Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: www.jm.se Totalentreprenör: JM AB Arkitekt:"

Transkript

1 Annedal Sagobäcken Utgivningsdatum: Januari 2011 Byggherre: Brf. Sagobäcken Internet: Totalentreprenör: JM AB Arkitekt: SWECO Architects AB Försäljning Mäklarhuset Nyproduktion Postadress: Box 119, Täby Besöksadress: Stockholmsvägen 134, Täby Pia Björklund Telefon: 0766/ Denna Bostadsfakta är framtagen av JM AB på uppdrag av Brf Sagobäcken

2

3 Annedal Sagobäcken På promenadavstånd från Sundbybergs centrum kommer den nya grönskande parkstaden Annedal att uppföras. I ett av Annedals mest trivsamma lägen invid Bällstaån med dess nyetablerade hamnbassäng och vidgade vattenspegel, bygger vi 50 nya yteffektiva lägenheter med modern design. Många av lägenheterna har utblickar mot Bällstaån och dess marininspirerade strandpromenad och ett flertal av lägenheterna har också två balkonger. Annedal kommer att utgöra en ny unik stadsdel som bjuder på spännande och variationsrik arkitektur i dess egenskap av bostadsutställningsområde Stor omsorg har lagts på att området skall ha god utomhusmiljö med bra tillgång till parker, grönområden och mötesplatser för umgänge, idrott och lek. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 1

4 Beskrivning av området Kommunikationer Fån Annedal finns goda bussförbindelser mot bl.a. Sundbybergs Centrum, Spånga och Alvik. Bussnätet kommer att utvecklas ytterligare i området i samband med att de nya bostäderna byggs i Annedal. I Sundbyberg finns både pendeltåg samt tunnelbanestation för tunnelbanans blå linje. Pendeltåget tar mindre än 10 minuter till Stockholms centralstation. Till fots tar man sig till Sundbyberg på cirka minuter. Tvärbanans förlängning planeras passera alldeles intilliggande Mariehäll och det finns även planer på en pendeltågstation vid Solvalla travbana. Tvärbanans förlängning från Alvik till Kista planeras gå genom Ulvsunda industriområde och passera Annedal strax väster om Ulvsundavägen. Bromma flygplats har avgångar till exempelvis Malmö, Visby, Umeå och Bryssel flera gånger om dagen. Skola och service Restauranger och caféer finns i Mariehäll och i Sundbyberg. Där finns även matvaruaffärer, banker och träningsmöjligheter i form av gym och simhall. I Bromma finns ett stort handelsområde i form av Bromma Center och i takt med att utbyggnaden av Annedal fortskrider kommer utbudet av service att öka även lokalt. I Annedal kommer det att finnas en grundskola som skall inrymma cirka 700 förskolebarn och elever i skolåren upp till årskurs 5. Intill skolbyggnaden planeras en idrottshall och bakom skolbyggnaden en aktivitetspark för ungdomar. Inom en kilometers radie från Annedal finns idag fyra förskolor. Samtliga ligger i södra Mariehäll. Närmaste grundskola ligger på cirka två kilometers avstånd i Sundby. På Sundbyskolan bedrivs undervisning från förskoleklass till och med årskurs nio. För studier på gymnasienivå finns fem skolor inom Brommas stadsdelsområde. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

5 Beskrivning av byggnaderna Allmänt Sagobäcken utgör JMs första etapp i den nya parkstaden i Annedalsområdet i Bromma. Husens unika närhet till Bällstaån och Åtorget ger projektet ett av de absolut mest attraktiva lägena i denna nya stadsdel. Husen i Sagobäcken kommer att ligga precis invid Bällstaån vilken har breddats i ett första steg att skapa en öppen vattenspegel omgärdad av såväl promenaddäck som bryggor och torgytor. Alldeles invid husen i Sagobäcken kommer Stockholms Stad dessutom att anlägga en bro som förbinder området med Sundbyberg. Byggnaderna Husen i Sagobäcken präglas av enkla, rena former i kontrasterande mörka och ljusa sammanhängande putsytor med inslag av rektangulärt inramade mosaikmönstrade ytor i en blågrön färgskala som harmonierar med övriga områdets. Husen har en gynnsam öppenhet sinsemellan, försedd med buskar, träd och ett promenadstråk. Mot Bällstaån kommer en strandäng att löpa mellan strandpromenaden och husen. Trapphus och postboxar Sagobäckens tre trapphus är fördelade på två huskroppar som har ett öppet förhållande till park och gata. Lamellhuset inrymmer 28 lägenheter och är placerat vinkelrätt mot Bällstaån och jämsmed dess hamnbassäng. Mellan lamellhuset och Bällstaån ligger punkthuset på 22 lägenheter. Båda huskropparna har 6 bostadsplan. Lägenheterna i de båda husen är 2 till 4 rum och kök med varierande disposition och boendeyta. De kommer att vara modernt välutrustade med planlösningar och fönstersättning som tillvaratar det bästa av den vackra utsikt området erbjuder. Samtliga lägenheter har minst en balkong eller uteplats. Totalt byggs 50 lägenheter i Brf Sagobäcken 2 rok 24 st. ca kvm 3 rok 17 st. ca kvm 4 rok 9 st. ca kvm Postboxar finns i anslutning till entrén på entréplanen och tidningshållare finns i anslutning till bostadsdörren Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 3

6 Beskrivning av byggnaderna Parkering För Brf Sagobäckens boende kommer det att finnas 35 parkeringsplatser att hyra i Brf Körsbärsdalens garage cirka 300 meter från Sagobäcken. Exakt tidpunkt för färdigställandet av Körsbärsdalens garage är i dagsläget ovisst. Fram till garagets färdigställande ges möjlighet att reservera provisorisk parkeringsplats utomhus. Intresse för hyra av garageplats respektive provisorisk parkeringsplats, anges vid bokningstillfället. Inom området Annedal kommer på sikt att finnas cirka 600 allmänna parkeringsplatser för besökande och boende. Företrädesvis är dessa kantstensparkeringar längs områdets huvud- och tvärgator. Förråd Inom fastigheten finns lägenhetsförråd, cykelförråd, fastighetsförråd samt rum för förvaring av rullstolar och barnvagnar. Samtliga dessa utrymmen ligger företrädesvis på entréplan i respektive trapphus. För trapphus 1 och 2 är vissa av lägenhetsförråden dock placerade på vindsplanet. Lägenhetsförråden varierar mellan 2 och 7 kvm och fördelas så att de större lägenheterna erhåller de större förråden. Samtliga förråd nås med hiss. Sophantering Källsorteringsrum för fraktioner såsom t.ex. papper, glas, kartong, metall och plast finns i entréplan i hus 1. Hushållssopor slängs i nedkast placerat mellan huskropparna precis invid tvärgatan. Nedkasten är anslutna till områdets sopsugssystem som kommer att tas i bruk vintern Fram till dess drifttagande kommer provisorisk plats finnas för hushållssopor invid husen eller tillsammans med övriga fraktioner i källsorteringsrummet. Styrelserum/övernattningsrum På entréplan i trapphus 1 finns en lokal ämnad för Brf Sagobäckens styrelsemöten. Den är utrustat med WC och dusch och har även ett övernattningsrum att hyra för Brf Sagobäckens medlemmar. Samfällighet Brf Sagobäcken kommer via samfällighet med Brf Körsbärsdalen att nyttja 35 garageplatser i Brf Körsbärsdalens garage. Huvudmannaskapet för sopsugsanläggningen i Annedal är ej fastställt. Eventuellt kan anläggningens driftansvar komma att bestå av samfällighet för Brf Sagobäcken tillsammans med de övriga fastighetsägare som är anslutna till anläggningen. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

7 Bo med bostadsrätt Trygghet i boendet Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot dem. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättsföreningens styrelse kan dock neka köparen medlemskap i föreningen om köparen t ex. har betalningsanmärkningar. Medbestämmande När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen. Boende till självkostnad Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris. Trygghetspaket JM har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Grunden för trygghetspaket är det omfattande kvalitetsarbete som JM bedriver sedan mer än 20 år tillbaka samt vår miljöpolicy som sätter livsmiljön i centrum. Trygghetspaket innebär i korthet: Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. En säkerhet för betalda insatser utfärdas av AB Bostadsgaranti. AB Bostadsgaranti ägs till hälften av staten och till hälften av Sveriges Byggindustrier. JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bostadsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 5

8 Bo med bostadsrätt Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år. En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas. Om försäljningen av din befintliga bostad drar ut på tiden, kan du få en ersättning för dubbel boendekostnad i upp till 6 månader efter 3 månaders karenstid. Dubbel boendekostnadsersättning gäller från 1:a visningsdagen till dess att du tecknat avtal om försäljning. Detta innebär att du, om du haft första visningsdagen minst tre månader före inflyttning har det här skyddet från första dagen från tillträdet. Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under garantitiden. Exempel på vardagsrum i Sagobäcken. Bilden är en illustration. Avvikelser mot verkligt utförande kan förekomma. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

9 Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av JM. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader. Lågenergihus JM bygger lågenergihus. Välisolerade och täta väggar minimerar energianvändningen, samtidigt som väldimensionerad ventilation håller luften frisk och tillvaratar värmen genom värmeåtervinning. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump. Det sparar energi och ger lägre uppvärmningskostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer. Elektrisk golvvärme är därför enbart installerad som komfortvärme med termostat och tidsstyrning och elektrisk handdukstork är inte heller en primär värmekälla. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergiarmaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder samtidigt är fönsterytorna ofta stora energibovar. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i JMs nya bostäder extra värmeisolerande. Genom att varmvattenanvändningen mäts individuellt i varje lägenhet får du bättre kontroll över din varmvattenförbrukning och över dina energikostnader. Naturliga material JM tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan. Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t ex mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. JM använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade naturmaterial som trä, sten, kakel och klinker. Om vi någon gång inreder med regnskogsträ krävs att det är odlat och FSC-märkt, vilket innebär att trämaterialet är krav- och rättvisemärkt enligt internationellt framtagna regler. Allergihänsyn Alla JMs bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 7

10 Miljöanpassat boende vissa särskilt allergiframkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger JMs hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker, som äppelträd och rosor. Källsortering Alla JMs bostäder är utrustade för källsortering av avfall. Fuktsäkring Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ånggenomgångsmotstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna Säker vatteninstallation Bra inomhusluft Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter. God elmiljö JM minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett femledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum. God ljudmiljö JMs bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer. Klimatarbete JM gick 2007 med i BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change), som är ett nätverk för företag som arbetar aktivt och konkret med klimatfrågan. Företagens arbete syftar till att identifiera och genomföra åtgärder som minskar koldioxidutsläppen och samtidigt är lönsamma för företaget. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

11 Inredningsval JM Original För din nya bostad finns en färdig originalinredning framtagen som ingår i priset för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i Inredningsguiden, där även kostnaden för respektive alternativ framgår. JM reserverar sig för förändringar som kan ske i leverantörernas sortiment, det kan då bli aktuellt att ersätta en utgående produkt med en likvärdig. Inredningsmöte och visning När du har bestämt dig för en bostad och betalat bokningsavgiften kommer du att bli kontaktad av projektets inredningsansvarige för att boka in en tid för inredningsmöte. På mötet presenteras din bostads originalinredning samt möjliga inredningsval. Priser I bostadens pris ingår originalutförande och samtliga priser i Inredningsguiden är inklusive moms. Priserna är mellanskillnaden från JM Original och gäller som tillägg och i förekommande fall, för utbyte mot originalutförandet. Vid eventuella projekteringsändringar tillkommer en grundavgift för upprättande av nya ritningar. I priset ingår montering om inte annat anges. Beställning Du kommer i ett tidigt skede att få information om stopptid för beställning av inredning utöver originalinredningen. Det är inte möjligt att göra beställningar efter stopptidens utgång. Är beställningen inte gjord före stopptidens utgång, inreds bostaden enligt JM Original. Betalningsvillkor En dellikvid om 50 procent av inredningskostnaden erläggs mot faktura inom 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del betalas mot faktura senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än kr faktureras hela beloppet och erläggs inom 30 dagar. Fakturan kan betalas via plus- eller bankgiro. Var noga med att ange ditt kund- och fakturanummer (finns på fakturan). Detta gäller även vid betalning via Internet. Kvitto på slutbetalda inredningsval samt slutbetald insats visas upp vid nyckelutlämningen. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 9

12 Rumsbeskrivning GENERELLT Entrédörr Lås entrédörr Innerdörrar Fönsterbänkar Lås fönsterdörr/fönster Tak Rumshöjd KAPPRUM/HALL Golv Sockel Väggar Tak Övrigt VARDAGSRUM Golv Sockel Väggar Tak Övrigt KÖK Golv Sockel Väggar Tak Vitvaror Övrigt SOVRUM Golv Sockel Väggar Tak Säkerhetsdörr från Swedoor Cylinderlås med serviceläge Vita och släta Natursten på konsoler Låsning på fönsterdörrar/fönster i markplan Skarvar från de prefabricerade betongelementen fogas ej och är därför synliga. I trapphus 3 (punkthuset) medför ventilationssystemet att tilluftsdon förekommer i tak. Generellt 2,50 meter. Lokala avvikelser kan förekomma vilket framgår av lägenhetsbladen. Mattlackad ekparkett, 3-stav Träsockel, fabriksmålad vit Tapetserade Grängas vitt Kapphylla och garderober alternativt skjutdörrsgarderob. Mattlackad ekparkett, 3-stav Träsockel, fabriksmålad vit Tapetserade Grängas vitt Del av vägg är förstärkt för vägghängd TV. Mattlackad ekparkett, 3-stav Träsockel, fabriksmålad vit Tapetserade. Ljusgrå laminatskiva ovan arbetsbänk. Grängas vitt Infälld spishäll. Ugn placerad under spishäll. Mikrovågsugn i väggskåp. Kombinerad kyl/frys i 2 rok. Separat kyl och frys i 3 respektive 4 rok. Helintegrerad diskmaskin. Antracitgrå släta kökssnickerier. Ljusgrå laminatbänkskiva med infälld diskho. Mattlackad ekparkett, 3-stav Träsockel, fabriksmålad vit Tapetserade. I det största sovrummet är del av vägg förstärkt för vägghängd TV samt har ljudisolerad vägg. Grängas vitt Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

13 Rumsbeskrivning KLÄDKAMMARE Golv Sockel Väggar Tak Övrigt Mattlackad ekparkett, 3-stav Träsockel, fabriksmålad vit Målade med något enklare ytbehandling. Målat Inredning från Elfa i form av bärlist på vägg, hylla och klädstång. BADRUM Golv Klinker med komfortvärme (el) Sockel - Väggar Kakel Tak Målas, plattskarvar spacklas Vitvaror Tvättmaskin och torktumlare. Kombimaskin i vissa 2 rok. Övrigt Duschskärm i klarglas. Spegel med aluminiumram och belysning. Laminatbänkskiva på konsoler och väggskåp över tvättmaskin och torktumlare. Tvättställ med kommod och golvstående WC-stol. Förberedd plats för handdukstork. I badrum med fönster ingår handdukstork vilken ansluts till värmesystemet för att tillgodose nödvändigt värmebehov. Badrumsbeslag. WC/DUSCH Golv Klinker med komfortvärme (el) Sockel - Väggar Kakel Tak Målas, plattskarvar spacklas Övrigt Spegel med aluminiumram och belysning. Tvättställ och golvstående WC-stol. Duschdraperistång och badrumsbeslag. WC Golv Klinker Sockel - Väggar Målade med kakel lokalt vid tvättställ. Tak Målas, plattskarvar spacklas Övrigt Väggarmatur över spegel. Tvättställ och golvstående WC-stol. Badrumsbeslag. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 11

14 Teknisk beskrivning Grundläggning Stomme Balkonger Balkongfronter Ytterväggar Ytskikt yttervägg Mellanbjälklag Yttertak Lägenhetsskiljande väggar Vägg inom lägenhet Fönster Entrépartier Trapphus 1 samt del av trapphus 2 utföres med platta på mark på packad sprängbotten. Del av trapphus 2 samt trapphus 3 grundläggs på pålar. Stommen utförs som platsgjuten betongstomme med plattbärlag och bärande stålpelare i träutfackens ytterväggar. Prefabricerad balkongplatta i betong med målad undersida. Av storleksskäl består vissa balkonger av 2 st. skarvade balkongplattor. Balkongräcken med aluminiumprofilerade rutor i klart respektive frostat glas. Möjlighet till inglasning medges enligt detaljplan, dock ej för översta balkongerna, vilka saknar ovanförliggande tak. Typ av leverantör för inglasning är ett Styrelsebeslut. JM erbjuder ej inglasning som tillval. Utfackningspartier av träreglar, isolering och utvändig samt invändig gips samt diffusionsspärr i plast. Tunnputs på putsbärare av mineralull respektive beklädnad av fasadskiva typ Steni vilken monteras på profilsystem i aluminium. 50mm prefabricerad betong med 200mm betongpågjutning och 20mm övergolv. Yttertaken utförs med uppstolpade takstolar ovan vindsbjälklaget. Taktäckning består av papp. Lägenhetsskiljande väggar utförs av 200mm platsgjuten betong, med undantag för lägenheter i lamellhusets översta plan vilka har 310 mm lättvägg. Bärande inneväggar utförs av betong. Icke bärande inneväggar utförs som gipsväggar på stålregelstomme. I lägenhetens största sovrum förses väggar med isolering. Vissa väggar förstärks med plywood som förberedelse för upphängning av t.ex. TV. Fönster och fönsterdörrar utförs som aluminiumklädda träfönster. Ljudkrav enligt akustiskt program. U-värde 1,1. Entrépartier utförs med stomme av aluminium. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

15 Teknisk beskrivning Värme, vatten och sanitet Fjärrvärme via vattenburna termostatstyrda radiatorer. Värmestammar utförs synliga och utanpåliggande. Vattenrör i badrum är kromade och utanpåliggande. I syfte att tillgodose nödvändigt värmebehov i lägenheter med fönster i badrum, ansluts där även handdukstorken till värmesystemet. El Ventilation 5-ledarsystem med lägenhetscentral placerad inom lägenhet. Centralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare. I badrum samt i wc/dusch installeras elektrisk komfortvärme. I trapphus 1 och 2 utgörs ventilationen av frånluftsventilation med värmeåtervinning med frånluftsdon i kök och bad samt med spiskåpa med möjlighet till forcering genom öppningsbart spjäll. Central fläkt till spiskåpan är placerad på vinden. Tilluften i detta ventilationssystem förvärms och filtreras via don integrerade med radiatorerna. I trapphus 3 är ventilationen ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning (s.k. FTX-system) med frånluftsdon i kök och bad samt spiskåpa med möjlighet till forcering genom öppningsbart spjäll. Central fläkt till spiskåpan är placerad på vinden. Tilluften i detta ventilationssystem förvärms och filtreras i via tilluftsdon placerade i tak i vardagsrum samt sovrum. TV, telefon och dator Uteplats Förråd Lägenheter utrustas med Telias så kallade Triple Play, vilket innebär möjlighet till TV, telefon och dator i ett och samma nätverksuttag. Grundabonnemang för IP-telefoni, basutbud för TV samt grundhastighet för bredband ingår i månadsavgiften. Beläggning av betongplattor. Nätväggar med hylla och stång placerade i källare och på vind. Storlek mellan cirka 2 och 7 kvm. Cykelförråd Separata cykelförråd finns i entréplan i trapphus 1 och trapphus 3. Soprum / sopsug Källsorteringsrum för fraktioner såsom t.ex. glas, kartong, metall och plast finns i entréplan hus 1. Hushållsopor och papper slängs i nedkast kopplade till områdets sopsugssystem. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 13

16 Försäljning och ekonomi Försäljning av bostäder Bostäderna förmedlas genom Mäklarhuset Nyproduktion. Bokningsavtal Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om kr erläggas, i samband med detta upprättas en boendekalkyl. Om blivande köpare väljer att inte teckna upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet med kostnadskalkyl eller ekonomisk plan pågår. Innan kostnadskalkyl alternativt ekonomisk plan registrerats, kan inte förhandsavtal upprättas eller upplåtelse av bostadsrätt ske. Förhands- och upplåtelseavtal När bostadsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott, kommer förhandsavtal med föreningen att tecknas. Detta beräknas ske sommaren/hösten Innan styrelsen i föreningen undertecknar förhandsavtalet ska den pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med prövningen görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Inom en vecka efter att bostadsrättsföreningen undertecknat förhandsavtalet och du fått ett original av avtalet, ska en förskottsbetalning om kr erläggas. Förskottet kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. När bostadsrättsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas ske under våren/sommaren Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset, dock max kr. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift eller förskott. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den återigen göra en kreditprövning för att avgöra om du kan godtas som medlem i föreningen. För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år. Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

17 Försäljning och ekonomi Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåtelseavgift vara betald. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden. Årsavgift Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen. I årsavgiften ingår Telias tjänst Triple play, det vill säga bredbandsuppkoppling via Telia Fiber Lan med 100/10 Mbit/s, basutbud för digital-tv med cirka 15 tv-kanaler samt abonnemangskostnad för bredbandstelefoni. Minutavgift för samtal tillkommer liksom utökat kanalutbud utöver grundpaketet eller önskad utökad bredbandshastighet. Varmvatten ingår ej i årsavgiften utan faktureras separat. Kostnad för detta beror på din förbrukning men kan beräknas till cirka kr per månad. Tillträde Preliminärt tillträde för Sagobäcken är under hösten/vintern vintern Definitiva tillträdesdagar meddelas senast 4 månader före tillträdet. Senast vid tillträdet överlämnas en så kallad bostadspärm med information om bland annat själva fastigheten och skötselanvisningar för ingående material. Besiktningar Slutbesiktning av bostaden görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera eventuella inredningsval. Kallelse kommer att skickas ut i god tid före besiktningsdatum. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesiktningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Ett antal år efter slutbesiktning görs en garantibesiktning. Vi detta tillfälle noteras fel som framträtt under garantitiden. Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet. Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari 2011 Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 15

18 Situationsplan Bostadsfakta - Annedal Sagobäcken, Januari Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt

Bostadsfakta. Strandparken 4 Nacka. Utgivningsdatum November 2010. Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se. Byggherre. Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bostadsfakta Strandparken 4 Nacka Utgivningsdatum November 2010 Byggherre Brf Vattenmyntan Internet: www.jm.se Totalentreprenör JM AB Arkitekt ÅWL Arkitekter Försäljning Nytt Hem Stockholm AB Postadress:

Läs mer

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4

göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 göteborg västra eriksberg bostadsfakta Platån 4 etapp 4 Innehåll Beskrivning av området och byggnaderna... sid. 3 Bo med bostadsrätt... sid. 4 Miljöanpassat boende... sid. 6 Inredningsval... sid. 8 Rumsbeskrivning...

Läs mer

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör:

Bostadsfakta. Göteborg Landeribacken. Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Bostadsfakta Göteborg Landeribacken Utgivningsdatum: Byggherre: Totalentreprenör: Arkitekt: Försäljning: Oktober 2010 Brf. Landeribacken u. b. Seniorgården AB Internet: www.seniorgarden.se KUB arkitekter

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta

Svedala Segestrand SEGESTRAND. Bostadsfakta Svedala Segestrand SEGESTRAND Bostadsfakta Svedala Segestrand SEgestrand Utgivningsdatum: Mars 01 Byggherre: Seniorgården AB Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Marie Ericsson Arkitektkontor AB

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

BOSTADSFAKTA Segestrand

BOSTADSFAKTA Segestrand SVEDALA Segestrand BOSTADSFAKTA Segestrand Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 1 rum & kök...sid. 0 Våningsplan...sid. Fasadritningar...sid. 5 JM Original...sid.

Läs mer

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2

stockholm gustavsberg BOSTADSFAKTA Porslinskvarteren 2 stockholm gustavsberg BOADSFAKTA Porslinskvarteren Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar rum & kök...sid. 3 rum & kök... sid. rum & kök...sid. 3 5 rum & kök... sid. 36 Våningsplan...sid. Fasadritningar...

Läs mer

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta

BROMMA LILLSJÖPARKEN. Bostadsfakta BROMMA ISJÖPARE Bostadsfakta BROMMA lillsjöparken Utgivningsdatum: Juni 01 Totalentreprenör: Seniorgården AB Arkitekt: Basark / Hans Bäckström arkitektkontor örsäljning: SkandiaMäklarna yproduktion Telefon:

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet

BOSTADSFAKTA Fiskartorpet Stockholm ÖERA BOADSFATA Fiskartorpet Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 Våningsplan...sid. 6 Fasader...sid. J Original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen

Brf Midnattssolen. Vällingby Råcksta. Midnattssolen Utgivningsdatum Mars 2008, rev april 2008 Byggherre Seniorgården AB Totalentreprenör JM AB Arkitekt Bergkrantz Arkitekter AB Vällingby Råcksta Försäljning Projektmäklarna Birgitta Ronnestål Telefon: 070-671

Läs mer

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3

linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 linköping garnisonen bostadsfakta Södra Ekkällan 3 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 9 4 rum & kök...sid. 13 5 rum & kök...sid. 21 Våningsplan...sid.

Läs mer

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2

SOLNA JÄRVASTADEN. Solvändan, etapp 2 SOA JÄRVAADE BOADSFAKTA Solvändan, etapp Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. 6 Fasadritningar... sid.

Läs mer

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet

VÄSTRA ERIKSBERG KAJEN. Flaggskeppet VÄRA ERIKSBER KAJE BOADSFAKTA Flaggskeppet Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Flaggskeppet består av två hus på åtta respektive nio våningar, med totalt 7 lägenheter och ett trapphus i vardera

Läs mer

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan

HELSINGBORG NORR. BOSTADSFAKTA Böljan HESIBOR ORR BOADSATA Böljan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 rum & kök...sid. 6 3 rum & kök...sid. 10 4 rum & kök...sid. 18 5 rum & kök...sid. emensamhetslokal och verksamhetslokaler...sid.

Läs mer

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken

stockholm norra djurgårdsstaden Laduviken stockholm norra djurgårdsstaden bostadsfakta aduviken Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök... sid. rum & kök... sid. 9 Våningsplan...sid. Fasadritningar... sid. J Original...sid.

Läs mer

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4

STOCKHOLM LILJEHOLMSKAJEN. Berghus 4 OCHOM IJEHOMSAJE BOADSATA Berghus Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar 1 rum & kök...sid. rum & kök...sid. 9 rum & kök...sid. rum & kök... sid. 5 rum & kök...sid. Våningsplan...sid. asadritningar...sid.

Läs mer

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1

UPPSALA NORRA LUTHAGEN. Smedjebacken 1 UPPSAA ORRA UTHAE BOADSFAKTA Smedjebacken Innehåll Situationsplan Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 5 rum & kök... sid. rum & kök... sid. 6 SM 5 rum & kök... sid. ED

Läs mer

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2

STOCKHOLM, BROMMA BOSTADSFAKTA NOCKEBYLUNDEN 2 OCHOM, BROMMA BOADSATA NOCEBYUNDEN INNEHÅ SITUATIONSPAN Situationsplan...sid. C:\Users\HannaM\Documents\Ceremonien_central_HannaM.rvt -- 6::9 Planlösningar & kök...sid. & kök...sid. 5 & kök... sid. 5 &

Läs mer

mer tid att leva och bo

mer tid att leva och bo Trollskogen Bromma En central bostad ger mer tid att leva och bo Trollskogen Järntorget bygger Brf Trollskogen med 105 stycken ljusa och vackra bostadsrätter fördelade på sex trapphus samt två lokaler.

Läs mer

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2

LUND CENTRUM. BOSTADSFAKTA Lunds Södra etapp 2 UD CETRUM BOADSFAKTA unds Södra etapp Innehåll Situationsplan...sid. 3 Våningsplan...sid. 4 Planlösningar Säljetapp 1, lägenhetsförteckning...sid. 7 ru & kök...sid.. 3 ru & kök... sid. 13 4 ru & kök...

Läs mer

Storseglet. Henriksdalshamnen

Storseglet. Henriksdalshamnen Storseglet Henriksdalshamnen Områdesbeskrivning Hammarby Sjöstad är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt. Området är ett mycket lyckat exempel på modern stadsutveckling. Dess unika blandning

Läs mer

Viloparken. Enskededalen

Viloparken. Enskededalen Viloparken Enskededalen Närområde: Kärrtorps centrum Närbutik Tobaksaffär Restauranger Björkhagens golfklubb Globen Nackareservatet Skola: Skarpnäcks skola, Förskola åk 9 Skarpnäck Gamla skola, Förskola

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Bostadsfakta. Bo ovanför träden.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Bostadsfakta. Bo ovanför träden. BRF NATURYCKAN NORRA ASÅS, ERUM Bostadsfakta Bo ovanför träden. NORRA ASÅS, ERUM BRF NATURYCKAN Utgivningsdatum: Maj 215 Inflyttning: Preliminärt januari 217 Byggherre: Brf Naturlyckan Totalentreprenör:

Läs mer

1. ATT BO I BOSTADRÄTT... 2 2. BESKRIVNING AV NÄROMRÅDET... 3 3. BESKRIVNING AV OMRÅDET... 4 4. FÖRSÄLJNING OCH EKONOMI... 5 5. INREDNINGSVAL...

1. ATT BO I BOSTADRÄTT... 2 2. BESKRIVNING AV NÄROMRÅDET... 3 3. BESKRIVNING AV OMRÅDET... 4 4. FÖRSÄLJNING OCH EKONOMI... 5 5. INREDNINGSVAL... BOFAKTA Kv Vinodlaren Kajen 3 Innehållsförteckning 1. ATT BO I BOSTADRÄTT... 2 2. BESKRIVNING AV NÄROMRÅDET... 3 3. BESKRIVNING AV OMRÅDET... 4 4. FÖRSÄLJNING OCH EKONOMI... 5 5. INREDNINGSVAL... 7 6.

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1

Kvarnholmen Nya Kvarnen 1 Bostadsfakta varnholen ya varnen Utgivningsdatu Mars 03 Byggherre Totalentreprenör Arkitekt örsäljning JM AB esida: www.j.se JM AB Olle Dahlkild, Arkitekt, Engstrand & Speek Skandiaäklarna yproduktion

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer