Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nolato Magasin. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna. Stadig tillväxt inom medical. Recept i lågkonjunkturen. Gula skydd för borrar"

Transkript

1 Nolato Magasin Nummer nitton Stadig tillväxt inom medical Nolato Medical växer och utvecklas stadigt vidare. Nu kraftsamlar man och breddar resurserna ytterligare för att skapa optimala förutsättningar att driva omfattande kundprojekt. Läs mer på sid 4. Recept i lågkonjunkturen Mitt i Industrisveriges kriscentrum ligger Nolato Plastteknik, som tack vare snabba åtgärder, motiverad personal och en massa kämpaglöd har utvecklats väl. Läs mer på sid 6. Gula skydd för borrar Bergborrarna från Atlas Copco Secoroc är långa och tunga. Det ställer stora krav på hur de skyddas under transporterna. Krav som uppfylls av teknik från Nolato. Läs mer på sid 8. Nolato Medical stärker och samordnar resurserna Skapar kraftfull organisation för stora projekt Design som underlättar Att bra och genomtänkt design kan underlätta och skapa goda relationer var grunden för ett samarbete mellan Nolato Cerbo och Chalmers tekniska högskola. Läs mer på sid 10. Operatören Marie Ericsson i det kommande renrummet i Kristianstad, där Nolato Medical skapar nya resurser för avancerad produktion inom medicinteknik.

2 Nolato lägger ut IT-driften IT Gården i Landskrona har i hård konkurrens fått uppdraget att sköta Nolatos centrala IT-drift under tre år. Målsättningen med att lägga ut IT-funktionerna har varit att skapa ett säkrare och mer flexibelt IT-stöd. Utöver själva systemdriften ingår övervakning av det kommunikationsnät som binder samman Nolatos tillverkande enheter runt om i världen, samt spam- och intrångsskydd i åtagandet. Förutom kompetens och en modern teknisk plattform vann IT Gården vårt förtroende på medarbetarnas personliga engagemang och genuina intresse att skapa en optimal lösning för oss, kommenterar Per-Ola Holmström, som är finansdirektör i Nolato. Istället för att vara en i mängden hos en stor leverantör blir vi en av de enskilt största kunderna hos ett alert mindre företag som vi kan påverka samt utvecklas och växa med. Nolatos serverpark har virtualiserats för körning i IT Gårdens två stora server- och lagringssystem av typen EVA (Enterprise Virtual Arrays) från Hewlett-Packard. Nolato Polymers vd Anders Willman tar tillsammans med operatören Mikael Nilsson och marknadschefen Jimmy Wallin emot utmärkelsen av SKF Mekans VD Martti Hakulinen. Nolato Polymer Årets leverantör till SKF Mekan Vid SKF Mekans leverantörsdag erhöll Nolato Polymer utmärkelsen Årets leverantör. Kriterierna för att komma ifråga för utmärkelsen är bland annat en leveranssäkerhet över 97 procent och noll reklamationer under året, kommenterar Ulrika Hallgren, som är inköpschef på SKF Mekan. Dessutom ska leverantören vara bra på kommunikation, alltså ge oss snabba och korrekta svar, samtidigt som man kvickt tar tag och löser eventuella problem. Vi värderar också leverantörens proaktivitet, att de kontinuerligt tänker på möjligheter att förbättra vår totala affär. Totalt sett låg Nolato Polymer bäst till när vi värderade alla våra leverantörer. Att de dessutom är trevliga att samarbeta med gör inte saken sämre, konstaterar Ulla Hallgren. Nolato Polymer tillverkar lagertätningar till SKF Mekan i en helautomatiserad process, där bl.a. visionkontroll av varje enskild produkt säkerställer kvaliteten. Fredrik Arp ny styrelseordförande Fredrik Arp valdes vid årsstämman till ny ordförande i Nolato, efter Carl-Gustaf Sondén, som avsagt sig omval. Fredrik Arp är civilekonom och ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitet. Han är styrelseordförande även i Hilding Anders AB och Senior Advisor Nordic Region & Industrials för Candover. Tidigare har Fredrik Arp varit VD och koncernchef i bland annat Volvo Car Corporation, Trelleborg AB och PLM AB. Árpád Rozsics och Istvan Olah synar en sugslang till Astra Tech. Nolato Hungary Supplier of the Year till Astra Tech Astra Tech har bland sina viktigaste leverantörer utsett Nolato Hungary till Supplier of the Year. Att Nolato Hungary fick ta emot priset motiverades med företagets starka prestationer inom såväl kvalitet som leveransprecision, i kombination med ett effektivt arbete med ständiga förbättringar. 2

3 Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger resultat I delårsrapporten för nio månader 2009 redovisar Nolato en omsättning för tredje kvartalet på 653 mkr, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år, men en ökning med 17 procent jämfört med andra kvartalet i år. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 48 mkr jämfört med 64 mkr tredje kvartalet 2008 och EBITA-marginalen var 7,4 procent (9,2). Generell förbättring Jämfört med andra kvartalet i år ser vi en generell förbättring, kommenterar Nolatos koncernchef Hans Porat. Framför allt Nolato Telecom har haft en stark utveckling, med en omsättningsökning på nästan 70 procent. Utvecklingen ligger i linje med tidigare information, med planenlig uppstart av nya produkter. Den starka utvecklingen inom Nolato Telecom har medfört ett ökat rörelsekapitalbehov, konstaterar Hans Porat. Dessutom har vi gjort offensiva investeringar inom både Nolato Medical och Nolato Telecom. Detta har påverkat kassaflödet, som uppgick till 31 mkr (78). Jämfört med det starka tredje kvartalet 2008 minskade Nolato Telecoms omsättning med 3 procent till 309 mkr (318). Rörelseresultatet EBITA uppgick till 24 mkr (35). Nolato Medical ökade omsättningen med två procent till 159 mkr (156). Rörelseresultatet EBITA var 20 mkr, vilket är oförändrat jämfört med samma period förra året. Nolato Medicals volymer under kvartalet påverkades av större semestereffekter än normalt, påpekar Hans Porat. Affärsområdets satsning på stärkta projekt- och teknikresurser fortsätter enligt plan. Nolato Industrials omsättning uppgick till 185 mkr (219) och rörelseresultatet EBITA till 9 mkr (15). Effektiviseringar har haft avsedd effekt De genomförda effektiviseringarna inom Nolato Industrial har haft avsedd effekt under kvartalet och resultatet har förbättrats med 16 mkr jämfört med andra kvartalet, kommenterar Hans Porat. Volymerna har stabiliserats på en låg nivå för flertalet av kundsegmenten, dock är kundernas framförhållning fortsatt kort. För de första nio månaderna 2009 uppgick koncernens omsättning till mkr, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period Rörelseresultatet EBITA uppgick till 103 mkr (184). Kassaflödet var 60 mkr (144) och nettoskulden 120 mkr (250). Hans Porat, vd och koncernchef i Nolato. Bästa aktieägare, kunder, medarbetare och övriga läsare av Nolato Magasin Välkommen till ett nytt nummer av Nolato Magasin, som jag hoppas ska ge dig en stunds trevlig och informativ läsning. Med motiverade medarbetare, starkt kundfokus, anpassade resurser och en massa kämpaglöd har vi på ett framgångsrikt sätt fortsatt utveckla Nolato även under den djupaste kris som någon av oss har upplevt. Läs till exempel om Nolato Plastteknik på sidorna 6 7. Deras sätt att hantera nedgången vittnar om framsynthet, samtidigt som de genom lyhördhet och kreativitet ytterligare har kunnat minska lågkonjunkturens inverkan på verksamheten. Nedgången i marknaden tycker jag på ett ypperligt sätt visar hur viktigt det är att vara kostnadseffektiv. Att alltid sträva efter en lean organisation, som sedan kan effektiviseras ytterligare. Att aldrig sätta sig ner och vara nöjd, utan alltid sträva efter att bli ännu bättre. Att kunderna uppskattar vårt arbete och bemötande, visar inte minst de senaste leverantörsutmärkelserna från Sony Ericsson, SKF och Astra Tech, som vi beskriver i detta nummer av Magasinet. Vi är stolta, tacksamma och sporras att bli ännu bättre! Parallellt med ständiga förbättringar och effektiviseringar har vi under senaste tiden arbetat med att uppdatera våra grundläggande värdedokument och policies. Du kan läsa mer om dem på sidan 14 och på vår hemsida. Hans Porat Vd och koncernchef Bo Norlin ny vd i Nolato Sunne Bo Norlin tillträdde efter sommaren som vd i Nolato Sunne AB. Bo är marknadsekonom och kommer närmast från Calix/Preciform, där han varit vd och marknadsutvecklare. Dessförinnan har han haft ett antal chefspositioner inom fordons- och telekomindustrin. Nolato Magasin görs för våra kunder, aktieägare, anställda och andra som vi vill informera om vad som händer i koncernen. Redaktör: Mats Håkanson Repro & tryck: JMS, Vellinge, november Nolato AB, Torekov tel fax e-post hemsida 3

4 Spegelblankt i Kristianstad, där Nolato Medical nu korsbefruktar medicalerfarenheten med kunskaperna från automatiserings och högvolymprojekt inom mobiltelefonsektorn. Nolato Medical kraftsamlar och breddar resurserna Trots lågkonjunktur och global finanskris växer affärsområde Nolato Medical stadigt. Nu kraftsamlar man och breddar resurserna ytterligare, för att skapa optimala förutsättningar att driva stora kund projekt med omfattande produktion. Verksamheten i Nolato Medical har utvecklats mycket starkt de senaste åren, med en idag sex gånger högre omsättning än när expansionen inleddes Från en tämligen regional verksamhet, med tyngdpunkten runt Öresund, har man utvecklats till en global aktör, med etablering i Kina som det senaste steget. Tillväxten har skett både organiskt och genom förvärv som har tillfört affärsområdet såväl ny teknik som nya resurser. Samtidigt har man byggt ut och stärkt den befintliga verksamheten. Anpassar efter kundernas behov Vi har en tydlig målsättning för vår utveckling, kommenterar Christer Wahlquist, som är chef för Nolato Medical. Vi lyssnar på kunderna och anpassar vårt erbjudande till deras behov. Under 2009 har ytterligare ett stort steg tagits. Inte lika synligt och spektakulärt som ett förvärv, men minst lika viktigt, då det skapar nya förutsättningar att driva stora kundprojekt med omfattande produktion. Kundnära organisation Våra kunder ger oss tydliga signaler att de vill samarbeta med leverantörer som kan ge dem mer. De vill ha breda partners, som även kan stötta dem tidigt i produktutvecklingen, berättar Christer Wahlquist. Och det önskemålet är vi nu beredda att uppfylla. Affärsområdets tre enheter i Torekov, Lomma och Hörby har hittills arbetat tämligen självständigt, med egna organisationer för projekt, kvalitet och produktion. Nu slås dessa enheter samman till en enda kundnära och kraftfull organisation, med gemensam ledning och gemensamma arbetssätt. Samordningen sker även juridiskt, genom bildandet av ett nytt bolag: Nolato Medi Tech. Våra kunder kommer nu att möta en och samma process och ett och samma Nolato oavsett vilken enhet de än samarbetar med, konstaterar Christer Wahlquist. Samlad projektorganisation Även projektorganisationerna samordnas nu fullständigt, vilket innebär att Nolato Medi- 4

5 cal kan driva fler och betydligt mer komplexa systemprojekt än tidigare. Till den nya projektorganisationen har även förts kompetens och resurser inom projektledning och automatisering, som bygger på Nolatos mång åriga erfarenhet i Kristianstad av arbete med kunder inom telekomsektorn. Genom att korsbefrukta Nolato Medicals kompetens och erfarenhet med kunskaperna från mobiltelefonprojekt, får vi nu unika möjligheter att erbjuda kunderna utveckling av komplexa systemprodukter. Produkter som vi sedan kan tillverka med hjälp av högautomatiserad högvolymproduktion, kommenterar Alf Billgren, som är projektchef i den nya organisationen. Utvecklingen ställer nya krav Eftersom utvecklingen inom medicalområdet går mot konsumentanpassade produkter som inte signalerar sjukdom, blir leverantörer med designkompetens och erfarenhet av begrepp som time-to-market allt viktigare för våra kunder. Det ställer nya krav, men skapar samtidigt nya, spännande möjligheter för oss inom Nolato Medical. Även Nolato Medicals marknadsorganisation anpassas till de nya förutsättningarna. Vi har tidigare fått en del synpunkter på att kontaktpersonerna har varit knutna till en enhet i stället för till en kund, konstaterar Johan Christiansson, som är marknadschef i den nya organisationen. Därför har vi nu lagt marknad som en övergripande affärsområdesfunktion, som hanterar alla marknadsfrågor utom dem som rör läkemedelsförpackningar. Säljarna blir nu betydligt mer tillgängliga och kunderna får en enda kommersiell kontakt, oavsett om projekten sedan hanteras i Sverige, Ungern eller Kina. Samma kvalitetssystem För kunderna blir det nya tankesättet även tydligt genom att de möter ett och samma kvalitetssystem oavsett om de kommer till Torekov, Lomma, Hörby eller Kristianstad. Vi har tidigare arbetat i olika verksamhetssystem men kundkrav och arbetssätt skiljer sig inte åt i stort, kommenterar Arléne Dahl, som har fått det övergripande kvalitetsansvaret i Nolato MediTech. Nu lär vi av varandra och arbetar fram ett gemensamt verksamhetssystem. Ökade resurser betyder också att vi kan arbeta betydligt mer proaktivt med kunderna och kontinuerligt säkerställa processerna. Vi förstärker till exempel med kvalitetschefer samt med kvalitetsingenjörer som tidigt kommer in i projekten. Vi har också breddat vår valideringskompetens. Global expansion Parallellt med att Nolato Medical nu skapar ett kraftfullt kompetenscentrum i Sverige, fortsätter den globala expansionen. Vår ambition är att ha samma arbetssätt var vi än finns i världen, kommenterar affärsområdets chef Christer Wahlquist. Vi kommer att expandera verksamheten i Ungern och Kina ytterligare samtidigt som vi planerar att bredda oss geografiskt genom strategiska förvärv i USA och Västeuropa. Allt med målsättningen att vara nära våra kunder för att ständigt kunna stötta dem i deras tillväxt. En samlad projektorganisation, ett och samma kvalitetsssystem och en enda övergripande kommersiell kontakt skapar optimala förutsättningar för att driva stora kundprojekt. 5

6 Eva Thorsell Jerry Dorn Motiverade medarbetare, som kan täcka upp för varandra över gränserna, är en viktig del av Nolato Plasttekniks arbetssätt. Recept i lågkonjunkturen: Rejäla grepp redan från början, samverkan och kämpaglöd Mitt i Industrisveriges kriscentrum, med en bilindustri som gungar rejält och underleverantörer som går på knä, ligger Nolato Plastteknik. Ett bolag som tack vare snabba åtgärder, motiverad personal och en massa kämpaglöd har utvecklats väl. 6 Även om det har varit en tuff tid för alla, både för dem som har tvingats sluta och för dem som jobbar kvar, så är jag helt övertygad om att vi nu står ännu starkare än vad vi gjorde före krisen! Bara en kort tid efter att Magnus Hettne tillträdde som vd i Nolato Plastteknik sommaren 2008 började det gunga i Industrisverige och den djupaste lågkonjunkturen i mannaminne var över oss. Strax efter sommaren började vi märka en försiktighet hos våra kunder, berättar Magnus Hettne. Det var inte några direkt påtagliga signaler, men det fanns något i luften som var tämligen oroande. Olust i hela systemet Det fanns en olust i hela systemet och vi började därför så smått att förbereda oss för en negativ utveckling. Första åtgärden var att vi tog bort all inhyrd personal redan efter semestern. Kort därefter kom nedgången. Först inom bilindustrin, men sen även inom de flesta av våra övriga kundsegment. Beredskapen som hade byggts upp inom Nolato Plastteknik ledde till att bemanning och kostnader snabbt kunde anpassas till den nya situationen. Vi tog ett rejält grepp på en gång, vilket bland annat innebar varsel och kostnadsneddragningar, kommenterar Magnus Hettne. Det kändes naturligtvis tufft, både för dem som fick sluta och för dem som var kvar.

7 När vi började förstå hur djup krisen förmodligen skulle bli, insåg dock alla att åtgärderna var nödvändiga. Flexibelt arbetssätt Samarbetet med facket fungerade mycket bra, vilket bland annat ledde till att man kunde komma överens om ett mer flexibelt arbetssätt för den personal som var kvar. Tidigare arbetade våra produktionsgrupper mer isolerat, konstaterar Magnus Hettne. Nu är nyckelordet samverkan. Genom vidareutbildning kan produktionspersonalen t.ex. täcka upp över gränserna vid sjukskrivningar och arbetstoppar. Det nya arbetssättet har också skapat en bättre samhörighet och motivation än tidigare. Vår organisation var effektiv redan tidigare, men när det blåser riktigt snålt blir alla ännu mer kreativa i jakten på lösningar. Tid för förbättring En viktig förutsättning för detta var att teknikresurserna undantogs från nedskärningarna. Det har också givits tid att arbeta med förbättringsprojekt, t.ex. att skapa ännu effektivare flöden i produktionen och bereda plats för nya projekt. För sådana kommer även i dåliga tider. Vi har arbetat mycket målmedvetet för att få en bra balans mellan olika kundgrupper, påpekar Claes Fredriksson, som är marknadschef i Nolato Plastteknik. Vi har idag en god sammansättning av kunder inom bl.a. fordon, förpackning och övrig industri. Allt är inte bara kris, vi har under året tagit nya affärer samt stärkt vår position på marknaden och ökar under hösten volymerna även inom fordonsindustrin. Stabil ägare god hjälp Att ha en stabil ägare som Nolato har varit en god hjälp, intygar både Magnus Hettne och Claes Fredriksson. Inköparna hos presumtiva kunder ser att det finns en ekonomisk styrka och långsiktighet, som främjar möjligheterna att klara av projekten. Sedan betyder våra duktiga medarbetare och den fina kultur som finns i Nolato mycket för de positiva relationerna med våra kunder, kommenterar Magnus Hettne. De har också varit grunden för vårt arbete att både bromsa och gasa oss igenom lågkonjunkturen. Därigenom skapas en bra plattform för goda affärer när det vänder. Nolato Telecom utsedd till Sony Ericssons bästa leverantör Vid Sony Ericssons Supplier Conference i Beijing, där representanter för 170 leverantörer från hela världen hade samlats, fick Nolato Telecom den främsta utmärkelsen Nolato Telecom har tagit fram en serie av dekoreringstekniker, som kan användas för att producera korta serier av t.ex. en mobiltelefon med en unik design. Under samlingsbegreppet Nolato Image Tech erbjuds olika möjligheter att skräddarsy produkter till marknadens önskemål och som Supplier of the Year. Utmärkelsen överlämnades av Matthew Costello, Corporate Vice President Operations, till Nolatos koncernchef Hans Porat. Nolato ImageTech skapar möjlighet till korta telefonserier med specialdesign till och med ge slutkunden möjlighet till egen design. Med hjälp av Nolato ImageTech kan valfria mönster och visuella effekter produceras i korta serier för till exempel en lokal marknad, speciell kampanj eller med säljarens varumärke. 7

8 Gul plast från Åstorp effektivt skydd åt borrar Bergborrarna från Atlas Copco Secoroc är upp till elva meter långa och kan väga 150 kg. När de transporteras ut i världen krävs ordentliga transporsystem och effektiva, lättanvända skydd för borrarna. Atlas Copco Secoroc i Fagersta är världsledande på bergborrar, borrar som kan vara upp till elva meter långa och väga 150 kg. Borrarna används över hela världen, vilket kräver ordentliga transportsystem och effektiva, lättanvända skydd för borrarna. Dessa skydd utvecklas och tillverkas av Nolato Hertila i Åstorp. Samarbetet mellan företagen började för femtontalet år sedan. De transportsystem i trä som då skyddade bergborrarna behövde ersättas, eftersom bl.a. USA inte tillät införsel av obehandlade träprodukter i landet. Vi började titta på en lösning där detaljerna tillverkas i plast, berättar Patrik Peterson, affärs- och projektansvarig på Nolato Hertila. Vi testade olika material och hittade ett som både vi och kunden var nöjda med. Övergången till plast gav dessutom lägre transportvikter och minskad känslighet för t.ex. väta. mat som arktisk kyla, så det gäller också att materialet inte smälter eller spricker av extrema temperaturer. Hög materialkompetens Bergborrarna används inom en rad olika områden från gruvor och vägbyggen till borrning efter bergvärme. Företaget har en drygt 30-procentig andel av världsmarknaden och sortimentet omfattar ca standardartiklar. Ungefär hälften av dessa förses med skydd tillverkade av Nolato Hertila. Vårt samarbete utvecklas hela tiden, förklarar Mats Persson, chef för DC-lager hos Klarar stora krafter Nolato Hertila tillverkar idag ett komplett transportsystem för bergborrar, innehållande de distansklossar och distanslinjaler som borrstängerna fixeras mot under transporterna, samt ett stort antal varianter av skyddshuvar för borrkronor, kopplingsändar och gängor. Delarna är Atlas Copco-profilerade med bolagets karakteristiska gula färg. Materialet har vidareutvecklats genom åren och idag tillverkar vi en andra generation av produkterna, säger Patrik Peterson. Eftersom bergborrarna är tunga utsätts transportsystemet för stora krafter. Plasten får inte ge vika utan ska stå emot påfrestningarna lika bra som den gamla tidens trämaterial. Borrarna används i såväl ökenkli- 8

9 Atlas Copco Secoroc. Nolato Hertila har en mycket hög materialkompetens och hjälper oss att utveckla plastkomponenter som vi kan lita på och som klarar våra krav. Förutom transportsystemen tillverkar Nolato Hertila även våra gulfärgade sprängtrattar. Trattarna används för att märka ut borrhålen, skydda hålen mot grus och skräp samt för att ladda dem med dynamit inför sprängningarna. Ständig utveckling På Nolato Hertila finns hela tiden tankar på hur detaljerna i transportsystemet ska kunna utvecklas. Tror vi inte att det är möjligt eller nödvändigt att öka hållfastheten, så kan vi alltid försöka tillverka delarna med samma kvalitet men till ett lägre pris för kunden, påpekar Patrik Peterson. Allt kan utvecklas och vår uppgift är att komma på hur det ska ske. Denna andra generation av transportdetaljerna är t.ex. både starkare och billigare än den första. Vi är mycket nöjda med det sätt som Nolato Hertila tar hand om oss och våra behov på, avslutar Mats Persson. Vi får hjälp med utveckling, materialkunskap och tillverkning. Dessutom håller Nolato Hertila ett visst lager åt oss där vi jobbar mot avrop. Det är ett riktigt bra samarbete! Ömsesidig nytta när internationella miljöstudenter analyserar Nolato Internationella miljöinstitutet vid Lunds Universitet utbildar studenter från hela världen i miljöfrågor. Sedan starten 1995 har närmare 400 studenter från sjuttiotalet länder tagit sin mastersexamen i Environmental Management and Policy och omkring 30 forskare har erövrat sin doktorshatt. Som ett led i institutets forskning kring näringslivets roll och insatser vad gäller hållbar utveckling, har Nolato den senaste tiden deltagit i flera projekt för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap. Analysera miljöstrategin Hos Nolato Medical Rubber i Hörby har t.ex. en grupp med fyra studenter från England, Finland och Sverige gått igenom verksamheten för att analysera miljöstrategin och bolagets sätt att styra miljöfrågor. Studenternas rapport innehöll många bra förslag på förbättringsåtgärder och vi lärde oss mycket av samarbetet, konstaterar Arléne Dahl, som är kvalitetsansvarig på Nolato Medical. Även studenterna tyckte samarbetet var givande: Analysen gav oss möjlighet att tillämpa det vi lärt oss på Miljöinstitutet i verkligheten, berättar Kirsi Mäkinen, student från Finland. Speciellt intressant var det att fundera över hur miljöledningsstandarden ISO kunde integreras i företagets övergripande ledningssystem, påpekar Fiona Wilson från Storbritannien. Leverantörskrav i Kina Ett annat projekt med anknytning till Nolato har drivits av Shan Zhou från Kina. Hon har nyligen slutfört sin mastersuppsats, där hon undersökte hur små och medelstora kinesiska företag kan bli mer miljömedvetna. En väl så viktig utmaning, då dessa företag står för många av miljöproblemen i Kina. I Shans forskning ingick en fallstudie, där hon granskade vilka miljökrav och sociala krav som Nolatos Beijing ställer på sina Kirsi Mäkinen och Fiona Wilson, studenter på Internationella miljöinstitutet i Lund, analyserade Nolatos miljöstrategi. underleverantörer och hur några av dessa företag upplever detta. Miljölagstiftningen har stor betydelse och med olika ekonomiska styrmedel kan man åstadkomma mycket på miljöområdet, säger Shan. Men vad som också är viktigt är att större företag ställer miljökrav på sina underleverantörer och sen följer upp kraven. Shan Zhous forskning visar på vikten av att ställa miljökrav i leverantörskedjan. Kraven från företag som Nolato utgör en positiv och viktig pusselbit i miljöanpassningen av små och medelstora företag i Kina, påpekar hon. Doktorsavhandling I doktorsavhandlingen Extending the Environmental Focus to Supply Chains studerade Dagmara Nawrocka bland annat vilka miljökrav som ställs från Nolatos och andra företags kunder och hur dessa krav sedan förs vidare i leverantörskedjan. Miljöledningssystemet ISO spelar en betydande roll i sammanhanget, konstaterar Dagmara Nawrocka, men en viktig slutsats i min avhandling är att ledningssystemen kan utvecklas vidare och göras vassare för att i ännu större utsträckning stödja en sådan vidareföring. 9

10 En läkemedelsförpackning ska vara lätt att öppna för t.ex. en reumatiker men samtidigt svår att öppna för ett barn. En motsägelsefull problematik som har varit grunden för ett intressant samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska högskola och Nolato Cerbo. Hållbar design handlar om att skapa djupgående relationer Att utveckla en bra förpackning för läkemedel innebär att man måste uppfylla en hel del, ibland helt motsägelsefulla, krav. Inte nog med att förpackningen ska vara användarvänlig och lätt att öppna även för den som har nedsatt handfunktion, den ska samtidigt hindra barn att komma åt innehållet. Förpackningen ska också uppfylla ett antal tekniska krav, vara kostnadseffektiv att tillverka och transportera, lätt att hantera vid fyllning och erbjuda optimala möjligheter till exponering i butik. För att få en helt ny syn på möjligheterna att uppfylla dessa krav i en framtida serie läkemedelsburkar tog Nolato Cerbo kontakt med avdelningen Design och Human Factors på Chalmers tekniska högskola. Hitta nya vägar Som marknadsledare strävar vi alltid efter att vara proaktiva och hitta nya vägar i vår produktutveckling, kommenterar Glenn Svedberg, som är vd i Nolato Cerbo. Vi arbetar själva mycket med dessa frågor, men kände att det kunde vara intressant att få idéer från personer som inte begränsas av tidigare erfarenheter från vårt specialområde. Förutom användarvänligheten och barnsäkerheten, fanns det i projektdirektiven många andra funktionskrav. Locket skulle t.ex. av kostnadsskäl vara möjligt att tillverka som en enhet, det skulle vara möjligt att montera en kapsel med torkmedel i locket och det skulle vara enkelt för kunden att montera locket på burken efter fyllningen. Förpackningen skulle tydligt visa om den hade öppnats tidigare, tåla att störtas i påse och kartong vid produktionen utan att ska- Samarbetet med Chalmers har lett till en mycket intressant lösning, konstaterar Örjan Andersson och Dennis Broberg, som arbetar med utveckling på Nolato Cerbo. 10

11 das, uppfylla krav på täthet och ljustransmission samt maximera etikettytan och underlätta hanteringen i butik. Intressant projekt På Chalmers var Ulrike Rahe, professor i industridesign, och Therese Samuelsson, civilingenjör i teknisk design, ansvariga för projektets genomförande. Vi tyckte det här var ett mycket intressant projekt, kommenterar Ulrike Rahe. Så snart en produkt kommer i kontakt med människan skapas en relation, som kan vara bra eller dålig. Så hållbar design handlar helt enkelt om att skapa djupgående relationer som appellerar till våra innersta behov. En traditionell läkemedelsburk är t.ex. normalt rund, trots att detta inte är den optimala formen för att t.ex. en reumatiker ska få bra grepp om den. Locken är ofta försedda med garantiförseglingar som gör det ännu svårare för den handsvage och ibland är det svårt att förstå hur konstruktören har tänkt sig att burken ska öppnas. Göra det lätt för svaga händer Och problemet med svaga händer är stort. Tjugo procent av den europeiska befolkningen har nedsatt handfunktion på grund av exempelvis sjukdom och ålder. Det motsvarar mer än 60 miljoner människor. Många av dem är i behov av hjälp för att t.ex. kunna bryta garantiförseglingen, en rörelse som brukar kräva stor kraft. Ofta ber de om hjälp med detta redan då de hämtar medicinen på apoteket. Till grund för det vidare arbetet låg därför bland annat Reumatikerförbundets kriterier för en lättöppnad förpackning. Det ska enbart behövas låg kraft för att öppna burken, precisionsgrepp ska undvikas, anläggningsytan mot handen ska vara stor och det ska inte behövas god koordinationsförmåga för att kunna öppna locket. Efter ett förutsättningslöst konceptarbete och tester i såväl reumatiker- som barngrupper blev lösningen en kantig burk, med fasade och rundade hörn, alternativ triangulär för att ge ett bra grepp. Alla ytor är svagt välvda, vilket ytterligare underlättar för den handsvage, kommententerar Örjan Andersson, som är utvecklingsingenjör på Nolato Cerbo. Locket, som också är kantigt, har fått svängda ytor, som skapar ett spel mellan konkava och konvexa ytor, samtidigt som de underlättar vridning. Den kantiga burken ger ett bra grepp och kan lätt klämmas fast mellan exempelvis Den kantiga burken ger ett bra grepp, konstaterar Ulrike Rahe, som är professor i industridesign på Chalmers. benen eller mot en bordskant, kommenterar Ulrike Rahe. Formen gör även burken effektiv att packa, samtidigt som den har en stor och entydig etikettyta och kan radas upp snyggt i en butikshylla. Locket tillverkas som en enda enhet, vilket innebär en betydligt mer kostnadseffektiv produktion än lösningar som kräver montering av flera olika komponenter. Göra det svårt för barn Barnsäkerheten i den nya konceptburken bygger på att användaren efter att ha vridit loss locket från burkens gängor måste fortsätta att vrida locket till ett markerat läge, där det kan lyftas rakt upp. Locket måste vridas utan att dras uppåt, om man drar och vrider samtidigt, så fastnar locket. Vi känner att samarbetet med Chalmers har lett fram till en mycket intressant lösning, konstaterar Dennis Broberg, som är utvecklingschef på Nolato Cerbo. Vi har mönsterskyddat konceptet och kommer nu att arbeta vidare med att lösa konstruktionen samtidigt som vi går ner på detaljnivå vad gäller utformning och design. Det nya konceptet premiärvisades på Scanpackmässan i Göteborg i mitten av oktober 2009 och fick där ett mycket positivt mottagande av marknaden. Nolato Cerbo först med ny ISO-standard Nolato Cerbo är, som förmodligen det första företaget i Norden, sedan i våras certifierat enligt ISO 15378, den nya standarden för läkemedelsförpackningar. Den nya certifieringen ger våra kunder ännu ett bevis på att våra produkter är säkra och håller en hög kvalitetsnivå, kommenterar Marianne Johansson, som är kvalitetschef på Nolato Cerbo. Genom certifieringen vet marknaden att vi uppfyller de krav som ställs på oss. Vi har också ökat fokus på framförhållning, att redan på förhand utreda vad förändringar i konstruktion och produktionsprocess innebär för såväl läkemedelsföretag som konsument. Omfattar hela processen ISO är ett komplett kvalitetssystem för läkemedelsförpackningar som kombinerar de allmänna kraven i ISO 9001 med de branschspecifika kraven i Good Manufacturing Practices (GMP). Kvalitetssystemet omfattar hela processen, från design till tillverkning och leverans. Idag ställer våra kunder höga krav på oss vad gäller riskanalys, validering och spårbarhet. ISO stödjer oss i vårt arbete att alltid ligga i framkant inom dessa områden, konstaterar Marianne Johansson. Tydliga kvalitetskrav Certifieringen ökar tydligheten både mot våra kunder och i vår organisation om vilka kvalitetskrav vi arbetar med. Detta arbete ligger helt i linje med övriga bolag inom Nolato Medical. Såvitt vi och vårt certifieringsorgan vet, är Nolato Cerbo det första företaget i Norden och ett av de fem första i Europa, som har certifierats enligt den nya standarden, som kommer att bli ledande för läkemedelsförpackningar. 11

12 Nolato Lovepac Converting etablerar produktion i Indien Indien blir alltmer viktigt för världens tillverknings och elektronikindustri. Nu bygger Nolato Lovepac Converting upp en fabrik utanför Chennai i sydöstra Indien. Det ser inte mycket ut för världen just nu, bara ändlöst stäpplandskap med några halvfärdiga industribyggnader, säger Per Olofsson, platschef på Nolato Lovepac Converting i Indien. Men det finns stora planer för Sri City Special Economic Zone, som området heter. Cirka 90 minuter norr om Indiens fjärde största stad, Chennai, på Indiens ostkust, reser sig den största privata särskilda ekonomiska zonen och industriområdet i Indien. Eller ska man säga industristaden? Ja, det är tänkt att bli en komplett stad på cirka 70 km 2, ungefär samma storlek som halva Bjärehalvön, Nolatos hemmaplan i Sverige, säger Per Olofsson och skrattar och skuggar ögonen med handen mot det skarpa solskenet. Industrier, bostäder, skolor, köpcentra, restauranger, sjukhus, parker, sjöar, allt. Men som du ser kommer det att ta ett tag. Följer kunderna Nolato Lovepac Converting tillverkar självhäftande, laminerade detaljer på rulle till mobiltelefoner och annan elektronik. Man har haft Indien på radarn i några år nu. Vi började titta närmare på Indien för Sri City Special Economic Zone i södra Indien är nu rena nybyggarlandskapet, men utvecklas snabbt till en helt ny industristad, där många av de stora elektronikföretagen etablerar produktion. 12

13 några år sedan, och under tiden satte vi upp produktion i Shenzhen i södra Kina, säger Dan Wong, vd i Nolato Lovepac Converting. Chennai kallas ibland Indiens Shenzhen. Området samlar många elektroniktillverkare och företag som Dell, Nokia, Motorola, Samsung, Perlos, Flextronics och Foxconn har alla satt upp fabriker här. Vi följer våra kunder, säger Dan Wong. Alla våra kunder, liksom ett antal presumtiva kunder, finns här, och de producerar stora volymer. För ungefär ett år sedan började projektgruppen ta fram en affärsplan för en etablering i Indien. Planen godkändes av Nolatos styrelse i april 2009, och arbetet med att sätta planen i verket började. Jämfört med i Kina är vissa saker enklare här, säger Per Olofsson. Alla talar engelska och utbildningsnivån är hög. Å andra sidan är den indiska byråkratin en utstuderad konst av juridiska labyrinter. Hittills har vi skaffat 32 tillstånd, som alla krävde komplicerade förhandlingar. Snabb utveckling Infrastrukturen är outvecklad, vilket skapar problem med vägar och kommunikationer, el, vatten och avlopp. Jag skulle säga att infrastrukturen är som i Kina för år sedan, säger Dan Wong. Men det kommer att förändras snabbt. Till att börja med är kapaciteten i Chennai fabriken ungefär hälften av Shenzhens och ungefär en fjärdedel av Nolato Lovepac Convertings fabrik i Beijing, som förutom produktion även har forskning, utveckling och design. Snabb etablering Nolato Lovepac Converting hyr en anläggning som skräddarsys efter företagets behov. Vi har mer eller mindre utvecklat en standardprocess, säger Dan Wong. Vi vet hur man snabbt får igång en fabrik. Just nu finns omkring ett dussin anställda som installerar maskinerna i fabriken och vid årsskiftet sker de första leveranserna. Jämfört med Kina är arbetskraften fortfarande inte mogen för västerländska metoder och standarder, säger Dan Wong. Det tog Kina lite tid att vänja sig, och det kommer att ta lite tid här också. Men saker och ting förändras snabbt. Om några få år kommer pionjärerna inom Nolato Lovepac Converting i Chennai att vara ärrade veteraner, Sri City ha förvandlats till en helt ny stad i solen och de dammiga stäpperna är borta sedan länge. Det ska bli trevligt att läsa den här artikeln om tre år för att komma ihåg hur det var på den gamla goda tiden i Indien, skrattar Per Olofsson. Joel Arun, Suresh Rajendran, Chandra Sekar, Nitty D, Stephen E, Joe Lee och Per Olofsson arbetar med att starta upp Nolato Lovepac Convertings nya produktionsenhet i Indien. Säkrare produktion och lägre kostnader genom Nolato EMC Production Center Nu lanserar Nolato Silikonteknik ett nytt koncept inom skärmning för telekom och elektronikindustrin: Nolato EMC Production Center. Konceptet bygger på en licensiering till lokala företag runt om i världen, med tyngdpunkten i Asien och är ytterligare ett steg i Nolato Silikontekniks omvandling till ett renodlat teknik- och materialföretag. Genom det nya konceptet med Nolato EMC Production Centers får vi en standardisering av de lokala producenternas processer, berättar Bei Ding, som arbetar med teknisk support och marknadsstöd på Nolato Silikonteknik. Bland annat uppgraderar vi systemen för mätning och kvalitetskontroll, genom att varje EMC Production Center har en standardiserad mätstation speciellt utvecklad för att säkerställa en hög kvalitet på slutprodukten. För att bli licensierade måste varje EMC Production Center även uppfylla krav gällande flexibilitet, resurser, kostnadseffektivitet och kvalitet. Att arbeta med våra licensierade leverantörer av skärmningar innebär säkrare produktion för slutkunderna, tydligare återkoppling och lägre kostnader, avslutar Bei Ding. 13

14 Tillsammans med Nolatos övriga värdedokument och centrala policies finns nu Grundbultarna i häftet Nolatos själ. Nolatos Grundbultar Vi är affärsmässiga Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet. Vi sätter kundernas behov och önskemål främst. Vi kombinerar kunskap och erfarenhet med innovativt tänkande. Vi är välorganiserade Vi bygger vår verksamhet på en gemensam bas. Vi fångar möjligheter och löser problem där de uppstår. Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda. Vi är ansvarstagande Vi bidrar aktivt till hållbar utveckling. Vi tar socialt ansvar och agerar med integritet. Nolatos värdedokument samlade i Nolatos själ Nolato har en stark värdebas, som har sin grund i den jordnära, etiska och affärsmässiga filosofi, som har präglat företaget allt sedan starten Nu finns denna värde bas samlad i Nolatos själ. Som den gemensamma plattformen finns sedan länge Nolatos Grundbultar, som utgör ledstjärnan för all verksamhet och alla medarbetare, oavsett var i världen och i vilken del av organisationen de än arbetar. Grundbultarna lever ständigt och revideras med några års intervall för att spegla dagens förutsättningar och villkor vad gäller affärsmässighet, organisation och ansvarstagande. Senaste revideringen har skett under våren 2009 och håller nu på att gås igenom med samtliga anställda. Tillsammans med Nolatos övriga värdedokument och centrala värde policies finns Grundbultarna i ett häfte som vi kallar Nolatos Själ. I häftet finns förutom Grundbultarna även Nolatos uppförandekod, miljöpolicy, kvalitetspolicy och informationspolicy. Häftet är tryckt på svenska, ungerska och kinesiska (mandarin), för att värderingarna ska kunna förstås av alla med arbetare. Dessutom finns versioner på tyska, franska och spanska tillgängliga som pdf-filer. I samtliga språkversioner finns även en engelsk översättning parallellt med det lokala språket, för att underlätta samarbete över gränserna. Nolatos Själ finns att läsa på hemsidan, under Nolatokoncernen >> Socialt ansvar >> Nolatos själ. 14

15 Hållbarhetsredovisning enligt GRI för ökad transparens Frågor som rör klimat, miljö och socialt ansvar har tagit allt större plats i vårt medvetande. I Nolato har frågor som rör hållbar utveckling därför sedan många år funnits med på dagordningen i form av miljöcertifiering och allmän miljöhänsyn. Även många externa organisationer granskar kritiskt vad företagen gör på miljöområdet och Nolato utvärderas exempelvis av Robur, Amnesty Business Group och Folksam. Utöver dessa professionella intressenter är det många andra som vill veta vad företaget åstadkommer vad det gäller hållbar utveckling. Under många år har Nolato rapporterat om sitt miljöarbete i årsredovisningarna. Denna redovisning har dock utgått från egen systematik, eftersom det inte har funnits några allmänna, globalt accepterade redovisningssystem för hur näringslivet bör rapportera prestanda som rör hållbar utveckling. De senaste åren har Global Reporting Initiative (GRI) kommit att spela en alltmer framträdande roll vad det gäller frivillig redovisning av företagens prestanda på miljö- och hållbarhetsområdet. GRI stöds av FN och för närvarande är det ungefär företag som valt att rapportera enligt GRI:s riktlinjer. Sedan årsredovisningen 2008 är Nolato ett av dessa. Vi ser ett ökat behov av att ha tillgång till information vad gäller vårt arbete för hållbar utveckling, kommenterar Hans Porat, som är vd och koncernchef i Nolato. Informationen är viktig för våra aktieägare, medarbetare och andra intressenter och att rapportera enligt ett internationellt accepterat system stärker vår trovärdighet. Vi får också tillgång till data som gör det lättare för oss att hitta våra starka och svaga sidor, konstaterar han. Inför årsredovisningen för 2008 sjösattes ett nytt redovisningssystem enligt GRI:s riktlinjer. Resultatet blev en helt ny presentation i årsredovisningen, som kompletterades av en fyllig, kompletterande information på hemsidan. Här kan den intresserade även hitta den självdeklaration av hållbarhetsredovisningen som gjorts enligt GRI:s riktlinjer. Inför 2009 års redovisning kommer vi att försöka höja ribban ytterligare och ge en ännu bättre redovisning, säger Hans Porat. För oss känns det viktigt att vara transparenta även vad gäller vår miljöpåverkan. Nolato ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar I samband med arbetet att revidera formuleringarna av Nolatos värdebas har koncernens även fått en ny kvalitetspolicy: Nolato ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet. Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, löpande utbildning i kvalitetsfrågor, väl utformade kvalitetssystem och ett ständigt pågående, proaktivt, förbättringsarbete. Alla verksamheter i koncernen ska vara kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och/ eller branschspecifika certifieringar. Vi kräver även att våra leverantörer har väl fungerande kvalitetssystem och delar vår syn på kvalitet. Våra prestationer på kvalitetsområdet ska löpande utvärderas genom mätningar, registrering av avvikelser och externa revisioner. Skärpta krav på Nolatos transporter Tunga vägtransporter utgör en betydande del av trafikarbetet på våra vägar vilket resulterar i ett antal negativa konsekvenser för samhället. Lastbilar och andra tunga vägtransporter utgör cirka 8 procent av vägtrafiken i Sverige men står samtidigt för omkring 18 procent av trafikskadorna. Fordonen orsakar dessutom utsläpp som påverkar miljön, klimatet och människors hälsa. Skärper kraven I samband med den senaste upphandlingen av transporter skärper Nolato därför kraven på ett antal områden. Avsikten är att åstadkomma säkra och energieffektiva transporter som bidrar till låga utsläpp av klimatpåverkande gaser och andra luftföroreningar, kommenterar Bengt Jorlén vid Nolato Polymer. Miljö och trafiksäkerhet Upphandlingen har baserats på ett verktyg framtaget av den icke-kommersiella organisationen QIII, som ägs av LO och NTF. QIII-systemet kan liknas vid ett facit som är utformat som ett frågeformulär och som innehåller ett antal krav som ska uppfyllas, berättar Bengt Jorlén. Både baskraven och ett antal specifika krav inom arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö ska uppfyllas. Kraven är både många och relevanta. De rör exempelvis riskbedömningar av arbetsmiljön, krishanteringsplan, system för att undvika hastighetsöverträdelser, policy för alkohol, droger och trötthet samt åtgärder för att minska drivmedelsförbrukningen och utsläppen till miljön. 15

16 Posttidning B Nolato AB Torekov Nolato Telecom erbjuder flera olika tekniker att tillverka displayfönster, linser m.m. med önskad design och optisk egenskap. Maximal designfrihet och flexibilitet att skapa fönster med unika egenskaper För inte så länge sedan var fönster till mobiltelefoner och andra elektroniska apparater små och känsliga. Idag kan Nolato Telecom genom sitt koncept ClearTech erbjuda fönster för displayer, linser och andra delar i oräkneliga storlekar och former samt med varierande mekaniska och kosmetiska funktioner. Bland annat tillverkas platta, frästa fönster med högprecisions CNC-bearbetning, med CCD vision control för övervakning av de extrema toleranser som krävs. Fönstren kan även tillverkas i en- eller tvåkomponents formsprutning, vilket till exempel kan skapa högkvalitativa integrerade linser och 3D-former med unika mekaniska egenskaper. De kan sedan bearbetas med en rad olika metoder. Fönstren kan även få ett lager av Nolatos patenterade hardcoating, som ger en extremt tålig yta utan att påverka transparansen. Beläggningen reducerar även oregelbundenheter i ytan och förbättrar därigenom ytterligare fönstrets optiska egenskaper. Genom att kombinera de olika teknikerna erbjuder ClearTech stor flexibilitet och maxi mal designfrihet.

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Första kvartalet 2007

Första kvartalet 2007 Första kvartalet 2007 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2007-04-26 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder

Läs mer

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%.

Nolato Industrials omsättning var oförändrad, medan rörelseresultatet ökade 13%. Anförande av Nolatos VD och koncernchef Hans Porat vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. 2013 var ett starkt år för Nolato, faktiskt det bästa året sedan starten 1938. Detta är extra

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013

Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 25 april 2013 Det går bra för Nolato! 2012 blev vårt bästa år sedan starten 1938. En stark konjunktur och en kraftig revansch inom Nolato Telecom bäddade för

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Andra kvartalet 2006

Andra kvartalet 2006 Välkommen till telefonkonferens den 20/7 kl 14.00 Andra kvartalet 2006 CEO Georg Brunstam CFO Per-Ola Holmström 2006-07-20 1 Affärskoncept Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco När Atlas Copco Construction Tools i Kalmar valde att utveckla en ny hydraulhammare med kompakt hammarhus ställdes de inför flera utmaningar. Med hjälp av

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011

Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Hans Porats anförande på Nolatos årsstämma 27 april 2011 Bästa aktieägare, mina damer och herrar. Att vi nu i början av 2011 fick en dipp inom vår telekomverksamhet vilket jag återkommer till minskar inte

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012

Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 1/6 Koncernchefens anförande vid årsstämman 24 april 2012 Bästa aktieägare, mina Damer och Herrar. För Nolato är det en styrka att ha tre affärsområden som bygger på gemensamma värderingar och teknologier,

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B

B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B B l o m s Te k o k o n s t r u k t i o n e r A B Manual Kvalitet och Miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Nolato Medical Fjärde kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-2-6 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 242 MSEK (985) - Justerat för

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström

Andra kvartalet CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström Andra kvartalet 217 CEO Christer Wahlquist CFO Per-Ola Holmström 217-7-19 Sammanfattning av Q2 Koncernen Stark utveckling för samtliga affärsområden gav bästa kvartalet hittills Omsättningen ökade till

Läs mer

Vision som ger växtkraft

Vision som ger växtkraft Lean on Leab Här får du veta hur vi arbetar för att ständigt bli en ännu bättre kontraktstillverkare som lever upp till nyckelorden Långsiktighet, Pålitlighet och Stabilitet. Vision som ger växtkraft

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

7. Anförande av verkställande direktören

7. Anförande av verkställande direktören 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebos Årsstämma 2011 Göteborg den 28 april Verksamhetsåret 2010 - Ett händelserikt år Affären Orderingången för affärsenheterna Bank, Detaljhandel och Säker

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman. Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare!

Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman. Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare! Georg Brunstam, VD-anförande årsstämman Ärade stämmodeltagare! Bästa aktieägare! Jag gläder mig att åter träffa er alla för att summera det gångna året, beskriva våra strategier och även presentera resultatet

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Värdegrund. etisk. och

Värdegrund. etisk. och Antagen av SISAB:s styrelse den maj Reviderad den november Värdegrund Koncernstyrelsen beslutade på sammanträdet den 22 mars 2010 omm Värdegrund för Stockholms Stadshus AB, bilaga 1. Denna ersätter den

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Produktblad - Miljödisk

Produktblad - Miljödisk Produktblad - Miljödisk MILJÖDISK TreCes miljöstationer är designade för att täcka hela kontorets avfallshantering och återvinning. Vi erbjuder allt från en mindre miljöstation med små kärl placerade i

Läs mer

Ärade aktieägare, mina damer och herrar

Ärade aktieägare, mina damer och herrar Årsstämma 2015 Ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är givetvis med en viss stolthet som jag står här idag och kan konstatera att 2014 var ytterligare ett mycket bra år för Nolato. Faktiskt bästa

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Nolato AB (publ) årsredovisning 2009

Nolato AB (publ) årsredovisning 2009 Nolato AB (publ) årsredovisning 29 Experience and Innovation Nolato årsredovisning 29 Nolato årsredovisning 29 3 29 i korthet Den djupa lågkonjunkturen, som präglade världsekonomin 29, påverkade självklart

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011

VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS 2011 VÄLKOMMEN TILL VÄLKOMMEN TILL PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA PARTNERTECHS ÅRSSTÄMMA 2011 2012 Förbättringsarbete ger resultat Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef Agenda 1. Introduktion till PartnerTech 2. Aktiviteter

Läs mer

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna.

Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. En del av Noblessa ska vara den ledande, tryggaste, mest effektiva köksleverantören i Skandinavien och leverera mest värde för pengarna. 2 3 VÅR VISION Noblessa ska vara den ledande köksleverantören. Vi

Läs mer

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter

Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter Sveriges mest engagerade teknik- och IT-konsulter NÖJD KUND LÖNSAMHET NÖJD MEDARBETARE AFFÄRSMODELLEN Det här är vad vi gör På Alten utvecklar och levererar vi teknik och IT- kompetens till världsledande

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit.

MILJÖSORTERING KITE. Formgivning: Annica Doms NYHET. Kite lockinsats i lackerad MDF, NCS S 0500-N, vit. Produktblad - Kite MILJÖSORTERING KITE MILJÖSORTERING KITE Kite en genialt designad möbel för källsortering tilldelades 2012 Red Dot Design Award för sin innovativa form. Moduluppbyggnaden och möjligheten

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre.

Resultatet minskade till mindre än hälften mot året innan och vinsten per aktie blev 3 kronor och 61 öre. Ärade aktieägare, herr ordförande 2009 var det mest utmanande året för SKF på många, många år. Den kraftiga nedgången i ekonomin påverkade nästan alla verksamheter och regioner i världen, men 2009 var

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill Bakgrund om Ecogreenmill Ecogreenmill är ett patenterat koncept för fräsning i vänstervarv, ägt av ett av Sveriges mest välrenomerade mekaniska verkstadsbolag. Företaget har utvecklat en teknisk produkt

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer