BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-26 BOOK-IT VERSION 8.0. Funktionsbeskrivning"

Transkript

1 BOOK-IT VERSION 8.0 Funktionsbeskrivning

2 2

3 BOOK-IT MARC21 Övergripande beskrivning BOOK-Its ordinarie lagringsformat för katalogposter är BTJMARC1. Poster som inte är katalogiserade eller exporterade i detta format utan i det internationella standardformatet MARC21 genomgår en konvertering vid import till BOOK-IT. Nu kan biblioteket välja att använda MARC21 i BOOK-IT istället för konverterad BTJMARC1. Detta underlättar främst för bibliotek som hämtar majoriteten av sina poster från andra källor än BURK, t ex LIBRIS. BOOK-IT MARC21 innebär en konvertering av de befintliga katalogposterna och behöver samordnas med Axiell. Kontakta er kundansvarige säljare för att få en offert på konvertering. Vi rekommenderar att övergången inte görs i samband med uppgraderingen utan som ett separat projekt. Att göra innan konverteringen Katalog Katalogiseringsmallar: Alla befintliga katalogiseringsmallar försvinner. Öppna de katalogiseringsmallar som ni önskar återskapa och ta skärmdumpar på dessa. Om ni har Syndetics som bildleverantör: Grunddata Webb Bildleverantör: Notera vad som står mellan begreppet client= och &-tecknet i webbadresserna, och spara så att ni kan lägga in dem på nytt efter konverteringen. Efter konverteringen: Kontrollera att rutan Aktiv är ibockad Årsstatistik: Ta ut årsstatistiken innan konvertering. Påverkan på befintliga rutiner Formatbytet märks i stora delar av systemet, nedan listas alla fönster och funktioner som i någon usträckning påverkas. Menyn Katalog Katalogisera, via mallar: nya flikar för mediespecifika koder Expertsök: Nya medietyper i Inställningar. Nya kvalifikatorer finns. Se avsnitt Sökning i Expertsök nedan. Listor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre. Profillistor: Listor med sökfrågor som innehåller objektkod eller medietyp fungerar inte längre. 3

4 Mängd katalog: Se nedan om Grunddata Ändringsfält Menyn Fjärrlån Beställning: Objektod är ersatt med Medietyp. Fjärrlån kan bara kodas med en väldigt övergripande medietyp. Grunddata Katalog MARC-format, beskrivning: formatet är uppdaterat med full MARC21. Även fält som normalt inte ingår i MARC21 men finns i BTJs MARC21 (det sk BTJMARC21) är validerade. Katalog Redigeringsformat, beskrivning: redigeringsformaten Rubrik och ISBD är anpassade till MARC21. Katalog Katalogiseringsmallar: Ny basicmall med namnet Basicmall 1: text/fack finns och ska användas som grund när man skapar lokala mallar. Katalog Medietyper: Kan nu endast användas till att byta namn på en medietyp. Övrig funktionalitet gäller ej för MARC21. Katalog Objektkoder: Fönstret är borttaget. Katalog Språk: Listan över validerade språk har utökats med alla språkkoder från ISO om används i LIBRIS. Katalog Ändringsfält: Nya ändringsfält (används i Mängd katalog) måste läggas upp om ändringar i mängd ska kunna göras. Statistik Statistikprofiler: Objektkoder går inte att använda som variabel. Mediatyper fungerar som tidigare. Statistik Objektkodsgruppering: Fönstret är borttaget Webb Medieklasser: Nya variabler för mappning av de interna medietyperna mot medieklasserna som används I BOOK-IT-pub och Arena. Kombinera medietyp med publikationstyp för att skapa användarvänliga medieklasser på webben. Fritextfälten Innehållstyp, Medietyp och Bärartyp svarar mot RDA-fälten 336, 337 och 338 samt BTJfälten 939 a, b och c. Webb Bildleverantör: ISBN ligger i fält 020 och bildleverantörsfönstret är inställt på att hämta ISBN-lagrade bilder från detta fält. Även EAN-fältet är förinställt för att fungera för bildhämtning. Z39.70 Hantering Listrutan Objektkod har ersatts med Medietyp. Menyvalet Katalogisera i FreeLib. 4

5 Medietyper och publikationstyper Objektkod finns inte i MARC21. Fält 886 som i BTJMARC1 innehåller objektkod finns med i konverterade poster och MARC21-poster från BURK men själva objektkoden används ej. Istället används en kombination av koder i fälten 000, 007 och 008 för att precicera vilken typ av material det rör sig om. Nedanstående tabell visar hur BOOK-IT benämner kombinationerna. Ibland behöver man använda både en publikationstyp och medietyp för att precisera en viss materialtyp. Exempel: Storstilsböcker preciseras som medietyp Tryck och publikationstyp Storstilsbok. Tidskrifter : medietyp Tryck, publikationstyp Tidskrift. E-böcker: medietyp E-text, publikationtyp Bok. Publikationstyper kan sökas med kvalifikator pu och en sifferkod (1-11, se nedan). Medietyper kan sökas med kvalifikator ty och en bokstavskod. Överordnad medietyp har en enställig kod, övriga består av två tecken. (se nedan). Dessa koder finns inte lagrade i posten och finns ej MARC-formatet. De är BOOK-IT-specifika och används endast för sökning, ej katalogisering. I Expertsöks filterinställningar presenteras underordnade medietyper under den överodnade och markeras med en inledande punkt. Publikationstyper /pu Bok 000/6=a/t + 000/7=m 1 Artikel 000/6=a/t + 000/7=a 2 Dagstidning 000/6=a/t + 000/7=s + 008/21=n 3 Tidskrift 000/6 a/t + 000/7=s + 008/21=p 4 Storstilsbok 000/6=a/t + 000/7=m + 007/0=t + 007/1=b 5 Samling 000/6=a/t+ 000/7=c 6 Avhandling 000/6=a/t + 008/24-27=m 7 Festskrift 000/6=a/t + 008/30=1 8 Konferenshandling 000/6=a/t + 008/29=1 9 Recension 000/6=a/t + 008/24-27=o 10 Serie 000/6=a/t + 000/7=b/i/s + 008/21=m 11 5

6 Medietyper /ty Tryck allt som är 000/6=a + INTE (007/0=c + 007/01=r) A Punktskrift 007/0=f eller 008/23=f AA Bild 000/6=k K Affisch 000/6=k + 007/1=i + 008/33=i KA Bildband (007/0=g + 007/1=c/d/f/o) eller (000/6=g/k/o/r + 008/33=f) KB Diabild (000/6=g + 008/33=s) eller (007/0=g + 007/1=s/t) KC Originalkonst 000/6=k +008/33=a KD Elektroniskt material 000/6=m eller 007/0=c M Multimedia 000/6=m + 007/0=c + 007/1=o MA Diskett 000/6=m + 007/0=c + 007/1=j MB Dataspel 000/6=m + 008/26=g MC Film/Video 000/6=g G Film, Blu-ray 007/0=v + 007/1=s GA Film, DVD 007/0=v + 007/4=v GB Film, VHS 007/0=v + 007/4=b GC Spelfilm, filmpatron 007/0=m + 007/1=c GD Spelfilm, kassett 007/0=m + 007/1=f GE Spelfilm, öppet filmhjul 007/0=m + 007/1=r GF Video, övrigt 007/0=v GG 6

7 Ljud, musik 000/6=j J Musik, CD 000/6=j + 007/0=s + 007/1=d + 007/10=m JA Musik, kassett 000/6=j + 007/0=s + 007/1=s JB Musik, LP 000/6=j + 007/0=s + 007/10=p/r JC Ljud, tal 000/6=i I Ljudbok, CD 000/6=i + 007/0=s + 007/1=d IA Talbok, DAISY 000/6=i + 008/22=f +007/0=c + 007/1=o ELLER 000/6=i + 007/0=s + 007/1=d + 500aDAISY IC Talbok, kassett 000/6=i + 007/0=s + 007/1=s + 008/22=f ID Talbok med text 000/6=m + 007/0=c + 007/1=o + 500aDAISY IE Tal, kassett 000/6=i + 007/0=s + 007/1=s IF Tal, övrigt 000/6=i + 007/0=s IG Onlineresurser 007/0=c + 007/01=r L E-ljudbok 000/6=i + 007/0=c + 007/1=r LA E-text 000/6=a + 007/0=c + 007/1=r LB Internetlänk 000/6=m + 007/0=c +007/1=r + 008/26=j LC Övrigt Kombinerat material 000/6=p P Noter 000/6=c/d C Föremål 000/6=r R Handskrift 006/0=t T Karta 000/6=e/f E Mikrofilm 007/0=h eller 008/23=a/b/c H 7

8 Paket 000/6=o O Okänd medietyp Övriga koder Sökning i Expertsök (samt i Mängd exemplar, Mängd katalog, Mängd reservationer, Inköpsmodulen, Listor, Profillistor) Nya kvalifikatorer: markerade med fet stil i listan nedan Sökning på katalogpostleverantör: 1/tl = BURK 3/tl = LIBRIS 4/tl = fjärrlåneposter från LIBRIS 6/tl = lokalt katalogiserade poster 7/tl = lokala fjärrlåneposter Alla fjärrlåneposter söks fortfarande med katalogposttyp 5 (5/pt) Alla kvalifikatorer i BOOK-IT MARC21 AU Anmärkning: upphov AV BAV BN BOP BPL BT BÄ CÄ DF DK DN Organisation/enhet/avdelning, överordnad Organisation/enhet/avdelning, boende Intellektuell nivå Org./enhet/avdelning - placering, boende Placering, boende Bärartyp Ämnesord, lokalt, spec. typ Ämnesord - kongress Format Innehållstyp Originalnummer, import/konvertering 8

9 DT EA EID EN FAV FF FO FR FT FÄ FÖ GÄ HN HT HY ID IH Deltitel Elektronisk adress Externt katalogid Editionsnummer Organisation/enhet/avdelning, fiktivt bestånd Författare Anmärkning om fortsättningsarbete Titelnummer på forsättningsverk Föredragen titel Fackämnesord Förlag Genreämnesord Lagrad Huvudtitel Hylla Katalogidentitetsnummer Innehållsbeskrivning, BTJ IK Inläsningskod (används ej f n) IN IS IÄ KL KO LK LO LÄ NE Institution/musikgrupp ISBN eller ISSN Ämnesord - institution Klassifikation Kongress Litterär kategori Läsordning Ämnesord - geografiska namn EAN 9

10 NN NT NR OAV OF OOP OP OPL OT OÄ PD PL PT PU PÄ RD RE RS SP SS ST SÖ TG TI TL TR TT Nummerbeteckning Distributör av e-media Nummerbeteckning, överordnad Beställningar, organisation/enhet/avdelning Omfång I m Beställningar, org./enhet/avdelning - placering Organisation/enhet/avdelning - placering Beställningar, placering Originaltitel Ämnesord, lokalt, spec. typ Poster i periodikamodulen Placering Katalogposttyp Publikationskod Ämnesord - person Registreringsdatum Resturstyp Innehåll, fulltextdokument Språk Orsak Serietitel Språk, övriga TG Availible Titel, överordnad Katalogpostleverantör Titelnummer Titelanmärkning, mm 10

11 TY TÄ UG UP US UT UU UÄ VA VN VO VÄ ÅR ÄO ÖS ÖV ÖÄ Medietyp Ämnesord - form Upplaga Upphovsman, överordnad Ursprungligt språk Uniform titel Upphovsuppgift Ämnesord - uniform titel Årtal, värdobjekt Videogramnummer Värdobjekt Ämnesord, lokalt, spec. typ Utgivningsår Ämnesord, överordnat Översättare Övrigt Ämnesord, övriga Kvalifikatorer i BOOK-IT som inte fungerar mot MARC21 KÄ IE IL ÖS Ämnesord i z-signaturer Inläsare Illustratör Översättare 11

12 Tillfällig stängning Övergripande beskrivning Här följer en beskrivning av de inställningar och rutiner som su kan vidta i samband med tillfällig stängning av en enhet, och vad som behöver göras vid återöppning. Det kan gälla sommarstängning av en filial eller tillfällig stängning vid renovering eller flytt. Påverkan på befintliga rutiner Det är främst reservationshanteringen som berörs. I Administration Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer finns ett nytt delfönster för Stäng filial tillfälligt där vikarierande enhet kan väljas och datum kan anges. Här finns också en Stäng-knapp. När en enhet är stängd visas detta med en röd prick i listan över enheter, och för stängd enhet visas texten Stängd i rött i fönstret ndra organisatorisk enhet. Delfönstret har då rubriken Öppna tillfälligt stängd filial, och knappen heter Öppna. Vid reservation visas stängd filial i rött vid val av hämtställe i reservationsdialogen. I reservationsdetaljen, fönstret Ändra reservation som öppnas från Låntagarinformationens eller Expertsöks reservationsflik visas stängd enhet i rött, liksom låntagarinformationens förvalda hämtställe. När en filial stängs sker följande: Oinfångade (inklusive frysta) reservationer får automatiskt vikarierande enhet som hämtställe. Infångade reservationer måste återlämnas på vikarierande enhet, varvid de får nytt hämtställe, nytt löpnummer, och ny hylltid. Grunddata Reservationer Reservationsregler: Stängd enhet inaktiveras och visas rödmarkerad. Infångningsstyrningen tar hänsyn till att aktuell enhet är stängd. I Arena/BOOK-IT PUB kan stängd enhet inte väljas som hämtställe. Om låntagaren har ett standardhämtställe som är stängt så visas Inget val gjort och låntagaren tvingas välja en annan enhet. 12

13 Förberedelser Stäng tillfälligt: I Administration Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer anges vikarierande enhet för den enhet som ska stängas i delfönstrret Stäng filial tillfälligt samt ett kommentarfält där du gärna kan ange till -datum för stängningen. Öppna tillfälligt stängd filial: När stängd enhet öppnas via knapp i Organisationsstrukturer så sker följande: Hämtstället återställs på de oinfångade reservationerna (inklusive flytande) som gjorts innan stängning med undansparat ordinarie hämtställe. Hämtstället aktiveras för reservationer. Låntagarposters förvalda hämtställe aktiveras igen. Reservationsregler: aktuell enhet aktiveras igen. Reservationer som gjorts under stängd period kommer inte att påverkas när standardhämtstället öppnas igen; eventuella ändringar av hämtställe måste göras manuellt. Detta kan t.ex göras i Mängd reservationer. Infångade reservationer med undansparade hämtställen flyttas inte. Infångade ex ska alltså hämtas på vikarierande enhet. Tips och goda råd Det krävs att vikariernade enhet är i samma reservationsgrupp som den stängda. Har man flytande bestånd flyter återlämnade exemplar in enligt gängse regler. Vid icke flytande bestånd ska återlämnat ex tillbaka till stängd filial om det inte fångas in. Om stängd enhet inte ska visa bestånd externt, ändras detta manuellt under Grunddata Allmänt Avdelningar (bocka ur rutan för Visa externt för enhetens alla avdelningar). Text på kravmeddelanden måste ändras tillfälligt i Grunddata Cirkulation Meddelandetexter med info om stängd filial. Reservationsmeddelandetext för stängande enhet måste vara tydligt innan stängningsdatum; beakta hylltiden så att låntagaren blir medveten om att exemplaret kan flyttas om man inte hinner till stängande filial i tid. Om beståndet inte är flytande ska alla exemplar återlämnas på återöppnad enhet. Bestånd som tillfälligt har gjorts flytande söks fram via Mängd exemplar när flytande t.o.m. datum uppnåtts; sök på Flytande utgångna. 13

14 Webbklienten BOOK-IT Flex Tilläggsmodul: Nu finns det en webbklient med fokus på dagliga rutiner som cirkulationsfunktioner (utlån, omlån, återlämning), låntagarhantering, Katalog (sökning, exemplarhantering) samt reservationshantering. Använd dator eller surfplatta BOOK-IT FLEX har responsivt gränssnitt som anpassar sig till surfplattan, och har utvecklats för ett flexibelt arbetssätt. Med Flex i handen har du katalogen med dig överallt, och du kan gallra, lokalisera och omlokalisera var du än är i biblioteket. 14

15 Plocklistorna är dynamiska, plockade titlar försvinner och nya titlar tillkommer vid ny sökning så du kan alltid få fram oplockade reservationer för egen enhet, för enhetsgruppen eller för alla hämtställen. Genom att markera en rad i plocklistan visas full information om reservationerna och plockbara ex. Genom att klicka på ett exemplarnummer blir detta återlämnat = infångat. Vid ny sökning är reservationen inte längre med i listan. 15

16 Det går att "spara" en låntagare, genom att klicka på ett häftstift. Därmed kan man reservera flera titlar till en och samma låntagare och behöver inte söka fram låntagaren för varje reservation. 16

17 BOOK-IT Eco för externa räkingar Tilläggsmodul Övergripande beskrivning BOOK-IT kan integreras med affärssystem. Efter generering av räkningar finns det möjlighet att skicka räkningarna till externa ekonomisystem. Återrapportering kan göras, med automatisk hantering av lån, exemplar och räkningsinforrmation som resultat. Återlämningar i BOOK-IT av exemplar på räkning kan generera information till ekonomisystemet för kreditering. Påverkan på befintliga rutiner Ordinarie räkningsförfarande i BOOK-IT finns kvar det går att göra inställningar för att en eller flera enheter kan använda Eco medan andra fortsätter som tidigare. Om en räkning överlämnas till externt ekonomisystem så hanteras skulderna inte alls i BOOK-IT. Betalning kan endast göras i det externa systemet och all försenings- och inkassohantering hanteras externt. Externa räkningar visas i låntagarens skuldbild (jämför Inkasso-förfarandet). De låntagare som har fått Extern räkning kan sökas fram i fönstret Cirkulation Räkningar, men normalt ska ärendena avslutas genom att låntagaren betalar sin skuld varvid informationen skickas från det externa systemet till BOOK-IT. Aktuella exemplar blir då automatiskt gallrade. Mejl med info om gallring skickas till Ekonomiansvarig på hanterande enhet. Cirkulationsparametern: Räkningar, ersättningsavgift i låntagarskuld gäller inte för Externa räkningar. Mängd exemplar: Radioknappen Finns på betald räkning är borttagen, och ersatt av en status, Betald räkning, som kan sökas fram i Mängd exemplar. Exemplar som finns på Extern räkning kan inte gallras i Mängd exemplar. Från exemplarposten kan gallring göras, genom att markera radioknappen Gallra hårt, som innebär att gallring kan göras fastän exemplaret är utlånat. I förkommande fall ges en varning om att exemplaret finns på Extern räkning. 17

18 Förberedelser Kontakta support för att få prisuppgift för att öppna modulen. Grunddata Cirkulation Kravtyper Välj kravtypen Extern räkning. Ange samma ordningsnummer som för Räkning, och inbördes ordning 1. Grunddata Cirkulation Meddelandeformat Välj Meddelandeformat Krav: Extern räkning XML Grunddata Cirkulation Externt ekonomisystem. Ställ in värden per konto-organisation alternativt för de enheter som som är aktuella för Extern räkning (samma enheter som för Cirkulationsparameter Räkning, extern, se nedan). Värdena ska fylla i enligt anvisningar sist i denna funktionsbeskrivning. Grunddata Allmänt Adresser egna Försäkra dig om att rätt användare är valda för e-postadresstyp Ekonomi på kontoorganisations-/ enhetsnivå. Grunddata Allmänt Organisationsstrukturer Skriv in organisationsnummer på kontoorganisations-/ enhetsnivå i delfönstret Externt ekonomisystem, fältet Org.nummer. Denna information tas med i meddelandet till ekonomisystemet. Cirkulationsparametrar: Räkning, extern. Ställ in parametern med värde 1 för den konto-organisation/ de enheter som ska använda Extern räkning. Räkning, hantera räkningsexemplar. Ställ in parametern med värde 1 för den konto-organisation/ de enheter som önskar tillåta återlämning av exemplar på räkning. Denna parameter gäller för såväl Räkningar som Externa räkningar, och gäller samtliga återlämningar, också s.k flygande återlämningar. Detta innebär att det inte går att låna ut ett icke-återlämnat exemplar på räkning. Meddelandesätt. Välj den konto-organisation/ de enheter som ska använda Extern räkning. Ställ in parametern med värde 1 för önskade låntagarkategorier etc. Rutiner Fakturan initieras från BOOK-IT när man genererat krav och efter det valt att skapa en utskrift med formatet Extern räkning. När de gäller vanlig faktura skickar BOOK-IT sitt interna räkningsnummer som id och får i sin tur tillbaka ett svar från ekonomisystem med status ok om allt fungerat. Samtliga avgifter kan likställas med en faktura-rad. Eventuella kontouppgifter hamnar i fältet Note. 18

19 Kreditfaktura En kreditfaktura initieras från BOOK-IT när en låntagare lämnar tillbaka ett media där ersättningsavgift finns på en icke ännu betald räkning. BOOK-IT skickar då en kreditfaktura med referens till den tidigare fakturan. Kreditfakturan kommer att ha samma id som ursprungsfakturan eftersom BOOK-IT inte skapar en ny räkning utan enbart tar bort en skuld på befintlig. Betalningstransaktionen initieras av ekonomisystemet och innehåller BOOK-IT:s interna id för att kunna ta bort betalningen. När en betalningstransaktion når BOOK-IT tolkas det som att hela räkningen är betald, dvs. BOOK-IT hanterar inte delbetalningar av en räkning. Tips och goda råd Externa räkningar redovisas inte i låntagarens skuldbild i Arena/BOOK-IT PUB. Administration Grunddata Cirkulation Externt ekonomisystem Om ni har modulen Eco och vill skicka fakturor till ett externt ekonomisystem måste uppgifter anges i BOOK-IT för att kommunikationen ska fungera. Det görs under Grunddata Cirkulation Extern ekonomisystem. Ledtext Beskrivning Värde/Exempel Organisation Organisation. Här kan man fylla i både kontoorganisation eller enhet. Om man skickar en faktura för en enhet används värden upplagda på den enhet och om inga finns på enhet, tittar på om det finns på kontoorganisationen. Testorganisationen Vem skickar informationen Vem skickar informationen, typ Vem skickar informationen, detalj Vem skickar informationen, typ Vem tar emot informationen Här anger man enhetens alt. kontoorganisationens organisationsnummer. Om man använder sig av organisationsnummer för att tala om vem som skickar informationen ska det så som i detta exempel. Möjlighet att ange fler identifieringsbegrepp för den som skickar om behov finns. Typ av identifiering av Vem skickar informationen, detalj. OBS! Om denna fylls i måste också raden ovan fyllas i. Här anger man organisationsnummer för en som ska ta emot fakturan. SE countrycode:organizationid SE

20 Vem tar emot informationen, typ Vem tar emot informationen, detalj Vem tar emot informationen, typ Beställarreferens Beställarreferens, detalj Verksamhetsprocess, organisation Verksamhetsprocess, samverkanspro cess Verksamhetsprocess, dokumentnam n Om man använder sig av organisationsnummer för att tala om vem som ska ta emot informationen ska det stå som i detta exempel. Möjlighet att ange fler identifieringsbegrepp för mottagare om behov finns. Typ av identifiering av Vem tar emot informationen, detalj. OBS! Om denna fylls i måste också raden ovan fyllas i. Referens för att automatiskt kunna styra fakturor rätt internt. Värdet är enbart ett exempel. Här är det viktigt att stämma av med den som tar emot fakturorna vad som ska anges. Referens som kan användas vid behov om inte Beställarreferens kan administreras centralt i mottagarens organisation. Det kan då vara en organisatorisk enhet, projekt eller liknande. Här kan det stå som i exemplet, dvs. sfti. SFTI är organisationen som har ansvar för processen och betyder Single Face Fo Industry. Här kan det stå som i exemplet. Det anger vilken affärsprocess det handlar om och i det här fallet gäller det SFTI:s enkla faktura, Svefaktura bas. Här kan det stå som i exemplet. countrycode:organizationid Biblioteken sfti BasicInvoice incomingbasicinvoice Url intern Här kan det stå som i exemplet. Det avser Bookits interna webtjänst som startas. Här använder Bookit sig av det värde som finns i systemparametern WEB_URL tillsammans med det här värdet. Url extern Här ska adressen till ekonomisystemets tjänst anges. /services/rest/financial/sendinvoic e tjänst> Obligatoriska fält Om kommunikationen med externt ekonomisystem är bruten visas detta vid utskrift av Räkning extern, och ett meddelande skickas till Ekonomiansvarig om detta. Exemplar på räkning kan återlämnas i detta skede. Om Extern räkning är skickad och exemplar på räkning återlämnas, och kommunikationen inte fungerar går det inte att återlämna. Dialogruta visas om anledning till att återlämning inte fungerar. 20

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Nyheter i Mikromarc 2.6.1

Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Nyheter i Mikromarc 2.6.1 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, oktober 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Websök... 4 Ämnesord... 4 Flytta lån... 4 Uniform titel... 5 Högertrunkering... 5 Övriga

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

FUNKTIONSBESKRIVNING

FUNKTIONSBESKRIVNING FUNKTIONSBESKRIVNING BOOK-IT version 7.1 2014-10-28 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Självregistering/

Läs mer

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB

Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Sökning med prefix i BOOK-IT PUB Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com SÖKNING Katalogposter: BOOK-IT PUB söker inte direkt

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25

BOOK-IT VERSION 7.1. Release notes 2014-07-25 BOOK-IT VERSION 7.1 Release notes 2014-07-25 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Dokumentation... 3 Att

Läs mer

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23

Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Onlinebetalning, Arena 2013-08-23 Övergripande beskrivning Onlinebetalning är en tilläggsmodul till Arena. Modulen ger låntagarna möjlighet att själva betala sina skulder till biblioteket via Arena. Betalningen

Läs mer

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22

Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Orderbekräftelse Rev 2012-11-22 Övergripande beskrivning När du beställer medier från vissa leverantörers webbplatser kan du få orderbekräftelser skickade direkt till ditt inköp i BOOK-IT. Därmed skapas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Ändrad 20120116 2 Innehållsförteckning 1 Artiklar... 5 1.1 Hantering av bilder... 5 1.1.1 Behörigheter:... 5 1.1.2 Mappar... 5 1.1.3 Ladda upp bilder... 5 1.1.4 Söka bland bilder... 6 1.1.5 Ta bort bilder...

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1

AXIELL SVERIGE AB. Versionsbeskrivning LIBRA.SE. Version 7.1 AXIELL SVERIGE AB Versionsbeskrivning LIBRA.SE Version 7.1 Versionsbeskrivning 7.1 Denna versionsbeskrivning utgår från förändringar i relation till version 6.7.5/7.0 Allmänt 1. Vissa långsamma rutiner

Läs mer

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014

Dantek BiblioMatik. Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Dantek BiblioMatik Build 677 Beskrivning av nyheter i DBM version 677 som tillägg till Dantek BiblioMatik användarmanual December 2014 Version 1 Copyright 2014 by Dantek AB Dantek bibliomatik build 677

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. Katogiseringmallar ett exempel

GÖTABIBLIOTEKEN. Katogiseringmallar ett exempel Katogiseringmallar ett exempel Ett exempel: 081 $hdet hyllsignum boken ska stå på 100 $aförfattare, t.ex. Nyqvist, Björn 245 $ahuvudtitel$beventuell undertitel$cförfattare t.ex. Björn Nyqvist 260 $autgivningsort$bförlag$cutgivningsår

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik

Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Välkommen till 2009 års officiella sjukhusbiblioteksstatistik Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek!!! Notera vad klockan är när arbetet påbörjas, i slutet av enkäten ska tidsåtgången uppskattas.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC

KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC SELMA Millenium Circulation MANUAL FÖR SKOLORNA 8 Augusti 2000 Pedagogiska centralen KRAV- och FAKTURAHANTERING i INNOPAC Krav 1 genereras automatiskt av systemet 5 veckor efter det att utlåningen startat

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Så här registrerar du dina titlar

Så här registrerar du dina titlar Så här registrerar du dina titlar Logga in på www.bokinfo.se och klicka på Lägg till ny artikel. När du har fyllt i och sparat de obligatoriska uppgifterna markerade med * kan du fylla i resten av informationen

Läs mer

Sid 1 Bokbeställning ny modell

Sid 1 Bokbeställning ny modell Sid 1 Bokbeställning ny modell Libris Bok över 5 000 kr. Beslut av förvärvschef Inköps ej Urval/ undersökning Kontaktbibl Broschyr Internet Leverantörs databas Diskussion med inst Diskussion kontaktbibl

Läs mer

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering

Uppdaterad: 2013-09-17. Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Avgiftshantering 1 Nya uppdateringar ägde rum 2013-09-17 Nytt Nya hjälptexter under betalstatus Tydligare felmeddelande om utskick misslyckas Möjlighet att backa från steg 2 till

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek

Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Samgående med SELMA-projektet vad innebär det för Kristinehamns bibliotek Bakgrund Samarbetet mellan biblioteken i Värmland sträcker sig tillbaka till 2003 då samverkansprojektet Bibliotek Värmland (BV)

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Installationsguide Unifaun Transport

Installationsguide Unifaun Transport Installationsguide Unifaun Transport med Visma Administration 500, 1000, 2000 eller Visma Förening samt Visma Integration (version 5.11 eller nyare). 2012-01-23 2 Innehåll 1 Förberedelser... 3 1.1 Förberedelser

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort

Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort Pyramid Business Studio - e-line & Betalkort 21 mars 2005 Pyramid E-handel med betalkort via DebiTech fr om 3.39A Betalningssätt I kontaktregistret har val av betalningssätt tillkommit betalkort eller

Läs mer

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012 Administration av lagret. www.logistikprogrammet.org 3 Företaget KoS har nu etablerat ett nytt centrallager. De tidigare manuella rutinerna ska nu ersättas av ett administrativt affärssystem. Volymerna

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Regler och rutiner för Götabiblioteken

Regler och rutiner för Götabiblioteken Regler och rutiner för Götabiblioteken antaget vid styrgruppens möte 27 november 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Syfte 1.2 Ansvarsfördelning 2. Låntagarregister 2.1 Inledning 2.2 Bibliotekskort

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek

Office 365. Skapa och administrera dokumentbibliotek Office 365 Skapa och administrera dokumentbibliotek Innehåll Skapa och administrera dokumentbibliotek... 3 Skapa... 3 Administrera... 5 Ta bort dokumentbibliotek... 6 Döpa om... 7 Snabbstart... 8 Skapa

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån

ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån ALEPH ver. 18 Integrerat fjärrlån Exlibris, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 1.1 Lista på viktiga termer... 1 1.2 Skrivbord integrerat fjärrlån...4 1.2.1 Element

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting

KliPP 3. Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3. Stockholms läns landsting KliPP 3 Dokumentation Process Lärosäte/Verksamhet Version 3.1.3 Stockholms läns landsting 2 Innehåll INLEDNING... 4 1 INLOGGNING OCH LÖSENORD (L)(V)(S)... 4 1Inloggning... 4 Byte av lösenord... 4 BESTÄLLNING

Läs mer

Användarhandbok för Nero Scout

Användarhandbok för Nero Scout Användarhandbok för Nero Scout Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero Scout och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken

Läs mer

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll

Webbgenvägar. Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Yves Arrouye Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Webbgenvägar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Webbgenvägar........................................

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Filregistrering. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Toppmenyn Filer har du möjlighet att bestämma var Business Online ska hämta de filer du sänder till banken, samt var

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer