SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen"

Transkript

1 SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse

2 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Mål och resultat 5 Idrott för barn 0-12 år 6 Idrott för ungdom år 7 Idrott för vuxna bredd och elit 9 Utveckling av SDF och föreningar 10 Årets SISU Utbildare 2010 och Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun 13 Topplistan, statistik och diagram 20 Årsredovisning Röstlängd för årsstämma SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box 384, Sollidenvägen Östersund Tfn Fax e-post 1

3 Ordföranden har ordet Vid årsmötet 2010 fick jag förtroendet att leda en dynamisk och initiativrik styrelse. Vi har tillsammans verkat och stött en skara entusiastiska och ambitiösa tjänstemän som tagit sig an de uppgifter som vi pekade ut i vår verksamhetsinriktning för För de år som gått kan jag konstatera att SISU är en utbildningsorganisation att räkna med, vi står oss väl i jämförelse med många andra bildningsförbund i länet. Även om vi minskade våra utbildningstimmar något under 2010 så hämtade vi hem det året därpå. Totalt sett följer vi Sverige i stort. Naturligtvis finns det skillnader i ett län som vårt, långa avstånd och ett av landets föreningstätaste län gör det inte alltid så enkelt att nå alla. Väl värt att lyfta fram är att vi under åren nått ut till fler ledare och att vi fortsättningsvis har en relativt stor andel utbildningstimmar inom kurs, process och utvecklingsarbete jämfört med resten av Sverige. Vårt arbete inom IFL och som riktar sig till organisationsledare har också fallit väl ut. Vad vi behöver bli starkare på är att nå ut med föreläsningar. Arbetet med att satsa på unga ledare och ledarförsörjning via Idrottslyftet har gett resultat, bland annat fick 103 föreningar extra medel för att arbeta med ledarrekrytering, värdegrundsarbete mm. Via Idrottslyftet har vi också fördelat några miljoner kronor för att öka utbudet av aktivitetsytor och näridrottsplatser för barn och unga. Värdegrundsarbetet och att nå ut med Idrotten vill har varit vägledande i verksamheten och jag bedömer vår förmåga att hantera frågor som jämställdhet, likabehandling och respekt på många sätt är avgörande för idrotten. Detta gäller både attraktionskraft och möjligheter att få ekonomiskt stöd för idrotten såväl från det offentliga som från sponsorer. Ett viktigt steg för barn och ungdomsverksamheten tog vi också genom det ungdomsråd som bildades. Här kommer många goda inspel och tankar - inte minst när det gäller unga ledare. Vi har också fortsatt arbetet för kombinationen idrott och utbildning - dels i samverkan med utbildningsorganisationer som Mittuniversitetet och Jämtlands Gymnasium men även genom att samverka med andra organisationer. Vi är också en viktig part i Nationellt Vintersportcentrum - där forskning är i fokus. SISUs utbildningsverksamhet har också varit kopplade till de samhällsnyttiga projekt som genomförts under perioden och naturligtvis varit en viktig komponent i den mängd arrangemang som genomförts i länet. Somliga med tydlig koppling till idrotten - andra där idrottens arenor varit viktiga utgångspunkter för mässor och andra mötesplatser. Det senaste tillskottet - SM-veckan föll väl ut. Här vill jag passa på att hedra de insatser som genomförts av föreningar och andra ideella krafter för ett så lyckat evenemang. Jag kan också konstatera att vårt arbete knyter samman idrottsrörelsen med en mängd andra organisationer i länet. På så sätt ser vi också hur vi växer som samhällsnyttig instans och aktivt bidrar till regional utveckling. En del i detta är också det idrottspolitiska arbete som vi genomför varje år i varje kommun, där vi bland annat lobbat för ett fortsatt momsfritt föreningsliv. Det nu avslutade verksamhetsåret har lett oss framåt och utgör en bra bas för att med ökad effektivitet utveckla länets idrottsrörelse samtidigt som vi har stora utmaningar framför oss. Avslutningsvis kan jag konstatera att de goda resultat som vi uppnått ska tillskrivas duktiga och kompetenta tjänstemän på vårt kansli, fantastiska idrottsledare och idrottsutövare i hela länet och en väl fungerande styrelse." Gun Jonsson 2

4 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SISU Idrottsutbildarna får härmed lämna redogörelse för verksamhet och förvaltning för tiden 1 januari december Distriktsstyrelsens sammansättning Ordförande Gun Jonsson, Östersund 1:e Vice Ordförande Jan Bergström, Östersund 2:e Vice Ordförande Håkan Karlsson, Östersund Adj. Sekreterare/kassör Ledamöter Personalrepresentant Per Erik Rönnestrand, Ås Lena Daabach, Hede Eva Eriksson, Hede Emma Knutsson, Östersund Emma Svedberg, Östersund Johan Langhammer, Östersund Anders Andersson, Östersund Roger Ek, Östersund, Ås, Lotta Berglund, Frösön, (t o m ) Lena Jönsson, Frösön, (fr o m ) Revisorer Aukt. revisor Personlig Suppleant Aukt. revisor Personlig Suppleant Claes-Göran Carlsson, Östersund Malin Terneblad, Östersund Lars Magnusson, Östersund Pelle Lindberg, Östersund Valberedning Ordförande Ledamöter Sven Bertil Bengtsson, Östersund Gun Fahlander, Hammarstrand Leif Westergren, Östersund Leif Nilsson, Ytterhogdal Jane Mårtensson, Offerdal Personal anställd av SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsledare John Rune Wikén, Östersund Verksamhetsadministratör Lotta Berglund, Frösön (tom ) Verksamhetsadministratör Ammi Lundberg, Frösön (fr om ) Verksamhetsassistent Gunvor Harlin, Häggenås Verksamhetsassistent Berith Sillström, Östersund (fr o m ) Verksamhetsassistent Peter Winther, Östersund (fr o m ) Utbildningskonsulent Susanne Olsson, Östersund Utbildningskonsulent Peter Andersson, Östersund Utbildningskonsulent Leif Danielsson, Östersund Utbildningskonsulent Roger Ek, Ås Kurs och konferens Ulrika Jonsson, Ås (fr o m ) 3

5 Mål och resultat, utvärdering Vid årsmötet 2010 antog stämman en gemensam verksamhetsinriktning för både SISU Idrottsutbildarna och J-H Idrottsförbund. Verksamhetsinriktningen innehöll dels ett antal riktlinjer hur de båda organisationerna vill att idrotten i länet ska utformas, dels ett antal konkreta åtgärder för att uppfylla dessa men också ett antal kvantitativa verksamhetsmål (se nedan). Vad gäller de kvantitativa målen för 2011 hur de beräknats i samverkan mellan personal och styrelse. Vi gjorde en liten minskning totalt av antalet slutredovisade timmar 2010 jämfört med 2009 (hade timmar 2010 jämfört med st 2009) ökade vi istället med nästan 10% till timmar (ökningen ungefär som genomsnittet i Sverige) Kvantitativa verksamhetsmål inom våra verksamhetsformer: Lärgrupp Verksamhetsmål Resultat Kommentar 2010 Aktiva utb.tim st Inga stora skillnader utifrån målen med undantag 2011 Aktiva utb.tim st av att vi 2011 gjorde en ganska stor ökning vad 2010 Ledare utb.tim st gäller utbildning av ledare. Och till största delen 2011 Ledare utb.tim st berodde det på att antalet utbildningstimmar för aktivitetsledare ökade kraftigt. Jämfört med övriga Sverige har vi relativt liten andel utbildningstimmar inom lärgrupper jämfört med andra verksamhetsformer. Kurs Verksamhetsmål Resultat Kommentar 2010 Aktiva utb.tim st Lite färre redovisade timmar än målen. Antalet 2011 Aktiva utb.tim st utbildningstimmar för ledare ungefär lika 2010 och 2010 Ledare utb.tim st Fortfarande relativt stor andel av totala 2011 Ledare utb.tim st antalet utbildningstimmar i hela Sverige. Process/utvecklingsarbetet Verksamhetsmål Resultat Kommentar utb.tim. 699 st Process/utvecklingsarbete ungefär lika båda åren utb.tim. 622 st Här har vi också relativt stor andel av totalt antalet timmar jämfört med övriga Sverige (nästan 6%). Föreläsningar Mål Antal Resultat Kommentar st 143 st En liten minskning av antalet föreläsningar st 125 st jämfört med Fotbollen och ridsporten är de idrotter som genomfört flest föreläsningar. Sett till totala antalet i Sverige har vi relativt få föreläsningar. Kulturprogram Mål Antal Resultat Kommentar st 212 st Volymmässigt ingen stor skillnad mellan 2010 och st 207 st Stora andelen bland våra kulturarrangemang är forumteaterföreställningarna på våra fotbollskolor (ca 150 st/år). Finns en klar tendens under de senaste åren att antalet redovisade kulturarrangemang har minskat ganska mycket, men det är samma tendens i Sverige i övrigt. SF/MO-föreningar med verksamhet Mål Antal Resultat Kommentar: st 193 st Vi redovisade verksamhet i något färre SF/MO st 183 st föreningar 2011 än var det 194 föreningar i länet som sökt LOK-stöd där vi redovisade verksamhet i 130 av dessa dvs 67%. 4

6 Idrott för barn 0-12 år Barnidrottsforum Lördag 23 oktober 2010, inbjöds till forum med syfte att lyfta frågor för alla med ett engagemang och intresse av idrott för barn och ungdom. En heldag med forskare, idrottsstjärnor, kulturinslag och debatt. Allt för att lära, påverka och förbättra. Målet med detta var att få inspiration till hur vi ska få barn och ungdomar att tycka att idrott är roligt även när de kommer upp i åldrarna. En idrott där alla barn får vara med, så länge de vill och tycker att det är roligt, det var vårt huvudbudskap. I föreningarna pågår det väldigt mycket bra verksamhet, men vi får hela tiden signaler att man behöver verktyg för att ta tag i de här problemen. Det är många idrottande ungdomar som tycker att det är roligt, speciellt upp till 12 års ålder. Men därefter börjar de tappa glädjen och då kan det oftast vara något negativt som utvecklats under en längre tid. En punkt som togs upp vid forumet var vikten att låta ungdomar prova på många idrotter så länge det är möjligt. Barn måste få vara barn. Som ledare måste man vara medveten om barnens fysiologiska utveckling. Det är också viktigt att låta barnen själva välja vad de vill satsa på, det är inte ledarna som ska bestämma det. Under dagen föreläste Jenny Svender, Anders Isacsson, Martin Bengtsson, Thomas Rhodin, och Magnus Gustafsson. Dagen avslutades med en paneldebatt där alla var överens om att Glädjen är A och O inom idrotten. Mobbning och kränkning i idrotten 2011 satsade vi ännu hårdare med en konferens kring mobbning och kränkning. Johan Larsson från Rädda Barnens idrottsprojekt föreläste för ett 80 tal personer från länets idrottsföreningar med flera om mobbning och kränkningar inom idrotten och hur vi kan arbeta för att motverka detta. Frågorna är angelägna och finns med i vårt arbete med värdegrundsfrågorna. Johans tips! - INGRIP ALLTID om du ser en kränkande handling - VÅGA PRATA OM DET med andra ledarkollegor och föräldrar till barnen i gruppen Forumteater För 4:e och 5:e året genomfördes Forumteater hos några av våra fotbollsföreningar Ope IF, IFK Östersund och Frösö IF. Forumteater är ett teaterspel för de barn- och ungdomar som medverkar i fotbollsskolorna. Spelet går ut på att barnen för en stund lämnar sin fotbollsträning för att titta på ett teaterspel utfört av utbildade forumteaterledare som kan handla om mobbing, fusk, respekt, utanförskap, utslagning, droger mm. Barnen får sedan möjlighet att agera, muntligt eller kliva upp på scen för att komma med lösningar på den konflikt/problem de nyss tagit del av. Forumteatern har varit mycket uppskattat av alla inblandade och setts som ett viktigt inslag i den ordinarie fotbollsleken. 5

7 Tänk Till Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen och Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund har under de senaste två åren genomfört en stor satsning för fotbollsspelare i åldern år som heter Tänk Till. Tänk Till kan ses som ett värdegrundsarbete och det riktar sig till alla inblandade i ett lag; spelare, föräldrar, ledare och tränare. De som har valt att genomföra Tänk Till har träffats under en kväll för att först i grupper diskutera givna frågor och sedan tillsammans redovisa de svar man kommit fram till. Frågorna i materialet handlar om utanförskap, vinna till varje pris, toppning, kamratskap, glädje, bekräftelse mm. Till dags datum har ca 90/ca 130 lag genomfört Tänk Til. Responsen från de som genomfört detta har varit enbart positiva. De har sett detta som ett bra material att utgå ifrån för att hålla dessa frågor levande och aktuella hela tiden. Med den positiva respons som kommit fram av Tänk Till har vi nu också tagit fram ett Tänk Till-material för övriga lagsporter samt för individuella idrotter. FAIR GAMES Storsjöcupen har tagit fram en policy kallat FAIR GAMES och som visar den justa och rättvisa anda man vill ska genomsyra cupen och alla omkringarrangemang. Genom detta har man tydliggjort vilka förväntningar man har som cuparrangör på både spelare och ledare Värdegrundsarbete inom ishockey Länets ishockeyklubbar har kontinuerligt under ett flertal år arbetat med värdegrundsfrågor bland sina ishockeylag på ett bra sätt. Man har genomfört ett stort antal lärgrupper kring Fair play/respekt/attityd och dessa frågor har då diskuterats bland många ledare och ungdomar. Under 2011 genomförde Östersunds IK ett arbete kring Mobbing och kränkning under sin Sommarhockey Camp. 6

8 Idrott för ungdom år Ungdomsråd Under verksamhetsåret har ett nätverk av unga ledare bildat ett ungdomsråd som består av 8 ledamöter, 4 tjejer och 4 killar. Rådet har genomfört regelbundna möten och fått vissa frågeställningar från J-H Idrottsförbunds och SISU styrelse. En hel del aktiviteter har genomförts bl a inspirationsdag för gymnasieskolan och barnidrottsforumet Satsa Hårdare. Rådet har engagerat sig och jobbat en hel del med rekrytering av nya medlemmar. Ungdomsrådet har varit på studieresa till Norge, jobbat med Idrottslyftet Unga Ledare och Ledarcampen. De har representerat vår organisation bl a vid RIM i Uppsala, Hammerdals IF:s 90-års jubileum och på Ledarcampen i Munkviken. De har även varit remissinstans till vår styrelse. Idrottslyftet - Ledarförsörjning Begreppet ledarförsörjning innefattar arbete med att rekrytera, behålla och utbilda ledare. Vi ska också uppmärksamma och tillgodose att villkoren är lika för flickor/kvinnor och pojkar/män samt inkludera olika grupper i samhället. Även folkhälsomålen och barnrättsperspektivet ska vara en naturlig del i vår verksamhet allt enligt regeringens direktiv. Under åren fick SISU Jämtland-Härjedalen ca kr att fördela bland länets idrottsföreningar. Som vanligt baseras storleken på dessa pengar på bl a länets samlade inrapporterade utbildningstimmar. Pengarna möjliggjorde för 103 st föreningar att få lite extra stöttning i bl a föreningsutveckling, IdrottOnline, ledarrekrytering, värdegrundsarbete, IFL-utbildning, kostnadsfritt deltagande i alla Plattformen utbildningar, föreläsningar och annat smått och gott. Arbetet med att hjälpa föreningar och förbund att arbeta fram en ledarförsörjningsplan pågår kontinuerligt. Planen ska beskriva och förklara hur de kan rekrytera, behålla, utbilda samt vårda sina ledare. I rekryteringen av nya ledare, främst då organisationsledare har vi tagit fram en ny modell som genomförts till dags datum hos 6 föreningar med fantastiskt resultat. Många nya ledare har rekryterats till dessa föreningar. Tanken är att detta ska vara just nya ledare, inte de som redan har många olika uppgifter i föreningen. Modellen bygger på att personerna får välja själva vad de vill hjälpa till med samt påverka sin arbetsbeskrivning utifrån kunskap, intresse, tid, livssituation mm. Idrottslyftet Unga Ledare Under 2010/2011 valde vi en mängd aktiviteter för att stimulera unga ledare. Vi har utbildat ca 100 unga ledare i Plattformen, haft ledarutbildning för Skol IF och satsat på att bilda ett ungdomsråd. Vi har genomfört en mentorskapssatsning i fotbollen, stått bakom en satsning på ungdomsskytte och gjort en film som förklarar hur gymnastiken tar hand om sina unga ledare. Att satsa på ungdomar som nya ledare inom idrotten är ett arbete som är oerhört viktigt och aldrig tar slut. Att utbilda unga ledare är vi ganska bra på men att sedan få dem att ta ledaruppdrag blir nästa stora utmaning. 7

9 Mentorskap i fotbollen Andra och sista året i en satsning för fotbollsföreningar att få flera unga ledare till sin verksamhet med hjälp av äldre mentorer. Ope IF, Norr Lit, Offerdals IF, Myssjö Oviken IF. Utbildning av utbildare Under försommaren har SISU skickat två utbildare på utbildning i Grundtränarutbildningen nivå 2 som arrangerades av SISU Riksorganisation. Därtill arrangerade SISU Jämtland-Härjedalen i början av hösten en utbildningsdag i Östersund för våra utbildare i Plattformen och Grundtränarutbildningen nivå 1. Plattformen Under 2011 har 60 personer valt att utbilda sig i ledarutbildningen Plattformen. Utbildningen har genomförts vid fyra tillfällen varav två arrangerades i Östersunds kommun och övriga i Krokoms respektive Åre kommun. Därtill har vi tvingats ställa in en utbildning i Krokoms- och Strömsunds kommuner på grund av för få deltagare. Grundtränarutbildningen nivå 1, GTU 1 Under året har vi hållit en utbildning i GTU 1 i Östersunds kommun samt tvingats ställa in en utbildning i Strömsunds kommun. Åtta personer utbildades, varav sju representerades av skidskytteföreningar. Vi bedömer våra möjligheter att genomföra denna utbildning som helt beroende av Skidskytteförbundets aktiva arbete och krav på att ledare/tränare genomgår denna utbildning. Vinnande val Hösten 2008 startade Interregprojektet Vinnande val, en folkhälsosatsning främst för ungdomar och vuxna i Jämtland- Härjedalen, Västernorrland och Nord Trøndelag. Deltagande organisationer har varit: Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, Nord Trøndelags Idrettskrets, IOGT-NTO Jämtland och IOGT Midt Norge. Projektets huvudmål var att öka den fysiska aktiviteten och minska bruket av alkohol hos ungdomar och vuxna i Nordens gröna bälte. Under verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts i projektet: Basismästerskap är ett tävlingskoncept som vi svenskar fick lära sig oss från norska sidan. Tävlingen är en modell som ska uppmuntra skolungdomar att träna allsidigt (koordination, styrka, smidighet, kondition mm) och sedan delta i ett Basismästerskap där man mäter detta mot andra. Projektet valde ett upplägg som utgick från att varje individ genomförde Basisbanan två gånger och vinnaren blev den som kom närmast sin idealtid. Intresset för tävlingen var stort och många ungdomar från alla tre distrikten deltog. Basismästerskap och basisträning ingår numera som en träningsform under ämnet idrott och hälsa på deltagande skolor. 8

10 Idrott för vuxna bredd och elit Fysisk aktivitet på recept FaR. J-H Idrottsförbund har fortsatt en aktiv roll i enlighet med samverkansavtal med Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting, och koordinerat arbetet med Fysisk aktivitet på recept (FaR ). Under verksamhetsperioden har ytterligare 25 FaR-ledare utbildats under den FaR -ledarutbildning som arrangerats i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund har till dags datum utbildat ca 150 FaR -ledare. 64 aktiva aktörer har under perioden varit knutna till FaR och har erbjudit totalt ca 180 aktiviteter. Idrottsförbundet har under perioden kontinuerligt uppdaterat aktörernas aktivitetslistor för samtliga förskrivare i länet. Under året har prova-på kort erbjudits till hälsocentralerna i Östersunds kommun. Syftet med kortet är att användas vid förskrivning av FaR för att ge motivation/inspiration/möjlighet för mottagaren att prova på aktiviteter hos 5 aktörer 2 ggr. Utbildning för FaR -ledare i motiverande samtal genomfördes i samverkan med Västernorrlands IF i Sundsvall januari Inspiration och tematräffar har erbjudits till aktörer samt studiebesök hos aktör för förskrivare, bl a hos Bispgårdens IF. FaR FaR är en förkortning för Fysisk Aktivitet på Recept. Receptutfärdaren är hälso- och sjukvården medan receptmottagare är: Förening eller organisation som kan erbjuda verksamhet med ledare utbildade i enlighet med nationella rekommendationer. J-H Idrottsförbund har rollen att samordna föreningarnas aktiviteter samt tillsammans med SISU arrangera FaRledarutbildningar. Projektet Vinnande val genomförde en satsning på målgruppen vuxna vardagsmotion och hälsa i föreningens närmiljö med fokus på att öka utbudet av aktiviteter hos föreningar i glesbygden. Föreningsledare från Offerdals friskvårdsförening, PRO Strömsund, Strömsunds gymnastikförening, Hållands skidspårsförening, Järpens SK, Hallens SK, Häggenås SK och Föllinge IK deltog i projektet. Ledarna fick inspiration, kompetensutveckling i nya aktivitetsformer och utbyte med andra föreningsledare detta generade en ökning av aktivitetsutbudet med totalt 25% och antalet deltagare med 35%. Elitidrott Funktionärsutbildningar I vårt distrikt arrangeras varje år mängder av tävlingar, både stora och små. Att få stora idrottsarrangemang till länet har många positiva effekter. Distriktets föreningar har ett gott anseende när det gäller att anordna tävlingar. En förutsättning för detta är naturligtvis att det finns bra och duktiga funktionärer. Under åren har ett antal funktionär utbildats till en mängd olika idrottsarrangemang. Världscupen i Skidskytte, Storsjöcupen i fotboll, olika ishockeyturneringar är några av de arrangemang där SISU Idrottsutbildarna genomfört funktionärsutbildningar. 9

11 SDF- och föreningsutveckling SDF offensiven En satsning har genomförts för SDF:en i en trestegs modell (med start 2009), i syfte att utveckla SDF:en och med deras inspel göra en behovsanalys. Steg två, 14 juni 2010, med ca 30 deltagare handlade främst om att förbunden själva arbetade i grupper där de tog fram områden de skulle vilja utveckla i samarbete med J-H Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Behoven var många och man ville bl a ha hjälp med inriktning mot framtiden för större organisationer inom sitt SDF, teambildning, utbildning för styrelse och kommittéarbete, skapa informationsblad, funktionärsutbildning/arrangemangsutbildning, föreningsutveckling, mål, verksamhetsidé, handlingsplan, utvecklingshelg, söka bidrag, rekrytering av ledare och aktiva, arenautveckling, IdrottOnline/hemsidan, utbildning för administrativ personal (skatter, juridik, personalfrågor). Steg tre, 30 augusti 2011, med ett 40-tal deltagare från ca 20 idrotter. Denna gång hade SDF:en fått en hemläxa som bestod av att samråda med sina föreningar och diskutera vad de tyckte att verksamhetsinriktningen skulle innehålla. Önskemål efterfrågades om någon speciell satsning i sitt förbund hur de kommande mötesplatserna skall formas mellan SDF:en och J-H Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. En genomgång gjordes om vad som gjorts utifrån den gällande verksamhetsinriktningen samt vad som var på gång. I grupparbetsform lämnade deltagarna viktiga synpunkter och medskick gällande hur vi ännu bättre kan samverka, kommunicera, mötesformer etc. Resultatet av satsningen blev bra på vissa SDF där de hade en tydlig plan för behovet av hjälp. Däremot kom inte alla SDF ända fram i arbetet Personligt ledarutvecklingsprogram Personligt ledarutvecklingsprogram kallar vi den exklusiva utbildning vi genomförde för organisationsledare under Kursen var upplagd på fyra tillfällen à två dagar och konceptet och ledarna var tagna från näringslivet. Resultatet var mycket positivt och vi ser fram emot en fortsättning. Italienresa september 2010 Utbildnings- och utvecklingsdagar med Jämtland Basket Ungdom, OPE IF, Svegs IK, IFK Östersund, Östersunds IK, Frösö IF, J-H Fotbollsförbund och J-H Ishockeyförbund. Styrelseutbildningar Idrottens Föreningslära (IFL) Idrottens Föreningslära är ett utbildningsmaterial, (med organisationsledare som målgrupp), som nu funnits hos oss i något år. IFL har genomförts hos de föreningar/förbund som önskat detta, då i form av en ca 3 timmars föreläsning rörande IFL Grund, föreningskunskap, skatter och juridik samt föreningsrätt. Vid sidan av detta har vi varje höst genomfört en stor IFL-dag i Östersund med föreläsningar och valbara seminarier (ordförande, sekreterare, skatter, juridik samt Valberedning), en dag med mycket erfarenhetsutbyte som varit väldigt uppskattad av deltagarna. 10

12 Idrottspolitiska träffar, IPO Under 2011 har vi haft en diskussionsdialog med samtliga åtta kommuner i länet med fokus på uppföljning av dialogen som var under Det finns olika förutsättningar både ekonomiskt och personellt i kommunerna, men det som är gemensamt är att man värderar idrotten högt och att man för det första ser den som en viktig faktor ur ett folkhälsoperspektiv som blir viktigare för varje år som går. Samtliga kommuner ser också idrotten som en viktig kugge för den regionala utvecklingen, i stort som smått. Andra viktiga frågor är hur kommunerna skall börja se över sina och föreningarnas anläggningar ur ett miljöperspektiv för att kunna möta framtidens krav på miljöanpassningar. Värdegrundsfrågan samt hur vi kan behålla och öka det ideella ledarskapet var andra frågor som diskuterades. Idrottsservice IdrottOnline IdrottOnline underlättar administration och information i föreningen. IdrottOnline är ett antal kommunikations- och administrationsverktyg (moduler) som samtliga är webbaserade. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra. I IdrottOnline får föreningen helt utan kostnad en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet. I IdrottOnline kan föreningen dessutom söka Idrottslyft och specialförbunden handha sin tävlingsadministration. Under verksamhetsåren har utbildning bedrivits i modulen för Hemsida eller Administration (medlemsregister, LOK-stöd mm). Dessa utbildningar erbjuds i två nivåer, grund och fortsättning, men även specialanpassade kurser via SDF har genomförts. I vår nya utbildningsmodul, som även den finns i en föreningsversion i IdrottOnline, redovisades 12 kurser under 2011 samt att 5 föreningar genomförde fortbildning i form av lärgrupp. I stort sett alla verksamma idrottsföreningar i vårt distrikt använder idag någon av modulerna i IdrottOnline, vilket borde innebära ett fortsatt behov av utbildning. SEMN Kompetent Under augusti 2011 startade Socialfondsfinansierade projektet SEMN kompetent, där SISU Idrottsutbildarna är projektägare. Projektet syftar till att stärka anställda och få igång samverkan mellan organisationerna inom den sociala ekonomin i Mellersta Norrland, där idrotten ingår. De samverkande organisationer är Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund, ABF Jämtlands län, Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län och Coompanion Jämtland. Projektet genomförs genom utbildningar spridda inom fyra huvudområden, värdegrund, affärsutveckling, processledarskap och omvärldsanalys. Under hösten genomfördes fyra utbildningar med inriktning sociala medier, från projektidé till verklighet, Vad använder ni datorn till och ekonomi och affärsutveckling. Projektet pågår till januari Läs gärna mer på 11

13 Årets SISU-utbildare Per Lönn IFK Östersund Per har under flera år sett och förstått vikten av ett nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna, dels för personlig utveckling men också i sin roll som organisationsledare inom IFK Östersund. Per är flitig deltagare på kurser, föreläsningar och andra arrangemang som SISU Idrottsutbildarna anordnar. Per har hela tiden en nära dialog med oss för att hitta former och se nya möjligheter att fortsätta utveckla sin förening, sina ledare och aktiva. Åsa Helander Ås IF/Bordtennis J-H Bordtennisförbund Åsa har de senaste åren jobbat målmedvetet med att få sina pingis-kamrater i Ås IF och J-H Bordtennisförbund att inse de positiva fördelarna med ett bra SISU-samarbete. Idag varvas det vardagliga utvecklingsarbetet i föreningen med en vårdande utbildningsresa för ledarna till Stockholm mm. Så tack vare Åsa har nu Ås IF bordtennis och J-H Bordtennisförbund hamnat på SISU-kartan. Vi är där när idrotten lär 12

14 Studie- och utbildningsverksamhet i respektive kommun Bergs kommun Volymmässigt har verksamheten ökat i kommunen de två senaste åren. Framförallt har antalet utbildningstimmar för ledare ökat. Under 2010 och 2011 har föreningarna i kommunen jobbat en del med värderingsfrågor. Myssjö/Ovikens IF och Hackås IF har arbetat med materialet Tänk Till. Svenstaviks HK har arbetat med Respekt och Attityd. Fyra föreningar har arbetat fram en Alkohol- och drogpolicy inom projektet Vinnande Val (Hackås IF, Myrvikens Skol-IF, Myssjö/Ovikens IF och Rätans IF) Persåsens Skid- och kälkklubb utbildade sina funktionärer inför SM:et i kälkåkning via lärgrupper hos oss. Tre föreningar (Gräftåvallens SK, Myssjö/Ovikens IF och Rätans IF) har genomfört lite större processer när det gäller att utveckla sin förening. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Vi har gjort besök i 9 föreningar där vi gjort en nulägesanalys och diskuterat utvecklingsmöjligheter och framtidstankar. Under Idrottslyftet år 4 och 5 ( ) har från ledarförsörjning utbetalats totalt kr till 4 st föreningar. Kommunen har 34 st idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 14 st statligt LOKstöd 2011 dvs bedrev barn- och ungdomsverksamhet. Vi hade verksamhet i 9 av dessa Utb. timmar Utb. timmar Utb. timmar Lärgrupp varav utbildningstimmar för ledare var Kurs varav utbildningstimmar för ledare var Utvecklingsarbete Föreläsningar (antal) Kultur (antal) SISU Idrottsutbildarna har under samarbetat med: Bergs Gymnasium Skol-IF Bergs Idrottsklubb Gräftåvallens Skidklubb Hackås Idrottsförening Klövsjö IF Klövsjö-Vemdalens Golfklubb Myrvikens Skol-Idrottsförening Myssjö-Ovikens Idrottsförening Persåsens Skid- och KälkKlubb Rätans Idrottsförening Rätans Snöskoterklubb Svenstaviks Hockeyklubb Bräcke kommun Volymmässigt är det en lite vikande trend i kommunen vad gäller utbildningstimmar. Bräcke Polar Bears är den förening vi haft störst samarbete med där de framförallt under 2010 genomförde en hel del aktivutbildningar. Revsunds gymnastikförening har i lärgruppsform försökt utveckla några av sina motionsarrangemang. Sundsjö IF har arbetat fram en mycket fin och genomarbetad policy för sin verksamhet. Den innehåller både mål och riktlinjer för deras verksamhet men de har också tydliggjort vad som förväntas av spelare, ledare och föräldrar i föreningen. I samverkan med J-H Idrottsförbund har vi under genomfört flera träffar med beslutsfattare och föreningar där vi diskuterat aktuella idrottsfrågor i kommunen. Vi har gjort besök i 7 föreningar där vi gjort en nulägesanalys och diskuterat utvecklingsmöjligheter och framtidstankar. Kommunen har 21 st idrottsföreningar registrerade hos RF. Av dessa sökte 7 st statligt LOKstöd 2011 dvs bedrev barn- och ungdomsverksamhet. Vi hade verksamhet i 6 av dessa. 13

SISU Idrottsutbildarna. Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna. Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2012-2013 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Verksamhetsberättelse 4 Mål och resultat 5 SISUs utbildningsverksamhet 6 Mångfald och jämlikhet

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån

Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Verksamhetsberättelse 2015 Foto omslag: Nils Jakobsson, Bildbyrån Foto sid: 3: Arne Forsell, Bildbyrån 8: Johanna Lundberg, Bildbyrån 10: Lennart Månsson och Arne Forsell, Bildbyrån 11: Joel Marklund,

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen

SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Verksamhetsberättelse 4 Årets SISU Utbildare 2014 och 2015 5 Idrotten 6 Resurser 6 Stöd och Service

Läs mer

// idrotten i siffror//

// idrotten i siffror// // idrotten i siffror// Idrotten i samhället Andel personer i åldern 16 84 år som är medlemmar i olika organisationer % 6 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2010 Västernorrland 3 Distriktsordförande och Utbildningschef om verksamhetsåret 2010 2010 års verksamhet och räkenskaper redovisas årsvis och är föremål för diskussion

Läs mer

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli.

70* SF föreningar. Cirka 3 miljoner medlemmar. Riksidrottsmötet med RF-stämman. Riksidrottsstyrelsen. Generalsekreterare. Kansli. IDROTTEN I SIFFROR IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 7* SF 2 föreningar DF SDF Cirka 3 miljoner

Läs mer

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015

Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Årsstämma SISU Idrottsutbildarna 2015 Föredragningslista Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Hallands årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Stämman öppnas 2. Fastställande

Läs mer

Innehåll. SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box 384, Sollidenvägen Östersund Tfn Fax e-post

Innehåll. SISU Idrottsutbildarna Idrottens Hus Box 384, Sollidenvägen Östersund Tfn Fax e-post SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Verksamhetsberättelse 2009 Innehåll Ordföranden har ordet 2 Verksamhetsberättelse 3 Peken reflekterar 4 Mål och resultat 5 Barn och Ungdomsidrott 6 SDF- och föreningsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007

Idrotten i samhället. Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på  under rubriken Statistik. Idrott i TV* 2007 STATISTIK IDROTTEN I SIFFROR Idrotten i siffror redovisas i sin helhet på www.rf.se under rubriken Statistik. Idrotten i samhället Personer i åldern 16 84 år som är medlemmar och/eller har förtroendeuppdrag

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015

Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Årsstämma Hallands Idrottsförbund 2015 Föredragningslista Hallands Idrottsförbunds årsstämma 2015 Varbergs Stadshotell, lördagen den 28 mars kl 10.00 1. Årsstämman öppnas 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

n n n n n % % % % 60 %

n n n n n % % % % 60 % % 6 % 5 4 3 2 1 Fack- Idrotts- Boende- Konsument- Intresse- Humanitär Religiöst Politiskt Föräldra- Annan Ej medlem förbund förening förening kooperativ org. organisation samfund parti kooperativ n n n

Läs mer

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen

Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Idrottsaktiviteter för funktionshindrade i Jämtland-Härjedalen Denna folder och ytterligare information finns på vår hemsida: www.handikappidrott.se/jamtland-harjedalen Vid frågor ring Jämtland-Härjedalens

Läs mer

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA

VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA VIF/SISU-STÄMMORNA 23 APRIL 2014 FORMALIA INNEHÅLL Föredragningslista 2 Röstlängd 3-4 VIF-styrelsens förslag till stadgeändringar 5 PROGRAM 17.30 Kaffe, registrering 18.30 Öppning av stämmorna Förhandlingar

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och

Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Eldsjälar är ett program som möjliggjorts tack vare överskottet från Medelpads Idrottsgala. Galan arrangeras av Västernorrlands Idrottsförbund och Sundsvall Arena AB. Syftet med Medelpads Idrottsgala är

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

UTBILDNINGAR VÅREN 2012

UTBILDNINGAR VÅREN 2012 UTBILDNINGAR VÅREN 2012 Foto : Björn Brännström www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Vi är där när idrotten lär Vi är Stockholmsidrottens utbildningsorganisation. Det innebär att vi på olika sätt hjälper

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2013 Gruppövning på aktiva föreläsningar 2013 2 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2013 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n

K i v nno inn r o oc r o h mä h män ino n in m idrot idrotte t n e n Kvinnor och män inom idrotten 2005 - statistik från Riksidrottsförbundet FoU-rapport 2006:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 1 Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU idrottsutbildarnas verksamhetsidé, värdegrund och vision: Att vara en eftertraktad resurs SOM stimulerar lärande stärker engagemang utvecklar

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor

Kalmar Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Kalmar 2016-11-30 Smålandsidrotten Organisation Uppdrag Strategi 2025 Verksamhet Frågor Två organisationer under ett paraply Organisationen Smålandsidrottens verksamhetsidé: Smålandsidrotten ska inspirera

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 4 Verksamhetsredovisning... 5-9 Statistik... 8-9 Några goda exempel från

Läs mer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer

Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer HÄLSINGEGULDET 2012 Hälsingeguldet 2012 tilldelas den alpine åkaren André Myhrer Tre segrar i världscupen och två andraplatser, totalseger i slalomcupen och SM-guld. Ingen idrottare i Hälsingland kunde

Läs mer

Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12

Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12 Gäller fr.o.m 2014-12-14-- 2015-12-12 Godsturlista Östersund med sista inlämningstid i Östersund samt alla ombud i länet Telefon 063-13 18 30-31 Fax 063-10 88 25 Reservation för förändringar Öppettider

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Jämtland Jämtland--Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarnas Verksamhetsinriktning 2012 2012--2013 Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ska verka för idrottsrörelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012. Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2012 Sundsvallsgymnasterna Jaktfalken fick stöd av Idrottslyftet till sin nya träningslokal 2 Distriktsordförande och Distriktidrottschef om verksamhetsåret

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 2 Verksamhetsinriktning 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 3 Vårt uppdrag Norrbottens Idrottsförbund är en samlande kraft för länets idrott. Vi stöder föreningar

Läs mer

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige

Svenska Budo & Kampsportförbundet. - Analys intresse Kampsport i Sverige 2014 Svenska Budo & Kampsportförbundet - Analys intresse Kampsport i Sverige Innehållsförteckning Sidnummer Innehållsförteckning 2 Bakgrund/Metod 3 Innan du läser rapporten 4 Generellt sportintresse 5-6

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vi är där när idrotten lär! Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget

Läs mer

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013

Välkommen till SDF konferens. 22-23 november 2013 Välkommen till SDF konferens 22-23 november 2013 Grattis Värmlands Orienteringsförbund, Värmland och Arvika! PROGRAM 22 november 12.00 Lunch 13.00 Föreläsning, Peter Eriksson barn och ungdomsansvarig

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhets berättelse

Verksamhets berättelse Verksamhets berättelse 2010 Foto: Kerstin Ottemark Ordföranden har ordet Carin Engblom Tf Ordförande SISU idrottsutbildarna fick ett tråkigt slut på sitt verksamhetsår då vår ordförande Lars Björklund

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2014-2015 med årsredovisning 1 Innehållsförteckning sid Ordförande har ordet 3 Distriktidrottschefen om verksamheten 4 Vilka är vi 5 Uppgift och organisation 6 SISU idrottens eget

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013

Välkommen till SDF-konferensen. Luleå 12-13 oktober 2013 Välkommen till SDF-konferensen Luleå 12-13 oktober 2013 Idrotten vill Idrottsrörelsens gemensamma idéprogram Se filmen Styrelsen NIF & SISU Idrottsutbildarna Leif Nordström, Boden Carina Winsa, Luleå Kicki

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Dokumentation Rakt på sak

Dokumentation Rakt på sak Dokumentation Rakt på sak Under utvecklingsträffen den 25 26 mars genomfördes ett erfarenhetsutbyte med hjälp av metoden Rakt på sak. Nedan följer en sammanställning av vad som framkom. Under respektive

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok

Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sveriges dödbok 1901-2009 (utgiv. 2010), Begravda i Sverige (utgiv. 2009), Inventerade gravstenar i Jämtland (läget 2010) Begravda i Sveriges Dödbok Sverige Inventerade gravstenar Antal Kommun Församling

Läs mer

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla

Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Mål- och verksamhetsplan 2016 Idrott och fritid med GLÄDJE för alla Bild saknas Boccia Bordtennis Bänkpress Elhockey Floorhockey Fotboll Friidrott löpning Friidrott rullstol Goalball Innebandy Judo Kälkhockey

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003

BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003 BARNHÄLSOVÅRDEN JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING ÅRSRAPPORT 2003 100 98 96 94 92 90 88 1999 2000 2001 2002 Helam 1 v Helt och delvis ammade vid 1 vecka 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 Helamn 6 mån Helt

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen.

Vid stämman utdelades stipendiet Årets Utbildare 2012 till Hans Eric Bengtsson, IF Norvalla. Stämman delgavs motiveringen till utmärkelsen. Protokoll årsstämma 2013 Protokoll fört vid årsstämma för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland, Hotel Tylösand, Halmstad, lördagen den 6 april 2013 klockan 10.00. Närvarande utöver röstberättigade

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Foto: Thommy Sjölund Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Västernorrland 2014 Utegym i Husum - Idrott hela livet 1 Distriktsordförande och Distriktsidrottschef om verksamhetsåret 2014 Arbetet med kanslisamordningen

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN VÅRGÅRDA 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL

TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL TÄNK TILL VÄRDEGRUNDSMATERIAL 2016 SYFTE TÄNK TILL OPE IF är ett värdegrundsmaterial från SISU Idrottsutbildarna Jämtland/Härjedalen SYFTE Syftet med TÄNK TILL är att du och ni, aktiva, föräldrar, ledare

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN BOLLEBYGD 2013 Innehåll Inledning... 3 Kontakta oss... 4 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 5 Konsulentens roll... 6 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN SKÖVDE 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé... 6 Värdegrund...

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Målsättning för Gefle GymnastikFörening

Målsättning för Gefle GymnastikFörening 140106 Målsättning för Gefle GymnastikFörening Vi är och ska förbli ledande på barn- och ungdomsgymnastik. Det är nyckeln till fortsatta framgångar inom föreningen under kommande decennier. Vi har också

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Sida 1 av 10. Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument

Sida 1 av 10. Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument Sida 1 av 10 Jämtland Härjedalens ishockeyförbund Vision och måldokument 2016-2019 Sida 2 av 10 ISHOCKEYNS VÄRDEGRUND I JÄMTLAND HÄRJEDALEN Jämtland Härjedalens Ishockeyförbund har ytterst ansvaret för

Läs mer

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg.

Protokoll nr: 4/2011. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 20 juni 2011. Tid: kl. 17.00-19.00. Boulehallen, Visborg. Protokoll nr: 4/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 20 juni 2011 Tid: kl. 17.00-19.00 Lokal: Boulehallen, Visborg Paragrafer: 1-10 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Cecilia

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Förtroendemannaorganisation... 4 Medlemsorganisationer... 5 Verksamhetsredovisning...6-8 Goda exempel... 9-13 Statistik... 14-16

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer