Superstark uppladdningsbar LEDarbetslampa och ficklampa i ett Med flexibelt lamphuvud som kan vinklas 180 TC035004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Superstark uppladdningsbar LEDarbetslampa och ficklampa i ett Med flexibelt lamphuvud som kan vinklas 180 TC035004"

Transkript

1 Abelmp MAG Abelmp COB LED e Abelmp Upplb Spe pplb LEDbelmp och fclmp e Me flexbel lmphv om vl 180 TC Abelmp MAG 3 TC Abelmp S- olmp NOA 20 ä öäe och p e omöjl föö. De ä exem ob och ä llve v lmm. Lmp ä hel veä (IP67) och äfö moå e f och m bemljö. bel öfo, hä pp. K äve vä e me l. 20W HÖG CRI COB LED 800 lme (6h) Se lme (3h) Se / cm Te lvlä LED m mm Be 11.1/4400mAh Le, pä: AC Uå: 12.6/1800mA L: 3 mm Kbel: 5m Tempe: -10 ll +40 Må: 220 x mm : 2140 IP67 TC NYHET Spe pplb COB LED belmp och fclmp e Me flexbel lmphv om vl 180 TC Abelmp M-U lmp Upplb ULTRA HIGH POWER LED-belmp Me e pe v lyoe TC Fclmp SUN FLASH Smm lmp om MAG TC f me v-lj oppe Ulvole lj vä v lceö lmlä me hjälp v påäme Två foe mm lmp TC Myce lj fclmp me 3W CREE LED o Upplb TC Abelmp S flex Abelmp Mfom Cob le Fclmp Upplb LED-belmp och fclmp e 18 pe lyoe TC TC Myce lj och ob LED-fclmp me f ljåle. Lj lä: 210 m 300 lme lx/ mee 50cm eä (IP54) TC

2 Plmp Foc Fclmp Sllmp 11W STARLIGHT e SENSOR ovv plmp me beöf eo fö ä/läc TC Pelmp Le ob LED-fclmp me f ljåle. 200 lme lx/ mee 50cm 2 x CC-bee mefölje (IP54) TC Abelmp Le Ipeobelmp me 11 W eä (IP54) Spä 230 AC 5 m le TC Moohvlmp Do Ombäl och exem ffll LED pelmp ele e. Spe ffll ljåle me e effe på 300 lme lx/ mee 50cm Lj: 75m eä (IP54) 2 x AAA-bee mefölje TC TC Moohvlmp lyoe 800Lx lje e 75 båe. eä (IP54) bel 230 TC Pelmp M Pe Abelmp Nov l lm Le 12 Upplb TC De lm belye COB LED 30 W 3000 Lmme Ip l 68 TC Blpe 12 DC fö TC TC Bl pe DC fö TC TC Bl pe DC fö TC TC Blpe 12 DC fö TC TC Fclmp Sv Tll Nov Hålle TC Flex Me TC Flex Spopp Le ob LED-fclmp me f ljåle. Lj lä: 125 m 130 lme lx/ mee 50cm eä (IP54) 3 x AAA-bee mefölje TC TC

3 Klämmhålle Tfomo Kbelvo e Mehålle Uvel hålle fö flexbel pphä v ll SCANGRIP lmpo TC Mehålle Mefo TC Lmp TC TC TC TC Lj Tll 4-pele Elbelv 15 mee 3 x 1,5 mm² Mx 1200 W hoppll Mx 1800 W e Aom övebely. Me oe och väb fäe. Z4315GS Mee 19.2 Uvel me hålle fö flexbel pphä v ll SCANGRIP lmpo. Mee ä föe me e mj mmy om y mo epo. TC Exem bely-pec ä behöve e Me e ljvel på 75 e e LINE LIHT e lj och f bely v hel eee. Lje ä ä bbel å om få e vl 39W lyö.. TC Levee me 2 bee Mx. mome 540 Nm L 1 m 3,2 SRIWJA1924 Blpovlmp Lyö 11W Polem 18 Tll TC (STARLIGHT) TC Lmp 5m l TC24201 Lmp me 10m l TC Lyö 39W Tll TC (FIX-LIGHT) TC Lb polem SRT K Upphäo Glölmp Sve M 10.8 TC24202 TC Beve 2 Spee m ve 10 Ol mome 2 Hhee SRM K 184

4 Bom M 10.8 Um 4000 m Fle e Beve 2 Spee m bom 10 Ol mome 2 Hhee SRM K Uflä Um 4000 mm Moo 1,5 HK 2800 pm 3x220/ ³/m SLRS4000M Avl Läl Lö fle FTFFS75 Av Uflä me lmmh och lmmflä Me väfäe p ll llle FT-75-7-FT me mellyce FT-AMC-10 FTAA05 0,5 HK FTAA075 0,75 HK FTTAS1005 FTTAS10010 FTTAS10025 FTTAS10075 FTTAS7510 FTTAS7525 FTTAS755 FTTAS mmx5m 100mmx10m 100mmx2,5m 100mmx7,5m 75mmx10m 75mmx2.5M 75mmx5m 75mmx7m T Al. FTBG mm FTBG FTBG Avllle Y-föe Me l Av Me å Sllle fö All f olv Lå lvlä på le Lä7m Dm.75 mm FT757FT FTTS75 T Al. FTBG10075P mm FTBG14075P FTBG180100P Avllle Av me fle Av Me loc Sllle fö All f olv Lå lvlä på le Lä 10m Dm.100 mm FTARC10010FT FTBFS100 FTBFS140 I ål me Co- och loc 75mm FTBN

5 Av Blee Blee e Gmmmyce fö bbelö Me Co- Uvel 75mm FTBRG0175 Av Gmmmyce fö bbelö P bl.. BMW Opel mm 75mm FTBRG0375 De pefe blee fö e meelo vee Aom lä v hjlmee och läbe ebo fö lä och pomvl,al.al P plce och jälvlbepom. Fäl m Fäl be 1,5-22 Mx, hjlv 65 Nohe 1 Ble 6 e. Blehhe 100 pm A 230 RAG2124 Fö fomo o o RAGP4140H Blee Fö fomo o o RAGP4140SH Blee Blee Lflå Fälbemäe RA De pefe blee fö e me vee Aom lä v hjlmee och läbe ebo fö lä och pomvl,al.al P plce och jälvlbepom. Fäl m Fäl be 1,5-22 Mx, hjlv 65 Nohe 1 Ble 7 e. Blehhe 100 pm A 230 RAG2119 Poffme ebje ll foe om beä v e me äve ve. Lå hhe Pofeoell - PNUEMATIC Loc 17 m fääm me PC-hå Aom l Clpe mä Aom l mäe pp ll 26 Tm Myce yl 3D-f Fäl mee, 10 ll 26 Tm Fälbe mä få 1,5 ll 22 Tm Mx hjl v 80 Mä ohe 1 Mxml Roohhe 100 pm GP moell me PNUEMATIC Loc & Qc elee Poffme ebje ll foe om beä v e me äve ve. RAGP6160H Ko RAGAR112 RAGAR mm mm 186

6 MC ll Hjälpm Däcomläe e RAGAR181 Tll HCTB203GT HCTHP1 E myce f äcomläe fö oml veb Mx. hjlm mm Självceee bo Mx.fälbe 12 Klcf RAG RAG7441I22 Me lfchoc Däcomläe Däcomläe Däcomläe Fe Däcomläe Me choc lf Mx. hjlm mm Självc. bo Mx.fälbe 350mm Klcf 3200 Moo 0,75w//1,1w Elföö 220/ HCTB203GT E myce f äcomläe fö oml veb Mx. hjlm mm Självceee bo Mx.fälbe 12 Klcf RAG E myce f äcomläe me Fem Mx. hjlm mm Självceee bo 10-26,5 Klcf RA8641I24 187

7 Hjälpm Däcomläe Lfchoc e RAPLUS83 Fll cefe me ycmäe och äehevel föh öveyc. Mxmm Pee: 145p/10b T Cpcy: 20l Weh: 11.2 JETC900 Däcvelvey Fö fomo o o RAG118030SLIMIT Föel llo v äce vele llö hjl. D äcvele eom fäle. fe ä på fö llooe ol fäl. S 270mm lå h me ooobeä pl. JETSTT1 Däcomläe Mc Klchpe Däcvelmejel MU Avä fö bo och llo v hjl vel. Iel fö e pp ve om vll p. Lämpl fö moocyl, bl och yofoo. Lä: 97mm JETSTCT 188 AUTO-och ä e och pee ep: e fe mell fäl och äc och om ccev pp äce, mme bele på äce. eye ä jo v pl fö v o på fäle. Hjl mee pp ll 45. Fälmee få 10 ll 30. Be pp ll 15. Fe på: båe oml och omvä fäl R Fl SST BSR PAX RAG Sy Tll äcjä 10 RAG1000A13 Däcepo Lå me fbepl, ål, p ochmöjmeel. Fö peov SRPU115990

8 Däcepo Hjlälle Hjlälle e Lå me Svmppl, p ochmöjmeel. Fö peov SRPU Glmeel SRPU Exem bb mä v hjlvl Moell me om meo om öe målvlo. U me 3 p-hjlfäe fö v evheompee. Aom eoe (peö) me om pooe v meo. U me e ppä bee fö bb bye (ATS.B). Ie evheompee. Ie ymmeäve fö mxme llälhe. -Ie m vå om äv fmfö lyfe. K vä på ll 4-pel / öbelyf, v vje behöj. Aom ompeo v ej lyf. Möjlhe vä hjlälle på fle lyf (ex mefäe behöv). Möjlhe foä be häele v ömvbo. Mä hve bo ä om hel. RATD3000ATSB NYHET Fyhjlmäe Blå 8 SENSORS De fyhjlmäe ebje pe ll e öveoml p. De ebje mm foe om oppmoelle och väe ä myce eel fö väe RATD1850WS Fbepl Hjlälle Rhålle SRPU SRPU mm mm 30 Mxlä: 740mm JES015 NYHET Moeål & Rp Rhålle Moeål SRPU Fyhjlmäe Blå 6 SENSORS De fyhjlmäe ebje pe ll e öveoml p. De ebje mm foe om oppmoelle och väe ä myce eel fö väe. Levee omple me v & lplo RATD1760WS RA10478 Rp SRPU

9 Peleyce Domf e RA10479 Gl Plo Domf A. M Mx C15THC C2THC Domf Må 330 x 225 x 35mm RAR110A2 2 o m. 80mm mx.500 mm C2TC plo Dmee 310mm Cpcy 1000 Klo pe/ RAR110A7 Domf A. M Mx C4TC C5TC C6TC C10TC C12TC C15TC C20TC o m. 115mm mx.500 mm C3TC Hjlfäe Domf f ol föe e vå hem RASTD 2 o m. 90mm mx.500 mm C2TF 190

10 Domf Pelomfe Hjllyf e CCBJ3 3 o CCBJ5 5 o CCBJ10 10 o CCBJ15 15 o CCBJ20 20 o CCBJ25 25 o CCBJ30 30 o CCBJ50 50 o CCBJT10 10 o (Ex hö) Pllboc Hö Mx pce 250 CWD Hjllyf A. M Mx C3THC C5THC C8THC C10THC A. M. Mx. CCAX2H CCAX CCAX CCAX CCAX8H Mx Kpce 800 Hjl mm CWD800 Lfomf Pllboc Hjllyf 2 Se M150 Mx300 CA3216C 32/16 o CA4020C 40/20 o Lfomf A.. M. Mx. CCAX12S CCAX12HS Pllboc Mx pce 1500K Hjl mm CWD1500 Hjllyf 3Se 58/32/16 o M120 Mx255 CA5816C 7 o JEAS7S Mx hjl 820mm Mx v 60 CWD60 191

11 e 1000K Käpel Mooö e Hoppfäll ve me vb pmpehe CCC10 e 1500 K Mx bel 2000 JECB2000 Moov Uvel mooö SW Mooo e me be fö ö öve e pll CCC15P Fö me mooe mx350 JEES350 Mooo me ällb föe ST111S Lyfo Moov Mooo W T5 Sällb o fö lyf Mx. 500 C JEES900F SW Lyfä Moov Mooö Gfäe B JEECS500 Myce f och bl v SW

12 Speclfäe äxellålyf e Fäe W Fo Se B Fäe A So Se B Fäe Golf5 A3 B Fäe W Lpo B Fäe W Polo 2002 B A.. CTJ325 CTJ525 CTJ1000 äxellålyf Kp. 325 K 525 K 1000 K Jeb vl fö läe plce och he växellåo. CTJT2000 CCBAT Oljeå Fäe P 06- B Fäe fo foc B Fäe olvo Fo B Fäe fo fe B Fäe Fo S Mx Mo B Teleop 2 elyf 1300/500K CTJT1300 Oljeå (18,9 le) me hålle. Iel fö bb och eel pp v olj och ylvä, mel mefölje fö plce oljeåe. p: CTJ300 & CTJ325 C53004 Fäe peeo B äxellålyf Tvåpellyf 3,2 To Fäe pe.coe B Fäe Pe 407 B Fäe Pe exp. B Fäe pe. 807 B Teleop 3 elyf 2000/1000K CTJT2000 Fäe pe. 607 B Fäe C 4 B Fäe C 5 B Fäe C. B Rv 3,2 To Kf och välä våpellyf me bbl mooe och bo m. Fäe c.c2-c3 1.4 B Fäe Rel cec B Fäe Peeo 207 B Fö CTJ1300 CCBATRANS RAKPX337W 193

13 Tvåpellyf 3,2 o Tvåpellyf 5 o Fypellyf e Tvåpellyf Rv 3,2 To Kf och välä våpellyf me bbl mooe och bo m. De lyf ä me lc lc m fö bä åommlhe.95, 140, 178, 211 mm Me lå m fö bä lyfel De eleome yoe hålle v om e p v 20 mm. Te e m e ymme lyf peobl, lbl och eäfoo M. 840 mm Mx.1800 mm RAKPN250LIKA S 4-Pellyf me lä ömpe A. Lä Kp. RA mm 3,5 T RA RA4405E RA4501E Me eee lplo och fö vplo A. Lä Kp. RA4406E 5100mm 4 T RA4502E RAKPX337WKK Tvåpellyf Tvåpellyf Hyl Fypellyf Öppe fo Me lå m fö bä lyfel De eleome yoe hålle v om e p v 20 mm. Te e m e ymme lyf peobl, lbl och eäfoo. M. 700 mm Mx.1310mm Tvåpellyf hyl Te e o m fö ymme lyf vo foo. M. P höj 90 mm. Fypellyf 5o (Ope fo) Me lå ömpe (530x5700 mm) och o e vå mell pel (3000 mm) äeäll e opml lyf v lä och meel ommeell foo. RA4503OF RAKPN349WELIK De lyf f ol ve o o fö fomo RAKPH37032 RAKPH ,2 To 4,2 To 194

14 Fypellyf Komp Sxlyf 3 o Lålyf e Komp ole, el lö fö beple ä beymme ä beä. Fypellyf 3,5o Kömpe 400x4300 mm Ie vå mell pele 2450 mm Ye vå mell pele 2805 mm Mx lyfhöj 1905 mm M yfhöj 150 mm De pefec lyfe fö vee, p ymme och ml looe. M höj 95 mm Mx höj 1900mm RA518T Sxlyf 3,0 T Lålyf / Däclyf Mx lyf: 3000 Lyf: 18 eco ole: 220/380 Sole: 2100 x1800 x 100 M höj: 100 mm Mx höj: 1000 mm Lä: 2100 mm Be: 1850 mm OBS! Lyfe ä Blå HCTSLX1000 Hjl HCTSLX1000M RA4350 Fhjllyf Lålyf 3,2 o Lyfp Kpce 2 o. AP1542A Lj Tll 4-pele Exem bely-pec ä behöve e Me e ljvel på 75 e e LINE LIHT e lj och f bely v hel eee. Lje ä ä bbel å om få e vl 39W lyö.. TC Iel lyf fö evce, äc och plåveäe. RA1450N Lålyf DÄCKLYFT 2,5To Fö bb lyf v äcbye Lfve, m höj 90 mm RA1380 B B B B B B B B B B B B B B B B B

15 MC-Lyf Golvy Ope e Golvy pppe Speclpppe 70/m² Må 375x500mm Al 500/ HB Golvy E o me 250 e om beå v y, olvy och y HB Sy Nylo 600 M höj 120mm Mx höj 1000mm Be 750mm RAKP1393E RAKP1396P E lf olvy (o-lp) på e. Sy mo mo olj, m och ve. Åeve polyee å ovh me yc v föe 400x550mm Al 500/lle HB ITPSC002 Lyfbo Sy Hbom & växely RA1394TP Golvy Åeve polyee Sole 790x1300mm Al 500/lle HB Sy Opf 50 Hbomy/äxelpy Tp polyee 145x160mm HB Ry Golvy v pppe pppe 70/m² 375x500mm Al 500/lle HB E hållb öve me lf om ö ye på pl och y äe. U ä behl å e e fäe mo ovelle. -blå polyee Må 790x1330mm Al 500/ HB Blå p peclflm äl öjb och l P båe peo och lbl Al 500/ HB

16 Sämy Lcfole ääll Tll 1 lle e Sämy I v lo 650X1150mm BT9512B Flyely HB Bälpm Föh epo och mä v lce. Håll på pl v eee mee. 4 fco fö föv vey ä be me ble. Sole: 1065 x 600mm JES856 HB HB HB HB HB HB cm 100m 200cm 600m 90cm 1200m 60cm 1200m 25cm 1200m 6x4M 30 ol= Moo w=500 RPM=3000 Slpv=150x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC150E Däcpå Smhwp Bälpm HB L HB XL HB XXL Självhäfe yflm fö e ol beomåe, om exempel fö äc e o elle e öbelä mm. Be 90cm Lä 100m/lle HB ol= Moo w=650 RPM=3000 Slpv=200x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC200E Sopäc ääll Bälpm Polyee 700x100mm/120L 55 µm v Al 150/lå HB ä äll fö y,y och olvy 3 ll HB ol= Moo w=750 RPM=3000 Slpv=200x25x30ø Sålbo=Nej Polev=Nej SLSC200T 197

17 Dmme 1000 W Abebä eyvl 1 x 1m e å- & omme. e ob m Rof behålle. Behållvolym le: 27 Näpä vol: 230 : 12 TMBB270 Dmme 2000 W To lä oo l e le pp ll 400. Abey v plå och v H = , B = 1500, D = 700, 41 PW40750 Abebä Levee lve o 25 H = 950 mm, B = 950 mm, D= 15mm PW70165 Meål å- & omme. e ob m Mx effe W: 2 x 1000 Må LxBxH mm: 440x440x900 Näpä vol: 230 : 26 TMBB58050 Kf oo l1500 lxbxh 1500x700x900 mm BTC59CO De f å och ö oxå Ø150mm Rof ål. Kffll Ø80mm me Iel fö behåll v, m mm e emoee. Fäe på ll jämell yo JEAK231 Avlbo Mel 500mm Meål Myce f bo me 3 hyllo Mx l 240 LxBxH 800x450x900 mm 21 BTC51 Oe BTC51G Gå BTC51R Rö JEAK211 Me mle 240 x 140mm Rof ål me Ø85mm mee Kffll o håll fycl, hylo och äe Fe pp och e JEAK2312 Avlv eyvl 1 x 0,5m Hylhålle Avlv fö föe och pele me evce hyll. Jeb höj. ST125P Levee lve o 25 H = 470 mm, B = 950 mm, D= 15mm PW70160 CT9720 1/4 - Ich 1/8-5/8 13 CT9725 1/4 - Mec 4mm - 15mm 13 CT9730 3/8 - Ich 1/ CT9735 3/8 - Mec 8mm - 20mm 13 CT9750 1/2 - Ich 3/8-1-1/4 15 CT9755 1/2 - Mec 8mm - 24mm

18 eyhålle Klämhålle Kopp Ovl e Fö häe elle fpä v vey. Fäe ä lä bo ä me ymme behöv fö öe vey! A. Al fä. Lä MLGH mm MLGH mm MLGH mm MLGH mm Hylhålle PW20016 Hylhålle 3/8 & 1/2 PW10015 Box MLLZG14 1/4 MLLZG38 3/8 MLLZG12 1/2 MLLZG34 3/4 PW10012 F e ole. A.. L x B x H PW x86x55mm PW x86x70mm PW x170x70mm Plo Sål 80 mm Klämhålle L = 30 mm PW10010 PW10014 PW21121 Klämhålle Kopp R R Ovl PW10011 PW10013 PW

19 Sålo Ko Lbä e A. PW20013 PW40002 PW40003 PW40004 PW40012 Sålo Lä 30 mm 50 mm 80 mm 130 mm 230mm å me ål o Komple me 76 o PW11203 Ko BT3003 Lbä PW40013 Levee me ll vlo me ocå öp ep 25 PW61201 Kf ålm övee me lål och oljeee mm. 6 väb hjl och e cö. Må: L 990 x B 445 x H 100 mm GLFS194 Sålo eylå Ncö PW40016 E lå me me fö vee vey me me SMP Ncö ll GLFS194 GLFS193 Bhålle Lbä Moöv PW81110 E Svellve och bepöv lbä, llve me hppl lfbe. Levee moe me f 75mm mmhjl B1008 Eelhjl B1009 Twllhjl Globl Moöv ä pecell p fö ye foo och me. Må: L 1040 x B 445 x H 220 mm GL

20 Åol Globl Abeplfom eyv e Globl lå höj 3Me PU Sm GL2002 GL2005 Dbbelhjl Lö JEAPS2 JEAPS3 eylå 3-fc 5 Låo me lå,2 låo, 70mm, 2 låo, 140mm, 1 lå, 280mm hö Hö bel: 800. Iby flhålle BTC24SO5 eyv Globl lö ä e pefe hjälpmeel v bee e ble pé. Löe h f oläeläel. Höjje: mell mm. GL1504 eylå plå me e fc Levee vey BTC19 6 låo me lå, 4 låo 70mm,1 lå 140mm, 1 lå 280mm S bel: 800. BTC24SO6 Svyce eylå 5-fc eyv Bämoe jjä och byb äffle ålbc. A.. Öpp JEC125XT 125mm 13.1 JEC150XT 150mm 13.1 eylå plå me fem fc Levee vey A.. L x B x H BTC20 450x200x210 BTC20L 550x200x210 7 Låo me lå (588x367mm) 5 låo, 70mm hö 1 lå, 140mm hö 1 lå, 210mm hö Hö bel 800. Iby flhålle F fäe Rö, Gå och Oe. BTC24SO7 Sybc eylå eyv BTC22S Svyce BKIT3 BTC24SL 201

21 eyv No-lp D Am e BTC28 eyv Uelä P fö lä låo å veye le ll Må 425x2845 mm JEAPNSL Speel Kovex SMSR100 Fle Tll m Dmmfle SMSR Pelfle SMSR510 Föfle SMSR221 SRAT7071M 400mm ämoe T ovex peel fö bäe. Föe me ye hv. Levee me jeb JECM400 Gfle SMSR218 Föflehålle SMSR5153 eyv eyv Svehe SRATB30071M Myce f och ob eyv Levee omple me 76 hålle me äppfäe PW14070 Kh läe fö ve Kh ebj öveläe y mo p, väme och ål. Beväm, hållb och föe v e pofeoell ve JESSP141 Plååp Blå & eyv Svehe Kvle:e TIG ves läe h me 160mm pl o läe I mchee. 330mm Leh. JESSP142 Såpe ä 1900 mm hö be 1000 mm och jpe 400 mm. 4 hyllo GL3001 Myce f och ob veyv me eel me 5 lle låo PW

22 Lexh Höelåp Tw cp Käy e I lå om 100 JESSP24 JESSP55 Nl He PC Lä me ob oo om e y ll BSEN SNR 30B. Fll oä fö y mo hö ljvåe e fle bemljöe. JESSP18F Öopopp I öe BT7800G Syo PC Kemlebee Kh 355mm PC belä me boml Ex y fö väe. Iel fö och lb. CE-mä och ppfylle BSEN388 CAT 2 JESSP32 JESSP180DC Myce mj och lä beo Olje och vebeä,, öppe pl,ålhä F ole BT7246B Höelåp Höelpopp Byel Syo Höelåp Lä me äå ob oo om e y ll BSEN SNR 27B. Jeb väb opp fö opml omfo och äehe. Fll oä fö y mo hö ljvåe e fle bemljöe. JESSP18 SM200 F ole BT7241B Öopopp Öopopp PELTOR Syo JESSP18D F ole BT SM3638PS 203

23 Gmmövel Sylöo e Myce f mmövel F ole BT Sve omple Jeb hvb me bo ylo b. Sy p och hel e, e Koef vle JESSP11E JESSP46 Svelöo SM2620 SM2620S 1000x1500 mm 2000x1500 mm Eä vo fö SSP11E JESSP11ER G Svelöo me ppfällba le Kl polybo äehe le me e(5) flp-p le. Ie velo y me. JESSP6 Sylöo Sylöo Sveäm BT1918 JESSP61 Delxe Hhålle veäm Uppfylle BSEN175 och BSEN169. Delxe m, levee me e y 9 l, äehe l och e -pl l. S 4-1/4 x 3-1/4 le. JESSP9 Svehjälm Svehjälm Sol Powee She Svehjälm me elö jeb ooll mell 9 och 13. Uppfylle ve fö CE-och DIN-. JES0825 Sylöo JESSP45 Svel SM11060 Kll SM11060K Kll 1000-mm SM11060KT Svel 50 mm SM

24 Svehjälm Svelöo Ijeoble e SM215 Sveäm SMSR4UB Sylöo Ijeoble fö v. emle Ijeoble vä fö bl v ol väo B208 Mco cle SM230 SMSR58 Mcocle å m m ä lämpl fö evce-, epo- och blveäe. Mcocle plce e på e bebä elle hä pp lämpl höj på e vä. Tväbä 510x340 mm. GB Sylöo Kläelvä Mx cle SM9204 JEBS101 Mxcle Mxcle h vå väyem om vä m elle ep. Goe e plce e ä ymme och vä om v e vämyce elle vä mell me väboe. GB Svelöo Småelvä Me cle SMSR3UB De veell väe ä lämpl fö bb-vä v el och ompoee llmähe. Reömele, Tvolym - 65l Tvä - 50l AF60065 Mecle Mecle h vå väyem om vä llmm elle ep. Tväoe eö e l ymme ä e pol GB

25 Kellvä Me moo Tpov Popol e Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE1000M Kellvä Me moo Tpov 2 o Mmm Heh: 250mm Mxmm Heh: 310mm U wh Sll Clmp: 330mm Mxmm Heh: 390mm Mmm Wh*: 1035mm Mxmm Wh*: 1430mm JERE901 Tpov I lce plå BT1749 Pop Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE1200M Pofoell moell me lmm b BT1749A SRGJ0465 Kellvä Me moo Goj Lmpol Aom m fö vä el me vmve och meel. Tväå eom hö yc je mm o Rof m och elecopmp. ämeyem me ece. U me emo och me. RAE800M GoJ 2 (väe & höe) Lyfe och fly bl på ee. Mx äcbe 230 mm Fö peobl SRGJ5000 BT1851K JEAK2922 Lmmäe 25 Späb Rope che Goj Löpol A. Mx Ø Lä RR mm 2 m RR RR RR GoJ Lyfe och fly bl på ee. Mx äcbe 230 mm Fö peobl SRGJ6200L äe SRGJ6200R Höe BT

26 Löpe Gve M bäe epe Fopmpe To e Löpe me 7 llbehö Effe: 30 w ll 125 w Tp empee je mell 250 C och 500 C BT1827K Te BT1830 LP6303 B 300ml Fomövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CFP16 CFP20 CFP25 LPCGR145 Löolv Gpol 100W/230. Kl 1 ele ole löolv me ö h om ä beväm v läe vä. U me byb löpee. Ile 1.5m v bel me BS oä 230ol/13Amp o. JESD100 Me e mä oo och e e vce bäe. De väm pp bb och vä vle vel om hel flmme. LPGP mlfpol Gfl Po l/m. 300 C Po l/m. 500 BT1850B 170 B Pop Mx LPGP B Pop Mx LPGP

27 epe Hpmp 20 / 25 To epe Hpmp o Spel Tll lyfbo e Hmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CHP20 CHP25 Hmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CHP40 CHP50 CHP60 CHP70 CHP100 U pel Spele p: CFP20, CHP20, CFP25, CHP25 (Fbmoe) C52010 Spele p: CHP100, CEP100 (Fbmoe) C52012 epe epe 40 / 50 To epe Elhyl o Pepl Uvel P ll ll Compc pe C Fomövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä Flyb cyle CFP40 CFP50 Elmövee vepe Håföom olv Två -bloc och lävlä ycmäe å Peboe höj je bb och äe me bom pel Tyclfy efo. Lfl behöv. Fomöve,våepmp fö bbm v olve ll beyce. Myce lå llä CEP40 CEP60 CEP40D Dbbelvee cyle CEP60D Dbbelvee cyle CEP100D Dbbelvee cyle Do CFP20, CHP20, CFP25, CHP25, CHP40(G1), CFP40, CHP50, CFP50 C61216 C-HP40 ( G-mme) C61217 CFP16 C61219 CHP50 (G1) C61221 CHP60, CHP70 C61228 CHP100 C61231

28 Lepee e CFP20, CHP20, CFP25, CHP25, CHP40(G1), CFP40, CHP50, CFP50 C61218 CHP40 ( G-mme) C61222 CHP50 (G1) C61223 CHP60, CHP70 C o C61232 Hyll Fövhyll ll Compc vepe C

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn

PM för bokuppsättare. Författare Ordningen är strikt alfabetisk vad gäller författarnamn PM för bokuppsättare Först hyllsignum Hyllsignum anger på vilken hylla och avdelning en bok skall placeras ( se gult häfte Bibliotekstjänsts rygg- och hyllsignaturer ) Det finns bara en plats för en bok

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

*44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724*

*44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724* *44725* *84301* *80117* *72238* *48433* *84306* *82021* *84302* *84675* *48073* *84677* *84674* *44724* 44725 SKRIVARE 3-FÄRG DJ6940 14ML 344 C9363EE#ABB 84301 SKRIVARE 3-FÄRG NR17 DJ840C/843C/845C 15ML

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen

NOVIPro LED-lampor. Flash Pen NOVIPro LED-LAMPOR NOVIPro LED-lampor Väldigt kraftfulla LED-lampor. Robusta och med extra hög kvalitet, avsedda för den professionella användaren. NOVIPro LED-lampor har en koncentrerad och fokuserad

Läs mer

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor OrgKnrKA,T,:8A,MA Bokslutsbilagor förkräkenskapsåretkl:8l:8l:k8kl:8:8e: Innehåll bilaga ByggnaderKochKmark : Kundfordringar ÖvrigaKfordringar E KassaKochKbank D InbetaldaKinsatserCKStiftelsekapital M Reservfond,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE

IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE IE2 TREFASMOTORER TYP ME & WE 3-FASMOTORER Busck IE2 ALLMÄNT elmotor typ ME & WE är en robust och flexibel motor med höga prestanda tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Leif Finmo Linköpings universitet LIU-IT. Liu-it 2008-10-15 Leif Finmo 1

Leif Finmo Linköpings universitet LIU-IT. Liu-it 2008-10-15 Leif Finmo 1 Leif Finmo Linköpings universitet LIU-IT Liu-it 2008-10-15 Leif Finmo 1 Agenda Presentation av LiuNet idag Liu-it 2008-10-15 Leif Finmo 2 LiuNet Tre Campus områden Valla (Linköping) US (Universitets Sjukhuset)

Läs mer

Boier Bladet 425:- 000:- 4500:- 000:- Nyhet. Nyhet. Nyhet 4900:- 5 4990:- 5 31900:- 15 2013-4. www.bilverktyg.com. Lagerverktyg Volvo V70 GO323029000

Boier Bladet 425:- 000:- 4500:- 000:- Nyhet. Nyhet. Nyhet 4900:- 5 4990:- 5 31900:- 15 2013-4. www.bilverktyg.com. Lagerverktyg Volvo V70 GO323029000 Boier Bladet 2013-4 6 6 6 Mutterdragare 18V 3,0 Amp. Mycket stark 1/2 mutterdragare med ergonomiskt handtag. Enhansfattning för omkopplingen. Variabel hastighet. Vridmoment 982 nm Vikt 3,08 Kg MUEQ114

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

L iv e t s b ö r ja n

L iv e t s b ö r ja n L iv e t s b ö r ja n H u r h a r liv e t F R Ä M S T 4 O L I K A H Y P O T E S E R u p p k o m m it? S K A P E LS E TE O R IN : G U D S K A P A D E L I V U R A LS TR IN G S TE OR IN : L I V K A N U P

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Nivå. Nivågivare Nivåvakter

Nivå. Nivågivare Nivåvakter Nivågivare Nivåvakter Nivågivare PS1 Robust dränkbar nivågivare med givarkropp i rostfritt stål. Givaren sänks ner i mediet och mäter trycket i förhållande till djupet. Fungerar ner till 250 m djup (vatten)

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Planering av personalresurser

Planering av personalresurser EXAMENSARBETE 2006:038 CIV Planering av personalresurser En fallstudie på Elektroskandia THERESE NYKVIST ANNA ÖBERG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Industriell ekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Ladda dina prylar var du vill, när du vill.

Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. Ladda dina prylar var du vill, när du vill. NY TYP AV FRIHET Laddning är inte längre en fråga om två hål i väggen utan kan nu följa med dig, var du än befinner

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Sammanträdesdatum. - Ipads istället för datorer på högstadiet

Sammanträdesdatum. - Ipads istället för datorer på högstadiet Barn- Krokoms kommun KROKOMEN TJIELTE och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 18 mars 2014 2014-03- 2 6 Sida 25 (33) Bun 51 Dm BUN 2014-000048 Medborgarförslag - Ipads istället för

Läs mer

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs!

Kamerasystem. för fordon. Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 3 för fordon Kompletta Back-TV system för proffs! Kamerasystem 5,6-7,0. Inbyggd kopplingsbox. Sid 4 Kamerasystem 5,6-7,0, visirkamera. Inbyggd kopplingsbox. Sid 5 Kamerasystem 5,6-7,0. Extern

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer