EXERGEN. Svenska. TemporalScanner TM. Korrekt temperatur via skonsam avläsning på pannan. Användarmanual för TAT Svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXERGEN. Svenska. TemporalScanner TM. Korrekt temperatur via skonsam avläsning på pannan. Användarmanual för TAT-5000. Svenska"

Transkript

1 EXERGEN TemporalScanner TM Korrekt temperatur via skonsam avläsning på pannan Svenska Användarmanual för TAT-5000 Svenska

2 Viktiga säkerhetsinstruktioner LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING När denna produkt används ska samtliga basala säkerhetsåtgärder iakttas, inklusive: Denna produkt ska endast användas för avsett användningsområde, enligt beskrivningen i denna manual. Mät inte temperaturen över ärrvävnad, öppna sår eller skrapsår. Drifttemperaturområde för denna produkt är 15,5 40 C ( F). Förvara alltid termometern på en ren och torr plats där den inte utsätts för kraftig kyla (-20 C/-4 F) eller värme (50 C/122 F). Termometern är inte stötsäker. Den får inte tappas eller utsättas för elektriska stötar. Får ej autoklaveras. Observera anvisningarna för rengöring och sterilisering som lämnas i denna manual. Använd inte termometern om den inte fungerar korrekt, om den har varit utsatt för temperaturer som är extrema, är skadad, har utsatts för elektriska stötar eller varit nedsänkt i vatten. Det finns inga delar som kan servas av användaren förutom batteriet, som ska bytas ut när det är svagt, enligt anvisningarna i denna manual. För service, reparationer eller justeringar, returnera termometern till Exergen. Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning. Om termometern används sällan ska batteriet tas ut så att skador på grund av läckage av kemikalier från batteriet undviks. Följ batteritillverkarens rekommendationer eller sjukhusets föreskrifter för bortskaffning av använda batterier. Ej lämplig för användning i närvaro av lätttändliga anestesiblandningar. Vid ytterligare frågor om termometerns användning eller skötsel, besök eller ring vår kundtjänst på +1 (617) SPARA DESSA ANVISNINGAR. 2

3 Schematisk beskrivning av Exergen TemporalScanner TAT-5000 Sondkona Sondlins Batteriutrymme 9-voltsbatteri PÅ-knapp Automatisk avstängning efter 30 sekunder (vid mätning inom kroppstemperaturområdet, annars 5 sekunder) Lucka till batteriutrymme 9-voltsbatteri Skruv till batterilucka LED-display F/C-omställare Introduktion till temperaturmätning över temporalisartären Temperaturmätning över temporalisartären, (TAT, Temporal artery thermometry), är en helt ny metod för temperaturmätning, som utnyttjar infraröd teknologi för att detektera den värme som på naturlig väg avges från hudytan. Dessutom inkorporerar denna metod ett patenterat arteriellt värmebalanssystem som automatiskt tar hänsyn till omgivningstemperaturens effekter på huden, vilket är av avgörande betydelse. Denna metod för temperaturmätning har visats ge förbättrade resultat och minskade kostnader genom noninvasiv mätning av kroppstemperaturen med en grad av klinisk noggrannhet som inte kan uppnås med någon annan temperaturmätningsmetod. Bekanta dig med instrumentet före användning Utföra mätning: Tryck in den röda knappen. Instrumentet skannar kontinuerligt efter den högsta temperaturen (toppvärdet) så länge knappen är intryckt. Klickljud: Varje snabbt klickljud anger en ökning till högre temperatur, ungefär som för en radardetektor. Långsamma klickljud anger att instrumentet fortfarande skannar, men inte hittar någon högre temperatur. Spara eller låsa ett värde: Värdet stannar kvar på displayen i 30 sekunder efter att knappen släpps upp. Om rumstemperaturen mäts stannar värdet kvar på displayen i endast 5 sekunder. Starta om instrumentet: Tryck in knappen för att starta om. Man behöver inte vänta tills displayen är tom. Termometern påbörjar omedelbart en ny skanning varje gång knappen trycks in. Alternativa ställen om det inte går att göra mätningen över temporalisartären eller bakom örat: Femoralisartären: för sonden långsamt över ljumsken. Arteria thoracica lateralis: skanna långsamt sida-till-sida i området ~mitt emellan axillen och mamillen. 3

4 2-stegs temperaturmätning på spädbarn Steg 1 Håll sonden så att den ligger helt an mot huden på pannans mitt och tryck in knappen. Håll den intryckt och för sonden långsamt tvärs över pannan mot hårfästet. Att förbättra mätningens noggrannhet på spädbarn Steg 2 Släpp upp knappen ta bort från huvudet och läs av. Det föredragna stället är området över temporalisartären. En mätning här är vanligtvis allt som behövs, förutom vid märkbar perspiration. Om temporalisartären är täckt kan området bakom örat vara ett alternativt ställe, om det är exponerat. Mät tvärs över pannan och inte ned längs sidan av ansiktet. Vid mittlinjen befinner sig temporalisartären ungefär 2 mm under ytan, men kan gå djupt under ytan vid sidan av ansiktet. För håret åt sidan om det täcker området som ska mätas. Stället som ska mätas måste vara exponerat. 3-stegs temperaturmätning på vuxna Steg 1 Föra över pannan. Håll sonden så att den ligger helt an mot huden på pannans mitt och tryck in knappen. Håll knappen intryckt och för sonden långsamt tvärs över pannan mot hårfästet. Att förbättra mätningens noggrannhet på vuxna Steg 2 Föra bakom örat. Håll knappen intryckt, lyft upp sonden från pannan, rör med sonden bakom örat halvvägs ned längs processus mastoideus och för den ned till den mjuka fördjupningen bakom öronloben. Steg 3 Släpp upp knappen och läs av. Mät endast översidan på en patient som ligger på sidan. Undersidan isoleras och hindrar värmen från att avges, vilket leder till falskt förhöjda temperaturvärden. Tänk på ett svettband. Mät tvärs över pannan och inte ned längs sidan av ansiktet. Vid mittlinjen befinner sig temporalisartären ungefär 2 mm under ytan, men kan gå djupt under ytan vid sidan av ansiktet. 4 Mät exponerad hud. För håret och luggen åt sidan om det täcker området som ska mätas.

5 Vanliga frågor Hur förhåller sig temperaturen från en temporal skanner till den inre kroppstemperaturen? Temperaturen från temporalisartären anses vara jämförbar med den inre kroppstemperaturen eftersom den har funnits vara lika exakt som temperaturen som mäts med en lungartär- och esofaguskateter, och lika exakt som en rektaltemperatur på en stabil patient. Tumregel: Rektaltemperaturen är ungefär 0,5 C (1 F) högre än en oral temperatur och 1 C (2 F) högre än en axillär temperatur. Det blir lätt att komma ihåg om du tänker på den inre kroppstemperaturen som en rektaltemperatur, och tillämpar samma protokoll som du skulle använda för en rektaltemperatur. Om du har en termometer som är markerad som arteriell/oral och har ett serienummer som börjar med O (standardmodeller börjar med A ) är den programmerad för att beräkna normal genomsnittlig nedkylningseffekt i munnen, och minskar automatiskt den högre arteriella temperaturen med det värdet. Med denna kalibrering kan sjukhuset upprätthålla befintliga protokoll för feberkurvor baserat på oral temperatur, och som resulterar i en avläsning som överensstämmer med en genomsnittlig oral normaltemperatur på 37 C (98,6 F), inom området 35,9 37,5 C (96,6 99,5 F) som hanteras nu. Vad ska jag göra om jag får ett onormalt högt eller lågt värde, hur bekräftar jag mitt värde? Upprepa mätningen med samma Temporal Scanner, ett korrekt värde är reproducerbart. Upprepa mätningen med en annan Temporal Scanner. Två Temporal Scanners med samma uppmätta värde bekräftar värdet. Sekventiell mätning på samma patient i snabb följd gör att huden kallnar. Det är bäst att vänta i cirka 30 sekunder tills huden återhämtar sig från den kalla sonden. Möjliga orsaker till onormala värden. Typ av onormal temperatur Möjlig orsak Smutsig lins Knappen släpps upp innan mätningen är klar Hjälpsamma råd Rengör lins eller scanner varannan vecka. Släpp upp knappen när mätningen är klar. Onormalt låg temperatur Mätning utförs med ett isomslag eller ett vått omslag på pannan Mätning av en totalt perspirerande patient Ta bort isomslaget eller det våta omslaget, vänta 2 minuter och mät temperaturen igen. Total perspiration omfattar perspiration vid området bakom örat och antyder att temperaturen sjunker snabbt. Använd vid dessa fall en alternativ metod för att mäta temperaturen tills patienten är torr och mätningen av temporalisartären kan upprepas. Onormalt hög temperatur Felaktig skanning ned längs sidan av ansiktet Allt som täcker mätområdet isolerar och hindrar värmen från att avges, vilket leder till falskt förhöjda temperaturvärden. Skanna tvärs över pannan. Temporalisartären ligger närmast huden i detta område. Bekräfta att mätstället nyligen inte har varit i kontakt med något som påverkar värmeisoleringen, som hattar, filtar eller hår. Skanna området som inte är täckt eller vänta cirka 30 sekunder tills det tidigare täckta området kommer i jämvikt med omgivningen. TABELL ÖVER DIAGNOSTISKA MEDDELANDEN PÅ DISPLAYEN I denna tabell sammanfattas de tillstånd som kan uppstå under användning av TemporalScanner och tillhörande meddelanden: Tillstånd Vad skärmen visar Område Hög uppmätt kroppstemperatur HI >43 o C (110 o F) Låg uppmätt kroppstemperatur LO <16 o C (61 o F) Hög omgivningstemperatur HI A >40 o C (104 o F) Låg uppmätt omgivningstemperatur LO A <16 o C (60 o F) Svagt batteri Urladdat batteri batt tom display Bearbetningsfel Err Starta om instrumentet. Returnera instrumentet till Exergen för reparation om felmeddelandet kvarstår. Skanning (normal funktion) SCAN 5

6 Skötsel och underhåll Batteri: Ett standard alkaliskt 9V-batteri räcker till cirka mätningar. ** Lösgör skruven längst ned på termometern när du behöver byta batteri och ta bort batteriluckan. Koppla bort det gamla batteriet och byt ut det med ett nytt som du sätter in på samma plats. Sätt tillbaka batteriluckan och skruva fast skruven. Använd endast alkaliska batterier av hög kvalitet. Hantering: TemporalScanner är designad och konstruerad enligt industrinormer vad gäller hållbarhet för att fungera problemfritt under en lång tid. Det är dock även ett optiskt högprecisionsinstrument och ska hanteras med samma omsorg som andra optiska precisionsinstrument, som t.ex. kameror och otoskop. Rengöring av höljet: Höljet på TemporalScanner kan torkas av med valfritt desinfektionsmedel godkänt för sjukhusbruk, inklusive klorinlösning. Rengöring av sensorlinsen: Vid normal användning är det enda underhåll som krävs att linsen i sondens ände hålls ren. Linsen är tillverkad av ett speciellt spegelliknande, belagt silikonmaterial som släpper igenom infraröd strålning. Smuts, fett eller fukt på linsen hindrar dock passagen av infraröd strålning och påverkar instrumentets noggrannhet. Rengör linsen regelbundet med en bomullspinne fuktad med en alkoholservett. Använd endast lätt kraft vid rengöringen så att linsen inte skadas. Vatten kan användas för att avlägsna eventuell kvarvarande film efter alkoholen. Klorinlösning eller andra rengöringslösningar får inte användas för rengöring av sensorlinsen. Sterilisering: Tack vare höljet av industrikvalitet och de elektroniska komponenternas design kan de helt säkert desinfekteras med alla godkända lösningar. Får ej nedsänkas i vätska. Får ej autoklaveras. RENGÖRINGS- ANVISNINGAR Kalibrering: Fabrikens kalibreringsdata installeras via en dator som kommunicerar med mikroprocessorn i TemporalScanner. Instrumentet självkalibreras automatiskt varje gång det slås på med användning av dessa data, och behöver aldrig omkalibreras. Om de uppmätta värdena är felaktiga bör instrumentet returneras för reparation. Se anvisningarna för returnering. Anvisningar för omställning till Fahrenheit eller Celsius TemporalScanner kan användas i antingen F eller C. TemporalScanner levereras förinställd enligt vad som väljs vid inköpstillfället. Det enda verktyg som behövs för omvandling mellan dessa enheter är en liten skruvmejsel. För omställning mellan F och C: Ta bort skruven längst ned på termometern och ta bort batteriluckan. Ta ut batteriet. Leta rätt på omställarkontakten till höger om batteriet (visas i figuren) och med spetsen på skruvmejseln för denna uppåt eller nedåt till önskad enhet. o F Omställare o C Ta bort skruvmejseln. Sätt tillbaka batteriet och batteriluckan. Reparation Om reparation krävs: Kontakta Exergen på +1 (617) eller för att få ett returneringsnummer, (RMAnummer, Return Materials Authorization Number). Markera försändelsens utsida samt fraktsedlarna med RMA-numret. Inkludera om möjligt en felbeskrivning. Skicka instrumentet till: Exergen Corporation 400 Pleasant Street Watertown, MA USA 6

7 *Specifikationer Klinisk noggrannhet Temperaturområde Arteriellt värmebalansområde för kroppstemperatur* Driftmiljö Upplösning Svarstid Batteriets livslängd Visad tid på skärm Storlek Vikt Skydd mot EMI och RFS Typ och storlek på display Konstruktionsmetod TAT-5000 ±0,2 ºF eller 0,1 ºC per ASTM E till 43 ºC (61 till 110 ºF ) 34,5 till 43 ºC (94 till 110 ºF) 16 till 40 ºC (60 till 104 ºF) 0,1 ºF eller ºC ~ 0,04 sekunder mätningar** 30 sekunder 5 cm x 20 cm x 3 cm (2,0 tum x 8,0 tum x 1,25 tum) 231 g (7,5 uns) Fullständig kopparbeläggning på insidan av höljet på insidan av höljet Stora ljusa lysdioder Slagbeständigt hölje för industriell drift Hermetiskt förseglat avkänningssystem Sond av rostfritt stål *Tillämpas automatiskt när temperaturen är inom området för normal kroppstemperatur, i annat fall avläses yttemperaturen. ** Ungefärligt antal mätningar vid skanning i 5 sekunder och avläsning av temperaturdisplayen i 3 sekunder innan termometern stängs av. EXERGEN Straight From the Heart o EXERGEN CORPORATION 400 PLEASANT STREET WATERTOWN, MA 02472, USA TEL +1 (617)

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager

Ti20. Användarhandbok. Thermal Imager Ti20 Thermal Imager Användarhandbok January 2006 (Swedish) 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Läs mer

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid

5.2 mmol BRUKSANVISNING. System för blodsockerkontroll. Påminn. Alternativ. 12:24 l 13.10. Före måltid System för blodsockerkontroll 12:24 l 13.10 5.2 mmol Före måltid L Påminn. Alternativ BRUKSANVISNING Använder Bayers Contour Next blodsockerteststickor AVSEDD ANVÄNDNING Bayers Contour Next USB-system

Läs mer

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad

KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad KING VISION VIDEOLARYNGOSKOP Handbok För användning tillsammans med standard- och kanalblad Bild 1 Produktöversikt och beskrivning King Vision videolaryngoskop är ett bärbart, batteridrivet, rigitt, digitalt

Läs mer

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet

ANVÄNDAR- HANDBOK. Masimo Rainbow SET. Signal Extraction Pulse CO-Oximeter. För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO. Rad-57m: med SpO 2 och SpMet ANVÄNDAR- HANDBOK Masimo Rainbow SET Signal Extraction Pulse CO-Oximeter För modellerna: Rad-57c: med SpO 2 och SpCO Rad-57m: med SpO 2 och SpMet Rad-57cm: med SpO 2, SpCO och SpMet Bruksanvisningen för

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK

Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Pulsoximetrar med signalextraktion ANVÄNDARHANDBOK Bruksanvisningen för Rad-8 är avsedd att ge nödvändig information för korrekt handhavande av alla modeller av Rad-8-pulsoximetern. Allmän kännedom om

Läs mer

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk.

Värmepump. (Köldmedel: R410A) Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida bruk. Värmepump (Köldmedel: R410A) Inomhusdel CS-PE9CKE CS-PE12CKE Utomhusdel CU-PE9CKE CU-PE12CKE Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar använda anläggningen. Spara anvisningarna för framtida

Läs mer

Modell R6 Bruksanvisning

Modell R6 Bruksanvisning PULSE D I A /min mmhg SYS mmhg SET MEM HEM-6000-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:05 PM Blodtrycksmätare för handleden Modell R6 Bruksanvisning SV HEM-6000-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28,

Läs mer

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359 Model 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service Manual November 1998 P/N 1980359 Modell 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service manual November 1998 P/N 1980359 Skicka till: Skriv

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA

Innehåll F E. d a I J K N O P Q R S T W X Y Z AA Innehåll c 1 F L 2 J b Tack för att du har köpt OMRON M3 digital automatisk blodtrycksmätare. OMRON M3 är en kompakt, helt automatisk blodtrycksmätare som fungerar enligt den oscillometriska principen.

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR OCH UNDERHÅLLSHANDBOK 1 Svenska Icare PRO (Modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK v1.1 01/12 SV 0044 Instrumentet överensstämmer med: Medicintekniska direktivet 93/42/EEG Canadian Medical Device

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV

Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok. 9207482 Utgåva 1 SV Nokia Bluetooth-headset BH-703 Användarhandbok 9207482 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-106W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer