Företagsmagasin. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag"

Transkript

1 Utgåva 2/2012 Företagsmagasin Huvudtema Automotive Läkemedel Ostermann: Automatisering för lister och beslag 4 Porsche: Vertikal 10 Pharmapool: Leverans 16 transport på ett enkelt sätt inom en dag

2 Redaktionellt Kära läsare, Automatisering för mellanstora företag? SSI Schäfer erbjuder även detta. Vår avdelning för automatiserade totalsystem inriktar sig medvetet till mellanstora företag och erbjuder rådgivning kring automatisering och fungerar som generalentreprenör vid genomförandet. Klaus Tersteegen Verkställande chef för SSI Schäfer i Neunkirchen Vi tar hänsyn till de medelstora företagens särskilda behov och krav och fi nner den optimala lösningen tillsammans i ett partnersamarbete. Detta gäller oavsett om resultaten består av manuellt hanterbara, eller av delvis eller helt automatiserade system. Här används givetvis SSI Schäfer-gruppens breda utbud av produkter och tjänster, som täcker in hela sortimentet av interna lager- och logistiksystem. I den här utgåvan av update presenterar vi några projekt som ger inblickar i arbetet på avdelningen för automatiserade totalsystem. Här får du veta mer om referensföretagen Ostermann, Bührig-Adam och Porsche Logistik. På så sätt visar vi hur effektiviteten kan förbättras med rätt grad av automatisering. Trevlig läsning önskar SSI SCHÄFER 2.0 I de sociala nätverkens tid har även SSI Schäfer slagit sig in på den spännande vägen med kommunikationsplattformar. Besök oss på Facebook eller Twitter. Du kan även läsa SSI Schäfer-bloggen på vår hemsida där vi diskuterar olika frågeställningar runt intralogistiken. Vi har lagt ut över 40 fi lmer på Youtube (www.youtube.com/user/warehouselogistics) där vi visar olika branschlösningar och ger intressanta inblickar i SSI Schäfers tillämpade teknik. Vi önskar Dig mycket nöje med surfandet och ser fram emot din feedback! Ditt SSI Schäfer-team 2

3 Innehåll Handel 15 Läkemedel, hälsooch hygienartiklar 4 Huvudtema Projekt Ostermann: Automatisering för lister och beslag Big Bang/Future Electronics/ ES3/Harrods/Lidl Projekt Natura/Pharmapool/ Health World/ Greiner Bio-One Projekt 10 Automotiv Projekt 9 Livsmedel Gerolsteiner/Jollibee Porsche Logistik/ VW Zentrum Ingolstadt/ Suvima 12 Industri Projekt Bührig-Adam/Waldner/ Staalmarkt/Graco/ PEI-Genesis 18 Projekt kompakt Projekt Nyhet Produkt AudiOptic/Carlsberg/ Creativ Company/Kuwaits jordbruks- och fi skeriministerium/ Gudang Garam 21 SSI Schäfer Inside Jubileum: 75 år med SSI Schäfer/ Partner till Volkswagen Motorsport/ Utbildningsinitiativ från SSI Schäfer Pallkran Exyz Update 2/2012 på Internet 3

4 Automatisering för lister och beslag Data och fakta Projektmål: Fullständig integration i befintligt SAP-landskap utan extra gränssnitt SAP-datatrafikanslutning av lagerprocesser i smådels-, hyll- och pallager SAP-materialflödesstyrning av det nya automatiska höglagret Leverans- och serviceomfattning: SAP TRM materialflödesstyrning för manuella och automatiska lagersektioner Integration och styrning av processerna från SAP WM/TRM Höglager med två gångar och dubbeldjup (L 120 m x B 15 m x H 24 m) 2 Pallkranar Transportörsystem Tak- och väggkonstruktion 4

5 Huvudtema Stålkonstruktion, transportörsystem och SAP-integration från ett och samma ställe. För riktad, tids- och vägoptimerad styrning av lagerprocesserna, transparent lagerhantering i realtid och en resurseffektiv, snabbare och exaktare orderbearbetning i ett enhetligt SAP-systemlandskap. Bocholt, Tyskland. Användningsanpassade lösningar och en gränssnittsreducerad IT-infrastruktur utgör grunden för en intelligent processtyrning och ett jämnt informationsfl öde på lagret. Mot denna bakgrund planerade Rudolf Ostermann GmbH i Bocholt, som erbjuder ett komplett sortiment för snickeri och inredningar och är en av Europas ledande inom postorderhandel med lister och beslag, en omfattande omstrukturering av sitt europeiska distributionscentrum. Företagets tillväxt håller i sig och de hittills manuella processerna ska därför optimeras med en SAP-datatrafi klösning. En andra projektfas inriktades på att automatisera varufl ödet mellan varuingång och -utgång genom ett omfattande materialfl ödeskoncept, inrättning av ett nytt höglager (HRL) och transportörsystem, samt genom att styra direkt via SAP WM/TRM. Uppdraget att genomföra hela projektet gick till SSI Schäfer i Neunkirchen, som blev generalentreprenör. Omkring olika lister (limband) och ytterligare artiklar, som t.ex. möbelhandtag, olika former av låd- och skåphandtag, garderobskrokar, arbetsplattor, skjutdörrar, lampor och rullgardiner står redo för leverans från distributionscentralen. Limbanden säljs främst som metervara. Sortimentet är främst avsett för snickerier, butiker, inredningssnickerier, objektörer och monteringssnickare. Det som bl.a. utmärker Ostermann är att man levererar små mängder och att leverans till kunderna sker inom 24 timmar. Alla inkommande uppdrag som tas emot före klockan 16 lämnar lagret samma dag förklarar en stolt Johannes Deckers som är logistikchef på Ostermann. SSI Schäfers materialfl ö- deskoncept med datatrafi klösning. processautomatisering och -styrning från det befi ntliga SAP-systemet ska göra att distributionslagret klarar både framtida krav och kan hävda sig i konkurrensen. Under genomförandefasen gjordes först en omställning av lagerprocessen till smådels-, hyll- och pallager till datatrafi k med materialfl ödesstyrning online. Processernas integration och styrning via SAP WM/TRM skapade förutsättningar för onlinehantering och för en vägoptimerad koordinering av inlagring, plockning, påfyllning och truckkörning. Aktiveringen av SAP TRM-standardkomponenterna gör att transportuppdrag från SAP WM kan hanteras som enskilda uppgifter på lagret säger Martin Fröschl, SAP-projektledare på SSI Schäfer, för att förklara fördelarna. Tack vare TRM-komponenterna, deras anpassning till distributionscentralens fysiska förutsättningar och konfi gurationen av resursstyrning har sedan grunden lagts för att ansluta fl er automatiska anläggningsområden och för processtyrning direkt via befi ntlig SAP WM. Transportörsystemet och den nya höglagret skapades och installerades under den andra projektfasen. Efter en byggtid på åtta månader tog listspecialisten i Bocholt sitt nya lager i drift i maj Med över extra pallavställningsplatser har Ostermann därmed nästan fördubblat sin lagerkapacitet på orten till totalt pallavställningsplatser. Höglagret, som har två gångar och dubbeldjup, är byggt i siloformat med måtten 120 m x 15 m x 24 m och styrs helt via SAP WM/TRM. En fullständig och sömlös integration i vårt befi ntliga SAP-system utan mellankomponenter som är känsliga för gränssnittskonfl ikter. Hela anläggningen och SAP-anläggningsstyrningen fungerar problemfritt, säger Johannes Teriete, IT-chef på Ostermann. SSI Schäfers SAP-team gjorde ett fantastiskt jobb. Automatiseringen och den nya IT-lösningen har gjort varuingångshanteringen mycket snabbare sammanfattar även Ostermanns nöjde logistikchef. Den höga ytanvändningen och de automatiserade processerna med höglagret har ökat både tillgängligheten och leveransberedskapen avsevärt. De erbjuder en prestanda som gör att vi är välrustade för fortsatt tillväxt och utökning av vår servicenivå. I Ostermanns nya distributionscentra plockar medarbetarna numera omkring ordrar varje dag Automatisk påfyllning: När pallarna kommer till utförselplatsen skannas de av truckföraren, som på sin monitor ser mållagerplatsen 5

6 Handel Papper är historia Modernisering av logistikcentralen i Celje Celje, Slovenien. Big Bang d.o.o. är marknadsledande i Slovenien inom ljud-, video- och datorprodukter, och bestämde sig för att börja använda lagerhanteringsprogrammet WAMAS. Tillsammans med Salomon Automation började Big Bang på våren 2012 att modernisera logistikcentralen i Celje. Härifrån sker leveranser till de 19 detalj- och partihandelsfi lialerna i Slovenien. Av en yta på mer än m2 lagras de artiklarna fördelat på över pallplatser. Varje månad levereras fl er än artiklar härifrån. Med lagerhanteringssystemet WAMAS 4.9 styrs alla processer från varuinförsel via plockning till varuutförsel. Pick-by- Voice-, Pick-by-Light- och radioplockning är här helt integrerat. Big Bang valde till slut WAMAS av följande skäl: Papperslösa affärsprocesser, enkelt att hantera systemet, mer än 50 % högre lagerbelastning, ökat antal plockningar och lägre felkvot. Dagligen bearbetas uppdrag, totalt ca plockningar, på distributionscentralen i Singapore och skickas iväg. 20 % större omsättning tack vara utökad anläggning Singapore. Future Electronics har sitt huvudkontor i Kanada och är en internationellt verksam distributions- och marknadsföringspartner för tillverkare av halvledare och elektroniska komponenter. Företaget har under de senaste åren inrättat tre centrala distributionscentraler för regionerna Amerika, EMEA och Asien. Därifrån får mottagarna sina beställningar inom som mest tre dagar. För oss är logistiken en av de viktigaste konkurrensfaktorerna betonar Martin Bates, som är Senior Director Operations hos Future Electronics för regionen Östasien gav Future Electronics SSI Schäfer i uppdrag att skapa och utrusta intralogistiken i den nya distributionscentralen i Singapore. Basis för materialfl ödena: En behållartransportanläggning, fyra helautomatiska Universal Buffer System (UBS) som buffert- och konsolideringslager, 14 bearbetningsplatser för kvalitetssäkring och uppdragshantering samt ett manuellt plockningslager beslöt sig kontrakt- och distributionslogistikern för att förverkliga planerna på att utöka anläggningen. Genom att inrätta ytterligare åtta bearbetningsplatser kunde uppdragsgenomströmningen utökas och antalet behållare som förs runt av transporttekniken kunde minskas kraftigt. För mellanlagring av det ökade antalet uppdrag som hanteras samtidigt utökade vi även buffertkapaciteten genom att installera ytterligare en UBS säger Dieter Gelowicz, projektledare på SSI Schäfer. Ett uppdrag kan omfatta upp till 100 olika behållare. Just sådana stora uppdrag har stigit kraftigt i antal under de gångna månaderna. Tack vare den utökade anläggningen kan vi förbättra effektiviteten med ytterligare 20 % sammanfattar Bates. 6

7 Handel Genomgående automatiserade processer från varuinförsel till varuutförsel ES3 LLC har tillsammans med SSI Schäfer genomfört en ytterligare automatisering av sin distributionscentral i York i samarbete med C&S Wholesale Grocers, som är USA:s ledande livsmedelsgrossist. Vid varumottagningen sker härnäst en teach-inprocess för registrering av IT-stamdata York, PA, USA. ES3:s logistikcentrum har under de senaste åren vuxit till ett av USA:s största automatiserade livsmedelslager. Omkring olika artiklar, livsmedel och hushållsvaror lagras i det ca m2 stora komplexet. Varorna levereras från producenterna, plockas fi lialanpassat och överlämnas till transportörerna för vidarebefordran till detaljhandlarna. Dennis Senovich, företagsledare på ES3, förklarar den stora utmaningen: Branschtrenden går mot ett högre antal artikelpositioner med lägre omsättningshastighet. ES3 sökte en kompakt helhetslösning som inte bara automatiserade lagerprocesserna utan även de uppdragsspecifi ka Case Pickings och sändningarnas leveransförberedelser. Den optimala lösningen för den planerade utbyggnaden var det innovativa konceptet Schäfer Case Picking (SCP) i kombination med Schäfer Tray System (STS). SCP är ett tekniskt mycket genomarbetat automatiseringssystem, som löser de komplexa problemen med plockningsprocesser och en stabil pallbildning säger Senovich. SSI Schäfers lösning erbjuder nästan brickavställningsplatser med olika höjdklasser i sitt SCP-höglager. Materialfl öden och plockningsplatser fi nns på olika våningsplan vilket möjliggör en genomströmning av över varukartonger per dag. ES3 har därmed ett av USA:s största, modernaste och mest effektiva helautomatiska Case- Pick-system. SCP är en fullständigt anpassad, modulärt uppbyggd och utvidgningsbar systemlösning säger Christoph Schenk, projektansvarig på SSI Schäfer. Därför kunde vi erbjuda ES3 en automatiseringslösning som omfattar hela processen från varumottagning via lagring till fi lialanpassad och volymoptimerad pallbildning. Nu slipper medarbetarna de lagerarbeten som belastar kroppen. SSI Schäfer har installerat tre av de modulära Schäfer Case Picking-systemen, lagerhanteringssystemet och ett intelligent styrsystem med packmönstergeneratorn Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG). I samspel med data från WMS gör SPPG en snabb uträkning av den pallbyggplan som är optimal för leveranspallarna. WMS använder sedan SCP-systemet är anpassat till en genomströmning på upp till 74 pallar i timmen med cases De fyllda pallarna sänks till varuutförselnivån och lindas automatiskt in av en integrerad foliesträckare denna information för att inleda de operativa processerna för den automatiska pallbildningen. Lösningens framgångar bekräftades nyligen av välkända Research Strategies Committee (RSC) inom USA:s Council of Supply Chain Management Professionals, Illinois. Föreningen för Supply Chain Managers gav bl.a. ES3 en utmärkelse som bästa och mest innovativa logistiklösning och belönade utvidgningsprojektet i York med Supply Chain Innovation Award matningsband hanterar per SCP-modul 3 pallrobotar, dvs. totalt 9 pallrobotar konsoliderar kartongerna enligt uppdrag i SCP-anläggningen 7

8 Handel Thatcham, Storbritannien. Lyxvaruhuset Harrods har öppnat sin helt nya distributionscentral i Thatcham, Newbury. SSI Schäfer har försett den m2 stora distributionscentralen med den modernaste tekniken. Nu är lagret helt funktionsdugligt och övertar hela varudistributionen för verksamheten i Knightsbridge och Harrods övriga försäljningsställen i Storbritannien. Under omställningsfasen kunde SSI Schäfer garantera att anläggningen skulle kunna tas i drift inom 15 månader. Logistikcentralen har även fått ett mycket gott betyg av BREEAM, som är ett brittiskt certifi eringssystem för hållbarhet. Man framhöll främst den höga energieffektiviteten och de utmärkta avfallssorteringsanläggningarna. Den nya lagerutrustningen möjliggör en snabbare varugenomströmning där påfyllning sker oftare och med bättre precision vilket genererar en större lagerkapacitet. Den särskilda höghyllan för stora artiklar kan hanteras via ett speciellt Man-up-fordon Optimerad logistik för lyxvaror SSI Schäfer utrustar Harrods med ett automatiskt lager- och plockningssystem samt med SAP EWM SSI Schäfer levererade ett smalgångslager som uppfyller de krav som ställs för företagets framtida omsättning och tillväxt. Dessutom installerade logistikleverantören ett automatiskt lageroch plockningssystem med följande beståndsdelar: Ett automatiskt smådelslager med 4 gångar, plockningstransportörteknik med automatiskt etiketteringssystem, gods-to-man-arbetsplatser med Pick-to-Tote-teknik, truckledssystem, hyllor för stora artiklar, en särskild höghylla för stora artiklar, som hanteras manuellt via ett särskilt Man-up-fordon, arbetsplatser för hantering av inkommande artiklar som ska till fi lialerna, fi lialtransportbehållare och övrig verksamhetsutrustning. Med SAP EMW MFS har SSI Schäfer levererat ett lagerhanterings- och materialfl ödesstyrsystem som ger Harrods mer transparenta och effektivare lagerprocesser, både avseende manuell och automatisk hantering. I projektets inledning sökte vi en leverantör av nyckelfärdiga anläggningar som kan omsätta projektet och organisera hela lagerinredningen. I SSI Schäfer hittade vi den partner vi sökte. Fackkompetensen inom systemintegration, planering, installation, leverans, kontinuerlig service och underhållsstöd visade sig vara ett vinnande recept för ett byte av verksamhetsort i denna omfattning sammanfattar Simon Finch, Deputy Director, Distribution, Harrods. Filialanpassade leveranser Lidl plockar med Schäfer Case Picking System Kirchheim/Teck, Tyskland. SSI Schäfer har utökat logistikcentralen som tillhör livsmedelskoncernen Lidl i Kirchheim/Teck med ett automatiserat plockningslager. Utöver ett Schäfer Case Picking-system (SCP) ingår ett höglager med fem gångar och ca pallavställningsplatser samt ett Schäfer Tray System (STS) med avställningsplatser i leverans- och serviceomfattningen. Den största utmaningen vid genomförandet var de mycket höga kraven på pallsammanställning och godshantering. Systemet garanterar nu att pallarna är optimalt packade med hänsyn till både transport och varuförvaring i fi lialen. Under det här året avslutades projektet med framgång. Vid sidan av omsättningen av denna modulära, skalbara och nästan obegränsat utvidgningsbara totallösning sätter Lidl särskilt stort värde i det partnerliknande och lösningsinriktade samarbetet med SSI Schäfer. Harrie Swinkels, VD SSI Schäfer Noell GmbH (l.); Sebastian Stegeman, chef för affärsområdet intralogistik, Lidl Stiftung & Co. KG (r.) 8

9 Livsmedel Vatten överallt! Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co har tagit ett nytt kompaktlager i drift. Gerolstein, Tyskland. Förutom en toppmodernt transportörsystem ingår även ett helautomatiserat kanallager baserat på Schäfers Lift&Run-koncept i leverans- och serviceomfattningen. I nuläget fi nns det pallavställningsplatser för mineralvattenprodukter och mineralvattenbaserade läskedrycker som hanteras via en materialfl ödes- lagerstyrningsdator som har utvecklats särskilt för Gerolsteiner. I synnerhet innebär möjligheten att lasta upp till tio lastbilar samtidigt en verklig effektivitetsförbättring av företagets logistik, förklarar Ulrich Rust, teknikchef på Gerolsteiner. Sedan september 2012 står knappt pallavställningsplatser till förfogande. Gerolsteiner investerar medvetet i återanvändningsbara förpackningar och i engångsförpackningar för att erbjuda ett brett produktsortiment som uppfyller kundernas önskemål. Det gäller att synkronisera denna mångfald vid påfyllning och lagring säger Rust. Med det koncentrerade utrymmet och tack vare den toppmoderna tekniken kan vi erbjuda kunderna en ännu mer fl exibel och snabb efterfrågehantering. I och med detta uppdrag framhäver SSI Schäfer återigen sin ledande position inom komplexa systemlösningar för dryckesbranschen. 4 blir 1 Filippinernas största snabbmatsföretag sammanförde 4 av sina märken till en logistikcentral Parañaque City, Filippinerna. Jollibee Foods Corporation (JFC) har över 750 fi lialer i hela landet och är därmed Filippinernas största snabbmatsföretag. Nyligen öppnade företaget en ny distributionscentral, där 4 märken sammanförs i ett lager och där företaget kan förbereda sig för en fortsatt framtida tillväxt. För att nå detta mål valde man SSI Schäfer som partner för att modernisera sitt distributionsförlopp genom ett effektivt plockningssystem och ett automatiskt sorteringssystem. Det m2 stora torrlagret i Parañaque City har nu plocknings- och sorteringssystem som har planerats och byggts i SSI Schäfers produktionsanläggningar i Malaysia och Österrike. Projektet består av en anläggning i 3 plan med 862 plockningsplatser för pallar och plockningsplatser för kartonger i kolligenomgångshyllorna. Artiklar plockas, förses med streckkod, etiketteras och överlämnas sedan till transportörsystemet. Där skannas de och sorteras automatiskt efter fi lial för att sedan skickas till någon av de många JFC-restaurangerna. Lagret, som är en del av JFC:s m2 stora anläggning, togs i drift i maj 2012 och försörjer nu företagets restaurangkedjor: Från fl aggskeppet Jollibee till den kinesiska snabbmatskedjan Chowking och den italienska kedjan Greenwich. Tack vare logistikcentralen får företaget en snabb plockning och snabba leveranser. 9

10 Automotiv Vertikaltransport på ett enkelt sätt Schäfer Vertical System kan användas parallellt för in- och utförsel. Flexibel automatiseringslösning för det statiska smådelslagret hos utveckling av dellogistisk på Porsche Logistik GmbH Sachsenheim, Tyskland. I februari 2011 fi ck SSI Schäfer i uppdrag av Porsche Logistik GmbH att utrusta det nya centrala reservdelslagret, som i framtiden ska garantera att utvecklingsavdelningen kan förses med delar. I det m2 stora lagerkomplexet för utveckling av dellogistik sker dagligen 350 införslar och ca utförslar. För de medelstora och stora delarna har SSI Schäfer inrett tre statiska pallager mellan februari och augusti Ett smalgångslager med 12 gångar och pallavställningsplatser samt ett pallager med 7 gångar och ytterligare avställningsplatser. Stora delar förvaras bl. a. i ett pallager med 1 gång och 140 avställningsplatser. För lagring av smådelar inrättades ett hyllställslager med 2 våningsplan på en fribärande plattform. Fördel: Lagerhallens höjd används och samtidigt står golvytan till förfogande för hantering av varuinförsel och -utförsel. På de två gånger m2 stora plattformsytorna har nästan hyllmeter installerats för lagring av smådelsbehållare på upp till 15 kg - totalt är behållare i omlopp. Smådelslagret ska täcka toppar och dessutom möjliggöra ytterligare ökningar av genomströmningen, säger Sascha Drechsler, planerare hos Porsche. Detta innebär svängningar på minst +/- 20 procent. Det hade två vanliga vertikaltransportörer inte klarat. Anläggningen hade varit överdimensionerad med tre hissar. Redan under genomförandefasen utvecklade intralogistikspecialisterna från SSI Schäfer en helt ny transporttekniklösning tillsammans med planeringsavdelningen på Porsche Logistik. In- och utförselprocesserna är konsekvent åtskilda från varandra och sker i huvudsak enligt principen man-to-gods. Artiklarna för smådelslagret packas om i behållaren och staplas på plockningsvagnar. Schäfer Vertical System (SVS) hanterar båda plattformsnivåerna. Det kan användas parallellt för in- och utförsel. Värt att notera: I jämförelse med enkla vertikaltransportörer sker transportprocesserna automatiskt. Medarbetarna för rullvagnarna till en överlämningsstation och väljer önskad plattformsnivå via knappbrytare. Därefter förlöper processerna självständigt. För oss är det viktigaste ett effektivt materialfl öde. Den intelligenta sammankopplingen av beprövad teknik och automatiseringskomponenter har skapat ett övertygande systemkoncept, sammanfattar Drechsler. En processoptimerad utveckling som gör att vi kan förverkliga genomströmningsvolymer och tillväxtpotentialer. 10

11 En central i förändring En omstrukturering gav mer plats för mobil utrustning och ett nytt däcklager. Ingolstadt, Tyskland. En välstrukturerad analys av bestånd och funktioner visade oss vägar vi inte hade ansett vara möjliga, men som erbjuder oss en tydlig optimeringspotential. Det övertygade oss, säger Lorenz Büchl, servicechef på VW Ingolstadt. På så sätt fi ck SSI Schäfer i uppdrag att framställa en projektstudie. Inom ramen för studien gavs det utrymme som står till förfogande inom tre områden: a) ett nytt dellager i 2 plan enligt locatorprincipen b) ett utrymme Över 80 % av verktygen ligger platsbesparande i modullådor och standardutdragslådor. för mobil utrustning med anslutande specialverktygsområde c) ett individuellt kunddäckslager. Resultat: Det nya lagret är avsevärt mer effektivt och upptar endast ca 40 % av det tillgängliga utrymmet. Projektstudien gav även klara besked om kostnader och projektförloppet som delades in i 7 sekvenser gav bindande information om den personalinsats som krävs. SSI Schäfer fi ck i uppdrag att hantera den fortsatta planeringen och inredningen av reservdels-, specialverktygs- och däcklagret och ta hand om servicearbetet. Vilket innebar Flyttplanering, organisation och support. 12 veckor stod till förfogande för hela projektet. Allt skedde under pågående drift. Varje steg planerades i detalj i förväg och den löpande driften stördes så lite som möjligt. Den största överraskningen var specialverktygslagret enligt locatorprincipen. Specialverktygens platsbehov kunde I det individuella däcklagret fi nns det plats för stora delar i det undre området. minskas med ca 50 %. Över 80 % av verktygen ligger nu platsbesparande och säkert i modullådor och standardutdragslådor i R De återstående verktygen förvaras lättåtkomligt i samma system på hyllplan resp. på hål- och gallerväggar. Varje lagerplats är nu exakt defi nierad och märkt på tre sätt: med lagerplatsnummer, streckkod och piktogram. I lagret är modullådorna samt lagerplatsnummer och tillhörande streckkod fasta beståndsdelar i systemet. Därmed är VW välrustat inför framtiden. Korta vägar och optimal tillgänglighet i reservdelslagret Quart de Poblet, Spanien. Tack vare ett individuellt utvecklat lagerkoncept från SSI Schäfer har Suvima S.A. byggt ut sin logistikanläggning på ett framtidsinriktat sätt. Suvima är sedan 1960 ett ledande företag inom försäljning av reservdelar till bilbranschen, nyttofordon och jordbruksmaskiner. Företaget har sitt säte i Valencia och är sedan början av 2010 medlem av förbundet Grupo Auto Unión España (GAUE). På 13 platser i regionerna Valencia och Castilla La Mancha lagras över artiklar. Man byggde om huvudlagret i Quart de Poblet för att få en bestående effektivitetsökning. Lagret är indelat i två områden. Den specialanpassade hyllanläggningen i 3 plan, R 3000, erbjuder över m2 för modern lagring och plockning av leverantörsdelarna. De 615 avställningsplatserna i pallstället PR 600 fungerar som buffert och lager för stora, skrymmande delar. Förutom installation av dessa moderna hyllanläggningar ingick även koniska fl ergångsbehållare i leveransen från SSI Schäfer. Det intelligenta systemkonceptet garanterar ett friktionsfritt varufl öde och ger Suvima tillräckliga kapaciteter även inför framtiden. Hyllanläggningen i 3 plan erbjuder över m2 för modern lagring och plockning av leverantörsdelarna 11

12 Industri Så enkelt är det: Installera programmet och kör! Det nya lagerhanteringssystemet WAMAS GO! skapar effektiva processer hos Bührig-Adam GmbH i centrallagret i Barleben utanför Magdeburg Barleben, Tyskland. Bührig-Adam är ett regionalt partihandels- och serviceföretag inom valslager, drifts- och tätningsteknik samt hydraulik. I centrallagret fi nns det några hyllsystem från SSI Schäfer, som kommer från uppdrag under de senaste åren. Tack vare sin kompetenta tekniska rådgivning och den föreslagna lösningen kunde 3D-bild över lagerstrukturen i Barleben SSI Schäfer erbjuda vad Bührig-Adam önskade. I lagerkomplexet i Barleben står ett höglager baserat på hyllsystemet R 7000 med totalt fack som hanteras manuellt av en Man-up-truck. Därutöver ingår en hyllanläggning med fack och en förstärkt hylla för 60 Euro-pallar i lagerinredningen. Här förvaras produkter av de mest skilda storlekar och vikter: Från enstaka små tätningsringar via medelstora kul- och rullager till tunga maskinhus på pallar. Centrallagret har plats för totalt ca artiklar och dagligen plockas ca 120 uppdrag. I det manuellt hanterade lagret installerade intralogistikspecialisten i början av 2012 dessutom lagerhanteringssystemet (LVS) WAMAS GO!. LVS baseras till 100 % på det framgångsrika WAMAS-logistikprogrammet och uppfyller i hög grad de medelstora kundernas logistiska krav. Tack vare SSI Schäfer kunde det nya systemet integreras i det dagliga arbetet snabbt och friktionsfritt. WAMAS GO! gör det nu möjligt att kontrollera de dagliga lagerprocesserna ännu bättre och att optimera dem sammanfattar Dr. Burkhard Bührig, innehavare av Bührig-Adam. Dessutom har vi fått en bättre processäkerhet, högre plockningseffektivitet och även skapat förutsättningar för en enklare och säkrare inventering. LVS resulterar även i en förtätning av lagerplatserna, optimerade vägar, beståndssäkerhet och felreducering. För den händelse att Bührig- Adam planerar att i framtiden bygga ut lagret så kan WAMAS GO! tack vare sin modulkonstruktion anpassas snabbt och fl exibelt till de utökade uppgifterna. 12

13 Industri Första drifttagning WALDNER Laboreinrichtungen ökar kvaliteten och förbättrar produktionsprocessen med SSI Autocruiser Wangen, Tyskland. WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG är ett företag i WALDNER-gruppen. Under mer än 60 år har det sydtyska företaget utvecklat och tillverkat laboratorieinredning för alla behov. I årtionden har WALDNER varit Europas ledande tillverkare av laboratorieinredningssystem för industrier, universitet, skolor och sjukhus. Inom ramen för omfattande moderniseringsplaner och processförbättringar i produktionen ville WALDNER ha en passande, prisvärd och fl exibel transportlösning som kan hantera en modernare produktion. SSI Schäfer i Graz implementerade först SSI Autocruiser, som första gången presenterades på CeMAT För WALDNER är det särskilt viktigt att lösningen med SSI Autocruiser är anpassningsbar och kan utökas när som helst. Detta är framför allt intressant med tanke på den produktionshall som ska byggas under 2013, när transportsystemet ska byggas ut. Därför är lösningen med SSI Autocruiser idealisk: Den ger stor fl exibilitet, enkel hantering och en prisvärd skalbarhet. SSI Autocruiser ger stor fl exibilitet, enkel hantering och en prisvärd skalbarhet. Ett stöd av stål Culemborg, Nederländerna. Staalmarkt ingår i BCB International Steel Group och hanterar alla typer av metall och plast, samt erbjuder tillhörande servicetjänster i Nederländerna. Nyligen utökades utbudet med Workplace Service, dvs. Staalmarkt levererar måttanpassade och avgradade material direkt till kundens arbetsplats. Tack vare den här processinriktade ansatsen kan våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Martien Menting, regionchef på Staalmarkt. Staalmarkt gav SSI Schäfer i uppdrag att inreda den nya lagerhallen i den tionde fi lialen i Culemborg. Resultatet: En högeffektiv, specialanpassad lagerlayout med olika hyllsystem bestående av hyllplan, grenställ och pallhyllor. Tack vare att SSI Schäfer analyserade vår logistikdata får vi en snabb överblick över våra befi ntliga fi lialers service och förbättringar, säger Gert de Graaf, fi lialchef i Culemborg. För att traverserna ska användas oftare, men på kortare sträckor, är de nya grenställs- och pallhyllorna vridna i 90 mot körriktningen. Dessutom fi nns det nu en tydlig åtskillnad mellan lagring och bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium. I samband med detta skapades en omlastningsplats för långa godsstycken med rullbanor för varuinförsel och -utförsel. 13

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar:

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: OUR STORY SAP KUNDER BERÄTTAR Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: Vad har SAP för kompetens? Vilka SAP-kunder finns i min bransch? Vilken

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014 En del e-handelsbolag har problem att ta steget från att bara fokusera på tillväxt. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNIK Paketautomaterna är här GINA TRICOT Så minskar de returerna STADIUM Rullar in

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar.

Würth imponerar Så lyckas det världsledande industriföretaget hantera 200 000 artiklar i sortimentet utan att tappa några bollar. Som VD för Cervera, med förståelse för logistikfrågor ur ett ledningsperspektiv, blir hon en utmärkt representant för detaljhandeln Mats Abrahamsson om att Cerveras vd Yvonne Magnusson tar plats i juryn

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 8. November2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Tema: Lager Reportage från Ahlsells megalager Röststyrning och autotruckar hos Coop RFID

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden tempo Logistiktidningen Temp o. En affärstidning från P osten logistik. 4.2012 FRAMTIDENS EKONOMI Råvarupriserna stiger och kraven på miljöeffektiva produkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk

Magazine. Moods of Norway. Goda relationer. QlikView. inspiration? Konga Bruk Magazine #9 2012 pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. Moods of Norway sid 8. Ett av Norges mest framgångsrika fashionföretag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Samtliga personer på bilderna är medarbetare på Scribona. Omslagsmodell: Therese Gausland, Scribona AS, Norge

ÅRSREDOVISNING. Samtliga personer på bilderna är medarbetare på Scribona. Omslagsmodell: Therese Gausland, Scribona AS, Norge En webbaserad version av denna årsredovisning finns på www.scribona.se 2 0 0 1 ÅRSREDOVISNING Samtliga personer på bilderna är medarbetare på Scribona. Omslagsmodell: Therese Gausland, Scribona AS, Norge

Läs mer

replik Det sa bara klick Cyberphotos väg till e-succé Onoff trimmar sina rutiner Så blev Polaris stora i Japan Därför tömde Golfstore lagret

replik Det sa bara klick Cyberphotos väg till e-succé Onoff trimmar sina rutiner Så blev Polaris stora i Japan Därför tömde Golfstore lagret replik EN NYHETSTIDNING FRÅN POSTEN OM LOGISTIK NUMMER 1/2006 #1 NYCKELN TILL FRAMGÅNG STEFAN LINDGREN EKONOMICHEF PÅ CYBERPHOTO Det sa bara klick Cyberphotos väg till e-succé Onoff trimmar sina rutiner

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12

GLOBAL NÄRVARO LOKAL KUNSKAP. Tema. Färre händer hanterar kontanterna 11. Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #3 2013 Färre händer hanterar kontanterna 11 Ergonomiska kassaskåp spar tid och förebygger skador 12 Skräddarsydd säker förvaring 16 Tema GLOBAL NÄRVARO LOKAL

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer