Förteckning över arkivfilmer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över arkivfilmer"

Transkript

1 Förteckning över arkivfilmer Götebot-gs universitetsbibliotek. Mikrofilinade handskrifter i.andra bibliotek och arkiv samt i privat ägo. Förteckningen redovisar ett urval av Göteborgs universitetsbiblioteks samling av mikrofilmade arkiv(alier) och handskrifter. Utelämnade äro mikrofilmer av arkiv(alier) och handskrifter. vilka förvaras i original i Göteborgs universitetsbibliotek. ett par mikrofilmer av handskrifter, vilkas proveniens är okänd, samt en förseglad mikrofilm. 1 Förteckningen är uppställd på följande sätt. Arkiv(alier). handskrifter och samlingar äro i regel förtecknade under arkivbildarens, handskriftens eller samlingens namn. Brevväxling mellan namngivna personer återfinnes alltså under brevmottagarens namn. Från brevskrivarens namn korshånvisas till brevmottagaren. Undantagna från denna huvudregel äro ett par äldre samlingar (t.ex. det svenska riksarkivets samling av svenska medeltidscodices) och en samling brev av konung Gustaf III ( ) i original och avskrift, vilken förvaras i privat ägo. Dessa ha förtecknats under den institution (motsvarande). som förvarar samlingen ifråga. Förteckningar och kataloger över hela bestånd eller delar därav äro också antecknade under respektive institution. Dessa undantag från huvudregeln skola emellertid icke vålla några besvär, eftersom korshänvisningar gjorts i samtliga dessa fall. Ä ven eljest ha korshänvisningar gjorts, och därvid har viss hänsyn tagits till de beteckningar, som använts i de tidigare tryckta förteckningarna över Kungl. bibliotekets samt Lunds och Uppsala universitetsbiblioteks mikrofilmsamlingar. 2 När annat icke uppges, består mikrofilmen av positiv 35 roms l Vad beträffar mikrofilmer av utländska avhandlingar, vilka endast föreligga i maskinskrift, har själva mikrofilmningen ansetts motsvara mångfaldigande genom tryckning. Dessa mikrofilmer ha därför utelämnats i denna framställning. 2 Arkiv, samhälle och forskning. Svenska arkivsamfundets skriftserie 12, Stockholm 1970, s ; 14, Stockholm 1972, s. 6Q-...<.-69; 15, Stockholm s

2 Göteborgs universitetsbibliotek rullfilm. Antalet mikrofilmrullar eller askar med microfiches framgår av mikrofilmens signum. Sådana signa som Mikrofilm 23 och Mikrofilm 238:1 betyda, att arkivalierna, handskriften eller samlingen rymmas i en enda mikrofilmrulle. Sådana signa som Mikrofilm 9:1-37 och Microfiche 4:1-13 upplysa, att de mikrofilmade handlingarna äro fördelade på 37 rullar respektive 13 askar.. Uppgifterna om var originalen till de mikrofilmade handlingarna förvaras och originalens signa avse förhållandena vid mikrofilmningen. Slutligen har i varje särskilt fall anmärkts, om mikrofilmen icke tillhör Göteborgs universitetsbibliotek utan endast deponerats där. Abrahamsdotter, Catharina (1674-_1748). Se Arwedsonska släkten. Almquist, Carl Jonas Love ( ). Murnis. Oretuscherad handskrift. Renskrift av obekant hand. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 251 k 1). Mikrofilm 13:7. Andersson, Dan ( ). Se Rosen, Emil. Antikvitetsarkivet Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Antikvitetskollegium. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Arfwedson, Carl David ( ). Carl David Arfwedsons papper. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:2--3. Arfwedson, Elias ( ). Ungdomsöfning Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Arfwedson, John Edvard ( ). John Edvard Arfwedsons papper, huvudsakligen rörande mynt samt handlingar rörande firma Arfwedson, Sutthoff & Co. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:3. Arfwedson, Sutthoff & Co. Se Arfwedson, John Edvard. Arfwedsonska släkten. Abraham Perssons ( ) släktbok, vilken genom Catharina (Karin) Abrahamsdotters ( ) giftermål 1696 med Anders Arfwedson (? -1706) övergått i Arfwedsonska släktens ägo och fortsatts av dess medlemmar. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 314:1. Aschaneus, Martinlis Laurentii (ca ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Attman, Artur (f. 1910). Se Ryska dokument. Beijer, Joachim Christian von ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg ( ) och Joachi!ll Christian von Beijer. Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:

3 Förteckning över arkivfilmer Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 22:1-2, den s. k. Björlingssonska handskriften). Mikrofilm 4:1-2. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Fredmans epistlar. Första tomen och andra delen. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 25:1-2, den s. k. Duwallska handskriften). Mikrofilm 5:1-3. (Negativ) Bellman, Carl Michael ( ). Samling af Bellmans Poesier. Första bandet. Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Vf 12, den s. k. Bergströmska handskriften). Mikrofilm 3. (Negativ) Berch, Carl Reinhold ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Berg, Georg Wilhelm ( ). Memoarer. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 247. (Negativ) Bielke, Fredrika Eleonora, f. von Diiben ( ). Se Bielke, Nils Adam. Bielke, Nils Adam ( ). Brev till Nils Adam Bielke och hans hustru Fredrika Eleonora Bielke, f. von Diiben ( ) och odat., huvudsakligen från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ). Orig. i privat ägo (Kristineholms gods). Mikrofi.hn 1:1-3. (Negativ) Björkman, Arvid ( ). Brev till Arvid Björkman från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Björnbergska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Boivie, Victor ( ). Brev till Victor Boivie från Birger Sjöberg (1885 :_1929) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Bonnier, Albert ( ). Brev till Albert Bonnier från Sven Adolf Hedlund ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo (AB Albert Bonniers förlag). Mikrofilm 190:1-2. (Negativ) Braad, Christopher Henric ( ). Berättelse om resan med skeppet Hoppet,... från Götheborg till Canton i China, till Skeppsjournal under samma resa. Renskrift. - Annotationer på de Curieusiteter jag sedt och funnit u t i Canton i China... år samt Resebeskrifning ifrån Sverige till Chinesiska staden Canton. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9. 61

4 Göteborgs universitetsbibliotek Brandes, Georg ( ). Br,ev till Georg Brandes från Alma Breinholm-Akermark ( ) , Orig. -i Köpenhamn, Det Kongelige Bibliotek. Mikrofihn 271. (Negativ) Breinholm-Akermark, Alma ( ). Se Brandes, Geo~g. Burens, Johannes Thomre ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet. Buschenfeldt, Samuel ( ). Berättelse till Bergscollegium om en resa till Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike åren Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 366). Mikrofilm 13:8. Carlgren, Wilhelm (f. 1922). Se Ryska dokument. Celsius, Olof d. ä. ( ). Dagbok under en resa genom Danmark, Tyskland, Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 368). Mikrofilm 13:9. Christineholm. Se Kristineholm. Collected Estonian church books. Se Helsingfors, Riddarhuse~. Collin, Andreas Haraldus ( ). Se Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Conrad, Michael Georg ( ). Brev till Michael Georg Conrad från Gustaf af Geijerstam ( ) 1901, , 1907 och odat. Orig. i Miinchen, Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) Dahlberg, Eric ( ). Allmänna och enskilda handlingar rörande Eric Dahlberg och hans måg Joachim Christian von Beijer ( ). Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofihn 188:6-7. Dardel, Fritz von ( ). Fyra skissböcker. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 238:1. Diplomatica Danica. Se Stockholm, Riksarkivet. biiben, Fredrika Eleonora von ( ). Se Bielke, Fredrika Eleonora. Ekeberg, Carl Gustaf ( ). Dagebok under resan till och ifrån Canton uti China åhren med skeppet Götha Leyon... Orig. i Stockholm, Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. Mikrofilm 100. (Negativ) Ekeblad, Claes d. y. ( ). Avskrifter av brev till Claes Ekeblad från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ) Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofibn 24. (Negativ) 62

5 Förteckning över arkivfilmer Ekeblad, Claes Julius ( ). Avskrifter av brev till Claes Julius Ekeblad från konung Gustaf III ( ) , spridda år. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 24. (Negativ) Ekelöf, Gunnar ( ). Se Hjorthen, Gunnar. Erdman, Nikolaj (f. 1902), Mandat [Fullmakten]. Orig. (på ryska) i New York, New York public library. Mikrofilm 273. Deposition. Estniska kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Finska runan. Se Lillja, Johan Wilhelm. Gahm Persson, Sigfrid Lorens ( ). S. L. Gahms biografiska samlingar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:1-7. Geijer, Erik Gustaf ( ). Egenhändig anteckningsbok från resa i Tyskland Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 415 k). Mikrofilm 13:10. Geijerstam, Gustaf af ( ). Se Conrad, Michael Georg. Granfeldtska (från Dal) släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Grill, Anna Johanna ( ). Dagboksanteckningar under resan till England år Resan till England år Renskrift. - Bilagor till renskriften. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 183:1-3. (Negativ) Gustavianska samlingen. De av konung Gustaf III ( ) genom testamente skänkta handlingarna Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F ). Mikrofilm 9:1-37. Gustaf III( ), konung av Sverige. Se Bielke, Nils Adam. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Ekeblad, Claes d. y., och Ekeblad, Claes Julius. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Gustavianska samlingen. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Hessenstein, Fredrik Vilhelm von. Gustaf III ( ), konung av Sverige. Se Värnberg. Gyldenstolpe, Edvard ( ). Resa genom Frankrike och Italien Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 369). Mikrofilm 13:9. Göteborgs och Bohus län. Se Kyrkoarkivalier för Göteborgs och Bohus län respektive Ut.drag ur Göteborgs och Bohus läns församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. 63

6 Göteborgs universitetsbibliotek Hadorph, Johan ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Hamilton, Henning ( ). Brev till Henning Hamilton från Ludvig Manderström ( ) 1858, Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F 860 i-l) Mikrofilm 10:1-2. Hamilton,.Henning ( ). Se även Manderström,. Ludvig. Hardy, Thomas ( ). Manuskript till romanerna Under the Greenwood Tree, The Mayor of easterbridge och The Woodlanders. Orig. i Dorchester, Darset County Museum. Mikrofilm 312:1-3. Hedlund, Sven Adolf ( ). Se Bonnier, Albert. [Helsingfors, Riddarhuset.] Avskrifter av och utdrag ur kyrkoböcker från Narva och Reval (1900). Orig. i Helsingfors, Riddarhuset. Mikrofilm 61:1-3. (Negativ) [Helsingfors. Universitetsbiblioteket.] Katalog Slavjanskqgo otdela Universitetskoj biblioteki v Chel'sinki. [Slaviska avdelningen. vid universitetsbiblioteket i Helsingfors. Gamla och nya ryska katalogen.] Orig. (på ryska) i Helsingfors, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 62:1-18. (16 mm. Negativ) Hertig Karls registratur Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 6:1--4. Hessenstein, Fredrik Vilhelm von ( ). Avskrifter av brev till Fredrik Vilhelm von Hessenstein från kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III ( ) och odat. Avskrift i privat ägo (Värnbergs gods).. Mikrofilm 24. (Negativ) Hjorthen, Gunnar (f. 1913). Brev till Gunnar Hjorthen från Gunnar Ekelöf ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 243. (Negativ). Hjärne, Urban ( ). Diarium på resan till Mansfe1dska bergverken Renskrift. Orig. i Uppsala, UniversitetSbiblioteket (X 364). Mikrofilm 13:8. Holberg, Ludvig ( ). Artaxerxes. Ein Heroisches Schauspiel in drey Randiungen geschriben von dem Baron Ludwig von Holberg. - Die betrogene Betrtiger. Ein Lust Spill von 3 Auffztigen. Aus dem Dänischen des Freyherren v: Holbergs tibersezt von I W Weiskern Orig. i Wien, österreichische Nationalbibliothek (Cod. ms. Vindt>bon :1-2). Mikrofilm 79. (Negativ) Holländska ostindiska kompaniet. Se Toreson, Anders. Holm, Korfitz ( ). Brev till Korfitz Holm från Selma Lagerlöf ( ) 1912, Orig. i Mtinchen, 64

7 Förteckning över arkivfilmer Stadtbiliothek (Bundesrepublik Deutschland). (Mikrofilm 77. (Negativ) Hoyningen Huene, Woldemar ( ), Ausziige aus den Kirchenbiichern des Estländischen Konsistorialbezirks bis zum J ahre Se Helsingfors, Riddarhuset. Hiilphers, Abraham Abrahamsson ( ). Hiilphers genealogiska samlingar 1-9. Orig. i Västerås, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 20:1-4. Hiinemöder, August ( ), Strödda anteckningar under en resa genom Sverige och Norrige sommaren Orig. i privat ägo. Mikrofilm 176.:(Negativ) Håkansson, Johan (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Iller, Jacob (stadsskrivare i Mariestad 1597). Se Konung Kristofers landslag. Johansson, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Johansson från Birger Sjöberg ( ) Orig. i privat ägo. Mikrofilm 201. (Negativ) Karl IX ( ), konung av Sverige. Se Hertig Karls registratur. Keyser, Alban ( ). Brev till Alban Keyser från Hjalmar Söderberg ( ) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 168. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Lars Månsson ( ) i Tranemåla Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket. Mikrofilm 256. (Negativ) Klemming, Gustaf Edvard ( ). Brev till Gustaf Klemming från Gustaf Steffen ( ) Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Ep K. 3:11). Mikrofilm 19. (Negativ) Konung Kristofers ( ) landslag. Med östgötalagens och Upplandslagens kyrkobalkar. Skriven av Jacob Iller eller någon av hans skola. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 282. (Negativ) Konung Magnus Erikssons ( ) landslag. 'Se Ragvald lngemundsson. Kristineholm. Gods i Helgona socken i Södermanland (Södermanlands län). Se Bielke, Nils Adam, och Bielke, Fredrika Eleonora. 5 - Arkiv, samhälle... 65

8 Förteckning över arkivfilmer. Kyrkoarkivaller för Göteborgs och Bohus län (1900).3 Orig. i Göteborg, Landsarkivet. Mikrofilm 304: (Negativ)4 Kyrkoböcker från Narva och Reval. Se Helsingfors, Riddarhuset.. Lagerlöf, Selma ( ). Se Holm, Korfitz. Landskapshandlingar. Se Smålands handlingar respektive Västergötlands handlingar. Landslag. Se Konung Kristofers landslag respektive Konung Magnus Erikssons landslag. Lewenhaqpt, Eugene ( ). Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Liden, Johan Hinric ( ). Brev till Johan Hinric Liden från skilda avsändare samt avskrifter och kopiqr av brev från Johan Hinric Liden till skilda mottagare , spridda år. Orig. jämte avskrifter och kopior i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151, G 151 a-s, G 151 ti). Mikrofilm 11:1-5. Liden, Johan Hinric ( ). Dagbok under utrikes resor genom Danmark, Tyskland, Holland, England och Frankrike Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X ). Mikrofilm 13:9-10. Liden, Johan Hinric ( ). Se även Schönberg, Anders. Lillja, Johan Wilhelm ( ). Brev till Johan Wilhelm Lillja från Carl Gustaf Zetterquist ( ) rörande Finska runan. Orig. i Helsingfors, Finska litteratursällskapets litteraturarkiv (kat. nr 6312.) Mikrofilm 257. Linne, Carl von d. y. ( ). Se Linne, Carl von. Linne, Carl von ( ). Brev till Carl von Linne (Correspondence of Linnreus. "Letters on Natural History"). Häri även ett antal brev till Carl von Linne d. y. ( ). Orig. i London, Linnean Society. Microfiche 4:1-13. (De mikrofilmade breven motsvara i stort avdelningarna l B och 2 B i Ewald Ährlings ( ) skrift Carl von Linnes brefvexling. Stockholm 1885.) Uibecker Pfundzollrechnungen Orig. i Potsdam, 3 Begynnelseåret gäller Fässbergs församlings kyrkoräkenskaper. Sintåret gäller husförhörslängderna. Ministerialböckerna äro i regel filmade till och med år l RllO /1!!Il l. 4 En duplicerad förteckning över kyrkaarkivalierna har av Göteborgs universitetsbibliotek gratis tillställts vissa arkiv och bibliotek. (Förteckning över mikrofilmade kyrkaarkivalier för Göteborgs och Bohus län. Göt.& borg 1972.) 66

9 Göteborgs universitetsbibliotek Deutsches Zentralarchiv (Deutsche Demokratische Republik). Mikrofilm 23. (Negativ) Manderström, Ludvig ( ). Brev till Ludvig Manderström från Heniling Hamilton ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (F: 860 n - p). Mikrofilm 10:1-2. Manderström, Ludvig ( ). Se även Hamilton, Henning. Mannerfeltska släktarkivet Se Stockholrn, Krigsarkivet. Medeltidscodices. Se Stockholrn, Riksarkivet. Medeltidscodices med svensk proveniens. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Michal, Emil ( ). Se Stockholrn, Drottningholms teatermuseum. Murray; Adolph (1751: ). Egenhändig dagbok under en resa till Tyskland 1772, Frankrike, Schweitz, Italien, Österrike, Ungern och Tyskland 1773-i775 samt hans under samma tid nedskrivna medicinska anteckningar. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 b). Mikrofilm 13:10. Månsson, Lars ( ), i Tranemåla. Se Klemming, Gustaf Edvard. Narva. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Nilsson, Per ( ), i Espö. Dagbok Orig. i Lund, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 158. (Negativ) Nordinska samlingen. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Norström, Vitalis ( ). Brev till Vitalis Norström från Nathan Söderblom ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Norström, Vitalis ( ). Se även Söderblom, Nathan. Olsson, Edwin ( ). Brev till Edwin Olsson från: Birgoc Sjöberg ( ) , Orig. i privat ägo. Mikrofilm 213. (Negativ) Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel ( ). Johan Gabriel Oxenstiernas papper Orig. i privat ägo (Värnbergs gods). Mikrofilm 188:1-5. Pelliot, Paul ( ). Se Rom, Biblioteca apostolica Vaticana. Peringskiöld, J o han ( ). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Peringskiöld, Johan Fredrik ( ). Se Stockholrn, Antikvitetsarkivet Persson, Abraham ( ). Se Arfwedsonska släkten.. 67

10 Förteckning över arkivfilmer Pfundzollrechnungen. Se Liibecker Pfundzollrechnungen. Pontin, Samuel ( ), Iter per Belgium Argentoratum usque. Iter Anglicum. lter Basiiiense Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 360). Mikrofihn 13:8. Pound, Ezra ( ). Broadcasts in Federal communications commission. Transcripts of short wave broadcasts. Rome Orig. i Washington, Library of congress. Mikrofihn 49 Ragvald Ingemundsson (? -1515). Latinsk översättning av Konung Magnus Erikssons ( ) landslag jämte Upplandslagens kyrkobalk. Avskrift Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (B 46). Mikrofilm 174. (Negativ) Reese, Johan Håkansson (? -1666). Se Rhezelius, Jonas Haquini. Register till Riksregistraturet (1219) Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 286:1-50. Deposition. Registratur. Se Hertig Karls registratur respektive Riksregistraturet. [Reseanteckningar] av okänd person under en resa 1773 genom Holland och Belgien till Paris. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 400 c). Mikrofilm 13:10. Reval. Kyrkoböcker. Se Helsingfors, Riddarhuset. Rhezelius.- Jonas Haquini (Johan Håkansson Reese) (/ -1666). Se Stockholm, Antikvitetsarkivet Riksregistraturet Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 7: Riksregistraturet. Se även Register till Riksregistraturet. [Rom. Biblioteca apostolica Vaticana.] Pelliot, Paul ( ), Inventaire sommaire des manuscrits et imprimes chinois de la bibliotheque Vaticane. [Maskinskrift] Orig. i Rom, Bibliteca apostolica Vaticana. Mikrofilm 43. Rosen, Emil ( ). Brev till Emil Rosen från Dan Andersson ( ) och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 235. (Negativ) Rydberg, Viktor ( ). Se Stockholm, Nordiska museet. Ryska dokument. I ryska arkiv och samlingar förvarade handlingar, vilka röra svenska förhållanden (1510) (Ett urval av de handlingar, vilka redovisas i Attman, Artur, & Carlgren, Wilhelm, Preliminär förteckning över ryska dokument. I-11. Duplikat [ ].) Orig. i skilda arkiv i De socialistiska rådsrepublikernas union (Sovjetunionen). Mikrofihn 285:

11 Göteborgs universitetsbibliotek Schefferus, Johannes ( ). Brev till Johannes Schefferus från skilda avsändare Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 260, G 260 a-e). Mikrofilm 11:5-7. Schlittgen, Hermann ( ). Brev till Hermann Schlittgen från August Strindberg ( ) 1895 (originalet är feldaterat 1897). Orig. i Mtinchen, Stadtbibliothek (Bundesrepublik Deutschland). Mikrofilm 77. (Negativ) von Schwartzenhoffska släktarkivet Se Stockholm, Krigsarkivet. Mannerfeltska släktarkivet Schönberg, Anders ( ). Brev till Anders Schönberg från Johan Hinric Liden ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (G 151 t). Mikrofilm 11:5. Sekreta utskottets protokoll Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 315:1-36. Deposition. Sjöberg, Birger ( ). Se Björkman, Arvid; Boivie, Victor; Johansson, Hjalmar, och Olsson, Edwin. Smålands handlingar. saköreslängd m. m. samt årlig ränta ocl:! räkenskap för östra och Uppvidinge härader Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet) (Smålands handlingar 1544:7:1-2). Mikrofilm 82. (Negativ) Steffen, Gustaf Fredrik ( ). Se Klemming, Gustaf Edvard. Stiernhielm, Georg ( ). Se Stockholm, Antikvitets- arkivet. [Stockholm, Antikvitetsarkivet J Samlingar till svensk fornhistoria. Carl Reinhold Berch ( ), Förteckning öfver Antiquitets Archivi handskrifter samt anteckningar och avskrifter av Martirrus Laurentii Aschaneus (ca ), Johannes Thomre Bureus ( ), Johan Hadorph ( ), Johan Peringskiöld ( ), Johan Fredrik Peringskiöld ( ), Jonas Haquini Rhezelius (Johan Håkansson Reese) (? -1666) och Georg Stiernhielm ( ). Orig. i Stockholm, Kungl. biblioteket (Fornkunskap. F-samlingen). Mikrofilm 2: [Stockholm, Drottningholms teatermuseum.] Michal, Emil( ), Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren Orig. i Stockholm, Drottningholms teatermuseum. Mikrofilm 165. (Negativ) Stockholm, Kammararkivet. Se Stockholm, Riksarkivet. [Stockholm, Krigsarkivet.] Förteckning över Mannerfeltska släktarkivet. (Omfattar även von Schwartzenhoffska, Björnbergska 69

12 Förteckning över arkivfilmer och Granfeldtska (från Dal) släktarkiven.) Orig. i Stockholm, Krigsarkivet. Mikrofilm 180. (Negativ) Stockholm, Kungl. biblioteket. Fornkunskap. F-samlingen. Se Stockholm, Antikvitetsarkivet [Stockholm, Nordiska museet.] Viktor Rydbergs ( ) bibliotek. Förteckning öfver den enligt gåfvobrev af den 26 september 1902 till Nordiska Museet öfverlämnade boksamling. Orig. i Stockholm, Nordiska museet. Mikrofilm 161. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Förteckning över Diplomatica Danica. Orig. i Stockholm, Riksarkivet. Mikrofilm 73. (Negativ) [Stockholm, Riksarkivet.] Medeltidscodices. Serie A-D. Orig i Stockholm, Riksarkivet (A 1-23; B 5-7, 9, 11, ; C l- 55; D 1-15 m. fl.). Mikromm 8:1-7. Strindberg, August ( ). Se Schlittgen, Hermann. Ström, Carl Christian ( ). Carl Christian Ströms papper, huvudsakligen rörande svenska ostindiska kompaniet och odat. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 25:1-2. (Negativ) Svenska ostindiska kompaniet. Se Ekeberg, Carl Gustaf; Ström, Carl Christian, och Tham, Christian. Säve, Carl ( ). Anteckningar, ordlistor och samlingar rörande gotländska dialekter, Hälsingemålet och Dalmålet. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R ). Mikrofilm 12:1-3. Säve, Per Arvid ( ), Gotländska samlingar 1-6. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (R 623:1-6). Mikrofilm 14:1--8. Söderberg, Hjalmar ( ). Brev till Hjalmar Söderberg från Tom Söderberg (f. 1900) , spridda år. Orig. i privat ägo. Mikrofilm 70. (Negativ) Söderberg, Hjalmar ( ). Se även Keyser, Alban. Söderberg, Tom (f. 1900). Se Söderberg, Hjalmar. Söderblom, Nathan ( ). Brev till Nathan Söderblom från Vitalis Norström ( ) Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 162. (Negativ) Söderblom, Nathan ( ). Se även Norström, Vitalis. Tallinn. Se Reval. Tham, Christian ( ). Christian Thams på öijared papper. Handlingar rörande Svenska ostindiska kompaniet och öijared Orig. i Göteborg, Landsarkivet (A 406). Mikrofilm 21:1-13. (Negativ) 70

13 Göteborgs universitetsbibliotek Toreson, Anders (ca ). Anders Toresons, tunnbmoall;:) ~ti Wästerwijk, Ostindiska Resa ifrån åhr 1674 till åhr Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 359 A). Mikrofilm 13:8. Universitetsbibliotekets i Uppsala ämneskatalog över referensbiblioteket. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Upplandslagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag respektive Ragvald Ingemundsson. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latini etc. C I-IV, C 1-933). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 16:1. [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Katalog över Nordinska samlingen. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 65: 1-6. (Negativ) r [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Lewenhaupt, Eugene ( ). Katalog öfver Westins handskriftssamling. Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 111. (Negativ) [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Medeltidscodices med svensk proveniens (C-samlingen. Codices medii revi latiiti etc.). Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (Ett urval av codices C samt codices E ). Mikrofilm 15:1-21, 23-42, (vilket motsvarar AB Rekolid/Cefabs nr 1-21, 23-42, , l ö - 38 ö). [Uppsala, Universitetsbiblioteket.] Referensbibliotekets ämneskatalog. Orig i Uppsala, Universitetsbiblioteket. Mikrofilm 189:1-2. (16 mm. Negativ) Utdrag av Göteborgs och Bohus läns församlip.gars födelse-, vigsel- och dödböcker Orig. i Stockholm, Statistiska centralbyrån. Mikrofibn 305:1-48. (Negativ) Utskottsprotokoll. Se Sekreta utskottets protokoll. Vallerius, Göran ( ), Itinerarium eller dagbok öfver min utländska resa Orig. i Uppsala, Universitetsbiblioteket (X 373). Mikrofilm 13:9. Westins handskriftssamling. Se Uppsala, Universitetsbiblioteket. Vira bruks vapenleveranser till kronan Orig. i Stockholm, Krigsarkivet (tidigare Uppsala, Universitetsbiblioteket med dess signum S 146 k). Mikrofibn 18. (Negativ) [Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län).] Brev till skilda personer från konung Gustaf III ( ) och odat. (original) samt och 71

14 Förteckning över arkivfilmer odat. (avskrift). Orig. och avskrift i privat ägo. Mikrofilm 24. (Negativ) Värnberg. Gods i Roslags-Bro socken i Uppland (Stockholms län). Se även Beijer, Joachim Christian; Dahlberg, Eric; Ekeblad, Claes d. y.; Ekeblad, Claes Julius; Hessenstein, Fredrik Vilhelm von, och Oxenstierna (af Korsholm och Wasa), Johan Gabriel. Västergötlands handlingar Orig. i Stockholm, Riksarkivet (Kammararkivet). Mikrofilm 284:1-91. (Negativ) Delvis deposition. rväxjö, Stifts- och landsbiblioteket.] Collin, Andreas Haraldus ( ), Catalogue på Kongl. Gymnasii Bibliotequets i Wexiö handskrifter (Catalogus manuscriptorum in Bibliotheca Regii Gymnasii Vexionensis) Orig. i Växjö, Stifts- och landsbiblioteket. Mikrofilm 166. Zetterquist, Carl Gustaf ( ). Se Lillja, Johan Wilhelm. Åkermark, Alma (1853'-1933). Se Brandes, Georg. Ährling, Ewald ( ). Se Linne, Carl von. öijared. Gods i Stora Lundby socken i Västergötland (Älvsborgs län). Se Tham, Christian. östgötalagens kyrkobalk. Se Konung Kristofers landslag. Ola Christensson 72

15 Översikter och granskningar Teaterarkiven 1773 är ett märkesår i svensk teaterhistoria såtillvida att vi från denna tidpunkt får en fast teaterscen av tveklöst institutionell och offentlig karaktär, Gustav III:s nationella operascen Kungliga teatern. Vid sidan av tillfälliga hovspektakel förekom givetvis även före 1770-talet offentliga professionella teaterframföranden, dock knappast i fullgånget institutionaliserad form, även om man här kommer in på definitionsfrågor. Mer eller mindre atphuterande inhemska och utländska - särskilt franska, holländska och tyska - teatersällskap kunde spela i den s k lejonkulan i gamla slottet och från 1697 i bollhuset vid slottsbacken. Kungliga svenska skådeplatsen i bollhuset och skådespelaren Petter stenborgs teaterverksamhet under frihetstidens sista decennier kan dock ses som exempel på svenska försök av en viss varaktighet tillkom också Kungliga dramatiska teatern, varefter man alltså har att räkna med två kungliga teatrar, även om de var tvingade att bo under samma tak. Som jämförelse kan nämnas att Göteborgs första fasta teaterscen, den s k Sillgateteatern, tillkom strax efter Kungliga teatern eller I Stockholm upprätthölls ett faktiskt monopol för de kungliga teatrarna, som bröts först av den kände oppositionspolitikern Anders Lindeberg med den kortlivade Nya teatern. Därefter uppväxte gradvis ett stort antal enskilda teatrar parallellt med att de ambulerande teatersällskapen i landsorten fortlevde. stadsteatrarna med kommunalt intressentskap började tillkomma först under mellankrigstiden. Den lösare organiserade teatergruppens återkomst i större skala är i sin tur att betrakta som en sextiotalsföreteelse liksom nyskapade distributionsformer som Riksteatern. Sveriges radio har också börjat fylla en allt viktigare teaterdistribuerande funktion. Det är mot denna bakgrund av en åtminstone före 1920-talet rapsodisk och splittrad institutionsteater, som man har att se de båda nationalscenernas helt dominerande betydelse som fonder för i varje fall det otryckta äldre, teatermaterialet Var och en som sökt efter historiskt källmaterial i någon form torde ha insett betydelsen av en organisatorisk fasthet och kontinuitet hos 73

16 6versikter och granskningar objektet. Detta sägs ur ren dokumentationssynpunkt - utifrån konstnärliga aspekter kan givetvis hävdas andra värderingar. När teaterhistorikern professor Agne Beijer i början på talet "återupptäckte" och framför allt återuppväckte Adelcrantz' slottsteater på Drottningholm, som - ur antikvarisk synpunkt lyckligtvis - varit nästan helt ur bruk sedan bakslaget efter Gustav III:s död, tillkom samtidigt ett svenskt centralt teatermuseum. Det insamlingsarbete av teaterhistorisk dokumentation i alla dess former, som sedan dess pågått inom Drottningholms teatermuseum, har omfattat bildmaterial som grafik, handteckningar och fotografier, tryck som affischer, program och klipp samt t ex scenmodeller och pjästexter. Dessutom förfogar museet över ett omfattande bibliotek. Intresset har numera vidgats även tillljudoch videobandet. Drottningholms teatermuseums starka och självständiga ställning inom den teatervetenskapliga forskningen måste också förstås utifrån den nära koppling mellan museet och teaterhistoriska institutionen i Stockholm, som rått sedan Agne Beijers tid. Museet, som är ensamt med riksambition, blev 1945 en statlig stiftelse och kunde 1970 flytta in i det då färdigställda Filmhuset i Stockholm. Teaterhistoriska museet i Göteborg tillkom 1949 på enskilt initiativ men inskränker sin verksamhet till Göteborgsområdet. Numera teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm är också ensam i sitt slag, låt vara att angränsande drama- och musikforskning bedrivs i Lund och Göteborg respektive Uppsala. Andra museer med intresse för teaterverksamhet är Dansmuseet och Musikhistoriska museet, båda i Stockholm. Redan på 1940-talet började Drottningholms teatermuseum som deposition ta emot Operans äldre arkiv, där vissa serier av korrespondens och liggare går tillbaka till 1773 medan merparten tar vid under 1800-talets första decennier. Även från Dramaten har senare avlämnats smärre bestånd. Sammanlagt ligger depositionerna mellan 300 och 400 hyllmeter, vilka numera inryms i ett modernt tätpackningsarkiv i Filmhuset Att från de upphörda enskilda teatrarna skulle föreligga annat än fragmentariskt bevarat otryckt material - vilket kan påträffas i en rad olika institutioner - hade inte varit att vänta. Mutatis mutandis framstår det som mer överraskande att Operans och Dramatens arkiv trots den tidvis ytterst svaga statliga kontrollen ändå har en anmärkningsvärd bredd och fullständighet. Fragment ur Operans arkiv har dock tidigare via enskilda händer hamnat i Musikhistoriska museet och Kungliga biblioteket. 74

17 ö versikter och granskningar En inventering av bevarade teaterarkivalier ger ett splittrat intryck men visar samtidigt klara tendenser till ett mer systematiskt utnyttjande. av arkivinstitutionernas tjänster. Inte minst gäller detta teatrar och teaterorganisationer med statlig eller kommunal anknytning, där initiativ från arkivbildarna själva inte saknats eller incitamentet legat i en organisatorisk förändring. Riksteatern, Stora teatern i Göteborg, Operan och Dramaten är aktuella exempel på detta. På samtliga stadsteaterorter finns dessutom numera kommunala arkivinstitutioner med antingen egen kvalificerad personal eller regelmässig tillgång till konsulthjälp. Från de helt enskilda teatrarnas sida synes ihtresset för arkivkontakter tills vidare vara svagare. Under 1972 och våren 1973 bedrevs i riksarkivet ett utredningsarbete om teatrarnas arkivfrågor. vars resultat avlämnades till utbildningsdepartementet i juni Utredningens frågeställningar och de konkreta förslagen presenterades mycket kortfattat i Nordisk Arkivnyt 1973:2. Bakgrund och slutsatser skall emellertid här redovisas något utförligare med koncentration till arkivaspekterna. A v naturliga skäl tangerades också biblioteksoch museisektorerna. De omedelbara initiativen härrör från Svensk teaterunion ansökte då om statsbidrag för upprättandet av ett centralt teaterarkiv. Ungefär samtidigt ingav Kungliga biblioteket och statskontoret ett gemensamt utredningsförslag till Kungl Maj:t rörande den teater- och filmvetenskapliga biblioteksverksamheten i. Stockholm. Detta skulle innebära bildandet av en riksomfattande dokumentationsenhet i Filmhuset, personellt och administrativt knuten till Kungliga biblioteket samt öppen även för permanenta depositioner av teaterarkiv. Kungliga bibliotekets förslag utmynnade emellertid enbart i ett samarbetsorgan, sannolikt huvudsakligen som en följd av att Drottningholms teatermuseum känt sin självständiga existens hotad genom en organisatorisk överflyttning av den tyngsta delen av sin verksamhet. Däremot ställde sig museet, i likhet med utredningen, mte främmande för tanken att ta emot ordnade och förtecknade teaterarkiv som permanenta depositioner från arkivinstitutioner. Riksarkivet framhöll emellertid i sina båda remissyttranden 1969 att frånvaron av såväl arkivutbildad personal som avgörande praktiska fördelar talade mot depositionstanken. Samtidigt avstyrktes av ekonomiska skäl tillskapandet av en fristående och till omfattningen mycket begränsad arkivinstitution. I december 1971 fick riksarkivet uppdraget a_tt utreda teatrarnas arkivfråga efter samråd med ett antal intressentorgan inom 75

18 översikter och granskningar teaterområdet - det statliga teater- och musikrådet, teater- och filmvetenskapliga institutionen i Stockholm, Kungliga biblioteket, Drottningholms teatermuseum. Dansmuseet, Svensk teaterunion, Teatrarnas riksförbund och Svenska kommunförbundet. Ett senare tilläggsdirektiv kom att föra in även Sveriges dramatikerförbund. Direktivens väsentliga inskränkning låg i att ansvaret för de statliga och statsunderstödda teatrarnas arkivvård principiellt borde ligga på det statliga arkivväsendet, vilket uteslöt alternativet med en ny institution. Detta var sålunda i linje med riksarkivets tidigare uppfattning, som fått stöd också av teater- och musikrådet En grundläggande fråga bedömdes inledningsvis vara arkivproblemets kvantitativa storleksordning, då ställningstaganden från teaterorganisations- och museihåll uppenbarligen grundats på de hittills institutionellt förvarade teaterarkivaliernas trots allt gripbara omfattning. Vidare ansågs information om arten av teatrarnas nuvarande arkivvård liksom befintliga kontakter med arkivinstitutioner och museer vara en nödvändig förutsättning för arbetet. Därför besöktes under 1972 ett flertal teatrar och museer. Samtidigt distribuerades två enkäter, den ena till ett stort antal teatrar, den andra till arkivinstitutioner. Utifrån denna inledande insamling av information tog arbetet i första hand sikte på att lägga förslag på i direktiven uttryckligt angivna punkter - huvudmannaskapsfrågan, gränsdragningen för arkivväsendets uppgifter samt uppkommande samordningsfrågor. Därtill togs på ett tidigt stadium upp olika möjligheter att utforma ett stöd. Utgångspunkterna var då i mycket korta drag följande. Praktiskt taget samtliga teatrar av mer permanent karaktär har f n bolags-, stiftelse- eller föreningsform. Detta gäller även de båda kungliga teatrarna, som formellt är aktiebolag. Att teatrarna genomgående vore att betrakta som enskilda arkivbildare, framhölls också 1969 av riksarkivet. Att t ex Operan, Dramaten och Riksteatern mottar driftsanslag direkt över statsbudgeten, har styrelser som helt eller delvis är utsedda av Kungl Maj:t och även i övrigt är bundna av statliga bestämmelser saknar därvid betydelse liksom även intressentskapens fördelning. Också de kommunala stadsteatrarna liksom ett antal fria teatergrupperingar åtnjuter betydande statsbidrag. stadgade kontakter mellan teatrarna och på olika sätt teaterdokumenterande institutioner har knappast - intill de allra sista åren - förekommit annat än mellan Operan och Drottningholms teatermuseum. Vad gäller de båda kungliga teatrarna har på senare år även riksarkivet kommit in i bilden. På stadsteatersidan 76

19 översikter och granskningar kunde förmärkas mer eller mindre framskridna försök till kontakter med stadsarkiven. Vid besöken på teatrarna lades stor vikt vid att klarlägga vad teatrarna själva uppfattade som sin naturliga förbindelse, en nog så viktig sak på de lokala och regionala planen. Arkivbegreppet är ofta svårt att avgränsa i fall, där verksamheten avsätter en så varierad form av dokumentation som på teatrarna. I den mån dessa själva gjort prioriteringar har tveklöst "pjäsarkivet" - d v s samlingen av pjästexter - satts i första rummet, darefter samlingar av informationskaraktär som affischer, klipp och fotografier och först i sista hand det administrativa arkivet. I teatrarnas arbetssituation måste naturligen underlaget för den konstnärliga liksom informativa verksamheten te sig helt centralt och i störst behov av ordentlig förvaring och registrering. Samtidigt förelåg 1972 inte i något fall hos de besökta teatrarna en i alla väsentliga avseenden godtagbar central arkivlokal, även om de då etablerade kontakterna möjligen därefter utövat en allmän påverkan i positiv riktning. I normalfallet åvilar arkivansvaret, eller snarare förvaringsansvaret, respektive funktioner, sålun.da för bildmaterial och klipp informations- eller pressavdelning, för pjäsarkivet inspicient eller bibliotekarie, för administrativa.arkivalier kamrer eller ekonomichef. Förvaringen blir av dessa skäl, liksom lokalbrist i allmänhet, splittrad och re- lativt slumpartad utan önskvärd kontinuitet. Det kan slutligen nämnas att hyllmeter befintliga administrativa arkivalier - varav ca 75 proc ute på teatrarna - betraktats som en realistisk bruttosiffra. I de slutligt utformade utredningsförslagen.ingår såväl allmänna rekommendationer som direkta förslag till åtgärder. I gränsdragningsfrågan har utredningen lämnat eii rekommendation till uppdelning av teatermaterial mellan arkiv och museer. Riksarkivet ansåg sig därvid ha anledning att definiera begreppet arkivinstitutioner som institutioner inom det statliga arkivväsendet samt kommunala och andra institutioner av fristående karaktär, vilka har till huvuduppgift att vårda arkivalier samt ge råd och anvisningar i arkivfrågor. Denna rekommendation, som givetvis måste tillämpas i form av överenskommelser från fall till fall, har givits formen av en exemplifiering av vad riksarkivet anser kunna komma ifråga för förvaring i teatermuseum eller motsvarande institution. Tryck Affischer, program. Om möjligt bör en arkivserie föras till arkivet. Pressklipp rörande teaterverksamhet i allmänhet. 77

20 översikter och granskningar Manuskript Otryckta pjästexter och rollhäften, libretton, musikalier. Vad gäller pjästexter torde också vetenskapliga bibliotek kunna komma ifråga. Bildmaterial- Handteckningar (t ex dekor- och dräktskisser, porträtt), grafik, fotografiska avbildningar (t ex scenbilder, porträtt, teaterlokaler och publik), spelfilm, videoband, tekniska ritningar som avser enskild uppsättning. Ljudmaterial Ljudband (t ex föreställningar, intervjuer, effekter), grammofonskivor. Reservation görs för DAK:s ställningstaganden i de tekniska förvaringsfrågorna. Fördelningen i efterhand av befintliga bestånd hänger delvis ihop med vad som kan dokumenteras löpande. Riksarkivet föreslår här att till mottagande av statsbidrag för teaterverksamhet knyts skyldigheten att insända ett exemplar av massreproducerat material i form av program, affischer, verksamhetsberättelser, pjästexter och fotografiska avbildningar till Drottningholms teatermuseum och i förekommande fall även till Dansmuseet Någon reproduktionsverksamhet utöver den redan existerande förutsätts sålunda inte. En motsvarande skyldighet föreslås åläggas mottagare av det statliga s k dramatikerstödet med ett exemplar av det framställda manuskriptet. Material av denna typ insänds sedan tidigare till teatermuseet och några lokala museer av vissa teatrar, men det är ändå uppenbart att ett obligatorium kan ge ökad fasthet åt dessa rutiner liksom det givetvis lägger en ökad börda på teatermuseet Utredningen överlåter åt museet att självt bedöma frågan om behövliga resursförstärkningar men anser sig böra redovisa denna indirekta ekonomiska konsekvens av att Drottningholms teatermuseums roll som central dokumentationsenhet även för den löpande teaterverksamheten förstärks. På det lokala planet fungerar. såvitt kan bedömas, de mer informella kontakterna tillfredsställande. Utredningen har överhuvud betraktat det som en praktisk fördel att så långt som möjligt kunna skilja den långsiktiga förvaringen av originalmaterialet från det omedelbara dokumentationsbehovet utanför teatrarna. Vad gäller samordningsfrdgan har riksarkivet helt inskränkt sig till rekommendationer. Särskilt från Drottningholms teatermuseums sida har hävdats ett intresse av permanenta depositioner av arkivalier. medan man samtidigt pekat på värdet av att riksarkivet får en ökad tillsyn över arkivbildarna. I utredningen har riksarkivet på samma sätt som 1969 principiellt avvisat tanken. Sam- 78

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet

Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för leverans till Folkrörelsearkivet Riktlinjer för folkrörelsearkivet Folkrörelsearkivet är en fristående del av kommunarkivet, som är utformad speciellt för föreningar och folkrörelser. Här

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007.

Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. 2008-02-06 232-2007/2437 Rapport efter inspektion av arkivvården vid Försvarets materielverk, Test & Evaluering (FMV T&E) i Linköping den 17 december 2007. Förelägganden. 1. T&E Linköpings arkivförteckning

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen

Sociala medier+juridik=sant. Lena Olofsson E-delegationen Sociala medier+juridik=sant Lena Olofsson E-delegationen Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Vilka ingår? 16 myndigheter och SKL samverkar Delegationen beslutar Arbetsgruppen bereder Projektgrupper

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

S e t t e r w a l l s

S e t t e r w a l l s S e t t e r w a l l s FÖRSTUDIE AVSEENDE ASSOCIATIONSFORM FÖR UNGA KLARA 2 1. Bakgrund och frågeställning 1.1 Unga Klara är för närvarande en verksamhetsgren inom Stockholms Stadsteater AB (Stadsteatern).

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv. Några råd i skötsel av föreningshandlingar Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar 1 2 I dagens samhälle översköljs vi dagligen av information från alla håll - från medier, myndigheter, organisationer

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv

Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv. - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Att leverera enskilt material till Lerums kommunarkiv - föreningsarkiv, privatarkiv och företagsarkiv Vårt gemensamma kulturarv Arkiven är en del av vårt kulturarv och för att bevara vårt lokala kulturarv

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-03 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 27 mars 2002

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6

Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 ELSÄK2000, v1.1, 2011-11-16 PM 1 (6) Horst Blüchert Generaldirektörens stab 08-508 905 51 2012-02-22 Dnr 12EV1004 Promemoria om elinstallatörsförordningens (1990:806) 6 Elinstallatörsförordningens (1990:806)

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7

Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Handskrift 91 Advokat Sven Hallströms arkiv (1883-1957) Acc. nr 2003:7 Sven Hallström var född i Stockholm 1883, son till rektor Paul Hallström och hans hustru Teresia Simonsson. Efter studentexamen i

Läs mer

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16.

FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN. Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. 1 (5) STADGAR FÖR FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET FÖR UPPSALA LÄN Fastställda vid årsmöte 1978-09-21, 8 Ändrade vid årsmötet 2011-05-16. Andra stycket 2 1 Arkivets ändamål Folkrörelsearkivet i Uppsala län,

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET

ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET ARKIVFILMNINGEN I LANDSARI(IVET Av Erik Dahlgren ~en gamla frågan om skyddandet av arkivens samlingar ~ har under senare tid fått skärpt aktualitet. Detta beror dels på det hot mot arkivaliernas existens,

Läs mer

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor.

Vi rekommenderar att organisationer planerar rutiner för vad som skall lämnas till oss och med vilka intervall. Kontakta gärna oss i dessa frågor. BILAGA 1 ATT LEVERERA ARKIVMATERIAL TILL ARAB Leveranser till ARAB en översikt Förbund, större organisationer Små föreningar m.fl. Urval av material 10 år och äldre Verifikationer gallrade Tryckdubbletter

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE : MATILDA EKSTRÖM INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-08-08 DNR 9.3-2554/11 SSA 2011:5 Mässfastigheter i Stockholm AB Att: Sven Lundgren

Läs mer

Arkivering av webbplatser några anvisningar

Arkivering av webbplatser några anvisningar Arkivering av webbplatser några anvisningar Sammanfattning Webbplatsen för en organisation är ett fönster ut mot både medlemmar och allmänhet, ett sätt på vilket organisationen presenterar sig för omvärlden,

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv

Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Konsten att få ordning och reda i sitt arkiv Några råd i skötsel av föreningshandlingar Sundsvalls kommuntryckeri, 2008 Ordning och reda Dagligen översköljs vi av information från alla håll - från medier,

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer