UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete"

Transkript

1 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng.

2 Kunskap bygger kunskap Närheten till författare, lärare och läsare är Studentlitteraturs kännetecken och styrka. Genom att vårda och utveckla denna relation har vi utvecklats till landets ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Våra förläggare har alla erfarenhet av undervisning och forskning på universitetsnivå och därmed omfattande kunskap om universitetslärarnas och studenternas behov. Detta ger oss unika möjligheter att fortsätta utveckla moderna och flexibla läromedel både tryckta och digitala. Annette Säfholm Förläggare Medicin och biomedicin Tel: Peter Stoltz Förläggare Omvårdnad Tel: LÄS MER PÅ SID 4 Magisterexamen i medicinsk biologi och fil.dr i medicin Annette har många års erfarenhet av biomedicinsk forskning och har arbetat med preklinisk såväl som klinisk forskning inom framför allt onkologi, farmakologi och molekylärbiologi. LÄS MER PÅ SID 26 Legitimerad sjuksköterska och dr i medicinsk vetenskap Peter har undervisat sjuksköterskor, blivande såväl som redan verksamma, om framför allt evidensbaserad omvårdnad på olika nivåer upp till forskarutbildning och även genom uppdragsutbildningar i landet. Barbro Strömberg Förläggare Medicin Tel: Ann Wirsén Meurling Förläggare Psykologi och socialt arbete Tel: LÄS MER PÅ SID 13 Fil.dr i universitetspedagogik Barbro har lång erfarenhet av forskning och undervisning på universitetsnivå samt som pedagogisk konsult vid medicinska fakulteter. LÄS MER PÅ SID 46 Legitimerad psykolog, docent i neuropsykologi, dr i medicinsk vetenskap och fil.dr i psykologi Ann har stor erfarenhet från klinisk forskning och undervisning på universitetsnivå. Alexandra Ellervik Förläggare Vård Tel: LÄS MER PÅ SID 25 Magisterexamen i Molekylärbiologi och dr i medicinsk vetenskap Alexandra har forskat i neurofysiologi med inriktning mot smärta och ryggmärgsskador och undervisat i neurofysiologi för studenter inom vård, medicin, biomedicin samt på tandläkarhögskolan. Susanne Borg-Törn Förlagsassistent Tel:

3 Kvalificerad litteratur för medicin, vård, psykologi och social sektor I år har vi gjort en gemensam katalog för medicin, biomedicin, vård, omvårdnad, psykologi och socialt arbete. Skälet är att dessa ämnen har mycket gemensamt och ibland även överlappar varandra. Årets katalog är en renodlad nyhetskatalog. Här har vi samlat alla nya titlar och nya upplagor från vår utgivning under de senaste 30 månaderna. Det betyder inte att vårt totala utbud blivit mindre. På Studentlitteraturs webbplats hittar du en fullständig förteckning över vår utgivning. Ytterligare en förändring i 2009 års katalog är att varje titel bara finns på en plats i katalogen, även om boken kan hänföras till flera ämnesområden. Därigenom har förhoppningsvis överskådligheten blivit bättre och formatet mer hanterligt. För att underlätta för dig finns ett register längst bak i katalogen med titlarna inordnade under de ämnen som de tillhör. Utgivningen är lika omfattande och av samma höga kvalitet som tidigare. Vi strävar efter att ge ut kvalificerad facklitteratur baserad på de senaste forskningsrönen inom respektive disciplin. I vår utgivning finns böcker avsedda att i första hand användas vid grundutbildning och specialistutbildning, men även litteratur för yrkesverksamma som söker kompetensutveckling och vidareutbildning. Är det något du saknar i vår utgivning ett nytt spännande kursområde, nya forskningsrön eller kanske något du själv vill skriva om så är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi är alltid intresserade av att diskutera nya idéer och nya böcker! Innehåll 2009 Biomedicin 2 Klinisk medicin 6 Vård och omvårdnad 20 Psykologi 40 Socialt arbete/social omsorg 48 Övriga ämnesområden 55 Ämnesregister 66 Titelregister 69 Författarregister 70 Trevlig läsning! Eva Matell Omslagsfoto: Åsa Kristensson Printed by Wallin & Dalholm, Lund 2009

4 2 BIOMEDICIN Fysiologi från cell till kropp OM FÖRFATTARNA Författarna är eller har varit verksamma som professorer vid Karolinska Institutet och har lång erfarenhet av undervisning för olika studentkategorier. Alla fyra bedriver eller har bedrivit forskning vid Karolinska Institutet: Jan Lännergren och Håkan Westerblad inom muskelfysiologi, Mats Ulfendahl inom sinnesfysiologi och Thomas Lundeberg inom integrativ fysiologi. LÄNNERGREN, J WESTERBLAD, H ULFENDAHL, M LUNDEBERG, T Fysiologi Boken beskriver funktionen hos enstaka celler, hos olika organ samt hos kroppen som helhet. I den fjärde upplagan finns bl.a. nya kapitel om immunologi och arbets- och träningsfysiologi. Kapitlet om åldrandets fysiologi är helt omskrivet och utökat. Boken täcker hela fysiologiämnet och är avsedd för läkar- och tandläkarstuderande, utbildning av biomedicinare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kiropraktorer och naprapater. På bokens webbplats finns bokens illustrationer för nerladdning. 2-färg 2-spalt Rikt illustrerad 355 s 4:e uppl 2007 ISBN Art.nr 6109 NY UPPLAGA AGGER, R ANDERSEN, V LESLIE, G AASTED, B Immunologi Immunologi är ett ämne som blir mer och mer aktuellt för studerande i biologiska discipliner (läkare, tandläkare, veterinärer, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor m.fl.) Denna lärobok lägger tyngdpunkten på basala immunologiska mekanismer, men innehåller också kapitel av klinisk karaktär. Översättare: Katarina Gustafsson 2-spalt 2-färg 295 s 2006 ISBN Art.nr CARLSON, K LINDER, C Introduktion till mikrobiologi med inriktning mot naturvetare och farmaceuter Beskriver allsidigt bakterier, arkéer, eukaryota mikroorganismer och virus, liksom strategier för att behandla de sjukdomar de orsakar. Boken är i första hand avsedd för biologi- och farmacistudenter men även för dem som utbildar sig till ingenjör, lärare, läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller biomedicinare och av lärare som arbetar med dessa program eller redan yrkesverksamma för en uppdatering av kunskaperna. 239 s 2008 ISBN Art.nr THOUGAARD, H VARLUND, V MØLLER MADSEN, R Grundläggande mikrobiologi kortversion Boken beskriver olika celltyper och deras funktion, mikroorganismers tillväxt, metabolism samt bakteriesystematiken. Förutom bakterier beskrivs svampar, virus, protozoer, alger och parasiter. I olika kapitel behandlas mikroorganismer hos människor och djur och genteknikens viktigaste principer. Boken avslutas med praktiska laborationer samt ordförklaringar. Den lämpar sig för introducerande högskole- och universitetskurser i ämnet. 323 s 2008 ISBN Art.nr 32522

5 BIOMEDICIN 3 DANIELS, G BROMILOW, I Blodgruppsserologi Boken innehåller det absolut senaste inom blodgruppsserologi och är skriven av författare som är världsledande inom sitt område. Den är främst tänkt för biomedicinska analytikerstudenter men passar även på kurser inom andra medicin- och vårdutbildningar med inriktning mot transfusion/transplantation. Boken passar även för yrkesverksamma som vill få en snabb uppdatering i ämnet. Översättare: Olle Berséus 147 s 2008 ISBN Art.nr ERLANSSON-ALBERTSSON, C GULLBERG, U Cellbiologi Boken går igenom de molekyler som bygger upp cellen och hur enzymer arbetar, cellens organeller, cellens olika mekanismer och funktioner. Molekylärbiologiska metoder beskrivs och till sist cellens energimetabolism och reglering av denna. Boken förankrar cellbiologin i verkligheten, dvs. låter läsaren förstå det direkta sambandet mellan synliga symtom hos en patient och de osynliga molekylära händelserna i cellen. 2-färg 2-spalt Rikt illustrerad 350 s 2:a uppl 2007 ISBN Art.nr 7851 GIÖS, INGEMAR Cellbiologisk ordbok Boken innehåller förklaringar eller definitioner av de vanligaste begreppen inom cellbiologiområdet. Även termer från närliggande områden som anatomi, bakteriologi, biokemi, immunologi och genetik förklaras. Syftet med ordboken är att vara ett komplement till läroböcker i cellbiologi för alla som studerar ämnet, men även för yrkesverksamma, t.ex. biologer, biomedicinare, biomedicinska analytiker, läkare, läkemedelskonsulenter, lärare med flera. 117 s 2008 ISBN Art.nr HOLM, STURE Biostatistisk analys Boken innehåller metoder att dra slutsatser ur observationer av medicinska och andra biologiska fenomen trots att de har oregelbundna, till synes slumpmässiga, variationer av olika slag. Den grundläggande metodiken redovisas: olika test och konfidensintervall i enkla serier och i regressionssituationer, test i tabelluppställningar, enkla variansanalyser, analys av korrelationer och av överlevnadsdata. 327 s 2008 ISBN Art.nr LIDMAN, ULF Toxikologi Läran om gifter Toxikologi handlar om hur gifter påverkar levande organismer på ett negativt sätt. Syftet med boken är att på ett lättförståeligt sätt ge kunskaper i ämnet. Med bas i naturvetenskap och med utgångspunkt från hur gifter uppträder och är tillgängliga samt med förståelse för biokemiska mekanismer och fysiologiska effekter i kroppen reder författaren ut begreppen. Boken lämpar sig för introducerande kurser i ämnet. 272 s 2008 ISBN Art.nr PERSSON, B WILHELMSSON, M Biomedicinsk analytiker en profession att vara stolt över Beskriver kunskapsområdet biomedicinsk laboratorievetenskap och hur viktig den biomedicinska analytikerns yrkeskunskap är. De yrkesetiska koderna och hälsa och hälsobegreppet i förhållande till biomedicinska analytikers yrkesroll behandlas. Boken vänder sig till yrkesverksamma och blivande biomedicinska analytiker, andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och till olika vårdutbildningar. 117 s 2008 ISBN Art.nr 31720

6 4 BIOMEDICIN Jag ser det som en viktig uppgift att skapa en bra relation med författarna. Vad innebär rollen som förläggare på Studentlitteratur? För mig innebär rollen som förläggare att leda projekten från första idé till såld bok och i den processen ser jag en viktig uppgift i att skapa en bra relation med författarna, att finnas med för att både stödja och entusiasmera. Som förläggare har jag också förmånen att få ta del av den senaste utvecklingen och de hetaste forskningsfynden. Vad gör just det här utgivningsområdet så intressant? Det biomedicinska och biovetenskapliga utgivningsområdet är fascinerande på flera sätt, framför allt för att forskningen går framåt i oerhört snabb takt. Inte minst inom medicin, där behandlingsmetoderna ständigt förbättras och förståelsen för sjukdomsprocesserna fördjupas. Annette Säfholm, Förläggare i Medicin och biomedicin Magisterexamen i medicinsk biologi och fil.dr i medicin Annette har många års erfarenhet av biomedicinsk forskning och har arbetat med projekt inom bland annat molekylärbiologi, näringslära och farmakologi. Vilken är den största utmaningen inom högre utbildning framöver? Inom det biovetenskapliga området är den största utmaningen att hänga med i det snabba kunskapsflödet och finna nya sätt att förmedla den senaste forskningen på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat vis. KOMMANDE KOMMANDE FREDHOLM, BERTIL Grunderna i farmakologi Boken beskriver principerna för hur läkemedel tas upp, fördelas, metaboliseras och utsöndras. Fokus ligger på att förklara hur läkemedel fungerar genom att ge grunderna för receptorfarmakologin och genom att beskriva olika måltavlor för läkemedel. Hur nya läkemedel utvecklas och testas beskrivs också kort. Boken lämpar sig för grundkurser i farmakologi, men kan också användas som lättillgänglig information, exempelvis under kliniska kurser. ca 450 s 2009 ISBN Art.nr SCHILLING, MARTIN Intoxikation 30 patientfall Detta är inte en bok om förgiftningar i konventionell mening utan en samling patientfall och handläggningen av dessa. Fallen är upplagda interaktivt som innebär att du själv löser fallen som behandlande läkare samtidigt som du fördjupar dina kunskaper om några av de vanligaste och farligaste förgiftningarna som läkare dagligen handskas med. Samtliga fall är autentiska. ca 150 s 2009 ISBN Art.nr 33327

7 BIOMEDICIN 5 PERSSON, KRISTINA Introduktion till klinisk kemi Boken beskriver metoder och laboratoriearbete samt de analyser som ofta används i diagnostiken av de sjukdomar som kan drabba respektive organ. Boken är avsedd som en introduktion i klinisk kemi. Den riktar sig i första hand till blivande biomedicinska analytiker men lämpar sig även för sjuksköterskor och annan vårdspersonal under utbildning. 156 s 2007 ISBN Art.nr KOMMANDE BRAUNER, A CASTOR, B KÄRRE, K LINDE, A (RED.) Medicinsk mikrobiologi För att förstå infektionssjukdomar krävs kunskap om mikrobiologi och infektionsimmunologi. Denna bok omfattar två delar. Den första utgår från mikroorganismen och ger den teoretiska grunden. Den andra delen är kliniskt inriktad och utgår från organ och sjukdomsbilder. Där beskrivs också provtagning, diagnostik samt profylaktiska möjligheter. Boken vänder sig i första hand till läkarstudenter, men kan också användas av biomedicinare och biomedicinska analytiker. 2-spalt 4-färg Rikt illustrerad ca 500 s 2009 ISBN Art.nr KOMMANDE NY UPPLAGA BRÄNDÉN, HENRIK Molekylärbiologi Genom molekylärbiologin lär vi oss om livets grundläggande funktioner, vi får kunskap om proteiner och gener och kan därigenom förstå den utveckling som sker inom biologi och medicin. Här integrerar författaren löpande de perspektiv den moderna genforskningen öppnat. Avsedd för utbildning av läkare, biomedicinska analytiker, lärare samt grundläggande kurser i ämnet. ca 450 s 4:e uppl 2009 ISBN Art.nr 4938 Du har fått en ny kollega som är interaktiv, fylld av inspiration och som jobbar dygnet runt. På studentlitteratur.se hittar du digitala komplement till många av våra böcker. Dessa berikar på flera sätt. Du får undervisningsstöd och dina studenter får ett nytt lustfyllt sätt att tillgodogöra sig kunskap. Därutöver förstärks studenternas inlärningsprocess via övningar som både repeterar och stämmer av hur långt de kommit. Gå in på studentlitteratur.se och upptäck hur du kan berika din undervisning. Där finner du dessutom hela vår utgivning.

8 6 KLINISK MEDICIN Allmänmedicinskt uppslagsverk Med denna bok under armen är man redo att var som helst, när som helst, starta sin allmänläkarmottagning och sannolikt klara det med glans. Boken spänner från djup livsfilosofi till härligt praktiska avsnitt runt den aggressive eller besvärlige patienten eller hur man får patienten att gå. (EVA DE FINE LICHT, UTPOSTEN NR 4/07) HUNSKÅR, S (RED.) HOVELIUS, B (RED. SVERIGE) Allmänmedicin Betoningen i boken ligger på att beskriva besvär, symtom och sjukdomar som allmänläkaren ställs inför och att visa hur allmänmedicinskt arbete går till i praktiken vad gäller utredning och behandling av vanliga hälsoproblem och sjukdomar. Dessutom behandlas generella allmänmedicinska teman, såsom det kliniska samtalet, allmänmedicinens arbetssätt och metoder och den diagnostiska processen. Konsultationer med olika syften är ett annat tema och här diskuteras exempelvis samtal vid kronisk sjukdom och riskbruk av alkohol. Vidare behandlas allmänläkarens/familjeläkarens särskilda medicinska uppgifter i människors olika åldrar. Boken är skriven för läkarnas grundutbildning. Den är också lämplig för AT-läkare och för yrkesutövare inom vården som samarbetar med allmänläkare och för lärare som deltar i grundutbildningen av läkare. Översättare: Gunnel A. Wallgren och Lisa Jones Hårdband 2-färg 2-spalt 884 s 2007 ISBN Art.nr OM FÖRFATTARNA Dr med. Steinar Hunskår har varit huvudredaktör för den norska boken. Den har bearbetats för svenska förhållanden under ledning av den svenska huvudredaktören professor, distriktsläkare Birgitta Hovelius vid Lunds universitet. I den svenska redaktionskommittén har även följande medverkat: Christer Andersson, universitetslektor, docent, distriktsläkare, Umeå, Annika Bardel, klinisk assistent, doktorand, distriktsläkare, Uppsala, Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare, Göteborg, Lars Borgquist, professor, distriktsläkare, Linköping samt Anna-Karin Furhoff, universitetslektor, docent, Stockholm. AXELSSON, R BIHARI AXELSSON, S (RED.) Folkhälsa i samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer Boken presenterar teorier, forskningsresultat och praktiska erfarenheter av samverkan, t.ex. hälsofrämjande arbete för barn, yrkesverksamma och äldre, inom närsjukvård, äldreomsorg och psykiatri, inom arbetslivsrehabilitering samt vid flyktingmottagande och rehabilitering av tortyrskadade flyktingar. Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor samt till praktiskt verksamma i folkhälsoarbete. 432 s 2007 ISBN Art.nr NY UPPLAGA ORTH-GOMÉR, K PERSKI, A (RED.) Preventiv medicin Teori och praktik Är det möjligt att förebygga sjukdom och främja hälsa och är det lönsamt? Preventivt arbete kräver en gränsöverskridande och multidisciplinär ansats, där medicin, epidemiologi, statistik, ekonomi, sociologi, psykologi och andra vetenskaper samverkar. Vi har kommit en bit på den vägen, vi har samlat kunskaper och erfarenheter om hur vi kan begränsa och tygla de stora folksjukdomarna. Om detta skriver 29 experter i en ny och utvidgad utgåva. 2-spalt 327 s 2:a uppl 2008 ISBN Art.nr 6950 KOMMANDE HOVELIUS, B BRODERSEN, J HVAS, L (RED.) Skapar vården ohälsa? Författarna lyfter fram behovet av att reflektera över medicinsk praktik och att kritiskt granska de teorier som ligger till grund för vad vi gör. I boken skriver nordiska allmänmedicinare om risktänkande, resurstänkande, medikalisering och kommersialisering och betydelsen av dessa fenomen för läkare, individer och samhälle. Målgruppen för boken är främst läkare men den vänder sig också till andra grupper och studerande inom vården och till en bred allmänhet. ca 300 s 2009 ISBN Art.nr 33243

9 KLINISK MEDICIN 7 En rikt illustrerad klassiker OM FÖRFATTARNA Hans Rorsman är professor emeritus i dermato-venereologi och Alf Björnberg är docent i dermato-venereologi, båda vid Lunds Universitet. Anders Vahlquist är professor i dermato-venereologi och överläkare vid Hudkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Han är även chefredaktör för Acta Dermato-Venereologica. RORSMAN, H BJÖRNBERG, A VAHLQUIST, A Dermatologi Venereologi Läroboken Dermatologi Venereologi utkom 1972 i sin första upplaga och har sedan dess använts i den svenska läkarutbildningen. Den nuvarande, sjunde upplagan av boken innehåller 417 kliniska bilder, alla i färg, och 40 tecknade illustrationer. Viktiga sjukdomar visas ofta i flera varianter i enlighet med bokens grundtanke: att ge information koncentrerad till det vanliga och praktiskt väsentliga inom dermatologi och venereologi. Boken riktar sig i första hand till läkarstuderande och poängterar sådana fakta som är av betydelse för framtida verksamhet i allmänpraktik. En annan målgrupp är studerande inom hälso- och sjukvårdslinjens medicinkurser liksom distriktssjuksköterskor. Som uppslagsbok på vårdcentraler och inom företagshälsovården är den självskriven. Hårdband 4-färg Rikt illustrerad 520 s 7:e uppl 2007 ISBN Art.nr 802 Aktuellt om sjukdomar hos äldre Åke Rundgren är docent och chef vid Avdelningen för Geriatrik, Samhällsmedicinska institutionen vid Göteborgs universitet och har i ca 20 år varit verksamhetschef vid Geriatriska kliniken, Område Östra/SU, i Göteborg. DEHLIN, O RUNDGREN, Å Geriatrik Boken ger en bred översikt över modern geriatrik med fokus på symtom, utredning och behandling. I den andra upplagan av boken finns även kapitel om multisjuklighet, äldre och bilkörning, äldre och juridik och prevention hos äldre patienter. Boken är avsedd för läkare under utbildning och för blivande specialister i allmänmedicin, geriatrik och internmedicin, men även andra personalgrupper har behållning av boken. Hårdband 2-färg 2-spalt 415 s 2:a uppl 2007 ISBN Art.nr 6072 Ove Dehlin är professor emeritus i geriatrik vid Lunds universitet. Han har mångårig erfarenhet av undervisning i geriatrik och gerontologi på olika nivåer och för olika utbildningar. Hans forskning har bland annat omfattat läkemedelsbehandling av äldre, sömnsvårigheter hos äldre och sambanden mellan symtom/sjukdom och livskvalitet.

10 8 KLINISK MEDICIN Hjärtsjukdomar och EKG PERSSON, J STAGMO, M Perssons Kardiologi Hjärtsjukdomar hos vuxna Boken belyser hjärtsjukdom i vuxen ålder ur klinisk synvinkel. Fokus ligger på moderna undersöknings- och behandlingsalternativ som används i Sverige idag. Även patofysiologi och farmakologiska aspekter berörs. Boken vänder sig till läkarstuderande samt blivande och färdiga specialister inom kardiologi, intern- och allmänmedicin samt annan sjukvårdspersonal, t.ex. sjuksköterskor. 2-spalt 2-färg 276 s 6:e uppl 2007 ISBN Art.nr 1723 PAHLM, O SÖRNMO, L (RED.) Elektrokardiologi Klinik och teknik Boken har fokus på kliniska tillämpningar av moderna elektrokardiologiska metoder, men täcker även den tekniska/ vetenskapliga bakgrunden till dessa. Några metoder av forskningskaraktär, som ännu inte vunnit insteg i kliniken, behandlas också. Elektrokardiologi är av intresse för kardiologer, akutläkare, internmedicinare, kliniska fysiologer, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, medicintekniker och forskare/ utvecklare. Hårdband 352 s 2006 ISBN Art.nr PAHLM, OLLE EKG i klinisk praxis Fallbeskrivningar med tolkningar På varje uppslag i boken presenteras en sjukhistoria och ett EKG återgivet med pappershastighet 50 mm/s och extremitetsavledningarna arrangerade i den logiska ordningen avl, I, -avr, II, avf, III. Dessutom visas en 10 sekunders rytmregistrering. Bilderna återger viktiga fynd i EKG. Boken vänder sig dels till studenter som utbildas till läkare, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker, dels till yrkesverksamma. 2-färg 216 s 2008 ISBN Art.nr 33178

11 KLINISK MEDICIN 9 Current Scandinavian plastic surgery KUOKKANEN, H HOLMSTRÖM, H ÅBYHOLM, FE DRZEWIECKI, KT (RED.) Scandinavian Plastic Surgery Plastic surgery was established in the Scandinavian countries early and the traditions in the practice of plastic and reconstructive surgery are homogeneous in Scandinavia. This is the first textbook covering the whole range of Scandinavian plastic surgery. It will help students, plastic surgeons in training, and also specialists in other surgical fields to get at clear view of current practice of plastic and reconstructive surgery. All the illustrations in the book are available as PowerPoints for use in your teaching. Download them from Hårdband 4-färg Rikt illustrerad 388 s 2008 ISBN Art.nr 7874 EDITORS: Hannu Kuokkanen is associate professor and Head of the Department of Plastic Surgery at Tampere University Hospital in Tampere, Finland. Hans Holmström is professor at the Department of Plastic Surgery, Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg, Sweden. Frank E. Åbyholm is professor at the Department of Plastic Surgery, Rikshospitalet University Hospital, Oslo, Norway. Krzysztof T. Drzewiecki is professor and Head of Department of Plastic Surgery and Burns at the University Hospital, Rigshospitalet, in Copenhagen, Denmark. NORDZELL, BJÖRN Grundläggande plastikkirurgisk teknik Beskriver i ord och bild den teknik som används vid excision av hudförändringar, suturering av sår, hudtransplantation och korrektion av deformerande ärr. Boken tar också upp behandling av sårskador och kirurgiskt behandlingsbara hudförändringar och hudtumörer. Boken vänder sig till kirurger med olika specialiteter som också har den lilla kirurgin inom sitt verksamhetsområde och kirurgiskt intresserade läkare på vårdcentraler. 4-färg Rikt illustrerad 91 s 2007 ISBN Art.nr ÖNNERFÄLT, R ÖNNERFÄLT, J Akut ortopedi NY UPPLAGA Akut ortopedi är en handbok som är lätt att ha med sig på en akutmottagning. Den innehåller praktisk information som sällan ges i vanliga läroböcker. I den nya, andra upplagan har texterna om behandlingsmetoderna reviderats, bl.a. vad gäller femurdiafysfraktur hos barn. Boken är i första hand tänkt som hjälp för AT-läkare när de måste börja fatta egna medicinska beslut, men kan även användas som komplement i undervisningen av sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. 170 s 2:a uppl 2008 ISBN Art.nr 7681 KOMMANDE NY UPPLAGA SVENSSON, P J BRÜCHER, E MALLEA LIRA, C Invärtesmedicinsk handbok Den tredje upplagan av boken är omarbetad utifrån principen det vanliga och det farliga först. Varje sjukdomsgrupp sätts in i ett sammanhang ur ett epidemiologiskt perspektiv. Diagnostik och behandlingsprinciper bottnar i svensk sjukdomstradition och som utgångspunkt används Socialstyrelsens och SBU:s monografier om olika sjukdomstillstånd. Handboken riktar sig till läkarstudenter och fungerar även under sjuksköterskeutbildningen. ca 380 s 3:e uppl 2009 ISBN Art.nr 2566

12 10 KLINISK MEDICIN Aktuella böcker om diabetes, fetma och metabola syndromet MULDER, HINDRIK Diabetes mellitus ett metabolt perspektiv på en växande folksjukdom Diabetes mellitus beskriver sjukdomen ur ett metabolt perspektiv. De endokrina systemen beskrivs noggrant och därefter går boken igenom de olika typerna av sjukdomen liksom principiell behandling av denna. Sena komplikationer från hjärt kärlsystemet, njurar, ögon och nervsystemet får särskild uppmärksamhet. Boken är avsedd för medicinstuderande genom hela deras utbildning över AT och randutbildningar. Boken är också användbar för diabetes- och distriktssköterskor. 2-spalt Rikt illustrerad 4-färg ca 200 s 2009 ISBN Art.nr SJÖBLAD, STURE (RED.) Barn- och ungdomsdiabetes Boken innehåller ett vårdprogram som ger ett stöd i det kliniska arbetet, är underlag för lokala vårdprogram och bidrar till kvalitet och kvalitetssäkring i vården av barn och ungdomar som drabbas av diabetes. Vårdprogrammet innefattar nu även typ 2-diabetes där en ökning i ungdomsåldern förväntas. Boken är lämplig för läkarstuderande, studerande inom olika vårdutbildningar och i dietistutbildningen samt som referensbok på bl.a. kliniker, vårdcentraler och inom skolhälsovården. Hårdband 2-spalt 240 s 2:a uppl 2008 ISBN Art.nr 6347 EDLUND, K GHADERI, A (RED.) Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt Hetsätning är ett ganska vanligt fenomen hos patienter med fetma. Behandlingen av hetsätningen måste ske före eller samtidigt med behandlingen av fetman. I bokens första del får du kunskaper om hetsätning, dess konsekvenser, vad som vidmakthåller den samt forskning om dess behandling. Bokens andra del är en detaljerad behandlingsmanual som ger dig, som professionell, vägledning i hur du ska bedriva framgångsrik KBT-behandling. 480 s 2008 ISBN Art.nr EDLUND, K ZETHELIUS, B (RED.) Fetma Medicinsk behandling och kognitiv beteendeterapi Denna bok om fetma, dess medicinska och psykologiska komplikationer, går igenom olika behandlingsalternativ. Boken ger bredare kompetens hos såväl läkare som psykologer och andra yrkesgrupper som arbetar med patienter med fetma i primärvård och på sjukhus. Medicinsk, kirurgisk, läkemedelsbehandling och kognitiv beteendeterapi beskrivs ingående. Ett detaljerat behandlingsprogram med kognitiv beteendeterapi och medicinska åtgärder ingår. 304 s 2008 ISBN Art.nr LINDROOS, A-K RÖSSNER, S (RED.) Fetma Från gen- till samhällspåverkan Idag äter fler människor på jorden ihjäl sig än dör av svält. Fetmaproblematiken berör alla åldrar, båda könen och alla samhällsskikt och kräver kunskaper inom en rad discipliner, bl.a. pediatrik, endokrinologi, kardiologi, psykologi, psykiatri, biokemi och genetik. Inom nästan samtliga kliniska specialiteter finns specifika problem kopplade till fetma. Detta är en helt uppdaterad lärobok som berör dessa högaktuella problem på ett gränsöverskridande sätt. 386 s 2007 ISBN Art.nr 32231

13 KLINISK MEDICIN 11 NILSSON, PM OLSSON, AG ZETHELIUS, B (RED.) Metabola syndromet bakgrund, mekanismer och behandling Under senare år har antalet individer med det metabola syndromet ökat kraftigt. En av orsakerna till denna ökning är ogynsamma levnadsvanor. Ju större förändringar patienten kan göra vad gäller levnadsvanor desto mera förbättras de metabola faktorerna och risken för t.ex. typ 2-diabetes och hjärtinfarkt minskar. Denna bok ger ökad kunskap både bland vårdpersonal och bland patienter för att kunna motverka riskerna. 276 s 2006 ISBN Art.nr NYSTRÖM, FREDRIK (RED.) Hypertoni och metabola syndromet Boken tar upp såväl praktiska som teoretiska aspekter på de viktigaste riskfaktorerna för kardiovaskulär sjukdom. Bland annat diskuteras diabetes och insulinresistens ur såväl primärvårds- som epidemiologiskt perspektiv och aktuella teorier bakom fetma, insulinresistens och högt blodtryck avhandlas i detalj. Boken riktar sig i första hand till de läkare som handlägger patienter med kardiovaskulär sjukdom i primär eller slutenvård samt till läkarstudenter. 234 s 2008 ISBN Art.nr NYSTRÖM, F KAHAN, T (RED.) Hypertoni och 24-timmars blodtrycksmätning Boken ger en aktuell översikt av utredning och behandling av hypertoni, följt av en omfattande beskrivning av 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och andra tekniker för blodtrycksmätning. Detta är den första svenska lärobok som beskriver metodik, praktiskt genomförande och tolkning av 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning. Boken vänder sig till specialister inom allmänmedicin, internmedicin, kardiologi, njurmedicin, endokrinologi och klinisk fysiologi m.fl. ca 120 s 2009 ISBN Art.nr STAHRE, LISBETH Kognitiv behandling vid övervikt och fetma Ny syn på övervikt och behandling Boken innehåller ett program som i strukturerad lektionsform ger deltagarna kunskap om det som Lisbeth Stahre kallar för ett kompensatoriskt ätbeteende och hur man ska komma till rätta med det. Metoden ger patienten kunskap om både de verkliga orsakerna till överätandet och instrument att varaktigt kunna förändra detta. Boken är en manual för klinisk gruppbehandling och ger konkret handledning av både behandlingens uppläggning och genomförande. 192 s 2:a uppl 2007 ISBN Art.nr 7749 STAHRE, LISBETH Övervikt handlar om känslor Handbok för dig som eftersträvar bestående viktnedgång Detta är ingen vanlig bantarbok utan här presenteras ny kunskap om övervikt och varför det ofta är svårt att behålla en viktnedgång. Bokens program handleder dig till ett balanserat ätande och visar hur du genom förändring av förhållningssätt till vardagliga situationer både kan förstärka din självbild och påverka stress och alltför stora egenkrav. Till boken hör handledarboken Kognitiv behandling vid övervikt och fetma som vänder sig till vårdpersonal. 166 s 2:a uppl 2007 ISBN Art.nr KOMMANDE NY UPPLAGA LINDGÄRDE, F THULIN, T ÖSTERGREN, J (RED.) Vaskulära sjukdomar Lärobok i medicinsk angiologi Denna bok är den tredje utgåvan av boken Kärlsjukdomar. Den nya boken har reviderats omfattande och utvidgats med 6 nyskrivna kapitel. Därmed har den blivit en ännu mera komplett kunskapskälla för såväl studerande på vårdlinjer som praktiskt verksamma vårdgivare på sjukhus och i primärvård. Boken spänner över vida områden: alltifrån kärlväggens anatomi och normalfysiologi till sjukliga processer i blodkärlen, rubbningar av koagulation samt metabolism. I nya kapitel behandlas bland annat säkerhetsaspekter vid användning av antikoagulantia, handläggning av förmaksflimmer för optimal strokeprofylax, primär prevention i primärvården samt praktisk tillämpning av olika vårdprogram. ca 330 s 3:e uppl 2009 ISBN Art.nr 7132

14 12 KLINISK MEDICIN Strokekunskaper för hela vårdkedjan Alla vårdgivare som kommer i kontakt med patienter med risk för cerebrovaskulär sjukdom har flera mycket viktiga lärdomar att dra ur boken. Att snabbt agera vid varningstecken tydande på hotande eller manifest stroke på samma sätt som vid akuta koronara syndrom poängteras i boken. Boken Stroke och cerebrovaskulär sjukdom har sin givna plats i medicinska bibliotek på många arbetsplatser, på universitet och på vårdcentraler och andra primärvårdsmottagningar. Läs den och begrunda Time is Brain! (UR RECENSION AV KRISTINA BENGTSSON BOSTRÖM I MEDICINSK ACCESS NUMMER ) MÄTZSCH, T GOTTSÄTER, A (RED.) Stroke och cerebrovaskulär sjukdom Den första svenska läroboken om stroke vid cerebrovaskulär sjukdom belyser epidemiologi och symtombild samt handläggning av riskfaktorer, utredning och akut omhändertagande. Primär- och sekundärprofylaktiska åtgärder med farmakologisk, kirurgisk och endovaskulär behandling samt eftervård och rehabilitering redovisas. Stroke och cerebrovaskulär sjukdom är skriven av en lång rad specialister för att möta det växande behovet av en praktisk beskrivning av tillgängliga behandlingsmetoder för en av våra stora folksjukdomar. Boken riktar sig till alla som är inblandade i utredning och vård av strokedrabbade patienter, men tonvikten ligger på åtgärder utförda inom den slutna vården. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 311 s 2007 ISBN Art.nr Thomas Mätzsch är verksam som kärlkirurg vid Kirurgiska kliniken, Kärnsjukhuset i Skövde. Anders Gottsäter är verksam som medicinsk angiolog vid Kärlcentrum Malmö-Lund på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. SANDSTRÖM, T EKLUND, A (RED.) Lungmedicin Boken ger bakgrund och patogenes till lungsjukdomarna samt kliniska symptom och förslag till utredningsgång och terapi. Den beskriver lungans utveckling, dyspné, hosta och radiologisk diagnostik och rehabilitering vid lungsjukdom. Boken är avsedd för både färdiga och blivande specialister inom disciplinen, studenter, läkare inom andra discipliner och annan sjukvårdpersonal. 2-spalt ca 470 s 2009 ISBN Art.nr KOMMANDE HEDLIN, G LARSSON, K LÖTVALL, J (RED.) Allergi och astma En helt nyskriven bok om en av våra vanligaste folksjukdomar: allergi och astma. Boken är en efterföljare till Eriksson Hedlin: Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Boken är en kunskapskälla för de flesta som arbetar inom sjukvården. Den vänder sig till medicinstuderande, blivande och etablerade specialister i allmänmedicin, blivande allergologer och sjuksköterskor som specialiserar sig på allergisk sjukdom. Hårdband 2-spalt ca 400 s 2009 ISBN Art.nr KOMMANDE GERTZÉN, CAROLINE Procedurhandboken Vill du ha en bok som snabbt visar dig hur du går tillväga vid t.ex. lumbalpunktion, ledpunktioner, benmärgsbiopsi, pleuratappning? Då är detta handboken för dig. Här beskrivs konkret ett 60-tal vanliga procedurer inom ett flertal specialiteter. I de flesta fall finns illustrationer för att underlätta. Boken vänder sig framför allt till läkare under utbildning, men också till den nyfikne vikarien i en ny specialitet eller till den som ger sig ut på bredare (utlands)uppdrag. ca 200 s 2009 ISBN Art.nr 33083

15 KLINISK MEDICIN 13 Vanliga besvär i unik bok! Henry Nyhlin är docent och överläkare vid Stockholms Läns Landstings Produktionssamordning/ Patientsäkerhet. Han är specialist i allmänmedicin, invärtesmedicin och gastroenterologi och nu kliniskt verksam på deltid vid Karolinska sjukhuset Huddinge. Förutom i Stockholm har han tidigare arbetat i Umeå, vid Kärnsjukhuset i Skövde samt i två perioder vid Western General Hospital i Edinburgh Skottland. NYHLIN, HENRY (RED.) Medicinska magoch tarmsjukdomar Besvär från mage och tarm är vanliga ungefär var åttonde patient som söker distriktsvården har symtom från magoch tarmkanalen. Nu finns den efterlängtade läroboken, den första i sitt slag på svenska om medicinska mag- och tarmsjukdomar. En stor del av landets främsta specialister har bidragit till att belysa det aktuella kunskapsläget inom hela gastroenterologin. Boken vänder sig såväl till läkare under utbildning som till färdiga specialister samt till alla med speciellt intresse för ämnet. På bokens webbplats finns samtliga bilder i boken för nerladdning. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 458 s 2008 ISBN Art.nr Att följa projekten från idé och vision till färdig bok och försäljning är fascinerande. Vad innebär rollen som förläggare på Studentlitteratur? Den medför ett stort ansvar men också stora befogenheter och stor frihet att utveckla högkvalitativa läromedel som svarar mot behov hos studerande, lärare och yrkesverksamma. Jag initierar nya bokprojekt, men är även lyhörd för förslag från marknaden. Arbetet kräver ingående kännedom om ämnesområdet, den kultur som råder och de förändringar som sker. En tydlig strategi och målsättning i arbetet är en förutsättning för att kunna arbeta på kort och lång sikt samtidigt. Vad gör just det här utgivningsområdet så intressant? Jag fungerar ofta som projektledare för stora antologier med många högt meriterade författare. Att följa projekten från idé och vision, över skrivande och produktion, till färdig bok och försäljning är fascinerande. Vänskapen som kan uppstå på vägen är ytterligare en bonus. Barbro Strömberg, Förläggare Medicin Fil.dr i universitetspedagogik Barbro har lång erfarenhet av forskning och undervisning på universitetsnivå samt som pedagogisk konsult vid medicinska fakulteter. Vilken är den största utmaningen inom högre utbildning framöver? Internet och hur det kommer att användas av studenter, lärare och professionella.

16 14 KLINISK MEDICIN Komplett läromedel inom obstetrik och gynekologi HAGBERG, H MARŠÁL, K WESTGREN, M (RED.) Obstetrik Obstetriken innefattar idag inte bara förlossningskonst utan berör allt från basal fysiologi till vård under graviditet och förlossning. Den rikt illustrerade boken tar även upp etiska, psykologiska och juridiska aspekter samt innehåller ett särskilt kapitel om föräldrar-barninteraktionen och omvårdnad under graviditet och förlossning. Dessutom innefattas embryologi, fosterdiagnostik, handläggning av komplikationer under graviditet m.m. Vidare berörs livsstilsfaktorer och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa. Det finns utförliga kapitel om ultraljudsdiagnostik och fosterövervakning under graviditet och förlossning. Den nya läroboken är resultatet av ett unikt samarbete mellan ett stort antal specialkunniga läkare och barnmorskor inom svensk obstetrik. Boken vänder sig till läkarstuderande och till läkare och barnmorskor verksamma inom såväl öppen som sluten vård som fördjupnings- och referensbok. På bokens webbplats finns samtliga bilder för nerladdning. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 768 s 2008 ISBN Art.nr OM REDAKTÖRERNA Henrik Hagberg är professor vid Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg. Karel Maršál är professor vid Avdelningen för gynekologi och obstetrik, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Universitetssjukhuset i Lund. Magnus Westgren är professor vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. OM REDAKTÖRERNA Britth-Marie Landgren är professor emerita i obstetrik och gynekologi, Karolinska sjukhuset, Huddinge. Per Olof Janson är professor emeritus i obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. JANSON, PO LANDGREN, B-M (RED.) Gynekologi En ny, svensk lärobok i gynekologi och del två i vår utgivning i obstetrik och gynekologi. Boken inleds med allmän gynekologi såsom anatomi och undersökningsteknik. Sedan behandlas infektioner, tidig patologisk graviditet, prolaps, endometrios, myom, blödningsstörningar, reproduktionsmedicin, såsom gynekologisk endokrinologi och infertilitet, basal gynekologisk onkologi och hälsokontroll. Boken behandlar också basal urogynekologi, antikonception, abort och sterilisering, sexologi, psykosomatisk gynekologi, våld mot kvinnor, etik och lagstiftning samt evidensbaserad diagnostik och behandling inom gynekologin. Boken är en lärobok för läkarprogrammet, men lämpar sig också för AT- och och ST-nivåerna samt barnmorskeutbildningen och fungerar som en aktuell uppslagsbok för gynekologer, allmänläkare med flera. Bokens samtliga bilder kommer att kunna laddas ner på bokens webbplats. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 2009 ISBN Art.nr 32930

17 KLINISK MEDICIN 15 HAGELBERG, S ANDERSSON-GÄRE, B FASTH, A MÅNSSON, B ENMAN, Y (RED.) Barnreumatologi Barn med reumatiska sjukdomar har en klinisk bild som skiljer sig från vuxnas. I denna bok delger flera yrkesgrupper sina kunskaper. Boken är avsedd för grund- och specialistutbildning av läkare och till alla som handlägger barn och ungdomar med problem från rörelseapparaten eller med oklara inflammatoriska tillstånd. Boken är också intressant för patienterna, deras familjer och intresseorganisationer. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 224 s 2007 ISBN Art.nr LINDBERG, T LAGERCRANTZ, H (RED.) Barnmedicin I den tredje upplagan av boken Barnmedicin har innehållet uppdaterats och kompletterats och dessutom utökats med fem nya viktiga kapitel: Barn och smärta, Barn och sömn, Att lämna svåra besked, Öronsjukdomar hos barn samt Ögonsjukdomar hos barn. Bildmaterialet och sakregistret har utökats. Boken vänder sig framförallt till läkarstuderande, blivande allmänläkare och barnsjuksköterskor. Den är också lämplig som referensbok i primärvården, på vårdcentraler och barnkliniker. Hårdband 2-färg 2-spalt 672 s 3:e uppl 2006 ISBN Art.nr 6946 KOMMANDE NYA UPPLAGOR LARSSON, BO M.FL. Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och ungdomar Återkommande huvudvärk hos barn och ungdomar är ofta spänningsvärk och migrän. I denna bok beskrivs vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Den nya, andra upplagan är en utökad och omarbetad version av den tidigare boken som gavs ut första gången ca 160 s 2:a uppl 2009 ISBN Art.nr 6764 TRILLINGSGAARD, A DALBY, M ØSTERGAARD, J R. Barn som är annorlunda Hjärnans betydelse för barnets utveckling Barnläkare, barnpsykiater och barnpsykologer ger här innehåll till diagnoserna förståndshandikapp, cerebral pares, autism, Aspergers syndrom, dysfasi, dyslexi, DAMP, ADHD, epilepsi, Tourettes syndrom och migrän. Översättare: Madeleine Midenstrand ca 300 s 2:a uppl 2009 ISBN Art.nr 6947 Ny lärobok om vården av de allra minsta OM REDAKTÖRERNA Hugo Lagercrantz är professor i pediatrik vid Karolinska Institutet och överläkare samt tidigare verksamhetschef för neonatologin vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Lena Hellström-Westas är docent och klinisk lektor i Perinatalmedicin vid Uppsala Universitet samt överläkare på Neonatalavdelningen vid Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala. Mikael Norman är docent i pediatrik vid Karolinska Institutet, överläkare och chef för neonatalvården vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. LAGERCRANTZ, H HELLSTRÖM-WESTAS, L NORMAN, M (RED.) Neonatologi Denna bok omfattar allt från embryonal utveckling till hur hjärnans nervkretsar organiseras och det nyfödda barnets immunologiska försvarsmekanismer. Genom att låta landets ledande experter inom området bidra med både teoretiska och praktiska aspekter hoppas redaktörerna lägga grunden för ett slags nationell koncensus för neonatala behandlings- och vårdrutiner. Boken behandlar alla de sjukdomar som nyfödda kan drabbas av. De senaste behandlingsrekommendationerna anslås också kontinuerligt på den särskilda webbsida som är kopplad till boken. Neonatologi innehåller kapitel som berör neonatal kirurgi, ortopedi samt syn- och hörselproblem. Frågeställningar som ofta dyker upp på BB eller strax efter utskrivning till hemmet, till exempel om gulsot och amning, behandlas också. Även den så kallade Nicap-vården en vårdform baserad på respekten för den mycket lilla patientens integritet och personlighet berörs ingående, liksom frågor kring uppföljning, neonatalregister och etiska aspekter. På bokens webbplats finns bildmaterialet för nerladdning. Boken vänder sig till läkare i både grund- och fortbildning samt sjuk- och barnsköterskor i neonatalvården. Annan vårdpersonal både på kliniker och i öppenvård kan ha nytta av boken, liksom föräldrar och andra anhöriga. Hårdband 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 539 s 2008 ISBN Art.nr 32344

18 16 KLINISK MEDICIN Modern lärobok i psykiatri OM FÖRFATTARNA Huvudredaktören Jörgen Herlofson är leg. läkare, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut samt ansvarig för utbildningsföretaget Empatica AB. I redaktionsgruppen ingår Lisa Ekselius, professor och överläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, och Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset, Anders Lundin, med.dr och överläkare vid Psykiatri Nordöst, Danderyds sjukhus, Björn Mårtensson, med.dr och universitetslektor/överläkare, vid Karolinska Institutet och Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset samt Marie Åsberg, professor emerita vid Stressrehab, Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus. HERLOFSON, J (HUVUDRED.) EKSELIUS, L LUNDIN, A MÅRTENSSON, B ÅSBERG, M (RED.) Psykiatri Psykiatri är en modern lärobok som speglar kunskapsläget inom hela det psykiatriska fältet. Medicinska och psykologiska behandlingsmetoder presenteras utförligt. I de kliniska avsnitten utgår författarna från DSM-systemets kriteriestödda diagnostik, vilket underlättar kopplingen till den kliniska vardagen. Boken är avsedd att användas i läkarutbildningen, såväl under grundkursen i psykiatri som vid AT- och ST-tjänstgöringen. Läsbarheten och inriktningen på den kliniska vardagen gör den också lämpad som kurslitteratur vid psykologutbildningen, för sjuksköterskor under specialistutbildning samt vid andra vårdutbildningar där psykiatriska kunskaper och perspektiv är av vikt. Hårdband 2-spalt ca 700 s 2009 ISBN Art.nr HALL, H HALL, E (RED.) Schizophrenia modern concepts and research findings This book gives a picture of important research findings and concepts. It also gives insights into clinical neuropsychological assessment, early detection and intervention, and pharmacological treatment. Historical backgrounds, important discoveries and concepts are presented as well as new technologies. The book is primarily intended for healthcare professionals, students and researchers. 195 s 2008 ISBN Art.nr NY UPPLAGA LEVANDER, S ADLER, H GEFVERT, O TUNINGER, E Psykiatri En orienterande översikt I boken behandlas bl.a. orsaker och sjukdomsmekanismer, psykiatriska sjukdomar och störningar, personlighet och personlighetsstörningar, ångestsjukdomar, sexuella avvikelser och ätstörningar. Boken riktar sig till yrkeskategorier som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med psykiatriska problem. Den bör även kunna användas i medicinarutbildningen upp till AT-nivå. 381 s 2:a uppl 2008 ISBN Art.nr KOMMANDE BRENNER, E SKOOG, I (RED.) Akutpsykiatri Boken ger de senaste kunskaperna inom akutpsykiatrin och är skriven och disponerad på ett sätt som gör den lättanvänd vid arbete i akuta situationer. Nya områden där psykiatrisk kompetens alltmer tas i anspråk belyses särskilt, t.ex. katastrofpsykiatri och transkulturell psykiatri men även bemötandefrågor och praktiska frågor som uppstår i akuta situationer behandlas. ca 250 s 2009 ISBN Art.nr 31878

19 KLINISK MEDICIN 17 Vårdens viktiga bilder ASPELIN, P PETTERSSON, H (RED.) Radiologi Modern radiologi omfattar konventionell röntgen och tekniker som datortomografi, positronemissionstomografi, magnetkamera, nukleärmedicin och ultraljud. I denna bok beskrivs metoderna, deras historiska utveckling, liksom möjligheterna att diagnostisera, behandla och följa upp behandlingar av olika sjukdomar. Bilderna har fått större betydelse i vården och har samtidigt gått från att vara enkla tvådimensionella till att bli allt mer komplexa, tredimensionella och virtuella. De tekniska framstegen har inte bara inneburit en ökad specialisering utan har även gjort radiologin tillgänglig för allt fler medarbetare i vården. Bilden har i många fall blivit en förutsättning för olika slags ingrepp och behandlingar, t.ex. interventionell radiologi och mikroinvasiv kirurgi. Denna lärobok vänder sig till såväl medicine kandidater och läkare som till andra yrkeskategorier som är under utbildning eller som redan är verksamma i vården. DIGITALT KOMPLEMENT FÖR STUDENTER Boken omfattar ca radiologiska bilder fördelade på 733 figurer. Webbmaterialet innehåller samtliga dessa bilder, följer bokens figurnumrering och har samma figurtexter som boken. Du kan snabbt söka i materialet och därutöver kan du göra egna bokmärken som du når via din webbinloggning oavsett vilken dator du använder. Du kan även komplettera dina bokmärken med egna anteckningar. Hårdband 2-färg 2-spalt Rikt illustrerad 848 s 2008 ISBN Art.nr KASIM, ABUL-KASIM (RED.) Neuroradiologi Denna rikt illustrerade lärobok i neuroradiologi ger en heltäckande inblick i specialiteten. Den är upplagd som en uppslagsbok som gör det lätt att hitta den sökta diagnosen. I varje diagnos finns en kortfattad beskrivning av etiologi, patologi, klinik, behandling och prognos samt detaljerad beskrivning av de radiologiska fynden. Boken vänder sig till radiologer och neuroradiologer. Den är också till nytta för andra specialister, läkarstuderande och övrig vårdpersonal. 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad 800 s 2009 ISBN Art.nr HOLMSTRÖM, E MORITZ, U (RED.) Rörelseorganens funktionsstörningar Klinik och sjukgymnastik Boken beskriver smärttillstånd och funktionsproblem som är vanliga i sjukgymnastens kliniska arbete. Den belyser funktionsproblem och behandling av extremiteter, nacke och ländrygg ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. Boken är en revidering och komplettering av boken Nacke och extremitetsleder klinik och sjukgymnastik. Den vänder sig i första hand till fysioterapeuter och läkare inom detta område. 424 s 3:e uppl 2007 ISBN Art.nr 2475 KOMMANDE FRIIS-LIBY, J-E GROTH, A (RED.) Klinisk praktisk ÖNH Denna bok är praktiskt-kliniskt inriktad på diagnostik och handläggning av öron-, näs- och halssjukdomar i primärvården och i all öppen vård. Boken är uppdelad efter organområden och fokuserar på vanliga diagnoser och tillstånd, vad som måste handläggas akut, vad allmänläkaren bör kunna handlägga, vad som bör remitteras och vad remisserna bör innehålla. Ovanliga, sällsynta och sjukhuskrävande tillstånd behandlas kortfattat. Boken vänder sig bl.a. till alla som arbetar med öron-, näs- och halssjukdomar i öppen vård, medicinstuderande och AT- samt ST-läkare. 4-färg 2-spalt Rikt illustrerad ca 350 s 2009 ISBN Art.nr 32999

20 18 KLINISK MEDICIN Helhetssyn på smärta Det är glädjande d att flera ämnen som ibland kan upplevas bortglömda, har fått plats i boken; exempelvis smärta hos äldre, smärta hos personer med demens samt smärta efter stroke. Boken genomsyras av en helhetssyn. Genom att beskriva den komplexitet som långvarig smärta kan innebära för individen och belysa vad som är viktig kunskap hos den som vårdar patienter med långvarig smärta lyckas författarna få med både de psykosociala och fysiska perspektiven. (INGA-MAY ANDERSSON, TIDNINGEN SMÄRTA, 2008:01) JAKOBSSON, ULF (RED.) Långvarig smärta Vård och behandling av personer med långvarig smärta är en utmaning. Vården kan inte bara rikta sig mot smärtan i sig utan måste omfatta hela den komplexitet som uppstår när flera olika faktorer interagerar med såväl smärtan som varandra på olika sätt. Detta kräver god kunskap bland vårdpersonal och då inte bara om hur smärta kan lindras utan även om hur livet förändras vid långvarig smärta. 224 s 2007 ISBN Art.nr MAGNUSSON, S MANNHEIMER, C Långvarig smärta Behandling och rehabilitering Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt olika former av långvarig smärta och effektiva behandlingsformer. Faktadelen baseras framförallt på SBU:s utredning Metoder för behandling av långvarig smärta. I boken får vi också följa tio personer med långvarig smärta som ger oss en bild av olika sätt att förhålla sig till denna. Boken är till nytta både för personer som drabbats av långvarig smärta, deras arbetsgivare och handläggare på försäkringskassan. 194 s 2008 ISBN Art.nr KOMMANDE NY UPPLAGA CARLSSON, CHRISTER Grundläggande akupunktur Grundläggande akupunktur är den enda heltäckande, svenska kursboboken i ämnet. Den nya andra upplagan blir helt omarbetad och innehåller bl.a. ett nyskrivet kapitel om fysiologi. ca 330 s 2:a uppl 2009 ISBN Art.nr 3446 ROSÉN, A JARNBRING, F Lokalanestesi och smärta Boken beskriver olika smärttillstånd och de fysiologiska mekanismer som styr hur smärta upplevs samt vikten av att blockera smärtan. Instruktioner om hur lokalanestesi administreras i munhålan ges både i text och figurer samt med foton och filmsekvenser på bokens webbplats. Bedövningsmedlets generella och lokala effekter beskrivs. Boken riktar sig till olika kategorier av vårdpersonal som vill utbilda och fortbilda sig inom smärtområdet. 2-färg 123 s 2008 ISBN Art.nr LUNDBERG, MARI Kinesiofobi Teori och tillämpning Kinesiofobi är rörelserädsla eller det vidare begreppet smärtrelaterad rädsla. Denna bok ger en klar bild av vad kinesiofobi och de närliggande begreppen innebär samt hur de identifieras och behandlas. I varje kapitel finns reflekterande frågor samt instuderingsfrågor. Boken vänder sig i första hand till sjukgymnaststuderande och verksamma sjukgymnaster. Därmed inte sagt att även du som har en annan bakgrund eller intresseområde kan finna denna bok intressant. 184 s 2008 ISBN Art.nr 33060

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Geriatrik. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Geriatrik Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Medicin, vård, psykologi och socialt arbete 2010 NYHETSKATALOG Senaste nytt från Sveriges ledande förlag för läromedel och kvalificerad kurs- och facklitteratur Omvårdnadens grunder

Läs mer

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden 2016-01-28 Dnr 2.7 48/2016 1(5) Bilaga 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att avgöra inom vilka områden kurser ska upphandlas. I behovsanalysen samlar Socialstyrelsen

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden

Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden Dnr 2.7 43348/2013 1(5) Bilaga 5 förteckning över ramavtalsområden De valbara ramavtalsområdena i förfrågningsunderlaget (avsnitt 6 152) är grupperade i fyra större områden. Nedan följer en beskrivning

Läs mer

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012

Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Biomedicinsk vetenskap II Sjukdomslära 9 hp, vt 2012 Momentet läses: 2012-04-16 2012-05-24 Ansvarig lärare: Martin Burman, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå universitet Syftet med momentet är att

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi

Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi Inledning Avsikten med detta dokument är att det ska vara en vägledning vid

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar

Röst- och talrubbningar. Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Röst- och talrubbningar Grenspecialitet till Öron-, näs- och halssjukdomar Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Krav för medicinsk kompetens 3 Krav

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Neurospecialiteter. Neurologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Neurospecialiteter Neurologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

2008 01 25 Neuroradiologi 1

2008 01 25 Neuroradiologi 1 Neuroradiologi 1 Innehåll 2008 01 25 Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Medicinska kompetenskrav 3 Kommunikativ kompetens 4 Ledarskapskompetens 5 Kompetens

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008

Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Komplettering och ändring Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd. Målbeskrivningar 2008 Artikelnummer: 2008-126-2 Urologi Komplettering Sidan 45 Övergripande kompetensdefinition...

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp Medical Science BA (B), Medicine, Surgery and Geriatric, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Reumatologi. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Reumatologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för kommunikativ

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng

Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Dnr: G 25 50/10 Kursplan TP3MO1, Människan i ohälsa 1: Fysiologi, patologi, invärtesmedicin och öron-, näs- och halssjukdomar, 24 högskolepoäng Grundnivå Man in Un-health 1: Physiology, General Pathology,

Läs mer

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07

Kursplan Vuxenpsykiatri Dnr 513-499-07 Kursplan Dnr 513-499-07 Benämning på kursen Psychiatry, 16,5 credit points Poäng 16,5 Kurskod Ansvarig institution Huvudområde Nivå Fördjupning i förhållande till examensfordringar Utbildningsområde Betygsgrader

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1

Bild- och funktionsmedicin. Slutversion1 Bild- och funktionsmedicin Slutversion1 Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI

Svenska EpilepsiSällskapet. llskapet. RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI Svenska EpilepsiSällskapet llskapet RIKTLINJER för HANDLÄGGNING och BEHANDLING av EPILEPSI 2010 November Beslut vid SES årsmötet i Umeå 2011 Januari SES styrelse inbjuder en arbetsgrupp med uppgift att

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship

Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp. General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship 8BKG55 Allmän sjukdomslära, utvecklingsbiologi och bioentreprenörskap, 30 hp General Pathology, Developmental Biology and Bioentrepreneurship Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2018 HT PRELIMINÄR

Läs mer

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp Medical Science BA, Psychiatry, pediatrics and obstetrics, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

I. Övergripande målbeskrivning

I. Övergripande målbeskrivning ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil verksamhetsfält Anestesi intensivvård är en medicinsk specialitet vars verksamhet syftar till att göra patienter smärtfria i samband med

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad:

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Målbeskrivning Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens Kompetenskrav

Läs mer

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-644/2009 Sida 1(6) AKUT- OCH AMBULANSSJUKVÅRDSPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Emergency and Ambulance Care Programme, 120 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Psykiatriska specialiteter

Psykiatriska specialiteter Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri 903 Kompetensbeskrivning Specialiteten barn- och ungdomspsykiatri karaktäriseras av kunskap och färdighet i att identifiera, utreda, diagnostisera,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR

UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR UTREDNING OM SAMORDNING AV UTBILDNINGAR INFÖR BILDANDET AV SPECIALITETEN BILD- OCH FUNKTIONSMEDICIN. Rådet för grundutbildningsfrågor vid Sahlgrenska akademin beslutade i juni 2006 att utreda möjligheten

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng = G 217 47 13/06 Utbildningsplan för Sjukgymnastprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Physiotherapy Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen 2006-11-24 Reviderad av dekanus 2010-09-29 1. Beslut om

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010 3,27 3,18 3,09 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2010

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2012 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng. Programme in Dental Surgery. Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 300 högskolepoäng Programme in Dental Surgery Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelsen åååå-mm-dd 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för tandläkarprogrammet,

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Anm ra 5 be en o s 0 kr c

Anm ra 5 be en o s 0 kr c Anmäl dig senast 24 oktober och spara 500 kr! KOL & Astma Senaste nytt inom forskning och aktuell behandling! Spirometri utförande, tolkning och diagnostisering! Så bygger du upp en fungerande Astma- och

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer