Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen Norrängen från A till Ö Andrahandsuthyrning En bostadsrättsinnehavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande. Att bo i bostadsrätt Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi äger fastigheterna tillsammans. Du äger inte din lägenhet - du äger en andel i föreningen. Lägenheten ägs av föreningen och du har genom ditt medlemskap nyttjanderätt till den. Du har ansvar för lägenheten men får också göra väldigt mycket med den inom ramen för föreningsstadgarna. Föreningen har, genom dess styrelse, således det yttersta ansvaret för att hela fastigheten, inklusive alla lägenheter, förråd, kommersiella utrymmen och omgivande tomt, hålls i gott skick. Alla kostnader och utgifter som föreningen har fördelas på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som fastställs av föreningens styrelse. Hela idén med bostadsrätten bygger på solidaritetstanken som innebär ansvar, omtanke, hjälpsamhet och trygghet. Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening, där så många människor bor, måste vi alla visa respekt och hänsyn för varandra. Alla medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en trivsam boendemiljö och ett boende att vara stolta över. Bastu Bastu finns i fastigheten på Strandvägen 16, se information i din trappuppgång/källare. Cykelrum Cykelrum finns i varje hus. Placera cykeln på sådant sätt att andra kan ta fram sin cykel utan att behöva flytta på din cykel. Entrédörrar Entrédörrarna i flerfamiljshusen låses automatiskt mellan klockan 21:00 06:00.

2 I radhusen är låsen i källardörrarna självlåsande. Man behöver inte tänka på att låsa, bara kontrollera att dörren stängs ordentligt. E-postadress Du kan komma i kontakt med styrelsen via e-postadress: Inkomna e-postmeddelande läses igenom en gång i veckan under expeditionstid. Expedition Föreningens expedition ligger i fastigheten på Hagstensgatan 12 (ingång från gaveln). Dit är du välkommen med frågor som rör vår förening. Öppettider, se information i din trappuppgång/källare. Fastighetsförvaltning Se information i din trappuppgång/källare. Felanmälan Felanmälan dagtid måndag fredag görs direkt till HSB Göta. Övriga tider/akuta lägen görs anmälan via journummer. Se information i din trappuppgång/källare. Felanmälan kan även göras via föreningens hemsida. Fritidslokal Fritidslokalen finns i källarplanet i fastigheten på Strandvägen 18 (ingång via innergården). Här finns plats för 60 personer. Lokalen är utrustad med diskmaskin, kyl och frys samt porslin, glas och bestick för 60 personer. Du bokar lokalen på expeditionen. Du ansvarar för städningen efter dig. Besiktning kommer att ske efter varje uthyrning. Är städningen undermålig och det är något sönderslaget, kommer det att debiteras dig som står som hyresgäst. Frivilligt arbete Föreningen uppskattar alla frivilliga arbetsinsatser - såsom styrelseuppdrag, medverkan i fastighetens skötsel och i övrigt allt som kan öka trivseln för de boende. Förebygga brand/säkra en trygg utrymning vid brand Ur brandsäkerhetssynpunkt ska trapphus, källargångar och olåsta utrymmen alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material (till exempel rollatorer, cyklar, motorfordon, barnvagnar, tidnings-papper och kartonger). Föreningens uppgift är att: Främja ditt och övriga medlemmarnas ekonomiska intressen genom medbestämmanderätt och ansvar. Underhålla och se till att kvaliteten på området upprätthålls.

3 Förråd Till varje lägenhet i flerfamiljshusen tillhör ett förråd i både källare och vind. Förrådet har samma nummer som din lägenhet. Försäkring Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. I försäkringen ingår momenten styrelseansvar och försäkring mot ohyra. Försäkringen täcker inte för enskilds egendom/lösöre. Därför måste du ha en egen hemförsäkring. Du behöver inte ha någon särskild tilläggsförsäkring för din bostadsrätt. Den finns redan tecknad centralt för alla bostadsrättsföreningar inom HSB Göta. Försäljning/överlåtelse Företrädare för bostadsrättsföreningen får på överenskommen tid, komma in i lägenheten för tillsyn av föreningens egendom. Förvärvaren får inte flytta in i lägenheten innan styrelsen fattat beslut om att bevilja förvärvaren medlemskap i Bostadsrättsföreningen. Garage Garage finns utmed Strandvägen och Hagstensgatan. Eftersom det är stor efterfrågan på garage finns det en kölista. All tilldelning eller byte av garage sker via expeditionen. Grillning Grillning på balkonger är endast tillåten med elgrill. Grillning med annat än elgrill ska ske på markplan på behörigt avstånd från fastigheterna. Ta hänsyn till dina grannar och tänk på att rök från grillen lätt kan spridas med vinden och in i närliggande lägenheter. Gästrum Det finns två gästrum i fastigheten på Strandvägen 14. Rummen är utrustade med kaffebryggare, kylskåp och gemensamt duschrum och toalett. Det finns tre bäddar med madrass, täcke och kudde i varje rum. Sänglinne och handdukar får du stå för själv. Rummen bokas på expeditionen. Föreningen tar ingen kontant betalning för rummen. Avgiften kommer som ett tillägg på kommande hyresavi. Hemsida Du hittar Brf Norrängens hemsida på webbadress:

4 Historik Bostadsområdet ritades och byggdes under första hälften av 1950-talet av byggherren Eric Sigfrid Persson ( ). Hans vision var att skapa bostäder som var omgivna av natur och blommande, friväxande grönska. Norrängen utgör ett kulturhistoriskt viktigt inslag i stadsbilden radhusen är bland de första radhusen som byggdes i Jönköping. Enkelheten, det funktionalistiska formspråket och anpassningen till terrängförhållanden gör området värt att bevara. Eric Sigfrid Persson är även den som står bakom Ribbershus ( ) och radhusområdet Friluftsstaden ( ) i Malmö. Varianter på det sistnämnda området finns här i Huskvarna (Norrängen) och i Nässjö (Runneryd). Eric Sigfrid Persson var även den som uppfann perspektivfönstret som är vridbart på mitten, det s.k. pivå-fönstret. HSB Göta, Jönköping E-postadress: Postadress: Box 628, Jönköping Besöksadress: Klostergatan 24 Kund och medlemscenter: Husdjur Du som har husdjur ansvarar för att dessa hålls under uppsikt och inte stör eller förorenar i och runt fastigheten. Rastning är inte tillåten inom och på områdets grönytor, rabatter samt gångvägar. Om olyckan ändå skulle vara framme, plocka upp djurets spillning och lägg i avsett kärl eller soptunna. Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område. Det är inte tillåtet att mata fåglar från eller på balkongen. Inflytande Är du intresserad av att engagera dig i föreningens verksamhet kontakta någon av valberedningens representanter, se information i din trappuppgång/källare. Har du förslag eller funderingar skriv ett brev/e-brev till styrelsen. Jour Utelåst? Endast HSB jour har tillgång till huvudnyckel, eller så måste en låssmed anlitas. Kostnaden debiteras dig. Kabel TV kanaler/bredband/telefoni Avtal finns med Com Hem. Grundutbud av TV kanaler ingår i månadsavgiften. Bredbandsuppkoppling och Telefoni beställs direkt via Com Hem. Vid fel på kabel

5 TV se information på anslagstavlan i trappuppgången. Innan anmälan görs förvissa dig om att det inte är din TV som det är fel på genom att till exempel höra med dina grannar om även de har dålig bild. Lagar och stadgar För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse, Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egen lag. Lekplats Lekplats finns utanför Hagstensgatan 1/Strandvägen 14. Motioner Alla medlemmar har rätt att väcka idéer genom motioner. En motion är ett kortfattat skriftligt förslag i en sakfråga. Denna bör föregås av en kort förklaring och motivering till det förslag man för fram. Medlem, som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen före februari månads utgång. Motioner som inkommit därefter behandlas på nästkommande föreningsstämma. Nycklar Nycklar till din lägenhet är spärrade (gäller inte skjuttillhållarlås) och kan endast beställas via expeditionen. Föreningen har avtal med City Lås i Jönköping. Nycklar måste beställas av föreningen/styrelsen men du får själv hämta ut denna/dessa efter uppvisade av giltig legitimation. CityLås AB Klostergatan JÖNKÖPING Tel För radhuslägenheternas ytterdörr gäller samma förfarande som ovan. Dock är det en annan leverantör av dessa nycklar. Yxhage Lås & Europalarm AB Barnarpsgatan Jönköping Tel Ohyra Om du har fått problem med ohyra (getingar, pälsänger, spindlar, möss m.m.) har Brf Norrängen avtal med Anticimex. Du ringer själv.

6 Parkering Parkeringsplatser med elstolpe finns utmed Grännavägen. Det finns även parkeringsplatser utan elstolpe att hyra på Hagstensgatan och Grännavägen. All tilldelning och byte av parkeringsplatser sker via expeditionen. Parkering utanför markerade platser är inte tillåten. Det är endast tillåtet att köra fram bilen i samband med nödvändig i- och urlastning. Bilen ska därefter snarast parkeras på parkeringsplats alternativt i garage. Rökning Observera att totalt rökförbud råder i allmänna utrymmen som tvättstugor, trappuppgångar, garage, cykelrum, vinds- och källarutrymmen. Dels med hänsyn till brandrisken dels till det allmänna obehag som röklukt kan innebära. Tänk också på att rök sprider sig lätt och därför kan orsaka obehag om du röker på balkongen eller i direkt anslutning till öppna fönster och dörrar. Sopor Förpacka soporna väl. Undvik att kasta stora paket i sopnedkasten i flerfamiljshusen som kan vålla stopp. Tidningar, glas och trädgårdsavfall lägger du i containrar/behållare i vår sopstation på Strandvägen. Grovsopor så som kylskåp, tvättmaskiner, TV apparater, sängar, soffor m.m. ska lämnas på kommunens återvinningsstationer. Styrelsen Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens fastigheter. Stämma Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt (en röst per lägenhet) på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet. Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner. Trappstädning HSB städar var fjortonde dag i flerfamiljshusens trapphus.

7 Trivsel, hänsyn och respekt Vi bor många tillammans och då gäller det att kunna ta hänsyn till varandra. Tänk på dina grannar om du spelar musik eller tittar på TV. Om du ska ha fest, förbered gärna grannarna. Tänk på att inte spika eller borra i väggar och golv sent på kvällen. Du ska hålla gemensamma utrymmen fräscha och välvårdade. Rök inte i allmänna utrymmen (tvättstugor, trappuppgångar, garage, cykelrum, vinds- och källarutrymmen). Lämna inte till exempel barnvagnar och cyklar i trapphusen. Djur kan vålla problem, rasta därför inte husdjur inom området. Piskställningar för mattor finns på området. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen. Blomlådor hängs av säkerhetsskäl på insidan av balkongen. Vattna försiktigt så att vatten inte rinner ner på våningen under. Det är inte tillåtet att montera parabolantenn på balkongen. Alla medlemmar är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Tvättstuga Tvättstugor finns i fastigheterna Hagstensgatan 5 och 12. Tvättider måndag söndag: 06:00 10:00, 10:00 14:00, 14:00 18:00 och 18:00 22:00. Torkrummet disponerar du en (1) timme efter avslutad tvättid. Mangelrum finns i anslutning till tvättstugorna. Boende på Strandvägen 14, 16 och 18 och Hagstensgatan 5 tvättar i 5:an, boende på Hagstensgatan 1 3 och 2 12 tvättar i 12:an. Tvättstugan får inte användas av annan medlem än den som markerat tid med bokningscylinder på tavlan utanför tvättstugan. Bokningscylindern har samma nummer som din lägenhet. Cylindern ska lämnas kvar i lägenheten vid en eventuell försäljning. Handtvättstuga med torkrum finns i samtliga hus. Underhålls och reparationsansvar Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med skall i förväg godkännas av bostadsrättsföreningen. Fråga hellre en gång för mycket. Åtgärderna skall alltid utföras fackmässigt.

8 Vaktmästare Föreningen köper denna tjänst av HSB Service. Vatten I stort sett hela Jönköpings kommun har mjukt vatten. Vicevärd För närvarande har föreningen ingen vicevärd. Dessa uppgifter är fördelade på styrelsens medlemmar.

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer