ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning"

Transkript

1 april 2012 Konferens- & mötestrender 2012 Coaching ger dig nya perspektiv årets bästa utbildningar Utveckla med effektiva mål pensioner planera för framtiden ledarskap med Kjell A Nordström Förebygg konflikter med utbildning Lär dig hantera konflikter konstruktivt genom att kommunicera effektivt och systematiskt, även om svåra frågor. Gå tvådagarsutbildningen Konfliktsäkert arbete med hållbar kommunikation. Göteborg april, Stockholm april, Stockholm september, Stockholm oktober, Göteborg november, Stockholm november. Program och anmälan på

2 22 ledare EMPLOYER BRANDING ÄR VIKTIGT FÖR ALLA modern personalutveckling en titel från MediaValue Produktansvarig: Adam Råsberg Redaktör: anneli hidalgo Projektledare: Kent Widestedt, Zahra Viding Art Director: Anniki Edén repro: lena hoxter Tryck: V-tab Södertälje omslag: Thomas engström För information om innehåll och kommande utgåvor: Adam Råsberg, , varje generation utmanar med nya uppfattningar, idéer och förhållningssätt. Så också generation Y, det vill säga 80- och 90-talister, som nu har äntrat arbetsmarknaden. Men även om det kan bli lite av en kulturkrock när de till exempel förväntar sig saker av arbetsgivaren, som tidigare generationer aldrig har frågat om, kommer de inte från en annan planet. En viktig insikt att ha med sig är att medarbetare attraheras av olika saker beroende på vilken fas i livet de befinner sig i oavsett vilken generation de tillhör. Dessutom måste företag och organisationer förstå att EmployerBranding mot denna målgrupp handlar om mycket mer än att bara vara ett välkänt varumärke eller medverka på en arbetsmarknadsdag. EmployerBranding måste nu gå från fokus på Branding till fokus på Employer. Min uppfattning är dock att alltför många som ansvarar för företagets EmployerBranding inte får de resurser eller verktyg som behövs för att nå ett långsiktigt resultat. För det första har vederbörande ofta väldigt många andra arbetsuppgifter på sitt bord, samtidigt som budgeten förhoppningsvis räcker till några arbetsmarknadsdagar och möjligen några er. Detta kanske var EmployerBranding för 20 år sedan då konkurrensen inte var lika stor, men idag krävs det mycket mer av företagen. EmployerBranding borde vara en självklarhet att diskutera på alla ledningsgruppsmöten och bör involvera såväl HR, marknad, kommunikation som VD. Först med ett gemensamt krafttag kommer HR och EmployerBranding att kunna stödja affärsmålen, vilket jag är övertygad om kommer vara nödvändigt i framtiden. Vad ska vi då kommunicera och fokusera på för just målgruppen generation Y? Ett utvecklande arbetsinnehåll, ett klimat som gynnar samarbete och ett fungerande privatliv är de mest avgörande faktorerna för att unga ska trivas på arbetet.* Dessutom är det viktigt med en kontinuerlig och individanpassad utveckling. Det räcker inte med ett medarbetarsamtal om året då unga anställda gärna vill ha kontinuerlig feedback. Med andra ord är det de lite mer mjuka faktorerna som anses viktigast, medan faktorer som hur framgångsrikt företaget är, CSR-arbetet och lön har puttats ned från topplistorna och numera ses som hygienfaktorer. Mitt råd är att lära känna era nuvarande medarbetare för att på så sätt få fram ert unika erbjudande som företag. Kommunicera sedan detta externt för att attrahera dem som ni behöver för att utvecklas vidare. Jag vill avsluta med ett tips: Fråga era nyanställda vad de känner till och tycker om företaget idag som de inte visste eller kände till innan de började. Då får ni en bra indikation på vad ni kan börja jobba med. Svårare än så behöver det inte vara! Svante Randlert, föreläsare och VD för Academic Communication *Career Index 2011, undersökning gjord på studenter och unga akademiker. [kjut] [kjut:e] [kut] [kut:e] [kjut:i] Oavsett vad du kallar oss vill vi vara en HR-partner till dig som arbetar med rekrytering! Precis som vi redan är till över 2000 myndigheter, rekryteringsföretag, HR-avdelningar och tillväxtföretag i Sverige och internationellt. Vad kan vi hjälpa just dig med? Forskningen är tydlig: Kompetensbaserad rekrytering med färdighetstestning höjer rekryteringskvaliteten och sänker kostnaderna. Vår produktportfölj innehåller bl.a. personlighetstest som matchas mot kravprofilsverktyg samt ett en mängd begåvningsoch färdighetstest, samtliga onlinebaserade och anpassade efter olika målgrupper. cut-e grundades 2002 och är Europas ledande företag inom vetenskapligt beprövad arbets-psykologisk testning på internet. Kontakta oss för mer information på eller använd QR-koden! Förresten: Vi heter [kjut:]! Kommande events och utbildningar: Certifieringskurs A i Stockholm Certifieringskurs B i Malmö 23.5 cut-e på Testdagen i Stockholm 25.5 cut-e Frukostseminarium på Grand Hôtel i Stockholm Certifieringskurs A i Malmö Certifieringskurs B i Stockholm.

3 Pension 3 SE ÖVER DIN PENSION Ju längre vi lever och ju senare vi kommer ut i arbetslivet, desto längre tid kan vi behöva arbeta för att få en så bra pension som möjligt. av Anneli hidalgo startade e-kurser i Klickportalen K3! Idag väljer allt fler smarta företag en utbildningslösning i molnet. Klickportalen K3 är webblösningen för nätbaserad utbildning online för 1000-tals företag och medarbetare i hela Sverige. Vi utbildar 24 timmar om dygnet. På alla orter. Varje dag. Foto Kristofer Lönnå Ann-Christin Nykvist Enligt en ny SIFO-undersökning som Statens Tjänstepensionsverk (SPV) låtit genomföra kan kvinnor behöva arbeta fler år än män för att kunna uppnå samma pension. SPV:s generaldirektör Ann-Christin Nykvist menar att det är flera faktorer som bidrar till att kvinnor behöver arbeta längre, bland annat beror det på att kvinnor har en tendens att oftare arbeta deltid och ta ut mer föräldraledighet. Men att stanna kvar i arbetslivet längre än efter 65 års ålder kan vara något som de flesta av oss behöver fundera över, menar Ann-Christin Nykvist. Vi lever allt längre och kommer vi dessutom ut i arbetslivet senare, måste vi se över möjligheten att arbeta längre om vi vill bibehålla samma levnadsstandard. För att få en bra pension måste man börja arbeta tidigt, man måste jobba mycket och länge. MÄN VILL ARBETA LÄNGRE Undersökningen visar dock att kvinnor i mindre utsträckning vill stanna kvar i arbetslivet. Medan 42 procent av männen har för avsikt att arbeta längre än 65 år är det endast 23 procent av kvinnorna som tänker fortsätta jobba. Roliga arbetsuppgifter, bättre ekonomi och möjligheten att behålla sociala kontakter är de främsta skälen till att de intervjuade väljer att stanna kvar efter 65 års ålder. Enligt vår undersökning visar det sig att många hade önskat mer information om hur pensionssystemet fungerar. Många känner också att de borde ha agerat annorlunda och jobbat lite mer för att öka sin lön. Därför är det så viktigt för oss att arbeta med att ge tydligare information, säger Ann-Christin Nykvist. KVINNOR PENSIONSSPARAR MER Rapporten visar även att kvinnor i högre utsträckning än män planerar inför sin pension, då bara 60 procent av männen uppger att de pensionssparat privat i jämförelse med 80 procent av kvinnorna. Undersökningen tyder även på att kvinnor pensionssparar mer samtidigt som de uppger att de har sämre kunskap än män om vad de faktiskt får. Dessutom visar det sig att personer med hög lön och god utbildning också får bättre pension. Enligt Ann-Christin Nykvist finns det flera aspekter för alla att ta hänsyn till för att få ett bra pensionssparande. Se till att du får ett bra kollektivavtal då ett privat pensionssparande kan bli dyrt på grund av de höga avgifterna. Har din arbetsplats inte något kollektivavtal bör du ta upp med din arbetsgivare att du behöver en högre lön för att kunna spara privat. Tänk även på att börja arbeta tidigt som ung, att pensionen blir sämre om du tar långa ledigheter, och när du placerar dina pensionspengar bör du vara medveten om att fondavgifter tär mycket på kapitalet. Med Klickportalen K3 löser vi kunskapsproblemen och utbildningsbehoven hos medarbetare genom våra 240 egenproducerade e-kurser som lovordats för sin pedagogik. Vi ger även HR-chefer, Personalchefer och IT-chefer verktyg och moduler för att hantera internutbildningen exakt så som ni vill ha den. Med tester för validering av ert kunskapsbehov för att säkerställa att rätt kunskap finns hos varje medarbetare. K3 har dessutom verktyg för medarbetarundersökningar och enkäter för att öka kvalitet och lönsamhet i hela organisationen. Kort sagt: Vi ökar er lönsamhet. Vi stärker er kompetens. Med en komplett lärplattform för e-learning såsom den skulle ha gjorts från början: Klickportalen K3, ett webbaserat kunskapssystem i molnet som nu startats över gånger! Över kunder sedan 1992 har inte fel. Välkommen

4 4 kompetensutveckling Årets bästa utbildningar I slutet av mars delades priserna för de bästa utbildningarna ut vid den årliga tävlingen Swedish Learning Awards. av Anneli hidalgo bakom tävlingen står Promise, den svenska branschorganisationen för e-learning och interaktiva medier, och Swedish Learning Association, föreningen för alla som är verksamma inom kompetensutveckling, lärande och förändringar inom företag och organisationer. Syftet är att lyfta fram Sveriges bästa lösningar, leverantörer och utbildningsköpare. BÄSTA E-LEARNING Bland annat delades pris ut till Bästa E-learningprogram och denna gång gick första priset till Swedbank och Happyworks för bidraget Försäkringsaffären. Motiveringen löd bland annat Genom att kombinera ett genomtänkt pedagogiskt upplägg med nya spännande grepp, bjuder vinnarbidraget på en förstklassig produktion som inte bara med fakta och interaktiva övningar stödjer deltagaren genom en komplex lärsituation, utan också har en wow-känsla som stimulerar och väcker lusten att lära. Andra pris i Årets e-learning 2011 gick till Försäkringskassan för Att skriva på Försäkringskassan, medan tredje priset delades ut till Folksam och ContentoWassum för Folksam Introduktionsutbildning som tagits fram i syfte att utveckla introduktionsprocessen för nya medarbetare. Ef ektiv m lstyrning för en effektivare organisation Vill du bli bättre på att sätta upp rätt och uppföljningsbara mål? Genom att ge tydliga målsättningar för dina medarbetare och ge korrekt feedback kan du driva verksamheten framåt och få en effektivare organisation. av Anders Åkerman BÄSTA INNOVATION OCH BÄSTA STANDARDPRODUKTION Dessutom delades pris ut till Bästa Innovation, där Umeå Kommun och Libendo Research & Development AB fick första pris för ewiz. Andra pris gick till ContentoWassum för API och tredje priset till Learnways för Ghost. När det gäller Bästa Standardproduktion delades första priset ut till Daymaker och Lexikon Interactive för Kundmötet i butik. Tya och Houdini group knep andraplatsen för Sparsam körning Arbetsmaskiner och ContentoWassum tilldelades tredje pris för ÅKU Därtill utnämndes Bästa Mobila Lärandet, Bästa Kompetenssatsning och Bästa Simulering, Virtuella Värld och Spel. ÅRETS ELDSJÄL Varje år delas även ett pris ut till Årets Eldsjäl och denna gång var det Peter Becker som utnämndes. Via stiftelsen Datorn i utbildningen har Peter Becker drivit fram tidningen med samma namn samt instiftat priset Guldäpplet för lärare som arbetat för att förnya lärandet med stöd av IT. Juryns motivering till priset löd Peter Becker ligger bakom konferensen Framtidens lärande som i fjol hade ca 1500 deltagare. Han har aktivt verkat för införandet av modellen Skriva sig till läsning. Modellen har fått ett starkt fäste på gräsrotsnivå bland lärarna i Sverige. Peter Beckers förmåga att skapa, driva och utveckla nätverk inom lärande och IT gör att hans påverkan når hela vägen fram till ditt barns vardag i skolan. att sätta upp rätt mål på rätt sätt är svårt för de flesta. Dåligt uppsatta mål kan ge negativa effekter. Nu har det kommit en bok som på 475 sidor behandlar ämnet på ett grundligt sätt och som visar hur man som chef bör tänka, samt vilka effekter man kan uppnå. I boken Vinnande Mål En högpresterande organisation genom effektiv målstyrning har författaren Lars G Mattsson gått igenom ett stort antal forskningsrapporter och utvärderingar. Dessa visar hur man bör göra och hur man inte bör göra för att uppnå förbättringar, både på ett individuellt plan och i hela organisationer. VAR TYDLIG Ett företags viktigaste resurs är personalen. Ändå är det vanligt att många företagsledare inte vet hur den resursen ska användas. Undersökningar visar att i genomsnitt Lars g mattsson över hälften av de anställda inte har kunskap om vad de ska åstadkomma, på grund av otydliga mål. Genom bättre målstyrning kan personalens effektivitet ökas med mer än 50 procent. På så sätt skulle också frustration i arbetet minska och den psykiska och fysiska hälsan öka. I grund och botten handlar det mycket om att ge personalen en positiv självbild som i sin tur ger en positiv spiral. VÄLJ RÄTT MÅL VID RÄTT TILLFÄLLE Det finns olika typer av mål beroende på vad företaget eller organisationen vill uppnå. Till exempel kan man använda sig av resultatmål, prestationsmål, effektmål, lärandemål och värdeadderande mål. Dessa påverkar prestationer i olika grad och på olika sätt. Ibland bör olika måltyper kombineras för att ge en bra effekt. Använder man fel mål vid fel tillfälle leder det ofta till negativa effekter. Det kan exempelvis gälla säljare som med vissa generösa bonussystem säljer sämre än SÅ FÅR DU EN MER EFFEKTIV ORGANISATION Sätt upp överskådliga mål Ge tydlig information om vad som ska uppnås Förmedla en positiv självbild till personalen Använd rätt mål vid rätt tillfälle Se till att målen är mätbara Var noga med feedback Boken Vinnande Mål ges ut i samarbete med Kompetensgruppen. För den som vill lära sig mer om målstyrning och få användbar kunskap finns det möjlighet att träffa författaren Lars G Mattsson under våren. med enklare bonusar, där det inte behöver handla om lika mycket pengar. Vanliga fel vid målformulering är att de inte är specifika och utmanande. De kan även vara svåra att mäta. Om de inte är tydligt mätbara kan de inte heller förbättras. kom IHÅG ATT GE FEEDBACK Feedback är en viktig del av måluppföljningen, men även feedback ges ofta på ett felaktigt sätt. Det sägs att det finns 28 olika faktorer som avgör hur feedback fungerar. Enligt forskningsresultat som redovisas i boken kan rätt feedback förbättra prestationer med över 100 procent. Ämnet målstyrning är intressant och viktigt både för den enskilde och för företaget. Att bli bättre på att sätta rätt mål kan vara en god investering.

5 personalhälsa 5 Vi kan HR! Från det hårda till det mjuka genom vår bakgrund och erfarenhet Olika typer av kontor kan ha olika påverkan på medarbetares hälsa och produktivitet. kontorslandskap bra för hälsan? hur påverkas din hälsa och prestation av att arbeta på olika typer av kontor? Det vill forskare vid Stressforskningsinstitutet ta reda på genom studien Kontorstyp, hälsa och produktivitet. av Anneli hidalgo i dag är många arbetsplatser utformade med öppna kontorslösningar, så kallade kontorslandskap och planlösningen introduceras numera även av företag eller organisationer som tidigare har haft enskilda rum. Dessutom börjar även högre tjänstemän och chefer nu placeras i kontorslandskap. Historiskt sett har den här typen av lösningar funnits med länge, däremot har det gjorts väldigt få vetenskapliga studier på hur kontorstypen kan påverka medarbetarnas arbetstrivsel, produktivitet och hälsa. Inte heller har man i tidigare studier tagit hänsyn till att även öppna kontorslandskap kan skilja sig mycket från varandra. PÅVERKAN PÅ HÄLSA & PRODUKTIVITET Vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet pågår för närvarande en omfattande undersökning med personer för att utreda just detta. I studien Kontorstyp, hälsa och produktivitet ska forskare studera hur olika kontorstyper, med fokus på kontorslandskap, kan påverka medarbetare och produktivitet. Studien kommer även att ta hänsyn till utseendet av de olika kontorslösningarna och huruvida olika personligheter kan påverka upplevelsen av olika kontorstyper och även studera ledarskapets betydelse. Aram Seddigh SNABBARE SPRIDNING AV SJUKDOMAR Aram Seddigh är doktorand vid Stressforskningsinstitutet och är en av de som arbetar med studien. Han menar att en öppen kontorslösning kan påverka såväl hälsa och produktivitet i negativ bemärkelse. Till exempel kan en sådan kontorstyp leda till att virus och smitta sprids snabbare, vilket bidrar till att medarbetare blir sjuka oftare. Detta kan i sin tur ha en påverkan på prestationen genom att man är trött och inte orkar arbeta lika bra. Det kan även bli ett direkt prestationsbortfall om personen ofta blir störd eller distraherad av andra. Samtidigt kan den frekventa dialogen vara något som generellt sett kan vara positivt för informationsflödet inom organisationen, säger Aram. VILL GE ÖKAD FÖRSTÅELSE Syftet med projektet är alltså att ge en fördjupad bild av kontorsmiljöns påverkan på medarbetarna för framtida planeringar av kontorsmiljöer samt att bidra till förbättrad arbetshälsa, trivsel och produktivitet bland anställda. Kontorets utformning är något komplext där flera faktorer måste tas i beräkning, beroende på individen och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det som sällan tas i beräkning är om man behöver anpassa arbetssättet beroende på kontorstypen man arbetar i. Det går inte att förvänta sig att alla har samma förutsättningar. Hur mycket man påverkas av kontorsutformningen och kan ta fördel av de positiva effekterna skiljer sig från person till person. Därför är det viktigt att göra en ordentlig riskanalys vid flytt och ombyggnation för att tjänstemännens hälsa och prestation ska bli så bra som möjligt, säger Aram. Vi finns i Västra Götalands-regionen, men har hela Sverige som vårt arbetsområde. Genom vårt nätverk av erfarna konsulter strävar vi efter att kunna möta alla kunders behov, oavsett vad du vill ha hjälp med. Några exempel på våra uppdrag från privat och offentlig verksamhet: Coach och bollplank för ledningsgrupp och VD i HR-frågor Planering, arbetsrätt, förhandling och genomförande av omställningar och organisationsförändringar Arbetsrättstöd till chefer vid förhandling och knepiga fall Praktiskt orienterade utbildningar i arbetsrätt, förändringsledning, svåra samtal och arbetsmiljö Preem Granngården Oriola Några av våra uppdragsgivare: Kronans Droghandel Cupori Svitzer Scandinavia Utredningar kring kränkande särbehandling och rehabiliteringar Rekrytering och kvalificerat urval med beprövade tester Arbetsvärdering, lönekartläggning och lönestrukturfrågor Lönerevisioner och förhandlingar Personalhandböcker, policydokument och interna riktlinjer Göteborgs Universitet Trygghetsstiftelsen Arbetsförmedlingen Nyfiken? Mer om oss på vår hemsida Eller ring oss på eller

6 6 Coaching & mentorskap Coach en professionell yrkeskår som växer snabbt verksamhetspresentation från ICF hösten 2011 genomförde Price Water House en global studie av coacher. Studien representerar coacher från 117 länder och visar att det finns cirka coacher globalt. För att samla denna relativt nya professionella yrkeskår, grundades 1995, International Coach Federation. ICF är idag den största oberoende branschorganisationen för coacher med över medlemmar i 100 länder. I Sverige finns 500 medlemmar fördelade på 6 regioner. Tydliggöra coachens professionella status ICF verkar aktivt för att säkerställa kvalitet, tydlighet och identitet av professionell coaching. ICF är en global organisation för professionella coacher, berättar Marie Lundgren, professionell coach och styrelseledamot för ICF Sverige. Vi verkar för att säkerställa kvaliteten av utbildade och certifierade coacher, för att tydliggöra professionell coaching som yrke och slutligen för att stärka certifierade coachers yrkesroll. Som medlem har du goda möjligheter att påverka villkoren i branschen. Du kan åka vart du vill i världen och möta samma grundtänk, principer och nätverk. Stränga etiska regler I och med att yrket blir en mer reglerad profession behöver även kravet på medlemskapet höjas. ICFs slogan är tydlig med sina höga krav: Ställ krav på din coach, det gör vi. Det är väldigt viktigt att våra kunder vågar ställa frågor om vad hans/hennes coach har för utbildning och certifiering, anser Marie Lundgren. Yrkeskårens bedömningar kan överklagas vilket innebär att det inom ICF finns etiska regler som vi följer. Dessa kan överklagas av kunden till organisationen/styrelsen och detta överklagande granskas av etiska rådet och den globala organisationen. ICF kvalitetssäkrar de utbildningar som ligger till grund för de professionella coachernas certifieringar. Höjda krav för att bli medlem Från 1 april 2012 höjs kraven för att bli medlem. Tidigare räckte det med att förbinda sig att följa de etiska reglerna för att bli medlem i ICF. Fr.o.m. i år måste varje sökande ha gjort 60 timmars utbildning, hos en ackrediterad utbildningsorganisation för att bli medlem. Nu väljer vi att lägga den nya nivån i linje med den första certifieringsgraden, menar Marie Lundgren. D.v.s för att vara medlem behöver du den grundläggande utbildning som krävs för att kunna certifiera dig på ACC-nivå. Våra kunder kommer att gynnas av de nya kriterierna då det innebär ett högre kvalitetskrav på kompetens hos coacherna. Marie Lundgren Fakta ICF Interational Coach Federation Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften: Etablera coaching som en erkänd profession Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige. HR Flex Talent Management har en avgörande roll i utvecklingen av företagets viktigaste resurs. Med FLEX HR kan organisationen utvecklas och genomföra lönsamma affärer. Ring oss redan idag så berättar vi mer! Det du trodde inte fanns, finns! Våra produkter: FLEX Bemanning FLEX Tidredovisning FLEX Reseräkning FLEX Kompetens FLEX Lön/HR FLEX Portal (webbaserat gränssnitt) Örebro Stockholm Göteborg BEHÖVER NI OCKSÅ EN HÄLSOPARTNER? Manpower Hälsopartner är experter inom hälsoutveckling, arbetsmiljö och rehabilitering. Besök Hälsopartner på C287368_Annons_MP_Halsopartner_251x85.indd :51

7 Coaching & mentorskap 7 Få nya perspektiv med en coach I dagens stressade och krävande arbetsklimat blir det allt vanligare att ha en mentor eller coach som stöd. En coach har inte rollen som en rådgivare, men kan visa på nya perspektiv och hjälpa till att hitta andra lösningar. a v Anneli hidalgo Enligt Po Lindvall, svensk ordförande för den europeiska branschorganisationen European Mentoring & Coaching Council (EMCC), finns det olika anledningar till att ett företag eller en organisation väljer att anlita en exekutiv coach. Ofta kan det röra sig om att en chef inte har lyckats få sina anställda att arbeta i den riktning man vill, vilket inte sällan beror på bristande kunskaper och färdigheter i ledarskap. I andra fall kan det handla om att en chef har identifierat en problematik som till exempel någon av hans eller hennes underställda chef har. Coachen har då i uppdrag att hjälpa honom eller henne att hitta bra lösningar och utveckla sitt ledarskap. Det kan också vara så att en chef själv vill utvecklas inom sin yrkesroll eller som individ. Då kan jag som exekutiv coach komma in som stöd och synliggöra olika verktyg för att hjälpa till. Mycket av vårt arbete går ut på att stödja och utmana personen för att få denna att se olika perspektiv och ta mer informerade beslut, säger Po Lindvall. OKLART KRING BEGREPPET COACH Den senaste tiden har begreppet coach aktualiserats i debatter i tidningar och tv, med anledning av SVT:s nya programserie Coacherna. Enligt Po Lindvall beror förvirringen kring begreppet till stor del på att det finns oklarheter gällande vem som faktiskt är en certifierad coach. Det finns ett antal oseriösa självutnämnda coacher på marknaden som inte har en välgrundad bas och ordentlig utbildning. Men den stora majoriteten, de som bland annat är medlemmar hos emcc, har en lång erfarenhet och en gedigen utbildning. Dessvärre är begreppet coach inte en skyddad titel, men genom branschorganisationerna emcc och icf finns certifieringssystem för proffesionella coacher. Om ett företag eller en organisation överväger att ta in en coach bör man se till att anlita en som innehar en kvalificerad certifiering, säger Po Lindvall. HITTA NYA LÖSNINGAR Po Lindvall understryker att coachens roll inte innebär att de ska arbeta som en rådgivare, utan snarare någon som försöker underlätta klientens eget förhållningssätt till att hitta nya lösningar. Vårt arbete går ut på att försöka hjälpa verderbörande att göra informerade val. Det gör vi genom att ställa frågor och visa på olika exempel som kan hjälpa klienten att reflektera. Enligt ett viktigt teoretiskt ramverk som jag grundar min coaching på, självbestämmandeteorin, har autonomin en stor betydelse för människors välmående, säger Po Lindvall. Alla behöver få utrymme till att reflektera, men väldigt få har tid till detta i dag. Coacher är tränade i att hjälpa till att få igång den reflektionen och om människor kan få hjälp med det av någon som är specialiserad inom respektive område, kan de få verktyg för att fungera bättre i sin yrkesroll. Alla behöver få utrymme till att reflektera, men väldigt få har tid till detta i dag. Coacher är tränade i att hjälpa till att få igång den reflektionen...

8 8 ledarskap & organisationsutveckling Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap Öppenhet, en tydlig vision och vikten av att framhålla det roliga i arbetet till sin personal. Det är några av grundpelarna för ett framgångsrikt ledarskap och en positiv organisationsutveckling, menar föreläsaren, författaren och ekonomen Kjell A Nordström. Av anneli hidalgo Ledarskap är inte alltid enkelt och särskilt svårt är det i turbulenta tider. Kjell A Nordström är känd som en av Europas ledande forskare kring multinationella företag och den globala marknaden och håller föreläsningar om företagsutveckling och ledarskap. Vi frågade honom om hur man bäst för ett framgångsrikt ledarskap och hur man kan ta sin organisation igenom olika former av kriser. VIKTIGT MED ÖPPENHET En svår situation för ett företag eller en annan typ av organisation kan vara ur ett ekonomiskt perspektiv likväl som när något händer inom organisationen och får stor uppmärksamhet i media. Det kan till exempel röra sig om fallet med den stora oljekatastrofen i mexikanska golfen eller missförhållanden som avslöjas inom äldreomsorgen. Enligt Kjell A Nordström är nyckeln till att hantera en sådan situation att vara öppen. Den stora saken med all krishantering är att på en gång säga sanningen, till alla inblandade inom och utanför organisationen. I dagens moderna samhälle är det omöjligt att det inte kommer fram till slut, så då är det lika bra att vara rak och ärlig på en gång, säger han. FÖRMEDLA SYFTET MED VERKSAM- HETEN En person kan aldrig bli den perfekta ledaren, vidhåller han, men med rätt samarbete, rätt förutsättningar och ett tydligt budskap går det att föra sin organisation framåt, även om det är svåra tider. Vi människor kan gärna arbeta hårt om vi får en tydlig bild av vad det större syftet med verksamheten är. Problemet med många företag och organisationer är att ekonomin får ett stort fokus. Men väldigt få blir glada av och känner mening i att bara tjäna pengar, därför måste man som ledare förklara på ett tydligt sätt för sina medarbetare om hur situationen ser ut och vad målet är, säger Kjell. VISION OCH FLEXIBILITET Några av egenskaperna som kännetecknar en framgångsrik ledare i en organisation menar Kjell är just en person som tillför en vision och en högre mening i verksamheten. Det är viktigt att förmedla till sin personal att arbetet ska kännas lustfyllt och tillfredsställande för alla individer, säger han. Som ledare är det av stor betydelse att ha förmågan att hela tiden tänka framåt och försöka se nästa steg i utvecklingen. Kjell menar också att en bra ledare ska ha ett stråk av lättja i sig och delegera ut arbetet på andra, eftersom den yttersta ledaren ska vara fri och flexibel att när som helst kunna rycka in var som helst. Den personens kalender ska inte vara full, då är det något fel, avslutar han. Som ledare är det av stor betydelse att ha förmågan att hela tiden tänka framåt och försöka se nästa steg i utvecklingen.

9 9 HR-LÖSNINGAR för mindre administration och bättre beslutsunderlag Hogia erbjuder en helhet som täcker alla behov. Personalhantering Kompetens Rekrytering Chefsstöd Lönerevision Reseräkning Tid- och avvikelsehantering Låt oss hjälpa dig med rätt verktyg för bästa effektivisering och utveckling. CHEFSSTÖD WEBB SJÄLVSERVICE WEBB Bli Coachande Ledare/Professionell Coach Internationell Certifiering enligt ICF* Att kunna coacha sina medarbetare leder enligt forskningen till - Mer självgående medarbetare - Bättre relation ledare och medarbetare - Större självrespekt - Högre grad av måluppfyllelse Du får träna professionella coachverktyg och på att kombinera coaching med chef- och ledarskap. Under utbildningstiden har du egen mentorcoach. INTENSIVKURSER I SOMMAR! Vecka 26 i Stockholm, vecka 27 i Malmö! Gratis informationsseminarium 9 maj, 13 juni kl 16.00, Saltmätargatan 5, Stockholm och Slottsgatan 20, Malmö Övriga kursstarter: Stockholm 23 april, 6 september och 15 november Malmö 26 april, 3 september och 8 november Vi är ACTP! Bland de absolut första i landet är vi ackrediterade av ICF, *International Coach Federation att utbilda och certifiera på nivå ACC (Associated Certified Coach) och utbilda och certifiera på nivå PCC (Professional Certified Coach) pensions- & Försäkringsråd Vårt mål är att vår utbildning ska vara bland det bästa du gjort i ditt liv! (Det är något vi brukar få höra från våra kursdeltagare.) Vi vill göra allt vi kan för att också du ska få uppleva det! Cardos medarbetare kan logga in och se hur läget ser ut. Informationen är inte schablonmässig, utan personlig och exakt. Än så länge omfattas enbart tjänstemännen, eftersom det är svårt att få fram information för de kollektivanställda från försäkringsgivarna. Collea hjälper även till vid nyanställning och avveckling av personal. Det kan handla om pensionsberäkningar som gör att vi får veta vad det kommer att kosta att anställa någon. Och personen i fråga får veta vad det familjen, säger Ralph Petersson. kommer att innebära pensions- och försäkringsmässigt att börja arbeta på Cardo, Besök säger Magnus vår hemsida: Siorholm, ansvarig för performance management tel samt HR & LÖN lön- och förmånsfrågor på Cardo. Ett exempel från verkligheten rör en kvinna med ett handikappat barn som var på väg att anställas av Cardo. Rådgivningen visade att om kvinnan skulle gå in i Cardos normala pensionslösning skulle det innebära en stor försämring för henne vad det gällde försäkringsskyddet. Att låta henne ligga kvar i hennes dåvarande lösning skulle bli dyrare för Cardo, men företaget valde ändå att låta henne göra det. Vi har väldigt få unika fall av det här slaget och extrakostnaderna blir därmed små. Men man måste ha en flexibilitet som arbetsgivare och stå upp Du måste vilja förändra för de potentiella medarbetarna, säger Magnus Siorholm. annars kan vi inte hjälpa dig. IKEA, Tetra Nackdelen Pak, med det täta Alfa samarbetet Laval, är att Cardo Axis är utelämnat och Skanska till Colleas förändrar med kompetens. Så länge den finns kvar är allt bra, men förändringar av kompetensen få konsekvenser. bästa pensions- & Försäkringsråd vår hjälp. Vårt mål är att vara Skandinaviens förändringskommunikationsbyrå! Cardos medarbetare kan logga in och se hur läget ser ut. Informationen är inte schablonmässig, utan personlig och exakt. Än så länge omfattas enbart tjänstemännen, eftersom det är svårt att få fram information för de kollektivanställda från försäkringsgivarna. Collea hjälper även till vid nyanställning och avveckling av personal. Det kan handla om pensionsberäkningar som gör att vi får veta vad det kommer att kosta att anställa någon. Och personen i fråga får veta vad det kommer att innebära pensions- och försäkringsmässigt att börja arbeta på Cardo, säger Magnus Siorholm, ansvarig för performance management samt personlig rådgivning En annan viktig del är de informationsmöten som Collea håller några gånger per år på Cardos anläggningar runt om i landet, från Nordmaling i norr till Malmö i söder. I samband med mötena har alla medarbetare möjlighet att få personlig rådgivning, även tillsammans med make eller maka. Ralph Petersson, personalchef för Cardo Entrance Solutions (tidigare Crawford Sverige) och chef för HR-organisationen i Norden, berättar vad den individuella rådgivningen kan ge. Medarbetaren får en totalbild över hur det blir med pensionen beroende på vid vilken ålder han eller hon slutar att arbeta, och därmed ett bra beslutsunderlag. I totalbilden ingår inte enbart den enskilda medarbetaren, utan hela Känsligt för kompetensförändringar lön- och förmånsfrågor på Cardo. I +46 En 40 del som 685 skiljer samarbetet 58 från det 00 traditionella I inom Change pensions- och för- for the better! Effektivare HR- och Ett exempel från verkligheten rör en kvinna med ett handikappat barn löneadministration Effektivare HR- och Efterlyser chefer effektivare IT-stöd i det dagliga personalarbetet? Kontakta oss gärna för mer information! Kontakta Anderz oss gärna Lindquist Kontakta oss gärna för mer information! Anderz Lindquist säkringsfrågor är att alla medarbetare, inte bara tiotaggarna, omfattas av servicen. Dessutom betalar Cardo en fast årsavgift till Collea, som inte får ta Apl Right Solution AB har gedigen som var på väg att anställas av Cardo. Rådgivningen visade att om kvinnan skulle gå in i Cardos normala pensionslösning skulle det innebära en stor försämring för henne vad det gällde försäkringsskyddet. Att låta henne ligga kvar varje år med hjälp av revisorer. Därmed har Collea inget att vinna på att rekom- provision från pensions- eller försäkringsbolag. Att Collea inte gör det fastställs bakgrund och chefsvana inom löneadministration, systemförvaltning av i hennes dåvarande lösning skulle bli dyrare för Cardo, men företaget valde mendera en lösning framför en annan, och får på så vis en större objektivitet i ändå att låta henne göra det. rekommendationerna. Vi har väldigt få unika fall av det här slaget och extrakostnaderna blir En av fördelarna för Cardo är att medarbetarna får större förståelse för, därmed små. Men man måste ha en flexibilitet som arbetsgivare och stå upp och medvetenhet om, pensions- och försäkringsfrågor. för de potentiella medarbetarna, säger Magnus Siorholm. Vi synliggör för medarbetarna vad de faktiskt får från arbetsgivaren. Det lönesystem (certifierad systemförvaltare i HR-Plus) och IT-support. ökar förtroendet och uppskattningen, säger Magnus Siorholm. Vill ni uppnå en effektivare HR- och löneadministration? personlig rådgivning Nackdelen med det täta samarbetet är att Cardo är utelämnat till Colleas En annan viktig del är de informationsmöten som Collea håller några gånger kompetens. Så länge den finns kvar är allt bra, men förändringar av kompetensen kan få konsekvenser. per år på Cardos anläggningar runt om i landet, från Nordmaling i norr till Malmö i söder. I samband med mötena har alla medarbetare möjlighet att få Händer det något med partnern måste vi agera, och det tar tid att bygga Kan rapporteringsprocesserna effektiviseras? personlig rådgivning, även tillsammans med make eller maka. Ralph Peters- upp nya relationer, säger Magnus Siorholm. n Bland annat har vi byggt upp en av Sveriges Efterlyser effektivaste chefer effektivare löneavdelningar (enl Benchmark), med ett IT-stöd i det dagliga personalarbetet? löneadministration Erbjuder HR- och lönesystemet optimalt stöd Apl Right Solution AB har gedigen Effektivare för personalprocesserna? HR- och bakgrund och chefsvana inom löneadministration, modernt Erbjuder webbaserat HR- och lönesystemet systemstöd optimalt stöd för personalprocesserna? Efterlyser chefer effektivare IT-stöd i systemförvaltning det dagliga av löneadministration personalarbetet? Har ni försökt effektivisera personalarbetet lönesystem (certifierad systemförvaltare i HR-Plus) och IT-support. som stödjer alla processer inom men Erbjuder fastnat? HR- och lönesystemet optimalt stöd för personalprocesserna? Lön Har och ni HR. försökt effektivisera personalarbetet men fastnat? Vill ni uppnå en effektivare HR- och löneadministration? Efterlyser chefer effektivare IT-stöd i det dagliga personalarbetet? Kan rapporteringsprocesserna effektiviseras? Bland annat har vi byggt upp en av Erbjuder HR- och lönesystemet optimalt stöd Vi Har har ni lösningarna försökt effektivisera och kan medverka personalarbetet från för personalprocesserna? men fastnat? Vi har lösningarna och kan medverka från analys till genomförande! Sveriges Efterlyser effektivaste chefer effektivare löneavdelningar (enl Benchmark), med ett IT-stöd i det dagliga personalarbetet? modernt Erbjuder webbaserat HR- och lönesystemet systemstöd optimalt stöd för personalprocesserna? analys Har ni försökt till effektivisera genomförande! personalarbetet som stödjer alla processer inom men fastnat? Lön och HR. Vi har lösningarna och kan medverka från analys till genomförande! Vi har lösningarna och kan medverka från Har ni försökt effektivisera personalarbetet men fastnat? Vi har lösningarna och kan medverka från analys till genomförande! analys till genomförande! Kontakta oss gärna för mer information! son, personalchef för Cardo Entrance Solutions (tidigare Crawford Sverige) och chef för HR-organisationen i Norden, berättar vad den individuella rådgivningen kan ge. Medarbetaren får en totalbild över hur det blir med pensionen beroende på vid vilken ålder han eller hon slutar att arbeta, och därmed ett bra beslutsunderlag. I totalbilden ingår inte enbart den enskilda medarbetaren, utan hela familjen, säger Ralph Petersson. Fotograf: Caroline L Jacobsen Känsligt för kompetensförändringar Anmälan/information: En del som skiljer samarbetet från det traditionella inom pensions- och försäkringsfrågor är att alla medarbetare, inte bara tiotaggarna, omfattas av servicen. Dessutom betalar Cardo en fast årsavgift till Collea, som inte får ta provision från pensions- eller försäkringsbolag. Att Collea inte gör det fastställs varje år med hjälp av revisorer. Därmed har Collea inget att vinna på att rekommendera en lösning framför en annan, och får på så vis en större objektivitet i rekommendationerna. En av fördelarna för Cardo är att medarbetarna får större förståelse för, och medvetenhet om, pensions- och försäkringsfrågor. Vi synliggör för medarbetarna vad de faktiskt får från arbetsgivaren. Det ökar förtroendet och uppskattningen, säger Magnus Siorholm. Händer det något med partnern måste vi agera, och det tar tid att bygga upp nya relationer, säger Magnus Siorholm. n för mer information! Anderz Lindquist Kontakta oss gärna för mer information! Anderz Lindquist personalaktuellt Apl Right Solution AB har gedigen bakgrund och chefsvana inom löneadministration, systemförvaltning av lönesystem (certifierad systemförvaltare i HR-Plus) och IT-support. Bland annat har vi byggt upp en av Sveriges effektivaste löneavdelningar (enl Benchmark), med ett modernt webbaserat systemstöd som stödjer alla processer inom Lön och HR. Anderz Lindquist Apl Right Solution AB har gedigen bakgrund och chefsvana inom löneadministration, systemförvaltning av lönesystem (certifierad systemförvaltare i HR-Plus) och IT-support. Bland annat har vi byggt upp en av Sveriges effektivaste löneavdelningar (enligt Benchmark), med ett modernt webbaserat systemstöd som stödjer alla processer inom Lön och HR. Apl Right Solution AB har gedigen bakgrund chefsvana inom löneadministration, systemförvaltning av lönesystem (certifierad systemförvaltare i HR-Plus) och IT-support. annat har vi byggt upp en av Sveriges effek löneavdelningar (enl Benchmark), med ett modernt webbaserat systemstöd som stödje processer inom Lön och HR.

10 10 Gott Exempel Satsningen på ledarskapsutveckling en framgångsfaktor för swecos tillväxt Sweco ligger sedan några år tillbaka på 10-i-topplistan bland nyexaminerade civilingenjörer och högskoleingenjörer. Kanske tack vare den uttalade satsningen på ledarskapsutveckling men även genom viljan att se och utveckla alla sina medarbetare. Vi växer och vi etablerar oss ständigt på nya marknader, vilket kräver nya ledare, menar Jessica Petrini, HR Direktör, Sweco. Vi är ett i grunden affärsdrivet företag, där HR-utvecklingen alltid utgår ifrån verksamhetens behov. Därför arbetar vi efter en gemensam global process för att identifiera och utveckla ledare internt och hitta nya sätt att utvecklas och samtidigt behålla våra medarbetare. Vi har förstärkt vårt arbete med ledarskapsfrågor och tillsammans med ledare i hela Sweco utvecklat en ledarkompass, Sweco Leadership Compass. Kompassen är vår grund och tydliggör förväntningarna på våra ledare. Dessa spelar en nyckelroll i att utveckla både våra affärer och våra medarbetare. Internt tillämpad ledarskapsprocess Tillsammans med sina affärsenheter i 12 länder har Sweco lagt fundamentet till vad framgångsrikt ledarskap innebär för företaget. Jessica Petrini För oss är det avgörande för våra affärsframgångar att jobba framgångsrikt med ledarskapsutveckling, menar Jessica Petrini. Därför tillämpar vi ledarskapsprocessen internt vilket har visat sig mycket framgångsrikt. Vi har ett tydligt sätt att identifiera dem som vill anta nya utmaningar som linjeledare, projektledare och specialister och vi tittar på alla medarbetare i företaget. Cheferna är själva ansvariga för processen med uppföljning på alla ledningsnivåer. Representanter för HR deltar endast på de högre nivåerna. Stora möjligheter till fortsatt utveckling Sweco har ett globalt ledarprogram där 17 av 21 deltagare under eller efter programmet rekryterats till strategiskt viktiga positioner inom Sweco. På ett stort företag som Sweco tror jag att vi har bättre förutsättningar än många andra att behålla våra ledarämnen, säger Jessica Petrini. Självklart går vi även utanför huset för att hitta nya medarbetare men huvudfokus är att hitta nya ledare internt. Vid succession inom Sverigeorganisationen tillsatte vi ledare på tre nivåer internt, inom loppet av någon vecka med start av tillsättning av vår Sverige VD, Åsa Bergman. En fantastisk möjlighet som gjorde att vi undvek oro i företaget och avbräck i företagsproduktionen. om sweco Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har anställda i tolv länder och omsatte 2011 ca 6,7 Mdr sek. På Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco har en nyfiken, vänlig och stolt företagskultur som grundar sig på engagemang och ansvar och vi är öppna för nya idéer, människor och utmaningar. ÅRETS KONFERENS- OCH mötestrender Grönare möten, närmare hemmaplan och fullspäckade scheman. Så ser trenden ut för möten och konferenser under av Anneli hidalgo Meetings Forecast, är en årlig analys av de globala trenderna inom konferens- och mötesindustrin och görs av American Express Meetings & Events. Rapporten är baserad på intervjuer med mötesplanerare, mötesköpare och hotelleverantörer och undersökningar från hela världen, inklusive Sverige. Några av de tydliga trenderna som syns i rapporten är bland annat att mötena ser ut att bli kortare och med färre deltagare. Samtidigt är det fler möten som ordnas, även om de går mot att bli kortare och mer kostnadseffektiva. MINDRE LYX OCH NÄRMARE HEMMAPLAN Rapporten tyder också på att fler konferenskunder i Europa väljer möteslokaler och hotell som är av medelstandard, snarare än Prova-på-erbjudande Kom in till oss på Fleminggatan 7, strax intill Kungsbron, eller ring , kompetenscenter.se VD Compass, Se även lyxalternativ. Dessutom flyttas konferenserna allt mer från storstäderna till mellanstora städer. Det ser även ut som att desto fler väljer att ha konferenser och möten närmare sitt företag. För att minska kostnaderna för möten är det fler än hälften av de tillfrågade konferenskunderna i rapporten som efterfrågar sammankomster närmare hemmaplan. GRÖNARE MÖTEN Miljömedvetenhet verkar vara en högt prioriterad fråga för många av de tillfrågade. Enligt konferensleverantörerna står miljötanke i centrum för nära hälften av kunderna. En stor andel är även intresserade av att få miljövänliga alternativ. Enligt rapporten har miljöfrågor inte haft någon märkbar effekt på val av mötesplats, dock ser det ut att förändras i framtiden. Compass har i över 25 år hjälpt företag att rekrytera och utveckla framgångsrika chefer. Kontakta oss för att diskutera ett behov!

11 Leantrappan stegen till att leva lean Vill du att din verksamhet skall präglas av ett genuint kvalitetstänkande i alla led ta då Leantrappan Bli en mer attraktiv arbetsgivare för studenter & unga akademiker genom Careerbook, karriärportalen på academicwork.se. Kolla in företagsprofilerna på maila eller ring andreas på för mer info. 0 Kanske vet, vill veta mer om filosofin, ledningen intresserad, vill vara engagerad 5 Lever lean, utvecklar kvalitet, tydligt uppdrag, arbetssätt personal och partners 4 Jobbar med analys, mäter, ständiga förbättringar, utvecklar team och TAL* 3 Har, gemensam synlig målbild, mötesstruktur och forum för avvikelser 2 Har kartlagt flöden, har en bra planering, kan utjämna belastning 1 Ledningen anpassar 3-14 principer till verksamhet, kunder, arbetssätt och attityd *TAL = Aspektums modell för Tydligt Anpassat Ledarskap Vill du veta mer? Kontakta Karl Ljung på tel eller

12

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011

årets hr-chef Sök Bliwastipendiet Guide till Tjänstepensioner offentlig miljö lever som hon lär oktober 2011 oktober 2011 Kompetensutveckling för framtiden trend kommunikologi En hälsosam arbetsplats hitta kraften inom er Framgångsrika förändringar Martin Tiveus Guide till Tjänstepensioner Ledarskap i offentlig

Läs mer

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 2 2013 Höj HR-funktionens status med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

led & motivera Fackens krav hotar jobben Analysera mindre Konsten att rekrytera, motivera. En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR?

led & motivera Fackens krav hotar jobben Analysera mindre Konsten att rekrytera, motivera. En av Nordens ledande HR lösningar- Har du lönsam HR? Posttidning B Posttidning B Nr 1 2010 Trendspaning i HR-branschen Läs mer på s 6» Analysera mindre...och lyckas på sidan 20» led & motivera Läs mer på s 8» Fackens krav hotar jobben Läs mer på s 28» Konsten

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär

4TIPS KARRIÄR & KOMPETENS. DIN FRAMTIDA MANAGER Jobbcoacher blir allt viktigare och kan guida dig vidare i din karriär ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 KARRIÄR & KOMPETENS 4TIPS S UPPN R DU DINA M L Hillevi Engström,

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2011 Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan. LÄMNA RÖKAREN BAKOM DIG Att sluta röka är en utmaning, men det finns behandlingsalternativ som hjälper

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR

KOMPETENSUTVECKLING. Anne-Marie Andric. MBA spetsa din kompetens. HR-chefen på Microsoft om DNA EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE FÖR HÖGRE UTBILDNINGAR FEBRUARI 2013 MBA spetsa din kompetens Ingenjör löneläge och rekrytering Förhållningssättet

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer