Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)"

Transkript

1 Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

2 TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid som relativt ljust då stora fönsterpartier förser klassrummet med dagsljus. Mörkare upplevs det kvällstid då fönstren ter sig som mörka gluggar. Fönsterväggen upplevs som mörk i kontrast till de ljusa fönstren. Stora kontraster mellan ljus och mörker inom synfältet gör ögon trötta och huvudvärk kan uppkomma. Dessutom dras ögat omedvetet till de ljusaste fälten inom synfältet vilket kan skapa fokus på fel sak. Generellt bör väggarna i klassrummet vara belysta mer än befintligt. Den främre väggen med tavlan, saknar ljus runt tavlan. Befintlig installerad effekt i tak, utan driftdonsförluster, är 2x36W x 9st =648Watt. Tavelbelysningens effekt är 2x54W. Samtliga T8 lysrör. Armaturerna har ett lamellbländskydd med viss avbländning. LÖSNING Förslaget syftar till att göra klassrummet ljusare, mer hälsosamt och energieffektivare än befintligt. Rampmonterade armaturer pendlas i tak så att undersida armaturer är i liv med undersida träfiberplatta. Exakt pendellängd måste även anpassa till sprinklersystem. Armaturerna monteras mellan och i samma riktning som träfiberskivorna. Lösningen är diskret, elegant och förtydligar rummets utformning och rymd. Installationen är mer avbländad än befintlig belysning. Armaturena monteras så att de ger ett jämt ljus på omkringliggande väggytor. Belysninsgstyrkan på väggar följer nya rekommendationer gällande omfältsljus. Mer ljus riktas därför mot väggarna för att höja vakenhet och prestation. Takets i detta fall unika utformning gör det svårt att ge uppljus i tak, eftersom träfiberskivorna hindrar ljustes spridning i rummet. I detta fall fokuseras det goda omfältsljuset kring den inre väggen och väggen kring fönstren. Ljus på väggytor mellan fönsterpartierna mildrar kontrasten mellan fönsteryta och vägg vilket gör synergonomin i klassrummet bättre. Tavlan belyses med en ny och effektivare belysning. Förslagvis används samma produkt som i tak men med ett tillhörande väggfäste, ca 200mm. Rampens längd anpassas efter tavlans längd. Rampen monteras ca 100mm ovan tavlan. Principskiss i Dialux. Befintlig belysning. Mörkare zoner högst upp på väggytan och ljusfäckar i taket. ARMATURTYP C50-S-MP-TET 1X28W T5, 3000K. Levereras av Glamox/Luxo. 4st armaturer monteras samman till en ramp. Totalt används 5 ramper i klassrummet Armaturramperna är försedda med microprismatiska linser som är lika bländfria i alla riktningar. Kulören är vit för att visuellt inordna sig i taket. Armaturerna ger ett direktljus ner mot arbetsyta och väggar. ENERGI Befintlig installerad effekt, utan driftdonsförlust, i tak= 648W Ny installerad effekt, utan driftdonsförlust, i tak= 560W Befintlig installerad effekt ovan tavla=108w Ny installerad effekt ovan tavla (beror på tavlans längd)= 56-84W Besparing blir ca 100W -150W per klassrum motsvarande ca 300Kwh/år. LUX Med föreslagen lösning blir medelbelysningstyrkan ovan abetsplatserna ca 500lux. Väggarna har ca 200lux. Dvs betydligt mer än tidigare rekommenderat belysnigstyrka i svensk standard, 50/76lux. DRIFT & UNDERHÅLL Armaturerna kan förses med long-life lysrör från Aura Light för livslängd på h. STYRNING För att spara så mycket energi som möjligt rekommenderas en styrning som bygger på frånvaro, dvs man tänder och släcker manuellt men om man skulle glömma släcka släcks det automatiskt efter vald inställd tid. Energi kan även sparas genom att armaturerna inte tänder upp på 100%. Ev. kan de vara neddimmade ca 10% för att spara energi och öka livslängden på lysrören. Test och utvärdering på plats krävs. Befintlig armatur. Ljuset fastnar mellan träfiberskivor. TYPRUM,112 plan 1 Fönsterväggen upplevs mörk i kontrast till de ljusa fönstren. K O N S T

3 Illustration/3D bild i från beräkningsprogrammet Dialux. Armaturer monteras i liv med träfiberskivor. Armaturerna närmast vägg monteras nära träfiberskiva närmast vägg, för ett så jämt ljus på vägg som möjligt. E med [lx] E min [lx] E max [lx] E min / E med E min / E max Inspirationsbild. Bråtejordet Norge. Arkitektur, Ljusdesign & Visualisering; White. DIALux 4.11 by DIAL GmbH Sida 4 Rutsystem: 64 x 64 Punkter Ytans läge i rummet: Markerad punkt: (0.000 m, m, m) Skala 1 : 65 Föreslagen armatur. C50 med microprismatiskt bländskydd. Ovan tavla monteras samma armatur med väggarm, 200mm lång. Monteras ca 100mm ovan tavla. Schematisk ljusplan. Armaturer i tak samt ovan tavla. ARMATURER 1.C50-SR START128 WH TET MP 1X28W T5, 3000K 2. C50-SR 128 WH TET MP Vajer och anslutning Art Nr Muttrar och fästdon till taket ingår. Fabr. Luxo Lysrörsarmatur med micropriosmatiskt bländskydd. Bestyckas med long-life lysrör T5 28W 3000K. Armaturen är en dikttakarmatur med enbart nerljus. Armaturerna monteras i såkallat rampmontage med startarmaturer C50 SR START 128 WH TET MP och ramparmaturer C50 SR 128 WH TET MP. Kulör vit. Tavlan monteras med samma armatur monterad på vägg med tillhörande väggfästen, 200mm långa. Längder anpassas efter tavlans längd. Leveras med andra erfoderliga tillbehör. Leverantör och kontaktperson för offert är Glamox/Luxo. Bo Hallberg Sofierogatan 3A, Göteborg, Sweden Tel Dir Ljudplattor C50 vägg / Beräkningsplan / Gråskalor (E)

4 TYPKLASSRUM ALTERNATIV 2, LED LÖSNING Under detta projekts gång har liknande lösningar med LED utvärderats. Vi befinner oss år 2013 mitt i ett paradigm-skifte där LED erövrar marknaden mer och mer. Fortsatt är att lysrör i vissa lägen står sig starka när det handlar om energieffektiva lösningar och med god synkomfort. Vi har i beräkningsprogrammet Dialux utvärderat en LEDlösning med högkvalitativa LED (då kvaliten skiftar stort) och sett att vi uppnår relativt lika värden som alternativ 1. Beräkningarna visade på något lägre belysningstyrka på arbetsyta och väggytor. Plus och minus med LEDalternativet: + Den installerade effekten sänktes från bef. 680 W till 480W (enbart takbelysning). + Fin och väl avbländad armatur + Lång livslängd på ljuskällor och minimal underhållskostnad + LED kommer troligen på sikt utkonkurera lysrören Dialux, 3D bild med M60. - Belysningsvärdena blir lägre än med lysrör. - Inversteringskostnaden är betydligt större (för exakt offert kontakta Seelux). - Svårt att få tillbaka pengar genom lägre driftskostnad. Lång pay-off tid. - Energin sänktes inte betydlig i jämföresle med lysrörslösningen. Om man önskar en LEDanläggning rekommenderas att man avvaktar något tills fler LEDprodukter anpassade för klassrumsbelysning presenteras på marknaden. Efter nyår lanseras tex. C50-armaturen med LED. Om man skall investera i omfattande LEDanläggningar bör alltid test göras för att utvärdera kvalitet och bländfrihet. ARMATUR Armaturen som utvärderades var Seelux M60 LED, 24W/m 3000K. Även den vit. Försedd med microprismatiskt bländskydd. Kontaktperson: Magdalena Edlund Sales Representative T M F M60 LED (mitten) från Seelux. Mått

5 ALLMÄNNA YTOR, kompletterande ljus INLEDNING Då belysningsinstallationerna i skolan börjar komma upp i snart 20 år, skulle en omfattande omplanerig av ljuset vara önskvärd. Detta kan ge både besparing i energi men framförallt en trivsammare och hälsosammare miljö med mindre underhåll. Detta kräver en del merarbete som inte ingår inom ramen för detta uppdrag. Jag har därför valt att ge förslag på en kompletterande lösning till befintliga armaturer som skapar ljusare och tryggare ytor att vistas på. KORT ANALYS Generellt har skolan en varierad, låg och intim ljusnivå som känns halvprivat och trevlig. Några zoner känns däremot allt för mörka och otrygga. Främst under mörka tider på dygnet. Lyktorna på pelarna skapar variation och lågskaligt ljus nära elever och personal. Tyvärr bländar lyktorna i vissa vinklar och är placerade i huvudhöjd. I huvudsak saknar skolan ljussatta väggytor. Ljus på väggpartier förhöjer känslan av ljus och ljushet, definerar rummens form och utsträckning vilket förbättrar orienterbarheten. Mörkt entréparti/korridor. Avsaknad av ljusa vertikala ytor som vägleder. Bländande takarmaturer i blickfånget gör omkringliggande ytror än mer mörka. Mörk korridor. Avsaknad av ljusa vertikala ytor som vidgar rumsligheten. Mörkt parti utanför klassrum och under trappa. Avsaknad av artificiell belysning och dagsljus. Trapporna saknar belysning mörkertid vilket påverkar säkerheten och tryggheten. Dessa måste ses över separat. Utanför entrén mot biblioteket finns galvade rör monterade i taket och är troligen en del av den ursprungliga arkitekturen. Dessa bländar och ljuset fastnar i träfiberskivorna i taket. Ljuset gör liten skillnad för den totala upplevelsen av ljushet. Generellt upplevs stråket från entrén fram till cafét som mycket mörkt. En snabb översyn över befintliga armaturer ger indikationer om viss energibesparing men till största del kräver skolan en större insats gällande ljus och hälsa där avspekter som tillgänglighet, trivsel och trygghet står i fokus. Cafédelen på skolan är ett tydligt exempel på ett område där energibesparing skulle kunna göras samtidigt som trivselfaktorn kan förbättras. Detta bör bearbetas som ett enskilt projekt. Många av de smala korridorerna ut mot den yttre fasaden ter sig mörka även dagtid. De mörka zonerna utan ögon från omgivande miljö skapar en känsla av otrygghet. Konst och anslagsytor saknar komåpletterande ljus som få skolan både vackrare och tydligare. Flödande dagsljus är en tydlig kvalitet i en skolbyggnad men man behöver möta dagsljuset med belysning för att mildra allt för starka kontraster mellan flödande dagsljus och lågmält artificiellt ljus för tydligare rumslighet och tillgänglighet.

6 SEKTION PRINCIP 1 PRINCIP 2 PRINCIP 1 PRINCIP 3 PRINCIP 4 PRINCIP 1 PRINCIP 5 PRINCIP 6 FÖRSLAG För att förbättra belysningen bör befintligt ljus kompletteras med ljus på de väggytor som finns, både på plan 1 och 2. Eftersom väggytorna ser olika ut och har olika funktion och utseende, kan belysningsprinciperna se olika ut. Sektionen ovan är en skiss som redovisar några av de förutsättningar som redan finns på skolan tex konst på vägg, sittplats intill vägg, skåp brevid dörr osv. Den visar även schematiskt hur man kan belysa de olika väggarna. Sektionern är således en komprimerad skiss och inte ett verkligt utsnitt. För att skapa ett flexibelt system som kan förse alla olika principer med ljus, monteras ett skensystem på eller intill befintlig zon i taket där kabelstegar och andra diverse installationer löper (se bild nästa sida). På så sätt blir installationen mest osynlig. Skenan skulle även kunna vara rund eller placeras i ett galvat stålrör för att än mer smälta in i de ruffa och synliga installationerna. Skenan kan även användas för tillfälliga installationer, projektioner m.m. Med en grå/silvrig strömskena försedd med grå/silvriga spotlights och wallwashers blir installationen än mer osynlig. Det är viktigaste är ljusets verkan och därtill bör installationen integreras i arkitekturen så gott det går. Beroende på väggens utfomning och innehåll kan strömskenan förses med olika armaturer med olika optik. Där kabelstege i tak saknas kan armaturerna monteras enskilda utan strömskena. Armatuer bestyckade med LED och lysrör föreslås användas för en så liten energianvändning som möjligt samt minskad underhållskostnad. Se förslag till armaturtyper på nästa sida. Exakat val görs innan projektering och efter testmontage av några olika armaturer på plats. PRINCIP 1 Väggytor intill dörrar kan belysas med medium- eller bredstrålande spotlights. På detta sätt synligörs klassrummens dörr utan att dörren belyses. Armaturerna måste placeras och riktas så att inte bländning uppkommer. Allt för smala väggpartier intill dörrar utesluts belysas pga bländningsrisken. PRINCIP 2 Hela väggytor utan anslag, konst eller dylikt är viktiga ljusbärare för ökad ljusnivå och förbättrad orienterbarhet. Dessa är därför viktiga att belysa. Förslagvis belyses dessa med ett jämnare ljus än princip 5. Asymmetrsika wallwashers eller bredstrålande spotlights fyller hela väggytan med ett mjukt ljus. PRINCIP 3 På plan ett finns i dag sittytor intill vägg där man skulle kunna utnyttja strömskenan för att pendla tåliga och rumskapande pendlar. PRINCIP 4 Anslagtavlan belyses med ett jämnare ljus över större del av väggytan som gör det lätt att läsa. Detta kan åstadkommas med wallwashers eller bredstrålande spotlights likt princip 2. PRINCIP 5 Konst belyses med ett mer varierat ljus där konsten bör vara ljusare än väggytan bakom. Konsten belyses med spotlights på strömskena alternativt monterade enskilt i tak. PRINCIP 6 Skåp belyses med wallwash eller spotlights. Bör testas innan då skåpen ser olika ut. Zon att bearbeta separat. Vertikal yta att belysa med varmt ljus Vertikal yta att belysa med kallt ljus K O N S T ANSLAG ANSLAG K O N S T PRINCIP 7* Princip 7 finns ej gestaltad i sektionen ovan men innebär att ventilationsskydden i skiffer belyses med ett kalltvitt ljus. På så sätt kommer entréstråkert upplevas ljusare och skiffern framhävs på ett vackert sätt. Se ljusplan t.h.

7 NÄSTA STEG För att hitta exakta väggytor att belysa och möjliga placeringar av strömskenor och spotlights behöver en mer nogrann utvärdering göras där utvalda väggytor provbelyses enligt föreslagna principer. På sätt kan rätt produkt fasttällas. För att skapa en logisk belysningslösning och förbättrad orienterbarhet vore det önskavärt att funktioners placering som konst och anslagstavlor är lika på plan 1 som 2. Typarmatur wallwasher M36 från Seelux. Silver/grå Asymmetrisk wallwasher. Bestyckning LED. Armaturen kan monteras på strömskena. Typarmatur spotlight Marathon midi LED från Fagerhult Silver/grå Spotlight för strömskena Bestyckning LED, 3000K Medium-, smal- eller bredstrålande optik. INSPIRATIONSBILD Väggljus som gör rummet ljust utan övrig belysning i taket. Principskiss. Exempel anslagsyta, princip 4. Ungefärlig placering av strömskena och armaturer. INSPIRATIONSBILD Ljus på konst

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!

svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset! götaplatsen vinner svenska ljuspriset! 4 LJUSKULTUR 5 / 12 foto filip andersson Så är 2011 års bästa ljusprojekt utsett! Det blev en av Sveriges mest kända platser, Götaplatsen i Göteborg, som kammade

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer

Läs mer

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Vägledning för energieffektiv och god belysning Vägledning för energieffektiv och god belysning 1 PARKERINGSGARAGE Södergaraget, ÖrebroBostäder Nya armaturer med T5-lysrör och närvarostyrning. Betydligt mer ljus än innan. Energianvändningen minskade

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008

Belysningshandbok för flerbostadshus. December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Belysningshandbok för flerbostadshus December 2008 Text: Lotta Bångens Aton Teknikkonsult Referensgrupp: Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Adam

Läs mer

REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige.

REFERENS. SISAB:s referenser är en. Förslag. till åtgärdd. November. vid utbyten och. serie. bidrar till hela. projektansvarige. November REFERENS Ljus och belysning i lokaler Allmän beskrivning Den här referensen är tilll för förvaltare som hjälp vid utbyten och för projektörer för planering av bra belysning. Artificiell belysning

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar

Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Modern belysningsteknik sparar energi och pengar Universitetsbiblioteket i Karlstad är ett utmärkt exempel på hur man sparar energi genom att utnyttja dagsljuset. Belysningen består av dimbara kompaktlysrör

Läs mer

e-sense Connect Manual för installation i lärosal

e-sense Connect Manual för installation i lärosal e-sense Connect Manual för installation i lärosal Innehåll Introduktion trådlös kommunikation e-sense Connect 3 Komponenter 4 5 Installationsexempel 6 Systemuppbyggnad, gruppindelning 7 Placering av Kontroll

Läs mer

Samverkan för energieffektivare gatubelysning

Samverkan för energieffektivare gatubelysning Gatubelysning slutrapport Samverkan för energieffektivare gatubelysning Ett delprojekt i Länsstyrelsens projekt Ett ljusare och energieffektivare Örebro län, finansierat av Energimyndigheten. Energimyndighetens

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från

En säkrare framtid. Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning. Information från En säkrare framtid Att spara energi och miljö med modern utomhusbelysning Information från Viktigt att ställa krav på utomhusbelysningen Modern gatubelysning ökar trafiksäkerheten och sparar stora mängder

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING

4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING 4 STEG TILL ENERGI- EFFEKTIV BELYSNING Denna skrift är en verktygslåda som innehåller praktiska hjälpmedel för att enkelt komma igång och genomföra belysningsprojekt. För att komma igång och bestämma status

Läs mer

över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande

över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan å ena sidan och Air Traffic Control Centre å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 4 LJUSKULTUR 6 / 09 För

Läs mer

akna m< Hans Allan Löfberg

akna m< Hans Allan Löfberg akna m< u Hans Allan Löfberg Statens institut för byggnadsforskning Statens institut för byggnadsforskning Redaktör: Birgitta Eneroth Grafisk form: Margareta Johansson Ritningar och gradskivor: Folke Glaas

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

ERCO innovationer 2014

ERCO innovationer 2014 ERCO innovationer 014 100% ERCO har under de senaste åren konsekvent ägnat all produktutveckling åt och kärnkompetensen optoelektronik. Från denna utgångspunkt kommer nästa mål i fokus: att skapa högt

Läs mer

Bättre bevakningslokaler

Bättre bevakningslokaler Bättre bevakningslokaler n BÄTTRE BEVAKNINGSLOKALER Bevakningspersonal ofta en lösning på andras arbetsmiljöproblem Bra arbetslokaler kan göra under med trivsel, hälsa och prestation. Det vet de flesta

Läs mer

kontor med den moderna bygglösningen.

kontor med den moderna bygglösningen. kontor med den moderna bygglösningen. Klokt. Modernt. Flexibelt. Vi brukar säga att det är typiskt Flexator. För det är precis vad det är. Väljer du att bygga ett kontor med våra typhus väljer du framtidens

Läs mer

LED-belysning i museimiljö

LED-belysning i museimiljö FoU-rapport från Riksantikvarieämbetet LED-belysning i museimiljö En förstudie Nya ljuskällor i museimiljö: en förstudie 2 Arbetsgruppen har bestått av: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Energieffektiv hissbelysning

Energieffektiv hissbelysning Energieffektiv hissbelysning Lysdiodsbaserade lågprofilsarmaturer Utarbetad av: Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder AB Örebro, Mars 2012 BeBos förord BeBo är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer