Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8"

Transkript

1 Per fick snabb hjälp Sid 2 3 Utvecklande forskning SID 5 Succé för Frisktandvård SID 6 7 Drömmen förverkligad SID 8

2 Hallå där... Sabina Winhammar, tandläkare på Folktandvården i Frövi, som jobbade för Tandläkare utan gränser i somras. Vad är Tandläkare utan gränser? Det är en ideell organisation, som Läkare utan gränser, som med olika insatser vill förbättra tandhälsan i länder där tandvården är eftersatt. Vid utlandsarbete jobbar man som volontär, utan ersättning. Vad var ditt uppdrag? Jag var i Zimbabwe i tre veckor i juli. Vi var tre tandläkare, två tandhygienister och två studenter som jobbade i två mindre byar som heter Old Mutare och Mutambara. Standarden var ganska låg kompressorn var dålig, strömmen gick ofta och det var ont om vatten men vi fick verkligen jobba. Jag ensam drog ut 300 tänder under åtta arbetsdagar! Du fick ingen lön och fick bekosta resa och uppehälle själv. Hur löste du det? Jag hade en kompvecka som jag tog ut, resten bekostade jag med mina sparpengar. Varför hoppade du på det här? Jag har länge önskat göra något för människor som är utsatta och behövande. Nu kände jag att det var dags att gå från ord till handling. Och jag skulle gärna göra om det! Det var fantastiskt att träffa så många fina människor, både kollegor och patienter. 2

3 Per och Per fick snabb hjälp. Perfekt i dubbel upplaga! Per och Per: två patienter som tydligt visar hur Folktandvården i Karlskoga fungerar i dag. Här finns nu resurser att både ta hand om befintliga patienter med stora behov och ta emot nya. Jag är mycket nöjd med min behandling, säger Per Edenvik och Per Thoresson nickar instämmande. I förra numret av Folktandvård berättade vi om det framgångsrika arbetet i projektet Klara Karlskoga, som gick ut på att arbeta bort köerna och även skapa möjlighet att ta emot nya patienter. Arbetet bedrevs på bred front med olika insatser. Nu kan framgångarna skördas och det är patienterna som är de stora vinnarna. Som Per Edenvik som gått hos Folktandvården i många år. Hösten 2010 skulle han operera in en ny hjärtklaff. Inför operationen krävdes det att han var helt infektionsfri. Därför gick han igenom tre rotfyllningar innan, dessutom fick han en jacketkrona lagad som orsakat en inflammation. Höll löftet I våras fick dock Per Edenvik nya tandproblem. I slutet av april påbörjade han en omfattande behandling som innefattade en ny lagning av jacketkronan samt sju nya tandkronor. Min tandläkare, Agnieszka Chrobak, lovade att allt skulle vara klart i augusti. Och det löftet höll hon, säger Per nöjt. Tolv besök hos Folktandvården blev det, allt som allt. Det gick hur smidigt som helst och det kan inte ha gått snabbare. Efter vissa behandlingar krävdes det en paus innan nästa behandling kunde ta vid. Nu har Per både betydligt bättre kondition och snyggt leende. Ja, jag är hur nöjd som helst. Tänderna känns bra och till och med frugan tycker jag ser snygg ut, skrattar Per. Även Per Thoresson erbjöds snabb hjälp av Folktandvården i Karlskoga. Han gick tidigare hos en privattandläkare, men det blev ett avbrott i tandvården när tandläkaren gick i pension för fyra år sedan. Du vet, man får ingen kallelse och tycker inte att det är några problem med tänderna Samma dag En dag i våras kom verkligheten ikapp i form av en lätt molande tandvärk. Inget akut, men ändå lite oroande. Jag lyfte luren och ringde Folktandvården och fick komma på undersökning samma dag. Dagen efter fick jag komma tillbaka och dra ut tanden som inte gick att rädda. Efter det har han även fått behandling för tandsten av en tandhygienist och ser fram emot tandvård på en mer regelbunden basis. Nu får jag kallelse, det blir så mycket enklare då, skrattar han Lördagsöppet i Karlskoga och Degerfors Projektet Klara Karlskoga tog bort kön till Folktandvården och gav dessutom möjlighet att ta emot nya patienter. Och Folktandvården fortsätter arbetet med att ge god service i den västra länsdelen. I höst kommer Folktandvården i Degerfors och Karlskoga att hålla lördagsöppet. Vi är nöjda med att ha kommit i balans, men vi vill fortsätta anstränga oss för att ge en god service och inte låta köerna växa igen, säger Britt-Marie Eriksson, kliniksamordnare i område Väster. I Degerfors kommer kliniken att ha lördagsöppet fem gånger i höst och ta emot patienter för undersökning. Då bemannas kliniken tillfälligt av tandläkare, tandsköterskor och tandhygienist från Folktandvårdens område Väster. Om någon ringer och vill ha en undersökning, kommer vi också att erbjuda lördagar som ett alternativ, säger Britt-Marie Eriksson. Även Karlskoga kommer att hålla lördagsöppet i höst och ta emot patienter som kallas till tandhygienist. Per Edenvik och Per Thoresson ler sina nya perfekta leenden och båda prisar Folktandvården i Karlskoga. 3

4 Nu kan vi ta emot fler! Folktandvårdens kliniker i Örebro län har i stort sett inga köer och samtliga kan ta emot nya patienter. Det är ett idealläge för både Folktandvården och länets invånare. Det har varit ett idogt arbete där hela personalen deltagit, säger biträdande tandvårdsdirektör Ola Fernberg. Dagens läge med en hög tillgänglighet är resultatet av flera års arbete. Framgångarna bygger delvis på något ökade tandvårdsresurser och lyckad nyrekrytering till vakanser. Vi har jobbat målmedvetet med att vara en attraktiv arbetsplats, det är viktigt. Men dagens positiva situation beror huvudsakligen på att vi jobbar annorlunda, säger Ola Fernberg. Folktandvården har exempelvis tagit fasta på den generella utvecklingen, där en bra barn- och ungdomstandvård leder till en bättre tandhälsa hos vuxna några decennier senare. Din tandstatus när du är 19 år, hänger i hög grad med hela livet. Vad vi ser nu är vuxna patienter med ett mindre behov av tandvård. De senaste åren har tandhygienister och sköterskor tagit över allt mer av arbetet som inte kräver en tandläkares kompetens. På det sättet har vi blivit mycket effektivare, säger Ola Fernberg. Dessutom, för att avlasta kliniker med stor arbetsbörda, har medarbetare från andra kliniker hoppat in vissa perioder. Och riskpatienter värderas, för att kunna prioritera deras behov. Nu är Folktandvårdens verksamhet i balans, men det går inte att slappna av. Vi följer tillgängligheten månadsvis, så att vi kan sätta in rätt insatser på rätt ställe Jobbar smartare Därför har Folktandvården organiserat om arbetet så att den allt större andelen enkla patienter som bara kräver undersökning, besök hos tandhygienist och en enstaka lagning ibland inte tar resurser från patienterna med större behov. Vi är nöjda, men slappnar inte av, säger Ola Fernberg om Folktandvårdens verksamhet som nu är i balans och kan ta emot nya kunder över hela länet. Specialister på miljö också Det tog tre år, det var inte alltid så lätt men nu finns diplomet på plats som bekräftar att Folktandvårdens Centrum för specialisttandvård är miljöcertifierat. Det kändes som att gå i mål, men så är det ju inte riktigt nu fortsätter miljöarbetet, säger Mona Eriksson, ett av åtta miljöombud i specialisthuset på Klostergatan i Örebro. Det började med en checklista för tre år sedan, en lista med en lång rad miljöförbättringsåtgärder vad gäller fastigheten och de olika verksamheterna. Det har varit stort som smått. Exempelvis har vi tittat på användning av engångsmaterial och bytt plastprodukter till metall där det varit möjligt. Hantering av farligt avfall, sopsortering och återvinning har också undersökts, säger Mona Eriksson och fortsätter. Arbetet har varit både roligt och intressant. Och miljöintresset på hela arbetsplatsen har ökat, annars hade det aldrig gått. Miljöcertifieringen, som delades ut av Örebro kommuns miljökontor i juni, gäller hela specialisthuset, alltså även jourkliniken och FTV Hertig Karl. Men det betyder inte att arbetet är klart, för att behålla miljöcertifieringen krävs att nya mål uppnås varje år. Till nästa år ska vi exempelvis se över energiförbrukningen i huset, säger Mona Eriksson Glada miljöombud som var med från starten 2008: Kristina Lindin, Mona Eriksson, Birgitta Andreasson och Kicki Persson. 4

5 Kristina Arnrup, forskningschef på den odontologiska forskningsenheten (th), tillsammans med Eva Wiman Eriksson som snart har 30 poäng i förberedande forskningsarbete. Utbildning i samarbete med universitetet I Folktandvårdens stora tegelhus på Klostergatan, mitt i Örebro, finns en enhet som varken patienter eller övriga länsinvånare märker särskilt mycket av. Den odontologiska forskningsenheten. Här jobbar man med forskning och utveckling inom Folktandvården i Örebro län. Forskningen ingår i det uppdrag som Folktandvården har vård, utbildning och forskning och bidrar till en fortsatt hög kunskapsnivå inom Folktandvården i vårt län. För att kunna hålla sig à jour med den senaste kunskapen inom vårt område måste man både kunna ta till sig kunskap och vara kritiskt granskande, konstaterar Kristina Arnrup, forskningschef på enheten. Dessutom ger forskning och utbildning i förlängningen en allmän kunskap som även kommer alla patienter till nytta. Det kanske man inte alltid tänker på. 30 högskolepoäng förberedelse En viktig del i verksamheten är den forskningsförberedande utbildning som genomförs tillsammans med Institutionen för Hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. Några av fördelarna med att vara knuten till universitetet är att deltagarna får akademiska poäng och att utbildningen är nationellt sökbar, förklarar Kristina Arnrup. Utbildningen riktar sig till tandläkare och tandhygienister och är precis som det låter en förberedelse för den som vill bli doktorand, alltså genomföra en forskarutbildning som leder till den akademiska graden doktor. Ofta ingår den även som en del av ST-tandläkarens specialistutbildning. Den forskningsförberedande utbildningen består av två kurser på 15 högskolepoäng vardera, vilket motsvarar två terminers halvtidsstudier. Den första delkursen är en teoretisk orienteringskurs medan den andra är själva examensarbetet, det vill säga att genomföra sitt projekt, bearbeta data och skriva en uppsats om det man kommit fram till. Bland årets uppsatser finns Tandvårdsrädsla bland barn och ungdomar i ett multikulturellt samhälle och Tioårsuppföljning av skruvförankrade tandersättningar tillsammans med flera uppsatser/projekt med olika perspektiv på snarkskenor eller mandibelframdragande apparatur, som de som är mer insatta kallar den speciella tandställning som används vid sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen). Och visst blir man lite nyfiken Vad har de här projekten gett för resultat? Kanske kommer de en dag bidra till att göra skillnad. På kliniken i Kopparberg. I Lillån. På Hertig Karl. Eller någon helt annanstans 5

6 Frisktandvårdsavtalet firar tre år! start 2009 Stefan är jättenöjd: Det känns som värsta vinstlotten! ST-tandläkare i odontologisk radiologi: Philip Mundt. Stefan Lindqvist från Örebro hade hört talas om det här med Frisktandvårdsavtal men det var inget han hade funderat speciellt över. Men så var han hos sin tandläkare och fick höra mer om avtalen då hoppade han på direkt. Och det började ju gälla på en gång, jag behövde inte ens betala för besöket när jag gick därifrån. Tur i oturen kan man lugnt säga, för sedan dess har Stefan haft en hel del strul med ett par tänder. En krånglande rotfyllning och en tand med en gammal lagning som gick av och behövde ersättas med en krona. Frisktandvårdsavtalet känns faktiskt som värsta vinstlotten, konstaterar Stefan. Det blev en riktig följetong med en av tänderna och jag hade behövt punga ut med många tusenlappar där. Avtalen tecknas för tre år i taget, vilket innebär att det inte är riktigt dags än för Stefan att förlänga det. Men den dagen lär det inte vara någon tvekan, Stefan är hur nöjd som helst och rekommenderar gärna andra i sin omgivning att också teckna frisktandvårdsavtal. Nu känns det jättebra varje gång jag går till tandläkaren, det talar jag gärna om vitt och brett. Det är så skönt att veta att man inte kommer att överraskas av några läskiga räkningar Intresserad av frisktandvårdsavtal? Läs mer på eller ring oss på tel:

7 Rotfyllningar ÖVER avtal I dagarna är det tre år sen de första länsborna skrev på sina frisktandvårdsavtal. Sedan dess har det hänt mycket. Över avtal är gjorda här i Örebro län och siffran stiger för varje dag som går Allt det här ingår: Undersökning Lagningar Idén är enkel och faktiskt väldigt smart. Från det år du fyller 20 år har du inte längre fri tandvård vuxna betalar alltså för varje besök hos tandvården. Det kanske inte alltid är det allra roligaste att lägga pengarna på och om man har otur kan det också bli riktigt kostsamt. Väljer du istället att teckna frisktandvårdsavtal får du betala en i förväg bestämd och mycket överkomlig månadskostnad, och för det får du regelbunden tandvård där det mesta ingår. Förebyggande vård hos tandhygienist Tandutdragning Bettskena Enstaka kronor Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige Byte till annan Folktandvårdsklinik i Sverige om du flyttar Specialisttandvård efter remiss från din tandläkare Möt Philip blivande röntgenspecialist Just nu gör Philip Mundt sin specialistutbildning på Centrum för specialisttandvårds klinik för Odontologisk radiologi. Philip har en så kallad uppdragstjänst från Dalarna, där han har arbetat som distriktstandläkare i många år senast på en klinik i Falun. Flera av specialisttandläkarna i Falun har utbildat sig i Örebro och staden har ett gott rykte som utbildningsort, förklarar Philip på frågan om varför han sökte sig hit. Att han har en son som studerar ekonomi på universitetet i Örebro och att staden kommunikationsmässigt ligger bra till gjorde Philips val ännu enklare. Idag veckopendlar han med tåg mellan Falun och Örebro, vilket fungerar bra för det mesta. Det tackar vi för SJ! Kluriga ord? ST står för specialisttjänstgöring och är en utbildning på tre till fyra år som legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst område. Odontologi = läran om tänderna och deras sjukdomar, radiologi = läran om röntgenstrålarna och deras tillämpning. Odontologisk radiologi handlar alltså om tandröntgen. 7

8 Som liten i kurdiska Irak var drömmen att bli tandläkare. Nu är drömmen förverkligad på Folktandvården i Kumla. Till Kumla via Budapest Som 17-åring kom Miran Karim till Sverige som flykting från kurdiska Irak. Nu, 13 år senare, är han tandläkare på Folktandvården i Kumla via studier i Ungern. Jag vill fortsätta att utvecklas och har flera idéer, säger han. Som nyanlända hamnade Miran och hans mamma i Örebro, där de redan hade släkt och bekanta. Miran pluggade NV-programmet på Rudbecksskolan. Efter några kortare mellanspel på Komvux och en kurs i filosofi på universitetet, kom Miran in på biomedicinska analytikerprogrammet vid Umeå universitet. Att bli tandläkare var egentligen min barndomsdröm, men mina betyg från gymnasiet räckte inte riktigt till för att komma in, säger Miran. Efter två års studier i Umeå fick han höra talas om möjligheten att studera till tandläkare utomlands. Det kändes som en chans och samtidigt ett roligt äventyr. Pluggade i Ungern Miran sökte tandläkarutbildningen i ungerska Budapest. Han fick avlägga prov i matematik, fysik och kemi samt intervjuades. Allt gick bra och i september 2007 började studierna. All undervisning var på engelska. Det var lite old school med intensiva studier. För mig var det en fördel, man fick verkligen skärpa sig och plugga hårt för att hänga med. I somras slöts cirkeln när Miran flyttade hem till Örebro och direkt fick jobb på Folktandvården i Kumla. Jag är jättenöjd, det här var ju min dröm. Samtidigt blickar han framåt. Han vill fortsätta att utvecklas inom yrket. Då är Folktandvården perfekt, här finns stora möjligheter till specialisering. Jag har ännu inte bestämt mig, men jag är just nu intresserad av käkkirurgi, implantat eller någon chefsutbildning Sofia firar renoveringen Den 11 september var det tårtkalas på Folktandvårdens Sofiaklinik. Orsak: efter renoveringen av kliniken är de ännu bättre rustade att ta emot befintliga och nya patienter. Vi är mycket nöjda, renoveringen betyder förbättringar för både patienterna och personalen, säger Rose-Marie Mårfelt, kliniksamordnare på Sofia. Arbetet började i juli och totalt har fyra av de sju behandlingsrummen fräschats upp med ny inredning och utrustning. De övriga tre behandlingsrummen håller redan en hög standard. Den största nyheten är att de renoverade behandlingsrummen utrustas med stolar med den absolut senaste tekniken. Bland annat har de en intraoral kamera som kan ta bilder i patientens mun med hög kvalitet. Dessutom har stolarna tempurdynor som gör det bekvämare för patienten. Stolen kan också programmeras med individuella inställningar för fyra olika behandlare, vilket gör arbetet snabbare och smidigare, säger Rose- Marie Mårfelt 8 Vi finns nära dig Vill du bli patient hos oss? På vår webbplats kan du lämna en intresseanmälan att du vill bli patient hos oss. Vill du hellre ringa, kontakta oss på telefon Välkommen!

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

INTEGRATION GENOM ARBETE

INTEGRATION GENOM ARBETE INTEGRATION GENOM ARBETE Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer INFORMATIONSHÄFTE OM PROJEKTET INTEGRATION GENOM ARBETE www.astorp.se INTEGRATION GENOM ARBETE Integration Genom

Läs mer