Förteckning över arkivfilmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över arkivfilmer"

Transkript

1 Förteckning över arkivfilmer Götebot-gs universitetsbibliotek. Mikrofilinade handskrifter i.andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Förteckningen redovisar ett urval av Göteborgs universitetsbiblioteks samling av mikrofilmade arkiv(alier) och handskrifter. Utelämnade äro mikrofilmer av arkiv(alier) och handskrifter. vilka förvaras i original i Göteborgs universitetsbibliotek. ett par mikrofilmer av handskrifter, vilkas proveniens är okänd, samt en förseglad mikrofilm. 1 Förteckningen är uppställd på följande sätt. Arkiv(alier). handskrifter och samlingar äro i regel förtecknade under arkivbildarens, handskriftens eller samlingens namn. Brevväxling mellan namngivna personer återfinnes alltså under brevmottagarens namn. Från brevskrivarens namn korshånvisas till brevmottagaren. Undantagna från denna huvudregel äro ett par äldre samlingar (t.ex. det svenska riksarkivets samling av svenska medeltidscodices) och en samling brev av konung Gustaf III ( ) i original och avskrift, vilken förvaras i privat ägo. Dessa ha förtecknats under den institution (motsvarande). som förvarar samlingen ifråga. Förteckningar och kataloger över hela bestånd eller delar därav äro också antecknade under respektive institution. Dessa undantag från huvudregeln skola emellertid icke vålla några besvär, eftersom korshänvisningar gjorts i samtliga dessa fall. Ä ven eljest ha korshänvisningar gjorts, och därvid har viss hänsyn tagits till de beteckningar, som använts i de tidigare tryckta förteckningarna över Kungl. bibliotekets samt Lunds och Uppsala universitetsbiblioteks mikrofilmsamlingar. 2 När annat icke uppges, består mikrofilmen av positiv 35 roms l Vad beträffar mikrofilmer av utländska avhandlingar, vilka endast föreligga i maskinskrift, har själva mikrofilmningen ansetts motsvara mångfaldigande genom tryckning. Dessa mikrofilmer ha därför utelämnats i denna framställning. 2 Arkiv, samhälle och forskning. Svenska arkivsamfundets skriftserie 12, Stockholm 1970, s ; 14, Stockholm 1972, s. 6Q-...<.-69; 15, Stockholm s

2 Göteborgs universitetsbibliotek rullfilm. Antalet mikrofilmrullar eller askar med microfiches framgår av mikrofilmens signum. Sådana signa som Mikrofilm 23 och Mikrofilm 238:1 betyda, att arkivalierna, handskriften eller samlingen rymmas i en enda mikrofilmrulle. Sådana signa som Mikrofilm 9:1-37 och Microfiche 4:1-13 upplysa, att de mikrofilmade handlingarna äro fördelade på 37 rullar respektive 13 askar.. Uppgifterna om var originalen till de mikrofilmade handlingarna förvaras och originalens signa avse förhållandena vid mikrofilmningen. Slutligen har i varje särskilt fall anmärkts, om mikrofilmen icke tillhör Göteborgs universitetsbibliotek utan endast deponerats där. Abrahamsdotter, Catharina (1674-_1748). Se Arwedsonska släkten. Almquist, Carl Jonas Love ( ). Murnis. Oretuscherad handskrift. Renskrift av obekant hand. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 251 k 1). Mikrofilm 13:7. Andersson, Dan ( ). Se Rosen, Emil. Antikvitetsarkivet Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Antikvitetskollegium. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Arfwedson, Carl David ( ). Carl David Arfwedsons papper. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:2--3. Arfwedson, Elias ( ). Ungdomsöfning Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Arfwedson, John Edvard ( ). John Edvard Arfwedsons papper, huvudsakligen rörande mynt samt handlingar rörande firma Arfwedson, Sutthoff & Co. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:3. Arfwedson, Sutthoff & Co. Se Arfwedson, John Edvard. Arfwedsonska släkten. Abraham Perssons ( ) släktbok, vilken genom Catharina (Karin) Abrahamsdotters ( ) giftermål 1696 med Anders Arfwedson (? -1706) övergått i Arfwedsonska släktens ägo och fortsatts av dess medlemmar. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Aschaneus, Martinlis Laurentii (ca ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Attman, Artur (f. 1910). Se Ryska dokument. Beijer, Joachim Christian von ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg ( ) och Joachi!ll Christian von Beijer. Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:

3 Förteckning över arkivfilmer Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 22:1-2, den s. k. Björlingssonska handskriften). Mikrofilm 4:1-2. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första tomen och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 25:1-2, den s. k. Duwallska handskriften). Mikrofilm 5:1-3. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Samling af Bellmans Poesier. Första bandet. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 12, den s. k. Bergströmska handskriften). Mikrofilm 3. (Negativ) Berch, Carl Reinhold ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Berg, Georg Wilhelm ( ). Memoarer. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 247. (Negativ) Bielke, Fredrika Eleonora, f. von Diiben ( ). Se Bielke, Nils Adam. Bielke, Nils Adam ( ). Brev till Nils Adam Bielke och hans hustru Fredrika Eleonora Bielke, f. von Diiben ( ) och odat., huvudsakligen från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ). Orig. i privat ägo (Kristineholms gods). Mikrofi.hn 1:1-3. (Negativ) Björkman, Arvid ( ). Brev till Arvid Björkman från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Björnbergska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Boivie, Victor ( ). Brev till Victor Boivie från Birger Sjöberg (1885 :_1929) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Bonnier, Albert ( ). Brev till Albert Bonnier från Sven Adolf Hedlund ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo (AB Albert Bonniers förlag). Mikrofilm 190:1-2. (Negativ) Braad, Christopher Henric ( ). Berättelse om resan med skeppet Hoppet,... från Götheborg till Canton i China, till Skeppsjournal under samma resa. Renskrift. - Annotationer på de Curieusiteter jag sedt och funnit u t i Canton i China... år samt Resebeskrifning ifrån Sverige till Chinesiska staden Canton. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9. 61

4 Göteborgs universitetsbibliotek Brandes, Georg ( ). Br,ev till Georg Brandes från Alma Breinholm-Akermark ( ) , Orig. -i Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek. Mikrofihn 271. (Negativ) Breinholm-Akermark, Alma ( ). Se Brandes, Geo~g. Burens, Johannes Thomre ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Buschenfeldt, Samuel ( ). Berättelse till Bergscollegium om en resa till Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike åren Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 366). Mikrofilm 13:8. Carlgren, Wilhelm (f. 1922). Se Ryska dokument. Celsius, Olof d. ä. ( ). Dagbok under en resa genom Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 368). Mikrofilm 13:9. Christineholm. Se Kristineholm. Collected Estonian church books. Se Helsingfors, Riddarhuse~. Collin, Andreas Haraldus ( ). Se Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Conrad, Michael Georg ( ). Brev till Michael Georg Conrad från Gustaf af Geijerstam ( ) 1901, , 1907 och odat. Orig. i Miinchen, Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) Dahlberg, Eric ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg och hans måg Joachim Christian von Beijer ( ). Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofihn 188:6-7. Dardel, Fritz von ( ). Fyra skissböcker. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 238:1. Diplomatica Danica. Se Stockholm, Riksarkivet. biiben, Fredrika Eleonora von ( ). Se Bielke, Fredrika Eleonora. Ekeberg, Carl Gustaf ( ). Dagebok under resan till och ifrån Canton uti China åhren med skeppet Götha Leyon... Orig. i Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. Mikrofilm 100. (Negativ) Ekeblad, Claes d. y. ( ). Avskrifter av brev till Claes Ekeblad från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ) Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofibn 24. (Negativ) 62

5 Förteckning över arkivfilmer Ekeblad, Claes Julius ( ). Avskrifter av brev till Claes Julius Ekeblad från konung Gustaf III ( ) , spridda år. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 24. (Negativ) Ekelöf, Gunnar ( ). Se Hjorthen, Gunnar. Erdman, Nikolaj (f. 1902), Mandat [Fullmakten]. Orig. (på ryska) i New York, New York public library. Mikrofilm 273. Deposition. Estniska kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Finska runan. Se Lillja, Johan Wilhelm. Gahm Persson, Sigfrid Lorens ( ). S. L. Gahms biografiska samlingar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:1-7. Geijer, Erik Gustaf ( ). Egenhändig anteckningsbok från resa i Tyskland Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 415 k). Mikrofilm 13:10. Geijerstam, Gustaf af ( ). Se Conrad, Michael Georg. Granfeldtska (från Dal) släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Grill, Anna Johanna ( ). Dagboksanteckningar under resan till England år Resan till England år Renskrift. - Bilagor till renskriften. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 183:1-3. (Negativ) Gustavianska samlingen. De av konung Gustaf III ( ) genom testamente skänkta handlingarna Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F ). Mikrofilm 9:1-37. Gustaf III( ), konung av Sverige. Se Bielke, Nils Adam. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Ekeblad, Claes d. y., och Ekeblad, Claes Julius. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Gustavianska samlingen. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Hessenstein, Fredrik Vilhelm von. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Värnberg. Gyldenstolpe, Edvard ( ). Resa genom Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 369). Mikrofilm 13:9. Göteborgs och Bohus län. Se Kyrkoarkivalier för Göteborgs och Bohus län respektive Ut.drag ur Göteborgs och Bohus läns församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. 63

6 Göteborgs universitetsbibliotek Hadorph, Johan ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Hamilton, Henning ( ). Brev till Henning Hamilton från Ludvig Manderström ( ) 1858, Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F 860 i-l) Mikrofilm 10:1-2. Hamilton,.Henning ( ). Se även Manderström,. Ludvig. Hardy, Thomas ( ). Manuskript till romanerna Under the Greenwood Tree, The Mayor of easterbridge och The Woodlanders. Orig. i Dorchester, Darset County Museum. Mikrofilm 312:1-3. Hedlund, Sven Adolf ( ). Se Bonnier, Albert. [Helsingfors, Riddarhuset.] Avskrifter av och utdrag ur kyrkoböcker från Narva och Reval (1900). Orig. i Helsingfors, Riddarhuset. Mikrofilm 61:1-3. (Negativ) [Helsingfors. Universitetsbiblioteket.] Katalog Slavjanskqgo otdela Universitetskoj biblioteki v Chel'sinki. [Slaviska avdelningen. vid universitetsbiblioteket i Helsingfors. Gamla och nya ryska katalogen.] Orig. (på ryska) i Helsingfors, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 62:1-18. (16 mm. Negativ) Hertig Karls registratur Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 6:1--4. Hessenstein, Fredrik Vilhelm von ( ). Avskrifter av brev till Fredrik Vilhelm von Hessenstein från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ) och odat. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods).. Mikrofilm 24. (Negativ) Hjorthen, Gunnar (f. 1913). Brev till Gunnar Hjorthen från Gunnar Ekelöf ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 243. (Negativ). Hjärne, Urban ( ). Diarium på resan till Mansfe1dska bergverken Renskrift. Orig. i Uppsala, UniversitetSbiblioteket (X 364). Mikrofilm 13:8. Holberg, Ludvig ( ). Artaxerxes. Ein Heroisches Schauspiel in drey Randiungen geschriben von dem Baron Ludwig von Holberg. - Die betrogene Betrtiger. Ein Lust Spill von 3 Auffztigen. Aus dem Dänischen des Freyherren v: Holbergs tibersezt von I W Weiskern Orig. i Wien, österreichische Nationalbibliothek (Cod. ms. Vindt>bon :1-2). Mikrofilm 79. (Negativ) Holländska ostindiska kompaniet. Se Toreson, Anders. Holm, Korfitz ( ). Brev till Korfitz Holm från Selma Lagerlöf ( ) 1912, Orig. i Mtinchen, 64

7 Förteckning över arkivfilmer Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). (Mikrofilm 77. (Negativ) Hoyningen Huene, Woldemar ( ), Ausziige aus den Kirchenbiichern des Estländischen Konsistorialbezirks bis zum J ahre Se Helsingfors, Riddarhuset. Hiilphers, Abraham Abrahamsson ( ). Hiilphers genealogiska samlingar 1-9. Orig. i Västerås, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 20:1-4. Hiinemöder, August ( ), Strödda anteckningar under en resa genom Sverige och Norrige sommaren Orig. i privat ägo. Mikrofilm 176.:(Negativ) Håkansson, Johan (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Iller, Jacob (stadsskrivare i Mariestad 1597). Se Konung Kristofers landslag. Johansson, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Johansson från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Karl IX ( ), konung av Sverige. Se Hertig Karls registratur. Keyser, Alban ( ). Brev till Alban Keyser från Hjalmar Söderberg ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 168. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Lars Månsson ( ) i Tranemåla Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket. Mikrofilm 256. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Gustaf Steffen ( ) Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Ep K. 3:11). Mikrofilm 19. (Negativ) Konung Kristofers ( ) landslag. Med östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar. Skriven av Jacob Iller eller någon av hans skola. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 282. (Negativ) Konung Magnus Erikssons ( ) landslag. 'Se Ragvald lngemundsson. Kristineholm. Gods i Helgona socken i Södermanland (Södermanlands län). Se Bielke, Nils Adam, och Bielke, Fredrika Eleonora. 5 - Arkiv, samhälle... 65

8 Förteckning över arkivfilmer. Kyrkoarkivaller för Göteborgs och Bohus län (1900).3 Orig. i Göteborg, Landsarkivet. Mikrofilm 304: (Negativ)4 Kyrkoböcker från Narva och Reval. Se Helsingfors, Riddarhuset.. Lagerlöf, Selma ( ). Se Holm, Korfitz. Landskapshandlingar. Se Smålands handlingar respektive Västergötlands handlingar. Landslag. Se Konung Kristofers landslag respektive Konung Magnus Erikssons landslag. Lewenhaqpt, Eugene ( ). Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Liden, Johan Hinric ( ). Brev till Johan Hinric Liden från skilda avsändare samt avskrifter och kopiqr av brev från Johan Hinric Liden till skilda mottagare , spridda år. Orig. jämte avskrifter och kopior i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151, G 151 a-s, G 151 ti). Mikrofilm 11:1-5. Liden, Johan Hinric ( ). Dagbok under utrikes resor genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9-10. Liden, Johan Hinric ( ). Se även Schönberg, Anders. Lillja, Johan Wilhelm ( ). Brev till Johan Wilhelm Lillja från Carl Gustaf Zetterquist ( ) rörande Finska runan. Orig. i Helsingfors, Finska litteratursällskapets litteraturarkiv (kat. nr 6312.) Mikrofilm 257. Linne, Carl von d. y. ( ). Se Linne, Carl von. Linne, Carl von ( ). Brev till Carl von Linne (Correspondence of Linnreus. "Letters on Natural History"). Häri även ett antal brev till Carl von Linne d. y. ( ). Orig. i London, Linnean Society. Microfiche 4:1-13. (De mikrofilmade breven motsvara i stort avdelningarna l B och 2 B i Ewald Ährlings ( ) skrift Carl von Linnes brefvexling. Stockholm 1885.) Uibecker Pfundzollrechnungen Orig. i Potsdam, 3 Begynnelseåret gäller Fässbergs församlings kyrkoräkenskaper. Sintåret gäller husförhörslängderna. Ministerialböckerna äro i regel filmade till och med år l RllO /1!!Il l. 4 En duplicerad förteckning över kyrkaarkivalierna har av Göteborgs universitetsbibliotek gratis tillställts vissa arkiv och bibliotek. (Förteckning över mikrofilmade kyrkaarkivalier för Göteborgs och Bohus län. Göt.& borg 1972.) 66

9 Göteborgs universitetsbibliotek Deutsches Zentralarchiv (Deutsche Demokratische Republik). Mikrofilm 23. (Negativ) Manderström, Ludvig ( ). Brev till Ludvig Manderström från Heniling Hamilton ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F: 860 n - p). Mikrofilm 10:1-2. Manderström, Ludvig ( ). Se även Hamilton, Henning. Mannerfeltska släktarkivet Se Stockholrn, Krigsarkivet. Medeltidscodices. Se Stockholrn, Riksarkivet. Medeltidscodices med svensk proveniens. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Michal, Emil ( ). Se Stockholrn, Drottningholms teatermuseum. Murray; Adolph (1751: ). Egenhändig dagbok under en resa till Tyskland 1772, Frankrike, Schweitz, Italien, Österrike, Ungern och Tyskland 1773-i775 samt hans under samma tid nedskrivna medicinska anteckningar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 b). Mikrofilm 13:10. Månsson, Lars ( ), i Tranemåla. Se Klemming, Gustaf Edvard. Narva. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Nilsson, Per ( ), i Espö. Dagbok Orig. i Lund, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 158. (Negativ) Nordinska samlingen. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Norström, Vitalis ( ). Brev till Vitalis Norström från Nathan Söderblom ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Norström, Vitalis ( ). Se även Söderblom, Nathan. Olsson, Edwin ( ). Brev till Edwin Olsson från: Birgoc Sjöberg ( ) , Orig. i privat ägo. Mikrofilm 213. (Negativ) Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel ( ). Johan Gabriel Oxenstiernas papper Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:1-5. Pelliot, Paul ( ). Se Rom, Biblioteca apostolica Vaticana. Peringskiöld, J o han ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Peringskiöld, Johan Fredrik ( ). Se Stockholrn, Antikvitetsarkivet Persson, Abraham ( ). Se Arfwedsonska släkten.. 67

10 Förteckning över arkivfilmer Pfundzollrechnungen. Se Liibecker Pfundzollrechnungen. Pontin, Samuel ( ), Iter per Belgium Argentoratum usque. Iter Anglicum. lter Basiiiense Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 360). Mikrofihn 13:8. Pound, Ezra ( ). Broadcasts in Federal communications commission. Transcripts of short wave broadcasts. Rome Orig. i Washington, Library of congress. Mikrofihn 49 Ragvald Ingemundsson (? -1515). Latinsk översättning av Konung Magnus Erikssons ( ) landslag jämte Upplandslagens kyrkobalk. Avskrift Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (B 46). Mikrofilm 174. (Negativ) Reese, Johan Håkansson (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Register till Riksregistraturet (1219) Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 286:1-50. Deposition. Registratur. Se Hertig Karls registratur respektive Riksregistraturet. [Reseanteckningar] av okänd person under en resa 1773 genom Holland och Belgien till Paris. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 c). Mikrofilm 13:10. Reval. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Rhezelius.- Jonas Haquini (Johan Håkansson Reese) (/ -1666). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Riksregistraturet Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 7: Riksregistraturet. Se även Register till Riksregistraturet. [Rom. Biblioteca apostolica Vaticana.] Pelliot, Paul ( ), Inventaire sommaire des manuscrits et imprimes chinois de la bibliotheque Vaticane. [Maskinskrift] Orig. i Rom, Bibliteca apostolica Vaticana. Mikrofilm 43. Rosen, Emil ( ). Brev till Emil Rosen från Dan Andersson ( ) och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 235. (Negativ) Rydberg, Viktor ( ). Se Stockholm, Nordiska museet. Ryska dokument. I ryska arkiv och samlingar förvarade handlingar, vilka röra svenska förhållanden (1510) (Ett urval av de handlingar, vilka redovisas i Attman, Artur, & Carlgren, Wilhelm, Preliminär förteckning över ryska dokument. I-11. Duplikat [ ].) Orig. i skilda arkiv i De socialistiska rådsrepublikernas union (Sovjetunionen). Mikrofihn 285:

11 Göteborgs universitetsbibliotek Schefferus, Johannes ( ). Brev till Johannes Schefferus från skilda avsändare Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 260, G 260 a-e). Mikrofilm 11:5-7. Schlittgen, Hermann ( ). Brev till Hermann Schlittgen från August Strindberg ( ) 1895 (originalet är feldaterat 1897). Orig. i Mtinchen, Stadtbibliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) von Schwartzenhoffska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Schönberg, Anders ( ). Brev till Anders Schönberg från Johan Hinric Liden ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151 t). Mikrofilm 11:5. Sekreta utskottets protokoll Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 315:1-36. Deposition. Sjöberg, Birger ( ). Se Björkman, Arvid; Boivie, Victor; Johansson, Hjalmar, och Olsson, Edwin. Smålands handlingar. saköreslängd m. m. samt årlig ränta ocl:! räkenskap för östra och Uppvidinge härader Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet) (Smålands handlingar 1544:7:1-2). Mikrofilm 82. (Negativ) Steffen, Gustaf Fredrik ( ). Se Klemming, Gustaf Edvard. Stiernhielm, Georg ( ). Se Stockholm, Antikvitets- arkivet. [Stockholm, Antikvitetsarkivet J Samlingar till svensk fornhistoria. Carl Reinhold Berch ( ), Förteckning öfver Antiquitets Archivi handskrifter samt anteckningar och avskrifter av Martirrus Laurentii Aschaneus (ca ), Johannes Thomre Bureus ( ), Johan Hadorph ( ), Johan Peringskiöld ( ), Johan Fredrik Peringskiöld ( ), Jonas Haquini Rhezelius (Johan Håkansson Reese) (? -1666) och Georg Stiernhielm ( ). Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Fornkunskap. F-samlingen). Mikrofilm 2: [Stockholm, Drottningholms teatermuseum.] Michal, Emil( ), Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren Orig. i Stockholm, Drottningholms teatermuseum. Mikrofilm 165. (Negativ) Stockholm, Kammararkivet. Se Stockholm, Riksarkivet. [Stockholm, Krigsarkivet.] Förteckning över Mannerfeltska släktarkivet. (Omfattar även von Schwartzenhoffska, Björnbergska 69

12 Förteckning över arkivfilmer och Granfeldtska (från Dal) släktarkiven.) Orig. i Stockholm, Krigsarkivet. Mikrofilm 180. (Negativ) Stockholm, Kungl. biblioteket. Fornkunskap. F-samlingen. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet [Stockholm, Nordiska museet.] Viktor Rydbergs ( ) bibliotek. Förteckning öfver den enligt gåfvobrev af den 26 september 1902 till Nordiska Museet öfverlämnade boksamling. Orig. i Stockholm, Nordiska museet. Mikrofilm 161. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Förteckning över Diplomatica Danica. Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 73. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Medeltidscodices. Serie A-D. Orig i Stockholm, Riksarkivet (A 1-23; B 5-7, 9, 11, ; C l- 55; D 1-15 m. fl.). Mikromm 8:1-7. Strindberg, August ( ). Se Schlittgen, Hermann. Ström, Carl Christian ( ). Carl Christian Ströms papper, huvudsakligen rörande svenska ostindiska kompaniet och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 25:1-2. (Negativ) Svenska ostindiska kompaniet. Se Ekeberg, Carl Gustaf; Ström, Carl Christian, och Tham, Christian. Säve, Carl ( ). Anteckningar, ordlistor och samlingar rörande gotländska dialekter, Hälsingemålet och Dalmålet. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R ). Mikrofilm 12:1-3. Säve, Per Arvid ( ), Gotländska samlingar 1-6. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R 623:1-6). Mikrofilm 14:1--8. Söderberg, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Söderberg från Tom Söderberg (f. 1900) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 70. (Negativ) Söderberg, Hjalmar ( ). Se även Keyser, Alban. Söderberg, Tom (f. 1900). Se Söderberg, Hjalmar. Söderblom, Nathan ( ). Brev till Nathan Söderblom från Vitalis Norström ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Söderblom, Nathan ( ). Se även Norström, Vitalis. Tallinn. Se Reval. Tham, Christian ( ). Christian Thams på öijared papper. Handlingar rörande Svenska ostindiska kompaniet och öijared Orig. i Göteborg, Landsarkivet (A 406). Mikrofilm 21:1-13. (Negativ) 70

13 Göteborgs universitetsbibliotek Toreson, Anders (ca ). Anders Toresons, tunnbmoall;:) ~ti Wästerwijk, Ostindiska Resa ifrån åhr 1674 till åhr Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 359 A). Mikrofilm 13:8. Universitetsbibliotekets i Uppsala ämneskatalog över referensbiblioteket. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Upplandslagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag respektive Ragvald Ingemundsson. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latini etc. C I-IV, C 1-933). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 16:1. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över Nordinska samlingen. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 65: 1-6. (Negativ) r [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Lewenhaupt, Eugene ( ). Katalog öfver Westins handskriftssamling. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 111. (Negativ) [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latiiti etc.). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (Ett urval av codices C samt codices E ). Mikrofilm 15:1-21, 23-42, (vilket motsvarar AB Rekolid/Cefabs nr 1-21, 23-42, , l ö - 38 ö). [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Referensbibliotekets ämneskatalog. Orig i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 189:1-2. (16 mm. Negativ) Utdrag av Göteborgs och Bohus läns församlip.gars födelse-, vigsel- och dödböcker Orig. i Stockholm, Statistiska centralbyrån. Mikrofibn 305:1-48. (Negativ) Utskottsprotokoll. Se Sekreta utskottets protokoll. Vallerius, Göran ( ), Itinerarium eller dagbok öfver min utländska resa Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 373). Mikrofilm 13:9. Westins handskriftssamling. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Vira bruks vapenleveranser till kronan Orig. i Stockholm, Krigsarkivet (tidigare Uppsala, Universitetsbiblioteket med dess signum S 146 k). Mikrofibn 18. (Negativ) [Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län).] Brev till skilda personer från konung Gustaf III ( ) och odat. (original) samt och 71

14 Förteckning över arkivfilmer odat. (avskrift). Orig. och avskrift i privat ägo. Mikrofilm 24. (Negativ) Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län). Se även Beijer, Joachim Christian; Dahlberg, Eric; Ekeblad, Claes d. y.; Ekeblad, Claes Julius; Hessenstein, Fredrik Vilhelm von, och Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel. Västergötlands handlingar Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet). Mikrofilm 284:1-91. (Negativ) Delvis deposition. rväxjö, Stifts- och landsbiblioteket.] Collin, Andreas Haraldus ( ), Catalogue på Kongl. Gymnasii Bibliotequets i Wexiö handskrifter (Catalogus manuscriptorum in Bibliotheca Regii Gymnasii Vexionensis) Orig. i Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 166. Zetterquist, Carl Gustaf ( ). Se Lillja, Johan Wilhelm. Åkermark, Alma (1853'-1933). Se Brandes, Georg. Ährling, Ewald ( ). Se Linne, Carl von. öijared. Gods i Stora Lundby socken i Västergötland (Älvsborgs län). Se Tham, Christian. östgötalagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag. Ola Christensson 72

15 Översikter och granskningar Teaterarkiven 1773 är ett märkesår i svensk teaterhistoria såtillvida att vi från denna tidpunkt får en fast teaterscen av tveklöst institutionell och offentlig karaktär, Gustav III:s nationella operascen Kungliga teatern. Vid sidan av tillfälliga hovspektakel förekom givetvis även före 1770-talet offentliga professionella teaterframföranden, dock knappast i fullgånget institutionaliserad form, även om man här kommer in på definitionsfrågor. Mer eller mindre atphuterande inhemska och utländska - särskilt franska, holländska och tyska - teatersällskap kunde spela i den s k lejonkulan i gamla slottet och från 1697 i bollhuset vid slottsbacken. Kungliga svenska skådeplatsen i bollhuset och skådespelaren Petter stenborgs teaterverksamhet under frihetstidens sista decennier kan dock ses som exempel på svenska försök av en viss varaktighet tillkom också Kungliga dramatiska teatern, varefter man alltså har att räkna med två kungliga teatrar, även om de var tvingade att bo under samma tak. Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs första fasta teaterscen, den s k Sillgateteatern, tillkom strax efter Kungliga teatern eller I Stockholm upprätthölls ett faktiskt monopol för de kungliga teatrarna, som bröts först av den kände oppositionspolitikern Anders Lindeberg med den kortlivade Nya teatern. Därefter uppväxte gradvis ett stort antal enskilda teatrar parallellt med att de ambulerande teatersällskapen i landsorten fortlevde. stadsteatrarna med kommunalt intressentskap började tillkomma först under mellankrigstiden. Den lösare organiserade teatergruppens återkomst i större skala är i sin tur att betrakta som en sextiotalsföreteelse liksom nyskapade distributionsformer som Riksteatern. Sveriges radio har också börjat fylla en allt viktigare teaterdistribuerande funktion. Det är mot denna bakgrund av en åtminstone före 1920-talet rapsodisk och splittrad institutionsteater, som man har att se de båda nationalscenernas helt dominerande betydelse som fonder för i varje fall det otryckta äldre, teatermaterialet Var och en som sökt efter historiskt källmaterial i någon form torde ha insett betydelsen av en organisatorisk fasthet och kontinuitet hos 73

16 6versikter och granskningar objektet. Detta sägs ur ren dokumentationssynpunkt - utifrån konstnärliga aspekter kan givetvis hävdas andra värderingar. När teaterhistorikern professor Agne Beijer i början på talet "återupptäckte" och framför allt återuppväckte Adelcrantz' slottsteater på Drottningholm, som - ur antikvarisk synpunkt lyckligtvis - varit nästan helt ur bruk sedan bakslaget efter Gustav III:s död, tillkom samtidigt ett svenskt centralt teatermuseum. Det insamlingsarbete av teaterhistorisk dokumentation i alla dess former, som sedan dess pågått inom Drottningholms teatermuseum, har omfattat bildmaterial som grafik, handteckningar och fotografier, tryck som affischer, program och klipp samt t ex scenmodeller och pjästexter. Dessutom förfogar museet över ett omfattande bibliotek. Intresset har numera vidgats även tillljudoch videobandet. Drottningholms teatermuseums starka och självständiga ställning inom den teatervetenskapliga forskningen måste också förstås utifrån den nära koppling mellan museet och teaterhistoriska institutionen i Stockholm, som rått sedan Agne Beijers tid. Museet, som är ensamt med riksambition, blev 1945 en statlig stiftelse och kunde 1970 flytta in i det då färdigställda Filmhuset i Stockholm. Teaterhistoriska museet i Göteborg tillkom 1949 på enskilt initiativ men inskränker sin verksamhet till Göteborgsområdet. Numera teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm är också ensam i sitt slag, låt vara att angränsande drama- och musikforskning bedrivs i Lund och Göteborg respektive Uppsala. Andra museer med intresse för teaterverksamhet är Dansmuseet och Musikhistoriska museet, båda i Stockholm. Redan på 1940-talet började Drottningholms teatermuseum som deposition ta emot Operans äldre arkiv, där vissa serier av korrespondens och liggare går tillbaka till 1773 medan merparten tar vid under 1800-talets första decennier. Även från Dramaten har senare avlämnats smärre bestånd. Sammanlagt ligger depositionerna mellan 300 och 400 hyllmeter, vilka numera inryms i ett modernt tätpackningsarkiv i Filmhuset Att från de upphörda enskilda teatrarna skulle föreligga annat än fragmentariskt bevarat otryckt material - vilket kan påträffas i en rad olika institutioner - hade inte varit att vänta. Mutatis mutandis framstår det som mer överraskande att Operans och Dramatens arkiv trots den tidvis ytterst svaga statliga kontrollen ändå har en anmärkningsvärd bredd och fullständighet. Fragment ur Operans arkiv har dock tidigare via enskilda händer hamnat i Musikhistoriska museet och Kungliga biblioteket. 74

17 ö versikter och granskningar En inventering av bevarade teaterarkivalier ger ett splittrat intryck men visar samtidigt klara tendenser till ett mer systematiskt utnyttjande. av arkivinstitutionernas tjänster. Inte minst gäller detta teatrar och teaterorganisationer med statlig eller kommunal anknytning, där initiativ från arkivbildarna själva inte saknats eller incitamentet legat i en organisatorisk förändring. Riksteatern, Stora teatern i Göteborg, Operan och Dramaten är aktuella exempel på detta. På samtliga stadsteaterorter finns dessutom numera kommunala arkivinstitutioner med antingen egen kvalificerad personal eller regelmässig tillgång till konsulthjälp. Från de helt enskilda teatrarnas sida synes ihtresset för arkivkontakter tills vidare vara svagare. Under 1972 och våren 1973 bedrevs i riksarkivet ett utredningsarbete om teatrarnas arkivfrågor. vars resultat avlämnades till utbildningsdepartementet i juni Utredningens frågeställningar och de konkreta förslagen presenterades mycket kortfattat i Nordisk Arkivnyt 1973:2. Bakgrund och slutsatser skall emellertid här redovisas något utförligare med koncentration till arkivaspekterna. A v naturliga skäl tangerades också biblioteksoch museisektorerna. De omedelbara initiativen härrör från Svensk teaterunion ansökte då om statsbidrag för upprättandet av ett centralt teaterarkiv. Ungefär samtidigt ingav Kungliga biblioteket och statskontoret ett gemensamt utredningsförslag till Kungl Maj:t rörande den teater- och filmvetenskapliga biblioteksverksamheten i. Stockholm. Detta skulle innebära bildandet av en riksomfattande dokumentationsenhet i Filmhuset, personellt och administrativt knuten till Kungliga biblioteket samt öppen även för permanenta depositioner av teaterarkiv. Kungliga bibliotekets förslag utmynnade emellertid enbart i ett samarbetsorgan, sannolikt huvudsakligen som en följd av att Drottningholms teatermuseum känt sin självständiga existens hotad genom en organisatorisk överflyttning av den tyngsta delen av sin verksamhet. Däremot ställde sig museet, i likhet med utredningen, mte främmande för tanken att ta emot ordnade och förtecknade teaterarkiv som permanenta depositioner från arkivinstitutioner. Riksarkivet framhöll emellertid i sina båda remissyttranden 1969 att frånvaron av såväl arkivutbildad personal som avgörande praktiska fördelar talade mot depositionstanken. Samtidigt avstyrktes av ekonomiska skäl tillskapandet av en fristående och till omfattningen mycket begränsad arkivinstitution. I december 1971 fick riksarkivet uppdraget a_tt utreda teatrarnas arkivfråga efter samråd med ett antal intressentorgan inom 75

18 översikter och granskningar teaterområdet - det statliga teater- och musikrådet, teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm, Kungliga biblioteket, Drottningholms teatermuseum. Dansmuseet, Svensk teaterunion, Teatrarnas riksförbund och Svenska kommunförbundet. Ett senare tilläggsdirektiv kom att föra in även Sveriges dramatikerförbund. Direktivens väsentliga inskränkning låg i att ansvaret för de statliga och statsunderstödda teatrarnas arkivvård principiellt borde ligga på det statliga arkivväsendet, vilket uteslöt alternativet med en ny institution. Detta var sålunda i linje med riksarkivets tidigare uppfattning, som fått stöd också av teater- och musikrådet En grundläggande fråga bedömdes inledningsvis vara arkivproblemets kvantitativa storleksordning, då ställningstaganden från teaterorganisations- och museihåll uppenbarligen grundats på de hittills institutionellt förvarade teaterarkivaliernas trots allt gripbara omfattning. Vidare ansågs information om arten av teatrarnas nuvarande arkivvård liksom befintliga kontakter med arkivinstitutioner och museer vara en nödvändig förutsättning för arbetet. Därför besöktes under 1972 ett flertal teatrar och museer. Samtidigt distribuerades två enkäter, den ena till ett stort antal teatrar, den andra till arkivinstitutioner. Utifrån denna inledande insamling av information tog arbetet i första hand sikte på att lägga förslag på i direktiven uttryckligt angivna punkter - huvudmannaskapsfrågan, gränsdragningen för arkivväsendets uppgifter samt uppkommande samordningsfrågor. Därtill togs på ett tidigt stadium upp olika möjligheter att utforma ett stöd. Utgångspunkterna var då i mycket korta drag följande. Praktiskt taget samtliga teatrar av mer permanent karaktär har f n bolags-, stiftelse- eller föreningsform. Detta gäller även de båda kungliga teatrarna, som formellt är aktiebolag. Att teatrarna genomgående vore att betrakta som enskilda arkivbildare, framhölls också 1969 av riksarkivet. Att t ex Operan, Dramaten och Riksteatern mottar driftsanslag direkt över statsbudgeten, har styrelser som helt eller delvis är utsedda av Kungl Maj:t och även i övrigt är bundna av statliga bestämmelser saknar därvid betydelse liksom även intressentskapens fördelning. Också de kommunala stadsteatrarna liksom ett antal fria teatergrupperingar åtnjuter betydande statsbidrag. stadgade kontakter mellan teatrarna och på olika sätt teaterdokumenterande institutioner har knappast - intill de allra sista åren - förekommit annat än mellan Operan och Drottningholms teatermuseum. Vad gäller de båda kungliga teatrarna har på senare år även riksarkivet kommit in i bilden. På stadsteatersidan 76

19 översikter och granskningar kunde förmärkas mer eller mindre framskridna försök till kontakter med stadsarkiven. Vid besöken på teatrarna lades stor vikt vid att klarlägga vad teatrarna själva uppfattade som sin naturliga förbindelse, en nog så viktig sak på de lokala och regionala planen. Arkivbegreppet är ofta svårt att avgränsa i fall, där verksamheten avsätter en så varierad form av dokumentation som på teatrarna. I den mån dessa själva gjort prioriteringar har tveklöst "pjäsarkivet" - d v s samlingen av pjästexter - satts i första rummet, darefter samlingar av informationskaraktär som affischer, klipp och fotografier och först i sista hand det administrativa arkivet. I teatrarnas arbetssituation måste naturligen underlaget för den konstnärliga liksom informativa verksamheten te sig helt centralt och i störst behov av ordentlig förvaring och registrering. Samtidigt förelåg 1972 inte i något fall hos de besökta teatrarna en i alla väsentliga avseenden godtagbar central arkivlokal, även om de då etablerade kontakterna möjligen därefter utövat en allmän påverkan i positiv riktning. I normalfallet åvilar arkivansvaret, eller snarare förvaringsansvaret, respektive funktioner, sålun.da för bildmaterial och klipp informations- eller pressavdelning, för pjäsarkivet inspicient eller bibliotekarie, för administrativa.arkivalier kamrer eller ekonomichef. Förvaringen blir av dessa skäl, liksom lokalbrist i allmänhet, splittrad och re- lativt slumpartad utan önskvärd kontinuitet. Det kan slutligen nämnas att hyllmeter befintliga administrativa arkivalier - varav ca 75 proc ute på teatrarna - betraktats som en realistisk bruttosiffra. I de slutligt utformade utredningsförslagen.ingår såväl allmänna rekommendationer som direkta förslag till åtgärder. I gränsdragningsfrågan har utredningen lämnat eii rekommendation till uppdelning av teatermaterial mellan arkiv och museer. Riksarkivet ansåg sig därvid ha anledning att definiera begreppet arkivinstitutioner som institutioner inom det statliga arkivväsendet samt kommunala och andra institutioner av fristående karaktär, vilka har till huvuduppgift att vårda arkivalier samt ge råd och anvisningar i arkivfrågor. Denna rekommendation, som givetvis måste tillämpas i form av överenskommelser från fall till fall, har givits formen av en exemplifiering av vad riksarkivet anser kunna komma ifråga för förvaring i teatermuseum eller motsvarande institution. Tryck Affischer, program. Om möjligt bör en arkivserie föras till arkivet. Pressklipp rörande teaterverksamhet i allmänhet. 77

20 översikter och granskningar Manuskript Otryckta pjästexter och rollhäften, libretton, musikalier. Vad gäller pjästexter torde också vetenskapliga bibliotek kunna komma ifråga. Bildmaterial- Handteckningar (t ex dekor- och dräktskisser, porträtt), grafik, fotografiska avbildningar (t ex scenbilder, porträtt, teaterlokaler och publik), spelfilm, videoband, tekniska ritningar som avser enskild uppsättning. Ljudmaterial Ljudband (t ex föreställningar, intervjuer, effekter), grammofonskivor. Reservation görs för DAK:s ställningstaganden i de tekniska förvaringsfrågorna. Fördelningen i efterhand av befintliga bestånd hänger delvis ihop med vad som kan dokumenteras löpande. Riksarkivet föreslår här att till mottagande av statsbidrag för teaterverksamhet knyts skyldigheten att insända ett exemplar av massreproducerat material i form av program, affischer, verksamhetsberättelser, pjästexter och fotografiska avbildningar till Drottningholms teatermuseum och i förekommande fall även till Dansmuseet Någon reproduktionsverksamhet utöver den redan existerande förutsätts sålunda inte. En motsvarande skyldighet föreslås åläggas mottagare av det statliga s k dramatikerstödet med ett exemplar av det framställda manuskriptet. Material av denna typ insänds sedan tidigare till teatermuseet och några lokala museer av vissa teatrar, men det är ändå uppenbart att ett obligatorium kan ge ökad fasthet åt dessa rutiner liksom det givetvis lägger en ökad börda på teatermuseet Utredningen överlåter åt museet att självt bedöma frågan om behövliga resursförstärkningar men anser sig böra redovisa denna indirekta ekonomiska konsekvens av att Drottningholms teatermuseums roll som central dokumentationsenhet även för den löpande teaterverksamheten förstärks. På det lokala planet fungerar. såvitt kan bedömas, de mer informella kontakterna tillfredsställande. Utredningen har överhuvud betraktat det som en praktisk fördel att så långt som möjligt kunna skilja den långsiktiga förvaringen av originalmaterialet från det omedelbara dokumentationsbehovet utanför teatrarna. Vad gäller samordningsfrdgan har riksarkivet helt inskränkt sig till rekommendationer. Särskilt från Drottningholms teatermuseums sida har hävdats ett intresse av permanenta depositioner av arkivalier. medan man samtidigt pekat på värdet av att riksarkivet får en ökad tillsyn över arkivbildarna. I utredningen har riksarkivet på samma sätt som 1969 principiellt avvisat tanken. Sam- 78

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920

Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 Brevens bruksarkiv 1766---:-1920 A v Fil. kand. Brittmarie Lundh l. Inledning Underlaget för denna uppsats om Brevens bruks arkiv utgöres dels av själva ordnings- och förteckningsarbetet, dels av en uppsats

Läs mer

6 Nationella bevarandefrågor

6 Nationella bevarandefrågor 6 Nationella bevarandefrågor 6.1 Bakgrund och direktiv Bevarandefrågor handlar inte bara om vad man ska göra med gamla böcker utan även om förebyggande bevarandeinsatser när det gäller olika sorters material

Läs mer

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län)

Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) Godsarkiv på Axelvold (Kågeröds kommun, Malmöhus län) av arkivarie Anna Christina Meurling Sommaren 1967 avled godsägare Johan Berg von Linde på Dufeke (Malmöhus län). Det bibliotek och de arkivalier som

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... ""'... w!... 'l..

RKIV FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET -.. ... '... w!... 'l.. ... ~.... RKIV OCH.. SAMHALLE -.. 'l.. ""'.......... w!.... FORS~NING. SVENSKA._ ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1994:1 Arkiv samhälle och forskning SVENSKA ARKIVSAMFUNDET ARKIV, SAMHÄLLE

Läs mer

Ta fram arkivens forskningspotential!

Ta fram arkivens forskningspotential! Ta fram arkivens forskningspotential! RUNE HEDMAN- BO HAMMARLUND Arkivens värde Det lär inte ha undgått någon att mycket stora arkivbestånd förvaras i arkivdepåer runt om i landet. Bara i Riksarkivet och

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE ' OCH FORSKNING 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 Svenska Arkivsamfundets skriftserie 32 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING 1989 STOCKHOLM 1989 ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING utges med stöd

Läs mer

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare

De nordiska privatarkiven och deras förvaltare De nordiska privatarkiven och deras förvaltare En jämförande undersökning av arbetet med privatarkivfrågorna vid de nordiska arkivverkens institutioner utförd på uppdrag av de nordiska riksarkivarierna

Läs mer

Riksarkivets LEXIT-konferens

Riksarkivets LEXIT-konferens Riksarkivets LEXIT-konferens I juni 1994 tog den dåvarande regeringen initiativ till en översyn av den offentliga förvaltningens användning av ny informationsteknologi (IT). Syftet var att skapa en öppen

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

13 Förvaring av räkenskapsinformation

13 Förvaring av räkenskapsinformation 13 Förvaring av räkenskapsinformation 13.1 Informationssäkerhet 13.1.1 Varaktig och lätt åtkomlig räkenskapsinformation Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser om att bokföringsinformation skall vara

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING - S'l!erwl&a A.rldt~anmfundela Slerlftaerle nr 6 - ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1961 - Svenska Arkivsamfundets Skriftserle nr 6 - ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1961 Patronpapperet-ett

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE

ARKIVÖVERSIKT ANDERS PERLINGE ARKIVÖVERSIKT STIFTELSEN FÖR EKONOMISK HISTORISK FORSKNING INOM BANK OCH FÖRETAGANDE OCH ARKIVEN VID STOCKHOLMS ENSKILDA BANK, 1856-1971 ANDERS PERLINGE Stockholms Enskilda Banks historiska arkiv utgör

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Claes Beyer. Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning

Claes Beyer. Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Claes Beyer Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Gott skick vid nationell och internationell företagsstyrning Av advokat Claes Beyer, Sverige Författaren avgränsar ämnet tillfrågan

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

ARKIV OCH OMORGANISATION

ARKIV OCH OMORGANISATION ARKIV OCH OMORGANISATION Rapport från Stockholms stads omorganisation 1997 Småskrifter utgivna av Stockholms stadsarkiv nr 5 Stockholm 1998 Omslag. Interiör från arkivmagasin i stadsarkivets lokaler i

Läs mer

GYMNASIE- INSPEKTORER MINNS

GYMNASIE- INSPEKTORER MINNS ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSlllSTORIA GYMNASIE- INSPEKTORER MINNS FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA Uppsala Universitetsbibliotek läsenhusbiblioteket GYMNASIEINSPEKTÖRER MINNS J ÅRSBÖCKER

Läs mer

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet

Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se. Till statsrådet Till statsrådet Regeringskansliet uppdrog den 19 februari 2009 åt Sören Öman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, att utreda frågan om skyldighet att till myndighet

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 5 1971 G BLOM Centralstyrning och närdemokrati Årsberättelse i organisation och förvaltning 1971 Inledning Enligt önskemål från KOMS har årsberättelsen koncentrerats till

Läs mer

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen

Redovisning vid universitet och högskolor. Rapport till regeringen Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Högskoleverket och Riksrevisionsverket 1996 1 Redovisning vid universitet och högskolor Rapport till regeringen Producerad av Högskoleverket

Läs mer

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar

Informationsutbyte kräver bra förutsättningar 2006:7 Informationsutbyte kräver bra förutsättningar En utvärdering av informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan MISSIV DATUM DIARIENR 2006-06-19 2005/242-5

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer