Manual - Symfoni - Vårdgivare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual - Symfoni - Vårdgivare"

Transkript

1 Sidan 1 av Symfoni för vårdgivare Fakturering - Vårdgivare Fakturering och kreditering via fil Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård Manuell fakturering av förhandsbedömd vård Manuell kreditering Sök fakturor och räkningar Förhandsbedömning Komplettering av förhandsbedömning Om förhandsbedömningsprocessen Registrering av förhandsbedömning Sök och visa förhandsbedömning Uppsökande verksamhet Aktivitetslistan Manuell fakturering av munhälsobedömning Manuell fakturering av utbildning Om uppsökande verksamhet Registrera EPI-rapport eller avvikelse manuellt Registrera EPI-rapport eller avvikelse via fil Sök boendeenhet (Uppsökande verksamhet) Sök EPI-rapporter och avvikelser Sök EPI-rapportfiler Sök intyg (Uppsökande verksamhet)

2 Sidan 2 av 64 Symfoni för vårdgivare Fakturering - Vårdgivare Fakturering och kreditering via fil Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård Manuell fakturering av förhandsbedömd vård Manuell kreditering Sök fakturor och räkningar Förhandsbedömning Komplettering av förhandsbedömning Om förhandsbedömningsprocessen Registrering av förhandsbedömning Sök och visa förhandsbedömning Uppsökande verksamhet Aktivitetslistan Manuell fakturering av munhälsobedömning Manuell fakturering av utbildning Om uppsökande verksamhet Registrera EPI-rapport eller avvikelse manuellt Registrera EPI-rapport eller avvikelse via fil Sök boendeenhet (Uppsökande verksamhet) Sök EPI-rapporter och avvikelser Sök EPI-rapportfiler Sök intyg (Uppsökande verksamhet) 2

3 Sidan 3 av 64 Fakturering - Vårdgivare Fakturering och kreditering via fil Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård Manuell fakturering av förhandsbedömd vård Manuell kreditering Sök fakturor och räkningar 3

4 Sidan 4 av 64 Fakturering och kreditering via fil Om du har behörighet, kan du fakturera vård genom inläsning av fil istället för att registrera manuellt för din vårdenhet. Om du har behörighet för din s.k. paraplyorganisation (t ex. Folktandvården) där flera vårdenheter ingår, kan filen innehålla fakturainformation från flera vårdenheter/kliniker. 1. För att läsa in en fakturafil, välj funktionen Fakturera vård via fil under menyn SLL tandvårdsstöd: På sidan som visas skall du dels ange den fil med fakturaunderlag som du vill läsa in, dels ange den fil med fakturabilagor som skall läsas in. Sidan ser ut så här: Fakturafilen är en xml-fil som måste uppfylla den specifikation som SLL lagt fast. I denna fil måste de fakturabilagor (dokument) som åberopas vara namnsatta exakt med samma namn som bilagefilens dokument har. Bilagefilen är en komprimerad ZIP-fil. Bläddra fram till den fil du skall läsa in genom att klicka på Choose file (kan heta något annat beroende på din webbläsare) och klicka på OK, alternativt Öppna. När detta är gjort syns filnamnet till höger om Choose file: 4

5 Sidan 5 av Du kan nu välja att skicka in filerna direkt till SLL, eller endast låta systemet validera (Granska) filerna för att du senare vill skicka in dem. Oavsett vilket alternativt du väljer kommer systemet att validera filerna i en batchkörning under kommande natt. Filerna kommer att visas under Köade och validerade filer. De filer som validerats kan få två returfiler, en som innehåller alla godkända fakturor/räkningar, och en som innehåller felaktiga. I returfilen med fel, liksom i en excelfil som skapas, visas felmeddelanden i klartext så att en analys underlättas i samband med rättning av fel. 5

6 Sidan 6 av 64 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård 1. För att registrera en faktura för bastandvård, välj Fakturera vård under menyrubriken SLL Tandvårdsstöd: Ett fönster öppnas där du skall börja registrera fakturainformationen 2. Börja med att ange en egen fakturareferens, t ex den referens som skapas av ert journalsystem eller faktureringssystem. Detta måste vara unikt per fakturerad klinik och används som referens vid utbetalning: Klicka därefter på knappen + Lägg till räkning (ej förhandsbedömd vård). Du kan registrera flera räkningar på en faktura. En räkning avser en patient. När du klickat på knappen öppnas nästa sida, där du skall ange vilken patient som räkningen avser. 6

7 Sidan 7 av Ange personnummer för patienten, en egen referens för räkningen, samt välj patientkategori. (Egen referens för räkningen är en unik identifierare per räkning i en faktura) 4. När du valt patientkategori öppnas resten av sidan upp så att du kan registrera din räkning. Följande registreringsbild visas: 7

8 4. [S4] Sidan 8 av Frikort: Om det finns frikort registrerat på patienten i systemet, markerar du det frikort som skall åberopas i kolumnen Använd. Om patienten inte har ett giltigt frikort i Symfoni men visat upp ett sådant vid behandlingen, skall du registrera in frikortet med frikortsnummer och giltighetstider. Klicka sedan på knappen +Lägg till frikort. Observera att om patienten har giltigt frikort på behandlingsdagen, skall EJ patientavgift registreras, och vice versa. Detta kontrolleras av systemet när du sparar räkningen senare. Tandvårdsintyg: Om räkningen avser en patient som har N-intyg eller F-kort, så visas dessa här. Det kan finnas intyg eller kort med olika giltighetstider, och det är viktigt att intyget eller kortet var giltigt på dagen för behandlingen. Systemet har kontroll på om ett N-intyg eller F-kort var giltigt på behandlingsdagen. Därför räcker det att du markerar det intyg eller kort som bäst motsvarar den behandlingsperiod som räkningen avser. Åtgärder: Här registrerar du behandlingsdatum och åtgärder för räkningen, se nedan. Ange åtgärder som skall ingå i räkningen genom att först ange behandlingsdatum för åtgärden, därefter åtgärden. Systemet har inmatningshjälp för åtgärder, så när du anger t ex 1, visar systemet en lista med alla åtgärder som börjar på 1. Snabb välj den åtgärd du vill ange med piltangenten Nedåt och sedan klicka eller tryck Enter. Systemet hämtar automatiskt priset. För vissa åtgärder skall du ange specifik tand eller käke, medan detta kan uteslutas för generella 8

9 Sidan 9 av 64 åtgärder som gäller hela bettet. Om du missar detta visar systemet ett meddelande direkt så att du kan rätta. När du angivit datum, åtgärd antal och ev. tand/käke, klickar du på + Lägg till åtgärd för att inkludera åtgärden i räkningen: 6. Du kan bifoga dokument i räkningen, genom att ange dokumenttyp, ladda upp dokumentet och sedan klicka på +Lägg till dokument 7. När du är klar, klicka på Spara räkning. Systemet gör ett antal kontroller, t ex för en N-patient, att patienten hade ett giltigt tandvårdsintyg på behandlingsdagen. Felmeddelanden visas i rött upptill på sidan, exempel: 9

10 Sidan 10 av 64 Gör eventuella korrigeringar och klicka på Spara räkning igen. Systemet sparar räkningen och återvänder till startsidan för fakturaregistreringen: Nu kan du skapa ytterligare räkningar på samma faktura (samlingsfaktura) genom att klicka på endera av knapparna + Lägg till räkning (förhandsbedömd vård) och + Lägg till räkning (ej förhandsbedömd vård), se nästa avsnitt i manualen. 10

11 Sidan 11 av 64 För att fakturera förhandsbedömd vård, välj funktionen Fakturera vård i menyn SLL Tandvårdsstöd. I exemplet nedan fortsätter vi med den faktura som användes ovan för Ej förhandsbedömd vård. 11

12 Sidan 12 av 64 Manuell fakturering av förhandsbedömd vård För att fakturera förhandsbedömd vård, välj funktionen Fakturera vård i menyn SLL Tandvårdsstöd. I exemplet nedan fortsätter vi med den faktura som användes ovan för Ej förhandsbedömd vård. 1. Skapa en räkning för förhandsbedömd vård genom att klicka på knappen + Lägg till räkning (förhandsbedömd vård). Följande fönster visas: 2. Ange patientens personnummer, en egen räkningsreferens i fältet Egen referens samt välj den förhandsbedömning med godkända åtgärder som skall faktureras. Du kan delfakturera en förhandsbedömning, dvs vård som avser samma förhandsbedömning kan faktureras på olika räkningar vid olika tillfällen. När du valt förhandsbedömningsärende öppnas registreringsbilden för räkningen, på följande sätt: 12

13 Sidan 13 av Nu skall du ange vad som skall faktureras. Kontrollera först om systemet visar frikortsinformation eller inte. Om det finns frikort registrerat på patienten i systemet, markerar du det frikort som skall åberopas i kolumnen: Använd. Om patienten inte har ett giltigt frikort i Symfoni men visat upp det vid behandlingen, skall du registrera in frikortet med frikortsnummer och giltighetstider. Klicka sedan på knappen + Lägg till frikort. Observera att om patienten har frikort på behandlingsdagen, skall EJ patientavgift registreras, och vice versa. Detta kontrolleras av systemet när du sparar räkningen senare. Åtgärder att fakturera anger du genom att välja fakturerbara åtgärder i fältet Välj åtgärd att fakturera. Fyll därefter i behandlingsdatum och i förekommande fall Antal/min. Priset hämtas upp/räknas ut av systemet. Klicka därefter på knappen +Lägg till åtgärd för att inkludera åtgärden i räkningen. När du gjort detta läggs räkningsposten till i listan under inmatningsraderna: 13

14 Sidan 14 av

15 Sidan 15 av Du kan om det är nödvändigt ange en annan åtgärd att fakturera än de som är godkända i ärendet. Detta gör du genom att under Välj åtgärd att fakturera väljer alternativet Annan åtgärd. De åtgärder som är möjliga att välja här är de som enligt regelverket är tillåtna för aktuell patientkategori. Dessa åtgärder kommer att flaggas för särskild granskning hos SLL, eftersom de inte på förhand godkänts i förhandsbedömningen. Om patienten inte hade frikort på behandlingsdagen, skall du ange patientavgift. Detta görs på inmatningsraden under inmatningsraden för åtgärd. Ange behandlingsdatum som patientavgiften avser, välj Patientavgiftskod. Standardpriset för patientavgiften hämtas upp av systemet. Du kan justera patientavgiftens belopp nedåt, om endast en del av avgiften erlagts av patienten. Klicka därefter på knappen +Lägg till patientavgift. Du kan bifoga dokument i räkningen, genom att ange dokumenttyp, ladda upp dokumentet och sedan klicka på +Lägg till dokument När du är klar, klicka på knappen Spara räkning. Systemet utför nu ett antal kontroller och skulle något visa sig vara fel, visas felmeddelande överst på sidan med röd markering, på följande sätt: 8. Gör eventuella korrigeringar, och spara räkningen igen. Systemet återgår till startsidan för faktureringen, och visar den nya räkningsraden. I exemplet nedan finns en räkning för ej förhandsbedömd vård, och en för förhandsbedömd. Du kan redigera räkningarna innan du skickar in dem, genom att klicka på den blå knappen Redigera. Du kan också ta bort en räkning helt genom att klicka på den röda Ta bort-knappen. Fakturan är nu redo att skickas in: 15

16 Sidan 16 av Klicka på knappen Skicka in faktura. Systemet sparar fakturan med dess ingående räkningar, skapar Fakturanummer och räkningsnummer, och visar upp följande bild: I exemplet ovan finns alltså två räkningar. Du kan hoppa mellan räkningarna genom att klicka på räkningsnumren till vänster, under rubriken Räkningar. 16

17 Sidan 17 av Systemet skapar även en PDF-kopia av respektive räkning som kan sparas ned lokalt på din dator Du kan kreditera en inskickad faktura genom att klicka på Kreditera på räkningsbilden. Detta beskrivs längre fram i avsnittet Kreditera en räkning Det finns ett alternativt sätt att manuellt fakturera åtgärder i en förhandsbedömning. Sök fram den förhandsbedömning du vill fakturera med funktionen Sök Förhandsbedömning alternativt Mina bedömda ärenden under menyn SLL Tandvårdsstöd. Klicka på ärendet för att öppna det. Längst ned på ärendesidan finns en knapp, Fakturera: 17

18 Sidan 18 av Klicka på Faktureraknappen, och du kan ange åtgärder att fakturera på det sätt som beskrivits ovan. 18

19 Sidan 19 av 64 Manuell kreditering Om något skulle visa sig ha fakturerats felaktigt, kan du kreditera en räkning efter att du skickat in den. Systemet håller reda på i vilken status räkningen befinner sig, och hanterar krediteringen i enlighet med det. Skulle t ex en räkning redan vara attesterad och utbetald hos SLL, kommer kreditbeloppet efter att det processats, att justera kommande utbetalning. 1. För att manuellt kreditera en inskickad räkning gör du på följande sätt. Sök fram fakturan/räkningen och öppna den. Klicka på sektionen Kreditera. Följande visas: Markera den eller de åtgärder i räkningen som du vill kreditera, och klicka därefter på knappen Ta bort markerade åtgärder. 2. Systemet visar först en bekräftelseruta där du får bekräfta krediteringen genom att klicka OK. Därefter visas räkningsbilden med ett bekräftelsemeddelande att krediteringen är gjord, och 19

20 2. Sidan 20 av 64 räkningens och fakturans totalbelopp har justerats: 20

21 Sidan 21 av 64 Sök fakturor och räkningar Sök fakturor och räkningar Alla inskickade fakturor och räkningar är sökbara i funktionen Sök fakturor, som väljs i menyn SLL Tandvårdsstöd på Symfonis startsida. I fältet Fakturanummer kan du söka både på fakturanummer (samlingsfakturan för flera räkningar) och på räkningsnummer. Du kan också söka på t.ex. patientens personnummer för att se alla fakturor och räkningar som finns på en viss patient. Du kan också söka på fakturatyperna; Förhandsbedömd vård, Ej förhandsbedömd vård, Munhälsobedömningsfakturor, Utbildningsfakturor samt Kreditfakturor. Givetvis är det endast leverantörer av Uppsökande verksamhet som har fakturatyperna Munhälsobedömningsfak turor och Utbildningsfakturor. Om du har behörighet på paraplynivå, dvs. att du kan se alla klinikers information inom ditt paraply (t.ex. Folktandvården) så finns det även ett fält att filtrera sökresultatet på enskild klinik. Kolumnrubrikerna (blå till färgen) Fakturanr, Räkningsnr, Eget fakturanr, Typ o.s.v. är klickbara. Du kan växelvis sortera fakturorna i stigande eller fallande ordning genom att klicka på dem. Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på pilen till höger om den blå Sök-knappen, och därefter välja Sök och exportera till Excel: 21

22 Sidan 22 av 64 Visa faktura Längst upp till höger kan du välja att ladda ner den valda räkningen som.pdf. Genom att vid visa räkning välja en annan räkning uppdateras sidan med den nya räkningens information. På detta vis kan du snabbt navigera mellan olika räkningar. Stycket kreditering är kollapsad från start, men kan genom att trycka på texten kreditering öppnas upp. Genom att markera åtgärder och sedan trycka på ta bort markerade åtgärder krediterar du åtgärderna på räkningen. Om du väljer att ta bort alla åtgärder blir hela räkningen makulerad. Om räkningen redan har godkänts för utbetalning måste ett eget fakturanummer fyllas i då en ny krediträkning kommer att skapas. Knappen heter då kreditera markerade åtgärder. Sök fakturafiler Det finns två parametrar att fylla i på denna sida: Inskickningsdatum - Det datum då fakturan skickades in till systemet. a. Endast startdatum - Alla filer inskickade efter ett visst datum. b. Endast slutdatum - Alla filer inskickade innan ett visst datum. c. Båda datumen - Alla filer inskickade inom ett visst datumintervall. Datum för godkännande - Det datum fakturafilen gick igenom fakturafilsvalideringen. a. b. c. Endast startdatum - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen efter ett visst datum. Endast slutdatum - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen innan ett visst datum. Båda datumen - Alla filer som gick igenom fakturafilsvalideringen inom ett visst datumintervall. Det går även att trycka på Sök utan att fylla i något datum, då innehåller sökresultatet alla filer du någonsin skickat in. Genom att trycka på filens namn laddar du ner filen. 22

23 Sidan 23 av 64 Förhandsbedömning Komplettering av förhandsbedömning Om förhandsbedömningsprocessen Registrering av förhandsbedömning Sök och visa förhandsbedömning 23

24 Sidan 24 av 64 Komplettering av förhandsbedömning När ett ärende skickats in till SLL för beslut förekommer att bedömningstandläkaren önskar mer information för att kunna besluta i ärendet. Bedömningstandläkaren begär då Komplettering genom systemet. När detta görs kommer ett mail att skickas till den användare som skickat in ärendet, och ärendet kommer att byta status till Avvaktar komplettering. På sidan Mina förhandsbedömningsärenden ser det ut så här: Ett datum har angivits av bedömningstandläkaren som deadline för kompletteringen. Om komplettering inte inkommer i tid kommer ärendet att avskrivas och stoppas för vidare behandling. Notera att bedömningstandläkaren kan återkalla sin begäran om komplettering, innan kompletteringen är utförd av dig. Då återgår ärendet till status Under bedömning. 1. För att komplettera ärendet, klicka på Ärendenr för att öppna ärendet. En information om vad som skall kompletteras visas med rödmarkering: 2. För att komplettera ärendet, klicka på Alternativ och välj Komplettera ärende, längst ned på ärendesidan: 24

25 Sidan 25 av Komplettera ärendet på motsvarande sätt som när du registrerade det, dvs utför ändringarna och klicka på Nästa steg för att komma vidare. Skicka sedan in ärendet på vanligt sätt. Ärendet har nu fått en ny status -Inkommen komplettering- som visas på ärendesidan: 4. När ärendet godkänts i sin helhet eller med begränsningar (dvs endast vissa av föreslagna åtgärder har godkänts av bedömningstandläkaren), är ärendet tillgängligt under valet Mina bedömda ärenden i menyn SLL Tandvårdsstöd överst på webbsidan. Ärendet är nu låst för vidare bearbetning. Förklaring till ärendebildens nedre del: 25

26 Sidan 26 av 64 Sektionerna Fakturerade åtgärder, Anamnes och Status, Terapiplan osv är expanderbara. Genom att klicka på ikonen till vänster om sektionens rubrik öppnas sektionen så att informationen blir synlig. Sektionen Fakturerade åtgärder kommer att visa vilka åtgärder som fakturerats på ärendet. Historiksektionen visar alla händelser i ärendet med tidpunkt, statusändring och vem som utfört den. 26

27 Sidan 27 av 64 Om förhandsbedömningsprocessen Regelverket kring landstingsfinansierad tandvård stipulerar att vård av viss omfattning och innehåll måste förhandsbedömas av landstingets bedömningstandläkare. Sedan ett antal år finns IT-stödet Symfoni för att hantera denna process. Symfoni har stöd för hela förhandsbedömningsprocessen och ersätter tidigare pappersbaserad process. Basflödet för en förhandsbedömning ser ut som följer: Figurtext: Huvudflödet för en förhandsbedömning. TVE = Tandvårdsenheten. 27

28 [S4] Sidan 28 av 64 Registrering av förhandsbedömning Registrera patientinformation 1. För att registrera en förhandsbedömning, klicka på menyrubriken SLL Tandvårdsstöd, och välj Begär förhandsbedömning i den meny som visas. 2. I nästa fönster som visas, skall patientens personnummer anges. Förklaring till webbsidornas olika generella delar, se ovan: a. Längst upp i högra hörnet visas med grön text ditt användarnamn, samt vilken vårdenhet (klinik) du är inloggad på. Om Du har tillgång till flera kliniker, kan du välja den klinik du vill arbeta med under menyrubriken Välj klinik. b. Ni är här: Här visas hur Du navigerat fram till aktuell webbsida, och den webbsida du för tillfället befinner dig på c. Nästa steg Registreringen av en förhandsbedömning är indelad i 4 steg. När man är klar 28

29 c. Sidan 29 av med aktuellt steg klickar man på knappen Nästa steg för att komma vidare. Till höger om sidrubriken Begär förhandsbedömning visas vilket steg Du befinner dig på, i exemplet ovan är det steget Patientinformation Ange patientens personnummer och klicka sedan på knappen Hämta patient. Systemet hämtar basinformation om patienten och visar följande: Om patienten redan har en pågående förhandsbedömning i status Utkast (dvs. ett ärende som ännu inte skickats in till SLL för beslut) så frågar systemet om Du vill fortsätta med tidigare utkast, eller om du vill starta ett nytt ärende: 4. Välj patientkategori som förhandsbedömningen avser i fältet Patientkategori. Om N väljs, visar systemet om patienten har ett intyg avseende Nödvändig tandvård eller inte, på följande sätt: 29

30 Sidan 30 av 64 Om patienten inte hade haft ett giltigt N-intyg, hade systemet visat ett meddelande om detta, och Du kan i så fall inte registrera ett ärende med denna kategori. Systemet kontrollerar också om patienten är folkbokförd i Stockholms län. Motsvarande gäller för F-patienter. Om fler än ett intyg finns, välj det som skall användas i kolumnen Använd, och klicka på knappen Nästa steg. Följande registreringsbild visas: 30

31 Sidan 31 av 64 För att Du inte skall tappa bort registrerad information, kommer systemet automatiskt att spara ett utkast var 15:e minut, om du själv skulle glömma bort att göra detta, t ex om du blir avbruten i arbetet. Till vänster om knappan Spara utkast ser du en klocka som räknar ned till nästa spara.tillfälle, Ärendet sparas automatiskt om tt:mm min. Dina Utkast är endast synliga för dig, i funktionen Utkast till förhandsbedömningsärenden under SLL tandvårdsstöd. Från och med när 31

32 Sidan 32 av 64 ett ärende är inskickat för beslut, blir det sökbart för dina kollegor på samma klinik. En kollega på kliniken kan arbeta vidare med ärendet från och med detta skede, om behov skulle uppstå, t ex pga semester eller sjukfrånvaro osv. Registrera åtgärder och annan ärendeinformation Nu skall du börja registrera den information som behövs för ärendet I fältet Åtgärdskod anger du de åtgärder som skall utföras. Fältet har en automatisk inmatningshjälp, så om du börjar skriva t ex en åtta, så visar systemet direkt alla åtgärdskoder som börjar med 8. Du kan då snabbt markera den åtgärd du vill använda med piltangenten (nedåt pil) och sedan Enter. Notera att det som regel endast är de åtgärder som måste förhandsbedömas enligt SLL:s regelverk som skall anges. När du angivit åtgärdskod, skall du i många fall ange Tand/käke och Antal. Antal är 1 i utgångsläget, men går att ändra. Priset hämtas upp av systemet, så det behöver du inte ange om inte åtgärden är av sådan karaktär att du skall ange en uppskattad kostnad själv, t ex materialkostnad. Det finns även tidsdebiterade åtgärder. För dessa skall du ange uppskattad tidsåtgång i antal minuter. Systemet räknar därefter automatiskt ut total kostnad för åtgärden baserat på rådande prislista i systemet. Klicka därefter på knappen + Lägg till åtgärd. Åtgärden visas därefter i en lista under inmatningsraden, och åtgärdsnumret visas i tandkartan på aktuell tand (åtgärder som gäller för hela bettet visas inte i tandkartan). Vill du ta bort tillagd åtgärd klicka på Ta bort-knappen till vänster om raden: Om den åtgärd du skall ange redan har utförts och du vill inkludera den i ditt ärende, klickar du i rutan Åtgärden är redan utförd ovanför inmatningsraden för åtgärder. Då öppnas fältet Beh. Datum så att du kan ange vilket datum åtgärden utfördes, därefter anger du åtgärd, Tand/käke, Antal samt en motivering till varför åtgärden redan utförts 32

33 Sidan 33 av Ange i tandkartan i raden Föregående tandvård, all relevant information för ärendet i avsedda rutor. Använd vedertagna förkortningar, såsom t ex b för buccalt, d för distalt osv. Varje ruta har plats för 20 tecken. Förklaring och exempel på vedertagna förkortningar finner du om du klickar på frågetecknet intill tandkartans rubriker Överkäker respektive Underkäke, på följande sätt: I textrutan Anamnes och status anger du all relevant information om detta som bedömningstandläkaren behöver I textrutan Terapiplan och prognos anger du all relevant information som bedömningstandläkaren behöver avseende planerad behandling När du är klar, klickar du på knappen Nästa steg för att spara och gå vidare. Du kan också (när som helst) klicka på Spara utkast, för att avsluta registreringen och återuppta den senare. Utkasten hittar du i menyvalet Utkast till förhandsbedömningsärenden under rubriken SLL Tandvårdsstöd överst på sidan. 33

34 Sidan 34 av 64 Bifoga dokument I detta steg kan du (och i vissa fall skall du) bifoga dokument till ärendet. När du klickat på Nästa steg i momentet ovan, öppnas en sida där du skall ange de dokumenttyper och de dokument som du skall bifoga. Innan du gör detta skall du ha sparat dokumenten på din dator eller i nätverket där du kommer åt dem. Bilden ser ut så här: 34

35 Sidan 35 av I fältet Dokumenttyp väljer du den typ av dokument sm du skall ladda upp, t ex Röntgenbilder, Foto eller Läkarintyg Klicka därefter på Välj fil (alternativt Bläddra eller Välj fil beroende på webbläsare) och klicka dig fram till dokumentet du vill bifoga. Därefter klickar du på + Lägg till dokument -knappen. Dokumentet laddas nu upp och visas i lista på följande sätt: 35

36 Sidan 36 av 64 Du kan ångra dig genom att klicka på Ta bort-knappen. När du är klar med att lägga till dokumenten, klickar du pånästa steg. Systemet visar då en total bild över det ärende du registrerat, så att du kan granska det: 36

37 Sidan 37 av Om du vill redigera i ditt ärende, kan du klicka på Föregående steg, göra dina ändringar och sedan klicka dig framåt igen. Om du är nöjd med ditt ärende klickar du på den gröna knappen Skicka in. Systemet visar en bekräftelse på att du skickat in ärendet, samt genererar ett ärendenummer (se illustration nedan). Systemet skapar också en PDF-version av ärendet som du kan spara ned och t ex lägga in i journalsystemet som en bilaga där: 37

38 Sidan 38 av För att spara ned en PDF-kopia av ärendet, klicka på ikonen Ladda ned som PDF, och välj att Spara. Du kan också spara ned en PDF-kopia vid senare tillfälle, t ex när ärendet är godkänt. Kanske har det dessförinnan kompletterats efter begäran från SLL:s bedömningstandläkare. Ärendet befinner sig nu i status Inskickat, och kan ses av bedömningstandläkare hos SLL i deras interna applikation. Ärendet är också synligt i Symfoni för vårdgivare, under menyn Tandvårdreformen, Mina förhandsbedömningar: 38

39 Sidan 39 av 64 Den bild som visas när du valt Mina förhandsbedömningar ser ut som följer: 5. Du kan klicka på kolumnrubrikerna Ärendenr, Personnr etc för att sortera listan, växelvis fallande och stigande ordning. Menyvalet Mina bedömda ärenden innehåller dina ärenden där beslut har fattats av SLL:s bedömningstandläkare. Du kan alltid söka fram ett ärende med funktionen Sök förhandsbedömning. 39

40 Sidan 40 av 64 Sök och visa förhandsbedömning Sök förhandsbedömning För att söka upp en förhandsbedömning väljer du Sök förhandsbedömning i menyn SLL Tandvårdsstöd, följande bild visas: Du kan söka på ett eller en kombination av olika sökparametrar: Personnummer; Ärendestatus (t.ex. alla inskickade eller alla som skall kompletteras); Patientkategori; Datumintervall eller Ärendenummer. Markerar du rutan Åtgärder kvar att fakturera visas alla ärenden som fortfarande inte har fakturerats klart. Här kan du också söka fram dina klinikkollegors ärenden med hjälp av ärendenumret, för ärenden med status Inskickat och senare Om du har behörighet att se information för alla kliniker (vårdenheter som ingår i ditt s.k. paraply t.ex. Folktandvården Stockholm), så visas även ett fält för att filtrera sökresultatet på enskilda kliniker eller All a kliniker. Visa förhandsbedömning Här hittar du all information gällande din FHB. Längst ner på sidan finns ett fält för egna noteringar. Denna ruta är alltid öppen, oavsett FHB:s status. Om FHB:s status är inskickad kan du via knappen alternativ återta ärendet och uppdatera det. Detta är möjligt fram tills att TVE ändrar status på ärendet till under bedömning. Om FHB:s status är inväntar komplettering kan du via knappen alternativ välja att komplettera ärendet. Detta öppnar upp ärendet för redigering så du kan lägga till/ändra information efter TVE:s önskemål. 40

41 Sidan 41 av 64 Uppsökande verksamhet Aktivitetslistan Manuell fakturering av munhälsobedömning Manuell fakturering av utbildning Om uppsökande verksamhet Registrera EPI-rapport eller avvikelse manuellt Registrera EPI-rapport eller avvikelse via fil Sök boendeenhet (Uppsökande verksamhet) Sök EPI-rapporter och avvikelser Sök EPI-rapportfiler Sök intyg (Uppsökande verksamhet) Om uppsökande verksamhet Basflödet för en Uppsökande verksamhet ser ut som följer (skuggade rutor indikerar att aktiviteten sker i IT-stödet Symfoni, övriga rutor att aktiviteten sker utanför Symfoni): Fig. 1. Huvudflödet för en Uppsökande verksamhet. TVE=Tandvårdsenheten på SLL, MHB= Munhälsobedömning Utfärdarna registrerar löpande nya tandvårdsintyg avseende nödvändig tandvård till berättigade personer, inklusive på vilket boende de vistas och om det tackat ja eller nej till erbjudande om munhälsobedömning (MHB). Denna information uppdaterar Aktivitetslistan i Symfoni för vårdgivare, och denna lista utgör 41

[S4] HSF Sidan 1 av 60

[S4] HSF Sidan 1 av 60 Sidan 1 av 60 1. 1. Symfoni för vårdgivare........................................................................ 2 1.1 1.1. Förhandsbedömning...................................................................

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Manual - Symfoni - Kommunanvändare

Manual - Symfoni - Kommunanvändare Sidan 1 av 32 1. Symfoni för kommunanställda........................................................................... 2 1.1 Boendeenheter..................................................................................

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

[S3] HSF Sidan 1 av 31

[S3] HSF Sidan 1 av 31 Sidan 1 av 31 1. 2. Symfoni för kommunanvändare................................................................. 2 1.1 2.1. Boendeenheter........................................................................

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01

Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 1 (37) Användarmanual Tandvårdsportalen Munter Godkänd av Tandvårdsenheten 2015-12-01 Sida 2 (37) Innehåll Åtkomst... 4 Inloggning med användarnamn och lösenord... 4 Inloggning med certifikat... 4

Läs mer

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård

Lathund. Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård. Allmän barn- och ungdomstandvård 1 (32) Lathund Remissförfarande i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård Allmän barn- och ungdomstandvård 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa remiss/konsultation

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund för användare. Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (31) Lathund för användare Barn och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster Sida 1/31 2 (31) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2013 05 08 Lars Wennerholm Första version 0.3 2013 06 20

Läs mer

Lathund. Tandvårdsfönster

Lathund. Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i...4 3 Aktivitetslistan...6 3.1 Exportera till Excel...9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet beskriver hur man i på olika sätt

Läs mer

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13

[L5] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Ortodontikonsult HSF 1309-1007 Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 1. Ortodonti.................................................................................... 2 1.1 OTV - Administration.......................................................................

Läs mer

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster

Lathund. Sök tandvårdsintyg. i Tandvårdsfönster 1 (11) Lathund Sök tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster Sida 1/11 2 (11) Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Logga in i Tandvårdsfönster...4 3 Sök intyg...6 3.1 Exportera till Excel... 10 4 Ändra aktuellt

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Lathund. Allmän Barn- och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster

Lathund. Allmän Barn- och ungdomstandvård, Tandvårdsfönster 1 (34) Lathund, Tandvårdsfönster Sida 1/34 2 (34) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning, portalen... 4 3 Lista nytt barn... 7 4 Visa

Läs mer

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27 Sidan 1 av 27 1. Specialisttandvård............................................................................. 2 1.1 STV - Administration.......................................................................

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2 Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Ver 1.2 2 Innehåll Vad är Privera...3 Rapportering till landstinget Västmanland...4 Registrerar besök...5 Skicka fil...8 Mottagna filer...9 Rätta besök/ersätta fil...9 Ta

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Inloggning till Symfoni

Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare kunna logga in och i Symfoni för vårdgivare: Din vårdenhet måste vara registrerad i SLL:s vårdgivarregister Menuett, med rätt

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård

Utfärdare/Enhet Telefon Datum Version Sida. Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård Anita Liljegren Folkhälsa och Sjukvård/Bedömning tandvård 036-32 42 15 2014-11-25 1.5 1 (8) BEDA Användarmanual Denna manual beskriver hur man använder systemet Beda, en webbaserad applikation där offentliga

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Landstinget i Värmland, mars 2012

Landstinget i Värmland, mars 2012 Snabbguide Landstinget i Värmland, mars 2012 Innehållsförteckning Snabbguide till basfunktioner i LISA+... 3 Om LISA+... 3 Att komma igång... 3 Inloggning... 5 Att byta lösenord... 5 Hur görs personsökning?...

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER...

Manual för ledare. Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... Manual för ledare Innehållsförteckning ALLMÄN INFO... 1 MEDLEMSGRUPPER... 2 GÖR ETT UTSKICK... 3 RAPPORTERA NÄRVARO... 6 SKICKA KALLELSER... 11 Allmän info Uppe till höger finns ett frågetecken. Ställer

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

0. Inloggning till Symfoni

0. Inloggning till Symfoni Sidan 1 av 5 0. Inloggning till Symfoni Förutsättningar Symfoni för vårdgivare (hantering av förhandsbedömningar samt uppsökande verksamhet) Följande förutsättningar gäller för att Du skall kunna logga

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Denna presentation visar dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! Vi presenterar ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan skrivs ut

Läs mer

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul

Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul Användarmanual AuditBase, Kassafunktion/Fakturamodul 1 Kassafunktion Gå in under Dagplan, välj patientbokningar. Dagens patienter visas. Markera aktuell patient och högerklicka, välj A för ankommit. 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

[L2] Utgåva 2015:4 (v1.4) Manual - Libretto - Allmäntandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 53

[L2] Utgåva 2015:4 (v1.4) Manual - Libretto - Allmäntandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 53 Sidan 1 av 53 1. Allmäntandvård............................................................................... 2 1.1 ATV - Administration.......................................................................

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Reviderad: 2015-10-16 1 (11) Ansvarig: Andreas Sundberg, Systemförvaltare andreas.sundberg@nacka.se 08-718 89 19 Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Webbstödet GWA-Webb är tänkt som en administrativ

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Användarguide Medlemssystemet

Användarguide Medlemssystemet Användarguide Medlemssystemet Innehållsförteckning Sida Logga in 3 Användare 3 Navigering 4 Sök 4 Medlemsfliken 5 Prenumerationer 7 Skicka e-post 8 Statistik 10 Exportera till Excel 10 Skriva ut 12 Registrera

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i. Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i. Tandvårdsfönster Lathund Hantera boendeenheter i Sida 1/12 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-11-09 Första version 0.2 2012-11-26 Ändrat länken till Mindre ändring av skärmbild Sida 2/12 Innehållsförteckning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Partner Login

RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Applications Manual för Partner Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Partner Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Partner Login...

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

[L4] HSF Sidan 1 av 16

[L4] HSF Sidan 1 av 16 Sidan 1 av 16 1. 4. Ortodonti.................................................................................. 2 1.1 4.1. OTV - Översikt........................................................................

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer