Förteckning över arkivfilmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över arkivfilmer"

Transkript

1 Förteckning över arkivfilmer Götebot-gs universitetsbibliotek. Mikrofilinade handskrifter i.andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Förteckningen redovisar ett urval av Göteborgs universitetsbiblioteks samling av mikrofilmade arkiv(alier) och handskrifter. Utelämnade äro mikrofilmer av arkiv(alier) och handskrifter. vilka förvaras i original i Göteborgs universitetsbibliotek. ett par mikrofilmer av handskrifter, vilkas proveniens är okänd, samt en förseglad mikrofilm. 1 Förteckningen är uppställd på följande sätt. Arkiv(alier). handskrifter och samlingar äro i regel förtecknade under arkivbildarens, handskriftens eller samlingens namn. Brevväxling mellan namngivna personer återfinnes alltså under brevmottagarens namn. Från brevskrivarens namn korshånvisas till brevmottagaren. Undantagna från denna huvudregel äro ett par äldre samlingar (t.ex. det svenska riksarkivets samling av svenska medeltidscodices) och en samling brev av konung Gustaf III ( ) i original och avskrift, vilken förvaras i privat ägo. Dessa ha förtecknats under den institution (motsvarande). som förvarar samlingen ifråga. Förteckningar och kataloger över hela bestånd eller delar därav äro också antecknade under respektive institution. Dessa undantag från huvudregeln skola emellertid icke vålla några besvär, eftersom korshänvisningar gjorts i samtliga dessa fall. Ä ven eljest ha korshänvisningar gjorts, och därvid har viss hänsyn tagits till de beteckningar, som använts i de tidigare tryckta förteckningarna över Kungl. bibliotekets samt Lunds och Uppsala universitetsbiblioteks mikrofilmsamlingar. 2 När annat icke uppges, består mikrofilmen av positiv 35 roms l Vad beträffar mikrofilmer av utländska avhandlingar, vilka endast föreligga i maskinskrift, har själva mikrofilmningen ansetts motsvara mångfaldigande genom tryckning. Dessa mikrofilmer ha därför utelämnats i denna framställning. 2 Arkiv, samhälle och forskning. Svenska arkivsamfundets skriftserie 12, Stockholm 1970, s ; 14, Stockholm 1972, s. 6Q-...<.-69; 15, Stockholm s

2 Göteborgs universitetsbibliotek rullfilm. Antalet mikrofilmrullar eller askar med microfiches framgår av mikrofilmens signum. Sådana signa som Mikrofilm 23 och Mikrofilm 238:1 betyda, att arkivalierna, handskriften eller samlingen rymmas i en enda mikrofilmrulle. Sådana signa som Mikrofilm 9:1-37 och Microfiche 4:1-13 upplysa, att de mikrofilmade handlingarna äro fördelade på 37 rullar respektive 13 askar.. Uppgifterna om var originalen till de mikrofilmade handlingarna förvaras och originalens signa avse förhållandena vid mikrofilmningen. Slutligen har i varje särskilt fall anmärkts, om mikrofilmen icke tillhör Göteborgs universitetsbibliotek utan endast deponerats där. Abrahamsdotter, Catharina (1674-_1748). Se Arwedsonska släkten. Almquist, Carl Jonas Love ( ). Murnis. Oretuscherad handskrift. Renskrift av obekant hand. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 251 k 1). Mikrofilm 13:7. Andersson, Dan ( ). Se Rosen, Emil. Antikvitetsarkivet Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Antikvitetskollegium. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Arfwedson, Carl David ( ). Carl David Arfwedsons papper. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:2--3. Arfwedson, Elias ( ). Ungdomsöfning Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Arfwedson, John Edvard ( ). John Edvard Arfwedsons papper, huvudsakligen rörande mynt samt handlingar rörande firma Arfwedson, Sutthoff & Co. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:3. Arfwedson, Sutthoff & Co. Se Arfwedson, John Edvard. Arfwedsonska släkten. Abraham Perssons ( ) släktbok, vilken genom Catharina (Karin) Abrahamsdotters ( ) giftermål 1696 med Anders Arfwedson (? -1706) övergått i Arfwedsonska släktens ägo och fortsatts av dess medlemmar. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Aschaneus, Martinlis Laurentii (ca ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Attman, Artur (f. 1910). Se Ryska dokument. Beijer, Joachim Christian von ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg ( ) och Joachi!ll Christian von Beijer. Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:

3 Förteckning över arkivfilmer Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 22:1-2, den s. k. Björlingssonska handskriften). Mikrofilm 4:1-2. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första tomen och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 25:1-2, den s. k. Duwallska handskriften). Mikrofilm 5:1-3. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Samling af Bellmans Poesier. Första bandet. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 12, den s. k. Bergströmska handskriften). Mikrofilm 3. (Negativ) Berch, Carl Reinhold ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Berg, Georg Wilhelm ( ). Memoarer. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 247. (Negativ) Bielke, Fredrika Eleonora, f. von Diiben ( ). Se Bielke, Nils Adam. Bielke, Nils Adam ( ). Brev till Nils Adam Bielke och hans hustru Fredrika Eleonora Bielke, f. von Diiben ( ) och odat., huvudsakligen från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ). Orig. i privat ägo (Kristineholms gods). Mikrofi.hn 1:1-3. (Negativ) Björkman, Arvid ( ). Brev till Arvid Björkman från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Björnbergska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Boivie, Victor ( ). Brev till Victor Boivie från Birger Sjöberg (1885 :_1929) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Bonnier, Albert ( ). Brev till Albert Bonnier från Sven Adolf Hedlund ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo (AB Albert Bonniers förlag). Mikrofilm 190:1-2. (Negativ) Braad, Christopher Henric ( ). Berättelse om resan med skeppet Hoppet,... från Götheborg till Canton i China, till Skeppsjournal under samma resa. Renskrift. - Annotationer på de Curieusiteter jag sedt och funnit u t i Canton i China... år samt Resebeskrifning ifrån Sverige till Chinesiska staden Canton. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9. 61

4 Göteborgs universitetsbibliotek Brandes, Georg ( ). Br,ev till Georg Brandes från Alma Breinholm-Akermark ( ) , Orig. -i Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek. Mikrofihn 271. (Negativ) Breinholm-Akermark, Alma ( ). Se Brandes, Geo~g. Burens, Johannes Thomre ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Buschenfeldt, Samuel ( ). Berättelse till Bergscollegium om en resa till Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike åren Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 366). Mikrofilm 13:8. Carlgren, Wilhelm (f. 1922). Se Ryska dokument. Celsius, Olof d. ä. ( ). Dagbok under en resa genom Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 368). Mikrofilm 13:9. Christineholm. Se Kristineholm. Collected Estonian church books. Se Helsingfors, Riddarhuse~. Collin, Andreas Haraldus ( ). Se Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Conrad, Michael Georg ( ). Brev till Michael Georg Conrad från Gustaf af Geijerstam ( ) 1901, , 1907 och odat. Orig. i Miinchen, Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) Dahlberg, Eric ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg och hans måg Joachim Christian von Beijer ( ). Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofihn 188:6-7. Dardel, Fritz von ( ). Fyra skissböcker. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 238:1. Diplomatica Danica. Se Stockholm, Riksarkivet. biiben, Fredrika Eleonora von ( ). Se Bielke, Fredrika Eleonora. Ekeberg, Carl Gustaf ( ). Dagebok under resan till och ifrån Canton uti China åhren med skeppet Götha Leyon... Orig. i Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. Mikrofilm 100. (Negativ) Ekeblad, Claes d. y. ( ). Avskrifter av brev till Claes Ekeblad från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ) Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofibn 24. (Negativ) 62

5 Förteckning över arkivfilmer Ekeblad, Claes Julius ( ). Avskrifter av brev till Claes Julius Ekeblad från konung Gustaf III ( ) , spridda år. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 24. (Negativ) Ekelöf, Gunnar ( ). Se Hjorthen, Gunnar. Erdman, Nikolaj (f. 1902), Mandat [Fullmakten]. Orig. (på ryska) i New York, New York public library. Mikrofilm 273. Deposition. Estniska kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Finska runan. Se Lillja, Johan Wilhelm. Gahm Persson, Sigfrid Lorens ( ). S. L. Gahms biografiska samlingar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:1-7. Geijer, Erik Gustaf ( ). Egenhändig anteckningsbok från resa i Tyskland Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 415 k). Mikrofilm 13:10. Geijerstam, Gustaf af ( ). Se Conrad, Michael Georg. Granfeldtska (från Dal) släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Grill, Anna Johanna ( ). Dagboksanteckningar under resan till England år Resan till England år Renskrift. - Bilagor till renskriften. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 183:1-3. (Negativ) Gustavianska samlingen. De av konung Gustaf III ( ) genom testamente skänkta handlingarna Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F ). Mikrofilm 9:1-37. Gustaf III( ), konung av Sverige. Se Bielke, Nils Adam. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Ekeblad, Claes d. y., och Ekeblad, Claes Julius. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Gustavianska samlingen. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Hessenstein, Fredrik Vilhelm von. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Värnberg. Gyldenstolpe, Edvard ( ). Resa genom Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 369). Mikrofilm 13:9. Göteborgs och Bohus län. Se Kyrkoarkivalier för Göteborgs och Bohus län respektive Ut.drag ur Göteborgs och Bohus läns församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. 63

6 Göteborgs universitetsbibliotek Hadorph, Johan ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Hamilton, Henning ( ). Brev till Henning Hamilton från Ludvig Manderström ( ) 1858, Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F 860 i-l) Mikrofilm 10:1-2. Hamilton,.Henning ( ). Se även Manderström,. Ludvig. Hardy, Thomas ( ). Manuskript till romanerna Under the Greenwood Tree, The Mayor of easterbridge och The Woodlanders. Orig. i Dorchester, Darset County Museum. Mikrofilm 312:1-3. Hedlund, Sven Adolf ( ). Se Bonnier, Albert. [Helsingfors, Riddarhuset.] Avskrifter av och utdrag ur kyrkoböcker från Narva och Reval (1900). Orig. i Helsingfors, Riddarhuset. Mikrofilm 61:1-3. (Negativ) [Helsingfors. Universitetsbiblioteket.] Katalog Slavjanskqgo otdela Universitetskoj biblioteki v Chel'sinki. [Slaviska avdelningen. vid universitetsbiblioteket i Helsingfors. Gamla och nya ryska katalogen.] Orig. (på ryska) i Helsingfors, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 62:1-18. (16 mm. Negativ) Hertig Karls registratur Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 6:1--4. Hessenstein, Fredrik Vilhelm von ( ). Avskrifter av brev till Fredrik Vilhelm von Hessenstein från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ) och odat. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods).. Mikrofilm 24. (Negativ) Hjorthen, Gunnar (f. 1913). Brev till Gunnar Hjorthen från Gunnar Ekelöf ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 243. (Negativ). Hjärne, Urban ( ). Diarium på resan till Mansfe1dska bergverken Renskrift. Orig. i Uppsala, UniversitetSbiblioteket (X 364). Mikrofilm 13:8. Holberg, Ludvig ( ). Artaxerxes. Ein Heroisches Schauspiel in drey Randiungen geschriben von dem Baron Ludwig von Holberg. - Die betrogene Betrtiger. Ein Lust Spill von 3 Auffztigen. Aus dem Dänischen des Freyherren v: Holbergs tibersezt von I W Weiskern Orig. i Wien, österreichische Nationalbibliothek (Cod. ms. Vindt>bon :1-2). Mikrofilm 79. (Negativ) Holländska ostindiska kompaniet. Se Toreson, Anders. Holm, Korfitz ( ). Brev till Korfitz Holm från Selma Lagerlöf ( ) 1912, Orig. i Mtinchen, 64

7 Förteckning över arkivfilmer Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). (Mikrofilm 77. (Negativ) Hoyningen Huene, Woldemar ( ), Ausziige aus den Kirchenbiichern des Estländischen Konsistorialbezirks bis zum J ahre Se Helsingfors, Riddarhuset. Hiilphers, Abraham Abrahamsson ( ). Hiilphers genealogiska samlingar 1-9. Orig. i Västerås, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 20:1-4. Hiinemöder, August ( ), Strödda anteckningar under en resa genom Sverige och Norrige sommaren Orig. i privat ägo. Mikrofilm 176.:(Negativ) Håkansson, Johan (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Iller, Jacob (stadsskrivare i Mariestad 1597). Se Konung Kristofers landslag. Johansson, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Johansson från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Karl IX ( ), konung av Sverige. Se Hertig Karls registratur. Keyser, Alban ( ). Brev till Alban Keyser från Hjalmar Söderberg ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 168. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Lars Månsson ( ) i Tranemåla Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket. Mikrofilm 256. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Gustaf Steffen ( ) Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Ep K. 3:11). Mikrofilm 19. (Negativ) Konung Kristofers ( ) landslag. Med östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar. Skriven av Jacob Iller eller någon av hans skola. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 282. (Negativ) Konung Magnus Erikssons ( ) landslag. 'Se Ragvald lngemundsson. Kristineholm. Gods i Helgona socken i Södermanland (Södermanlands län). Se Bielke, Nils Adam, och Bielke, Fredrika Eleonora. 5 - Arkiv, samhälle... 65

8 Förteckning över arkivfilmer. Kyrkoarkivaller för Göteborgs och Bohus län (1900).3 Orig. i Göteborg, Landsarkivet. Mikrofilm 304: (Negativ)4 Kyrkoböcker från Narva och Reval. Se Helsingfors, Riddarhuset.. Lagerlöf, Selma ( ). Se Holm, Korfitz. Landskapshandlingar. Se Smålands handlingar respektive Västergötlands handlingar. Landslag. Se Konung Kristofers landslag respektive Konung Magnus Erikssons landslag. Lewenhaqpt, Eugene ( ). Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Liden, Johan Hinric ( ). Brev till Johan Hinric Liden från skilda avsändare samt avskrifter och kopiqr av brev från Johan Hinric Liden till skilda mottagare , spridda år. Orig. jämte avskrifter och kopior i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151, G 151 a-s, G 151 ti). Mikrofilm 11:1-5. Liden, Johan Hinric ( ). Dagbok under utrikes resor genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9-10. Liden, Johan Hinric ( ). Se även Schönberg, Anders. Lillja, Johan Wilhelm ( ). Brev till Johan Wilhelm Lillja från Carl Gustaf Zetterquist ( ) rörande Finska runan. Orig. i Helsingfors, Finska litteratursällskapets litteraturarkiv (kat. nr 6312.) Mikrofilm 257. Linne, Carl von d. y. ( ). Se Linne, Carl von. Linne, Carl von ( ). Brev till Carl von Linne (Correspondence of Linnreus. "Letters on Natural History"). Häri även ett antal brev till Carl von Linne d. y. ( ). Orig. i London, Linnean Society. Microfiche 4:1-13. (De mikrofilmade breven motsvara i stort avdelningarna l B och 2 B i Ewald Ährlings ( ) skrift Carl von Linnes brefvexling. Stockholm 1885.) Uibecker Pfundzollrechnungen Orig. i Potsdam, 3 Begynnelseåret gäller Fässbergs församlings kyrkoräkenskaper. Sintåret gäller husförhörslängderna. Ministerialböckerna äro i regel filmade till och med år l RllO /1!!Il l. 4 En duplicerad förteckning över kyrkaarkivalierna har av Göteborgs universitetsbibliotek gratis tillställts vissa arkiv och bibliotek. (Förteckning över mikrofilmade kyrkaarkivalier för Göteborgs och Bohus län. Göt.& borg 1972.) 66

9 Göteborgs universitetsbibliotek Deutsches Zentralarchiv (Deutsche Demokratische Republik). Mikrofilm 23. (Negativ) Manderström, Ludvig ( ). Brev till Ludvig Manderström från Heniling Hamilton ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F: 860 n - p). Mikrofilm 10:1-2. Manderström, Ludvig ( ). Se även Hamilton, Henning. Mannerfeltska släktarkivet Se Stockholrn, Krigsarkivet. Medeltidscodices. Se Stockholrn, Riksarkivet. Medeltidscodices med svensk proveniens. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Michal, Emil ( ). Se Stockholrn, Drottningholms teatermuseum. Murray; Adolph (1751: ). Egenhändig dagbok under en resa till Tyskland 1772, Frankrike, Schweitz, Italien, Österrike, Ungern och Tyskland 1773-i775 samt hans under samma tid nedskrivna medicinska anteckningar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 b). Mikrofilm 13:10. Månsson, Lars ( ), i Tranemåla. Se Klemming, Gustaf Edvard. Narva. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Nilsson, Per ( ), i Espö. Dagbok Orig. i Lund, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 158. (Negativ) Nordinska samlingen. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Norström, Vitalis ( ). Brev till Vitalis Norström från Nathan Söderblom ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Norström, Vitalis ( ). Se även Söderblom, Nathan. Olsson, Edwin ( ). Brev till Edwin Olsson från: Birgoc Sjöberg ( ) , Orig. i privat ägo. Mikrofilm 213. (Negativ) Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel ( ). Johan Gabriel Oxenstiernas papper Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:1-5. Pelliot, Paul ( ). Se Rom, Biblioteca apostolica Vaticana. Peringskiöld, J o han ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Peringskiöld, Johan Fredrik ( ). Se Stockholrn, Antikvitetsarkivet Persson, Abraham ( ). Se Arfwedsonska släkten.. 67

10 Förteckning över arkivfilmer Pfundzollrechnungen. Se Liibecker Pfundzollrechnungen. Pontin, Samuel ( ), Iter per Belgium Argentoratum usque. Iter Anglicum. lter Basiiiense Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 360). Mikrofihn 13:8. Pound, Ezra ( ). Broadcasts in Federal communications commission. Transcripts of short wave broadcasts. Rome Orig. i Washington, Library of congress. Mikrofihn 49 Ragvald Ingemundsson (? -1515). Latinsk översättning av Konung Magnus Erikssons ( ) landslag jämte Upplandslagens kyrkobalk. Avskrift Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (B 46). Mikrofilm 174. (Negativ) Reese, Johan Håkansson (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Register till Riksregistraturet (1219) Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 286:1-50. Deposition. Registratur. Se Hertig Karls registratur respektive Riksregistraturet. [Reseanteckningar] av okänd person under en resa 1773 genom Holland och Belgien till Paris. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 c). Mikrofilm 13:10. Reval. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Rhezelius.- Jonas Haquini (Johan Håkansson Reese) (/ -1666). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Riksregistraturet Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 7: Riksregistraturet. Se även Register till Riksregistraturet. [Rom. Biblioteca apostolica Vaticana.] Pelliot, Paul ( ), Inventaire sommaire des manuscrits et imprimes chinois de la bibliotheque Vaticane. [Maskinskrift] Orig. i Rom, Bibliteca apostolica Vaticana. Mikrofilm 43. Rosen, Emil ( ). Brev till Emil Rosen från Dan Andersson ( ) och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 235. (Negativ) Rydberg, Viktor ( ). Se Stockholm, Nordiska museet. Ryska dokument. I ryska arkiv och samlingar förvarade handlingar, vilka röra svenska förhållanden (1510) (Ett urval av de handlingar, vilka redovisas i Attman, Artur, & Carlgren, Wilhelm, Preliminär förteckning över ryska dokument. I-11. Duplikat [ ].) Orig. i skilda arkiv i De socialistiska rådsrepublikernas union (Sovjetunionen). Mikrofihn 285:

11 Göteborgs universitetsbibliotek Schefferus, Johannes ( ). Brev till Johannes Schefferus från skilda avsändare Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 260, G 260 a-e). Mikrofilm 11:5-7. Schlittgen, Hermann ( ). Brev till Hermann Schlittgen från August Strindberg ( ) 1895 (originalet är feldaterat 1897). Orig. i Mtinchen, Stadtbibliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) von Schwartzenhoffska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Schönberg, Anders ( ). Brev till Anders Schönberg från Johan Hinric Liden ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151 t). Mikrofilm 11:5. Sekreta utskottets protokoll Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 315:1-36. Deposition. Sjöberg, Birger ( ). Se Björkman, Arvid; Boivie, Victor; Johansson, Hjalmar, och Olsson, Edwin. Smålands handlingar. saköreslängd m. m. samt årlig ränta ocl:! räkenskap för östra och Uppvidinge härader Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet) (Smålands handlingar 1544:7:1-2). Mikrofilm 82. (Negativ) Steffen, Gustaf Fredrik ( ). Se Klemming, Gustaf Edvard. Stiernhielm, Georg ( ). Se Stockholm, Antikvitets- arkivet. [Stockholm, Antikvitetsarkivet J Samlingar till svensk fornhistoria. Carl Reinhold Berch ( ), Förteckning öfver Antiquitets Archivi handskrifter samt anteckningar och avskrifter av Martirrus Laurentii Aschaneus (ca ), Johannes Thomre Bureus ( ), Johan Hadorph ( ), Johan Peringskiöld ( ), Johan Fredrik Peringskiöld ( ), Jonas Haquini Rhezelius (Johan Håkansson Reese) (? -1666) och Georg Stiernhielm ( ). Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Fornkunskap. F-samlingen). Mikrofilm 2: [Stockholm, Drottningholms teatermuseum.] Michal, Emil( ), Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren Orig. i Stockholm, Drottningholms teatermuseum. Mikrofilm 165. (Negativ) Stockholm, Kammararkivet. Se Stockholm, Riksarkivet. [Stockholm, Krigsarkivet.] Förteckning över Mannerfeltska släktarkivet. (Omfattar även von Schwartzenhoffska, Björnbergska 69

12 Förteckning över arkivfilmer och Granfeldtska (från Dal) släktarkiven.) Orig. i Stockholm, Krigsarkivet. Mikrofilm 180. (Negativ) Stockholm, Kungl. biblioteket. Fornkunskap. F-samlingen. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet [Stockholm, Nordiska museet.] Viktor Rydbergs ( ) bibliotek. Förteckning öfver den enligt gåfvobrev af den 26 september 1902 till Nordiska Museet öfverlämnade boksamling. Orig. i Stockholm, Nordiska museet. Mikrofilm 161. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Förteckning över Diplomatica Danica. Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 73. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Medeltidscodices. Serie A-D. Orig i Stockholm, Riksarkivet (A 1-23; B 5-7, 9, 11, ; C l- 55; D 1-15 m. fl.). Mikromm 8:1-7. Strindberg, August ( ). Se Schlittgen, Hermann. Ström, Carl Christian ( ). Carl Christian Ströms papper, huvudsakligen rörande svenska ostindiska kompaniet och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 25:1-2. (Negativ) Svenska ostindiska kompaniet. Se Ekeberg, Carl Gustaf; Ström, Carl Christian, och Tham, Christian. Säve, Carl ( ). Anteckningar, ordlistor och samlingar rörande gotländska dialekter, Hälsingemålet och Dalmålet. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R ). Mikrofilm 12:1-3. Säve, Per Arvid ( ), Gotländska samlingar 1-6. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R 623:1-6). Mikrofilm 14:1--8. Söderberg, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Söderberg från Tom Söderberg (f. 1900) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 70. (Negativ) Söderberg, Hjalmar ( ). Se även Keyser, Alban. Söderberg, Tom (f. 1900). Se Söderberg, Hjalmar. Söderblom, Nathan ( ). Brev till Nathan Söderblom från Vitalis Norström ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Söderblom, Nathan ( ). Se även Norström, Vitalis. Tallinn. Se Reval. Tham, Christian ( ). Christian Thams på öijared papper. Handlingar rörande Svenska ostindiska kompaniet och öijared Orig. i Göteborg, Landsarkivet (A 406). Mikrofilm 21:1-13. (Negativ) 70

13 Göteborgs universitetsbibliotek Toreson, Anders (ca ). Anders Toresons, tunnbmoall;:) ~ti Wästerwijk, Ostindiska Resa ifrån åhr 1674 till åhr Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 359 A). Mikrofilm 13:8. Universitetsbibliotekets i Uppsala ämneskatalog över referensbiblioteket. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Upplandslagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag respektive Ragvald Ingemundsson. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latini etc. C I-IV, C 1-933). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 16:1. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över Nordinska samlingen. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 65: 1-6. (Negativ) r [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Lewenhaupt, Eugene ( ). Katalog öfver Westins handskriftssamling. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 111. (Negativ) [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latiiti etc.). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (Ett urval av codices C samt codices E ). Mikrofilm 15:1-21, 23-42, (vilket motsvarar AB Rekolid/Cefabs nr 1-21, 23-42, , l ö - 38 ö). [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Referensbibliotekets ämneskatalog. Orig i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 189:1-2. (16 mm. Negativ) Utdrag av Göteborgs och Bohus läns församlip.gars födelse-, vigsel- och dödböcker Orig. i Stockholm, Statistiska centralbyrån. Mikrofibn 305:1-48. (Negativ) Utskottsprotokoll. Se Sekreta utskottets protokoll. Vallerius, Göran ( ), Itinerarium eller dagbok öfver min utländska resa Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 373). Mikrofilm 13:9. Westins handskriftssamling. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Vira bruks vapenleveranser till kronan Orig. i Stockholm, Krigsarkivet (tidigare Uppsala, Universitetsbiblioteket med dess signum S 146 k). Mikrofibn 18. (Negativ) [Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län).] Brev till skilda personer från konung Gustaf III ( ) och odat. (original) samt och 71

14 Förteckning över arkivfilmer odat. (avskrift). Orig. och avskrift i privat ägo. Mikrofilm 24. (Negativ) Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län). Se även Beijer, Joachim Christian; Dahlberg, Eric; Ekeblad, Claes d. y.; Ekeblad, Claes Julius; Hessenstein, Fredrik Vilhelm von, och Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel. Västergötlands handlingar Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet). Mikrofilm 284:1-91. (Negativ) Delvis deposition. rväxjö, Stifts- och landsbiblioteket.] Collin, Andreas Haraldus ( ), Catalogue på Kongl. Gymnasii Bibliotequets i Wexiö handskrifter (Catalogus manuscriptorum in Bibliotheca Regii Gymnasii Vexionensis) Orig. i Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 166. Zetterquist, Carl Gustaf ( ). Se Lillja, Johan Wilhelm. Åkermark, Alma (1853'-1933). Se Brandes, Georg. Ährling, Ewald ( ). Se Linne, Carl von. öijared. Gods i Stora Lundby socken i Västergötland (Älvsborgs län). Se Tham, Christian. östgötalagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag. Ola Christensson 72

15 Översikter och granskningar Teaterarkiven 1773 är ett märkesår i svensk teaterhistoria såtillvida att vi från denna tidpunkt får en fast teaterscen av tveklöst institutionell och offentlig karaktär, Gustav III:s nationella operascen Kungliga teatern. Vid sidan av tillfälliga hovspektakel förekom givetvis även före 1770-talet offentliga professionella teaterframföranden, dock knappast i fullgånget institutionaliserad form, även om man här kommer in på definitionsfrågor. Mer eller mindre atphuterande inhemska och utländska - särskilt franska, holländska och tyska - teatersällskap kunde spela i den s k lejonkulan i gamla slottet och från 1697 i bollhuset vid slottsbacken. Kungliga svenska skådeplatsen i bollhuset och skådespelaren Petter stenborgs teaterverksamhet under frihetstidens sista decennier kan dock ses som exempel på svenska försök av en viss varaktighet tillkom också Kungliga dramatiska teatern, varefter man alltså har att räkna med två kungliga teatrar, även om de var tvingade att bo under samma tak. Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs första fasta teaterscen, den s k Sillgateteatern, tillkom strax efter Kungliga teatern eller I Stockholm upprätthölls ett faktiskt monopol för de kungliga teatrarna, som bröts först av den kände oppositionspolitikern Anders Lindeberg med den kortlivade Nya teatern. Därefter uppväxte gradvis ett stort antal enskilda teatrar parallellt med att de ambulerande teatersällskapen i landsorten fortlevde. stadsteatrarna med kommunalt intressentskap började tillkomma först under mellankrigstiden. Den lösare organiserade teatergruppens återkomst i större skala är i sin tur att betrakta som en sextiotalsföreteelse liksom nyskapade distributionsformer som Riksteatern. Sveriges radio har också börjat fylla en allt viktigare teaterdistribuerande funktion. Det är mot denna bakgrund av en åtminstone före 1920-talet rapsodisk och splittrad institutionsteater, som man har att se de båda nationalscenernas helt dominerande betydelse som fonder för i varje fall det otryckta äldre, teatermaterialet Var och en som sökt efter historiskt källmaterial i någon form torde ha insett betydelsen av en organisatorisk fasthet och kontinuitet hos 73

16 6versikter och granskningar objektet. Detta sägs ur ren dokumentationssynpunkt - utifrån konstnärliga aspekter kan givetvis hävdas andra värderingar. När teaterhistorikern professor Agne Beijer i början på talet "återupptäckte" och framför allt återuppväckte Adelcrantz' slottsteater på Drottningholm, som - ur antikvarisk synpunkt lyckligtvis - varit nästan helt ur bruk sedan bakslaget efter Gustav III:s död, tillkom samtidigt ett svenskt centralt teatermuseum. Det insamlingsarbete av teaterhistorisk dokumentation i alla dess former, som sedan dess pågått inom Drottningholms teatermuseum, har omfattat bildmaterial som grafik, handteckningar och fotografier, tryck som affischer, program och klipp samt t ex scenmodeller och pjästexter. Dessutom förfogar museet över ett omfattande bibliotek. Intresset har numera vidgats även tillljudoch videobandet. Drottningholms teatermuseums starka och självständiga ställning inom den teatervetenskapliga forskningen måste också förstås utifrån den nära koppling mellan museet och teaterhistoriska institutionen i Stockholm, som rått sedan Agne Beijers tid. Museet, som är ensamt med riksambition, blev 1945 en statlig stiftelse och kunde 1970 flytta in i det då färdigställda Filmhuset i Stockholm. Teaterhistoriska museet i Göteborg tillkom 1949 på enskilt initiativ men inskränker sin verksamhet till Göteborgsområdet. Numera teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm är också ensam i sitt slag, låt vara att angränsande drama- och musikforskning bedrivs i Lund och Göteborg respektive Uppsala. Andra museer med intresse för teaterverksamhet är Dansmuseet och Musikhistoriska museet, båda i Stockholm. Redan på 1940-talet började Drottningholms teatermuseum som deposition ta emot Operans äldre arkiv, där vissa serier av korrespondens och liggare går tillbaka till 1773 medan merparten tar vid under 1800-talets första decennier. Även från Dramaten har senare avlämnats smärre bestånd. Sammanlagt ligger depositionerna mellan 300 och 400 hyllmeter, vilka numera inryms i ett modernt tätpackningsarkiv i Filmhuset Att från de upphörda enskilda teatrarna skulle föreligga annat än fragmentariskt bevarat otryckt material - vilket kan påträffas i en rad olika institutioner - hade inte varit att vänta. Mutatis mutandis framstår det som mer överraskande att Operans och Dramatens arkiv trots den tidvis ytterst svaga statliga kontrollen ändå har en anmärkningsvärd bredd och fullständighet. Fragment ur Operans arkiv har dock tidigare via enskilda händer hamnat i Musikhistoriska museet och Kungliga biblioteket. 74

17 ö versikter och granskningar En inventering av bevarade teaterarkivalier ger ett splittrat intryck men visar samtidigt klara tendenser till ett mer systematiskt utnyttjande. av arkivinstitutionernas tjänster. Inte minst gäller detta teatrar och teaterorganisationer med statlig eller kommunal anknytning, där initiativ från arkivbildarna själva inte saknats eller incitamentet legat i en organisatorisk förändring. Riksteatern, Stora teatern i Göteborg, Operan och Dramaten är aktuella exempel på detta. På samtliga stadsteaterorter finns dessutom numera kommunala arkivinstitutioner med antingen egen kvalificerad personal eller regelmässig tillgång till konsulthjälp. Från de helt enskilda teatrarnas sida synes ihtresset för arkivkontakter tills vidare vara svagare. Under 1972 och våren 1973 bedrevs i riksarkivet ett utredningsarbete om teatrarnas arkivfrågor. vars resultat avlämnades till utbildningsdepartementet i juni Utredningens frågeställningar och de konkreta förslagen presenterades mycket kortfattat i Nordisk Arkivnyt 1973:2. Bakgrund och slutsatser skall emellertid här redovisas något utförligare med koncentration till arkivaspekterna. A v naturliga skäl tangerades också biblioteksoch museisektorerna. De omedelbara initiativen härrör från Svensk teaterunion ansökte då om statsbidrag för upprättandet av ett centralt teaterarkiv. Ungefär samtidigt ingav Kungliga biblioteket och statskontoret ett gemensamt utredningsförslag till Kungl Maj:t rörande den teater- och filmvetenskapliga biblioteksverksamheten i. Stockholm. Detta skulle innebära bildandet av en riksomfattande dokumentationsenhet i Filmhuset, personellt och administrativt knuten till Kungliga biblioteket samt öppen även för permanenta depositioner av teaterarkiv. Kungliga bibliotekets förslag utmynnade emellertid enbart i ett samarbetsorgan, sannolikt huvudsakligen som en följd av att Drottningholms teatermuseum känt sin självständiga existens hotad genom en organisatorisk överflyttning av den tyngsta delen av sin verksamhet. Däremot ställde sig museet, i likhet med utredningen, mte främmande för tanken att ta emot ordnade och förtecknade teaterarkiv som permanenta depositioner från arkivinstitutioner. Riksarkivet framhöll emellertid i sina båda remissyttranden 1969 att frånvaron av såväl arkivutbildad personal som avgörande praktiska fördelar talade mot depositionstanken. Samtidigt avstyrktes av ekonomiska skäl tillskapandet av en fristående och till omfattningen mycket begränsad arkivinstitution. I december 1971 fick riksarkivet uppdraget a_tt utreda teatrarnas arkivfråga efter samråd med ett antal intressentorgan inom 75

18 översikter och granskningar teaterområdet - det statliga teater- och musikrådet, teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm, Kungliga biblioteket, Drottningholms teatermuseum. Dansmuseet, Svensk teaterunion, Teatrarnas riksförbund och Svenska kommunförbundet. Ett senare tilläggsdirektiv kom att föra in även Sveriges dramatikerförbund. Direktivens väsentliga inskränkning låg i att ansvaret för de statliga och statsunderstödda teatrarnas arkivvård principiellt borde ligga på det statliga arkivväsendet, vilket uteslöt alternativet med en ny institution. Detta var sålunda i linje med riksarkivets tidigare uppfattning, som fått stöd också av teater- och musikrådet En grundläggande fråga bedömdes inledningsvis vara arkivproblemets kvantitativa storleksordning, då ställningstaganden från teaterorganisations- och museihåll uppenbarligen grundats på de hittills institutionellt förvarade teaterarkivaliernas trots allt gripbara omfattning. Vidare ansågs information om arten av teatrarnas nuvarande arkivvård liksom befintliga kontakter med arkivinstitutioner och museer vara en nödvändig förutsättning för arbetet. Därför besöktes under 1972 ett flertal teatrar och museer. Samtidigt distribuerades två enkäter, den ena till ett stort antal teatrar, den andra till arkivinstitutioner. Utifrån denna inledande insamling av information tog arbetet i första hand sikte på att lägga förslag på i direktiven uttryckligt angivna punkter - huvudmannaskapsfrågan, gränsdragningen för arkivväsendets uppgifter samt uppkommande samordningsfrågor. Därtill togs på ett tidigt stadium upp olika möjligheter att utforma ett stöd. Utgångspunkterna var då i mycket korta drag följande. Praktiskt taget samtliga teatrar av mer permanent karaktär har f n bolags-, stiftelse- eller föreningsform. Detta gäller även de båda kungliga teatrarna, som formellt är aktiebolag. Att teatrarna genomgående vore att betrakta som enskilda arkivbildare, framhölls också 1969 av riksarkivet. Att t ex Operan, Dramaten och Riksteatern mottar driftsanslag direkt över statsbudgeten, har styrelser som helt eller delvis är utsedda av Kungl Maj:t och även i övrigt är bundna av statliga bestämmelser saknar därvid betydelse liksom även intressentskapens fördelning. Också de kommunala stadsteatrarna liksom ett antal fria teatergrupperingar åtnjuter betydande statsbidrag. stadgade kontakter mellan teatrarna och på olika sätt teaterdokumenterande institutioner har knappast - intill de allra sista åren - förekommit annat än mellan Operan och Drottningholms teatermuseum. Vad gäller de båda kungliga teatrarna har på senare år även riksarkivet kommit in i bilden. På stadsteatersidan 76

19 översikter och granskningar kunde förmärkas mer eller mindre framskridna försök till kontakter med stadsarkiven. Vid besöken på teatrarna lades stor vikt vid att klarlägga vad teatrarna själva uppfattade som sin naturliga förbindelse, en nog så viktig sak på de lokala och regionala planen. Arkivbegreppet är ofta svårt att avgränsa i fall, där verksamheten avsätter en så varierad form av dokumentation som på teatrarna. I den mån dessa själva gjort prioriteringar har tveklöst "pjäsarkivet" - d v s samlingen av pjästexter - satts i första rummet, darefter samlingar av informationskaraktär som affischer, klipp och fotografier och först i sista hand det administrativa arkivet. I teatrarnas arbetssituation måste naturligen underlaget för den konstnärliga liksom informativa verksamheten te sig helt centralt och i störst behov av ordentlig förvaring och registrering. Samtidigt förelåg 1972 inte i något fall hos de besökta teatrarna en i alla väsentliga avseenden godtagbar central arkivlokal, även om de då etablerade kontakterna möjligen därefter utövat en allmän påverkan i positiv riktning. I normalfallet åvilar arkivansvaret, eller snarare förvaringsansvaret, respektive funktioner, sålun.da för bildmaterial och klipp informations- eller pressavdelning, för pjäsarkivet inspicient eller bibliotekarie, för administrativa.arkivalier kamrer eller ekonomichef. Förvaringen blir av dessa skäl, liksom lokalbrist i allmänhet, splittrad och re- lativt slumpartad utan önskvärd kontinuitet. Det kan slutligen nämnas att hyllmeter befintliga administrativa arkivalier - varav ca 75 proc ute på teatrarna - betraktats som en realistisk bruttosiffra. I de slutligt utformade utredningsförslagen.ingår såväl allmänna rekommendationer som direkta förslag till åtgärder. I gränsdragningsfrågan har utredningen lämnat eii rekommendation till uppdelning av teatermaterial mellan arkiv och museer. Riksarkivet ansåg sig därvid ha anledning att definiera begreppet arkivinstitutioner som institutioner inom det statliga arkivväsendet samt kommunala och andra institutioner av fristående karaktär, vilka har till huvuduppgift att vårda arkivalier samt ge råd och anvisningar i arkivfrågor. Denna rekommendation, som givetvis måste tillämpas i form av överenskommelser från fall till fall, har givits formen av en exemplifiering av vad riksarkivet anser kunna komma ifråga för förvaring i teatermuseum eller motsvarande institution. Tryck Affischer, program. Om möjligt bör en arkivserie föras till arkivet. Pressklipp rörande teaterverksamhet i allmänhet. 77

20 översikter och granskningar Manuskript Otryckta pjästexter och rollhäften, libretton, musikalier. Vad gäller pjästexter torde också vetenskapliga bibliotek kunna komma ifråga. Bildmaterial- Handteckningar (t ex dekor- och dräktskisser, porträtt), grafik, fotografiska avbildningar (t ex scenbilder, porträtt, teaterlokaler och publik), spelfilm, videoband, tekniska ritningar som avser enskild uppsättning. Ljudmaterial Ljudband (t ex föreställningar, intervjuer, effekter), grammofonskivor. Reservation görs för DAK:s ställningstaganden i de tekniska förvaringsfrågorna. Fördelningen i efterhand av befintliga bestånd hänger delvis ihop med vad som kan dokumenteras löpande. Riksarkivet föreslår här att till mottagande av statsbidrag för teaterverksamhet knyts skyldigheten att insända ett exemplar av massreproducerat material i form av program, affischer, verksamhetsberättelser, pjästexter och fotografiska avbildningar till Drottningholms teatermuseum och i förekommande fall även till Dansmuseet Någon reproduktionsverksamhet utöver den redan existerande förutsätts sålunda inte. En motsvarande skyldighet föreslås åläggas mottagare av det statliga s k dramatikerstödet med ett exemplar av det framställda manuskriptet. Material av denna typ insänds sedan tidigare till teatermuseet och några lokala museer av vissa teatrar, men det är ändå uppenbart att ett obligatorium kan ge ökad fasthet åt dessa rutiner liksom det givetvis lägger en ökad börda på teatermuseet Utredningen överlåter åt museet att självt bedöma frågan om behövliga resursförstärkningar men anser sig böra redovisa denna indirekta ekonomiska konsekvens av att Drottningholms teatermuseums roll som central dokumentationsenhet även för den löpande teaterverksamheten förstärks. På det lokala planet fungerar. såvitt kan bedömas, de mer informella kontakterna tillfredsställande. Utredningen har överhuvud betraktat det som en praktisk fördel att så långt som möjligt kunna skilja den långsiktiga förvaringen av originalmaterialet från det omedelbara dokumentationsbehovet utanför teatrarna. Vad gäller samordningsfrdgan har riksarkivet helt inskränkt sig till rekommendationer. Särskilt från Drottningholms teatermuseums sida har hävdats ett intresse av permanenta depositioner av arkivalier. medan man samtidigt pekat på värdet av att riksarkivet får en ökad tillsyn över arkivbildarna. I utredningen har riksarkivet på samma sätt som 1969 principiellt avvisat tanken. Sam- 78

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

kyrkoarkiv kulturarv

kyrkoarkiv kulturarv kyrkoarkiv kulturarv Liksom kyrkobyggnaderna är kyrkoarkiven en självklar del av det svenska kulturarvet. Det är till arkiven som framtidens forskare och intresserade allmänhet kommer att bege sig för

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN)

RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN) STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-17157/10 SID 1 (5) 2011-01-12 SSA 2010:24 RAPPORT FRÅN INSPEKTION AV LÄNSKRIMINALPOLISAVDELNINGEN (POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 )

Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 8. Grosshandlare Svante Lundells arkiv (1894-1971 ) Handskriftssamlingen (på 4 hyllmeter) som har tagits om hand av Forskningsarkivet,

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖSTERÅKER- ÖSTRA RYDS FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2009-02-17 DNR 9.3-19392/08 SSA 2009:2 Österåker-Östra Ryds församling Att: Jan Bonander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv

Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv PM 2012:129 RVIII (Dnr 001-1084/2012) Särskilda arkivuppgifter på det statliga arkivområdet för Stockholms stadsarkiv, Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv Remiss från Kulturdepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Att förvalta ett kulturarv

Att förvalta ett kulturarv Att förvalta ett kulturarv Karin Borgkvist Ljung 1:e Arkivarie, FM Arkivpedagog och paleograf Riksarkivet i Marieberg 2015-11-25 Vad är Riksarkivet? Riksarkivets anses tillkommit 1618 då Axel Oxenstierna

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

von Friesendorffs släktarkiv.

von Friesendorffs släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning von Friesendorffs släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Släkten. (1771-1915) Släkten von Friesendorffs släktarkiv inkom till Örebro stadsarkiv som en deposition

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Sverker R Ek föddes i Göteborg 1930, son till litteraturprofessor Sverker Ek och fil.mag. Ingrid Häggström. Sverker Jr kom att gå i samma fotspår som

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas,

ett led i en process, t.ex. avisera en inspektion och inhämta underlag från en databas, - - - 1 2 kap. Definitioner I dessa föreskrifter avses med aktivitet arkiv arkivredovisning databärare förvaringsenhet förvaringsmedel handling handlingstyp handlingsslag inventarium klassificeringsstruktur

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

STADSARKIVET 1 (5) Handläggare, telefonanknytning Datum Beteckning. Bo Peter Persson, Dnr KS

STADSARKIVET 1 (5) Handläggare, telefonanknytning Datum Beteckning. Bo Peter Persson, Dnr KS STADSARKIVET 1 (5) Handläggare, telefonanknytning Datum Beteckning Bo Peter Persson, 013-20 65 94 2013-05-15 Dnr KS6 2013-522-131 Treservaprojektet Omhändertagande och arkivering av omvårdnadsdokumentation

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS POLISMYNDIGHETENS OPERATIVA AVDELNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16302/11 SID 1 (7) 2012-01-19 SSA 2011:18 Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen Att: Helena Österborg HANTERING

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Motion till riksdagen 1986/87:K806 Marianne Karlsson (c) Det officiella belöningssystemet

Motion till riksdagen 1986/87:K806 Marianne Karlsson (c) Det officiella belöningssystemet Motion till riksdagen 1986/87:K806 Marianne Karlsson (c) Det officiella belöningssystemet Sedan den l februari 1975 består det svenska officiella belöningssystemet såvitt avser förtjänta svenskar av kungliga

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014

Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial. Dnr 1-362/2014 Rekommendationer för insamling av forskningsmaterial Dnr 1-362/2014 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Arkiv och Registratur Version: 1.0 Maj 2014 Rekommendationer för insamling

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

ÅLDRINGSVÅRDEN OCH HUVUDMANNAsKAPET

ÅLDRINGSVÅRDEN OCH HUVUDMANNAsKAPET 102 ÅLDRINGSVÅRDEN OCH HUVUDMANNAsKAPET Av direktör JOHN MAGNUS LINDBERG Då åldringsvårdsfrågan diskuterats har frågan om huvudmannaskapet intagit en central roll i diskussionen. I regel har man stannat

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Föreskrifter om arkivvården/arkivreglemente Fullmäktige får meddela

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Annette Book Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Ärendet Socialdepartementet har

Läs mer

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET

GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE HOS SAMTLIGA MYNDIGHETER I STOCKHOLMS STAD ÄRENDET Stadsarkivet Verksamhetsområde Informationsförsörjning Handläggare: Christina Moberg DNR 5.1.2-9593/2015 Sida 1 (7) 2016-02-03 2016:01 Promemoria GALLRING AV INFORMATION AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA BETYDELSE

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer