BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok"

Transkript

1 BURRIS BALLISTIC LASER SCOPE Svensk användarhandbok

2 Ballistic LaserScope Användarhandbok Ballistic LaserScope är världens mest innovativa och effektiva kikarsikte för jakt. Burris har kombinerat utmärkt optik med mycket exakt avståndsmätning och kulbanekompensation för just den ammunition du vill använda. I en enda snabb sekvens mäter Ballistic LaserScope avståndet till ditt mål, beräknar kulbanan på det avståndet och visar den exakta riktpunkten som en röd punkt i riktmedlet. Ballistic LaserScope är unikt i sitt slag. Inga andra kikarsikten har denna kombination av kvalitet, teknik, noggrannhet och effektivitet. Du kan skjuta försvarbara skott på längre avstånd. Grattis till att du valt Ballistic LaserScope från Burris. Montering och inriktning Montering av Ballistic LaserScope 1. Välj ett fäste av Weaver/Picatinny-typ. Om du valt ett tvådelat fäste till ett gevär med slutstycke bör det främre fästet vara ett vändbart fäste (med förlängning) som bör monteras med förlängningen riktad bakåt. Vi rekommenderar Burris XTB-fästen (Xtreme Tactical Bases), eftersom de också har utformats för Ballistic LaserScopes särskilda monteringsbehov.. 2. Läs tillverkarens installationsanvisningar innan du börjar. 3. Rengör monteringsytan på vapnet med en kemikalie som löser upp smuts och olja. Var särskilt noggrann vid skruvhålen. Rengör fästena med samma kemikalie. Låt inte rengöringskemikalien komma i kontakt med stocken eller kikarsiktets linser. 4. När fästet(ena) har monterats, placera siktet så att det har rätt ögonavstånd. Gör detta genom att sätta vapnet mot axeln på samma sätt som vid jakt. Placera kikarsiktet så långt fram som möjligt men så att det fortfarande ger fullt synfält. 5. Lägg märke till de två spåren på basen som ska användas för att fästa kikarsiktet. Öppna monteringsklämmorna helt och placera monteringsskruvarna i dessa spår på fästet. Passa in spåren på Ballistic LaserScope och placera dem över de två monteringsskruvarna vicka siktet från sida till sida tills det ligger dikt an mot fästet och monteringsklämmorna greppar från kanten av fästet till kanten av spåret på siktets undersida. Dra åt med fingrarna. 6. När du slutför steg 5, placera sexkantsmuttrarna på den mostående sida där du ska montera fjärrkontrollen. Det måste finnas en ren siktlinje mellan sändaren och fjärkontrollens mottagare. 7. Med sexkantsmuttrarna något lossade, skjut siktet framåt och dra sedan åt båda sexkantsmuttrarna till 5,6~8 N-m.

3 Okularfokusering 1. Rikta Ballistic LaserScope säkert, mot himlen eller en ljus vägg. Titta i siktet och lägg märke till om riktmedlet är skarpt fokuserat. De flesta användare upplever att det inte behöver justeras. Om riktmedlet inte är skarpt fokuserat, rotera okularets fokusring tills riktmedlet hamnar i skarpt fokus. Dubbelkolla fokus genom att ta en snabb titt genom kikarsiktet och finjustera inställningen vid behov. Inskjutning Skjut i ett säkert, tillåtet område. Använd riktiga ögon- och hörselskydd och följ reglerna för säker skjutning. Skjut in vapnet med den ammunition du kommer att använda på jakt. 1. Rikta in kikarsiktet, ELLER placera en måltavla på ungefär 60 cm i kvadrat på ett avstånd av 25 meter. Skjut ett skott i måltavlans centrum. Gör nödvändiga justeringar med vreden för höjd och sida. Tänk på att ett kikarsikte med klickjustering på 7 mm vid 100 meter kräver fyra klick för att förflytta sig samma 7 mm vid 25 meter. Burris kikarsiktens klickvärden finns under ett av locken till justeringsrattarna. 2. Justera siktet genom att vrida justeringsskruvarna nödvändigt antal klick. OBS: Riktmedlet är fabrikscentrerat. Detta gör det möjligt att justera det i alla olika riktningar från mittpositionen. Vi föreslår tre skottserier för att fastställa den verkliga träffpunkten. 3. Justera kikarsiktet igen efter att den första serien avlossats. Justeringen bör göra att den ungefärliga mitten i serien sammanfaller med måltavlans mitt. Skjut vid behov ytterligare serier. 4. Placera måltavlan på önskat grundavstånd, antingen 100 eller 200 meter. Gör nödvändiga justeringar så att din serie sammanfaller med måltavlans centrum. 5. Ställ vredet på "0" och se till att silverratten inte vrids. 6. Sätt tillbaka justeringslocken när justeringarna är gjorda. De skyddar kikarsiktet från damm och fukt. ANVÄNDNING AV BALLISTIC LASERSCOPE (sid 2 i engelska manualen) Okularets fokusring Batterilock Höjdjustering Huvudströmbrytare Mottagare för fjärrkontroll

4 1. Isättning eller byte av batteri Plundra geväret. Använd ett mynt eller en skruvmejsel för att skruva upp batterilockets skruv på siktets ovansida, strax framför okularet. Sätt i ett litiumbatteri CR2. Sätt tillbaka batterilocket. OBS: Ett klistermärke på batteriets undersida innehåller grundläggande inställningsinstruktioner. Batterilock (Battery cover) CR2-batteri 2. Battieriets livslängd: Batteriernas livstid är nominellt satt till mätningar. Detta kan variera beroende på batteriernas kvalitet och i vilka temperaturer enheten används. Batterierna förlorar en hel del av sin kraft vid lägre temperaturer. Batteri: Fullt Batteri: Halvfullt Ta med ett reservbatteri Batteri: Tomt Byt ut batteriet 3. Starta elektroniken Tryck på huvudströmbrytaren på siktets vänstra sida, strax bakom Burris-logon. Titta i siktet. Det bör visa två saker: yard (Y) eller meter (M) belysta tillsammans med batteriets statusindikator. Indikatorerna är tända i 8 sekunder. 4. Grundläggande elektronik Starta elektroniken och sikta på ett mål. Tryck antingen in knappen på vänster sida igen eller på fjärkontrollens aktiveringsknapp. Kikarsiktet visar det horisontella avståndet till målet högst upp och visar också en upplyst punkt i riktmedlet. Det avstånd som visas är det horisontella avståndet till målet. Ballistic LaserScope har en inbyggd vinkelsensor och den konverterar det faktiska avståndet till horisontellt avstånd. Det horisontella avståndet är oftast det som påverkar kulbanan, så oavsett vilken vinkel stigningen eller lutningen har beräknar Ballistic LaserScope automatiskt det avstånd som ska används för att fastställa riktpunkten. Om kikarsiktet inte klarar att göra en korrekt avståndsavläsning visar det en rad med tre blinkande streck. Höjdjustering (Elevation adjustment) Sidojustering (Windage adjustment) Inställningsknapp (förstoring nedan) Mottagare för fjärrkontroll (Remote control receiver) Sändare till fjärrkontroll: LaserScope levereras med en fjärrsändare för att underlätta avståndsmätningen. Placera fjärrsändaren på framstocken så som visas i figuren. Det kan också placeras på LaserScopes

5 objektivfäste. LaserScope fjärrkontroll fungerar i hela 1 ½ timme varje gång huvudströmbrytaren trycks in. Fjärrsändaren måste placeras i det här området (på endera sidan av LaserScope) inom 50 cm avstånd från fjärrmottagaren och i direkt linje från fjärrkontrollens mottagare. Batterier till fjärrsändare: Vanliga CR2025-batterier. Batteriernas livstid är nominellt satt till omladdningar. Använd en nagel eller en liten skruvmejsel för att bända upp det bakre skyddet på fjärrkontrollen. Batteriet måste vickas och dras ut ur sin hållare för att avlägsnas. Gör på omvänt sätt för att sätta i ett nytt batteri och snäpp tillbaka locket på fjärrkontrollen. 5. Ställ in ballistiken för din ammunition Första beslutet Vilken enhet vill du arbeta i, yard eller meter? Y/M Andra beslutet Vill du sätta ditt grundavstånd till 100 eller 200 yard/meter? Nödvändig information kulans fallhöjd i tum på 450 meters avstånd om ditt grundavstånd är 100 meter (fallhöjdstal). Det finns flera sätt att fastställa fallhöjdstalet: 1. När det gäller fabriksladdningar visar den ballistiktabell som medföljde kikarsiktet fallhöjdstalet för de flesta av de nu tillgängliga fabriksammunitionerna. 2. Ibland hittar man den här informationen på webbplatser för fabriksammunition. 3. Fallhöjdstalet kan visas på ammunitionskartongen. 4. Ballistikprogramvara 5. Grundavstånd 100 meter och skott på ett mål 450 meter bort. 6. Burris webbplats Oavsett vilken enhet du väljer att arbeta i (yard eller meter) och oavsett vilket grundavstånd du väljer, väljs ballistiktabellen enligt en fallhöjd vid 450 meter när grundavståndet är 100 meter. Din tresiffriga ballistiktabell börjar med en "1" om du med tänker rikta in på 100 yard/meter eller en "2" om du tänker rikta in på 200 yard/meter. Siffran följs av ditt fallhöjdstal som varierar mellan 25 och 63. Den kompletta ballistiktabellen blir en siffra mellan 125 och 163 eller 225 och 263. Det finns fyra pilar på inställningsknappen på siktets högra sida. Dessa används endast för programmering. De har ingen funktion vid normal användning av siktet. Siktets främre del (Front of scope) Starta inställningsläge Hårdvaruversion (Firmware version) Grundinställning (Deafult setting) Senaste inställning (Latest setting) Välj eller ändra meter (select or change meters) Välj eller ändra yard (Select or change yards) Sätt in grundavstånd (1 eller 2) (Set zero distance)

6 Fyll i ditt fallhöjdstal i ballistiktabellen. (Complete the balistic table with your drop number) 1. Sätt på kikarsiktet. 2. Tryck och håll först framåtpilen på inställningsknappen intryckt samtidigt som du trycker och håller huvudströmbrytaren intryckt i ungefär sex sekunder. Titta i siktet, så ser du att displayen ändras. Släpp de två knapparna när displayen ändras. Detta kallas "inställningsläge". Först visas en siffra i två sekunder. Det är hårdvarunumret. Därefter visar displayen valda (Y)ard eller (M)eter och ballistiktabellen. På nya kikarsikten blir det "Y 145", den fabrikslevererade tabellen. Om en ballistiktabell har valts tidigare visas beteckningen för den tabellen. 3. När den valda tabellen visas har du 30 sekunder på dig att klicka på framåtknappen för att gå in i läget för val av ballistiktabell. "T" (för tabellval) är tänd, enheten (Y eller M) blinkar. Tryck på uppåtpilen för att välja Y (yard) eller nedåtpilen för att välja M (meter). När din valda mätenhet blinkar, tryck och släpp framåtpilen för att göra ditt val. 4. "T" lyser fortfarande stadigt, din (Y eller M) lyser med fast sken, din första siffra blinkar och de två andra är släckta. Välj grundavstånd. 1 = 100 yard/meter eller 2 = 200 yard/meter. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt valda grundavstånd visas (blinkande), tryck och släpp knappen med framåtpilen. 5. De två sista siffrorna (för fallhöjdstal eller ballistiktabell) bör blinka. Tryck på uppåtpilen för att öka talet eller nedåtpilen för att minska det. När ditt önskade fallhöjdstal visas (blinkande), tryck och släpp bakåtpilen för att gå ur inställningsläget. 6. Nu kan du gå ut och skjuta. Nollställ vid behov geväret till ditt valda grundavstånd. Därefter kan du verifiera träffläget genom att faktiskt skjuta på 450 meter. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, rekyl/stegring och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Din programmering lagras i siktet oavsett i vilken kondition ditt batteri är och finns kvar även helt utan batteri. Förstå displayen för ballistiktabellen: Ballistiktabell M234 innebär: (M)eter, grundavstånd på 200 meter, en patron med 34 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Ballistiktabell Y157 innebär: (Y)ard, grundavstånd på 100 meter, en patron med 57 tums fallhöjd vid 450 meter avstånd när grundavståndet är 100 meter. Viktigt om Ballistic LaserScope 1. Funktionen för kulbanekompensering är kalibrerad för användning med 12 x förstoring. 2. Det centrala riktmedlet ska användas för avståndsmätning.

7 3. En upplyst riktpunkt förblir upplyst i ungefär 80 sekunder. Om du inte hinner skjuta innan punkten släcks måste du göra en ny avståndsmätning med hjälp av det centrala riktmedlet. 4. Det finns flera möjliga orsaker till att LaserScope inte kan mäta avståndet till ett mål: Nära hinder mellan siktet och målet, t.ex. gräs, grenar eller blad. Regn, snö, dimma eller annan luftburen förorening, smutsig lins, dåliga förhållanden för lasern att reflektera tillbaka till siktet tillsammans med ostadig hand och långa avstånd. Låg batterinivå. 5. Om du har programmerat siktet för en viss ammunition och avståndet till målet inte kan mätas kommer siktet att visa tre horisontella linjer i området för yard/meter och fem upplysta punkter som fungerar som en standard Ballistic Plex, korrekt kalibrerad för din patron. 6. Om LaserScope verkar fungera dåligt behöver det förmodligen ett nytt batteri. Avlägsna helt enkelt det befintliga batteriet och sätt dit det igen för att kontrollera om det fungerar. Om detta inte löser problemet, sätt i ett nytt batteri. Tekniska noter Fininställning och höjd Ammunitionstillverkare brukar vanligen uppge sina fallhöjdstal på havsnivå. Mycket allmänt kan man säga att jaktpatroner för stora byten vid 450 meter faller ca 1/2 tum mindre för varje ytterligare fots höjd. Så om du ska jaga på fots höjd och din ammunitionskartong säger att du bör ha 40 tums fall vid 450 meter med ett grundavstånd på 100 meter, ska du välja ett ballistiknummer 37 i stället för 40. Vår webbplats innehåller tabeller som visar mer specifika höjdjusteringar för varje patron. Andra ballistikprogram kan också ge ännu mer exakt information. Beroende på den exakta prestandan för din ammunition, gevärets kolvlängd, höjd och eventuella extrema temperaturer kan du behöva öka eller minska din ballistiktabell med några siffror för att få exakta prestanda. Ballistikprogram är ofta mycket bra för att du ska komma nära, men det allra bästa är att avfyra fem skottserier med rätt ammunition på 450 meter för att få den mest exakta information för perfekt programmering av ditt Ballistic Laserscope. Skott på extrema avstånd (över 450 meter) Det finns många faktorer som påverkar en kula på flykt vid extrema avstånd och deras inbördes förhållande är komplicerat. Din kulas ballistiska koefficient (BC) är en faktor som beskriver hur snabbt kulan saktar av. En kulas FAKTISKA BC och PUBLICERADE BC kan vara olika och kan påverka din ballistiktabell. När Burris utvecklade av den lättanvända programmeringen lutade man mer åt premiumammunition med premiumkulor. Ballistic LaserScope fungerar så att det mellan 100 och 450 meter förekommer mycket lite avdrift från en kula till en annan. BC-värdena för de flesta tillgängliga kulor finns på vår webbplats. Om man emellertid går bortom 450 meter kan det finnas stora skillnader i faktisk träffpunkt beroende på din kulas BC. Tabellen på sidan 4 förtecknar de faktiska BC-numren som används för varje ballistiktabell. För att dra total och enkel nytta av Ballistic LaserScope för skytte bortom 450 meter, kan det vara bra att använda en kula som kommer nära de värden som visas i tabellen. När Ballistic LaserScope får en avståndsavläsning som ligger utanför riktmedlets kulbanekompesation lyser dessutom de fyra punkterna längst ner vilket visar att målet ligger utanför riktmedlets kapacitet.

8 Specifikationer Drifttemperatur: +14 till +122 fahrenheit -10 till +50 celsius Effektiv räckvidd: Ex vis hjort: 50 meter till 500 meter Mål som reflekteras: 50 meter till 700 meter Förvaringstemperatur: -13 till +158 fahrenheit -25 till +70 celsius Avståndsnoggrannhet: Mindre än 100 meter: +/-1 meter meter: +/-2 meter Över 500 meter: +/-3 meter Riktmedlets kvarhållningsförmåga enligt vald ballistiktabell Ballistiktabell Mynningshastighet m/s Mynningshastighet f/s Använd BC Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 100 meter Maximalt riktmedelsavstånd vid grundavståndet 200 meter

9 Checklista före retur av ett sikte Varje år skickas en mängd perfekt fungerande kikarsikten tillbaka till Burris. För att undvika onödiga förseningar och utgifter ska du kontrollera följande: Otillräcklig sidojustering 1. Fästets hål är inte borrade i linje med pipans mitt 2. Pipan är snett iskruvad Otillräcklig höjdjustering 1. Mottagardiameter utanför specifikation 2. Pipan är snett inskruvad Precision 1. Erosion av pipan eller kammaren 2. Skevning av stock 3. Problem med stockens bäddning 4. Lös montering 5. Tungt avtryck konsultera en vapensmed Fokus eller bild inte skarpa 1. Objektet för nära 2. Okularet ur fokus Reklamationer: 1. Kontakta din återförsäljare 2. Lägg med en kopia av originalkvittot. Återförsäljaren skickar siktet till generalagenten. Burris tar inte ansvar för kikarsiktet innan vi fysiskt mottagit det. Burris betalar frakten vid återsändning. Förvaring: Liksom med alla elektroniska enheter bör batteriet tas ur när kikarsiktet ska förvaras under lång tid. Under förvaring eller transport, var noga med att se till att LaserScopes huvudströmbrytare och knapp för fjärrsändaren inte oavsiktligt trycks in vilket gör att batteriet laddas ur när det inte används. Användning av kikarsikte, service och underhåll Ett Burris kikarsikte har livslång funktion om det får rätt underhåll och behandling. Det enda underhåll som krävs är rengöring då och då av kikarsiktets utsida och de yttre linserna. Alla rörliga delar är permanent smorda. Använd linsskydd för att skydda kikarsiktet från smuts, damm och fukt. Justeringssystemet är vattentätt även om locken över tornet inte är monterande, men håll dessa lock påskruvade för att förhindra att damm och smuts tränger in i det mekaniska systemet. Innan linserna rengörs, borsta dem med en kameraborste eller blås dem rena, helst med tryckluft på burk. Detta avlägsnar stora partiklar som kan repa ytan om den torkas av under tryck. Montera aldrig isär kikarsiktet. Isärtagning av annan än vår fabrik gör att garantin blir ogiltig.

10 Burris garanti Ballistic LaserScope har 10 års garanti på optiken och 3 års garanti på elektroniken. Om optiken eller de mekaniska systemen på ditt LaserScope befinns ha defekter i material eller hantverk, avgör Burris om vi ska reparera eller ersätta utan kostnad. Avståndsmätningssystemet och elektroniken har 3 års garanti från inköpsdatum. Om det behövs en reparation, skicka produkten till återförsäljaren i ditt land. Fraktkostnaderna måste förbetalas av ägaren. Försäkra frakten. Burris tar inte ansvar för produkten innan vi mottagit den. Inga andra garantier, vare sig uttalade eller underförstådda ingår här, förutom vad som kan falla under landsspecifik lagstiftning. I så fall är dessa underförstådda garantier begränsade i omfattning och hållbarhet i enlighet med villkoren i den här garantin. Burris är inte ansvarigt för tillfälliga eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till, förlorad vinst eller andra ekonomiska eller kommersiella förluster. Denna garanti ger ägaren vissa juridiska rättigheter och möjligen andra rättigheter som kan variera från land till land. Detta betraktas som en begränsad garanti. Burris, Eliminator, Ballistic Plex, LaserScope och Ballistic LaserScope är varumärken som tillhör Burris Company Inc. De är patentsökta. Alla specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande. Copyright 2010 Burris Company. U.S. Patent Number 7,703,679.

11 Egna noteringar:

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com SE Låsring Objektiv Parallaxinställning Kikarsiktets hölje Lock för justerratt Höjdledinställning Vindinställning Förstoringsinställning Belysning Okular Ring för snabbfokusering

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet

Beskrivning. För din egen säkerhet! Allmän information. Täthet Beskrivning 12 3 2 / 1 För din egen säkerhet!! VARNING! Titta aldrig in i solen med kikarsiktet! Det kan leda till ögonskador! kydda även ditt kikarsikte mot onödigt solljus. 14 13 Observera det fastställda

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Rodpunktsikte / red dot Raptor Jaktkit.com

Rodpunktsikte / red dot Raptor Jaktkit.com Rodpunktsikte / red dot Raptor Jaktkit.com Knappar och funktioner... 3 Montage... 3 Förarbete... 3 Montering på vapnet... 4 Skottställning... 4 Torrsiktning (bore sighting)... 4 Inskjutning... 4 Batteribyte...

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Montering och inskjutning av kikarsikte

Montering och inskjutning av kikarsikte Montering och inskjutning av kikarsikte 1. Inslipning av kikarsiktesringar Innan du påbörjar inslipning av dina ringar bör du kontrollera att dina tvådelade baser stämmer överens med ditt vapen så att

Läs mer

TANGO TANGO6 TAKTISKA KIKARSIKTEN

TANGO TANGO6 TAKTISKA KIKARSIKTEN TANGO TANGO6 TAKTISKA KIKARSIKTN ÄGARHANDBOK 1 svenska INNHÅLLSFÖRTCKNING Inledning...2 Innehåll...2 Funktioner...2 Produktens delar...2 Användning...3 Ljusstyrka för belysning...3 Siktreglage... 3 5 Underhåll...5

Läs mer

Bilden visar Whiskey5 2,4 12x56 WHISKEY KIKARSIKTEN FÖR JAKT P/N 7400221-04 R01

Bilden visar Whiskey5 2,4 12x56 WHISKEY KIKARSIKTEN FÖR JAKT P/N 7400221-04 R01 Bilden visar Whiskey5 2,4 12x56 WHSKY KKRSKT FÖR JKT ÄGRHDBOK svenska 1 HÅLLSFÖRTCKG nledning...2 Funktioner...2 nnehåll...2 Produktens delar...2 nvändning...2 Ljusstyrka för belysning...3 Siktreglage...

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Viltmålsskytte 1. Vapen och ammunition

Viltmålsskytte 1. Vapen och ammunition 1. Vapen och ammunition Innehåll 1. Vapen och ammunition... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 80 meter... 2 1.2.1 Ammunition... 2 1.2.2 Vård... 2 1.3 50 m... 3 1.3.1 Ammunition... 3 1.3.2 Vård... 3 1.4 10 m...

Läs mer

Fickanemometer. Bruksanvisning

Fickanemometer. Bruksanvisning Fickanemometer Bruksanvisning Inledning: Vi gratulerar dig till köpet av anemometern i fickformat. Denna innovativa produkt ger dig viktig information för alla utomhusaktiviteter när det gäller vindhastigheten,

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Industrivägen 3 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 OSC-300 2 Innehåll 1. Säkerhet... 4 2. Innehåll... 5 3. Specifikationer... 5 4. Kapacitet... 6 5. Dimensioner och vikt... 6 6. Användning... 7 Sätta på/stänga av... 7 Nollställning (Zero)... 7 Tare-funktion...

Läs mer

LED lampa med rörelsesensor

LED lampa med rörelsesensor Bruksanvisning Art. 9054449 LED lampa med rörelsesensor LED lampa Art. 9054449 Beskrivning: LED lampa för utomhusbruk med rörelsesensor. Kan inställas så lamporna lyser i 10-30 sekunder när rörelse registreras.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk

NX Trådlöst Vindgivarset. Installationmanual Svensk NX Trådlöst Vindgivarset Installationmanual NX Vindgivarset 1 NX Vindgivarset Edition: April 2007 2 NX Vindgivarset Innehåll 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Part specifikation... 4 3 INSTALLATION...

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS

JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Haninge Jaktskytte Klubbs tidning. JOCKE SMÅLÄNNINGS SKYTTETIPS Jockes skyttetips är en ny artikelserie i Knallehanda. Här kommer han att skriva om tips och råd som skall vara till nytta både för dig som

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220

MANUAL. Wagner Electronics. Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 MANUAL Wagner Electronics Fuktmätare MMC 210 och MMC 220 Denna manual är en översättning av tillverkarens originaltext och kan därför innehålla inkonsekventa tekniska uttryck. Jämför med originaltexten

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Telis 4 RTS fjärrkontroll

Telis 4 RTS fjärrkontroll Telis 4 RTS fjärrkontroll Bruksanvisning Telis 4 RTS Pure Artnr. 8063 Telis 4 RTS Silver Artnr. 80638 Telis 4 RTS Patio Artnr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Artnr. 8065 Telis 4 RTS fjärrkontroll 5 Kanal fjärrkontroll

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning

Polar S1 fotsensor Bruksanvisning Polar S1 fotsensor Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Grattis! Polar S1 fotsensor är det bästa valet för mätning av hastighet/tempo när du springer. Den överför precisa och noga avlästa mätvärden till din

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören.

SHADOW RT. Instruktions manual. Elmotor monterad i fören. SHADOW RT Elmotor monterad i fören Instruktions manual www.jarviswalker.com.au Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning

s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning s3+ stegsensor W.I.N.D. Bruksanvisning 1. 2. 3. 4. 5. Grattis! Polar s3+ stegsensor TM W.I.N.D. är det bästa valet om du vill förbättra din löpteknik och -effektivitet. Genom användning av känsliga rörelsesensorer

Läs mer

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning WS-7049 Trådlös väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstation och sändare...1 Installation Inkoppling av enheterna... 2 Batteribyte... 2 Knappar och

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Öka ditt självförtroende vid hagelskytte

Öka ditt självförtroende vid hagelskytte Öka ditt självförtroende vid hagelskytte Redring är världens första och enda specialutvecklade optiska riktmedel för hagelskytte Redring passar lika bra för jakt som till sport-skytte. Redring är av sett

Läs mer

Bruksanvisning. Instrumentdetaljer 13

Bruksanvisning. Instrumentdetaljer 13 S Bruksanvisning STABILA REC 300 Digital är en enkel användbar mottagare för snabb mottagning av roterande laserlinjer. STABILA-mottagaren 300 Digital kan mottaga laserstrålar från rotationslasrar även

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 ph-mätare model 8690 Manual (ver. 2.0) Innehållsförteckning Förord 2 Funktionsbeskrivning 2 Display 2 Knappar & indikatorer 2 Att mäta ph 3 Övriga inställningar 4 Automatisk temperatur-kompensation (ATC)

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide SIDA 1: HEJ

HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide SIDA 1: HEJ SIDA 1: HEJ HEMSIDA: Lume Cube snabbstartguide Grattis till din nya Lume Cube TM. Denna snabbstartsguide kommer visa du grunderna till att fånga nattbilder med din Lume Cube. Livet slutar inte när solen

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare

Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 2012 och senare Strålkastar- och typgodkännandesats Workman HD-arbetsfordon, 202 och senare Modellnr 20-5030 Modellnr 20-5045 Form No. 3386-97 Rev A Monteringsanvisningar VARNING KALIFORNIEN Proposition 65 Varning Den

Läs mer

MANUAL. Användarmanual för KIMO Scope Series modeller VO och VT

MANUAL. Användarmanual för KIMO Scope Series modeller VO och VT Lufthastighet Tryck Inspektion Temperatur Fukt MANUAL Användarmanual för KIMO Scope Series modeller VO och VT Gratulerar till ditt köp av kvalitetsfiberskop från Kimo. Vi hoppas att denna produkt kommer

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

EF16-35mm f/2.8l II USM

EF16-35mm f/2.8l II USM EF16-35mm f/2.8l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF16-35mm f/2,8l II USM är ett ultravidvinkel-zoomobjektiv med högra prestanda för Canons EOS-kameror.

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Balder 210 Revolver Teal (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER TEAL Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE

Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare. Batteridriven 6V R&TTE CE Nexa BRUKSANVISNING MODELL: SB-2008 Trådlös sändare/mottagare för sammankoppling av upp till 12 st brandvarnare Batteridriven 6V R&TTE CE OBS! LÄS IGENOM OCH SPARA BRUKSANVISNINGEN Bruksanvisningen innehåller

Läs mer

Smoove Origin RTS. Installationsmanual

Smoove Origin RTS. Installationsmanual Smoove Origin RTS Installationsmanual Smoove Origin RTS Andra lock kan köpas separat n Välj mellan 9 olika lock (Pure, svart, silver, silver matt, ljustbamboo, bambu gul, körsbär, valnöt) n Dubbla lock

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN:

Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: Bruksanvisning Elma 610 Infraröd termometer med lasersikte EAN: 5703317620071 Elma 610 sid 2 Beskrivning: Beröringsfri temperaturmätning Inbyggt lasersikte Automatisk val av upplösning 0.1º eller 1º Val

Läs mer