Framtidens operationsavdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens operationsavdelning"

Transkript

1 TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av framtidens operationssal genom projektet OPTIMUS ISE Lär dig strategisk planeringen av nybyggnation Moderator DANIEL STEIJNER NIRAS Sverige Talare JOHN MANGIARDI Optimus ROGER ULRICH Chalmers Få kunskap om hur du kan planera för ombyggnation under pågående verksamhet Upptäck hur du kan arbeta med ergonomiskt ljus Ta del av det senaste inom den tekniska utvecklingen inom området operation Få viktig kunskap inom skyddsventilation och hygien Ta del av flera viktiga praktikfall SIEMENS HEALTHCARE Magnus Lömäng CHALMERS Bengt Ljungqvist CHALMERS Berit Reinmüller UNIVERSITETSSJUKHUSET I LINKÖPING Gunnar Jonsson Eva-Lena Zetterlund WHITE ARKITEKTER Anna Montgomery CAVERION Anders Grönblad CHROMAVISO, AARHUS (DK) Claus Puggaard MEDIRUM Greger Johansson LÄNSFASTIGHETER, VÄRMLANDS LÄN Sven Olsson NIRAS Helle Olsen Christian Kindler Stockholm mars 2014

2 Konferensprogram Onsdag 12 mars Registrering med kaffe 9.30 Moderator, Daniel Steijner, inleder konferensen Daniel är teamledare Property Consultants, NIRAS Sverige Byggprocess med partneringavtal Landstinget i Värmland har med framgång drivit projekt i partneringsamverkan sedan 2000, erfarenheterna har med åren blivit stora och här kommer man dela med sig av sin kunskap. Vilka var vinsterna? Begreppet partnering Varför partnering (Upphandling) Erfarenheter Pågående projekt SVEN OLSSON, projektledare, Länsfastigheter, Värmlands län Fika Evidence-based design i Health Facilities Roger Ulrich är världsledande forskare i evidensbaserad arkitektur inom hälsa och sjukvård och kommer här att presentera den senaste forskningen inom evidensbaserad design anpassad för sjukhusmiljöer. Bygga rätt lönar sig Hur du kan anpassa byggnaden efter hur vårdpersonalen arbetar. ROGER ULRICH, PhD, Visiting Professor of Architecture, Department of Architecture and Center for Healthcare Building Research, Chalmers Technical University IN ENGLISH En operationsavdelning ur arkitektens synvinkel Hur arbetar arkitekten och vad styr processen? White arkitekter har arbetat med många sjukhusbyggen såsom Akademiska sjukhuset i Uppsala, Nya Karolinska Sjukhuset, nya operationshuset i Gävle samt Odense. Vilka är utmaningarna för arkitekten? Att förstå processer Hur arbetar man rätt? Behövs flexibilitet och generalitet? Om- och nybyggnadsexempel ANNA MONTGOMERY, arkitekt och områdesansvarig Vård, White Arkitekter Lunch Hybridsalar Varför är det så populärt och vad innebär det byggnadstekniskt? Förfrågningar och andelen hybridsalar ökar över hela världen. Möjligheten att behandla patienten i ett och samma rum, oavsett åkomma och/eller komplikationer, med stöd av avancerad bildgivande utrustning ger sjukvården unika möjligheter. Lär dig mer om varför fler och fler kliniker efterfrågar tillgång till dessa rum. Varför Hybridsalar och vad betyder det? Multi-disciplinära ingrepp Kliniska behov Byggnadstekniska utmaningar och lösningar Exempel på installationer Låt oss vara visionärer hur ser framtiden ut! MAGNUS LÖMÄNG, Produktchef Angiografi, Siemens Healthcare. Magnus är Medicinteknisk ingenjör med 8 års erfarenhet inom området hybridsalar och affärsområdesansvarig för hybridsalslösningar på Siemens Healthcare. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med sjukhusledning eller lokalplanering inom kommun och landsting. Du kan även vara byggherre eller arkitekt

3 Konferensprogram Torsdag 13 mars Operationsventilation Ventilationen i operationsrum för infektionskänslig kirurgi har utvecklats under de senaste 50 åren. Samspelet mellan luftrörelser och föroreningsspridning spelar en avgörande roll för att bedöma kontamineringsrisker. Utveckling och trender Luftrörelser och föroreningsspridning Teoretiska samband - luftflöden, koncentration och uppreningstid BENGT LJUNGQVIST, professor i skyddsventilation, Chalmers Fika Människan som föroreningskälla i operationsrum På grund av ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier i sjukvården spelar de tekniska åtgärderna, klädsystem och ventilation en allt större roll. Människan som föroreningskälla Mikrobiologisk luftrenhet i operationsrum Klädsystemens betydelse i operationsrum Utförda mätningar BERIT REINMÜLLER, docent i skyddsventilation, Chalmers Konferensens första dag avslutas UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Maneka Ghosh på telefon eller via e-post teknologiskinstitut.se för mer information om priser och paket Moderatorn inleder konferensens andra dag Att bygga under pågående verksamhet PRAKTIKFALL Det krävs mycket planering för att bygga om under pågående verksamhet. Förutom det logistiska behöver man koordinera personalens behov och verksamhetens krav med bygg- och installationsansvariga. Beskrivning av ombyggnad operationsavdelning Att planera för ombyggnation Så koordinerar du bygg- och operationsverksamhet GUNNAR JONSSON, projektledare, Universitetssjukhuset i Linköping- Gunnar är koordinator mellan landstingets verksamhet och entreprenörerna, samt ansvarig för upphandling och inköp av all verksamhetsanknuten utrustning Förmiddagsfika Ombyggnation ur sjukhuspersonalens perspektiv Hur upplever sjukhuspersonalen en ombyggnation? Vilken möjlighet har man att påverka arbetet och kan man i processen hitta nya arbetsmetoder? EVA-LENA ZETTERLUND, verksamhetschef, operationskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping IN ENGLISH Den optimala operationssalen Optimus ISE Efter att ha arbetat som kirurg i över 30 år bestämde sig John Mangiardi år 2006 för att helt ägna sig åt att bygga den optimala operationssalen. Hans 15 olika patent ligger som grund för projektet som heter Optimus ISE. De första salarna är nu byggda i Barcelona och USA och resan har börja börjat. Hur har arbetet sett ut? Vilka lärdomar tog man med i arbetet? Vilka är kostnaderna och vad är vinsterna? JOHN MANGIARDI, Grundare och VD, Optimus Dr Mangiardi är bosatt i New York där han har arbetat som kirurg men arbetet med Optimus sträcker sig över hela världen. Företaget har sitt huvudkontor i Schweiz.

4 11.45 Ergonomiskt Ljus och Dygnsrytmljus Sedan 7 år och med 250 installationer på sjukhus i Danmark och Sverige har Chromaviso skapat en standard för ljus på operations-, endoskopi-, intervensions- och bilddiagnostiksalar, där det företrädesvis används monitorer vid ingrepp. Denna standrad kallas Ergonomiskt Ljus och ger den bästa ljusergonomin före/under/efter ingrepp på nämnda salar. Därutöver har Chromaviso sedan 2009 utvecklat konceptet Ergonomisk Dygnsrytmljus för IVA, lätt-iva & UVA, och detta koncept är introducerat och installerat på flertalet olika avdelningar och har på samma sätt blivit mycket väl mottaget av användarna på sjukhusen. Lyssna på erfarenheterna kring denna typ av nya ljuskoncept: Vilken betydelse har ljus för oss som människor? Vad är och hur används Ergonomiskt Ljus och Dygnsrytmljus Vilka faser är viktiga för att uppnå en god ljusergonomi (rumslayout, fysiska ramar)? Hur säkerställs Ergonomiskt Ljus i ett projekt? Referensprojekt i Sverige CLAUS PUGGAARD, Chromaviso, Aarhus (DK) Claus är försäljningsansvarig för Sverige och har många års erfarenhet från ljusbranchen, varav de senaste 7 åren uteslutande varit inom hälsosektorn Lunch Moduluppbyggda operationssalar På endast ca 7 veckor renoverades två gamla operationssalar till två toppmoderna operationssalar, samt ett uppdukningsrum och två steriltvättrum i Sollefteå. Hör om förvandlingen och erfarenheterna kring detta projekt samt möjligheterna i både ombyggnadsobjekt och vid nybyggnation. Planering och förberedelser Hygien Ergonomi Integration (ventilation, ljus, video, styrningar etc) Samordningsvinster Framtidssäkring GREGER JOHANSSON, Medirum AB Flow som verktyg flödesanalysens roll i planeringen I Danmark förändras redan stora sjukhus till s.k. super sized hospitals genom optimerade tillbyggnader eller nybyggnation. I dessa projekt är NIRAS djupt involverade och utgör t ex byggherrerådgivare, projektörer och ekonomiska rådgivare. NIRAS har bl.a. varit kundens rådgivare för nya universitetssjukhus i Århus, Köpenhamns universitetssjukhus och Odense samt på ett av Danmarks största sjukhus, Herlev Hospital. I Stockholm har NIRAS tillsammans med BSK Arkitekter ett flertal uppdrag åt Locum i form av byggherrerådgivare med bl a fördjupade förstudier för Danderyds sjukhus, St Görans sjukhus och Sabbatsberg. NIRAS har även haft en roll som Teknisk Designchef för Brand och Akustik för Nya Karolinska Sjukhuset i Solna. Lyssna på erfarenheter från pågående projekt och möjliga verktyg för planering av flödesanalyser i nya projekt. Utbyggnad av sjukhus i Danmark i vilket skede står vi nu? Användningen av flödesanalys i planeringen av det nya sjukhuset: Flow som verktyg - Analys av individuella flöden på avdelningar, i kombination med automatiserade transportsystem (AGV) och i samband med patienters och besökares ankomst till sjukhuset. HELLE OLSEN, market director, healthcare, EBA, B.Sc, civ. engineering, NIRAS CHRISTIAN KINDLER, pedestrian modeller, MSc, civ. engineering, NIRAS Fika Att bygga renrum Renrum används där kraven på processrenhet och hygien är extremt höga, där halter av partiklar och bakterier måste vara mycket låga. Renrum för: Elektroniksystem Pharmasystem Sjukhus OP-salar UDF-tak, några principer och utförande ANDERS GRÖNBLAD, Caverion Anders är ansvarig för sjukhus och läkemedelsindustri inom Caverion Sverige AB, när det gäller renrum. Han har 20 års erfarenhet inom renrum och är med i arbetet med att ta fram en handbok för operationsrum Moderatorn summerar och avslutar konferensen

5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation Att bygga en operationsavdelning är inte vilket bygge som helst. Det är en extremt känslig miljö där kraven på effektivitet är stora. Du som arbetar med planering av operationsavdelningar behöver ta ställning till hygien, patientlogistik, lokalplanering samt teknisk utrustning. En operationssal ska vara byggd för att klara en extremt viktig verksamhet där säkerhetsriskerna måste byggas bort. Den mars har du möjlighet att få höra världsledande forskare som John Mangiardi och Roger Ulrich presentera det senaste inom ämnet. Här kommer du att få höra Sveriges främsta experter som ger dig möjligheter att bygga efter dagens krav och morgondagens tekniska möjligheter d.v.s. Framtidens operationsavdelning! Välkommen! Maneka Ghosh Projektledare Teknologisk Institut Ur programmet Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Så planerar du bygget under pågående verksamhet Hör om projektet Optimus ISE framtidens operationssal Vad du behöver ta ställning till du startar byggnationen Ta del av det senaste inom den tekniska utvecklingen inom området operation Få viktig kunskap inom skyddsventilation och hygien

6 Porto betalt Sverige Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation Varför ska du gå på Framtidens operationsavdelning? Bli redo att bygga för framtiden Möt världsledande forskare inom arkitektur inom vården Lär dig strategisk planeringen av nybyggnation Ombyggnation under pågående verksamhet se hur det kan fungera! Ta del av det senaste inom den tekniska utvecklingen inom området operation Ta del av flera viktiga praktikfall TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DATUM OCH PLATS Stockholm Konferens: mars 2014 (3886-2) Lokal meddelas senare. Håll dig uppdaterad på vår hemsida PRIS Ordinarie pris Konferens kr/person Ta med dig hela teamet gå 6 betala I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. för 5! Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Den nya akutmottagningen Medicinteknik i framtidens vårdlokaler Partnering i praktiken Ny- och ombyggnation av psykiatrilokaler håll utkik efter Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Maneka Ghosh på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Utlandsetablering 2011

Utlandsetablering 2011 Du som SCTC-medlem får 1 000 kr rabatt! Utlandsetablering 2011 Konferensen för dig som siktar mot produktion eller försäljning på nya marknader Konkreta tips & fakta för alla steg av utlandssatsningen!

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT

MEDICINTEKNIK 2014. Välj mellan två spår! Smartare vård: Fokus: Integrera IT och MT inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 april 2014 VÅRA TALARE Nya Karolinska Solna Lars Carlsson Programledare MT/IKT Verksamhetschef medicinsk teknik inom UoI E&Y Linda Andersson Ansvarig rådgivare

Läs mer