BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok"

Transkript

1 BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

2 Ballistic LaserScope Användarhandbok Ballistic LaserScope är världens mest innovativa och effektiva kikarsikte för jakt. Burris har kombinerat utmärkt optik med mycket exakt avståndsmätning och kulbanekompensation för just den ammunition du vill använda. I en enda snabb sekvens mäter Ballistic LaserScope avståndet till ditt mål, beräknar kulbanan på det avståndet och visar den exakta riktpunkten som en röd punkt i riktmedlet. Ballistic LaserScope är unikt i sitt slag. Inga andra kikarsikten har denna kombination av kvalitet, teknik, noggrannhet och effektivitet. Du kan skjuta försvarbara skott på längre avstånd. Grattis till att du valt Ballistic LaserScope från Burris. Montering och inriktning Montering av Ballistic LaserScope 1. Välj ett fäste av Weaver/Picatinny-typ. Om du valt ett tvådelat fäste till ett gevär med slutstycke bör det främre fästet vara ett vändbart fäste (med förlängning) som bör monteras med förlängningen riktad bakåt. Vi rekommenderar Burris XTB-fästen (Xtreme Tactical Bases), eftersom de också har utformats för Ballistic LaserScopes särskilda monteringsbehov.. 2. Läs tillverkarens installationsanvisningar innan du börjar. 3. Rengör monteringsytan på vapnet med en kemikalie som löser upp smuts och olja. Var särskilt noggrann vid skruvhålen. Rengör fästena med samma kemikalie. Låt inte rengöringskemikalien komma i kontakt med stocken eller kikarsiktets linser. 4. När fästet(ena) har monterats, placera siktet så att det har rätt ögonavstånd. Gör detta genom att sätta vapnet mot axeln på samma sätt som vid jakt. Placera kikarsiktet så långt fram som möjligt men så att det fortfarande ger fullt synfält. 5. Lägg märke till de två spåren på basen som ska användas för att fästa kikarsiktet. Öppna monteringsklämmorna helt och placera monteringsskruvarna i dessa spår på fästet. Passa in spåren på Ballistic LaserScope och placera dem över de två monteringsskruvarna vicka siktet från sida till sida tills det ligger dikt an mot fästet och monteringsklämmorna greppar från kanten av fästet till kanten av spåret på siktets undersida. Dra åt med fingrarna. 6. När du slutför steg 5, placera sexkantsmuttrarna på den mostående sida där du ska montera fjärrkontrollen. Det måste finnas en ren siktlinje mellan sändaren och fjärkontrollens mottagare. 7. Med sexkantsmuttrarna något lossade, skjut siktet framåt och dra sedan åt båda sexkantsmuttrarna till 5,6~8 N-m.

3 Okularfokusering 1. Rikta Ballistic LaserScope säkert, mot himlen eller en ljus vägg. Titta i siktet och lägg märke till om riktmedlet är skarpt fokuserat. De flesta användare upplever att det inte behöver justeras. Om riktmedlet inte är skarpt fokuserat, rotera okularets fokusring tills riktmedlet hamnar i skarpt fokus. Dubbelkolla fokus genom att ta en snabb titt genom kikarsiktet och finjustera inställningen vid behov. Inskjutning Skjut i ett säkert, tillåtet område. Använd riktiga ögon- och hörselskydd och följ reglerna för säker skjutning. Skjut in vapnet med den ammunition du kommer att använda på jakt. 1. Rikta in kikarsiktet, ELLER placera en måltavla på ungefär 60 cm i kvadrat på ett avstånd av 25 meter. Skjut ett skott i måltavlans centrum. Gör nödvändiga justeringar med vreden för höjd och sida. Tänk på att ett kikarsikte med klickjustering på 7 mm vid 100 meter kräver fyra klick för att förflytta sig samma 7 mm vid 25 meter. Burris kikarsiktens klickvärden finns under ett av locken till justeringsrattarna. 2. Justera siktet genom att vrida justeringsskruvarna nödvändigt antal klick. OBS: Riktmedlet är fabrikscentrerat. Detta gör det möjligt att justera det i alla olika riktningar från mittpositionen. Vi föreslår tre skottserier för att fastställa den verkliga träffpunkten. 3. Justera kikarsiktet igen efter att den första serien avlossats. Justeringen bör göra att den ungefärliga mitten i serien sammanfaller med måltavlans mitt. Skjut vid behov ytterligare serier. 4. Placera måltavlan på önskat grundavstånd, antingen 100 eller 200 meter. Gör nödvändiga justeringar så att din serie sammanfaller med måltavlans centrum. 5. Ställ vredet på "0" och se till att silverratten inte vrids. 6. Sätt tillbaka justeringslocken när justeringarna är gjorda. De skyddar kikarsiktet från damm och fukt. ANVÄNDNING AV BALLISTIC LASERSCOPE (sid 2 i engelska manualen) Okularets fokusring Batterilock Höjdjustering Huvudströmbrytare Mottagare för fjärrkontroll

4 1. Isättning eller byte av batteri Plundra geväret. Använd ett mynt eller en skruvmejsel för att skruva upp batterilockets skruv på siktets ovansida, strax framför okularet. Sätt i ett litiumbatteri CR2. Sätt tillbaka batterilocket. OBS: Ett klistermärke på batteriets undersida innehåller grundläggande inställningsinstruktioner. Batterilock (Battery cover) CR2-batteri 2. Battieriets livslängd: Batteriernas livstid är nominellt satt till mätningar. Detta kan variera beroende på batteriernas kvalitet och i vilka temperaturer enheten används. Batterierna förlorar en hel del av sin kraft vid lägre temperaturer. Batteri: Fullt Batteri: Halvfullt Ta med ett reservbatteri Batteri: Tomt Byt ut batteriet 3. Starta elektroniken Tryck på huvudströmbrytaren på siktets vänstra sida, strax bakom Burris-logon. Titta i siktet. Det bör visa två saker: yard (Y) eller meter (M) belysta tillsammans med batteriets statusindikator. Indikatorerna är tända i 8 sekunder. 4. Grundläggande elektronik Starta elektroniken och sikta på ett mål. Tryck antingen in knappen på vänster sida igen eller på fjärkontrollens aktiveringsknapp. Kikarsiktet visar det horisontella avståndet till målet högst upp och visar också en upplyst punkt i riktmedlet. Det avstånd som visas är det horisontella avståndet till målet. Ballistic LaserScope har en inbyggd vinkelsensor och den konverterar det faktiska avståndet till horisontellt avstånd. Det horisontella avståndet är oftast det som påverkar kulbanan, så oavsett vilken vinkel stigningen eller lutningen har beräknar Ballistic LaserScope automatiskt det avstånd som ska används för att fastställa riktpunkten. Om kikarsiktet inte klarar att göra en korrekt avståndsavläsning visar det en rad med tre blinkande streck. Höjdjustering (Elevation adjustment) Sidojustering (Windage adjustment) Inställningsknapp (förstoring nedan) Mottagare för fjärrkontroll (Remote control receiver) Sändare till fjärrkontroll: LaserScope levereras med en fjärrsändare för att underlätta avståndsmätningen. Placera fjärrsändaren på framstocken så som visas i figuren. Det kan också placeras på LaserScopes

5 objektivfäste. LaserScope fjärrkontroll fungerar i hela 1 ½ timme varje gång huvudströmbrytaren trycks in. Fjärrsändaren måste placeras i det här området (på endera sidan av LaserScope) inom 50 cm avstånd från fjärrmottagaren och i direkt linje från fjärrkontrollens mottagare. Batterier till fjärrsändare: Vanliga CR2025-batterier. Batteriernas livstid är nominellt satt till omladdningar. Använd en nagel eller en liten skruvmejsel för att bända upp det bakre skyddet på fjärrkontrollen. Batteriet måste vickas och dras ut ur sin hållare för att avlägsnas. Gör på omvänt sätt för att sätta i ett nytt batteri och snäpp tillbaka locket på fjärrkontrollen. 5. Ställ in ballistiken för din ammunition Första beslutet Vilken enhet vill du arbeta i, yard eller meter? Y/M Andra beslutet Vill du sätta ditt grundavstånd till 100 eller 200 yard/meter? Nödvändig information kulans fallhöjd i tum på 450 meters avstånd om ditt grundavstånd är 100 meter (fallhöjdstal). Det finns flera sätt att fastställa fallhöjdstalet: 1. När det gäller fabriksladdningar visar den ballistiktabell som medföljde kikarsiktet fallhöjdstalet för de flesta av de nu tillgängliga fabriksammunitionerna. 2. Ibland hittar man den här informationen på webbplatser för fabriksammunition. 3. Fallhöjdstalet kan visas på ammunitionskartongen. 4. Ballistikprogramvara 5. Grundavstånd 100 meter och skott på ett mål 450 meter bort. 6. Burris webbplats Oavsett vilken enhet du väljer att arbeta i (yard eller meter) och oavsett vilket grundavstånd du väljer, väljs ballistiktabellen enligt en fallhöjd vid 450 meter när grundavståndet är 100 meter. Din tresiffriga ballistiktabell börjar med en "1" om du med tänker rikta in på 100 yard/meter eller en "2" om du tänker rikta in på 200 yard/meter. Siffran följs av ditt fallhöjdstal som varierar mellan 25 och 63. Den kompletta ballistiktabellen blir en siffra mellan 125 och 163 eller 225 och 263. Det finns fyra pilar på inställningsknappen på siktets högra sida. Dessa används endast för programmering. De har ingen funktion vid normal användning av siktet. Siktets främre del (Front of scope) Starta inställningsläge Hårdvaruversion (Firmware version) Grundinställning (Deafult setting) Senaste inställning (Latest setting) Välj eller ändra meter (select or change meters) Välj eller ändra yard (Select or change yards) Sätt in grundavstånd (1 eller 2) (Set zero distance)

6 Fyll i ditt fallhöjdstal i ballistiktabellen. (Complete the balistic table with your drop number) 1. Sätt på kikarsiktet. 2. Tryck och håll först framåtpilen på inställningsknappen intryckt samtidigt som du trycker och håller huvudströmbrytaren intryckt i ungefär sex sekunder. Titta i siktet, så ser du att displayen ändras. Släpp de två knapparna när displayen ändras. Detta kallas "inställningsläge". Först visas en siffra i två sekunder. Det är hårdvarunumret. Därefter visar displayen valda (Y)ard eller (M)eter och ballistiktabellen. På nya kikarsikten blir det "Y 145", den fabrikslevererade tabellen. Om en ballistiktabell har valts tidigare visas beteckningen för den tabellen. 3. När den valda tabellen visas har du 30 sekunder på dig att klicka på framåtknappen för att gå in i läget för val av ballistiktabell. "T" (för tabellval) är tänd, enheten (Y eller M) blinkar. Tryck på uppåtpilen för att välja Y (yard) eller nedåtpilen för att välja M (meter). När din valda mätenhet blinkar, tryck och släpp framåtpilen för att göra ditt val. 4. "T" lyser fortfarande stadigt, din (Y eller M) lyser med fast sken, din första siffra blinkar och de två andra är släckta. Välj grundavstånd. 1 = 100 yard/meter eller 2 = 200 yard/meter. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt valda grundavstånd visas (blinkande), tryck och släpp knappen med framåtpilen. 5. De två sista siffrorna (för fallhöjdstal eller ballistiktabell) bör blinka. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt önskade fallhöjdstal visas (blinkande), tryck och släpp bakåtpilen för att gå ur inställningsläget. 6. Nu kan du gå ut och skjuta. Nollställ vid behov geväret till ditt valda grundavstånd. Därefter kan du verifiera träffläget genom att faktiskt skjuta på 450 meter. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, rekyl/stegring och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Din programmering lagras i siktet oavsett i vilken kondition ditt batteri är och finns kvar även helt utan batteri. Förstå displayen för ballistiktabellen: Ballistiktabell M234 innebär: (M)eter, grundavstånd på 200 meter, en patron med 34 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Ballistiktabell Y157 innebär: (Y)ard, grundavstånd på 100 meter, en patron med 57 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Viktigt om Ballistic LaserScope 1. Funktionen för kulbanekompensering är kalibrerad för användning med 12 x förstoring. 2. Det centrala riktmedlet ska användas för avståndsmätning.

7 3. En upplyst riktpunkt förblir upplyst i ungefär 80 sekunder. Om du inte hinner skjuta innan punkten släcks måste du göra en ny avståndsmätning med hjälp av det centrala riktmedlet. 4. Det finns flera möjliga orsaker till att LaserScope inte kan mäta avståndet till ett mål: Nära hinder mellan siktet och målet, t.ex. gräs, grenar eller blad. Regn, snö, dimma eller annan luftburen förorening, smutsig lins, dåliga förhållanden för lasern att reflektera tillbaka till siktet tillsammans med ostadig hand och långa avstånd. Låg batterinivå. 5. Om du har programmerat siktet för en viss ammunition och avståndet till målet inte kan mätas kommer siktet att visa tre horisontella linjer i området för yard/meter och fem upplysta punkter som fungerar som en standard Ballistic Plex, korrekt kalibrerad för din patron. 6. Om LaserScope verkar fungera dåligt behöver det förmodligen ett nytt batteri. Avlägsna helt enkelt det befintliga batteriet och sätt dit det igen för att kontrollera om det fungerar. Om detta inte löser problemet, sätt i ett nytt batteri. Tekniska noter Fininställning och höjd Ammunitionstillverkare brukar vanligen uppge sina fallhöjdstal på havsnivå. Mycket allmänt kan man säga att jaktpatroner för stora byten vid 450 meter faller ca 1/2 tum mindre för varje ytterligare fots höjd. Så om du ska jaga på fots höjd och din ammunitionskartong säger att du bör ha 40 tums fall vid 450 meter med ett grundavstånd på 100 meter, ska du välja ett ballistiknummer 37 i stället för 40. Vår webbplats innehåller tabeller som visar mer specifika höjdjusteringar för varje patron. Andra ballistikprogram kan också ge ännu mer exakt information. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, höjd och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Ballistikprogram är ofta mycket bra för att du ska komma nära, men det allra bästa är att avfyra fem skottserier med rätt ammunition på 450 meter för att få den mest exakta information för perfekt programmering av ditt Ballistic Laserscope. Skott på extrema avstånd (över 450 meter) Det finns många faktorer som påverkar en kula på flykt vid extrema avstånd och deras inbördes förhållande är komplicerat. Din kulas ballistiska koefficient (BC) är en faktor som beskriver hur snabbt kulan saktar av. En kulas FAKTISKA BC och PUBLICERADE BC kan vara olika och kan påverka din ballistiktabell. När Burris utvecklade av den lättanvända programmeringen lutade man mer åt premiumammunition med premiumkulor. Ballistic LaserScope fungerar så att det mellan 100 och 450 meter förekommer mycket lite avdrift från en kula till en annan. BC-värdena för de flesta tillgängliga kulor finns på vår webbplats. Om man emellertid går bortom 450 meter kan det finnas stora skillnader i faktisk träffpunkt beroende på din kulas BC. Tabellen på sidan 4 förtecknar de faktiska BC-numren som används för varje ballistiktabell. För att dra total och enkel nytta av Ballistic LaserScope för skytte bortom 450 meter, kan det vara bra att använda en kula som kommer nära de värden som visas i tabellen. När Ballistic LaserScope får en avståndsavläsning som ligger utanför riktmedlets kulbanekompesation lyser dessutom de fyra punkterna längst ner vilket visar att målet ligger utanför riktmedlets kapacitet.

8 Specifikationer Drifttemperatur: +14 till +122 fahrenheit -10 till +50 celsius Effektiv räckvidd: Ex vis hjort: 50 meter till 500 meter Mål som reflekteras: 50 meter till 700 meter Förvaringstemperatur: -13 till +158 fahrenheit -25 till +70 celsius Avståndsnoggrannhet: Mindre än 100 meter: +/-1 meter meter: +/-2 meter Över 500 meter: +/-3 meter Riktmedlets kvarhållningsförmåga enligt vald ballistiktabell Ballistiktabell Mynningshastighet m/s Mynningshastighet f/s Använd BC Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 100 meter Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 200 meter

9 Checklista före retur av ett sikte Varje år skickas en mängd perfekt fungerande kikarsikten tillbaka till Burris. För att undvika onödiga förseningar och utgifter ska du kontrollera följande: Otillräcklig sidojustering 1. Fästets hål är inte borrade i linje med pipans mitt 2. Pipan är snett iskruvad Otillräcklig höjdjustering 1. Mottagardiameter utanför specifikation 2. Pipan är snett inskruvad Precision 1. Erosion av pipan eller kammaren 2. Skevning av stock 3. Problem med stockens bäddning 4. Lös montering 5. Tungt avtryck konsultera en vapensmed Fokus eller bild inte skarpa 1. Objektet för nära 2. Okularet ur fokus Reklamationer: 1. Kontakta din återförsäljare 2. Lägg med en kopia av originalkvittot. Återförsäljaren skickar siktet till generalagenten. Burris tar inte ansvar för kikarsiktet innan vi fysiskt mottagit det. Burris betalar frakten vid återsändning. Förvaring: Liksom med alla elektroniska enheter bör batteriet tas ur när kikarsiktet ska förvaras under lång tid. Under förvaring eller transport, var noga med att se till att LaserScopes huvudströmbrytare och knapp för fjärrsändaren inte oavsiktligt trycks in vilket gör att batteriet laddas ur när det inte används. Användning av kikarsikte, service och underhåll Ett Burris kikarsikte har livslång funktion om det får rätt underhåll och behandling. Det enda underhåll som krävs är rengöring då och då av kikarsiktets utsida och de yttre linserna. Alla rörliga delar är permanent smorda. Använd linsskydd för att skydda kikarsiktet från smuts, damm och fukt. Justeringssystemet är vattentätt även om locken över tornet inte är monterande, men håll dessa lock påskruvade för att förhindra att damm och smuts tränger in i det mekaniska systemet. Innan linserna rengörs, borsta dem med en kameraborste eller blås dem rena, helst med tryckluft på burk. Detta avlägsnar stora partiklar som kan repa ytan om den torkas av under tryck. Montera aldrig isär kikarsiktet. Isärtagning av annan än vår fabrik gör att garantin blir ogiltig.

10 Burris garanti Ballistic LaserScope har 10 års garanti på optiken och 3 års garanti på elektroniken. Om optiken eller de mekaniska systemen på ditt LaserScope befinns ha defekter i material eller hantverk, avgör Burris om vi ska reparera eller ersätta utan kostnad. Avståndsmätningssystemet och elektroniken har 3 års garanti från inköpsdatum. Om det behövs en reparation, skicka produkten till återförsäljaren i ditt land. Fraktkostnaderna måste förbetalas av ägaren. Försäkra frakten. Burris tar inte ansvar för produkten innan vi mottagit den. Inga andra garantier, vare sig uttalade eller underförstådda ingår här, förutom vad som kan falla under landsspecifik lagstiftning. I så fall är dessa underförstådda garantier begränsade i omfattning och hållbarhet i enlighet med villkoren i den här garantin. Burris är inte ansvarigt för tillfälliga eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till, förlorad vinst eller andra ekonomiska eller kommersiella förluster. Denna garanti ger ägaren vissa juridiska rättigheter och möjligen andra rättigheter som kan variera från land till land. Detta betraktas som en begränsad garanti. Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope och Ballistic LaserScope är varumärken som tillhör Burris Company Inc. De är patentsökta. Alla specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande. Copyright 2010 Burris Company. U.S. Patent Number 7,703,679.

11 Egna noteringar:

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten Jakt Sportskytte Aimpoint AB Jägershillgatan 15 SE- 213 75 Malmö, Sweden Tel +46 (0)40 671 50 20 Fax +46 (0)40 21 92 38 E-mail: info@aimpoint.se www.aimpoint.com rödpunktsikten 2013 Grafisk Design: STICKY

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Projektor IN5132/IN5142/IN5134/ IN5144/IN5135/IN5145 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst

Läs mer