RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING"

Transkript

1 RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING

2 Innehåll Inledning...3 Det här behöver du för att komma igång...4 Inställning av styrenheten...5 Inställning av kameran...7 Batteriinformation...8 Förberedelse för användning av kameran...8 Inställning av kameran med förinställda lägen...9 DST (Dubbelsensorteknik)...9 Montering av kameran...10 Individuell inställning av kameran...11 Användning av en extern strömkälla...12 Nedladdning av bilder...13 Problemsökning

3 Inledning RCX Trail Camera System gör det möjligt att använda ett flertal kameror styrda av en enda styrenhet. Kameran är enkel, robust och av hög kvalitet så att du kan placera många kameror på fältet och komma åt dem snabbt och enkelt för att ändra inställningar, använda Real Time Video Alignment och för att ladda ned bilder. Systemet fungerar på så sätt att kameran tar bilder och lagrar dem på ett SD-kort som du måste sätta i. Styrenheten tar också ett SD-kort på upp till 32 GB. Om du ansluter styrenheten till kameran med USB-kabeln kan du ladda ned bilder från kameran till styrenheten med hjälp av några snabba val från menyn. Du kan sedan titta på bilderna redan på fältet och göra eventuella ändringar på inställningarna. Med styrenheten kan du också se foton från andra trailkameror om SD-korten sitter i. Kameran kan ställas in med hjälp av Real Time Video Alignment som gör att du kan se det som kameran ser. Inställningarna kan också ändras så att du får fler eller färre bilder genom att välja ett av fyra 4 förinställda lägen men du kan också gå till menyn för individuella inställningar för flerbildstagning, fördröjning, tidsintervaller, o.s.v. Se Custom Camera Setup (Individuell inställning av kamera) för ytterligare information. 3

4 Det här behövs för att du ska komma igång 1. Kamera 2. Styrenhet (ingår i RCX-utrustningen. Litium-jon-batteri ingår) 3. 8 AA batterier (Leupold rekommenderar Energizer Ultimate Lithium AA batterier, särskilt vid bruk I vinterväder.)* 4. 2 SD eller SDHC-kort: ett för styrenheten, ett för kameran, upp till 32 GB kapacitet. Tillbehör: 5. Monteringsrem (medföljer kameran eller utrustningen) 6. USB-sladd (medföljer utrustningen och styrenheterna) 7. Ställningar (medföljer kamerorna och utrustningarna. Dessa är till för att kunna placera kameran stadigt på ojämna ytor) Valfritt: RCX Säkerhetsplåt för fastlåsning (Endast RCX-2 levereras med säkerhetsplåtar; används tillsammans med Master Lock Python sladd eller för att kunna hängas med en enda spik. Kan köpas till för RCX-1.) *Alkaliska batterier kan läcka och skada kameran om den lämnas oanvänd under längre perioder, särskild i vinterväder. Garantin för The RCX Trail Camera täcker inte eventuell skada från läckande batterier. 4

5 Inställning av styrenheten Hål för bärrem Lucka för Mini USB-Port Strömbrytare Batterilucka för kortspringa Skruv till batteriluckan 3 TFT (Thin Film Transistor) (Tunnfilmstransistor) Skärm Lucka för kortspringa för SD-kort En styrenhet behöver bara ställas in en gång men det är nödvändigt att ställa in datum och tid, för att få tillgång till funktionerna på RCX-kameran. Varje gång en ny kamera ställs in synkroniseras tiden med styrenhet så snart den sätts I med USB-kabeln. Första gången styrenheten sätts igång kommer den första skärmen att vara Time/Date (Tid/Datum) skärmen. Om du behöver komma tillbaka till skärmen vid ett senare tillfälle hittar du den menyn under Setup controller (Inställning av styrenhet). Skulle du låta batteriet vara tomt längre än 24 timmar kommer denna skärm att vara den första du ser när du sätter på kameran igen. Litium-jon-batteriet sitter redan i styrenheten. Styrenheten i batteriet ska laddas I minst två timmar före det används; det är dock bättre att ladda det minst 16 timmar om man vill använda kameran under lång tid och kunna vara säker på att batteriet håller länge. Om du vill ladda batteriet till RCX-styrenheten sätt I Mini USB-ändan på USB-kabeln I styrenheten och sätt I den andra ändan I en dator, väggladdare eller den billaddare som medföljer. Före du går ut på fältet, se till att styrenheten är ordentligt laddad. 5

6 Navigatera genom menyerna med hjälp av pilarna tills du når önskad position. På menyval med till höger om texten ska höger pil tryckas ned för att gå ett steg framåt I menyn. Tryck på för att välja alternativ på menyn. Radera och zooma används bara när man vill se bilder på SD-kortet. Använd för att gå tillbaka ett steg I menyn. Ljusstryka: Ljusstyrkan på styrenhetens display går att ställa in. Detta rekommenderas om ljusförhållandena ändras dramatiskt. Tid/Datum: Tiden finns endast som 24-timmars klocka. Standardformatet är ÅÅÅÅ/DD/MM men det går att ändra till andra format. Temperaturinställning: Byt mellan F och C. Halvklot: Ställ in rätt halvklot. USA och Kanada ligger på norra halvklotet. Australien, Nya Zealand och Sydafrika ligger på södra halvklotet. På detta sätt blir riktningen på månfaserna rätt för den plats där du befinner dig. Språk: styrenhetsmenyerna kan visas på följande språk: Engelska, tyska, finska, franska, italienska, ryska, spanska eller svenska. 6

7 BATTERILUCKA STÄNGD Skruv till batteriluckan 12V uttagslucka Dubbmontering av 1/4-20 stativ Lucka till USB- Port BATTERILUCKA ÖPPEN Batterikassett 12V uttag Strömbrytare USB-Port SD-kortspringa Lucka till batterikassetten Kamerastatus Inställning av kameran 1. Installera ett SD-kort. Om du tar ett SD-kort från en annan apparat kan det innehålla filer som kommer att minska antalet foton du kan ta. För att kunna utnyttja kamerans SD-kort maximalt ska det formatteras med hjälp av styrenheten. Gå in i uppsättningsmenyn för styrenheten och välj Format SD Card (formattera SD-kort) längst ned I menyn. Allt som redan finns på SD-kortet kommer nu att raderas. När SD-kortet har formatterats sätter du in det I kameran. 2. Öppna luckan och ta ur batterikassetten för AA batterier. 3. Sätt i 8 batterier med minusändan (platta ändan) mot kontaktfjädern. 4. Sätt tillbaka batterierna I kameran med kontaktsidan först tills det knäpper till. Se till att stänga batteriluckan noga när proceduren är klar så att det uppstår god kontakt. 7

8 5. Sätt på kameran ( I -läget). Kameran tar inga bilder på 30 sekunder efter den satts på eller om USB-sladden fortfarande sitter i både styrenhet och kamera. 6. Koppla styrenheten till kameran med USBsladden. Styrenheten behöver några sekunder för att känna igen kameran. När den anslutits på rätt sätt visar styrenheten en kamerastatusbox längst ned på skärmen. Batteritips Använd helst bara Energizer Ultimate Lithium AA batterier eller RCX återuppladdningsbara batteripaket, särskilt avsett för kallt klimat och tagning av bilder och filmer på natten. Alkaliska batterier påverkas negativt av temperaturer under noll och applikationer som drar mycket ström oavsett vilken typ av apparat det gäller. Blanda aldrig olika typer av batterier (Alkaliska, Ni-MH, Litium) eller olika mah grader. Försök aldrig att återuppladda batterier som inte är avsedda för det. Använd bara rekommenderade laddare för uppladdningsbara batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Försök inte att bara använda 4 batterier. Det krävs 8 batterier för att RCX-kamerorna ska fungera. Följ batteritillverkarens rekommendationer för förvaring, hantering och avfallshantering. Förberedelse för användning av kameran Om du använder flera RCX-kameror rekommenderar vi att varje kamera får ett unikt namn första gången den ansluts. Detta kommer att ge namn till den mapp där dess foton finns sparade (här ingår kamerans namn) så att det lätt går att sortera bilderna vid nedladdning från flera kameror. Namngivning av kameran 1. När kameran har satts på ska styrenheten anslutas till kameran via USB-sladden. 2. Välj Setup Camera (Inställning av kamera) från huvudmenyn. Tryck på 3. Tryck på tills Custom setting (Individuell inställning) är markerad. Tryck på. 4. Tryck två gånger på för att gå till Page 2 (sidan 2), och tryck sedan på för att byta meny. Tryck på för att välja Camera name (kameranamn), och tryck sedan på. 5. Välj tecken från tangentbordet med hjälp av, och använd för att bekräfta tecknet. Namnet måste bestå av mellan 3 och 10 tecken. (Se till att de första 3 tecknen är olika på varje kamera så att det blir lätt att skilja på mapparna.) 6. Välj Save (Spara) och tryck på. 7. Tryck på. När du lämnar de personliga inställningarna visar sig ett varningsfönster med meddelandet Update camera? (Uppdatera kamera?). Tryck på för att ladda upp de ändringar du har gjort. Detta bekräftas sedan med meddelandet Camera Setup Complete (Förberedelse av kamera klar). 8

9 Inställning av kamera med förinställda lägen 3. Välj den inställning som bäst motsvarar det du vill ha bland 4 förinställda lägen. Tryck på. 1. Gå till Camera Setup (Inställning av kamera). 2. Tryck på. Automatiskt utvalda inställningar med förinställda lägen *DST fi nns endast på RCX-2 Bildkvalitet Flerbild Fördröjnings-läge (tid mellan foton) RCX-2 Sensor (RCX-1 är endast 45 ) RCX-2 blixt (RCX-1 är 36 LED edast) Känslighet Läge för bästa bilder RCX-1: 8 Mp RCX-2: 10 Mp AV AV DST 48 LED Auto Läge för fl est bilder 3MP 3 foton AV DST 48 LED Superhög Strömsparläge (Dag/Natt) 3MP AV 5 min DST 36 LED Auto Normalt videoläge 640x480, 30fps, 5 sek AV 5 min DST 36 LED Auto För individuella kamerainställningar se Custom Camera Setup (Individuell kamerainställning). DST (Dual Sensor Technology) MAXIMALT UTLÖSNINGSOMFÅNG 54 Camera Lens Angle ft 45ft Dual Sensor Technology (DST )(Dubbelsensorteknik) ger en mer komplett bild av vad viltet har för sig I ditt område. Välj den vidare 45 sensorn från Custom Menu (Individuell meny) med ett omfång på 45 fot (bäst för större områden) eller välj den smalare 10 sensorn med ett omfång på 90 fot (rekommenderas för specifika riktmärken eller foderbord). Båda sensorerna kan också aktiveras samtidigt genom inkoppling av DST. Endast RCX-2 har denna revolutionerande teknologi. 9

10 Montering av kameran Välj en plats att montera kameran (normalt ett träd). Undvik eller flytta på eventuella hinder. 1. Placera kameran på ett ställe där solen inte skiner rakt in I kameran för bästa exponeringsresultat. 2. Montera kameran på ungefär samma höjd ovanför marken som måltavlan och med kamerans synvinkel parallell med marken. Detta är extra viktigt när man använder 10 sensorn. Sensorzonen är strutformad så om du vinklar den mot marken kan sensoromfånget sluta för nära så att du missar den plats där måltavlan passerar. 3. Det är bäst att inte sätta upp kameran där det är troligt att objektet kommer rakt emot kameran eftersom PIR-sensorerna fungerar genom att jämföra ändringar I temperatur mellan 2 element sida vid sida. Säkerhetsplåten för fastlåsning som sitter på RCX-2 ska användas med en Master Lock Python sladd för att förebygga stöld. Det finns en säkerhetsplåt för fastlåsning för RCX-1 som säljs separat. 4. Led remmen genom springorna. 5. Ta isär spännet och led den lösa ändan av remmen genom den lösa spänneshalvan. 6. Låt den vara lite större än det utvalda trädet. 7. Om ytan under kameran är väldigt ojämn går det att använda de bifogade ställningar för att justera kontaktpunkterna på baksidan av kameran vid behov. Tre kontaktpunkter är bäst för stabilitet och anpassning. Ställ dem på varandra om du behöver uppnå högre höjd och finjustera den slutgiltiga vinkeln genom att vrida på skruven ovanpå kameran efter den har monterats. 8. Linda remmen runt trädet och sätt fast spännet. Dra åt remmarna så hårt att kameran hålls på plats men med tillräckligt spel så att kamerapositionen kan justeras. 9. Anslut styrenhet till kameran med USB-sladden. 10. Välj ikonen för Preview Camera (kontrollera kamerbild)(den röda hjorten) från huvudmenyn för att aktivera Real Time Video Alignment. Du kan nu kontrollera vad du får med i bilden genom styrenheten genom att se exakt I vilken riktning kameran pekar. Tänk på hur långa hornen kan vara och se till att du inte skär av dem I överkanten av bilden. Undvik att ta med för mycket himmel I bilden eftersom kamerans exponering kommer att kompensera för detta och leda till att objekt I förgrunden blir mörka. Detta gör också att IR-filtret för nattetid sätts till rätt läge för att kunna börja ta kort. 11. Ta ur USB-sladden ur kameran. Du kan kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt genom att täcka över ljussensorn, som är det lilla hålet ovanför Leupold-märket på framsidan till vänster på kameran. Vifta med handen framför kameran så ser du hur IR LEDs tänds. Det går eventuellt också att höra klicket när IR filtret kommer på plats för tagning av bilder nattetid. Denna rörelse inträffar normalt två gånger om dagen: en gång på morgonen och en gång på kvällen. Kameran tar inga kort förrän USB-sladden har tagits ur styrenheten. 10

11 OBS: Kameran måste laddas I upp till 30 sekunder innan det går att ta bilder med den. Här ingår den tid det tar att ställa in kameran, så när man har ställt in den brukar den vara klar att användas. Om du vill undvika att att kort på dig själv när du går därifrån ska kameran stängas av och sedan sättas på innan dörren låses och du går din väg. 30 sekunders tidsbuffert tillämpas så att du har tid att komma ur kamerans sensorsomfång. Individuell kamerainställning Använd individuellt läge om du vill finjustera inställningarna. Intällningarna för dag & natt görs separat, så se till att båda ställs in. Automatisk detektion av kameratyp: Styrenheten avgör automatiskt vilken typ av kamera det handlar om och erbjuder bara inställningar som finns för den modellen. Om ingen kamera finns ansluten kan RCX-1 eller RCX-2 väljas på startskärmen. Video/Bild: Bestäm om kameran ska filma eller ta bilder. Resolution: de 0,3 MP* à 10 MP pour le RCX-2, de 0,3 MP* à 8 MP pour le RCX-1. Video: 320x240* eller 640x480 Videoinställningar Video FPS: : Antalet (15* eller 30) videobilder per sekund avgör hur jämt filmen går. Ju högre numret är desto bättre blir filmen men samtidigt blir filstorleken större. Längd på videofilmen: 5* till 60 sekunder. synfält. Kameran kan ställas in till att använda båda sensorerna tillsammans eller en I taget. Aktivera båda om du vill maximera antalet bilder. RCX-1 har bara en 45-graders sensor Känslighet Automatisk: ställer automatiskt in sig på en högre känslighet I varmt väder när lufttemperaturen ligger närmare den som viltet har. Känsligheten sänks automatiskt när det är kyligare för att undvika att smådjur som fåglar och ekorrar utlöser kameran. Manuellt: Superhögt, högt, medium och lågt. Ställ in den på superhög känslighet för maximalt antal bilder. 32 GB SD-kort och effektiv strömkonsumtion gör att mer än 10, MP bilder kan tas. Även om det går att ta många bilder kommer det att göra att nedladdning I fält blir långsammare. Om SD-kortet nästan är fullt kan det vara bättre att byta kort I stället för att ladda ned. Ställ in på en lägre inställning om du råkar ut för felaktiga utlösare eller bilder på djur som är längre bort än du tänkt dig. *Lägre värden rekommenderas för mindre SD-kort och för snabba nedladdningar på fältet. Dual Sensor Technology (DST) (Dubbelsensorteknik) Det är bara RCX-2 som är utrustad med DST som använder både en 45 sensor och en 10 sensor. 10 sensorn erbjuder det längsta 45 omfånget och 45 sensorn ger en mer förlåtande, bred sensor-vinkel som nästan täcker kamerans 54 11

12 Driftstid Kameran kan ställas in för att endast vara igång under en viss tidsperiod för att spara batterier och undvika utlösning under perioder av stor aktivititet som du inte vill ta kort på som till exempel personer och husdjur i trädgården under dagen när du försöker ta bild på nattaktiviteter. Kameran kan ställas in så att den fungerar endast under dagtid för att undvika den strömkonsumtion som krävs för nattfotografi med IR LED-blixt. Nattbilder Kameran aktiverar automatiskt nattläge när ljussensorn anger att det inte är tillräckligt ljust för bilder utan IR blixt. Den aktiverar sedan IR LEDs och tar svart-vita nattbilder. Ställ in olika nattinställningar på din kamera med hjälp av nattfliken på din individuella meny och välj inställningar som ska gälla endast under dessa nattfotograferingar. För att underlätta driften kan visa inställningar inte göras separat för nattbilder. Tidsintervall TIdsintervallsfunktionen gör det möjligt för kameran att automatiskt ta bilder med de mellanrum som du väljer i input (inmatnings) menyn. Detta gör att rörelse kan fångas utanför utlösningsomfånget. Dessutom kan mycket långa intervaller användas för att dokumentera ändringar som en planta som växer eller årstidernas växlingar. Tidsintervall är utmärkt när det gäller rabatter där det hela tiden händer något och du inte vill missa måltavlor på längre avstånd eller ta flera bilder av samma djur. flerbildsinställningen för att ta ett par bilder så att du är säker på att du får en som är bra och vänta sedan på nästa djur. Du kan inte använda tidsintervall och fördröjningsfunktionen på samma gång. Kameranamn Mata in ett unikt namn för varje kamera. Din bildmapp kommer att namnges efter kamerans namn. Detta underlättar sortering av bilderna när du kommer hem. (Se avsnittet Downloading Images (Nedladdning av bilder). Bildstämpel Skriv in varje uppgift för för varje bild individuellt för att stämpla den: 1. Namn på kameran 2. Månfas 3. Datum/Tid 4. Barometertryck (Endast RCX-2) 5. Temperatur 6. Filnamn Bruk av extern strömkälla En sladd för koppling av ett externt 12V batteri till en kamera medföljer utrustningen. Det går att använda ett bil- eller motorcykelbatteri förutsatt att det producerar 12V och har externa terminaler som säkert kan anslutas med de medföljande klämmorna. Sätt I stickkontakten I undersidan av kameran genom att öppna den tillslutna 12V uttagsluckan av gummi. Var noga med att ansluta den röda klämman till den positiva terminalen (+) och den svarta till den negativa (-) terminalen. Fördröjningsfunktion Fördröjningsfunktionen gör att kameran väntar med att ta bilden en liten stund efter den har utlösts. Detta för att undvika att för många bilder tas av djuret. Tips: använd 12

13 Nedladdning av bilder Från kamera till styrenhet Anslut styrenheten till kameran med hjälp av USB-sladden. Välj ikonen för Download Images from Camera (Ladda ned bilder från kamera) och tryck på. Nästa meny ger dig två möjligheter: Download (Ladda ned) som laddar ner foton och lämnar dem på kameran eller Download and Delete (Ladda ned och radera) som laddar ner fotona och sedan raderar dem från kameran. När du har valt en av möjligheterna, tryck på. Styrenhet börjar ladda ned och visar hur många bilder det finns att ladda ned och hur många procent som är klara. Om det verkar som om nedladdningen kommer att ta längre än du vill vänta, öppna dörren på undersidan och ta ur SD-kortet. Sätt I det i styrenheten så att du kan se och sortera bilderna eller byt SD kort och vänta tills du kommer hem med att se på bilderna. Välj ikonen för View SD (Se SD) för att se bilder som sparats på det SD-kort som sitter i styrenheten. Se bilder på SD-kort från andra kameror. Styrenheten kan användas till att se bilder I fält som sparats på ett SD kort med hjälp av ett sparningsformat för DCIM-filer av industristandard. Sätt bara I SD-kortet från en kamera av ett annat märke och välj View SD (Se SD) ikonen. Laddar ned bilder från styrenhet till datorn Anslut USB till en dator och se de tagna bilderna på en datorskärm. Styrenheten fungerar som en extern drive och gör att du kan flytta filer från styrenhet till en dator på samma sätt. Se bilder på en TV Sätt i USB-sladden i en TV eller annan apparat med en USB port som stöder massparningsapparater och använd TV-reglagen för att navigera genom bilderna om du vill se dem på TVn. 13

14 Problemsökning Kameran tar inga bilder eller tar bara bilder ibland. 1. Anslut styrenheten till kameran och titta på kamerastatusfönstret. Detta visar kamerans batteristatus och hur mycket SD/kapacitet som återstår. Byt ut batteriet om det behövs. Töm, formattera, eller byt ut SDkortet om så krävs. 2. Om individuellt läge har använts måste du se till att du har matat in inställningar för både dag och natt för de objekt där det går. 3. Ställ in de tider då kameran ska vara på enligt 24-timmarsuret. 4. Pröva ett annat SD-kort. Ett trasigt SD kort gör att antingen kameran eller styrenheten inte fungerar ordentligt. Se vår webbsida för en lista över godkända typer av SD-kort. Det är möjligt att ett godkänt SD-kort inte fungerar. Försök omformattera SD-kortet också med hjälp av inställningsmenyn för styrenheten. Formattering av SD-kort hittar du längst ned på denna meny. 5. Pröva med nya batterier. Det är möjligt (men inte troligt) att de nya batterierna är trasiga. Styrenhet känner inte igen kameran när USB-sladden sitter i. 1. Se till att kameran är påsatt. I anger strömbrytarens På läge. 2. Om batterierna inte är nya, byt ut de gamla. 3. Se till att alla batterier sitter I på rätt sätt. Den platta, negativa ändan på batterierna ska sättas mot fjädern I batterikassetten. 4. Kontrollera att alla batterierna är av samma typ. 5. Se till att batterierna sitter I ordentligt och att låset har klickat på plats. Batteriluckan måste vara ordentligt stängd för att kontakten ska vara god. Mina bilder är dimmiga. 1. Se till att solen inte lyser rakt in I kamerans lins. Ändra position om så behövs. 2. Vid ungefär samma tidpunkt på dagen som de dimmiga bilderna uppträder ska styrenhet anslutas till kameran. Klicka sedan på ikonen för View Camera (Se kamera) för att aktivera Real Time Video Alignment. 3. Titta efter om kameralinsen är smutsig. Rengör den med en mjuk trasa eller en bomullstops doppad i alkohol eller ett medel för rengöring av linser om så krävs. ANVÄND INTE ACETON ELLER ANNAT LÖSNINGSMEDEL. DETTA KOMMER ATT SKADA SYNFÖNSTRET OCH GÖRA GARANTIN OGILTIG. Mina bilder är svarta och vita samt överexponerade. 1. Kontrollera ljussensorn och se till att den inte är skymd. Ljussensorn sitter på framsidan av kameran, till vänster precis ovanför Leupoldmärket. Om den är skymd kommer kameran alltid att ta mörkerbilder. Min kamera tar rätt typ av bilder på dag eller natt men inte båda?. 1. Se till att du har matat in både dag och nattinställningar för de menyposter som tillåter detta. 14

15 Mitt blixtomfång blir kortare med tiden. 1. RCX Camera System är avsett att minska IR LED strömmen när batterierna börjar tömmas för att förlänga batteriernas livslängd. Om du behöver längre blixtomfång, sätt I nya batterier. Min kamera tar inga nattfoton eller filmer. 1. Använd Energizer Ultimate Lithium batterier eller en extern strömkälla när du tar nattfilmer eller när du använder 48 LED inställningen i RCX När batterierna är nästan tomma är RCX Trail Camera avsedd att endast ta bilder på dagtid för att förlänga batteriernas livslängd. Byt ut batterierna för att återställa funktionen. Ett års begränsad garanti Leupold RCX Trail kamera garanteras av Leupold Electronics garanti vilken skyddar mot felaktigheter I material och tillverkning i ETT ÅR från det datum då kameran köptes. Garantin är ogiltig vid skada som uppstår från oaktoriserade reparationer, ändringar, missbruk eller läckande batteri. Garantin ges endast till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras. Leupold & Stevens, Inc. kräver att efter 30 dagar efter inköpet ska RCX Trail Cameras eller kameradelar (utöver de som ligger I fabrikens obrutna förpackning) som ska returneras skickas direkt till Leupold & Stevens, Inc. för garantiinspektion och utvärdering. För frågor om garantin, kontakta först Technical Services på LEUPOLD. När du har ombetts att göra så, skicka din produkt till: Leupold & Stevens, Inc. ATTN: Product Service NW Greenbrier Parkway Beaverton, OR Leupold & Stevens, Inc LEUPOLD» » PO Box 688, Beaverton, OR NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR USA 15

Vigilant Hunter Användarmanual

Vigilant Hunter Användarmanual Vigilant Hunter Användarmanual Model: MB500 GSM Cellular Camera Model Läs anvisningen noggrant före användning Gratulationer till valet av en Uway VH-GSMB kamera. Uway VH-GSMB är designad och tillverkad

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer