Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Audiologiskt forskningscentrum (AudF)"

Transkript

1 Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER ABSTRACTS OCH FÖREDRAG POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTATIONER AV FORSKNINGSRESULTAT BOKKAPITEL POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF FORSKNINGSANSLAG DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR HANDLEDNING TILL DOKTORANDER SÄRSKILDA HÄNDELSER AUDF FORSKARMILJÖER I SAMARBETE ÖREBRO/LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSANSVAR OCH UNDERVISNING UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER OCH KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Audiologiskt forskningscentrum (AudF) får härmed presentera verksamhetsberättelse för AudF:s mål är, liksom övriga forskningsenheter inom landstinget är att bedriva patientnära klinisk forskning, i vårt fall inom hörsel- och balans. Vår forskning har under 2013 bedrivits i nära samarbete med Audiologiska kliniken vilken till del utgör såväl personalbas genom våra forskningsaudionomer som patientbas för rekrytering av forskningspersoner. Detta samarbete är ett fundament för att forskning inom AudF skall kunna vara framgångsrik. Samarbete sker också med andra inom landstinget belägna verksamheter, Örebro universitet, Linköpings Universitet, Institutet för Handikappvetenskap (IHV) samt flera samarbetspartners såväl nationellt som internationellt. AudF har f n en mycket stor verksamhet med många forskare (ca 25) och var under 2013 Sveriges största audiologiska forskningscentrum. AudF existerar så länge vi kan generera externa medel i konkurrens och med dessa bidra till ökad vetenskaplig och klinisk kunskap rörande hörsel och balanssjukdomar. År 2013 har varit lyckosamt! Claes Möller Professor/Överläkare Verksamhetschef 2

4 MÅL AudF bedriver patientnära klinisk forskning till gagn för hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. Denna forskning har också som mål att sprida våra resultat nationellt och internationellt. Våra mål är att bedriva forskning i enlighet med landstingets forskningsstrategi, att fortsätta hörselforskning inriktad på prevention (t ex ungdomars ljudmiljö, arbetsmiljö och hörselskada), folkhälsa (te x psykosciala konsekvenser av hörselnedsättning och dövblindhet), bassjukvård (t ex kvalitetsregisterstudier) som högspecialiserad vård (t ex kognition och hörselnedsättning/dövhet). AudF finns som gemensam bas för universitetssjukhuset, landstinget, Örebro Universitet och Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Vår forskningsverksamhet har under 2013 spridits till befolkningen genom ett flertal populärvetenskapliga artiklar, reportage och föredrag. Detta kommer att fortsätta under 2014 och framåt. AudF kommer under de närmaste åren liksom tidigare att basera sin forskningsverksamhet på externa bidrag. De bidrag som erhålls från forskningsnämnden/usö är förhållandevis små och täcker två administrativa tjänster liksom lokaler och drift. De forskarstuderande som nu finns på AudF kommer att fortsätta sin verksamhet och nya kommer att rekryteras. AudF kommer under de kommande åren att anordna såväl mindre lokala konferenser som nationella och internationella konferenser. AudF handleder och kommer att fortsätta handleda olika typer av ST-projekt och magisteruppsatser De kvantitativa mål vi satte upp inför 2013 (20 olika forskningsprojekt och 20 vetenskapliga publikationer) har med råge överträffats. Våra vetenskapliga publikationer uppgår för år 2013 till 33. Våra övriga mål var och är: - AudF kommer att samverka med övriga enheter inom Universitetssjukhuset, övriga enheter inom landstinget, universitet, Institutet för Handikappvetenskap samt andra nationella och internationella institutioner. - Vår forskning kommer att bedrivas med god forskningsetik. - Vi har landstingets övergripande mål och visioner som rättesnöre för vår verksamhet. Våra specifika mål är: - att bedriva god forskning som resulterar i goda och väl citerade forskningspublikationer, - att bedriva nationellt ledande och internationellt välkänd tvärvetenskaplig audiologisk forskning, - att aktivt bidra till och synliggöra USÖ som ett framgångsrikt Universitetssjukhus, - att söka och erhålla stora externa anslag, - att vara en fysisk och virtuell plattform för audiologisk forskning och utgöra en av broarna mellan universitetet och landstinget. 3

5 Långsiktiga Mål För att nå ovanstående mål även under de kommande åren krävs kontinuerlig och hög extern finansiering. För närvarande finansieras all forskning med externa medel som på årsbasis sammanlagt uppgår till ca 3-4 Mkr. Vår förhoppning är att de skall ytterligare öka under de närmaste åren. Dock anser vi att vårt grundanslag är mycket lågt i förhållande till vår produktion och i jämförelse med andra forskningscentra inom ÖLL vad avser redovisad forskningsproduktion i förhållande till erhållna anslag. 4

6 ANSTÄLLDA Seniora forskare som bedriver forskning vid AudF Doktorander Claes Möller Berth Danermark Björn Lyxell Dag Stranneby Erik Borg Stephen Widén Per-Inge Carlsson Kerstin Möller Parivash Ranjbar Anil Gupta Susanne Köbler Agneta Anderzén-Carlsson Örjan Dahlström Sarah Granberg Sara Båsjö Åsa Skagerstrand Cecilia Henricson Håkan Hua Moa Wahlqvist Hans-Erik Frölander Berit Rönnåsen Mattias Ehn Helena Stålnacke Ylva Dahlin/Redfors (disputerade 2013) Traci Flynn (disputerade 2013) Övrig personal Camilla Johansson, fo-sjuksköterska Tobias Åslund, fo-ingenjör Jonas Birkelöf, fo-ingenjör Ann-Marie Helgstedt, chefssekreterare Jennie Dahlström, fo-audionom Hanna Hagsten, fo-audionom Kristina Ingvall, fo-audionom Anu Reilin, fo-audionom Frida Inghamn, informationsassistent Jonas Carlsson, IT-assistent 5

7 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER 2013 Audiologiska Kliniken Örebro ÖNH-kliniken USÖ Anestesikliniken USÖ Onkologiska Kliniken USÖ Röntgenkliniken USÖ Ögonkliniken USÖ Barn och Ungdomsmedicinska kliniken USÖ Lungmedicinska kliniken USÖ Örebro Universitet Institutet för Handikappvetenskap (IHV) Linköpings Universitet Högskolan i Jönköping Göteborgs Universitet Lunds Universitet Uppsala Universitet Karolinska Institutet Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor Köpenhamns Universitet Boys Town National Research Hospital for communicative disorders in Children USA University of Iowa USA Jackson Laboratories USA University of Padua Italy Oslo Universitet, Norge Rikshospitalet Olso, Norge Tromsö Universitet, Norge National Institute for disability, Mombay, India 6

8 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 2013 Publicerade samt accepterade, N = 33. Arvidsson J, Widén S.E, Tideman M. Lost in transition. A register study concerning the transition from upper secondary school to work among people with intellectual disabilities. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities (submitted) Bergemalm P-O. Interrupted speech and MRI findings after traumatic head injury: A longterm follow-up. Hearing Balance and Communication 2013; 22: Carlsson PI, Karltorp E, Carlsson-Hansén E, Ahlman H, Möller C, Vondöbeln U. GJB2 (Connexin 26) gene mutations among hearing-impaired persons in a Swedish cohort. Acta Otolaryngol. 2012; 132: Dahlin Redfors Y, Hellgren J, Möller C. Hearing-aid use and benefit: A long-term follow-up in patients undergoing surgery for otosclerosis. Int J Audiol 2013; 52: Danermark B, Granberg S, Kramer SE, Selb M, Möller C. The creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Am J Audiol 2013: 22: Danermark B, Englund U, Germundsson P, Ratinaud P. French and Swedish Teacher s Social Representation of Social Workers. The European Journal of Social Work (online pub) Flynn T, Lohmander A, Möller C, Magnusson L. A Longitudinal Study of Hearing and Middle Ear Status in Adolescents with Cleft Lip and Palate. The Laryngoscope E-pub 2012 dec Frölander H-E, Möller C, Marshall JD, Sundqvist A, Rönnåsen B, Falkensson L, Lyxell B. Theory-of-Mind in adolescents and young adults with Alström Syndrome. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (in press). Granberg S, Dahlström J, Möller C, Kähäri K, Danermark B. The ICF Core Sets for Hearing Loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. Int J Audiol 2013 dec early online Granberg S, Möller K, Skagerstrand Å, Möller C, Danermark B. The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Int J Audiol 2013:Dec. (early online) Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scand J of Disability Research (early online pub) 7

9 Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches of supported employment organizations. J of Vocational rehabilitation 2013; 38: Henricson C, Lidestam B, Möller C, Lyxell B. Reading skill in five children with Usher Syndrome type 1 and Cochlear Implants. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (accepted) Hua H, Karlsson J, Widén S, Möller C, Lyxell B.Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: a comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Int J Audiol 2013:52(9): Hua H, Emilsson M, Ellis R, Widen S.E, Möller C, Lyxell B. Cognitive skills and the effect of noise on perceived effort in employees with aided hearing impairment and normal hearing. Noise & Health, accepted. Hua H, Emilsson M, Kähäri K, Widén S.E, Möller C, Lyxell B. The impact of different background noise: Effects on cognitive performance and perceived disturbance in employees with aided hearing impairment and normal hearing. J Am Acad Audiol, accepted. Kollen L, Frändin K, Möller M, Fagevik Olsén M, Möller C. Benign paroxysmal positional vertigo is a common cause of dizziness and unsteadiness in a large population of 75-year-olds. Aging Clin Exp Res 2012; 24 (4): Landälv D, Malmström L, Widén S.E. Adolescents reported hearing symptoms and attitudes to loud music. Noise & Health 2013; 15: Linton A-C, Germundsson P, Heiman M, Danermark B. Teachers social representation of students with Asperger diagnosis. European Journal of Special Needs. Dx.doi.org/ / Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. (in press) Lexical and Semantic ability in Groups of Children with Cochlear Implants, Language Impairment and Autism Spectrum Disorder. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology. Molander P, Nordqvist P, Öberg M, Lunner T, Lyxell B, Andersson, G. (in press). Internetbased hearing screening using speech-in-noise: Validation and comparisons of self-reported hearing problems, quality of life, and phonological representation. BMJ Open (in press). Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P & Uhlén I (in press). Computer-based phonological intervention- effects on phonological processing. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology, early online Jan Ranjbar P, Stenström I. Monitor, a vibrotactile aid for environmental perception; a field evaluation by four people with severe hearing and vision impairment. The Scientific World Journal Rosenhall U, Möller C, Hederstierna C. Hearing of 75-year old persons over three decades: has hearing changed? Int J Audiol 2013:52(11):

10 Rönnberg J, Lunner T, Zekveld A, Sörqvist P, Danielsson H, Lyxell B, Dahlström Ö, Signoret C, Stenfelt S, Pichora-Fuller K, & Rudner M (2013). The Ease of Language Understanding (ELU) model: theoretical, empirical, and clinical advances. Front. Syst. Neurosci. 13 July 2013 doi: /fnsys Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol 2013:52(12): Samuelsson C, Lyxell B. (2013). Clarification requests in interaction involving children with cochlear implants. Logopedics, phoniatrics, vocology 04/2013; DOI: / Sundqvist A, Lyxell B, Heimann M. Understanding minds: Early cochlear implantationand the development of theory of mind in children with profound hearing impairment. Int J Ped. Oto Rhino Laryngology, (in press). Thorslund B, Peters B, Lidestam B, Lyxell B. Cognitive workload and driving behavior in elderly persons with hearing loss. Transportation Research part F, (in press). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Lyxell B (in press). Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Journal of Eye Movement Research. (invited paper). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Black A, Lyxell B. Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Transportation Research part F (in press). Wahlqvist M, Möller C, Möller K, Danermark B. Physical and Psychological Health in Persons with Deafblindness That Is Due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness 2013:107(3): Widén S.E. A suggested model for decision-masking regarding hearing preventive behaviour. A system theoretical approach. Int J of Audiology 2013; 52:

11 ABSTRACTS OCH FÖREDRAG 2013 N = 44. Båsjö, S. Möller, C. Widén, S, Jutengren, G, Kähäri, K. Listening habits and hearing functions in 9 years old children, Head International conference Stockholm okt 20, 2014 Danermark B. Disability in an interdisciplinary perspective. Seminar at London University. January 22, Danermark B. Biopsychosocial approach to disability. University of Luzern. February 14, Danermark B. Crosscultural aspects of hearing aids uptake. Bristol Medical University. February 22, Danermark B. Att återerövra samtalet. Om hörselskada och kommunikation. Fredicia, Danmark. Mars 13, Danermark B. Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Hedemora kommun. April 8, Danermark B. Samverkan i ett ledningsperspektiv. Samordningsförbundet Gotland. April 22, Danermark B. ICF Core Sets for Hearing Loss. ICRA, Denmark. May 28, Danermark B. Structure and agency the case of disabilities. Nordic Network for Critical Realism. Göteborg. June 11, Danermark B. Modes of inference in explanatory social science. Yale University, New York. August 15, Danermark B. Interorganizational & interprofessional cooperation in the health sector. Oslo University, November 19, Danermark B. Interdiciplinary research. Högskolan I Oslo och Akkershus. December 5, Danermark B. Ellis R, Molander P, Lunner T, Lyxell B, Andersson G. Predicting Speech-in-Noise Recognition from Performance on the Trail Making Test: Results from a Large-Scale Internet Study Aging and Speech Communication conference, Bloomington, Indiana, USA. Frölander Hans-Erik Workshop The Theory-of-Mind perspective: How the Physical manifestations of ALMS may shape Relationships and Interactions with others. Alström International Family Conference, Research Clinic and Scientific Symposium, Plymouth, Massachussetts, USA, 9-13 maj Frölander H-E, Lyxell B, Möller C. Mental representation in Alström syndrome International conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Frölander Hans-Erik Theory-of-Mind och Alström syndrome. Nordisk träff för professionella som arbetar med döva, Örebro universitet, 6 december

12 Hua H. Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: A comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Second International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping juni Köbler S, Ingvall K, Witte E, Möller C. Cognitive aspects in testing for (Central) Auditory Processing disorder. 11 th EFAS Congress 2013, Budapest, Hungary. Lyxell B. Cognitive development in deaf children with cochlear implants. Alstrom International Conference. Plymouth, Mass., USA. Maj Lyxell B. Cognitive development and intervention in deaf children with cochlear implants. The Hearing Hub, Macquarie University, Sydney, Australia. November, Lyxell B. Cognitive intervention for deaf children. University of Leuven, Belgium. September, Löfkvist U, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 2nd International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping, June, Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Istanbul, Turkey, May, Möller C. Alström syndrome an overview Int conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Möller C. Different deafblind syndromes and cognitive function: Geno-phenotype correlations and/or sensory deprivation II Int. conference on cognitive hearing science Linköping, June 16-19, 2013 Möller C. Usher syndrome National Norwegian conference Eikholt Norge aug 21-23, 2013 Möller C. Usher syndrome genetic and clinical diagnoses Norwegian conference on deafblindness Tromsö aug 24, 2013 Möller C. Är jag vid minna sinnens fulla bruk: Om ögat och örat. Specialpedagogiska skolmyndigheten Almåsa sep 20, 2013 Möller C Nationell genetisk screening för hörselnedsättning Next generation sequencing.svensk medicinsk Audiologisk förenings årsmöte Lund okt 21, 2013 Möller C. Early diagnostics and intervention in Usher syndrome Nordic conference on Usher syndrome Eikholt, Drammen nov 19-20, 2013 Möller C. Funksjonell og medisinsk diagnostisering av hørsel og balanse samt symptom i ulike aldre Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21,

13 Möller C. Hvor står forskningen i dag? Nytt innen forskning - hørsel, syn og genetikk. Livstilsfaktorer, Genterapi Høreapparater, CI. Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21, 2013 Möller K. Resurser för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen på Toleransveckan i oktober 2013, Örebro. Stenbäck V, Hällgren M, Lyxell B, Larsby B Informational masking in spoken communication- Developing the Swedish "Hayling" sentences. 11th EFAS Congress, Budapest, June Abstract. Otorhinolaryngologia Hungarica, 59:2, 101 Tsamadou D, Craaford S, Andreasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alström syndrome case with remarkably well preserved visual function. European Ophtalmiatric association int conference Amsterdam, June 2013 Tsamadou D, Crafoord S, Andréasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alstrom Syndrome case with remarkably well preserved visual function. EPOS, Leiden, Oct 2013 Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Seminarium University of Queensland, Brisbane, Australien, The effect of Hearing Loss on Traffic Safety and Mobility. Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Presentation Cognitive Hearing Science Conference The effect of hearing loss on driving performance and experience of navigation system. Wahlqvist M. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), , Information, Kommunikation, Mobilitet och Hälsa, utmaningar vid progressiv syn- och hörselnedsättning. Linköping. Wahlqvist M. Dövblindteamet i Stockholm, , Forskning om Dövblindhet, tillsammans med Mattias Ehn. Wahlqvist M. Almåsa, Stockholm Föreläsning vid kurs om svårigheter vid kommunikation, konsekvenser för familjerelationerna. Sociologiskt perspektiv på familjen Wahlqvist M. Svenska Teckentolkarnas förening (STTF), Göteborg, Föreläsning på STTFs årsmötesdagar, Forskning om dövblindhet. Wahlqvist M. Brukarkonferens på Eikholt, Norge, Hälsa hos personer med Usher syndrom. Wass M, Lyxell B, Sahlén B, Asker-Árnason L, Ibertsson T, Mäki-Torkko, Hällgren M, Larsby B. Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability. Round table discussion at the Australian Hearing Hub Inaugural Conference, Language Literacy and Cognition in children with hearing impairment,

14 POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTA- TIONER AV FORSKNINGSRESULTAT Möller C. Kriterier för olika diagnoser inom dövblindhet, Nationellt Landstingsmöte jan 20, Norrköping Möller C. Nationellt kvalitetsarbete inom Hörselvård, Nationellt Verksamhetschefsmöte ÖNH, feb 2, Stockholm Möller C. Varför har jag hörselnedsättning? Allmän föreläsning Wilandersalen USÖ april 3, Örebro Möller C. Audiologiska aspekter på implanterbara hörapparater, Anders Tjellström International symposium april 19, Göteborg Möller C. Otokirurgi- audiologi paneldebatt, Regionalt ÖNH-möte maj 3, Uppsala Möller C. Nordisk hörselrehabilitering, Nordiskt Audiologiskt sällskap årsmöte sep 5-7 Reykavik Island Möller C. Är jag vid mina sinnens fulla bruk, dec 5 Concordia Örebro BOKKAPITEL N = 7. B Andréasson S, Ehinger B, Möller C. Vad är RP och Ushers syndrome? Att leva med RP Lyxell B, Wass M, Sahlén B, Ibertsson T, Asker-Arnason L, Uhlén I, Henricson C, von Mentzer C, Mäki-Torkko E, Möller C. Hearing and Cognitive Development in Deaf and Hearing-impaired Children: Effects of Intervention. In G. Celesia (ed). Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 10, 2013 Möller C, Andréasson S. Tillägg om dövblindhet. Ushers syndrome vanligaste orsaken till dövblindhet. I Mitt liv en berg- och dalbana. Att leva med RP eller Ushers syndrom. Svenska RP-föreningen, 2013: Danermark B, Germundsson P. Att studera samverkan i ett interaktionistiskt perspektiv. I R. Axelsson och Axelsson. Lund: Studentlitteratur. Danermark B. Samverkan: skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. En kunskapssammanställning, sid I Samverkan för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Socialstyrelsen. 13

15 Henricson C, Lyxell B et al. Hearing and cognitive development in deaf and hearingimpaired children: effects of intervention. In Disorders of Peripheral and Central Auditory Processing. Handbook of Clinical Neurophysiology vol. 10. Kimberling W, Möller C. Genetic hearing loss associated with eye disorders. In Hereditary Hearing Loss and its Syndromes. Ed. Oxford Monographs on Medical Genetics, Oxford University Press, 2013: POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER N = 5. Borg E, Borg B. HUSK går vidare. Utvärdering och vidareutveckling av ett pedagogiskt material. Audionytt 2013; 1-2: Danermark B. ICF Core Sets för hörselnedsättning. Audionytt 2013; 1-2. Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Uhlén I (2013) Interventionsstudie med fokus att förbättra fonologiska färdigheter. Barnplantabladet, 3, Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Engström E, Uhlén I. (2012). Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter. Logopednytt, 3, Ranjbar P. Rapport från en audiologikongress i Teheran, Iran. Audionytt 2013; 4:

16 FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF 2013 Buller och talförståelse hos yrkesaktiva hörselskadade: Hjärnavbildning och kognitiv träning Auditiva signalbearbetningsbesvär funktionsnedsättning i den centrala signalbearbetningen eller kognitiva hörselbesvär? Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och audiologisk rehabilitering vid grav hörselnedsättning hos vuxna Synkroniserade rörelseljuds interaktion med vokal kommunikation Höra tal i brus och grus Arbetsminne och mentaliseringsförmåga hos barn, ungdomar och vuxna med dövblindsyndrom Hörselskadades accepterande av hörselnedsättning och attityder till hörselrehabilitering via Internet. Kognition och hörselskada studie rörande hörselnedsättningar med olika etiologier och arbetsminne Ungdomars ljudvärld en studie kring Mp3-användning inkluderande akustiska och elektrofysiologiska testmetoder Hur ser förekomsten av hörselskada samt användningen av bärbara musikspelare ut bland 9-åringar? Vuxna personer med förvärvad dövblindhet (Usher syndrom) kommunikation, kognition och folkhälsa Barn med medfödd dövblindhet och CI språk, kommunikation och kognition Barn och ungdomar med Usher syndrom och CI kommunikation, kognition och språk Personer med hörselnedsättning och hörapparat ljudvärld, obehagliga ljud m m Framtagande av nytt auditivt och kognitivt testbatteri inkluderande nya tester ICF (International classification of function and disability) framtagande av s k CORE-sets för hörsel Otoskleros genetik, hälsa och hörsel i ett långtidsperspektiv Dövblindhet och taktilitet Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Barns och lärares upplevelse av att använda sig av flermikrofonsystem i undervisningen Centrala hörselproblem hos barn Menière, Läkemedelsstudie rörande Latonoprost 15

17 FORSKNINGSANSLAG 2013 Tilldelade forskningsanslag som har erhållits eller löper under 2013 Carlsson PI, Möller C. Forskning nationellt kvalitetsregister personer med grav hörselnedsättning, kr Regionala forskningsrådet Danermark B, Möller C. Nätverksanslag för planering forskningsprojekt ICF-core sets Indien-Sverige, kr Forte (FAS) Danermark B. 5 externa anslag för projekt till ett sammanlagt värde av kr Lyxell B, Möller C et al. Deafblindness: Cognitive development and development of reading skills in children with Usher s syndrome kr Forte (FAS) Projektets hemvist Linköpings Universitet, men forskningen kommer att bedrivas vid AudF, Örebro. Lyxell B, Marie Curie ITN iniative. 4.2 milj Euro totalt och till HEAD/IHV. Möller C, Köbler S. Framtagande av testbatteri för barn med central hörselstörningar kr Nyckelfonden Möller C. Vetenskaplig utvärdering av Nationellt Expertteam för diagnostisering av dövblindhet, kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller K, Möller C. Metaanalys litteraturstudie dövblindhet kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller C. Nationellt expertteam för diagnostisering av personer med dövblindhet, kr 2013 Möller C. Hörselforskningsfonden ( ). Flermikrofonsystem i skolundervisningen kr. Möller C. Cognitive hearing science HEAD Linnéstöd ( kr). Disponeras av LIU Danermark B ICF (WHO) ( ) Framtagande av Core set för Hörselsjukdomar. Oticonstiftelsen kr. Lyxell B Kognition och hörselnedsättning FAS- + AFA-projekt ( ) kr. Huvudman Björn Lyxell, Linköpings Univ. Detta har inneburit antagande av 2 nya finansierade doktorander 2008 inom IHV, arbetet förlagt till Örebro 50%. 16

18 Lyxell B Barn med Cochlea implantat och språkutveckling. FAS-nätverk , kr. Möller C Kognitiv träning hos hörselskadade utvärderad med taltester och fmri ( ). FAS kr. Carlsson P-I, Möller C Kvalitetsutvärdering vid grav hörselnedsättning. Hörselforskningsfonden ( ) kr. Ranjbar P kr från STAF kr från Arnbrinks stiftelse. Förutom dessa anslag har Claes Möller ekonomiskt ansvar som verksamhetschef för Audiologiskt forskningscentrum för externa anslag om ca kr. Ansökningar Möller C Dual sensory loss in elderly: Identification, prevention, intervention and rehabilitation. Center of excellence FAS kr ej beviljad Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Kampradstiftelsen, Linnéuniversitetet Sökt summa: kr beslut juni 2014 Möller C Alström syndrome Health, demographic change and wellbeing EU Horizon 2020 Work programme Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Forte VR- Vård kr våren 2014 DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR Otosclerosis, clinical long-term perspectives. Ylva Dahlin Redfors, Göteborgs universitet, mars Handledare Claes Möller. Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate. Traci Flynn, Göteborgs universitet, mars

19 HANDLEDNING TILL DOKTORANDER Anderzén Karlsson A Bihandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap. LIC-avhandling Lärande och hörselnedsättning i Alström syndrom Danermark B Handleder f n 8 doktorander vid Örebro universitet. Har handlett en doktorand vid Högskolan i Jönköping som har disputerat under Forskarutbildningsansvarig vid IHV (ca 50 verksamma doktorander). Huvudhandledare för doktorand vid Universitetet i Trondheim. Lyxell B Handleder sammanlagt 10 doktorander Följande doktorander på AudF: Huvudhandledare för Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Bihandledare för Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp 2015 Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Handledning av magisteruppsatser på logoped- och psykologiprogrammen. Möller C Huvudhandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad Lic 2014 Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp

20 Matthias von Beckerath Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Fredrik Landström Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Stefan Kristiansson Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag Ylva Dahlin Redfors Otorhinolaryngologi Göteborgs Univ (disputerade mars 2013) Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Sara Båsjö Handikappvetenskap Externa anslag- särskilda satsningar Bihandledare för Moa Wahlqvist Handikappvetenskap Sara Granberg Handikappvetenskap Traci Flynn Audiologi Göteborgs Universitet (disputerade mars 2013) Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Widén S Bihandledare för Sara Båsjö Handikappvetenskap Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Jessica Arvidsson Handledningsuppdrag, övrigt Claes Möller Leder tillsammans med Berth Danermark seniornätverk inom Handikappvetenskap Örebro 19

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Audiologiskt forskningscentrum, AudF, har under 2012 fortsatt de stora förändringar som inleddes under 2011.

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Audiologiskt forskningscentrum (AudF) har under 2011 genomgått stora förändringar verksamhetsmässigt och lokalmässigt.

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Supported employment -från en doktorands perspektiv

Supported employment -från en doktorands perspektiv Supported employment -från en doktorands perspektiv Vad har jag gjort under fem år Germundsson, P., Gustafsson, J. Lind, M. & Danermark, B. (2012). Disability and supported employment: impact on employment,

Läs mer

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU KURSPLAN Dnr 1(6) AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi Advanced course in Audiology Preventive Audiology and Pediatric Audiology

Läs mer

Hörselrehabilitering på nätet funkar det? Elisabet S Thorén Med Dr, Leg Aud

Hörselrehabilitering på nätet funkar det? Elisabet S Thorén Med Dr, Leg Aud HRF Forskningsdag 26 maj 2016 Hörselrehabilitering på nätet funkar det? Elisabet S Thorén Med Dr, Leg Aud Hörselrehabilitering på nätet funkar det? Vad är hörselrehabilitering? Vad är nätet? Hur kan vi

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi KURSPLAN Dnr 1(6) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi Advanced course in Audiology Preventive Audiology and Pediatric Audiology

Läs mer

Agenda för presentation

Agenda för presentation Yrkesverksamma med hörselskada i arbetslivet: kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Håkan Hua Björn Lyxell, Claes Möller &

Läs mer

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi KURSPLAN Dnr 1(6) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi Advanced course in Audiology Preventive Audiology and Pediatric Audiology

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011. För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 31 juli 5 augusti 2011 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat Hej allesammans! Sommar, sol, vajande sädesfält, hav och

Läs mer

Hörselskadade i arbetslivet: Hälsorelaterad livskvalité och kognitiva förmågor. Håkan Hua. Handledare: Björn Lyxell, Claes Möller & Stephen Widén

Hörselskadade i arbetslivet: Hälsorelaterad livskvalité och kognitiva förmågor. Håkan Hua. Handledare: Björn Lyxell, Claes Möller & Stephen Widén Hörselskadade i arbetslivet: Hälsorelaterad livskvalité och kognitiva förmågor Håkan Hua Handledare: Björn Lyxell, Claes Möller & Stephen Widén Bakgrund Mer än hälften av alla hörselskadade, cirka 55 procent,

Läs mer

Grav hörselnedsättning hos vuxna. Per-Inge Carlsson Överläkare, med dr

Grav hörselnedsättning hos vuxna. Per-Inge Carlsson Överläkare, med dr Grav hörselnedsättning hos vuxna Per-Inge Carlsson Överläkare, med dr Definition Tonmedelvärde 70 db eller sämre på bästa örat (D Stephens) (70-95) (WHO 61-80 db) Maximal taluppfattning sämre än 50% (30%).

Läs mer

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi

AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi KURSPLAN Dnr 1(6) Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU AUDN71 Audiologisk fördjupning inom hörselprevention och barnaudiologi Advanced course in Audiology Preventive Audiology and Pediatric Audiology

Läs mer

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende

Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Cochleaimplantat för vuxna möjlighet för ökad oberoende Elina Mäki-Torkko överläkare, docent Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping Hörselnedsättning - konsekvenser Minskad autonomi

Läs mer

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar

Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige. Ett förslag till allmän hälsokontroll av 4-åringar Att följa, stimulera och bedöma språkutveckling en uppgift för barnhälsovården i Sverige Monica Westerlund, leg logoped, docent vid Medicinska fakulteten, Uppsala universitet monica.westerlund@kbh.uu.se

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap & lärande Ht 2008 Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Vecka 40 Upprop och kursinformation Föreläsning Förklaringsnivåer och begrepp

Läs mer

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Leg. Audionom, Med Dr Universitetssjukhuset Linköping Disposition Bakgrund Metod Resultat från den nationella utvärderingen Active Communication

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009

Program. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Program Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola 26 juli 31 juli 2009 Söndag den 26 juli 16.00 21.00 Måndag den 27 juli 09.00 10.00 10.30 11.30 11.30 12.00 12.00 13.30 13.30 15.00 15.00 15.30 15.30 16.30

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Dålig hörsel kan leda till demens

Dålig hörsel kan leda till demens Dålig hörsel kan leda till demens Jerker Rönnberg Linnécentrum HEAD består av ett tvär och mångvetenskapligt forskningsteam inom området hörselnedsättning och dövhet. Linköping Örebro Lund. Huvudfokus

Läs mer

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University

Nasrin Perskvist, National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University , National Coordinator and Director of Clinical Cytology Biobank BBMRI.se Karolinska Institute, Inst LabMed Karolinska University Hospital Clinical Pathology Cytology Nasrin.perskvist@karolinska.se, BBMRI.se

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter

Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter forskning Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter Cecilia Nakeva von Mentzer 1, Björn Lyxell 1, Birgitta Sahlén

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

REHABILITERING AV PERSONER MED GRAV HÖRSELNEDSÄTTNING

REHABILITERING AV PERSONER MED GRAV HÖRSELNEDSÄTTNING REKOMMENDATION FÖR REHABILITERING AV PERSONER MED GRAV HÖRSELNEDSÄTTNING Bakgrund En grav hörselnedsättning försvårar möjligheterna att delta i auditiv kommunikation. För en vuxen person med grav hörselnedsättning

Läs mer

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits

Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16 högskolepoäng Audiology, Applied Audiology III, Intermediate Course, 16 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap B, Tillämpad hörselvetenskap III, 16

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10

Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 Research Evaluation for Development University of Gothenburg 2010 RED10 En orsak Utfall av forskningsansökningar sämre än väntat Linnéstöd GU 2 Linnéstöd (2 omgångar) LU 14 Linnéstöd Strategiska områden

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Överenskommelse om forskning 2010

Överenskommelse om forskning 2010 Överenskommelse om forskning 2010 Mellan Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och Forskningsnämnden, Örebro läns landsting avseende forskningsverksamheten inom Habiliteringen Överenskommelse om forskning

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan

En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan En förskola på vetenskaplig grund Systetematiskt kvalitetsarbete i förskolan Karin Renblad, Docent i ped./kvalitetsamordnare Habo kommun Jane Brodin, Professor i ped. Högskolan för Lärande och Kommunikation

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Hörselrehabilitering - Så funkar det

Hörselrehabilitering - Så funkar det Hörselrehabilitering - Så funkar det Jeannette Hägerström Leg.audionom/ universitetsadjunkt Karolinska Institutet Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik Enheten för audiologi Alfred

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Huvudmålgrupper för Forskningen inom Arbetsterapi

Huvudmålgrupper för Forskningen inom Arbetsterapi Checklista för forskningsprojekt som ska ha egen webbsida 1. Uppgiftslämnarens namn, e- post och telefonnummer 2. Projektnamn Svenskt: Engelskt: Huvudmålgrupper för Forskningen inom Arbetsterapi 3. Huvudmålgrupper

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Systematisk språkträning i barnehagen

Systematisk språkträning i barnehagen Systematisk språkträning i barnehagen Göran Söderlund Professor i specialpedagogi Høgskolen i Sogn pg Fjorda Wenche Helland PhD, logoped Statped Vest, Bergen Vad? Bravo språkstimulering ca 15 min/dag i

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Rehabilitation Methods in working Life II, 15 credits Allmänna data om

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF)

Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) NOMINERING 2011-09-26 HDa dnr DUC 2011/1362/10 Ert dnr UmU 112-1737-11 Umeå universitet Akademisekreterare Daniel Andersson 901 87 UMEÅ Utseende av ledamöter i Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012-2014

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Eva Sandberg Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Centrala Barnhälsovården i

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Institutet för Handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk

Läs mer

barn med CI och/eller hörapparat

barn med CI och/eller hörapparat Kognitiv och språklig utveckling hos hörselskadade och döva barn med CI och/eller hörapparat Björn Lyxell, Birgitta Sahlén, Inger Uhlén, Tina Ibertsson, Claes Möller, Malin Wass, Lena Asker- Arnàson, Cecilia

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården

Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Foto: Karim Hatoum ORDFÖRANDEN HAR ORDET Behovsplanering saknas inom CI-vården Tunnelseende hos ansvariga inom sjukvården Vi är mitt uppe i ett skeende en utveckling utan slut. Sent 1980-tal CI-behandlades

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Huvudfokus är kognitiv hörselvetenskap. Kopplingar till medicinska, tekniska, kliniska och sociala problemställningar och verksamhet.

Huvudfokus är kognitiv hörselvetenskap. Kopplingar till medicinska, tekniska, kliniska och sociala problemställningar och verksamhet. Hörsel, minne och demens Jerker Rönnberg Linnécentrum HEAD består av ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsteam inom området hörselnedsättning och dövhet. Linköping-Örebro- Lund. Vid Linnécentrum HEAD

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University

Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University Thinking in Time Cognition, Communication and Learning (CCL) - a multidisciplinary research environment at Lund University Styrgruppsmöte CCL 4 september 2012 Lokal: Fakultetsklubben, SOL Minnesanteckningar

Läs mer

15 högskolepoäng Nivå G2F Termin 4

15 högskolepoäng Nivå G2F Termin 4 Nämnden för rehabiliteringsutbildning, NRU KURSPLAN Dnr 1(5) LOGA41 Fördjupad barnlogopedi Child Language Impairments II 15 högskolepoäng Nivå G2F Termin 4 Allmänna uppgifter Huvudområde Logopedi / lingvistik

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

Med ljudet som omvärld

Med ljudet som omvärld Med ljudet som omvärld Om ljudmiljö och delaktighet för elever med synnedsättning Sara Backström Lindeberg Rådgivare SPSM Resurscenter syn Stockholm 2016 Auditivt fokus Två perspektiv: Forskning - min

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Kursplan. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål

Kursplan. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på avancerad nivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Skriftspråklärande - teckenspråkighet och hörselnedsättning, 15 högskolepoäng Literacy Learning - Deafness and Hard of Hearing,

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Nordic Evaluation of Sport Science

Nordic Evaluation of Sport Science Nordic Evaluation of Sport Science 2010-2011 Centrum för idrottsforskning 2012-02-03 Christine Dartsch Syftet med utvärderingen Idrottsforskningens status? Kvaliteten och produktivitet? Styrkor och svagheter?

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009.

Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Rikstäckande förening för re/habilitering inom området Funktionsnedsättning av hörsel. Grundad 2009. Policy avseende habiliterings-/rehabiliteringsprogram för personer med nedsatt hörsel, tinnitus, dövhet,

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för audiologi och logopedi Datum: 2015-06-03 Tid: 15:00-16:50 Plats: Tal- och hörsellab, enheterna för audiologi och logopedi, hus

Läs mer

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige

Konferens om Down syndrom - Dr Brian Skotko till Sverige Konferens om Down syndrom - till Sverige Varmt välkommen att ta del av inspirerande och uppdaterad information om Down syndrom 15-17 oktober 2013. I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Habilitering

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer