Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen > SID 2 Intervjun. Martin Lundstedt: Scania rustat för tillväxt. > SID 3 4 Finans. Marknaden tar fart under 2015 enligt analytiker. > SID 5 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Globala möjligheter Helhetslösningar allt viktigare inom logistikbranschen > SID 6 7 FIGURES IN FOCUS: NYCKELTAL I FOKUS: XXX 7,75 Vinsten Xxxxxx per aktie xxx (SEK) xx xxxx för helåret xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx.

2 2013 i siffror och leveranser per region, 2013 (antal fordon) EUROPA % +23% % +16% EURASIEN % -8% % -6% LATINMERIKA % +3% % +46% AFRIKA OCH OCEANIEN % +24% % +14% ASIEN % +8% % -6% Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, 2013 Rörelseresultat och marginal MSEK Begagnade fordon 5% Övrigt 3% % 20 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19% Motorer 1% Lastbilar 64% Kv4 Nyckeltal 2012 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv4 Bussar 7% Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (MSEK om ej annat anges) Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 9,7 10,4 Avkastning på eget kapital, % 17,5 19,2 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,7 22,8 Resultat per aktie (SEK) 7,75 8,31-7 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 december (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) i korthet: na leveranserna minskade med 21 procent steg med 19 procent till till fordon fordon Rörelseresultatet Rörelsemarginalen minskade med 36 procent uppgick till 9,7% (10,4) till MSEK utdelning per aktie KASSAFLÖDET föreslås till SEK 4,00 (4,75) uppgick till MSEK SCANIA VALUE Q4/2013

3 intervju text: per-ola knutas foto: dan boman Vi är rustade för tillväxt Scania är rustat för framtida tillväxt. Strategin handlar bland annat om att gå in på nya marknader och segment samt öka serviceintäkterna per fordon. Vi har en stark historik av tillväxt med lönsamhet och känner oss trygga i att vår strategi ger oss en stabil grund för detta i framtiden, säger Scanias vd och koncernchef Martin Lundstedt. Hur vill du sammanfatta 2013? Vi lyckades stärka våra positioner och ökade marknadsandelarna i Europa och Latinamerika. Dessutom stärkte vi produktportföljen med lanseringen av Scania Streamline och andra generationens Euro 6-motorer, något som är mycket viktigt för den europeiska marknaden under Glädjande är att serviceintäkterna ökade med sex procent och att finansiella tjänster hade ett år med rekordresultat. Men 2013 var också ett år av utmaningar. Vår flexibilitet sattes på hårda prov, i Europa tog orderingången fart under andra och tredje kvartalet drivet av att många kunder ville investera i Euro 5-lastbilar inför övergången till Euro 6; dessa behövde vi producera före årsskiftet. Trots högre volymer kunde vi inte öka lönsamheten, mycket beroende på den starkare På tillväxtmarknaderna finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade transportlösningar som Scania står för. svenska kronan men också beroende på att våra kostnader ligger på en hög nivå. Scania har en ambitiös tillväxtplan med en potential att sälja lastbilar år 2020 hur ska ni lyckas med det? Vår tillväxtstrategi fokuserar på fem områden: att öka serviceintäkterna per fordon, växa med marknaden, öka vår marknadsandel samt gå in på nya marknader och in i nya segment. Vi har investerat för att stärka produkt- och tjänsteportföljen, bygga ut tillverkningskapaciteten och även i att utöka försäljnings- och servicenätverket på tillväxtmarknader. Vilka är de viktigaste externa drivkrafterna för ökad efterfrågan? Ekonomisk tillväxt är den grundläggande drivkraften för alla marknader. I Europa har vi en åldrande fordonsflotta som en följd av de låga leveransnivåerna de senaste åren. Här Q4/2013 SCANIA VALUE 3

4 finns ett ersättningsbehov, vilket kommer att driva efterfrågan. Vid någon punkt kommer Europa att komma tillbaka till tidigare nivåer, och historiskt har varje toppnivå varit högre än den föregående. Hur ser drivkrafterna ut på tillväxtmarknaderna? Här pågår en strukturomvandling som gynnar Scania. I Kina håller fabrikerna samma höga nivå som här men transportsystemet ligger 10 till 20 år efter. Det är inte ekonomiskt försvarbart för globala tillverkare som etablerat sig i Kina att behöva vänta på leveranser med produktionsstopp som följd, på grund av ineffekt iva transporter. Det betyder att det finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader. transportlösningar som Scania står för. Den globala urbaniseringen är en annan drivkraft. På tillväxtmarknaderna finns många stora städer som hotas av trafikinfarkt där man måste fokusera starkt på tillgänglighet och miljö. Här kan vi leverera bussar som kan köras på alternativa bränslen, och erbjuda hela bussystem, så kallade BRT-system, som förbättrar framkomligheten, som i Bogota och Johannesburg. Där fungerar BRT-systemen som en tunnelbana ovan jord, med egna filer och biljetthantering utanför bussarna. Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader, till exempel i Kina. Varför är hållbara transporter så centralt för Scanias långsiktiga lönsamhet? Vår affärsmodell som innebär att maximera intäkterna och minimera kostnaderna för våra kunder sammanfaller med samhällets strävan att minska koldioxidutsläppen. Våra kunders kunder, transportköparna, är utsatta för allt hårdare krav från slutkonsumenter som vill veta hur produkterna transporteras och hur stor koldioxidbelastningen är. Därför handlar hållbarhet inte om att öronmärka pengar för att möta olika miljökrav utan om att det är centralt för vår framtida konkurrenskraft. Hur ska ni öka serviceaffärens andel av intäkterna från historiskt till procent? Scania har stor potential att öka intäkterna per fordon. Två vägar är att stärka vår position inom krävande segment som gruv- och skogsindustrin samt bussystem, och att jobba med koncept som Ecolution by Scania vår portfölj av fordon och tjänster inriktade på miljö och bränsleeffektivitet. Vi ska även öka intäkterna per fordon genom att arbeta för att fler andrahandsägare kommer till Scania för service. Vi måste öka våra marknadsandelar inom de tjänster vi erbjuder i dag, det räcker inte bara att växa med flottan av Scaniafordon ute i världen. Vi måste också vara redo att erbjuda nya tjänster där ett område är påbyggda applikationer som kranar och cementblandare. Det här kräver nya synsätt i vår organisation och det kommer inte av sig själv. Jag är dock övertygad om att vi har kommit längre än konkurrenterna på den här punkten. Hur bidrar relationen med Volkswagen till att skapa värde för Scania och aktieägarna? Vi har haft Volkswagen som långsiktig industriell ägare sedan 2000 och under den tiden har Scania utvecklats väl. Vi har och har haft starkt stöd för vår strategi som innebär forsatta investeringar i vår verksamhet. Volkswagengruppen har en av de största resurserna i världen inom forskning och utveckling, och inom många områden kan vi dra nytta av kompetens och kunskap. 4 SCANIA VALUE Q4/2013

5 finans: marknadsutsikter text: mats falck foto: dan boman, handelsbanken Åkerierna kommer att börja byta ut sina fordon när ekonomin förbättras. Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets Svag start på 2014 övergår i starkare 2015 Under år 2014 kan lastbilsmarknaden i Europa ligga på ungefär samma nivå eller något bättre än det relativt svaga Även om det finns några frågetecken kring utvecklingen kan marknaden fortsätta att stärkas under 2015, säger analytiker som Scania Value talat med. Makroekonomiska indikatorer pekar på att den europeiska konjunkturen sakta håller på att stabiliseras. Dessutom finns andra faktorer som pekar på en ljusare marknad. Utsikterna för helåret 2014 i Europa är ganska dämpade men riktningen bör vara positiv, säger Erik Golrang, analytiker på ABG Sundal Collier. Under början av året kan det uppstå ett vakuum på grund av skiftet från Euro 5 till Euro 6 en vanlig korrigering av efterfrågan direkt efter en period av förköp inför ett nytt emissionssteg. Men de fraktvolymer och aktiviteter vi ser tyder på att det snart bör bli en positiv trend som kan fortsätta in i I dag befinner sig lastbilsmarknaden i Europa på en låg nivå; under 2013 såldes runt fordon jämfört normala Den låga nivån ligger på en skrotnivå det vill säga man säljer lika många nya fordon som man skrotar, menar Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets: Vi ser en väldigt föråldrad vagnstruktur i Europa där genomsnittsåldern på åkeriägarnas bilar är sju år. Denna åldersproblematik gör att åkerierna måste börja byta ut sina bilar vilket de kommer att börja göra när ekonomin förbättras. Det låga utgångsläget i kombination med en stabilare ekonomi och en upptinande kreditmarknad gör att det finns förutsättningar för en starkare marknad redan 2014, enligt analytikerna. Svårbedömd inledning Men det finns andra faktorer som pekar i en annan riktning. Bland annat att många åkeriägare i Europa passade på att investera i Euro 5-lastbilar före årsskiftet innan de nya Euro 6-reglerna trädde i kraft. Det betyder att lastbilsmarknaden kan bli något svårbedömd under inledningen av året. Vi tror dock att förbättringarna i makroekonomin samt den bättre kredittillgängligheten väger tyngre än Euro 6-effekten. Vi är därför optimistiska trots uppenbara riskfaktorer. Tillväxten för 2014 bör hamna på mellan 0 och 10 procent, säger Hampus Engellau. Marknaden i Nordamerika har en liknande struktur som Europa men ligger ungefär ett år före när det gäller ökade fraktvolymer. Där finns positiva signaler med bättre fart i ekonomin och förbättrad lönsamhet för åkerierna som stärker marknaden. Vi tror på en näst intill tvåsiffrig tillväxt i Nordamerika för 2014, säger Hampus Engellau. För marknaden i Brasilien väntar en trolig nedgång eftersom den subventionerade räntan för lastbilsinvesteringar höjs något från att ha legat på en låg nivå. För Asien ser det ljusare ut, menar Erik Golrang. Det är ökat fokus på transportlösningar med större effektivitet, framför allt i Kina och Sydostasien samt i Mellanöstern, säger han. OECD: högre tillväxt 2015 OECD bedömer i sin senaste konjunkturrapport att euroområdets BNP kommer att växa med 1,0 procent under 2014 och med 1,6 procent under Den ekonomiska aktiviteten återhämtar sig alltså under 2014 och 2015 men takten i återhämtningen väntas dock bli dämpad med anledning av en minskning av skuldsättningen, svaga balansräkningar och åtstramat tillstånd på kreditmarknaderna. Q4/2013 SCANIA VALUE 5

6 fokus: globala logistiktrender I kedjan från order till leverans blir vägtransporter allt viktigare. Kina och Afrika driver utvecklingen. Starka drivkrafter inom global logistik Stordriftsfördelar och flexibilitet är nyckelfaktorer för den globala logistikens utveckling, men det finns fler. Bränslekostnader, miljölagstiftning och ansvarsfullt företagande är också frågor som ökar i betydelse, något som ställer krav på logistikföretagen och samtidigt öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande. Logistikbranschen har växt kraftigt i många år, i takt med att de tillverkande företagen har globaliserat sin verksamhet och outsourcat sin egen logistik. En annan branschtrend är samgåenden och uppköp, säger Susanne Hertz, professor i företagsekonomi med inriktning på logistik och styrning av leveranskedjan, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. För att kunna skicka gods från dörr till dörr över hela världen krävs ett flexibelt nätverk som omfattar alla transportsätt: flyg, tåg, väg och sjöfart. De globala logistikföretagen kan erbjuda just det. Stora transportvolymer ger stordriftsfördelar som håller kostnaderna nere. Godsmängden ökar Mängden transporterat gods har ökat i takt med den växande internationella handeln. Det gäller även för användningen av centrallager på vägen från tillverkare till slutkund. En ökad standardisering, med exempelvis enhetliga containrar, har minskat kostnaderna. Fraktkostnadens betydelse är olika för olika sektorer, och den har stor betydelse för bland annat skogsprodukter och malm där stora volymer med lägre förädlingsvärde fraktas. I framtiden tror Susanne Hertz att vägtransporter kommer att få än större betydelse, bland annat eftersom fraktvolymerna ökar på tillväxtmarknader som Kina och Afrika. 6 SCANIA VALUE Q4/2013

7 text: åke r malm, per-ola knutas illustration: robin boyden foto: marco ricci, patrik svedberg Logistikbranschen har växt kraftigt i många år. Susanne Hertz, professor, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Jämfört med alternativen har lastbilar fördelen att det går mycket snabbare att skapa ett nätverk, säger hon. Hon påpekar också att det är betydligt dyrare att bygga järnväg än bilväg. Med en växande global logistikbransch följer ett behov av att kunna överföra gods mellan olika transportmedel, vilket gör att kombiterminaler och torrhamnar blir allt vanligare. De fungerar som knutpunkter för omlastning mellan sjötransporter å ena sidan och väg- och tågtransporter å den andra, och kan förläggas inåt land där mark- och lagerkostnaderna är lägre. vicekontrakt, förarutbildning, finansiering och leasing. De senaste tio årens trend att transportföretagens fokus skiftar från att bara titta på fordonens inköpspris till att väga in den totala livscykelkostnaden blir allt starkare. Framför allt de stora transportföretagen har blivit mer professionella i sina upphandlingar, säger Carl Holmquist, analytiker på fordonsinriktade analysfirman Rementum Research. Inköpspriset har minskat i betydelse. I dag har man ett livscykelperspektiv där faktorer som bränsleeffektivitet, pålitlighet, servicekostnader och förarlöner vägs in. Drivkrafterna bakom utvecklingen är allt mer professionella och krävande transportköpare, stigande bränslekostnader samt att det är resurskrävande för transportföretagen att sköta service för moderna och tekniskt avancerade fordon. Ofta är det mer fördelaktigt med ett helhetserbjudande från leverantörer som kan innehålla service, finansiering och förarträning i att köra snålt och skonsamt. Hittills har trenden varit starkast i Västeuropa och Nordamerika, men i takt med att logistiksektorn på tillväxtmarknader utvecklas kommer vi definitivt att få se samma trend även här, säger Carl Holmquist. Marocko: ökat fokus på livscykelkostnader Ett exempel på en marknad med ökat fokus på fordonens livscykelkostnad är Marocko. Den förbättrade infrastrukturen för transporter innebär att bland annat bränsleekonomi får ökad betydelse. Scania är i dag näst störst av de europeiska premiumtillverkarna i Marocko, säger Monssif Abied, VD för Scania Maroc. Lastbilar för långväga transporter är det som säljer mest, tillsammans med gruv- och anläggningsfordon. Monssif Abied berättar att de marockanska lastbilsoperatörerna nu har börjat fokusera på kostnaden sett till fordonets hela livslängd. Det innebär att bränsleekonomi, tillgänglighet och andrahandsvärde får ökad betydelse: Marknaden förändras nu snabbt, med ökat fokus på totalkostnad snarare än inköpspris, en naturlig följd av utvecklingen av Marockos infrastruktur, säger han. I takt med att högre krav ställs på produktivitet i logistiksystemen ställs även ökade krav på fordonets kvalitet och tillgänglighet då varje timme ett fordon står still Livscykelkostnad allt viktigare Bränslekostnader, miljölagstiftning och CSR (socialt ansvarsfullt företagande) är frågor som ökar i betydelse för den globala logistikbranschen. Det ställer krav på transportörerna, då de som har fordon med såväl låg bränsleförbrukning och miljöpåverkan som vettiga villkor för förarna får en fördel. För att behålla sin konkurrenskraft inom transportnäringen gäller det att ligga långt fram inom teknikutveckling, bränsleförbrukning, löner, arbetsvillkor och underhållskostnader. Det öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande med exempelvis serinnebär uteblivna intäkter för fordonets ägare. De senaste tio åren har förutsättningarna för vägtransporter förbättrats och trenden ser ut att fortsätta då en rad ambitiösa vägprojekt pågår, enligt Monssif Abied. Det ställer krav på Scania Maroc att bygga ut servicenätverket i motsvarande takt. Vi kommer att öppna ett antal serviceverkstäder de kommande åren, säger Monssif Abied och tillägger att närhet till kunderna är viktigt för att kunna fortsätta växa, liksom ett välutvecklat tjänsteutbud. Vi var först med att erbjuda servicekontrakt och förarutbildning, och vårt utbildningscenter för skolning av servicetekniker fungerar mycket bra, vilket gör att bemanningsfrågan redan är löst när vi öppnar anläggningen, säger Monssif Abied. Utbyggnaden av Marockos vägnät har lett till att Scania snabbt öppnat fler verkstäder i landet. Q4/2013 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT redaktör: per-ola knutas foto: dan boman, lucas holm, scania Rekordorder av Euro 6-lastbilar De två brittiska transportföretagen Eddie Stobart och A.W. Jenkinson Forest Products har tillsammans beställt Scania Euro 6-lastbilar. Det är Scanias största enskilda lastbilsbeställning hittills i Storbritannien. na av fordonen ska ske under de två närmaste åren i linje med ett nytt inköpsavtal som tecknats mellan Scania och de två företagen. Under två tidigare avtalsperioder 2010 och 2012 har Scania levererat fordon. Vårt beslut att i fortsättningen använda fordon från Scania baseras på deras goda resultat inom Eddie Stobarts och A.W. Jenkinsons fordonsflottor, säger William Stobart, Chief Operating Officer. Vi fann ingen anledning att inte fortsätta Åkeriet Eddie Stobart är ett av Storbritanniens starkaste varumärken och har en flotta på lastbilar. Stobartgruppens chef William Stobart, t v, och Scanias koncernchef Martin Lundstedt. relationen i samband med att vi börjar använda Euro 6-fordon i verksamheterna. Det nya avtalet ger oss stora möjligheter framåt. I avtalet ingår fordon av olika typer och med olika specifikationer för olika typer av transportuppdrag, bland annat G- och R-seriefordon. Service och underhåll kommer att utföras av Scanias servicenätverk i Storbritannien. Euro 6-bussar till Tyskland och Australien Scania har fått en order på 156 ledbussar till Berlins lokaltrafikbolag Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Den här affären är strategiskt viktig för Scanias etablering på den tyska bussmarknaden, säger Fredrik Dahlborg, Sales Director, Europe and Eurasia, Buses & Coaches på Scania. Leveransen ska ske mellan 2014 och 2017 och omfattar 156 Scania Citywide-bussar utrustade med Euro 6-motorer och automatisk växellåda samt ett nära samarbete kring service och underhåll. Avgörande för affären med BVG var förutsägbara underhållskostnader och bra bränsleekonomi. Regeringen i den australiska huvudstadsregionen Canberra har utsett Scania till leverantör av sin nya flotta med 77 Euro 6-stadsbussar. Canberra har valt att gå i spetsen för att införa Euro 6, säger Trevor O Brien, bussförsäljningschef på Scania Australia. Den federala australiska regeringen har ännu inte angett när Euro 6 ska införas i landet, vilket understryker hur framtidsinriktad operatören är. Världens största förartävling drar igång Årets upplaga av Scania Driver Competitions har alla förutsättningar att bli den bästa i tävlingens historia. Drygt förare från hela världen förväntas delta. Under större delen av 2014 pågår nationella och regionala tävlingar i ett 40-tal länder, vilket gör Scania Driver Competitions till världens största förartävling. Centralt i Scania Driver Competitions är budskapet att föraren är den viktigaste resursen Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till KOMMANDE HÄNDELSER Delårsrapport, jan mars Årsstämma Delårsrapport, jan juni 2014 för att förbättra ekonomi, miljöpåverkan och trafiksäkerhet. När Scania fokuserar på hållbara transportlösningar blir förarens roll allt viktigare för att klara de utmaningar som branschen står inför i dag. Målet med tävlingen är också att locka fler personer till ett yrke som har blivit betydligt mer krävande och mångsidigt, säger Mikael Person, projektledare för Scania Driver Competitions. Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Getty Images Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Nya grepp i skogen. Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. Intervjun. Henrik Henriksson om Scania Streamline och Scanias affärsmodell.

Nya grepp i skogen. Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. Intervjun. Henrik Henriksson om Scania Streamline och Scanias affärsmodell. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 213 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-11 -11-11 -11-12 -12-12 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Starkare krona drog ned marginalen. > SID 2-12 -13 Kv4 Kv1

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 28 MSEK 15 Rörelseresultat 12 9 6 25 26 27 28 Rapporten. Högsta rörelseresultatet någonsin. > SID 2 Intervjun. Scania väl rustat för svagare efterfrågan, säger

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef VDs anförande Haldex årsstämma 2015 Bo Annvik VD & Koncernchef 1 Agenda Kort om Haldex Marknadsutveckling Haldex i siffror Viktiga händelser 2014 Strategi Vägen framåt 2 Kort om Haldex Grundades 1887 Haldex

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2015

Scania delårsrapport januari juni 2015 17 juli 2015 Scania delårsrapport januari juni 2015 Sammanfattning av de första sex månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 4 737 MSEK (4 276) Nettoomsättningen steg med 7 procent till

Läs mer

Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5

Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2012 % Rörelsemarginal 20 16 Fokus på Sydostasien Scania ökar närvaron i regionen. > SID 4 5 12 8 4 0-10 -11-11 -11-11 -12-12 -12-12 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Satsning i Indien. tetsutnyttjande. xx xxx. xxx xxxxxx xxx. > SID 3. bussmarknaden. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 > SID 2

Satsning i Indien. tetsutnyttjande. xx xxx. xxx xxxxxx xxx. > SID 3. bussmarknaden. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 > SID 2 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2012 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-10 -10-10 -10-11 -11-11 -11-12 Kv1-06 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-07 Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation

Volvo Group Headquarters Media relations & Corporate reputation Volvo Group 2014 Volvo koncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx.

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2012 % Rörelsemarginal 20 20 16 17 12 14 8 11 4 8 0-10 -06-10 -07-10 -07-11 -07-11 -07-11 -08-11 -08-12 -08-12 -08 Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4 Kv2Kv1 Kv3Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Rekordkvartal med rekordaffärer!

Rekordkvartal med rekordaffärer! Rekordkvartal med rekordaffärer! Pricer idag Världsledare i ESL-marknaden 60% marknadsandel Fler än 7 100 installationer i närmare 50 länder över 80 miljoner etiketter installerade Kontor i Stockholm,

Läs mer

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål

Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Lastbilsverksamhetens fokusområden och strategiska mål Efter 15 år med en aktiv förvärvsstrategi och renodling till kommersiella fordon går Volvokoncernen in i en ny fas med fokus på att driva den organiska

Läs mer

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706).

Kassaflödet efter investeringar före finansiering uppgick till Mkr (1 792). Kassaflödet under tredje kvartalet var Mkr (706). Press release SKF - Niomånadersrapport 2001 Robust resultat för tredje kvartalet SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för de första nio månaderna 2001 på 2 296 Mkr (2 241). Exklusive engångsintäkterna

Läs mer

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010

Årsstämma 2010. World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 World Trade Center, Stockholm 29 april 2010 Sammanfattning 2009 Sverige, Tyskland och Global Services utvecklades väl Storbritannien och USA hade stora problem 2 Nyckeltal 2007-2009 Nyckeltal 2009 2008

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016 Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016 Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad Försäljning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ)

D E L Å R S R A P P O R T. PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T PCQT Personal Computer Quality Technology AB (publ) Kvartal 1 MAJ JULI 2005 Nettoomsättning 7,2 MSEK Rörelseresultat 0,6 MSEK Vinst per aktie 0,02 kr/aktie Breddat produktsortiment

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer