Välkommen! Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen! Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis"

Transkript

1 Sida 1(5) Vad innebär bostadsrätt? En bostadsrätt är formellt en evig nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Vad man förvärvat är dels nyttjanderätten till en lägenhet, som i och för sig är vittgående, dels en andelsrätt i föreningen. Men lägenheten ägs formellt av bostadsrättsföreningen. En bostadsrättshavare är medlem i en förening som äger huset eller husen. Som medlem i en bostadsrättsförening har man tillsammans med övriga medlemmar beslutanderätten över verksamheten. Bostadsrätten representerar också ett förmögenhetsvärde för bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren betalar en årsavgift till föreningen, som delas upp i månadsavgifter. Årsavgiftens storlek beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader. Vem har underhållsansvar för vad? Grundprincipen i bostadsrätt är att bostadsrättshavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av huset/husen. Föreningens ansvar för huset eller husen omfattar såväl det yttre som det inre underhållet av fastigheten. Bostadsrättshavarens underhållsansvar innebär att man ansvarar för i princip allt som finns i lägenheten. Tapeter, golv köksinredningar, spis, diskmaskin mm i köket, toalettstolen, tvättfatet, badkaret, mm i badrummet är exempel på sådant som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar. Gemensamt för såväl bostadsrättsföreningen som bostadsrättshavaren gäller att man måste se om sitt hus i tid, dvs. att man sparar till sitt kommande underhåll. Förr eller senare måste man göra något åt slitaget i fastigheten / lägenheten och för att inte bli ställd vid akuta situationer gäller det att man har en slant undanlagd. Vad beslutar styrelsen om? Styrelsen har ansvar för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgiftens storlek. Den fastställer också hyrorna för garage, parkeringsplatser och andra utrymmen som hyrs ut. Enligt stadgarna ska avgifterna tillsammans med övriga intäkter ge täckning för föreningens kostnader. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek är det också styrelsen som har ansvar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsens protokoll är inte offentliga, i första hand beroende på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan komma upp på dagordningen. Föreningens revisorer har rätt att få del av protokollen för granskning. Vad beslutar stämman om? Medlemmarna kallas årligen till föreningsstämma, som är föreningens högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att fatta beslut i alla frågor och ge styrelsen instruktioner. Stämman har beslutanderätt bl.a. avseende tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer samt ändringar av stadgar. Det är stämman som tar ställning till styrelsens förvaltning och godkänner förvaltningen genom att besluta om ansvarsfrihet eller, om förvaltningen inte kan godkännas, avsätter styrelsen Nyttjanderätten kan förverkas Det finns särskilda omständigheter som kan innebära att din nyttjanderätt förverkas. Exempelvis Försäkring Om månadsavgiften inte betalas i tid till föreningen Om bostaden upplåts i andra hand utan tillstånd Om innehavaren i bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem Om bostadsrätten vanvårdas Om föreningen efter beslut kräver tillträde till lägenheten och vägras utan anledning Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt Föreningen har försäkrat fastigheten, vilket innebär att denna försäkring täcker skador som uppkommer på huset genom exempelvis brand och vatten. Däremot täcker inte försäkringen skador på de boendes egendom i lägenheten eller i förrådet. Därför är det viktigt att du själv i eget intresse försäkrar lösöret och det som du har underhållsansvaret för. De flesta försäkringsbolag erbjuder som tillval ett så kallat

2 Sida 2(5) bostadsrättstillägg till hemförsäkringen, som förbättrar ditt försäkringsskydd om något händer. Bostadsrättstillägget kommer föreningen att lösa för samtliga lägenheter från och med , vilket innebär att medlemmarna inte behöver teckna detta tillägg. Din egen bostad Det är du som förvaltar den egna lägenheten, därför har du rätt att utforma den efter egen smak. Du kan exempelvis byta köksskåp, sätta in persienner eller lägga in heltäckningsmattor utan särkilt tillstånd. Du kan däremot inte förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada husets stabilitet eller påverka grannarna. Större förändringar, som exempelvis att ta bort en vägg eller ta upp nya dörrar kräver styrelsens godkännande. Ta kontakt med styrelsen innan du vidtar åtgärder. Reparationer Vi utför reparationer och ombyggnader mellan och på vardagar, samt mellan och helgdagar. Vid särskilt störande aktiviteter såsom bilning, omfattande rivningsarbeten eller ett ihållande borrande informerar vi grannarna i förväg genom anslag i trapphuset. Särskilt störande aktiviteter får endast ske vardagar mellan och Föreningens reparationstider och regler gäller även för anlitade hantverkare. Reparationsfond Om Du reparerar eller byter ut fast inredning i lägenheten kan Du få ut pengar ur den inre reparationsfonden. Du måste kunna visa upp vad som blivit gjort samt kvitto för utläggen. Blankett finns på expeditionen. Förråd I ditt källarförråd får du av brandsäkerhetsskäl inte förvara brandfarliga ämnen eller dra in egen el. Det är inte tillåtet att röka eller tända en låga i dessa lokaler. Sätt alltid ett rejält hänglås för dörren även om du inte har några värdeföremål i utrymmet, sådana här lokaler lockar nämligen ofta till inbrott Tvättstugor Det finns två tvättstugor i fastigheten, en i port 13 och en i port 15. Bokning av båda tvättstugorna sker på bokningstavlan i port 13 Bokningskolv hämtas ut på expeditionen mot en depositionsavgift på 100 kr Garage och p-plats Föreningen har 24 garage och 38 p-platser. Det finns kölistor till båda, väntetiden för garage är ca 5 år resp 6 mån för p-plats. Anmäl Ditt intresse på expeditionen. Uteplats Föreningen har en uteplats tillgänglig för alla medlemmar. Den finns mellan skolan och Tornslingan Uteplatsen har bord och bänkar och det finns ett fundament att användas vid grillning. Föreningen har även införskaffat två stycken grillar till medlemmarnas förfogande. Det är här vi grillar av säkerhetsskäl och hänsyn till grannarna. Sopor Hushållssopor kastas i väl hopknutna påsar i sophusen längs Tornslingan FTI Återvinningsstationerna på Södertörn är en del i FTI:s (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) insamlingssystem. Här kan Du lämna returpapper, småbatterier och alla förpackningar av: färgat och ofärgat glas (flaskor och burkar) hårdplast (ketchup- och shampoflaskor, flaskkorkar och glasslådor)

3 Sida 3(5) mjukplast (brödpåsar, frigoliten som ex kött är förpackat på) metall (konservburkar, kapsyler, tuber) papper (mjölk-, juice- och pastaförpackningar, ägg- och små wellpappkartonger). Närmaste återvinningsstationer finns på Nordströms väg resp. Hammartorpsvägen. Grovsopor sorteras i brännbart och icke-brännbart och lämnas i grovsophuset bakom Tornslingan 9. Exempel på brännbara grovsopor: Wellpappkartonger, plastleksaker, trämöbler, hårdplast som inte är förpackningar, träföremål och plasthinkar Exempel på icke brännbart: Metallförpackningar, gummi, läder, keramik, porslin, konservburkar, aluminiumfolie och metalltuber Här kan Du också lämna el-avfall, tex lysrör, lampor, elektriska apparater och batterier. Dörren öppnas med portnyckeln. SRV Återvinningscentral för sopor. Byggavfall, tex köksskåp, diskbänkar, innerdörrar, uppbrutna golv och garderober, ska lämnas på en återvinningscentral. Detta gäller även kylskåp, frysar och spisar Vår närmaste återvinningscentral ligger på Storvretsvägen, mellan Trångsund och Skogås. För att lämna avfall på SRV återvinningscentraler behöver du ett passerkort. Kortet ger dig tillgång till alla nio återvinningscentralerna på Södertörn. Du kan anmäla ditt hushåll för ett kostnadsfritt passerkort på Pappersblankett kan fås på Expeditionen Har du redan fått ett passerkort, men behöver ytterligare ett, kan du beställa det via Internet till en kostnad av 250 kr. Föreningens expedition Vår expedition finns vid Tornslingan 25 och är öppen varje måndag kl Vår vicevärd finns då plats och oftast någon från styrelsen. Där kan Du få svar ev frågor eller få hjälp med t.ex droppande kranar eller rinnande toalettstolar Under sommarlovet är expeditionen oftast stängd. Om det är bråttom kan Du ringa vicevärden. Telefonnummer står på tavlan i porten. Förslag och idéer Alla förslag och idéer mottages tacksamt liksom hjälp att genomföra dem. Kontakta vicevärden eller någon i styrelsen. Enhetsmätning el Föreningen har gemensam el, dvs föreningen köper in elektricitet till alla lägenheter / lokaler i fastigheten gemensamt. Du betalar naturligtvis bara för Din egen förbrukning, vi har individuella elmätare för varje lägenhet. Elkostnaden kommer som en specificerad del på avgiftsavin. OBS Du kan inte välja elleverantör själv. Elektrisk golvvärme i badrum Alla lägenheter har elektrisk golvvärme i badrummen. Värmen är termostatstyrd och rekommenderad inställning är 4-5. Golvvärmens elförbrukning går på föreningens konto och fördelas via årsavgiften. Ytterdörrar Våra ytterdörrar är försedda med kodlås som är aktiverat dagtid. Nattetid (kl 22-07) krävs nyckel för att komma in. Ha alltid nyckel med Dig, ibland blir det strömavbrott.

4 Sida 4(5) Kabel-TV Föreningen är ansluten till Com Hems tjänsteutbud. Genom föreningen får du tillgång det analoga TV-utbudet (basutbudet) Det finns möjlighet att individuellt ansluta sig till Com Hems Digital-TV, Bredband och Telefoni. Vill Du veta mer kontakta expeditionen. Fastighetsägarna i Stockholm Genom vårt medlemskap hos Fastighetsägarna i Stockholm kan Du med förmånskortet handla till specialpris i ett stort antal butiker i Stockholm. Aktuella erbjudanden hittar du alltid på Förmånskortet får Du när Du flyttar in. Lägenhetsnumrering Föreningen har en lägenhetsnumrering, Du hittar Ditt lägenhetsnummer t.ex på månadsavierna eller överlåtelseavtalet. Vårt lägenhetsnummer kan översättas till Folkbokföringens lägenhetsnummer med hjälp av en korsreferenslista som finns anslagen i alla entréer. Alltså använd detta nya lägenhetsnummer till post /folkbokföringsadressen. I all brevväxling med föreningen, HSB Södertörn, mäklare, banker, kreditinstitut etc ange även BRF Löparen nr 3 s lägenhetsnumrering i texten.

5 Sida 5(5) Försäljning av lägenhet Mäklaren ska kontakta föreningen med överlåtelseavtal och ansökan om utträde/medlemskap. Föreningen vill träffa säljare och köpare vid ett gemensamt besök på föreningens expedition. Detta besök kan bokas först då överlåtelsehandlingarna inkommit till föreningens expedition. Föreningen genomför gärna detta möte måndagar kl 19 efter expeditionstidens slut. Undantaget är första måndagen efter den 10e i varje månad då vi har styrelsemöte. Överlåtelsen anses inte klar förrän överlåtelseavgiften inkommit på föreningens PG (eller erlagts kontant) och säljare & köpare har varit på överlåtelsebesök. Föreningen gör en tillsyn av lägenheten i samband med överlåtelsen för att få indata till t ex underhållsplan. Föreningen tar ut en stadgeenlig överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp av säljaren. Överlåtelseavgiften är 1 070kr år Pantsättning av lägenhet På samma sätt tar föreningen ut en stadgeenlig pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp per pantsättning. Pantsättningsavgiften är 428kr år Uthyrning av lägenhet i andra hand Lämna en skriftlig förfrågan om andrahandsuthyrning till styrelsen med information om orsak, länd etc. Styrelsen behandlar förfrågan på nästa styrelsemöte. Blankett finns på expeditionen.

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?...

V A D Ä R E N B O S T A D S R Ä T T?... Innehållsförteckning VAD ÄR EN BOSTADSRÄT T?... - 3 - Vem bestämmer i en bostadsrättsförening?... - 3 - Vem äger lägenheten?... - 4 - Pantsättning av bostadsrätt... - 5 - Vad betalar Du till föreningen?...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven

VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven VÄLKOMMEN till Brf Ekstaven Ni hälsas välkomna till Brf Ekstaven och vi hoppas Ni skall trivas här. I mappen finns följande material. - lista på styrelsen medlemmar, fastighetsförvaltare och ekonomiska

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö

Brf Oljekrukans utgåva 1,0 2012-04-16 Informationsbroschyr A-Ö 1 INFORMATIONSBROSCHYR. Inledning Den här skriften är ämnad för dig som bor i bostadsrättsföreningen Oljekrukan, att använda som ett litet uppslagsverk över vad som gäller föreningen. Spar den och överlämna

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N

Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N Bostadsrättsföreningen S T Y R M A N N E N 2012 I VÅR FÖRENING STYRMANNEN MEDVERKAR VI ALLA TILL EN GOD GEMENSKAP -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer