100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj 2015. Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners"

Transkript

1 100% LIVE Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Samarbetspartners

2 En del av samhällsbyggandet Vår vision är att Entreprenad Live skall vara den bästa, ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper som verkar inom entreprenadbranschen, påverkar eller bevakar frågor kring bygg och infrastruktursatsningar. Entreprenad Live är regionala mässor som skall samla och stärka entreprenadbranschen och skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål. Entreprenad Live arrangeras vartannat år i Skåne på Ring Knutstorp och vartannat år i Göteborg. Ledorden för Entreprenad Live är kunskap, kraftsamling, inspiration, relation och affärer. Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016 Sveriges mest

3 RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG % LIVE Entreprenad Live arrangeras på de bästa arenorna för entreprenadbranschen i Sverige. Fullserviceanläggningar och bra läge för marknaden med massor med möjligheter till demo, provkörningar och upplevelser.

4 P RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 ENTRE Provkörning Dumperbana DEMO-OMRÅDE ENTRE Fullservice och kompakt eventområde Demo-ytor i montrarna Provkörning av fordon på 3 olika banområden Centralt och lättillgängligt SEMINARIER PRESS- CENTER STÄLT TERRÄNG 4x4 FORDONSDEPÅ LÄTT LASTBIL OCH TRANSPORTFORDON

5 Besökarnas totalintryck Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 Nytt och mer kompakt eventområde 2016 Centralt, 15 minuter från Göteborg Fullservice eventområde Stor tillväxtmarknad 271 utställande företag Statistik från kvm monteryta > kvm utställningsyta Entreprenad Totalt besökare Live 2014 i Göteborg 271 utställande företag kvm monteryta > kvm utställningsyta Totalt besökare Nytt och mer kompakt mässområde 2016 Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företagsledning 3 av 10 Förare/Användare Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgörande köpinflytande. Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företag 3 av 10 Förare/Användare Syfte med besöket på Entreprenad Live 6 av 10 kom för att göra affärer. Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgö Besökarnas totalintryck 9,5 av 10 var nöjda eller mycket nöjda med besöket på Entreprenad Live. Syfte med besöket på Entrepr 6 av 10 kom för att göra affärer. Besökarna kommer tillbaka 9,5 av 10 säger att de kommer att besöka Entreprenad Live nästa gång.

6 DEMO-OMRÅDE Utställning SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Mycket mer än en vanlig mässa Entreprenad Live är ingen vanlig mässa. Det är en komplett och regional mötesplats med fullt av utställare och aktiviteter. framtidsutställning provkörning seminarier DEMO-OMRÅDE ME-framtidsmöte

7 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Utställningen är väldigt viktig, det är kärnan i Entreprenad Live. Besökarna som kommer förväntar sig att få en komplett mässa med ledande leverantör och ett stort urval av leverantörer.

8 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Demoområde Man kan enkelt och effektivt demonstrera maskiner. Nya grävområden direkt i montrarna gör att man inte behöver ha extra maskiner eller personal. Titta, diskutera och prova direkt!

9 Motorbana Pick-ups, transportbilar och lätta lastbilar Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Vårt mål att ta ett helhetsgrepp över alla entreprenörers maskiner och fordon. På nyanlagda dumperbanan kan man prova lastbilar från ledande leverantörer och på motorbanan finns det lätta lastbilar och mindre transportbilar för provkörning. Gå från bil till bil och prova ut den du gillar bäst. DUMPERBANA Construction Trucks TerrängBANA 4-wheel drive

10 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS SEMINARIER och kompetenscenters En av de viktigaste aspekterna av en mässa är att höja kunskapsnivåerna både hos leverantörer och besökare. Man träffas fysiskt på mässan och har chansen att lära av varandra. Entreprenad Live förstärker kunskapsutbytet genom miniseminarier och centers för aktuella och intressanta områden.

11 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS ME-Kongressen 2015 med fokus på framtiden Maskinentreprenörerna, ME arrangerar sin stämma och kongress 2015 i Malmö och på Entreprenad Live-mässan på Ring Knutstorp. Kongressen återkommer vart fjärde år och är ett viktigt forum för de förtroendevalda, medlemmar och andra viktiga målgrupper att träffas för att diskutera och fatta beslut om nyckelfrågor. Många inspirerande aktiviteter kommer att arrangeras tillsammans med viktiga målgrupper. Många av aktiviteterna kommer att vara öppna även för andra än stämmodeltagarna, t.ex. för mässbesökare och besökare från media, skolor och kommuner. Dialogen är helt avgörande för att bygga långsiktiga och starka lösningar, säger Hampe Mobärg, VD för ME. Vår bransch har vuxit med 10% om året i 10 år säger ME:s Ordförande Håkan Norén. Vi representerar en viktig bransch för Sverige med stor tillväxt och det betyder att vi måste fokusera på framtiden och framtidens krav på oss och våra medlemmar. Vi vill vara väl förberedda för att kunna agera på branschens framtida utmaningar.

12 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE Hur ser Entreprenörens maskiner och verktyg ut i framtiden? FRAMTIDS

13 Alla är välkomna men några alldeles extra Mässor är local business och skall så vara. Närhet, möten, känna och klämma. De verkliga människorna som arbetar på fältet ofta i mindre entreprenörsföretag är vår huvudmålgrupp. De hinner inte åka till mässor långt bort och tiden de spenderar måste vara värdefull. På en arbetsdag inklusive restid vill man få en samlad bild av marknaden. Vad finns det för leverantörer och produkter och vad finns det för nya lösningar? Ska man investera i nya maskiner är det viktigt att man får chansen att prova. Hur känns hydrauliken? Besöksmålgrupper: Beslutsfattare, inköpare, förare och tekniker från entreprenadföretag inom maskin, anläggning, mark & grönyta, bygg och återvinning VD Entreprenör Företagsledning Inköpare Platschefer Arbetsledare Tekniker Förare/hantverkare Utbildare

14 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare kommunikation Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt Alla typer av produkter, tjänster, lösningar och partners som bygger framtiden. Produktgrupper: Maskiner, redskap, verktyg, tillbehör, tjänster, lösningar och samarbeten Entreprenadmaskiner Grävmaskiner Lastmaskiner Minigrävare Kompaktlastare Teleskoplastare Vibratorer Vägmaterial Dräneringsmaterial Laser/laserinstrument Återvinning Håltagnings- och demoleringsutrustning Grönytemaskiner Kranar Liftar Fordon Reservdelar och reparationer Verktyg Uthyrning Utbildning

15 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt MARKNADSFÖRING Marknadsföringen av Entreprenad Live är en omfattande apparat. Det gäller att nå alla potentiella besökare så de känner sig välkomna och ser möjligheten och vinsten med besöket. Annonsering i ledande fackpress Annonsering i lokal dagspress Tidningsbilaga Digitalt nyhetsbrev Nytt från Entreprenad Live Digitala inbjudningar Postala inbjudningar Reklamfilmer Bannerannonsering på viktiga webb-sidor och sökdatabaser Aktivt arbete i Sociala Medier Pressbearbetning m.m. borg västsverige, göte september 100% G 4 ANLEGGSME Gratis adg ang RegistReR deg og skriv ut din billett på eprenadliv e.se stora holm GöteborG, ber septem Over 250 av bransje ns le Alle de største maskinlev Over 200 utstille re av uts Prøvekjøring av maskiner Praktiske semina på den svensk rer om de e vestkysten Kompetansesenter Mobilia Alt på ett sted. gratis semina FORRETNIN G, RELASJON ER, KUNNSKAP, KNUtstorp skåne, ring 7 9 maj 2015 Besøk Sveriges mest komplette grøntområder messe for konstruks samt bygg & jon, mark- og prøvekjøring, anlegg. Fullt med seminarer og masse opplevels utstillere, nye produkter å besøke messen,, er. Det parkere eller på å gå på seminaren koster ikke noe eprenadlive.se e. Registrer og få en bra deg start på høsten. 10av0de%25 största Gratis adga rer INSPIRASJO N, GLED 25 antörerna maskinlever, provkörningar e seminarier llare, spännand e över 200 utstä samt ytterligar mm. ive.se eprenadl tners Samarbetspar AV DEt, NyttAN behöver DU inte fundera E. På så LäNg E. På så LäNg du läsa Där kan dlive.se. för ett treprena redan nu vårt på registrera dig rera på n. nad Live vecka. följ Entrepremässan och bransche er eller börja prenume ut varje e mösom skickas massor om göteborg i septemb och oväntad ade nad Live, i Väntade intresser mässbesök Nytt från Entrepre alla samlas. de mest rev, l. Utställsamlat och nyhetssb örerna träffar sin persona där allt är Det a leverant en. En plats sig själv och nya lösningar. Välkomm mest ambitiös, utveckla och. Det ten. De investera er, tjänster t om du behöver som skall Allt köparna d med produkt är tveksam prova på plats. fullmata nad Live re, kan man ningen är Entrepre hjullasta på köra stora finns går att och askiner till som inte Det som på plats. a grönytem prarna. Kunskap ingsdum mesta är fjärrstyrd era. På Entrepre r anläggn smidiga, från små, och de störstaför att kunna konkurr s som inspirera k krossver de grävare, är avgöran er och kompetenscenter veckling vidareut as seminari arranger a. nad Live snivåern kunskap och höjer AV DEt, NyttAN Dessutom får sedan alla utställare tillgång till en mängd olika redskap: behöver DU inte fundera ssa mä ion al g ion tre åde reg illväx omr org y s N r t Ng B 4 Öte 01 sto ema ige, g Ber 2 N r tem e e v ev ästs 6 sep v 4 ytt N Mässkola Utställarträff med utbildning Tryckta inbjudningskort Digitala inbjudningskort Banners till hemsidor och mail Presstjänst m.m. 100% LIVE Viktigt att veta! RING KNUT ORP SKÅNE 7 9 MAJ 20ST 15 SVERIGES MEST KOMPLETTA ENTREPRENADMÄSSA inför 4 6 septem ber 2014 stora Holm GöteborG Missa inte att besöka SkÅNe ring knutsto ProvkörNING DUmPerbaNa TESTTRACK Test-track P TRUCKS Trucks CONSTRUCTION Construction E:901 E:901 E:900 E:339 E:329 E:339 E:329 E:345 E:345 E:447 E:447 E:444 E:444 E:449 E:343 E:482 E:483 E:460 E :459 E:459 E :458 E:458 Servering E :455 E:455 E :456 E:456 E:251 E :454 E:454 E :453 E:453 :452 EE:452 E:322 E:332 E:322 E:332 E:343 E:411 E:341 E:341 E:411 E:441 E:441 E:443 E:443 E:448 E:448 E:449 :464 EE:464 E:461 E :461 E :261 E :299 :465 EE:465 E:299 :469 ält E:261 EE:469 ninstältgst LLNING UTSTÄ Uts täll E:236E:236E:235E:235E:234E:234 E:229 E:229 E:219 E:219 E:224 E:224 E:226 E:226 E:251 E:216 E:217 E:216 E:218 E:217 E:218 E:215 E:544 E:544 E:542 E:541 E:541 E:542 E:541 E:521 E:522 E:522 E:529 E:528 E:529 E:527 E:528 E:524E:527 E:523 E:524 E:523 E:314 E:314 E:501 E:501 E:313 E:313 E:504 E:504 E:503 E:503 E:505 E:505 E:572 E:572 E:553 E:553 E:312 E:233 E:233 E:223 E:223 E:212 E:213 E:212 :472 EE:472 E:532 E:533 E:531 E:531 E:532 E:533 E:512 E:512 E:511 E:511 E:575 E:575 E:573 E:573 E:555 E:555 E:593 E:539 E:536E:539 E:535 E:536 E:535 E:534 E:534 E:514 E:515 E:514 E:515 :473 EE:473 E:929 E:928 E:929 E:591 E:591 entre PreSSCeNTer S TÄLT E:950 ProvkörNING TerrÄNG 4x4 E:014 E:014 ForDoNSDePÅ E :611 E :612 E:615 E:012 E:012 E:701 E:702 E:701 E:702 E : 711 E:711 E:165 E:163 E:161 E:161 E:109 E:109 E:109 E:142 E:142 E:169 E:168 E:165 E:163 E:141 E:141 E:169 E:168 E:144 E:144 E:134 E:145 E:145 E:136 E:146 E:146 E:152 E:147 E:47 E:139 E:137 E:137 E:138 E:138 E:139 E:152 E:151 E:712 E:712 E:704 E:703 STÄLT E:703 E:713 E:705 E:704 E:705 : 7 14 EE:714 : 715 EE:715 renadlive.se er 2014 ProvkörNING LÄTT LaSTbIL och TraNSPorTForDoN ötesplatser sveriges nya m branschen prenad GöteborG, stora S ervering E:701 E:715 E:010 E:010 MOVENIUM rp 7 9 maj 2015 skåne, ring KNUtsto holm 4 6 septemb.se w.entreprenadlive Samarbetspartne rs Fullservi Möjligheter Mässområde E:610 EE:601 E: SemINarIer E:613 DAMM Damm E:701 E:715 rp 7 9 maj Demo-omrÅDe entre E:517 E:517 :607 :606 EE:607 :605 EE:606 E :604 EE:605 :603 E:604 EE:603 E :601 E:601 Oss träffar du i tältet: Servering E:911 E:911 :474 E E:474 E:209 E:209 E:208 E:208 kommer närmare E:241 E:243 teknik Ny E:205 E:205 E:243 E:241 törerna. maskinopera E:204 E:204 Entreprenören presenterar Mobila I E:231 E:231 molnbaserade E:203 utställare tiotal ett E:203 E:221 E:222 E:222E:221 mobil och surfplatta. tjänster före:202 E:202 som kan hjälpa Det är program E:201 E:211 E:211 E:201 t.ex. med entreprenörerna g. DAMM Damm E:016 E:016 g och orderhanterin tidredovisnin SEMINARIER Seminarier E:909 E:909 E:938 E:938 E:939 E:937 E:937 E:936E:936 E:935 E:935 E:934 E:933E:934 E:932E:933 E:931 E:932 E:931 E:949 E:946 E:947 E:948 E:949 E:944 E:945 E:946 E:947 E:948 E:941 E:942 E:943E:944 E:945 E:941 E:942 E:943 PRESSCENTER E:593 E:513 E:513 E:907 E:907 E:928 E:927 E:927 E:925 E:926E:926 E:924 E:925 E:923E:924 E:922E:923 E:921 E:922 E:921 PressCenter E:577 E:577 E:559 E:557E:557 E:559 E:556 E:556 r Moderna lösninga för den moderna entreprenören :471 EE:471 E:462 E :462 E:571 E:571 E:551 E:549 E:547 E:547 E:549 E:311 E:311 E:321 :451 E E:451 :463 E E:463 E:500 E:500 E:317 E:317 E:325 E:325 E:333 E:323 E:333 E:323 E:421 E:431 E:431 E:433 E:432 E:434 E:433 E:435 E:434 E:436 E:435 E:437 E:437 E:436 E:481 E:450 E:319 E:337 E:327 E:337 E:327 E:344 E:344 E:422 E:423 E:422 E:424 E:423 E:426 E:424 E:427 E:426 E:427 E:439 E:439 E:569 E:569 E:565 E:565 E:563 E:563 E:561 E:561 E:351 E:351 E:355 E:355 E:905 E:905 E:903 E:903 E:961 Servering E:429 E:429 ssa Ny regional mä gion stor tillväxtre sområde ang Nem eve t Nyt Komplett mäss att gr med alla typ Tre nya testb a med ledan d anor för brans che

16 Utställarmöjligheter Pris på montrar 2015 Gratis entré för besökare Gratis för medutställare Gratis seminarier Gratis parkering 750 kvm sek 500 kvm sek 300 kvm sek 200 kvm sek 100 kvm sek 50 kvm sek 15 kvm i tält sek Grävyta 100 sek/kvm Anmälningsavgift ingår i priserna. Monteryta finns att boka på både gräs och asfalt.

17 Entreprenad Live 2015 Motorbanan Ring Knutstorp, 7 9 maj Entreprenad Live 2016 Stora Holms Trafikövningsplats, 8 10 september Öppettider Torsdag Fredag Lördag Entré Fri entré för besökare

18 Branschen Media Arenor Eventproduktion Vårt partnernätverk är enastående med de bästa leverantörerna på varje post. Liten kan vara stark och tillsammans är vi jättestarka. ENTREPRENAD Digital strategi/produktion Kommunikation Film Foto/Media Assets Catering ROSEBRANCH Claes Axstål Erik Hermansson

19 Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna. Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss. Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap. Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden. Peter Eriksson Hans-Erik Kristensson Arrangör Live Business Media Group Sweden AB Box 112, Kågeröd

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260. Definition EVENT ARRANGÖR. Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260. Definition EVENT ARRANGÖR. Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS EVENT ARRANGÖR Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS Ring Knutstorp Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260 Definition Unikt antal besökare (UAB) är en summering av varje enskild besökare som

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016

Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016 Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016 Varumärkesfrämjande möjligheter Med hundratals utställare och en mässa som växer varje år är det viktigt att skilja sig från andra för att befästa sin ställning

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider.

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. 26 29 april 2016 Erbjudande! Boka plats på Vinordic eller GastroNord senast 31 mars 2015 så får du

Läs mer

Presentation. Mer än bara mässa: mingel vipmiddag kundaktiviteter. Middag och boende. Nyhet Romme Alpin ny mässarena. Prospekt för utställare

Presentation. Mer än bara mässa: mingel vipmiddag kundaktiviteter. Middag och boende. Nyhet Romme Alpin ny mässarena. Prospekt för utställare Prospekt för utställare Presentation Trucks in Dalarna är en mötesplats för affärer, kundmöten och marknadsföring för alla inom branschen. Här träffas kunder, leverantörer, samarbetspartners. Här kan man

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i Utställarprospekt 16-17 mars 2013 Rosvalla, Nyköping Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i ordningen! Välkommen att ställa ut! Temana är som tidigare är tre till antalet; Boende

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

&Hälsa. Flen. Mässprospekt. Bygga Bo. 21 april2012

&Hälsa. Flen. Mässprospekt. Bygga Bo. 21 april2012 Flen 21 april2012 Mässprospekt Bygga Bo &Hälsa Våren 2010 arrangerades den första bomässan i Flens kommun. Mässan som genomfördes i GB- Hallen i Flen blev en stor succé. Hallen var fylld av utställare

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet

SecurityWorld konferensen och mötesplatsen för affärer och it-säkerhet SecurityWorld & TechDemo är två arrangemang inom säkerhetsområdet som den 2 september kraftsamlar till årets största mötesplats för it-säkerhet. Seminariet är ett samarbete mellan som dagligen bevakar

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Med E4:an precis vid knuten är Mjölby en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosatta sig i kommunen. Här finns nytänkande

Läs mer

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN!

INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! INTRESSERAD AV OFFENTLIGA AFFÄRER MEN SVÅRT ATT FÅ UT DITT BUDSKAP? VI HAR LÖSNINGEN! Utställarinformation 2016 2016 Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för de som berörs

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

Inbjudan till utställare

Inbjudan till utställare Inbjudan till utställare 1-3 november Cupolen i Birsta, Sundsvall Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden! Arrangör: Vi ses på Hälsa & Skönhetsmässan Hälsa och Skönhetsmässan kommer

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan

Ung & Företagsam Huddinge 2013. Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Ung & Företagsam Huddinge 2013 Anmäl er till årets event för UF-elever i Huddinge - den lokala mässan Delta i mässan, tävla om priser i olika kategorier, träffa Arena Huddinges Riskkapitalister, presentera

Läs mer

Varmt välkommen Åre Grön Motormässa!

Varmt välkommen Åre Grön Motormässa! Åre Grön motormässa Varmt välkommen Åre Grön Motormässa! Åre Höstmarknad arrangeras för tionde året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland under hösten. En färgsprakande folkfest för hela

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR MÄSSORNA PERSONAL & CHEF OCH MÖTEN & EVENTS 18-19 FEBRUARI Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässorna Vilka

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Er närvaro är den självklara förutsättningen! Vi skapar mötesplatsen och Ni den uppenbara kvalitén med Era produkter i fokus.

Er närvaro är den självklara förutsättningen! Vi skapar mötesplatsen och Ni den uppenbara kvalitén med Era produkter i fokus. ÅRETS STÖRSTA HÄNDELSE MED LANDETS ENDA RENODLADE COCKTAILEVENT DRAR IGÅNG FÖR NIONDE ÅRET I RAD; ALLT KOPPLAT TILL SVERIGES ÄLDSTA DRINKTÄVLING FÖR YRKESVERKSAMMA BARTENDERS SOM STARTADE REDAN 1949! DRINKTÄVLINGEN

Läs mer

25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON

25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON 25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON 25-27 SEPTEMBER 2015 Varmt välkommen Åre Motormässa! Åre Höstmarknad arrangeras för elfte året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Nu skapar vi en ännu bättre arena för att göra affärer, driva frågor, skapa opinion och inspirera varandra.

Nu skapar vi en ännu bättre arena för att göra affärer, driva frågor, skapa opinion och inspirera varandra. Vart är vi på väg? Nu skapar vi en ännu bättre arena för att göra affärer, driva frågor, skapa opinion och inspirera varandra. Vart är vi på väg? Vi delar upp TUR 2012 i tre delar Networking Day onsdag

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra Totalyta Butik - & Restaurangyta Platser i P-hus 320 000 kvm (55 fotbollsplaner)

Läs mer

TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION

TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION TRÄDGÅRDSMÄSSAN 26-29 MARS 2015 I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION BYGG EFTERFRÅGAT RÄTT SAMMANHANG AKTUELLT Nordiska Trädgårdar 2015 nu med nytt område Bygg! HUS, STUGOR OCH BODAR

Läs mer

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge

Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Beck - stolt generalagent för Kobelco i hela Sverige och centrala delar av Norge Direktimport ger bästa pris! - För en bättre miljö! Huvudkontor Stockholm Beck Maskin Sverige AB Rudanvägen 2 136 50 Jordbro

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS

VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS VÄLKOMMEN PÅ UTSTÄLLARMÖTE INFÖR INDUSTRIMÄSSORNA 25-26 MARS Agenda för mötet easyfairs marknadsföring inför mässorna Enkla knep i er marknadsföring inför mässan Vilka talare, aktiviteter, tävlingar etc.

Läs mer

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa

Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Växjö Krandagar 2013 - Lyftmässa Inbjudan till lyftmässa i samband med Krandagarna den 6 7 november V Ä X J Ö K R A N D A G A R H A M N & I N D U S T R I 2 0 1 3 Välkomna till Krandagarna i Växjö Konserthus!

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Välkommen till ett nytt mässår!

Välkommen till ett nytt mässår! mässan där dina kunder bygger och bor Välkommen till ett nytt mässår! 2011 arrangerar vi nio nya bomässor i Sverige. Vi är en av Skandinaviens största aktörer och har visat att vårt koncept är en säker

Läs mer

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved.

Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande. Lisbeth Larsson. Grant Thornton International. All rights reserved. Så lyckas du med marknadsföring och varumärkesbyggande Lisbeth Larsson Världens mest värdefulla varumärken 1. Apple 2. Google 3. IBM 4. McDonalds 5. Microsoft Några kända varumärken i Göteborg Dagens presentation

Läs mer

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2015 och ser fram emot två givande dagar tillsammans den 4-5 februari på Eriksbergshallen.

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland!

Snabbväxaren som omsätter hundra miljoner på två anställda. Företagarna som vågar tänka nytt. Når alla 17300 företag i Västernorrland & Jämtland! Nummer 8 November 2010 Pris: 35kr Företagarna som vågar tänka nytt sidan 10-11 Strunta i backupen bokför på nätet sidan 20 Jämtar tar turister till Globens topp sidan 33 Patrik Gillgren i Timrå och brorsan

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan.

BostadsrättsMässan. Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden. Kistamässan, 20-21 november 2015. www.bostadsrattsmassan. Kistamässan, 20-21 november 2015 2015 BostadsrättsMässan Den samlade kunskapsmässan för styrelser och boenden I Stockholm med omnejd hittar du Sveriges mest expansiva bostadsmarknad. Här finns plats för

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland!

Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland! Varmt välkommen till Åre Park & Det goda Jämtland! Åre Höstmarknad arrangeras för tionde året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland under hösten. En färgsprakande folkfest för hela familjen.

Läs mer

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg!

Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! Välkommen till Sveriges ledande affärscentrum Nordstan i Göteborg! FAKTA OM NORDSTAN Nordstans Affärscentrum är ett av Europas största inomhuscentra. TOTAL YTA BUTIK- & RESTAURANGYTA PLATSER I P-HUS 320

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

INTRODUKTION FÖRETAGSINFORMATION

INTRODUKTION FÖRETAGSINFORMATION Presenterat av 1 INTRODUKTION Restaurangen ingår i den välkända kedjan Stars and Stripes, vilket är ett franchisekoncept. Nuvarande ägare startade verksamheten i lokalerna 2010 med en traditionell lunchrestaurang.

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013

Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Välkommen till Lindesbergs Bomässa 2013 Över 100 utställare, seminarier och en folkfest som lockade hela 3000 besökare. Premiären av Lindesbergs Bomässa 2011 blev en succé. Tiden går fort och nu är det

Läs mer

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013

I DIN VARDAG NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN NR. 3 - OKTOBER 2013 I DIN VARDAG NR. 3 - OKTOBER 2013 NYHETER OCH INFORMATION FRÅN RONNEBY MILJÖ & TEKNIK AB NU GÖR VI FRAMTIDEN BÄTTRE! ENERGI- OCH MILJÖMÄSSAN 19 OKTOBER 2O13 PÅ GYMNASIESKOLAN KNUT HAHN ETT SAMARBETE FÖR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

TUR 22-23 mars, enbart publikdagar Lördag (09.00-18.00) Söndag (10.00-17.00) 22-23 mars

TUR 22-23 mars, enbart publikdagar Lördag (09.00-18.00) Söndag (10.00-17.00) 22-23 mars Montrar/Medverkan - Vilka målgrupper vill ni möta? Välj de dagar som passar er medverkan bäst. TUR 20-23 mars, både fackdagar och publikdagar. Torsdag - söndag TUR 20-21mars, Trade Pavilion B2B enbart

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer