ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboken."

Transkript

1 ANVÄNDARHANDBOK Snabbreferensguide och Programsnabbguide hittar du i slutet av den här handboen. SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

2 Inledning EOS 550D är en digital enögd spegelreflexamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med 18,0 effetiva megapixels, DIGIC 4, nio exata och snabba AF-punter, seriebildtagning med cira 3,7 b/s, Live View-fotografering och videoinspelning i Full HD (Full High-Definition). Kameran reagerar alltid snabbt vid fotografering, har många funtioner utveclade för avancerad fotografering samt många andra funtioner. Ta provbilder för att beanta dig med ameran Med en digitalamera an du omedelbart visa den bild du tagit. Samtidigt som du läser den här användarhandboen tar du några provbilder och ser hur de blir. Du får då en bättre förståelse för ameran. Genom att först läsa igenom avsnitten Säerhetsföresrifter (s. 233, 234) och Försitighetsåtgärder vid hantering (s. 12, 13) an du undvia misslycade bilder och olycor. Prova ameran innan du använder den och ansvarsfrisrivning Efter att du tagit en bild tittar du på den och ontrollerar att den har registrerats orret. Om bilderna inte an registreras eller hämtas till en dator på grund av fel på ameran eller minnesortet ansvarar inte Canon för eventuella förluster eller merarbete. Copyright Lagarna om copyright i ditt land an innehålla förbud mot användning av bilder på personer och vissa motiv annat än för privat bru. Lägg även märe till att fotografering för privat bru ocså an vara förbjudet, till exempel vid vissa offentliga framträdanden och utställningar. 2 Den här ameran är ompatibel med SD-minnesort, SDHCminnesort och SDXC-minnesort. I den här användarhandboen används bara ort för att hänvisa till alla dessa ort. * Kameran levereras inte med något ort för registrering av bilder. Det öper du separat.

3 Checlista för utrustning Innan du börjar ontrollerar du att följande levererades med ameran. Om något sanas ontatar du återförsäljaren. Kamera (med ögonmussla och amerahusloc) Batteri LP-E8 (med syddshölje) Batteriladdare LC-E8/LC-E8E* Bred rem EW-100DB III Gränssnittsabel AV-stereoabel AVC-DC400ST EOS DIGITAL Solution Dis (Programvara) EOS DIGITAL Software Instruction Manuals Dis Användarhandbo till ameran (det här häftet) * Batteriladdare LC-E8 eller LC-E8E medföljer. (LC-E8E levereras med nätabel.) Om du öpt paetet med medföljande objetiv ontrollerar du att objetivet finns med. Beroende på typen av paet med objetiv an även användarhandboen till objetivet finnas med. Se till att du inte tappar bort något av ovanstående föremål. 3

4 Så här läser du användarhandboen Symboler i den här användarhandboen <6> : Syftar på inmatningsratten. <V> <U> : Syftar på pilnapparna <S>. <0> : Syftar på inställningsnappen. 0, 9, 7, 8 : Anger att respetive funtion förblir ativ i 4, 6, 10 eller 16 seunder efter att du har släppt nappen. * Symboler och mareringar i den här handboen som anger amerans nappar, rattar och inställningar motsvarar symbolerna och mareringarna på ameran och på LCD-monitorn. 3 : Anger en funtion som du an ändra genom att tryca på nappen <M> och ändra inställningen. M : När symbolen visas uppe till höger på sidan betyder det att funtionen endast är tillgänglig med den reativa zonens metoder (s. 20). (s. **) : Hänvisning till sidor där du hittar mer information. : Tips och råd för bättre fotografering. : Råd vid problemlösning. : Varning i syfte att undvia problem vid fotografering. : Kompletterande information. Grundläggande förutsättningar Alla åtgärder som besrivs i den här användarhandboen förutsätter att strömbrytaren står i läget <1> (s. 27). Det förutsätts att alla menyinställningar och funtioner för egen programmering är inställda enligt grundinställningarna. I besrivningssyfte visar anvisningarna ameran med monterat objetiv av typen EF-S mm f/3,5-5,6 IS. 4

5 Kapitel I apitel 1 och 2 förlaras amerans grundfuntioner och fotograferingsproceduren för dig som använder ameran för första gången. 1 2 Inledning Grundläggande om ameran. Börja använda ameran 23 Grundläggande fotografering och bildvisning Fotografering med full automati för olia motiv Kreativ fotografering Grundläggande fotograferingsfuntioner för specifia motiv Avancerad fotografering Avancerade fotograferingsfuntioner. Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 107 Spela in videoscener 123 Pratisa funtioner Pratisa menybaserade funtioner. Bildvisning 155 Sriva ut bilder 175 Anpassa ameran 189 Övrig information Slutsidor: Snabbreferensguide och Programsnabbguide 243 5

6 Innehåll Inledning 2 Checlista för utrustning... 3 Så här läser du användarhandboen... 4 Kapitel... 5 Kortfattat innehåll Försitighetsåtgärder vid hantering Snabbguide Delarnas namn Börja använda ameran 23 Ladda batteriet Sätta i och ta ur batteriet Slå på strömmen Ställa in datum och locslag Välja språ Sätta i och ta ur SD-ortet Fästa och ta bort ett objetiv Om objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator) Grundfuntioner Q Använda diretontrollsärmen Menyhantering Formatera ortet Ändra LCD-monitorns visning Grundläggande fotografering och bildvisning 45 1 Fotografera med full automati Tenier med full automati Avativera blixten Fotografera porträtt Fotografera landsap Fotografera närbilder Fotografera rörliga motiv Fotografera porträtt på vällen C Fotografera med Creative Auto x Bildvisning... 58

7 Innehåll 3 Kreativ fotografering 59 d: Programautomati...60 Z: Ändra ISO-tal...62 D Använda den inbyggda blixten...64 E: Ändra autofousmetod...66 S Välja AF-punt...68 MF: Manuell fousering...69 i Bildserier...70 j Använda självutlösaren...71 Ställa in bildregistreringsvalitet...72 A Välja en bildstil Avancerad fotografering 77 s: Actionbilder...78 f: Ändra särpedjup...80 Särpedjupsontroll...82 a: Manuell exponering : Särpedjupsautomati...85 q Ändra ljusmätmetod...86 Oy Ställa in exponeringsompensation...87 Automatis exponeringsvariation...89 A Anpassa en bildstil...91 A Registrera en bildstil...94 Ställa in färgrymd...96 A AE-lås...97 A FE-lås...98 B: Ställa in vitbalans Vitbalansompensation Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) Korrigering av objetivets periferibelysning Undvia saningsosärpa

8 Innehåll Fotografera med LCD-monitorn (Live View-fotografering) 107 A Fotografera med LCD-monitorn Inställningar av fotograferingsfuntioner Ställa in fous med autofous Fousera manuellt Spela in videoscener 123 Spela in videoscener Inställningar av fotograferingsfuntioner Pratisa funtioner 137 Pratisa funtioner Stänga av pipsignalen Kortpåminnelse Ställa in bildvisningstid Ställa in tiden för automatis avstängning Ställa in LCD-monitorns ljusstyra Filnumreringsmetoder Automatis rotering av vertiala bilder B Kontrollera amerainställningar Återställa ameran till grundinställningarna Förhindra att LCD-monitorn stängs av automatist Ändra särmfärg för fotograferingsinställningar Ställa in blixten f Automatis sensorrengöring Lägga till data för dammborttagning Manuell sensorrengöring Bildvisning 155 HI Söa efter bilder snabbt u/y Förstorad bild b Rotera bilden Titta på videoscener Spela upp videoscener X Redigera första och sista scenen i en video

9 Innehåll Bildspel (automatis visning) Visa bilderna på TV:n K Sydda bilder L Radera bilder B Visning av fotograferingsinformation Sriva ut bilder 175 Förbereda utsrift wsriva ut Besära bilden W DPOF (Digital Print Order Format) Diretutsrift med DPOF Anpassa ameran 189 Ställa in funtioner för egen programmering Inställningar för egen programmering Registrera Min meny Ställa in information om copyright Övrig information 201 När autofous inte an användas Använda ett eluttag Fotografering med fjärrontroll Separata Speedlite Använda Eye-Fi-ort Tabell över funtionstillgänglighet efter fotograferingsmetod Menyinställningar Systemöversit Felsöningsguide Feloder Tenisa data Index Slutsidor: Snabbreferensguide och Programsnabbguide 243 9

10 Kortfattat innehåll Fotografering Fotografera automatist Fotografera bildserier s (baszonens metoder) s. 50, 53, 70 (i bildserier) Ta bilder av dig själv i en grupp Frysa rörelser Osarpa rörelser Osarp bagrund Håll bagrunden fouserad s. 71 (j självutlösare) s. 78 (s bländarautomati) s. 80 (f tidsautomati) Ställa in bildens ljusstyra (exponering) s. 87 (exponeringsompensation) Fotografera vid svagt ljus Fotografera utan blixt Fotografera fyrvererier nattetid Fotografera medan du tittar på LCD-monitorn Spela in videoscener s. 46, 62, 64 (D blixtfotografering) s. 49 (7 avstängd blixt) s. 84 (bulbexponering) s. 108 (A Live View-fotografering) s. 124 ( videoinspelning) Bildvalitet Fotografera med bildeffeter som stämmer överens med motivet s. 75 (välja en bildstil) 10

11 Göra en stor utsrift av bilden s. 72 (73, 83, 1) Ta många bilder s. 72 (76, 86) Fousering Ändra fouseringspunt Fotografera ett rörligt motiv s. 68 (S val av fouseringspunt) s. 53, 67 (AI Servo AF) Bildvisning Visa bilder med ameran Söa efter bilder snabbt Undvia att vitiga bilder oavsitligt tas bort Radera bilder som inte behövs Visa bilder på TV:n Ställa in LCD-ljusstyran s. 58 (x bildvisning) s. 156 (H indexbild) s. 170 (K bildsydd) s. 171 (L radera) s. 167 (video ut) s. 139 (LCD-ljusstyra) Sriva ut Enel utsrift av bilder s. 175 (diretutsrift) 11

12 Försitighetsåtgärder vid hantering Sötsel av ameran Kameran är ett precisionsinstrument. Tappa den inte och utsätt den inte för stötar. Kameran är inte vattentät och an inte användas under vatten. Om du råar tappa ameran i vatten sa du genast ta ontat med närmaste Canon Service Center. Tora av vattendroppar med en torr trasa. Om ameran har utsatts för salt luft torar du av den med en väl urvriden futig trasa. Placera aldrig ameran nära föremål som avger stara magnetisa fält, till exempel en magnet eller en elmotor. Undvi ocså att använda eller placera ameran nära föremål som avger stara radiovågor, till exempel en stor antenn. Stara magnetfält an orsaa felatig funtion hos ameran eller förstöra bilddata. Placera aldrig ameran på varma platser, till exempel i en bil i start solljus. Höga temperaturer an orsaa felfuntion hos ameran. Kameran innehåller eletronisa precisionsretsar. Försö aldrig ta isär ameran själv. Använd en gummiblåsa för att blåsa bort damm från objetiv, söare, reflexspegel och fouseringssiva. Använd inte rengöringsmedel som innehåller organisa lösningsmedel för att rengöra amerahus eller objetiv. Om smutsen är svår att få bort lämnar du ameran till närmaste Canon Service Center. Vidrör inte amerans eletrisa ontater med fingrarna. På så sätt förhindrar du att ontaterna orroderar. Korroderade ontater an orsaa felfuntion hos ameran. Om ameran flyttas hastigt från en all omgivning till ett varmt rum an ondens bildas på ameran och dess inre omponenter. Du undvier ondens genom att placera ameran i en försluten plastpåse där den får anpassa sig till den varmare temperaturen innan du tar ut den ur påsen. Använd inte ameran om det har bildats ondens på den. På så sätt undvier du att ameran sadas. Om det bildas ondens tar du bort objetivet och tar ut ortet och batteriet ur ameran. Vänta tills ondensen har dunstat innan du använder ameran igen. Om ameran inte sa användas på en tid tar du ur batteriet och förvarar ameran på en sval, torr och väl ventilerad plats. Även när du förvarar ameran sa du tryca ned avtrycaren några gånger då och då för att ontrollera att ameran fortfarande fungerar. Undvi att förvara ameran i närheten av frätande emialier, till exempel i ett mörrum eller emist laboratorium. Om ameran inte har använts under en tid provar du alla funtioner innan du använder den. Om du inte har använt ameran under en tid eller om du sa ta en vitig bild låter du antingen en Canon-återförsäljare ontrollera den eller ontrollerar själv att den fungerar som den sa. 12

13 Försitighetsåtgärder vid hantering LCD-monitor Trots att LCD-monitorn är tillverad med teni med mycet hög precision och över 99,99 % effetiva pixels så an det finnas ett fåtal döda pixels bland de återstående 0,01 % eller färre pixels. Döda pixels som till exempel bara visar svart eller rött är ingen felfuntion. De påverar inte registreringen av bilder. Om LCD-monitorn lämnas påslagen under en längre tid an särminbränning se, där du ser rester av det som visats. Det är emellertid endast tillfälligt och försvinner om du inte använder ameran under några dagar. I låga eller höga temperaturer an LCD-monitorns visning vera långsam eller se svart ut. Den återgår till det normala i rumstemperatur. Kort Observera följande för att sydda ortet och registrerade data på det: Tappa, böj eller blöt inte ned ortet. Hantera det varsamt och utsätt det inte för stötar eller vibrationer. Förvara inte och använd inte ortet i närheten av något med start magnetfält, t.ex. en TV, högtalare eller magnet. Undvi ocså platser med statis eletricitet. Placera inte ortet i start solljus eller nära en värmeälla. Förvara ortet i en as. Förvara inte ortet på varma, dammiga eller futiga platser. Objetiv När du tar loss objetivet från ameran sa du sätta på Kontater objetivlocet eller ställa objetivet med den bare änden uppåt, för att undvia repor på linsytor och eletrisa ontater. Försitighetsåtgärder vid långvarig användning Om du använder bildserier, Live View-fotografering eller videoinspelning under en längre tid an ameran bli mycet varm. Det är inget funtionsfel, men an orsaa lindriga brännsador på huden om du håller i ameran en längre tid. Om smuts som fastnar på sensorns framsida Förutom damm som ommer in i ameran an i vissa sällsynta fall smörjmedel från amerans inre omponenter lämna fläcar på sensorns framsida. I de fall då synliga fläcar blir var efter den automatisa sensorrengöringen reommenderas du att låta ett Canon Service Center rengöra sensorn. 13

14 Snabbguide 1 Sätt i batteriet. (s. 26) Information om hur du laddar batteriet finns på sidan Vit punt Röd punt Fäst objetivet. (s. 33) Passa in objetivets vita eller röda punt med amerans punt i motsvarande färg. 3 Ställ objetivets omopplare för fouseringsmetod i läget <AF> (autofous). (s. 33) 4 Öppna lucan och sätt i ett ort. (s. 31) Håll ortet med etietten ritad mot dig och sjut in ortet. 5 Ställ strömbrytaren i läget <1>. (s. 27) Om menybilden Dat/Kloc visas på LCD-monitorn går du till sidan

15 Snabbguide Ställ inställningsratten i läget <1> (Full automati). (s. 46) Alla nödvändiga amerainställningar görs automatist. Ställ in särpan på motivet. (s. 37) Titta i söaren och rita söarens mittparti över motivet. Tryc ned avtrycaren halvvägs så ställer ameran in särpan på motivet. Om den inbyggda blixten behöver användas fälls den upp automatist. Ta bilden. (s. 37) Du tar bilden genom att tryca ned avtrycaren helt. Visa bilden. (s. 138) Den tagna bilden visas i cira 2 se på LCD-monitorn. Om du vill visa bilden igen trycer du på nappen <x> (s. 58). Fotograferingsinställningarna som visas på LCD-monitorn stängs av när ditt öga närmar sig söaroularet. Mer information om att fotografera samtidigt som du tittar på LCD-monitorn finns på sidan 107. Information om hur du raderar en bild finns i Radera bilder (s. 171). 15

16 Delarnas namn Namnen i fetstil är de delar som nämns fram till avsnittet Grundläggande fotografering och bildvisning. Avtrycare (s. 37) Lampa för minsning av röda ögon/ självutlösare (s. 65/71) Fjärrontrollsensor (s. 106, 204) Handgrepp Inställningsratt (s. 20) Strömbrytare (s. 27) <Z> Knapp för ISO-tal (s. 62) <6> Inmatningsratt (s. 4) Inbyggd blixt/af-hjälpbelysning (s. 64/147) Punt för fastsättning av EF-objetiv (s. 33) Punt för fastsättning av EF-S-objetiv (s. 33) Blixtsynroniseringsontater Tillbehörsfäste (s. 206) <V> Filmplanmäre (s. 52) Fäste för bärrem (s. 23) Mirofon (s. 134) <D> Blixtnapp (s. 64) Spegel (s. 106, 153) Kontater (s. 13) Objetivfattning Låsstift för objetiv Kontatsydd Frigöringsnapp för objetiv (s. 34) Knapp för särpedjupsontroll (s. 82) Extern mirofon IN-ontat (s. 134) Fjärrontrollontat (s. 205) Ljud/video UT-/ digitalontat (s. 169, 176) Kamerahusloc (s. 33) HDMI mini UTontat (s. 167) 16

17 Delarnas namn Ögonmussla (s. 205) Söaroular Sensor för avstängd särm (s. 146) <B> Knapp för visning av fotograferingsinställningar (s. 44, 110, 126, 143, 173) <M> Menynapp (s. 40) Ratt för dioptriinställning (s. 36) <A> Knapp för Live Viewfotografering/videoinspelning (s. 108/124) <A/I> Knapp för AE-lås/FE-lås/ indexbild/förminsa (s. 97/98/156/158, 183) <S/u> Knapp för val av fouseringspunt/ förstoring (s. 68/158, 183) LCD-monitor (s. 40, 139) Högtalare (s. 162) Minnesortluca (s. 31) <O> Knapp för bländare/ exponeringsompensation (s. 83/87) Stativgänga <Q/l> Diretontrollnapp/ napp för diretutsrift (s. 38/181) <x> Bildvisningsnapp (s. 58) <0> Inställningsnapp (s. 40) Åtomstlampa (s. 32) Frigöringsnapp för batteriluca (s. 26) Batteriluca (s. 26) Uttag för nätaggregat (s. 203) <S> Pilnappar (s. 40) <WB> Knapp för val av vitbalans (s. 99) <XA> Knapp för val av bildstil (s. 75) <Yi/Q> Knapp för val av matningsmetod (s. 70, 71) <ZE> Knapp för val av autofousmetod (s. 66) <L> Raderingsnapp (s. 171) Kortplats (s. 31) 17

18 Delarnas namn Visning av fotograferingsinställningar Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation (s. 87) AEB-intervall (s. 89) Fotograferingsmetod * Visas vid användning av Eye-Fi-ort. Endast de inställningar som för tillfället används visas. 18 Bildstil (s. 75) Bildregistreringsvalitet (s. 72) 73 Stor/hög 83 Stor/normal 74 Medium/hög Vitbalans (s. 99) Q Auto W Dagsljus E Sugga R Moln Y Glödlampa U Lysrör I Blixt Slutartid 84 Medium/Normal 76 Liten/hög 86 Liten/normal 1 RAW 1+73 RAW+stor/hög Symbol för diretontroll (s. 38) O Egen 2 Vitbalansompensation (s. 101) B Vitbalansvariation (s. 102) Status för Eye-Fi-överföring* (s. 208) Batteriontroll (s. 28) zxcn Bländarvärde c Peare för inmatningsratt (s. 77) ISO-tal (s. 62) Exponeringsompensation för blixt (s. 88) Matningsmetod (s. 70, 71) u Enbild i Bildserier Q Självutlösare/ Fjärrontroll l Självutlösare: 2 se. q Självutlösare: Bildserier Återstående bilder Återstående bilder vid vitbalansvariation Självutlösarens tidsfördröjning Bulbexponeringstid Ljusmätmetod (s. 86) q Evaluerande ljusmätning w Utsnittsmätning r Spotmätning e Centrumvägd genomsnittsmätning Autofousmetod (s. 66) X One-Shot AF 9 AI Focus AF Z AI Servo AF g Högdagerprioritet (s. 194) Auto Lighting Optimizer (Auto ljusorrigering) (s. 103) Manuell fousering

19 Delarnas namn Söarinformation Fouseringssiva Spotmätningscirel Indiator för ativ AF-punt < > AF-punter <Z> ISO-tal <2> Vitbalansompensation <A> AE-lås/ AEB används <D> Uppladdad blixt Felatig FElåsvarning <e> Kort blixtsynroniseringstid (FP-blixt) <d> FE-lås/FEB används <y> Exponeringsompensation för blixt <o> Fouseringsindiator Maximalt antal bilder i en bildserie <0> Monorom fotografering ISO-tal <A> Högdagerprioritet Indiator för exponeringsnivå Exponeringsompensation AEB-intervall Indiator för tänd lampa för minsning av röda ögon Bländarvärde Slutartid Varning för fullt ort (FuLL) FE-lås (FEL) Varning för fel på ort (Err) Upptagen (busy) Varning för inget ort (Card) Inbyggd blixt laddas upp (D busy) Endast de inställningar som för tillfället används visas. 19

20 Delarnas namn Inställningsratt Inställningsratten omfattar baszonens metoder, reativa zonens metoder och videoinspelningsmetoden. Kreativa zonen Med de här metoderna får du större ontroll vid fotografering av olia motiv. d : Programautomati (s. 60) s : Bländarautomati (s. 78) f : Tidsautomati (s. 80) a : Manuell exponering (s. 83) 8: Särpedjupsautomati AE (s. 85) Baszonen Du behöver bara tryca på avtrycaren. Fotografering med full automati anpassad efter motivet. 1: Full automati (s. 46) C: Creative Auto (s. 55) 20 Bildzon 7: Avstängd blixt (s. 49) 2 : Porträtt (s. 50) 3: Landsap (s. 51) 4 : Närbild (s. 52) 5: Sport (s. 53) 6 : Kvällsporträtt (s. 54) : Videoinspelning (s. 123)

21 Delarnas namn Objetiv Objetiv utan avståndssala Fouseringsring (s. 69, 120) Omopplare för fouseringsmetod (s. 33) Zoomring (s. 34) Fäste för motljussydd (s. 231) Zoomlägesindex (s. 34) Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 231) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 35) Punt för fastsättning av objetiv (s. 33) Kontater (s. 13) Objetiv med avståndssala Fäste för motljussydd (s. 231) Omopplare för fouseringsmetod (s. 33) Zoomlägesindex (s. 34) Avståndssala Filtergänga (framtill på objetivet) (s. 231) Zoomring (s. 34) Fouseringsring (s. 69, 120) Omopplare för Image Stabilizer (bildstabilisator) (s. 35) Kontater (s. 13) Punt för fastsättning av objetiv (s. 33) 21

22 Delarnas namn Batteriladdare LC-E8 Laddare för batteri LP-E8 (s. 24). Batterifac Nätontat Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Laddaren sa installeras vertialt eller i golvläge. Batteriladdare LC-E8E Laddare för batteri LP-E8 (s. 24). Laddningslampa Lampa som tänds när batteriet är fulladdat Batterifac Nätabel Uttag för nätabel 22

23 1 Börja använda ameran I det här apitlet får du inledande anvisningar innan du börjar fotografera samt besrivningar av grundläggande amerafuntioner. Fästa remmen För in remmens ände nedifrån genom amerans remfäste. För den sedan genom remmens spänne enligt bilden. Dra åt så att remmen är spänd och ontrollera att remmen inte an lossna från spännet. Oularlocet sitter fast på remmen (s. 205). Oularloc 23

24 Ladda batteriet 1 Ta bort syddshöljet. 2 3 Sätt i batteriet. Anslut batteriet ordentligt så som bilden visar. Utför momenten i omvänd ordning när du tar ut batteriet. LC-E8 Ladda batteriet. För LC-E8 Fäll ut batteriladdarens stift enligt pilen och sätt dem i ett eluttag. För LC-E8E Anslut nätabeln till laddaren och LC-E8E sätt i ontaten i eluttaget. Laddningen börjar automatist och laddningslampan lyser orange. När batteriet är fulladdat tänds lampan för fulladdat batteri och lyser grön. Det tar cira 2 timmar att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 23 C. Hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och batteriets laddningsnivå. Av säerhetssäl tar laddningen längre tid (upp till 4 timmar) vid lägre temperaturer (6 C 10 C). 24

25 Ladda batteriet Tips om hur du använder batteriet och laddaren Ladda batteriet dagen före eller den dag du sa använda det. Även vid förvaring ommer ett laddat batteri gradvis att laddas ur och förlora i apacitet. När du laddat batteriet tar du bort det och opplar bort laddaren från eluttaget. När du inte använder ameran tar du bort batteriet. Om batteriet lämnas i ameran under en längre tid avges en liten ström vilet leder till att det laddas ur och att batteriapaciteten minsar. Förvara batteriet med syddshöljet på. Om du förvarar batteriet efter att det laddats upp an batteriets prestanda försämras. Batteriladdaren an användas i andra länder. Batteriladdaren är ompatibel med en strömälla på 100 V AC till 240 V AC 50/60 Hz. Vid behov ansluter du en strömadapter för respetive land eller område. Anslut inte någon bärbar spänningstransformator till batteriladdaren. Om du gör det an batteriladdaren sadas. Om batteriet snabbt laddas ur, även när det är fulladdat, har batteriet nått slutet på sin livslängd. Köp ett nytt batteri. Ladda inte något annat batteri än batteri LP-E8. Batteri LP-E8 är speciellt tillverat för Canon-produter. Om du använder det med en ice-ompatibel batteriladdare eller produt an det leda till fel eller olycor som Canon inte an hållas ansvariga för. 25

26 Sätta i och ta ur batteriet Sätta i batteriet Sätt i ett fulladdat batteri LP-E8 i ameran. 1 Öppna lucan till batterifacet. Sjut låsspaen i pilens ritning och öppna lucan. 2 Sätt i batteriet. Sätt i änden med batteriontaterna. Sjut in batteriet tills det fäster. 3 Stäng lucan. Tryc på lucan tills den stängs. Ta ur batteriet Öppna lucan och ta ur batteriet. Tryc på frigöringsnappen enligt pilen och ta ur batteriet. Var noga med att montera syddshöljet för att undvia ortslutning. 26 När du öppnar lucan till batterifacet bör du vara noga med att inte öppna den för mycet. Då an gångjärnen gå sönder.

27 Slå på strömmen Om menybilden för datum/locslag visas när du slår på strömbrytaren går du till sidan 29, där du an läsa mer om hur du ställer in datum/locslag. <1> : Kameran sätts på. <2> : Kameran är avstängd och går inte att använda. Ställ in det här läget när du inte använder ameran. Om automatis självrengöring av sensorn När strömbrytaren ställs i läget <1> eller <2> utförs sensorrengöringen automatist. Under sensorrengöringen visas <f> på LCD-monitorn. Det går till och med att fotografera under sensorrengöringen genom att tryca ned avtrycaren halvvägs (s. 37). Då stoppas sensorrengöringen och du an ta en bild. Om du slår på/stänger av strömbrytaren <1>/<2> flera gånger på ort tid är det inte säert att symbolen <f> visas. Det här är normalt och inte något problem. Om automatis avstängning För att spara batteriapacitet stängs ameran av automatist om den inte använts på cira 30 seunder. Om du vill starta ameran igen trycer du bara ned avtrycaren halvvägs (s. 37). Du an ändra tidsinställningen för automatis avstängning med menyalternativet [5 Autom avstängn] (s. 139). Om du ställer strömbrytaren i läget <2> medan en bild registreras på ortet visas [Registrerar...] och strömmen stängs av efter att ortet slutfört registreringen av bilden. 27

28 Slå på strömmen Kontrollera batteriladdningen När strömbrytaren står i läget <1> visas batteriladdningen som en av fyra nivåer: z : Batteriet har god laddning. x : Batteriet har något svag laddning, men tillräcligt med ström återstår. c : Batteriet tar snart slut. n : Batteriet behöver laddas. Batteriapacitet Temperatur Vid 23 C Vid 0 C Ingen blixt Cira 550 bilder Cira 470 bilder 50 % blixt Cira 440 bilder Cira 400 bilder Värdena ovan avser fotografering med ett fulladdat batteri LP-E8 men utan Live View-fotografering och baseras på CIPA:s (Camera & Imaging Products Association) teststandarder. Med batterihandgrepp BG-E8 går det att ta nästan dubbelt så många bilder, eftersom det innehåller två LP-E8-batterier. Om du använder alalisa AA/LR6-batterier an du ta cira 470 bilder vid 23 C med blixt och cira 270 bilder med 50 % blixt. 28 Antalet möjliga bilder minsas i nedanstående fall: Om du trycer ned avtrycaren halvvägs en längre stund. Om du ofta ativerar endast autofous utan att ta någon bild. Om du använder LCD-monitorn mycet. Om du använder objetivets Image Stabilizer (bildstabilisator). Objetivet drivs av amerans batteri. Beroende på vilet objetiv som används an antalet möjliga bilder vara lägre. Information om batteriapacitet vid Live View-fotografering finns på sidan 109.

29 3 Ställa in datum och locslag När du slår på strömmen första gången eller om datum/locslag har återställts visas menybilden Dat/Kloc. Följ steg 3 och 4 för att ställa in datum/locslag. Observera att det datum/locslag som läggs till i bilderna baseras på den här inställningen. Kom ihåg att ställa in rätt datum/locslag. 1 Visa menyn. Tryc på nappen <M> för att visa menyn På flien [6] väljer du [Dat/ Kloc]. Tryc på nappen <U> för att välja flien [6]. Tryc på nappen <V> för att välja [Dat/ Kloc] och tryc sedan på <0>. Ställ in datum och locslag. Tryc på nappen <U> för att välja datum- eller locslagstal. Tryc på <0> så att <a> visas. Tryc på <V> för att ställa in talet och tryc sedan på <0>. (Återgår till b.) Stäng menybilden för inställning. Tryc på nappen <U> för att välja [OK] och tryc sedan på <0>. Datum/locslag ställs in. Tryc på nappen <M> för att återgå till visningen av fotograferingsinställningar. Inställningen för datum/locslag börjar när du trycer på <0> i steg 4. Om du förvarar ameran utan batteri eller om amerans batteri laddas ur an det hända att datum/locslag nollställs. Om det inträffar ställer du på nytt in datum/locslag. 29

30 3 Välja språ 1 2 Visa menyn. Tryc på nappen <M> för att visa menyn. Välj [SpråK] på flien [6]. Tryc på nappen <U> för att välja flien [6]. Tryc på <V> för att välja [SpråK] (tredje alternativet uppifrån) och tryc sedan på <0>. 3 Ställ in önsat språ. Tryc på nappen <V> för att välja språ och tryc sedan på <0>. Gränssnittssprået ändras. Tryc på nappen <M> för att återgå till visningen av fotograferingsinställningar. 30

31 Sätta i och ta ur SD-ortet De bilder du tar registreras på ett ort (säljs separat). Se till att ortets omopplare för srivsydd är ställd uppåt för att tillåta srivning/radering. Sätta i ortet Vred för srivsydd 1 2 Öppna lucan. Öppna lucan genom att föra den i pilarnas ritning. Sätt i ortet. Håll ortets etiettsida mot dig, så som bilden visar, och sjut in ortet tills det licar fast. 3 Stäng lucan. Stäng lucan och för den i pilens ritning tills den licar fast. När du ställer strömbrytaren i läget <1> visas det antal bilder du an ta på LCD-monitorn. Möjligt antal bilder Hur många bilder du an ta beror på ortets återstående apacitet, bildregistreringsvalitet, ISO-tal osv. Med menyalternativet [1 Utlös slutaren utan ort] inställt på [Avativera] glömmer du inte att sätta i ett ort (s. 138). 31

32 Sätta i och ta ur SD-ortet Ta ur ortet Åtomstlampa 1 2 Öppna lucan. Ställ strömbrytaren i läget <2>. Kontrollera att Registrerar... inte visas på LCD-monitorn. Kontrollera att åtomstlampan inte blinar och öppna sedan lucan. Ta ut ortet. Tryc försitigt in ortet och släpp sedan. Kortet ommer att stica ut. Dra ortet rat ut och stäng sedan lucan. 32 När åtomstlampan lyser eller blinar betyder det att bilder registreras på eller läses från ortet, raderas eller att data överförs. När åtomstlampan lyser eller blinar sa du aldrig göra något av följande. Om du gör det an bilddata sadas. Det an även sada ortet eller ameran. Öppna ortplatslucan. Ta ur batteriet. Saa ameran eller utsätta den för stötar. Om det redan finns bilder på ortet an det hända att bildnumreringen inte börjar på 0001 (s. 140). Vidrör inte ortets ontater med fingrarna eller metallobjet. Om ett felmeddelande relaterat till ortet visas på LCD-monitorn tar du ut ortet och sätter sedan i det igen. Om felet varstår använder du ett annat ort. Om du har möjlighet att överföra alla bilder på ortet till en dator gör du det och formaterar sedan ortet i ameran (s. 42). Då är det möjligt att ortet börjar fungera normalt igen.

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-453-049-91(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Exempelfoto Meny Register 2013 Sony Corporation SE NEX-3N Anmärkningar om användningen av kameran Använda bruksanvisningen Klicka

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer