PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-06-03 10-17 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson kl Sammanträdesplats Blå Salen, Universitetssjukhuset i Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande Lars Westerholm (m) Landstinget Torbjörn Holmqvist (s) Landstinget Ragnhild Wärn (s) Landstinget Hans Brandow PRO (Pensionärernas Riksorganisation) Maria Johansson PRO Jan-Erik Löwbom SPF (Sveriges Pensionärsförbund) Iréne Carlsson SPF Göran Gagner SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) Lars Norrbohm RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) Anja Karlsson SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) Ersättare Marita Johansson (c) Landstinget Claes Jönsson (vl) Landstinget Siwe Clasén (fp) Landstinget Berit Andersson (s) Landstinget Lars Sandgren PRO Marianne Sondered PRO Marianne Holmbom SPF Bitte Kjellin SPF Rune Weidar SPRF Märta Ekelund RPG Solveig Andersson SKPF Frånvarande Övriga närvarande Mötets öppnande Rune Emanuelsson (c) Landstinget Eivor Folkesson (mp) Landstinget Hans Lindberg PRO Anne Habbe, vice ordförande i Patientnämnden Lennart Johansson, ordförande i Patientnämnden Monica Jönsson, sekreterare i Patientnämnden Anna Moberg, projektledare för Akutprojektet Anneli Svensson, specialistläkare vid kardiologiska kliniken Monica Ulriksson, landstingets ledningsstab Sekreterare 10 Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat. Katarina Ringholt, ny ersättare för PRO, hälsas välkommen.

2 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Val för protokollsjustering Föregående protokoll 11 Hans Brandow utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 12 Sekreteraren anmälde att fel sammanträdeslokal hade angivits i föregående protokoll. Rätt plats skulle vara Sessionssalen i landstingshuset, Linköping. Föregående protokoll godkänns därefter och läggs till handlingarna. Information om kardiologiska kliniken och förmaksflimmer 13 Anneli Svensson inleder med en kort beskrivning av kardiologiska kliniken. Kliniken ingår i hjärtcentrum och man utreder och behandlar alla typer av hjärtsjukdomar där de största grupperna är ischemisk hjärtsjukdom (kärlkramp/hjärtinfarkt), hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar. Hjärtflimmer är en mycket vanlig och besvärlig åkomma, som yttrar sig i att hjärtat slår snabbt och i ojämn takt. Om patienten kommer in till sjukhus inom 48 timmar efter att flimret börjat, kan en elkonvertering göra att hjärtrytmen återställs till normal takt. I annat fall ordineras man oftast blodförtunnande läkemedel. För att förebygga sjukdomen ska man hålla blodtryck, blodsocker och blodfetter på en normal nivå, motionera och hålla normalvikt. Det är dock bättre att vara vältränad och något överviktig, än att hålla normalvikt och inte röra på sig. Hjärtsjukvården i länet är likvärdig i vilken länsdel man än bor. Vårdcentralerna är duktiga på att utföra grundbehandling för patienter med hjärtbesvär, och kontaktar hjärtmottagning när grundbehandling inte räcker. Hjärtläkare och hjärtmottagning finns på alla tre sjukhusen. Kranskärlsröntgen och s k ballongvidgning görs dock enbart i Linköping. Anneli visar oh-bilder, men eftersom dessa kräver professionella förklaringar bifogas de inte detta protokoll. Anneli förklarar sig däremot villig att efter överenskommelse komma och berätta om området. Anneli nås via e-post till Information från Patientnämnden 14 Patientnämndens uppgift är att verka för goda kontakter mellan patienter och personal och är en från hälso- och sjukvården fristående, opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig.

3 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Nämndens ansvarsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen. Det innebär att även privat verksamhet som är kopplad till landstinget genom samverkansavtal, vårdavtal, entreprenadavtal eller motsvarande tillhör nämndens ansvarsområde. Patientnämnden arbetar på uppdrag från landstinget och länets kommuner. Norrköpings kommun har dock en egen patientnämnd och ingår inte i ansvarsområdet. Patientnämnden har också i uppdrag att utse stödpersoner till patienter som tvångsvårdas inom psykiatrin. Cirka 700 ärenden anmäls till patientnämnden per år. Nämndens ledamöter tar del av samtliga ärenden dessa är då avidentifierade. Rapport lämnas till landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och till socialstyrelsen. Diskussioner pågår kring hur patientnämndens kunskaper ska kunna komma in i hälso- och sjukvårdsnämndens arbete inför uppdrag till vårdverksamheten. Exempel på återkommande typer av ärenden: Vården använder patienter och anhöriga för att lösa logistiken. Man klagar på andra vårdgivare inför patienterna, vilket skapar otrygghet. Patienten har fått ett dåligt bemötande. Hur ärendena hanteras avgörs från fall till fall i dialog mellan nämndens tjänsteman och den som anmäler ett ärende. Information om patientnämnden ska finnas tillgänglig i alla väntrum. Efter överenskommelse besöker man också gärna olika möten och informerar om nämndens arbete. Patientnämndens sekreterare nås säkrast måndag-torsdag kl och samt fredag kl på telefon Det går också bra att skriva till Patientnämnden, Landstinget i Östergötland, Linköping, eller att komma på besök efter överenskommelse. Övriga frågor 15 Marianne Holmbom informerar om att SPF:s ledamöter och ersättare i LPR har gjort ett skifte. Ordinarie ledamöter är nu Jan-Erik Löwbom och Iréne Carlsson, medan Marianne själv och Bitte Kjellin är ersättare. Hans Brandow undrar över läget inför införandet av Vårdval Östergötland.

4 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Ordföranden informerar om att det finns aktuell information på landstingets webbsida, med bland annat frågor och svar. En länk till informationssidan bifogas här. Ordföranden rekommenderar landstingets årsredovisning, som beskriver verksamheten utifrån fem perspektiv: medborgare, förnyelse, process, medarbetare och ekonomi. Samtliga årsredovisningar finns tillgängliga i pdf-format på landstingets webbsida (http://www.lio.se/templates/pagewithcolumn.aspx?id=50300) och kan även beställas genom att ringa landstingets informationslinje Projektet Akuten 1:3 16 Anna Moberg, en av projektledarna för projektet Akuten 1:3, inleder med att informera om projektets mål för länets tre akutmottagningar: Ingen patient ska behöva vänta längre än en timme på påbörjat omhändertagande av läkare eller annan vårdresurs. Handläggningen på akutmottagningen ska vara avslutad inom tre timmar. Enligt projektplanen ska målet ha uppnåtts senast den 31 december Annas bedömning är att man kommer att nå långt med den första punkten, vilken uppnås i procent av fallen. Den andra punkten är svårare att nå upp till, eftersom den är svårare att påverka för akutmottagningen då flera kliniker är inblandade. Anna ger en övergripande bild över de tester som gjorts vid de tre akutmottagningarna, för att pröva nya arbetssätt. Ett av testerna - trombosmottagning vid akutkliniken i Linköping har permanentats. Hans Brandow påpekar vikten av att någon ger information till väntande patienter om ungefärlig väntetid och varför väntan kan bli lång i vissa fall. Ordföranden menar att efterfrågan om uppföljning kan stimulera arbetet. Han kommer att föreslå landstingsstyrelsen att begära uppföljning av projektet. De oh-bilder som Anna visar, bifogas detta protokoll.

5 Ledningsstaben (5) Monica Ulriksson Mötets avslutande 17 Ordföranden tackar för visat intresse, önskar alla en skön sommar och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Monica Ulriksson Justerat Levi Eckeskog Ordförande Hans Brandow Vice ordförande

6 Projekt Akuten 1:3 Projektets mål, för länets tre akutmottagningar: Ingen patient skall behöva vänta längre än en timme på påbörjat omhändertagande av läkare eller annan vårdresurs. Handläggningen på akuten skall vara avslutad inom 3 timmar. Projektet skall resultera i att målet enligt ovan har uppnåtts senast

7 Projektorganisation Akuten 1:3 Styrgrupp ordförande Tommy Skau Uppdragsgivare: Tommy Skau Huvudprojektledare Delprojekt US projektledare arbetsgrupp Delprojekt ViN projektledare arbetsgrupp Delprojekt LiM projektledare arbetsgrupp Delprojekt Triage projektledare arbetsgrupp

8 Förslag och tester vid US Snabbspår Blå linjen Trombosmottagning Bröstsmärteenhet Sjukgymnast/arbetsterapeut Framflyttad specialistkompetens och team Närlab

9 Förslag och tester vid ViN Snabbspår Blå tåget Höftprocessen Delegering av röntgenremiss till ssk Mätning av jourers närvaro på akutkliniken Framflyttad specialistkompetens och team

10 Förslag och tester vid LiM Standardprover Delegering av röntgenremiss till ssk Framflyttad specialistkompetens och team

11 Ledtider 1 timme team 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% US LiM ViN Kvartal

12 Ledtider 1 timme läkare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% US LiM ViN Kvartal

13 Ledtider 3 timmar lämnat akuten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kvartal % US LiM ViN

14 Ny triagemodell - METTS Medical Emergency Triage and Treatment System Bygger på tre delar: Vitalparametrar ESS (emergency symtoms and signs) Process Vitalparametrar: A= Luftväg Vilken/vilka parametrar faller ut och B= Andning signalerar vilket/vilka organsystem som C= Cirkulation sviktar? D= CNS E= Temp.

15 METTS priogrupper RÖD Livshot, omedelbar läkarkontakt ORANGE Akut, läkarkontakt inom 15 minuter GUL GRÖN Observation, läkarkontakt inom 1 2 timmar Standard

16 ESS (emergency symtoms and signs) Uppgraderar patienter med riskfaktorer Nedgraderar patienter utan alarmsymtom Ger ett beslutsstöd Prioriteringen blir lika oberoende av vem som gör den

17 Trögt att införa förändringar Resursbrist Nya delprojektledare, nya klinikchefer omtag Många berörda aktörer Ledarskapets betydelse Eldsjälar som driver på Gemensam målbild och värderingar

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00

PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd. Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 PROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Ledningsstaben 2009-03-04 1-9 1 (5) Monica Ulriksson kl 09.00-12.00 Sammanträdesplats Brigaden, Linköping Närvarande Ledamöter Levi Eckeskog (kd) Landstinget Ordförande

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009

Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009 Ledningsstaben 2010-01-25 1 Monica Ulriksson Minnesanteckningar från möte i Hjälpmedelsrådet den 25 november 2009 Närvarande Förhindrad Inledning Marianne Gedda, ledningsstaben, ordf Inger Berg, verksamhetschef,

Läs mer

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 2010. Om jag blir anmäld. Sveriges läkarförbund 2010 Om jag blir anmäld Sveriges läkarförbund 1 Utgåva X, 2010 Från den 1 januari 2011 gäller ett nytt system för anmälningar mot hälso- och sjukvårdspersonal. Disciplinpåföljderna (erinran och varning)

Läs mer

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården

Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården Samarbete mellan BOJ och hälso- och sjukvården En enkätundersökning av Brottsofferjourernas Riksförbunds arbetsgrupp för socialtjänst/hälso- och sjukvård 2009 Innehåll Inledning... Om enkätundersökningen...

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice

Läs mer

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid

Ll Ann-Marie Hjelr. Motala. Sammanträdesprotokoll. Motala kommunala pensionärsråd 2014-12-08. Sida 1. Plats och tid Sammanträdesprotokoll 2014-12-08 Motala kommunala pensionärsråd Motala Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 8 december kl. 08.30-12.00. Beslutande

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 29 november 2007 185 227 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Dan Ankarholm (ns), ers Agneta

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund

Om jag blir anmäld. Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Om jag blir anmäld Råd och hjälp från Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund 2002 1 SVERIGES LÄKARFÖRBUND, 2002 TEXT: FÖRHANDLINGSAVDELNINGEN TRYCK: TRYCKINDUSTRI, SOLNA 2002 2 Om jag blir anmäld

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget

Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2013-10-28 13 (49) Dnr CK 2013-0334 186 Införande av processbaserat ledningssystem i landstinget Förslag till

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Landstingets Pensionärsråd Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2012-11-06 30-37 1 (9) Plats och tid Landstingshuset, Futurum, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer