100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "100% LIVE. Ring Knutstorp. 7 9 maj 2015. Sveriges mest kompletta entreprenadmässa. Samarbetspartners"

Transkript

1 100% LIVE Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 Sveriges mest kompletta entreprenadmässa Samarbetspartners

2 En del av samhällsbyggandet Vår vision är att Entreprenad Live skall vara den bästa, ledande och samlande mötesplatsen för alla målgrupper som verkar inom entreprenadbranschen, påverkar eller bevakar frågor kring bygg och infrastruktursatsningar. Entreprenad Live är regionala mässor som skall samla och stärka entreprenadbranschen och skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål. Entreprenad Live arrangeras vartannat år i Skåne på Ring Knutstorp och vartannat år i Göteborg. Ledorden för Entreprenad Live är kunskap, kraftsamling, inspiration, relation och affärer. Ring Knutstorp SKÅNE 7 9 maj 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 8 10 SEPTEMBER 2016 Sveriges mest

3 RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG % LIVE Entreprenad Live arrangeras på de bästa arenorna för entreprenadbranschen i Sverige. Fullserviceanläggningar och bra läge för marknaden med massor med möjligheter till demo, provkörningar och upplevelser.

4 P RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 ENTRE Provkörning Dumperbana DEMO-OMRÅDE ENTRE Fullservice och kompakt eventområde Demo-ytor i montrarna Provkörning av fordon på 3 olika banområden Centralt och lättillgängligt SEMINARIER PRESS- CENTER STÄLT TERRÄNG 4x4 FORDONSDEPÅ LÄTT LASTBIL OCH TRANSPORTFORDON

5 Besökarnas totalintryck Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt RING KNUTSTORP SKÅNE 2015 STORA HOLM GÖTEBORG 2016 Nytt och mer kompakt eventområde 2016 Centralt, 15 minuter från Göteborg Fullservice eventområde Stor tillväxtmarknad 271 utställande företag Statistik från kvm monteryta > kvm utställningsyta Entreprenad Totalt besökare Live 2014 i Göteborg 271 utställande företag kvm monteryta > kvm utställningsyta Totalt besökare Nytt och mer kompakt mässområde 2016 Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företagsledning 3 av 10 Förare/Användare Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgörande köpinflytande. Besökarnas befattning 4 av 10 VD, entreprenör, företag 3 av 10 Förare/Användare Syfte med besöket på Entreprenad Live 6 av 10 kom för att göra affärer. Beslutsfattare 7 av 10 hade stort eller helt avgö Besökarnas totalintryck 9,5 av 10 var nöjda eller mycket nöjda med besöket på Entreprenad Live. Syfte med besöket på Entrepr 6 av 10 kom för att göra affärer. Besökarna kommer tillbaka 9,5 av 10 säger att de kommer att besöka Entreprenad Live nästa gång.

6 DEMO-OMRÅDE Utställning SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Mycket mer än en vanlig mässa Entreprenad Live är ingen vanlig mässa. Det är en komplett och regional mötesplats med fullt av utställare och aktiviteter. framtidsutställning provkörning seminarier DEMO-OMRÅDE ME-framtidsmöte

7 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Utställningen är väldigt viktig, det är kärnan i Entreprenad Live. Besökarna som kommer förväntar sig att få en komplett mässa med ledande leverantör och ett stort urval av leverantörer.

8 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Demoområde Man kan enkelt och effektivt demonstrera maskiner. Nya grävområden direkt i montrarna gör att man inte behöver ha extra maskiner eller personal. Titta, diskutera och prova direkt!

9 Motorbana Pick-ups, transportbilar och lätta lastbilar Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS Vårt mål att ta ett helhetsgrepp över alla entreprenörers maskiner och fordon. På nyanlagda dumperbanan kan man prova lastbilar från ledande leverantörer och på motorbanan finns det lätta lastbilar och mindre transportbilar för provkörning. Gå från bil till bil och prova ut den du gillar bäst. DUMPERBANA Construction Trucks TerrängBANA 4-wheel drive

10 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS SEMINARIER och kompetenscenters En av de viktigaste aspekterna av en mässa är att höja kunskapsnivåerna både hos leverantörer och besökare. Man träffas fysiskt på mässan och har chansen att lära av varandra. Entreprenad Live förstärker kunskapsutbytet genom miniseminarier och centers för aktuella och intressanta områden.

11 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE FRAMTIDS ME-Kongressen 2015 med fokus på framtiden Maskinentreprenörerna, ME arrangerar sin stämma och kongress 2015 i Malmö och på Entreprenad Live-mässan på Ring Knutstorp. Kongressen återkommer vart fjärde år och är ett viktigt forum för de förtroendevalda, medlemmar och andra viktiga målgrupper att träffas för att diskutera och fatta beslut om nyckelfrågor. Många inspirerande aktiviteter kommer att arrangeras tillsammans med viktiga målgrupper. Många av aktiviteterna kommer att vara öppna även för andra än stämmodeltagarna, t.ex. för mässbesökare och besökare från media, skolor och kommuner. Dialogen är helt avgörande för att bygga långsiktiga och starka lösningar, säger Hampe Mobärg, VD för ME. Vår bransch har vuxit med 10% om året i 10 år säger ME:s Ordförande Håkan Norén. Vi representerar en viktig bransch för Sverige med stor tillväxt och det betyder att vi måste fokusera på framtiden och framtidens krav på oss och våra medlemmar. Vi vill vara väl förberedda för att kunna agera på branschens framtida utmaningar.

12 DEMO-OMRÅDE SEMINARIER ME-FRAMTIDSMÖTE Hur ser Entreprenörens maskiner och verktyg ut i framtiden? FRAMTIDS

13 Alla är välkomna men några alldeles extra Mässor är local business och skall så vara. Närhet, möten, känna och klämma. De verkliga människorna som arbetar på fältet ofta i mindre entreprenörsföretag är vår huvudmålgrupp. De hinner inte åka till mässor långt bort och tiden de spenderar måste vara värdefull. På en arbetsdag inklusive restid vill man få en samlad bild av marknaden. Vad finns det för leverantörer och produkter och vad finns det för nya lösningar? Ska man investera i nya maskiner är det viktigt att man får chansen att prova. Hur känns hydrauliken? Besöksmålgrupper: Beslutsfattare, inköpare, förare och tekniker från entreprenadföretag inom maskin, anläggning, mark & grönyta, bygg och återvinning VD Entreprenör Företagsledning Inköpare Platschefer Arbetsledare Tekniker Förare/hantverkare Utbildare

14 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare kommunikation Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt Alla typer av produkter, tjänster, lösningar och partners som bygger framtiden. Produktgrupper: Maskiner, redskap, verktyg, tillbehör, tjänster, lösningar och samarbeten Entreprenadmaskiner Grävmaskiner Lastmaskiner Minigrävare Kompaktlastare Teleskoplastare Vibratorer Vägmaterial Dräneringsmaterial Laser/laserinstrument Återvinning Håltagnings- och demoleringsutrustning Grönytemaskiner Kranar Liftar Fordon Reservdelar och reparationer Verktyg Uthyrning Utbildning

15 Vision ARENOR Aktiviteter Besökare Utställare KOMMUNIKATION Möjligheter Tid och plats PARTNERS Kontakt MARKNADSFÖRING Marknadsföringen av Entreprenad Live är en omfattande apparat. Det gäller att nå alla potentiella besökare så de känner sig välkomna och ser möjligheten och vinsten med besöket. Annonsering i ledande fackpress Annonsering i lokal dagspress Tidningsbilaga Digitalt nyhetsbrev Nytt från Entreprenad Live Digitala inbjudningar Postala inbjudningar Reklamfilmer Bannerannonsering på viktiga webb-sidor och sökdatabaser Aktivt arbete i Sociala Medier Pressbearbetning m.m. borg västsverige, göte september 100% G 4 ANLEGGSME Gratis adg ang RegistReR deg og skriv ut din billett på eprenadliv e.se stora holm GöteborG, ber septem Over 250 av bransje ns le Alle de største maskinlev Over 200 utstille re av uts Prøvekjøring av maskiner Praktiske semina på den svensk rer om de e vestkysten Kompetansesenter Mobilia Alt på ett sted. gratis semina FORRETNIN G, RELASJON ER, KUNNSKAP, KNUtstorp skåne, ring 7 9 maj 2015 Besøk Sveriges mest komplette grøntområder messe for konstruks samt bygg & jon, mark- og prøvekjøring, anlegg. Fullt med seminarer og masse opplevels utstillere, nye produkter å besøke messen,, er. Det parkere eller på å gå på seminaren koster ikke noe eprenadlive.se e. Registrer og få en bra deg start på høsten. 10av0de%25 största Gratis adga rer INSPIRASJO N, GLED 25 antörerna maskinlever, provkörningar e seminarier llare, spännand e över 200 utstä samt ytterligar mm. ive.se eprenadl tners Samarbetspar AV DEt, NyttAN behöver DU inte fundera E. På så LäNg E. På så LäNg du läsa Där kan dlive.se. för ett treprena redan nu vårt på registrera dig rera på n. nad Live vecka. följ Entrepremässan och bransche er eller börja prenume ut varje e mösom skickas massor om göteborg i septemb och oväntad ade nad Live, i Väntade intresser mässbesök Nytt från Entrepre alla samlas. de mest rev, l. Utställsamlat och nyhetssb örerna träffar sin persona där allt är Det a leverant en. En plats sig själv och nya lösningar. Välkomm mest ambitiös, utveckla och. Det ten. De investera er, tjänster t om du behöver som skall Allt köparna d med produkt är tveksam prova på plats. fullmata nad Live re, kan man ningen är Entrepre hjullasta på köra stora finns går att och askiner till som inte Det som på plats. a grönytem prarna. Kunskap ingsdum mesta är fjärrstyrd era. På Entrepre r anläggn smidiga, från små, och de störstaför att kunna konkurr s som inspirera k krossver de grävare, är avgöran er och kompetenscenter veckling vidareut as seminari arranger a. nad Live snivåern kunskap och höjer AV DEt, NyttAN Dessutom får sedan alla utställare tillgång till en mängd olika redskap: behöver DU inte fundera ssa mä ion al g ion tre åde reg illväx omr org y s N r t Ng B 4 Öte 01 sto ema ige, g Ber 2 N r tem e e v ev ästs 6 sep v 4 ytt N Mässkola Utställarträff med utbildning Tryckta inbjudningskort Digitala inbjudningskort Banners till hemsidor och mail Presstjänst m.m. 100% LIVE Viktigt att veta! RING KNUT ORP SKÅNE 7 9 MAJ 20ST 15 SVERIGES MEST KOMPLETTA ENTREPRENADMÄSSA inför 4 6 septem ber 2014 stora Holm GöteborG Missa inte att besöka SkÅNe ring knutsto ProvkörNING DUmPerbaNa TESTTRACK Test-track P TRUCKS Trucks CONSTRUCTION Construction E:901 E:901 E:900 E:339 E:329 E:339 E:329 E:345 E:345 E:447 E:447 E:444 E:444 E:449 E:343 E:482 E:483 E:460 E :459 E:459 E :458 E:458 Servering E :455 E:455 E :456 E:456 E:251 E :454 E:454 E :453 E:453 :452 EE:452 E:322 E:332 E:322 E:332 E:343 E:411 E:341 E:341 E:411 E:441 E:441 E:443 E:443 E:448 E:448 E:449 :464 EE:464 E:461 E :461 E :261 E :299 :465 EE:465 E:299 :469 ält E:261 EE:469 ninstältgst LLNING UTSTÄ Uts täll E:236E:236E:235E:235E:234E:234 E:229 E:229 E:219 E:219 E:224 E:224 E:226 E:226 E:251 E:216 E:217 E:216 E:218 E:217 E:218 E:215 E:544 E:544 E:542 E:541 E:541 E:542 E:541 E:521 E:522 E:522 E:529 E:528 E:529 E:527 E:528 E:524E:527 E:523 E:524 E:523 E:314 E:314 E:501 E:501 E:313 E:313 E:504 E:504 E:503 E:503 E:505 E:505 E:572 E:572 E:553 E:553 E:312 E:233 E:233 E:223 E:223 E:212 E:213 E:212 :472 EE:472 E:532 E:533 E:531 E:531 E:532 E:533 E:512 E:512 E:511 E:511 E:575 E:575 E:573 E:573 E:555 E:555 E:593 E:539 E:536E:539 E:535 E:536 E:535 E:534 E:534 E:514 E:515 E:514 E:515 :473 EE:473 E:929 E:928 E:929 E:591 E:591 entre PreSSCeNTer S TÄLT E:950 ProvkörNING TerrÄNG 4x4 E:014 E:014 ForDoNSDePÅ E :611 E :612 E:615 E:012 E:012 E:701 E:702 E:701 E:702 E : 711 E:711 E:165 E:163 E:161 E:161 E:109 E:109 E:109 E:142 E:142 E:169 E:168 E:165 E:163 E:141 E:141 E:169 E:168 E:144 E:144 E:134 E:145 E:145 E:136 E:146 E:146 E:152 E:147 E:47 E:139 E:137 E:137 E:138 E:138 E:139 E:152 E:151 E:712 E:712 E:704 E:703 STÄLT E:703 E:713 E:705 E:704 E:705 : 7 14 EE:714 : 715 EE:715 renadlive.se er 2014 ProvkörNING LÄTT LaSTbIL och TraNSPorTForDoN ötesplatser sveriges nya m branschen prenad GöteborG, stora S ervering E:701 E:715 E:010 E:010 MOVENIUM rp 7 9 maj 2015 skåne, ring KNUtsto holm 4 6 septemb.se w.entreprenadlive Samarbetspartne rs Fullservi Möjligheter Mässområde E:610 EE:601 E: SemINarIer E:613 DAMM Damm E:701 E:715 rp 7 9 maj Demo-omrÅDe entre E:517 E:517 :607 :606 EE:607 :605 EE:606 E :604 EE:605 :603 E:604 EE:603 E :601 E:601 Oss träffar du i tältet: Servering E:911 E:911 :474 E E:474 E:209 E:209 E:208 E:208 kommer närmare E:241 E:243 teknik Ny E:205 E:205 E:243 E:241 törerna. maskinopera E:204 E:204 Entreprenören presenterar Mobila I E:231 E:231 molnbaserade E:203 utställare tiotal ett E:203 E:221 E:222 E:222E:221 mobil och surfplatta. tjänster före:202 E:202 som kan hjälpa Det är program E:201 E:211 E:211 E:201 t.ex. med entreprenörerna g. DAMM Damm E:016 E:016 g och orderhanterin tidredovisnin SEMINARIER Seminarier E:909 E:909 E:938 E:938 E:939 E:937 E:937 E:936E:936 E:935 E:935 E:934 E:933E:934 E:932E:933 E:931 E:932 E:931 E:949 E:946 E:947 E:948 E:949 E:944 E:945 E:946 E:947 E:948 E:941 E:942 E:943E:944 E:945 E:941 E:942 E:943 PRESSCENTER E:593 E:513 E:513 E:907 E:907 E:928 E:927 E:927 E:925 E:926E:926 E:924 E:925 E:923E:924 E:922E:923 E:921 E:922 E:921 PressCenter E:577 E:577 E:559 E:557E:557 E:559 E:556 E:556 r Moderna lösninga för den moderna entreprenören :471 EE:471 E:462 E :462 E:571 E:571 E:551 E:549 E:547 E:547 E:549 E:311 E:311 E:321 :451 E E:451 :463 E E:463 E:500 E:500 E:317 E:317 E:325 E:325 E:333 E:323 E:333 E:323 E:421 E:431 E:431 E:433 E:432 E:434 E:433 E:435 E:434 E:436 E:435 E:437 E:437 E:436 E:481 E:450 E:319 E:337 E:327 E:337 E:327 E:344 E:344 E:422 E:423 E:422 E:424 E:423 E:426 E:424 E:427 E:426 E:427 E:439 E:439 E:569 E:569 E:565 E:565 E:563 E:563 E:561 E:561 E:351 E:351 E:355 E:355 E:905 E:905 E:903 E:903 E:961 Servering E:429 E:429 ssa Ny regional mä gion stor tillväxtre sområde ang Nem eve t Nyt Komplett mäss att gr med alla typ Tre nya testb a med ledan d anor för brans che

16 Utställarmöjligheter Pris på montrar 2015 Gratis entré för besökare Gratis för medutställare Gratis seminarier Gratis parkering 750 kvm sek 500 kvm sek 300 kvm sek 200 kvm sek 100 kvm sek 50 kvm sek 15 kvm i tält sek Grävyta 100 sek/kvm Anmälningsavgift ingår i priserna. Monteryta finns att boka på både gräs och asfalt.

17 Entreprenad Live 2015 Motorbanan Ring Knutstorp, 7 9 maj Entreprenad Live 2016 Stora Holms Trafikövningsplats, 8 10 september Öppettider Torsdag Fredag Lördag Entré Fri entré för besökare

18 Branschen Media Arenor Eventproduktion Vårt partnernätverk är enastående med de bästa leverantörerna på varje post. Liten kan vara stark och tillsammans är vi jättestarka. ENTREPRENAD Digital strategi/produktion Kommunikation Film Foto/Media Assets Catering ROSEBRANCH Claes Axstål Erik Hermansson

19 Vår affärsidé är att skapa värden och nya marknader med fysiska och digitala mötesplatser Vi skapar möjligheter för kunder, kunders kunder och partners att träffas, skapa och bygga relationer och göra bra affärer. Fysiskt i form av mässor, expos och events samt digitala portaler och kanaler som knyter samman aktörerna. Vår målsättning är att vara marknadsledande inom de affärsområden vi är verksamma inom och serva våra kunder bättre än någon annan. Genom att vara lyhörda och kreativa skapar vi lönsamma mötesplatser och är relevanta och betydelsefulla för de kunder som väljer oss. Live Business är ett ungt företag med tradition och kunskap. Vi har erfarenhet av att arbeta med mässor sedan början av 90-talet och har varit verksamma i välkända företag i mässbranschen som Sydexpo Blenheim, Miller Freeman och MalmöMässan och har arrangerat mässor på de flesta större mässanläggningarna i Norden. Peter Eriksson Hans-Erik Kristensson Arrangör Live Business Media Group Sweden AB Box 112, Kågeröd

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER

SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER Skriven av SCOTTDANIELS SÄTT SOM FÅR MODERNA KUNDER att välja ditt företag när de gör sin hemläxa på webben SAMMANFATTNING SCOTTDANIELS Varför vi publicerar den här informationen: Vi bedriver självklart

Läs mer

träffen 2013 20 VÄLKOMMEN PÅ NACKA FÖRETAGARTRÄFF 2013, SVERIGE STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FÖRETAGARE!

träffen 2013 20 VÄLKOMMEN PÅ NACKA FÖRETAGARTRÄFF 2013, SVERIGE STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FÖRETAGARE! träffen 2013 20 FEBRUARI 2013 VÄLKOMMEN PÅ NACKA FÖRETAGARTRÄFF 2013, SVERIGE STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FÖRETAGARE! Årets viktigaste dag för alla företagare i Nacka Gör årets bästa och billigaste investering

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten

EXPORTKOMPETENS SKÅNE. Stärk konkurrenskraften och öka exporten EXPORTKOMPETENS SKÅNE Stärk konkurrenskraften och öka exporten Skånska företag borde kunna exportera betydligt mer. Det skulle vara bra för företagen, arbetsmarknaden och hela den skånska ekonomin. Detta

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna

Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring. Varumärket Visit Södra Dalarna 2015 AKTIVITETSPLAN Aktiviteter för en lång siktig, konkurrenskraftig och uthållig besöksnäring Aktivitetsplan 2015 beskriver Visit Södra Dalarnas, VSD, planerade aktiviteter för 2015. Aktiviteternas mål

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö

På lika villkor. WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö På lika villkor WinWinMalmö här möts föreningsliv och näringsliv för att skapa framtidens Malmö 1 WinWinMalmö WinWinMalmö främjar gemensamt ansvar för Malmös framtida samhällsutveckling genom samverkan

Läs mer

Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas*

Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas* skiftet Inget går förlorat inget skapas allt förvandlas* Om entreprenörskap i omlopp. En skrift för dig som vill påverka antalet lyckade ägarskiften i företag. Visioner, praktiska erfarenheter en virtuell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Nordbyggnytt. nyheter och inspiration inför nordbygg 2014

Nordbyggnytt. nyheter och inspiration inför nordbygg 2014 Nordbyggnytt 1 4 april 2014 nyheter och inspiration inför nordbygg 2014 oktober 2012 En av de bästa mässorna i världen Pär Johansson, Systemair Nya grepp gav resultat Per Jonasson, Kyl- & Värmepumpföretagen

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer