Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen > SID 2 Intervjun. Martin Lundstedt: Scania rustat för tillväxt. > SID 3 4 Finans. Marknaden tar fart under 2015 enligt analytiker. > SID 5 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Globala möjligheter Helhetslösningar allt viktigare inom logistikbranschen > SID 6 7 FIGURES IN FOCUS: NYCKELTAL I FOKUS: XXX 7,75 Vinsten Xxxxxx per aktie xxx (SEK) xx xxxx för helåret xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx.

2 2013 i siffror och leveranser per region, 2013 (antal fordon) EUROPA % +23% % +16% EURASIEN % -8% % -6% LATINMERIKA % +3% % +46% AFRIKA OCH OCEANIEN % +24% % +14% ASIEN % +8% % -6% Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, 2013 Rörelseresultat och marginal MSEK Begagnade fordon 5% Övrigt 3% % 20 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19% Motorer 1% Lastbilar 64% Kv4 Nyckeltal 2012 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv4 Bussar 7% Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (MSEK om ej annat anges) Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 9,7 10,4 Avkastning på eget kapital, % 17,5 19,2 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,7 22,8 Resultat per aktie (SEK) 7,75 8,31-7 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 december (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) i korthet: na leveranserna minskade med 21 procent steg med 19 procent till till fordon fordon Rörelseresultatet Rörelsemarginalen minskade med 36 procent uppgick till 9,7% (10,4) till MSEK utdelning per aktie KASSAFLÖDET föreslås till SEK 4,00 (4,75) uppgick till MSEK SCANIA VALUE Q4/2013

3 intervju text: per-ola knutas foto: dan boman Vi är rustade för tillväxt Scania är rustat för framtida tillväxt. Strategin handlar bland annat om att gå in på nya marknader och segment samt öka serviceintäkterna per fordon. Vi har en stark historik av tillväxt med lönsamhet och känner oss trygga i att vår strategi ger oss en stabil grund för detta i framtiden, säger Scanias vd och koncernchef Martin Lundstedt. Hur vill du sammanfatta 2013? Vi lyckades stärka våra positioner och ökade marknadsandelarna i Europa och Latinamerika. Dessutom stärkte vi produktportföljen med lanseringen av Scania Streamline och andra generationens Euro 6-motorer, något som är mycket viktigt för den europeiska marknaden under Glädjande är att serviceintäkterna ökade med sex procent och att finansiella tjänster hade ett år med rekordresultat. Men 2013 var också ett år av utmaningar. Vår flexibilitet sattes på hårda prov, i Europa tog orderingången fart under andra och tredje kvartalet drivet av att många kunder ville investera i Euro 5-lastbilar inför övergången till Euro 6; dessa behövde vi producera före årsskiftet. Trots högre volymer kunde vi inte öka lönsamheten, mycket beroende på den starkare På tillväxtmarknaderna finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade transportlösningar som Scania står för. svenska kronan men också beroende på att våra kostnader ligger på en hög nivå. Scania har en ambitiös tillväxtplan med en potential att sälja lastbilar år 2020 hur ska ni lyckas med det? Vår tillväxtstrategi fokuserar på fem områden: att öka serviceintäkterna per fordon, växa med marknaden, öka vår marknadsandel samt gå in på nya marknader och in i nya segment. Vi har investerat för att stärka produkt- och tjänsteportföljen, bygga ut tillverkningskapaciteten och även i att utöka försäljnings- och servicenätverket på tillväxtmarknader. Vilka är de viktigaste externa drivkrafterna för ökad efterfrågan? Ekonomisk tillväxt är den grundläggande drivkraften för alla marknader. I Europa har vi en åldrande fordonsflotta som en följd av de låga leveransnivåerna de senaste åren. Här Q4/2013 SCANIA VALUE 3

4 finns ett ersättningsbehov, vilket kommer att driva efterfrågan. Vid någon punkt kommer Europa att komma tillbaka till tidigare nivåer, och historiskt har varje toppnivå varit högre än den föregående. Hur ser drivkrafterna ut på tillväxtmarknaderna? Här pågår en strukturomvandling som gynnar Scania. I Kina håller fabrikerna samma höga nivå som här men transportsystemet ligger 10 till 20 år efter. Det är inte ekonomiskt försvarbart för globala tillverkare som etablerat sig i Kina att behöva vänta på leveranser med produktionsstopp som följd, på grund av ineffekt iva transporter. Det betyder att det finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader. transportlösningar som Scania står för. Den globala urbaniseringen är en annan drivkraft. På tillväxtmarknaderna finns många stora städer som hotas av trafikinfarkt där man måste fokusera starkt på tillgänglighet och miljö. Här kan vi leverera bussar som kan köras på alternativa bränslen, och erbjuda hela bussystem, så kallade BRT-system, som förbättrar framkomligheten, som i Bogota och Johannesburg. Där fungerar BRT-systemen som en tunnelbana ovan jord, med egna filer och biljetthantering utanför bussarna. Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader, till exempel i Kina. Varför är hållbara transporter så centralt för Scanias långsiktiga lönsamhet? Vår affärsmodell som innebär att maximera intäkterna och minimera kostnaderna för våra kunder sammanfaller med samhällets strävan att minska koldioxidutsläppen. Våra kunders kunder, transportköparna, är utsatta för allt hårdare krav från slutkonsumenter som vill veta hur produkterna transporteras och hur stor koldioxidbelastningen är. Därför handlar hållbarhet inte om att öronmärka pengar för att möta olika miljökrav utan om att det är centralt för vår framtida konkurrenskraft. Hur ska ni öka serviceaffärens andel av intäkterna från historiskt till procent? Scania har stor potential att öka intäkterna per fordon. Två vägar är att stärka vår position inom krävande segment som gruv- och skogsindustrin samt bussystem, och att jobba med koncept som Ecolution by Scania vår portfölj av fordon och tjänster inriktade på miljö och bränsleeffektivitet. Vi ska även öka intäkterna per fordon genom att arbeta för att fler andrahandsägare kommer till Scania för service. Vi måste öka våra marknadsandelar inom de tjänster vi erbjuder i dag, det räcker inte bara att växa med flottan av Scaniafordon ute i världen. Vi måste också vara redo att erbjuda nya tjänster där ett område är påbyggda applikationer som kranar och cementblandare. Det här kräver nya synsätt i vår organisation och det kommer inte av sig själv. Jag är dock övertygad om att vi har kommit längre än konkurrenterna på den här punkten. Hur bidrar relationen med Volkswagen till att skapa värde för Scania och aktieägarna? Vi har haft Volkswagen som långsiktig industriell ägare sedan 2000 och under den tiden har Scania utvecklats väl. Vi har och har haft starkt stöd för vår strategi som innebär forsatta investeringar i vår verksamhet. Volkswagengruppen har en av de största resurserna i världen inom forskning och utveckling, och inom många områden kan vi dra nytta av kompetens och kunskap. 4 SCANIA VALUE Q4/2013

5 finans: marknadsutsikter text: mats falck foto: dan boman, handelsbanken Åkerierna kommer att börja byta ut sina fordon när ekonomin förbättras. Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets Svag start på 2014 övergår i starkare 2015 Under år 2014 kan lastbilsmarknaden i Europa ligga på ungefär samma nivå eller något bättre än det relativt svaga Även om det finns några frågetecken kring utvecklingen kan marknaden fortsätta att stärkas under 2015, säger analytiker som Scania Value talat med. Makroekonomiska indikatorer pekar på att den europeiska konjunkturen sakta håller på att stabiliseras. Dessutom finns andra faktorer som pekar på en ljusare marknad. Utsikterna för helåret 2014 i Europa är ganska dämpade men riktningen bör vara positiv, säger Erik Golrang, analytiker på ABG Sundal Collier. Under början av året kan det uppstå ett vakuum på grund av skiftet från Euro 5 till Euro 6 en vanlig korrigering av efterfrågan direkt efter en period av förköp inför ett nytt emissionssteg. Men de fraktvolymer och aktiviteter vi ser tyder på att det snart bör bli en positiv trend som kan fortsätta in i I dag befinner sig lastbilsmarknaden i Europa på en låg nivå; under 2013 såldes runt fordon jämfört normala Den låga nivån ligger på en skrotnivå det vill säga man säljer lika många nya fordon som man skrotar, menar Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets: Vi ser en väldigt föråldrad vagnstruktur i Europa där genomsnittsåldern på åkeriägarnas bilar är sju år. Denna åldersproblematik gör att åkerierna måste börja byta ut sina bilar vilket de kommer att börja göra när ekonomin förbättras. Det låga utgångsläget i kombination med en stabilare ekonomi och en upptinande kreditmarknad gör att det finns förutsättningar för en starkare marknad redan 2014, enligt analytikerna. Svårbedömd inledning Men det finns andra faktorer som pekar i en annan riktning. Bland annat att många åkeriägare i Europa passade på att investera i Euro 5-lastbilar före årsskiftet innan de nya Euro 6-reglerna trädde i kraft. Det betyder att lastbilsmarknaden kan bli något svårbedömd under inledningen av året. Vi tror dock att förbättringarna i makroekonomin samt den bättre kredittillgängligheten väger tyngre än Euro 6-effekten. Vi är därför optimistiska trots uppenbara riskfaktorer. Tillväxten för 2014 bör hamna på mellan 0 och 10 procent, säger Hampus Engellau. Marknaden i Nordamerika har en liknande struktur som Europa men ligger ungefär ett år före när det gäller ökade fraktvolymer. Där finns positiva signaler med bättre fart i ekonomin och förbättrad lönsamhet för åkerierna som stärker marknaden. Vi tror på en näst intill tvåsiffrig tillväxt i Nordamerika för 2014, säger Hampus Engellau. För marknaden i Brasilien väntar en trolig nedgång eftersom den subventionerade räntan för lastbilsinvesteringar höjs något från att ha legat på en låg nivå. För Asien ser det ljusare ut, menar Erik Golrang. Det är ökat fokus på transportlösningar med större effektivitet, framför allt i Kina och Sydostasien samt i Mellanöstern, säger han. OECD: högre tillväxt 2015 OECD bedömer i sin senaste konjunkturrapport att euroområdets BNP kommer att växa med 1,0 procent under 2014 och med 1,6 procent under Den ekonomiska aktiviteten återhämtar sig alltså under 2014 och 2015 men takten i återhämtningen väntas dock bli dämpad med anledning av en minskning av skuldsättningen, svaga balansräkningar och åtstramat tillstånd på kreditmarknaderna. Q4/2013 SCANIA VALUE 5

6 fokus: globala logistiktrender I kedjan från order till leverans blir vägtransporter allt viktigare. Kina och Afrika driver utvecklingen. Starka drivkrafter inom global logistik Stordriftsfördelar och flexibilitet är nyckelfaktorer för den globala logistikens utveckling, men det finns fler. Bränslekostnader, miljölagstiftning och ansvarsfullt företagande är också frågor som ökar i betydelse, något som ställer krav på logistikföretagen och samtidigt öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande. Logistikbranschen har växt kraftigt i många år, i takt med att de tillverkande företagen har globaliserat sin verksamhet och outsourcat sin egen logistik. En annan branschtrend är samgåenden och uppköp, säger Susanne Hertz, professor i företagsekonomi med inriktning på logistik och styrning av leveranskedjan, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. För att kunna skicka gods från dörr till dörr över hela världen krävs ett flexibelt nätverk som omfattar alla transportsätt: flyg, tåg, väg och sjöfart. De globala logistikföretagen kan erbjuda just det. Stora transportvolymer ger stordriftsfördelar som håller kostnaderna nere. Godsmängden ökar Mängden transporterat gods har ökat i takt med den växande internationella handeln. Det gäller även för användningen av centrallager på vägen från tillverkare till slutkund. En ökad standardisering, med exempelvis enhetliga containrar, har minskat kostnaderna. Fraktkostnadens betydelse är olika för olika sektorer, och den har stor betydelse för bland annat skogsprodukter och malm där stora volymer med lägre förädlingsvärde fraktas. I framtiden tror Susanne Hertz att vägtransporter kommer att få än större betydelse, bland annat eftersom fraktvolymerna ökar på tillväxtmarknader som Kina och Afrika. 6 SCANIA VALUE Q4/2013

7 text: åke r malm, per-ola knutas illustration: robin boyden foto: marco ricci, patrik svedberg Logistikbranschen har växt kraftigt i många år. Susanne Hertz, professor, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Jämfört med alternativen har lastbilar fördelen att det går mycket snabbare att skapa ett nätverk, säger hon. Hon påpekar också att det är betydligt dyrare att bygga järnväg än bilväg. Med en växande global logistikbransch följer ett behov av att kunna överföra gods mellan olika transportmedel, vilket gör att kombiterminaler och torrhamnar blir allt vanligare. De fungerar som knutpunkter för omlastning mellan sjötransporter å ena sidan och väg- och tågtransporter å den andra, och kan förläggas inåt land där mark- och lagerkostnaderna är lägre. vicekontrakt, förarutbildning, finansiering och leasing. De senaste tio årens trend att transportföretagens fokus skiftar från att bara titta på fordonens inköpspris till att väga in den totala livscykelkostnaden blir allt starkare. Framför allt de stora transportföretagen har blivit mer professionella i sina upphandlingar, säger Carl Holmquist, analytiker på fordonsinriktade analysfirman Rementum Research. Inköpspriset har minskat i betydelse. I dag har man ett livscykelperspektiv där faktorer som bränsleeffektivitet, pålitlighet, servicekostnader och förarlöner vägs in. Drivkrafterna bakom utvecklingen är allt mer professionella och krävande transportköpare, stigande bränslekostnader samt att det är resurskrävande för transportföretagen att sköta service för moderna och tekniskt avancerade fordon. Ofta är det mer fördelaktigt med ett helhetserbjudande från leverantörer som kan innehålla service, finansiering och förarträning i att köra snålt och skonsamt. Hittills har trenden varit starkast i Västeuropa och Nordamerika, men i takt med att logistiksektorn på tillväxtmarknader utvecklas kommer vi definitivt att få se samma trend även här, säger Carl Holmquist. Marocko: ökat fokus på livscykelkostnader Ett exempel på en marknad med ökat fokus på fordonens livscykelkostnad är Marocko. Den förbättrade infrastrukturen för transporter innebär att bland annat bränsleekonomi får ökad betydelse. Scania är i dag näst störst av de europeiska premiumtillverkarna i Marocko, säger Monssif Abied, VD för Scania Maroc. Lastbilar för långväga transporter är det som säljer mest, tillsammans med gruv- och anläggningsfordon. Monssif Abied berättar att de marockanska lastbilsoperatörerna nu har börjat fokusera på kostnaden sett till fordonets hela livslängd. Det innebär att bränsleekonomi, tillgänglighet och andrahandsvärde får ökad betydelse: Marknaden förändras nu snabbt, med ökat fokus på totalkostnad snarare än inköpspris, en naturlig följd av utvecklingen av Marockos infrastruktur, säger han. I takt med att högre krav ställs på produktivitet i logistiksystemen ställs även ökade krav på fordonets kvalitet och tillgänglighet då varje timme ett fordon står still Livscykelkostnad allt viktigare Bränslekostnader, miljölagstiftning och CSR (socialt ansvarsfullt företagande) är frågor som ökar i betydelse för den globala logistikbranschen. Det ställer krav på transportörerna, då de som har fordon med såväl låg bränsleförbrukning och miljöpåverkan som vettiga villkor för förarna får en fördel. För att behålla sin konkurrenskraft inom transportnäringen gäller det att ligga långt fram inom teknikutveckling, bränsleförbrukning, löner, arbetsvillkor och underhållskostnader. Det öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande med exempelvis serinnebär uteblivna intäkter för fordonets ägare. De senaste tio åren har förutsättningarna för vägtransporter förbättrats och trenden ser ut att fortsätta då en rad ambitiösa vägprojekt pågår, enligt Monssif Abied. Det ställer krav på Scania Maroc att bygga ut servicenätverket i motsvarande takt. Vi kommer att öppna ett antal serviceverkstäder de kommande åren, säger Monssif Abied och tillägger att närhet till kunderna är viktigt för att kunna fortsätta växa, liksom ett välutvecklat tjänsteutbud. Vi var först med att erbjuda servicekontrakt och förarutbildning, och vårt utbildningscenter för skolning av servicetekniker fungerar mycket bra, vilket gör att bemanningsfrågan redan är löst när vi öppnar anläggningen, säger Monssif Abied. Utbyggnaden av Marockos vägnät har lett till att Scania snabbt öppnat fler verkstäder i landet. Q4/2013 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT redaktör: per-ola knutas foto: dan boman, lucas holm, scania Rekordorder av Euro 6-lastbilar De två brittiska transportföretagen Eddie Stobart och A.W. Jenkinson Forest Products har tillsammans beställt Scania Euro 6-lastbilar. Det är Scanias största enskilda lastbilsbeställning hittills i Storbritannien. na av fordonen ska ske under de två närmaste åren i linje med ett nytt inköpsavtal som tecknats mellan Scania och de två företagen. Under två tidigare avtalsperioder 2010 och 2012 har Scania levererat fordon. Vårt beslut att i fortsättningen använda fordon från Scania baseras på deras goda resultat inom Eddie Stobarts och A.W. Jenkinsons fordonsflottor, säger William Stobart, Chief Operating Officer. Vi fann ingen anledning att inte fortsätta Åkeriet Eddie Stobart är ett av Storbritanniens starkaste varumärken och har en flotta på lastbilar. Stobartgruppens chef William Stobart, t v, och Scanias koncernchef Martin Lundstedt. relationen i samband med att vi börjar använda Euro 6-fordon i verksamheterna. Det nya avtalet ger oss stora möjligheter framåt. I avtalet ingår fordon av olika typer och med olika specifikationer för olika typer av transportuppdrag, bland annat G- och R-seriefordon. Service och underhåll kommer att utföras av Scanias servicenätverk i Storbritannien. Euro 6-bussar till Tyskland och Australien Scania har fått en order på 156 ledbussar till Berlins lokaltrafikbolag Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Den här affären är strategiskt viktig för Scanias etablering på den tyska bussmarknaden, säger Fredrik Dahlborg, Sales Director, Europe and Eurasia, Buses & Coaches på Scania. Leveransen ska ske mellan 2014 och 2017 och omfattar 156 Scania Citywide-bussar utrustade med Euro 6-motorer och automatisk växellåda samt ett nära samarbete kring service och underhåll. Avgörande för affären med BVG var förutsägbara underhållskostnader och bra bränsleekonomi. Regeringen i den australiska huvudstadsregionen Canberra har utsett Scania till leverantör av sin nya flotta med 77 Euro 6-stadsbussar. Canberra har valt att gå i spetsen för att införa Euro 6, säger Trevor O Brien, bussförsäljningschef på Scania Australia. Den federala australiska regeringen har ännu inte angett när Euro 6 ska införas i landet, vilket understryker hur framtidsinriktad operatören är. Världens största förartävling drar igång Årets upplaga av Scania Driver Competitions har alla förutsättningar att bli den bästa i tävlingens historia. Drygt förare från hela världen förväntas delta. Under större delen av 2014 pågår nationella och regionala tävlingar i ett 40-tal länder, vilket gör Scania Driver Competitions till världens största förartävling. Centralt i Scania Driver Competitions är budskapet att föraren är den viktigaste resursen Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till KOMMANDE HÄNDELSER Delårsrapport, jan mars Årsstämma Delårsrapport, jan juni 2014 för att förbättra ekonomi, miljöpåverkan och trafiksäkerhet. När Scania fokuserar på hållbara transportlösningar blir förarens roll allt viktigare för att klara de utmaningar som branschen står inför i dag. Målet med tävlingen är också att locka fler personer till ett yrke som har blivit betydligt mer krävande och mångsidigt, säger Mikael Person, projektledare för Scania Driver Competitions. Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Getty Images Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2009 MSEK 5 000 Rörelseresultat 4 000 3 000 2 000 Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5 1 000 2007 Kv2 2007 Kv4 Rapporten.

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET

ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET ÅRSREDOVISNING 2005 TRAFIKSÄKERHET KVALITET TILLGÄNGLIGHET KÖRGLÄDJE BRÄNSLEEKONOMI DRIFTSÄKERHET SCANIAS AFFÄRSIDÉ är att erbjuda sina kunder fordon och tjänster av hög kvalitet för kvalifi cerade varu-

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2002 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 25 april 2003, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1 Technology + Innovation = Sustainability Årsredovisning 2013 Innehåll Concentric i korthet utvik Koncernens förändringar i eget kapital 39 Investment case 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012

På kurs mot nya mål. Årsredovisning 2012 2012 På kurs mot nya mål Årsredovisning 2012 Innehåll Året 2012 i korthet 3 Detta är Consilium 5 Consiliums Vd kommenterar året som gått 6 Consiliums mål och strategier 9 Consiliums marknadsorganisation

Läs mer

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39

årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 årsredovisning 2013 led tekniken som Är här för att stanna sidan 14 nya satsningar inom outdoor under 2014 sidan 39 fagerhult tar steget in på den turkiska marknaden sidan 2 förbättrade marginaler och

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik

Årsredovisning. Utvecklad säkerhet med ny teknik 2014 Utvecklad säkerhet med ny teknik VD har ordet 2 4 Marknader 6 7 Strategi 8 9 Vårt erbjudande 10 13 Verksamheter 14 19 Översikt affärssegmenten 14 15 Security Services North America 16 Security Services

Läs mer

Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 1 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front MötSandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och MEDARBETARE december 211 Guldläge i Sydafrika Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front möt sandvik

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Formell årsredovisning

Formell årsredovisning Årsredovisning 2010 INLEDNING VERKSAMHETSBESKRIVNING NOTE-AKTIEN FORMELL ÅRSREDOVISNING Innehåll inledning Detta är NOTE 1 Större händelser i NOTEs historia 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer