BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1

2 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening. I Liljanbladet vill vi i styrelsen försöka svara på några av dessa frågor. Från A till Ö informerar vi dels om vad föreningen kan erbjuda sina medlemmar, dels om vilka regler som gäller. Alla vill vi ha en så god boendemiljö som möjligt och det kräver ett visst engagemang från din sida eftersom det är vi medlemmar som ansvarar för trivseln i fastigheten! Allt som kostar pengar i våra hus, exempelvis reparationer, städning och bortforsling av avfall, betalas av oss alla. Genom att vara rädda om vår gemensamma egendom får vi alla störst glädje av den. Kort om BRF Liljan Fastigheten byggdes Totalt finns det 94 lägenheter i föreningen och fyra hyreslokaler samt ett garage med platser för bil och mc och upphängningsplatser för cyklar. Vad är en bostadsrätt? En bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till ett medlemskap och en andel i en bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrätten bär en andel i föreningen, det vill säga en del av föreningens totala förmögenhet, tillgångar och skulder. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som till medlemmarna ska upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Bostadsrättsföreningar lyder under bostadsrättslagen och stadgarna styr verksamheten. Högsta beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. En bostadsrätt bedrivs enligt självkostnadsprincipen, det vill säga föreningen ska inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar bara sin andel i föreningens kostnader. Bostadsrätt kan med andra ord sägas utgöra en mellanform av äganderätt och hyra. Bostadsrättsinnehavarna är "hyresgäster" i den meningen att de inte äger sina lägenheter, men de är å andra sidan andelsägare och medlemmar i den föreningen som äger huset. Bostadsrättsinnehavarna har en evig nyttjanderätt och kan bara sägas upp vid grova brott mot stadgarna och gällande lag. Grund för sådan så kallad förverkan av nyttjanderätten kan vara utebliven avgiftsbetalning eller otillåten andrahandsuthyrning (se Förverkan). Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor som du inte får svar på här i Liljanbladet. Juni 2012 Styrelsen i BRF Liljan Viktiga telefonnummer ISS Ekonomiförvaltning (hyror, pantsättning): eller MFS Fastighetsförvaltning: Anticimex: ComHem: Vasastans närpolisstation: , (Jour)

3 Altandörr För dig som bor i en lägenhet på nedre botten med egen dörr ut mot någon av gårdarna gäller följande: Trappa ner till gården kan monteras på bostadsrättsinnehavarens bekostnad efter styrelsens godkännande. Varken eluttag, utelampor eller annan form av belysning, tork- eller vädringsställningar får monteras på fasaden. Privata tillhörigheter som utemöbler, blommor och grill får ställas ut i närheten av dörren. Men kom ihåg att gårdarna är till för alla medlemmar. Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning ska skriftligen lämnas till styrelsen. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om du ska arbeta eller studera på annan ort och om du ska vara provsambo. För att styrelsen ska godkänna övriga fall krävs god motivering. Otillåten uthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt vilket innebär att du tvingas sälja den. Ansökan ska innehålla uppgifter om andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt intyg från arbetsgivare eller studieinrättning. Blankett för andrahandsuthyrning kan du få från Birgitta Lundgren på ISS ( ) som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Ansvar För en översikt över vem (föreningen eller bostadsrättsinnehavaren) som har ansvar för olika delar av lägenheten se listan längst bak i Liljanbladet och 25 i föreningens stadgar. Avgifter Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala sin avgift i tid, det vill säga avgiften ska vara ISS tillhanda senast den sista varje månad. För sent inbetald månadsavgift kan leda till att du förverkar din bostadsrätt. Balkonger För dig som har balkong gäller följande: Insynsskydd bekostas av bostadsrättsinnehavaren och ska ha färgnr DIS81. Skyddet kan inhandlas hos Fönsterdesign på Upplandsgatan 44. Inga ingrepp får göras i fastighetens fasad. Det är således inte tillåtet att montera tork- eller vädringsställningar, eluttag, utelampor eller annan form av belysning. Ljusslingor godkända för utomhusbruk får fästas vid balkongräcket. På grund av säkerhetsskäl ska eventuella balkonglådor hängas inåt, inte utanför balkongens räcke. På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla på balkongerna med grillkol, ved eller annat brännbart material. Elgrill är tillåtet. Barnvagnsstall Ett barnvagnsstall finns i gången mellan uppgång 3 och 4. Brandvarnare Alla lägenheter är utrustade med en brandvarnare som tillhör lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för batteribyte och byte av själva brandvarnaren om så behövs. 3

4 Bredband BRF Liljan är ansluten till ComHem. Information om hur du beställer bredband hittar du på Du kan också beställa bredband via ADSL från exempelvis Telia, Tele2, Glocalnet eller någon annan operatör Brevinkast Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att dörren är utrustad med ett fungerande brevinkast och tillhörande namnskylt. Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Budget/Bokslut Föreningens räkenskaper löper från och med första september till och med sista augusti. Årsbokslut delas ut i samband med kallelse till föreningens årsstämma, vanligtvis i januari eller februari. Cyklar Cyklar ställs i cykelstallet eller i cykelställen på någon av gårdarna. Det finns även upphängningskrokar i garaget. När cykelställen på innergårdarna är fullbelagda måste du ställa din cykel i garaget då de inte får låsas mot räcken eller andra anordningar. Brandkårens regler förbjuder oss vidare att ställa cyklar eller annat skrymmande, till exempel barnvagnar, i entré- eller trappuppgångar eftersom dessa är utrymningsvägar. Upplys även dina gäster om detta. Cyklar och barnvagnar som placerats på otillåtna ställen kommer att bortforslas på ägarens bekostnad. Disk- och tvättmaskin Om du ska installera en disk- eller tvättmaskin i lägenheten krävs att installationen genomförs av fackman samt att ett skyddstråg placeras under maskinen. Detta minskar risken för vattenskador. Efter installation ska intyg från auktoriserad VVS-person lämnas till styrelsen. Intyget bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan komma att ställas till ansvar för vållande av vattenskada i det fall vattenskada sker och installation inte genomförts och dokumenterats av fackman. Detta gäller även om installationen gjordes av tidigare ägare. El- och gasinstallationer Det är inte tillåtet att på egen hand göra el- eller gasinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter att styrelsen skriftligt gett sitt godkännande (se Ombyggnation). Entrédörr Släpp inte in obehöriga och fråga gärna personer du är osäker på var de bor eller vem de ska hälsa på. Ställ inte upp dörren obevakad under längre perioder, till exempel vid flytt. Under vintern är det dessutom extra viktigt att inte elda för kråkorna. Felanmälan och fastighetsskötsel BRF Liljans fastighetsskötare är MFS Fastighetsservice AB. De ansvarar för underhåll av alla gemensamma utrymmen, till exempel att belysning och värme fungerar, liksom maskinerna i tvättstugorna. Dessutom utför de mindre rensningar av avlopp och byter packningar i kök och badrum till självkostnadspris. Du når MFS på telefonnummer MFS har även ett journummer. Detta får dock endast användas i akuta situationer såsom översvämning eller elavbrott. Journumret är Tänk på att det endast är du som lägenhetsinnehavare som har nyckel till din lägenhet. Om du råkar låsa dig ute måste du ta kontakt med en låssmed. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt! Tänk på att just fest och hög musik är en vanlig orsak till klagomål, så visa stor hänsyn. Sätt gärna upp en lapp och förvarna dina grannar (även i grannuppgång) att du ska ha fest. En lapp fråntar inte dig skyldigheten att visa dina grannar hänsyn oavsett veckodag. Tänk dessutom på att ditt golv är någon annans tak. Visa extra hänsyn efter kl. 4

5 22.00 genom att sänka volymen. Har du fönster öppet eller vistas på balkong eller innergård förstärks alla ljud betydligt då utrymmet mellan gårds- och gatuhusets fasader fungerar som en resonanslåda. Du är som värd för en fest alltid ansvarig för dina gäster och deras beteende. Flytt Om du ställer upp båda dörrarna till porten i samband med flytt, var då noga med att se till att båda dörrarna också är stängda ordentligt när du är klar. Om du har mycket att slänga så meddela gärna någon i styrelsen så att extra hämtning av sopor kan beställas. Fläkt Endast kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna. Att ansluta andra typer av fläktar, exempelvis PAX-fläktar, till husets gemensamma ventilation är däremot inte tillåtet då de stör ventilationen i huset. Detta gäller såväl kök som badrum. Om du har en fläkt inkopplad ber vi dig att omgående koppla ur den. Detta gäller även om fläkten installerades av någon annan innan du flyttade in. Förråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd utan extra kostnad. Se till att du har lås på ditt förråd oavsett om du använder det eller inte. Om du säljer din bostadsrätt och någon annan olovandes flyttat in i ditt olåsta källarförråd är det du som blir ansvarig för att tömma det och göra det tillgängligt för den nya ägaren, vilket kan vara en krånglig process. Ditt källarförråd är märkt med ditt lägenhetsnummer. Förutom källarförråden finns det ytterligare förråd av varierande storlek att hyra mot en avgift. De finns i källaren under uppgång 2 samt i ett utrymme i garaget. Ta kontakt med vice ordförande om du vill hyra ytterligare förråd. Det förekommer oftare stölder i förråden än i lägenheterna, så tänk på vad du förvarar där och villkoren i din hemförsäkring. Vid eventuell stöld omfattas dina ägodelar endast av din egen hemförsäkring. På grund av utrymnings- och brandskäl får ingenting ställas i korridorerna utanför förråden. Trots detta förbud måste styrelsen varje år låta rensa förrådsutrymmen till en kostnad som drabbar alla. Förvaring av kemikalier och material med stark lukt är inte tillåtet. Förutom risk för brand och nedsmutsning kan förrådsgrannar drabbas (till exempel kläder). Vårda dina tillhörigheter i förråden och håll god ordning så att vi inte drabbas av skadedjur och insekter. Förvaltning BRF Liljans ekonomiska förvaltning sköts av ISS. Vid frågor, kontakta Birgitta Lundgren ( ) eller Gunilla Forslund ( ). Förverkan Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan exempelvis ske vid upprepad störning (se Störande Grannar) om avgiften till föreningen erläggs mer än två dagar efter förfallodagen om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem om bostadsrätten vanvårdas 5

6 om ohyra sprids genom vårdslöshet om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt. Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten ska förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuella bostadsrättsinnehavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador. Garage Det finns ett garage i fastigheten. Är du intresserad av en parkeringsplats i garaget, kontakta styrelsens vice ordförande. I garaget finns en enklare tvättplats. Gård BRF Liljan har tre gårdar: Lustgården, Eden och en bakgård. Du är välkommen att sitta med ett större sällskap på någon av gårdarna under förutsättning att ljudvolymen hålls på en rimlig nivå. Vid grillning på sommaren är det viktigt att städa efter sig. Ställer du ned din egen grill på gården får du nog räkna med att den används även av andra. Använder du engångsgrill svarar du själv för att glöden har slocknat ordentligt innan du slänger den. Vid rökning på gården vill vi gärna att du för allas trevnad använder en av de askkoppar (krukor) som ställs fram under våren och sommaren. Att tömma askkopparna är naturligtvis alla rökares ansvar. Det är inte tillåtet att rasta sitt husdjur på någon av gårdarna. Vasaparken och rastgården där ligger inte långt bort! Gästrum Se Uthyrningsrum. Hemsida Föreningens hemsida hittar du på Där finns till exempel den senaste versionen av Liljanbladet och stämmoprotokoll från föreningsstämmor och annan information. Information Information från styrelsen hittar du på föreningens hemsida på anslagstavlan innanför porten och ibland även på de tavlor som finns i varje trappuppgång. I vissa fall ges information även direkt i medlemmarnas brevlådor. Om du själv har information till medlemmarna i föreningen, sätt upp en lapp på lämplig anslagstavla. Kabel-TV BRF Liljan är ansluten till Comhem och Digital-TV Small ingår i månadsavgiften. För att få tillgång till flera kanaler se Källsortering Se Återvinning. Namnskylt Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Nycklar Till portarna och gemensamma utrymmen har styrelsen valt att använda en nyckel med hög säkerhetsnivå. Detta innebär att du måste få ett godkännande från styrelsen om du ska göra en kopia. Det är endast bostadsrättsinnehavaren som kan få tillstånd att kopiera nyckeln. Låsen till lägenheten svarar du själv för. Nyckel till fastigheten gällande porten, tvättstuga, soprum och 6

7 cylinder till bokning av tvättstuga går via MFS. Nyckel till garageporten får du köpa av vice ordförandeför 100 kronor. Ombyggnation Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Väsentlig förändring inbegriper bland annat ingrepp i väggar, VA- eller VVS-system, gas- eller elledningar. Fyll i och lämna blanketten, Regler vid renovering och ombyggnation av lägenhet som finns under Fastighetsförvaltning på föreningens hemsida, till styrelsen innan du börjar renovering eller ombyggnation. Efter genomförd ombyggnation ska efterbesiktning ske av fackkunnig som inte får vara bostadsrättsinnehavaren eller någon till bostadsrättsinnehavarens närstående. Detta dokument ska tillsändas styrelsen. Tänk på att man behöver bygglov om man avser att ta bort delar av eller hel bärande vägg, och bygger man om utan tillstånd räknas det som svartbygge. Man kommer då att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning. Straffavgifter som myndigheter kräver föreningen på kommer även att debiteras bostadsrättsinnehavaren. Använder du byggsäckar för att frakta bort material får du INTE ställa dessa på trottoaren utan tillstånd från polisen då det är en offentlig plats. Säckar på trottoaren kommer att fraktas bort omgående på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Vid ombyggnation är det inte tillåtet, av framförallt brandskyddsskäl, att förvara material i gemensamma utrymmen såsom trapphus och entré. Sådant material borttransporteras omgående och det sker på ägarens bekostnad. Daglig städning ska alltid ske av gemensamma utrymmen som påverkats av ombyggnation. I annat fall utförs städning på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Skada på fastighet eller byggnad som orsakas av flytt eller ombyggnation ska bekostas av den ansvarige bostadsrättsinnehavarens. Rökning Rökning är förbjuden i fastighetens alla gemensamma utrymmen, inklusive vädringsbalkongerna. Rökning på gården är dock tillåten men var noga med att plocka undan dina fimpar alternativt använd de framställda askkopparna. Skadedjur Om du skulle upptäcka skadedjur, i din egen lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen, meddela styrelsen och ring Anticimex, , eller Sopnedkast Sopnedkast finns i uppgång 2, i trappen ned till tvättstugan. Knyt ihop påsen ordentligt innan du slänger den. Släng inga pizzakartonger direkt i sopnedkastet då de lätt fastnar och orsakar stopp, utan lägg dem i behållarna för grovsopor! Behållare för återvinning av annat avfall finns i soprummet (se Återvinning). Soprum Se Återvinning. Stadgar En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för BRF Liljan och för alla som är medlemmar finns i stadgarna som ligger här på hemsidan. Styrelsen Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsstämma. Styrelsen har en brevlåda i uppgång 2. Där kan du lämna meddelanden och förslag. På anslagstavlorna sätter styrelsen upp 7

8 information till alla medlemmar. På tavlan vid entrén hittar du också styrelseledamöternas namn och telefonnummer. Städning Trappuppgångarna städas varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret. Hjälp dock gärna till själv om du ser skräp liggande. Självklart städar du upp om du eller dina gäster tappar eller spiller något. Stöld Råkar du ut för stöld eller inbrott ringer du polisens växel på och gör en stöldanmälan. Kontakta dessutom styrelsen vid inbrott så att vi kan kartlägga om det krävs extra säkerhetsåtgärder någonstans i fastigheten. Störande grannar Du ska inte behöva acceptera störande grannar. Prata i första hand med den granne det gäller de flesta är inte ens medvetna om att de är störande. Om detta inte hjälper kontakta styrelsen. För gärna anteckningar med datum, tid och typ av störning då detta underlättar styrelsens möjligheter att hantera problemet. Den som stör sina grannar och trots uppmaningar inte upphör med detta riskerar att förverka sin bostadsrätt. Är den som stör en hyresgäst som hyr i andra hand är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens. Var extra hänsynsfull mot dina grannar före kl på morgonen och efter kl på kvällen! Säkerhet Så här kan du hjälpa till att minimera risken för inbrott: Se till att porten alltid går i lås efter dig och särskilt om du haft porten uppställd! Stäng och lås alltid öppna dörrar till gemensamma utrymmen. Fråga okända personer om deras ärende i fastigheten och om du kan hjälpa dem hitta rätt. Hjälp varandra i respektive trappuppgång, särskilt under storhelger och semestrar, genom att vara uppmärksam på främmande personer och obekanta ljud. Ha alltid lås på ditt källarförråd oavsett om du använder det eller inte (se även Förråd). Tillträde till lägenheten Ibland behöver vi göra servicearbeten inne i lägenheterna, till exempel kontroll av ventilation eller radiatorer. Då måste reparatörer och förvaltare komma in i din lägenhet. Styrelsen informerar om servicearbeten minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall. Du är som bostadsrättsinnehavare skyldig att lämna föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det. Trapphus Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphusen på grund av brand- och utrymningsskäl. Ställ inte soppåsar utanför dörren då de lätt läcker och luktar. Visa hänsyn när du eller dina gäster stänger dörrar och går i trapphuset under natt eller tidig morgon. Trägolv De flesta lägenheter i fastigheten har trägolv. Kombinationen trägolv utan mattor och hårda skosulor är inte lyckad och kan bli en riktig plåga för den som bor under. Detsamma gäller skrap av möbler mot golven det finns möbeltassar som spar både golv och öron. 8

9 Tvättmaskin Se Disk- och tvättmaskin. Tvättstuga BRF Liljan har två tvättstugor som finns i källaren i gatuhuset. I respektive tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt redskap att hålla rent med. Bokning av tvättid görs utanför tvättstugorna. Vänligen notera att den enda tidsbokning som är giltig är bokning med låskolv. Kontakta styrelsen om du saknar låskolv. Om tvättiden inte tagits i anspråk inom 30 minuter har den förverkats och andra medlemmar får då fritt använda tvättstugan. Efter avslutad tvätt vill vi gärna att du torkar av tvättmaskinerna borstar rent både torktumlarens och torkskåpets filter från ludd gör rent diskhon Torkskåpet får disponeras till och med en timme efter tvättidens utgång. Därefter ska tvätten omgående plockas ned oavsett om den är torr eller inte. OBS! Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-bh, som ofta orsakar fel på maskinerna. Tänk på att lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den i. Uthyrningsrum I källaren i gatuhuset i uppgång 1 finns ett enklare uthyrningsrum med pentry som du kan hyra för 100 kronor per natt om du får gäster. Bokning av rummet görs på en lista utanför dörren och nyckeln hämtar du hos någon av styrelsens ledamöter. Tänk på att hämta nyckeln i god tid! För att så många som möjligt ska kunna ges möjlighet att utnyttja rummet är det bara tillåtet att ha högst två bokningar samtidigt. Ingen bokning får vara längre än 5 dagar. Självklart städar du och dina gäster efter er inklusive slänger eventuella sopor! Valberedning Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du själv är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar för styrelsearbete. Kontaktpersoner hittar du på anslagstavlan. Vattenskada För att undvika vattenskador, är det viktigt att rengöra golvbrunnen i badrummet kontinuerligt. Var uppmärksam på plastmattans skick runt golvbrunnen så att inte vatten rinner ned under mattan. Se även Disk- och tvättmaskin. VA- och VVS-installationer Det är inte tillåtet att på egen hand göra VA- eller VVSinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter styrelsens skriftliga godkännande. Se även Ombyggnation. Årsstämma Årsstämma hålls en gång per år i januari eller februari. Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna invid porten. Om du har en motion ett förslag eller en fråga se till att lämna in den i tid, det vill säga före oktober månads utgång. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den är också ett bra tillfälle att träffa de andra i huset och att tillsammans kunna diskutera frågor av gemensamt intresse samt förstås att göra din röst hörd direkt till hela styrelsen och övriga medlemmar. 9

10 Återvinning I källaren i uppgång 2 (mittemot dörren till tvättstugan) finns ett soprum med anvisade behållare för olika avfallsslag: Grovsopor Hämtas fredagar varje vecka. Om det finns ett stort behov i föreningen kan dock en extra tömning av soprummet beställas. Meddela alltså styrelsen om du har behov av att slänga mycket grovsopor. Kartonger ska skäras sönder och noga packas ihop innan de läggs i sopvagnarna. Soprummet är inte avsett för att man ska kunna göra sig av med gamla möbler och bohag på flyttdagen. Kostnader för att frakta bort möbler och annat som placerats utanför grovsopbehållarna kommer därför att debiteras den som ställt dem där. Börja rensningen av förråd och lägenhet i god tid inför flytten, så behöver det inte bli några problem. Tidningspapper Hämtas torsdagar varje vecka. Tidningar och papper ska vara ombundna eller packade i en papperskasse. Pizzakartonger får inte läggas i behållarna för tidningspapper utan hör hemma bland grovsoporna. Färgat och ofärgat glas Hämtas torsdagar udda veckor eller vid behov. Ljuskällor och lågenergilampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Glödlampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Lysrör Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Småbatterier Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Elektronikavfall Hämtas en gång i månaden. Med elektronikavfall avses hushållsapparater, IT- och kontorselektronik, tv, audio-, video-, kamera- och fotoutrustning, klockor samt sådana spel och leksaker eller medicin- och laboratorieutrustning som innehåller elektronikkomponenter. Övrigt elavfall, såsom kyl, frys och andra större vitvaror, lämnas kostnadsfritt till någon av Stockholms återvinningscentraler (www.stockholm.se/avfall). Övrigt miljöfarligt avfall (såsom färgrester, lösningsmedel och bilbatterier) får på inga villkor slängas i sopnedkastet eller ställas i soprummet. Dessa lämnas i stället på närmaste miljöstation Vanadisberget eller den mobila miljöstationen. Se även Övrigt gods som inte angivits ovan, såsom gasbehållare och explosiva ämnen, får inte lämnas i soprummet. 10

11 Följande delar av lägenheten ansvarar föreningen för Ytterdörr Ytbehandling av utsida Fönster och fönsterdörr Yttre målning av fönster och fönsterdörr Karm, båge och tröskel VVS-artiklar mm Anordning för vattentillförsel till toalett Från- och tilluftsventiler i ventilationsdon exklusive rengöring Uteluftsdon, springventil Vattenradiatorer, exklusive målning Kall- och varmvattenledning Avloppsledning med golvbrunn och sil, exklusive avloppsrensning och målning Förråd som ingår i upplåtelsen Nätväggar i förråd Elartiklar i lägenhet Elcentral och elledning exklusive proppbyte Balkong Gäller inte trätrall (motsvarande) eller målning med mera på ytskikt 11

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer