförhörslängderna, vilka saknas i Norge, så gick vi bet ibland. Dessutom hade vi "bara" mikrokorten från Dals-Eds kommun med våra sex socknar, samt därtill Naverstad, Mo, Krokstad och våra 0stfoldkort. Roland 4

5 Töftedalsdagarna Även i år var "Gränsbygdens" inbjudna till detta hembygdsarrangemang och vi ställde som vanligt upp med läsapparater och mikrokort. Detta är ju en tillställning dit många hemvändare kommer för att få träffa släkt och vänner. Som ett trevligt inslag, bland allt annat, uppträdde Hogdals Spelmän och dessa framförde, dels ute, dels inomhus, ett stort antal gedigna låtar. Men Liesme-Pers "Polska från Töftedal" fick vi aldrig höra.... Idd og Enningdalens historielag Sedan denna förening inköpte den anrika byggnaden Gamle Prestebakke har man anordnat flera trevliga arrangemang. Bland de senaste vill jag nämna "Kulturdager på KornsjlZl" samt "Fottur til Svenskegravene ved Gjeddelund". Lördagen den 20 maj skedde dop av ångslupen "PROVEN", där vi har en aktie, och vidare framfördes hembygdskämpen Ivar Kivedals skådespel "Damp og dynamitt". Båtens angöringsbrygga ligger på den svenska sidan, invid den gamla bron över Högsundet och där är en vacker teaterscen. Själva handlingen utspelar sig år 1900 och bland huvudpersonerna då fanns traktens stormän, tullare och stora gårdsägare. "PROVEN" går under sommartiden i beställningstrafik och kan ta grupper om cirka 15 personer. Det bör vara en upplevelse för alla jäktade nutidsmänniskor, att kunna få färdas fram över den vackra Kornsjön, tyst och stilla! Under de båda dagarna skedde även visning av det gamla garveriet, historisk vandring, konstutställning i Stationen. Vidare fanns det olika försäljningsplatser i samhället, samt "naturligtvis" släktforskare på plats i den hundraåriga Järnvägsstationen. 5

6 Visst är Pn;>ven en fin båt, här ännu ej döpt. Nedan ses kapten och maskinist sedan man lagt till vid bryggan. Foto: Roland Olsson 6

7 Ovan ses "herrskapsfolket" stiga i land och härbredvid ses en trogen svensk unionssoldat! Foto: Roland Olsson 7

8 Den 4 juni företog ett 60-tal intresserade en intressant "Fottur till Svenskegravene ved Gjeddelund". Det var här, som de fyra soldaterna ur Elfsborgs Regemente, Ehn, Ähran, Ström och Dryg stupade under en skärmytsling med norska soldater. Bland deltagarna märktes alldeles särskilt fyra damer, alla ättlingar till 778 Ehn. Denne var farfars farfar till Margaretha Bergqvist, vilken hade med sin dotter Annika Larsson, vilken hade två döttrar med sig. Margarethas far hette Frans Edvard och var född 1879, hans far i sin tur hette Adolf och var född 1845 och son till Anders Magnusson, född 1802 och alltså en son till den stupade soldaten Ehn. Det har säkerligen varit en gripande händelse för dessa långväga gäster, att delta i denna skogsvandring och att få lägga ned en blomma vid sin förfaders sista vilorum. Bild från "Svenskegravene vid Gjeddelund", juni Th. ses Margaretha Bergqvist, från Gällstad, och som nr 3 ser Ji hennes dotter Annika Larsson, omgiven av sina två döttrar. Mannen i vit skjorta är journalisten vid Halden Arbeiderblad, medan den skrivande till vänster är vår föreningsmedlem och årets kulturstipendiat i Dals-Ed, Karl-Erik Andersson, Ed. Foto: Roland Olsson 8

9 Här nedan får vi ta del av hembygds- och soldatforskaren Ingvar Hallqvists artikel om ofredstiden kring Soldater från Kind begravda i Norge 1808 var ofredens år i Norden. I februari angreps Finland av ryssarna och från mitten av mars rådde krigstillstånd i söder och väster med DanmarkINorge. I början av mars kom order att Älvsborgs regemente skulle förflyttas till Göteborg och inta kantoneringskvarter i Masthugget. Efter kort tid splittrades förbandet upp på flera enheter: några i garnison på Carlsten och Varbergs fästningar, en styrka om 510 man, som senare kom att utgöra 5:e brigaden i västra armen, förlades till Bohuslän och Dalsland. Den 19 i samma månad avgick regementets jägarkår till Tanum. I denna trupp ingick 215 man, befäl och meniga. Under våren förekom flera mindre skärmytslingar mellan inträngande svenskar och försvarande norska soldater. I trakten av Halden i Norge, vid Örsjöens sydspets, finns flera soldatgravar från detta krig. Enligt en bygdesägen från Enningdalen är en grav viloplats för tre stupade svenska knektar, vilkas namn var: Boll, Rot och Lilja. I en annan grav vilar en okänd svensk som stupade den 29 april. På denna grav har rests en sten med inskriptionen: "En man d af Sveriges tapre här på ärans mark er signet. Af nordmän her han feldet er, hans graf af nordmänd hegnet." I maj då svenskarna intog Prestebakke kyrka stupade norske soldaten Svend Asmundsen Spjelegaardvigen. Hans änka fick, efter vädjanden till svenskarna, begrava honom i vigd jord. Över Spjelegaardvigen är också rest en minnessten. Vid Gjeddelund i Prestebakke, ca halvmilen från svenska gränsen, hade Älvsborgs jägarkår en postering. I gryningen den 9 maj, då marken var täckt med blommande vitsippor, göken hördes ropa från hagen och trastar sjöng från trädtopparna, kom ett överrumplande anfall från de rödrockklädda norrmännen. Älvsborgarna drevs på flykten, men kvar på marken låg fyra döda och elva som hade sårats. De döda begravdes i skil- 9

10 da gravar vid mosskanten. En bit in på detta sekel flyttades kvarlevorna av de fyra till en gemensam grav i skogsbrynet, "Svenskegraven". Graven har försetts med kors och minnessten och vårdas av den lokala hembygdsföreningen, Idd og Enningdalen Historielag. De fyra som fick sätta livet till denna vårmorgon var: nr 778 Magnus Ehn, 858 Hans Ähran, 725 Anders Ström och 687 Abraham Dryg. De båda förstnämnda tillhörde Kinds kompani, medan de senare var från Redvägs kompani. Magnus Ehn var född omkring 1779 och hade tjänat 7 år för Påbo rote i Gällstad. Hustrun hette Caisa Albrechtsdotter och de hade tre söner. Den äldste, Anders Ehn, blev sedermera soldat för nr 7 vid Wästgöta Regemente, vilket var Ekered idalstorp. Hans Ähran föddes den l februari 1782 i Hulared och hade varit soldat för Korrebo i Månstad litet över året. Ähran var ogift och barnlös, men i testamentet som upprättades innan han drog ut i falt skrev han "all den lilla qvarlåtenskap som finnes efter meg skall tillfalla min fästmö och tillkommande hustru, Kerstin Larsdotter enskildt, att derest jag under påstående krig skulle aflida". Testamentet var underskrivet och bevittnat samt inlämnat till Kinds Häradsrätt. Trots detta gjorde Ährans fader misslyckade försök att få testamentet ogiltigförklarat. Tillgångarna efter Ähran värderades till 45 Rd 39 sk. Anders Ström var född den 5 juni 1781 i Stora Löckna, Bottnaryd, och det var för denna rote han tjänade under sina fem år som soldat. Makan hette Elin Larsdotter och var 21 år äldre än sin man. I deras äktenskap föddes inga barn. Abraham Dryg kom till världen den 3 februari 1781 i Kölingared. Med hustrun Annika Jonasdotter fick han två söner och fyra döttrar. Annika dog i "kolik" 1806,43 år gammal. De moderlösa barnen kom "att gå på socknen på rotens bekostnad". Dryg hade vid sin död yarit knekt i elva år. Under detta krig förekom inga större sammandrabbningar, ganska få dog 10

11 i strider men antalet döda blev ändå mycket högt på grund av den grasserande fåltsjukan. Det kan tilläggas att både Magnus Ehn och Hans Ährans efterträdare, 778 Andreas Eng respektive 858 Carl Glad båda dog i fåltsjukan detta år. Vid slutet av året då stillestånd slöts var 555 man från Älvsborgs regemente sjuka, av vilka 321 låg på lasaretten. Under året hade långt över 100 man avlidit. Enbart i Norra Kinds kompani dog under året ett 30-tal man. Från norsk sida sägs förlusterna ha stannat vid en tiondel av de svenska, vilket måste tillskrivas bättre hygien inom den norska krigsmakten. Ingvar Hallqvist, Dalstorp. 11

12 Ingrid fick diplom När Västgöta Genealogiska förening höll årsmöte delades det ut diplom till förtjänta personer, däribland en dalslänning som är kommen från Västergötland. Ingrid Mathiasson, född i Härjevad med rötter i Skarstad, numera bosatt i Erikstad, Dalsland, fick mottaga denna utmärkelse. Hon har registrerat släkt- och kyrkoboksuppgifter för hela Dalsland och varit ett hängivet stöd till släktforskare. Ingrid arbetar på Melleruds museum och släktarkiv, där hon har hjälpt många som letar efter sin släkt. (Saxat ur NLT 12/4 2000) - Ur andra blad- Alingsås Släktforskare. April Här återger Marika Lagervall upplysningar kring begreppen kusin, syssling, tremänning o. dyl. Lena Wallin skriver om "Ortnamnen i Älvsborgs län", en mycket intressant och givande utredning, som för Dalslands del omfattar de fem häraderna, med socknarna i alfabetsordning, liksom sedan även gårdarna. ALIR-anor 1/2000. "Besök på Skattemyndigheten" ger läsaren en fin inblick i vad som finns att studera därstädes. Man får faktiskt besöka denna statliga myndighet! Borås Släktblad. Febr "Stofiler vid Älvsborgs Regemente" var rubriken på ett kåseri, som C-F Holmqvist kåserade kring vid ett föreningsmöte i januari. Bl.a. talades om löner och boställen. Borås Släktblad. April En artikel, "Bot för sot", skriven av Anna Lisa Berglund, Trollhättan, ger oss upplysningar om örter och deras förmåga att läka och hela. BRYGGAN med Vasa Star och Vasa-Kärven 1/2000. Årg. 32. "En milstolpe i Vasa Ordens historia", skriver Tore Tellberg om denna nya konstellation. Och innehållet är mycket intressant! Man får här läsa 12

13 om arkiv, organisationer, resor, böcker, utställningar, släktträffar och "återvändare". Själva Emigrantregistret i Karlstad firar dessutom sitt 40- årsjubileum i år. De finns nu även i "cyberrymden" under adress: Disketten 2/2000. Föreningens sekreterare Inger Ragnhult presenterar en av sina släktgrenar, som faktiskt lett ned till den dalsländske hävdatecknaren Anders Lignell. Diskulogen Här meddelar DIS-Väst, att intresset för att bidra till DISBYT har ökat kraftigt, att ett mål måste vara, att få flera presumptiva medlemmar inom regionen att gå med i DIS-Väst. EMIGRANTEN 1999:2 (Organ för Svenska Emigrantinstitutet och Emigrantinstitutets Vänner.) Här står att läsa om de omfattande tilläggen till de svensk-amerikanska databaserna som kontinuerligt sker. GF -Aktuellt. April Bland kyrkböcker i GF:s bokhyllor finns numera registrerat Döda och Begravna i Lex. Ånimskog, Dalsland. Vidare uppges en mängd titlar ur en Harald Barthoids samlingar, vilka innehåller många norska titlar om genealogi och kalendrar. Att vår egen GRÄNS-POSTEN ibland är ovanligt populär, framgår aven uppgift om att nr. 27 år 1996 saknades. Detta ex. har vi dock genast skickat över, så luckan är tillfålligt tätad... Husförhörsnytt 1/2000. En intressant artikel är "Rusthåll och Rusthållare". Man puffar även för Riksstämman år 200 l, vilken ska gå av stapeln i Borås. Husförhörsnytt april Man presenterar "Register över artiklar i Husförhörsnytt åren ". Släktdata 1/2000. Rekonstruktionen av Sotenäs kyrkoböcker har hunnit så långt, att c:a poster är inmatade på en CD-roms kiva, som föreningen säljer för 300 kronor. Kontakta arkivarie Göran Larsson, Anneröd 1352, Hunnebostrand. Tel (kvällar). Han 13

14 har äkerligen mera, intressanta uppgifter att delge just Dej. Släkt-Eken 1/2000. Ur gamla anteckningar (1910) kan man läsa om Mörrums dödbok. Däri skrevs följande år 1710: "Den 29 oktober blev begraven profossen Per Björnsson från Norje, som drunknade i ån vid bron, natten emellan den 17 och 18 oktober". Var Per från Norge? Släkt-Eken 2/2000. "Stenhuggare, stenarbetare och stenhuggarförmän" är titeln på en artikel, där en inventering presenteras. I bladet har bifogats ett dubbelsidigt formulär, för dem som har något att bidraga med. Sammanställare är: Kerstin Karlsson, Volontärb. 2B, Ronneby. Detta bör väl kanske vara något för det "stenrika" Bohusläns nutida släktforskare! Släkthistoriskt Forum Här inleds med en för västsvenskar och 0stfoldinger intressant artikel om Carl XII och denne krigarkonungs "tjugoåriga, hopplösa krig". Man får läsa om mönstringar 1715 och 1718, om förluster, rymningar och saknade soldater. "Karlstads Stifts Herdaminne - rättelser och tillägg". Den som har något att tillägga,komplettera eller rätta bör snarast sända in uppgifter om detta (med källhänvisning!) senast den l september 2000 till: Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad, Box 57, Karlstad. SUKU-tieto 1/2000. Man skriver här: Hur få tag i en släktbok? Jag vet, att det har utkommit en bok om min släkt, men min vanliga bokhandel känner ej till den. Ett ganska vanligt problem för släktforskaren. Genealogiska Samfundet i Finland råder nu bot på situationen och startar Släktforskarens Bokhandel på Internet. De finns på: Uddevalla-Bladet 1/2000. Här finns rapport från Soldatregistreringen inom Bohusläns Regemente. Här råder Bohusläns Försvarsmuseum, Regementsparken, Uddevalla. Man kan även läsa om alla döda soldater i trakterna kring Tanum vintern Vårmlands-Anor 2000: 1. Under rubriken "Två främmande fåglar i Fortsättning på sid

15 Melleruds Museum Box Mellerud Tel Här kan Du söka Dina rötter! Det är ganska märkligt - när det gäller travhästar, hundar och andra dyrbara rasdjur - då känner ägarna dessa djurs anor genom flera generationer. Men hur är det med kunskapen om deras egen härkomst? Ofta vet de knappt vad mormor hette och ännu mindre var hon var född eller något om hennes uppväxt. Men nu har vi ju lyckligtvis goda möjligheter att söka efter vår. mormor och hennes förfäder under några generationer och detta tack vare den förnämliga svenska kyrkobokföringen genom 3 århundraden, något som vi skall vara tacksamma för. Från omkring 1910 samlades de äldre kyrkböckerna i särskilda landsarkiv men tack vare mormonernas avfotografering på talet av dessa äldre handlingar, kan vi nu lite till mans sitta hemma och forska. Men som enskild kan vi ju inte ur kostnads- och utrymmesskäl köpa in hur mycket forskningsmaterial som helst och det är här som t.ex. Släktforskningsarkivet i Melleruds Museum kan spela en viktig roll. Till detta arkiv har genom årens lopp tillförts ett stort antal mikrokort som i första hand täcker hela Dalsland fram till 1928 men 'även gränssocknarna i Bohuslän, Värmland och Västergötland. Med ett tiotal forskarplatser och kunnig personal kan vi förhoppningsvis hjälpa dem som tror sig veta ha någon släkt inom nämnda område, något som är möjligt att få kunskap om genom att t.ex. ringa ovanstående telefonnummer eller skriva några rader. Du är alltid välkommen, både genom ett personligt besök eller annan kontakt. Olof Ljung 15

16 Bohusläns Föreningsarkiv (Folkrörelsearkivet i Uddevalla) Länsarkiv med ansvar för den enskilda arkivsektorn, främst föreningsarkiv inom Bohuslän samt Färgelanda kommun i Dalsland. Vår uppgift är att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas och ställs till forskningens förfogande. Vi lämnar även råd och stöd samt utbildning i arkivfrågor för föreningar och organisationer. Hos Föreningsarkivet förvaras arkivhandlingar från cirka 1200 föreningar. Av dessa utgör cirka 1000 arkiv från upphörda föreningar, resterande är från aktiva föreningar som deponerat sina handlingar i arkivet. Alla slag av föreningar finns representerade, störst är grupperna av fackföreningar och politiska föreningar. Till exempel förvaras här 43 arkiv från upphörda stenhuggare- och stenindustriarbetarefackföreningar. Sedan många år köper Föreningsarkivet även in Bohuslänska dagstidningar på mikrofilm. Detta tidningsarkiv erbjuder stora forskningsmöjligheter för alla med intresse av släkt-eller lokalhistoria. Till tidningsartiklarna finns också ett omfattande dataregister, just nu bestående av registrerade artiklar. Detta medför att man snabbt och enkelt kan återsöka ett stort antal tidningsartiklar som sedan kan läsas och kopieras i vår mikrofilmsläsare. Är Du intresserad av och 1900-talens historia? Ta kontakt med oss! Då intresset speciellt för tidningsarkivet är särskilt stort, rekommenderar vi att Du alltid ringer i förväg för tidsbeställning! Öppettider: Sept-april, mån-fre , , (fre ) Öppettider: Maj-aug, mån-fre , Välkommen till Bohusläns Föreningsarkiv! Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla Postadress: Box 403, Uddevalla. Telefon: , Telefax: E-post: 16

17 lj embygdslitteratur Vi trycker och binder Din bok! Vi har en rad olika finansieringsförslag för att göra din bokutgivning möjlig!... Kontakta oss! Industrigatan 35, ED 17

18 Bli medlem i Föreningen för Dalslandslitteratur vars syfte är att stödja och uppmuntra all litteratur med anknytning till Dalsland. Som medlem får du: Magasinet Korpgluggen fyra gånger per år Inbjudningar till litterära arrangemang i Dalsland Årsbok Medlemsavgift 100:-, Familj 125:-, Institution 150: Postgiro: , Bankgiro: Häradsbladet Tidskrift med artiklar om äldre tider i Dalsland PRENUMERERA eller köp den hos mina återförsäljare Monika Åhlund Taxvikens kvarn Dals Långed tel o. fax , e-post: 18

19 Till salu Nu eller 30/9! Följande böcker kommer att finnas till salu under "Millennie Mötet" i Ed nu i höst: BÄLNÄS OCH VALBERG, Från Fagersann till Föttelann. 238 sidor, rikt illustrerad med foton, kartor och teckningar. Extrapris 400:- "EN ÄRTEMARKSSLÄKT" Förfäder och ättlingar till Olle och Anna Britta på Torpet. Detta är både en "bygdebeskrivning" och en släktbok, med förgreningar till både Amerika och Norge. En släktbok utöver det vanliga! Rikt illustrerad med många inlånade släktfoton. 336 sid. Pris: 395:- "DALS-ED I GAMLA VYKORT". 76 gamla bilder med utförliga och informativa texter till. A5-format. Inbunden. "Stormötes-pris": 150:- "POSTEN I EDSBYGDEN". Särtryck ur sockenboken om Dals Ed, men med dubblerat antal fotografier. A4-format. Endast 25:- "EN HISTORIK". Järnvägen-Posten i Ed 100 år, sidor, A5-format. 30:- Välkomna som köpare! Jag är själv föifattare till alla, utom släktboken, där jag är en av två föifaitare. Du kan beställa nu och hämta ut böckerna under vår stora höstträffi Ed den 30/9-1/10! Roland Olsson, Gamla Edsbräckeväg 11,66832 ED Tel

20 Hemsida med mycket om Dalsland. Se hemsidan På hemsidan finns böcker. andra skrifter och artiklar med Dalslands-anknytning i fulltext, anikelregister till dalsländsk periodiea. recensionsregister. register över släktutredningar och antavlor. litteraturöversikter. register till dödannonser mm. BI a finns följande: B41cker ocb anna. skrift i rulltext: Anden Lignells "Grefskapet Dal" ( 1851 ). Gustaf Björlins "Fr:In en gammal svensk småstad" I Amål) ( 1918 l. Lilliestiernas "En åttiårings minnen" (1875). Emanuel Bergmans aniklar i Hembygden Hammarins Beskritiling öfver flrglanda Pastorat ( 1844 l, Lundbergs "Socken bibliotek ( 1844 l. Ulf Dollings "Indelta soldater fbr JIrtlo rote (1996), Ingalill Regeskogs "Fattigvården i JIrtlo socken" ( mm. Därutöver finns bl a Hedda Andersons "Grekiska sagor" ( 1899). Domboksutdrag: Utdrag ur Vedbo hllrads domböcker IEdestamsl. Artlkelrepter: Dalsllndsk Hembygd , DalsIJndskJuI Färgelanda Hembygden HInldsbIMlet , Korpgluggen 1999, Medlemsblad Rlr Gränsbygdens släktforskare i Dalsland, BohuslIn och 0stf0Id , Provinstidningen Dalsland , 1950 och '17 samt ÖrnIsposten Dessutom finns anikelregister till Svenska Autografsällskapets tidskrift Personhistorisk Tidskrift , Genealogiska ftlreningcnsmedlemsblad Genealogisk Tidskrift , Släkthistorisk Tidskrift , Slikt och Havd , Genealogisk Ungdoms Tidskrilt Släkt-Forskar-Nytt och SlIkthistoriskt Forum SIIlmItredai... r och litteraturovenikter: Register över sllktutredningar och antavlor publicerade i olika samlingsverk från ömbergs Svensk SlIktkalender och tr.n6t jlm!e strukturerade listor över sllktböcker och annan släktforskningslitteratur. Provinstidningen Dalsland , 1950 och Härutöver tinns bl a register till Svenska Dagbladets dödannonser mars 1998-juni För hemsidan svarar PO Bergman, Hjonronvägen 89, Sturefors. 20

21 Dalslands Antikvariat Lars Örtemark Öppettider efter överenskommelse Katalog sänds gratis vid begäran Tel Adress: Rölandagården, ED TanuIils Släktforskare Träffas i Röda rummet på Fjällbacka bibliotek under hösten 2000 och våren sept, 28 okt och 25 nov 27 jan, 24 febr, 24 mars och 28 april Kl VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! Kontaktperson Rosa Borg

22 Dalslands Fornminnesoch hem6ygdsfär6t-\nd HEMBYGDEN Boken har utgivits varje år sedan Dock ej 1920 och Dubbelnummer , och HEMBYGDEN Register :- HEMBYGDEN (nytryck) 100:- HEMBYGDEN , 1935 och :- Övriga HEMBYGDEN t.o.m HEMBYGDEN 1997, 1998 och :- HEMBYGDEN 2000 medlemmari20:- övriga 200:- Ur Sundals härads domböcker :- DALSLANDS DIPLOMATARIUM 590:- innehåller översättningar av alla medeltida dokument om dalsländska gårdar och människor fram till år 1520 Kan beställas av: o " Sven Brask, Algatan 2, AMAL Telefon

23 Information 51öktforskarkonferensen Program vid Släktforskarkonferensen i Ed 30/9-1/ Lördag 30/ Kaffe och fralla Välkomnande, presentation m.m. Föreläsning av Lars-Eric Israelsson kring sam hället Eds tillkomst Tid för alla att orientera sig i lokalerna Lunch Släktforskning. Olof Ljung, Mellerud Föreläsning kring Trestickians Nationalpark av Stig Svensson, Ed. Tid för egna strövtåg bland utställarna Kaffepaus "Svenskeinnvandringen". Föredrag av Odd Martinsen, Torp, Norge Det medeltida Dalsland och ätten Stake. Föreläsning av Tommy Andersson, Dals Långed Avslutning för dagen Supe med dans och underhållning (Pris 190:-) Med start kl finns utmärkta tillfållen till egen släktforskning, med hjälp för nybörjare, inom hela Dalsland, samt angränsande områden av Värmland, Bohuslän och 0stfold. Inträdesavgift 50: -/person Upplysningar och anmälan (+46) , 61456, 10067, 20077, Dagtid (+46) Hemsida 23

24 Information Släktforskarkonferensen Söndag Frukost, kaffe Gränsbygdens Släktforskare presenteras av Roland Olsson, Ed Därefter möjligheter till fritt kringgående Kurirverksamheten över riksgränsen under 2:a världskriget, föredrag av Nils Magnusson, Ed Svenskar i 0stfold. Föredrag av Thor Vinje, Moss Tid för egna upptäckter i lokalerna Lunch. "Komma-och-gå" "Lebensborn". Norges Krigsbarns Forbund. Rigmor Remers Hansen föreläser. Klevmarken och folket där i gränsbygden. Föreläsning av Per-Otto Klevenmark, Ed Underhållning med sång och musik Avslutning. Kaffe och kaka Under båda dagarna pågår utställningar och demonstration av DIS, Holger och Brother dataprogram. Besök på Sykes. Antikvariska böcker, bokförlag, släktforskarföreningar, bibliotek, studieförbund, emigrantregister m.m. 24

25 Information 51öktforskarkonferensen Mat och logi for de besökande i Ed 30/9-1/ VILDMARKSPORTEN Tel Strömstadsvägen 2, Ed. Weekendpriser, fred-sönd: 4-bäddslägenhet 750:-, 6-bädds 900: Dubbel- och enkelrumsboende, inkl. frukost: Dubbelrum 630:-, enkelrum 530:-. 2 pers. i samma lägenhet, med separata sovrum, 700:- Vid receptionen finns även cafeteria, där vi serverar lättare måltider under våra öppettider. Vi har fullständiga rättigheter. För gäster, som bor på Vildmarksporten, är det fri tillgång till inomhuspool och bastu. Hotel CARL XII Tel Storgatan 41, Box 91, Ed Rumsprislista, vilket betyder: "Helgpris" = ordinarie pris minus 100 kronor. Sönd:..fred: Litet rum med 1 bädd 595:-, 2 bäddars med skrivbord 775:-, 2 bäddar, soffa & skrivbord 845:-, samt för hel svit 1095:-. Extra bädd kostar 150:-. Alla priser inkluderar frukost. Gröne Backe Camping Tel Södra Moränvägen Ed Husvagnsuppställning 140:-/dygn. Med ström Stugor 350:-/dygn, 4 bäddar, toa & varmvatten Stugor 300:-/dygn, 4 bäddar, utan toa eller varmvatten STF Vandrarhem Tel Strömstadsvägen 18,66831 Ed Medlemmar i STF 100:-/dygn, med egna lakan Icke medlemmar 140:-/dygn, med egna lakan Lakan kan hyras. Möjlighet till självhushåll finns i kök. Vid grupp på minst 10 personer erhålls rabatt om lo:-/person 25

26 26 Information Släktforskarkonferensen

27 3Jbb og ~nningbalen ~i~torielag Lengst S0r i 0stfold ligger Idd og Enningdalen. Vi h0rer til Halden kommune, og grenser i 0st ril Dals-Ed, i S0r ril Tanum og i vest til Strömstad. De fleste som bor i Idd har aner i Sverige. Mange bohuslänninger og dalslänninger bosatte seg i Idd, saerlig i forbindelse med granittbruddene langs Iddefjorden. I år 1900 var hver tredje innbygger f0dt i Sverige!, ~ -"-4.~.... Gamle Prestebakke tilh0rer Idd og Enningdalen Historielag. Det 200 år gamle huset ligger 2 mil S0r for Halden, og var tidligere gjestgiveri for mange dalslänninger på vei til Fredrikshald - den naermeste kj0pstaden for vestre Dalsland. Historielaget holder åpent bibliotek på Gamle Prestebakke hver torsdag kl fra september til april. r-- _..._... ~~~~_~.~.~~~.?.g.. h.~f.!~~.~i.!... ~~g~: _ _ _ l I Husmannsplasser i Enningdalen ' 1 Om 166 torp og slekter i Enningdalen. 292 sider. Kr 200. I Cancellirådens kirke. i Om Prestebakke kirke, krigen i 1808 m.m. Kr 50. l_~;~~~~;;.p.f.~~~~~~~~~~~~;r.~~:~~j03~.j 27

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT

SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT SLÄKT-FÖRENINGS-NYTT ESKEKÄRR-TOMASBOLSSLÄKTENS PÅ DAL SLÄKTFÖRENING Grundad 1948 Meddelande nr 33 December 2012 Ansvarig utgivare och redaktör: Anders Klevmarken www.et-slaktforening.se Ordförandens ruta

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Ansökningar i kö för stöd till bredband

Ansökningar i kö för stöd till bredband 1(7) Ansökningar i kö stöd till bredband Placering Ansökningsdatum Förening Kommun 1 2011-11-11 Skredsviks Fiber ek.. Uddevalla 2 2011-11-18 Norra Bullarens fiber ek.. Tanum 3 2011-11-18 Bredband i Marsstrand

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kära konferensdeltagare!

Kära konferensdeltagare! Kära konferensdeltagare! Under tre års tid har Sverige Amerika Centret varit engagerat i ett svensknorskt projekt kallat Gränsvandring. Tanken har varit att kartlägga migrationsrörelser över gränsen mellan

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B

Nyhetsbrev nr 1 2012, rev B , rev B Välkomna till ett nytt släktforskarår! Håll utkik i StockholmsRötters kalendarium, i AnRopet, på webbsidorna www.ssgf.org efter information om nytillkomna eller ändrade program i Solna, på Stockholms

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm.

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Inbjudan till kurser i Linköping våren 2014 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 2 Kurser I Disgen L 1 Disgen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEPTEMBER 2003 - DECEMBER 2004 Ovansjöbygden med Ömtbergen i bakgrunden. Kortet taget från Linna. Foto: Ove Johnsson VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN Vi är glada att kunna presentera vår

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler

Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler Adress & telefonnummer till Barnavårdscentraler 2015 /mj 2015-10-26 Strömstad Läkarhus BVC Västra Hamngatan 10-12 Emma Van Hove 0526-196 46 privat 452 83 Strömstad Brunnsgatan 2, här finns privata BVC

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Välkommen som utställare till...

Välkommen som utställare till... Välkommen som utställare till... ART STRÖMSTAD 2012 KONSTMÄSSA I STRÖMSTAD......den lilla staden i Bohusläns Norrland, kan det vara något... Nej, kanske inte. Men, kanske ändå! Strömstad är i dag inte

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

Släktforskning på nätet. Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com 1 Släktforskning på nätet Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com Ta redan nu den lilla komihåglappen med några användbara webbadresser till sidor jag kommer att beröra. 2 Föreningen för 3 datorhjälp i

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3

DIS-Filbyter. En regionförening inom DIS för Östergötland och södra Sörmland. Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kursplan för Linköping våren 2015 Innehåll Kurs nr Kursnamn Sida Anmälan och kursvillkor mm. 3 Kurser i Disgen, Disbyt och Dispos L 1 Disgen introduktion, kvällstid. 4 L 2 Disgen introduktion, dagtid..

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!

Nr 4 2007. Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! Nr 4 2007 Redaktör: (vakant - se annons inne i tidningen) Alla medlemmar och övriga läsare tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År! På grund av att artikeln Att publicera sitt släktforskningsresultat

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Släktforskning - en finkultur!

Släktforskning - en finkultur! Släktforskning - en finkultur! Titta här säger Jan-Erik Björk, de här har jag ropat in på aktion, det är brukssaker från skogfinnar i västra Dalarna. Han visar stolt upp både dekorerade svepaskar, verktyg

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer:

ktuell ställning i månadstävlingen är som följer: April 2007 S ådärja, då var Fotoexpo och DIFO äntligen avklarat, nu kanske man kan få tid över till lite annat också. Då tänker jag inte bara på att skriva Bländaren, faktiskt. Hur som helst så har krypen

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg

Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS. Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Nr 1 2011 Årgång 20 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR TUBERÖS SKLEROS Innehåller inbjudan till sommarens familjehelg Fakta om TS Tuberös skleros (TS) är en genetisk sjukdom med mycket varierande symtom. En person

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se

Inloggningsuppgifter Ancestry. Kundtjänst för Ancestry.se Släktforska med Ancestry.se Ancestry.se är en del av Ancestry.com som är världens största onlinegemenskap för släktforskning. Totalt finns det hos Ancestry 14 miljarder uppgifter ur historiska dokument

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Løken Bjørn Arne, mobil +47-900 20 173, slagbjorn.loken@gmail.com Walking the path of gratitude Seendets dagar Under dessa dagar kliver vi in i de seendes värld, att öppna upp sinnena för det synliga och

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors

Ale Livered 21. Bengtsfors Kölviken 26 Ja Dalbacka 61 Radiolänk 8 Mb från Torrskog ja. Bollebygd Gesebol 165 Radiolänk 34 Mb från Hultafors Telestationsområden i Västra Götaland utan kraftfullt trådbundet bredband 2014-09-25 Kommun/telestation Antal hushåll Närmaste anslutning Finns i ansökan VGR Ale Livered 21 Alingsås Knutstorp 97 Ödenäs

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer