Företagsmagasin. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag"

Transkript

1 Utgåva 2/2012 Företagsmagasin Huvudtema Automotive Läkemedel Ostermann: Automatisering för lister och beslag 4 Porsche: Vertikal 10 Pharmapool: Leverans 16 transport på ett enkelt sätt inom en dag

2 Redaktionellt Kära läsare, Automatisering för mellanstora företag? SSI Schäfer erbjuder även detta. Vår avdelning för automatiserade totalsystem inriktar sig medvetet till mellanstora företag och erbjuder rådgivning kring automatisering och fungerar som generalentreprenör vid genomförandet. Klaus Tersteegen Verkställande chef för SSI Schäfer i Neunkirchen Vi tar hänsyn till de medelstora företagens särskilda behov och krav och fi nner den optimala lösningen tillsammans i ett partnersamarbete. Detta gäller oavsett om resultaten består av manuellt hanterbara, eller av delvis eller helt automatiserade system. Här används givetvis SSI Schäfer-gruppens breda utbud av produkter och tjänster, som täcker in hela sortimentet av interna lager- och logistiksystem. I den här utgåvan av update presenterar vi några projekt som ger inblickar i arbetet på avdelningen för automatiserade totalsystem. Här får du veta mer om referensföretagen Ostermann, Bührig-Adam och Porsche Logistik. På så sätt visar vi hur effektiviteten kan förbättras med rätt grad av automatisering. Trevlig läsning önskar SSI SCHÄFER 2.0 I de sociala nätverkens tid har även SSI Schäfer slagit sig in på den spännande vägen med kommunikationsplattformar. Besök oss på Facebook eller Twitter. Du kan även läsa SSI Schäfer-bloggen på vår hemsida där vi diskuterar olika frågeställningar runt intralogistiken. Vi har lagt ut över 40 fi lmer på Youtube (www.youtube.com/user/warehouselogistics) där vi visar olika branschlösningar och ger intressanta inblickar i SSI Schäfers tillämpade teknik. Vi önskar Dig mycket nöje med surfandet och ser fram emot din feedback! Ditt SSI Schäfer-team 2

3 Innehåll Handel 15 Läkemedel, hälsooch hygienartiklar 4 Huvudtema Projekt Ostermann: Automatisering för lister och beslag Big Bang/Future Electronics/ ES3/Harrods/Lidl Projekt Natura/Pharmapool/ Health World/ Greiner Bio-One Projekt 10 Automotiv Projekt 9 Livsmedel Gerolsteiner/Jollibee Porsche Logistik/ VW Zentrum Ingolstadt/ Suvima 12 Industri Projekt Bührig-Adam/Waldner/ Staalmarkt/Graco/ PEI-Genesis 18 Projekt kompakt Projekt Nyhet Produkt AudiOptic/Carlsberg/ Creativ Company/Kuwaits jordbruks- och fi skeriministerium/ Gudang Garam 21 SSI Schäfer Inside Jubileum: 75 år med SSI Schäfer/ Partner till Volkswagen Motorsport/ Utbildningsinitiativ från SSI Schäfer Pallkran Exyz Update 2/2012 på Internet 3

4 Automatisering för lister och beslag Data och fakta Projektmål: Fullständig integration i befintligt SAP-landskap utan extra gränssnitt SAP-datatrafikanslutning av lagerprocesser i smådels-, hyll- och pallager SAP-materialflödesstyrning av det nya automatiska höglagret Leverans- och serviceomfattning: SAP TRM materialflödesstyrning för manuella och automatiska lagersektioner Integration och styrning av processerna från SAP WM/TRM Höglager med två gångar och dubbeldjup (L 120 m x B 15 m x H 24 m) 2 Pallkranar Transportörsystem Tak- och väggkonstruktion 4

5 Huvudtema Stålkonstruktion, transportörsystem och SAP-integration från ett och samma ställe. För riktad, tids- och vägoptimerad styrning av lagerprocesserna, transparent lagerhantering i realtid och en resurseffektiv, snabbare och exaktare orderbearbetning i ett enhetligt SAP-systemlandskap. Bocholt, Tyskland. Användningsanpassade lösningar och en gränssnittsreducerad IT-infrastruktur utgör grunden för en intelligent processtyrning och ett jämnt informationsfl öde på lagret. Mot denna bakgrund planerade Rudolf Ostermann GmbH i Bocholt, som erbjuder ett komplett sortiment för snickeri och inredningar och är en av Europas ledande inom postorderhandel med lister och beslag, en omfattande omstrukturering av sitt europeiska distributionscentrum. Företagets tillväxt håller i sig och de hittills manuella processerna ska därför optimeras med en SAP-datatrafi klösning. En andra projektfas inriktades på att automatisera varufl ödet mellan varuingång och -utgång genom ett omfattande materialfl ödeskoncept, inrättning av ett nytt höglager (HRL) och transportörsystem, samt genom att styra direkt via SAP WM/TRM. Uppdraget att genomföra hela projektet gick till SSI Schäfer i Neunkirchen, som blev generalentreprenör. Omkring olika lister (limband) och ytterligare artiklar, som t.ex. möbelhandtag, olika former av låd- och skåphandtag, garderobskrokar, arbetsplattor, skjutdörrar, lampor och rullgardiner står redo för leverans från distributionscentralen. Limbanden säljs främst som metervara. Sortimentet är främst avsett för snickerier, butiker, inredningssnickerier, objektörer och monteringssnickare. Det som bl.a. utmärker Ostermann är att man levererar små mängder och att leverans till kunderna sker inom 24 timmar. Alla inkommande uppdrag som tas emot före klockan 16 lämnar lagret samma dag förklarar en stolt Johannes Deckers som är logistikchef på Ostermann. SSI Schäfers materialfl ö- deskoncept med datatrafi klösning. processautomatisering och -styrning från det befi ntliga SAP-systemet ska göra att distributionslagret klarar både framtida krav och kan hävda sig i konkurrensen. Under genomförandefasen gjordes först en omställning av lagerprocessen till smådels-, hyll- och pallager till datatrafi k med materialfl ödesstyrning online. Processernas integration och styrning via SAP WM/TRM skapade förutsättningar för onlinehantering och för en vägoptimerad koordinering av inlagring, plockning, påfyllning och truckkörning. Aktiveringen av SAP TRM-standardkomponenterna gör att transportuppdrag från SAP WM kan hanteras som enskilda uppgifter på lagret säger Martin Fröschl, SAP-projektledare på SSI Schäfer, för att förklara fördelarna. Tack vare TRM-komponenterna, deras anpassning till distributionscentralens fysiska förutsättningar och konfi gurationen av resursstyrning har sedan grunden lagts för att ansluta fl er automatiska anläggningsområden och för processtyrning direkt via befi ntlig SAP WM. Transportörsystemet och den nya höglagret skapades och installerades under den andra projektfasen. Efter en byggtid på åtta månader tog listspecialisten i Bocholt sitt nya lager i drift i maj Med över extra pallavställningsplatser har Ostermann därmed nästan fördubblat sin lagerkapacitet på orten till totalt pallavställningsplatser. Höglagret, som har två gångar och dubbeldjup, är byggt i siloformat med måtten 120 m x 15 m x 24 m och styrs helt via SAP WM/TRM. En fullständig och sömlös integration i vårt befi ntliga SAP-system utan mellankomponenter som är känsliga för gränssnittskonfl ikter. Hela anläggningen och SAP-anläggningsstyrningen fungerar problemfritt, säger Johannes Teriete, IT-chef på Ostermann. SSI Schäfers SAP-team gjorde ett fantastiskt jobb. Automatiseringen och den nya IT-lösningen har gjort varuingångshanteringen mycket snabbare sammanfattar även Ostermanns nöjde logistikchef. Den höga ytanvändningen och de automatiserade processerna med höglagret har ökat både tillgängligheten och leveransberedskapen avsevärt. De erbjuder en prestanda som gör att vi är välrustade för fortsatt tillväxt och utökning av vår servicenivå. I Ostermanns nya distributionscentra plockar medarbetarna numera omkring ordrar varje dag Automatisk påfyllning: När pallarna kommer till utförselplatsen skannas de av truckföraren, som på sin monitor ser mållagerplatsen 5

6 Handel Papper är historia Modernisering av logistikcentralen i Celje Celje, Slovenien. Big Bang d.o.o. är marknadsledande i Slovenien inom ljud-, video- och datorprodukter, och bestämde sig för att börja använda lagerhanteringsprogrammet WAMAS. Tillsammans med Salomon Automation började Big Bang på våren 2012 att modernisera logistikcentralen i Celje. Härifrån sker leveranser till de 19 detalj- och partihandelsfi lialerna i Slovenien. Av en yta på mer än m2 lagras de artiklarna fördelat på över pallplatser. Varje månad levereras fl er än artiklar härifrån. Med lagerhanteringssystemet WAMAS 4.9 styrs alla processer från varuinförsel via plockning till varuutförsel. Pick-by- Voice-, Pick-by-Light- och radioplockning är här helt integrerat. Big Bang valde till slut WAMAS av följande skäl: Papperslösa affärsprocesser, enkelt att hantera systemet, mer än 50 % högre lagerbelastning, ökat antal plockningar och lägre felkvot. Dagligen bearbetas uppdrag, totalt ca plockningar, på distributionscentralen i Singapore och skickas iväg. 20 % större omsättning tack vara utökad anläggning Singapore. Future Electronics har sitt huvudkontor i Kanada och är en internationellt verksam distributions- och marknadsföringspartner för tillverkare av halvledare och elektroniska komponenter. Företaget har under de senaste åren inrättat tre centrala distributionscentraler för regionerna Amerika, EMEA och Asien. Därifrån får mottagarna sina beställningar inom som mest tre dagar. För oss är logistiken en av de viktigaste konkurrensfaktorerna betonar Martin Bates, som är Senior Director Operations hos Future Electronics för regionen Östasien gav Future Electronics SSI Schäfer i uppdrag att skapa och utrusta intralogistiken i den nya distributionscentralen i Singapore. Basis för materialfl ödena: En behållartransportanläggning, fyra helautomatiska Universal Buffer System (UBS) som buffert- och konsolideringslager, 14 bearbetningsplatser för kvalitetssäkring och uppdragshantering samt ett manuellt plockningslager beslöt sig kontrakt- och distributionslogistikern för att förverkliga planerna på att utöka anläggningen. Genom att inrätta ytterligare åtta bearbetningsplatser kunde uppdragsgenomströmningen utökas och antalet behållare som förs runt av transporttekniken kunde minskas kraftigt. För mellanlagring av det ökade antalet uppdrag som hanteras samtidigt utökade vi även buffertkapaciteten genom att installera ytterligare en UBS säger Dieter Gelowicz, projektledare på SSI Schäfer. Ett uppdrag kan omfatta upp till 100 olika behållare. Just sådana stora uppdrag har stigit kraftigt i antal under de gångna månaderna. Tack vare den utökade anläggningen kan vi förbättra effektiviteten med ytterligare 20 % sammanfattar Bates. 6

7 Handel Genomgående automatiserade processer från varuinförsel till varuutförsel ES3 LLC har tillsammans med SSI Schäfer genomfört en ytterligare automatisering av sin distributionscentral i York i samarbete med C&S Wholesale Grocers, som är USA:s ledande livsmedelsgrossist. Vid varumottagningen sker härnäst en teach-inprocess för registrering av IT-stamdata York, PA, USA. ES3:s logistikcentrum har under de senaste åren vuxit till ett av USA:s största automatiserade livsmedelslager. Omkring olika artiklar, livsmedel och hushållsvaror lagras i det ca m2 stora komplexet. Varorna levereras från producenterna, plockas fi lialanpassat och överlämnas till transportörerna för vidarebefordran till detaljhandlarna. Dennis Senovich, företagsledare på ES3, förklarar den stora utmaningen: Branschtrenden går mot ett högre antal artikelpositioner med lägre omsättningshastighet. ES3 sökte en kompakt helhetslösning som inte bara automatiserade lagerprocesserna utan även de uppdragsspecifi ka Case Pickings och sändningarnas leveransförberedelser. Den optimala lösningen för den planerade utbyggnaden var det innovativa konceptet Schäfer Case Picking (SCP) i kombination med Schäfer Tray System (STS). SCP är ett tekniskt mycket genomarbetat automatiseringssystem, som löser de komplexa problemen med plockningsprocesser och en stabil pallbildning säger Senovich. SSI Schäfers lösning erbjuder nästan brickavställningsplatser med olika höjdklasser i sitt SCP-höglager. Materialfl öden och plockningsplatser fi nns på olika våningsplan vilket möjliggör en genomströmning av över varukartonger per dag. ES3 har därmed ett av USA:s största, modernaste och mest effektiva helautomatiska Case- Pick-system. SCP är en fullständigt anpassad, modulärt uppbyggd och utvidgningsbar systemlösning säger Christoph Schenk, projektansvarig på SSI Schäfer. Därför kunde vi erbjuda ES3 en automatiseringslösning som omfattar hela processen från varumottagning via lagring till fi lialanpassad och volymoptimerad pallbildning. Nu slipper medarbetarna de lagerarbeten som belastar kroppen. SSI Schäfer har installerat tre av de modulära Schäfer Case Picking-systemen, lagerhanteringssystemet och ett intelligent styrsystem med packmönstergeneratorn Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG). I samspel med data från WMS gör SPPG en snabb uträkning av den pallbyggplan som är optimal för leveranspallarna. WMS använder sedan SCP-systemet är anpassat till en genomströmning på upp till 74 pallar i timmen med cases De fyllda pallarna sänks till varuutförselnivån och lindas automatiskt in av en integrerad foliesträckare denna information för att inleda de operativa processerna för den automatiska pallbildningen. Lösningens framgångar bekräftades nyligen av välkända Research Strategies Committee (RSC) inom USA:s Council of Supply Chain Management Professionals, Illinois. Föreningen för Supply Chain Managers gav bl.a. ES3 en utmärkelse som bästa och mest innovativa logistiklösning och belönade utvidgningsprojektet i York med Supply Chain Innovation Award matningsband hanterar per SCP-modul 3 pallrobotar, dvs. totalt 9 pallrobotar konsoliderar kartongerna enligt uppdrag i SCP-anläggningen 7

8 Handel Thatcham, Storbritannien. Lyxvaruhuset Harrods har öppnat sin helt nya distributionscentral i Thatcham, Newbury. SSI Schäfer har försett den m2 stora distributionscentralen med den modernaste tekniken. Nu är lagret helt funktionsdugligt och övertar hela varudistributionen för verksamheten i Knightsbridge och Harrods övriga försäljningsställen i Storbritannien. Under omställningsfasen kunde SSI Schäfer garantera att anläggningen skulle kunna tas i drift inom 15 månader. Logistikcentralen har även fått ett mycket gott betyg av BREEAM, som är ett brittiskt certifi eringssystem för hållbarhet. Man framhöll främst den höga energieffektiviteten och de utmärkta avfallssorteringsanläggningarna. Den nya lagerutrustningen möjliggör en snabbare varugenomströmning där påfyllning sker oftare och med bättre precision vilket genererar en större lagerkapacitet. Den särskilda höghyllan för stora artiklar kan hanteras via ett speciellt Man-up-fordon Optimerad logistik för lyxvaror SSI Schäfer utrustar Harrods med ett automatiskt lager- och plockningssystem samt med SAP EWM SSI Schäfer levererade ett smalgångslager som uppfyller de krav som ställs för företagets framtida omsättning och tillväxt. Dessutom installerade logistikleverantören ett automatiskt lageroch plockningssystem med följande beståndsdelar: Ett automatiskt smådelslager med 4 gångar, plockningstransportörteknik med automatiskt etiketteringssystem, gods-to-man-arbetsplatser med Pick-to-Tote-teknik, truckledssystem, hyllor för stora artiklar, en särskild höghylla för stora artiklar, som hanteras manuellt via ett särskilt Man-up-fordon, arbetsplatser för hantering av inkommande artiklar som ska till fi lialerna, fi lialtransportbehållare och övrig verksamhetsutrustning. Med SAP EMW MFS har SSI Schäfer levererat ett lagerhanterings- och materialfl ödesstyrsystem som ger Harrods mer transparenta och effektivare lagerprocesser, både avseende manuell och automatisk hantering. I projektets inledning sökte vi en leverantör av nyckelfärdiga anläggningar som kan omsätta projektet och organisera hela lagerinredningen. I SSI Schäfer hittade vi den partner vi sökte. Fackkompetensen inom systemintegration, planering, installation, leverans, kontinuerlig service och underhållsstöd visade sig vara ett vinnande recept för ett byte av verksamhetsort i denna omfattning sammanfattar Simon Finch, Deputy Director, Distribution, Harrods. Filialanpassade leveranser Lidl plockar med Schäfer Case Picking System Kirchheim/Teck, Tyskland. SSI Schäfer har utökat logistikcentralen som tillhör livsmedelskoncernen Lidl i Kirchheim/Teck med ett automatiserat plockningslager. Utöver ett Schäfer Case Picking-system (SCP) ingår ett höglager med fem gångar och ca pallavställningsplatser samt ett Schäfer Tray System (STS) med avställningsplatser i leverans- och serviceomfattningen. Den största utmaningen vid genomförandet var de mycket höga kraven på pallsammanställning och godshantering. Systemet garanterar nu att pallarna är optimalt packade med hänsyn till både transport och varuförvaring i fi lialen. Under det här året avslutades projektet med framgång. Vid sidan av omsättningen av denna modulära, skalbara och nästan obegränsat utvidgningsbara totallösning sätter Lidl särskilt stort värde i det partnerliknande och lösningsinriktade samarbetet med SSI Schäfer. Harrie Swinkels, VD SSI Schäfer Noell GmbH (l.); Sebastian Stegeman, chef för affärsområdet intralogistik, Lidl Stiftung & Co. KG (r.) 8

9 Livsmedel Vatten överallt! Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co har tagit ett nytt kompaktlager i drift. Gerolstein, Tyskland. Förutom en toppmodernt transportörsystem ingår även ett helautomatiserat kanallager baserat på Schäfers Lift&Run-koncept i leverans- och serviceomfattningen. I nuläget fi nns det pallavställningsplatser för mineralvattenprodukter och mineralvattenbaserade läskedrycker som hanteras via en materialfl ödes- lagerstyrningsdator som har utvecklats särskilt för Gerolsteiner. I synnerhet innebär möjligheten att lasta upp till tio lastbilar samtidigt en verklig effektivitetsförbättring av företagets logistik, förklarar Ulrich Rust, teknikchef på Gerolsteiner. Sedan september 2012 står knappt pallavställningsplatser till förfogande. Gerolsteiner investerar medvetet i återanvändningsbara förpackningar och i engångsförpackningar för att erbjuda ett brett produktsortiment som uppfyller kundernas önskemål. Det gäller att synkronisera denna mångfald vid påfyllning och lagring säger Rust. Med det koncentrerade utrymmet och tack vare den toppmoderna tekniken kan vi erbjuda kunderna en ännu mer fl exibel och snabb efterfrågehantering. I och med detta uppdrag framhäver SSI Schäfer återigen sin ledande position inom komplexa systemlösningar för dryckesbranschen. 4 blir 1 Filippinernas största snabbmatsföretag sammanförde 4 av sina märken till en logistikcentral Parañaque City, Filippinerna. Jollibee Foods Corporation (JFC) har över 750 fi lialer i hela landet och är därmed Filippinernas största snabbmatsföretag. Nyligen öppnade företaget en ny distributionscentral, där 4 märken sammanförs i ett lager och där företaget kan förbereda sig för en fortsatt framtida tillväxt. För att nå detta mål valde man SSI Schäfer som partner för att modernisera sitt distributionsförlopp genom ett effektivt plockningssystem och ett automatiskt sorteringssystem. Det m2 stora torrlagret i Parañaque City har nu plocknings- och sorteringssystem som har planerats och byggts i SSI Schäfers produktionsanläggningar i Malaysia och Österrike. Projektet består av en anläggning i 3 plan med 862 plockningsplatser för pallar och plockningsplatser för kartonger i kolligenomgångshyllorna. Artiklar plockas, förses med streckkod, etiketteras och överlämnas sedan till transportörsystemet. Där skannas de och sorteras automatiskt efter fi lial för att sedan skickas till någon av de många JFC-restaurangerna. Lagret, som är en del av JFC:s m2 stora anläggning, togs i drift i maj 2012 och försörjer nu företagets restaurangkedjor: Från fl aggskeppet Jollibee till den kinesiska snabbmatskedjan Chowking och den italienska kedjan Greenwich. Tack vare logistikcentralen får företaget en snabb plockning och snabba leveranser. 9

10 Automotiv Vertikaltransport på ett enkelt sätt Schäfer Vertical System kan användas parallellt för in- och utförsel. Flexibel automatiseringslösning för det statiska smådelslagret hos utveckling av dellogistisk på Porsche Logistik GmbH Sachsenheim, Tyskland. I februari 2011 fi ck SSI Schäfer i uppdrag av Porsche Logistik GmbH att utrusta det nya centrala reservdelslagret, som i framtiden ska garantera att utvecklingsavdelningen kan förses med delar. I det m2 stora lagerkomplexet för utveckling av dellogistik sker dagligen 350 införslar och ca utförslar. För de medelstora och stora delarna har SSI Schäfer inrett tre statiska pallager mellan februari och augusti Ett smalgångslager med 12 gångar och pallavställningsplatser samt ett pallager med 7 gångar och ytterligare avställningsplatser. Stora delar förvaras bl. a. i ett pallager med 1 gång och 140 avställningsplatser. För lagring av smådelar inrättades ett hyllställslager med 2 våningsplan på en fribärande plattform. Fördel: Lagerhallens höjd används och samtidigt står golvytan till förfogande för hantering av varuinförsel och -utförsel. På de två gånger m2 stora plattformsytorna har nästan hyllmeter installerats för lagring av smådelsbehållare på upp till 15 kg - totalt är behållare i omlopp. Smådelslagret ska täcka toppar och dessutom möjliggöra ytterligare ökningar av genomströmningen, säger Sascha Drechsler, planerare hos Porsche. Detta innebär svängningar på minst +/- 20 procent. Det hade två vanliga vertikaltransportörer inte klarat. Anläggningen hade varit överdimensionerad med tre hissar. Redan under genomförandefasen utvecklade intralogistikspecialisterna från SSI Schäfer en helt ny transporttekniklösning tillsammans med planeringsavdelningen på Porsche Logistik. In- och utförselprocesserna är konsekvent åtskilda från varandra och sker i huvudsak enligt principen man-to-gods. Artiklarna för smådelslagret packas om i behållaren och staplas på plockningsvagnar. Schäfer Vertical System (SVS) hanterar båda plattformsnivåerna. Det kan användas parallellt för in- och utförsel. Värt att notera: I jämförelse med enkla vertikaltransportörer sker transportprocesserna automatiskt. Medarbetarna för rullvagnarna till en överlämningsstation och väljer önskad plattformsnivå via knappbrytare. Därefter förlöper processerna självständigt. För oss är det viktigaste ett effektivt materialfl öde. Den intelligenta sammankopplingen av beprövad teknik och automatiseringskomponenter har skapat ett övertygande systemkoncept, sammanfattar Drechsler. En processoptimerad utveckling som gör att vi kan förverkliga genomströmningsvolymer och tillväxtpotentialer. 10

11 En central i förändring En omstrukturering gav mer plats för mobil utrustning och ett nytt däcklager. Ingolstadt, Tyskland. En välstrukturerad analys av bestånd och funktioner visade oss vägar vi inte hade ansett vara möjliga, men som erbjuder oss en tydlig optimeringspotential. Det övertygade oss, säger Lorenz Büchl, servicechef på VW Ingolstadt. På så sätt fi ck SSI Schäfer i uppdrag att framställa en projektstudie. Inom ramen för studien gavs det utrymme som står till förfogande inom tre områden: a) ett nytt dellager i 2 plan enligt locatorprincipen b) ett utrymme Över 80 % av verktygen ligger platsbesparande i modullådor och standardutdragslådor. för mobil utrustning med anslutande specialverktygsområde c) ett individuellt kunddäckslager. Resultat: Det nya lagret är avsevärt mer effektivt och upptar endast ca 40 % av det tillgängliga utrymmet. Projektstudien gav även klara besked om kostnader och projektförloppet som delades in i 7 sekvenser gav bindande information om den personalinsats som krävs. SSI Schäfer fi ck i uppdrag att hantera den fortsatta planeringen och inredningen av reservdels-, specialverktygs- och däcklagret och ta hand om servicearbetet. Vilket innebar Flyttplanering, organisation och support. 12 veckor stod till förfogande för hela projektet. Allt skedde under pågående drift. Varje steg planerades i detalj i förväg och den löpande driften stördes så lite som möjligt. Den största överraskningen var specialverktygslagret enligt locatorprincipen. Specialverktygens platsbehov kunde I det individuella däcklagret fi nns det plats för stora delar i det undre området. minskas med ca 50 %. Över 80 % av verktygen ligger nu platsbesparande och säkert i modullådor och standardutdragslådor i R De återstående verktygen förvaras lättåtkomligt i samma system på hyllplan resp. på hål- och gallerväggar. Varje lagerplats är nu exakt defi nierad och märkt på tre sätt: med lagerplatsnummer, streckkod och piktogram. I lagret är modullådorna samt lagerplatsnummer och tillhörande streckkod fasta beståndsdelar i systemet. Därmed är VW välrustat inför framtiden. Korta vägar och optimal tillgänglighet i reservdelslagret Quart de Poblet, Spanien. Tack vare ett individuellt utvecklat lagerkoncept från SSI Schäfer har Suvima S.A. byggt ut sin logistikanläggning på ett framtidsinriktat sätt. Suvima är sedan 1960 ett ledande företag inom försäljning av reservdelar till bilbranschen, nyttofordon och jordbruksmaskiner. Företaget har sitt säte i Valencia och är sedan början av 2010 medlem av förbundet Grupo Auto Unión España (GAUE). På 13 platser i regionerna Valencia och Castilla La Mancha lagras över artiklar. Man byggde om huvudlagret i Quart de Poblet för att få en bestående effektivitetsökning. Lagret är indelat i två områden. Den specialanpassade hyllanläggningen i 3 plan, R 3000, erbjuder över m2 för modern lagring och plockning av leverantörsdelarna. De 615 avställningsplatserna i pallstället PR 600 fungerar som buffert och lager för stora, skrymmande delar. Förutom installation av dessa moderna hyllanläggningar ingick även koniska fl ergångsbehållare i leveransen från SSI Schäfer. Det intelligenta systemkonceptet garanterar ett friktionsfritt varufl öde och ger Suvima tillräckliga kapaciteter även inför framtiden. Hyllanläggningen i 3 plan erbjuder över m2 för modern lagring och plockning av leverantörsdelarna 11

12 Industri Så enkelt är det: Installera programmet och kör! Det nya lagerhanteringssystemet WAMAS GO! skapar effektiva processer hos Bührig-Adam GmbH i centrallagret i Barleben utanför Magdeburg Barleben, Tyskland. Bührig-Adam är ett regionalt partihandels- och serviceföretag inom valslager, drifts- och tätningsteknik samt hydraulik. I centrallagret fi nns det några hyllsystem från SSI Schäfer, som kommer från uppdrag under de senaste åren. Tack vare sin kompetenta tekniska rådgivning och den föreslagna lösningen kunde 3D-bild över lagerstrukturen i Barleben SSI Schäfer erbjuda vad Bührig-Adam önskade. I lagerkomplexet i Barleben står ett höglager baserat på hyllsystemet R 7000 med totalt fack som hanteras manuellt av en Man-up-truck. Därutöver ingår en hyllanläggning med fack och en förstärkt hylla för 60 Euro-pallar i lagerinredningen. Här förvaras produkter av de mest skilda storlekar och vikter: Från enstaka små tätningsringar via medelstora kul- och rullager till tunga maskinhus på pallar. Centrallagret har plats för totalt ca artiklar och dagligen plockas ca 120 uppdrag. I det manuellt hanterade lagret installerade intralogistikspecialisten i början av 2012 dessutom lagerhanteringssystemet (LVS) WAMAS GO!. LVS baseras till 100 % på det framgångsrika WAMAS-logistikprogrammet och uppfyller i hög grad de medelstora kundernas logistiska krav. Tack vare SSI Schäfer kunde det nya systemet integreras i det dagliga arbetet snabbt och friktionsfritt. WAMAS GO! gör det nu möjligt att kontrollera de dagliga lagerprocesserna ännu bättre och att optimera dem sammanfattar Dr. Burkhard Bührig, innehavare av Bührig-Adam. Dessutom har vi fått en bättre processäkerhet, högre plockningseffektivitet och även skapat förutsättningar för en enklare och säkrare inventering. LVS resulterar även i en förtätning av lagerplatserna, optimerade vägar, beståndssäkerhet och felreducering. För den händelse att Bührig- Adam planerar att i framtiden bygga ut lagret så kan WAMAS GO! tack vare sin modulkonstruktion anpassas snabbt och fl exibelt till de utökade uppgifterna. 12

13 Industri Första drifttagning WALDNER Laboreinrichtungen ökar kvaliteten och förbättrar produktionsprocessen med SSI Autocruiser Wangen, Tyskland. WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG är ett företag i WALDNER-gruppen. Under mer än 60 år har det sydtyska företaget utvecklat och tillverkat laboratorieinredning för alla behov. I årtionden har WALDNER varit Europas ledande tillverkare av laboratorieinredningssystem för industrier, universitet, skolor och sjukhus. Inom ramen för omfattande moderniseringsplaner och processförbättringar i produktionen ville WALDNER ha en passande, prisvärd och fl exibel transportlösning som kan hantera en modernare produktion. SSI Schäfer i Graz implementerade först SSI Autocruiser, som första gången presenterades på CeMAT För WALDNER är det särskilt viktigt att lösningen med SSI Autocruiser är anpassningsbar och kan utökas när som helst. Detta är framför allt intressant med tanke på den produktionshall som ska byggas under 2013, när transportsystemet ska byggas ut. Därför är lösningen med SSI Autocruiser idealisk: Den ger stor fl exibilitet, enkel hantering och en prisvärd skalbarhet. SSI Autocruiser ger stor fl exibilitet, enkel hantering och en prisvärd skalbarhet. Ett stöd av stål Culemborg, Nederländerna. Staalmarkt ingår i BCB International Steel Group och hanterar alla typer av metall och plast, samt erbjuder tillhörande servicetjänster i Nederländerna. Nyligen utökades utbudet med Workplace Service, dvs. Staalmarkt levererar måttanpassade och avgradade material direkt till kundens arbetsplats. Tack vare den här processinriktade ansatsen kan våra kunder koncentrera sig på sin kärnverksamhet, säger Martien Menting, regionchef på Staalmarkt. Staalmarkt gav SSI Schäfer i uppdrag att inreda den nya lagerhallen i den tionde fi lialen i Culemborg. Resultatet: En högeffektiv, specialanpassad lagerlayout med olika hyllsystem bestående av hyllplan, grenställ och pallhyllor. Tack vare att SSI Schäfer analyserade vår logistikdata får vi en snabb överblick över våra befi ntliga fi lialers service och förbättringar, säger Gert de Graaf, fi lialchef i Culemborg. För att traverserna ska användas oftare, men på kortare sträckor, är de nya grenställs- och pallhyllorna vridna i 90 mot körriktningen. Dessutom fi nns det nu en tydlig åtskillnad mellan lagring och bearbetning av stål, rostfritt stål och aluminium. I samband med detta skapades en omlastningsplats för långa godsstycken med rullbanor för varuinförsel och -utförsel. 13

14 Industri Ökad dynamik för smådelar Ett gods-to-man-system för Graco, världsledande inom vätsketransportsystem och -komponenter Maasmechelen, Belgien. Produkterna från Graco används vid transport, mätning, styrning, dosering och applicering av de mest skilda vätskor och viskosa material. I genomsnitt hanterar Graco uppdragspositioner per dag, vid toppbelastning upp till per dag. För att klara den förväntade tillväxten krävdes en ny lösning: En anpassning till gods-to-man-principen, kombinerat med ett kompakt lagersystem som garanterar den processdynamik som behövs. Den nya lagerinredningen från SSI Schäfer består av ett antal anpassade standardkomponenter: Schäfer Carousel System (SCS), transportörsystem, plastbrickor, ergonomiska arbetsplatser och IT-lösningen WAMAS C. SCS-anläggningen består av 5 karuseller med vardera 80 balkar. Hit hör en transportörloop som matar behållarna till 6 plocknings- och distributionsarbetsplatser. Dessutom är transportörsystemet ansluten till varuinförseln och till påfyllningen med tomma behållare. Systemet är utrustat med plastbehållare. Genom att varorna tas upp i SCS-karusellen fylls lagret på mycket effektivare, säger Mark Schürmann, lagerchef på Graco. Varorna hämtas, skannas, förpackas, etikettsätts och lämnas till arbetsplatserna för leverans. En användare kan hantera upp till 100 uppdragsrader per timme. Upp till 36 uppdrag kan hanteras samtidigt på arbetsplatserna. Styrningen sker via lagerhanteringssystemet WAMAS C från SSI Schäfer, som är anslutet till det befi ntliga Amlog WMSsystemet (AS400). Hänsyn har redan tagits till den framtida implementeringen av Oracle ERP/WMS. SCS-anläggningen består av 5 karuseller med vardera 80 balkar Vertikalt, kompakt, bra SSI Schäfer har installerat 2 vertikala lagerhissar i PEI-Genesis befintliga lager Southampton, Storbritannien. PEI- Genesis är en världsledande tillverkare och distributör av stickkontakter och nätapparater. Med hjälp av världens största smådelslager utvecklar PEI-Genesis specialanpassade lösningar för militära, industriella och medicinska tilllämpningar samt för områdena energi, logistik, luft- och rymdfartsteknik. Vi har ett bra och långvarigt affärssamarbete med SSI Schäfer. Nyligen samarbetade vi vid uppförandet av en- och tvåplans hyllsystem på basis av R 3000, förklarar Jerry Griffi n, logistikchef, PEI- Genesis. När vi sökte efter en vertikal lagerhiss, som skulle komplettera våra befi ntliga processer, lade vi märke till den nya LogiMat från SSI Schäfer, en högeffektiv plockningslösning för smådelar som har ett litet platsbehov. En avgörande faktor vid valet att köpa LogiMat var kugghjulsmekanismen. Fördelen är att inga kedjor eller band används, vilket gör lagerhissen mer driftssäker och underlättar underhållet. PEI-Genesis har nu en 6 m hög LogiMat, som klarar de ursprungliga kraven, samt även en 8,5 m hög LogiMat, som används separat till helt andra uppgifter. Moduluppbyggnaden gör att lagerhissen enkelt kan anpassas till måtten på en befi ntlig hiss, medan det andra systemet syftar till att maximera det tillgängliga utrymmet. 14

15 Läkemedel, hälso- och hygienartiklar Ett komplext transportörsystem transporterar artiklarna inom distributionscentralen Mer plats och flexibilitet Den nya automatiseringslösningen har medfört att Natura har förkortat uppdragens leveranstider och även sänkt felkvoten Jaboatão dos Guararapes, PE, Brasilien. Nästan alla i Brasilien har någon gång köpt en av Naturas produkter. Natura grundades 1969 och är ett brasilianskt kosmetikamärke. Idag säljs produkterna i 7 latinamerikanska länder samt i Frankrike. I Brasilien är Natura marknadsledande på kosmetika-, parfym- och kroppshygienmarknaden samt inom direktförsäljning med över 1,2 miljoner säljrådgivare. Under de senaste åren har efterfrågan stigit och därför har Natura omorganiserat sin logistikkedja och byggt några nya distributionscentraler i Brasilien för att kunna upprätthålla den höga servicenivån även i landets mest avlägsna regioner. Natura valde SSI Schäfer som den bästa partnern för inrättning av en ny distributionscentral i Jaboatão dos Guararapes, i delstaten Pernambuco. Från Jaboatão dos Guararapes ska alla uppdrag förberedas och skickas till rådgivarna i nordöstra Brasilien. Här fi nns även ett centralt pallager som förser distributionscentralerna i andra delstater med pallar. För att klara de höga kraven på uppdragshantering har SSI Schäfer installerat ett automatiskt smådelslager (AKL) för en genomströmning på upp till uppdrag/timme. Detta AKL är utrustat med 6 SMC-hylltransportörer och med en lagerkapacitet på över kartonger. Hit ansluter transportteknik, manuella plockningsstationer med Pick-by-Light samt 2 automatiska plockningssystem (S-Pemat och A-Frame). Tack vare den nya lagerinredningen kan Natura förkorta leveranstiden till rådgivarna och minska sin felkvot. Det automatiska smådelslagret ger en genomströmning på upp till uppdrag/timme Pallagerkonceptet tar hänsyn till en kommande utbyggnad av lagret i samma byggnad. Genom att övergå till mobila pallställ kan Natura öka lagerkapaciteten från nuvarande upp till pallavställningsplatser. Natura och SSI Schäfer samarbetar redan på nya projekt med hög automatiseringsgrad, så att Natura står välrustat inför en framtida tillväxt. 15

16 På den 80 meter långa transportsträckan fi nns det 8 plockningszoner Leverans inom en dag Till Pharmapool AG:s nya logistikcentral har SSI Schäfer skapat ett halvautomatiskt materialflödeskoncept genom att kombinera en behållartransportteknik med en papperslös plockningsstrategi Widnau, Schweiz. Pharmapool, den läkarägda grossisten som grundades 1996, erbjuder kunderna i Schweiz ett brett läkemedelssortiment. Detta inkluderar generika, förbrukningsmaterial, utrustning till läkarpraktiker och laboratorier och artiklar vars kostnad ersätts via den Schweiziska sjukförsäkringen. Pharmapool levererar inom en dag till läkare, apotek och slutkunder, och läkemedelslådorna är noga förpackade för hand. Hittills gjordes allt lagerarbete manuellt med hjälp av plockningslistor. Det kostade mycket tid och pengar. Därför bestämde vi oss för både en ny hall med modern lagerteknik samt en ny plockningsstrategi, förklarar Jörg Binkert, företagsledare på Pharmapool AG. Viktiga premisser för Pharmapool är Optimering och ökning av effektivitet och kvalitet i plockningsprocessen. Lösningen skulle baseras på en individuell kombination av modulsystem som är anpassade till varandra. Sedan slutet av 2011 ser ett passande totalkoncept till att processerna i en halvautomatisk anläggning förlöper på ett effektivt sätt. Beståndsdelarna Transportteknik, papperslös man-togods-plockning (RF Picking) i kombination med ergonomiska plockningsplatser och en passande lagerteknik. Därför är ytan på m2 i den nya logistikcentralen försedd med hyllställ R 3000 som erbjuder lagerplatser. I mitten av hyllanläggningen har en över 80 m lång transportsträcka med 8 plockningszoner byggts in. Transportörsystemet ger en snabb transport av uppdragsbehållarna mellan plockningsstationerna och leveransområdet. Inom zonerna möjliggör SSI Schäfer-programmet WAMAS C snabba och transparenta plockningsförlopp. Därmed bildar transporttekniken grunden för den nya distributionscentralens snabba omsättning. I Widnau står nu ca olika artiklar redo för leverans i förpackningar. De lagras i EF-lådor. Tack vare det nya systemet kunde plockningseffektiviteten förbättras med ca 30 %. Anläggningen har gjort materialfl ödet avsevärt mycket snabbare efter en kort inkörningsfas och tillvänjning vid det nya arbetssättet. Och den överskådliga indelningen i plockningszonerna och de nya plockningsstrategierna har förenklat uppdragsbearbetningen och sammanställningen. Felkvoten har också nästan sjunkit till noll, säger Binkert. Papperslös man-to-gods-plockning 16

17 Läkemedel, hälso- och hygienartiklar Health World implementerar ett integrerat Pick-by-Voice-system Banyo, QLD, Australien. Health World är marknadsledande och en av de mest tillförlitliga återförsäljarna av naturmedicin i Australien och Nya Zeeland. Produktportföljen innehåller probiotiska näringstillsatser, etiska näringspreparat och produkter för idrottare. För att klara den snabba och kontinuerliga tillväxten så beslöt Health World att bygga en ny distributionscentral i Banyo i närheten av Brisbane. Den nya anläggningen ska vara till gagn för expansionen utan att påverka leveransnoggrannheten och leveransservicen negativt. Därför fi ck Health World ett, av SSI Schäfer, specialtillverkat system baserat på transportteknik för papperslös uppdragshantering med ergonomisk Pick-by-Voice- och skanningsteknik. För att garantera riktigheten skannas alla plockade artiklar. Användningen av ett områdesstyrd transportörsystem som automatiskt fl yttar uppdragsbehållarna till plockningszonerna, ger tillsammans med det ergonomiska talstyrda systemet en klart förbättrad produktivitet. Under hårt belastade dagar tog det tidigare vanligen 10 timmar att genomföra plockning och leverans. Med det nya systemet från SSI Schäfer tar det i genomsnitt mindre än 8 timmar per arbetsplats att hantera samma mängd, och det har bara gått 4 veckor sedan vi tog systemet i drift. Vi har även minskat felkvoten från 0,02 % till under 0,015 %. Systemet gör att vårt företag är redo för nästa tillväxtfas säger David Wallace, Health World CIO. Artiklar med snabb omsättning plockas ur kylrummet, rullfacksystemet eller från pallar. Artiklar med långsam omsättning tas från det statiska hyllsystemet. Kompletta uppdragsbehållare passerar en kvalitetskontroll innan de leds direkt till ompackningszonen där artiklarna packas i leveranskartonger. Plockningssystemet övervakas av SSI Schäfers standard-lagerhanteringssystem, som får uppdragsinformation från centraldatorn på Health World, och styr uppdragsbehållarnas sträckkörning och även det talstyrda plockandet och skannandet. Programmet erbjuder även ett grafi skt användargränssnitt som visar användbara rapporter och statistik. För att garantera riktigheten skannas alla plockade artiklar Helautomatisk logistikcentral för medicinteknik Salomon Automation är generalentreprenör för logistiken i Greiner Bio-Ones nya logistikcentral Kremsmünster, Österrike. Greiner-gruppen är en global aktör i plastbranschen. Greiner Bio-One International AG, som bildades år 2001 genom att laboratorieteknikdelen kapades av från Greiner Holding AG, inriktar sig på framtidsområdena Preanalytics och BioScience. Företaget är framgångsrikt på båda områdena och har ett produktions- och försäljningsnätverk i över 100 länder. Den ständiga tillväxten gjorde att logistikcentralen i Kremsmünster behövde byggas ut. På över m2 installerades ett helautomatiskt logistiksystem, bestående av ett pallhöglager (HRL) samt varuinförsel och -utförselområde, i samarbete med generalentreprenören Salomon Automation. Det automatiska höglagret omfattar 4 gångar med vardera en pallkran och har totalt avställningsplatser. Varje pallkran arbetar dubbelt, dvs. en lastenhet förs in och på tillbakavägen förs en annan ut. En viktig del i genomförandet av detta stora projekt var samarbetet inom SSI Schäfer-gruppen. Höglagret och transportörsystemet kommer från SSI Schäfer i Österrike och Giebelstadt. 17

18 Projekt kompakt Ett av de tre plockningsområdena med dubbelsidiga genomgångshyllor För en god överblick Dynamisering av logistiken hos det marknadsledande optikföretaget i Frankrike SSI Schäfer installerade transportteknik med nio stickspår Clamart, Frankrike. Koncernen Optic 2000 består av de fyra grupperna Gruppen Optic 2000, Optic 2000 Schweiz, Audio 2000 och Lissac. AudiOptic Trade Services, som också ingår i koncernen, stöder de olika företagen och deras totalt försäljningsställen med produkter och tjänster. Som ett led i organisationens centralisering sammanförde Optic 2000 verksamhetsgrenarna från fyra orter till Clamart. Där skapades på m2 en stor supportplattform för tillverkning av glas, infattningar, linser och reklam till försäljningsställena samt en lageryta på m2. AudiOptic vände sig till SSI Schäfer för att införa ett mer dynamiskt system och en ännu effektivare servicepolitik, som tillåter att uppdrag tas emot så sent som möjligt. Den främsta målsättningen var att klara de lokala kraven på alla försäljningsställen. SSI Schäfer levererade och installerade ett transportörsystem med nio stickspår på AudiOptic. SSI Schäfer hade olika krav att ta hänsyn till när plockningen planerades. Den interna glasögontillverkningen kräver ett konstant materialtillfl öde, medan försäljningsställena vanligen har en starkt varierande efterfrågan, med de högsta nivåerna sent på eftermiddagarna. Därför delas materialfl ödet in i 3 plockningsområden: statiskt, dynamiskt och ett som är reserverat för tillverkningen. På samma spår gör en specialmaskin att standardplockning av behållare till försäljningsställena kan kombineras med plockning på tablarer i specialbehållare för tillverkningen. Ur tekniskt hänseende var SSI Schäfer det enda företaget som kunde garantera att det gick att ansluta hyllorna till transportörsystemet. Dessutom var SSI Schäfers expertis på optikbranschens logistikområde ett plus, vilket gör att vi nu känner oss trygga med vår materialförsörjning inför framtiden, sammanfattar Stéphane Lemaire, logistikchef på AudiOptic. 18

19 Projekt kompakt Väntar ni fortfarande på att komma igång? Effektivt partnersamarbete förlängning av servicekontraktet SSI Resident Maintenance med ytterligare 3 år Fredericia, Danmark. Carlsberg har nyligen förlängt sitt SSI Resident Maintenance- servicekontrakt med SSI Schäfer med ytterligare 3 år. Överenskommelsen banar väg för en ny typ av kontrakt i förbindelse med stora, komplexa system och beskriver ett intelligent och differentierat underhåll. Det är viktigare än någonsin att kunna erbjuda den service som efterfrågas. Det kräver fackkompetens, koordination och resurser, men det är även ett kundsamarbete som skapar mervärde. Hos SSI Resident Maintenance fi nns ett SSI Schäfer-team ständigt stationerat hos kunden och samarbetet är aktivt och dynamiskt. Teamet reagerar snabbt och målinriktat på problem och deltar i arbetsförlopp och möten. Carlsberg har sin huvudlogistikcentral i Fredericia och är därmed en viktig partner till SSI Schäfer i Nordeuropa. Tack vare vårt effektiva anläggningsteam på platsen kunde vi förlänga det ursprungliga 4-årskontraktet. Vi ser vår framgång som en generell bekräftelse på att SSI Resident Maintenance fungerar, konstaterar Jan Mikkelsen, Customer Service & Support Manager hos SSI Schäfer. 17 tekniker från SSI Schäfer är ständigt stationerade på Carlsbergs toppmoderna och helautomatiserade logistikanläggning. SSI Schäfer ger oss ett direkt driftsstöd som baseras på ett situationsbundet underhåll. Vi är väldigt nöjda med den underhållslösning som vi har arbetat fram tillsammans. Det är dock en pågående process som både kräver ett konstant fokus och en ständig utveckling, sammanfattar Jesper Fabricius, teknisk chef på Carlsberg. SSI Resident Maintenance den service som önskas Samspelet mellan de 8 lagerhissarna (baktill) och transportörsystemet SSI Autocruiser (framtill) fungerar perfekt En smart kombination Holstebro, Danmark. För första gången levererade SSI Schäfer transportörsystemet SSI Autocruiser i kombination med fl era vertikala lagerhissar av typen LogiMat. Det unika systemet hanterar både plocknings- och lageruppgifter hos Creativ Company. Creativ Company är en stor internationell fi rma för hobby- och pysselartiklar. När ett nytt och omfattande logistiksystem skulle installeras bestämde Creativ Company sig för den lösning som erbjöds av SSI Schäfer. Det viktigaste är de 8 LogiMat-lagerhissar som ska användas, alla är 6 m höga och den totala lagerytan är m2. På en 300 m lång sträcka transporterar 25 SSI Autocruiser enheter per timme. Konceptet består av att omvandla SSI Autocruiser till en halvautomatisk lösning, där den mobila vagnen som styrs via lagerhanteringssystemet, transporterar artiklarna till olika plockningszoner. Anläggningen byggdes i två faser. Det var viktigt att den första projektfasen färdigställdes under lågsäsong och under semestern i juli och augusti, inklusive programvara, plattform, sträcknät och LogiMat. Den andra projektfasen följer under 2013, förklarar Jacob Andresen, Supply Chain Manager på Creativ Company. Vi valde SSI Schäfer som leverantör för att garantera en framtida tillväxt. Lösningen bestod av en fantastisk kombination av lätta sträckor och lagerhissar. Under den mycket korta projektfasen har företaget visat prov på hög precision och professionalitet. 19

20 Projekt kompakt Om fiske och utsäde Kuwait City, Kuwait. SSI Schäfer Middle East & Africa och Stack Group installerade de största hyllanläggningarna i Kuwait baserat på hyllstället R 3000 och pallstället PR 600. Ministeriet för jordbruk och fi ske PAAFR (Public Authority for Agricultural Affairs and Fish Resources) sammanförde materialförsörjningen i de fl esta lagerhallar till en modern anläggning och satsade på SSI Schäfers beprövade förfarande för lagerhållning och -hantering. Den kuwaitiska regeringen valde företagskonsortiet av följande skäl: Den stora framgångshistorien med nöjda kunder, 100 % tillgång till SSI Schäfer-serviceteam, de mångfaldiga och lyckade installationerna i regionen samt den lokala tillgången på underhåll och service. Lagret är kärnan i PAAFR vars frön, gödningsmedel, plantskyddsmedel och andra artiklar är till hjälp för jordbruksindustrin och den moderna fi skefl ottan. Med den nya inredningen moderniserade ministeriet både utbudet och fördelningen av materialet. Resultatet: Stora kostnadsbesparingar jämfört med att hyra fl era lagerbyggnader på olika platser i Kuwait. Amorteringstiden är maximalt 6 år. Dessutom blir lagret ett uppvisningsobjekt för regeringen för att bereda väg för HACCPkonforma lageranvändningsmoduler med ett lagerhanteringssystem. Med det genomtänkta konceptet hjälper SSI Schäfer PAAFR med att undvika korskontaminationer samt att genom en bättre lageröversikt minska förlusterna och därmed att sänka kostnaderna till följd av utgångna produkter. Som huvudleverantör till denna högt utvecklade lösning kunde SSI Schäfer återigen visa sin innovativa konkurrenskraft i Mellanöstern. Det största uppdraget i Asien För SSI Schäfer är uppdraget från tobakskoncernen Gudang Garam det hittills största i Sydostasien. Kediri, Indonesien. Den stora indonesiska tobakskoncernen Gudang Garam har gett SSI Schäfer i uppdrag att upprätta tre höglager med totalt pallavställningsplatser. Det första höglagret ska levereras redan i början av 2013, de följande sedan med ca 4 månaders mellanrum. Uppdraget föregicks av två liknande, där två höglager installerades i siloformat i Gempol. SSI Schäfer tog stor hänsyn till jordbävningssäkerheten när alla lager planerades. Uppdraget innefattar även leverans av pallkranar och transportörsystem samt installation av Warehouse Management System. Detta projekt är ett utmärkt exempel på hur SSI Schäfer kan leverera helhetslösningar. Pallkranarna och transportörsystemet kommer från SSI Schäfer i Giebelstadt, WAMAS från Salomon Automation i Österrike och stålkonstruktionen är tysk, med undantag av 30 % som har tillverkats i Malaysia. Till stålkonstruktionen användes totalt över t valsade profi ler. SSI Schäfer inrättar 3 höglager med totalt pallavställningsplatser 20

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

verktygsmakeri och formverktyg

verktygsmakeri och formverktyg Er tillförlitliga partner för verktygsmakeri och formverktyg Vi levererar stål i form Vårt företag är marknadsledare inom området standardkomponenter. Över 10 000 välkända kunder i hela världen drar fördel

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS:

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept

elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept Pressmeddelande 2008-10-09 elfa freestanding, nytt fristående förvaringskoncept Du behöver varken borra eller skruva fast förvaringen i väggen och det är starkt nog att hålla för vad än som behöver förvaras.

Läs mer

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING Fyra utmaningar fyra individuella lösningar Stabilt, säkert och flexibelt En däckförvaring kan endast vara effektiv om den uppfyller de krav som finns på platsen. Det är viktigt

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

GAS ÄR INTE BARA GAS 2016/04

GAS ÄR INTE BARA GAS 2016/04 GAS ÄR INTE BARA GAS GAS I 100 ÅR Gas är inte bara gas. Det vet vi, för vi har producerat och sålt gas i nästan 100 år. Strandmöllen grundades 1917 i vad som tidigare varit en vattenmölla och lokalerna

Läs mer

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig

FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT. SUCCÉ för dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT SUCCÉ för dig ETT EINFÖRETAG UNTERNHEMEN AUF för dig ERFOLGSKURS. Sedan etableringen för 10 år har GGM Gastro skapat sig ett strakt namn som importör och exportör av

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER WWW.EAB.SE Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller. Småländsk ingenjörskonst som håller. EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar.

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10

Astro. Centiro Solutions. -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace LAGERSTYRNINGSSYSTEM. Version 1.0 2001-01-10 Astro LAGERSTYRNINGSSYSTEM Centiro Solutions -Transportörstöd -Transportdokument -Track&Trace Version 1.0 2001-01-10 1 AVSNITT A: SAMMANFATTNING Detta white paper ( vitbok ) handlar om Astro Centiro Solutions-modul

Läs mer

Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-

Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- Nr. 2 2014 / 24 Företagsmagasin Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper A. Kempf: Fördubblad genomströmning och kapacitet ning för monteringsförsörjning alltid 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- 10 ICT:

Läs mer

Lagerlösningar för varje behov

Lagerlösningar för varje behov Lagerlösningar för varje behov DEXION GROUP/ARCA SYSTEMS Arca Systems Dexion Group i världsomspännande samarbete Dexion Group (vari Constructor ingår) och Arca Systems, båda ledande inom sina respektive

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Vårt löfte: THINK 360 Intelligenta passerlösningar utgör i dag en central beståndsdel av säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK 360 är en filosofi

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

Trä så långt ögat kan se

Trä så långt ögat kan se Pressmeddelande december 2013 Trä så långt ögat kan se Swisslog bygger distributionscentral för ekologiska livsmedel åt Alnatura Få höglageranläggningar är lika imponerande som den nya distributionscentralen

Läs mer

BE STRONGER WITH BE.

BE STRONGER WITH BE. BE STRONGER WITH BE. BE GROUP LÖSER DINA BEHOV Världens stål- och metalltillverkare genomgår sedan fl era år en stark förändring. Konsolidering, storskalig produktion och standardisering av produkter medför

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

effektivitet www.ssi-schaefer.se Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 Höst 2011/19

effektivitet www.ssi-schaefer.se Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 Höst 2011/19 Höst 2011/19 Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 New Wave: Systemplanering utan data Coop: Strukturerade plockningsstrategier SSI Order Verifier den helautomatiska

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

stora resurser & höga ambitioner

stora resurser & höga ambitioner stora resurser & höga ambitioner Vi erbjuder våra kunder... Maskiner Verktyg Utbildning Rådgivning Programmering Service För att producera ekonomiskt och tillförlitligt med hög precision dygnet runt och

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

R I FRAMTIDENS LAGER

R I FRAMTIDENS LAGER R I FRAMTIDENS LAGER HYGIEN Hygienområdet hamnar inte bara påtagligt och alltmer i kundernas fokus, det är också en av de aktiviteter som förbrukar flest resurser när lagret är omodernt inrett. TONON HYLLSYSTEM

Läs mer

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater.

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. .E Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. Så gör du ditt apotek mer lönsamt med Consis E. .E Consis E är ditt apoteks nya hjärta Står du också inför frågan hur du ska kunna

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

KEMI, PHARMA, API, LIVSMEDEL & MINERAL. Sumitek AB. pulvertransporter process bulkhantering

KEMI, PHARMA, API, LIVSMEDEL & MINERAL. Sumitek AB. pulvertransporter process bulkhantering KEMI, PHARMA, API, LIVSMEDEL & MINERAL Sumitek AB pulvertransporter process bulkhantering Bäste kund! Vi presenterar de samarbetspartner som vi representerar inom processteknik och bulkhantering på den

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Innehåll. Kapitel 3 7. DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67. KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65

Innehåll. Kapitel 3 7. DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67. KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65 Innehåll Kapitel 3 7 DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67 KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65 Kapsling med dörr 146-211 upp till 250 A, IP 66 Mi-kapslingar 212

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

Eftersom. vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig!

Eftersom. vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig! Eftersom vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig! 1 Eftersom Över en halv miljon behandlade patienter i Tyskland 2 det är din mottagning det handlar om... Över

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG. Program för stomplanering och beslagsbeställning. www.blum.se

Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG. Program för stomplanering och beslagsbeställning. www.blum.se Nyhet: Enkel planering med CABMAX DYNALOG Program för stomplanering och beslagsbeställning www.blum.se Varför ska just du installera DYNALOG? Planering av skåpstommar och mycket mer Tack vare enkel och

Läs mer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you Innehåll Om oss sid 04 Kvalitet sid 06 Miljö sid 08 PRODUKTION sid 10 PRODUKTER FÖR RETAIL sid 12 PRODUKTER FÖR INDUSTRI sid 13 VAD STENQVIST STÅR FÖR sid 14 Kontakt sid

Läs mer

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal: Spara tid tack vare snabb,

Läs mer

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris.

Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Kundanpassade kvalitetslösningar. In i minsta detalj. Till rätt pris. Tryckt på Cyclus Offset/Print, ett till 100% återvunnet och miljövänligt papper producerat av avsvärtat returpapper från hushåll och

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT 3:e generationen laserskrivare Imaje Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT En smart modulkonstruktion kan mer Imaje erbjuder en innovativ modulkonstruktion som består av tre separata komponenter (kontrollenhet,

Läs mer

Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration

Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration POST- & KÄLLSORTERING BRAND- & SÄKERHETSSKÅP MÖBLER OCH FÖRVARING FÖR KONTOR ARKIV BIBLIOTEK MUSEUM LAGERINREDNING Vår design ger större harmoni och ordning

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Innehållsförteckning: Lycka till!

Innehållsförteckning: Lycka till! Inredning och skjutdörrar 2015 Pelly har tillverkat smart garderobsinredning i småländska Hillerstorp sedan 1947. Vi gör helt enkelt bra förvaring baserad på Skandinavisk designtradition. Med vårt fl exibla

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer