FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013"

Transkript

1 FÖRSVARSHÖGSKOLANS IDENTITETSARBETE Dokumentation från Medarbetardagen den 13 juni 2013 Grupparbete I - Scenarioövning SvD FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018 Försvarsuniversitetet i FRAMTIDEN - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete EXTERNT - Skygg - Enighet - Akademisk acceptans - Proffsighet INTERNT - Samarbete - Tvärvetenskapligt - Arbetsglädje

2 - Mångperspektiviellt Försvarsuniversitetet: - FOI en del av Försvarsuniversitetet - Utbildning och forskning i framkant, nationellt och internationellt - Engagerade i samhällsdebatten - Engagerade medarbetare i samverkan Försvarsuniversitetets framväxande roll för utbildning & forskning inom säkerhet, skydd och försvar har: - Självklar plats som kunskapsförmedlare genom upplevelser - Formella tillstånd som krävs - Trovärdighet i samhället - Stolta medarbetare, studenter & högre utbildade INTERN BILD - Inget revirtänkande - Bygga broar - Från identitetslös till en självklar identitet - Samarbete - Energiskapande - Glädje - Enkelhet & tydlighet i administration - Enad grupp mot gemensamma mål EXTERN - Förmedlare av kunskap - Saklighet och ordning - Samverka i grupp ad hoc??? - Tål granskning - Välkomnande - Öppet och samtidigt modernt stabil, stark och framåtdrivande - Arbete tillsammans - Stolta medarbetare - Mötesplats - Forskning som skapar trygghet - Excellens - Samarbete - Tillsammans inom säkerhetssektorn Varför behöver Sverige ett Försvarsuniversitet? - Bygga en bro mellan den akademiska och militära världen - Utgöra ett kunskapscentra byggande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

3 - Utgöra en mötesplats för akademiker och militärer, gamla och unga - Forskning och utbildning inom tvärvetenskapliga ämnen inom den säkerhetspolitiska arenan - Verka för en säkrare värld INTERNT - Sammanhållning - Ta ut svängarna - Bättre plats för barnen att leva på - Gå i takt - Samarbeta - Pålitlighet - Stabilitet EXTERNT - Bro mellan akademiska världen och den militära - FHS mötesplats för unga, gamla akademiker, militärer mm - Kunskapscentra?? och beprövad erfarenhet - Verka för en säkrare värld - Varför ett försvarsuniversitet? - Tvärvetenskap FÖRSVARSUNIVERSITETET: 1. Forskarutbildning statsvetenskap, krigsvetenskap, ledarskap - masterutbildning i ovan nämnda ämnen - Uppdrags- och anslagsutbildning för breddade målgrupper 2. Stabilitet - (Enda) främsta utb samordnare i Sverige - Välskött, bra rykte, hög kometens 3. FM, MSB, civila - Fler målgrupper (breddat + mer sökbart) 4. Sökbart+utv samarbete internationellt (ex universitet) 5. Tryggt, stolt, utvald, utmanande INTERNT - Samverkan - Stabilitet - Pålitlig - Öppna dörrar - Mer interaktion - God administration - Bra stödprocesser

4 - Gamla stödprocesser - Forskare samundervisar EXTERNT - CobE stad/forsk - Nato kurscentrum - Internationell profil - CobE professionalism - CobE rankande - Jämställd arbetsgivare - Bättre stöd från FM bemanning obalanserad INTERNT - Förvalta kompetens - Framkant - Gränsöverskridande - Intellektuell oas - Fungerande & smidiga administrativa system - Bra arbetsgivare - Erkända inre mål - Öppen attityd - Vårda varumärket - Karriärmöjligheter internt EXTERNT - Erkänt centrum inom skydd och säkerhet - Navet i den nordiska högre försvarsutbildningen - Brett externt samarbete - Fortsatt gott samarbete med media - Spetskompetens inom ledarskap och konflikthantering - Hitta nya marknader FU utsett till centra of excellence av FN, EU och NATO tack vare framgångsrik forskning och utbildning FU utsett till Sveriges bästa arbetsplats INTERNT - FHS tydlig väg, men tar ut svängarna - Möten, gränsöverskridande - Stark självkänsla, ökat förtroende (av byråkratisering) - Mognad EXTERNT - Mångfacetterat, men med en gemensam kärna - Ledande, snabba att följa utvecklingen - Mognad - Internationellt

5 FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: 1. Civil och militär utbildning, akadem & uppdr, större interaktion inom FHS - bredare grupp av studerande 2. Kompetent och erfaren - kvalitet 3. Alla i säkerhetsområdet, akademikerna och vet är del av detta 4. Alla m uppg inom omr 5. Kreativt, tryggt, utvecklande, roligt FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Ny rapport slår fast att FU (Försvarsuniversitetet) är ledande i Sverige inom samhällsskydd och säkerhet - FU utökar sitt internationella samarbete och inför engelska som undervisningsspråk - FU står för nytänkande och innovativa lösningar - FU utbildar nationellt och internationellt framtidens ledare - Stort intresse för att arbeta vid FU - FU rangordnas högst bland attraktiva arbetsgivare - FU är Sveriges mest jämställda arbetsplats - Grunden till denna framgång är samarbetsinriktade och visionära lösningar - Bygger broar mellan yrkesgrupper och ämnen INTERNT - Arbetar mer ihop - Tar oss framåt steg för steg - Innovativa - Harmoni - Jämställdhet/jämlikhet - Brobygge - Visionärt EXTERNT - Seglar framåt - Jobbar för en stabilare värld - FHS förknippas med nytänkande - Duktiga på marknadsföring - Internt utbyte - Djup kunskap om kriskrig - Ett universitet med stark växtkraft FÖRSVARSUNIVERSITETET 2018: - Professionalism - Respekterade - Top 5 i Europa - Objektiva - Trygghet och stabilitet - Samarbete

6 - Dialog - Internationellt 1. - Ansvar för all officer utb - Akademisk utb polis, tull mm - Tjänster andra länder - Mer analys, mer int - Undervisning på fler språk - utveckla ledarutbildningar 2. - Relevant vad vi gör - Forskningen etablerad/känd - Förståelse - Kompetens - Kända utanför Sverige 3. - Inom Sverige mer med Regeringskansliet - Andra länder - Övriga universitet och högskolor 4. - Intellektuell miljö - Bidra till att göra skillnad - Vara stolt - Respekteras INTERNT - Team - Växa - Utveckling - Klara hur komma vidare - Gemensamt - Alla delar måste hänga ihop - Broar EXTERNT - Framtida studenter - Påverka andra - Kompetensdelar - Mångfald - FU i fokus - Samarbete - Förståelse för andra kulturer - Låta andra växa INTERNT - Samsyn i vägen framåt

7 - Inkluderande arbetsmiljö - Hårda/mjuka värden ryms tillsammans - Tid för eftertanke, samtal och glädje - Internationell - Växtkraft/odling EXTERNT - Internationellt/nationellt brobygge - Efterfrågad partner - Möten civilt/militärt - Utåtriktad mötesplats - Utblick/inblick - Mångfald och balans bredd och djup - Nya former för utbildning

8 Grupparbete III Förutsättningar för att nå målbilden MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR ATT NÅ DIT! MÖJLIGHETER - Mer forskningsmöjligheter/samarbete - Synergier - Internationalisering -> kvalitet - Liten & snabb - Långsiktig & stabil - Utmana - Spetskompetens - Nästan ensamma om området - Sveriges goda rykte - Bra lokaler - Kreativ miljö - Bra blandning officerare/civila - Attraktiv arbetsgivare - Bra kompetensutveckling till personalen - Aktuella frågor i debatten - Utbildning och forskning i tiden - Fortsatt förtroende från politiker och regering - Samarbete - Utveckla spel inom säkerhet, skydd & försvar - Delaktighet medarbetare emellan - Bygga vidare positiva signaler - Lägg trivial utbildning på nätet - Ökat samarbete lärosäten, nationellt och internationellt - Ökat stöd till Riksdag och Regering i säkerhetspolitiska frågor - Ökad möjlighet till säkerhetspolitisk forskning - Att FHS får en examenstillstånd för forskarutbildning - Mycket stor kompetens hos pers och stad, think tank potentional - Förändringsbenägenhet - Möjligt att bli ett center of excellence inom säkerhet och skydd - Skapa en attraktiv forskarskola - Röd tråd från sold till professorer - Tydlig ledning, samarbetsvilja och samordning - FM stödjer FHS - Samarbete med Finland/doktorander - Politiska beslut - Inställning till FHS - Möjligheter redan på väg - Vi har fått forskar möjligheter - Flera utbildningsplatser (mera anslag)

9 - Nya samarbetspartners, ökat samarbete, nya nätverk för forskning och praktik - Stabil ekonomi - Stor vilja/gemensamt mål - Våga ta plats - Krav på verksamheten - Vilja till förändring - Tid att utveckla - Möjlighet att profilera - Efterfrågan på FHS - Kompetenta medarbetare - Bra stämning - Mycket på G - Lära av erfarenheter - Unika ämnen - I tiden - Positiv media bild - Specialiserade förmågor - Nytta för flera sektorer - Tydlig profil - Existensberättigande - Geografisk placering och bra faciliteter - Forskning med verklighetsförankring - Arbetsplatsen - Internt samarbete - Stockholm (lokalisering) - Omvärlden - Konstant behov av.. - Medarbetarna - Monopol - God relation/kunskap FM/MSB - Teknik - Kompetens finns - Viljan - Ekonomi - Pos granskning op - Pos kandprog, ex tillstånd - Bidrag till forskning - Kompetensutveckling - Attraktiv arbetsplats - Utbyte inom/utom FHS - Omvärldsbevakning - Unik arbetsplats med unik karaktär - Möte CIV-MIL - Akademisk kunskapsuppbyggnad som metod - Internationellt utbyte (utökat) - Spetskompetens

10 - Bra arbetsplats - Kulturskillnader - Bred kompetens - Synergieffekter (internt/externt) unika! - Pengar finns - Unik samling av utbildning, ämnen - Är redan i förändring erfarenheter finns redan på väg - Tydlig plan och riktning finns - Intressenter finns - Samarbetet med ffa FM - Personalrörlighet - Bra kompetensbas att bygga på - Efterfrågad utbildning/forskning - Samverkanspotential - Beroende av FM (stöd) - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (godkänd) - Uniformsmyndighet (positiva, stöd) - Alla drar åt samma håll, måste för överlevnad - Adm process utveckl - Bra kompetens - Interoperabilitet - Integrerade kurser - Nisch: officerare, statsvetenskap - Popularitet -> söktryck -> alumni - Försvar & säkerhet ihop HINDER - Politiska & ekonomiska hinder - Internt groll - Militär akademisk karriär - Militärbemanning - Examen kandidat disputation - Spetsighet, forskningsanknutet, professionsnära - Ett område flera utbildningar ex statsvetenskap, militärvetenskap - Uppdragsutbildningar för omvärlden: försvarsmakten, EU-officerare disputerar, polischefer, brandchefer - God arbetsgivare - Stolthet - Internt samarbete - Brist på samarbete - Murar/konflikt

11 - Små forskarmiljöer - Beroende av försvarsmakten - För stelt - För mycket administration - Osäkerhet om FHS framtid - Bastioner - Processer går för sakta - Ej tillåta vilda idéer - Legala problem - Formella tillstånd saknas - Uthållighet kan avta - Ifrågasatt anseende - Stort beroende av en krympande kund (FM) - Uteblivet examens tillstånd - Ev byte av officersutbildnings system? - Interna motsättningar - FMS behov styr FHS - Om vi inte får forskarutbilda/mindre anslag - Intressekonflikter/splittring internt - Problem med rekryteringsbasen - Politiska beslut - Inställning till FHS - Ukä/regeringen underkänner ansökan om forskarutbildning - Regeringen bestämmer sig för att ändra upplägg av officers programmet = vår plan blir irrelevant - Rubriker - Linjeorganisation - Isolerade enheter - Kulturkrockar - Administrativa system - Beroende av kunder och omvärld - Politiskt styrd organisation - Perfektionism - Nekad examensrätt - Ointresse från omvärld - Politiken - Löner - Förändrad ledning - Ökad byråkrati - Prestige - Svaga, ej närvarande forskningsledning - FM samhälls- och folkförankring - Policynära forskning - Internt samarbete

12 - Vikande best - Ext samarb (revirtänkande) - Resurser - FM ekonomi - Viljan hos ledningen - För många viljor - Ej ordning - Försvarsinriktning otydlig - Oväntade händelser - Särintressen - För få sökande (OP specifikt) - Ekonomiska hinder - För låg e-kompetens - Motstånd internationalisering (ex engelska som undervisningsspråk) - För få/svaga jämställdhetsåtgärder - Inter polarisering - Fysiska - Ekonomi - Rekrytering - Prestige - Brist på knowledge management - Processer - Oro - Ekonomi, ffa FM - Risk för splittring, olika normsystem - Bemanning - Bristande förståelse från samhälle, politiker - Företagshotell - Omvärldsfaktorer - Oförutsägbar omvärld (politik) - Examenstillstånd erhålls ej - Ej godkänt vid granskning av OP - Rekrytering sviktande OP - Forskningsfusk - Beroende av FM (ej stöd) - Förstår inte politiska beslut - Politiska beslut (generellt, försvarsbe??) - UKÄ granskning OP (underkänd) - Uniformsmyndighet (negativa, motstånd) - Interna revirstrider - Resursbrist - Rykte negativt - För liten myndighet/hs - Konkurrens om kompetens

13 - Nedläggning / extern/politisk klåfingrighet - Ej examen - Impopularitet - Interna friktioner: militärvetenskap x 4 - Rykten /skandaler RISKER - FM stud underlag - Externa chocker - Självslickande glasspinne - Brist på fokus Styrkor och svagheter: - Forskarmiljö DÅLIGT - Bra utbildning DÅLIGT - Fler kunder - Få/behålla rätt kompetens - Bra arbetsmiljö DÅLIG - Unik inriktning INGEN NISCH - Synergieffekter civilt militärt - Liten org lättstyrd BYRÅKRATI - Kompromiss vilja INGEN - Tydlig ledning OTYDLIG - Vi levererar tillräckligt bra - Kvalitet framför kvantitet KVANTITET FRAMFÖR KVALITET - Enklare rutiner -> mer tid för kärnverksamhet - Ta plats marknadsföra oss - Konkurrensmässiga (personal) - Bra ekonomi DÅLIG - Behov av vår kompetens LOKALER PLUS - God atmosfär, geografiskt läge, vackert MINUS - Trångt KOMPETENS PLUS - Spetskompetens, bred kunskapsbas, unik, dialog, strukturerade, kreativa, behålla kompetens MINUS - Revirtänkande, inre motsättning, missförstånd ADMINISTRATION PLUS - Dialog kärnverksamhet administration, tålamod, nya system MINUS Irritation, Tar tid från kärnverksamhet, Upplärningsperiod nya system

14 SAMARBETE PLUS - God vilja, brett kontaktnät MINUS - Externa kontakter, indivi UNIK ROLL PLUS - Internationalisering MINUS - Utsatthet politik, utsatthet ekonomi TRENDER PLUS- Bibliotek MINUS - Förutfattade meningar om försvaret

15 Grupparbete III Hur gör vi för att nå målbilden FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER/AKTIVITETER: FM MERITERING E/K (se anteckning) - Bättre rekrytering anst/stad - Starkare koppling forskarutbildning - VHT-koordinering programråd programansvar fortsatt arbete adm TRE VIKTIGA OMRÅDEN: 1. FORSKNINGSFINANSIERING - Säkra långsiktigheten i forskningsfinansieringen - Stimulera till forskarstudier och mer forskning - Rikta blicken utåt och är av andra - Förändra verksamheten vid behov - RÄTT man/kvinna på RÄTT plats - Bra och tydliga arbetsprocesser - UGL-kurser till alla anställda 2. SAMVERKANSPROJEKT - Använd myndighetskapitalet till strategiska åtgärder - Ny teknik i utbildningen - Satsa på nya idéer - Stöd pilotprojekt 3. MARKNADSFÖRING - Fler medarbetardagar möte över orge - Samla de anställda minst en gång/år för identitetsarbete - Stimulera samverkan/gemensamma projekt - Mer samverkan/samarbete med andra myndigheter och universitet - Diskussioner med FM - Politisk lobbying ang FOI - Minska administrationen - Öka marknadsföring - Synas mer i media - Bättre på att synliggöra det vi gör - Fler lärare och personal på utbyte - Internationalisera hemma först TA HAND OM ALL OFFICERSUTBILDNING SEMINARIEKULTUR FLEXIBLA UTBILDNINGSFORMER - Nätbaserad utbildning - Utbildning inom fler ämnen/områden -> ta polisutbildningen

16 - Ämnesutveckling - Mer av icke styrda medel/uppdrag -> fri forskning! - Fortsätta med ämnesöverskridande seminarier - Främja kompetensutveckling - Öka samarbetet med andra FM-anknutna myndigheter såsom FMV, FOI, FORTV mfl både vad avser fo/utb genom gemensamma projekt - Öka samarbetet med industri både vad ansv fo/utb i gemensamma projekt - Utökat samarbete med andra lärosäten utveckling & lärande - Bjud in excellenta gästforskare - Gränsöverbyggande utbildningsstöd ex e-mötessystem - Speed-dating -> göra saker tillsammans - Gemensam byggnad med arbetsrum - Fler tillfällen för mötespunkter under trevliga former målstyrda - Kompetensutveckling av alla medarbetare inom FHS område vad gör vi här - Tryck med ansvar och skyldigheter i organisationen - Fundera över hur vi verksamhetsstyr FHS.- Se möjligheter istället för hinder - Bevara möjligheten till fys & hälsa på arbetstid - Fler medarbetardagar med olika temat - Ta hand om all officersutbildning, även specoff, detta ökar kundbasen väsentligt - Seminarkultur högre seminarium - Flexibla utbildningsformer - Ha roligt på jobbet - Lyft blicken vad kan jag göra för att få en bättre arbetsplats - Varje medarbetare en FHS ambassadör - Gemensamt arbete med utveckling av FHS kultur TID KORT/LÅNG, EFFEKT LITEN/STOR (se anteckning) - Samarbete ex organiserat - Skapa projekt som involverar fler avdelningar - Var ödmjuka inför karaktären/historiken hos dagens ämnen - Ta tillvara mängddiskussioner, mängddisciplinaritet (utanför statsv/mil) - Speciell pedagogik utöka spel och samverkan - Synas mer utåt europlayer branding - Begränsa till rimliga realiserbara ambitioner - Fortsätt utöka med olika typer av öppna föreläsningar för intresserad allmänhet - Chefskurser, akademiska krishanteringssektorn (polis, brand mf) - Bättre studentverksamhet: rektorn hälsar välkommen, arbetsmarknadsdagar, återträffar - Uppmuntra att externa föreläsare bjuds in som föreläser näringsliv, stat, blåljus - Löneökningar - Rimliga löner - Förenkling (administration) - Kvalitetssäkring -> processer - Friskvård FÖRSLAG - TOP 3 - Stödja och utveckla FM i sin beställningsroll av uppdragsutbildningar E+ K- - Forska mer E+ K-

17 - Utveckla FHS verksamhetsprocesser för en effektiv ledning, styrning och kontroll av verksamheten E+ K- UTBILDNING OCH FORSKNING E=FORSKNING, K=KOSTNAD - Få tematiseringen att fungera E- K+ - Skapa balans mellan ämnen på HSU & SU - Jobba med progressionen E+ K- - Ökat internationellt lärarutbyte E+ K- - Nära samarbete med huvudkunden FM,vad vill kunden ha? - Ökad distansutbildning E+ K- ORGANISATION - Avsätt arbetstid för FHS utvecklingsarbete på stor bredd och djup inom organisationen - Byt namn på krigsvetenskap till operationer och taktik - Slå ihop ämnen - Säkerställa en lönenivå som låter FHS få en god rekryteringsbas E+ K+ - Rekrytera tallanger till FHS E+ K+ - Utveckla IT-tekniken E+ K+ - Ökad distansutbildning E+ K- - Mobiltelefoner till alla E+ K- OMVÄRLD - Välj rätt och lagom många samarbetspartners E+ K- - Skapa en nordisk försvarshögskola placering i Stockholm E+ K- Tre prioriterade förslag: 1. Inrätta krigsvetenskap som ett (civilt) ämne upp till magisterexamen 2. Stimulera ämnesövergripande forskningsprojekt 3. Inkluderande arbetsprocess fram till områdesansökan (även efter ansökan) - Kompetensutveckling - Driva process mot forskningsområde framgångsrikt - Arbeta tidigt och strukturerat med att definiera forskningsområdet - Involvera/förankra - Ge tid för respektive ämne att förankra områdesansökan succesivt - Fokusera på gemensamma lösningar - Enas om ett forskarämne - Involvera medarbetare i processen - Få personalen att gå åt samma håll (FHS vision) - Satsa (våga riskera) på rekrytering av nyckelpersonal för att stärka ansökan (trovärdigheten) - Kontinuerlig kompetensutveckling - Information om andra funktioner (för att kunna förstå helheten) - Göra studiebesök hos varandra (skapar förståelse och kännedom) - Ta var på/bevara befintlig kompetens och utnyttja denna - Omorganisation för att stärka förändringsarbete - Var inte rädd för att omorganisera för att stödja områdesansökan (förverkligandet)

18 - Stärka forskning - Stimulera (ekonomiskt) strategiska forskningssamarbetet mellan ämnen (stöd för ansökan) - Upphandla ett vetenskapligt förslag och stimulera forskningspublikationer (peerreview) - Bredda skolans målgrupper - Införa/utöka utbildningar på engelska (för att öka förutsättningarna för att arbeta mer internationellt) - Tänka nytt! - Nytänkande - Inrätta ett civilt kandidatprogram i KrV - Inrätta genväg i KrV mellan OP och magisterexamen - Användarvänliga det system som gör lätt att göra rätt. - Utveckla nationella/internationella samarbeten - Nya uppdrag för att säkerställa FHS framtida ekonomi - Bredare marknadsföring Tre prioriterade åtgärder: - Gemensamma forskningsprojekt (kostar inget) - Höga krav i utbildningen -> kvalitet & respekt (kostar inget) - Internationalisering -> kvalitet (kostar nästan inget) Kvalitet Relevans Efterfrågan DYRT: - Mer forskningstid BILLIGT: - Utmana, ligg i forskningsfronten (fri forskning) - Publicera internationellt - Fler gemensamma forskningsprojekt/inriktningar - Höga krav i utbildningen, kvalitet/respekt - Mer e-learning/e-distansutbildning - Information & inflytande - Mer gemensamma seminarier - Mer proaktiv marknadsföring/information på gymnasieskolor - Kombinera teori och praktik Kompetens Samarbete Harmoni dynamik Betydelsefullt - DYRT: - Återskapa ISSL-kontoret - Bättre forskningsledning BILLIGT:

19 - mer internationalisering av fo & utbildning, mer utbyten - Utbildning på engelska kostar inget - Samarbeten externa/interna (andra universitet/högskolor) (avdelningar) - Internationella utbyten (alla nivåer) EXTERNA SAMARBETEN/KOMPETENSER - Ta reda på spetskompetensen - Initiera internationellt samarbete för att bevara freden - Initiera uppdragsutbildning vilket borde vara efterfrågat - Lista på sitt nätverk - Samarbete externt ger regelbunden inventering av externa kontaktnät och samarbeten - Internationalisering - Öka forskningsteorin vi lever i en orolig värld ADMINISTRATION - Avlasta kärnverksamheten med adm uppgifter, informera om de uppgifter man kräver - Homogenisera administrationen ytterligare - God administration stäm regelbundet av att den administrativa bördan på personalen inte blir alltför stor och stöd är vänligt och lätt tillgängligt - Administrationens börda ej för stor, möjlighet till stöd RIV MURARNA - Tvär- sektoriella projekt (metoden lika viktig som produktion) - Mindre revirtänk, dela kontaktnät etc, trygghet att veta vad som finns i grannkorridoren - Få bort revirtänkandet, fler synpunkter och diskussioner stärker beslutsfattandet Ta rätt beslut - Tydligt och målmedvetet arbete med gemensam kultur - Generositet, målstyrning, öppenhet effektivitet - Aktivt intranät ingen info via mail, lättare nå ut med generella budskap - Gemensam kultur, arbetsmetodik, värdegrunder, värdeord - Ökat samarbete inom skolan: etablera gränsöverskridande arbetsgrupper med tydliga projekt/målsättningar för att öka både effekt och gemensam kulutr - Kommunikation, muntlig kommunikation - FHS organisation metod: gränsöverskridande - Projekt -> höjer effekt, kulturellt positivt KOMMUNIKATION OCH VARUMÄRKE - Medierelationer etc vi har en skyldighet som lärosäte att proaktivt hålla samhället informerat om vår forskning, utbildning och rådgivning - Öka Brand-tänkandet, det är något som man skall vara stolt över. Lockar till hög bra kompetens - Bibl kan uppmärksamma. Mer medvetet! Många externa be??? Utnyttja det! - Använd lokalerna (foajén) mer, estetiskt tex samverka med tex nationalmuseum FÖRSLAG

20 HÖGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Gjut ihop doktorandgruppen - Satsa på bra systemstöd och enklare administrativa system/processer mer värdefull använd tid - Gemensamma seminarier - Erbjuda kurser på engelska, öka möjligheter till utbyte internationalisering - Tillfälligt sammansatta, multikompetens grupper - Underlätta -> koordinator ass, samarbete - Stimulera kvalitativ vetenskaplig publicering HÖGT GENOMSLAG, HÖG INSATS - Satsning på extern kommunikation - Öka statusen för militären på FHS, tjänstgöring förutsättning för befordran - Rekrytera strategiska forskningsledare (professorer) - Strategisk rekrytering längd av akademiska ledare LÅGT GENOMSLAG, LÅG INSATS - Våga befogenheter/resurser (admin) - Strategisk rekrytering av akademiska ledare inkl militära lärare (karriärs krav för officerare) - Tillfälligt sammansatta multikompetens grupper forskning mer uppgiftsstyrd än ämnesstyrd - Förenklad/god administration smidigare processer mer tid för kärnverksamhet: större förtroende för medarbetare, ex enklare tidredovisning (avvikelser) färre nivåer på attester Tre prioriterade åtgärder: - Förbättrad infrastruktur - Kunskap om varandras kunskap - Kundanalys TID/RESURSER, UTVÄXLING - Mer personal - Gemensamma projekt över avdelningsgränserna - Hitta synergieffekter mellan institutioner/grupper - Bilda enhetsövergripande projekt - Röd tråd i och mellan utbildningar - Delaktighet (hur?) gemensamma uppgifter - Samarbetsgrupper mellan institutioner och avdelningar - Nära samarbete utbildning forskning - Stimulera, samarbeta med andra högskolor/universitet - Öka medarbetarnas kunskap om varandras kompetenser - Ämnesöverskridande projekt - Lära känna varandra (förhindra interna samarbetssvårigheter) - Gemensamma doktorandkurser - Sampublicera - Möjlighet att utvecklas

21 - Premiera rörlighet/breddning av kompetens (ex vid tillsättningar) - Gemensam kundanalys - Open accesspolicy - Utveckla publiceringsstrategi + stimulera - God infrastruktur - Förenkla administration lärare är här för att undervisa - Bättre regler/rutiner finns det inget rum för tolkning går alla åt samma håll gör ej fel - Få Karlstad närmre Stockholm teknik - Extern forskningsfinansiering - Stöd med externa forskningsansökningar - Externa forskningsmedel i större utsträckning - Jämställdhets + mångfaldsarbete - Tydlig ledning strategi - Bra informationsflöde - Få bort osäkerheter tex flytt, rykten - Snabbare beslutsvägar - Våga ta beslut - Synas i debatten - Deltagande i offentlig debatt - Marknadsföring av kompetenser - Deltagande i internationell debatt STOR EFFEKT KOMP UTV: - enkelt - Kan vara billigt nästan gratis - Kosta att inte genomföra - Omvärldsbevakning kostar på både tid & pengar men är en förutsättning för att hänga med i utvecklingen FOKUS & STRUKTUR: - Är krävande - Kan vara dyrt -> men är förutsättningen NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Är vi noggranna och väljer med omsorg med vilka vi samarbetar med kan resultatet vara stor och inte så krävande FOKUS & STRUKTUR: - Ta fram en plan som medarbetare i varje område kan känna igen HUR de kan bidra att nå målet - Fokusera också på medarbetarna i/under processen - KRAFTSAMLA på rätt saker, FOKUSERA NATIONELLT & INTERNATIONELLT UTBYTE: - Välja med omsorg vilka vi ska utbyta kunskaper med - Mer utbyte för att inhämta kunskap

22 - Samarbeta med lärosäte som har gått igenom samma process!! - Uppmuntra internt utbyte, internationellt utbyte - Utöka samarbete med försvarshögskolorna i Norden -> gemensamma utbildningar - > utbyte av idéer KOMPETENSUTVECKLING: - Avdela tid för kompetensutveckling - Obligatorisk närvaro vid kompetensutveckling/rekt. GMG - Öka (börja) omvärldsbevakning - Mer kompetenstid för personalen -> att ta lärdom av andra institutioner på skolan - > att besöka andra lärosäten - Öka kunskap om varandras arbete -> för att framhäva samarbete - Lyssna på varandras seminarier TRE FÖRSLAG: 1. ADL IT system kunskap - Utveckla ADL IT-stöd/info - Utveckla myndighetens e-kompetens (kommunikation internt, kurser på nätet, internationella kontaktmöjligheter) - Mer aktivt infoarbete på webben - Utveckla IT-struktur för lärande - Utveckla e-lärande - Sociala medier 2. Växeltjänst internt/exernt orge - Extern växeltjänst - Utöka samarbetet med UI+FBA - utbildning (internt) - Verka för ett ökat utbyte mellan myndigheter personellt och kunskapsuppbyggnad - Växeltjänstgöring skapa möjligheter - Utöka möjligheterna att vxtjg mellan inst/avd/orge - Intern växeltjänst - Arbeta tillsammans - Information (internt) - Mera aktiviteter tillsammans - Vidta åtgärder/aktiviteter som stimulerar kunskapsuppbyggnad CIV-MIL 3. Internationellt utbyten språkkurser - Utöka samarbeten med andra Försvarshögskolor i Europa inom vissa ämnen ex folkrätt/gender/krishantering -> utbyten -> kurser & seminarier - Utöka utlandsstudier - Bjud in fler utlandsstuderande - Internationaliseringsstrategi fastlåst implementeras - Inför/öka föreläsningar på engelska RESURSER - Fungerande rutiner och system

23 - Tvärvetenskaplig forskning genom sam? Fo-projekt - Kontroll enkät god administration resultatrapport!! i motsats till ond - Interna konflikter - Skapa fler tillfällen då civila och militära studenter möts och undervisas ihop -> utökad integrering & kunskap - Utlys doktorandtjänster (samtliga ett år) åt ett specifikt område ex Gender and war för att skapa en kompetenspool och göra FHS till världsledande - Sätt krav på att de institutioner/avd med hög/låg andel kvinnor/män skall rekrytera riktat för en jämnare könsfördelning - Rektor synlig som skett vid tillfälle. FASTSTÄLL vad vi är bra på! Definition - Låt de olika institutionerna /avdelningarna träffas vid olika tillställningar uppmana till integrering EFFEKT - Möjlighet att utvecklas som chef och expert/medarbetare i stimulerad satsning kompetensförsörjning och karriärutveckling - Integrera mera på FU - Fortsätt med täta dialoger med avnämare TRE FÖRSLAG: 1. Marknadsföring - fler studenter och fler kunder, nationellt och internationellt 2. Bra bibliotek och bra stödsystem - förutsättning för bra studerande och forskarmiljö 3. Delta i internationella sammanhang och undervisa utländska studenter på engelska - ökad internationalisering Prioriterade förslag 1. Ta tillvara mångdisciplinaritet (ödmjukhet inför ämnen), bla genom särskild pedagogik och spel, även för externa 2. Studentverksamhet - rektorn hälsar välkommen - arbetsmötesdagar - alumni - externa föreläsare - Utbilda syntes sätt

24 - Sluta med: flaskhalsar, var finns dom och hur lösa upp? - Slå sönder institutionerna under institutionsnivå - Omorganisera mot kompetens/ämnesområden - Utarbeta samverkans kanaler med RTH och andra - Samarbeta externt - Fixa ägande och nyttjanderätt - Premiera balansen entreprenör samverkan - Triviala kurser distans, sortera in: kunskapsinnehållet i enskilt studerande till samverkansutbildning TID (se anteckningar) 3-5 -samarbete internt bjuda in - Fortsätta identitetsarbetet i små och större grupper - Trainee för chefer - Trainee för: doktorander, medarbetare - Fortsätt med: förbättra relationer och samarbeten - Lyfta fram interna mötesplatser ex bibliotek - Diskussionsforum för att förhindra bastioner - Tokiga projekt anordna: tävlingar utifrån utvärderingskriterier inom säkerhet, skydd, försvar 5 - Marknadsföring - Satsa på extern kommunikation - Kunskapen ska visas dvs marknadsföras - FHS är en öppen högskola, FHS ska säga sanningen även obekväma sanningar - Knyt forskning mot utbildning och slopa forskningsområden INTERN VERKSAMHET - Samarbete med andra lärosäten - Skapa god arbetsmiljö för alla anställda - Återinför parallellprogram EXTERN SAMVERKAN - Bjud in våra nya tänka grupper till seminarier/fester - Återta den egna bokproduktionen (stöd HVK doktrinutv.) - Politisk lobbying för sammanslagning av uniformsyrkesutbildningar - Utveckla dialoger inte bara på chefsnivå med FÖIRK, FM, MSB SAMVERKAN UPPGIFT - Var mer aktiva i media - Gå ut med att det inte bara är militärer/krig utan samhälle synas i media om hur viktigt arbete vi gör för framtiden - Ökad marknadsföring som leder till mer studenter och uppdrag INTERNT/ARBETSGIVARPERSPEKTIV

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner?

Torsdagen den 20 oktober Akut omhändertagande vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner? I samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, erbjuder Dorotea Lärcentrum föreläsningar under hösten via videokonferens, torsdagar kl 07.45-09.00 och förutom trevliga populärvetenskapliga föreläsningar

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet

Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet UFV 2009/872 Program för användning och utveckling av IT vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2009-06-12 Innehållsförteckning Inledning 3 Ett universitet för framstående forskning 3 Ett universitet

Läs mer