1 september augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 september 2010 31 augusti 2013"

Transkript

1 Hav möter Land klimat vatten & samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Norsk koordinator: Tyra Risnes Dansk kontaktperson: Peter Grönkjaer Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) Östfold Fylkeskommune (norsk prosjekteier) 1 september augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet

2

3 Tre länder - 26 organisationer Övergripande målsättning Långsiktig hållbar förvaltning av en gemensam marin resurs Norge Østfold Fylkeskommune Aust-Agder Fylkeskommune Buskerud Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vestfold Fylkeskommune Fylkesmannen Aust-Agder Fylkesmannen Buskerud Fylkesmannen Telemark Fylkesmannen Vestfold Fylkesmannen Østfold Larvik kommune Nötteröy kommune Danmark Århus Universitet Sverige Länsstyrelsen Västra Götaland Artdatabanken Falkenbergs kommun Göteborgs Universitet Kungsbacka kommun Lysekil kommun (Norra Bohuslän) Länsstyrelsen Halland Naturvårdsverket/ Havs- och Vattenmyndigheten Orust kommun (8 fjordar) Region Halland SMHI Sotenäs kommun (Norra Bohuslän) Västra Götalandsregionen Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet EU är med och finansierar projektet

4 ArbetsGrupp 3: Kust- och havzonsplanering Temagrupper 3:6 Muddring och miljögifter 3:7 Båtliv

5 Temagrupp 3:7 Båtliv Varsamt Båtliv Båtlivet i fysisk planering handbok/vejledning Miljö-trivsel-säkerhet Platseffektiv båthållning Informationsfilmer & folder Effektiv användning av reningsanläggningar i fritidsbåtshamnar

6 Filmer på YouTube kring Båtliv Båtpuss Miljöstasjon gör marinaen kanon Slik fungerar en spyleplass Blått flagg M/S Latrine i Norge m.fl

7 Temagrupp 3:6 Muddring & Miljögifter Per-Olof Samuelsson Ledare Erfarenhetsutbyte & Nationella Inspel

8 Miljögifter och muddring: Slutprodukter KEMAKTA: Förslag till: lakvärden vid omhändertagande av sediment på land, KM och MKN samt FA-värden för, TBT, Diuron samt Irgarol COWI Norge: DEN GRØNNE MANUAL ; NORSKA ERFARENHETER AV FÖRORENADE SEDIMENT- ÅTGÄRDSMETODER OCH SANERING Sedimentundersökning i småbåtshamnar Stenungsund Saneringsmuddring Mjösund Slutdokument: Sammanfattning och slutsatser av projektet

9 Sedimentprovtagning av småbåtshamnar i Stenungsund Anna Zeffer Per-Olof Samuelsson

10

11 mikrogram/kg TS TBT-halt ,6 2, , , Källsnäs Getskär 1 Getskär 2 Båtklubben 1 yta Båtklubben 1 djup Båtklubben 2 yta Båtklubben 2 djup Fregatten yta Fregatten djup Coop Gästhamnen Havden 1 yta Havden 1 djup Havden 2 Borealis Kolhättan Hamnkontoret yta Hamnkontoret djup Mjösund = 3240 µg/kg TS

12 mikrogram/kg TS Irgarolhalt Källsnäs Getskär 1 Getskär 2 Båtklubben 1 yta Båtklubben 1 djup Båtklubben 2 yta Båtklubben 2 djup Fregatten yta Fregatten djup Coop Gästhamnen Havden 1 yta Havden 1 djup Havden 2 Borealis Kolhättan Hamnkontoret yta Hamnkontoret djup toxiska skador vid 2,5 µg/kg TS Mjösund: 7400 µg/kg TS Diuron analyserades ej, viktig parameter att ha med i framtiden

13 Högst halter vid båtupptag: Stenungsunds båtklubb Hamnkontoret Havden Borealis Mjösund Kolhättan

14 Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn

15

16 Etablering mudderverk

17 Uppskattad sanerad mängd Baserat på medelvärde & justerat för TS halt, sanerades TBT ca 100 g Irgarol ca 80 g koppar ca 50 kg zink ca 20 kg mfl föroreningar härstammande från hamnens verksamhet

18 Etablering av dykarlag med sugmuddringspump

19 Avvattningscontainer 1 Container 1 volym 20 m3

20 Rening av vatten Då sedimentering skett i avvattningscontainer, genomfördes rening av rejektvattnet i IFAB: s Haddock 600 innan utsläpp till recipienten.

21 Budgeterad ekonomi Avvattningscontainers, Transport & Deponi SEK Dyklag med sugmudderpump ca SEK Provtagning & analys rejektvatten ca SEK Provtagning & analys sediment efter muddring ca SEK Totalt: SEK ex moms Hyra Haddock 600 (Rening rejektvatten)? SEK Dyklag innefattar arvode för miljökonsult/marinbiolog från MarCon Teknik för föreliggande pilotprojekt

22 Annan troligen ännu bättre sanerings metod FRYSMUDDRING

23 JANUARI 2013 DEN GRØNNE MANUAL NORSKA ERFARENHETER AV FÖRORENADE SEDIMENT- ÅTGÄRDSMETODER OCH SANERING Roger M Konieczny COWI Norge

24 Aker Stords Varv Slep av Maureen Alfa (Foto Dagbladet) Aker Stord Verft (Foto Aker Maritime) Intensiv kartläggning av hela varvsområdet visade att sediment och biota i hela varvsområdet var kraftig förorenat av miljögifter, metaller, olja, PAH och PCB. En åtgärdsutredning sattes därför igång, på eget initiativ. Samtidigt ansöktes det om att Aker Stord skulle kunna ingå i SFT:s pilotprogram, men ansökan avslogs. På samma sätt avslogs en ansökan om ekonomiskt stöd för genomförande och utarbetande av ett erfarenhetsdokument. I efterhand kan man se att detta inte gick i linje med de påtryckningsmedel som myndigheterna senare har använt i åtgärdssammanhang. Det beslutades likväl att åtgärden skulle genomföras för egen räkning. Åtgärder i sedimenten samordnades med rivningen av plattformen Maureen Alfa. Delar av plattformens tre ben kunde användas som kombinerat fundament till ny djupvattenskaj och barriär för den strandnära deponin. SFT (Klif) beskriver rivningsprojektet på sin webbplats år 2001, där det bland annat står:

25 UTMANINGAR Sveriges kommuner bör översiktligt undersöka föroreningssituationen både på land och i sedimenten i småbåtshamnar och varv. Motsvarande undersökningar bör ske i Norge. Därefter bör en saneringsplan för hamnarna tas fram.

26 Hjälp till att avgifta bottnarna längs våra kuster Utmaning till lagstiftare, myndigheter och andra aktörer att på allvar arbeta med problematiken kring förorenade sediment. Projektet visat på tekniska möjliga åtgärder som också ligger inom skäliga kostnader enligt Miljöbalken. Vi kan flytta fram positionerna i myndighetsbeslut i MMD, LST samt Miljönämnd för förorenade muddermassor men också ställa krav på sanering av förorenade sediment enligt 10 kap MB.

27 UPPMANING Vi uppmanar Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket samt KLIF att stödja båthamnar/marinors sanering av förorenade sediment och förorenade mark på land med ekonomiska medel såsom teknikutvecklingsbidrag e. dyl.

28 Sedimentseminarium 19 april Länsstyrelsen Göteborg EU-projekt Hav möter Land Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar VÄLKOMNA!

29 Miljögifter och muddring Axplock ur programmet Program :50 Fika och registrering 09:50 Start föredrag 10:25-11:20 Den norska modellen för förorenade sediment. Erfarenheter från Norges väg i arbetet med förorenade sediment. Roger M. Konieczny Seniorrådgiver Vann & Miljö COWI Norge samt kort presentation av några sedimentprojekt COWI Sverige 12:40-13:30 Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för olika upplägg på land inkl. KM och MKM för TBT, Irgarol o Diuron, Mark Elert Kemakta AB 13:30-13:50 Hur kan vi klara av att omhänderta förorenade sediment på land Representant för avfallsföretag/deponiägare 13:50-14:20 Frysmuddring-precis saneringsmetod, Susanne Rostmark FriGeo Luleå :00 Hur hanterar vi avfallshandläggare den nya kunskapen? Gudrun Magnusson avfallsexpert, miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

30 Överlämnande av stafettpinnar Möte Klif mars 2012 HAV november 2012 planerat NV våren 2013

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31

Fiskekommunerna. Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Fiskekommunerna Strömstad-Tanum-Sotenäs-Lysekil-Uddevalla-Orust-Tjörn-Stenungsund Kungälv-Göteborg-Öckerö samt Västra Götalandsregionen Verksamhetsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015

Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015 Sammanfattning workshop mellankommunal kustplanering - 23 januari 2015 På förmiddagen den 23 januari samlades ett fyrtiotal deltagare på Göteborgsregionens kommunalförbund i Gårda för en workshop inom

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet

Budgetinfo. Grundförutsättningar. Budgetarbetet. Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Budgetinfo Grundförutsättningar Budgetarbetet Vem kan bära kostnader? Hur kan projekten finansieras? Roller och ansvar i partnerskapet Kostnadseffektivitet Grundförutsättningar Projektet ska ha partners

Läs mer

DOM 2013-06-28 Stockholm

DOM 2013-06-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-06-28 Stockholm Mål nr M 10715-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Naturvårdsverket

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09

SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 SBU: miljökonferens i anslutning till Båtmässan 2014-03-08/09 Miljökommitténs ordförande Harald Mårtensson hälsar alla välkomna och inleder med att presentera miljökommitténs följande mål för 2014: Att

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn

Nyhetsbrev för företagare på Tjörn. Näringslivet. på Tjörn. Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för företagare på Tjörn Våren 2014 Näringslivet på Tjörn Nya näringslivsstrategier vägvisare för framtidens näringsliv på Tjörn Nyhetsbrev för dig som är företagare på Tjörn Nytt år och nya

Läs mer

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter Bidrag till åtgärder för en bättre vattenmiljö - sammanställning av finansieringsmöjligheter November 2011 Målet med denna sammanställning av bidrag är att underlätta för kommuner, vattenråd och andra

Läs mer

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15

Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 REMISSVAR Stockholm, 30 april 2015 Jernkontorets diarienummer 6/15 Diarienummer 537-9859-2014 (Bottenviken) Diarienummer 537-7197-14 (Bottenhavet) Diarienummer 537-5058-14 (Norra Östersjön) Diarienummer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021

SAMRÅDSHANDLING. Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 SAMRÅDSHANDLING Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Förslag på åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2015-2021 Diarienummer 537-34925-2014-3 Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Baltic Master Lägesrapport. Oktober 2006. www.balticmaster.org. Project part-fi nanced by the European Union.

Baltic Master Lägesrapport. Oktober 2006. www.balticmaster.org. Project part-fi nanced by the European Union. Baltic Master Lägesrapport Oktober 2006 Project part-fi nanced by the European Union. www.balticmaster.org INNEHÅLL Förord/sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Projektinformation... 5 Work Package 1...7 Work

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer