Framtidens resecentrum 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens resecentrum 2012"

Transkript

1 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara och tillgängliga resecentrum med resenären i fokus! Nå effektiva samverkansmodeller för snabbare planeringsprocess och attraktivare resecentrum! Öka tryggheten genom kostnadseffektiva åtgärder och anpassning av stationsmiljön! Så binder du samman staden med trafiken för att förenkla resandet! Resecentrumets ekonomiska betydelse för regionens tillväxt och befolkningsutveckling! Moderator Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Talare Agnes Jensen-Carlén, Boverket Anders Svensson, Trafikverket Ann Wiberg, Jernhusen Carl-Johan Engström, KTH Catharina Danckwardt- Lillieström, Uppsala kommun Catherine Kotake, Trafikverket Göran Cars, KTH Ivan Gallardo, Länsstyrelsen i Skåne Johanna Ingre, Trafikverket Josephine Gabrielsson- Nellerup, Jönköpings kommun Karin Malmqvist, Trafikverket Jörgen Haslum, Linköpings Kommun Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan Lars-Christer Andersson, Jernhusen Leif Svensson, Jernhusen Lena Lingqvist, Trafikverket Ola Orsmark, Jernhusen Paul van Doninck, Jernhusen Staffan Gilliusson, Härnösands Kommun Sören Bergerland, Karlstadsbuss Separat bokningsbar Temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Seminarieledare: Carl-Johan Engström, professor, KTH och Göran Cars, professor, KTH Samarbetspartner september 2012, STOCKHOLM

2 Konferensprogram Onsdag 26 september 08:30 Kaffe och registrering 09:00 Moderator Micael Svensson från Jernhusen, inleder konferensen 09:10 Dagens och framtidens resecentrum definition, utmaningar och möjligheter! Effektiva platser i staden för byten av olika transportslag Enklare vardag för resenärerna med rätt planerade stationer och resecentrum Utveckling av stationsområden och samarbete med lokala aktörer/ kommuner Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Praktikfall Linköping ett exempel på framtidens resecentrum Varför flytta ett resecentrum? Så blir resecentrumet en del i staden! Hur ta vara på en knutpunkt för att skapa tillväxt i staden och regionen? Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköping Kommun Förmiddagsfika Marknadsöppning av kollektivtrafiken och dess påverkan på resecentrum och bytespunkter Ansvar, ägande och finansiering utifrån Trafikverkets synvinkel Aktörers tillträde till infrastruktur hur kan det gå till? Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket LUNCH Vilken service ska ett resecentrum erbjuda och vilka funktioner ska ligga runt omkring? Vilka är stationens basfunktioner? Vad finns det för möjliga tilläggsfunktioner? Station Next ett verktyg på utveckling av stationer och stationsområden! Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Praktikfall Hur bygga ihop staden med trafiken? Varför är trafikplanering en stadsbyggnadsfråga? Hur bidrar resecentrum och knutpunkter till att förenkla livspusslet? Så kraftsamlas resurserna i ett starkt kollektivtrafikstråk Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Eftermiddagsfika Tillgänglighet, infrastruktur och tillväxt: ett ekonomiskt perspektiv på resecentra Vilken betydelse har planering och funktionen av ett resecentrum för: - En regions ekonomiska tillväxt och befolkningsutveckling? - Ekonomisk integration mellan tätorter, kommuncentra och regioner? Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stationsnära lägen analysmetoder och framgångsfaktorer! Ta del av slutsatser och lärdomar från projektet Stationsnära lägen Analysmetoder för stationsnära planering! Skånes stationsorter skillnader och utvecklingspotential Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Konferensens första dag sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

3 Konferensprogram Torsdag 27 september Moderator Micael Svensson inleder konferensens andra dag Så tillgodoser du alla resenärers behov genom smart utformning och välplanerade funktioner! Exempel på stationens utformning och funktioner som bidrar till ett ökat resande! Vad skapar en tillgänglig station? Råd och riktlinjer vid utveckling av stationer som ser till resenären Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Vad gäller för nya stationsbyggnader och ombyggnader? Att förbättra befintliga byggnader: enkelt avhjälpta hinder Järnvägsterminaler - regelverk som överlappar! Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Förmiddagsfika Safe Station nolltolerans mot otrygghet i resecentrum! Stations- och cityvärdar synliga, närvarande och hjälpsamma Lokal samverkan med bland annat polis, socialtjänst och länstrafikbolag Så möjliggör du snabbt agerande genom bemannad kameraövervakning Hur anpassa stationsmiljön för ökad trygghet? Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Praktikfall Resecentrum som en del i en stadsutveckling stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings kommun Så skapar du ett attraktivt, tryggt och tillgängligt resecentrum som är lätt att resa till och från! Trygghets- och belysningsprojekt viktiga delar tillsammans med cykel och beteendepåverkansarbetet kring hållbart resande Hur koppla samman goda boendemiljöer, arbetsplatser och hållbara kommunikationer? Planering för nästa resecentrum och höghastighetsbanorna Placeringens betydelse för den regionala utvecklingen Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Lunch Attraktiva Stationer en samverkansmodell med resenären i centrum! Attraktiva stationer genom lokal samverkan! Små kostnadseffektiva åtgärder här och nu! Lärdomar och slutsatser från projektet Attraktiva Stationer Arbetets gång, från projekt till befintlig verksamhet! Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Praktikfall Uppsala resecentrum treparts projekt mellan Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen Presentation av projekt Uppsala resecentrum utformning och innehåll! Den viktiga kommunikationen med tredje man under hela den långa ombyggnadstiden Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Eftermiddagsfika Praktikfall Härnösands Resecentrum vi bygger om och gör rätt 5 år senare! Planering inför byggande av nytt resecentrum, varje resecentrum är unikt trots många likheter Förutsättningar för att bygga nytt resecentrum Samrådsprocessen - samråd i följande skeden och tillhörande intressentförteckningar Förstudie Programskedet, skisser Detaljprojekteringen Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösand Kommun Konferensen sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

4 Talare på konferensen Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ola har arbetat som affärsområdeschef på Jernhusen under ca 6 år. Han har tidigare erfarenhet som affärsområdeschef på Synerco (numera Addici) och fastighetschef på Drott samt Wihlborgs. Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Ann är chef för AO Stadsprojekt ett av Jernhusens fyra affärsområden. Dessförinnan var hon chef för strategisk utveckling. Hon har en bred erfarenhet från fastighetsutvecklingsfrågor i närheten av kommunikationsnära områden. Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköpings Kommun Jörgen är projektledare för planeringen av nytt resecentrumområde i Linköping. Han har mångårig erfarenhet av samhällsbyggnad i flera olika kommuner med erfarenhet av både strategisk planering och drift av verksamhet. Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Catherine har arbetat med planerings- och utvecklingsfrågor för järnväg i olika roller på tidigare Banverket. Arbetar i dag på Trafikverket med att driva frågor kopplade till det transportpolitiska målet om tillgänglighet för medborgare och näringsliv. Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket Anders har arbetat med transportpolitik, järnvägslagstiftning samt utveckling av verkets tjänster och prissättning i olika roller på tidigare Banverket. Idag arbetar han på Trafikverket med utveckling av verkets tjänster och prissättning. Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Paul arbetar som affärsutvecklare med ansvar för strategi inom Jernhusens affärsområde Stationer sedan ett år tillbaka. Innan dess har han haft chefsbefattningar inom flygbranschen för SAS, Star Alliance, och Köpenhamns flygplats och har erfarenhet från avreglering och fokus på tjänsteutveckling. Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Lars-Christer tillträdde som Chef Marknad på affärsområde stationer i januari 2012 och kommer närmast från produktområdet Media på Jernhusen. Han har varit anställd i Jernhusen sedan augusti 2010 med många års erfarenhet av mediebranschen inom försäljning, event och sponsorskap. Tidigare anställningar från bl. a. Infront Sports & Media AG där han var Sverigechef samt övriga företags som, Eventum, MTG, Sponsor Service och IMG. Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Sören har erfarenhet av kollektivtrafik i alla dess former sedan många år tillbaka; tåg, buss, taxi och båt och har verkat som både operatör och beställare på olika håll i landet. Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Lars är nationalekonom och hans forskningsinriktning riktas mot frågor om drivkrafter till regional- och urban tillväxt och utveckling. Detta inkluderar såväl frågor som rör på vilket sätt som stadsekonomier med sina skalfördelar, utbudsrikedom, täthet mm bidrar till tillväxt och utveckling, som interaktionen mellan stad och land. En viktig utgångspunkt för Lars empirska arbeten är tidsavstånd i den ekonomiska geografin och tillgänglighetsvillkorens påverkanseffekter för ekonomisk utveckling. Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Ivan är i grunden utbildad landskapsarkitekt som arbetar med samhällsplaneringsfrågor på Länsstyrelsen i Skåne. Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Lena arbetar på Trafikverket med stationsutformning och utveckling av funktioner och tjänster för resenärer genom övergripande råd och riktlinjer. Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Karin arbetar på Trafikverket med att ta fram övergripande råd och riktlinjer för stationsutformning och trafikinformation till resenär med fokus på personer med funktionsnedsättningar. Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Agnes är arkitekt med 15 års erfarenhet av projektering. Hon har arbetat på Boverkets byggregelenhet sedan 2005, där hon jobbar med funktionshindersfrågor. Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Leif arbetar idag som säkerhetschef för Jernhusen och har tidigare varit vd för G4S värdebolag samt dessförinnan säkerhetschef på Arlanda och Bromma. Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Josephine är idag samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvisionen och har lång erfarenhet från stadsutveckling och olika byggprojekt. I grunden är hon planeringsarkitekt MSA/PAR med bakgrund både från Trafikverket och Länsstyrelse kring regionutveckling, olika samverkansprojekt och byggprojekt. Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Johanna har varit nationell samordnare för Trafikverkets samverkan med offentliga organisationer. Hon har även tidigare arbetat i både kommunala och regionala sammanhang med samverkansfrågor kopplat till transportområdet. Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Catharina har arbetat i projekt Uppsala resecentrum sedan våren 2005, först som projektadministratör och sedan 2008 som projektledare. Tidigare har hon arbetat på Uppsalahem AB med bland annat marknads-/uthyrningsfrågor och mindre ombyggnadsprojekt. Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösands Kommun Staffan är civilingenjör inom väg och vatten samt byggnad och har de senaste 10 åren jobbat som projektledare i anläggningsbranschen. Idag leder han nya investeringar från ax till limpa på Härnösands kommun, Bygg- och miljö avdelning. Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Micael arbetar på Jernhusen sedan 3 år tillbaka på Jernhusen med strategisk utveckling. Tidigare har han arbetet på SJ där han varit chef inom olika områden som försäljning Affärsresenärer och Resebutiker. Micael är kunnig när det gäller olika resenärssegmentens behov och önskemål.

5 Framtidens resecentrum 2012 Resecentrumet utgör navet i många städer för resandet, men även för tjänster som är riktade till resenären. Utvecklingen inom infrastruktur, tågets ökade roll i arbetspendlingen och avregleringen av kollektivtrafiken är några förändringar i processen för att skapa ett mer hållbart transportsystem och minskad klimatpåverkan. Förändringarna innebär även att flera befintliga resecentrum behöver utvecklas och anpassas. Fler städer har tagit detta som en katalysator till att göra en stadsförnyelse för att exempelvis binda samman trafiken med staden samt utveckla bostäder och nya verksamheter runt omkring. Du som arbetar med planering av om- och nybyggnation av resecentrum står inför en rad utmanande arbetsuppgifter då dessa ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt utgör en mycket central fråga i den framtida stadsutvecklingen. Frågor som brukar dyka upp i planeringsskedet är bl. a. vem som äger, ansvarar och finaniserar de olika områdena i byggnationen? Hur får du till en effektiv samverkan mellan involverade intressenter? Vilken service ska resecentrumet erbjuda och vilka faciliteter ska ligga runt omkring? Vad är avgörande för resecentrumets placering? Hur säkerställer du en trygg och tillgänglig station? Konferensen Framtidens Resecentrum 2012, som går av stapeln den september, ger dig svar på bl. a ovanstående frågor samt kunskap om hur du genomför en effektivare planeringsprocess och uppnår ett ökat samarbete mellan ansvariga aktörer för ett attraktivare resecentrum som tillgodoser resenärernas behov och ökar det kollektiva resandet. Du får även ta del av hela 5 praktikfall från både stora och små städer med helhetslösningar för hela staden som inkluderar ett effektivt resande. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter när det gäller resecentrum, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra kommuner i framkant! Varmt Välkommen! FELICIA FAZZI Projektledare & Samhällsplanerare Teknologisk Institut Separat bokningsbar temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Planerings- och förhandlingsmetodik för komplexa infrastruktur och samhällsbyggnadsprojekt Du som är involverad i komplexa planeringsprocesser vet att resecentrum tillhör ett av de mest komplicerade samhällsbyggnadsprojekten. Många parter och intressen är involverade på olika nivåer och med olika agendor. Temadagen den 28 september fördjupar erfarenhetsutbytet från den 26 och 27 september. Men nu ska vi lyfta blicken och se vilka mer systematiska verktyg som processdesign och förhandlingsupplägg, som kan komma till användning i planeringens olika skeden. Under denna dag får du genom föreläsningar kring forskningsresultat och i praktiska övningar fördjupad kunskap för att möjliggöra en effektivare planering och ett projekt som möter de olika intressenternas krav på ett lyckat slutresultat. (För dem som ev. tillkommer enbart för den 28:e erbjuds en resumé som inleder dagen). Program för temadagen Dagen syfte och upplägg Återkoppling till konferensen Ett nytt sätt att se på planeringens olika skeden Modell och redskap för processen och framgångsfaktorer och hinder Förmiddagskaffe Gruppövning i processdesign kring några fall som lyfts under tidigare dagar Gemensam diskussion vilka erfarenheter kan vi dra? Lunch Förhandlingsteori Förhandlingsövningar Gemensam diskussion Temadagen avslutas (fika för dem som vill) Temadagen leds av: Carl-Johan Engström, gästprofessor på avdelningen för urbana och regionala studier, KTH På KTH forskar Carl-Johan inom urbana utvecklingsförlopp, regional utveckling, hållbar stadsutveckling samt samspel mellan regional utvecklingsplanering och kommunal översiktsplanering. Göran Cars, chef och professor för avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Göran är forskare inom området urban governance; planeringsprocessen och metoder för att organisera samverkan mellan aktörer (förhandlingar, konflikthantering, konsensusbyggande). Han forskar även i strategier för stadsutveckling, kulturens roll för urban utveckling samt medborgardeltagande, mm.

6 Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefon: E-post: Webben: Övrig info På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Felicia Fazzi på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Datum och plats Konferens september, 2012 (3856-1) Temadag 28 september, 2012 (3857-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen PRIS Pris Ordinarie pris per person Boka 3 eller fler pris per person Konferens kr kr Temadag kr kr Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Ekonomi för icke ekonomer n Retorik för kvinnor n Effektiv Projektledning n Ny- & ombyggnation av skolmiljöer 2012 n Entreprenad- och avtalsrättens grunder n Byggprojektledning n Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs P och U Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Social hållbarhet en naturlig del i planeringen Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Konkreta metoder för framgång med social hållbarhet och hur du kan mäta effekterna Så

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Reflektion från seminarieserien

Reflektion från seminarieserien Reflektion från seminarieserien Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från GOS projektets 6 seminarier Sammanhängande fysisk struktur Integration av marknader beror helt på hur systemet

Läs mer

Översvämningar på grund av skyfall

Översvämningar på grund av skyfall HÖGAKTUELL KONFERENS! Översvämningar på grund av skyfall Regresser och juridik Vilka skyldigheter har kommunen, fastighetsägare och försäkringsbolag vid en översvämning? Vad blir de samhällsekonomiska

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Framtidens resecentrum 2013

Framtidens resecentrum 2013 Från idé till färdig lösning Framtidens resecentrum 2013 Långsiktiga och attraktiva lösningar för staden, resenären och trafiken Effektivisering av process verktyg och metodik Talare Samordnad planering

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012

Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 Värdeskapande stadsutveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 maj 2012 MODERATOR KTH Göran Cars PRAKTIKFALL FRÅN igloo David Roberts Köpenhamns kommun Tina Saaby Madsen Ökat socialt och ekonomiskt

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Personlig assistans 2018

Personlig assistans 2018 Personlig assistans 2018 för handläggare och chefer kunskap utveckling inspiration Erhåll kunskap om aktuella domar och riktlinjer och bli säkrare i din bedömning Försäkringskassans arbete med LSS-frågor

Läs mer

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier,

KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, KTH Stadsbyggnadsakademin. Program hösten 2009. 22 okt: Vilken stad vill vi ha 2030? 8 dec: Res Publica i Stockholm Riktade halvdagsseminarier, studieresa till Spanien Välkommen! Välkommen till KTH Stadsbyggnadsakademin

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2015

Landskapsarkitektdagarna 2015 Att lyfta och försvara det gröna i staden Landskapsarkitektdagarna 2015 Grön utveckling i urban miljö Bildkälla : White arkitekter AB Att bevara det gröna värdet hur du försvarar det gentemot pengavärdet

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Strategier för markförvärv och markresurser

Strategier för markförvärv och markresurser HÖGAKTUELL KONFERENS BOKA REDAN IDAG! Strategier för markförvärv Hur kan kommunerna arbeta med markfrågan? Moderator Hur kan kommunerna tillämpa den nya plan- och bygglagen? Hur skall ett bra markanvisningssystem

Läs mer

Effektivitetsskapande intranät

Effektivitetsskapande intranät Utveckla ditt intranät i rätt riktning! Effektivitetsskapande intranät Intranät som skapar effektiva organisationer och produktiva medarbetare Utveckla ditt intranät i rätt riktning hur du skapar ett behovsanpassat,

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Så ökar du din beläggning! Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Ökad beläggning Ny teknik Trender och framtidsspaning Så kan du erbjuda kunderna det som efterfrågas senaste trenderna och framtidsspaningen

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Demenssjukdom under 65 år

Demenssjukdom under 65 år Demenssjukdom under 65 år kunskap utveckling inspiration Anhörigperspektivet så stöttar du anhöriga på bästa sätt Öka dina kunskaper om bemötande av personer med demenssjukdom Hot och våld på arbetsplatsen

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2017

Ekonomiskt bistånd 2017 Ekonomiskt bistånd 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du arbeta systematiskt och framgångsrikt för att hjälpa biståndstagare att hitta sina egna vägar till självförsörjning? Ny lagstiftning på

Läs mer

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 VÅRA EXPERTER Peter Fredman Professor och forskare i friluftsliv Margaretha Svenning Miljöjurist Ulf Silvander Generalsekreterare PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag!

Elever med ADHD. ADHD kräver nya pedagogiska arbetssätt i klassrummet. Verktyg och vägledning för din skolvardag! Elever med ADHD Inbjudan till konferens i Stockholm den 20-21 april 2010 TALARE Speciellt inbjuden talare Marita Hovmark Journalist, tidigare redaktör och ordförande inom Attention ADHD kräver nya pedagogiska

Läs mer

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden

KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN DEN GODA STADEN. Så får vi. Den Goda Staden KORTVERSION AV SLUTRAPPORTEN Så får vi Den Goda Staden DEN GODA STADEN 1 Foto: Jönköpings kommun Så får vi Den Goda Staden Utvecklingen av staden har en nyckelroll i arbetet för en hållbar utveckling.

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Energieffektivisering i miljonprogram

Energieffektivisering i miljonprogram Hållbar energieffektivisering i praktiken Energieffektivisering i miljonprogram Kostnadseffektiva åtgärder som rustar för framtiden Så optimerar vi underhållsrenovering med energi- Talare effektivisering

Läs mer