SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen"

Transkript

1 SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse

2 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom år 7 Idrott för vuxna bredd och elit 9 Utveckling av SDF och föreningar 10 Årets SISU Utbildare 2010 och Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun 13 Topplistan, statistik och diagram 20 Årsredovisning Röstlängd för årsstämma SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box 384, Sollidenvägen Östersund Tfn Fax e-post 1

3 Ordföranden har ordet Vid årsmötet 2010 fick jag förtroendet att leda en dynamisk och initiativrik styrelse. Vi har tillsammans verkat och stött en skara entusiastiska och ambitiösa tjänstemän som tagit sig an de uppgifter som vi pekade ut i vår verksamhetsinriktning för För de år som gått kan jag konstatera att SISU är en utbildningsorganisation att räkna med, vi står oss väl i jämförelse med många andra bildningsförbund i länet. Även om vi minskade våra utbildningstimmar något under 2010 så hämtade vi hem det året därpå. Totalt sett följer vi Sverige i stort. Naturligtvis finns det skillnader i ett län som vårt, långa avstånd och ett av landets föreningstätaste län gör det inte alltid så enkelt att nå alla. Väl värt att lyfta fram är att vi under åren nått ut till fler ledare och att vi fortsättningsvis har en relativt stor andel utbildningstimmar inom kurs, process och utvecklingsarbete jämfört med resten av Sverige. Vårt arbete inom IFL och som riktar sig till organisationsledare har också fallit väl ut. Vad vi behöver bli starkare på är att nå ut med föreläsningar. Arbetet med att satsa på unga ledare och ledarförsörjning via Idrottslyftet har gett resultat, bland annat fick 103 föreningar extra medel för att arbeta med ledarrekrytering, värdegrundsarbete mm. Via Idrottslyftet har vi också fördelat några miljoner kronor för att öka utbudet av aktivitetsytor och näridrottsplatser för barn och unga. Värdegrundsarbetet och att nå ut med Idrotten vill har varit vägledande i verksamheten och jag bedömer vår förmåga att hantera frågor som jämställdhet, likabehandling och respekt på många sätt är avgörande för idrotten. Detta gäller både attraktionskraft och möjligheter att få ekonomiskt stöd för idrotten såväl från det offentliga som från sponsorer. Ett viktigt steg för barn och ungdomsverksamheten tog vi också genom det ungdomsråd som bildades. Här kommer många goda inspel och tankar - inte minst när det gäller unga ledare. Vi har också fortsatt arbetet för kombinationen idrott och utbildning - dels i samverkan med utbildningsorganisationer som Mittuniversitetet och Jämtlands Gymnasium men även genom att samverka med andra organisationer. Vi är också en viktig part i Nationellt Vintersportcentrum - där forskning är i fokus. SISUs utbildningsverksamhet har också varit kopplade till de samhällsnyttiga projekt som genomförts under perioden och naturligtvis varit en viktig komponent i den mängd arrangemang som genomförts i länet. Somliga med tydlig koppling till idrotten - andra där idrottens arenor varit viktiga utgångspunkter för mässor och andra mötesplatser. Det senaste tillskottet - SM-veckan föll väl ut. Här vill jag passa på att hedra de insatser som genomförts av föreningar och andra ideella krafter för ett så lyckat evenemang. Jag kan också konstatera att vårt arbete knyter samman idrottsrörelsen med en mängd andra organisationer i länet. På så sätt ser vi också hur vi växer som samhällsnyttig instans och aktivt bidrar till regional utveckling. En del i detta är också det idrottspolitiska arbete som vi genomför varje år i varje kommun, där vi bland annat lobbat för ett fortsatt momsfritt föreningsliv. Det nu avslutade verksamhetsåret har lett oss framåt och utgör en bra bas för att med ökad effektivitet utveckla länets idrottsrörelse samtidigt som vi har stora utmaningar framför oss. Avslutningsvis kan jag konstatera att de goda resultat som vi uppnått ska tillskrivas duktiga och kompetenta tjänstemän på vårt kansli, fantastiska idrottsledare och idrottsutövare i hela länet och en väl fungerande styrelse." Gun Jonsson 2

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna får härmed lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning för tiden 1 januari december Distriktsstyrelsens sammansättning Ordförande Gun Jonsson, Östersund 1:e Vice Ordförande Jan Bergström, Östersund 2:e Vice Ordförande Håkan Karlsson, Östersund Adj. Sekreterare/kassör Ledamöter Personalrepresentant Per Erik Rönnestrand, Ås Lena Daabach, Hede Eva Eriksson, Hede Emma Knutsson, Östersund Emma Svedberg, Östersund Johan Langhammer, Östersund Anders Andersson, Östersund Roger Ek, Östersund, Ås, Lotta Berglund, Frösön, (t o m ) Lena Jönsson, Frösön, (fr o m ) Revisorer Aukt. revisor Personlig Suppleant Aukt. revisor Personlig Suppleant Claes-Göran Carlsson, Östersund Malin Terneblad, Östersund Lars Magnusson, Östersund Pelle Lindberg, Östersund Valberedning Ordförande Ledamöter Sven Bertil Bengtsson, Östersund Gun Fahlander, Hammarstrand Leif Westergren, Östersund Leif Nilsson, Ytterhogdal Jane Mårtensson, Offerdal Personal anställd av SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsledare John Rune Wikén, Östersund Verksamhetsadministratör Lotta Berglund, Frösön (tom ) Verksamhetsadministratör Ammi Lundberg, Frösön (fr om ) Verksamhetsassistent Gunvor Harlin, Häggenås Verksamhetsassistent Berith Sillström, Östersund (fr o m ) Verksamhetsassistent Peter Winther, Östersund (fr o m ) Utbildningskonsulent Susanne Olsson, Östersund Utbildningskonsulent Peter Andersson, Östersund Utbildningskonsulent Leif Danielsson, Östersund Utbildningskonsulent Roger Ek, Ås Kurs och konferens Ulrika Jonsson, Ås (fr o m ) 3

5 Mål och resultat, utvärdering Vid årsmötet 2010 antog stämman en gemensam verksamhetsinriktning för både SISU Idrottsutbildarna och J-H Idrottsförbund. Verksamhetsinriktningen innehöll dels ett antal riktlinjer hur de båda organisationerna vill att idrotten i länet ska utformas, dels ett antal konkreta åtgärder för att uppfylla dessa men också ett antal kvantitativa verksamhetsmål (se nedan). Vad gäller de kvantitativa målen för 2011 hur de beräknats i samverkan mellan personal och styrelse. Vi gjorde en liten minskning totalt av antalet slutredovisade timmar 2010 jämfört med 2009 (hade timmar 2010 jämfört med st 2009) ökade vi istället med nästan 10% till timmar (ökningen ungefär som genomsnittet i Sverige) Kvantitativa verksamhetsmål inom våra verksamhetsformer: Lärgrupp Verksamhetsmål Resultat Kommentar 2010 Aktiva utb.tim st Inga stora skillnader utifrån målen med undantag 2011 Aktiva utb.tim st av att vi 2011 gjorde en ganska stor ökning vad 2010 Ledare utb.tim st gäller utbildning av ledare. Och till största delen 2011 Ledare utb.tim st berodde det på att antalet utbildningstimmar för aktivitetsledare ökade kraftigt. Jämfört med övriga Sverige har vi relativt liten andel utbildningstimmar inom lärgrupper jämfört med andra verksamhetsformer. Kurs Verksamhetsmål Resultat Kommentar 2010 Aktiva utb.tim st Lite färre redovisade timmar än målen. Antalet 2011 Aktiva utb.tim st utbildningstimmar för ledare ungefär lika 2010 och 2010 Ledare utb.tim st Fortfarande relativt stor andel av totala 2011 Ledare utb.tim st antalet utbildningstimmar i hela Sverige. Process/utvecklingsarbetet Verksamhetsmål Resultat Kommentar utb.tim. 699 st Process/utvecklingsarbete ungefär lika båda åren utb.tim. 622 st Här har vi också relativt stor andel av totalt antalet timmar jämfört med övriga Sverige (nästan 6%). Föreläsningar Mål Antal Resultat Kommentar st 143 st En liten minskning av antalet föreläsningar st 125 st jämfört med Fotbollen och ridsporten är de idrotter som genomfört flest föreläsningar. Sett till totala antalet i Sverige har vi relativt få föreläsningar. Kulturprogram Mål Antal Resultat Kommentar st 212 st Volymmässigt ingen stor skillnad mellan 2010 och st 207 st Stora andelen bland våra kulturarrangemang är forumteaterföreställningarna på våra fotbollskolor (ca 150 st/år). Finns en klar tendens under de senaste åren att antalet redovisade kulturarrangemang har minskat ganska mycket, men det är samma tendens i Sverige i övrigt. SF/MO-föreningar med verksamhet Mål Antal Resultat Kommentar: st 193 st Vi redovisade verksamhet i något färre SF/MO st 183 st föreningar 2011 än var det 194 föreningar i länet som sökt LOK-stöd där vi redovisade verksamhet i 130 av dessa dvs 67%. 4

6 Idrott för barn 0-12 år Barnidrottsforum Lördag 23 oktober 2010, inbjöds till forum med syfte att lyfta frågor för alla med ett engagemang och intresse av idrott för barn och ungdom. En heldag med forskare, idrottsstjärnor, kulturinslag och debatt. Allt för att lära, påverka och förbättra. Målet med detta var att få inspiration till hur vi ska få barn och ungdomar att tycka att idrott är roligt även när de kommer upp i åldrarna. En idrott där alla barn får vara med, så länge de vill och tycker att det är roligt, det var vårt huvudbudskap. I föreningarna pågår det väldigt mycket bra verksamhet, men vi får hela tiden signaler att man behöver verktyg för att ta tag i de här problemen. Det är många idrottande ungdomar som tycker att det är roligt, speciellt upp till 12 års ålder. Men därefter börjar de tappa glädjen och då kan det oftast vara något negativt som utvecklats under en längre tid. En punkt som togs upp vid forumet var vikten att låta ungdomar prova på många idrotter så länge det är möjligt. Barn måste få vara barn. Som ledare måste man vara medveten om barnens fysiologiska utveckling. Det är också viktigt att låta barnen själva välja vad de vill satsa på, det är inte ledarna som ska bestämma det. Under dagen föreläste Jenny Svender, Anders Isacsson, Martin Bengtsson, Thomas Rhodin, och Magnus Gustafsson. Dagen avslutades med en paneldebatt där alla var överens om att Glädjen är A och O inom idrotten. Mobbning och kränkning i idrotten 2011 satsade vi ännu hårdare med en konferens kring mobbning och kränkning. Johan Larsson från Rädda Barnens idrottsprojekt föreläste för ett 80 tal personer från länets idrottsföreningar med flera om mobbning och kränkningar inom idrotten och hur vi kan arbeta för att motverka detta. Frågorna är angelägna och finns med i vårt arbete med värdegrundsfrågorna. Johans tips! - INGRIP ALLTID om du ser en kränkande handling - VÅGA PRATA OM DET med andra ledarkollegor och föräldrar till barnen i gruppen Forumteater För 4:e och 5:e året genomfördes Forumteater hos några av våra fotbollsföreningar Ope IF, IFK Östersund och Frösö IF. Forumteater är ett teaterspel för de barn- och ungdomar som medverkar i fotbollsskolorna. Spelet går ut på att barnen för en stund lämnar sin fotbollsträning för att titta på ett teaterspel utfört av utbildade forumteaterledare som kan handla om mobbing, fusk, respekt, utanförskap, utslagning, droger mm. Barnen får sedan möjlighet att agera, muntligt eller kliva upp på scen för att komma med lösningar på den konflikt/problem de nyss tagit del av. Forumteatern har varit mycket uppskattat av alla inblandade och setts som ett viktigt inslag i den ordinarie fotbollsleken. 5

7 Tänk Till Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen och Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund har under de senaste två åren genomfört en stor satsning för fotbollsspelare i åldern år som heter Tänk Till. Tänk Till kan ses som ett värdegrundsarbete och det riktar sig till alla inblandade i ett lag; spelare, föräldrar, ledare och tränare. De som har valt att genomföra Tänk Till har träffats under en kväll för att först i grupper diskutera givna frågor och sedan tillsammans redovisa de svar man kommit fram till. Frågorna i materialet handlar om utanförskap, vinna till varje pris, toppning, kamratskap, glädje, bekräftelse mm. Till dags datum har ca 90/ca 130 lag genomfört Tänk Til. Responsen från de som genomfört detta har varit enbart positiva. De har sett detta som ett bra material att utgå ifrån för att hålla dessa frågor levande och aktuella hela tiden. Med den positiva respons som kommit fram av Tänk Till har vi nu också tagit fram ett Tänk Till-material för övriga lagsporter samt för individuella idrotter. FAIR GAMES Storsjöcupen har tagit fram en policy kallat FAIR GAMES och som visar den justa och rättvisa anda man vill ska genomsyra cupen och alla omkringarrangemang. Genom detta har man tydliggjort vilka förväntningar man har som cuparrangör på både spelare och ledare Värdegrundsarbete inom ishockey Länets ishockeyklubbar har kontinuerligt under ett flertal år arbetat med värdegrundsfrågor bland sina ishockeylag på ett bra sätt. Man har genomfört ett stort antal lärgrupper kring Fair play/respekt/attityd och dessa frågor har då diskuterats bland många ledare och ungdomar. Under 2011 genomförde Östersunds IK ett arbete kring Mobbing och kränkning under sin Sommarhockey Camp. 6

8 Idrott för ungdom år Ungdomsråd Under verksamhetsåret har ett nätverk av unga ledare bildat ett ungdomsråd som består av 8 ledamöter, 4 tjejer och 4 killar. Rådet har genomfört regelbundna möten och fått vissa frågeställningar från J-H Idrottsförbunds och SISU styrelse. En hel del aktiviteter har genomförts bl a inspirationsdag för gymnasieskolan och barnidrottsforumet Satsa Hårdare. Rådet har engagerat sig och jobbat en hel del med rekrytering av nya medlemmar. Ungdomsrådet har varit på studieresa till Norge, jobbat med Idrottslyftet Unga Ledare och Ledarcampen. De har representerat vår organisation bl a vid RIM i Uppsala, Hammerdals IF:s 90-års jubileum och på Ledarcampen i Munkviken. De har även varit remissinstans till vår styrelse. Idrottslyftet - Ledarförsörjning Begreppet ledarförsörjning innefattar arbete med att rekrytera, behålla och utbilda ledare. Vi ska också uppmärksamma och tillgodose att villkoren är lika för flickor/kvinnor och pojkar/män samt inkludera olika grupper i samhället. Även folkhälsomålen och barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del i vår verksamhet allt enligt regeringens direktiv. Under åren fick SISU Jämtland-Härjedalen ca kr att fördela bland länets idrottsföreningar. Som vanligt baseras storleken på dessa pengar på bl a länets samlade inrapporterade utbildningstimmar. Pengarna möjliggjorde för 103 st föreningar att få lite extra stöttning i bl a föreningsutveckling, IdrottOnline, ledarrekrytering, värdegrundsarbete, IFL-utbildning, kostnadsfritt deltagande i alla Plattformen utbildningar, föreläsningar och annat smått och gott. Arbetet med att hjälpa föreningar och förbund att arbeta fram en ledarförsörjningsplan pågår kontinuerligt. Planen ska beskriva och förklara hur de kan rekrytera, behålla, utbilda samt vårda sina ledare. I rekryteringen av nya ledare, främst då organisationsledare har vi tagit fram en ny modell som genomförts till dags datum hos 6 föreningar med fantastiskt resultat. Många nya ledare har rekryterats till dessa föreningar. Tanken är att detta ska vara just nya ledare, inte de som redan har många olika uppgifter i föreningen. Modellen bygger på att personerna får välja själva vad de vill hjälpa till med samt påverka sin arbetsbeskrivning utifrån kunskap, intresse, tid, livssituation mm. Idrottslyftet Unga Ledare Under 2010/2011 valde vi en mängd aktiviteter för att stimulera unga ledare. Vi har utbildat ca 100 unga ledare i Plattformen, haft ledarutbildning för Skol IF och satsat på att bilda ett ungdomsråd. Vi har genomfört en mentorskapssatsning i fotbollen, stått bakom en satsning på ungdomsskytte och gjort en film som förklarar hur gymnastiken tar hand om sina unga ledare. Att satsa på ungdomar som nya ledare inom idrotten är ett arbete som är oerhört viktigt och aldrig tar slut. Att utbilda unga ledare är vi ganska bra på men att sedan få dem att ta ledaruppdrag blir nästa stora utmaning. 7

9 Mentorskap i fotbollen Andra och sista året i en satsning för fotbollsföreningar att få flera unga ledare till sin verksamhet med hjälp av äldre mentorer. Ope IF, Norr Lit, Offerdals IF, Myssjö Oviken IF. Utbildning av utbildare Under försommaren har SISU skickat två utbildare på utbildning i Grundtränarutbildningen nivå 2 som arrangerades av SISU Riksorganisation. Därtill arrangerade SISU Jämtland-Härjedalen i början av hösten en utbildningsdag i Östersund för våra utbildare i Plattformen och Grundtränarutbildningen nivå 1. Plattformen Under 2011 har 60 personer valt att utbilda sig i ledarutbildningen Plattformen. Utbildningen har genomförts vid fyra tillfällen varav två arrangerades i Östersunds kommun och övriga i Krokoms respektive Åre kommun. Därtill har vi tvingats ställa in en utbildning i Krokoms- och Strömsunds kommuner på grund av för få deltagare. Grundtränarutbildningen nivå 1, GTU 1 Under året har vi hållit en utbildning i GTU 1 i Östersunds kommun samt tvingats ställa in en utbildning i Strömsunds kommun. Åtta personer utbildades, varav sju representerades av skidskytteföreningar. Vi bedömer våra möjligheter att genomföra denna utbildning som helt beroende av Skidskytteförbundets aktiva arbete och krav på att ledare/tränare genomgår denna utbildning. Vinnande val Hösten 2008 startade Interregprojektet Vinnande val, en folkhälsosatsning främst för ungdomar och vuxna i Jämtland- Härjedalen, Västernorrland och Nord Trøndelag. Deltagande organisationer har varit: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, Nord Trøndelags Idrettskrets, IOGT-NTO Jämtland och IOGT Midt Norge. Projektets huvudmål var att öka den fysiska aktiviteten och minska bruket av alkohol hos ungdomar och vuxna i Nordens gröna bälte. Under verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts i projektet: Basismästerskap är ett tävlingskoncept som vi svenskar fick lära sig oss från norska sidan. Tävlingen är en modell som ska uppmuntra skolungdomar att träna allsidigt (koordination, styrka, smidighet, kondition mm) och sedan delta i ett Basismästerskap där man mäter detta mot andra. Projektet valde ett upplägg som utgick från att varje individ genomförde Basisbanan två gånger och vinnaren blev den som kom närmast sin idealtid. Intresset för tävlingen var stort och många ungdomar från alla tre distrikten deltog. Basismästerskap och basisträning ingår numera som en träningsform under ämnet idrott och hälsa på deltagande skolor. 8

10 Idrott för vuxna bredd och elit Fysisk aktivitet på recept FaR. J-H Idrottsförbund har fortsatt en aktiv roll i enlighet med samverkansavtal med Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting, och koordinerat arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Under verksamhetsperioden har ytterligare 25 FaR-ledare utbildats under den FaR -ledarutbildning som arrangerats i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund har till dags datum utbildat ca 150 FaR -ledare. 64 aktiva aktörer har under perioden varit knutna till FaR och har erbjudit totalt ca 180 aktiviteter. Idrottsförbundet har under perioden kontinuerligt uppdaterat aktörernas aktivitetslistor för samtliga förskrivare i länet. Under året har prova-på kort erbjudits till hälsocentralerna i Östersunds kommun. Syftet med kortet är att användas vid förskrivning av FaR för att ge motivation/inspiration/möjlighet för mottagaren att prova på aktiviteter hos 5 aktörer 2 ggr. Utbildning för FaR -ledare i motiverande samtal genomfördes i samverkan med Västernorrlands IF i Sundsvall januari Inspiration och tematräffar har erbjudits till aktörer samt studiebesök hos aktör för förskrivare, bl a hos Bispgårdens IF. FaR FaR är en förkortning för Fysisk Aktivitet på Recept. Receptutfärdaren är hälso- och sjukvården medan receptmottagare är: Förening eller organisation som kan erbjuda verksamhet med ledare utbildade i enlighet med nationella rekommendationer. J-H Idrottsförbund har rollen att samordna föreningarnas aktiviteter samt tillsammans med SISU arrangera FaRledarutbildningar. Projektet Vinnande val genomförde en satsning på målgruppen vuxna vardagsmotion och hälsa i föreningens närmiljö med fokus på att öka utbudet av aktiviteter hos föreningar i glesbygden. Föreningsledare från Offerdals friskvårdsförening, PRO Strömsund, Strömsunds gymnastikförening, Hållands skidspårsförening, Järpens SK, Hallens SK, Häggenås SK och Föllinge IK deltog i projektet. Ledarna fick inspiration, kompetensutveckling i nya aktivitetsformer och utbyte med andra föreningsledare detta generade en ökning av aktivitetsutbudet med totalt 25% och antalet deltagare med 35%. Elitidrott Funktionärsutbildningar I vårt distrikt arrangeras varje år mängder av tävlingar, både stora och små. Att få stora idrottsarrangemang till länet har många positiva effekter. Distriktets föreningar har ett gott anseende när det gäller att anordna tävlingar. En förutsättning för detta är naturligtvis att det finns bra och duktiga funktionärer. Under åren har ett antal funktionär utbildats till en mängd olika idrottsarrangemang. Världscupen i Skidskytte, Storsjöcupen i fotboll, olika ishockeyturneringar är några av de arrangemang där SISU Idrottsutbildarna genomfört funktionärsutbildningar. 9

11 SDF- och föreningsutveckling SDF offensiven En satsning har genomförts för SDF:en i en trestegs modell (med start 2009), i syfte att utveckla SDF:en och med deras inspel göra en behovsanalys. Steg två, 14 juni 2010, med ca 30 deltagare handlade främst om att förbunden själva arbetade i grupper där de tog fram områden de skulle vilja utveckla i samarbete med J-H Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Behoven var många och man ville bl a ha hjälp med inriktning mot framtiden för större organisationer inom sitt SDF, teambildning, utbildning för styrelse och kommittéarbete, skapa informationsblad, funktionärsutbildning/arrangemangsutbildning, föreningsutveckling, mål, verksamhetsidé, handlingsplan, utvecklingshelg, söka bidrag, rekrytering av ledare och aktiva, arenautveckling, IdrottOnline/hemsidan, utbildning för administrativ personal (skatter, juridik, personalfrågor). Steg tre, 30 augusti 2011, med ett 40-tal deltagare från ca 20 idrotter. Denna gång hade SDF:en fått en hemläxa som bestod av att samråda med sina föreningar och diskutera vad de tyckte att verksamhetsinriktningen skulle innehålla. Önskemål efterfrågades om någon speciell satsning i sitt förbund hur de kommande mötesplatserna skall formas mellan SDF:en och J-H Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. En genomgång gjordes om vad som gjorts utifrån den gällande verksamhetsinriktningen samt vad som var på gång. I grupparbetsform lämnade deltagarna viktiga synpunkter och medskick gällande hur vi ännu bättre kan samverka, kommunicera, mötesformer etc. Resultatet av satsningen blev bra på vissa SDF där de hade en tydlig plan för behovet av hjälp. Däremot kom inte alla SDF ända fram i arbetet Personligt ledarutvecklingsprogram Personligt ledarutvecklingsprogram kallar vi den exklusiva utbildning vi genomförde för organisationsledare under Kursen var upplagd på fyra tillfällen à två dagar och konceptet och ledarna var tagna från näringslivet. Resultatet var mycket positivt och vi ser fram emot en fortsättning. Italienresa september 2010 Utbildnings- och utvecklingsdagar med Jämtland Basket Ungdom, OPE IF, Svegs IK, IFK Östersund, Östersunds IK, Frösö IF, J-H Fotbollsförbund och J-H Ishockeyförbund. Styrelseutbildningar Idrottens Föreningslära (IFL) Idrottens Föreningslära är ett utbildningsmaterial, (med organisationsledare som målgrupp), som nu funnits hos oss i något år. IFL har genomförts hos de föreningar/förbund som önskat detta, då i form av en ca 3 timmars föreläsning rörande IFL Grund, föreningskunskap, skatter och juridik samt föreningsrätt. Vid sidan av detta har vi varje höst genomfört en stor IFL-dag i Östersund med föreläsningar och valbara seminarier (ordförande, sekreterare, skatter, juridik samt Valberedning), en dag med mycket erfarenhetsutbyte som varit väldigt uppskattad av deltagarna. 10

12 Idrottspolitiska träffar, IPO Under 2011 har vi haft en diskussionsdialog med samtliga åtta kommuner i länet med fokus på uppföljning av dialogen som var under Det finns olika förutsättningar både ekonomiskt och personellt i kommunerna, men det som är gemensamt är att man värderar idrotten högt och att man för det första ser den som en viktig faktor ur ett folkhälsoperspektiv som blir viktigare för varje år som går. Samtliga kommuner ser också idrotten som en viktig kugge för den regionala utvecklingen, i stort som smått. Andra viktiga frågor är hur kommunerna skall börja se över sina och föreningarnas anläggningar ur ett miljöperspektiv för att kunna möta framtidens krav på miljöanpassningar. Värdegrundsfrågan samt hur vi kan behålla och öka det ideella ledarskapet var andra frågor som diskuterades. Idrottsservice IdrottOnline IdrottOnline underlättar administration och information i föreningen. IdrottOnline är ett antal kommunikations- och administrationsverktyg (moduler) som samtliga är webbaserade. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra. I IdrottOnline får föreningen helt utan kostnad en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet. I IdrottOnline kan föreningen dessutom söka Idrottslyft och specialförbunden handha sin tävlingsadministration. Under verksamhetsåren har utbildning bedrivits i modulen för Hemsida eller Administration (medlemsregister, LOK-stöd mm). Dessa utbildningar erbjuds i två nivåer, grund och fortsättning, men även specialanpassade kurser via SDF har genomförts. I vår nya utbildningsmodul, som även den finns i en föreningsversion i IdrottOnline, redovisades 12 kurser under 2011 samt att 5 föreningar genomförde fortbildning i form av lärgrupp. I stort sett alla verksamma idrottsföreningar i vårt distrikt använder idag någon av modulerna i IdrottOnline, vilket borde innebära ett fortsatt behov av utbildning. SEMN Kompetent Under augusti 2011 startade Socialfondsfinansierade projektet SEMN kompetent, där SISU Idrottsutbildarna är projektägare. Projektet syftar till att stärka anställda och få igång samverkan mellan organisationerna inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland, där idrotten ingår. De samverkande organisationer är Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, ABF Jämtlands län, Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län och Coompanion Jämtland. Projektet genomförs genom utbildningar spridda inom fyra huvudområden, värdegrund, affärsutveckling, processledarskap och omvärldsanalys. Under hösten genomfördes fyra utbildningar med inriktning sociala medier, från projektidé till verklighet, Vad använder ni datorn till och ekonomi och affärsutveckling. Projektet pågår till januari Läs gärna mer på 11

13 Årets SISU-utbildare Per Lönn IFK Östersund Per har under flera år sett och förstått vikten av ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna, dels för personlig utveckling men också i sin roll som organisationsledare inom IFK Östersund. Per är flitig deltagare på kurser, föreläsningar och andra arrangemang som SISU Idrottsutbildarna anordnar. Per har hela tiden en nära dialog med oss för att hitta former och se nya möjligheter att fortsätta utveckla sin förening, sina ledare och aktiva. Åsa Helander Ås IF/Bordtennis J-H Bordtennisförbund Åsa har de senaste åren jobbat målmedvetet med att få sina pingis-kamrater i Ås IF och J-H Bordtennisförbund att inse de positiva fördelarna med ett bra SISU-samarbete. Idag varvas det vardagliga utvecklingsarbetet i föreningen med en vårdande utbildningsresa för ledarna till Stockholm mm. Så tack vare Åsa har nu Ås IF bordtennis och J-H Bordtennisförbund hamnat på SISU-kartan. Vi är där när idrotten lär 12

14 Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun Bergs kommun Volymmässigt har verksamheten ökat i kommunen de två senaste åren. Framförallt har antalet utbildningstimmar för ledare ökat. Under 2010 och 2011 har föreningarna i kommunen jobbat en del med värderingsfrågor. Myssjö/Ovikens IF och Hackås IF har arbetat med materialet Tänk Till. Svenstaviks HK har arbetat med Respekt och Attityd. Fyra föreningar har arbetat fram en Alkohol- och drogpolicy inom projektet Vinnande Val (Hackås IF, Myrvikens Skol-IF, Myssjö/Ovikens IF och Rätans IF) Persåsens Skid- och kälkklubb utbildade sina funktionärer inför SM:et i kälkåkning via lärgrupper hos oss. Tre föreningar (Gräftåvallens SK, Myssjö/Ovikens IF och Rätans IF) har genomfört lite större processer när det gäller att utveckla sin förening. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Vi har gjort besök i 9 föreningar där vi gjort en nulägesanalys och diskuterat utvecklingsmöjligheter och framtidstankar. Under Idrottslyftet år 4 och 5 ( ) har från ledarförsörjning utbetalats totalt kr till 4 st föreningar. Kommunen har 34 st idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 14 st statligt LOKstöd 2011 dvs bedrev barn- och ungdomsverksamhet. Vi hade verksamhet i 9 av dessa Utb. timmar Utb. timmar Utb. timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Utvecklingsarbete Föreläsningar (antal) Kultur (antal) SISU Idrottsutbildarna har under samarbetat med: Bergs Gymnasium Skol-IF Bergs Idrottsklubb Gräftåvallens Skidklubb Hackås Idrottsförening Klövsjö IF Klövsjö-Vemdalens Golfklubb Myrvikens Skol-Idrottsförening Myssjö-Ovikens Idrottsförening Persåsens Skid- och KälkKlubb Rätans Idrottsförening Rätans Snöskoterklubb Svenstaviks Hockeyklubb Bräcke kommun Volymmässigt är det en lite vikande trend i kommunen vad gäller utbildningstimmar. Bräcke Polar Bears är den förening vi haft störst samarbete med där de framförallt under 2010 genomförde en hel del aktivutbildningar. Revsunds gymnastikförening har i lärgruppsform försökt utveckla några av sina motionsarrangemang. Sundsjö IF har arbetat fram en mycket fin och genomarbetad policy för sin verksamhet. Den innehåller både mål och riktlinjer för deras verksamhet men de har också tydliggjort vad som förväntas av spelare, ledare och föräldrar i föreningen. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Vi har gjort besök i 7 föreningar där vi gjort en nulägesanalys och diskuterat utvecklingsmöjligheter och framtidstankar. Kommunen har 21 st idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 7 st statligt LOKstöd 2011 dvs bedrev barn- och ungdomsverksamhet. Vi hade verksamhet i 6 av dessa. 13

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2012 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till idrottsgalan: s B Omslagsbild: Håkan Håkansson, Blekinge Fotbollförbund

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Blekinge Idrottsförbund 2009

Blekinge Idrottsförbund 2009 Blekinge Idrottsförbund 2009 Samla dina försäkringar och få rabatt! Vi hjälper dig gärna. Ring 0771-950 950 eller gå in på folksam.se/kombirabatt folksam.se/kombirabatt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Omslagsbild:

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer