FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013 Grupparbete I - Scenarioövning SvD FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018 Försvarsuniversitetet i FRAMTIDEN - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete EXTERNT - Skygg - Enighet - Akademisk acceptans - Proffsighet INTERNT - Samarbete - Tvärvetenskapligt - Arbetsglädje

2 - Mångperspektiviellt Försvarsuniversitetet: - FOI en del av Försvarsuniversitetet - Utbildning och forskning i framkant, nationellt och internationellt - Engagerade i samhällsdebatten - Engagerade medarbetare i samverkan Försvarsuniversitetets framväxande roll för utbildning & forskning inom säkerhet, skydd och försvar har: - Självklar plats som kunskapsförmedlare genom upplevelser - Formella tillstånd som krävs - Trovärdighet i samhället - Stolta medarbetare, studenter & högre utbildade INTERN BILD - Inget revirtänkande - Bygga broar - Från identitetslös till en självklar identitet - Samarbete - Energiskapande - Glädje - Enkelhet & tydlighet i administration - Enad grupp mot gemensamma mål EXTERN - Förmedlare av kunskap - Saklighet och ordning - Samverka i grupp ad hoc??? - Tål granskning - Välkomnande - Öppet och samtidigt modernt stabil, stark och framåtdrivande - Arbete tillsammans - Stolta medarbetare - Mötesplats - Forskning som skapar trygghet - Excellens - Samarbete - Tillsammans inom säkerhetssektorn Varför behöver Sverige ett Försvarsuniversitet? - Bygga en bro mellan den akademiska och militära världen - Utgöra ett kunskapscentra byggande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

3 - Utgöra en mötesplats för akademiker och militärer, gamla och unga - Forskning och utbildning inom tvärvetenskapliga ämnen inom den säkerhetspolitiska arenan - Verka för en säkrare värld INTERNT - Sammanhållning - Ta ut svängarna - Bättre plats för barnen att leva på - Gå i takt - Samarbeta - Pålitlighet - Stabilitet EXTERNT - Bro mellan akademiska världen och den militära - FHS mötesplats för unga, gamla akademiker, militärer mm - Kunskapscentra?? och beprövad erfarenhet - Verka för en säkrare värld - Varför ett försvarsuniversitet? - Tvärvetenskap FÖRSVARSUNIVERSITETET: 1. Forskarutbildning statsvetenskap, krigsvetenskap, ledarskap - masterutbildning i ovan nämnda ämnen - Uppdrags- och anslagsutbildning för breddade målgrupper 2. Stabilitet - (Enda) främsta utb samordnare i Sverige - Välskött, bra rykte, hög kometens 3. FM, MSB, civila - Fler målgrupper (breddat + mer sökbart) 4. Sökbart+utv samarbete internationellt (ex universitet) 5. Tryggt, stolt, utvald, utmanande INTERNT - Samverkan - Stabilitet - Pålitlig - Öppna dörrar - Mer interaktion - God administration - Bra stödprocesser

4 - Gamla stödprocesser - Forskare samundervisar EXTERNT - CobE stad/forsk - Nato kurscentrum - Internationell profil - CobE professionalism - CobE rankande - Jämställd arbetsgivare - Bättre stöd från FM bemanning obalanserad INTERNT - Förvalta kompetens - Framkant - Gränsöverskridande - Intellektuell oas - Fungerande & smidiga administrativa system - Bra arbetsgivare - Erkända inre mål - Öppen attityd - Vårda varumärket - Karriärmöjligheter internt EXTERNT - Erkänt centrum inom skydd och säkerhet - Navet i den nordiska högre försvarsutbildningen - Brett externt samarbete - Fortsatt gott samarbete med media - Spetskompetens inom ledarskap och konflikthantering - Hitta nya marknader FU utsett till centra of excellence av FN, EU och NATO tack vare framgångsrik forskning och utbildning FU utsett till Sveriges bästa arbetsplats INTERNT - FHS tydlig väg, men tar ut svängarna - Möten, gränsöverskridande - Stark självkänsla, ökat förtroende (av byråkratisering) - Mognad EXTERNT - Mångfacetterat, men med en gemensam kärna - Ledande, snabba att följa utvecklingen - Mognad - Internationellt

5 FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: 1. Civil och militär utbildning, akadem & uppdr, större interaktion inom FHS - bredare grupp av studerande 2. Kompetent och erfaren - kvalitet 3. Alla i säkerhetsområdet, akademikerna och vet är del av detta 4. Alla m uppg inom omr 5. Kreativt, tryggt, utvecklande, roligt FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Ny rapport slår fast att FU (Försvarsuniversitetet) är ledande i Sverige inom samhällsskydd och säkerhet - FU utökar sitt internationella samarbete och inför engelska som undervisningsspråk - FU står för nytänkande och innovativa lösningar - FU utbildar nationellt och internationellt framtidens ledare - Stort intresse för att arbeta vid FU - FU rangordnas högst bland attraktiva arbetsgivare - FU är Sveriges mest jämställda arbetsplats - Grunden till denna framgång är samarbetsinriktade och visionära lösningar - Bygger broar mellan yrkesgrupper och ämnen INTERNT - Arbetar mer ihop - Tar oss framåt steg för steg - Innovativa - Harmoni - Jämställdhet/jämlikhet - Brobygge - Visionärt EXTERNT - Seglar framåt - Jobbar för en stabilare värld - FHS förknippas med nytänkande - Duktiga på marknadsföring - Internt utbyte - Djup kunskap om kriskrig - Ett universitet med stark växtkraft FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Professionalism - Respekterade - Top 5 i Europa - Objektiva - Trygghet och stabilitet - Samarbete

6 - Dialog - Internationellt 1. - Ansvar för all officer utb - Akademisk utb polis, tull mm - Tjänster andra länder - Mer analys, mer int - Undervisning på fler språk - utveckla ledarutbildningar 2. - Relevant vad vi gör - Forskningen etablerad/känd - Förståelse - Kompetens - Kända utanför Sverige 3. - Inom Sverige mer med Regeringskansliet - Andra länder - Övriga universitet och högskolor 4. - Intellektuell miljö - Bidra till att göra skillnad - Vara stolt - Respekteras INTERNT - Team - Växa - Utveckling - Klara hur komma vidare - Gemensamt - Alla delar måste hänga ihop - Broar EXTERNT - Framtida studenter - Påverka andra - Kompetensdelar - Mångfald - FU i fokus - Samarbete - Förståelse för andra kulturer - Låta andra växa INTERNT - Samsyn i vägen framåt

7 - Inkluderande arbetsmiljö - Hårda/mjuka värden ryms tillsammans - Tid för eftertanke, samtal och glädje - Internationell - Växtkraft/odling EXTERNT - Internationellt/nationellt brobygge - Efterfrågad partner - Möten civilt/militärt - Utåtriktad mötesplats - Utblick/inblick - Mångfald och balans bredd och djup - Nya former för utbildning

8 Grupparbete III Förutsättningar för att nå målbilden MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ATT NÅ DIT! MÖJLIGHETER - Mer forskningsmöjligheter/samarbete - Synergier - Internationalisering -> kvalitet - Liten & snabb - Långsiktig & stabil - Utmana - Spetskompetens - Nästan ensamma om området - Sveriges goda rykte - Bra lokaler - Kreativ miljö - Bra blandning officerare/civila - Attraktiv arbetsgivare - Bra kompetensutveckling till personalen - Aktuella frågor i debatten - Utbildning och forskning i tiden - Fortsatt förtroende från politiker och regering - Samarbete - Utveckla spel inom säkerhet, skydd & försvar - Delaktighet medarbetare emellan - Bygga vidare positiva signaler - Lägg trivial utbildning på nätet - Ökat samarbete lärosäten, nationellt och internationellt - Ökat stöd till Riksdag och Regering i säkerhetspolitiska frågor - Ökad möjlighet till säkerhetspolitisk forskning - Att FHS får en examenstillstånd för forskarutbildning - Mycket stor kompetens hos pers och stad, think tank potentional - Förändringsbenägenhet - Möjligt att bli ett center of excellence inom säkerhet och skydd - Skapa en attraktiv forskarskola - Röd tråd från sold till professorer - Tydlig ledning, samarbetsvilja och samordning - FM stödjer FHS - Samarbete med Finland/doktorander - Politiska beslut - Inställning till FHS - Möjligheter redan på väg - Vi har fått forskar möjligheter - Flera utbildningsplatser (mera anslag)

9 - Nya samarbetspartners, ökat samarbete, nya nätverk för forskning och praktik - Stabil ekonomi - Stor vilja/gemensamt mål - Våga ta plats - Krav på verksamheten - Vilja till förändring - Tid att utveckla - Möjlighet att profilera - Efterfrågan på FHS - Kompetenta medarbetare - Bra stämning - Mycket på G - Lära av erfarenheter - Unika ämnen - I tiden - Positiv media bild - Specialiserade förmågor - Nytta för flera sektorer - Tydlig profil - Existensberättigande - Geografisk placering och bra faciliteter - Forskning med verklighetsförankring - Arbetsplatsen - Internt samarbete - Stockholm (lokalisering) - Omvärlden - Konstant behov av.. - Medarbetarna - Monopol - God relation/kunskap FM/MSB - Teknik - Kompetens finns - Viljan - Ekonomi - Pos granskning op - Pos kandprog, ex tillstånd - Bidrag till forskning - Kompetensutveckling - Attraktiv arbetsplats - Utbyte inom/utom FHS - Omvärldsbevakning - Unik arbetsplats med unik karaktär - Möte CIV-MIL - Akademisk kunskapsuppbyggnad som metod - Internationellt utbyte (utökat) - Spetskompetens

10 - Bra arbetsplats - Kulturskillnader - Bred kompetens - Synergieffekter (internt/externt) unika! - Pengar finns - Unik samling av utbildning, ämnen - Är redan i förändring erfarenheter finns redan på väg - Tydlig plan och riktning finns - Intressenter finns - Samarbetet med ffa FM - Personalrörlighet - Bra kompetensbas att bygga på - Efterfrågad utbildning/forskning - Samverkanspotential - Beroende av FM (stöd) - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (godkänd) - Uniformsmyndighet (positiva, stöd) - Alla drar åt samma håll, måste för överlevnad - Adm process utveckl - Bra kompetens - Interoperabilitet - Integrerade kurser - Nisch: officerare, statsvetenskap - Popularitet -> söktryck -> alumni - Försvar & säkerhet ihop HINDER - Politiska & ekonomiska hinder - Internt groll - Militär akademisk karriär - Militärbemanning - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete - Brist på samarbete - Murar/konflikt

11 - Små forskarmiljöer - Beroende av försvarsmakten - För stelt - För mycket administration - Osäkerhet om FHS framtid - Bastioner - Processer går för sakta - Ej tillåta vilda idéer - Legala problem - Formella tillstånd saknas - Uthållighet kan avta - Ifrågasatt anseende - Stort beroende av en krympande kund (FM) - Uteblivet examens tillstånd - Ev byte av officersutbildnings system? - Interna motsättningar - FMS behov styr FHS - Om vi inte får forskarutbilda/mindre anslag - Intressekonflikter/splittring internt - Problem med rekryteringsbasen - Politiska beslut - Inställning till FHS - Ukä/regeringen underkänner ansökan om forskarutbildning - Regeringen bestämmer sig för att ändra upplägg av officers programmet = vår plan blir irrelevant - Rubriker - Linjeorganisation - Isolerade enheter - Kulturkrockar - Administrativa system - Beroende av kunder och omvärld - Politiskt styrd organisation - Perfektionism - Nekad examensrätt - Ointresse från omvärld - Politiken - Löner - Förändrad ledning - Ökad byråkrati - Prestige - Svaga, ej närvarande forskningsledning - FM samhälls- och folkförankring - Policynära forskning - Internt samarbete

12 - Vikande best - Ext samarb (revirtänkande) - Resurser - FM ekonomi - Viljan hos ledningen - För många viljor - Ej ordning - Försvarsinriktning otydlig - Oväntade händelser - Särintressen - För få sökande (OP specifikt) - Ekonomiska hinder - För låg e-kompetens - Motstånd internationalisering (ex engelska som undervisningsspråk) - För få/svaga jämställdhetsåtgärder - Inter polarisering - Fysiska - Ekonomi - Rekrytering - Prestige - Brist på knowledge management - Processer - Oro - Ekonomi, ffa FM - Risk för splittring, olika normsystem - Bemanning - Bristande förståelse från samhälle, politiker - Företagshotell - Omvärldsfaktorer - Oförutsägbar omvärld (politik) - Examenstillstånd erhålls ej - Ej godkänt vid granskning av OP - Rekrytering sviktande OP - Forskningsfusk - Beroende av FM (ej stöd) - Förstår inte politiska beslut - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (underkänd) - Uniformsmyndighet (negativa, motstånd) - Interna revirstrider - Resursbrist - Rykte negativt - För liten myndighet/hs - Konkurrens om kompetens

13 - Nedläggning / extern/politisk klåfingrighet - Ej examen - Impopularitet - Interna friktioner: militärvetenskap x 4 - Rykten /skandaler RISKER - FM stud underlag - Externa chocker - Självslickande glasspinne - Brist på fokus Styrkor och svagheter: - Forskarmiljö DÅLIGT - Bra utbildning DÅLIGT - Fler kunder - Få/behålla rätt kompetens - Bra arbetsmiljö DÅLIG - Unik inriktning INGEN NISCH - Synergieffekter civilt militärt - Liten org lättstyrd BYRÅKRATI - Kompromiss vilja INGEN - Tydlig ledning OTYDLIG - Vi levererar tillräckligt bra - Kvalitet framför kvantitet KVANTITET FRAMFÖR KVALITET - Enklare rutiner -> mer tid för kärnverksamhet - Ta plats marknadsföra oss - Konkurrensmässiga (personal) - Bra ekonomi DÅLIG - Behov av vår kompetens LOKALER PLUS - God atmosfär, geografiskt läge, vackert MINUS - Trångt KOMPETENS PLUS - Spetskompetens, bred kunskapsbas, unik, dialog, strukturerade, kreativa, behålla kompetens MINUS - Revirtänkande, inre motsättning, missförstånd ADMINISTRATION PLUS - Dialog kärnverksamhet administration, tålamod, nya system MINUS Irritation, Tar tid från kärnverksamhet, Upplärningsperiod nya system

14 SAMARBETE PLUS - God vilja, brett kontaktnät MINUS - Externa kontakter, indivi UNIK ROLL PLUS - Internationalisering MINUS - Utsatthet politik, utsatthet ekonomi TRENDER PLUS- Bibliotek MINUS - Förutfattade meningar om försvaret

15 Grupparbete III Hur gör vi för att nå målbilden FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER/AKTIVITETER: FM MERITERING E/K (se anteckning) - Bättre rekrytering anst/stad - Starkare koppling forskarutbildning - VHT-koordinering programråd programansvar fortsatt arbete adm TRE VIKTIGA OMRÅDEN: 1. FORSKNINGSFINANSIERING - Säkra långsiktigheten i forskningsfinansieringen - Stimulera till forskarstudier och mer forskning - Rikta blicken utåt och är av andra - Förändra verksamheten vid behov - RÄTT man/kvinna på RÄTT plats - Bra och tydliga arbetsprocesser - UGL-kurser till alla anställda 2. SAMVERKANSPROJEKT - Använd myndighetskapitalet till strategiska åtgärder - Ny teknik i utbildningen - Satsa på nya idéer - Stöd pilotprojekt 3. MARKNADSFÖRING - Fler medarbetardagar möte över orge - Samla de anställda minst en gång/år för identitetsarbete - Stimulera samverkan/gemensamma projekt - Mer samverkan/samarbete med andra myndigheter och universitet - Diskussioner med FM - Politisk lobbying ang FOI - Minska administrationen - Öka marknadsföring - Synas mer i media - Bättre på att synliggöra det vi gör - Fler lärare och personal på utbyte - Internationalisera hemma först TA HAND OM ALL OFFICERSUTBILDNING SEMINARIEKULTUR FLEXIBLA UTBILDNINGSFORMER - Nätbaserad utbildning - Utbildning inom fler ämnen/områden -> ta polisutbildningen

16 - Ämnesutveckling - Mer av icke styrda medel/uppdrag -> fri forskning! - Fortsätta med ämnesöverskridande seminarier - Främja kompetensutveckling - Öka samarbetet med andra FM-anknutna myndigheter såsom FMV, FOI, FORTV mfl både vad avser fo/utb genom gemensamma projekt - Öka samarbetet med industri både vad ansv fo/utb i gemensamma projekt - Utökat samarbete med andra lärosäten utveckling & lärande - Bjud in excellenta gästforskare - Gränsöverbyggande utbildningsstöd ex e-mötessystem - Speed-dating -> göra saker tillsammans - Gemensam byggnad med arbetsrum - Fler tillfällen för mötespunkter under trevliga former målstyrda - Kompetensutveckling av alla medarbetare inom FHS område vad gör vi här - Tryck med ansvar och skyldigheter i organisationen - Fundera över hur vi verksamhetsstyr FHS.- Se möjligheter istället för hinder - Bevara möjligheten till fys & hälsa på arbetstid - Fler medarbetardagar med olika temat - Ta hand om all officersutbildning, även specoff, detta ökar kundbasen väsentligt - Seminarkultur högre seminarium - Flexibla utbildningsformer - Ha roligt på jobbet - Lyft blicken vad kan jag göra för att få en bättre arbetsplats - Varje medarbetare en FHS ambassadör - Gemensamt arbete med utveckling av FHS kultur TID KORT/LÅNG, EFFEKT LITEN/STOR (se anteckning) - Samarbete ex organiserat - Skapa projekt som involverar fler avdelningar - Var ödmjuka inför karaktären/historiken hos dagens ämnen - Ta tillvara mängddiskussioner, mängddisciplinaritet (utanför statsv/mil) - Speciell pedagogik utöka spel och samverkan - Synas mer utåt europlayer branding - Begränsa till rimliga realiserbara ambitioner - Fortsätt utöka med olika typer av öppna föreläsningar för intresserad allmänhet - Chefskurser, akademiska krishanteringssektorn (polis, brand mf) - Bättre studentverksamhet: rektorn hälsar välkommen, arbetsmarknadsdagar, återträffar - Uppmuntra att externa föreläsare bjuds in som föreläser näringsliv, stat, blåljus - Löneökningar - Rimliga löner - Förenkling (administration) - Kvalitetssäkring -> processer - Friskvård FÖRSLAG - TOP 3 - Stödja och utveckla FM i sin beställningsroll av uppdragsutbildningar E+ K- - Forska mer E+ K-

17 - Utveckla FHS verksamhetsprocesser för en effektiv ledning, styrning och kontroll av verksamheten E+ K- UTBILDNING OCH FORSKNING E=FORSKNING, K=KOSTNAD - Få tematiseringen att fungera E- K+ - Skapa balans mellan ämnen på HSU & SU - Jobba med progressionen E+ K- - Ökat internationellt lärarutbyte E+ K- - Nära samarbete med huvudkunden FM,vad vill kunden ha? - Ökad distansutbildning E+ K- ORGANISATION - Avsätt arbetstid för FHS utvecklingsarbete på stor bredd och djup inom organisationen - Byt namn på krigsvetenskap till operationer och taktik - Slå ihop ämnen - Säkerställa en lönenivå som låter FHS få en god rekryteringsbas E+ K+ - Rekrytera tallanger till FHS E+ K+ - Utveckla IT-tekniken E+ K+ - Ökad distansutbildning E+ K- - Mobiltelefoner till alla E+ K- OMVÄRLD - Välj rätt och lagom många samarbetspartners E+ K- - Skapa en nordisk försvarshögskola placering i Stockholm E+ K- Tre prioriterade förslag: 1. Inrätta krigsvetenskap som ett (civilt) ämne upp till magisterexamen 2. Stimulera ämnesövergripande forskningsprojekt 3. Inkluderande arbetsprocess fram till områdesansökan (även efter ansökan) - Kompetensutveckling - Driva process mot forskningsområde framgångsrikt - Arbeta tidigt och strukturerat med att definiera forskningsområdet - Involvera/förankra - Ge tid för respektive ämne att förankra områdesansökan succesivt - Fokusera på gemensamma lösningar - Enas om ett forskarämne - Involvera medarbetare i processen - Få personalen att gå åt samma håll (FHS vision) - Satsa (våga riskera) på rekrytering av nyckelpersonal för att stärka ansökan (trovärdigheten) - Kontinuerlig kompetensutveckling - Information om andra funktioner (för att kunna förstå helheten) - Göra studiebesök hos varandra (skapar förståelse och kännedom) - Ta var på/bevara befintlig kompetens och utnyttja denna - Omorganisation för att stärka förändringsarbete - Var inte rädd för att omorganisera för att stödja områdesansökan (förverkligandet)

18 - Stärka forskning - Stimulera (ekonomiskt) strategiska forskningssamarbetet mellan ämnen (stöd för ansökan) - Upphandla ett vetenskapligt förslag och stimulera forskningspublikationer (peerreview) - Bredda skolans målgrupper - Införa/utöka utbildningar på engelska (för att öka förutsättningarna för att arbeta mer internationellt) - Tänka nytt! - Nytänkande - Inrätta ett civilt kandidatprogram i KrV - Inrätta genväg i KrV mellan OP och magisterexamen - Användarvänliga det system som gör lätt att göra rätt. - Utveckla nationella/internationella samarbeten - Nya uppdrag för att säkerställa FHS framtida ekonomi - Bredare marknadsföring Tre prioriterade åtgärder: - Gemensamma forskningsprojekt (kostar inget) - Höga krav i utbildningen -> kvalitet & respekt (kostar inget) - Internationalisering -> kvalitet (kostar nästan inget) Kvalitet Relevans Efterfrågan DYRT: - Mer forskningstid BILLIGT: - Utmana, ligg i forskningsfronten (fri forskning) - Publicera internationellt - Fler gemensamma forskningsprojekt/inriktningar - Höga krav i utbildningen, kvalitet/respekt - Mer e-learning/e-distansutbildning - Information & inflytande - Mer gemensamma seminarier - Mer proaktiv marknadsföring/information på gymnasieskolor - Kombinera teori och praktik Kompetens Samarbete Harmoni dynamik Betydelsefullt - DYRT: - Återskapa ISSL-kontoret - Bättre forskningsledning BILLIGT:

19 - mer internationalisering av fo & utbildning, mer utbyten - Utbildning på engelska kostar inget - Samarbeten externa/interna (andra universitet/högskolor) (avdelningar) - Internationella utbyten (alla nivåer) EXTERNA SAMARBETEN/KOMPETENSER - Ta reda på spetskompetensen - Initiera internationellt samarbete för att bevara freden - Initiera uppdragsutbildning vilket borde vara efterfrågat - Lista på sitt nätverk - Samarbete externt ger regelbunden inventering av externa kontaktnät och samarbeten - Internationalisering - Öka forskningsteorin vi lever i en orolig värld ADMINISTRATION - Avlasta kärnverksamheten med adm uppgifter, informera om de uppgifter man kräver - Homogenisera administrationen ytterligare - God administration stäm regelbundet av att den administrativa bördan på personalen inte blir alltför stor och stöd är vänligt och lätt tillgängligt - Administrationens börda ej för stor, möjlighet till stöd RIV MURARNA - Tvär- sektoriella projekt (metoden lika viktig som produktion) - Mindre revirtänk, dela kontaktnät etc, trygghet att veta vad som finns i grannkorridoren - Få bort revirtänkandet, fler synpunkter och diskussioner stärker beslutsfattandet Ta rätt beslut - Tydligt och målmedvetet arbete med gemensam kultur - Generositet, målstyrning, öppenhet effektivitet - Aktivt intranät ingen info via mail, lättare nå ut med generella budskap - Gemensam kultur, arbetsmetodik, värdegrunder, värdeord - Ökat samarbete inom skolan: etablera gränsöverskridande arbetsgrupper med tydliga projekt/målsättningar för att öka både effekt och gemensam kulutr - Kommunikation, muntlig kommunikation - FHS organisation metod: gränsöverskridande - Projekt -> höjer effekt, kulturellt positivt KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE - Medierelationer etc vi har en skyldighet som lärosäte att proaktivt hålla samhället informerat om vår forskning, utbildning och rådgivning - Öka Brand-tänkandet, det är något som man skall vara stolt över. Lockar till hög bra kompetens - Bibl kan uppmärksamma. Mer medvetet! Många externa be??? Utnyttja det! - Använd lokalerna (foajén) mer, estetiskt tex samverka med tex nationalmuseum FÖRSLAG

20 HÖGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Gjut ihop doktorandgruppen - Satsa på bra systemstöd och enklare administrativa system/processer mer värdefull använd tid - Gemensamma seminarier - Erbjuda kurser på engelska, öka möjligheter till utbyte internationalisering - Tillfälligt sammansatta, multikompetens grupper - Underlätta -> koordinator ass, samarbete - Stimulera kvalitativ vetenskaplig publicering HÖGT GENOMSLAG, HÖG INSATS - Satsning på extern kommunikation - Öka statusen för militären på FHS, tjänstgöring förutsättning för befordran - Rekrytera strategiska forskningsledare (professorer) - Strategisk rekrytering längd av akademiska ledare LÅGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Våga befogenheter/resurser (admin) - Strategisk rekrytering av akademiska ledare inkl militära lärare (karriärs krav för officerare) - Tillfälligt sammansatta multikompetens grupper forskning mer uppgiftsstyrd än ämnesstyrd - Förenklad/god administration smidigare processer mer tid för kärnverksamhet: större förtroende för medarbetare, ex enklare tidredovisning (avvikelser) färre nivåer på attester Tre prioriterade åtgärder: - Förbättrad infrastruktur - Kunskap om varandras kunskap - Kundanalys TID/RESURSER, UTVÄXLING - Mer personal - Gemensamma projekt över avdelningsgränserna - Hitta synergieffekter mellan institutioner/grupper - Bilda enhetsövergripande projekt - Röd tråd i och mellan utbildningar - Delaktighet (hur?) gemensamma uppgifter - Samarbetsgrupper mellan institutioner och avdelningar - Nära samarbete utbildning forskning - Stimulera, samarbeta med andra högskolor/universitet - Öka medarbetarnas kunskap om varandras kompetenser - Ämnesöverskridande projekt - Lära känna varandra (förhindra interna samarbetssvårigheter) - Gemensamma doktorandkurser - Sampublicera - Möjlighet att utvecklas

21 - Premiera rörlighet/breddning av kompetens (ex vid tillsättningar) - Gemensam kundanalys - Open accesspolicy - Utveckla publiceringsstrategi + stimulera - God infrastruktur - Förenkla administration lärare är här för att undervisa - Bättre regler/rutiner finns det inget rum för tolkning går alla åt samma håll gör ej fel - Få Karlstad närmre Stockholm teknik - Extern forskningsfinansiering - Stöd med externa forskningsansökningar - Externa forskningsmedel i större utsträckning - Jämställdhets + mångfaldsarbete - Tydlig ledning strategi - Bra informationsflöde - Få bort osäkerheter tex flytt, rykten - Snabbare beslutsvägar - Våga ta beslut - Synas i debatten - Deltagande i offentlig debatt - Marknadsföring av kompetenser - Deltagande i internationell debatt STOR EFFEKT KOMP UTV: - enkelt - Kan vara billigt nästan gratis - Kosta att inte genomföra - Omvärldsbevakning kostar på både tid & pengar men är en förutsättning för att hänga med i utvecklingen FOKUS & STRUKTUR: - Är krävande - Kan vara dyrt -> men är förutsättningen NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Är vi noggranna och väljer med omsorg med vilka vi samarbetar med kan resultatet vara stor och inte så krävande FOKUS & STRUKTUR: - Ta fram en plan som medarbetare i varje område kan känna igen HUR de kan bidra att nå målet - Fokusera också på medarbetarna i/under processen - KRAFTSAMLA på rätt saker, FOKUSERA NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Välja med omsorg vilka vi ska utbyta kunskaper med - Mer utbyte för att inhämta kunskap

22 - Samarbeta med lärosäte som har gått igenom samma process!! - Uppmuntra internt utbyte, internationellt utbyte - Utöka samarbete med försvarshögskolorna i Norden -> gemensamma utbildningar - > utbyte av idéer KOMPETENSUTVECKLING: - Avdela tid för kompetensutveckling - Obligatorisk närvaro vid kompetensutveckling/rekt. GMG - Öka (börja) omvärldsbevakning - Mer kompetenstid för personalen -> att ta lärdom av andra institutioner på skolan - > att besöka andra lärosäten - Öka kunskap om varandras arbete -> för att framhäva samarbete - Lyssna på varandras seminarier TRE FÖRSLAG: 1. ADL IT system kunskap - Utveckla ADL IT-stöd/info - Utveckla myndighetens e-kompetens (kommunikation internt, kurser på nätet, internationella kontaktmöjligheter) - Mer aktivt infoarbete på webben - Utveckla IT-struktur för lärande - Utveckla e-lärande - Sociala medier 2. Växeltjänst internt/exernt orge - Extern växeltjänst - Utöka samarbetet med UI+FBA - utbildning (internt) - Verka för ett ökat utbyte mellan myndigheter personellt och kunskapsuppbyggnad - Växeltjänstgöring skapa möjligheter - Utöka möjligheterna att vxtjg mellan inst/avd/orge - Intern växeltjänst - Arbeta tillsammans - Information (internt) - Mera aktiviteter tillsammans - Vidta åtgärder/aktiviteter som stimulerar kunskapsuppbyggnad CIV-MIL 3. Internationellt utbyten språkkurser - Utöka samarbeten med andra Försvarshögskolor i Europa inom vissa ämnen ex folkrätt/gender/krishantering -> utbyten -> kurser & seminarier - Utöka utlandsstudier - Bjud in fler utlandsstuderande - Internationaliseringsstrategi fastlåst implementeras - Inför/öka föreläsningar på engelska RESURSER - Fungerande rutiner och system

23 - Tvärvetenskaplig forskning genom sam? Fo-projekt - Kontroll enkät god administration resultatrapport!! i motsats till ond - Interna konflikter - Skapa fler tillfällen då civila och militära studenter möts och undervisas ihop -> utökad integrering & kunskap - Utlys doktorandtjänster (samtliga ett år) åt ett specifikt område ex Gender and war för att skapa en kompetenspool och göra FHS till världsledande - Sätt krav på att de institutioner/avd med hög/låg andel kvinnor/män skall rekrytera riktat för en jämnare könsfördelning - Rektor synlig som skett vid tillfälle. FASTSTÄLL vad vi är bra på! Definition - Låt de olika institutionerna /avdelningarna träffas vid olika tillställningar uppmana till integrering EFFEKT - Möjlighet att utvecklas som chef och expert/medarbetare i stimulerad satsning kompetensförsörjning och karriärutveckling - Integrera mera på FU - Fortsätt med täta dialoger med avnämare TRE FÖRSLAG: 1. Marknadsföring - fler studenter och fler kunder, nationellt och internationellt 2. Bra bibliotek och bra stödsystem - förutsättning för bra studerande och forskarmiljö 3. Delta i internationella sammanhang och undervisa utländska studenter på engelska - ökad internationalisering Prioriterade förslag 1. Ta tillvara mångdisciplinaritet (ödmjukhet inför ämnen), bla genom särskild pedagogik och spel, även för externa 2. Studentverksamhet - rektorn hälsar välkommen - arbetsmötesdagar - alumni - externa föreläsare - Utbilda syntes sätt

24 - Sluta med: flaskhalsar, var finns dom och hur lösa upp? - Slå sönder institutionerna under institutionsnivå - Omorganisera mot kompetens/ämnesområden - Utarbeta samverkans kanaler med RTH och andra - Samarbeta externt - Fixa ägande och nyttjanderätt - Premiera balansen entreprenör samverkan - Triviala kurser distans, sortera in: kunskapsinnehållet i enskilt studerande till samverkansutbildning TID (se anteckningar) 3-5 -samarbete internt bjuda in - Fortsätta identitetsarbetet i små och större grupper - Trainee för chefer - Trainee för: doktorander, medarbetare - Fortsätt med: förbättra relationer och samarbeten - Lyfta fram interna mötesplatser ex bibliotek - Diskussionsforum för att förhindra bastioner - Tokiga projekt anordna: tävlingar utifrån utvärderingskriterier inom säkerhet, skydd, försvar 5 - Marknadsföring - Satsa på extern kommunikation - Kunskapen ska visas dvs marknadsföras - FHS är en öppen högskola, FHS ska säga sanningen även obekväma sanningar - Knyt forskning mot utbildning och slopa forskningsområden INTERN VERKSAMHET - Samarbete med andra lärosäten - Skapa god arbetsmiljö för alla anställda - Återinför parallellprogram EXTERN SAMVERKAN - Bjud in våra nya tänka grupper till seminarier/fester - Återta den egna bokproduktionen (stöd HVK doktrinutv.) - Politisk lobbying för sammanslagning av uniformsyrkesutbildningar - Utveckla dialoger inte bara på chefsnivå med FÖIRK, FM, MSB SAMVERKAN UPPGIFT - Var mer aktiva i media - Gå ut med att det inte bara är militärer/krig utan samhälle synas i media om hur viktigt arbete vi gör för framtiden - Ökad marknadsföring som leder till mer studenter och uppdrag INTERNT/ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud

Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Workshop om framtidens Vårdförbund 31 januari 2012 kongressombud Redovisning Del 1 Redovisning från arbetsmöte 2012-01-31 Grupp 1 Påverkan Rollen som f-vald behöver förändras och inriktas mer till coacher

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17

ECE-SKOLAN. Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 ECE-SKOLAN Utvecklingsplan 2011-2014 2011-03-17 1 Innehåll Det moderna biblioteket och morgondagens lärande... 4 En mötesplats för kommunikation och lärande... 5 Informationsförsörjning... 5 Personlig

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer