Filosofie kandidatexamen Filosofie doktorsexamen Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Filosofie kandidatexamen 1980-06-09 Filosofie doktorsexamen 1987-12-08 Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet 1988-04-08"

Transkript

1 KORTFATTAD CV Examina Filosofie kandidatexamen Filosofie doktorsexamen Förordnande som oavlönad docent i historia vid Lunds universitet Tjänster och förordnanden Jag har varit anställd som universitetslektor vid Historiska institutionen sedan 1994 Vetenskapliga meriter Forskningsprojekt I början av min tid som doktorand var jag delaktig i det tvärvetenskapliga projektet De äldre i samhället förr, nu och i framtiden (Birgitta Odén var ledare för den historiska delen) Under åren 1987 och 1990 var jag ansvarig (och enda forskare) i projektet Mellan skråtradition, liberalism och socialism. Hantverk och hantverksarbetare i Malmö (HSFR) Anordnande av vetenskapliga konferenser Som studierektor för den nationella forskarskolan har jag tillsammans med Eva Österberg anordnat sex seminarier. I tre av dessa ha vi haft internationellt deltagande januari 2002, Hestra maj 2002, Almåsa januari 2003, Höör juni 2003, Båstad januari, Höör juni, Mariefred för vidare information om dessa internat, se Organiserat sessionen Svensk arbetarhistoria - vad har vi lärt och vad behöver vi veta? vid Svenska historikerdagarna och varit ordförande vid sessionen, Lund oktober 1996 Tillsammans med Sven-Olof Olsson ordnat ett seminarium om forskning och arkiv rörande Halland ("Halland öppnar sig"), den 15 november 1994 Tillsammans med Lars Olsson ordnat ett internationellt seminarium med deltagare från Danmark, Polen, Sverige och Tyskland och med ämnet "Arbeitswanderungen und gewerkschaftliche/politische Verbindungen im südlichen Ostseeraum", 3 5 april 1991 på Ven. Ett urval av uppsatserna har publicerats (F2) bil. 4 Deltagande i vetenskapliga konferenser med eget föredrag Social Science History Association Annual Meeting, Chicago november 1985 (B7)

2 2:a nordiska seminariet i arbetarkultur, Norrköping september 1986 (B6) III. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium, Veszprém oktober 1986 (B8) Historiskt arbetarkultursemnarium, Norrköping 7 8 februari 1990 (B12) Arbeitswanderungen und gewerkschaftliche/politische Verbindungen im südlichen Ostseeraum, Ven 3 5 april 1991 (B19) The first seminar on the middle classes in the Nordic countries, Århus februari 1993 (B23) Second International Conference on Urban History, Strasbourg 8-10 september 1994 (sessionen The artisan and the European town) (B21) The 18th century guild system in theory and social practice. The "Alte Reich" in European comparison, Halle maj 1995 (B20) Symposiet Hantverk i stad och på landet, Åbo 8 9 september 1995 (B20) Organiserat sessionen Svensk arbetarhistoria - vad har vi lärt och vad behöver vi veta? vid Svenska historikerdagarna och varit ordförande vid sessionen, Lund oktober 1996 Kunskapsresor, Stockholm, 9 april 1997 Guilds, economy, and society. Förkonferens inför ekonomisk-historiska världskongressen i Sevilla, Antwerpen april 1997 (B22) XII. internationella ekonomhistoriska kongressen, Sevilla augusti 1998 (jag var inbjuden att deltaga i en session men när konferensen flyttades inställdes min session) Guilds: London, England, Europe. Exploring the history of Europe s guilds and livery companies from 1000 to 1900, London 31 oktober 1 november 2003 (B24) Arbetarhistoria i brytningstid, Landskrona maj 2005 (B25) Ordförande vid sessionen Political Outsiders in Swedish History , European Social Science History Conference, Amsterdam mars 2006 Deltagande i Workshop: Political outsiders in Swedish history, 6 juni 2008 Konflikt och samförstånd, arbetarhistorisk konferens i Landskrona maj 2009 deltagande i rundabordssamtal om boken Political outsiders in Swedish history, inledande kommentarer till konferensen vid slutsessionen 2 Gästforskare Visiting Fellow vid Center for Early American Studies, University of Pennsylvania, september 1990-februari 1991 University of Californa, Irvine, februari mars 2003 Redaktör för Scandia. Tidskrift för historisk forskning

3 Fakultetsopponent 3 Börje Harnesks disputation i historia vid Umeå universitet, 23 maj 1990 Pär Frohnerts disputation i historia vid Stockholms universitet, 4 juni 1993 Märit Gunneriusson Karlströms disputation i historia vid Uppsala universitet, 12 november 2004 Cecilia Lindgrens disputation vid Tema Barn den 10 juni 2006 Slutseminarieopponent Slutseminarium för Mats Sjöberg, Linköping, tema Barn, Slutseminarium för Per Hammarström, Historiska institutionen, Uppsala, 13 november 2006 Sakkunniguppdrag Sakkunnig som granskare av projektansökan för Riksbankens jubileumsfond (Dag Lindström), 2009 Universitetslektorat i historia, särskilt genushistoria, vid Stockholms universitet, Sakkunnig som granskare av projektansökan för Riksbankens jubileumsfond (Erik Lindberg), 2002 Forskarassistentjänst i historia vid Uppsala universitet våren 1997 Börje Harnesks ansökan som erhållande av docentkompetens, Umeå universitet våren 1995 Uppdrag som ledamot av betygsnämnder vid följande disputationer: Lars Berggren, Historiska institutionen i Lund,14 september 1991 Cecilia Ruthström, Historiska institutionen i Lund, 9 oktober 1993 Tomas Germundsson, Geografiska institutionen i Lund, 22 oktober 1993 Ulla Rosén, Historiska institutionen i Lund, 12 november 1994 Lars I. Andersson, Historiska institutionen i Lund, 1995 Lars Svensson, Ekonomisk-historiska institutionen i Lund, 11 mars 1995 Eva-Helen Ulvros, Historiska institutionen i Lund, 27 april 1996 Marie Lindstedt Cronberg, Historiska institutionen i Lund, 31 maj 1997 Sanimir Resic, Historiska institutionen i Lund, 18 september 1999 Roddy Nilsson, Historiska institutionen i Lund,22 oktober 1999 Per-Göran Johansson, Historiska institutionen i Lund, 17 november 2001 Daniel Rauhut, Ekonomisk-historiska institutionen i Lund, 2002 Mats Olsson, Ekonomisk-historiska institutionen i Lund, 7 december 2002 Katarina Andersson, European University Institute, Florens, den 4 oktober 2004 Marianne Wifvesson, Tema Barn, Linköpings universitet, 1 april 2005 Sara Edenheim, Historiska institutionen i Lund, 10 december 2005 Jimmy Engren, Humanistiska institutionen, Växjö universitet, 5 oktober2007 Magnus Olofsson, Historiska institutionen i Lund, 5 december 2008 Louise Sebro, Historiska institutionen i Lund, 12 mars 2010

4 4 Uppdrag som ledamot av betygsnämnder vid följande licentiatseminarier: Curt-Åke Olsson, Historiska institutionen i Lund, 30 november 2000 Jimmy Engren i Växjö den 15 december 2005 Pedagogiska meriter Jag har haft undervisning vid Historiska institutionen sedan 1980-talet. Grundnivå (1 40 gamla poäng) kurser i teori och metod, VT 1989, VT 1996 och kronologisk kurs 1870, kronologisk kurs , kronologisk kurs 1914, kronologisk kurs, Industri och imperier (7,5 hp), temakurs i modern socialhistoria, VT 1989 uppsatsseminarier, VT 1989, VT 1998 nätbaserad grundkurs 1 30 hp (tillsammans med Kenneth Johansson), Kandidatnivå (41 60 gamla poäng) synteskurs VT 1989 teori- och metodkurs 5 p, uppsatsseminarier VT 1989, och uppsatshandledning (jag har inte bokfört mina handledningar men det rör sig om ungefär 40 uppsatser) Magisternivå (61 80 gamla poäng): historiografikurs (5 gamla poäng) ansvarig för magisterseminariet medbedömare av uppsatser uppsatshandledning (jag saknar siffror men det rör sig om bort mot 10 uppsatser) Mastersprogram i Historiska studier (nystartat HT 2007): Historisk teori och metod (7,5 hp) HT 2007 Historiografikurs (7,5 hp), VT 2008, HT 2008, VT 2009 nätbaserad kurs i kulturhistoria (7,5 p), HT 2008, VT 2009 handledning (Johan Pries och Frida Wikström) Forskarutbildningen: Metodkurs (5 p), HT 1993, HT 1994, VT 2000 Allmän litteraturkurs (5 p), Modern Socialhistoria HT 1998 Kultur språk historia (5 p), HT 1991 (tillsammans med Eva Österberg) Teorikurs inom Forskarskolan, HT 2002, HT 2003, (tillsammans med Tom Olsson) Nätbaserad kurs i teori och metod för historiker, HT 2002 (tillsammans med Tom Ericson, Torkel Jansson och György Nováky), VT 2004 (tillsammans med Torkel Jansson och Pia Ahlbäck), HT 2005 (tillsammans med Karin Jansson och Joachim Mickwitz), HT 2006 (tillsammans med Karin Jansson) och HT 2008 (tillsammans med Lars Hermansson och Orsi Husz) Höstterminen 1999 var jag som tf professor ansvarig för Eva Österbergs doktorandseminarium Jag ledde specialseminariet Språk och historia Nätbaserade seminarier med deltagande från de historiska institutionerna vid UC Irvine och Lund, VT 2005 (tillsammans med professor Lamar Hill)

5 Annan undervisning vid Historiska institutionen: lärarfortbildningskurs i lokalhistoria (avsnitt om 1800-talet) Sweden and the welfare state (5 p), engelskspråkig kurs, tre gånger mellan 2000 och 2002 diverse föreläsningar inom ramen för andra kurser Utanför historiska institutionen i Lund: kurs i Kultur och samhälle på Kulturvetarlinjen, Swedish History vid International Swedish University Programs at Lund University, historisk metod vid Vetenskaplig grundkurs, Lunds universitet, kursavsnitt om modern historieforskning inom magisterkurs vid Högskolan i Kristianstad, mitten av 1990-talet föreläsningar om Språk och historia inom ramen för doktorandkurs vid Tema Barn, Linköpings universitet, föreläsningar inom fakultetskurs Statistik för historiker, Lund, 1987 föreläst om källkritik inom kurs vid FOA (VT1997) undervisning om källkritik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap våren 2004 föreläst om källkritik för doktorander vid ekonomisk-historiska institutionen, Lund föreläst om modern historiografi inom metodkurs i Mänskliga rättigheter (VT 2004) 5 Handledning av doktorander till disputation: Mikael Ottosson (Sohlberg och surdegen, 29 maj 1999; handlett tillsammans med Eva Österberg) Thomas Sörensen (Det blänkande eländet, januari 1998; handlett tillsammans med Eva Österberg) Torbjörn Andersson (Kung Fotboll, 4 maj 2002; här gick jag in som huvudhandledare efter Bengt Ankarloos pensionering) Johan Lundin (Näten på Limhamn, 17 februari 2007, huvudhandledare) Victor Lundberg (Att sätta yxan till orättvisans rot, 15 december 2007, huvudhandledare) Cecilia Riving (Icke som en annan, 15 oktober 2008, huvudhandledare Solveig Fagerlund (Handel och vandel, 28 september 2002; biträdande handledare) Katarina Andersson (Politics in the street, 4 oktober 2004 vid European University Institute; external supervisor) Christian Widholm, (Iscensättandet av solskensolympiaden, 12 december 2008, tredjehandledare för doktorand inom Forskarskolan) Stefan Nyzell, Striden ägde rum i Malmö. Möllevångskravallerna En studie av politiskt våld i mellankrigstidens Sverige (biträdande handledare) Per Bolin-Hort, Work, Family and the State, 1989 (under den ordinarie handledaren Lars Olssons sjukdom vikarierade jag för honom och läste i den egenskapen slutmanus) Anna Jansdotter (Ansikte mot ansikte, 25 september 2004; tredje läsare vilket innebär att jag läste sista versionen av manuskriptet) Ulrika Holgersson (Populärkulturen och klassamnhället, 17 december 2005, tredje läsare ) Joachim Östlund (Lyckolandet, 24 mars 2007, tredje läsare ) Magnus C Persson, (Coming full circle, 11 december 2007, tredje läsare ) Hrefna Róbertsdóttir, (Wool and society, 18 oktober 2008, tredje läsare ) Pågående doktorandhandledning Huvudhandledare: Peter K Andersson Pål Brunnstöm Martin Ericsson

6 Lars G Hultman Per Källström Håkan Nordmark Biträdande handledare: Maja-Lena Larsson Kenneth Johansson Anna Lindström, historia, Växjö universitet 6 Administrativa meriter och förtroendeuppdrag Suppleant i Historisk-filosofiska fakultetsrådet Ledamot av styrelsen för Historiska institutionen, Lund Ordinarie ledamot av Historisk-filosofiska fakultetsrådet Elektor i valförsamlingen för val av rektor, prorektor och lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen Ledamot av valberedningen inför prorektorsvalet. Ledamot av Historisk-filosofiska fakultetsrådets arbetsutskott våren 1998 (under dekanens frånvaro) Studierektor vid Historiska institutionen, Lund med ansvar för nivåerna p och forskarutbildningen, samt övergripande ansvar för fördelningen av lärarnas arbetsuppgifter, Studierektor för forskarskolan i historia samt den fakultetsfinansierade forskarutbildningen vid Historiska institutionen, Lund, Ställföreträdande prefekt för historiska institutionen 2009

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se

Stads- och kommunhistoriska institutets. verksamhetsberättelse för år 2013. www.urbanhistory.su.se Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhetsberättelse för år 2013 www.urbanhistory.su.se 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 Avtal Personal Stads- och kommunhistoriska nämnden Stads- och kommunhistoriska

Läs mer

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik

Fil kand-examen 1986, Uppsala universitet med ämnena historia, filosofi, etnologi, fysik, matematik Curriculum Vitae Peter Aronsson 20150625 Innehåll Examina 1 Priser och forskningsstipendier 1 Tjänster och förordnanden: 2 Externa forskningsmedel och forskningsledning 2 Sakkunniguppdrag och administrativa

Läs mer

CV, Samuel Edquist (juni 2013)

CV, Samuel Edquist (juni 2013) CV, Samuel Edquist (juni 2013) Född i Kristinehamn 31 december 1973 Motsv. fil. mag. i historia, Uppsala universitet 1995 Fil. dr i historia, Uppsala universitet 2001 Docent i historia, Uppsala universitet

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Personal, docenturer och disputation

Personal, docenturer och disputation 1(19) Institutionen för ekonomi Avdelningen för agrarhistoria 2013-01-10 ÅRSRAPPORTER FÖR AVDELNINGEN FÖR AGRARHISTORIA Årsrapporterna görs varje år till C. F. Lundströms stiftelse, eftersom de varje år

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2012

Verksamhetsberättelser 2012 Verksamhetsberättelser 2012 Historisk-filosofiska fakulteten Innehållsförteckning Historisk-filosofiska fakulteten 9 1. Sammanställning av aktiviteter och beslut under 2012 9 1.1 Organisationsfrågor 9

Läs mer

CURRICULUM VITAE 2014-03-14

CURRICULUM VITAE 2014-03-14 Gissur Ó Erlingsson (1974-01-25) Ringdansvägen 8, 646 30 Gnesta 0760-253310 gissur.erlingsson@liu.se CURRICULUM VITAE 2014-03-14 1.1 Utbildning m.m. - Docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet

Årsskrift 2011. Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Årsskrift 2011 Socialantropologiska institutionen Stockholms universitet Redaktör: Raoul Galli Fotografi: Andrzej Markiewicz Form:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE JURIDICUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE Forskning i rättsvetenskap 2009 JURIDICUM Sammanställt av Monika Geisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING - ÅRET SOM GÅTT... 3 2. UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ... 4 3. FORSKARE VID JURIDICUM...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 132:3 2012 m e d d e l a n d e n Nytt om historisk forskning Denna sammanställning bygger i första hand på uppgifter lämnade av Historisk tidskrifts redaktionsråd och omfattar

Läs mer

Meritförteckning och CV

Meritförteckning och CV Meritförteckning och CV Efter gymnasieexamen vid Naturvetenskaplig linje och ett sabbatsår inledde jag mina universitetsstudier. Efter ett inledande år med judaistik och religionshistoria, studerade jag

Läs mer

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter

Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Anställningar Deltagande i/ledning av forskningsprojekt Internationella kontakter CV Erik Amnå Utbildning och formell kompetens Studentexamen på samhällsvetenskaplig linje, Högbergskolan, Ludvika 1969 Filosofie kandidatexamen med ämnena statskunskap, nationalekonomi, statistik, företagsekonomi,

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskapliga förbundet Statsvetenskapliga förbundet Årsmöte 1 oktober, under årsmöteskonferensen i Göteborg 30 september till 2 oktober, i samband med fredagens lunch Dagordning för årsmötet 2010 Verksamhetsberättelse, verksamhetsåret

Läs mer

Projektet Populära Passager

Projektet Populära Passager Projektet Populära Passager SLUTRAPPORT Johan Fornäs med Karin Becker, Erling Bjurström & Hillevi Ganetz Norrköping: Tema kultur och samhälle (Tema Q), 31 januari 2006 RJ Dnr 1997:5121 EKONOMISK REDOGÖRELSE

Läs mer

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001.

Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Svenska avhandlingar i historia 1997-2001. Peter Aronsson 10 december 2002 Tryckt i Aronsson, Peter. "Svenska avhandlingar i historia 1997-2001." Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i

Läs mer

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se

CURRICULUM VITAE. David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se CURRICULUM VITAE David Feltenius Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå david.feltenius@pol.umu.se Senast uppdaterad: 2014-05-14 PERSONUPPGIFTER Född i Uppsala, Sverige, 1974 Civilstånd:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för maritima studier Verksamhetsberättelse 2013... 1 Centrum för maritima studier... 1 Inledning... 1 1 Organisation... 2 2 Pågående avhandlings- och forskningsprojekt...

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning IBF Nyhetsbrev Institutet för bostads- och urbanforskning Nr 3 november 2013 Ur innehållet Clarissa Kugelberg skriver om Botkyrkabornas kamp för allmännyttan Är det svenska bostadssystemet i kris? sid.

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul

ÅRSBERÄTTELSE 2013. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ÅRSBERÄTTELSE 2013 Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 2 Innehåll Institutet Styrelse Personal Forskarkollegium Verksamhetsåret 2013 Forskningsmiljön vid SFII Biblioteket Institutsanknuten forskningsverksamhet

Läs mer

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt

Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MKV GÄLLANDE ÅR 2010 Pågående externfinansierade projekt och under året beviljade externa anslag för forskningsprojekt From Risk to Threat: Social Representations of Climate Change

Läs mer

Curriculum Vitae. Michael Krona. Email: michael.krona@mah.se KVALIFIKATIONER

Curriculum Vitae. Michael Krona. Email: michael.krona@mah.se KVALIFIKATIONER Curriculum Vitae Michael Krona Email: michael.krona@mah.se KVALIFIKATIONER Filosofie doktor i Filmvetenskap med inriktning mot Medie- och kommunikationsvetenskap, 2009 Filosofie kandidat i Litteraturvetenskap

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer