Superstark uppladdningsbar LEDarbetslampa och ficklampa i ett Med flexibelt lamphuvud som kan vinklas 180 TC035004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superstark uppladdningsbar LEDarbetslampa och ficklampa i ett Med flexibelt lamphuvud som kan vinklas 180 TC035004"

Transkript

1 Abelmp MAG Abelmp COB LED e Abelmp Upplb Spe pplb LEDbelmp och fclmp e Me flexbel lmphv om vl 180 TC Abelmp MAG 3 TC Abelmp S- olmp NOA 20 ä öäe och p e omöjl föö. De ä exem ob och ä llve v lmm. Lmp ä hel veä (IP67) och äfö moå e f och m bemljö. bel öfo, hä pp. K äve vä e me l. 20W HÖG CRI COB LED 800 lme (6h) Se lme (3h) Se / cm Te lvlä LED m mm Be 11.1/4400mAh Le, pä: AC Uå: 12.6/1800mA L: 3 mm Kbel: 5m Tempe: -10 ll +40 Må: 220 x mm : 2140 IP67 TC NYHET Spe pplb COB LED belmp och fclmp e Me flexbel lmphv om vl 180 TC Abelmp M-U lmp Upplb ULTRA HIGH POWER LED-belmp Me e pe v lyoe TC Fclmp SUN FLASH Smm lmp om MAG TC f me v-lj oppe Ulvole lj vä v lceö lmlä me hjälp v påäme Två foe mm lmp TC Myce lj fclmp me 3W CREE LED o Upplb TC Abelmp S flex Abelmp Mfom Cob le Fclmp Upplb LED-belmp och fclmp e 18 pe lyoe TC TC Myce lj och ob LED-fclmp me f ljåle. Lj lä: 210 m 300 lme lx/ mee 50cm eä (IP54) TC

2 Plmp Foc Fclmp Sllmp 11W STARLIGHT e SENSOR ovv plmp me beöf eo fö ä/läc TC Pelmp Le ob LED-fclmp me f ljåle. 200 lme lx/ mee 50cm 2 x CC-bee mefölje (IP54) TC Abelmp Le Ipeobelmp me 11 W eä (IP54) Spä 230 AC 5 m le TC Moohvlmp Do Ombäl och exem ffll LED pelmp ele e. Spe ffll ljåle me e effe på 300 lme lx/ mee 50cm Lj: 75m eä (IP54) 2 x AAA-bee mefölje TC TC Moohvlmp lyoe 800Lx lje e 75 båe. eä (IP54) bel 230 TC Pelmp M Pe Abelmp Nov l lm Le 12 Upplb TC De lm belye COB LED 30 W 3000 Lmme Ip l 68 TC Blpe 12 DC fö TC TC Bl pe DC fö TC TC Bl pe DC fö TC TC Blpe 12 DC fö TC TC Fclmp Sv Tll Nov Hålle TC Flex Me TC Flex Spopp Le ob LED-fclmp me f ljåle. Lj lä: 125 m 130 lme lx/ mee 50cm eä (IP54) 3 x AAA-bee mefölje TC TC

3 Klämmhålle Tfomo Kbelvo e Mehålle Uvel hålle fö flexbel pphä v ll SCANGRIP lmpo TC Mehålle Mefo TC Lmp TC TC TC TC Lj Tll 4-pele Elbelv 15 mee 3 x 1,5 mm² Mx 1200 W hoppll Mx 1800 W e Aom övebely. Me oe och väb fäe. Z4315GS Mee 19.2 Uvel me hålle fö flexbel pphä v ll SCANGRIP lmpo. Mee ä föe me e mj mmy om y mo epo. TC Exem bely-pec ä behöve e Me e ljvel på 75 e e LINE LIHT e lj och f bely v hel eee. Lje ä ä bbel å om få e vl 39W lyö.. TC Levee me 2 bee Mx. mome 540 Nm L 1 m 3,2 SRIWJA1924 Blpovlmp Lyö 11W Polem 18 Tll TC (STARLIGHT) TC Lmp 5m l TC24201 Lmp me 10m l TC Lyö 39W Tll TC (FIX-LIGHT) TC Lb polem SRT K Upphäo Glölmp Sve M 10.8 TC24202 TC Beve 2 Spee m ve 10 Ol mome 2 Hhee SRM K 184

4 Bom M 10.8 Um 4000 m Fle e Beve 2 Spee m bom 10 Ol mome 2 Hhee SRM K Uflä Um 4000 mm Moo 1,5 HK 2800 pm 3x220/ ³/m SLRS4000M Avl Läl Lö fle FTFFS75 Av Uflä me lmmh och lmmflä Me väfäe p ll llle FT-75-7-FT me mellyce FT-AMC-10 FTAA05 0,5 HK FTAA075 0,75 HK FTTAS1005 FTTAS10010 FTTAS10025 FTTAS10075 FTTAS7510 FTTAS7525 FTTAS755 FTTAS mmx5m 100mmx10m 100mmx2,5m 100mmx7,5m 75mmx10m 75mmx2.5M 75mmx5m 75mmx7m T Al. FTBG mm FTBG FTBG Avllle Y-föe Me l Av Me å Sllle fö All f olv Lå lvlä på le Lä7m Dm.75 mm FT757FT FTTS75 T Al. FTBG10075P mm FTBG14075P FTBG180100P Avllle Av me fle Av Me loc Sllle fö All f olv Lå lvlä på le Lä 10m Dm.100 mm FTARC10010FT FTBFS100 FTBFS140 I ål me Co- och loc 75mm FTBN

5 Av Blee Blee e Gmmmyce fö bbelö Me Co- Uvel 75mm FTBRG0175 Av Gmmmyce fö bbelö P bl.. BMW Opel mm 75mm FTBRG0375 De pefe blee fö e meelo vee Aom lä v hjlmee och läbe ebo fö lä och pomvl,al.al P plce och jälvlbepom. Fäl m Fäl be 1,5-22 Mx, hjlv 65 Nohe 1 Ble 6 e. Blehhe 100 pm A 230 RAG2124 Fö fomo o o RAGP4140H Blee Fö fomo o o RAGP4140SH Blee Blee Lflå Fälbemäe RA De pefe blee fö e me vee Aom lä v hjlmee och läbe ebo fö lä och pomvl,al.al P plce och jälvlbepom. Fäl m Fäl be 1,5-22 Mx, hjlv 65 Nohe 1 Ble 7 e. Blehhe 100 pm A 230 RAG2119 Poffme ebje ll foe om beä v e me äve ve. Lå hhe Pofeoell - PNUEMATIC Loc 17 m fääm me PC-hå Aom l Clpe mä Aom l mäe pp ll 26 Tm Myce yl 3D-f Fäl mee, 10 ll 26 Tm Fälbe mä få 1,5 ll 22 Tm Mx hjl v 80 Mä ohe 1 Mxml Roohhe 100 pm GP moell me PNUEMATIC Loc & Qc elee Poffme ebje ll foe om beä v e me äve ve. RAGP6160H Ko RAGAR112 RAGAR mm mm 186

6 MC ll Hjälpm Däcomläe e RAGAR181 Tll HCTB203GT HCTHP1 E myce f äcomläe fö oml veb Mx. hjlm mm Självceee bo Mx.fälbe 12 Klcf RAG RAG7441I22 Me lfchoc Däcomläe Däcomläe Däcomläe Fe Däcomläe Me choc lf Mx. hjlm mm Självc. bo Mx.fälbe 350mm Klcf 3200 Moo 0,75w//1,1w Elföö 220/ HCTB203GT E myce f äcomläe fö oml veb Mx. hjlm mm Självceee bo Mx.fälbe 12 Klcf RAG E myce f äcomläe me Fem Mx. hjlm mm Självceee bo 10-26,5 Klcf RA8641I24 187

7 Hjälpm Däcomläe Lfchoc e RAPLUS83 Fll cefe me ycmäe och äehevel föh öveyc. Mxmm Pee: 145p/10b T Cpcy: 20l Weh: 11.2 JETC900 Däcvelvey Fö fomo o o RAG118030SLIMIT Föel llo v äce vele llö hjl. D äcvele eom fäle. fe ä på fö llooe ol fäl. S 270mm lå h me ooobeä pl. JETSTT1 Däcomläe Mc Klchpe Däcvelmejel MU Avä fö bo och llo v hjl vel. Iel fö e pp ve om vll p. Lämpl fö moocyl, bl och yofoo. Lä: 97mm JETSTCT 188 AUTO-och ä e och pee ep: e fe mell fäl och äc och om ccev pp äce, mme bele på äce. eye ä jo v pl fö v o på fäle. Hjl mee pp ll 45. Fälmee få 10 ll 30. Be pp ll 15. Fe på: båe oml och omvä fäl R Fl SST BSR PAX RAG Sy Tll äcjä 10 RAG1000A13 Däcepo Lå me fbepl, ål, p ochmöjmeel. Fö peov SRPU115990

8 Däcepo Hjlälle Hjlälle e Lå me Svmppl, p ochmöjmeel. Fö peov SRPU Glmeel SRPU Exem bb mä v hjlvl Moell me om meo om öe målvlo. U me 3 p-hjlfäe fö v evheompee. Aom eoe (peö) me om pooe v meo. U me e ppä bee fö bb bye (ATS.B). Ie evheompee. Ie ymmeäve fö mxme llälhe. -Ie m vå om äv fmfö lyfe. K vä på ll 4-pel / öbelyf, v vje behöj. Aom ompeo v ej lyf. Möjlhe vä hjlälle på fle lyf (ex mefäe behöv). Möjlhe foä be häele v ömvbo. Mä hve bo ä om hel. RATD3000ATSB NYHET Fyhjlmäe Blå 8 SENSORS De fyhjlmäe ebje pe ll e öveoml p. De ebje mm foe om oppmoelle och väe ä myce eel fö väe RATD1850WS Fbepl Hjlälle Rhålle SRPU SRPU mm mm 30 Mxlä: 740mm JES015 NYHET Moeål & Rp Rhålle Moeål SRPU Fyhjlmäe Blå 6 SENSORS De fyhjlmäe ebje pe ll e öveoml p. De ebje mm foe om oppmoelle och väe ä myce eel fö väe. Levee omple me v & lplo RATD1760WS RA10478 Rp SRPU

9 Peleyce Domf e RA10479 Gl Plo Domf A. M Mx C15THC C2THC Domf Må 330 x 225 x 35mm RAR110A2 2 o m. 80mm mx.500 mm C2TC plo Dmee 310mm Cpcy 1000 Klo pe/ RAR110A7 Domf A. M Mx C4TC C5TC C6TC C10TC C12TC C15TC C20TC o m. 115mm mx.500 mm C3TC Hjlfäe Domf f ol föe e vå hem RASTD 2 o m. 90mm mx.500 mm C2TF 190

10 Domf Pelomfe Hjllyf e CCBJ3 3 o CCBJ5 5 o CCBJ10 10 o CCBJ15 15 o CCBJ20 20 o CCBJ25 25 o CCBJ30 30 o CCBJ50 50 o CCBJT10 10 o (Ex hö) Pllboc Hö Mx pce 250 CWD Hjllyf A. M Mx C3THC C5THC C8THC C10THC A. M. Mx. CCAX2H CCAX CCAX CCAX CCAX8H Mx Kpce 800 Hjl mm CWD800 Lfomf Pllboc Hjllyf 2 Se M150 Mx300 CA3216C 32/16 o CA4020C 40/20 o Lfomf A.. M. Mx. CCAX12S CCAX12HS Pllboc Mx pce 1500K Hjl mm CWD1500 Hjllyf 3Se 58/32/16 o M120 Mx255 CA5816C 7 o JEAS7S Mx hjl 820mm Mx v 60 CWD60 191

11 e 1000K Käpel Mooö e Hoppfäll ve me vb pmpehe CCC10 e 1500 K Mx bel 2000 JECB2000 Moov Uvel mooö SW Mooo e me be fö ö öve e pll CCC15P Fö me mooe mx350 JEES350 Mooo me ällb föe ST111S Lyfo Moov Mooo W T5 Sällb o fö lyf Mx. 500 C JEES900F SW Lyfä Moov Mooö Gfäe B JEECS500 Myce f och bl v SW

12 Speclfäe äxellålyf e Fäe W Fo Se B Fäe A So Se B Fäe Golf5 A3 B Fäe W Lpo B Fäe W Polo 2002 B A.. CTJ325 CTJ525 CTJ1000 äxellålyf Kp. 325 K 525 K 1000 K Jeb vl fö läe plce och he växellåo. CTJT2000 CCBAT Oljeå Fäe P 06- B Fäe fo foc B Fäe olvo Fo B Fäe fo fe B Fäe Fo S Mx Mo B Teleop 2 elyf 1300/500K CTJT1300 Oljeå (18,9 le) me hålle. Iel fö bb och eel pp v olj och ylvä, mel mefölje fö plce oljeåe. p: CTJ300 & CTJ325 C53004 Fäe peeo B äxellålyf Tvåpellyf 3,2 To Fäe pe.coe B Fäe Pe 407 B Fäe Pe exp. B Fäe pe. 807 B Teleop 3 elyf 2000/1000K CTJT2000 Fäe pe. 607 B Fäe C 4 B Fäe C 5 B Fäe C. B Rv 3,2 To Kf och välä våpellyf me bbl mooe och bo m. Fäe c.c2-c3 1.4 B Fäe Rel cec B Fäe Peeo 207 B Fö CTJ1300 CCBATRANS RAKPX337W 193

13 Tvåpellyf 3,2 o Tvåpellyf 5 o Fypellyf e Tvåpellyf Rv 3,2 To Kf och välä våpellyf me bbl mooe och bo m. De lyf ä me lc lc m fö bä åommlhe.95, 140, 178, 211 mm Me lå m fö bä lyfel De eleome yoe hålle v om e p v 20 mm. Te e m e ymme lyf peobl, lbl och eäfoo M. 840 mm Mx.1800 mm RAKPN250LIKA S 4-Pellyf me lä ömpe A. Lä Kp. RA mm 3,5 T RA RA4405E RA4501E Me eee lplo och fö vplo A. Lä Kp. RA4406E 5100mm 4 T RA4502E RAKPX337WKK Tvåpellyf Tvåpellyf Hyl Fypellyf Öppe fo Me lå m fö bä lyfel De eleome yoe hålle v om e p v 20 mm. Te e m e ymme lyf peobl, lbl och eäfoo. M. 700 mm Mx.1310mm Tvåpellyf hyl Te e o m fö ymme lyf vo foo. M. P höj 90 mm. Fypellyf 5o (Ope fo) Me lå ömpe (530x5700 mm) och o e vå mell pel (3000 mm) äeäll e opml lyf v lä och meel ommeell foo. RA4503OF RAKPN349WELIK De lyf f ol ve o o fö fomo RAKPH37032 RAKPH ,2 To 4,2 To 194

14 Fypellyf Komp Sxlyf 3 o Lålyf e Komp ole, el lö fö beple ä beymme ä beä. Fypellyf 3,5o Kömpe 400x4300 mm Ie vå mell pele 2450 mm Ye vå mell pele 2805 mm Mx lyfhöj 1905 mm M yfhöj 150 mm De pefec lyfe fö vee, p ymme och ml looe. M höj 95 mm Mx höj 1900mm RA518T Sxlyf 3,0 T Lålyf / Däclyf Mx lyf: 3000 Lyf: 18 eco ole: 220/380 Sole: 2100 x1800 x 100 M höj: 100 mm Mx höj: 1000 mm Lä: 2100 mm Be: 1850 mm OBS! Lyfe ä Blå HCTSLX1000 Hjl HCTSLX1000M RA4350 Fhjllyf Lålyf 3,2 o Lyfp Kpce 2 o. AP1542A Lj Tll 4-pele Exem bely-pec ä behöve e Me e ljvel på 75 e e LINE LIHT e lj och f bely v hel eee. Lje ä ä bbel å om få e vl 39W lyö.. TC Iel lyf fö evce, äc och plåveäe. RA1450N Lålyf DÄCKLYFT 2,5To Fö bb lyf v äcbye Lfve, m höj 90 mm RA1380 B B B B B B B B B B B B B B B B B

15 MC-Lyf Golvy Ope e Golvy pppe Speclpppe 70/m² Må 375x500mm Al 500/ HB Golvy E o me 250 e om beå v y, olvy och y HB Sy Nylo 600 M höj 120mm Mx höj 1000mm Be 750mm RAKP1393E RAKP1396P E lf olvy (o-lp) på e. Sy mo mo olj, m och ve. Åeve polyee å ovh me yc v föe 400x550mm Al 500/lle HB ITPSC002 Lyfbo Sy Hbom & växely RA1394TP Golvy Åeve polyee Sole 790x1300mm Al 500/lle HB Sy Opf 50 Hbomy/äxelpy Tp polyee 145x160mm HB Ry Golvy v pppe pppe 70/m² 375x500mm Al 500/lle HB E hållb öve me lf om ö ye på pl och y äe. U ä behl å e e fäe mo ovelle. -blå polyee Må 790x1330mm Al 500/ HB Blå p peclflm äl öjb och l P båe peo och lbl Al 500/ HB

16 Sämy Lcfole ääll Tll 1 lle e Sämy I v lo 650X1150mm BT9512B Flyely HB Bälpm Föh epo och mä v lce. Håll på pl v eee mee. 4 fco fö föv vey ä be me ble. Sole: 1065 x 600mm JES856 HB HB HB HB HB HB cm 100m 200cm 600m 90cm 1200m 60cm 1200m 25cm 1200m 6x4M 30 ol= Moo w=500 RPM=3000 Slpv=150x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC150E Däcpå Smhwp Bälpm HB L HB XL HB XXL Självhäfe yflm fö e ol beomåe, om exempel fö äc e o elle e öbelä mm. Be 90cm Lä 100m/lle HB ol= Moo w=650 RPM=3000 Slpv=200x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC200E Sopäc ääll Bälpm Polyee 700x100mm/120L 55 µm v Al 150/lå HB ä äll fö y,y och olvy 3 ll HB ol= Moo w=750 RPM=3000 Slpv=200x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC200T 197

17 Dmme 1000 W Abebä eyvl 1 x 1m e å- & omme. e ob m Rof behålle. Behållvolym le: 27 Näpä vol: 230 : 12 TMBB270 Dmme 2000 W To lä oo l e le pp ll 400. Abey v plå och v H = , B = 1500, D = 700, 41 PW40750 Abebä Levee lve o 25 H = 950 mm, B = 950 mm, D= 15mm PW70165 Meål å- & omme. e ob m Mx effe W: 2 x 1000 Må LxBxH mm: 440x440x900 Näpä vol: 230 : 26 TMBB58050 Kf oo l1500 lxbxh 1500x700x900 mm BTC59CO De f å och ö oxå Ø150mm Rof ål. Kffll Ø80mm me Iel fö behåll v, m mm e emoee. Fäe på ll jämell yo JEAK231 Avlbo Mel 500mm Meål Myce f bo me 3 hyllo Mx l 240 LxBxH 800x450x900 mm 21 BTC51 Oe BTC51G Gå BTC51R Rö JEAK211 Me mle 240 x 140mm Rof ål me Ø85mm mee Kffll o håll fycl, hylo och äe Fe pp och e JEAK2312 Avlv eyvl 1 x 0,5m Hylhålle Avlv fö föe och pele me evce hyll. Jeb höj. ST125P Levee lve o 25 H = 470 mm, B = 950 mm, D= 15mm PW70160 CT9720 1/4 - Ich 1/8-5/8 13 CT9725 1/4 - Mec 4mm - 15mm 13 CT9730 3/8 - Ich 1/ CT9735 3/8 - Mec 8mm - 20mm 13 CT9750 1/2 - Ich 3/8-1-1/4 15 CT9755 1/2 - Mec 8mm - 24mm

18 eyhålle Klämhålle Kopp Ovl e Fö häe elle fpä v vey. Fäe ä lä bo ä me ymme behöv fö öe vey! A. Al fä. Lä MLGH mm MLGH mm MLGH mm MLGH mm Hylhålle PW20016 Hylhålle 3/8 & 1/2 PW10015 Box MLLZG14 1/4 MLLZG38 3/8 MLLZG12 1/2 MLLZG34 3/4 PW10012 F e ole. A.. L x B x H PW x86x55mm PW x86x70mm PW x170x70mm Plo Sål 80 mm Klämhålle L = 30 mm PW10010 PW10014 PW21121 Klämhålle Kopp R R Ovl PW10011 PW10013 PW

19 Sålo Ko Lbä e A. PW20013 PW40002 PW40003 PW40004 PW40012 Sålo Lä 30 mm 50 mm 80 mm 130 mm 230mm å me ål o Komple me 76 o PW11203 Ko BT3003 Lbä PW40013 Levee me ll vlo me ocå öp ep 25 PW61201 Kf ålm övee me lål och oljeee mm. 6 väb hjl och e cö. Må: L 990 x B 445 x H 100 mm GLFS194 Sålo eylå Ncö PW40016 E lå me me fö vee vey me me SMP Ncö ll GLFS194 GLFS193 Bhålle Lbä Moöv PW81110 E Svellve och bepöv lbä, llve me hppl lfbe. Levee moe me f 75mm mmhjl B1008 Eelhjl B1009 Twllhjl Globl Moöv ä pecell p fö ye foo och me. Må: L 1040 x B 445 x H 220 mm GL

20 Åol Globl Abeplfom eyv e Globl lå höj 3Me PU Sm GL2002 GL2005 Dbbelhjl Lö JEAPS2 JEAPS3 eylå 3-fc 5 Låo me lå,2 låo, 70mm, 2 låo, 140mm, 1 lå, 280mm hö Hö bel: 800. Iby flhålle BTC24SO5 eyv Globl lö ä e pefe hjälpmeel v bee e ble pé. Löe h f oläeläel. Höjje: mell mm. GL1504 eylå plå me e fc Levee vey BTC19 6 låo me lå, 4 låo 70mm,1 lå 140mm, 1 lå 280mm S bel: 800. BTC24SO6 Svyce eylå 5-fc eyv Bämoe jjä och byb äffle ålbc. A.. Öpp JEC125XT 125mm 13.1 JEC150XT 150mm 13.1 eylå plå me fem fc Levee vey A.. L x B x H BTC20 450x200x210 BTC20L 550x200x210 7 Låo me lå (588x367mm) 5 låo, 70mm hö 1 lå, 140mm hö 1 lå, 210mm hö Hö bel 800. Iby flhålle F fäe Rö, Gå och Oe. BTC24SO7 Sybc eylå eyv BTC22S Svyce BKIT3 BTC24SL 201

21 eyv No-lp D Am e BTC28 eyv Uelä P fö lä låo å veye le ll Må 425x2845 mm JEAPNSL Speel Kovex SMSR100 Fle Tll m Dmmfle SMSR Pelfle SMSR510 Föfle SMSR221 SRAT7071M 400mm ämoe T ovex peel fö bäe. Föe me ye hv. Levee me jeb JECM400 Gfle SMSR218 Föflehålle SMSR5153 eyv eyv Svehe SRATB30071M Myce f och ob eyv Levee omple me 76 hålle me äppfäe PW14070 Kh läe fö ve Kh ebj öveläe y mo p, väme och ål. Beväm, hållb och föe v e pofeoell ve JESSP141 Plååp Blå & eyv Svehe Kvle:e TIG ves läe h me 160mm pl o läe I mchee. 330mm Leh. JESSP142 Såpe ä 1900 mm hö be 1000 mm och jpe 400 mm. 4 hyllo GL3001 Myce f och ob veyv me eel me 5 lle låo PW

22 Lexh Höelåp Tw cp Käy e I lå om 100 JESSP24 JESSP55 Nl He PC Lä me ob oo om e y ll BSEN SNR 30B. Fll oä fö y mo hö ljvåe e fle bemljöe. JESSP18F Öopopp I öe BT7800G Syo PC Kemlebee Kh 355mm PC belä me boml Ex y fö väe. Iel fö och lb. CE-mä och ppfylle BSEN388 CAT 2 JESSP32 JESSP180DC Myce mj och lä beo Olje och vebeä,, öppe pl,ålhä F ole BT7246B Höelåp Höelpopp Byel Syo Höelåp Lä me äå ob oo om e y ll BSEN SNR 27B. Jeb väb opp fö opml omfo och äehe. Fll oä fö y mo hö ljvåe e fle bemljöe. JESSP18 SM200 F ole BT7241B Öopopp Öopopp PELTOR Syo JESSP18D F ole BT SM3638PS 203

23 Gmmövel Sylöo e Myce f mmövel F ole BT Sve omple Jeb hvb me bo ylo b. Sy p och hel e, e Koef vle JESSP11E JESSP46 Svelöo SM2620 SM2620S 1000x1500 mm 2000x1500 mm Eä vo fö SSP11E JESSP11ER G Svelöo me ppfällba le Kl polybo äehe le me e(5) flp-p le. Ie velo y me. JESSP6 Sylöo Sylöo Sveäm BT1918 JESSP61 Delxe Hhålle veäm Uppfylle BSEN175 och BSEN169. Delxe m, levee me e y 9 l, äehe l och e -pl l. S 4-1/4 x 3-1/4 le. JESSP9 Svehjälm Svehjälm Sol Powee She Svehjälm me elö jeb ooll mell 9 och 13. Uppfylle ve fö CE-och DIN-. JES0825 Sylöo JESSP45 Svel SM11060 Kll SM11060K Kll 1000-mm SM11060KT Svel 50 mm SM

24 Svehjälm Svelöo Ijeoble e SM215 Sveäm SMSR4UB Sylöo Ijeoble fö v. emle Ijeoble vä fö bl v ol väo B208 Mco cle SM230 SMSR58 Mcocle å m m ä lämpl fö evce-, epo- och blveäe. Mcocle plce e på e bebä elle hä pp lämpl höj på e vä. Tväbä 510x340 mm. GB Sylöo Kläelvä Mx cle SM9204 JEBS101 Mxcle Mxcle h vå väyem om vä m elle ep. Goe e plce e ä ymme och vä om v e vämyce elle vä mell me väboe. GB Svelöo Småelvä Me cle SMSR3UB De veell väe ä lämpl fö bb-vä v el och ompoee llmähe. Reömele, Tvolym - 65l Tvä - 50l AF60065 Mecle Mecle h vå väyem om vä llmm elle ep. Tväoe eö e l ymme ä e pol GB

25 Kellvä Me moo Tpov Popol e Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE1000M Kellvä Me moo Tpov 2 o Mmm Heh: 250mm Mxmm Heh: 310mm U wh Sll Clmp: 330mm Mxmm Heh: 390mm Mmm Wh*: 1035mm Mxmm Wh*: 1430mm JERE901 Tpov I lce plå BT1749 Pop Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE1200M Pofoell moell me lmm b BT1749A SRGJ0465 Kellvä Me moo Goj Lmpol Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE800M GoJ 2 (väe & höe) Lyfe och fly bl på ee. Mx äcbe 230 mm Fö peobl SRGJ5000 BT1851K JEAK2922 Lmmäe 25 Späb Rope che Goj Löpol A. Mx Ø Lä RR mm 2 m RR RR RR GoJ Lyfe och fly bl på ee. Mx äcbe 230 mm Fö peobl SRGJ6200L äe SRGJ6200R Höe BT

26 Löpe Gve M bäe epe Fopmpe To e Löpe me 7 llbehö Effe: 30 w ll 125 w Tp empee je mell 250 C och 500 C BT1827K Te BT1830 LP6303 B 300ml Fomövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CFP16 CFP20 CFP25 LPCGR145 Löolv Gpol 100W/230. Kl 1 ele ole löolv me ö h om ä beväm v läe vä. U me byb löpee. Ile 1.5m v bel me BS oä 230ol/13Amp o. JESD100 Me e mä oo och e e vce bäe. De väm pp bb och vä vle vel om hel flmme. LPGP mlfpol Gfl Po l/m. 300 C Po l/m. 500 BT1850B 170 B Pop Mx LPGP B Pop Mx LPGP

27 epe Hpmp 20 / 25 To epe Hpmp o Spel Tll lyfbo e Hmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CHP20 CHP25 Hmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CHP40 CHP50 CHP60 CHP70 CHP100 U pel Spele p: CFP20, CHP20, CFP25, CHP25 (Fbmoe) C52010 Spele p: CHP100, CEP100 (Fbmoe) C52012 epe epe 40 / 50 To epe Elhyl o Pepl Uvel P ll ll Compc pe C Fomövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CFP40 CFP50 Elmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä CEP40 CEP60 CEP40D Dbbelvee cyle CEP60D Dbbelvee cyle CEP100D Dbbelvee cyle Do CFP20, CHP20, CFP25, CHP25, CHP40(G1), CFP40, CHP50, CFP50 C61216 C-HP40 ( G-mme) C61217 CFP16 C61219 CHP50 (G1) C61221 CHP60, CHP70 C61228 CHP100 C61231

28 Lepee e CFP20, CHP20, CFP25, CHP25, CHP40(G1), CFP40, CHP50, CFP50 C61218 CHP40 ( G-mme) C61222 CHP50 (G1) C61223 CHP60, CHP70 C o C61232 Hyll Fövhyll ll Compc vepe C

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa!

STIHL TIMBERSPORTS FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN. Uppvisningstävlingar med yxa, såg och motorsåg. En grym skytteshow som ni inte vill missa! Åre em: Skoe By & Bo FRITIDSMÄSSAN I FUNÄSFJÄLLEN STIHL TIMBERSPORTS Uppvävlr med yx, å och moorå Skyeuppv E rym kyehow om e vll m! Hel de d är e o för Brukvllr Gme Fr 2013. Cykelrl-how VM-lvermedljöre,

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra.

malmö. Gränslöst nära till dubbelt så bra. meei pler Läe. mlmö. Grälö är ill dubbel å br. beök de bä v vå världr. Mlmö är huvudde i ödr Sverie, Köpehm är huvudd i rlde Dmrk. De expiv Öreudreioe vå ör äder lier ä illmm, förede med e mjeäik bro.

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid

EnterCard &&&O FIL E:2. Net EM:2.1. Bac. eid. eid nrcard h challng wa o cra d corlz a chnologlly advcd payn proc. h bu wa o clud a crd rd appl h proc. cc n l% n1 ng% or y % XL (P r G d ch 2:% % a o u: lv ol %P r d fo a r% co fin n nr oll l ng Pa y n %%

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Överdosering av läkemedel

Överdosering av läkemedel äyk 2015 Öeoseng läkeeel Hns Pesson oh Gnll jeg, Gnoonsenlen . 20-67 A 2015, IN 0430-1080/IBN 978-91-85929-19-1 Aess: ss-eksheen, äkeeelsnsenngens ee AB, I Rngägen 100, okhol Box 17608, 118 92 okhol Teleon:

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer