Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3"

Transkript

1 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid 4 Superisolering är guld värd sid

2 2 Vi tror på framtiden Under hela 2006 och i början av 2007 upplevde vi en enorm efterfrågan på våra produkter. Detta medförde att vi dessvärre var tvungna att frångå våra normala leveranstider och istället leverera med stora förseningar. De senaste månaderna har vi emellertid upplevt en uppbromsning av efterfrågan, vilket beror på lageruppbyggnad hos både återförsäljare och slutförbrukare, onormalt långa väntetider på bygglov och brist på arbetskraft i byggbranschen. Vi anser att detta är övergående och tror att den långsiktiga tendensen är att behovet av byggmaterial, inklusive isolering, kommer att ligga på en hög nivå fortsättningsvis. Kapaciteten ökas både i Danmark och Sverige Att bygga ut en fabrik som vår är kapitaloch resurskrävande och kan inte göras om. Dessutom ska kapacitetsutnyttjandet vara högt för att ge räntabilitet. Därför har vi haft många och långa överväganden tillsammans med ledningen i Paris. Resultatet är som sagt att vi tror på en god, långsiktig utveckling när det gäller isolermaterial. Därför är det nu beslutat att öka kapaciteten både i Danmark och i Sverige. Byggnaden i Vamdrup kommer att vara klar i slutet av 2009 och beräknas kosta ca 300 miljoner danska kronor. I Sverige är det tal om en mindre utbyggnad som kommer att stå färdig i oktober Den investeringen uppgår till 45 miljoner svenska kronor. KOMFORT HUSENE följer planen Projektet vid Vejle i Danmark, som Isover har tagit initiativ till och som innebär utveckling och byggnation av tio passivhus i samlad bebyggelse är ett annat framtidsinriktat projekt som vi har stora förväntningar på. Projektet följer planen och har blivit bemött med mycket stor uppmärksamhet och intresse. De tio byggkonsortier som ska fortsätta projektet är nu utvalda, men det var svårt för alla förslagen var bra. Inom kort sätts spaden i jorden och därefter börjar projektet att materialiseras. Det går att följa projektet på vår danska hemsida Uppköp av Maxit Att Saint-Gobain tror på byggbranschen som helhet har nyligen visat sig tydligt genom att koncernen har köpt Maxit. Affären är dock inte godkänd av EU-myndigheterna ännu. Gyproc och Isover framstår som två självständiga verksamheter med egen strategi och marknadsandel. Vi känner inte till de exakta planerna ännu men allt tyder på att Maxit kommer att inta en liknande position. De tre omtalade initiativen, utvidgningen, KOMFORT HUSENE och Maxituppköpet, är alla uttryck för att vi tror på framtiden. Vi hoppas att tilliten kommer att visa sig berättigad! Med vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Marknadschef Taina Ekström: Värdefullt att veta vad kunderna tycker! I våras genomfördes en större kundattitydundersökning där över 300 kunder intervjuades per telefon. Intervjuarna ställde frågor inom följande områden: Samarbete med Isover Marknadsföring Utbildning och kundaktiviteter Kund- och leveransservice Teknisk support Produkter och miljö Frågorna var de samma som ställdes i vår förra undersökning för att få en direkt uppföljning och kunna mäta skillnader. Högt betyg Som en sammanfattning kan vi berätta att ni gav oss högt betyg på samarbete, service, marknadsföring och produkternas kvalitet. Det visade sig också att varumärket Isover blivit mer känt än vad som var fallet i den förra mätningen. Det är också viktigt att Isover kan tillhandahålla kundservice och teknisk support som är lätta att få kontakt med. Mer information Ett område som vi måste förbättra var leveranstiden, när intervjuerna gjordes under våren var efterfrågan extremt hög och leveranstiden lång. Nu har situationen förbättrats radikalt men det är ändå viktigt att kunna hantera en liknande situation i framtiden. Det fanns också önskemål om fler kundträffar och bättre kundutbildning, gärna fler mindre träffar lokalt runt om i landet. Vi fick också många intressanta synpunkter angående mer information om energifrågan och tydligare miljöinformation. Vi på marknadsavdelningen vill rikta ett stort tack till alla som deltog i vår kundattitydundersökning! Ni gav oss värdefull information om hur vi kan bli bättre. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe Lösull står idag för en betydande del av mineralullsförsäljningen i Sverige. Isovers produkt InsulSafe har sedan starten 2004 stärkt sin position markant och efter fem år är det nu dags att bygga ut produktionen. Att isolera med lösull är ett effektivt sätt att sänka energikostnaderna och skapa ett bättre inomhusklimat. Isover InsulSafe består av cirka åttio procent återvunnet glas och innehåller inga bindemedel. Produktion, komprimering och logistik är helt optimerad ur miljösynpunkt. Isover InsulSafe är därmed marknadens renaste och mest miljöanpassade lösullsprodukt. - Isover InsulSafe har haft en fantastisk framgång på den svenska, och även den finska, marknaden. Hittills har vi haft en kapacitet på ton, men marknadens efterfrågan gör att vi nu bygger ut till det dubbla, berättar Niels Christian Larsen, Regional direktör på Saint-Gobain Isover Scandinavia. Utbyggnaden representerar en satsning på 46 miljoner svenska kronor och i oktober 2008 kommer den nya linjen att stå klar. Danmark satsar Framtidstron är stor även i Danmark, där en helt ny linje för produktion av takprodukter kommer att tas fram inom kort. Isovers nya, lätta produktprogram för tak, med bland annat pallar som är tillverkade av isolering, är en stor framgång. - Utbyggnaden innebär att vi satsar på en helt ny linje, parallell med den befintliga. Den nya linjen kommer inte bara att försörja Danmark, utan även Sverige. Satsningen är rejäl, vi räknar med en kostnad på 300 miljoner danska kronor, säger Niels Christian Larsen.

3 3 Bra flyt för Isover ULTIMATE, nu är brandsäkerheten bevisad Efter två år och omfattande forskning och utveckling är de första testerna nu klara; Isover ULTIMATE i lätta fartygskontruktioner klarar de höga brandkrav som ställs till havs. Att få fram fartygskonstruktioner som väger mindre och som ändå är brandsäkra är målet för ett projekt som går under namnet LÄSS (Lättviktskonstruktioner till sjöss). Lätta fartyg innebär effektivare och billigare transporter, och på sikt högre konkurrenskraft för den svenska sjöfartsindustrin. - Vikten på varje material som ingår i fartygskonstruktionen blir alltmer avgörande, och detta gäller även isolermaterialet. Lätthet i kombination med mycket stor temperaturtålighet och isolerförmåga är också anledningen till att Isover ULTIMATE använts vid testerna. Det berättar Leif Andersson och Mark Westermayer på Saint-Gobain Isover som är en av aktörerna i projektet. Säkerheten med lätthet bevisad För att sänka fartygskonstruktionens vikt har det tunga stålet bytts ut mot lättare aluminium- och kompositmaterial. Utmaningen har därmed varit det faktum att dessa material som är mer brandkänsliga än stål behöver ett bättre skydd för att uppnå samma brandmotstånd. Till havs är en brand ödesdiger - så mycket som 10 % av alla dödsfall till sjöss beror just på brand. - Att kunna bevisa och certifiera en konstruktion som BÅDE är lätt och brandsäker har därför varit ett viktigt mål, förklarar Leif. De storskaliga tester som nu genomförts på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) börjar nu visa resultat. Dels en certifiering av en FRP (Fiber Reinforced Polymer) sandwichkonstruktion, dels en demonstration av att det är möjligt att utföra genomföringar med ett brandsäkert slutresultat. I båda fallen med Isover ULTIMATE som isolermaterial. Payback nytt mål De första målsättningarna i projektet var relaterade till vikt och kostnader. En viktreducering med cirka 30 % i kombination med cirka 25 % lägre produktionskostnader är exempel. Men efterhand som projektet fortskridit har målen kunnat uppdateras på ett positivt sätt. - Skott i FRP isolerat med Isover ULTIMATE efter en timmes brandprov. - Efter två år har vi fått möjlighet att utvärdera även den ekonomiska sidan. Idag ser vi en paybacktid på åtta år som ett fullt möjligt mål, kanske till och med fem år, konstaterar Mark. Nya IsoverBoken tänjer gränserna och inspirerar till nya energimål Boverkets Byggregler, BBR, har reviderats utifrån nya omvärldskrav. I samklang med det nya regelverket ger Isover ut en ny version av IsoverBoken. Med nya konstruktionslösningar och faktarik inspiration inbjuder Isover till att tänja gränserna inom passivhusområdet. IsoverBoken är en guide för konstruktörer, arkitekter och entreprenörer. Den nya utgåvan tar ett stort steg mot framtidens byggande. - Med nya IsoverBoken vill vi visa vägen mot ett energieffektivt byggande som verkligen fungerar. Med nya konstruktionslösningar, konstruktionsdetaljer och tydliga arbetsbeskrivningar ger vi konkret innehåll till Boverkets krav. Vi tar helt enkelt vårt ansvar som ledande isolerföretag, berättar Birgitta Rydén, utvecklingsingenjör på Isover. Uppfyller kraven med råge I IsoverBoken redogör Isover för några viktiga avsnitt i nya BBR, främst avsnitt om energihushållning, brandskydd och ljudisolering. Relaterat till dessa nya riktlinjer presenterar man därefter helt nya lösningar som uppfyller kraven, med råge dessutom. - Det är viktigt att komma ihåg att kraven i BBR ska ses som minimikrav, redan idag byggs hus med lägre energiförbrukning. Med mer och bättre isolering och konstruktionslösningar som är helt unika är vi redan idag delaktiga i att skapa hus med mycket låg energianvändning, fortsätter Birgitta. Isovers eget koncept för passivhus heter Isover Multi-Comfort House. Ett komplett koncept som från grund till tak skapar förutsättningar för mycket låg energianvändning. I Isover- Boken finns konceptet beskrivet i ett nytt kapitel. Nya IsoverBoken finns redan nu i pdf-format, klar att laddas ner från Isovers hem- sida, Den tryckta versionen beräknas vara klar i oktober 2007.

4 4 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House - ett helhetskoncept för passivhus Passivhus, lågenergihus och självuppvärmande hus. Namnen är lika många som konstruktionsidéerna bakom. Med helhetskonceptet Isover Multi-Comfort House tar Isover täten och gör det enklare att bygga verkligt miljösmart. Nu har det första bygget kommit igång. Bostadsrätterna vid Ramberget i Göteborg blir Sveriges första Isover Multi-Comfort House. Det är Egnahemsbolaget i Göteborg som bygger 26 lägenheter i BRF Dalgången vid Ramberget. - Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi vi haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt Isover Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. - Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är Isovers första koncepthus som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Från grund till tak Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande som tagits fram av Isover. Från grund till tak väljs isolerprodukter och konstruktioner utifrån bästa möjliga U-värde och lägsta möjliga energiåtgång i det färdiga huset, och varmvattnet värms upp av solfångare. Därmed behövs inte längre någon aktiv värmekälla i huset vilket minskar energiförbrukningen drastiskt. Bostadsrätterna vid Ramberget i Göteborg blir Sveriges första Isover Multi- Comfort House. Bo Björk på Isover har länge jobbat aktivt med att informera och sprida kunskaperna om Isover Multi-Comfort House. - På Isover finns kunskap som gör det möjligt att ligga i täten när det gäller passivhus. Flera av Isovers isolerprodukter har marknadens bästa lambda-värde, vilket förstås är en anledning till att vi kunnat ta fram det nya helhetskonceptet. Exempel på ingående isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 med det låga lambdavärdet 0,033 (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt Isover InsulSafe lösull. I ett Isover Multi-Comfort House ingår också Isover Vario Duplex, den intelligenta ångbromsen som ger en lufttät och torr klimatskärm. - En viktig förutsättning för låg energianvändning är att klimatskärmen är lufttät. Med Isover Vario Duplex kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt Isover Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen håller temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som man bara kan uppnå med avsevärt högre energikostnader i ett standardhus. - Men eftersom komfort alltid är en subjektiv fråga kommer vi att intervjua dem som bor i lägenheterna om cirka ett och ett halvt år, och undersöka hur de upplever komforten. Vi kommer också att ta fram en manual om hur man kan och bör leva i ett passivhus. För trots allt måste man anpassa sin livsstil till en viss grad. Det går inte att duscha i en halvtimme och tro att man kan bibehålla de låga energikostnaderna, konstaterar Bo. Samarbete med höga mål Hösten 2007 är husen på Ramberget fortfarande i konstruktionsfasen, ett steg som genomförs i nära samarbete mellan konstruktörerna på Isover och på JÅLAB BYGG. Och målet för energiförbrukningen i de färdiga husen är högt - eller rättare sagt lågt - satt. - Ett normalt hus använder i genomsnitt 110 kwh per kvadratmeter och år, exklusive hushållsel. För husen på Ramberget har vi satt 30 kwh som mål. Den nivån når vi inte genom att bara välja effektiva isolermaterial, här är konstruktionslösningarna och förmågan att göra rätt vid monteringen minst lika viktiga, säger Sven-Erik Karlsson på JÅLAB BYGG. För att hålla samma höga nivå genom hela projektet kommer Isover att anordna en utbildning för JÅLAB BYGGs personal. - Ett bygge av den här typen kräver mycket kunskap, och den finns på Isover. Det här är vårt första passivhus-bygge, men det kommer att komma fler. Den erfarenhet vi skaffar oss genom att vara med i ett Isover Multi-Comfort House-projekt ger oss ett försprång, det är vi övertygade om. - Under fem år efter det att bygget står klart kommer Isover att följa upp att allt fungerar som det ska - att energiförbrukning, temperaturer och fuktnivåer ligger inom ramarna. Bland annat genom mätanordningar som sitter monterade inne i väggar, tak och golv samt i rummen, berättar Bo. - De digitala mätarna kommer att förse Isover med data och ge oss en indikation på att allt fungerar. Det här är ett viktigt projekt även för oss. Inte minst eftersom vi äntligen får chans att bevisa det vi vet - att Isover Multi-Comfort House är framtidens sätt att bygga energisnåla hus.

5 5 Lågenergihusen som minskar värmeräkningen radikalt Fakta om passivhusen i Värnamo: Orienterade i nord/sydlig riktning. Stora fönster åt söder för att utnyttja solvärmen. Solfångare för varmvattenproduktion. Avtal om enbart vindkraftbaserad el. Köket är placerat mitt i lägenheterna så att värmen från ex matlagning tas tillvara. Isolertjockleken i väggarna är 435 mm. Takstolarna är isolerade med 450 mm lösull samt 45 mm isolering i skivformat. Husen är fyra gånger lufttätare än normen. Energiförbrukningen är cirka 59 kwh/ m² och år, mot normala cirka 130. I kvarteret Oxtorget i Värnamo har de nybyggda passivhusen efter ett år i full funktion fått chans att bevisa sin kapacitet. Och med cirka 40 % lägre energiförbrukning är Finnvedsbostäders projektledare och fastighetschef Per-Magnus Rylander riktigt nöjd. Passivhus är hus som är extremt välisolerade, med drygt fyra decimeter isolering i ytterväggarna. Husen klarar i princip uppvärmningen enbart med hjälp av hushållsmaskiner, belysning och människor. Kvarteret Oxtorget i Värnamo är ett exempel på lågenergihus och är unikt eftersom det är de första hyreslägenheter som byggts som passivhus. Målet har varit att Oxtorget skulle bli ett av de mest effektiva lågenergihusen i landet. Isolerlösningar har tagits fram i nära samarbete med Isover, vars expertkunskaper varit viktiga för att de ambitiösa målen skulle uppnås. Extrema krav Att bygga passivhus kostar mer än att bygga traditionella hus eftersom det krävs mer material och större noggrannhet. Å andra sidan slipper man problem med inkörning och anpassning av värmesystemet, då det inte finns något värmesystem att justera. Fönster och dörrar är de mest välisolerade som går att få tag på och isoleringen i ytterväggarna är vanligtvis drygt fyra decimeter. För att vara energieffektiva byggs passivhusen också extremt täta, vilket är en förutsättning för att ventilationssystemet ska fungera på bästa sätt. En värmeväxlare tar effektivt hand om värmen i den utgående ventilationsluften. Som en jättelik termos Cirka ett år efter inflyttningen kan Finnvedsbostäder nu utvärdera satsningen. Och fastighetschef Per-Magnus Rylander är mycket nöjd. Jämfört med de senast byggda traditionella husen förbrukar Oxtorgethusen bara cirka 40 % av energin. Finnvedsbostäders projektledare och fastighetschef Per-Magnus Rylander framför Kvarteret Oxtorget i Värnamo. - Området har blivit över förväntan. Dessutom kan vi vara nöjda med att ha gjort något bra för de boende också. Det känns verkligen som om vi uppnått vårt mål med området, att bygga Sveriges bästa lågenergihus. Även de boende är mycket nöjda menar Per-Magnus. En av dessa, Mats Hellman, beräknar att hans femrumslägenhet bara kommer att förbruka cirka kwh om året, all hushållsel inräknad. - Jag uppskattar vår förbrukning till mellan en tredjedel och en fjärdedel jämfört med ett traditionellt boende. Dock ligger vår förbrukning lite under våra grannars, eftersom vi inte använder uppvärmningsbatteriet. För att testa hur isoleringen fungerade kopplade han helt enkelt ur uppvärmningsbatteriet, (den elektriska värmare som är tänkt att användas de allra kallaste dagarna) under vintern. Under den tid familjen var hemma sjönk temperaturen aldrig under 20 C, trots att de bor i en hörnlägenhet. - Det här är som att bo i en jättelik termos, som dessutom är knäpptyst, konstaterar Mats.

6 6 Superisolering guld värd Skolbygget i Storfors är mycket intressant på grund av de energisparande åtgärderna. Väggarna är resta och taket lagt på nya Vargbroskolan i Storfors. En helt unik superisolerad skolbyggnad som kommer att ventileras med självdragsteknik. Byggnationen löper helt enligt planerna och det innebär i dagsläget att allt isoleringsarbete är slutfört och att kraven på lufttäthet klarats med god marginal. Skolbygget i Storfors är mycket intressant på grund av de energisparande åtgärderna, där isoleringen spelar en avgörande roll, och kommunen har fått ett så kallat Klimp -bidrag från Naturvårdsverket på 7,2 mkr för de ingående energisparåtgärderna. Utformningen bygger på två grundförutsättningar - central placering av gemensamma lokaler för estetiska och skapande ämnen och låg energiförbrukning genom kombination av extrem isolering och hybridventilation, alltså självdrag med hjälpfläkt. 170 mm Isover Träregelskiva 36. Uppköp av Maxit Saint-Gobain har köpt ut Maxit ur Heidelberggruppen Redan tidigare äger koncernen Weber, som täcker i stort sett samma produktområden som Maxit. Det som har gjort Maxit intressant för Saint-Gobain är att Weber är dominerande i Centraleuropa men är inte så aktiva i Skandinavien, medan Maxit har en stark position i Skandinavien, men är inte aktiva i Centraleuropa. Maxit har cirka 5000 anställda och är brett representerat i både Danmark och Sverige. I denna skolbyggnad kommer runt 300 elever från mellan- och högstadiet att vistas, uppdelade i tre arbetslag per stadium. De två våningsplanen har en bruttoarea av totalt ca 4200 m² och utformningen har växt fram i nära samarbete med skolledningen och en arbetsgrupp med lärare. Superisolering och exceptionell noggrannhet Centralt för hela byggnationen är att det inte ska behöva tillföras någon värme alls under den tid människor rör sig i lokalerna. Kroppsvärme, belysning, värme från olika apparater kommer att vara fullt tillräckligt för att hålla en behaglig inomhustemperatur och enligt beräkningar kommer tillskottsvärme bara att behövas under längre lov vintertid. Energikonceptet har utretts med hjälp av Karlstads Universitet där det räknats ut att energiförbrukningen kan sänkas från nuvarande ca 250 kwh/m² och år till ca kwh/m² och år. För att detta ska vara möjligt krävs alltså superisolering och exceptionell noggrannhet vid byggandet. Kraven på täthet i alla klimatskal är extrema och det är oerhört viktigt att alla arbetsmoment blir rätt utförda, ända från start. Ett unikt bygge Alla som på något vis deltar i projektet har fått information och utbildning innan de så mycket som fått sätta en fot på arbetsplatsen och de är alla medvetna om att det är ett unikt bygge de arbetar på. För att börja från grunden ligger det 300 mm cellplast, som inte påverkas av markfukten, under bottenplattan. Det ger ett U-värde på 0,10, vilket är samma värde som i väggarna. I väggarna åstadkoms det låga värdet, inifrån räknat av: 12 mm plywood 13 mm gips 45 mm Isover Träregelskiva 36 c450 plastfolie, ångspärr 170 mm Isover Träregelskiva 36 c mm utegips 150 mm Isover Skalmursskiva 33 luftspalt fasadtegel Montering av 45 mm isolering innanför plastfolien. Taket har ett U-värde om 0,08. Innertaket består av gipsskivor och ovanför följer: glespanel 45 mm Isover UNI-skiva 36 plastfolie, ångspärr 500 mm lösull Isover InsulSafe 22 mm råspont underlagspapp bärläkt ströläkt taktegel Sunt inomhusklimat Dessa låga U-värden och den extrema tätheten innebär en mycket stor sänkning av energikostnaderna samtidigt som det ger ett sunt inomhusklimat. Resultaten av de hittills genomförda provtryckningarna visar att kraven fylls med god marginal. Teknologi och pedagogik I direktanslutning till den nya skolbyggnaden, men utanför klimatskalet, kommer det att finnas ett grönt rum i två våningar där en mindre utbildningsanläggning med solceller, vindkraftverk mm ger eleverna möjlighet att studera solenergi och vindkraft och följa energiproduktionen och förbrukningen på ett pedagogisk sätt. På det sättet kommer skolans unika teknologi att flätas samman med pedagogiken och förhoppningsvis inspirera eleverna till ett aktivt och långvarigt miljö- och energitänkande.

7 Finnes: Unikt isoleringsmaterial Sökes: Samarbetspartner Det nya isoleringsmaterialet Isover ULTIMATE vinner framgång. Materialet förenar glasullens många fördelar med stenullens höga användningstemperatur. I första omgången har marin- och offshoreindustrin tagit Isover ULTIMATE till sig. Men många andra användningsmöjligheter är emellertid planerade. För att föra fram dessa i ljuset söker nu våra kollegor på Isover i Danmark en samarbetspartner inom tekniska isolerindustrin. Isover ULTIMATE är glasull som väger mellan 30 och 50 procent mindre än andra material för brandisolering av stålkonstruktioner. Samtidigt har det samma brandmotstånd utan att förminska isolerförmågan. Det lätta materialet har visat sig vara till stor nytta inom marinindustrin, då det väldigt ofta är en utmaning att göra skeppen lättare ovan vattenlinjen och att få ner vikten generellt. Två tredjedelar av ett skepps vikt ska således vara en tredjedel under vattenlinjen, så ingenjörerna och skeppsbyggarna har ofta behov av att minska vikten överst i skeppet. Dessutom medför Isover ULTIMATEs låga vikt att skeppet kan segla snabbare med lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Där är också arbetsmiljömässiga fördelar förknippat med användandet av Isover ULTIMATE. Isolerentreprenörerna slipper många lyft och materialet är flexibelt och därför lätt att arbeta med. I Danmark används Isover ULTIMATE just nu som isolering i Sjövärnets sex nya standardfartyg MK II, och i utlandet Levande Hus är Isovers magasin för småhusägare, med artiklar och praktiska råd kring isolering och energibesparing. Det nya numret finns nu ute, i år med ännu högre ambitioner att bidra till ett energisnålare småhussverige. I magasinet behandlas Vind & Tak, Vägg & Golv, Grund & Källare samt Övriga konstruktioner i egna kapitel. Fördjupande artiklar där proffs och vanliga husägare delar med sig av råd och tips varvas med praktiska byggbeskrivningar och handfasta råd kring isolering. Energisparande åtgärder lönar sig nu mer än isoleras många av de stora kryssningsskepp med Isover ULTIMATE. I Sverige har vi flera exempel på att Isover ULTIMATE valts som brandisolering i lätta mellanväggar, materialet användas också som byggisolering. - Vi kan tänka oss att ingå samarbete med ännu fler företag om utvecklingen av ULTIMATE till nya såväl som kända användningsområden, eftersom materialet bjuder på en rad fördelar som många brancher kan ha nytta av, säger Anders Vestergaard. Samarbetspartner sökes Salgskonsulent Anders Vestergaard på Isover i Danmark har de senaste åren arbetat med att få alla de godkännanden i hus som krävs för ett material som Isover ULTIMATE. -Varje gång vi står inför ett nytt användningsområde ska materialet godkännas till den exakta användningen. Vi har nått riktigt långt - och vill gärna nå ännu längre, säger Anders Vestergaard. I denna process önskar han kontakt med företag, som för att uppnå de många fördelar Populärt idémagasin gör småhussverige energisnålare någonsin, och även i år ligger fokus på energisparande åtgärder och praktiska tips på hur man bäst sparar energi. Exempelvis råd och tips på hur man kan upptäcka dolda energifällor som slösar energi i onödan. Ett annat ämne som tas upp är den nya lagen om energideklarationer. Regelverket blev klart 2007 och innebär att lagen nu tillämpas även i praktiken. Fördjupande artiklar behandlar ämnen som brandsäkerhet och hur man kan spara energi med hjälp av värmekameror som lokaliserar värmeläckor. Vanliga husägare delar också med sig av råd och tips. Exempelvis Marcus Remmerfors som i sitt hus lyckades sänka sina energikostnader Fakta om Isover ULTIMATE: Lätt vikt och effektivt brandskydd Konstruktionerna blir lättare och mer ekonomiska Snabb, men också ekonomisk hantering Flexibel - mindre spill Energibesparing tack vare god isolerförmåga Smälttemperatur > 1000 C - arbetstemperatur på upp till 650 C Goda akustiska egenskaper Möjlighet att belägga med till exempel aluminiumfolie, non-wowen och glasfiberväv Lager- och logistikfördelar på grund av den komprimerade och platsbesparande förpackningen Levereras på pallar Isover ULTIMATE har, vill ingå i ett samarbete med Isover i Danmark om att få materialet godkänt till fler användningsområden. - Omedelbart tänker jag på de företag som konstruerar komponenter åt till exempel ventilationsindustrin, ugn- och kittelproducenter, kraftvärmeverk och andra genrer av industrin som har behov av ett unikt isolermaterial med goda termiska egenskaper och hög användningstemperatur, säger Anders Vestergaard. - De tekniska isolerentreprenörerna skulle också ha fördel av att öka sin kännedom om materialet och dess egenskaper genom ett samarbete med oss, tillägger han. Dessutom vill Anders Vestergaard naturligtvis gärna vidareutveckla samarbetet med marinindustrin genom fler projekt. I samband med detta berättar Anders Vestergaard att de godkännanden man fått inom marin gäller i hela EU, och de omfattas också av det regelharmoniseringsavtal som har ingåtts med US Coast Guard. genom att tillläggsisolera, byta vitvarorna och ersätta oljepannan med en värmepump. Målgruppen för Levande Hus är alla som är på väg att bygga till, bygga om eller renovera sitt hus. Idémagasinet är gratis och finns att hämta i byggvaruhandeln samt kan beställas via hemsidan, 7

8 8 Golfmästerskap i Gränna lockade 100 personer! Affärsområde System med Teknisk Isolering, OEM, trähuskunder och lösullsentreprenörer samlade i slutet på maj sina golfande kunder till en stor scramblegolf på Gränna GK. Tävlingen spelades i 4 mannalag och ca 100 personer deltog i tävlingen! Vädergudarna var riktigt nådiga under dagen och släppte bara en regnskur precis när tävlingen var färdig. Efter avslutad golf förflyttade deltagarna sig med färjan till Visingsö Hotel & Konferens där eftersnacket med After Golf fortsatte. Av Ebba Brahe fick alla en lektion om Visingsös stora betydelse i svensk historia. Senare blev det middag och prisutdelning. Under hela kvällen underhöll Hasse Kvinnaböske och Monica Forsberg med sitt band. Vinnande lag blev Lag Eksjöhus från Eksjö. Värdiga vinnare i dagens golftävling blev Lag Eksjöhus från Eksjö. I laget ingick Anders Olsson, Oskar Lindholm, Stefan Kling och Richard Frost. På andra plats kom Lag Stenstorps Tak, Västergötland, och på tredje plats kom Lag Isolerservice från Helsingborg. BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Lisbeth Hagsholm. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. Ny försäljningschef på bygg i Sverige Namn: Johan Bergström Vad jobbar du med? Jag kommer att jobba som försäljningschef mot våra återförsäljare och byggentreprenörer. Varför Isover Scandinavia? Ett starkt varumärke med en spännande framtid där krav från bl.a. myndigheter och om världen kommer att ställa höga krav på bran schen och på oss som leverantör framöver. Vilka förväntningar har du på jobbet? Förväntningarna är höga och det tror jag att de är från Isover också. Ser fram emot att få samarbeta med mina nya kollegor samtidigt som jag vill fortsätta utveckla och stärka vår position på marknaden. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Positivt! Den allra första tiden är det mycket administrativt att ta del av och många nya ansikten. Andra reflektioner Ser fram emot att komma ut och träffa våra kunder! Ny regionchef på Syd Marknad System Namn: Jonas Karlsson Vad jobbar du med? Teknisk isolering och takisolering. På teknisk isolering har vi återförsäljare, men det är ändå viktigt att besöka isolerarna på plats för att höra deras ter på våra produkter och även förklara våra synpunk- fördelar. Därför blir det en hel del kundbesök. Takisolering går inte via återförsäljare, där har jag direktkontakt med takentreprenörerna. Varför Isover Scandinavia? Med tidigare erfarenheter från byggbranschen ville jag söka mig till en ny nisch och andra arbetsuppgifter. Då såg jag Isover som ett bra val. Vilka förväntningar har du på jobbet? Att det ska vara utvecklande att jobba med befintliga kundkontakter men också möjlighet att skapa nya. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Positivt! Jag fick ett bra mottagande när jag började här och jag har också haft förmånen att jobba parallellt med min företrädare Knut Fält. Ny utvecklingschef bygg Namn: Marcus Hedman Vad jobbar du med? Jag ansvarar för vår utvecklingsavdelning (fem personer och jag själv) inom området bygg, tak och fasad i Sverige. Genom att arbeta med de relationer vi har till kunder, projektörer, universitet, leverantörer m.fl. och samtidigt utnyttja vårt stora tekniska knowhow försöker vi forma de lösningar och produkter som används i innovativt byggande. Vi har ett mycket tätt samarbete med vår marknadsavdelning och ansvarar för teknisk support. Varför Isover Scandinavia? Isover är ett företag jag uppfattar som ledande, och som vill ligga långt fram i den förhållandevis konservativa byggbranschen, det tycker jag är spännande. Vilka förväntningar har du på jobbet? Jag hoppas att det blir en kraftfull teknisk utveckling inom branschen vilket indirekt ger mig ett stimulerande och intressant jobb. Personligen hoppas jag mycket på passivhustekniken som är på väg att etableras och fått extra skjuts av den pågående miljödebatten. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Isover ingår i en stor koncern, Saint- Gobain, det internationella samarbetet och gemensamma utvecklingsarbetet är påtagligt. Jag är positivt överraskad över hur mycket tvärorganisatorisk och internationell kommunikation det är inom företaget.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen!

eneroi poolen 1.2013 Miljöfordon i tjänsten lönsamt men snårigt Mariano bygger tak så in i vassen! GRÖN FRAMTID. Förnybar energi kan ge 60 000 nya jobb, menar Ulf Hansson. Sid 2 BUSSIGT. Studie visar att batteridriven kollektivtrafik är billigare än traditionell. Sid 12 eneroi poolen 1.2013 KLiMATSMART

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8

Framtiden har flytande gas i tankarna. En adress som förpliktigar 3. Hårda krav på billigt boende 5. Tidningshus med öppna spjäll 8 En adress som förpliktigar 3 Hårda krav på billigt boende 5 Tidningshus med öppna spjäll 8 Framtiden har flytande gas i tankarna En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Invigning av kontoret

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Tema: Energikloka konstruktioner

Tema: Energikloka konstruktioner NOV 2007 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Tema: Energikloka konstruktioner Norge sid 10 Danmark sid 12 Unikt passivhus med väggar av stål sid 7 Bättre betalt för Energikloka

Läs mer

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC:

THOMAS VIKTORSSON, DISTRIKTSSÄLJARE, GYPROC: Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #1 2015 Tema Certifiering Habito flyttar gränserna Umeå fortsätter att växa Musiken i fokus på Malmö Live Skillnader på ljudreglar Ett hållbart samhälle

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer