Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Per fick snabb hjälp. Sid 2 3. Succé för Frisktandvård SID 6 7. Utvecklande forskning SID 5. Drömmen förverkligad SID 8"

Transkript

1 Per fick snabb hjälp Sid 2 3 Utvecklande forskning SID 5 Succé för Frisktandvård SID 6 7 Drömmen förverkligad SID 8

2 Hallå där... Sabina Winhammar, tandläkare på Folktandvården i Frövi, som jobbade för Tandläkare utan gränser i somras. Vad är Tandläkare utan gränser? Det är en ideell organisation, som Läkare utan gränser, som med olika insatser vill förbättra tandhälsan i länder där tandvården är eftersatt. Vid utlandsarbete jobbar man som volontär, utan ersättning. Vad var ditt uppdrag? Jag var i Zimbabwe i tre veckor i juli. Vi var tre tandläkare, två tandhygienister och två studenter som jobbade i två mindre byar som heter Old Mutare och Mutambara. Standarden var ganska låg kompressorn var dålig, strömmen gick ofta och det var ont om vatten men vi fick verkligen jobba. Jag ensam drog ut 300 tänder under åtta arbetsdagar! Du fick ingen lön och fick bekosta resa och uppehälle själv. Hur löste du det? Jag hade en kompvecka som jag tog ut, resten bekostade jag med mina sparpengar. Varför hoppade du på det här? Jag har länge önskat göra något för människor som är utsatta och behövande. Nu kände jag att det var dags att gå från ord till handling. Och jag skulle gärna göra om det! Det var fantastiskt att träffa så många fina människor, både kollegor och patienter. 2

3 Per och Per fick snabb hjälp. Perfekt i dubbel upplaga! Per och Per: två patienter som tydligt visar hur Folktandvården i Karlskoga fungerar i dag. Här finns nu resurser att både ta hand om befintliga patienter med stora behov och ta emot nya. Jag är mycket nöjd med min behandling, säger Per Edenvik och Per Thoresson nickar instämmande. I förra numret av Folktandvård berättade vi om det framgångsrika arbetet i projektet Klara Karlskoga, som gick ut på att arbeta bort köerna och även skapa möjlighet att ta emot nya patienter. Arbetet bedrevs på bred front med olika insatser. Nu kan framgångarna skördas och det är patienterna som är de stora vinnarna. Som Per Edenvik som gått hos Folktandvården i många år. Hösten 2010 skulle han operera in en ny hjärtklaff. Inför operationen krävdes det att han var helt infektionsfri. Därför gick han igenom tre rotfyllningar innan, dessutom fick han en jacketkrona lagad som orsakat en inflammation. Höll löftet I våras fick dock Per Edenvik nya tandproblem. I slutet av april påbörjade han en omfattande behandling som innefattade en ny lagning av jacketkronan samt sju nya tandkronor. Min tandläkare, Agnieszka Chrobak, lovade att allt skulle vara klart i augusti. Och det löftet höll hon, säger Per nöjt. Tolv besök hos Folktandvården blev det, allt som allt. Det gick hur smidigt som helst och det kan inte ha gått snabbare. Efter vissa behandlingar krävdes det en paus innan nästa behandling kunde ta vid. Nu har Per både betydligt bättre kondition och snyggt leende. Ja, jag är hur nöjd som helst. Tänderna känns bra och till och med frugan tycker jag ser snygg ut, skrattar Per. Även Per Thoresson erbjöds snabb hjälp av Folktandvården i Karlskoga. Han gick tidigare hos en privattandläkare, men det blev ett avbrott i tandvården när tandläkaren gick i pension för fyra år sedan. Du vet, man får ingen kallelse och tycker inte att det är några problem med tänderna Samma dag En dag i våras kom verkligheten ikapp i form av en lätt molande tandvärk. Inget akut, men ändå lite oroande. Jag lyfte luren och ringde Folktandvården och fick komma på undersökning samma dag. Dagen efter fick jag komma tillbaka och dra ut tanden som inte gick att rädda. Efter det har han även fått behandling för tandsten av en tandhygienist och ser fram emot tandvård på en mer regelbunden basis. Nu får jag kallelse, det blir så mycket enklare då, skrattar han Lördagsöppet i Karlskoga och Degerfors Projektet Klara Karlskoga tog bort kön till Folktandvården och gav dessutom möjlighet att ta emot nya patienter. Och Folktandvården fortsätter arbetet med att ge god service i den västra länsdelen. I höst kommer Folktandvården i Degerfors och Karlskoga att hålla lördagsöppet. Vi är nöjda med att ha kommit i balans, men vi vill fortsätta anstränga oss för att ge en god service och inte låta köerna växa igen, säger Britt-Marie Eriksson, kliniksamordnare i område Väster. I Degerfors kommer kliniken att ha lördagsöppet fem gånger i höst och ta emot patienter för undersökning. Då bemannas kliniken tillfälligt av tandläkare, tandsköterskor och tandhygienist från Folktandvårdens område Väster. Om någon ringer och vill ha en undersökning, kommer vi också att erbjuda lördagar som ett alternativ, säger Britt-Marie Eriksson. Även Karlskoga kommer att hålla lördagsöppet i höst och ta emot patienter som kallas till tandhygienist. Per Edenvik och Per Thoresson ler sina nya perfekta leenden och båda prisar Folktandvården i Karlskoga. 3

4 Nu kan vi ta emot fler! Folktandvårdens kliniker i Örebro län har i stort sett inga köer och samtliga kan ta emot nya patienter. Det är ett idealläge för både Folktandvården och länets invånare. Det har varit ett idogt arbete där hela personalen deltagit, säger biträdande tandvårdsdirektör Ola Fernberg. Dagens läge med en hög tillgänglighet är resultatet av flera års arbete. Framgångarna bygger delvis på något ökade tandvårdsresurser och lyckad nyrekrytering till vakanser. Vi har jobbat målmedvetet med att vara en attraktiv arbetsplats, det är viktigt. Men dagens positiva situation beror huvudsakligen på att vi jobbar annorlunda, säger Ola Fernberg. Folktandvården har exempelvis tagit fasta på den generella utvecklingen, där en bra barn- och ungdomstandvård leder till en bättre tandhälsa hos vuxna några decennier senare. Din tandstatus när du är 19 år, hänger i hög grad med hela livet. Vad vi ser nu är vuxna patienter med ett mindre behov av tandvård. De senaste åren har tandhygienister och sköterskor tagit över allt mer av arbetet som inte kräver en tandläkares kompetens. På det sättet har vi blivit mycket effektivare, säger Ola Fernberg. Dessutom, för att avlasta kliniker med stor arbetsbörda, har medarbetare från andra kliniker hoppat in vissa perioder. Och riskpatienter värderas, för att kunna prioritera deras behov. Nu är Folktandvårdens verksamhet i balans, men det går inte att slappna av. Vi följer tillgängligheten månadsvis, så att vi kan sätta in rätt insatser på rätt ställe Jobbar smartare Därför har Folktandvården organiserat om arbetet så att den allt större andelen enkla patienter som bara kräver undersökning, besök hos tandhygienist och en enstaka lagning ibland inte tar resurser från patienterna med större behov. Vi är nöjda, men slappnar inte av, säger Ola Fernberg om Folktandvårdens verksamhet som nu är i balans och kan ta emot nya kunder över hela länet. Specialister på miljö också Det tog tre år, det var inte alltid så lätt men nu finns diplomet på plats som bekräftar att Folktandvårdens Centrum för specialisttandvård är miljöcertifierat. Det kändes som att gå i mål, men så är det ju inte riktigt nu fortsätter miljöarbetet, säger Mona Eriksson, ett av åtta miljöombud i specialisthuset på Klostergatan i Örebro. Det började med en checklista för tre år sedan, en lista med en lång rad miljöförbättringsåtgärder vad gäller fastigheten och de olika verksamheterna. Det har varit stort som smått. Exempelvis har vi tittat på användning av engångsmaterial och bytt plastprodukter till metall där det varit möjligt. Hantering av farligt avfall, sopsortering och återvinning har också undersökts, säger Mona Eriksson och fortsätter. Arbetet har varit både roligt och intressant. Och miljöintresset på hela arbetsplatsen har ökat, annars hade det aldrig gått. Miljöcertifieringen, som delades ut av Örebro kommuns miljökontor i juni, gäller hela specialisthuset, alltså även jourkliniken och FTV Hertig Karl. Men det betyder inte att arbetet är klart, för att behålla miljöcertifieringen krävs att nya mål uppnås varje år. Till nästa år ska vi exempelvis se över energiförbrukningen i huset, säger Mona Eriksson Glada miljöombud som var med från starten 2008: Kristina Lindin, Mona Eriksson, Birgitta Andreasson och Kicki Persson. 4

5 Kristina Arnrup, forskningschef på den odontologiska forskningsenheten (th), tillsammans med Eva Wiman Eriksson som snart har 30 poäng i förberedande forskningsarbete. Utbildning i samarbete med universitetet I Folktandvårdens stora tegelhus på Klostergatan, mitt i Örebro, finns en enhet som varken patienter eller övriga länsinvånare märker särskilt mycket av. Den odontologiska forskningsenheten. Här jobbar man med forskning och utveckling inom Folktandvården i Örebro län. Forskningen ingår i det uppdrag som Folktandvården har vård, utbildning och forskning och bidrar till en fortsatt hög kunskapsnivå inom Folktandvården i vårt län. För att kunna hålla sig à jour med den senaste kunskapen inom vårt område måste man både kunna ta till sig kunskap och vara kritiskt granskande, konstaterar Kristina Arnrup, forskningschef på enheten. Dessutom ger forskning och utbildning i förlängningen en allmän kunskap som även kommer alla patienter till nytta. Det kanske man inte alltid tänker på. 30 högskolepoäng förberedelse En viktig del i verksamheten är den forskningsförberedande utbildning som genomförs tillsammans med Institutionen för Hälsovetenskap och medicin vid Örebro universitet. Några av fördelarna med att vara knuten till universitetet är att deltagarna får akademiska poäng och att utbildningen är nationellt sökbar, förklarar Kristina Arnrup. Utbildningen riktar sig till tandläkare och tandhygienister och är precis som det låter en förberedelse för den som vill bli doktorand, alltså genomföra en forskarutbildning som leder till den akademiska graden doktor. Ofta ingår den även som en del av ST-tandläkarens specialistutbildning. Den forskningsförberedande utbildningen består av två kurser på 15 högskolepoäng vardera, vilket motsvarar två terminers halvtidsstudier. Den första delkursen är en teoretisk orienteringskurs medan den andra är själva examensarbetet, det vill säga att genomföra sitt projekt, bearbeta data och skriva en uppsats om det man kommit fram till. Bland årets uppsatser finns Tandvårdsrädsla bland barn och ungdomar i ett multikulturellt samhälle och Tioårsuppföljning av skruvförankrade tandersättningar tillsammans med flera uppsatser/projekt med olika perspektiv på snarkskenor eller mandibelframdragande apparatur, som de som är mer insatta kallar den speciella tandställning som används vid sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen). Och visst blir man lite nyfiken Vad har de här projekten gett för resultat? Kanske kommer de en dag bidra till att göra skillnad. På kliniken i Kopparberg. I Lillån. På Hertig Karl. Eller någon helt annanstans 5

6 Frisktandvårdsavtalet firar tre år! start 2009 Stefan är jättenöjd: Det känns som värsta vinstlotten! ST-tandläkare i odontologisk radiologi: Philip Mundt. Stefan Lindqvist från Örebro hade hört talas om det här med Frisktandvårdsavtal men det var inget han hade funderat speciellt över. Men så var han hos sin tandläkare och fick höra mer om avtalen då hoppade han på direkt. Och det började ju gälla på en gång, jag behövde inte ens betala för besöket när jag gick därifrån. Tur i oturen kan man lugnt säga, för sedan dess har Stefan haft en hel del strul med ett par tänder. En krånglande rotfyllning och en tand med en gammal lagning som gick av och behövde ersättas med en krona. Frisktandvårdsavtalet känns faktiskt som värsta vinstlotten, konstaterar Stefan. Det blev en riktig följetong med en av tänderna och jag hade behövt punga ut med många tusenlappar där. Avtalen tecknas för tre år i taget, vilket innebär att det inte är riktigt dags än för Stefan att förlänga det. Men den dagen lär det inte vara någon tvekan, Stefan är hur nöjd som helst och rekommenderar gärna andra i sin omgivning att också teckna frisktandvårdsavtal. Nu känns det jättebra varje gång jag går till tandläkaren, det talar jag gärna om vitt och brett. Det är så skönt att veta att man inte kommer att överraskas av några läskiga räkningar Intresserad av frisktandvårdsavtal? Läs mer på eller ring oss på tel:

7 Rotfyllningar ÖVER avtal I dagarna är det tre år sen de första länsborna skrev på sina frisktandvårdsavtal. Sedan dess har det hänt mycket. Över avtal är gjorda här i Örebro län och siffran stiger för varje dag som går Allt det här ingår: Undersökning Lagningar Idén är enkel och faktiskt väldigt smart. Från det år du fyller 20 år har du inte längre fri tandvård vuxna betalar alltså för varje besök hos tandvården. Det kanske inte alltid är det allra roligaste att lägga pengarna på och om man har otur kan det också bli riktigt kostsamt. Väljer du istället att teckna frisktandvårdsavtal får du betala en i förväg bestämd och mycket överkomlig månadskostnad, och för det får du regelbunden tandvård där det mesta ingår. Förebyggande vård hos tandhygienist Tandutdragning Bettskena Enstaka kronor Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige Byte till annan Folktandvårdsklinik i Sverige om du flyttar Specialisttandvård efter remiss från din tandläkare Möt Philip blivande röntgenspecialist Just nu gör Philip Mundt sin specialistutbildning på Centrum för specialisttandvårds klinik för Odontologisk radiologi. Philip har en så kallad uppdragstjänst från Dalarna, där han har arbetat som distriktstandläkare i många år senast på en klinik i Falun. Flera av specialisttandläkarna i Falun har utbildat sig i Örebro och staden har ett gott rykte som utbildningsort, förklarar Philip på frågan om varför han sökte sig hit. Att han har en son som studerar ekonomi på universitetet i Örebro och att staden kommunikationsmässigt ligger bra till gjorde Philips val ännu enklare. Idag veckopendlar han med tåg mellan Falun och Örebro, vilket fungerar bra för det mesta. Det tackar vi för SJ! Kluriga ord? ST står för specialisttjänstgöring och är en utbildning på tre till fyra år som legitimerade tandläkare kan genomgå för att bli specialiserade inom ett visst område. Odontologi = läran om tänderna och deras sjukdomar, radiologi = läran om röntgenstrålarna och deras tillämpning. Odontologisk radiologi handlar alltså om tandröntgen. 7

8 Som liten i kurdiska Irak var drömmen att bli tandläkare. Nu är drömmen förverkligad på Folktandvården i Kumla. Till Kumla via Budapest Som 17-åring kom Miran Karim till Sverige som flykting från kurdiska Irak. Nu, 13 år senare, är han tandläkare på Folktandvården i Kumla via studier i Ungern. Jag vill fortsätta att utvecklas och har flera idéer, säger han. Som nyanlända hamnade Miran och hans mamma i Örebro, där de redan hade släkt och bekanta. Miran pluggade NV-programmet på Rudbecksskolan. Efter några kortare mellanspel på Komvux och en kurs i filosofi på universitetet, kom Miran in på biomedicinska analytikerprogrammet vid Umeå universitet. Att bli tandläkare var egentligen min barndomsdröm, men mina betyg från gymnasiet räckte inte riktigt till för att komma in, säger Miran. Efter två års studier i Umeå fick han höra talas om möjligheten att studera till tandläkare utomlands. Det kändes som en chans och samtidigt ett roligt äventyr. Pluggade i Ungern Miran sökte tandläkarutbildningen i ungerska Budapest. Han fick avlägga prov i matematik, fysik och kemi samt intervjuades. Allt gick bra och i september 2007 började studierna. All undervisning var på engelska. Det var lite old school med intensiva studier. För mig var det en fördel, man fick verkligen skärpa sig och plugga hårt för att hänga med. I somras slöts cirkeln när Miran flyttade hem till Örebro och direkt fick jobb på Folktandvården i Kumla. Jag är jättenöjd, det här var ju min dröm. Samtidigt blickar han framåt. Han vill fortsätta att utvecklas inom yrket. Då är Folktandvården perfekt, här finns stora möjligheter till specialisering. Jag har ännu inte bestämt mig, men jag är just nu intresserad av käkkirurgi, implantat eller någon chefsutbildning Sofia firar renoveringen Den 11 september var det tårtkalas på Folktandvårdens Sofiaklinik. Orsak: efter renoveringen av kliniken är de ännu bättre rustade att ta emot befintliga och nya patienter. Vi är mycket nöjda, renoveringen betyder förbättringar för både patienterna och personalen, säger Rose-Marie Mårfelt, kliniksamordnare på Sofia. Arbetet började i juli och totalt har fyra av de sju behandlingsrummen fräschats upp med ny inredning och utrustning. De övriga tre behandlingsrummen håller redan en hög standard. Den största nyheten är att de renoverade behandlingsrummen utrustas med stolar med den absolut senaste tekniken. Bland annat har de en intraoral kamera som kan ta bilder i patientens mun med hög kvalitet. Dessutom har stolarna tempurdynor som gör det bekvämare för patienten. Stolen kan också programmeras med individuella inställningar för fyra olika behandlare, vilket gör arbetet snabbare och smidigare, säger Rose- Marie Mårfelt 8 Vi finns nära dig Vill du bli patient hos oss? På vår webbplats kan du lämna en intresseanmälan att du vill bli patient hos oss. Vill du hellre ringa, kontakta oss på telefon Välkommen!

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Tandvård som bistånd. Sid 2 3. Fixar garanterat rena instrument SID 6. Kalle leder specialisterna SID 5. Jennie kan kronor SID 8

Tandvård som bistånd. Sid 2 3. Fixar garanterat rena instrument SID 6. Kalle leder specialisterna SID 5. Jennie kan kronor SID 8 2 2013 Tandvård som bistånd Sid 2 3 Kalle leder specialisterna SID 5 Fixar garanterat rena instrument SID 6 Jennie kan kronor SID 8 Tandhygienisterna Ines och Christina blev snabbt populära i skolan. 2

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

Signhild får hembesök. Sid 2 3. Volontär i Jamaica Sid 6. Kristina leder forskningen Sid 5. Margitha jämför behandlingar Sista sidan

Signhild får hembesök. Sid 2 3. Volontär i Jamaica Sid 6. Kristina leder forskningen Sid 5. Margitha jämför behandlingar Sista sidan 3 2013 Signhild får hembesök Sid 2 3 Kristina leder forskningen Sid 5 Volontär i Jamaica Sid 6 Margitha jämför behandlingar Sista sidan Hallå där... Maria Wikander, projektansvarig för att utveckla ett

Läs mer

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Friskbladet Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Nytt år nya möjligheter Nu har vi summerat år 2012 och känner oss väldigt glada över den positiva respons vi fått kring

Läs mer

Cribbes nya leende. Sid 2 3. Shahin gillar Frisktandvårdsavtalet. De svarar när du ringer SID 4 5. I Nora trollas smärtan bort SID 3 SID 6

Cribbes nya leende. Sid 2 3. Shahin gillar Frisktandvårdsavtalet. De svarar när du ringer SID 4 5. I Nora trollas smärtan bort SID 3 SID 6 1 2013 Cribbes nya leende Sid 2 3 I Nora trollas smärtan bort SID 3 De svarar när du ringer SID 4 5 Shahin gillar Frisktandvårdsavtalet SID 6 Hallå där... Jan Duvström som sålt sin privatklinik i Ludvika

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Jag har inte ångrat mig en sekund. Awara valde Hällefors. Hur kommer det sig att du hamnade i Hällefors? Fortsättning på sid 2...

Jag har inte ångrat mig en sekund. Awara valde Hällefors. Hur kommer det sig att du hamnade i Hällefors? Fortsättning på sid 2... 1 2012 Awara valde Hällefors Jag har inte ångrat mig en sekund Hur kommer det sig att du hamnade i Hällefors? Den frågan har jag fått många gånger, skrattar den nyutexaminerade tandläkaren Awara Kalkali.

Läs mer

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010

Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Verksamhetsplan för Folktandvården 2010 Folktandvården i Kronobergs län har i uppdrag att arbeta för en god tandhälsa i befolkningen genom en fortsatt satsning på förebyggande munhälsovård. Folktandvårdens

Läs mer

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne

Populärversion. Årsredovisning. Folktandvården Skåne Populärversion Årsredovisning 2012 Folktandvården Skåne 2012 präglades av en omfattande förändring av Folktandvården Skånes klinikstruktur. Förändringarna grundades på omvärldens krav på moderna kliniker

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar.

Tandläkarjobbet kombinerar vetenskap, handarbete och botande av sjukdomar. Bli tandläkare VETENSKAP OCH HÄNDIGHET Tandläkare är medicinska experter som specialiserat sig på att undersöka, behandla och förhindra sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Arbetet är både ansvarsfullt

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet.

Tandvårdsnämnden. Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Tandvårdsnämnden Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om barn och ungdomstandvård, 3-19 år för 2011 års verksamhet. Avtal Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård Aktiebolag,

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Vikarierande bedömningstandläkare

Vikarierande bedömningstandläkare 2010-12-20 2/2010 Nationella riktlinjer Barn- och ungdomstandvård Vikarierande bedömningstandläkare Tandvårdens hemsida Informationsansvarig: Klas Lindström Tel. 010-103 70 84 e-post klas.lindstrom@lio.se

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen Tandvård för papperslösa Rosengrenska stiftelsen Bakgrund Examensarbetet Vad vi gör Verksamhetens barndom Frivilliga tandläkare från folk- och privattandvården behandlade. Papperslös,men inte tandlös -

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

Daniel garderar. sin hobby med Frisktandvård. Sluta inte med fluortandkräm. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs!

Daniel garderar. sin hobby med Frisktandvård. Sluta inte med fluortandkräm. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs! Nr 1 2015 Information till nytta och nöje från Folktandvården i Region Örebro län. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs! Daniel garderar sin hobby med Frisktandvård Sid 3 5 Sluta inte med

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Vårterminen 2014 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 13-12-05 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna

REVIDERAD 2014-03-15. Kort om Särskild utbildning för vuxna REVIDERAD 2014-03-15 Till Eleven Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 december 2011. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris Specialist

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 juli 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris Vårt pris 101 Basundersökning

Läs mer

Tandhygienistyrket stora möjligheter

Tandhygienistyrket stora möjligheter Tandhygienistyrket stora möjligheter MARIE LENREUS MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. E G EN F Ö RETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014 Innehåll Hälso- och sjukvårdsberedningarnas verksamhetsrapport 2014... 1 Uppdrag 2014... 1 Metod... 1 Disposition... 2 Fakta om tandvården

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis

Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG. och det finns bevis Har du tänkt på att DET SPRIDER SIG och det finns bevis Kasta en sten i vattnet......ringarna sprider sig Berätta för någon vad hon/han har för fel snart har du fått höra om alla dina egna fel och brister

Läs mer

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser

Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Utbildningskatalog 2014-2015 interna kurser Sista ansökningsdag 30 april 2014! U T B I L D N I N G 1 Så här fungerar det Titta igenom listan och de kurser som vänder sig till din målgrupp och som du tycker

Läs mer

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö.

att godkänna ny sammansättning i ledningsgruppen för YH/Tandsköterska Malmö. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Annika Pfannenstill annika.pfannenstill@malmo.se Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs prislista

Folktandvården Gävleborgs prislista Folktandvården Gävleborgs prislista Gäller från 1 januari 2010 Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. KOD ÅTGÄRD REFERENSPRIS VÅRT PRIS 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro

Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro O S M Specialiseringstjänstgöring vid Odontologiska Utbildningsenheten i Örebro dontologiska utbildningsenheten i Örebro har bedrivit specialistutbildning för tandläkare sedan 1966. Sammanlagt har cirka

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska

Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till tandsköterska Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Tandsköterska Utbildning till tandsköterska inom yrkeshögskolan avser att ge den kompetens som motsvarar kraven för arbetet som tandsköterska. Som förkunskapskrav

Läs mer

Håkan - En förebild i möjligheter.

Håkan - En förebild i möjligheter. Text: Hilda Zollitsch Grill, Fysioterapi Nr 1/2006 (avskriven av Håkan Svensson) Håkan - En förebild i möjligheter. Med envishet och beslutsamhet kommer man långt. Det vet Håkan Svensson från Gävle, sjukgymnaststudent

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i två världsdelar

Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i två världsdelar Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i två världsdelar Under läsåret 2014-15 utökas Mölndal Rotaryklubbs tandvårdsprojekt med ca 13 000 barn i två världsdelar. Resultatet hittills är att många barn fått en

Läs mer

LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER. Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö

LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER. Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö LINNEA 6 LINNEAS TÄNDER Johanna Syrén Leg. Tandhygienist, FolktandvårdenTingsryd Rose-Marie Hansen Leg. Tandhygienist, Sjukhustandvården Växjö BAKGRUND När vi som tandhygienister är ute och gör munhälsobedömningar

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer