BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok"

Transkript

1 BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

2 Ballistic LaserScope Användarhandbok Ballistic LaserScope är världens mest innovativa och effektiva kikarsikte för jakt. Burris har kombinerat utmärkt optik med mycket exakt avståndsmätning och kulbanekompensation för just den ammunition du vill använda. I en enda snabb sekvens mäter Ballistic LaserScope avståndet till ditt mål, beräknar kulbanan på det avståndet och visar den exakta riktpunkten som en röd punkt i riktmedlet. Ballistic LaserScope är unikt i sitt slag. Inga andra kikarsikten har denna kombination av kvalitet, teknik, noggrannhet och effektivitet. Du kan skjuta försvarbara skott på längre avstånd. Grattis till att du valt Ballistic LaserScope från Burris. Montering och inriktning Montering av Ballistic LaserScope 1. Välj ett fäste av Weaver/Picatinny-typ. Om du valt ett tvådelat fäste till ett gevär med slutstycke bör det främre fästet vara ett vändbart fäste (med förlängning) som bör monteras med förlängningen riktad bakåt. Vi rekommenderar Burris XTB-fästen (Xtreme Tactical Bases), eftersom de också har utformats för Ballistic LaserScopes särskilda monteringsbehov.. 2. Läs tillverkarens installationsanvisningar innan du börjar. 3. Rengör monteringsytan på vapnet med en kemikalie som löser upp smuts och olja. Var särskilt noggrann vid skruvhålen. Rengör fästena med samma kemikalie. Låt inte rengöringskemikalien komma i kontakt med stocken eller kikarsiktets linser. 4. När fästet(ena) har monterats, placera siktet så att det har rätt ögonavstånd. Gör detta genom att sätta vapnet mot axeln på samma sätt som vid jakt. Placera kikarsiktet så långt fram som möjligt men så att det fortfarande ger fullt synfält. 5. Lägg märke till de två spåren på basen som ska användas för att fästa kikarsiktet. Öppna monteringsklämmorna helt och placera monteringsskruvarna i dessa spår på fästet. Passa in spåren på Ballistic LaserScope och placera dem över de två monteringsskruvarna vicka siktet från sida till sida tills det ligger dikt an mot fästet och monteringsklämmorna greppar från kanten av fästet till kanten av spåret på siktets undersida. Dra åt med fingrarna. 6. När du slutför steg 5, placera sexkantsmuttrarna på den mostående sida där du ska montera fjärrkontrollen. Det måste finnas en ren siktlinje mellan sändaren och fjärkontrollens mottagare. 7. Med sexkantsmuttrarna något lossade, skjut siktet framåt och dra sedan åt båda sexkantsmuttrarna till 5,6~8 N-m.

3 Okularfokusering 1. Rikta Ballistic LaserScope säkert, mot himlen eller en ljus vägg. Titta i siktet och lägg märke till om riktmedlet är skarpt fokuserat. De flesta användare upplever att det inte behöver justeras. Om riktmedlet inte är skarpt fokuserat, rotera okularets fokusring tills riktmedlet hamnar i skarpt fokus. Dubbelkolla fokus genom att ta en snabb titt genom kikarsiktet och finjustera inställningen vid behov. Inskjutning Skjut i ett säkert, tillåtet område. Använd riktiga ögon- och hörselskydd och följ reglerna för säker skjutning. Skjut in vapnet med den ammunition du kommer att använda på jakt. 1. Rikta in kikarsiktet, ELLER placera en måltavla på ungefär 60 cm i kvadrat på ett avstånd av 25 meter. Skjut ett skott i måltavlans centrum. Gör nödvändiga justeringar med vreden för höjd och sida. Tänk på att ett kikarsikte med klickjustering på 7 mm vid 100 meter kräver fyra klick för att förflytta sig samma 7 mm vid 25 meter. Burris kikarsiktens klickvärden finns under ett av locken till justeringsrattarna. 2. Justera siktet genom att vrida justeringsskruvarna nödvändigt antal klick. OBS: Riktmedlet är fabrikscentrerat. Detta gör det möjligt att justera det i alla olika riktningar från mittpositionen. Vi föreslår tre skottserier för att fastställa den verkliga träffpunkten. 3. Justera kikarsiktet igen efter att den första serien avlossats. Justeringen bör göra att den ungefärliga mitten i serien sammanfaller med måltavlans mitt. Skjut vid behov ytterligare serier. 4. Placera måltavlan på önskat grundavstånd, antingen 100 eller 200 meter. Gör nödvändiga justeringar så att din serie sammanfaller med måltavlans centrum. 5. Ställ vredet på "0" och se till att silverratten inte vrids. 6. Sätt tillbaka justeringslocken när justeringarna är gjorda. De skyddar kikarsiktet från damm och fukt. ANVÄNDNING AV BALLISTIC LASERSCOPE (sid 2 i engelska manualen) Okularets fokusring Batterilock Höjdjustering Huvudströmbrytare Mottagare för fjärrkontroll

4 1. Isättning eller byte av batteri Plundra geväret. Använd ett mynt eller en skruvmejsel för att skruva upp batterilockets skruv på siktets ovansida, strax framför okularet. Sätt i ett litiumbatteri CR2. Sätt tillbaka batterilocket. OBS: Ett klistermärke på batteriets undersida innehåller grundläggande inställningsinstruktioner. Batterilock (Battery cover) CR2-batteri 2. Battieriets livslängd: Batteriernas livstid är nominellt satt till mätningar. Detta kan variera beroende på batteriernas kvalitet och i vilka temperaturer enheten används. Batterierna förlorar en hel del av sin kraft vid lägre temperaturer. Batteri: Fullt Batteri: Halvfullt Ta med ett reservbatteri Batteri: Tomt Byt ut batteriet 3. Starta elektroniken Tryck på huvudströmbrytaren på siktets vänstra sida, strax bakom Burris-logon. Titta i siktet. Det bör visa två saker: yard (Y) eller meter (M) belysta tillsammans med batteriets statusindikator. Indikatorerna är tända i 8 sekunder. 4. Grundläggande elektronik Starta elektroniken och sikta på ett mål. Tryck antingen in knappen på vänster sida igen eller på fjärkontrollens aktiveringsknapp. Kikarsiktet visar det horisontella avståndet till målet högst upp och visar också en upplyst punkt i riktmedlet. Det avstånd som visas är det horisontella avståndet till målet. Ballistic LaserScope har en inbyggd vinkelsensor och den konverterar det faktiska avståndet till horisontellt avstånd. Det horisontella avståndet är oftast det som påverkar kulbanan, så oavsett vilken vinkel stigningen eller lutningen har beräknar Ballistic LaserScope automatiskt det avstånd som ska används för att fastställa riktpunkten. Om kikarsiktet inte klarar att göra en korrekt avståndsavläsning visar det en rad med tre blinkande streck. Höjdjustering (Elevation adjustment) Sidojustering (Windage adjustment) Inställningsknapp (förstoring nedan) Mottagare för fjärrkontroll (Remote control receiver) Sändare till fjärrkontroll: LaserScope levereras med en fjärrsändare för att underlätta avståndsmätningen. Placera fjärrsändaren på framstocken så som visas i figuren. Det kan också placeras på LaserScopes

5 objektivfäste. LaserScope fjärrkontroll fungerar i hela 1 ½ timme varje gång huvudströmbrytaren trycks in. Fjärrsändaren måste placeras i det här området (på endera sidan av LaserScope) inom 50 cm avstånd från fjärrmottagaren och i direkt linje från fjärrkontrollens mottagare. Batterier till fjärrsändare: Vanliga CR2025-batterier. Batteriernas livstid är nominellt satt till omladdningar. Använd en nagel eller en liten skruvmejsel för att bända upp det bakre skyddet på fjärrkontrollen. Batteriet måste vickas och dras ut ur sin hållare för att avlägsnas. Gör på omvänt sätt för att sätta i ett nytt batteri och snäpp tillbaka locket på fjärrkontrollen. 5. Ställ in ballistiken för din ammunition Första beslutet Vilken enhet vill du arbeta i, yard eller meter? Y/M Andra beslutet Vill du sätta ditt grundavstånd till 100 eller 200 yard/meter? Nödvändig information kulans fallhöjd i tum på 450 meters avstånd om ditt grundavstånd är 100 meter (fallhöjdstal). Det finns flera sätt att fastställa fallhöjdstalet: 1. När det gäller fabriksladdningar visar den ballistiktabell som medföljde kikarsiktet fallhöjdstalet för de flesta av de nu tillgängliga fabriksammunitionerna. 2. Ibland hittar man den här informationen på webbplatser för fabriksammunition. 3. Fallhöjdstalet kan visas på ammunitionskartongen. 4. Ballistikprogramvara 5. Grundavstånd 100 meter och skott på ett mål 450 meter bort. 6. Burris webbplats Oavsett vilken enhet du väljer att arbeta i (yard eller meter) och oavsett vilket grundavstånd du väljer, väljs ballistiktabellen enligt en fallhöjd vid 450 meter när grundavståndet är 100 meter. Din tresiffriga ballistiktabell börjar med en "1" om du med tänker rikta in på 100 yard/meter eller en "2" om du tänker rikta in på 200 yard/meter. Siffran följs av ditt fallhöjdstal som varierar mellan 25 och 63. Den kompletta ballistiktabellen blir en siffra mellan 125 och 163 eller 225 och 263. Det finns fyra pilar på inställningsknappen på siktets högra sida. Dessa används endast för programmering. De har ingen funktion vid normal användning av siktet. Siktets främre del (Front of scope) Starta inställningsläge Hårdvaruversion (Firmware version) Grundinställning (Deafult setting) Senaste inställning (Latest setting) Välj eller ändra meter (select or change meters) Välj eller ändra yard (Select or change yards) Sätt in grundavstånd (1 eller 2) (Set zero distance)

6 Fyll i ditt fallhöjdstal i ballistiktabellen. (Complete the balistic table with your drop number) 1. Sätt på kikarsiktet. 2. Tryck och håll först framåtpilen på inställningsknappen intryckt samtidigt som du trycker och håller huvudströmbrytaren intryckt i ungefär sex sekunder. Titta i siktet, så ser du att displayen ändras. Släpp de två knapparna när displayen ändras. Detta kallas "inställningsläge". Först visas en siffra i två sekunder. Det är hårdvarunumret. Därefter visar displayen valda (Y)ard eller (M)eter och ballistiktabellen. På nya kikarsikten blir det "Y 145", den fabrikslevererade tabellen. Om en ballistiktabell har valts tidigare visas beteckningen för den tabellen. 3. När den valda tabellen visas har du 30 sekunder på dig att klicka på framåtknappen för att gå in i läget för val av ballistiktabell. "T" (för tabellval) är tänd, enheten (Y eller M) blinkar. Tryck på uppåtpilen för att välja Y (yard) eller nedåtpilen för att välja M (meter). När din valda mätenhet blinkar, tryck och släpp framåtpilen för att göra ditt val. 4. "T" lyser fortfarande stadigt, din (Y eller M) lyser med fast sken, din första siffra blinkar och de två andra är släckta. Välj grundavstånd. 1 = 100 yard/meter eller 2 = 200 yard/meter. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt valda grundavstånd visas (blinkande), tryck och släpp knappen med framåtpilen. 5. De två sista siffrorna (för fallhöjdstal eller ballistiktabell) bör blinka. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt önskade fallhöjdstal visas (blinkande), tryck och släpp bakåtpilen för att gå ur inställningsläget. 6. Nu kan du gå ut och skjuta. Nollställ vid behov geväret till ditt valda grundavstånd. Därefter kan du verifiera träffläget genom att faktiskt skjuta på 450 meter. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, rekyl/stegring och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Din programmering lagras i siktet oavsett i vilken kondition ditt batteri är och finns kvar även helt utan batteri. Förstå displayen för ballistiktabellen: Ballistiktabell M234 innebär: (M)eter, grundavstånd på 200 meter, en patron med 34 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Ballistiktabell Y157 innebär: (Y)ard, grundavstånd på 100 meter, en patron med 57 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Viktigt om Ballistic LaserScope 1. Funktionen för kulbanekompensering är kalibrerad för användning med 12 x förstoring. 2. Det centrala riktmedlet ska användas för avståndsmätning.

7 3. En upplyst riktpunkt förblir upplyst i ungefär 80 sekunder. Om du inte hinner skjuta innan punkten släcks måste du göra en ny avståndsmätning med hjälp av det centrala riktmedlet. 4. Det finns flera möjliga orsaker till att LaserScope inte kan mäta avståndet till ett mål: Nära hinder mellan siktet och målet, t.ex. gräs, grenar eller blad. Regn, snö, dimma eller annan luftburen förorening, smutsig lins, dåliga förhållanden för lasern att reflektera tillbaka till siktet tillsammans med ostadig hand och långa avstånd. Låg batterinivå. 5. Om du har programmerat siktet för en viss ammunition och avståndet till målet inte kan mätas kommer siktet att visa tre horisontella linjer i området för yard/meter och fem upplysta punkter som fungerar som en standard Ballistic Plex, korrekt kalibrerad för din patron. 6. Om LaserScope verkar fungera dåligt behöver det förmodligen ett nytt batteri. Avlägsna helt enkelt det befintliga batteriet och sätt dit det igen för att kontrollera om det fungerar. Om detta inte löser problemet, sätt i ett nytt batteri. Tekniska noter Fininställning och höjd Ammunitionstillverkare brukar vanligen uppge sina fallhöjdstal på havsnivå. Mycket allmänt kan man säga att jaktpatroner för stora byten vid 450 meter faller ca 1/2 tum mindre för varje ytterligare fots höjd. Så om du ska jaga på fots höjd och din ammunitionskartong säger att du bör ha 40 tums fall vid 450 meter med ett grundavstånd på 100 meter, ska du välja ett ballistiknummer 37 i stället för 40. Vår webbplats innehåller tabeller som visar mer specifika höjdjusteringar för varje patron. Andra ballistikprogram kan också ge ännu mer exakt information. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, höjd och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Ballistikprogram är ofta mycket bra för att du ska komma nära, men det allra bästa är att avfyra fem skottserier med rätt ammunition på 450 meter för att få den mest exakta information för perfekt programmering av ditt Ballistic Laserscope. Skott på extrema avstånd (över 450 meter) Det finns många faktorer som påverkar en kula på flykt vid extrema avstånd och deras inbördes förhållande är komplicerat. Din kulas ballistiska koefficient (BC) är en faktor som beskriver hur snabbt kulan saktar av. En kulas FAKTISKA BC och PUBLICERADE BC kan vara olika och kan påverka din ballistiktabell. När Burris utvecklade av den lättanvända programmeringen lutade man mer åt premiumammunition med premiumkulor. Ballistic LaserScope fungerar så att det mellan 100 och 450 meter förekommer mycket lite avdrift från en kula till en annan. BC-värdena för de flesta tillgängliga kulor finns på vår webbplats. Om man emellertid går bortom 450 meter kan det finnas stora skillnader i faktisk träffpunkt beroende på din kulas BC. Tabellen på sidan 4 förtecknar de faktiska BC-numren som används för varje ballistiktabell. För att dra total och enkel nytta av Ballistic LaserScope för skytte bortom 450 meter, kan det vara bra att använda en kula som kommer nära de värden som visas i tabellen. När Ballistic LaserScope får en avståndsavläsning som ligger utanför riktmedlets kulbanekompesation lyser dessutom de fyra punkterna längst ner vilket visar att målet ligger utanför riktmedlets kapacitet.

8 Specifikationer Drifttemperatur: +14 till +122 fahrenheit -10 till +50 celsius Effektiv räckvidd: Ex vis hjort: 50 meter till 500 meter Mål som reflekteras: 50 meter till 700 meter Förvaringstemperatur: -13 till +158 fahrenheit -25 till +70 celsius Avståndsnoggrannhet: Mindre än 100 meter: +/-1 meter meter: +/-2 meter Över 500 meter: +/-3 meter Riktmedlets kvarhållningsförmåga enligt vald ballistiktabell Ballistiktabell Mynningshastighet m/s Mynningshastighet f/s Använd BC Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 100 meter Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 200 meter

9 Checklista före retur av ett sikte Varje år skickas en mängd perfekt fungerande kikarsikten tillbaka till Burris. För att undvika onödiga förseningar och utgifter ska du kontrollera följande: Otillräcklig sidojustering 1. Fästets hål är inte borrade i linje med pipans mitt 2. Pipan är snett iskruvad Otillräcklig höjdjustering 1. Mottagardiameter utanför specifikation 2. Pipan är snett inskruvad Precision 1. Erosion av pipan eller kammaren 2. Skevning av stock 3. Problem med stockens bäddning 4. Lös montering 5. Tungt avtryck konsultera en vapensmed Fokus eller bild inte skarpa 1. Objektet för nära 2. Okularet ur fokus Reklamationer: 1. Kontakta din återförsäljare 2. Lägg med en kopia av originalkvittot. Återförsäljaren skickar siktet till generalagenten. Burris tar inte ansvar för kikarsiktet innan vi fysiskt mottagit det. Burris betalar frakten vid återsändning. Förvaring: Liksom med alla elektroniska enheter bör batteriet tas ur när kikarsiktet ska förvaras under lång tid. Under förvaring eller transport, var noga med att se till att LaserScopes huvudströmbrytare och knapp för fjärrsändaren inte oavsiktligt trycks in vilket gör att batteriet laddas ur när det inte används. Användning av kikarsikte, service och underhåll Ett Burris kikarsikte har livslång funktion om det får rätt underhåll och behandling. Det enda underhåll som krävs är rengöring då och då av kikarsiktets utsida och de yttre linserna. Alla rörliga delar är permanent smorda. Använd linsskydd för att skydda kikarsiktet från smuts, damm och fukt. Justeringssystemet är vattentätt även om locken över tornet inte är monterande, men håll dessa lock påskruvade för att förhindra att damm och smuts tränger in i det mekaniska systemet. Innan linserna rengörs, borsta dem med en kameraborste eller blås dem rena, helst med tryckluft på burk. Detta avlägsnar stora partiklar som kan repa ytan om den torkas av under tryck. Montera aldrig isär kikarsiktet. Isärtagning av annan än vår fabrik gör att garantin blir ogiltig.

10 Burris garanti Ballistic LaserScope har 10 års garanti på optiken och 3 års garanti på elektroniken. Om optiken eller de mekaniska systemen på ditt LaserScope befinns ha defekter i material eller hantverk, avgör Burris om vi ska reparera eller ersätta utan kostnad. Avståndsmätningssystemet och elektroniken har 3 års garanti från inköpsdatum. Om det behövs en reparation, skicka produkten till återförsäljaren i ditt land. Fraktkostnaderna måste förbetalas av ägaren. Försäkra frakten. Burris tar inte ansvar för produkten innan vi mottagit den. Inga andra garantier, vare sig uttalade eller underförstådda ingår här, förutom vad som kan falla under landsspecifik lagstiftning. I så fall är dessa underförstådda garantier begränsade i omfattning och hållbarhet i enlighet med villkoren i den här garantin. Burris är inte ansvarigt för tillfälliga eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till, förlorad vinst eller andra ekonomiska eller kommersiella förluster. Denna garanti ger ägaren vissa juridiska rättigheter och möjligen andra rättigheter som kan variera från land till land. Detta betraktas som en begränsad garanti. Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope och Ballistic LaserScope är varumärken som tillhör Burris Company Inc. De är patentsökta. Alla specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande. Copyright 2010 Burris Company. U.S. Patent Number 7,703,679.

11 Egna noteringar:

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet Beskrivning 12 3 2 / 1 För din egen säkerhet!! VARNING! Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! kydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus. 14 13 Observera det fastställda

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Haninge Jaktskytte Klubbs tidning. JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Jockes skyttetips är en ny artikelserie i Knallehanda. Här kommer han att skriva om tips och råd som skall vara till nytta både för dig som

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES

FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 1 FITWARE SERIES FitWareIM_Tech_SW 3/24/05 2:45 PM Page 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KARAKTERISTISKA EGENSKAPER 1 SPECIFIKATIONER OCH FREKVENSER 2 GRUNDLÄGGANDE KNAPPANVÄNDNING

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide

POLAR EQUINE ELEKTRODENHET. Kom igång guide POLAR EQUINE ELEKTRODENHET Kom igång guide 1. INTRODUKTION Equine pulssensor med elektrodenhet och plastelektroder är den nya generationen av pulssensorer för hästar. Systemet har plastsensorer tillverkade

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning Bruksanvisning Bure Rise & Go Gåbord med uppresning 1 Kära användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord Rise & Go. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder gåbordet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

G3 GPS Sensor Bruksanvisning

G3 GPS Sensor Bruksanvisning G3 GPS Sensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. A B Grattis! Du har blivit ägare till en Polar G3 GPS-sensor. Med Polar G3 kan du få hastighetsoch avståndsdata i alla utomhussporter med hjälp av Global Positioning

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 3000 Connect. Elektriskt lås för privata bostäder. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA 3000 Connect Elektriskt lås för privata bostäder ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 2 ASSA 3000 Connect Styr ditt lås med knappar. Lås upp med fjärrkontroll - lika enkelt som

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

StyleView Supplemental Drawer

StyleView Supplemental Drawer User Guide StyleView Supplemental Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida

Läs mer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion. Rev E SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timmarsversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timmarsversion Rev E SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 1.1 Två olika varianter,

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 /77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 /77-441 1 SE Innehåll Säkerhet Produktöversikt Funktionsuppsättning Knappsats, lysdioder och LCD-skärm Batterier och ström Installation Användning Precisionskontroll och kalibrering Specifikationer Användarsäkerhet

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer