Fö1 Kursintroduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fö1 Kursintroduktion"

Transkript

1 Fö1 Kursintroduktion Perspektiv på affärssystem IT&M T3 Ulf Melin Informatik, IEI, LiU Disposition Kort rekapitulation Kursen Syfte och mål Kursdesign och pedagogisk idé Examination Litteratur Era förväntningar? Introduktion till PM1 Bakgrund och inledning till kursen 1

2 En prototyp av ett affärssystem 2

3 Affärssystem? 3

4 Lärandemål Förstå, beskriva, bedöma och med stöd av olika perspektiv reflektera över affärssystemens uppbyggnad, tillämpningsområden och ömsesidiga påverkan på organisation och organisering Förstå, beskriva, diskutera och värdera analys, anskaffning, anpassning, implementering och effekter av affärssystem Förstå, beskriva, diskutera och värdera nytta av affärssystem Kritiskt granska, problematisera och ta ställning till affärssystem som IT-artefakt i olika organisatoriska sammanhang (exempelvis inom olika branscher, sektorer, storlek) och typ av organisation Huvudsakligt innehåll Affärssystemens uppbyggnad, typiska egenskaper och arkitektur Perspektiv på affärssystem ur ett process- och produktperspektiv Affärssystem som typ av artefakt i organisatoriska sammanhang Olika roller för affärssystem vid organisering Implementering och nytta av affärssystem Föreställningar om och normer kring affärssystem 4

5 Kursnytta för IT&M? Affärssystem överallt! Spridning Investeringskostnader och verksamhetsnytta Komplexitet Integrerad IT i alla sektorer även under andra namn Praktiskt relevant Analytiskt och teoretiskt intressant Medverkande i kursen Gästföreläsare Henrik Ekberg Anders Thulin Alf Westelius Ulf Melin (PM1 och 2, reflektion och slutuppgift) Föreläsningar, handledning och seminarium Kursledare och examinator 5

6 Aktiviteter i kursen hur vi uppnår lärandemålen Föreläsningar och seminarier Gästföreläsningar Förbered frågor Obligatoriska PM1 och 2 Reflektion Integrativ slutuppgift Schema 6

7 Varför PM och reflektion? Möjlighet till reflektion Lära och söka kunskap tidigt i kursen Att komma igång en kick-start Att välja och välja bort Argumentation och resonemang Kunskap i dialog Att lära av dialog Varför slutuppgift? Möjlighet till reflektion Möjlighet till egen fördjupning Tillfälle att integrera kunskap från tidigare moment och dessutom ta en kliv till! Argumentation och resonemang Kunskap i dialog Att lära av dialog 7

8 Pedagogisk grundidé Ni är aktiva, ansvarstagande och kunskapssökande Ni gör egna val intresse och utrymme Ge kunskapsöversikter - kartor Bidra till resonemang och kritiskt tänkande Organisera för lärande Vägledande handledning Tydlighet, engagemang, samspel och återkoppling Professionell kompetens en utgångspunkt Figur 2. Forslund 1995, Professionell kompetens, Fyra essäer om inlärning och utveckling av professionalitet, Inst för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet 8

9 Fusk och plagiat Samarbeta gärna Bygg vidare på annan kunskap Men Erkänn genom att referera Spårbarhet Intellektuell hederlighet Mera information, se: Examination, betygsvillkor och litteratur Examination PM och reflektion: G eller U Slutuppgift: VG, G eller U Betygsvillkor Kurs (G): G på PM, reflektion och slutuppgift Kurs (VG): G på PM, reflektion och VG på slutuppgift Litteratur Resurslitteratur: länk till respektive uppgift + löpande artikeltips 9

10 Era förväntningar? Mera om PM1 Syfte Att, med utgångspunkt i Myretegs avhandling sammanfatta, värdera och reflektera över dess innehåll och perspektiv Uppgiften består i att Kort sammanfatta innehållet i Myretegs avhandling [maximalt två sidor] Hur ser du på slutsatserna som förs fram i avhandlingen vad vill du instämma med och vad vill du invända mot? Argumentera för dina ståndpunkter 10

11 Mera om PM1 Uppgiften består i att (forts.) Vilket eller vilka perspektiv på affärssystem kan du identifiera? Vilken är dina viktigaste lärdomar av läsningen? Formalia och omdöme Uppgiften redovisas i en PM (maximalt sex A4-sidor) Tydlighet i behandling av tema, stringens i resonemang värderas särskilt i uppgiften Kritisk hållning i resonemang är också centralt vid bedömning av uppgiftens kvalitet Inlämning den 4 november, kl Bakgrund och inledning Vad affärssystem är Affärssystem vs. standardsystem Varför de har växt fram Hur de har växt fram 11

12 Begreppet och fenomenet affärssystem En enkel definition Standardiserade verksamhetsövergripande systemstöd (Magnusson och Olsson, 2005, s. 7) Standardiserade kräver en anpassning från verksamhet till system för god passform Och/eller vice versa Standardiserade standardiserade processer sätt att göra affärer Verksamhetsövergripande översikt och kontroll över hela (nåja ) verksamhetens data Insyn Rationell planering Single entry (ibid.) Vanliga egenskaper hos affärssystem Modulär konstruktion C/S-arkitektur Tillåter konfiguration Central databas Har variabla gränssnitt (Davenport, 1998; 2000) 12

13 Ett affärssystem Kombinerar Högnivåfunktionalitet och komplexitet med pålitlighet i vardaglig användning och robusthet Levereras av t.ex. IBS, IFS, Intentia (numera Lawson), SYSTeam, SAP, Oracle, Baan, PeopleSoft, JDEdwards, Jeeves, WinBas Har gått från Back-office till back- och front-officesystem Internt till internt och externt Stordator till C/S och ökad öppenhet Branschövergripande till branschanpassade Organisatoriska krav på IT AS som ett av svaren på dessa krav Från att IT-system tidigare ofta verkat isolerat från varandra i företag ställs allt större krav på integration för att kommunicera över avdelningsgränser och även mellan organisationer Affärssystem för CRM Affärssystem för SCM System har historiskt sett konstruerats för specifika funktioner inom organisationer, vilket hindrat utbyte av data 13

14 AS som svar på framväxande krav - olika typer av IT-system En kund Flera kunder Egenutvecklat Egenutvecklat system system Affärssystem Affärssystem specifikt specifikt anpassat anpassat Branschanpassat Branschanpassat affärssystem affärssystem Standardiserat Standardiserat affärssystem affärssystem Specifikt Generellt (Melin, 2009, s. 57) Begreppet affärssystem relaterade begrepp ERP-system Enterprise Resource Planning Systems Enterprise System Standardsystem Verksamhetssystem MRP-system IT-system mera sedan Informationssystem mera sedan 14

15 Affärssystem som exempel på ett standardsystem Vad är ett standardsystem? En mer eller mindre färdig programvara som efter viss anpassning kan användas direkt i ett företags verksamhet Till skillnad från egenutvecklade system som byggs från grunden (Andersson och Nilsson, 1996; Nilsson, 2000; 2009) Standardsystem är en paketerad systemlösning som utgörs av ett IT-system som ofta nyttjats tidigare (Nilsson, 1991) Av andra organisationer Av andra organisationer i samma bransch Olika delar av system kan ha en varierande grad av standardisering Ett antal program och en databas finns definierade som en kärna i systemet Kunder kan välja att definiera egna meddelandetyper (med stöd av formulärhanterare och rapportgeneratorer) (Nilsson, 1991). Ett sätt att omforma och utveckla verksamhet Styrande och följande system Två olika filosofier för standardsystem Systemet som styrande för organisationens arbetssätt Fördelar för organisationer med begränsade erfarenheter av vissa arbetsrutiner/processer Medföljande processer blir till en fördel för organisationen Nackdelar för organisationer som har en klar uppfattning om hur organisationen bör bedrivas där systemen stämmer dåligt överens med företagets arbetssätt Systemet som följande efter organisationens arbetssätt Ger utrymme för anpassning till verksamhet i högre utsträckning. En styrka då organisationen har medvetna strategier för sin verksamhet (Andersson och Nilsson, 1996; Davenport, 1993) 15

16 Begreppet affärssystem ett specialfall av ett informationssystem Ett IT-baserat informationssystem Teknik - informationsteknik Hård- och mjukvara Information och data Kommunikation System Ordning formalisering struktur process För affärssystem dock särskilt Integration, komplexitet (möjlighet vs. risk), standardisering, marknad, paket Några dilemman med affärssystem Höga risker Finansiella, projektmässiga och operativa Strömlinjeformning Konkurrenskraft Leverantörsberoende och ägandeproblematik En/fåtal leverantörer, uppköp Inlåsningseffekter En specifik teknisk lösning (Magnusson och Olsson, 2005, s. 43 f.) 16

17 Perspektiv på affärssystem varför perspektiv? Teorins/perspektivens roll En initial guide till empiriinhämtning Att styra uppmärksamheten - fokus En integrerad del av empirianalys Ta in teori som stödjer analys Ett slutmål för studien Att generera teori, bygga ramverk, förklaringsmodeller etc. Walsham (1995) 17

Affärssystem? Introduktion och fördjupning av begrepp. Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? Agenda och mål

Affärssystem? Introduktion och fördjupning av begrepp. Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? Agenda och mål Agenda och mål Affärssystem en organisatorisk och teknisk paradox? 7G5 Affärssystem: användning, projekt och marknad Ulf Melin Bitr. professor Informatik IEI, LiU ulf.melin@liu.se Introduktion till och

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar.

Läs mer

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering

Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Lunds universitet VT 2008 Informatik P. Bertilsson & C. Edlund / 2008-06-09 Webbaserade ERP-system Ramverk för utvärdering Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni, 2008 Författare:

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem

Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riskfaktorer vid implementering av affärssystem Riktad till små och mellanstora företag verksamma på den Svenska marknaden Critical factors for ERP implementation Targeted to small and medium-sized companies

Läs mer

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA?

MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? MOLNBASERADE AFFÄRSSYSTEM VAD BÖR LEVERANTÖREN BEAKTA? Kandidatuppsats i Informatik Madeleine Oscarsson Fanny Blad Wallner 2011:KANI05 Svensk titel: Molnbaserade affärssystem Vad bör leverantören beakta?

Läs mer

Systemintegration på Vägverket

Systemintegration på Vägverket UPTEC STS07 020 Examensarbete 20 p Maj 2007 Systemintegration på Vägverket En studie från ett MDI-perspektiv Petter Midtsian Abstract Systemintegration på Vägverket Integration of information systems at

Läs mer

Affärssystem i små och medelstora företag

Affärssystem i små och medelstora företag Institutionen för Informatik Affärssystem i små och medelstora företag Konsekvenser av införande och användande av ett affärssystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd : juni,

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Koordination och informationssystem i företag och nätverk

Koordination och informationssystem i företag och nätverk Linköping Studies in Information Science Dissertation No. 6 Koordination och informationssystem i företag och nätverk av Ulf Melin Institutionen för datavetenskap Linköpings universitet 581 83 Linköping

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem

För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem LIU-IEI-FIL-G--13/01059--SE För- och Nackdelar med Molnbaserade Affärssystem Cloud based ERP systems - Advantages and Drawbacks Jacob Andersson Elvis Zahirovic Vårterminen 2013 Tommy Wedlund Informatik/Systemvetenskapliga

Läs mer

Utvärdering av e-rekryteringssystem

Utvärdering av e-rekryteringssystem Institutionen för Informatik Utvärdering av e-rekryteringssystem En studie i effektivisering av rekryteringsprocesser INF 630 - Kandidatuppsats Framlagd: Juni, 2006 Författare: Martin Dahlström Fredrik

Läs mer

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag

Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag Avgörande faktorer vid införskaffandet av affärssystem i små företag En studie av svenska affärssystemsprojekt Johan Hallquist Eric Johansson Examensarbete LIU-IEI-TEK-A--14/01828--SE Institutionen för

Läs mer

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system

Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Konkurrensfördelar, standardisering och anpassningar av ERP- system Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK11 Framlagd: Författare: Examinatorer: Handledare: 08, 2013 Jesper Ehn Wingårdh Ola Holstein Bo

Läs mer

INTEGRATION AV INFORMATIONSSYSTEM

INTEGRATION AV INFORMATIONSSYSTEM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2003-05-27 INTEGRATION AV INFORMATIONSSYSTEM En komparativ studie av två integrationstekniker Denna studie jämför de två integrationstekniker

Läs mer

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB

Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Master Data Management -en undersökande studie på Sandvik AB Karin Eriksson 2012 Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp Datavetenskap Examensarbete i datavetenskap Datavetenskapliga programmet Handledare:

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson

KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT. Kandidatuppsats i Informatik. Karl-Erik Svensson KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER VID INFÖRANDE AV AFFÄRSSYSTEM- BEHOVET AV ETT HOLISTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Kandidatuppsats i Informatik Karl-Erik Svensson VT 2010: KI15 Svensk titel: Kritiska framgångsfaktorer

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem

Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Implementeringsstrategier - Avgörande faktorer för valet av implementeringsstrategi vid införande av affärssystem Strategies

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer