ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken."

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning EOS 550D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med 18,0 effetiva megapixels, DIGIC 4, nio exata och snabba AF-punter, seriebildtagning med cira 3,7 b/s, Live View-fotografering och videoinspelning i Full HD (Full High-Definition). Kameran reagerar alltid snabbt vid fotografering, har många funtioner utveclade för avancerad fotografering samt många andra funtioner. Ta provbilder för att beanta dig med ameran Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. Genom att först läsa igenom avsnitten Säerhetsföresrifter (s. 233, 234) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 12, 13) an du undvia misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på den och ontrollerar att den har registrerats orret. Om bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator på grund av fel på ameran eller minnesortet ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Lagarna om copyright i ditt land an innehålla förbud mot användning av bilder på personer och vissa motiv annat än för privat bru. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. 2 Den här ameran är ompatibel med SD-minnesort, SDHCminnesort och SDXC-minnesort. I den här användarhandboen används bara ort för att hänvisa till alla dessa ort. * Kameran levereras inte med något ort för registrering av bilder. Det öper du separat.

3 Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri LP-E8 (med syddshölje) Batteriladdare LC-E8/LC-E8E* Bred rem EW-100DB III Gränssnittsabel AV-stereoabel AVC-DC400ST EOS DIGITAL Solution Dis (Programvara) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis Användarhandbo till ameran (det här häftet) * Batteriladdare LC-E8 eller LC-E8E medföljer. (LC-E8E levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här användarhandboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <V> <U> : Syftar på pilnapparna <S>. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 7, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6, 10 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3 : Anger en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : När symbolen visas uppe till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig med den reativa zonens metoder (s. 20). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här användarhandboen förutsätter att strömbrytaren står i läget <1> (s. 27). Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/3,5-5,6 IS. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dig som använder ameran för första gången. 1 2 Inledning Grundläggande om ameran. Börja använda ameran 23 Grundläggande fotografering och bildvisning Fotografering med full automati för olia motiv Kreativ fotografering Grundläggande fotograferingsfuntioner för specifia motiv Avancerad fotografering Avancerade fotograferingsfuntioner. Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 107 Spela in videoscener 123 Pratisa funtioner Pratisa menybaserade funtioner. Bildvisning 155 Sriva ut bilder 175 Anpassa ameran 189 Övrig information Slutsidor: Snabbreferensguide och Programsnabbguide 243 5

6 Innehåll Inledning 2 Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Kortfattat innehåll Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 23 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Slå på strömmen Ställa in datum och locslag Välja språ Sätta i och ta ur SD-ortet Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Q Använda diretontrollsärmen Menyhantering Formatera ortet Ändra LCD-monitorns visning Grundläggande fotografering och bildvisning 45 1 Fotografera med full automati Tenier med full automati Avativera blixten Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen C Fotografera med Creative Auto x Bildvisning... 58

7 Innehåll 3 Kreativ fotografering 59 d: Programautomati...60 Z: Ändra ISO-tal...62 D Använda den inbyggda blixten...64 E: Ändra autofousmetod...66 S Välja AF-punt...68 MF: Manuell fousering...69 i Bildserier...70 j Använda självutlösaren...71 Ställa in bildregistreringsvalitet...72 A Välja en bildstil Avancerad fotografering 77 s: Actionbilder...78 f: Ändra särpedjup...80 Särpedjupsontroll...82 a: Manuell exponering : Särpedjupsautomati...85 q Ändra ljusmätmetod...86 Oy Ställa in exponeringsompensation...87 Automatis exponeringsvariation...89 A Anpassa en bildstil...91 A Registrera en bildstil...94 Ställa in färgrymd...96 A AE-lås...97 A FE-lås...98 B: Ställa in vitbalans Vitbalansompensation Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) Korrigering av objetivets periferibelysning Undvia saningsosärpa

8 Innehåll Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 107 A Fotografera med LCD-monitorn Inställningar av fotograferingsfuntioner Ställa in fous med autofous Fousera manuellt Spela in videoscener 123 Spela in videoscener Inställningar av fotograferingsfuntioner Pratisa funtioner 137 Pratisa funtioner Stänga av pipsignalen Kortpåminnelse Ställa in bildvisningstid Ställa in tiden för automatis avstängning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Filnumreringsmetoder Automatis rotering av vertiala bilder B Kontrollera amerainställningar Återställa ameran till grundinställningarna Förhindra att LCD-monitorn stängs av automatist Ändra särmfärg för fotograferingsinställningar Ställa in blixten f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring Bildvisning 155 HI Söa efter bilder snabbt u/y Förstorad bild b Rotera bilden Titta på videoscener Spela upp videoscener X Redigera första och sista scenen i en video

9 Innehåll Bildspel (automatis visning) Visa bilderna på TV:n K Sydda bilder L Radera bilder B Visning av fotograferingsinformation Sriva ut bilder 175 Förbereda utsrift wsriva ut Besära bilden W DPOF (Digital Print Order Format) Diretutsrift med DPOF Anpassa ameran 189 Ställa in funtioner för egen programmering Inställningar för egen programmering Registrera Min meny Ställa in information om copyright Övrig information 201 När autofous inte an användas Använda ett eluttag Fotografering med fjärrontroll Separata Speedlite Använda Eye-Fi-ort Tabell över funtionstillgänglighet efter fotograferingsmetod Menyinställningar Systemöversit Felsöningsguide Feloder Tenisa data Index Slutsidor: Snabbreferensguide och Programsnabbguide 243 9

10 Kortfattat innehåll Fotografering Fotografera automatist Fotografera bildserier s (baszonens metoder) s. 50, 53, 70 (i bildserier) Ta bilder av dig själv i en grupp Frysa rörelser Osarpa rörelser Osarp bagrund Håll bagrunden fouserad s. 71 (j självutlösare) s. 78 (s bländarautomati) s. 80 (f tidsautomati) Ställa in bildens ljusstyra (exponering) s. 87 (exponeringsompensation) Fotografera vid svagt ljus Fotografera utan blixt Fotografera fyrvererier nattetid Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Spela in videoscener s. 46, 62, 64 (D blixtfotografering) s. 49 (7 avstängd blixt) s. 84 (bulbexponering) s. 108 (A Live View-fotografering) s. 124 ( videoinspelning) Bildvalitet Fotografera med bildeffeter som stämmer överens med motivet s. 75 (välja en bildstil) 10

11 Göra en stor utsrift av bilden s. 72 (73, 83, 1) Ta många bilder s. 72 (76, 86) Fousering Ändra fouseringspunt Fotografera ett rörligt motiv s. 68 (S val av fouseringspunt) s. 53, 67 (AI Servo AF) Bildvisning Visa bilder med ameran Söa efter bilder snabbt Undvia att vitiga bilder oavsitligt tas bort Radera bilder som inte behövs Visa bilder på TV:n Ställa in LCD-ljusstyran s. 58 (x bildvisning) s. 156 (H indexbild) s. 170 (K bildsydd) s. 171 (L radera) s. 167 (video ut) s. 139 (LCD-ljusstyra) Sriva ut Enel utsrift av bilder s. 175 (diretutsrift) 11

12 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna orroderar. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ned avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 12

13 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ned ortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetiv När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på Kontater objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Försitighetsåtgärder vid långvarig användning Om du använder bildserier, Live View-fotografering eller videoinspelning under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. Om smuts som fastnar på sensorns framsida Förutom damm som ommer in i ameran an i vissa sällsynta fall smörjmedel från amerans inre omponenter lämna fläcar på sensorns framsida. I de fall då synliga fläcar blir var efter den automatisa sensorrengöringen reommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn. 13

14 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 26) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan Vit punt Röd punt Fäst objetivet. (s. 33) Passa in objetivets vita eller röda punt med amerans punt i motsvarande färg. 3 Ställ objetivets omopplare för fouseringsmetod i läget <AF> (autofous). (s. 33) 4 Öppna lucan och sätt i ett ort. (s. 31) Håll ortet med etietten ritad mot dig och sjut in ortet. 5 Ställ strömbrytaren i läget <1>. (s. 27) Om menybilden Dat/Kloc visas på LCD-monitorn går du till sidan

15 Snabbguide Ställ inställningsratten i läget <1> (Full automati). (s. 46) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. Ställ in särpan på motivet. (s. 37) Titta i söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så ställer ameran in särpan på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 37) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Visa bilden. (s. 138) Den tagna bilden visas i cira 2 se på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 58). Fotograferingsinställningarna som visas på LCD-monitorn stängs av när ditt öga närmar sig söaroularet. Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCD-monitorn finns på sidan 107. Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 171). 15

16 Delarnas namn Namnen i fetstil är de delar som nämns fram till avsnittet Grundläggande fotografering och bildvisning. Avtrycare (s. 37) Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 65/71) Fjärrontrollsensor (s. 106, 204) Handgrepp Inställningsratt (s. 20) Strömbrytare (s. 27) <Z> Knapp för ISO-tal (s. 62) <6> Inmatningsratt (s. 4) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 64/147) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 33) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 33) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 206) <V> Filmplanmäre (s. 52) Fäste för bärrem (s. 23) Mirofon (s. 134) <D> Blixtnapp (s. 64) Spegel (s. 106, 153) Kontater (s. 13) Objetivfattning Låsstift för objetiv Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 34) Knapp för särpedjupsontroll (s. 82) Extern mirofon IN-ontat (s. 134) Fjärrontrollontat (s. 205) Ljud/video UT-/ digitalontat (s. 169, 176) Kamerahusloc (s. 33) HDMI mini UTontat (s. 167) 16

17 Delarnas namn Ögonmussla (s. 205) Söaroular Sensor för avstängd särm (s. 146) <B> Knapp för visning av fotograferingsinställningar (s. 44, 110, 126, 143, 173) <M> Menynapp (s. 40) Ratt för dioptriinställning (s. 36) <A> Knapp för Live Viewfotografering/videoinspelning (s. 108/124) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/ indexbild/förminsa (s. 97/98/156/158, 183) <S/u> Knapp för val av fouseringspunt/ förstoring (s. 68/158, 183) LCD-monitor (s. 40, 139) Högtalare (s. 162) Minnesortluca (s. 31) <O> Knapp för bländare/ exponeringsompensation (s. 83/87) Stativgänga <Q/l> Diretontrollnapp/ napp för diretutsrift (s. 38/181) <x> Bildvisningsnapp (s. 58) <0> Inställningsnapp (s. 40) Åtomstlampa (s. 32) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 26) Batteriluca (s. 26) Uttag för nätaggregat (s. 203) <S> Pilnappar (s. 40) <WB> Knapp för val av vitbalans (s. 99) <XA> Knapp för val av bildstil (s. 75) <Yi/Q> Knapp för val av matningsmetod (s. 70, 71) <ZE> Knapp för val av autofousmetod (s. 66) <L> Raderingsnapp (s. 171) Kortplats (s. 31) 17

18 Delarnas namn Visning av fotograferingsinställningar Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation (s. 87) AEB-intervall (s. 89) Fotograferingsmetod * Visas vid användning av Eye-Fi-ort. Endast de inställningar som för tillfället används visas. 18 Bildstil (s. 75) Bildregistreringsvalitet (s. 72) 73 Stor/hög 83 Stor/normal 74 Medium/hög Vitbalans (s. 99) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt Slutartid 84 Medium/Normal 76 Liten/hög 86 Liten/normal 1 RAW 1+73 RAW+stor/hög Symbol för diretontroll (s. 38) O Egen 2 Vitbalansompensation (s. 101) B Vitbalansvariation (s. 102) Status för Eye-Fi-överföring* (s. 208) Batteriontroll (s. 28) zxcn Bländarvärde c Peare för inmatningsratt (s. 77) ISO-tal (s. 62) Exponeringsompensation för blixt (s. 88) Matningsmetod (s. 70, 71) u Enbild i Bildserier Q Självutlösare/ Fjärrontroll l Självutlösare: 2 se. q Självutlösare: Bildserier Återstående bilder Återstående bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning Bulbexponeringstid Ljusmätmetod (s. 86) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning Autofousmetod (s. 66) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Högdagerprioritet (s. 194) Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) (s. 103) Manuell fousering

19 Delarnas namn Söarinformation Fouseringssiva Spotmätningscirel Indiator för ativ AF-punt < > AF-punter <Z> ISO-tal <2> Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FElåsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt <o> Fouseringsindiator Maximalt antal bilder i en bildserie <0> Monorom fotografering ISO-tal <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation AEB-intervall Indiator för tänd lampa för minsning av röda ögon Bländarvärde Slutartid Varning för fullt ort (FuLL) FE-lås (FEL) Varning för fel på ort (Err) Upptagen (busy) Varning för inget ort (Card) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) Endast de inställningar som för tillfället används visas. 19

20 Delarnas namn Inställningsratt Inställningsratten omfattar baszonens metoder, reativa zonens metoder och videoinspelningsmetoden. Kreativa zonen Med de här metoderna får du större ontroll vid fotografering av olia motiv. d : Programautomati (s. 60) s : Bländarautomati (s. 78) f : Tidsautomati (s. 80) a : Manuell exponering (s. 83) 8: Särpedjupsautomati AE (s. 85) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren. Fotografering med full automati anpassad efter motivet. 1: Full automati (s. 46) C: Creative Auto (s. 55) 20 Bildzon 7: Avstängd blixt (s. 49) 2 : Porträtt (s. 50) 3: Landsap (s. 51) 4 : Närbild (s. 52) 5: Sport (s. 53) 6 : Kvällsporträtt (s. 54) : Videoinspelning (s. 123)

21 Delarnas namn Objetiv Objetiv utan avståndssala Fouseringsring (s. 69, 120) Omopplare för fouseringsmetod (s. 33) Zoomring (s. 34) Fäste för motljussydd (s. 231) Zoomlägesindex (s. 34) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 231) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 35) Punt för fastsättning av objetiv (s. 33) Kontater (s. 13) Objetiv med avståndssala Fäste för motljussydd (s. 231) Omopplare för fouseringsmetod (s. 33) Zoomlägesindex (s. 34) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 231) Zoomring (s. 34) Fouseringsring (s. 69, 120) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 35) Kontater (s. 13) Punt för fastsättning av objetiv (s. 33) 21

22 Delarnas namn Batteriladdare LC-E8 Laddare för batteri LP-E8 (s. 24). Batterifac Nätontat Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Laddaren sa installeras vertialt eller i golvläge. Batteriladdare LC-E8E Laddare för batteri LP-E8 (s. 24). Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Batterifac Nätabel Uttag för nätabel 22

23 1 Börja använda ameran I det här apitlet får du inledande anvisningar innan du börjar fotografera samt besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 205). Oularloc 23

24 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. 2 3 Sätt i batteriet. Anslut batteriet ordentligt så som bilden visar. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. LC-E8 Ladda batteriet. För LC-E8 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För LC-E8E Anslut nätabeln till laddaren och LC-E8E sätt i ontaten i eluttaget. Laddningen börjar automatist och laddningslampan lyser orange. När batteriet är fulladdat tänds lampan för fulladdat batteri och lyser grön. Det tar cira 2 timmar att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 23 C. Hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå. Av säerhetssäl tar laddningen längre tid (upp till 4 timmar) vid lägre temperaturer (6 C 10 C). 24

25 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även vid förvaring ommer ett laddat batteri gradvis att laddas ur och förlora i apacitet. När du laddat batteriet tar du bort det och opplar bort laddaren från eluttaget. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet nått slutet på sin livslängd. Köp ett nytt batteri. Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E8. Batteri LP-E8 är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 25

26 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri LP-E8 i ameran. 1 Öppna lucan till batterifacet. Sjut låsspaen i pilens ritning och öppna lucan. 2 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. 3 Stäng lucan. Tryc på lucan tills den stängs. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på frigöringsnappen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att montera syddshöljet för att undvia ortslutning. 26 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

27 Slå på strömmen Om menybilden för datum/locslag visas när du slår på strömbrytaren går du till sidan 29, där du an läsa mer om hur du ställer in datum/locslag. <1> : Kameran sätts på. <2> : Kameran är avstängd och går inte att använda. Ställ in det här läget när du inte använder ameran. Om automatis självrengöring av sensorn När strömbrytaren ställs i läget <1> eller <2> utförs sensorrengöringen automatist. Under sensorrengöringen visas <f> på LCD-monitorn. Det går till och med att fotografera under sensorrengöringen genom att tryca ned avtrycaren halvvägs (s. 37). Då stoppas sensorrengöringen och du an ta en bild. Om du slår på/stänger av strömbrytaren <1>/<2> flera gånger på ort tid är det inte säert att symbolen <f> visas. Det här är normalt och inte något problem. Om automatis avstängning För att spara batteriapacitet stängs ameran av automatist om den inte använts på cira 30 seunder. Om du vill starta ameran igen trycer du bara ned avtrycaren halvvägs (s. 37). Du an ändra tidsinställningen för automatis avstängning med menyalternativet [5 Autom avstängn] (s. 139). Om du ställer strömbrytaren i läget <2> medan en bild registreras på ortet visas [Registrerar...] och strömmen stängs av efter att ortet slutfört registreringen av bilden. 27

28 Slå på strömmen Kontrollera batteriladdningen När strömbrytaren står i läget <1> visas batteriladdningen som en av fyra nivåer: z : Batteriet har god laddning. x : Batteriet har något svag laddning, men tillräcligt med ström återstår. c : Batteriet tar snart slut. n : Batteriet behöver laddas. Batteriapacitet Temperatur Vid 23 C Vid 0 C Ingen blixt Cira 550 bilder Cira 470 bilder 50 % blixt Cira 440 bilder Cira 400 bilder Värdena ovan avser fotografering med ett fulladdat batteri LP-E8 men utan Live View-fotografering och baseras på CIPA:s (Camera & Imaging Products Association) teststandarder. Med batterihandgrepp BG-E8 går det att ta nästan dubbelt så många bilder, eftersom det innehåller två LP-E8-batterier. Om du använder alalisa AA/LR6-batterier an du ta cira 470 bilder vid 23 C med blixt och cira 270 bilder med 50 % blixt. 28 Antalet möjliga bilder minsas i nedanstående fall: Om du trycer ned avtrycaren halvvägs en längre stund. Om du ofta ativerar endast autofous utan att ta någon bild. Om du använder LCD-monitorn mycet. Om du använder objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator). Objetivet drivs av amerans batteri. Beroende på vilet objetiv som används an antalet möjliga bilder vara lägre. Information om batteriapacitet vid Live View-fotografering finns på sidan 109.

29 3 Ställa in datum och locslag När du slår på strömmen första gången eller om datum/locslag har återställts visas menybilden Dat/Kloc. Följ steg 3 och 4 för att ställa in datum/locslag. Observera att det datum/locslag som läggs till i bilderna baseras på den här inställningen. Kom ihåg att ställa in rätt datum/locslag. 1 Visa menyn. Tryc på nappen <M> för att visa menyn På flien [6] väljer du [Dat/ Kloc]. Tryc på nappen <U> för att välja flien [6]. Tryc på nappen <V> för att välja [Dat/ Kloc] och tryc sedan på <0>. Ställ in datum och locslag. Tryc på nappen <U> för att välja datum- eller locslagstal. Tryc på <0> så att <a> visas. Tryc på <V> för att ställa in talet och tryc sedan på <0>. (Återgår till b.) Stäng menybilden för inställning. Tryc på nappen <U> för att välja [OK] och tryc sedan på <0>. Datum/locslag ställs in. Tryc på nappen <M> för att återgå till visningen av fotograferingsinställningar. Inställningen för datum/locslag börjar när du trycer på <0> i steg 4. Om du förvarar ameran utan batteri eller om amerans batteri laddas ur an det hända att datum/locslag nollställs. Om det inträffar ställer du på nytt in datum/locslag. 29

30 3 Välja språ 1 2 Visa menyn. Tryc på nappen <M> för att visa menyn. Välj [SpråK] på flien [6]. Tryc på nappen <U> för att välja flien [6]. Tryc på <V> för att välja [SpråK] (tredje alternativet uppifrån) och tryc sedan på <0>. 3 Ställ in önsat språ. Tryc på nappen <V> för att välja språ och tryc sedan på <0>. Gränssnittssprået ändras. Tryc på nappen <M> för att återgå till visningen av fotograferingsinställningar. 30

31 Sätta i och ta ur SD-ortet De bilder du tar registreras på ett ort (säljs separat). Se till att ortets omopplare för srivsydd är ställd uppåt för att tillåta srivning/radering. Sätta i ortet Vred för srivsydd 1 2 Öppna lucan. Öppna lucan genom att föra den i pilarnas ritning. Sätt i ortet. Håll ortets etiettsida mot dig, så som bilden visar, och sjut in ortet tills det licar fast. 3 Stäng lucan. Stäng lucan och för den i pilens ritning tills den licar fast. När du ställer strömbrytaren i läget <1> visas det antal bilder du an ta på LCD-monitorn. Möjligt antal bilder Hur många bilder du an ta beror på ortets återstående apacitet, bildregistreringsvalitet, ISO-tal osv. Med menyalternativet [1 Utlös slutaren utan ort] inställt på [Avativera] glömmer du inte att sätta i ett ort (s. 138). 31

32 Sätta i och ta ur SD-ortet Ta ur ortet Åtomstlampa 1 2 Öppna lucan. Ställ strömbrytaren i läget <2>. Kontrollera att Registrerar... inte visas på LCD-monitorn. Kontrollera att åtomstlampan inte blinar och öppna sedan lucan. Ta ut ortet. Tryc försitigt in ortet och släpp sedan. Kortet ommer att stica ut. Dra ortet rat ut och stäng sedan lucan. 32 När åtomstlampan lyser eller blinar betyder det att bilder registreras på eller läses från ortet, raderas eller att data överförs. När åtomstlampan lyser eller blinar sa du aldrig göra något av följande. Om du gör det an bilddata sadas. Det an även sada ortet eller ameran. Öppna ortplatslucan. Ta ur batteriet. Saa ameran eller utsätta den för stötar. Om det redan finns bilder på ortet an det hända att bildnumreringen inte börjar på 0001 (s. 140). Vidrör inte ortets ontater med fingrarna eller metallobjet. Om ett felmeddelande relaterat till ortet visas på LCD-monitorn tar du ut ortet och sätter sedan i det igen. Om felet varstår använder du ett annat ort. Om du har möjlighet att överföra alla bilder på ortet till en dator gör du det och formaterar sedan ortet i ameran (s. 42). Då är det möjligt att ortet börjar fungera normalt igen.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 450D är en förstlassig digital enögd spegelreflexamera med en bildsensor på 12,20 megapixel. Kameran har många funtioner,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna Information om ditt loala Canon-ontor finns

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 50D är en digital spegelreflexamera med höga prestanda och högupplöst CMOS-sensor med 15,10 effetiva megapixels,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japan Europa, Afria och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederländerna CANON UK LTD For technical support, please

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK CANON INC. 30-2 Shimomaruo 3-chome, Ohta-u, Toyo 146-8501, Japani Eurooppa, Afria ja Lähi-itä CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Nederland CANON UK LTD For technical support, please contact

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Tac för att du har öpt en produt från Canon. EOS 350D DIGITAL är en avancerad digital ESR-amera med autofous som möjliggör mångsidig och snabb fotografering. Kameran

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Systemkamerorna i Nikon 1-serien ger dig ett helt nytt sätt att fånga livet i farten. De erbjuder en perfekt balans mellan kraft och precision i en nätt design så

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Ta första steget. you can

Ta första steget. you can Ta första steget you can Ta första steget Bildkvalitet En stor sensor i APS-C-storlek, 12-megapixels upplösning och 14-bitars DIGIC 4-bildhantering samverkar för att skapa en bildkvalitet som man bara

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Före du använder din pedometer

Före du använder din pedometer Instruktionsmanual Före du använder din pedometer Varning Undvik att ha pedometern i direkt solljus, - Undvik slag eller hög tryck mot LCD-displayen, - Använd inte vätskor för att rengöra pedometern, -

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!

Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Mer information PowerShot S90

Mer information PowerShot S90 Mer information PowerShot S90 Utskrift PowerShot S90 har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren kan skriva

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36

BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 Febertermometer för panna BRUKSANVISNING MODEL HV-T36 SE Förpackningens innehåll IR Febertermometer för panna Skyddslock Bruksanvisning Sensorskydd 1 st 1 st 1 st 3 st Bruksanvisning för IR Febertermometer

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt

Digital bild & sportfiske. Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Digital bild & sportfiske Lektion 1:1/5 Kameran funktioner och hur man exponerar rätt Från exponering till bild Det finns grovt räknat endast tre faktorer som påverkar den slutliga exponeringen. Från exponering

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Pressmeddelande. Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse 2009-09-01

Pressmeddelande. Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse 2009-09-01 2009-09-01 Pressmeddelande Canon presenterar EOS 7D innovativa tekniker och intuitiv konstruktion ger en ny fotoupplevelse Idag presenterar Canon den digitala systemkameran EOS 7D med en helt ny design

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com

Kollektionen. OFFICIAL PARTNER. Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se. Canon Inc www.canon.com OFFICIAL PARTNER Canon Svenska AB 169 88 Solna Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Canon Inc www.canon.com Canon Europa NV www.canon-europe.com Canon Digital Creators Contest 2004 Den internationella tävlingen

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer