Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Globala möjligheter. Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Den starkare kronan drog ned marginalen > SID 2 Intervjun. Martin Lundstedt: Scania rustat för tillväxt. > SID 3 4 Finans. Marknaden tar fart under 2015 enligt analytiker. > SID 5 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Globala möjligheter Helhetslösningar allt viktigare inom logistikbranschen > SID 6 7 FIGURES IN FOCUS: NYCKELTAL I FOKUS: XXX 7,75 Vinsten Xxxxxx per aktie xxx (SEK) xx xxxx för helåret xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx.

2 2013 i siffror och leveranser per region, 2013 (antal fordon) EUROPA % +23% % +16% EURASIEN % -8% % -6% LATINMERIKA % +3% % +46% AFRIKA OCH OCEANIEN % +24% % +14% ASIEN % +8% % -6% Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp, 2013 Rörelseresultat och marginal MSEK Begagnade fordon 5% Övrigt 3% % 20 Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 19% Motorer 1% Lastbilar 64% Kv4 Nyckeltal 2012 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv4 Bussar 7% Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv (MSEK om ej annat anges) Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 9,7 10,4 Avkastning på eget kapital, % 17,5 19,2 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 21,7 22,8 Resultat per aktie (SEK) 7,75 8,31-7 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 31 december (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) i korthet: na leveranserna minskade med 21 procent steg med 19 procent till till fordon fordon Rörelseresultatet Rörelsemarginalen minskade med 36 procent uppgick till 9,7% (10,4) till MSEK utdelning per aktie KASSAFLÖDET föreslås till SEK 4,00 (4,75) uppgick till MSEK SCANIA VALUE Q4/2013

3 intervju text: per-ola knutas foto: dan boman Vi är rustade för tillväxt Scania är rustat för framtida tillväxt. Strategin handlar bland annat om att gå in på nya marknader och segment samt öka serviceintäkterna per fordon. Vi har en stark historik av tillväxt med lönsamhet och känner oss trygga i att vår strategi ger oss en stabil grund för detta i framtiden, säger Scanias vd och koncernchef Martin Lundstedt. Hur vill du sammanfatta 2013? Vi lyckades stärka våra positioner och ökade marknadsandelarna i Europa och Latinamerika. Dessutom stärkte vi produktportföljen med lanseringen av Scania Streamline och andra generationens Euro 6-motorer, något som är mycket viktigt för den europeiska marknaden under Glädjande är att serviceintäkterna ökade med sex procent och att finansiella tjänster hade ett år med rekordresultat. Men 2013 var också ett år av utmaningar. Vår flexibilitet sattes på hårda prov, i Europa tog orderingången fart under andra och tredje kvartalet drivet av att många kunder ville investera i Euro 5-lastbilar inför övergången till Euro 6; dessa behövde vi producera före årsskiftet. Trots högre volymer kunde vi inte öka lönsamheten, mycket beroende på den starkare På tillväxtmarknaderna finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade transportlösningar som Scania står för. svenska kronan men också beroende på att våra kostnader ligger på en hög nivå. Scania har en ambitiös tillväxtplan med en potential att sälja lastbilar år 2020 hur ska ni lyckas med det? Vår tillväxtstrategi fokuserar på fem områden: att öka serviceintäkterna per fordon, växa med marknaden, öka vår marknadsandel samt gå in på nya marknader och in i nya segment. Vi har investerat för att stärka produkt- och tjänsteportföljen, bygga ut tillverkningskapaciteten och även i att utöka försäljnings- och servicenätverket på tillväxtmarknader. Vilka är de viktigaste externa drivkrafterna för ökad efterfrågan? Ekonomisk tillväxt är den grundläggande drivkraften för alla marknader. I Europa har vi en åldrande fordonsflotta som en följd av de låga leveransnivåerna de senaste åren. Här Q4/2013 SCANIA VALUE 3

4 finns ett ersättningsbehov, vilket kommer att driva efterfrågan. Vid någon punkt kommer Europa att komma tillbaka till tidigare nivåer, och historiskt har varje toppnivå varit högre än den föregående. Hur ser drivkrafterna ut på tillväxtmarknaderna? Här pågår en strukturomvandling som gynnar Scania. I Kina håller fabrikerna samma höga nivå som här men transportsystemet ligger 10 till 20 år efter. Det är inte ekonomiskt försvarbart för globala tillverkare som etablerat sig i Kina att behöva vänta på leveranser med produktionsstopp som följd, på grund av ineffekt iva transporter. Det betyder att det finns en stor potential för de mer effektiva och sofistikerade Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader. transportlösningar som Scania står för. Den globala urbaniseringen är en annan drivkraft. På tillväxtmarknaderna finns många stora städer som hotas av trafikinfarkt där man måste fokusera starkt på tillgänglighet och miljö. Här kan vi leverera bussar som kan köras på alternativa bränslen, och erbjuda hela bussystem, så kallade BRT-system, som förbättrar framkomligheten, som i Bogota och Johannesburg. Där fungerar BRT-systemen som en tunnelbana ovan jord, med egna filer och biljetthantering utanför bussarna. Behovet av hållbara transporter för att komma till rätta med miljöproblem är uppenbart på många tillväxtmarknader, till exempel i Kina. Varför är hållbara transporter så centralt för Scanias långsiktiga lönsamhet? Vår affärsmodell som innebär att maximera intäkterna och minimera kostnaderna för våra kunder sammanfaller med samhällets strävan att minska koldioxidutsläppen. Våra kunders kunder, transportköparna, är utsatta för allt hårdare krav från slutkonsumenter som vill veta hur produkterna transporteras och hur stor koldioxidbelastningen är. Därför handlar hållbarhet inte om att öronmärka pengar för att möta olika miljökrav utan om att det är centralt för vår framtida konkurrenskraft. Hur ska ni öka serviceaffärens andel av intäkterna från historiskt till procent? Scania har stor potential att öka intäkterna per fordon. Två vägar är att stärka vår position inom krävande segment som gruv- och skogsindustrin samt bussystem, och att jobba med koncept som Ecolution by Scania vår portfölj av fordon och tjänster inriktade på miljö och bränsleeffektivitet. Vi ska även öka intäkterna per fordon genom att arbeta för att fler andrahandsägare kommer till Scania för service. Vi måste öka våra marknadsandelar inom de tjänster vi erbjuder i dag, det räcker inte bara att växa med flottan av Scaniafordon ute i världen. Vi måste också vara redo att erbjuda nya tjänster där ett område är påbyggda applikationer som kranar och cementblandare. Det här kräver nya synsätt i vår organisation och det kommer inte av sig själv. Jag är dock övertygad om att vi har kommit längre än konkurrenterna på den här punkten. Hur bidrar relationen med Volkswagen till att skapa värde för Scania och aktieägarna? Vi har haft Volkswagen som långsiktig industriell ägare sedan 2000 och under den tiden har Scania utvecklats väl. Vi har och har haft starkt stöd för vår strategi som innebär forsatta investeringar i vår verksamhet. Volkswagengruppen har en av de största resurserna i världen inom forskning och utveckling, och inom många områden kan vi dra nytta av kompetens och kunskap. 4 SCANIA VALUE Q4/2013

5 finans: marknadsutsikter text: mats falck foto: dan boman, handelsbanken Åkerierna kommer att börja byta ut sina fordon när ekonomin förbättras. Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets Svag start på 2014 övergår i starkare 2015 Under år 2014 kan lastbilsmarknaden i Europa ligga på ungefär samma nivå eller något bättre än det relativt svaga Även om det finns några frågetecken kring utvecklingen kan marknaden fortsätta att stärkas under 2015, säger analytiker som Scania Value talat med. Makroekonomiska indikatorer pekar på att den europeiska konjunkturen sakta håller på att stabiliseras. Dessutom finns andra faktorer som pekar på en ljusare marknad. Utsikterna för helåret 2014 i Europa är ganska dämpade men riktningen bör vara positiv, säger Erik Golrang, analytiker på ABG Sundal Collier. Under början av året kan det uppstå ett vakuum på grund av skiftet från Euro 5 till Euro 6 en vanlig korrigering av efterfrågan direkt efter en period av förköp inför ett nytt emissionssteg. Men de fraktvolymer och aktiviteter vi ser tyder på att det snart bör bli en positiv trend som kan fortsätta in i I dag befinner sig lastbilsmarknaden i Europa på en låg nivå; under 2013 såldes runt fordon jämfört normala Den låga nivån ligger på en skrotnivå det vill säga man säljer lika många nya fordon som man skrotar, menar Hampus Engellau, analytiker på Handelsbanken Capital Markets: Vi ser en väldigt föråldrad vagnstruktur i Europa där genomsnittsåldern på åkeriägarnas bilar är sju år. Denna åldersproblematik gör att åkerierna måste börja byta ut sina bilar vilket de kommer att börja göra när ekonomin förbättras. Det låga utgångsläget i kombination med en stabilare ekonomi och en upptinande kreditmarknad gör att det finns förutsättningar för en starkare marknad redan 2014, enligt analytikerna. Svårbedömd inledning Men det finns andra faktorer som pekar i en annan riktning. Bland annat att många åkeriägare i Europa passade på att investera i Euro 5-lastbilar före årsskiftet innan de nya Euro 6-reglerna trädde i kraft. Det betyder att lastbilsmarknaden kan bli något svårbedömd under inledningen av året. Vi tror dock att förbättringarna i makroekonomin samt den bättre kredittillgängligheten väger tyngre än Euro 6-effekten. Vi är därför optimistiska trots uppenbara riskfaktorer. Tillväxten för 2014 bör hamna på mellan 0 och 10 procent, säger Hampus Engellau. Marknaden i Nordamerika har en liknande struktur som Europa men ligger ungefär ett år före när det gäller ökade fraktvolymer. Där finns positiva signaler med bättre fart i ekonomin och förbättrad lönsamhet för åkerierna som stärker marknaden. Vi tror på en näst intill tvåsiffrig tillväxt i Nordamerika för 2014, säger Hampus Engellau. För marknaden i Brasilien väntar en trolig nedgång eftersom den subventionerade räntan för lastbilsinvesteringar höjs något från att ha legat på en låg nivå. För Asien ser det ljusare ut, menar Erik Golrang. Det är ökat fokus på transportlösningar med större effektivitet, framför allt i Kina och Sydostasien samt i Mellanöstern, säger han. OECD: högre tillväxt 2015 OECD bedömer i sin senaste konjunkturrapport att euroområdets BNP kommer att växa med 1,0 procent under 2014 och med 1,6 procent under Den ekonomiska aktiviteten återhämtar sig alltså under 2014 och 2015 men takten i återhämtningen väntas dock bli dämpad med anledning av en minskning av skuldsättningen, svaga balansräkningar och åtstramat tillstånd på kreditmarknaderna. Q4/2013 SCANIA VALUE 5

6 fokus: globala logistiktrender I kedjan från order till leverans blir vägtransporter allt viktigare. Kina och Afrika driver utvecklingen. Starka drivkrafter inom global logistik Stordriftsfördelar och flexibilitet är nyckelfaktorer för den globala logistikens utveckling, men det finns fler. Bränslekostnader, miljölagstiftning och ansvarsfullt företagande är också frågor som ökar i betydelse, något som ställer krav på logistikföretagen och samtidigt öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande. Logistikbranschen har växt kraftigt i många år, i takt med att de tillverkande företagen har globaliserat sin verksamhet och outsourcat sin egen logistik. En annan branschtrend är samgåenden och uppköp, säger Susanne Hertz, professor i företagsekonomi med inriktning på logistik och styrning av leveranskedjan, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. För att kunna skicka gods från dörr till dörr över hela världen krävs ett flexibelt nätverk som omfattar alla transportsätt: flyg, tåg, väg och sjöfart. De globala logistikföretagen kan erbjuda just det. Stora transportvolymer ger stordriftsfördelar som håller kostnaderna nere. Godsmängden ökar Mängden transporterat gods har ökat i takt med den växande internationella handeln. Det gäller även för användningen av centrallager på vägen från tillverkare till slutkund. En ökad standardisering, med exempelvis enhetliga containrar, har minskat kostnaderna. Fraktkostnadens betydelse är olika för olika sektorer, och den har stor betydelse för bland annat skogsprodukter och malm där stora volymer med lägre förädlingsvärde fraktas. I framtiden tror Susanne Hertz att vägtransporter kommer att få än större betydelse, bland annat eftersom fraktvolymerna ökar på tillväxtmarknader som Kina och Afrika. 6 SCANIA VALUE Q4/2013

7 text: åke r malm, per-ola knutas illustration: robin boyden foto: marco ricci, patrik svedberg Logistikbranschen har växt kraftigt i många år. Susanne Hertz, professor, Internationella Handelshögskolan, Jönköping Jämfört med alternativen har lastbilar fördelen att det går mycket snabbare att skapa ett nätverk, säger hon. Hon påpekar också att det är betydligt dyrare att bygga järnväg än bilväg. Med en växande global logistikbransch följer ett behov av att kunna överföra gods mellan olika transportmedel, vilket gör att kombiterminaler och torrhamnar blir allt vanligare. De fungerar som knutpunkter för omlastning mellan sjötransporter å ena sidan och väg- och tågtransporter å den andra, och kan förläggas inåt land där mark- och lagerkostnaderna är lägre. vicekontrakt, förarutbildning, finansiering och leasing. De senaste tio årens trend att transportföretagens fokus skiftar från att bara titta på fordonens inköpspris till att väga in den totala livscykelkostnaden blir allt starkare. Framför allt de stora transportföretagen har blivit mer professionella i sina upphandlingar, säger Carl Holmquist, analytiker på fordonsinriktade analysfirman Rementum Research. Inköpspriset har minskat i betydelse. I dag har man ett livscykelperspektiv där faktorer som bränsleeffektivitet, pålitlighet, servicekostnader och förarlöner vägs in. Drivkrafterna bakom utvecklingen är allt mer professionella och krävande transportköpare, stigande bränslekostnader samt att det är resurskrävande för transportföretagen att sköta service för moderna och tekniskt avancerade fordon. Ofta är det mer fördelaktigt med ett helhetserbjudande från leverantörer som kan innehålla service, finansiering och förarträning i att köra snålt och skonsamt. Hittills har trenden varit starkast i Västeuropa och Nordamerika, men i takt med att logistiksektorn på tillväxtmarknader utvecklas kommer vi definitivt att få se samma trend även här, säger Carl Holmquist. Marocko: ökat fokus på livscykelkostnader Ett exempel på en marknad med ökat fokus på fordonens livscykelkostnad är Marocko. Den förbättrade infrastrukturen för transporter innebär att bland annat bränsleekonomi får ökad betydelse. Scania är i dag näst störst av de europeiska premiumtillverkarna i Marocko, säger Monssif Abied, VD för Scania Maroc. Lastbilar för långväga transporter är det som säljer mest, tillsammans med gruv- och anläggningsfordon. Monssif Abied berättar att de marockanska lastbilsoperatörerna nu har börjat fokusera på kostnaden sett till fordonets hela livslängd. Det innebär att bränsleekonomi, tillgänglighet och andrahandsvärde får ökad betydelse: Marknaden förändras nu snabbt, med ökat fokus på totalkostnad snarare än inköpspris, en naturlig följd av utvecklingen av Marockos infrastruktur, säger han. I takt med att högre krav ställs på produktivitet i logistiksystemen ställs även ökade krav på fordonets kvalitet och tillgänglighet då varje timme ett fordon står still Livscykelkostnad allt viktigare Bränslekostnader, miljölagstiftning och CSR (socialt ansvarsfullt företagande) är frågor som ökar i betydelse för den globala logistikbranschen. Det ställer krav på transportörerna, då de som har fordon med såväl låg bränsleförbrukning och miljöpåverkan som vettiga villkor för förarna får en fördel. För att behålla sin konkurrenskraft inom transportnäringen gäller det att ligga långt fram inom teknikutveckling, bränsleförbrukning, löner, arbetsvillkor och underhållskostnader. Det öppnar möjligheter för fordonstillverkare att bredda sitt erbjudande med exempelvis serinnebär uteblivna intäkter för fordonets ägare. De senaste tio åren har förutsättningarna för vägtransporter förbättrats och trenden ser ut att fortsätta då en rad ambitiösa vägprojekt pågår, enligt Monssif Abied. Det ställer krav på Scania Maroc att bygga ut servicenätverket i motsvarande takt. Vi kommer att öppna ett antal serviceverkstäder de kommande åren, säger Monssif Abied och tillägger att närhet till kunderna är viktigt för att kunna fortsätta växa, liksom ett välutvecklat tjänsteutbud. Vi var först med att erbjuda servicekontrakt och förarutbildning, och vårt utbildningscenter för skolning av servicetekniker fungerar mycket bra, vilket gör att bemanningsfrågan redan är löst när vi öppnar anläggningen, säger Monssif Abied. Utbyggnaden av Marockos vägnät har lett till att Scania snabbt öppnat fler verkstäder i landet. Q4/2013 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT redaktör: per-ola knutas foto: dan boman, lucas holm, scania Rekordorder av Euro 6-lastbilar De två brittiska transportföretagen Eddie Stobart och A.W. Jenkinson Forest Products har tillsammans beställt Scania Euro 6-lastbilar. Det är Scanias största enskilda lastbilsbeställning hittills i Storbritannien. na av fordonen ska ske under de två närmaste åren i linje med ett nytt inköpsavtal som tecknats mellan Scania och de två företagen. Under två tidigare avtalsperioder 2010 och 2012 har Scania levererat fordon. Vårt beslut att i fortsättningen använda fordon från Scania baseras på deras goda resultat inom Eddie Stobarts och A.W. Jenkinsons fordonsflottor, säger William Stobart, Chief Operating Officer. Vi fann ingen anledning att inte fortsätta Åkeriet Eddie Stobart är ett av Storbritanniens starkaste varumärken och har en flotta på lastbilar. Stobartgruppens chef William Stobart, t v, och Scanias koncernchef Martin Lundstedt. relationen i samband med att vi börjar använda Euro 6-fordon i verksamheterna. Det nya avtalet ger oss stora möjligheter framåt. I avtalet ingår fordon av olika typer och med olika specifikationer för olika typer av transportuppdrag, bland annat G- och R-seriefordon. Service och underhåll kommer att utföras av Scanias servicenätverk i Storbritannien. Euro 6-bussar till Tyskland och Australien Scania har fått en order på 156 ledbussar till Berlins lokaltrafikbolag Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Den här affären är strategiskt viktig för Scanias etablering på den tyska bussmarknaden, säger Fredrik Dahlborg, Sales Director, Europe and Eurasia, Buses & Coaches på Scania. Leveransen ska ske mellan 2014 och 2017 och omfattar 156 Scania Citywide-bussar utrustade med Euro 6-motorer och automatisk växellåda samt ett nära samarbete kring service och underhåll. Avgörande för affären med BVG var förutsägbara underhållskostnader och bra bränsleekonomi. Regeringen i den australiska huvudstadsregionen Canberra har utsett Scania till leverantör av sin nya flotta med 77 Euro 6-stadsbussar. Canberra har valt att gå i spetsen för att införa Euro 6, säger Trevor O Brien, bussförsäljningschef på Scania Australia. Den federala australiska regeringen har ännu inte angett när Euro 6 ska införas i landet, vilket understryker hur framtidsinriktad operatören är. Världens största förartävling drar igång Årets upplaga av Scania Driver Competitions har alla förutsättningar att bli den bästa i tävlingens historia. Drygt förare från hela världen förväntas delta. Under större delen av 2014 pågår nationella och regionala tävlingar i ett 40-tal länder, vilket gör Scania Driver Competitions till världens största förartävling. Centralt i Scania Driver Competitions är budskapet att föraren är den viktigaste resursen Vill du prenumerera? För en kostnadsfri prenumeration, gå till KOMMANDE HÄNDELSER Delårsrapport, jan mars Årsstämma Delårsrapport, jan juni 2014 för att förbättra ekonomi, miljöpåverkan och trafiksäkerhet. När Scania fokuserar på hållbara transportlösningar blir förarens roll allt viktigare för att klara de utmaningar som branschen står inför i dag. Målet med tävlingen är också att locka fler personer till ett yrke som har blivit betydligt mer krävande och mångsidigt, säger Mikael Person, projektledare för Scania Driver Competitions. Scania Value ges ut av Scania och riktar sig till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Print: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Getty Images Kontakt Scania Investor Relations Södertälje Tel: E-post:

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014

Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Page 1 (9) Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2014 Bästa aktieägare, inbjudna gäster, kolleger, vänner! Det är en stor ära för mig att stå här som vd i dag och berätta om 2013, som var ett

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Det tredje kärnvärdet handlar just om att varje dag och till varje kund leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Anförande av VD Martin Lundstedt vid årsstämman 2013 Bästa aktieägare! Mina damer och herrar, kolleger Detta är som ni alla vet min första stämma som VD och koncernchef för Scania, och naturligtvis är

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx.

Lägre utsläpp. Scania arbetar på bred front för att minska miljöpåverkan. SID 4 5 xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5. xxxxxx xxx. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2012 % Rörelsemarginal 20 20 16 17 12 14 8 11 4 8 0-10 -06-10 -07-10 -07-11 -07-11 -07-11 -08-11 -08-12 -08-12 -08 Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4 Kv2Kv1 Kv3Kv2 Kv4Kv3 Kv1Kv4

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -08-09 -09-09 -09-10 -10-10 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Scania delårsrapport januari juni 2012

Scania delårsrapport januari juni 2012 20 juli 2012 Scania delårsrapport januari juni 2012 Sammanfattning av de första sex månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 4 257 (6 652), resultatet per aktie till 4,06 (6,18) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Turkiet mot toppen Boomande ekonomi ökar efterfrågan på transporter > SID 4 5

Turkiet mot toppen Boomande ekonomi ökar efterfrågan på transporter > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-11 -12-12 -12-12 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Starkare krona drog ner marginalerna. > SID 2-13 -13 Kv1

Läs mer

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q2-rapport 2014. 20 augusti 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q2-rapport 2014 20 augusti 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Fortsatt ökad försäljning och resultat i Q2 Omsättningen ökade med 4,7%. Justerat för valutaförändringar +4,4%. Rörelseresultat exklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 211 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 2.4.211 1 Wärtsilä Centralt Q1/11 Omsättning 1.83 milj. euro, +18% Orderingång 979 milj. euro, +11% Rörelseresultat 113 milj.

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2009 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 29 OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 22.7.29 1 Wärtsilä Centralt Q2/9 Omsättning ökade till 1 333 milj. euro (+22%) Rörelseresultat före omstruktureringskostnader av

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Orderingången minskade med 4 % till 128,8 mkr (134,3 mkr) Orderstocken minskade med 9 % till 36,9 mkr (40,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011

Skanskas Årsstämma. Stockholm, 5 april 2011 Skanskas Årsstämma Stockholm, 5 april 2011 Johan Karlström Verkställande direktör och Koncernchef Koncernen Resultat 2010 i korthet Mdr kr 2010 2009 Rörelseresultat 5,3 5,2 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date

26 maj, 2010. Årsstämma 2010. Opus Prodox AB (publ) Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Date 26 maj, 2010 Årsstämma 2010 Opus Prodox AB (publ) Date Innovativ teknologi för miljö- och säkerhetskontroll av fordon Verksamhetsåret 2009 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 214,1 MSEK (143,5)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF

OYJ ABP 2010 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF WÄRTSILÄ OYJ ABP 21 RESULTATPRESENTATION OLE JOHANSSON, KONCERNCHEF 28.1.211 1 Wärtsilä 21 stabil utveckling på alla nivåer Orderingång 4.5 milj. euro, +22% Omsättning 4.553 milj. euro, -13% Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp

http://www.netonnet.se/html_se/o-listan/filer/kvartalsrapport/press14.asp Page 1 of 6 NetOnNet AB Delårsrapport januari - juni 2000 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med första halvåret 1999. Fortsatt positiv utveckling för NetOnNet-modellen Försäljningen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer