Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lågenergihus minskar värmeräkningen. radikalt läs mer sid 5. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2. Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3"

Transkript

1 Lågenergihus minskar värmeräkningen radikalt läs mer sid 5 Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe sid 2 Bra flyt för Isover ULTIMATE sid 3 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid 4 Superisolering är guld värd sid

2 2 Vi tror på framtiden Under hela 2006 och i början av 2007 upplevde vi en enorm efterfrågan på våra produkter. Detta medförde att vi dessvärre var tvungna att frångå våra normala leveranstider och istället leverera med stora förseningar. De senaste månaderna har vi emellertid upplevt en uppbromsning av efterfrågan, vilket beror på lageruppbyggnad hos både återförsäljare och slutförbrukare, onormalt långa väntetider på bygglov och brist på arbetskraft i byggbranschen. Vi anser att detta är övergående och tror att den långsiktiga tendensen är att behovet av byggmaterial, inklusive isolering, kommer att ligga på en hög nivå fortsättningsvis. Kapaciteten ökas både i Danmark och Sverige Att bygga ut en fabrik som vår är kapitaloch resurskrävande och kan inte göras om. Dessutom ska kapacitetsutnyttjandet vara högt för att ge räntabilitet. Därför har vi haft många och långa överväganden tillsammans med ledningen i Paris. Resultatet är som sagt att vi tror på en god, långsiktig utveckling när det gäller isolermaterial. Därför är det nu beslutat att öka kapaciteten både i Danmark och i Sverige. Byggnaden i Vamdrup kommer att vara klar i slutet av 2009 och beräknas kosta ca 300 miljoner danska kronor. I Sverige är det tal om en mindre utbyggnad som kommer att stå färdig i oktober Den investeringen uppgår till 45 miljoner svenska kronor. KOMFORT HUSENE följer planen Projektet vid Vejle i Danmark, som Isover har tagit initiativ till och som innebär utveckling och byggnation av tio passivhus i samlad bebyggelse är ett annat framtidsinriktat projekt som vi har stora förväntningar på. Projektet följer planen och har blivit bemött med mycket stor uppmärksamhet och intresse. De tio byggkonsortier som ska fortsätta projektet är nu utvalda, men det var svårt för alla förslagen var bra. Inom kort sätts spaden i jorden och därefter börjar projektet att materialiseras. Det går att följa projektet på vår danska hemsida Uppköp av Maxit Att Saint-Gobain tror på byggbranschen som helhet har nyligen visat sig tydligt genom att koncernen har köpt Maxit. Affären är dock inte godkänd av EU-myndigheterna ännu. Gyproc och Isover framstår som två självständiga verksamheter med egen strategi och marknadsandel. Vi känner inte till de exakta planerna ännu men allt tyder på att Maxit kommer att inta en liknande position. De tre omtalade initiativen, utvidgningen, KOMFORT HUSENE och Maxituppköpet, är alla uttryck för att vi tror på framtiden. Vi hoppas att tilliten kommer att visa sig berättigad! Med vänliga hälsningar Niels Christian Larsen Marknadschef Taina Ekström: Värdefullt att veta vad kunderna tycker! I våras genomfördes en större kundattitydundersökning där över 300 kunder intervjuades per telefon. Intervjuarna ställde frågor inom följande områden: Samarbete med Isover Marknadsföring Utbildning och kundaktiviteter Kund- och leveransservice Teknisk support Produkter och miljö Frågorna var de samma som ställdes i vår förra undersökning för att få en direkt uppföljning och kunna mäta skillnader. Högt betyg Som en sammanfattning kan vi berätta att ni gav oss högt betyg på samarbete, service, marknadsföring och produkternas kvalitet. Det visade sig också att varumärket Isover blivit mer känt än vad som var fallet i den förra mätningen. Det är också viktigt att Isover kan tillhandahålla kundservice och teknisk support som är lätta att få kontakt med. Mer information Ett område som vi måste förbättra var leveranstiden, när intervjuerna gjordes under våren var efterfrågan extremt hög och leveranstiden lång. Nu har situationen förbättrats radikalt men det är ändå viktigt att kunna hantera en liknande situation i framtiden. Det fanns också önskemål om fler kundträffar och bättre kundutbildning, gärna fler mindre träffar lokalt runt om i landet. Vi fick också många intressanta synpunkter angående mer information om energifrågan och tydligare miljöinformation. Vi på marknadsavdelningen vill rikta ett stort tack till alla som deltog i vår kundattitydundersökning! Ni gav oss värdefull information om hur vi kan bli bättre. Isover dubblar produktionen av Isover InsulSafe Lösull står idag för en betydande del av mineralullsförsäljningen i Sverige. Isovers produkt InsulSafe har sedan starten 2004 stärkt sin position markant och efter fem år är det nu dags att bygga ut produktionen. Att isolera med lösull är ett effektivt sätt att sänka energikostnaderna och skapa ett bättre inomhusklimat. Isover InsulSafe består av cirka åttio procent återvunnet glas och innehåller inga bindemedel. Produktion, komprimering och logistik är helt optimerad ur miljösynpunkt. Isover InsulSafe är därmed marknadens renaste och mest miljöanpassade lösullsprodukt. - Isover InsulSafe har haft en fantastisk framgång på den svenska, och även den finska, marknaden. Hittills har vi haft en kapacitet på ton, men marknadens efterfrågan gör att vi nu bygger ut till det dubbla, berättar Niels Christian Larsen, Regional direktör på Saint-Gobain Isover Scandinavia. Utbyggnaden representerar en satsning på 46 miljoner svenska kronor och i oktober 2008 kommer den nya linjen att stå klar. Danmark satsar Framtidstron är stor även i Danmark, där en helt ny linje för produktion av takprodukter kommer att tas fram inom kort. Isovers nya, lätta produktprogram för tak, med bland annat pallar som är tillverkade av isolering, är en stor framgång. - Utbyggnaden innebär att vi satsar på en helt ny linje, parallell med den befintliga. Den nya linjen kommer inte bara att försörja Danmark, utan även Sverige. Satsningen är rejäl, vi räknar med en kostnad på 300 miljoner danska kronor, säger Niels Christian Larsen.

3 3 Bra flyt för Isover ULTIMATE, nu är brandsäkerheten bevisad Efter två år och omfattande forskning och utveckling är de första testerna nu klara; Isover ULTIMATE i lätta fartygskontruktioner klarar de höga brandkrav som ställs till havs. Att få fram fartygskonstruktioner som väger mindre och som ändå är brandsäkra är målet för ett projekt som går under namnet LÄSS (Lättviktskonstruktioner till sjöss). Lätta fartyg innebär effektivare och billigare transporter, och på sikt högre konkurrenskraft för den svenska sjöfartsindustrin. - Vikten på varje material som ingår i fartygskonstruktionen blir alltmer avgörande, och detta gäller även isolermaterialet. Lätthet i kombination med mycket stor temperaturtålighet och isolerförmåga är också anledningen till att Isover ULTIMATE använts vid testerna. Det berättar Leif Andersson och Mark Westermayer på Saint-Gobain Isover som är en av aktörerna i projektet. Säkerheten med lätthet bevisad För att sänka fartygskonstruktionens vikt har det tunga stålet bytts ut mot lättare aluminium- och kompositmaterial. Utmaningen har därmed varit det faktum att dessa material som är mer brandkänsliga än stål behöver ett bättre skydd för att uppnå samma brandmotstånd. Till havs är en brand ödesdiger - så mycket som 10 % av alla dödsfall till sjöss beror just på brand. - Att kunna bevisa och certifiera en konstruktion som BÅDE är lätt och brandsäker har därför varit ett viktigt mål, förklarar Leif. De storskaliga tester som nu genomförts på SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) börjar nu visa resultat. Dels en certifiering av en FRP (Fiber Reinforced Polymer) sandwichkonstruktion, dels en demonstration av att det är möjligt att utföra genomföringar med ett brandsäkert slutresultat. I båda fallen med Isover ULTIMATE som isolermaterial. Payback nytt mål De första målsättningarna i projektet var relaterade till vikt och kostnader. En viktreducering med cirka 30 % i kombination med cirka 25 % lägre produktionskostnader är exempel. Men efterhand som projektet fortskridit har målen kunnat uppdateras på ett positivt sätt. - Skott i FRP isolerat med Isover ULTIMATE efter en timmes brandprov. - Efter två år har vi fått möjlighet att utvärdera även den ekonomiska sidan. Idag ser vi en paybacktid på åtta år som ett fullt möjligt mål, kanske till och med fem år, konstaterar Mark. Nya IsoverBoken tänjer gränserna och inspirerar till nya energimål Boverkets Byggregler, BBR, har reviderats utifrån nya omvärldskrav. I samklang med det nya regelverket ger Isover ut en ny version av IsoverBoken. Med nya konstruktionslösningar och faktarik inspiration inbjuder Isover till att tänja gränserna inom passivhusområdet. IsoverBoken är en guide för konstruktörer, arkitekter och entreprenörer. Den nya utgåvan tar ett stort steg mot framtidens byggande. - Med nya IsoverBoken vill vi visa vägen mot ett energieffektivt byggande som verkligen fungerar. Med nya konstruktionslösningar, konstruktionsdetaljer och tydliga arbetsbeskrivningar ger vi konkret innehåll till Boverkets krav. Vi tar helt enkelt vårt ansvar som ledande isolerföretag, berättar Birgitta Rydén, utvecklingsingenjör på Isover. Uppfyller kraven med råge I IsoverBoken redogör Isover för några viktiga avsnitt i nya BBR, främst avsnitt om energihushållning, brandskydd och ljudisolering. Relaterat till dessa nya riktlinjer presenterar man därefter helt nya lösningar som uppfyller kraven, med råge dessutom. - Det är viktigt att komma ihåg att kraven i BBR ska ses som minimikrav, redan idag byggs hus med lägre energiförbrukning. Med mer och bättre isolering och konstruktionslösningar som är helt unika är vi redan idag delaktiga i att skapa hus med mycket låg energianvändning, fortsätter Birgitta. Isovers eget koncept för passivhus heter Isover Multi-Comfort House. Ett komplett koncept som från grund till tak skapar förutsättningar för mycket låg energianvändning. I Isover- Boken finns konceptet beskrivet i ett nytt kapitel. Nya IsoverBoken finns redan nu i pdf-format, klar att laddas ner från Isovers hem- sida, Den tryckta versionen beräknas vara klar i oktober 2007.

4 4 Nu byggs Sveriges första Isover Multi-Comfort House - ett helhetskoncept för passivhus Passivhus, lågenergihus och självuppvärmande hus. Namnen är lika många som konstruktionsidéerna bakom. Med helhetskonceptet Isover Multi-Comfort House tar Isover täten och gör det enklare att bygga verkligt miljösmart. Nu har det första bygget kommit igång. Bostadsrätterna vid Ramberget i Göteborg blir Sveriges första Isover Multi-Comfort House. Det är Egnahemsbolaget i Göteborg som bygger 26 lägenheter i BRF Dalgången vid Ramberget. - Att satsa på att bygga energisnåla hus är en strategi vi haft ett tag. Med radhusen i Lindås var vi först i Sverige med att bygga hus utan värmesystem. Egnahemsbolaget ägs av Göteborgs kommun och vi har ett uppdrag att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknikutvecklingen inom byggsektorn, säger Agneta Längvik som är marknadsansvarig på Göteborgs Egnahems AB. Att man valt Isover Multi-Comfort House menar Agneta beror på att konceptet är väl genomtänkt. - Vi känner att här finns det gedigen kunskap och en vilja att göra allt rätt, inte minst eftersom det är Isovers första koncepthus som nu byggs. Det blir ett sätt för oss att ytterligare spetsa vår kompetens. Från grund till tak Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt byggande som tagits fram av Isover. Från grund till tak väljs isolerprodukter och konstruktioner utifrån bästa möjliga U-värde och lägsta möjliga energiåtgång i det färdiga huset, och varmvattnet värms upp av solfångare. Därmed behövs inte längre någon aktiv värmekälla i huset vilket minskar energiförbrukningen drastiskt. Bostadsrätterna vid Ramberget i Göteborg blir Sveriges första Isover Multi- Comfort House. Bo Björk på Isover har länge jobbat aktivt med att informera och sprida kunskaperna om Isover Multi-Comfort House. - På Isover finns kunskap som gör det möjligt att ligga i täten när det gäller passivhus. Flera av Isovers isolerprodukter har marknadens bästa lambda-värde, vilket förstås är en anledning till att vi kunnat ta fram det nya helhetskonceptet. Exempel på ingående isolerprodukter är Isover Fasadskiva 31 och Isover UNI-skiva 33 med det låga lambdavärdet 0,033 (ju lägre värde desto bättre isolerförmåga) samt Isover InsulSafe lösull. I ett Isover Multi-Comfort House ingår också Isover Vario Duplex, den intelligenta ångbromsen som ger en lufttät och torr klimatskärm. - En viktig förutsättning för låg energianvändning är att klimatskärmen är lufttät. Med Isover Vario Duplex kan vi uppnå det, samtidigt som skiktet har den unika förmågan att öppna sin struktur på sommaren och stänga den på vintern. Det gör att eventuell fukt i konstruktionen lättare torkar ut. Komforten bättre Tvärtemot vad man kan tro så är komforten i ett rätt använt Isover Multi-Comfort House bättre än i ett vanligt, normaluppvärmt hus. Den tjocka isoleringen håller temperaturen jämn och ljudnivån inne i lägenheten komfortabel. Innerytorna på väggar och fönster har en behaglig temperatur, därför slipper man problem som drag och kallras. Detta är en komfortkänsla som man bara kan uppnå med avsevärt högre energikostnader i ett standardhus. - Men eftersom komfort alltid är en subjektiv fråga kommer vi att intervjua dem som bor i lägenheterna om cirka ett och ett halvt år, och undersöka hur de upplever komforten. Vi kommer också att ta fram en manual om hur man kan och bör leva i ett passivhus. För trots allt måste man anpassa sin livsstil till en viss grad. Det går inte att duscha i en halvtimme och tro att man kan bibehålla de låga energikostnaderna, konstaterar Bo. Samarbete med höga mål Hösten 2007 är husen på Ramberget fortfarande i konstruktionsfasen, ett steg som genomförs i nära samarbete mellan konstruktörerna på Isover och på JÅLAB BYGG. Och målet för energiförbrukningen i de färdiga husen är högt - eller rättare sagt lågt - satt. - Ett normalt hus använder i genomsnitt 110 kwh per kvadratmeter och år, exklusive hushållsel. För husen på Ramberget har vi satt 30 kwh som mål. Den nivån når vi inte genom att bara välja effektiva isolermaterial, här är konstruktionslösningarna och förmågan att göra rätt vid monteringen minst lika viktiga, säger Sven-Erik Karlsson på JÅLAB BYGG. För att hålla samma höga nivå genom hela projektet kommer Isover att anordna en utbildning för JÅLAB BYGGs personal. - Ett bygge av den här typen kräver mycket kunskap, och den finns på Isover. Det här är vårt första passivhus-bygge, men det kommer att komma fler. Den erfarenhet vi skaffar oss genom att vara med i ett Isover Multi-Comfort House-projekt ger oss ett försprång, det är vi övertygade om. - Under fem år efter det att bygget står klart kommer Isover att följa upp att allt fungerar som det ska - att energiförbrukning, temperaturer och fuktnivåer ligger inom ramarna. Bland annat genom mätanordningar som sitter monterade inne i väggar, tak och golv samt i rummen, berättar Bo. - De digitala mätarna kommer att förse Isover med data och ge oss en indikation på att allt fungerar. Det här är ett viktigt projekt även för oss. Inte minst eftersom vi äntligen får chans att bevisa det vi vet - att Isover Multi-Comfort House är framtidens sätt att bygga energisnåla hus.

5 5 Lågenergihusen som minskar värmeräkningen radikalt Fakta om passivhusen i Värnamo: Orienterade i nord/sydlig riktning. Stora fönster åt söder för att utnyttja solvärmen. Solfångare för varmvattenproduktion. Avtal om enbart vindkraftbaserad el. Köket är placerat mitt i lägenheterna så att värmen från ex matlagning tas tillvara. Isolertjockleken i väggarna är 435 mm. Takstolarna är isolerade med 450 mm lösull samt 45 mm isolering i skivformat. Husen är fyra gånger lufttätare än normen. Energiförbrukningen är cirka 59 kwh/ m² och år, mot normala cirka 130. I kvarteret Oxtorget i Värnamo har de nybyggda passivhusen efter ett år i full funktion fått chans att bevisa sin kapacitet. Och med cirka 40 % lägre energiförbrukning är Finnvedsbostäders projektledare och fastighetschef Per-Magnus Rylander riktigt nöjd. Passivhus är hus som är extremt välisolerade, med drygt fyra decimeter isolering i ytterväggarna. Husen klarar i princip uppvärmningen enbart med hjälp av hushållsmaskiner, belysning och människor. Kvarteret Oxtorget i Värnamo är ett exempel på lågenergihus och är unikt eftersom det är de första hyreslägenheter som byggts som passivhus. Målet har varit att Oxtorget skulle bli ett av de mest effektiva lågenergihusen i landet. Isolerlösningar har tagits fram i nära samarbete med Isover, vars expertkunskaper varit viktiga för att de ambitiösa målen skulle uppnås. Extrema krav Att bygga passivhus kostar mer än att bygga traditionella hus eftersom det krävs mer material och större noggrannhet. Å andra sidan slipper man problem med inkörning och anpassning av värmesystemet, då det inte finns något värmesystem att justera. Fönster och dörrar är de mest välisolerade som går att få tag på och isoleringen i ytterväggarna är vanligtvis drygt fyra decimeter. För att vara energieffektiva byggs passivhusen också extremt täta, vilket är en förutsättning för att ventilationssystemet ska fungera på bästa sätt. En värmeväxlare tar effektivt hand om värmen i den utgående ventilationsluften. Som en jättelik termos Cirka ett år efter inflyttningen kan Finnvedsbostäder nu utvärdera satsningen. Och fastighetschef Per-Magnus Rylander är mycket nöjd. Jämfört med de senast byggda traditionella husen förbrukar Oxtorgethusen bara cirka 40 % av energin. Finnvedsbostäders projektledare och fastighetschef Per-Magnus Rylander framför Kvarteret Oxtorget i Värnamo. - Området har blivit över förväntan. Dessutom kan vi vara nöjda med att ha gjort något bra för de boende också. Det känns verkligen som om vi uppnått vårt mål med området, att bygga Sveriges bästa lågenergihus. Även de boende är mycket nöjda menar Per-Magnus. En av dessa, Mats Hellman, beräknar att hans femrumslägenhet bara kommer att förbruka cirka kwh om året, all hushållsel inräknad. - Jag uppskattar vår förbrukning till mellan en tredjedel och en fjärdedel jämfört med ett traditionellt boende. Dock ligger vår förbrukning lite under våra grannars, eftersom vi inte använder uppvärmningsbatteriet. För att testa hur isoleringen fungerade kopplade han helt enkelt ur uppvärmningsbatteriet, (den elektriska värmare som är tänkt att användas de allra kallaste dagarna) under vintern. Under den tid familjen var hemma sjönk temperaturen aldrig under 20 C, trots att de bor i en hörnlägenhet. - Det här är som att bo i en jättelik termos, som dessutom är knäpptyst, konstaterar Mats.

6 6 Superisolering guld värd Skolbygget i Storfors är mycket intressant på grund av de energisparande åtgärderna. Väggarna är resta och taket lagt på nya Vargbroskolan i Storfors. En helt unik superisolerad skolbyggnad som kommer att ventileras med självdragsteknik. Byggnationen löper helt enligt planerna och det innebär i dagsläget att allt isoleringsarbete är slutfört och att kraven på lufttäthet klarats med god marginal. Skolbygget i Storfors är mycket intressant på grund av de energisparande åtgärderna, där isoleringen spelar en avgörande roll, och kommunen har fått ett så kallat Klimp -bidrag från Naturvårdsverket på 7,2 mkr för de ingående energisparåtgärderna. Utformningen bygger på två grundförutsättningar - central placering av gemensamma lokaler för estetiska och skapande ämnen och låg energiförbrukning genom kombination av extrem isolering och hybridventilation, alltså självdrag med hjälpfläkt. 170 mm Isover Träregelskiva 36. Uppköp av Maxit Saint-Gobain har köpt ut Maxit ur Heidelberggruppen Redan tidigare äger koncernen Weber, som täcker i stort sett samma produktområden som Maxit. Det som har gjort Maxit intressant för Saint-Gobain är att Weber är dominerande i Centraleuropa men är inte så aktiva i Skandinavien, medan Maxit har en stark position i Skandinavien, men är inte aktiva i Centraleuropa. Maxit har cirka 5000 anställda och är brett representerat i både Danmark och Sverige. I denna skolbyggnad kommer runt 300 elever från mellan- och högstadiet att vistas, uppdelade i tre arbetslag per stadium. De två våningsplanen har en bruttoarea av totalt ca 4200 m² och utformningen har växt fram i nära samarbete med skolledningen och en arbetsgrupp med lärare. Superisolering och exceptionell noggrannhet Centralt för hela byggnationen är att det inte ska behöva tillföras någon värme alls under den tid människor rör sig i lokalerna. Kroppsvärme, belysning, värme från olika apparater kommer att vara fullt tillräckligt för att hålla en behaglig inomhustemperatur och enligt beräkningar kommer tillskottsvärme bara att behövas under längre lov vintertid. Energikonceptet har utretts med hjälp av Karlstads Universitet där det räknats ut att energiförbrukningen kan sänkas från nuvarande ca 250 kwh/m² och år till ca kwh/m² och år. För att detta ska vara möjligt krävs alltså superisolering och exceptionell noggrannhet vid byggandet. Kraven på täthet i alla klimatskal är extrema och det är oerhört viktigt att alla arbetsmoment blir rätt utförda, ända från start. Ett unikt bygge Alla som på något vis deltar i projektet har fått information och utbildning innan de så mycket som fått sätta en fot på arbetsplatsen och de är alla medvetna om att det är ett unikt bygge de arbetar på. För att börja från grunden ligger det 300 mm cellplast, som inte påverkas av markfukten, under bottenplattan. Det ger ett U-värde på 0,10, vilket är samma värde som i väggarna. I väggarna åstadkoms det låga värdet, inifrån räknat av: 12 mm plywood 13 mm gips 45 mm Isover Träregelskiva 36 c450 plastfolie, ångspärr 170 mm Isover Träregelskiva 36 c mm utegips 150 mm Isover Skalmursskiva 33 luftspalt fasadtegel Montering av 45 mm isolering innanför plastfolien. Taket har ett U-värde om 0,08. Innertaket består av gipsskivor och ovanför följer: glespanel 45 mm Isover UNI-skiva 36 plastfolie, ångspärr 500 mm lösull Isover InsulSafe 22 mm råspont underlagspapp bärläkt ströläkt taktegel Sunt inomhusklimat Dessa låga U-värden och den extrema tätheten innebär en mycket stor sänkning av energikostnaderna samtidigt som det ger ett sunt inomhusklimat. Resultaten av de hittills genomförda provtryckningarna visar att kraven fylls med god marginal. Teknologi och pedagogik I direktanslutning till den nya skolbyggnaden, men utanför klimatskalet, kommer det att finnas ett grönt rum i två våningar där en mindre utbildningsanläggning med solceller, vindkraftverk mm ger eleverna möjlighet att studera solenergi och vindkraft och följa energiproduktionen och förbrukningen på ett pedagogisk sätt. På det sättet kommer skolans unika teknologi att flätas samman med pedagogiken och förhoppningsvis inspirera eleverna till ett aktivt och långvarigt miljö- och energitänkande.

7 Finnes: Unikt isoleringsmaterial Sökes: Samarbetspartner Det nya isoleringsmaterialet Isover ULTIMATE vinner framgång. Materialet förenar glasullens många fördelar med stenullens höga användningstemperatur. I första omgången har marin- och offshoreindustrin tagit Isover ULTIMATE till sig. Men många andra användningsmöjligheter är emellertid planerade. För att föra fram dessa i ljuset söker nu våra kollegor på Isover i Danmark en samarbetspartner inom tekniska isolerindustrin. Isover ULTIMATE är glasull som väger mellan 30 och 50 procent mindre än andra material för brandisolering av stålkonstruktioner. Samtidigt har det samma brandmotstånd utan att förminska isolerförmågan. Det lätta materialet har visat sig vara till stor nytta inom marinindustrin, då det väldigt ofta är en utmaning att göra skeppen lättare ovan vattenlinjen och att få ner vikten generellt. Två tredjedelar av ett skepps vikt ska således vara en tredjedel under vattenlinjen, så ingenjörerna och skeppsbyggarna har ofta behov av att minska vikten överst i skeppet. Dessutom medför Isover ULTIMATEs låga vikt att skeppet kan segla snabbare med lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Där är också arbetsmiljömässiga fördelar förknippat med användandet av Isover ULTIMATE. Isolerentreprenörerna slipper många lyft och materialet är flexibelt och därför lätt att arbeta med. I Danmark används Isover ULTIMATE just nu som isolering i Sjövärnets sex nya standardfartyg MK II, och i utlandet Levande Hus är Isovers magasin för småhusägare, med artiklar och praktiska råd kring isolering och energibesparing. Det nya numret finns nu ute, i år med ännu högre ambitioner att bidra till ett energisnålare småhussverige. I magasinet behandlas Vind & Tak, Vägg & Golv, Grund & Källare samt Övriga konstruktioner i egna kapitel. Fördjupande artiklar där proffs och vanliga husägare delar med sig av råd och tips varvas med praktiska byggbeskrivningar och handfasta råd kring isolering. Energisparande åtgärder lönar sig nu mer än isoleras många av de stora kryssningsskepp med Isover ULTIMATE. I Sverige har vi flera exempel på att Isover ULTIMATE valts som brandisolering i lätta mellanväggar, materialet användas också som byggisolering. - Vi kan tänka oss att ingå samarbete med ännu fler företag om utvecklingen av ULTIMATE till nya såväl som kända användningsområden, eftersom materialet bjuder på en rad fördelar som många brancher kan ha nytta av, säger Anders Vestergaard. Samarbetspartner sökes Salgskonsulent Anders Vestergaard på Isover i Danmark har de senaste åren arbetat med att få alla de godkännanden i hus som krävs för ett material som Isover ULTIMATE. -Varje gång vi står inför ett nytt användningsområde ska materialet godkännas till den exakta användningen. Vi har nått riktigt långt - och vill gärna nå ännu längre, säger Anders Vestergaard. I denna process önskar han kontakt med företag, som för att uppnå de många fördelar Populärt idémagasin gör småhussverige energisnålare någonsin, och även i år ligger fokus på energisparande åtgärder och praktiska tips på hur man bäst sparar energi. Exempelvis råd och tips på hur man kan upptäcka dolda energifällor som slösar energi i onödan. Ett annat ämne som tas upp är den nya lagen om energideklarationer. Regelverket blev klart 2007 och innebär att lagen nu tillämpas även i praktiken. Fördjupande artiklar behandlar ämnen som brandsäkerhet och hur man kan spara energi med hjälp av värmekameror som lokaliserar värmeläckor. Vanliga husägare delar också med sig av råd och tips. Exempelvis Marcus Remmerfors som i sitt hus lyckades sänka sina energikostnader Fakta om Isover ULTIMATE: Lätt vikt och effektivt brandskydd Konstruktionerna blir lättare och mer ekonomiska Snabb, men också ekonomisk hantering Flexibel - mindre spill Energibesparing tack vare god isolerförmåga Smälttemperatur > 1000 C - arbetstemperatur på upp till 650 C Goda akustiska egenskaper Möjlighet att belägga med till exempel aluminiumfolie, non-wowen och glasfiberväv Lager- och logistikfördelar på grund av den komprimerade och platsbesparande förpackningen Levereras på pallar Isover ULTIMATE har, vill ingå i ett samarbete med Isover i Danmark om att få materialet godkänt till fler användningsområden. - Omedelbart tänker jag på de företag som konstruerar komponenter åt till exempel ventilationsindustrin, ugn- och kittelproducenter, kraftvärmeverk och andra genrer av industrin som har behov av ett unikt isolermaterial med goda termiska egenskaper och hög användningstemperatur, säger Anders Vestergaard. - De tekniska isolerentreprenörerna skulle också ha fördel av att öka sin kännedom om materialet och dess egenskaper genom ett samarbete med oss, tillägger han. Dessutom vill Anders Vestergaard naturligtvis gärna vidareutveckla samarbetet med marinindustrin genom fler projekt. I samband med detta berättar Anders Vestergaard att de godkännanden man fått inom marin gäller i hela EU, och de omfattas också av det regelharmoniseringsavtal som har ingåtts med US Coast Guard. genom att tillläggsisolera, byta vitvarorna och ersätta oljepannan med en värmepump. Målgruppen för Levande Hus är alla som är på väg att bygga till, bygga om eller renovera sitt hus. Idémagasinet är gratis och finns att hämta i byggvaruhandeln samt kan beställas via hemsidan, 7

8 8 Golfmästerskap i Gränna lockade 100 personer! Affärsområde System med Teknisk Isolering, OEM, trähuskunder och lösullsentreprenörer samlade i slutet på maj sina golfande kunder till en stor scramblegolf på Gränna GK. Tävlingen spelades i 4 mannalag och ca 100 personer deltog i tävlingen! Vädergudarna var riktigt nådiga under dagen och släppte bara en regnskur precis när tävlingen var färdig. Efter avslutad golf förflyttade deltagarna sig med färjan till Visingsö Hotel & Konferens där eftersnacket med After Golf fortsatte. Av Ebba Brahe fick alla en lektion om Visingsös stora betydelse i svensk historia. Senare blev det middag och prisutdelning. Under hela kvällen underhöll Hasse Kvinnaböske och Monica Forsberg med sitt band. Vinnande lag blev Lag Eksjöhus från Eksjö. Värdiga vinnare i dagens golftävling blev Lag Eksjöhus från Eksjö. I laget ingick Anders Olsson, Oskar Lindholm, Stefan Kling och Richard Frost. På andra plats kom Lag Stenstorps Tak, Västergötland, och på tredje plats kom Lag Isolerservice från Helsingborg. BRON utges av: Isover Scandinavia Tfn Fax Redaktion: Niels Christian Larsen (ansvarig utgivare), Jan Riis Nielsen, Camilla Christensen och Lisbeth Hagsholm. Text och produktion: Total-Kommunikation, Esbjerg, Danmark. Ny försäljningschef på bygg i Sverige Namn: Johan Bergström Vad jobbar du med? Jag kommer att jobba som försäljningschef mot våra återförsäljare och byggentreprenörer. Varför Isover Scandinavia? Ett starkt varumärke med en spännande framtid där krav från bl.a. myndigheter och om världen kommer att ställa höga krav på bran schen och på oss som leverantör framöver. Vilka förväntningar har du på jobbet? Förväntningarna är höga och det tror jag att de är från Isover också. Ser fram emot att få samarbeta med mina nya kollegor samtidigt som jag vill fortsätta utveckla och stärka vår position på marknaden. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Positivt! Den allra första tiden är det mycket administrativt att ta del av och många nya ansikten. Andra reflektioner Ser fram emot att komma ut och träffa våra kunder! Ny regionchef på Syd Marknad System Namn: Jonas Karlsson Vad jobbar du med? Teknisk isolering och takisolering. På teknisk isolering har vi återförsäljare, men det är ändå viktigt att besöka isolerarna på plats för att höra deras ter på våra produkter och även förklara våra synpunk- fördelar. Därför blir det en hel del kundbesök. Takisolering går inte via återförsäljare, där har jag direktkontakt med takentreprenörerna. Varför Isover Scandinavia? Med tidigare erfarenheter från byggbranschen ville jag söka mig till en ny nisch och andra arbetsuppgifter. Då såg jag Isover som ett bra val. Vilka förväntningar har du på jobbet? Att det ska vara utvecklande att jobba med befintliga kundkontakter men också möjlighet att skapa nya. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Positivt! Jag fick ett bra mottagande när jag började här och jag har också haft förmånen att jobba parallellt med min företrädare Knut Fält. Ny utvecklingschef bygg Namn: Marcus Hedman Vad jobbar du med? Jag ansvarar för vår utvecklingsavdelning (fem personer och jag själv) inom området bygg, tak och fasad i Sverige. Genom att arbeta med de relationer vi har till kunder, projektörer, universitet, leverantörer m.fl. och samtidigt utnyttja vårt stora tekniska knowhow försöker vi forma de lösningar och produkter som används i innovativt byggande. Vi har ett mycket tätt samarbete med vår marknadsavdelning och ansvarar för teknisk support. Varför Isover Scandinavia? Isover är ett företag jag uppfattar som ledande, och som vill ligga långt fram i den förhållandevis konservativa byggbranschen, det tycker jag är spännande. Vilka förväntningar har du på jobbet? Jag hoppas att det blir en kraftfull teknisk utveckling inom branschen vilket indirekt ger mig ett stimulerande och intressant jobb. Personligen hoppas jag mycket på passivhustekniken som är på väg att etableras och fått extra skjuts av den pågående miljödebatten. Hur upplever du Isover Scandinavia hittills? Isover ingår i en stor koncern, Saint- Gobain, det internationella samarbetet och gemensamma utvecklingsarbetet är påtagligt. Jag är positivt överraskad över hur mycket tvärorganisatorisk och internationell kommunikation det är inom företaget.

Saint-Gobain Isover AB

Saint-Gobain Isover AB Saint-Gobain Isover AB Isolerlösningar sedan 1933 B1-01 2008-02 Vi bygger framtiden Isover är en del av den franska koncernen Saint-Gobain som designar, tillverkar och distribuerar byggmaterial för framtidens

Läs mer

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid

Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid Isover Multi-Comfort House Bättre komfort i en hållbar framtid 2006-01 God komfort i harmoni m Samtidigt som världens befolkning växer och energiförbrukningen ökar så minskar tillgången till de vanligaste

Läs mer

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg

Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg Sveriges första Isover Multi-Comfort House: BRF Dalgången vid Ramberget i Göteborg BRF Dalgången Sveriges första Isover Multi-Comfort House Isover Multi-Comfort House är ett helhetskoncept för energisnålt

Läs mer

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover

Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover Bättre isolereffekt med premiumprodukter från Isover vinn 50 mm Skapa utrymme för kreativitet vinn 50 mm 2 Isolering med lägre lambdavärde öppnar möjligheter för lågenergihus Stigande energipriser och

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover.

Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen 13 kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Datum 008-0-08 Sida () Hej Anders Gällande diskussionen om lågenergihus kopplat till LSS-boende på Dalkarlen kommer här några förtydliganden. Bifogar fil från Isover. Fastighetens belägenhet i sig med

Läs mer

Husen på Ramberget klarar trycket

Husen på Ramberget klarar trycket Husen på Ramberget klarar trycket läs mer på sidan 5 Forskningsprojekt kan leda till fler passivhus sid 3 Nordeuropas största lager isolerat med Isoverprodukter sid 4 Isover Vario TightTec tätar hörn i

Läs mer

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5

Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Isover når toppen i Sveriges högsta bostadshus i trä läs mer sid 5 Sveriges första Isover Multi-Comfort House sid 3 Inga pallar på taket med Isover PlusPac sid 4 Solenergi i nya Vargbroskolan sid 6 Isover

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Om Sveriges första passivhusvilla

Om Sveriges första passivhusvilla Går det att bygga ett hus som inte behöver vare sig element eller golvvärme? Som tar vara på kroppsvärme och värmen från hushållsapparater men samtidigt ger ett bra inomhusklimat? Den här foldern ger en

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Isover Piano. Full kontroll på ljudet!

Isover Piano. Full kontroll på ljudet! Isover Piano Full kontroll på ljudet! Stoppa ljudet i väggen! Lika enkelt som det låter. Utan Med Utan isolering - I en regelvägg utan isolering kommer ljudet att studsa (reflekteras) mellan skivorna i

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Frillesås passivhusen blir vardagliga

Frillesås passivhusen blir vardagliga Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak

Konstruktionslösningar - Vindsbjälklag och snedtak I avsnittet om vindsbjälklag och snedtak redovisas U-värden för konstruktioner isolerade med skivor respektive lösull. Konstruktionerna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella

25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella Trondheim den 18 augusti 2009 25 000 studenter, 3 500 anställda Teknik, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, utbildningsvetenskap och tvärvetenskap Deltar i det nationella samarbete Program Energisystem:

Läs mer

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus

Regionservice bygger Sveriges största. passivhus/plusenergihus Mattias Wallin Regionservice Region Skåne, Fastighetsdivisionen Verksam i fastighetsbranschen sedan 1999 Projektledare för Rättspsykiatriskt centrum (RPC) sedan 2011 Projektledare för NSH (Nya sjukhusområdet

Läs mer

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR

Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR Beräkning av U-värden och köldbryggor enligt Boverkets byggregler, BBR 1 Boverkets Byggregler, BBR I Boverkets Byggregler, BBR ställs i avsnitt 9 krav på energihushållning i nya byggnader och tillbyggnader.

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak

Snedtak. Ventilerad konstruktion. Applikationer. Snedtak Applikationer Snedtak Snedtak Dagens krav på snedtakens prestanda är hög. Alla redovisade snedtak är typexempel på effektiva och hållbara lösningar som baseras på erfarenhet från lågenergibyggnader och

Läs mer

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10

Allt är möjligt. Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 Allt är möjligt Specialanpassade mineralullskomponenter för tillverkningsindustrin 2014-10 2 Öka lönsamheten med rätt komponenter Konkurrensen är hård inom tillverkningsindustrin. För att vara framgångsrik

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 1-2010. I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B

Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 1-2010. I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B 1-2010 Du hittar oss i monter A25:41 23 26 mars Nya ULTIMATE Protect Tänka nytt är lätt! Sid 3 I denna utgåva av Bron: Isover Vario TightTec B Uppdaterat beräkningsprogram utifrån Boverkets skärpta krav

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val

Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val Fullriggaren Nyköping Passivhus - ett aktivt val En komplex värld! Avfall Buller Mögel Kemikalier Radon Energi Läge Elektromagnetiska fält Fukt Markföroreningar Material Vatten Ljus NCC AB 091124 2 Fokus

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Paroc Stenull. ett bergsäkert val

Paroc Stenull. ett bergsäkert val Paroc Stenull ett bergsäkert val Varför säga nej till tryggheten när den inte kostar något extra? En sak är stensäker Idag är det knappast någon som längre tvivlar på att människans aktiviteter, främst

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011

Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Funktionskrav på konstruktioner ISOVERSKOLAN 2011 Ska klara alla funktionella krav året om Lufttätnings- och fuktsäkringssystem Taklösningar Fasadlösningar Grundlösningar Välisolerad regelstomme Utvändig

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tubberöd 1:273 Utgåva 1:1 2014-09-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tubberöd 1:273 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen

Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Finnängen Husarv. 57, Ljungsbro Datum 2012-02-02 Rapportnummer 12-157 S 1 av ( 8 ) Uppföljning av lufttäthet i klimatskalet ett år efter första mätningen Ansvarig:!!! Fuktsakkunnig, Certifierad Energiexpert

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar

Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering sparar energi och pengar Cellulosaisolering är energibesparande och ger samtidigt ett friskt och behagligt inomhusklimat. NYHET! icell

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade.

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade. Passivhusresa till Hannover 6 9 november 2008 2 (6) Resan inspirerar till att få genomföra ett passivhusprojekt säger Mats Höjman från Møller Arkitektbyrå AB, en av deltagarna på passivhusresan till Tyskland.

Läs mer

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett!

Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Energieffektivitet i monteringsfärdiga småhus viktigare än kakel och parkett! Hållbar utveckling Väst -regionalt energikontor för Västra Götaland Lisa Ossman, tf Verksamhetsledare lisa.ossman@hallbarutvecklingvast.se,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Vad händer på Passivhusfronten?

Vad händer på Passivhusfronten? Vad händer på Passivhusfronten? Jonas Norrman IVL Svenska Miljöinstitutet Åsa Wahlström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Det färdigställs allt fler energieffektiva lägenheter i Sverige byggda efter

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1.

PRODUKTÖVERSIKT. Isover Light Träregelskiva 39 C600 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-145 mm. Isolering mellan träreglar. Euroklass: A1. Isover UNI-skiva 36 Format 1160 x 560 mm. Tjocklek 45-220 mm. Passar överallt! I golv, vägg och tak. Isover FyllUpp 45 15 kg/säck motsvarar ca 0,35m 3. Isolering på vindsbjälklag. Brandklass: Obrännbar

Läs mer

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare

Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Isover Duo Takisolering som ökar komforten och gör lokalen ljusare Källare Garage Lantbruk Maskinrum Lagerhallar Ljust och fräscht och en behaglig temperatur Isover Duo är en takisolering som är enkel

Läs mer

Dessa egenskaper och fördelar kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa!

Dessa egenskaper och fördelar kan inte någon annan lösfyllnadsisolering uppvisa! InsulSafe Isover InsulSafe InsulSafe är en ren lösull som ger klara fördelar för fastighetsägare och lösulls- och byggentreprenörer. InsulSafe tillverkas speciellt för att med anpassade maskiner installeras

Läs mer

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt

RECVENT+ Ventilation och värme. Tryggt, Säkert och Enkelt RECVENT+ Ventilation och värme Tryggt, Säkert och Enkelt REC i korthet REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. Huvudkontoret finns

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer