TRÄNA FÖR. Tidningen för dig som är medlem AKTUELL DEBATT OM BARNIDROTT NY BOK UTGES I APRIL SVARA SENAST 27 MARS. veta om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRÄNA FÖR. Tidningen för dig som är medlem AKTUELL DEBATT OM BARNIDROTT NY BOK UTGES I APRIL SVARA SENAST 27 MARS. veta om"

Transkript

1 Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2015 Allt du behöver veta om idrottsskador NY BOK UTGES I APRIL SVARA SENAST 27 MARS TRÄNA FÖR LIVET AKTUELL DEBATT OM BARNIDROTT Ät enkelt inte så svårt 1

2 Figur Injektionsteknik vid lateral epikondylit: Lokalanestetikum injiceras under senorna vid extensor longus och extensor brevis. Vätskan injiceras utan motstånd. PERIODENS Medicinsk illustratör Tommy BOK Bolic, Sverige. testas med utsträckt armbåge och med belastning vid tredje mellanhandsbenet. Carpi ulnaris kan skilja ut sig genom att inte uppvisa några ulnara avvikelser alls. En ultraljudsundersökning kan ge information om hur svåra sjukdomstillstånden är och kan visa på ett fokalt hypoekoiskt område, kalcifikation eller ytterligare en ruptur. Läkarbehandling: Tillståndet är i de flesta fall självbegränsande och 90 procent av patienterna återhämtar sig inom loppet av ett år. Ingen särskild behandlingsmetod har visat sig vara effektivare än övriga metoder. Behandlingen utgörs till en början av vila från (a) (b) (b) Supraspinatussenan Supraspinatussenan aktiviteten som ger upphov till besvären och kylbehandling med is. Den inledande smärtbehandlingen kan kompletteras med paracetamol eller NSAID. Frånvaron av inflammatoriska celler i den patologiska vävnaden har emellertid gjort att bruket av antiinflammatoriska medel och kortikosteroider varit omdebatterat. Perifer vävnad kan emellertid uppvisa associerad inflammation, vilket innebär att de antiinflammatoriska medlen kan lindra smärta och göra det möjligt för patienten att genomföra ett excentriskt träningsprogram. I vissa fall har avlastande band, stretchövningar för extensormusklerna och djup friktionsmassage gett positiva resultat. Dock finns inga bevis för Långa Långa bicepssenan bicepssenan Normal Normal främre kapsel främre kapsel ) Tennisarmbåge on/supination av handung (figur 8.20). Histoationsorsakande celler. (b) ialis brevis, som är mer arpi radialis longus och dinopati. Förekomsten i komsten i befolkningen a år. Tennisarmmed omoget skelett. I bollen träffas sent med e racketar. Spelare med vid hög ålder Menisken och efter Även utövare av andra A x e l Akuta knäskador Lårbenet goda resultat av alternativa behandlingsmetoder vid tendinopati, till exempel stötvågsbehandling (ESWT), autologa blodinjektioner eller injektioner med trombocytberikad plasma. I svårbehandlade fall kan ett kirurgiskt ingrepp vara motiverat. Studier har visat positiva resultat av perkutan, artroskopisk och öppen debridering av extensorn carpi radialis brevis. Behandling av sjukgymnast: Program med excentriska styrketräningsövningar och stretching visar lovande resultat. Patienten ska undervisas i aktiv träning (som inte får göra ont), stretching och styrketräning. Idrottsutövarens teknik ska utvärderas och en speci- Figur Medial epikondylit, vanligen orsakad av repetitiv och långvarig belastning. Hyalin degeneration av flexorerna och/eller pronatorsenan syns makroskopiskt. Medicinsk illustratör Tommy Bolic, Sverige. Överarmsbenet ARMBÅGE OCH UNDERARM (c) Impingement inuti leden Uttänjd främre kapsel Figur Axelinstabilitet och kaströrelse. Vid kaströrelser spänns armen i en kraftig utåtrotation (a). Upprepade kast kan leda till utmattning av rotatorkuffen, en stram bakre kapsel och uttöjning av främre/nedre kapseln med instabilitet som följd. Friktion mellan supraspinatussenan och bakre labrum kan skada dessa strukturer (b och c). Medicinsk illustratör Tommy Bolic, Sverige. kastidrottare, simmare, förknippat med de krav otter. Lateral smärta är 9 Handled, hand och fingrar Armbågsnerven Behandling av fysioterapeut: Ett långvarigt och målinriktat rehabiliteringsprogram är den primära behandlingen vid multidirektionell laxitet och sekundär rotatorkuffsmärta. Patienten bör avstå från den aktivitet eller idrott som orsakade tillståndet och istället Hand- och handledsskador bågens lateralsida och r i underarmen till fingr gradvis påkommande. nd eller hålla i en kopp storia, ömhet vid palpahandledsextension med ed armbågen böjd i 30 et. Carpi radialis brevis Främre korsbandet Figur Mekanism vid skada på främre korsbandet utan kontakt. Detta är den vanligaste mekanismen vid skador på främre korsbandet i handboll, fotboll och basket. Foten är på marken (a) medan underbenet roterar i valgusställning (b) med knäet i princip rakt vid markkontakt. Medicinsk illustratör Tommy Bolic, Sverige. 371 KNÄ Karpalbensfraktur Pronatorsenan Om en patient har ont i handleden efter ett trauma kan han eller hon ha drabbats av en karapalbensfraktur. De vanligaste frakturerna har redan avhandlats. Det mest ömmande området kan påvisas genom en klinisk undersökning, eventuella områden med kontusionsmärken och svullnad likaså. Denna information kan vara viktig för att radiologen Flexorsenan ska kunna avgöra vilka bilder som ska tas för att påvisa en fraktur. Isolerade frakturer i karpalben (förutom båtbenet) är ovanligt. Evulsionsfrakturer vid dorsala radiotrikvetrala eller lunotrikvetrala ligamentskador, eller en tvärfraktur i os triquetrums kropp kan Armbågsbenet förekomma. Om så är fallet ömmar patientens handled mest på dorsal- och ulnarsidan. Golfspelare och andra idrottare (till exempel slagmän i baseboll) som slår hårt med en Figur 9.8. Skafolunära racket eller en klubba kan skada hakbenets hakformiga utskott (som sticker ut i handflatan). Det yttrar sig i en distinkt ömhet i handflatans ulnarsida. Direkta slag mot handens ligamentskador. När båda och lunotrikvetrala 249 ulnarsida kan orsaka en ärtbensfraktur. Vid påvisad karpalbensfraktur ska patienten remitteras till en specialist för ytterligare diagnostik och behandling. månbenet instabilt, vilket ligamenten skadas blir kan leda till en luxation. Det Symptom och indikationer: Symptomen är smärta, ömhet och svullnad, möjligen i kombination med nedsatt funktion. vanliga är att endast ett av ligamenten rupturerar. Handleden och handloven Diagnos: När den kliniska undersökningen påvisar lokaliserad ömhet, svullnad och syns här från dorsalsidan, med intakta ligament (a). Om eventuellt områden med blåmärken finns det anledning att misstänka en fraktur. Diagnosen bekräftas radiografiskt. Vid misstänkt handledsfraktur krävs flera typer av bilder. hand kan ligamenten i en idrottare faller på utsträckt Förutom röntgen används ofta även datortomografi, magnetkameraundersökning eller handloven rupturera (visas här från palmarsidan) (b). andra undersökningsmetoder. Om hakbenets hakformiga utskott är skadat krävs an- Medicinsk illustratör Tommy Bolic, Sverige. (a) (b) Strålbenet Strålbenet Månbenet Armbågsbenet Båtbenet vila. Det är viktigt med en god kommunikation mellan vårdgivaren, idrottaren och tränaren eftersom en rehabiliteringsprocess kan innebära att det dröjer tre till sex månader tingen en karpaltunnelbild för att visa på en fritt utstickande hamulus (krok) eller datortomografi för att undersöka det aktuella karpalbenet (eller samtliga ben i handleden). innan idrottaren kan återgå till idrottsträning. Alla som är involverade i rehabiliteringsprocessen behöver Behandling: därför vara En mycket isolerad, motiverade. icke-dislokerad Behandlingen fraktur i bör os triquetrum, koordineras hakbenet av eller ärtbenet fysioterapeut med kan specialistkompetens behandlas med gipsförband inom detta eller område. skena i Rehabiliteringsprogrammet fyra sex veckor. Patienter med dislokerade baseras på töjning frakturer av de strama eller frakturer bakre strukturerna, i andra handledsben styrketräning ska av remitteras rotatorkuffen för lämplig och undersökning skulderbladsstabiliserande och behandling. muskulatur Vissa frakturer samt utgör förbättring en del av av en den allvarlig neuromuskulära skada med både frakturer och luxationer. Behandlingsalternativen är då öppen reponering av dislokerade ben, reparation av ligament, osteosyntes med stift eller skruvar och gipsförband i åtta tolv veckor. 204 Vid sena symptom efter en hak- eller ärtbensfraktur kan hakbenets hakformiga utskott eller ärtbenet avlägsnas kirurgiskt utan märkbar funktionsnedsättning. Prognos: Prognosen avgörs helt av vilken typ av fraktur det rör sig om, när skadan diagnosticerades och behandlades, och framför allt av vilken typ av behandling som ges. De flesta patienter tillfrisknar helt, medan vissa drabbas av långvarig smärta och måste utredas för eventuella uteblivna frakturläkningar eller posttraumatisk artrit till följd av dislokerade handledsben, som slutligen kan göra det nödvändigt med någon typ av artrodes. Vid vilken tidpunkt idrottaren kan återgå till aktivitet måste patienten, sjukgymnasten och läkaren gemensamt komma fram till i varje individuellt fall. Ligamentskada i handleden Benen i handleden stabiliseras av ett antal olika ligament, dels i förhållande till varandra, dels i förhållande till strålbenet, armbågsbenet och metakarpalbenet. Vissa av ligamenten i mellanbenen är starkast på palmarsidan, medan andra har större dorsal styrka. Vid ett hårt slag mot handen, vanligen efter ett fall på översträckt, ulnardevierad och aningen roterad hand, kan en fraktur, en ligamentskada eller en kombination av båda delar förekomma. Ligamentskador med eller utan dislokation av handledsben kan vara svåra att diagnosticera. Mest skadedrabbade är skafolunära ligamentet och lunotrikvetrala ligamentet (figur 9.8a och 9.8b). Symptom och indikationer: Smärta, svullnad, ömhet och nedsatt rörlighet är symptom på ligamentskador i handleden. Figur 9.9. Genom att be patienten knyta händerna och jämföra den skadade handleden (till vänster) med den friska (till höger) syns en ökning (pilen) av avståndet mellan båtbenet och månbenet, vilket tyder på en skada på skafolunära ligamentet. Återgiven med tillstånd av Norsk förening för idrottsmedicin och fysisk aktivitet. HANDLED, HAND OCH FINGRAR Os triquetrum Skafolunär ligamentruptur Lunotrikvetral ligamentruptur Månbenet Båtbenet Båtbenet Luxerat månben sidor kunskap, fakta och fantastiska bilder Den här boken är nödvändig för dig som är intresserad av den senaste kunskapen om idrottsskador. Boken är framtagen i samverkan med ett 70-tal världsledande experter inom idrottsskadeområdet. Bokens redaktör, idrottsmedicinaren Roald Bahr, har engagerat världsledande experter för att ta fram de absolut senaste rönen inom idrottsskadeområdet. I boken beskriver de hur de undersöker, behandlar och rehabiliterar både akuta skador Roald Bahr har genom sitt solida, globala idrottsmedicinska nätverk presterat en internationell lärobok i elitdivisionen. Ove Talsnes, Overlege i ortopedi SIHF Elverum universitetslektor UiO inst. for Helse og Samfunn-lege i Norges Friidrettsforbund och belastningsskador. Även den Internationella olympiska kommittén (IOK) har via sin medicinska kommitté deltagit i bokens tillblivande, därav de olympiska ringarna på omslaget. Illustrationerna och bilderna beskriver pedagogiskt olika slags skador, deras behandling och rehabilitering. Tommy Bolic, som är medicinsk illustratör, har tecknat de över 300 unika anatomiska illustrationerna i färg. De visar olika skadetyper, skademekanismer och behandlingsmetoder ur nya pedagogiska vinklar, vilket gör dem mycket intressanta och användbara. Den kliniska processen, från patientens problem via symptom och klinisk 2

3 PERIODENS BOK NY! SVARA SENAST 27 MARS EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS DENNA PERIOD: ORDINARIE PRIS: 399:- 349:- UTGIVEN: 2015, mjukband, ca 500 sidor ARTNR: 1359 MEDLEMSPRIS: 369:- undersökning till diagnos, behandling och rehabilitering, beskrivs på ett logiskt och strukturerat sätt. Den första upplagan av idrottsskadeboken, som kom ut år 2000, var skriven på norska. Den har sedan översatts till ett antal språk: engelska, svenska, spanska, grekiska och kinesiska. Bara i Sverige, hos SISU Idrottsböcker, har boken sålts i över exemplar. Den stora skillnaden, om man jämför den nya upplagan med den föregående, är att tack vare de många världsledande experterna är kunskapsnivån och därmed kvaliteten genomgående betydligt högre. På ett stort antal områden finns nya rön kring både förebyggande av idrottsskador, samt behandling och rehabilitering. Boken är först och främst skriven för läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal inom primärvården. Men även tränare och idrottsutövare har stor glädje av den, inte minst som uppslagsverk. Om författarna Roald Bahr är professor i idrottsmedicin, föreståndare för Oslo Sports Trauma Research Center vid Norges idrettshøgskole. Han är också chefsläkare vid Olympiatoppen och sedan 2008 ledamot av Internationella olympiska kommitténs (IOK) medicinska kommitté. Roald har publicerat mer än 200 forskningsartiklar och ett flertal böcker. Hans huvudsakliga forskningsområde är förebyggande av idrottsskador. Tommy Bolic har varit medicinsk illustratör i mer än 30 år. Han har varit elitaktiv och tränare på landslagsnivå och har många års erfarenhet av att undervisa om idrottsskador. Han har också läst medicin. 3

4 IDROTTSSKADOR De gör det svåra enkelt Att göra det svåra enkelt är en konst. Men två personer som behärskar den konsten är idrottsmedicinaren Roald Bahr och medicinske illustratören Tommy Bolic. Båda är aktuella med boken Idrottsskador Roald som redaktör och Tommy som illustratör. Roald Bahr har en lång meritlista. Hans beskrivning av sig själv är dock betydligt mera blygsam: Jag är en man som har fått förmånen att kombinera mina två största intressen i livet idrott och medicin. Roald är uppvuxen i den lilla orten Bjerkvik, nära Narvik. Där sysslade han med alla idrotter som fanns tillgängliga. När han började gymnasiet flyttade familjen till Oppegård utanför Oslo och vid samma tid började han spela volleyboll. Så småningom blev han också landslagsspelare. Vi förlorade alltid mot Sverige, konstaterar Roald. I sin roll som idrottsläkare ser Roald att han har haft stor nytta av att själv ha varit elitidrottare. Det är nyttigt på flera sätt och gör att man vet vad det vill säga att träna. Vad det innebär att sätta upp mål och att ha ett stort hjärta för vad du håller på med. Det gör det lättare att sätta sig in i idrottarens situation. Dessutom förstår man sig på garderobskulturen och pratar samma språk som utövarna. Det underlättar kommunikationen. En specifik händelse i mitten av 70- talet bidrog till att väcka Roalds intresse för att använda träning i behandlingen av skador. Jag stukade foten och blev gipsad i sex veckor. På den tiden var behandlingen inriktad på att vara passiv och jag ordinerades att inte röra foten. Sex veckor senare hade benmuskulaturen närmast försvunnit och det tog ett halvår att träna upp sig igen. Idag vet vi mycket mer om aktiv behandling, det vill säga att använda träning som rehabilitering. Den nya boken Idrottsskador en illustrerad guide är enligt Roald ett viktigt bidrag för att förmedla denna kunskap till en bredare grupp och inte bara till idrottare. Det är viktigt att vi kan bidra till att dessa skador behandlas bra och att folk inte ger upp. På så sätt har min bakgrund som idrottare fått mig att förstå att det kan gå fortare att komma tillbaka vid skada. Jag hoppas att det inte längre finns någon med fotstukning som tvingas gå med gips i sex veckor som jag gjorde. För att göra boken tillgänglig för en så bred målgrupp som möjligt har stor vikt lagts vid att illustrationerna ska bidra till att förklara de anatomiska begreppen. Det är här Tommy Bolic kommer in i bilden. Jag har arbetat tillsammans med Roald i 12 år. Det var han som kontaktade mig om den här boken. Det är helt otroligt att jag fick möjlighet att göra illustrationerna helt från scratch och välja mina egna förlagor, berättar han. För att få till optimala illustrationer startade Tommy från grunden. Han gjorde detaljerade skisser, förde ingående diskussioner och monterade sedan upp Roald Bahr Tommy Bolic de olika modellerna i olika belysningar. Därefter gjorde han själva originalen. Jag gjorde massor med skisser och förslag för att få fram tydligheten i de bakomliggande krafterna bakom skadorna. Sedan hade jag en idé om att välja anatomins karikatyrtecknande, som innebär att man ibland överdriver eller underdriver illustrationerna. En annan inspirationskälla var osteologen Ebba During. Hon hade varit med och gjort utgrävningar vid skeppet Kronan och där tagit upp 100 skelett med olika skador. Hon lånade ut olika delar till mig och det gjorde att jag kunde utgå från riktiga preparat i mina skisser. Det gjorde att jag kunde göra mycket mer detaljerade skisser än om jag hade använt plastmodeller. Dessutom var det kul att få hennes synpunkter, avslutar han. 4

5 MASSAGE, ANATOMI OCH BIOMEKANIK KAMPANJ PÅ TVÅ FAVORITER Extra lågt medlemspris 129:-/st (ord pris: 175:-) Muskler anatomi och funktion Muskler anatomi och funktion illustrerar våra större muskelgrupper med fokusering på ursprung, fäste och funktion. Boken har en pedagogisk layout och informativa illustrationer samt består av text på både svenska och latin. Ett perfekt hjälpmedel för dig som vill lära in, eller kunna visa andra, musklernas anatomi och funktion. FÖRFATTARE: Marcus Eng ART NR: 1331 Biomekanik En bok för dig som vill lära dig att analysera kroppens olika rörelser. Boken har en pedagogisk layout och innehåller många informativa illustrationer och exempel. Efter att ha läst den kommer du förhoppningsvis att förstå varför vi gör som vi gör när vi rör på oss när vi springer, hoppar, sparkar, kastar, slår på bollar och gör volter. FÖRFATTARE: Rolf Wirhed ART NR: 1352 Massagens anatomi Massagens anatomi är en bok om avslappning och välbefinnande. Du får först en inblick i masserandets grunder och därefter lär du dig sätta ihop ett fullständigt massageprogram. Bilder och illustrationer visar vilka muskler som masseras och mjukas upp. Steg för steginstruktioner lär dig hur du kombinerar de bästa greppen och rörelserna för att få den som du masserar att känna sig avslappnad och uppiggad. FÖRFATTARE: Abby Ellsworth, Peggy Altman UTGIVEN: 2014, mjukband, 160 sidor ART NR: 7578 MEDLEMSPRIS: 139:- Sportmassera själv med redskap Self-Myofascial Release (SMR) är en teknik för idrottsmassage som har fått ett starkt uppsving både bland idrottare och vanliga motionärer. Med redskap som tennisbollar, skumplastrullar och stänger rullar du igenom utvalda muskelgrupper för att släppa spänningar och förbättra din rörlighet. Boken består av en kort introducerande text, 50 effektiva och noggrant beskrivna övningar samt programförslag för hur du kan anpassa SMR för specifika idrotter och träningsformer. FÖRFATTARE: Erik Börjesson UTGIVEN: 2012, mjukband, 40 sidor ART NR: 7393 MEDLEMSPRIS: 189:- 5

6 BODIL JÖNSSON Det nya åldrandet Sedan 15 år tillbaka vet vi att vi får nya hjärnceller även när vi blir äldre. Vi vet att hjärnan fortsätter att vara plastisk* och att den påverkas av vad vi gör. Vi blir sämre på att minnas lösryckta detaljer, men vi blir bättre på att se och upptäcka sammanhang. Vi blir också bättre på kontakten mellan kunskap och känslor. Foto: Håkan E Bengtsson Det säger fysikern, professorn, talaren och författaren Bodil Jönsson, 72, som har skrivit förordet till den svenska upplagan av den amerikanske psykiatrikern Gene D. Cohens Den mogna människan kraften hos den åldrande hjärnan. Gene D. Cohen ( ) var chef över The Center on Aging vid the National Institute of Mental Health och var först med att studera äldres mentala hälsa. Före år 2000 betraktade vi åldrandet mer i termer av uppgång och fall. Det vi nu vet är att en del saker blir bättre, somligt sämre. Nu vet vi att människor i min ålder kommer att bidra till utvecklingen i större grad än tidigare, förklarar Bodil Jönsson, som menar att fysisk aktivitet kan bidra till att hålla hjärnan i form. Det som är bra för kroppen är bra för hjärnan. Jag har själv alltid haft ett rörelsebehov och många av mina bästa idéer har jag fått när jag har varit ute och sprungit. De stora genomgripande sakerna sker ofta när man gör något annat. Bodil Jönsson har sin bakgrund inom fysiken. Ända sedan hon var fyra år har hon funderat över begreppet tid. Under en skidtur träffade jag en skogsarbetare som berättade om trädens årsringar. Han berättade så bra att jag trodde att också människor hade årsringar. Jag trodde att om man sågade av huvudsvålen på mig skulle man se fyra årsringar. Det här pratade jag aldrig med någon om och först när jag var åtta år förstod jag att jag fattat fel. Jag skämdes, men tänkte inte på det. Sedan, när jag var 30 träffade jag en kvinna som var 50. Hon sa jag känner mig så ung, men när jag ser mig i spegeln ser jag att jag inte är det längre. Då fick jag höra mig själv säga, men du är ju det också och började berätta för henne om hennes årsringar. Då kom det tillbaka till mig, att vi inom oss har kvar alla årsringar. Bodil Jönssons första bok Tio tankar om tid, kom ut för 15 år sedan. Den har sålts i cirka exemplar i Sverige och har översatts till 20 språk. Idag är antalet boktitlar uppe i 17 och tre av dem handlar om åldrandet. Den senaste, Silver (2014), har hon skrivit tillsammans med tecknaren Robert Nyberg och den innehåller 60 tankar och teckningar om att bli gammal i vår tid. Under sitt liv har hon betraktat det faktum att det sker drastiska förändringar när man blir gammal. Att livets förutsättning har ändrats. Det är stor skillnad mellan när min mamma blev gammal och jag själv har blivit gammal. Det har skett en tioårsförskjutning på 30 år. Men det är inte bara det att man blir tio år yngre, utan att man inte längre blir gammal i ett vakuum utan gammal i sin samtid. Det behöver inte vara ett helvete att bli gammal. Att röra på sig har alltid varit viktigt för Bodil. Hon vistas mycket i naturen och går även på gym. Det påverkar mig humörmässigt. De flesta njuter av att röra sig. Likadant kan man njuta av sina vänner. Eller så kan man dansa eller spela bridge. Det viktiga är att göra saker som gör så att du inte drar dig tillbaka i dig själv. Hjärnan mår väl av att användas. Sedan behöver man inte hänga med i senaste modenycken. Det viktiga är att vara noga med vad som är meningsfullt, avslutar Bodil Jönsson. Den mogna människan Kraften i den åldrande hjärnan Boken utmanar på allvar uppfattningen om att vår hjärnkapacitet avtar med tiden. Baserat på de senaste forskningsrönen och berörande intervjuer med människor som befinner sig i den senare delen av livet visar Cohen hur vi kan fortsätta att växa och utvecklas. Förord av Bodil Jönsson. ART NR: 7585 MEDLEMSPRIS: 189:- Böcker av Bodil Jönsson Silver ART NR: 7587 MEDLEMSPRIS: 177:- Tio år senare tio tankar om tid ART NR: 7586 MEDLEMSPRIS: 44:- *Att hjärnan är plastisk betyder att den formas och byggs om allt eftersom vi lever, och att det går att träna upp den likt en muskel. 6

7 TRÄNA FÖR LIVET Sittande/stående gympaprogram Träning för en bättre vardag Du sätter igång med hjälp av programmets affisch och cd. Cd:n innehåller 13 spår med musik och speakerröst, och enbart musik. Programmet som är 37 minuter långt innehåller uppvärmning, pulshöjning, rörlighet och styrka, nedvarvning och avslappning. Du kan byta ut några av övningarna och använda gummiband till lite tuffare styrketräning. Det går att korta ner programmet till cirka 20 minuter. Programmet fungerar bra för personer som är äldre, personer med andra begränsningar som inte kan stå upp ett helt gympaprogram, eller för personer som hellre tränar hemma. UTGIVEN: 2014, folder, affisch, cd ART NR: 7588 MEDLEMSPRIS: 250:- Författare: Ingbritt Ekman och Irene Samuelsson Senior Power Styrketräning för äldre Ny forskning har visat att styrketräning är minst lika viktigt som konditionsträning för att äldre personer ska hålla både kropp och hjärna i trim. Faktum är att åldrandet kan fördröjas med hjälp av fysisk aktivitet. Musklerna slutar aldrig att svara på träning. Till boken hör en dvd samt en webbplats med filmade övningar som är beskrivna i boken. Det finns övningar för såväl hemmaträning som träning på gymmet. FÖRFATTARE: Helena Bellardini, Michail Tonkonogi UTGIVEN: 2013, mjukband, 228 sidor, dvd, webbplats ART NR: 1345 MEDLEMSPRIS: 249:- Glädje i rörelse - Träning för kropp och sinne hela livet Glädje i rörelse handlar om medicinsk träning i vardagen, oavsett ålder. Enkla, effektiva övningar för alla, men framför allt för personer med rygg- och nackproblem, ledbesvär, långvarig smärta, huvudvärk, stressrelaterade besvär och spänning. Bokens övningar består av fyra program som är inlästa på 2 cd skivor: Mjuk och rörlig, Stark och stabil, Stående yoga och Mindful walking. Träningen är evidensbaserad, följer vetenskap och beprövad erfarenhet. FÖRFATTARE: Monica van der Pals UTGIVEN: 2014, mjukband, 96 sidor, 2 cd ART NR: 7589 MEDLEMSPRIS: 269:- 7

8 IDROTTSUTVECKLING Perspektiv på barnidrotten Barnen i fokus. Det är utgångspunkten för idrottsläkaren och den flitige debattören Klas Östberg, som tillsammans med sin son, frilansjournalisten Tobias Östberg, är aktuell med boken Barnidrott ingen lek. Vi behöver göra mer än att bara diskutera de här frågorna. Jag vill att det ska hända något bland barnen, säger han. Foto: BILDBYRÅN Klas Östberg För tre år sedan fick Klas Östberg i sin roll som ansvarig läkare för Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) topp- och talanggrupp i uppdrag att studera en grupp unga idrottare som skulle satsa inför OS i Rio. Det var 13-åringar som tränade 30 timmar i veckan och som knappt åt någonting. Det jag såg gjorde att jag ifrågasatte hur vi kunde låta barn träna så fruktansvärt hårt, utan att någon tog ansvar för deras fysiska och psykiska hälsa, säger Klas Östberg, som därefter började titta på hur det förhöll sig inom andra idrotter. Det han upptäckte var att det såg likadant ut i flera andra idrotter. Detta fick honom att engagera sig än mer i frågan och snart hade en omfattande mediedebatt rullat igång. Vad är problemet utifrån ditt perspektiv som läkare? Att barnidrotten inte bedrivs ur barnperspektiv utan ur ett vuxenperspektiv. Barn tycker det är kul att till exempel spela fotboll medan föräldrar ofta tänker att nu ska vi satsa på kvalitet och se till att de lär sig så mycket som möjligt. Frågan är hur man mäter vad som är bra. De vuxna säger vem som ska spela vad och delar in barnen utifrån ett vuxenperspektiv. För barn är det viktigast att ha kul. För vuxna är det att prestera. Klas Östberg menar att barn inte är små vuxna men att de ofta behandlas som om de vore det. Och att föräldrarna bekräftas genom barnen. Jag tror många föräldrar driver på det här. Deras barn ska lära sig att prestera tidigt för att komma långt i samhället. Det är status att ha ett duktigt barn. Men till min klinik kommer det otroligt många I bokens slutord lyfter författarna fram innebandyn som en idrott med modernare kultur och som tagit steg för en idrott på barns villkor. skadade barn. Många vill sluta, men känner lojalitet mot föräldrarna. Vilken roll tycker du att föräldrar ska ha? De bör tagga ner och tänka efter. De bör fråga sig själva varför de vill att deras barn ska idrotta. De flesta svarar att det är för att de ska må bra, men då är det viktigt att fråga sig själva vilken roll de har. Tror de att det blir bra om de står och skriker på sitt barn? En del föräldrar måste man lugna ner helt enkelt. Kanske ska de börja idrotta själva istället. För att skapa ett forum för debatt har Klas startat nätverket Svensk barn- och ungdomsidrott, en Facebookgrupp med över medlemmar. Hösten 2013 delade nätverket för första gången ut Svenska Barnidrottspriset. Barnidrott ingen lek, är det senaste bidraget för att få debatten att fortgå. Tanken är att det ska vara en bok med innehåll att reflektera över. Vi vill belysa idrotten från många håll och få läsaren att fundera över varför det är som det är. I boken berättar flera framstående idrottare bland andra Carolina Klüft, Therese Alshammar och Sergej Bubka om hur de ser på barnidrott och hur de själva tränade som barn. Boken innehåller också tio punkter för en bättre barnidrott. Vi försöker vara konkreta och ge förslag på vad man ska göra. Det handlar till exempel om att lyfta fram en värdegrund för hur föreningen ska arbeta. Men det räcker inte bara med utbildning, utan man måste kunna sätta ner foten när någon bryter mot detta. Målet med idrotten menar Klas är att så många barn som möjligt ska idrotta så länge som möjligt och att folkhälsan ska stå i fokus. Då får man också en elit. De som har blivit bäst har inte specialiserat sig tidigt. Tidigare elitsatsningar har inget stöd i forskning utan drivs ofta av en oreflekterad magkänsla att det är rätt. Slutligen, vad hoppas du att boken ska bidra med? Vi menar att det här är en samhällsfråga och vill nå ut till föräldrar och få dem att ställa sig frågan varför de vill att deras barn ska idrotta. Vi tycker barnen är viktigast. Därför driver vi också frågan om att barnkonventionen ska bli lag. Min förhoppning är att den nuvarande regeringen ska se till att det blir så, säger Klas Östberg. Barnidrott ingen lek UTGIVEN: 2014, hårdband, 167 sidor ART NR: 7590 MEDLEMS- PRIS: 259:- 8

9 UTBILDNING KURSER OCH KONFERENSER KURSER NÄRA DIG BLEKINGE Grundtränarutbildning nivå 2: 18-19/4, 9/5 Karlskrona Plattformen: 24-25/4 Karlskrona Åldersanpassad fysisk träning för barn & ungdom: 25/4 Karlskrona sisuidrottsutbildarna.se/ blekinge DALARNA Idrottens Föreningslära grund: 23/3 Falun IdrottOnline Klubb, Hemsida forts: 22/4 Mora Plattformen barn och ungdom: 25-26/4 Falun sisuidrottsutbildarna.se/dalarna GOTLAND Idrottens Föreningslära Grund: 31/3 Visby Sponsring: 13/4 Visby sisuidrottsutbildarna.se/gotland GÄSTRIKLAND Idrottens Föreningslära grund: 8/4 Gävle IdrottOnline Hemsida fortsättning: 21/4 Gävle Plattformen: 25-26/4 Sandviken sisuidrottsutbildarna.se/ gastrikland HALLAND IdrottOnline Klubb Hemsida Fortsättning: 15/4 Halmstad Workshop: Överträning ur ett fysiologiskt och idrottspsykologiskt perspektiv: 21/4 Halmstad IdrottOnline Klubb Administration Fortsättning: 29/4 Halmstad sisuidrottsutbildarna.se/halland JÄMTLAND/HÄRJEDALEN Grundtränarutbildning 2: 24-26/4 Östersund Plattformen: 25-26/4 Östersund Grundtränarutbildning 1: 23-24/5 Östersund sisuidrottsutbildarna.se/jamtland-harjedalen SMÅLAND Ledarutbildning i mental träning för barn och ungdomar: 8/4 Vetlanda IdrottOnline Klubb administration grund: 9/4 Alvesta Grundläggande kinesiologytaping: 11/4 Jönköping sisuidrottsutbildarna.se/smaland NORRBOTTEN Plattformen Idrottens barnoch ungdomsledarutbildning: 21/3-22/3 Luleå Idrottens Föreningslära grund för nyanställda i styrelsen: 24/3 Gällivare IdrottOnline Klubb gruppansvarig tränare/ledare: 7/5 Boden sisuidrottsutbildarna.se/norrbotten VÄRMLAND Grundtränarutbildning, GTU 1: 28-29/3 Karlstad Uthållighet: 13/4 Hammarö Att skapa motiverande idrottsmiljöer för barn och ungdom: 21/4 Kil Knäskador: 23/4 Sunne sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÄSTERBOTTEN Åldersanpassad fysisk träning: 30/3 Lycksele Pulsträning: 14/4 Umeå Grundtränarutbildning (GTU 1): 18-19/4 Umeå sisuidrottsutbildarna.se/vasterbotten VÄSTERGÖTLAND Löpteknik och kost för prestation: 28/4 Skövde Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: 11/4, 26/4 Skövde Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: 12/4, 25/4 Borås sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland VÄSTERNORRLAND Hemsida-grund: 9/4 Ånge, 16/4 Kramfors, 23/4 Örnsköldsvik, 7/5 Sundsvall Arbetsgivarutbildning: 14/4 Sundsvall, 16/4 Örnsköldsvik Idrottsskadeutbildning: 14/4 Sundsvall, 21/4 Sollefteå, 22/4 Örnsköldsvik sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland VÄST Idrottsmassage 2: 21-22/3 Göteborg Kinesiotejpning: 18/4 Göteborg Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom: 25/4, 9/5 Göteborg Inspirationsföreläsning i ledarskap: 14/4 Göteborg sisuidrottsutbildarna.se/vast TIPS PÅ FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER Möt SISU Idrottsböcker! OMT/IM kongress med tema Fysisk aktivitet och Overuse mars, Täby Park Hotell FoMM 2015 Tema: Manuell medicin idag vetenskap och klinik april, Quality Hotel Friends, Stockholm Skolidrottsforum 2015, april, Fyrishov, Uppsala Slutspel i skol-sm, Idrottsmässa och föreläsningar med bland andra Michail Tonkonogi om åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar. Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom ARTNR: 1328 MEDLEMSPRIS: 219:- Ny säsong av Idrottens himmel och helvete Den hyllade tv-serien Idrottens himmel och helvete fortsätter att undersöka barn- och ungdomsidrotten och lyfta exempel från denna. Alla åtta program finns tillgängliga på: sisuidrottsutbildarna.se eller ur.se. Samtalsunderlag för att ta diskussionen i din förening. Ladda hem samtalsunderlaget på: Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar Med trygga idrottsmiljöer menar vi att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. ARTNR: 1363 MEDLEMSPRIS: 25:- Målvaktstränarutbildning B Boken vänder sig till tränare för ungdomar i 15-årsåldern och fram till starten av seniorverksamheten. Boken har en tillhörande webbplats: fogis.se/mvb ARTNR: MEDLEMSPRIS: 399:- Basutbildning för ridsportens ledare Denna basutbildning vänder sig till nuvarande och blivande ledare inom ridsporten. Boken har en tillhörande webbplats: ARTNR: MEDLEMSPRIS: 159:- LADDA HEM! NY! NY! 9

10 IDROTT OCH POLITIK Gabriel Wikström, idrottsminister: Idrotten viktig för folkhälsan Med en ny regering fick Sverige en ny idrottsminister. Gabriel Wikström, 30, har även sjukvårds- och folkhälsofrågor i portföljen. Det blir en tydlig koppling mellan mina tre ansvarsområden; att investera i en bred idrottsrörelse bidrar till bättre folkhälsa och minskade sjukvårdskostnader, säger han. Du har sagt att det är viktigt att lyfta upp idrottsfrågorna och få dem mer profilerade i den politiska debatten (SVD 3/ ). Vilka frågor ser du som mest angelägna? Idrottspolitiken har tyvärr varit nedprioriterad de två senaste mandatperioderna. För mig är det viktigt att lyfta idrottens viktiga samhällsuppdrag som folkrörelse och dess stora påverkan på folkhälsan. Sedan står idrotten inför flera utmaningar hur inkluderar vi fler och gör idrotten mer tillgänglig för barn och unga, hur kan idrottsrörelsen nå ut i områden där den traditionellt inte är stark, såsom de växande förortsområdena, och hur jobbar vi med en jämställd och jämlik idrott? Här gäller det för mig att jobba tillsammans med idrottsrörelsen men också med kommuner och landsting. Frågan om anläggningar och ytor för spontanidrott är en sådan som avgörs på kommunal nivå men där vi stat, kommun och idrottsrörelse kan ha en dialog för att nå gemensamma mål. Hur ser du på motion som hälsoprevention och idrotten som en del av folkhälsan? Finns det kopplingar att göra till folkhälso- och sjukvårdsområdet? Idrotten är en viktig del i att upprätthålla en god folkhälsa och inom detta område tror jag att vi kan göra mer. Kombinationen i min portfölj med såväl idrott som folkhälsa gör att det blir naturligt att jobba mer med idrott som hälsoprevention. Återigen är det här viktigt att lyfta idrotten som folkrörelse. Idag är cirka tre miljoner människor organiserade i idrottsrörelsen. Om vi kan inkludera fler, få fler att motionera och röra på sig, och behålla dem aktiva längre så bidrar det till bättre folkhälsa. Barnfetma är till exempel ett växande problem där bland annat idrotten kan bidra. Jag är också sjukvårdsminister att fler motionerar är inte bara bra för den enskilda människan, det är också bra för samhället eftersom det minskar sjukvårdskostnaderna. Vilka är dina främsta förväntningar på idrottsrörelsen den kommande mandatperioden? Jag tycker redan att vi har fått en god dialog och att vi förstår varandra väl. Idrottsrörelsen i Sverige är unik eftersom den står fri och självständigt från staten. Vi kan och har heller inte ambitionen att gå in från statens sida och försöka styra idrotten eller lösa idrottsrörelsens interna angelägenheter. Men det finns många utmaningar som idrotten inte kan lösa själva där staten kan hjälpa. Jag förväntar mig att vi har en fortsatt god dialog och att vi tillsammans jobbar för att lösa just dessa utmaningar. Sen är det självklart viktigt att idrottsrörelsen fortsätter jobba för att inkludera fler, att de jobbar för en jämställd och jämlik idrott. Hur ser ditt eget idrottsintresse ut? Jag har en ganska vanlig idrottsbakgrund skulle jag vilja påstå. Jag spelade fotboll till jag var 15. Jag är från ett litet samhälle i Bergslagen och jag slutade spela för att vi inte fick ihop ett lag. Idag springer jag och tränar på gym, så mycket jag hinner med. Jag är väl heller ingen sportnörd i den mening att jag har de senaste resultaten i huvudet. Men jag följer idrottsrapportering och framför allt mästerskap. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Boktips för bättre hälsa Motivation för motion ART NR: 1357 MEDLEMSPRIS: 239:- Hälsa på recept ART NR: 7538 MEDLEMSPRIS: 179:- 10

11 BLANDAT Hela bokklubbens sortiment hittar du på TRÄNING Olga Rönnbergs träningsoch kostdagbok Författaren peppar dig och menar att det är viktigt att föra dagbok för att du ska nå ditt mål. I boken finns ett uppslag för varje dag med både tränings- och kostdagbok. Här kan du anteckna vikt och antal repetitioner från styrketräningen, distans och intensitet i cardiopassen, samt skriva ned det du äter under dagen. FÖRFATTARE: Olga Rönnberg ART NR: 7592 MEDLEMSPRIS: 89:- Den kompletta löparoch maratonboken Så springer du snabbare, längre och smartare. Välj bland olika träningsprogram med olika mål, från 5 km till ett maraton. Förstå löpningens biomekanik, bygg styrka anpassad för löpning och fullända din löpteknik. Dessutom tips på träningskläder, kosthållning och hur du undviker vanliga löparskador. FÖRFATTARE: Catherine Saunders, Hannah Bowen ART NR: 7597 MEDLEMSPRIS: 149:- NY! Anatomi för funktionell träning Boken innehåller tydliga steginstruktioner. Till varje övning finns detaljerade anatomiska illustrationer som visar vilka muskler som tränas. Oavsett vilken form du är i ger boken dig det du behöver för att bli starkare och smidigare så att du kan prestera bättre i de idrotter och aktiviteter som du gillar att ägna dig åt. FÖRFATTARE: Katarina Spilio, Erica Gordon-Mallin ART NR: 7591 MEDLEMSPRIS: 149:- Golfens fysiska träning Teori och mer än 100 praktiska övningar! Inledningsvis får du en målbild av hur flera av de bästa spelarna genomför sin golfsving och vilka fysiska egenskaper som krävs för att kunna svinga så. Lär dig vilken koordinationsträning som utvecklar svingen, samt vilken styrka och rörlighet som ger dig bättre förutsättningar för en optimal sving. FÖRFATTARE: John Hellström ART NR: MEDLEMSPRIS: 249:- Det lönar sig att vara medlem! 4 Noga utvalt Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi producerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrottens utveckling. I medlemstidningen som kommer 6 gånger per år kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella böcker från andra förlag. 4 Förmånliga priser Som medlem får du upp till 25 % rabatt på SISU Idrottsböckers produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra förlag. 4 en enda regel I varje medlemstidning presenteras periodens bok. Om du inte vill ha den måste du avbeställa den före angivet datum. Bra att veta Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur. Oavsett hur många böcker/produkter du beställer är pack och porto för närvarande 39:- inkl moms/paket inom Sverige. Fakturan bifogas i din leverans. Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post, telefon eller post. Kontaktuppgifter till vår medlemsservice hittar du på tidningens baksida. 11

12 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB SVARA SENAST 27 MARS * * FRÄSCHT, GOTT OCH NYTTIGT Eat Clean Mer näring och mindre skräp i maten NY! Näringsfysiolog Kristina Andersson vill inspirera dig till bättre matvanor. Lär dig att göra ditt eget halvfabrikat, vilka ekoval som är viktigast för din kropp, hur du tillagar maten smartast och vilka insatser som är värda att lägga krut på. Du får dessutom recept på frukostar, huvudrätter, mellanmål och snacks. Vi gör det onödigt komplicerat för oss själva genom att stirra oss blinda på detaljer i maten som man antingen ska undvika eller jaga. Lyft istället blicken och se helheten, tipsar Kristina. Välj rena råvaror, hantera dem varsamt, variera för att uppnå balans mellan näringsämnen, smak och tillfredsställelse. Och glöm inte att njuta! UTGIVEN: 2014, hårdband, 125 sidor ART NR: 7594 MEDLEMSPRIS: 179:- Mat för dig som tränar Lär dig anpassa en näringstät kost efter dina träningsmål. De cirka 90 recepten är näringsberäknade och GI-märkta, och tydliga portionsstorlekar anger rätt mängd mat för din träningsprofil. Dessutom kapitel om måltidsplanering och en utförlig näringslära. FÖRFATTARE: Camilla Porsman Reimhult, Niclas Ericsson UTGIVEN: 2014, mjukband, 192 sidor ART NR: 7595 MEDLEMSPRIS: 63:- Mätt & smal I den här boken berättar Fredrik Paulún om hur våra hunger- och mättnadssignaler fungerar. Du får även ett mättnadsindex och råvarulistor så att du kan göra de allra bästa valen. Och så ett rejält gäng recept som gör att du kan börja äta mättande mat redan idag. FÖRFATTARE: Fredrik Paulún UTGIVEN: 2014, hårdband, 144 sidor ART NR: 7596 MEDLEMSPRIS: 182:- NY! KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR Medlemsservice Talsvar - dygnet runt: E-post: Telefon: Öppettider: Måndag torsdag: kl och Fredag: Adress vid retur: Idrottens bokklubb Holmbergs i Malmö AB Box Malmö Pg: Bg: Ansvarig utgivare: Ing-Marie Leidhammar Bokklubbsansvarig: Lena Skärhult Adress: Idrottens Hus, Stockholm Formgivning: Pär Lodin Omslagsfoto: Matton Nästa medlemstidning: 8 maj

13 Idrottens bokklubb c/o SISU Idrottsböcker Svarspost Kundnummer STOCKHOLM Frankeras ej! Idrottens bokklubb betalar portot. Böcker av Peter Hassmén Nystart! Din väg till ett bättre liv Funderar du över vad som är viktigt i livet och värt att prioritera? Varför du valt att göra vissa saker, men valt bort andra? Känner du dig ibland som ett offer för omständigheter bortom din kontroll? EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS: 179:- (ord medlemspris 195:-) NY! Mer av Peter Hassmén Hälsosam motion Lindrar nedstämdhet och depression ART NR: 1236 MEDLEMSPRIS: 215:- KAMPANJ Ett riktigt gott nytt år med mindre stress och mer passion och motivation kan börja precis nu gör en nystart genom att lära känna dina drivkrafter och identifiera de motkrafter som hindrar dig från att göra det du brinner för. Surfa på medkrafterna, sätt upp tydliga mål, identifiera spökena som stör och distraherar. Nystart! är en forskningsbaserad bok som hjälper dig att hitta balans mellan vilja och vila, mellan ansträngning och avspänning. Praktisk idrottspsykologi ART NR: 1273 MEDLEMSPRIS: 239:- UTGIVEN: 2014, hårdband, 240 sidor ART NR: 7593 Peter Hassmén är professor i psykologi vid universitetet i Umeå. Hans specialområde är idrottspsykologi. Nystart! skrevs under en längre vistelse i Australien då han forskade vid University of Canberra. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder ART NR: 1244 MEDLEMS- PRIS: 303:- Tränarpasset är ett kunskapsbrev från SISU Idrottsböcker och SISU Idrottsutbildarna. Om du inte redan får det, anmäl dig på

14 Idrottsskador en illustrerad guide art nr: 1359 MEDLEMSNUMMER Du får din beställning i mitten av april. Vill du bara ha periodens utvalda bok behöver du inte göra något. Om du vill avbeställa periodens bok och/eller beställa andra böcker: Logga in på med e-post och medlemsnummer eller Sms:a till eller ring vårt talsvar tel , eller Posta svarstalongen nedan. SVARA SENAST DEN 27 MARS Enklast och snabbast beställer och avbeställer du på Där hittar du också hela bokklubbens sortiment och aktuella kampanjer. Om du har frågor kontakta vår medlemsservice. Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida. Svars- och beställningstalong ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS 7591 Anatomi för funktionell träning 149 kr 7590 Barnidrott ingen lek 259 kr Basutbildning för ridsportens ledare 159 kr EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! 1352 Biomekanik 129 kr 7597 Den kompletta löpar- och maratonboken 149 kr 7585 Den mogna människan 189 kr 7594 Eat Clean 179 kr 7589 Glädje i rörelse 269 kr Golfens fysiska träning 249 kr 7538 Hälsa på recept 179 kr 1236 Hälsosam motion 215 kr 1244 Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder 303 kr 7578 Massagens anatomi 139 kr 7595 Mat för dig som tränar 63 kr 1357 Motivation för motion 239 kr EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! 1331 Muskler anatomi och funktion 129 kr Målvaktstränarutbildning B 399 kr 7596 Mätt & smal 182 kr EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! 7593 Nystart! Din väg till ett bättre liv 179 kr 7592 Olga Rönnbergs tränings- och kostdagbok 89 kr 1273 Praktisk idrottspsykologi 239 kr 1345 Senior Power 249 kr ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS 7588 Sittande/stående gympaprogram 250 kr 7587 Silver 177 kr 1363 Skapa trygga idrottsmiljöer 25 kr 7393 Sportmassera själv med redskap 189 kr 7586 Tio år senare tio tankar om tid 44 kr 1328 Åldersanpassad fysisk träning 219 kr Fyll i övriga beställningar här! Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via så får du kostnadsfri sms- eller e-postavisering. Paket som aviseras med brev kostar 22 kr (postens avgift). Mobilnummer:... E-post:... Sms:a din beställning eller avbeställning till nummer och du får direkt ett bekräftelse-sms tillbaka Avbeställ periodens bok: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (t ex: Bok nej) Beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok ) Avbeställning och beställning: Skicka Bok (mellanslag) ditt medlemsnummer (mellanslag) nej (mellanslag) artikelnummer på boken eller böckerna du vill ha. Vill du beställa flera titlar behövs mellanslag mellan varje artikelnummer. (t ex: Bok nej 2200) Jag avbeställer periodens utvalda bok art nr: 1359 FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN) Förening/organisation/företag... Ref. person... Adress... Postnr/Ort... OBS! Var vänlig och tejpa inte ihop svarskortet! 14

Författare: Jim Thompson Art nr: 1270 Pris: 279 kr Medlemspris: 223 kr HANDBOK FÖR COACHER OCH

Författare: Jim Thompson Art nr: 1270 Pris: 279 kr Medlemspris: 223 kr HANDBOK FÖR COACHER OCH 2015 2016 2 Se hela utbudet på sisuidrottsbocker.se för dig som tränar barn & unga Idrottsledare för barn och ungdom Finns även som e-bok Författare: Ekblom, Engström m fl Art nr: 1254 Pris: 149 kr, e-bok

Läs mer

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge

I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT. Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge I N F O R MATI O N F R ÅN D I N AR B ETSTE R AP E UT Till dig som besväras av lateral epikondylit - tennisarmbåge Lateral epikondylit - tennisarmbåge Epikondylit är en inflammation i muskelfästen på utsidan

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Gratis tejptips & VIP-rabatt

Gratis tejptips & VIP-rabatt OM SPORTTEJPNING Idrott är en del av det moderna samhället. De senaste 15 åren har inneburit mycket stora förändringar av hur elitidrott bedrivs. Antalet träningar och tävlingar har ökat, samtidigt som

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Excentrisk träning vid hälsenesmärta Foldern är gjord av Markus Waldén, legitimerad läkare, Ortopediska kliniken, Hässleholms

Läs mer

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté

Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Text: Anna Wänerhag leg. sjukgymnast, cert idrottssjukgymnast, spec. i ortopedisk medicin, medlem i SKF:s medicinska kommitté Det finns ca 5 miljoner utövare av klättring i världen, inkluderat både utomhusoch

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Inledning Del 1- föreläsning om olika idrottsrelaterade skador. Del 2- genomgång av olika behandlingar. Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med

De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med De 10 onödigaste gymövningarna och 10 bra övningar att ersätta dem med 10 dåliga övningar på gymmet samt 10 bättre alternativ. Styrketräning medför alltid en viss skaderisk och därför är det viktigt att

Läs mer

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling

Idrottsskador. Uppkomst, förebyggning, behandling Idrottsskador Uppkomst, förebyggning, behandling Fotledsskador Ledbandsskada på fotens utsida är den vanligaste idrottsskadan (talo fibulara- ledbandet). Står för 25 % av alla idrottsskador. Vid akut skada

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Rehabilitering efter Bankarts operation

Rehabilitering efter Bankarts operation Rehabilitering efter Bankarts operation Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt över huvudet

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada

OFVSPPPTIMA. Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada OFVSPPPTIMA Rehabiliteringsprogram efter stroke och traumatisk hjärnskada Med rätt träning kan Du uppnå klara förbättringar, även många år efter att hjärnskadan har skett Hjärnan kan mer Vår hjärna är

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg

Övningshäfte till filmen Kroppen. ditt verktyg Övningshäfte till filmen Kroppen ditt verktyg Filmen Kroppen - ditt verktyg kan beställas från Regionförbundet via telefon eller e-post. Regionförbundet Örebro län Tel. 019-602 63 00 E-post regionorebro@regionorebro.se

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

http://iform.se/traning/lopning/halvmarathon/halvmaratonskolan-niva-2

http://iform.se/traning/lopning/halvmarathon/halvmaratonskolan-niva-2 Seite 1 von 17 Cookie- och Sekretesspolicy LOGGA IN BÖCKER OCH DVD BESTÄLL I FORM KUNDTJÄNST OM I FORM SÖK BLI SUPER- PEPPAD HÄR LÖPNING VIKT TRÄNING RECEPT SKÖNHET TEST HÄLSA MÄT DIN RUNDA BLOGG I FORM-LOPPET

Läs mer

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR AFTONBLADET SÖNDAGS MÅ- BRA RESA Måndag 9/1 15.30 17.00 Bassängtid simma i din egen takt och väck kroppen efter flygresan 18.00 Rundvandring på anläggningen 18.20 Välkomstmöte Tisdag

Läs mer

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se

Idrottsskador. Niklas Sjögren, Varbergs Montessoriskola, Varberg www.lektion.se Idrottsskador Många är väl de som har ådragit sig skador i en form eller en annan. Klassisk sjukdomshistorik är att man är för dåligt tränad, stretchat för lite, tar i för hårt, får ONT, vägrar vila, söker

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Tentamen i momentet anatomi och biomekanik Vt-11 (2011-03-25)

Tentamen i momentet anatomi och biomekanik Vt-11 (2011-03-25) Id.lär och Tränarprogrammet Rörelseapparatens anatomi och biomekanik och styrketräning B 7.5 hp Ansvarig lärare: Peter Marklund Tentamenskod Tentamen i momentet anatomi och biomekanik Vt-11 (2011-03-25)

Läs mer

Hässleholms sjukhusorganisation

Hässleholms sjukhusorganisation Hässleholms sjukhusorganisation närmare varandra www.hassleholmssjukhus.org Axelledsluxation Patientinformation Till dig som ska opereras för axelledsluxation Innehåll Axelleden 3 Operation 4-5 Smärtlindring

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se

Krånglar kroppen? Från början till fortsättning www.iksu.se Krånglar kroppen? Fysioterapi är samlingsnamnet för vår rehabiliterande verksamhet Kombinerad behandling och träning Våra terapeuter inom IKSU:s Fysioterapi jobbar med att utreda och diagnostisera problem

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta

Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Ortopedi axelbesvär Presentation av vårdprogrammet ländryggsmärta Föreläsare Anders Nordqvist (docent/ortopedkirurg SUS) Helena Machalek AKO Ortopedi (Sundets läkargrupp) Program 12/12 13.30-14.00 14.00-14.45

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning

Jag en individuell idrottare. 1. Bra träning 1. Bra träning Fundera och diskutera! Fundera en stund över nedanstående områden. Sätt ett kryss i den ruta som du tycker bäst passar in på din uppfattning om vad som är viktigast för din idrott. Jämför

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning

IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR HÄR HÄR HÄR IDROTTSSKADOR Skadeförebyggande träning Mattias Ahlstrand, leg Naprapat, Certified Sports Therapist (CST) Rygg & Rehab Stockholm De vanligaste skadorna i volleyboll

Läs mer

Hitta inspiration och styrkan att göra hållbara livsstilsförändringar när du återvänder hem till vardagen.

Hitta inspiration och styrkan att göra hållbara livsstilsförändringar när du återvänder hem till vardagen. Hälso- och Träningsweekend Sälens Högfjällshotell 19-20 sept Träning, rörelse och näringsriktig god mat, i vacker fjällmiljö. En helg för att öka din hälsa och ditt välbefinnande. Fyll på med ny kunskap

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola Projektmaterial IDROTTSSKADOR Bosöns Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Stockholm 2002-05-06 Idrottsskador

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Trä ning och trä ningsplänering

Trä ning och trä ningsplänering Trä ning och trä ningsplänering Alla mår bättre av motion och för att motion och träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar dig och som du tycker är roligt. En del människor

Läs mer

Hälso och Träningsweekend 16-18 september

Hälso och Träningsweekend 16-18 september Hälso och Träningsweekend 16-18 september Träning, rörelse och näringsriktig god mat, i vacker fjällmiljö. En helg för att öka din hälsa och ditt välbefinnande. Fyll på med ny kunskap och motivation. Nya

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Gabriella Wejlid & Jenny

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING

R EKRY TER INGSGRUPPEN AKTIV R EHABILITER ING Träna med gummiband 1 RG 2005 Axelproblem hos rullstolsbrukare är vanligt. Bästa botemedlet är förebyggande styrketräning. Men vad gör man när man har långt till ett gym eller när motivationen tryter?

Läs mer

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5.

ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN. Innehåll. 1. Inledning. 2. Hälsosam livsstil. 3. Hälsostress. 4. Sociala medier och stress. 5. ProViva 2013 HÄLSOSTRESSRAPPORTEN Innehåll 1. Inledning 2. Hälsosam livsstil 3. Hälsostress 4. Sociala medier och stress 5. Sammanfattning 6. Metodik 7. Källförteckning 1. Inledning Under de 20 år som

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå.

Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå. Maximalstyrkan är direkt avgörande i de flesta idrotter på elitnivå. Maximalstyrkefaktorn är väldigt avgörande för prestationen på elitnivå. Sedan skiljer det givetvis mellan olika idrotter hur stark man

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Efter artroskopin. www.medcentrum.se

Efter artroskopin. www.medcentrum.se Efter artroskopin www.medcentrum.se Du har i dag genomgått en knäledsartroskopi på grund av dina besvär. De fynd som gjordes vid ingreppet kan du se och läsa om på andra sidan. Du får också där beskrivet

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement

Smärttillstånd i axeln. Kliniska symtom Impingement. Klinisk undersökning Impingement Smärttillstånd i axeln / subacromiellt smärttillstånd Axelinstabilitet Uni- kontra multidirektionell Kliniska symtom Rörelsesmärta painful arc Ofta postfunktionell smärta och värk Uttalad nattligvärk ska

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning

Utbildningsdagar 2013. erfarenhet forskning Utbildningsdagar 2013 erfarenhet forskning Dag 1 klinisk diagnostik av axeloch skulderbesvär Innehåll; Hur diagnosticerar vi och handhar sen- och muskelskador? Skuldrans (o-) normala rörelsemönster, finns

Läs mer

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador

Tendinos ( Överbelastning av senor resulterar inte i en inflammatorisk reaktion i själva senan ) Överbelastningsskador. Överbelastningsskador Överbelastningsskador Tendinopatier Överbelastningsskador - uppstår pga av. Yttre faktorer För tunga belastningar För många upprepningar För hastiga rörelser För snabb stegring av träning För hög intensitet

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder

Vanliga symtom eller sjukdomsbilder 2012-01-20 Vanliga symtom eller sjukdomsbilder. Jag kan konstatera att vissa tillstånd återkommer både hos elitidrottare samt hos de individer som är stilla sittande med monotona arbetsuppgifter. Med Fuji

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Din skattade profil inför 2012

Din skattade profil inför 2012 Jag som orienterare Din skattade profil inför 2012 Motivationsmål Målsättning inför 2012 Tekniska mål Mentala mål Din skattade profil efter 2012 Motivationsmål Uppnådda mål 2012 Tekniska mål Mentala mål

Läs mer

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013

Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Haninge Hockey Team 01 Off-ice program Säsongen 2012/2013 Här följer några sidor off-ice övningar och några enkla träningspass för dig som vill träna lite mer hemma men har svårt att hitta på bra övningar

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Dina allra ba sta fem kilometer!

Dina allra ba sta fem kilometer! Dina allra ba sta fem kilometer! 5 kilometer är en perfekt löpsträcka. Det är ett mål som kan utmana såväl nybörjaren som aldrig sprungit förut som den erfarna löparen som vill ta sin löpning till en ny

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

WABE RUNNING 10 DAGARS UTMANING

WABE RUNNING 10 DAGARS UTMANING WABE 10 DAGARS UTMANING RUNNING I WabeRunning använder vi pressurredskapet Waber och pressurbollar för att släppa på spänningar som relaterar till de områdena som ansträngs extra vid löpning. Programmet

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada

Idrottsortopedi 040126. Folkrörelse. Idrottsskada Idrottsortopedi 040126 Henrik Lundblad Ortopediska kliniken Karolinska sjukhuset Folkrörelse 25000 idrottsföreningar 2 miljoner svenskar motionerar regelbundet 700 000 individer tävlar på elitnivå Idrottsskada

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk

Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk Styrketräning Varför ska man styrketräna? Styrka Snabbhet Uthållighet Skadeförebyggande Rehabilitering Välbefinnande Socialt lära känna nytt folk Viktiga ord/termer att känna till Set Hur många gånger

Läs mer