PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2010"

Transkript

1 LÄKEKONST XL - en flott pjäs om fett. Sid 17 GLOBAL HÄLSA Varje år föds barn i Afrika med HIV. Sid 4 ÅRETS TEMA Jämlik vård ger bättre hälsa. Sid 12 GÄSTFÖRELÄSARE Katri Linna talar om diskriminering som hinder för jämlik vård. Sid 35 SLS aktuellt. NUMMER NOVEMBER ISSN SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2010 JÄMLIK VÅRD Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. (Sören Kirkegaard) Sidan 5 Att jämlik vård ger bättre hälsa är en sak men funderar vi över jämlik hälsa blir det svårare. NILS CONRADI, GENERALSEKRETARE RIKSSTÄMMAN Sid 5 Det är alltså i mötet med den Andre som det hela börjar i sjukvården, eller... INGEMAR ENGSTRÖM, ORDF ETIKDELEGATIONEN Sid 6

2 För mer information kontakta MSD via mail:

3 2010 PROGRAM 1 3 DEC

4 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET - för patientens bästa Svenska Läkaresällskapet initierar och driver viktiga frågor för att höja kvaliteten i vården. förbättrad hälso- och sjukvård VETENSKAPLIG ORGANISATION Svenska Läkaresällskapet är sedan grundandet 1808 läkarkårens vetenskapliga organisation, politiskt och fackligt obunden ideell förening. Vi erbjuder en stimulerande mötesplats med fokus på aktuell debatt inom medicinsk utbildning, forskning, etik, prioriteringar och kvalitet. Genom läkares yrkesutövning vill vi förbättra hälsan i samhället och ge patienter optimal vård. Arbetet drivs genom 66 vetenskapliga sektioner från akutsjukvård till urologi. INTEGRITET OCH OBEROENDE Integritet och oberoende är fundamentet för verksamheten och förutsättningar för Sällskapets viktiga samhällsroll. SLS vetenskapliga sektioner står för en stor del av utvecklingen i svensk sjukvård. SLS har ett brett förtroende i samhället och är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. FINANSIERAR FORSKNING Svenska Läkaresällskapet finansierar medicinsk forskning och delar årligen ut miljoner kronor i forskningsanslag, stipendier och resebidrag. MEDLEMSKAP Genom ditt medlemskap stödjer du utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Ditt medlemskap bidrar till att stärka SLS position i samhället. Medlemskapet ger dig möjlighet till professionell och personlig utveckling. Som medlem har du fritt inträde till Medicinska riksstämman samt deltagande reducerat pris. Du inbjuds också till SLS vetenskapliga program, seminarier och Tisdagssammankomster. Du kan söka bidrag ur SLS forskningsfonder och har tillgång till lokaler och läsrum i SLS vackra hus på gångavstånd från Centralstationen och Cityterminalen. Ordinarie medlem kan du bli om du har nordisk läkarexamen eller utomnordisk examen med svensk läkarlegitimation. Studerandemedlem kan du bli om du studerar till läkare vid en svensk medicinsk fakultet. UTBILDNING OCH FORTBILDNING SLS spelar en central roll i utbildningen av läkare. Varje år arrangerar vi den Medicinska riksstämman, posier, Läkardagarna i Örebro och ett brett utbud av seminarier. Tisdagssammankomster möjliggör debatt i aktuella medicinska frågor. Genom IPULS bidrar SLS till en hög kvalitet i läkarnas fort- och vidareutbildning. BLI MEDLEM OCH STÖD VÅR VERKSAMHET KONTAKTA CHRISTIAN TRÄNK e-post tfn medicinsk riksstämma 2010

5 INNEHÅLL Allmänna upplysningar 15 Allmänna mötet 13 Berzeliussymposium Betraktelser; Ansiktet, Vägen, Spaden 6-10 Företagssymposium 42 Gästföreläsare Kandidatföreningen Konst&Läkekonst 17 Konserthuset 16 Läkardagarna i Örebro 27 AKS Akutsjukvård 77 AL Allergiforskning 77 AM Allmänmedicin 78 AN Anestesi- och intensivvård 80 AR Arbets- och miljömedicin 80 AU Audiologi 81 BU Barn- och ungdomspsykiatri 82 BM Beroendemedicin 82 BF Bild- och funktionsmedicin 82 CA Cardiologi 82 DE Dermatologi & venereologi 82 DI Diabetologi 83 EN Endokrinologi 84 FL Flyg- och marinmedicin 84 GG Geriatrik 84 HK Handkirurgi 86 IM Idrottsmedicin 86 INF Infektionssjukdomar 86 IN Internmedicin 88 KI Kirurgi 90 KF Klinisk fysiologi 90 KM Klinisk immunologi 91 Amgen AB 85 Achima Care AB 79 Bristol-Myers Squibb AB 87 CompuGroup Sweden AB 107 Försäkringskassan 48 Gilead Science Sweden AB 87 Karolinska Institutet 105 Landstinget Västernorrland 113 Mässkarta 14 Ord&Ton Organisationskommittén 11 Programöversikt Läkarstämman i Nordstan 36 SLS Aktuellt 57 Sektionssymposier Seminarier Svensk sjuksköterskeförening KK Klinisk kemi 91 KNT Klinisk nutrition 92 LM Lungmedicin 92 LFM Läkare för miljön 94 LÄ Läkemedelslära 94 MH Medicinens historia 95 MG Medicinsk genetik 95 MI Medicinsk informatik 95 MM Medicinsk mikrobiologi 95 MP Medicinsk psykologi 96 MT Medicinsk teknik och fysik 97 MU Medicinsk undervisning 97 NE Neurospecialiteter 98 NM Njurmedicin 98 NU Nuklearmedicin 99 OBS Obesitasforskning 99 OB Obstetrik och gynekologi 99 OF Oftalmologi 99 ON Onkologi 100 OR Ortopedi 104 OT Oto-rhino-larynologi, huvud- 104 och halskirurgi LifeAssay AB 117 Läkartidningen Förlag AB 45 Medicinsk Access 50 Mundipharma AB Omslag 3 Novartis Sverige AB 103 MSD Sweden Omslag 2,77 Pfizer AB Omslag 4,63,109,115 Roche AB 89,101 Svenska Läkaresällskapet 2,4,33, 38,42,104,110 Symposier Symposierna indelade i sjukdomsområden Tema Utställningen Varia Välkomsthälsning 5 Årets fest 16 Årets tema 12 Sektionernas och föreningarnas program Annonsörer PE Pediatrik 106 PS Psykiatri 108 RF Rehabiliteringsmedicin 108 RE Reumatologi 111 RÄ Rättsmedicin 114 RP Rättspsykiatri 115 SM Smärtlindring 115 SO Socialmedicin 115 SVEP Svensk epidemiologisk 116 förening SFPM Svensk förening för palliativ 116 medicin SSF Svensk sjuksköterskeförening 116 SLF Svenska Skolläkarföreningen 117 TF Trafikmedicin 118 TR Transfusionsmedicin 118 TM Tropikmedicin och 118 internationell hälsa UR Urologi 118 Författarregister 119 SalusAnsvarstiftelsen 25 SBU 93 Socialstyrelsen 47 SOF, Svensk Onkologisk förening 39 Xtra Personal Care AB 97 Västra Götalandsregionen 43 OMSLAGSFOTO Ibland är VÄGEN svår att se, förgrunden stjäl fokus från ANSIKTET - och var är FÖLJESLAGAREN som ska jämna vägen med SPADEN? Torbjörg Hagström, Farsta ARRANGÖR Svenska Läkaresällskapet PLATS Svenska Mässan, Göteborg ANSVARIG UTGIVARE Mats Bauer, Svenska Läkaresällskapet, Box 738, Stockholm, tfn E-POST ANNONSER Tord Amré på , , TRYCK Sörmlands Grafiska, Katrineholm 2010 medicinsk riksstämma

6 JÄMLIK VÅRD GER BÄTTRE HÄLSA Varje år föds barn i Afrika med HIV. INTERNATIONELLA AIDSDAGEN DEN 1 DECEMBER KL SAL K2/3 GLOBAL HEALTH inequalities today and challenges for the future Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Statens Folkhälsoinstitut UNFPA (United Nations Population Fund) UNAIDS (United Nations Joint Programme on HIV/AIDS) MODERATOR: Hans Rosling MEDVERKANDE: Peter Friberg vice ordförande Svenska Läkaresällskapet Sarah Wamala GD Statens Folkhälsoinstitut Bertil Lindblad UNAIDS Laura Laski UNFPA Ulf Bronner Karolinska Universitetssjukhuset/Solna 4 medicinsk riksstämma 2010

7 Välkommen till Göteborg och årets Medicinska riksstämma! Årets tema är Jämlik vård. Det kommer förstås framförallt att handla om ojämlik vård. Jämlik vård är en ambition. Jag tror inte att någon vill ifrågasätta att vi i Sverige ska ha samma vård oberoende av bostadsort, genus, ekonomi eller utbildning. Men vi vet alla att vi inte når riktigt Jag tror inte att någon vill ifrågasätta att vi i Sverige ska ha samma vård oberoende av bostadsort, genus, ekonomi eller utbildning. ända fram. Och för att vi ska veta vad som saknas och vad som kan bli bättre så måste vi hela tiden vara medvetna om problemet. Programboken för Medicinska riksstämman 2010 pryds av en bild tagen av Torbjörg Hagström tillsammans med ett citat av Sören Kierkegaard. Citatet fortsätter Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. Vi valde som bilder för årets tema Ansiktet, Vägen och Följeslagaren samt Spaden. Det som bilderna handlar om är att den jämlika vården alltid börjar i mötet mellan den sjuka människa och den professionella vårdaren, att den vård och behandling som vi erbjuder är patientens att vandra vi är deras följeslagare - och slutligen att vi hela tiden måste underhålla de vägar vi erbjuder, och gräva nya. Under året har jag bett Ingemar betraktelser över dessa bilder. Du som läser SLS Aktuellt har redan trycker vi dem här igen. Att jämlik vård ger bättre hälsa är en sak men funderar vi över jämlik hälsa blir det svårare. Professor Johan Mackenbach kommer att tala med titeln Health and disease in an unequal world, till stor del kommer det att handla om misslyckandet att skapa en jämlik hälsa i väst-världen. Vi vill också se bortom våra egna gränser, vi fortsätter vår serie om den globala hälsan med Global health inequalities today and challenges for the future. Vi fortsätter vår strävan att göra Medicinska riksstämman till ett möte inte bara för hela teamet utan för hela vård-sverige. Vi gläder oss över ett utvidgat deltagande från Svensk sjuksköterskeförening i det vetenskapliga programmet. Min välkomsthälsning gäller alla deltagare, alla de grupper och kompetenser som behövs för att vi ska få en ännu bättre och mer jämlik vård imorgon. Nils Conradi Generalsekreterare Medicinska riksstämman medicinsk riksstämma

8 ANSIKTET VÅRDEN BÖRJAR MED MÖTET JÄMLIK VÅRD Vården börjar i mötet med patienten. Det är i ansiktet hos den Andre, som filosofen Emanuel Lévinas uttrycker det, som patienten kommer till uttryck som subjekt. Det är en unik patient som kommer till vården med ett problem, en oro, en undran eller ett behov av något slag. Patienten har ett behov som denne inte kan lösa på egen hand och är därför beroende av läkarens kunskap men också av läkarens vilja att gå patienten till mötes. Det är alltså i mötet med den Andre som det hela börjar i sjukvården, eller. Alla som arbetar i vårdens vardag har då och då anledning att fråga sig varför vi gör det vi gör och vad sjukvården egentligen har för motiv för sitt handlande. Frågan kan besvaras utifrån olika grunder: mänskliga rättigheter (alla har rätt till god hälsa), vetenskap (vi gör det som vi har kunskap om), teknologi (vi gör det vi kan utföra) eller ekonomi (vi gör det kunden på sjukvårdsmarknaden önskar eller vill betala för). Men frågan är om det inte finns ett ännu mera grundläggande skäl för vårt handlande som kan beskrivas i termer av ett moraliskt imperativ vi gör det vi gör därför att någon har uttryckt ett behov och är beroende av våra kunskaper. Det är i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap som det medicinska mötet börjar. Länge har detta möte präglats av paternalism i betydelsen att läkaren varit den som bäst kunnat bedöma patientens bästa. Under senare år har denna etiska grundsyn utmanats av uppfattningen om att patienten har egna värden och egna rättigheter i vården som måste beaktas på ett seriöst sätt. Pendeln har tämligen snabbt slagit över från paternalism till autonomi. En tredje väg håller emellertid alltmer på att ta form i den medicinska etiken där nyckelbegreppen är delaktighet, ömsesidighet och gemensamma beslut. En sådan etisk grundhållning börjar i mötet med den Andre som en konkret annan, vars föreställningar, farhågor och förväntningar inför mötet med vården egentligen inte kan förutsägas utan måste undersökas. Den andra människan visar sig som ansiktet som kommer mig till mötes och som representerar det Andra, det som inte kan härledas ur mig själv. Annorlunda uttryckt; vad patienten tänker kan aldrig be begripligt utifrån mig själv utan förutsätter en öppenhet inför det okända. Det är synen på patienten som subjekt som gör det möjligt att etablera en dialog med en unik människa, inte som en galla eller en reumatika eller något annat objektifierande som skapar distans och avhumanisering i vården. Förhållandet mellan mig själv och den Andre är alltid asymmetriskt, som Lévinas uttrycker det. Den Andre förpliktigar mig och jag har därmed ett ansvar för den andre. I denna grundsyn på etikens ursprung är moraliska intuitioner och handlingar oupplösligt förknippade med erfarenheten av att vara människa. Moral ingår därmed i den mänskliga tillvaron. Men med asymmetri följer också en maktproblematik. Om någon vänder sig till läkaren för stora eller små problem så innebär det alltid att denne i någon mening håller något av den andres öde i sina händer. Makt och ansvar blir på detta sätt sammanvävda med varandra. Denna grundsyn kan sägas utgöra grunden för all form av medmänsklighet, men den blir alldeles särskilt viktig i situationer där människor kommer till sjukvården med lidande, plågor och oro. Som läkare har vi ofta redskap att möta dessa behov med, men startpunkten för varje medicinskt möte måste vara behovet från den Andre och det etiska krav som detta medför. Att vara professionell innebär därför att kunna pendla mellan en mänsklig närhet till den Andre som en annan människa av samma sort som jag själv men som konkret annan och en vetenskaplig distans där patientens bekymmer kategoriseras, tolkas och bedöms utifrån professionell kunskap. I denna pendling mellan mänsklig närhet och vetenskaplig distans ligger det professionella. Det betyder att en professionell läkare har inte lämnat sin mänsklighet hemma på väg till jobbet utan fortfar att vara mänsklig med ett intresse för den unika människa som varje ny patient faktiskt är. Denna grundsyn är tillämplig i varje medicinskt möte hur kort och till synes bagatellartat det än må vara. Det handlar inte om att förlänga eller komplicera mötet utan det handlar om en etisk grundsyn för läkarens arbete. Det innefattar en syn på arbetet som etiskt baserat och motiverat vilket innebär att etiken inte är något som läggs på i efterhand på en evidensbaserad och vetenskapligt grundad vård. Snarare innebär det att sätta in evidensbaserad kunskap i ett etiskt sammanhang där värden av olika slag tillmäts betydelse. I tider av ekonomism, lean production och evidensbaserad vård finns det skäl att påminna om startpunkten för varje medicinskt möte ansiktet som uttryck för det unika subjektet hos den Andre. Ansiktet är det som väcker etiken och ansvaret. I medvetenhet om detta kan medicinen fortfara att vara en humanistisk och moralisk verksamhet med patienten som utgångspunkt och dennes bästa som enda mål. Svenska Läkaresällskapet arbetar under devisen Kunskap för klokare vård. Läkaryrket erbjuder en sällsynt spännande möjlighet att förena naturvetenskaplig kunskap med en humanistisk grundsyn på människan. Först när båda dessa ben ges möjlighet att utvecklas kan en sjukvård för sjuka människor och inte en sjukvård för sjukdomar komma till stånd. Det kan göra skillnad i sjukvården! INGEMAR ENGSTRÖM Ordförande i Etikdelegationen 6 medicinsk riksstämma 2010

9 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Ill: Marie Åhfeldt Vägar och Följeslagare Sören Kirkegaard sade: Om det verkligen ska lyckas att föra en människa bort från den plats där hon är måste man först och främst finna henne och börja där. Detta är läkekonstens hemlighet. Den som icke förstår detta är inbilsk när hon tror sig att kunna hjälpa någon annan. För att verkligen kunna hjälpa någon annan måste jag förstå mer än hon men dock: Först och främst förstå det hon förstår. Gör jag inte det så hjälper inte min merförståelse det ringaste. Vill jag likväl göra min merförståelse gällande så är det för att jag är fåfäng och stolt. Då vill jag i grunden i stället för att gagna henne egentligen beundras av henne. Allt sant hjälpande börjar med en ödmjuk hållning. Den som vill hjälpa måste först göra sig ödmjuk inför den som hon vill hjälpa och därmed förstå att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Detta att hjälpa är inte att vara den mest härsklystne utan den mest tålmodige. Att hjälpa är att tills vidare finna sig i att ha orätt och i att inte förstå vad den andre förstår. Tag en lidande människa och tänk dig att hon verkligen har fel. Om du inte kan börja så med henne att det ser ut som det var hon som skulle lära dig, om du inte kan börja så med henne att hon som otåligt inte ville höra ett ord från dig istället och med tillfredsställelse i dig finner en välvillig och uppmärksam åhörare. Kan du inte börja Vården börjar som Ingemar Engström konstaterade i förra numret av SLS Aktuellt med mötet med patienten. I mötet ansikte mot ansikte kan patienten förvandlas från objekt till subjekt. Antalet möten med patienten har också en dokumenterat hälsobringande effekt. I mötet handlar det just som Kierkegaard säger att finna henne på den plats där hon är oavsett hur långt bort i världen detta kan vara. Vi måste följaktligen börja vårt möte med en resa till denna avlägsna plats. När vi sen mötts där kan processen påbörjas, att föra patienten till bot och bättring eller åtminstone lindring. På den vägen har vi stöttar och visar vilken väg som kan vara den bästa möjliga. I yrket som läkare har vi förmånen att få genomföra denna resa i flera skepnader. I vår egenskap av lärare och handledare går vi kandidaten eller AT/ST-läkaren till mötes, identifierar hennes utbildningsnivå och kan sen vandra med henne en del av vägen mot ökad kunskap och empati. Om vi forskar identifierar vi vad vi vill veta, ställer upp en hypotes och får sen vandra en bitvis knagglig väg tillsammans med våra patienter, celler, diagram eller vad det vara månde på vägen mot ökad kunskap och bättre vård. I vår egenskap av chef får vi möjligheten att komma organisationen och dess företrädare till mötes för att sen ta med gruppen på vägen mot en förhoppningsvis bättre fungerande arbetsplats. Med andra ord, oavsett vilken roll vi ikläder oss i vår yrkesutövning, har vi ansvaret och förmånen att egentligen få vandra samma väg vägen mot en bättre vård, en mer jämlik vård till gagn för den enskilde patienten. Denna väg är själva kärnpunkten i vår roll som läkare och följeslagare. Den är en nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt arbete oavsett vilken roll vi upptäckare eller ledare. Hur definieras då vägen? Det rör sig inte om en fysiskt avgränsad väg i de tre rumsliga dimensionerna som Sidenvägen eller Lönsbodavägen. medicinsk riksstämma

10 Det rör sig heller inte om en tidsligt definierad väg även om tidsaspekten måste finnas med under en vandring. Även tid kan enligt tankesmedjan Paradigmmäklarna i Eslöv ses som en flerdimensionell manifestation. Förutom det rena tidsflödet kan den mångfald av processer man medverkar i bidra till en bredd i tidens flöde och det engagemang man lägger ner bidra till ett djup och följaktligen, utifrån det här sättet att se det, har filosofiskt sett även vi nu talar om inte kan definieras utifrån fysiska aspekter handlar det om en inre resa i en teoretiskt sett sjunde dimension där tre komponenter är kritiska, patientens belägenhet, vår belägenhet eller snarare vårt förhållningssätt, dvs var vi är i vår inre resa och slutligen vår väg till och med patienten. En svårt sjuk patient behöver vandra en längre väg och även vi får då vandra långt, något vi ibland kan känna patienter. Vi har inte rört oss ur fläcken vandring. Årets tema för Riksstämman är jämlik vård. Denna devis illustrerar väl vad det handlar om. Genom att möta patienten där hon finns möter vi också den enskilda människan i sin verklighet oavsett hur den ser ut och vi är därigenom icke fördömande eller härskande utan vi kan gemensamt och med respekt för den enskilde finna den väg som bäst passar just den personens behov och önskningar. På grund av den successivt ökande kunskapsmassan tenderar vi att sjunka djupare och djupare ner i vår egen organspecialitets utmaningar. Våra patienter är emellertid inte organspecifika presentationer av kausistiker utan betydligt mer mångfacetterade än så. Förutom sin symtombild finns alltid bakomliggande faktorer och samsjuklighet som måste tas i beaktande om vi ska kunna möta patienten där hon är. Vi behöver därför ett tvärvetenskapligt övergripande forum där vi i professionen kan mötas och få den extra kunskap utanför vår egen organspecialitet vi behöver inför mötet och vandringen längs vägen. Riksstämman kan därvidlag ha en viktig roll att spela som en övergripande mötesplats och ett utbildningsforum som kan ge oss det där lilla extra som kan göra en avgörande skillnad i vår vardag, både i handläggningen av patienten och i glädjen över kunskapen i sig. Stämman kan i sin övergripande roll utgöra en utgångspunkt för utvecklingen av en mänskligare mer jämlik vård. Vi måste vandra tillsammans Oavsett vilken roll vi har valt är vägen mestadels oklar. Vi vet t ex inte alltid när vi möter patienten vilken sjukdom som ligger bakom hennes symtom. När vi möter patienten i hennes verklighet tar vi första steget och tar då först vägen till patientens belägenhet, vandrar sedan gemensamt först den diagnostiska sträckan för att vi nått målet skiljs vi åt och en ny vandring kan ta sin början. Det är inte möjligt för oss att hoppa över något steg som Jesus som bara sade till patienten att ta sin säng och gå. Vi måste vandra tillsammans den sträcka som behövs för att vi ska nå målet. Vi får då inte glömma värdet och glädjen 27 år gammal: Nog finns det mål och mening i vår färd men det är vägen, som är mödan värd. Det är en förmån, en utmaning och ett ständigt lärande att få följa denna väg om och om igen och varje gång hamna på nya spännande platser vi aldrig tidigare besökt. Som Tolkien säger i Sagan om Ringen: The Road goes ever on and on down from the door where it began. Now far ahead the Road has gone, and I must follow, if I can, pursuing it with eager feet, until it joins some larger way where many paths and errands meet. And whither then? I cannot say. KLAS SJÖBERG Ledamot i Riksstämmedelegationen STOCKHOLM 30 NOV 2 DEC 2011 TEMA LÄKEKONST I EN SÄKRARE VÅRD 8 medicinsk riksstämma 2010

11 Spaden vi måste vilja, kunna och handla "Kunskap är inte nog, den måste brukas; vilja är inte nog, vi måste handla" Johan Wolfgang von Goethe "We are not hosts in our organizations so much as we are guests in our patients lives" Don Berwick "Every system is perfectly designed to get the results it gets" Paul Batalden Ill: Marie Åhfeldt En spade vad kan den ge för associationer och ledtrådar för oss som läkare? Min första association är att den är jordnära, liksom en stor del av livet som helhet. Ty av den (jorden) är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli - in pulverem reverteris står det i första Moseboken, ett citat som följt med in i nutid i den kristna begravningsakten. Det jordnära får symbolisera den närhet vi har som läkare till dem vi är till för och de möjligheter att vi har att påverka. För att söka en mer prosaisk definition av spade och dess relation till jorden är Internet som vanligt en oslagbar källa. Enligt Wikipedia: En spade är ett redskap som främst används vid grävningsarbeten i fast eller hårdare material i jord och mark. En modern spade har ett skaft av trä och ett blad av metall. Spadar i plast hör till de vanligaste föremålen i en sandlåda för barn. Exempel på olika spadar är brödspade, planteringsspade, kabelspade. Där kom en ledtråd en till. Min andra association till spaden var nämligen just den glatt färgade plastspaden jag hade som barn som jag var utrustad med, för att tillsammans med några andra barn i det lilla Småländska samhället använda i sandlådan för det nyfikenhetsdrivna projektet gräva ända till Kina. Den associationen får stå som symbol för den outsinliga nyfikenhet som får oss som läkare att kontinuerligt gräva efter kunskap om alla dessa frågor som kan ge oss redskap att bota, lindra och trösta. Vidare sökningar på nätet om spaden ger 476 sidor (!) med bilder på olika spadar; daddiesboardshop.com, motherearthnews.com, exitrealworld. com, amateurgeologist.com, madein-china.com, internationalsurgical. tradeindia.com och gardensnob.com bara för att nämna några exempel som speglar bredden och komplexiteten i begreppet spade. Denna iakttagelse om spaden får symbolisera komplexiteten i hälso- och sjukvården som ökat lavinartat genom vår ökade kunskap och våra möjligheter att göra verklig skillnad i hälsa och livskvalitet hos befolkningen vi tjänar. Bidrag till ökad hälsa Nu ska vi ju inte förhäva oss och tro att det bara är hälso- och sjukvården som bidragit till ökad livslängd och mera hälsa. Esaias Tegnér( ) biskop i Växjö beskrev det jordnära folkhälsoarbetet kort och kärnfullt så här: medicinsk riksstämma

12 Med biträde av freden, vaccinen och potäterna (där kom spaden igen) har man...lyckats stegra folkmängden (publicerat år 1838 Om fattigvården i Växjö stift ). En parallell till dagens situation rörande hälsa och livslängd, kan dras med allmänläkaren och epidemiologen Michael Marmots studier om hur vår sociala position påverkar hälsa och livslängd sammanfattade i Statussyndromet, som pekar på att hälsa, autonomi och socialt engagemang hänger intimt samman. Vi som professionella behöver därför alltid beakta helheten för patienter och populationer för att bidra till mer hälsa. Men som Goethe uttrycker, det räcker inte att veta och vilja utan vi måste handla. Men vad behöver vi göra och vad behöver vi förstå för att kunna handla? Vilka redskap, eller spadar, finns? Wikipedia igen: ett redskap är att ett föremål som möjliggör eller åtminstone underlättar en praktisk uppgift I ett sociokulturellt perspektiv är ett redskap en resurs (intelektuell/språklig/diskursiv eller fysisk) som människor använder för att förstå eller handla i sin omvärld. Begrepp och diskurser hjälper oss människor att tänka och kommunicera. Antonovsky, beskrev med Kasam viktiga begrepp för hälsa och välbefinnande; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Kanske har vi som läkare förlorat en del av de dessa komponenter genom att inte snabbt nog vidga kunskapsperspektiven och kompetensinnehållet i vår professionalisering? Och att det nu är dags att återta och utveckla dessa för att inte förlora initiativ och känsla av sammanhang? I Medical professionalism in the new millennium a physician s charter publicerade bl a the Lancet 2002 resultatet av ett projekt där flera läkarorganisationer från Europa och USA tillsammans skapat en bild av läkarens ansvarsområden i vårt millennium; ansvar att upprätthålla hög vetenskaplig kompetens, att skapa tillit genom goda relationer med patienter, att vara engagerad i och bidra till kontinuerlig utveckling av vårdens kvalitet och rättvisa fördelning. Ansvaret sträcker sig inte bara till den enskilde patienten utan också till populationens hälsa och hälso- och sjukvården som system. Gott ledarskap en av spadarna Paul Batalden, läkare och en av förgrundsgestalterna inom utvecklingen av modeller och redskap, spadar för förbättring av hälso- och sjukvården, betonar behovet av ledarskap inifrån, dvs behovet av att vårdens professionella i kraft av sin kunskap om patienters behov är djupt engagerade i ledningen och utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvårdssystem. Men en förutsättning för att få kraft i det arbetet är att vi kompletterar vår traditionella medicinska kompetens med mer samhällsvetenskapligt baserade kunskaper, vilket han illustrerat med denna ofta citerade bild: Professionell kunskap ämneskunskap personliga färdigheter värdering, etik Förbättring av diagnostisering och behandling + Förbättringskunskap variation system lärandestyrt förändringsarbete förändringspsykologi Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvård Ökat värde för dem vården finns till för Vägarna måste följa patientens behov Kort om dessa redskap: 1) Förståelse av vilket sammanhang, vilket system vi arbetar i är en förutsättning för att kunna förbättra det. Vi behöver gräva nya vägar som följer patientens och patientgruppers behov snarare än fler strukturella organisationsförändringar där vi bara förflyttar gränser i befintliga system. 2) Behovet av att förstå och analysera variation blir konkret när vi använder resultat i kvalitetsregister, öppna jämförelser och rapporter om ojämlik fördelning av hälsa och vård i befolkningen. Här behövs vår kompetens. 3) Lärandestyrt förändringsarbete handlar om att förstå hur förändringar kan komma till stånd. Det räcker inte att veta att det finns en oönskad variation i hälsans fördelning vi måste veta hur vi ska handla för att förändra. Lärandestyrt förändringsarbete bygger på att vi får kontinuerlig feed-back på det vi gör, så vi snabbt vet om en förändring är en förbättring. Om inte så behöver vi testa andra förändringar i en ny cykel med snabb återkoppling. Utrymmet och förmågan till ständig reflektion över resultatet av det vi gör, är avgörande för lärandestyrt förändringsarbete enligt forskare som Argyris och Schön som beskrivit dessa redskap som reflect ion i n ac t ion o c h re fle c t ion on ac t ion. Vi måste värna detta utrymme till reflektion ett ensidigt fokus på produktion krymper vår förmåga till ökat värdeskapande. 4) Förändringspsykologi handlar om hur vi möter och hanterar förändringar. En nödvändig kunskap i en ständigt och snabbt föränderlig sjukvårdsverksamhet. Men att det inte är lätt vet vi alla, även om det bara gäller att förändra sig själv, än mer då i ett team eller en hel verksamhet med många olika behov, synsätt och viljor. Tiden till gemensam reflektion och dialog över varför och varthän med patientens väg och behov som vägledare, blir avgörande för om vi ska lyckas. Behovet av fördjupning och samtal om kunskapsområdena i den vänstra rutan ovan har speglats i de tidigare inspelen i SLS Aktuellt om Ansiktet, Vägen och Följeslagaren av Ingemar Engström och Klas Sjöberg. Med ett systemtänkande hänger de alla ihop och bildar tillsammans med Spaden, en helhet. Riksstämman är en arena där vi kan föra en kontinuerlig dialog om hur dessa bilder och perspektiv kan förenas och integreras i vår dagliga gärning som läkare. Mötesplatser för dessa dialoger blir allt angelägnare ju mer komplexa våra åtaganden blir. Årets tema för Riksstämman om Jämlik vård utmanar oss och kommer att vara en viktig arena för fortsatta dialoger. Särskilt värdefullt är att Riksstämman nu också sträcker ut handen till andra yrkesgrupper inom vården och andra konstellationer, politiska såväl som administrativa för att vara den lägereld vi kan samlas runt och föra det goda samtalet om hur målet för Hälso- och sjukvården, mer hälsa och livskvalitet för befolkningen, kan förverkligas. BOEL ANDERSSON GÄRE Ledamot i Riksstämmedelegationen 10 medicinsk riksstämma 2010

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4

SLS aktuellt. PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 SLS aktuellt. NUMMER 4 2011 NOVEMBER ISSN 1650-8203 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING PROGRAM FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 2011 INNEHÅLLER SLS AKTUELLT NR 4 Ipuls har granskat och godkänt denna utbildning.

Läs mer

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING

SLS aktuellt. i landet! VETENSKAP DEBATT KVALITET UTBILDNING UTBILDNING VETENSKAP KVALITET DEBATT Säkerhet i vården är temat för årets Riksstämma i Stockholm! Sidan 7 Livskvalitet och hudsjukdom. Sidan 29 Sorg är ingen sjukdom men kan leda till det. Sidan 47 Vilken

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet. ropar högst Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet JÄMLIK VÅRD Lika rättigheter för dagens och morgondagens patienter. i dag internationella aidsdagen Fattigdom, okunskap och övergrepp är de

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman!

SLS aktuellt. Hela programmet sid 45-148 MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK. 120 sidor om Riksstämman! SLS aktuellt. MED MEDICINSKA RIKSSTÄMMANS PROGRAMBOK 120 sidor om Riksstämman! NUMMER 4 2012 NOVEMBER SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING OM FORSKNING, VETENSKAP & UTBILDNING Vetenskapligt program

Läs mer

Medicinska riksstämman 2011

Medicinska riksstämman 2011 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl 09.00-17.00 och fredag kl 09.00-16.00. Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn 070-749 39 57. 54 medicinska

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69

moderna läkare Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 moderna läkare ORGAN FÖR SVERIGES YNGRE LÄKARES FÖRENING #02/2010 ÅRGÅNG 69 Nu fler än 15 000 läsare! Ledarskap / Vetenskap / Kommunikation / MSF Appendix moderna läkare innehåll 02/2010/2007 4-12 Vi ses

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Med individens behov i fokus

Med individens behov i fokus 11 000 kronor för en äggdonation oetiskt hög nivå? LT DEBATT Mest positiv respons från kollegor om tv-jobbet NYHETER Förmaksflimmer vanligare än man trott KOMMENTAR Läkartidningen.se nr 45/2013 organ för

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2014 årgång 35 Teman: Mångkultur, psykiatri, neurologi, endokrinologi Migration och vård på lika villkor för invandrare i Sverige

Läs mer

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige nr 1 2010 Sankt Förändring gör livet mera levande

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

TEMA: Psykiatrins pionjärer

TEMA: Psykiatrins pionjärer Tidskriften för Svensk Psykiatri #3 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - September 2010 TEMA: Psykiatrins

Läs mer

SLS aktuellt. Redan för fem år sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala klimatförändringar.

SLS aktuellt. Redan för fem år sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala klimatförändringar. UTBILDNING Regeringens utredare om den nya läkarutbildningen. Sidan 25 VETENSKAP Svenska uppfinningen pacemakern firar 55 årsjubileum. Sidan 27 FORSKNING Nytt ljus på behandling av psykisk sjukdom. Sidan

Läs mer

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag

Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Att leda kunskapsbaserad utveckling Ett kunskapsunderlag Margareta Palmberg och Klara Palmberg Broryd Mementor 2014 Förord Denna skrift sammanfattar en del av det som Margareta Palmberg och Klara Palmberg

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer varit delaktiga och bidragit med sina kunskaper.

Läs mer

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. nummer 1 2015 årgång 36. Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet

TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN. nummer 1 2015 årgång 36. Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet AllmänMedicin TIDSKRIFT FÖR SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN nummer 1 2015 årgång 36 Teman: Alternativ till piller och kniv; Matsmältningssystemet Berättelsernas betydelse för sjukdom och hälsa sid 15

Läs mer

Tidskriften för Svensk Psykiatri

Tidskriften för Svensk Psykiatri Tidskriften för Svensk Psykiatri #4 Tidskrift för Svenska Psykiatriska Föreningen, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri och Svenska Rättspsykiatriska Föreningen - December 2013 Ansvarig utgivare:

Läs mer