Den nya akutmottagningen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nya akutmottagningen 2014"

Transkript

1 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning Akutläkarnas framfart i Sverige implementering, teamarbete och arbetssätt Att bedriva akutvårdsverksamhet under pågående byggnation Flödesprinciper och industriella angreppssätt för processförbättringar i sjukvården Byggnationsprocessen ur ett verksamhets- och arkitektperspektiv Talare CHALMERS Torbjörn Jacobsson ECOPHON Maria Quinn HERLEV HOSPITAL DANMARK Anette Madsen Anne Gram KAROLINSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET Åke Andrén Sandberg LINKÖPINGS UNIVERSITETS- SJUKHUS Kerstin Skog Tigerström LINK ARKITEKTUR Katarina Sundén Anna Espling Rolf LOCUM Anna Selenius Agneta Sjögren SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS Staffan Magnusson Monika Larsson Mattias Jönsson SÖDERSJUKHUSET Nasim Farrokhnia Jenny Liu SAHLGRENSKA UNIVERSITETS- SJUKHUSET Tobias Carlson Schani Kjaerbeck Stockholm november 2014

2 Konferensprogram Torsdag 13 november :30 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS 9:00 PROJEKTLEDARE INLEDER KONFERENSEN 9:15 Funktioner i framtidens akutmottagning Vad ska vi ha akutmottagningar till? Vad är läkarens viktigaste uppgift på akutmottagningen? Blir patienterna friskare av de nya arbetssätten? Vikten av att beskriva medicinska resultat när man talar om tid per patient Håll fokus på rätt sak förbättringsförslag inför framtiden 10:15 Diskussion i mindre grupper: Kan effektivitet och kvalité gå hand i hand? ÅKE ANDRÉN-SANDBERG, överläkare, specialist i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset 10:30 BENSTRÄCKARE 10:40 Akutläkarnas framfart implementering, teamarbete och arbetssätt Vid Linköpings universitetssjukhus kommer det vid årets slut finnas 18 färdiga specialister i akutsjukvård. Dessa har en fast anställning på akutmottagningen och medför en god bemanning under dygnets alla timmar vilket ger en bra vård- och arbetsmiljö för både patient och vårdpersonal. Inom ett år kommer akutmottagningen att vara helt akutläkarbemannad. Linköpingsmodellen uppbyggnad av en akutläkardriven akutmottagning Utmaningar med inväxling och implementering fallgropar och framgångsfaktorer Nya roller när läkaren alltid finns på akuten? Teamarbete KERSTIN SKOG TIGERSTRÖM, överläkare, specialist i kirurgi och akutsjukvård, Akutkliniken, Linköpings universitetssjukhus 11:40 LUNCH Arkitekt- och verksamhetsperspektiv SÖS 12:40 Utformning av norra Europas största akutmottagning Södersjukhuset Södersjukhuset är ett av de största akutsjukhusen i landet. Hit söker sig över patienter per år för att få akut hjälp. Södersjukhusets nyinvigda lokaler fick 1944 stor uppmärksamhet ute i världen för sin arkitektoniska lösning och som Nordens största byggnad. Idag är lokalerna ålderstigna och stödjer inte längre vårdens växande behov. Därför byggs nu bl.a. en ny behandlingsbyggnad på kvm som bättre ska stödja vårdprocesserna, varav en är nya lokaler för akutmottagningen som redan idag är norra Europas största. Arkitektperspektiv Gestaltning av Södersjukhusets akutmottagning Så har vi översatt akutmottagningens arbetssätt till fysisk form Samverkan mellan verksamheter, fastighetsägare och arkitekt Effektiva lokalmässiga lösningar med utgångspunkt i verksamhetens behov KATARINA SUNDÉN, handläggare, arkitekt SAR/MSA, LINK arkitektur ANNA ESPLING ROLF, arkitekt SAR/MSA, LINK arkitektur Verksamhetsperspektiv Med utgångspunkt i Södersjukhusets värdegrund: För patienten med patienten En akutmottagning för idag närtid framtid Smidiga flöden, visualisering och teamarbete för ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö Lokalens design som stöd för arbetssättet Organisationen för och processen med förbättringsarbetet NASIM FARROKHNIA, överläkare och verksamhetschef, VO Akut Södersjukhuset JENNY LIU, överläkare och flödesläkare, VO Akut Södersjukhuset 14:40 EFTERMIDDAGSFIKA 15:1 0 Byggnationsprocessen på Malmö akutmottagning blev det som vi tänkt? 2010 stod den nya akutmottagningen i Malmö klar och hit strömmar fortfarande besökare från hela Europa för att titta på både lokala samt säkerhetsmässiga lösningar. Stämmer verkligheten överens med visionen och hur blev resultatet? Vinnare av Security Awards 2013 Byggprocessens utmaningar Tidig triagering och akutteam långt fram i kedjan Hur blev resultatet? Vad blev bra, mindre bra? Blev det förändrade arbetssättet och byggnationen bättre för patienterna? Vad skulle vi ändra om vi fick bygga om idag? Råd inför byggnationer av framtida akutmottagningar MONIKA LARSSON, projektledare byggnationsprocessen, akutmottagningen Malmö, Skånes universitetssjukhus MATTIAS JÖNSSON, enhetschef, akutmottagningen Malmö, Skånes universitetssjukhus

3 Konferensprogram Fredag 14 november :00 Fysiska och psykosociala säkerhetsaspekter på akutmottagningen År 2013 vann Malmö akutmottagning Security Awards för sitt framgångsrika säkerhetsarbete. Tydliga riktlinjer och ett gott samarbete mellan klinisk verksamhet och polis, där var och en vet hur de ska agera i en hotfull situation, är en av nyckelfaktorerna till deras framgång. Staffan Magnusson har varit med i byggprocessen av Malmö akutmottagning och är huvudansvarig för akutmottagningens säkerhetsarbete. Hur ser en säker akutmottagning ut nu och i framtiden? Ett framgångsrikt säkerhetsarbete på bred front En tryggare vård- och arbetsmiljö för både personal och patient Förbättrings- och säkerhetsarbete med utgångspunkt från mötet med patienten och flödesarbete Minska risk för hot- och våldsituationer vad gör man? STAFFAN MAGNUSSON, enhetschef, akutmottagningen Malmö, Skånes universitetssjukhus 16:50 FÖRSTA KONFERENSDAGEN AVSLUTAS 09:00 PROJEKTLEDARE INLEDER KONFERENSENS ANDRA DAG 09:05 Ljudmiljön en utmaning på akutmottagningen! Både personal och patienter kan känna sig stressade i öppna kontorslandskap på akuten. Hur kan vi jobba med byggnaden och vårt akustiska beteende? Maria har mångårig erfarenhet av utmanande ljudmiljöer främst från hjärtintensiven och arbetar nu med att utveckla och sprida kunskap om hur vi formar goda ljudmiljöer inom vården. Hon fokuserar på både personal- och patientperspektiv. Hur fungerar vår hörsel, kan vi stänga öronen? Vad är egentligen ett ljud? Påverkar ljudmiljön vårdresultatet? Praktiska lösningar och idéer MARIA QUINN, leg. sjuksköterska och konceptutvecklare för vårdmiljöer, Ecophon 10:05 FIKA 10:30 Processlösningar i akutsjukvården praktiska angreppssätt och implementering Långa väntetider och patienter som står i kö för behandling är idag ett vanligt förekommande problem inom sjukvården. Traditionellt har detta åtgärdats genom att tillföra mer resurser men på grund av ekonomiska restriktioner och hårdare krav på att hålla budget är det inte längre något alternativ. Att tillämpa och anpassa principer för verksamhetsutveckling inspirerade av industrin är ett framväxande sätt att komma tillrätta med problemen. Torbjörns forskning fokuserar på implementering av Lean Production inom hälso- och sjukvård. Operations Management principer verksamhetsstudie Hudkliniken Sahlgrenska Processlösningar på akutmottagningar så fungerar det Att minska köer i sjukvården utan att tillföra resurser Flödesprinciper och industriella angreppssätt för processförbättringar i sjukvården hur omsätts dessa i praktiken? Stöd och hinder i implementeringen TORBJÖRN JACOBSSON, universitetslektor, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola

4 11:30 Ombyggnation i befintliga lokaler med begränsat platsutrymme Det senaste året har akutmottagningen SU/Östra genomgått ett intensivt förändringsarbete. Samtidigt har patientinflödet ökat med 40 procent och verksamheten har fått mindre resurser än tidigare. Nu står de inför en total ombyggnad av akutmottagningen från 1978 och verksamheten är för tillfället belägen i en provisorisk lokal. När de yttre ramarna redan är satta anpassning och flexibilitet Separerade patientflöden och direktinläggningar Omsorgskoordinatorer definition och funktion på akutmottagningen Skall arkitektur anpassas till eller förändra verkligheten? Provisorisk akutmottagning att skapa en fungerande verksamhet i sämre lokaler TOBIAS CARLSON, sektionschef akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg SCHANI KJAERBECK, leg.sjuksköterska och projektledare för byggnationen på akutmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg 12:30 LUNCH 13:30 Inspireras av planeringsprocessen akutmottagningen på Herlev Hospital Under planeringsprocessen av akutmottagningen på Herlev Hospital har Anette Madsen varit länken mellan arkitekterna och den kliniska personalen. Kommunikation och förståelse för den kliniska verksamhetens behov har varit central i planeringsprocessen av den nya akutmottagningen som kommer stå färdig Planeringsprocessen på Herlev Hospital Så fick vi till ett fungerande samarbete Byggnationen anpassat efter verksamhetens behov och organisering patienten i centrum Tankar kring lokalplanering och flexibilitet Presentation av ritningar så tänkte vi? Vilka hinder mötte vi på vägen, utmaningar och lösningar? ANETTE MADSEN, arkitekt, Herlev Hospital, Danmark ANNE GRAM, vice direktör, Herlev Hospital, Danmark 15:00 EFTERMIDDAGSFIKA Föreläsningen ges på engelska Verksamhetsperspektiv Akutmottagning SU/Östra Arkitekt- och verksamhetsperspektiv 15:30 Samverkan är A och O byggnation av akutmottagningar Locum står bland annat bakom ny- och ombyggnation av flertalet sjukhus så som Danderyds sjukhus, St:Görans sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. I deras presentation får du ta del av Locums utmaningar och helhetsperspektivet för vården inom Stockholms län de närmsta åren. De kommer också närmare presentera arbetet med framtidens akutmottagning på S:t Görans sjukhus. Grundförutsättningar i arbete och samverkan med vården på S:t Görans sjukhus Att ta hänsyn till pågående verksamheter under byggnation Att skapa trygghet genom kommunikation inför och under byggprojektet Upphandling en entreprenör med förståelse för vårdverksamhet Locums konceptprogram vägvisare i byggprojekt ANNA SELENIUS, projektledare, Locum AGNETA SJÖGREN, fastighetsutvecklare, Locum 16:30 KONFERENSEN AVSLUTAS UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2Bmarknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Maneka Ghosh på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

5 Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Det ökade patientinflödet och förändrade arbetssätt på akuten ställer nya krav på hur vi bygger akutmottagningar. Hur samverkar vi på bästa sätt för att skapa morgondagens akutmottagning med högsta tänkbara vårdkvalité och säkerhet? Att bygga och anpassa en akutmottagning med hänsyn till patientflöden och arbetssätt är en komplex byggnationsprocess som kräver ett nära samarbete mellan den kliniska verksamheten, arkitekt och utförare. Lär dig mer om Du kommer bland annat få ta del av Malmö akutmottagnings framgångsrika säkerhetsarbete med Staffan Magnusson i spetsen. Han har också varit med i hela byggnationsprocessen av Malmös akutmottagning där vi kommer få en redogörelse om huruvida verkligheten stämmer överens med visionen de hade från början. Under två dagar har vi samlat förebilder inom hälso- och sjukvård samt vårdarkitektur, från Danmark till Stockholm, som alla delar med sig av sina erfarenheter kring att bygga en ny akutmottagning med hänsyn till pågående verksamhet. Varmt välkommen! Maneka Ghosh Projektledare, leg.sjuksköterska Teknologisk Institut Att bedriva akutvårdsverksamhet under pågående byggnation Så får vi till ett välfungerande teamarbete med akutläkare i första led Flödesprinciper och industriella angreppssätt för processför bättringar i sjukvården Utmaningar med inväxling och implementering av nya arbetssätt och roller Planeringsprocessen inför nybyggnation av akutmottagning verksamhets- och arkitektperspektiv från Herlev Hospital Köpenhamn

6 Porto betalt Sverige Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Varför ska du gå på Den nya akutmottagningen 2014? Lär av andra om och nybyggnadsexempel i olika faser av byggnationen Få med dig värdefulla tips och råd om att bedriva en provisorisk akutmottagning under pågående byggnation Nätverka med experter och kollegor från hela landet Få handfasta tips och råd från en akutläkardriven akutmottagning under uppbyggnad utmaningar och implementering TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG PRIS Ordinarie pris Gå 4 personer eller fler: Konferens 6980 kr/person 5980 kr/person 1000 kr rabatt! DATUM OCH PLATS Stockholm Konferens: november 2014 (3858-3) Birger Jarl Hotel, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI Akutsjukvård den äldre patienten Leanledaren Att införa Lean Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Effektiva vårdlokaler Se för datum och mer information ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Maneka Ghosh på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, Stockholm

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer