FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013 Grupparbete I - Scenarioövning SvD FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018 Försvarsuniversitetet i FRAMTIDEN - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete EXTERNT - Skygg - Enighet - Akademisk acceptans - Proffsighet INTERNT - Samarbete - Tvärvetenskapligt - Arbetsglädje

2 - Mångperspektiviellt Försvarsuniversitetet: - FOI en del av Försvarsuniversitetet - Utbildning och forskning i framkant, nationellt och internationellt - Engagerade i samhällsdebatten - Engagerade medarbetare i samverkan Försvarsuniversitetets framväxande roll för utbildning & forskning inom säkerhet, skydd och försvar har: - Självklar plats som kunskapsförmedlare genom upplevelser - Formella tillstånd som krävs - Trovärdighet i samhället - Stolta medarbetare, studenter & högre utbildade INTERN BILD - Inget revirtänkande - Bygga broar - Från identitetslös till en självklar identitet - Samarbete - Energiskapande - Glädje - Enkelhet & tydlighet i administration - Enad grupp mot gemensamma mål EXTERN - Förmedlare av kunskap - Saklighet och ordning - Samverka i grupp ad hoc??? - Tål granskning - Välkomnande - Öppet och samtidigt modernt stabil, stark och framåtdrivande - Arbete tillsammans - Stolta medarbetare - Mötesplats - Forskning som skapar trygghet - Excellens - Samarbete - Tillsammans inom säkerhetssektorn Varför behöver Sverige ett Försvarsuniversitet? - Bygga en bro mellan den akademiska och militära världen - Utgöra ett kunskapscentra byggande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

3 - Utgöra en mötesplats för akademiker och militärer, gamla och unga - Forskning och utbildning inom tvärvetenskapliga ämnen inom den säkerhetspolitiska arenan - Verka för en säkrare värld INTERNT - Sammanhållning - Ta ut svängarna - Bättre plats för barnen att leva på - Gå i takt - Samarbeta - Pålitlighet - Stabilitet EXTERNT - Bro mellan akademiska världen och den militära - FHS mötesplats för unga, gamla akademiker, militärer mm - Kunskapscentra?? och beprövad erfarenhet - Verka för en säkrare värld - Varför ett försvarsuniversitet? - Tvärvetenskap FÖRSVARSUNIVERSITETET: 1. Forskarutbildning statsvetenskap, krigsvetenskap, ledarskap - masterutbildning i ovan nämnda ämnen - Uppdrags- och anslagsutbildning för breddade målgrupper 2. Stabilitet - (Enda) främsta utb samordnare i Sverige - Välskött, bra rykte, hög kometens 3. FM, MSB, civila - Fler målgrupper (breddat + mer sökbart) 4. Sökbart+utv samarbete internationellt (ex universitet) 5. Tryggt, stolt, utvald, utmanande INTERNT - Samverkan - Stabilitet - Pålitlig - Öppna dörrar - Mer interaktion - God administration - Bra stödprocesser

4 - Gamla stödprocesser - Forskare samundervisar EXTERNT - CobE stad/forsk - Nato kurscentrum - Internationell profil - CobE professionalism - CobE rankande - Jämställd arbetsgivare - Bättre stöd från FM bemanning obalanserad INTERNT - Förvalta kompetens - Framkant - Gränsöverskridande - Intellektuell oas - Fungerande & smidiga administrativa system - Bra arbetsgivare - Erkända inre mål - Öppen attityd - Vårda varumärket - Karriärmöjligheter internt EXTERNT - Erkänt centrum inom skydd och säkerhet - Navet i den nordiska högre försvarsutbildningen - Brett externt samarbete - Fortsatt gott samarbete med media - Spetskompetens inom ledarskap och konflikthantering - Hitta nya marknader FU utsett till centra of excellence av FN, EU och NATO tack vare framgångsrik forskning och utbildning FU utsett till Sveriges bästa arbetsplats INTERNT - FHS tydlig väg, men tar ut svängarna - Möten, gränsöverskridande - Stark självkänsla, ökat förtroende (av byråkratisering) - Mognad EXTERNT - Mångfacetterat, men med en gemensam kärna - Ledande, snabba att följa utvecklingen - Mognad - Internationellt

5 FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: 1. Civil och militär utbildning, akadem & uppdr, större interaktion inom FHS - bredare grupp av studerande 2. Kompetent och erfaren - kvalitet 3. Alla i säkerhetsområdet, akademikerna och vet är del av detta 4. Alla m uppg inom omr 5. Kreativt, tryggt, utvecklande, roligt FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Ny rapport slår fast att FU (Försvarsuniversitetet) är ledande i Sverige inom samhällsskydd och säkerhet - FU utökar sitt internationella samarbete och inför engelska som undervisningsspråk - FU står för nytänkande och innovativa lösningar - FU utbildar nationellt och internationellt framtidens ledare - Stort intresse för att arbeta vid FU - FU rangordnas högst bland attraktiva arbetsgivare - FU är Sveriges mest jämställda arbetsplats - Grunden till denna framgång är samarbetsinriktade och visionära lösningar - Bygger broar mellan yrkesgrupper och ämnen INTERNT - Arbetar mer ihop - Tar oss framåt steg för steg - Innovativa - Harmoni - Jämställdhet/jämlikhet - Brobygge - Visionärt EXTERNT - Seglar framåt - Jobbar för en stabilare värld - FHS förknippas med nytänkande - Duktiga på marknadsföring - Internt utbyte - Djup kunskap om kriskrig - Ett universitet med stark växtkraft FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Professionalism - Respekterade - Top 5 i Europa - Objektiva - Trygghet och stabilitet - Samarbete

6 - Dialog - Internationellt 1. - Ansvar för all officer utb - Akademisk utb polis, tull mm - Tjänster andra länder - Mer analys, mer int - Undervisning på fler språk - utveckla ledarutbildningar 2. - Relevant vad vi gör - Forskningen etablerad/känd - Förståelse - Kompetens - Kända utanför Sverige 3. - Inom Sverige mer med Regeringskansliet - Andra länder - Övriga universitet och högskolor 4. - Intellektuell miljö - Bidra till att göra skillnad - Vara stolt - Respekteras INTERNT - Team - Växa - Utveckling - Klara hur komma vidare - Gemensamt - Alla delar måste hänga ihop - Broar EXTERNT - Framtida studenter - Påverka andra - Kompetensdelar - Mångfald - FU i fokus - Samarbete - Förståelse för andra kulturer - Låta andra växa INTERNT - Samsyn i vägen framåt

7 - Inkluderande arbetsmiljö - Hårda/mjuka värden ryms tillsammans - Tid för eftertanke, samtal och glädje - Internationell - Växtkraft/odling EXTERNT - Internationellt/nationellt brobygge - Efterfrågad partner - Möten civilt/militärt - Utåtriktad mötesplats - Utblick/inblick - Mångfald och balans bredd och djup - Nya former för utbildning

8 Grupparbete III Förutsättningar för att nå målbilden MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ATT NÅ DIT! MÖJLIGHETER - Mer forskningsmöjligheter/samarbete - Synergier - Internationalisering -> kvalitet - Liten & snabb - Långsiktig & stabil - Utmana - Spetskompetens - Nästan ensamma om området - Sveriges goda rykte - Bra lokaler - Kreativ miljö - Bra blandning officerare/civila - Attraktiv arbetsgivare - Bra kompetensutveckling till personalen - Aktuella frågor i debatten - Utbildning och forskning i tiden - Fortsatt förtroende från politiker och regering - Samarbete - Utveckla spel inom säkerhet, skydd & försvar - Delaktighet medarbetare emellan - Bygga vidare positiva signaler - Lägg trivial utbildning på nätet - Ökat samarbete lärosäten, nationellt och internationellt - Ökat stöd till Riksdag och Regering i säkerhetspolitiska frågor - Ökad möjlighet till säkerhetspolitisk forskning - Att FHS får en examenstillstånd för forskarutbildning - Mycket stor kompetens hos pers och stad, think tank potentional - Förändringsbenägenhet - Möjligt att bli ett center of excellence inom säkerhet och skydd - Skapa en attraktiv forskarskola - Röd tråd från sold till professorer - Tydlig ledning, samarbetsvilja och samordning - FM stödjer FHS - Samarbete med Finland/doktorander - Politiska beslut - Inställning till FHS - Möjligheter redan på väg - Vi har fått forskar möjligheter - Flera utbildningsplatser (mera anslag)

9 - Nya samarbetspartners, ökat samarbete, nya nätverk för forskning och praktik - Stabil ekonomi - Stor vilja/gemensamt mål - Våga ta plats - Krav på verksamheten - Vilja till förändring - Tid att utveckla - Möjlighet att profilera - Efterfrågan på FHS - Kompetenta medarbetare - Bra stämning - Mycket på G - Lära av erfarenheter - Unika ämnen - I tiden - Positiv media bild - Specialiserade förmågor - Nytta för flera sektorer - Tydlig profil - Existensberättigande - Geografisk placering och bra faciliteter - Forskning med verklighetsförankring - Arbetsplatsen - Internt samarbete - Stockholm (lokalisering) - Omvärlden - Konstant behov av.. - Medarbetarna - Monopol - God relation/kunskap FM/MSB - Teknik - Kompetens finns - Viljan - Ekonomi - Pos granskning op - Pos kandprog, ex tillstånd - Bidrag till forskning - Kompetensutveckling - Attraktiv arbetsplats - Utbyte inom/utom FHS - Omvärldsbevakning - Unik arbetsplats med unik karaktär - Möte CIV-MIL - Akademisk kunskapsuppbyggnad som metod - Internationellt utbyte (utökat) - Spetskompetens

10 - Bra arbetsplats - Kulturskillnader - Bred kompetens - Synergieffekter (internt/externt) unika! - Pengar finns - Unik samling av utbildning, ämnen - Är redan i förändring erfarenheter finns redan på väg - Tydlig plan och riktning finns - Intressenter finns - Samarbetet med ffa FM - Personalrörlighet - Bra kompetensbas att bygga på - Efterfrågad utbildning/forskning - Samverkanspotential - Beroende av FM (stöd) - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (godkänd) - Uniformsmyndighet (positiva, stöd) - Alla drar åt samma håll, måste för överlevnad - Adm process utveckl - Bra kompetens - Interoperabilitet - Integrerade kurser - Nisch: officerare, statsvetenskap - Popularitet -> söktryck -> alumni - Försvar & säkerhet ihop HINDER - Politiska & ekonomiska hinder - Internt groll - Militär akademisk karriär - Militärbemanning - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete - Brist på samarbete - Murar/konflikt

11 - Små forskarmiljöer - Beroende av försvarsmakten - För stelt - För mycket administration - Osäkerhet om FHS framtid - Bastioner - Processer går för sakta - Ej tillåta vilda idéer - Legala problem - Formella tillstånd saknas - Uthållighet kan avta - Ifrågasatt anseende - Stort beroende av en krympande kund (FM) - Uteblivet examens tillstånd - Ev byte av officersutbildnings system? - Interna motsättningar - FMS behov styr FHS - Om vi inte får forskarutbilda/mindre anslag - Intressekonflikter/splittring internt - Problem med rekryteringsbasen - Politiska beslut - Inställning till FHS - Ukä/regeringen underkänner ansökan om forskarutbildning - Regeringen bestämmer sig för att ändra upplägg av officers programmet = vår plan blir irrelevant - Rubriker - Linjeorganisation - Isolerade enheter - Kulturkrockar - Administrativa system - Beroende av kunder och omvärld - Politiskt styrd organisation - Perfektionism - Nekad examensrätt - Ointresse från omvärld - Politiken - Löner - Förändrad ledning - Ökad byråkrati - Prestige - Svaga, ej närvarande forskningsledning - FM samhälls- och folkförankring - Policynära forskning - Internt samarbete

12 - Vikande best - Ext samarb (revirtänkande) - Resurser - FM ekonomi - Viljan hos ledningen - För många viljor - Ej ordning - Försvarsinriktning otydlig - Oväntade händelser - Särintressen - För få sökande (OP specifikt) - Ekonomiska hinder - För låg e-kompetens - Motstånd internationalisering (ex engelska som undervisningsspråk) - För få/svaga jämställdhetsåtgärder - Inter polarisering - Fysiska - Ekonomi - Rekrytering - Prestige - Brist på knowledge management - Processer - Oro - Ekonomi, ffa FM - Risk för splittring, olika normsystem - Bemanning - Bristande förståelse från samhälle, politiker - Företagshotell - Omvärldsfaktorer - Oförutsägbar omvärld (politik) - Examenstillstånd erhålls ej - Ej godkänt vid granskning av OP - Rekrytering sviktande OP - Forskningsfusk - Beroende av FM (ej stöd) - Förstår inte politiska beslut - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (underkänd) - Uniformsmyndighet (negativa, motstånd) - Interna revirstrider - Resursbrist - Rykte negativt - För liten myndighet/hs - Konkurrens om kompetens

13 - Nedläggning / extern/politisk klåfingrighet - Ej examen - Impopularitet - Interna friktioner: militärvetenskap x 4 - Rykten /skandaler RISKER - FM stud underlag - Externa chocker - Självslickande glasspinne - Brist på fokus Styrkor och svagheter: - Forskarmiljö DÅLIGT - Bra utbildning DÅLIGT - Fler kunder - Få/behålla rätt kompetens - Bra arbetsmiljö DÅLIG - Unik inriktning INGEN NISCH - Synergieffekter civilt militärt - Liten org lättstyrd BYRÅKRATI - Kompromiss vilja INGEN - Tydlig ledning OTYDLIG - Vi levererar tillräckligt bra - Kvalitet framför kvantitet KVANTITET FRAMFÖR KVALITET - Enklare rutiner -> mer tid för kärnverksamhet - Ta plats marknadsföra oss - Konkurrensmässiga (personal) - Bra ekonomi DÅLIG - Behov av vår kompetens LOKALER PLUS - God atmosfär, geografiskt läge, vackert MINUS - Trångt KOMPETENS PLUS - Spetskompetens, bred kunskapsbas, unik, dialog, strukturerade, kreativa, behålla kompetens MINUS - Revirtänkande, inre motsättning, missförstånd ADMINISTRATION PLUS - Dialog kärnverksamhet administration, tålamod, nya system MINUS Irritation, Tar tid från kärnverksamhet, Upplärningsperiod nya system

14 SAMARBETE PLUS - God vilja, brett kontaktnät MINUS - Externa kontakter, indivi UNIK ROLL PLUS - Internationalisering MINUS - Utsatthet politik, utsatthet ekonomi TRENDER PLUS- Bibliotek MINUS - Förutfattade meningar om försvaret

15 Grupparbete III Hur gör vi för att nå målbilden FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER/AKTIVITETER: FM MERITERING E/K (se anteckning) - Bättre rekrytering anst/stad - Starkare koppling forskarutbildning - VHT-koordinering programråd programansvar fortsatt arbete adm TRE VIKTIGA OMRÅDEN: 1. FORSKNINGSFINANSIERING - Säkra långsiktigheten i forskningsfinansieringen - Stimulera till forskarstudier och mer forskning - Rikta blicken utåt och är av andra - Förändra verksamheten vid behov - RÄTT man/kvinna på RÄTT plats - Bra och tydliga arbetsprocesser - UGL-kurser till alla anställda 2. SAMVERKANSPROJEKT - Använd myndighetskapitalet till strategiska åtgärder - Ny teknik i utbildningen - Satsa på nya idéer - Stöd pilotprojekt 3. MARKNADSFÖRING - Fler medarbetardagar möte över orge - Samla de anställda minst en gång/år för identitetsarbete - Stimulera samverkan/gemensamma projekt - Mer samverkan/samarbete med andra myndigheter och universitet - Diskussioner med FM - Politisk lobbying ang FOI - Minska administrationen - Öka marknadsföring - Synas mer i media - Bättre på att synliggöra det vi gör - Fler lärare och personal på utbyte - Internationalisera hemma först TA HAND OM ALL OFFICERSUTBILDNING SEMINARIEKULTUR FLEXIBLA UTBILDNINGSFORMER - Nätbaserad utbildning - Utbildning inom fler ämnen/områden -> ta polisutbildningen

16 - Ämnesutveckling - Mer av icke styrda medel/uppdrag -> fri forskning! - Fortsätta med ämnesöverskridande seminarier - Främja kompetensutveckling - Öka samarbetet med andra FM-anknutna myndigheter såsom FMV, FOI, FORTV mfl både vad avser fo/utb genom gemensamma projekt - Öka samarbetet med industri både vad ansv fo/utb i gemensamma projekt - Utökat samarbete med andra lärosäten utveckling & lärande - Bjud in excellenta gästforskare - Gränsöverbyggande utbildningsstöd ex e-mötessystem - Speed-dating -> göra saker tillsammans - Gemensam byggnad med arbetsrum - Fler tillfällen för mötespunkter under trevliga former målstyrda - Kompetensutveckling av alla medarbetare inom FHS område vad gör vi här - Tryck med ansvar och skyldigheter i organisationen - Fundera över hur vi verksamhetsstyr FHS.- Se möjligheter istället för hinder - Bevara möjligheten till fys & hälsa på arbetstid - Fler medarbetardagar med olika temat - Ta hand om all officersutbildning, även specoff, detta ökar kundbasen väsentligt - Seminarkultur högre seminarium - Flexibla utbildningsformer - Ha roligt på jobbet - Lyft blicken vad kan jag göra för att få en bättre arbetsplats - Varje medarbetare en FHS ambassadör - Gemensamt arbete med utveckling av FHS kultur TID KORT/LÅNG, EFFEKT LITEN/STOR (se anteckning) - Samarbete ex organiserat - Skapa projekt som involverar fler avdelningar - Var ödmjuka inför karaktären/historiken hos dagens ämnen - Ta tillvara mängddiskussioner, mängddisciplinaritet (utanför statsv/mil) - Speciell pedagogik utöka spel och samverkan - Synas mer utåt europlayer branding - Begränsa till rimliga realiserbara ambitioner - Fortsätt utöka med olika typer av öppna föreläsningar för intresserad allmänhet - Chefskurser, akademiska krishanteringssektorn (polis, brand mf) - Bättre studentverksamhet: rektorn hälsar välkommen, arbetsmarknadsdagar, återträffar - Uppmuntra att externa föreläsare bjuds in som föreläser näringsliv, stat, blåljus - Löneökningar - Rimliga löner - Förenkling (administration) - Kvalitetssäkring -> processer - Friskvård FÖRSLAG - TOP 3 - Stödja och utveckla FM i sin beställningsroll av uppdragsutbildningar E+ K- - Forska mer E+ K-

17 - Utveckla FHS verksamhetsprocesser för en effektiv ledning, styrning och kontroll av verksamheten E+ K- UTBILDNING OCH FORSKNING E=FORSKNING, K=KOSTNAD - Få tematiseringen att fungera E- K+ - Skapa balans mellan ämnen på HSU & SU - Jobba med progressionen E+ K- - Ökat internationellt lärarutbyte E+ K- - Nära samarbete med huvudkunden FM,vad vill kunden ha? - Ökad distansutbildning E+ K- ORGANISATION - Avsätt arbetstid för FHS utvecklingsarbete på stor bredd och djup inom organisationen - Byt namn på krigsvetenskap till operationer och taktik - Slå ihop ämnen - Säkerställa en lönenivå som låter FHS få en god rekryteringsbas E+ K+ - Rekrytera tallanger till FHS E+ K+ - Utveckla IT-tekniken E+ K+ - Ökad distansutbildning E+ K- - Mobiltelefoner till alla E+ K- OMVÄRLD - Välj rätt och lagom många samarbetspartners E+ K- - Skapa en nordisk försvarshögskola placering i Stockholm E+ K- Tre prioriterade förslag: 1. Inrätta krigsvetenskap som ett (civilt) ämne upp till magisterexamen 2. Stimulera ämnesövergripande forskningsprojekt 3. Inkluderande arbetsprocess fram till områdesansökan (även efter ansökan) - Kompetensutveckling - Driva process mot forskningsområde framgångsrikt - Arbeta tidigt och strukturerat med att definiera forskningsområdet - Involvera/förankra - Ge tid för respektive ämne att förankra områdesansökan succesivt - Fokusera på gemensamma lösningar - Enas om ett forskarämne - Involvera medarbetare i processen - Få personalen att gå åt samma håll (FHS vision) - Satsa (våga riskera) på rekrytering av nyckelpersonal för att stärka ansökan (trovärdigheten) - Kontinuerlig kompetensutveckling - Information om andra funktioner (för att kunna förstå helheten) - Göra studiebesök hos varandra (skapar förståelse och kännedom) - Ta var på/bevara befintlig kompetens och utnyttja denna - Omorganisation för att stärka förändringsarbete - Var inte rädd för att omorganisera för att stödja områdesansökan (förverkligandet)

18 - Stärka forskning - Stimulera (ekonomiskt) strategiska forskningssamarbetet mellan ämnen (stöd för ansökan) - Upphandla ett vetenskapligt förslag och stimulera forskningspublikationer (peerreview) - Bredda skolans målgrupper - Införa/utöka utbildningar på engelska (för att öka förutsättningarna för att arbeta mer internationellt) - Tänka nytt! - Nytänkande - Inrätta ett civilt kandidatprogram i KrV - Inrätta genväg i KrV mellan OP och magisterexamen - Användarvänliga det system som gör lätt att göra rätt. - Utveckla nationella/internationella samarbeten - Nya uppdrag för att säkerställa FHS framtida ekonomi - Bredare marknadsföring Tre prioriterade åtgärder: - Gemensamma forskningsprojekt (kostar inget) - Höga krav i utbildningen -> kvalitet & respekt (kostar inget) - Internationalisering -> kvalitet (kostar nästan inget) Kvalitet Relevans Efterfrågan DYRT: - Mer forskningstid BILLIGT: - Utmana, ligg i forskningsfronten (fri forskning) - Publicera internationellt - Fler gemensamma forskningsprojekt/inriktningar - Höga krav i utbildningen, kvalitet/respekt - Mer e-learning/e-distansutbildning - Information & inflytande - Mer gemensamma seminarier - Mer proaktiv marknadsföring/information på gymnasieskolor - Kombinera teori och praktik Kompetens Samarbete Harmoni dynamik Betydelsefullt - DYRT: - Återskapa ISSL-kontoret - Bättre forskningsledning BILLIGT:

19 - mer internationalisering av fo & utbildning, mer utbyten - Utbildning på engelska kostar inget - Samarbeten externa/interna (andra universitet/högskolor) (avdelningar) - Internationella utbyten (alla nivåer) EXTERNA SAMARBETEN/KOMPETENSER - Ta reda på spetskompetensen - Initiera internationellt samarbete för att bevara freden - Initiera uppdragsutbildning vilket borde vara efterfrågat - Lista på sitt nätverk - Samarbete externt ger regelbunden inventering av externa kontaktnät och samarbeten - Internationalisering - Öka forskningsteorin vi lever i en orolig värld ADMINISTRATION - Avlasta kärnverksamheten med adm uppgifter, informera om de uppgifter man kräver - Homogenisera administrationen ytterligare - God administration stäm regelbundet av att den administrativa bördan på personalen inte blir alltför stor och stöd är vänligt och lätt tillgängligt - Administrationens börda ej för stor, möjlighet till stöd RIV MURARNA - Tvär- sektoriella projekt (metoden lika viktig som produktion) - Mindre revirtänk, dela kontaktnät etc, trygghet att veta vad som finns i grannkorridoren - Få bort revirtänkandet, fler synpunkter och diskussioner stärker beslutsfattandet Ta rätt beslut - Tydligt och målmedvetet arbete med gemensam kultur - Generositet, målstyrning, öppenhet effektivitet - Aktivt intranät ingen info via mail, lättare nå ut med generella budskap - Gemensam kultur, arbetsmetodik, värdegrunder, värdeord - Ökat samarbete inom skolan: etablera gränsöverskridande arbetsgrupper med tydliga projekt/målsättningar för att öka både effekt och gemensam kulutr - Kommunikation, muntlig kommunikation - FHS organisation metod: gränsöverskridande - Projekt -> höjer effekt, kulturellt positivt KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE - Medierelationer etc vi har en skyldighet som lärosäte att proaktivt hålla samhället informerat om vår forskning, utbildning och rådgivning - Öka Brand-tänkandet, det är något som man skall vara stolt över. Lockar till hög bra kompetens - Bibl kan uppmärksamma. Mer medvetet! Många externa be??? Utnyttja det! - Använd lokalerna (foajén) mer, estetiskt tex samverka med tex nationalmuseum FÖRSLAG

20 HÖGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Gjut ihop doktorandgruppen - Satsa på bra systemstöd och enklare administrativa system/processer mer värdefull använd tid - Gemensamma seminarier - Erbjuda kurser på engelska, öka möjligheter till utbyte internationalisering - Tillfälligt sammansatta, multikompetens grupper - Underlätta -> koordinator ass, samarbete - Stimulera kvalitativ vetenskaplig publicering HÖGT GENOMSLAG, HÖG INSATS - Satsning på extern kommunikation - Öka statusen för militären på FHS, tjänstgöring förutsättning för befordran - Rekrytera strategiska forskningsledare (professorer) - Strategisk rekrytering längd av akademiska ledare LÅGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Våga befogenheter/resurser (admin) - Strategisk rekrytering av akademiska ledare inkl militära lärare (karriärs krav för officerare) - Tillfälligt sammansatta multikompetens grupper forskning mer uppgiftsstyrd än ämnesstyrd - Förenklad/god administration smidigare processer mer tid för kärnverksamhet: större förtroende för medarbetare, ex enklare tidredovisning (avvikelser) färre nivåer på attester Tre prioriterade åtgärder: - Förbättrad infrastruktur - Kunskap om varandras kunskap - Kundanalys TID/RESURSER, UTVÄXLING - Mer personal - Gemensamma projekt över avdelningsgränserna - Hitta synergieffekter mellan institutioner/grupper - Bilda enhetsövergripande projekt - Röd tråd i och mellan utbildningar - Delaktighet (hur?) gemensamma uppgifter - Samarbetsgrupper mellan institutioner och avdelningar - Nära samarbete utbildning forskning - Stimulera, samarbeta med andra högskolor/universitet - Öka medarbetarnas kunskap om varandras kompetenser - Ämnesöverskridande projekt - Lära känna varandra (förhindra interna samarbetssvårigheter) - Gemensamma doktorandkurser - Sampublicera - Möjlighet att utvecklas

21 - Premiera rörlighet/breddning av kompetens (ex vid tillsättningar) - Gemensam kundanalys - Open accesspolicy - Utveckla publiceringsstrategi + stimulera - God infrastruktur - Förenkla administration lärare är här för att undervisa - Bättre regler/rutiner finns det inget rum för tolkning går alla åt samma håll gör ej fel - Få Karlstad närmre Stockholm teknik - Extern forskningsfinansiering - Stöd med externa forskningsansökningar - Externa forskningsmedel i större utsträckning - Jämställdhets + mångfaldsarbete - Tydlig ledning strategi - Bra informationsflöde - Få bort osäkerheter tex flytt, rykten - Snabbare beslutsvägar - Våga ta beslut - Synas i debatten - Deltagande i offentlig debatt - Marknadsföring av kompetenser - Deltagande i internationell debatt STOR EFFEKT KOMP UTV: - enkelt - Kan vara billigt nästan gratis - Kosta att inte genomföra - Omvärldsbevakning kostar på både tid & pengar men är en förutsättning för att hänga med i utvecklingen FOKUS & STRUKTUR: - Är krävande - Kan vara dyrt -> men är förutsättningen NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Är vi noggranna och väljer med omsorg med vilka vi samarbetar med kan resultatet vara stor och inte så krävande FOKUS & STRUKTUR: - Ta fram en plan som medarbetare i varje område kan känna igen HUR de kan bidra att nå målet - Fokusera också på medarbetarna i/under processen - KRAFTSAMLA på rätt saker, FOKUSERA NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Välja med omsorg vilka vi ska utbyta kunskaper med - Mer utbyte för att inhämta kunskap

22 - Samarbeta med lärosäte som har gått igenom samma process!! - Uppmuntra internt utbyte, internationellt utbyte - Utöka samarbete med försvarshögskolorna i Norden -> gemensamma utbildningar - > utbyte av idéer KOMPETENSUTVECKLING: - Avdela tid för kompetensutveckling - Obligatorisk närvaro vid kompetensutveckling/rekt. GMG - Öka (börja) omvärldsbevakning - Mer kompetenstid för personalen -> att ta lärdom av andra institutioner på skolan - > att besöka andra lärosäten - Öka kunskap om varandras arbete -> för att framhäva samarbete - Lyssna på varandras seminarier TRE FÖRSLAG: 1. ADL IT system kunskap - Utveckla ADL IT-stöd/info - Utveckla myndighetens e-kompetens (kommunikation internt, kurser på nätet, internationella kontaktmöjligheter) - Mer aktivt infoarbete på webben - Utveckla IT-struktur för lärande - Utveckla e-lärande - Sociala medier 2. Växeltjänst internt/exernt orge - Extern växeltjänst - Utöka samarbetet med UI+FBA - utbildning (internt) - Verka för ett ökat utbyte mellan myndigheter personellt och kunskapsuppbyggnad - Växeltjänstgöring skapa möjligheter - Utöka möjligheterna att vxtjg mellan inst/avd/orge - Intern växeltjänst - Arbeta tillsammans - Information (internt) - Mera aktiviteter tillsammans - Vidta åtgärder/aktiviteter som stimulerar kunskapsuppbyggnad CIV-MIL 3. Internationellt utbyten språkkurser - Utöka samarbeten med andra Försvarshögskolor i Europa inom vissa ämnen ex folkrätt/gender/krishantering -> utbyten -> kurser & seminarier - Utöka utlandsstudier - Bjud in fler utlandsstuderande - Internationaliseringsstrategi fastlåst implementeras - Inför/öka föreläsningar på engelska RESURSER - Fungerande rutiner och system

23 - Tvärvetenskaplig forskning genom sam? Fo-projekt - Kontroll enkät god administration resultatrapport!! i motsats till ond - Interna konflikter - Skapa fler tillfällen då civila och militära studenter möts och undervisas ihop -> utökad integrering & kunskap - Utlys doktorandtjänster (samtliga ett år) åt ett specifikt område ex Gender and war för att skapa en kompetenspool och göra FHS till världsledande - Sätt krav på att de institutioner/avd med hög/låg andel kvinnor/män skall rekrytera riktat för en jämnare könsfördelning - Rektor synlig som skett vid tillfälle. FASTSTÄLL vad vi är bra på! Definition - Låt de olika institutionerna /avdelningarna träffas vid olika tillställningar uppmana till integrering EFFEKT - Möjlighet att utvecklas som chef och expert/medarbetare i stimulerad satsning kompetensförsörjning och karriärutveckling - Integrera mera på FU - Fortsätt med täta dialoger med avnämare TRE FÖRSLAG: 1. Marknadsföring - fler studenter och fler kunder, nationellt och internationellt 2. Bra bibliotek och bra stödsystem - förutsättning för bra studerande och forskarmiljö 3. Delta i internationella sammanhang och undervisa utländska studenter på engelska - ökad internationalisering Prioriterade förslag 1. Ta tillvara mångdisciplinaritet (ödmjukhet inför ämnen), bla genom särskild pedagogik och spel, även för externa 2. Studentverksamhet - rektorn hälsar välkommen - arbetsmötesdagar - alumni - externa föreläsare - Utbilda syntes sätt

24 - Sluta med: flaskhalsar, var finns dom och hur lösa upp? - Slå sönder institutionerna under institutionsnivå - Omorganisera mot kompetens/ämnesområden - Utarbeta samverkans kanaler med RTH och andra - Samarbeta externt - Fixa ägande och nyttjanderätt - Premiera balansen entreprenör samverkan - Triviala kurser distans, sortera in: kunskapsinnehållet i enskilt studerande till samverkansutbildning TID (se anteckningar) 3-5 -samarbete internt bjuda in - Fortsätta identitetsarbetet i små och större grupper - Trainee för chefer - Trainee för: doktorander, medarbetare - Fortsätt med: förbättra relationer och samarbeten - Lyfta fram interna mötesplatser ex bibliotek - Diskussionsforum för att förhindra bastioner - Tokiga projekt anordna: tävlingar utifrån utvärderingskriterier inom säkerhet, skydd, försvar 5 - Marknadsföring - Satsa på extern kommunikation - Kunskapen ska visas dvs marknadsföras - FHS är en öppen högskola, FHS ska säga sanningen även obekväma sanningar - Knyt forskning mot utbildning och slopa forskningsområden INTERN VERKSAMHET - Samarbete med andra lärosäten - Skapa god arbetsmiljö för alla anställda - Återinför parallellprogram EXTERN SAMVERKAN - Bjud in våra nya tänka grupper till seminarier/fester - Återta den egna bokproduktionen (stöd HVK doktrinutv.) - Politisk lobbying för sammanslagning av uniformsyrkesutbildningar - Utveckla dialoger inte bara på chefsnivå med FÖIRK, FM, MSB SAMVERKAN UPPGIFT - Var mer aktiva i media - Gå ut med att det inte bara är militärer/krig utan samhälle synas i media om hur viktigt arbete vi gör för framtiden - Ökad marknadsföring som leder till mer studenter och uppdrag INTERNT/ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020

Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Umeå universitets internationaliseringsstrategi för utbildning sex övergripande strategier mot Vision 2020 Greg Neely International Office Det internationella perspektivet ska vara en självklar del i all

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer