100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj 2015. Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners"

Transkript

1 100% LIVE Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Samarbetspartners

2 En del av samhällsbyggandet Vår vision är att Entreprenad Live skall vara den bästa, ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper som verkar inom entreprenadbranschen, påverkar eller bevakar frågor kring bygg och infrastruktursatsningar. Entreprenad Live är regionala mässor som skall samla och stärka entreprenadbranschen och skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål. Entreprenad Live arrangeras vartannat år i Skåne på Ring Knutstorp och vartannat år i Göteborg. Ledorden för Entreprenad Live är kunskap, kraftsamling, inspiration, relation och affärer. Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016 Sveriges mest

3 RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG % LIVE Entreprenad Live arrangeras på de bästa arenorna för entreprenadbranschen i Sverige. Fullserviceanläggningar och bra läge för marknaden med massor med möjligheter till demo, provkörningar och upplevelser.

4 P RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 ENTRE Provkörning Dumperbana DEMO-OMRÅDE ENTRE Fullservice och kompakt eventområde Demo-ytor i montrarna Provkörning av fordon på 3 olika banområden Centralt och lättillgängligt SEMINARIER PRESS- CENTER STÄLT TERRÄNG 4x4 FORDONSDEPÅ LÄTT LASTBIL OCH TRANSPORTFORDON

5 Besökarnas totalintryck Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 Nytt och mer kompakt eventområde 2016 Centralt, 15 minuter från Göteborg Fullservice eventområde Stor tillväxtmarknad 271 utställande företag Statistik från kvm monteryta > kvm utställningsyta Entreprenad Totalt besökare Live 2014 i Göteborg 271 utställande företag kvm monteryta > kvm utställningsyta Totalt besökare Nytt och mer kompakt mässområde 2016 Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företagsledning 3 av 10 Förare/Användare Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgörande köpinflytande. Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företag 3 av 10 Förare/Användare Syfte med besöket på Entreprenad Live 6 av 10 kom för att göra affärer. Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgö Besökarnas totalintryck 9,5 av 10 var nöjda eller mycket nöjda med besöket på Entreprenad Live. Syfte med besöket på Entrepr 6 av 10 kom för att göra affärer. Besökarna kommer tillbaka 9,5 av 10 säger att de kommer att besöka Entreprenad Live nästa gång.

6 DEMO-OMRÅDE Utställning SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Mycket mer än en vanlig mässa Entreprenad Live är ingen vanlig mässa. Det är en komplett och regional mötesplats med fullt av utställare och aktiviteter. framtidsutställning provkörning seminarier DEMO-OMRÅDE ME-framtidsmöte

7 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Utställningen är väldigt viktig, det är kärnan i Entreprenad Live. Besökarna som kommer förväntar sig att få en komplett mässa med ledande leverantör och ett stort urval av leverantörer.

8 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Demoområde Man kan enkelt och effektivt demonstrera maskiner. Nya grävområden direkt i montrarna gör att man inte behöver ha extra maskiner eller personal. Titta, diskutera och prova direkt!

9 Motorbana Pick-ups, transportbilar och lätta lastbilar Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Vårt mål att ta ett helhetsgrepp över alla entreprenörers maskiner och fordon. På nyanlagda dumperbanan kan man prova lastbilar från ledande leverantörer och på motorbanan finns det lätta lastbilar och mindre transportbilar för provkörning. Gå från bil till bil och prova ut den du gillar bäst. DUMPERBANA Construction Trucks TerrängBANA 4-wheel drive

10 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS SEMINARIER och kompetenscenters En av de viktigaste aspekterna av en mässa är att höja kunskapsnivåerna både hos leverantörer och besökare. Man träffas fysiskt på mässan och har chansen att lära av varandra. Entreprenad Live förstärker kunskapsutbytet genom miniseminarier och centers för aktuella och intressanta områden.

11 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS ME-Kongressen 2015 med fokus på framtiden Maskinentreprenörerna, ME arrangerar sin stämma och kongress 2015 i Malmö och på Entreprenad Live-mässan på Ring Knutstorp. Kongressen återkommer vart fjärde år och är ett viktigt forum för de förtroendevalda, medlemmar och andra viktiga målgrupper att träffas för att diskutera och fatta beslut om nyckelfrågor. Många inspirerande aktiviteter kommer att arrangeras tillsammans med viktiga målgrupper. Många av aktiviteterna kommer att vara öppna även för andra än stämmodeltagarna, t.ex. för mässbesökare och besökare från media, skolor och kommuner. Dialogen är helt avgörande för att bygga långsiktiga och starka lösningar, säger Hampe Mobärg, VD för ME. Vår bransch har vuxit med 10% om året i 10 år säger ME:s Ordförande Håkan Norén. Vi representerar en viktig bransch för Sverige med stor tillväxt och det betyder att vi måste fokusera på framtiden och framtidens krav på oss och våra medlemmar. Vi vill vara väl förberedda för att kunna agera på branschens framtida utmaningar.

12 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE Hur ser Entreprenörens maskiner och verktyg ut i framtiden? FRAMTIDS

13 Alla är välkomna men några alldeles extra Mässor är local business och skall så vara. Närhet, möten, känna och klämma. De verkliga människorna som arbetar på fältet ofta i mindre entreprenörsföretag är vår huvudmålgrupp. De hinner inte åka till mässor långt bort och tiden de spenderar måste vara värdefull. På en arbetsdag inklusive restid vill man få en samlad bild av marknaden. Vad finns det för leverantörer och produkter och vad finns det för nya lösningar? Ska man investera i nya maskiner är det viktigt att man får chansen att prova. Hur känns hydrauliken? Besöksmålgrupper: Beslutsfattare, inköpare, förare och tekniker från entreprenadföretag inom maskin, anläggning, mark & grönyta, bygg och återvinning VD Entreprenör Företagsledning Inköpare Platschefer Arbetsledare Tekniker Förare/hantverkare Utbildare

14 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare kommunikation Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt Alla typer av produkter, tjänster, lösningar och partners som bygger framtiden. Produktgrupper: Maskiner, redskap, verktyg, tillbehör, tjänster, lösningar och samarbeten Entreprenadmaskiner Grävmaskiner Lastmaskiner Minigrävare Kompaktlastare Teleskoplastare Vibratorer Vägmaterial Dräneringsmaterial Laser/laserinstrument Återvinning Håltagnings- och demoleringsutrustning Grönytemaskiner Kranar Liftar Fordon Reservdelar och reparationer Verktyg Uthyrning Utbildning

15 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt MARKNADSFÖRING Marknadsföringen av Entreprenad Live är en omfattande apparat. Det gäller att nå alla potentiella besökare så de känner sig välkomna och ser möjligheten och vinsten med besöket. Annonsering i ledande fackpress Annonsering i lokal dagspress Tidningsbilaga Digitalt nyhetsbrev Nytt från Entreprenad Live Digitala inbjudningar Postala inbjudningar Reklamfilmer Bannerannonsering på viktiga webb-sidor och sökdatabaser Aktivt arbete i Sociala Medier Pressbearbetning m.m. borg västsverige, göte september 100% G 4 ANLEGGSME Gratis adg ang RegistReR deg og skriv ut din billett på eprenadliv e.se stora holm GöteborG, ber septem Over 250 av bransje ns le Alle de største maskinlev Over 200 utstille re av uts Prøvekjøring av maskiner Praktiske semina på den svensk rer om de e vestkysten Kompetansesenter Mobilia Alt på ett sted. gratis semina FORRETNIN G, RELASJON ER, KUNNSKAP, KNUtstorp skåne, ring 7 9 maj 2015 Besøk Sveriges mest komplette grøntområder messe for konstruks samt bygg & jon, mark- og prøvekjøring, anlegg. Fullt med seminarer og masse opplevels utstillere, nye produkter å besøke messen,, er. Det parkere eller på å gå på seminaren koster ikke noe eprenadlive.se e. Registrer og få en bra deg start på høsten. 10av0de%25 största Gratis adga rer INSPIRASJO N, GLED 25 antörerna maskinlever, provkörningar e seminarier llare, spännand e över 200 utstä samt ytterligar mm. ive.se eprenadl tners Samarbetspar AV DEt, NyttAN behöver DU inte fundera E. På så LäNg E. På så LäNg du läsa Där kan dlive.se. för ett treprena redan nu vårt på registrera dig rera på n. nad Live vecka. följ Entrepremässan och bransche er eller börja prenume ut varje e mösom skickas massor om göteborg i septemb och oväntad ade nad Live, i Väntade intresser mässbesök Nytt från Entrepre alla samlas. de mest rev, l. Utställsamlat och nyhetssb örerna träffar sin persona där allt är Det a leverant en. En plats sig själv och nya lösningar. Välkomm mest ambitiös, utveckla och. Det ten. De investera er, tjänster t om du behöver som skall Allt köparna d med produkt är tveksam prova på plats. fullmata nad Live re, kan man ningen är Entrepre hjullasta på köra stora finns går att och askiner till som inte Det som på plats. a grönytem prarna. Kunskap ingsdum mesta är fjärrstyrd era. På Entrepre r anläggn smidiga, från små, och de störstaför att kunna konkurr s som inspirera k krossver de grävare, är avgöran er och kompetenscenter veckling vidareut as seminari arranger a. nad Live snivåern kunskap och höjer AV DEt, NyttAN Dessutom får sedan alla utställare tillgång till en mängd olika redskap: behöver DU inte fundera ssa mä ion al g ion tre åde reg illväx omr org y s N r t Ng B 4 Öte 01 sto ema ige, g Ber 2 N r tem e e v ev ästs 6 sep v 4 ytt N Mässkola Utställarträff med utbildning Tryckta inbjudningskort Digitala inbjudningskort Banners till hemsidor och mail Presstjänst m.m. 100% LIVE Viktigt att veta! RING KNUT ORP SKÅNE 7 9 MAJ 20ST 15 SVERIGES MEST KOMPLETTA ENTREPRENADMÄSSA inför 4 6 septem ber 2014 stora Holm GöteborG Missa inte att besöka SkÅNe ring knutsto ProvkörNING DUmPerbaNa TESTTRACK Test-track P TRUCKS Trucks CONSTRUCTION Construction E:901 E:901 E:900 E:339 E:329 E:339 E:329 E:345 E:345 E:447 E:447 E:444 E:444 E:449 E:343 E:482 E:483 E:460 E :459 E:459 E :458 E:458 Servering E :455 E:455 E :456 E:456 E:251 E :454 E:454 E :453 E:453 :452 EE:452 E:322 E:332 E:322 E:332 E:343 E:411 E:341 E:341 E:411 E:441 E:441 E:443 E:443 E:448 E:448 E:449 :464 EE:464 E:461 E :461 E :261 E :299 :465 EE:465 E:299 :469 ält E:261 EE:469 ninstältgst LLNING UTSTÄ Uts täll E:236E:236E:235E:235E:234E:234 E:229 E:229 E:219 E:219 E:224 E:224 E:226 E:226 E:251 E:216 E:217 E:216 E:218 E:217 E:218 E:215 E:544 E:544 E:542 E:541 E:541 E:542 E:541 E:521 E:522 E:522 E:529 E:528 E:529 E:527 E:528 E:524E:527 E:523 E:524 E:523 E:314 E:314 E:501 E:501 E:313 E:313 E:504 E:504 E:503 E:503 E:505 E:505 E:572 E:572 E:553 E:553 E:312 E:233 E:233 E:223 E:223 E:212 E:213 E:212 :472 EE:472 E:532 E:533 E:531 E:531 E:532 E:533 E:512 E:512 E:511 E:511 E:575 E:575 E:573 E:573 E:555 E:555 E:593 E:539 E:536E:539 E:535 E:536 E:535 E:534 E:534 E:514 E:515 E:514 E:515 :473 EE:473 E:929 E:928 E:929 E:591 E:591 entre PreSSCeNTer S TÄLT E:950 ProvkörNING TerrÄNG 4x4 E:014 E:014 ForDoNSDePÅ E :611 E :612 E:615 E:012 E:012 E:701 E:702 E:701 E:702 E : 711 E:711 E:165 E:163 E:161 E:161 E:109 E:109 E:109 E:142 E:142 E:169 E:168 E:165 E:163 E:141 E:141 E:169 E:168 E:144 E:144 E:134 E:145 E:145 E:136 E:146 E:146 E:152 E:147 E:47 E:139 E:137 E:137 E:138 E:138 E:139 E:152 E:151 E:712 E:712 E:704 E:703 STÄLT E:703 E:713 E:705 E:704 E:705 : 7 14 EE:714 : 715 EE:715 renadlive.se er 2014 ProvkörNING LÄTT LaSTbIL och TraNSPorTForDoN ötesplatser sveriges nya m branschen prenad GöteborG, stora S ervering E:701 E:715 E:010 E:010 MOVENIUM rp 7 9 maj 2015 skåne, ring KNUtsto holm 4 6 septemb.se w.entreprenadlive Samarbetspartne rs Fullservi Möjligheter Mässområde E:610 EE:601 E: SemINarIer E:613 DAMM Damm E:701 E:715 rp 7 9 maj Demo-omrÅDe entre E:517 E:517 :607 :606 EE:607 :605 EE:606 E :604 EE:605 :603 E:604 EE:603 E :601 E:601 Oss träffar du i tältet: Servering E:911 E:911 :474 E E:474 E:209 E:209 E:208 E:208 kommer närmare E:241 E:243 teknik Ny E:205 E:205 E:243 E:241 törerna. maskinopera E:204 E:204 Entreprenören presenterar Mobila I E:231 E:231 molnbaserade E:203 utställare tiotal ett E:203 E:221 E:222 E:222E:221 mobil och surfplatta. tjänster före:202 E:202 som kan hjälpa Det är program E:201 E:211 E:211 E:201 t.ex. med entreprenörerna g. DAMM Damm E:016 E:016 g och orderhanterin tidredovisnin SEMINARIER Seminarier E:909 E:909 E:938 E:938 E:939 E:937 E:937 E:936E:936 E:935 E:935 E:934 E:933E:934 E:932E:933 E:931 E:932 E:931 E:949 E:946 E:947 E:948 E:949 E:944 E:945 E:946 E:947 E:948 E:941 E:942 E:943E:944 E:945 E:941 E:942 E:943 PRESSCENTER E:593 E:513 E:513 E:907 E:907 E:928 E:927 E:927 E:925 E:926E:926 E:924 E:925 E:923E:924 E:922E:923 E:921 E:922 E:921 PressCenter E:577 E:577 E:559 E:557E:557 E:559 E:556 E:556 r Moderna lösninga för den moderna entreprenören :471 EE:471 E:462 E :462 E:571 E:571 E:551 E:549 E:547 E:547 E:549 E:311 E:311 E:321 :451 E E:451 :463 E E:463 E:500 E:500 E:317 E:317 E:325 E:325 E:333 E:323 E:333 E:323 E:421 E:431 E:431 E:433 E:432 E:434 E:433 E:435 E:434 E:436 E:435 E:437 E:437 E:436 E:481 E:450 E:319 E:337 E:327 E:337 E:327 E:344 E:344 E:422 E:423 E:422 E:424 E:423 E:426 E:424 E:427 E:426 E:427 E:439 E:439 E:569 E:569 E:565 E:565 E:563 E:563 E:561 E:561 E:351 E:351 E:355 E:355 E:905 E:905 E:903 E:903 E:961 Servering E:429 E:429 ssa Ny regional mä gion stor tillväxtre sområde ang Nem eve t Nyt Komplett mäss att gr med alla typ Tre nya testb a med ledan d anor för brans che

16 Utställarmöjligheter Pris på montrar 2015 Gratis entré för besökare Gratis för medutställare Gratis seminarier Gratis parkering 750 kvm sek 500 kvm sek 300 kvm sek 200 kvm sek 100 kvm sek 50 kvm sek 15 kvm i tält sek Grävyta 100 sek/kvm Anmälningsavgift ingår i priserna. Monteryta finns att boka på både gräs och asfalt.

17 Entreprenad Live 2015 Motorbanan Ring Knutstorp, 7 9 maj Entreprenad Live 2016 Stora Holms Trafikövningsplats, 8 10 september Öppettider Torsdag Fredag Lördag Entré Fri entré för besökare

18 Branschen Media Arenor Eventproduktion Vårt partnernätverk är enastående med de bästa leverantörerna på varje post. Liten kan vara stark och tillsammans är vi jättestarka. ENTREPRENAD Digital strategi/produktion Kommunikation Film Foto/Media Assets Catering ROSEBRANCH Claes Axstål Erik Hermansson

19 Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna. Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss. Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap. Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden. Peter Eriksson Hans-Erik Kristensson Arrangör Live Business Media Group Sweden AB Box 112, Kågeröd

VISION ARENOR AKTIVITETER BESÖKARE UTSTÄLLARE MARKNADSFÖRING MÖJLIGHETER TID OCH PLATS PARTNERS KONTAKT GÖTEBORG SKÅNE.

VISION ARENOR AKTIVITETER BESÖKARE UTSTÄLLARE MARKNADSFÖRING MÖJLIGHETER TID OCH PLATS PARTNERS KONTAKT GÖTEBORG SKÅNE. GÖTEBORG 2018 SKÅNE 2017 Samarbetspartners En del av samhällsbyggandet Vår vision är att Entreprenad Live skall vara den bästa, ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper som verkar inom entreprenadbranschen,

Läs mer

VISION ARENOR AKTIVITETER BESÖKARE UTSTÄLLARE MARKNADSFÖRING MÖJLIGHETER TID OCH PLATS PARTNERS KONTAKT STOCKHOLM GÖTEBORG SKÅNE.

VISION ARENOR AKTIVITETER BESÖKARE UTSTÄLLARE MARKNADSFÖRING MÖJLIGHETER TID OCH PLATS PARTNERS KONTAKT STOCKHOLM GÖTEBORG SKÅNE. GÖTEBORG 2018 STOCKHOLM 2017 SKÅNE 2019 Samarbetspartners En del av samhällsbyggandet Vår vision är att Entreprenad Live skall vara den bästa, ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper som

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016

GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016 Samarbetspartners GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016 www.entreprenadlive.se A part of building society Our vision is to Entreprenad Live to be the best, leading and gathering place for all target groups operating

Läs mer

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260. Definition EVENT ARRANGÖR. Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260. Definition EVENT ARRANGÖR. Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS EVENT ARRANGÖR Entreprenad Expo Mentor Online DATUM 12-14/9 2013 PLATS Ring Knutstorp Unikt Antal Besökare (UAB) 7 260 Definition Unikt antal besökare (UAB) är en summering av varje enskild besökare som

Läs mer

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 5 869. Definition

Event Revisionsintyg. Unikt Antal Besökare (UAB) 5 869. Definition EVENT Entreprenad Expo ARRANGÖR Mentor Communication/Leveranstidningen Entreprenad DATUM 25-27/9 2014 PLATS Borgeby Unikt Antal Besökare (UAB) 5 869 Definition Unikt antal besökare (UAB) är en summering

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

Välkommen till VIKTIG INFORMATION!

Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Välkommen till VIKTIG INFORMATION! Vi hälsar er välkomna till Entreprenad Expo 2013, och hoppas att ni ska få tre givande dagar! Nedan följer information som är bra att känna till inför och på mässan.

Läs mer

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12

Välkommen till. 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Välkommen till 20 21 september 2013 Ring Knutstorp VIKTIG INFORMATION! 2013-06-12 Vi hälsar er välkomna till Bilpark Live 2013, och hoppas att ni ska få två givande dagar! Nedan följer information som

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016

Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016 Kistamässan, Stockholm 5 6 oktober 2016 Varumärkesfrämjande möjligheter Med hundratals utställare och en mässa som växer varje år är det viktigt att skilja sig från andra för att befästa sin ställning

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken

Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Den nationella mötesplatsen om socialt ansvarstagande i praktiken Datum: 6 december 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om

Läs mer

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider.

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. 26 29 april 2016 Erbjudande! Boka plats på Vinordic eller GastroNord senast 31 mars 2015 så får du

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner

Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Mötesplatsen för lösningsorienterat hållbarhetsarbete i Sveriges kommuner Datum: 20 november 2017 Plats: 7A Odenplan, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangör: Aktuellt Hållbarhet Antal deltagare:

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 14-16 september 2007 Chokladfesten fortsätter! I september förvandlas Askersund återigen till chokladens huvudstad. För

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016

Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Välkommen till Bygga, Bo & Hälsa i Flen 2016 Nu är det äntligen dags att börja planera inför den fjärde upplagan av mässan Bygga, Bo & Hälsa i Flen. Tiden går fort och det är hög tid att boka din monter.

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Presentation. Mer än bara mässa: mingel vipmiddag kundaktiviteter. Middag och boende. Nyhet Romme Alpin ny mässarena. Prospekt för utställare

Presentation. Mer än bara mässa: mingel vipmiddag kundaktiviteter. Middag och boende. Nyhet Romme Alpin ny mässarena. Prospekt för utställare Prospekt för utställare Presentation Trucks in Dalarna är en mötesplats för affärer, kundmöten och marknadsföring för alla inom branschen. Här träffas kunder, leverantörer, samarbetspartners. Här kan man

Läs mer

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i Utställarprospekt 16-17 mars 2013 Rosvalla, Nyköping Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i ordningen! Välkommen att ställa ut! Temana är som tidigare är tre till antalet; Boende

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter

Varumärkesfrämjande. möjligheter Varumärkesfrämjande möjligheter 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har extraexponering blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa sin ställning

Läs mer

Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov

Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov Hjullastare Hjulgrävare Bandgrävare Minigrävare Dumprar Vältar Teleskoplastare Liftar 2 3 Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov Behöver du en maskin för ett specifikt uppdrag? Funderar du på om

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering.

Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Klimatanpassning Sverige 2017 Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering. Den nationella konferensen Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala

Läs mer

EXPObarometern. December 2016

EXPObarometern. December 2016 EXPObarometern December 216 Läget i branschen Mycket positivt 5 Positivt 55 Varken eller Negativt Mycket negativt 8 27 Det finns betydligt fler montrar att bygga än det finns leverantörer. Därför går många

Läs mer

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola

Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Arbetsmarknadsdagarna för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola 29-30 januari, 2014 Välkomna till Industriell ekonomi vid LTH En av Sveriges mest framstående och attraktiva utbildningar! Den

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

&Hälsa. Flen. Mässprospekt. Bygga Bo. 21 april2012

&Hälsa. Flen. Mässprospekt. Bygga Bo. 21 april2012 Flen 21 april2012 Mässprospekt Bygga Bo &Hälsa Våren 2010 arrangerades den första bomässan i Flens kommun. Mässan som genomfördes i GB- Hallen i Flen blev en stor succé. Hallen var fylld av utställare

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Inbjudan till utställare

Inbjudan till utställare Inbjudan till utställare 1-3 november Cupolen i Birsta, Sundsvall Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden! Arrangör: Vi ses på Hälsa & Skönhetsmässan Hälsa och Skönhetsmässan kommer

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STÄLLER UT Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2014 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015

BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter. Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 BEAst Supply - Effektivare anläggningstransporter Peter Svensson på Swerock och Peter Fredholm på BEAst TTF 15 december 2015 Verksamhetsidé för BEAst BEAst tar fram standarder och tjänster för elektroniskt

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Prospekt för utställare

Prospekt för utställare Prospekt för utställare 1 Presentation jubileumsmässan 20 år av mässor i Duveholmshallen ska självklart firas. Den 1-2 november öppnas portarna för den 20:e Katrineholmsmässan. Det blir sprängfyllda dagar

Läs mer

Sveriges största mässa för sportfiske

Sveriges största mässa för sportfiske En högklassig demonstration av sportfiskets många aktörer och vilka värden vi gemensamt bidrar med till samhället som helhet. Flera utställare med bättre montrar och en bredd från gör-det-själv till den

Läs mer

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på KONFEX & EVENTS Göteborg 2013 och ser fram emot två givande dagar tillsammans! I detta dokument följer information

Läs mer

Varmt välkommen Åre Grön Motormässa!

Varmt välkommen Åre Grön Motormässa! Åre Grön motormässa Varmt välkommen Åre Grön Motormässa! Åre Höstmarknad arrangeras för tionde året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland under hösten. En färgsprakande folkfest för hela

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM

GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM GARDEN LIVING EN NY MÄSSA FÖR ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS 24 27 APRIL 2014 KISTAMÄSSAN STOCKHOLM GARDEN LIVING EN NY MÖTESPLATS FÖR ALLA SOM VILL HA ETT SKÖNARE LIV UTOMHUS! Var med på premiären av Sveriges

Läs mer

Välkommen till ett nytt mässår!

Välkommen till ett nytt mässår! mässan där dina kunder bygger och bor Välkommen till ett nytt mässår! 2011 arrangerar vi nio nya bomässor i Sverige. Vi är en av Skandinaviens största aktörer och har visat att vårt koncept är en säker

Läs mer

25 nya kunder! Sveriges mysigaste mässa för present och blomsterbranschen. Information. Kontakt & intresseanmälan januari 2017 OBS!

25 nya kunder! Sveriges mysigaste mässa för present och blomsterbranschen. Information. Kontakt & intresseanmälan januari 2017 OBS! 11-13 januari 2017 OBS! Sveriges mysigaste mässa för present och blomsterbranschen Inköpsmässan Öppet hus/expo startade för 14 år sedan i Göteborg för att året efter flytta till Jönköping och Elmia. Syftet

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter 29 30 mars 2017 Malmömässan Malmö Med hundratals utställare och en mässa som växer varje år är det viktigt att skilja sig från andra för att befästa sin ställning

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa

Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Välkommen till premiären av Mjölby Bomässa Med E4:an precis vid knuten är Mjölby en del av den expansiva fjärde storstadsregionen och allt fler människor väljer att bosatta sig i kommunen. Här finns nytänkande

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON

25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON 25-27 SEPTEMBER 2015 ÅRE MOTORMÄSSA FÖR EV/PHEV FORDON 25-27 SEPTEMBER 2015 Varmt välkommen Åre Motormässa! Åre Höstmarknad arrangeras för elfte året i rad och är det enskilt största evenemanget i Jämtland

Läs mer

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas mötesplats för fortbildning MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE 5-6 DECEMBER 2013 MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN Läkarnas årliga mötesplats för fortbildning 70- årsjubileum Välkommen

Läs mer

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD

3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 1 SECUREGUARD 3712 företagspres SG_lek 1-09-14 16.38 Sidan 2 Secureguard komplett distributör av nätverkssäkerhet med toppkompetens Secureguard har en genomtänkt

Läs mer

Utställarinbjudan. Boka nu! ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! skydd.net. Nyhet! Nordens största och viktigaste mässa för säkerhetsbranschen!

Utställarinbjudan. Boka nu! ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! skydd.net. Nyhet! Nordens största och viktigaste mässa för säkerhetsbranschen! Utställarinbjudan Helhetslösningar Larm & Åtgärd Security as a Service Integrerade system Bevakning Brandredskap ARENAN FÖR KUNSKAP KONTAKTER AFFÄRER! Kommunikationssystem The Internet of Things Räddningsfordon

Läs mer

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService

Fredagen den 16 januari Är sista dagen för beställningar av monterinredning hos Malmö MässService VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM UTSTÄLLARE Vi hälsar er varmt välkomna som utställare på Konfex & Events Göteborg 2015 och ser fram emot två givande dagar tillsammans den 4-5 februari på Eriksbergshallen.

Läs mer

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Kistamässan, Stockholm januari. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen

Varumärkesfrämjande. möjligheter. Kistamässan, Stockholm januari. Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen Varumärkesfrämjande möjligheter Nordens största fastfood- & cafémässa Kistamässan, Stockholm 27 28 januari Årets viktigaste mässa för restaurangbranschen 2015 Tack vare hundratals utställare och en mässa

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten

STUDENTKOMMUNIKATION. Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg. Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten STUDENTKOMMUNIKATION Besöksdagen Nationella mässor Student Göteborg Sandra Johansson, kommunikatör, Kommunikationsenheten BESÖKSDAGEN Universitetets öppet hus som arrangeras varje vår. Alla fakulteter

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 2 FEBRUARI 2015 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Lidköping 0510-275 10 DIN LEVERANTÖR AV VOLVO LASTMASKINER, HJULGRÄVARE, DUMPRAR OCH BANDGRÄVARE REDSKAP OCH ANPASSNINGAR

Lidköping 0510-275 10 DIN LEVERANTÖR AV VOLVO LASTMASKINER, HJULGRÄVARE, DUMPRAR OCH BANDGRÄVARE REDSKAP OCH ANPASSNINGAR Lidköping 0510-275 10 DIN LEVERANTÖR AV VOLVO LASTMASKINER, HJULGRÄVARE, DUMPRAR OCH BANDGRÄVARE REDSKAP OCH ANPASSNINGAR www.sparbankenlidkoping.se tel. 0510-54 55 00 PRISPRESSARE PÅ TUNGVIKTARE Välkommen

Läs mer

Sveriges största. e-förvaltning och

Sveriges största. e-förvaltning och Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation PARTNER- OCH UTSTÄLLARINFORMATION VAR PÅ PLATS NÄR BESLUTSFATTARNA INOM EFÖRVALTNING MÖTS Det senaste inom e-förvaltning

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Er närvaro är den självklara förutsättningen! Vi skapar mötesplatsen och Ni den uppenbara kvalitén med Era produkter i fokus.

Er närvaro är den självklara förutsättningen! Vi skapar mötesplatsen och Ni den uppenbara kvalitén med Era produkter i fokus. ÅRETS STÖRSTA HÄNDELSE MED LANDETS ENDA RENODLADE COCKTAILEVENT DRAR IGÅNG FÖR NIONDE ÅRET I RAD; ALLT KOPPLAT TILL SVERIGES ÄLDSTA DRINKTÄVLING FÖR YRKESVERKSAMMA BARTENDERS SOM STARTADE REDAN 1949! DRINKTÄVLINGEN

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer