RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING"

Transkript

1 RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING

2 Innehåll Inledning...3 Det här behöver du för att komma igång...4 Inställning av styrenheten...5 Inställning av kameran...7 Batteriinformation...8 Förberedelse för användning av kameran...8 Inställning av kameran med förinställda lägen...9 DST (Dubbelsensorteknik)...9 Montering av kameran...10 Individuell inställning av kameran...11 Användning av en extern strömkälla...12 Nedladdning av bilder...13 Problemsökning

3 Inledning RCX Trail Camera System gör det möjligt att använda ett flertal kameror styrda av en enda styrenhet. Kameran är enkel, robust och av hög kvalitet så att du kan placera många kameror på fältet och komma åt dem snabbt och enkelt för att ändra inställningar, använda Real Time Video Alignment och för att ladda ned bilder. Systemet fungerar på så sätt att kameran tar bilder och lagrar dem på ett SD-kort som du måste sätta i. Styrenheten tar också ett SD-kort på upp till 32 GB. Om du ansluter styrenheten till kameran med USB-kabeln kan du ladda ned bilder från kameran till styrenheten med hjälp av några snabba val från menyn. Du kan sedan titta på bilderna redan på fältet och göra eventuella ändringar på inställningarna. Med styrenheten kan du också se foton från andra trailkameror om SD-korten sitter i. Kameran kan ställas in med hjälp av Real Time Video Alignment som gör att du kan se det som kameran ser. Inställningarna kan också ändras så att du får fler eller färre bilder genom att välja ett av fyra 4 förinställda lägen men du kan också gå till menyn för individuella inställningar för flerbildstagning, fördröjning, tidsintervaller, o.s.v. Se Custom Camera Setup (Individuell inställning av kamera) för ytterligare information. 3

4 Det här behövs för att du ska komma igång 1. Kamera 2. Styrenhet (ingår i RCX-utrustningen. Litium-jon-batteri ingår) 3. 8 AA batterier (Leupold rekommenderar Energizer Ultimate Lithium AA batterier, särskilt vid bruk I vinterväder.)* 4. 2 SD eller SDHC-kort: ett för styrenheten, ett för kameran, upp till 32 GB kapacitet. Tillbehör: 5. Monteringsrem (medföljer kameran eller utrustningen) 6. USB-sladd (medföljer utrustningen och styrenheterna) 7. Ställningar (medföljer kamerorna och utrustningarna. Dessa är till för att kunna placera kameran stadigt på ojämna ytor) Valfritt: RCX Säkerhetsplåt för fastlåsning (Endast RCX-2 levereras med säkerhetsplåtar; används tillsammans med Master Lock Python sladd eller för att kunna hängas med en enda spik. Kan köpas till för RCX-1.) *Alkaliska batterier kan läcka och skada kameran om den lämnas oanvänd under längre perioder, särskild i vinterväder. Garantin för The RCX Trail Camera täcker inte eventuell skada från läckande batterier. 4

5 Inställning av styrenheten Hål för bärrem Lucka för Mini USB-Port Strömbrytare Batterilucka för kortspringa Skruv till batteriluckan 3 TFT (Thin Film Transistor) (Tunnfilmstransistor) Skärm Lucka för kortspringa för SD-kort En styrenhet behöver bara ställas in en gång men det är nödvändigt att ställa in datum och tid, för att få tillgång till funktionerna på RCX-kameran. Varje gång en ny kamera ställs in synkroniseras tiden med styrenhet så snart den sätts I med USB-kabeln. Första gången styrenheten sätts igång kommer den första skärmen att vara Time/Date (Tid/Datum) skärmen. Om du behöver komma tillbaka till skärmen vid ett senare tillfälle hittar du den menyn under Setup controller (Inställning av styrenhet). Skulle du låta batteriet vara tomt längre än 24 timmar kommer denna skärm att vara den första du ser när du sätter på kameran igen. Litium-jon-batteriet sitter redan i styrenheten. Styrenheten i batteriet ska laddas I minst två timmar före det används; det är dock bättre att ladda det minst 16 timmar om man vill använda kameran under lång tid och kunna vara säker på att batteriet håller länge. Om du vill ladda batteriet till RCX-styrenheten sätt I Mini USB-ändan på USB-kabeln I styrenheten och sätt I den andra ändan I en dator, väggladdare eller den billaddare som medföljer. Före du går ut på fältet, se till att styrenheten är ordentligt laddad. 5

6 Navigatera genom menyerna med hjälp av pilarna tills du når önskad position. På menyval med till höger om texten ska höger pil tryckas ned för att gå ett steg framåt I menyn. Tryck på för att välja alternativ på menyn. Radera och zooma används bara när man vill se bilder på SD-kortet. Använd för att gå tillbaka ett steg I menyn. Ljusstryka: Ljusstyrkan på styrenhetens display går att ställa in. Detta rekommenderas om ljusförhållandena ändras dramatiskt. Tid/Datum: Tiden finns endast som 24-timmars klocka. Standardformatet är ÅÅÅÅ/DD/MM men det går att ändra till andra format. Temperaturinställning: Byt mellan F och C. Halvklot: Ställ in rätt halvklot. USA och Kanada ligger på norra halvklotet. Australien, Nya Zealand och Sydafrika ligger på södra halvklotet. På detta sätt blir riktningen på månfaserna rätt för den plats där du befinner dig. Språk: styrenhetsmenyerna kan visas på följande språk: Engelska, tyska, finska, franska, italienska, ryska, spanska eller svenska. 6

7 BATTERILUCKA STÄNGD Skruv till batteriluckan 12V uttagslucka Dubbmontering av 1/4-20 stativ Lucka till USB- Port BATTERILUCKA ÖPPEN Batterikassett 12V uttag Strömbrytare USB-Port SD-kortspringa Lucka till batterikassetten Kamerastatus Inställning av kameran 1. Installera ett SD-kort. Om du tar ett SD-kort från en annan apparat kan det innehålla filer som kommer att minska antalet foton du kan ta. För att kunna utnyttja kamerans SD-kort maximalt ska det formatteras med hjälp av styrenheten. Gå in i uppsättningsmenyn för styrenheten och välj Format SD Card (formattera SD-kort) längst ned I menyn. Allt som redan finns på SD-kortet kommer nu att raderas. När SD-kortet har formatterats sätter du in det I kameran. 2. Öppna luckan och ta ur batterikassetten för AA batterier. 3. Sätt i 8 batterier med minusändan (platta ändan) mot kontaktfjädern. 4. Sätt tillbaka batterierna I kameran med kontaktsidan först tills det knäpper till. Se till att stänga batteriluckan noga när proceduren är klar så att det uppstår god kontakt. 7

8 5. Sätt på kameran ( I -läget). Kameran tar inga bilder på 30 sekunder efter den satts på eller om USB-sladden fortfarande sitter i både styrenhet och kamera. 6. Koppla styrenheten till kameran med USBsladden. Styrenheten behöver några sekunder för att känna igen kameran. När den anslutits på rätt sätt visar styrenheten en kamerastatusbox längst ned på skärmen. Batteritips Använd helst bara Energizer Ultimate Lithium AA batterier eller RCX återuppladdningsbara batteripaket, särskilt avsett för kallt klimat och tagning av bilder och filmer på natten. Alkaliska batterier påverkas negativt av temperaturer under noll och applikationer som drar mycket ström oavsett vilken typ av apparat det gäller. Blanda aldrig olika typer av batterier (Alkaliska, Ni-MH, Litium) eller olika mah grader. Försök aldrig att återuppladda batterier som inte är avsedda för det. Använd bara rekommenderade laddare för uppladdningsbara batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Försök inte att bara använda 4 batterier. Det krävs 8 batterier för att RCX-kamerorna ska fungera. Följ batteritillverkarens rekommendationer för förvaring, hantering och avfallshantering. Förberedelse för användning av kameran Om du använder flera RCX-kameror rekommenderar vi att varje kamera får ett unikt namn första gången den ansluts. Detta kommer att ge namn till den mapp där dess foton finns sparade (här ingår kamerans namn) så att det lätt går att sortera bilderna vid nedladdning från flera kameror. Namngivning av kameran 1. När kameran har satts på ska styrenheten anslutas till kameran via USB-sladden. 2. Välj Setup Camera (Inställning av kamera) från huvudmenyn. Tryck på 3. Tryck på tills Custom setting (Individuell inställning) är markerad. Tryck på. 4. Tryck två gånger på för att gå till Page 2 (sidan 2), och tryck sedan på för att byta meny. Tryck på för att välja Camera name (kameranamn), och tryck sedan på. 5. Välj tecken från tangentbordet med hjälp av, och använd för att bekräfta tecknet. Namnet måste bestå av mellan 3 och 10 tecken. (Se till att de första 3 tecknen är olika på varje kamera så att det blir lätt att skilja på mapparna.) 6. Välj Save (Spara) och tryck på. 7. Tryck på. När du lämnar de personliga inställningarna visar sig ett varningsfönster med meddelandet Update camera? (Uppdatera kamera?). Tryck på för att ladda upp de ändringar du har gjort. Detta bekräftas sedan med meddelandet Camera Setup Complete (Förberedelse av kamera klar). 8

9 Inställning av kamera med förinställda lägen 3. Välj den inställning som bäst motsvarar det du vill ha bland 4 förinställda lägen. Tryck på. 1. Gå till Camera Setup (Inställning av kamera). 2. Tryck på. Automatiskt utvalda inställningar med förinställda lägen *DST fi nns endast på RCX-2 Bildkvalitet Flerbild Fördröjnings-läge (tid mellan foton) RCX-2 Sensor (RCX-1 är endast 45 ) RCX-2 blixt (RCX-1 är 36 LED edast) Känslighet Läge för bästa bilder RCX-1: 8 Mp RCX-2: 10 Mp AV AV DST 48 LED Auto Läge för fl est bilder 3MP 3 foton AV DST 48 LED Superhög Strömsparläge (Dag/Natt) 3MP AV 5 min DST 36 LED Auto Normalt videoläge 640x480, 30fps, 5 sek AV 5 min DST 36 LED Auto För individuella kamerainställningar se Custom Camera Setup (Individuell kamerainställning). DST (Dual Sensor Technology) MAXIMALT UTLÖSNINGSOMFÅNG 54 Camera Lens Angle ft 45ft Dual Sensor Technology (DST )(Dubbelsensorteknik) ger en mer komplett bild av vad viltet har för sig I ditt område. Välj den vidare 45 sensorn från Custom Menu (Individuell meny) med ett omfång på 45 fot (bäst för större områden) eller välj den smalare 10 sensorn med ett omfång på 90 fot (rekommenderas för specifika riktmärken eller foderbord). Båda sensorerna kan också aktiveras samtidigt genom inkoppling av DST. Endast RCX-2 har denna revolutionerande teknologi. 9

10 Montering av kameran Välj en plats att montera kameran (normalt ett träd). Undvik eller flytta på eventuella hinder. 1. Placera kameran på ett ställe där solen inte skiner rakt in I kameran för bästa exponeringsresultat. 2. Montera kameran på ungefär samma höjd ovanför marken som måltavlan och med kamerans synvinkel parallell med marken. Detta är extra viktigt när man använder 10 sensorn. Sensorzonen är strutformad så om du vinklar den mot marken kan sensoromfånget sluta för nära så att du missar den plats där måltavlan passerar. 3. Det är bäst att inte sätta upp kameran där det är troligt att objektet kommer rakt emot kameran eftersom PIR-sensorerna fungerar genom att jämföra ändringar I temperatur mellan 2 element sida vid sida. Säkerhetsplåten för fastlåsning som sitter på RCX-2 ska användas med en Master Lock Python sladd för att förebygga stöld. Det finns en säkerhetsplåt för fastlåsning för RCX-1 som säljs separat. 4. Led remmen genom springorna. 5. Ta isär spännet och led den lösa ändan av remmen genom den lösa spänneshalvan. 6. Låt den vara lite större än det utvalda trädet. 7. Om ytan under kameran är väldigt ojämn går det att använda de bifogade ställningar för att justera kontaktpunkterna på baksidan av kameran vid behov. Tre kontaktpunkter är bäst för stabilitet och anpassning. Ställ dem på varandra om du behöver uppnå högre höjd och finjustera den slutgiltiga vinkeln genom att vrida på skruven ovanpå kameran efter den har monterats. 8. Linda remmen runt trädet och sätt fast spännet. Dra åt remmarna så hårt att kameran hålls på plats men med tillräckligt spel så att kamerapositionen kan justeras. 9. Anslut styrenhet till kameran med USB-sladden. 10. Välj ikonen för Preview Camera (kontrollera kamerbild)(den röda hjorten) från huvudmenyn för att aktivera Real Time Video Alignment. Du kan nu kontrollera vad du får med i bilden genom styrenheten genom att se exakt I vilken riktning kameran pekar. Tänk på hur långa hornen kan vara och se till att du inte skär av dem I överkanten av bilden. Undvik att ta med för mycket himmel I bilden eftersom kamerans exponering kommer att kompensera för detta och leda till att objekt I förgrunden blir mörka. Detta gör också att IR-filtret för nattetid sätts till rätt läge för att kunna börja ta kort. 11. Ta ur USB-sladden ur kameran. Du kan kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt genom att täcka över ljussensorn, som är det lilla hålet ovanför Leupold-märket på framsidan till vänster på kameran. Vifta med handen framför kameran så ser du hur IR LEDs tänds. Det går eventuellt också att höra klicket när IR filtret kommer på plats för tagning av bilder nattetid. Denna rörelse inträffar normalt två gånger om dagen: en gång på morgonen och en gång på kvällen. Kameran tar inga kort förrän USB-sladden har tagits ur styrenheten. 10

11 OBS: Kameran måste laddas I upp till 30 sekunder innan det går att ta bilder med den. Här ingår den tid det tar att ställa in kameran, så när man har ställt in den brukar den vara klar att användas. Om du vill undvika att att kort på dig själv när du går därifrån ska kameran stängas av och sedan sättas på innan dörren låses och du går din väg. 30 sekunders tidsbuffert tillämpas så att du har tid att komma ur kamerans sensorsomfång. Individuell kamerainställning Använd individuellt läge om du vill finjustera inställningarna. Intällningarna för dag & natt görs separat, så se till att båda ställs in. Automatisk detektion av kameratyp: Styrenheten avgör automatiskt vilken typ av kamera det handlar om och erbjuder bara inställningar som finns för den modellen. Om ingen kamera finns ansluten kan RCX-1 eller RCX-2 väljas på startskärmen. Video/Bild: Bestäm om kameran ska filma eller ta bilder. Resolution: de 0,3 MP* à 10 MP pour le RCX-2, de 0,3 MP* à 8 MP pour le RCX-1. Video: 320x240* eller 640x480 Videoinställningar Video FPS: : Antalet (15* eller 30) videobilder per sekund avgör hur jämt filmen går. Ju högre numret är desto bättre blir filmen men samtidigt blir filstorleken större. Längd på videofilmen: 5* till 60 sekunder. synfält. Kameran kan ställas in till att använda båda sensorerna tillsammans eller en I taget. Aktivera båda om du vill maximera antalet bilder. RCX-1 har bara en 45-graders sensor Känslighet Automatisk: ställer automatiskt in sig på en högre känslighet I varmt väder när lufttemperaturen ligger närmare den som viltet har. Känsligheten sänks automatiskt när det är kyligare för att undvika att smådjur som fåglar och ekorrar utlöser kameran. Manuellt: Superhögt, högt, medium och lågt. Ställ in den på superhög känslighet för maximalt antal bilder. 32 GB SD-kort och effektiv strömkonsumtion gör att mer än 10, MP bilder kan tas. Även om det går att ta många bilder kommer det att göra att nedladdning I fält blir långsammare. Om SD-kortet nästan är fullt kan det vara bättre att byta kort I stället för att ladda ned. Ställ in på en lägre inställning om du råkar ut för felaktiga utlösare eller bilder på djur som är längre bort än du tänkt dig. *Lägre värden rekommenderas för mindre SD-kort och för snabba nedladdningar på fältet. Dual Sensor Technology (DST) (Dubbelsensorteknik) Det är bara RCX-2 som är utrustad med DST som använder både en 45 sensor och en 10 sensor. 10 sensorn erbjuder det längsta 45 omfånget och 45 sensorn ger en mer förlåtande, bred sensor-vinkel som nästan täcker kamerans 54 11

12 Driftstid Kameran kan ställas in för att endast vara igång under en viss tidsperiod för att spara batterier och undvika utlösning under perioder av stor aktivititet som du inte vill ta kort på som till exempel personer och husdjur i trädgården under dagen när du försöker ta bild på nattaktiviteter. Kameran kan ställas in så att den fungerar endast under dagtid för att undvika den strömkonsumtion som krävs för nattfotografi med IR LED-blixt. Nattbilder Kameran aktiverar automatiskt nattläge när ljussensorn anger att det inte är tillräckligt ljust för bilder utan IR blixt. Den aktiverar sedan IR LEDs och tar svart-vita nattbilder. Ställ in olika nattinställningar på din kamera med hjälp av nattfliken på din individuella meny och välj inställningar som ska gälla endast under dessa nattfotograferingar. För att underlätta driften kan visa inställningar inte göras separat för nattbilder. Tidsintervall TIdsintervallsfunktionen gör det möjligt för kameran att automatiskt ta bilder med de mellanrum som du väljer i input (inmatnings) menyn. Detta gör att rörelse kan fångas utanför utlösningsomfånget. Dessutom kan mycket långa intervaller användas för att dokumentera ändringar som en planta som växer eller årstidernas växlingar. Tidsintervall är utmärkt när det gäller rabatter där det hela tiden händer något och du inte vill missa måltavlor på längre avstånd eller ta flera bilder av samma djur. flerbildsinställningen för att ta ett par bilder så att du är säker på att du får en som är bra och vänta sedan på nästa djur. Du kan inte använda tidsintervall och fördröjningsfunktionen på samma gång. Kameranamn Mata in ett unikt namn för varje kamera. Din bildmapp kommer att namnges efter kamerans namn. Detta underlättar sortering av bilderna när du kommer hem. (Se avsnittet Downloading Images (Nedladdning av bilder). Bildstämpel Skriv in varje uppgift för för varje bild individuellt för att stämpla den: 1. Namn på kameran 2. Månfas 3. Datum/Tid 4. Barometertryck (Endast RCX-2) 5. Temperatur 6. Filnamn Bruk av extern strömkälla En sladd för koppling av ett externt 12V batteri till en kamera medföljer utrustningen. Det går att använda ett bil- eller motorcykelbatteri förutsatt att det producerar 12V och har externa terminaler som säkert kan anslutas med de medföljande klämmorna. Sätt I stickkontakten I undersidan av kameran genom att öppna den tillslutna 12V uttagsluckan av gummi. Var noga med att ansluta den röda klämman till den positiva terminalen (+) och den svarta till den negativa (-) terminalen. Fördröjningsfunktion Fördröjningsfunktionen gör att kameran väntar med att ta bilden en liten stund efter den har utlösts. Detta för att undvika att för många bilder tas av djuret. Tips: använd 12

13 Nedladdning av bilder Från kamera till styrenhet Anslut styrenheten till kameran med hjälp av USB-sladden. Välj ikonen för Download Images from Camera (Ladda ned bilder från kamera) och tryck på. Nästa meny ger dig två möjligheter: Download (Ladda ned) som laddar ner foton och lämnar dem på kameran eller Download and Delete (Ladda ned och radera) som laddar ner fotona och sedan raderar dem från kameran. När du har valt en av möjligheterna, tryck på. Styrenhet börjar ladda ned och visar hur många bilder det finns att ladda ned och hur många procent som är klara. Om det verkar som om nedladdningen kommer att ta längre än du vill vänta, öppna dörren på undersidan och ta ur SD-kortet. Sätt I det i styrenheten så att du kan se och sortera bilderna eller byt SD kort och vänta tills du kommer hem med att se på bilderna. Välj ikonen för View SD (Se SD) för att se bilder som sparats på det SD-kort som sitter i styrenheten. Se bilder på SD-kort från andra kameror. Styrenheten kan användas till att se bilder I fält som sparats på ett SD kort med hjälp av ett sparningsformat för DCIM-filer av industristandard. Sätt bara I SD-kortet från en kamera av ett annat märke och välj View SD (Se SD) ikonen. Laddar ned bilder från styrenhet till datorn Anslut USB till en dator och se de tagna bilderna på en datorskärm. Styrenheten fungerar som en extern drive och gör att du kan flytta filer från styrenhet till en dator på samma sätt. Se bilder på en TV Sätt i USB-sladden i en TV eller annan apparat med en USB port som stöder massparningsapparater och använd TV-reglagen för att navigera genom bilderna om du vill se dem på TVn. 13

14 Problemsökning Kameran tar inga bilder eller tar bara bilder ibland. 1. Anslut styrenheten till kameran och titta på kamerastatusfönstret. Detta visar kamerans batteristatus och hur mycket SD/kapacitet som återstår. Byt ut batteriet om det behövs. Töm, formattera, eller byt ut SDkortet om så krävs. 2. Om individuellt läge har använts måste du se till att du har matat in inställningar för både dag och natt för de objekt där det går. 3. Ställ in de tider då kameran ska vara på enligt 24-timmarsuret. 4. Pröva ett annat SD-kort. Ett trasigt SD kort gör att antingen kameran eller styrenheten inte fungerar ordentligt. Se vår webbsida för en lista över godkända typer av SD-kort. Det är möjligt att ett godkänt SD-kort inte fungerar. Försök omformattera SD-kortet också med hjälp av inställningsmenyn för styrenheten. Formattering av SD-kort hittar du längst ned på denna meny. 5. Pröva med nya batterier. Det är möjligt (men inte troligt) att de nya batterierna är trasiga. Styrenhet känner inte igen kameran när USB-sladden sitter i. 1. Se till att kameran är påsatt. I anger strömbrytarens På läge. 2. Om batterierna inte är nya, byt ut de gamla. 3. Se till att alla batterier sitter I på rätt sätt. Den platta, negativa ändan på batterierna ska sättas mot fjädern I batterikassetten. 4. Kontrollera att alla batterierna är av samma typ. 5. Se till att batterierna sitter I ordentligt och att låset har klickat på plats. Batteriluckan måste vara ordentligt stängd för att kontakten ska vara god. Mina bilder är dimmiga. 1. Se till att solen inte lyser rakt in I kamerans lins. Ändra position om så behövs. 2. Vid ungefär samma tidpunkt på dagen som de dimmiga bilderna uppträder ska styrenhet anslutas till kameran. Klicka sedan på ikonen för View Camera (Se kamera) för att aktivera Real Time Video Alignment. 3. Titta efter om kameralinsen är smutsig. Rengör den med en mjuk trasa eller en bomullstops doppad i alkohol eller ett medel för rengöring av linser om så krävs. ANVÄND INTE ACETON ELLER ANNAT LÖSNINGSMEDEL. DETTA KOMMER ATT SKADA SYNFÖNSTRET OCH GÖRA GARANTIN OGILTIG. Mina bilder är svarta och vita samt överexponerade. 1. Kontrollera ljussensorn och se till att den inte är skymd. Ljussensorn sitter på framsidan av kameran, till vänster precis ovanför Leupoldmärket. Om den är skymd kommer kameran alltid att ta mörkerbilder. Min kamera tar rätt typ av bilder på dag eller natt men inte båda?. 1. Se till att du har matat in både dag och nattinställningar för de menyposter som tillåter detta. 14

15 Mitt blixtomfång blir kortare med tiden. 1. RCX Camera System är avsett att minska IR LED strömmen när batterierna börjar tömmas för att förlänga batteriernas livslängd. Om du behöver längre blixtomfång, sätt I nya batterier. Min kamera tar inga nattfoton eller filmer. 1. Använd Energizer Ultimate Lithium batterier eller en extern strömkälla när du tar nattfilmer eller när du använder 48 LED inställningen i RCX När batterierna är nästan tomma är RCX Trail Camera avsedd att endast ta bilder på dagtid för att förlänga batteriernas livslängd. Byt ut batterierna för att återställa funktionen. Ett års begränsad garanti Leupold RCX Trail kamera garanteras av Leupold Electronics garanti vilken skyddar mot felaktigheter I material och tillverkning i ETT ÅR från det datum då kameran köptes. Garantin är ogiltig vid skada som uppstår från oaktoriserade reparationer, ändringar, missbruk eller läckande batteri. Garantin ges endast till den ursprungliga ägaren och kan inte överföras. Leupold & Stevens, Inc. kräver att efter 30 dagar efter inköpet ska RCX Trail Cameras eller kameradelar (utöver de som ligger I fabrikens obrutna förpackning) som ska returneras skickas direkt till Leupold & Stevens, Inc. för garantiinspektion och utvärdering. För frågor om garantin, kontakta först Technical Services på LEUPOLD. När du har ombetts att göra så, skicka din produkt till: Leupold & Stevens, Inc. ATTN: Product Service NW Greenbrier Parkway Beaverton, OR Leupold & Stevens, Inc LEUPOLD» » PO Box 688, Beaverton, OR NW Greenbrier Parkway, Beaverton, OR USA 15

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Ver.01-20091001 Mycket snabb responstid, liten storlek & mycket lång drift tid Tack för att du har köpt kamera 501, för att på bästa sätt utnyttja alla

Läs mer

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen noggrant före du börjar använda digital Vilt- /Övervakningskamera för utomhusbruk. Gör ett test att kameran

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

BESTOK M660-G Användarhandbok

BESTOK M660-G Användarhandbok BESTOK M660-G Användarhandbok Tack för att du valt en åtelkamera från Bestok. Var god läs denna användarhandbok noggrant samt förvara den på ett lämpligt ställe för framtida referens. INNEHÅLL GENERELL

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Tidtagning med Eresults Lite programmet

Tidtagning med Eresults Lite programmet Tidtagning med Eresults Lite programmet Till en början: Börja med att anlsuta i EMIT läsaren till datorn genom att plugga in den gråa USB kabeln till USBporten där det står EMIT -> Starta sedan EResults

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1

montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 montana 600-serien snabbstartshandbok för användning med modellerna 600, 650, 650t Snabbstartshandbok för Montana 600-serien 1 Komma igång varning Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8

Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Powerbox 7 Innehåll PowerBox 7 Innehåll 2 Beskrivning 3 Batteri och strömförsörjning 4 PowerBox Anslutningar 5 Kontakter 6 Omgivningskontroll 7 Rullstolsmontering 8 Datorn Dator Anslutningar 9 Windows

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR

snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR snabbreferensguide Edge 605/705 GPS-UTRUSTAD CYKELDATOR MB Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation i produktförpackningen

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna.

Om du är en van användare kan du hoppa över de mest grundläggande instruktionerna. Dito manual Nedanstående manual är riktad till dig som inte tidigare har använt en läsplatta. Den hjälper dig med att komma igång med att läsa e-böcker på läsplattan och med att använda Akademibokhandelns

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5

SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 SNABBGUIDE TILL MOBILTELEFONEN INSMAT ROCK V5 KNAPPAR OCH ANSLUTNINGAR 1 Mikrofon 2 Kamera på framsidan 3 Närhetssensor 4 Inställning av ljudvolym 5 Kameraknapp 6 Knapp för att avsluta samtal 7 Hemknapp

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

RUBY HD Handkamera. Användarmanual

RUBY HD Handkamera. Användarmanual RUBY HD Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Januari, 2014 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik

snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik snabbstartshandbok FORERUNNER 50 med trådlös ANT+Sport -teknik Varning! Den här produkten innehåller ett knappcellsbatteri som går att byta ut. Läs den medföljande guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1)

Knappfunktioner. SWE Rider 20 Rider 20 har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Tillbehör UPP (1) Snabbstartguide Rider Rider har tre knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 1 UPP (1) NER (3) Tryck länge för att tända eller släcka I mätvyn, tryck kort för att bläddra i bakgrundsbelysningen.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

Papoo Touch. Manual. Version1.1

Papoo Touch. Manual. Version1.1 Papoo Touch Manual Version1.1 Introduktion...3 Säkerhetsinformation Innehåll Beskrivning...4 Koncept...5 Komma igång...5 Första gången du använder Papoo Touch Ladda batteriet Starta Standby Pekskärm...6

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET

INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET INSTRUKTIONER FÖR SPORTIDENT-SYSTEMET SI_instruktioner.doc, Revision 01, 2009 09 15 ANSLUTNING AV MASTERENHETEN OCH INSTÄLLNING AV PORT-ADRESS I SI-CONFIG Den här instruktionen används för att ansluta

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer