BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1

2 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening. I Liljanbladet vill vi i styrelsen försöka svara på några av dessa frågor. Från A till Ö informerar vi dels om vad föreningen kan erbjuda sina medlemmar, dels om vilka regler som gäller. Alla vill vi ha en så god boendemiljö som möjligt och det kräver ett visst engagemang från din sida eftersom det är vi medlemmar som ansvarar för trivseln i fastigheten! Allt som kostar pengar i våra hus, exempelvis reparationer, städning och bortforsling av avfall, betalas av oss alla. Genom att vara rädda om vår gemensamma egendom får vi alla störst glädje av den. Kort om BRF Liljan Fastigheten byggdes Totalt finns det 94 lägenheter i föreningen och fyra hyreslokaler samt ett garage med platser för bil och mc och upphängningsplatser för cyklar. Vad är en bostadsrätt? En bostadsrätt är en evig nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till ett medlemskap och en andel i en bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrätten bär en andel i föreningen, det vill säga en del av föreningens totala förmögenhet, tillgångar och skulder. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som till medlemmarna ska upplåta lägenheter med bostadsrätt i föreningens hus. Bostadsrättsföreningar lyder under bostadsrättslagen och stadgarna styr verksamheten. Högsta beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. En bostadsrätt bedrivs enligt självkostnadsprincipen, det vill säga föreningen ska inte gå med vinst utan bostadsrättsinnehavarna betalar bara sin andel i föreningens kostnader. Bostadsrätt kan med andra ord sägas utgöra en mellanform av äganderätt och hyra. Bostadsrättsinnehavarna är "hyresgäster" i den meningen att de inte äger sina lägenheter, men de är å andra sidan andelsägare och medlemmar i den föreningen som äger huset. Bostadsrättsinnehavarna har en evig nyttjanderätt och kan bara sägas upp vid grova brott mot stadgarna och gällande lag. Grund för sådan så kallad förverkan av nyttjanderätten kan vara utebliven avgiftsbetalning eller otillåten andrahandsuthyrning (se Förverkan). Ta gärna kontakt med någon i styrelsen om du har frågor som du inte får svar på här i Liljanbladet. Juni 2012 Styrelsen i BRF Liljan Viktiga telefonnummer ISS Ekonomiförvaltning (hyror, pantsättning): eller MFS Fastighetsförvaltning: Anticimex: ComHem: Vasastans närpolisstation: , (Jour)

3 Altandörr För dig som bor i en lägenhet på nedre botten med egen dörr ut mot någon av gårdarna gäller följande: Trappa ner till gården kan monteras på bostadsrättsinnehavarens bekostnad efter styrelsens godkännande. Varken eluttag, utelampor eller annan form av belysning, tork- eller vädringsställningar får monteras på fasaden. Privata tillhörigheter som utemöbler, blommor och grill får ställas ut i närheten av dörren. Men kom ihåg att gårdarna är till för alla medlemmar. Andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning ska skriftligen lämnas till styrelsen. Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om du ska arbeta eller studera på annan ort och om du ska vara provsambo. För att styrelsen ska godkänna övriga fall krävs god motivering. Otillåten uthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt vilket innebär att du tvingas sälja den. Ansökan ska innehålla uppgifter om andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt intyg från arbetsgivare eller studieinrättning. Blankett för andrahandsuthyrning kan du få från Birgitta Lundgren på ISS ( ) som sköter föreningens ekonomiska förvaltning. Ansvar För en översikt över vem (föreningen eller bostadsrättsinnehavaren) som har ansvar för olika delar av lägenheten se listan längst bak i Liljanbladet och 25 i föreningens stadgar. Avgifter Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala sin avgift i tid, det vill säga avgiften ska vara ISS tillhanda senast den sista varje månad. För sent inbetald månadsavgift kan leda till att du förverkar din bostadsrätt. Balkonger För dig som har balkong gäller följande: Insynsskydd bekostas av bostadsrättsinnehavaren och ska ha färgnr DIS81. Skyddet kan inhandlas hos Fönsterdesign på Upplandsgatan 44. Inga ingrepp får göras i fastighetens fasad. Det är således inte tillåtet att montera tork- eller vädringsställningar, eluttag, utelampor eller annan form av belysning. Ljusslingor godkända för utomhusbruk får fästas vid balkongräcket. På grund av säkerhetsskäl ska eventuella balkonglådor hängas inåt, inte utanför balkongens räcke. På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla på balkongerna med grillkol, ved eller annat brännbart material. Elgrill är tillåtet. Barnvagnsstall Ett barnvagnsstall finns i gången mellan uppgång 3 och 4. Brandvarnare Alla lägenheter är utrustade med en brandvarnare som tillhör lägenheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för batteribyte och byte av själva brandvarnaren om så behövs. 3

4 Bredband BRF Liljan är ansluten till ComHem. Information om hur du beställer bredband hittar du på Du kan också beställa bredband via ADSL från exempelvis Telia, Tele2, Glocalnet eller någon annan operatör Brevinkast Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att dörren är utrustad med ett fungerande brevinkast och tillhörande namnskylt. Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Budget/Bokslut Föreningens räkenskaper löper från och med första september till och med sista augusti. Årsbokslut delas ut i samband med kallelse till föreningens årsstämma, vanligtvis i januari eller februari. Cyklar Cyklar ställs i cykelstallet eller i cykelställen på någon av gårdarna. Det finns även upphängningskrokar i garaget. När cykelställen på innergårdarna är fullbelagda måste du ställa din cykel i garaget då de inte får låsas mot räcken eller andra anordningar. Brandkårens regler förbjuder oss vidare att ställa cyklar eller annat skrymmande, till exempel barnvagnar, i entré- eller trappuppgångar eftersom dessa är utrymningsvägar. Upplys även dina gäster om detta. Cyklar och barnvagnar som placerats på otillåtna ställen kommer att bortforslas på ägarens bekostnad. Disk- och tvättmaskin Om du ska installera en disk- eller tvättmaskin i lägenheten krävs att installationen genomförs av fackman samt att ett skyddstråg placeras under maskinen. Detta minskar risken för vattenskador. Efter installation ska intyg från auktoriserad VVS-person lämnas till styrelsen. Intyget bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan komma att ställas till ansvar för vållande av vattenskada i det fall vattenskada sker och installation inte genomförts och dokumenterats av fackman. Detta gäller även om installationen gjordes av tidigare ägare. El- och gasinstallationer Det är inte tillåtet att på egen hand göra el- eller gasinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter att styrelsen skriftligt gett sitt godkännande (se Ombyggnation). Entrédörr Släpp inte in obehöriga och fråga gärna personer du är osäker på var de bor eller vem de ska hälsa på. Ställ inte upp dörren obevakad under längre perioder, till exempel vid flytt. Under vintern är det dessutom extra viktigt att inte elda för kråkorna. Felanmälan och fastighetsskötsel BRF Liljans fastighetsskötare är MFS Fastighetsservice AB. De ansvarar för underhåll av alla gemensamma utrymmen, till exempel att belysning och värme fungerar, liksom maskinerna i tvättstugorna. Dessutom utför de mindre rensningar av avlopp och byter packningar i kök och badrum till självkostnadspris. Du når MFS på telefonnummer MFS har även ett journummer. Detta får dock endast användas i akuta situationer såsom översvämning eller elavbrott. Journumret är Tänk på att det endast är du som lägenhetsinnehavare som har nyckel till din lägenhet. Om du råkar låsa dig ute måste du ta kontakt med en låssmed. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt! Tänk på att just fest och hög musik är en vanlig orsak till klagomål, så visa stor hänsyn. Sätt gärna upp en lapp och förvarna dina grannar (även i grannuppgång) att du ska ha fest. En lapp fråntar inte dig skyldigheten att visa dina grannar hänsyn oavsett veckodag. Tänk dessutom på att ditt golv är någon annans tak. Visa extra hänsyn efter kl. 4

5 22.00 genom att sänka volymen. Har du fönster öppet eller vistas på balkong eller innergård förstärks alla ljud betydligt då utrymmet mellan gårds- och gatuhusets fasader fungerar som en resonanslåda. Du är som värd för en fest alltid ansvarig för dina gäster och deras beteende. Flytt Om du ställer upp båda dörrarna till porten i samband med flytt, var då noga med att se till att båda dörrarna också är stängda ordentligt när du är klar. Om du har mycket att slänga så meddela gärna någon i styrelsen så att extra hämtning av sopor kan beställas. Fläkt Endast kolfilterfläktar är tillåtna i lägenheterna. Att ansluta andra typer av fläktar, exempelvis PAX-fläktar, till husets gemensamma ventilation är däremot inte tillåtet då de stör ventilationen i huset. Detta gäller såväl kök som badrum. Om du har en fläkt inkopplad ber vi dig att omgående koppla ur den. Detta gäller även om fläkten installerades av någon annan innan du flyttade in. Förråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd utan extra kostnad. Se till att du har lås på ditt förråd oavsett om du använder det eller inte. Om du säljer din bostadsrätt och någon annan olovandes flyttat in i ditt olåsta källarförråd är det du som blir ansvarig för att tömma det och göra det tillgängligt för den nya ägaren, vilket kan vara en krånglig process. Ditt källarförråd är märkt med ditt lägenhetsnummer. Förutom källarförråden finns det ytterligare förråd av varierande storlek att hyra mot en avgift. De finns i källaren under uppgång 2 samt i ett utrymme i garaget. Ta kontakt med vice ordförande om du vill hyra ytterligare förråd. Det förekommer oftare stölder i förråden än i lägenheterna, så tänk på vad du förvarar där och villkoren i din hemförsäkring. Vid eventuell stöld omfattas dina ägodelar endast av din egen hemförsäkring. På grund av utrymnings- och brandskäl får ingenting ställas i korridorerna utanför förråden. Trots detta förbud måste styrelsen varje år låta rensa förrådsutrymmen till en kostnad som drabbar alla. Förvaring av kemikalier och material med stark lukt är inte tillåtet. Förutom risk för brand och nedsmutsning kan förrådsgrannar drabbas (till exempel kläder). Vårda dina tillhörigheter i förråden och håll god ordning så att vi inte drabbas av skadedjur och insekter. Förvaltning BRF Liljans ekonomiska förvaltning sköts av ISS. Vid frågor, kontakta Birgitta Lundgren ( ) eller Gunilla Forslund ( ). Förverkan Under särskilda omständigheter kan nyttjanderätten till din bostad förverkas. Detta kan exempelvis ske vid upprepad störning (se Störande Grannar) om avgiften till föreningen erläggs mer än två dagar efter förfallodagen om bostadsrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd om bostadsrätten används för annat ändamål än som bostad om innehavaren i bostaden hyser någon på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem om bostadsrätten vanvårdas 5

6 om ohyra sprids genom vårdslöshet om föreningen vägras tillträde till lägenheten utan giltig anledning om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt. Allvarliga missförhållanden måste ligga till grund för att nyttjanderätten ska förverkas. Åtgärderna vidtas först sedan den aktuella bostadsrättsinnehavaren nonchalerat tillsägelse från föreningens styrelse. I samband med förverkandet av nyttjanderätten har föreningen rätt till ersättning för eventuella skador. Garage Det finns ett garage i fastigheten. Är du intresserad av en parkeringsplats i garaget, kontakta styrelsens vice ordförande. I garaget finns en enklare tvättplats. Gård BRF Liljan har tre gårdar: Lustgården, Eden och en bakgård. Du är välkommen att sitta med ett större sällskap på någon av gårdarna under förutsättning att ljudvolymen hålls på en rimlig nivå. Vid grillning på sommaren är det viktigt att städa efter sig. Ställer du ned din egen grill på gården får du nog räkna med att den används även av andra. Använder du engångsgrill svarar du själv för att glöden har slocknat ordentligt innan du slänger den. Vid rökning på gården vill vi gärna att du för allas trevnad använder en av de askkoppar (krukor) som ställs fram under våren och sommaren. Att tömma askkopparna är naturligtvis alla rökares ansvar. Det är inte tillåtet att rasta sitt husdjur på någon av gårdarna. Vasaparken och rastgården där ligger inte långt bort! Gästrum Se Uthyrningsrum. Hemsida Föreningens hemsida hittar du på Där finns till exempel den senaste versionen av Liljanbladet och stämmoprotokoll från föreningsstämmor och annan information. Information Information från styrelsen hittar du på föreningens hemsida på anslagstavlan innanför porten och ibland även på de tavlor som finns i varje trappuppgång. I vissa fall ges information även direkt i medlemmarnas brevlådor. Om du själv har information till medlemmarna i föreningen, sätt upp en lapp på lämplig anslagstavla. Kabel-TV BRF Liljan är ansluten till Comhem och Digital-TV Small ingår i månadsavgiften. För att få tillgång till flera kanaler se Källsortering Se Återvinning. Namnskylt Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras. Nycklar Till portarna och gemensamma utrymmen har styrelsen valt att använda en nyckel med hög säkerhetsnivå. Detta innebär att du måste få ett godkännande från styrelsen om du ska göra en kopia. Det är endast bostadsrättsinnehavaren som kan få tillstånd att kopiera nyckeln. Låsen till lägenheten svarar du själv för. Nyckel till fastigheten gällande porten, tvättstuga, soprum och 6

7 cylinder till bokning av tvättstuga går via MFS. Nyckel till garageporten får du köpa av vice ordförandeför 100 kronor. Ombyggnation Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Väsentlig förändring inbegriper bland annat ingrepp i väggar, VA- eller VVS-system, gas- eller elledningar. Fyll i och lämna blanketten, Regler vid renovering och ombyggnation av lägenhet som finns under Fastighetsförvaltning på föreningens hemsida, till styrelsen innan du börjar renovering eller ombyggnation. Efter genomförd ombyggnation ska efterbesiktning ske av fackkunnig som inte får vara bostadsrättsinnehavaren eller någon till bostadsrättsinnehavarens närstående. Detta dokument ska tillsändas styrelsen. Tänk på att man behöver bygglov om man avser att ta bort delar av eller hel bärande vägg, och bygger man om utan tillstånd räknas det som svartbygge. Man kommer då att anmodas att återställa lägenheten även efter en försäljning. Straffavgifter som myndigheter kräver föreningen på kommer även att debiteras bostadsrättsinnehavaren. Använder du byggsäckar för att frakta bort material får du INTE ställa dessa på trottoaren utan tillstånd från polisen då det är en offentlig plats. Säckar på trottoaren kommer att fraktas bort omgående på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Vid ombyggnation är det inte tillåtet, av framförallt brandskyddsskäl, att förvara material i gemensamma utrymmen såsom trapphus och entré. Sådant material borttransporteras omgående och det sker på ägarens bekostnad. Daglig städning ska alltid ske av gemensamma utrymmen som påverkats av ombyggnation. I annat fall utförs städning på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Skada på fastighet eller byggnad som orsakas av flytt eller ombyggnation ska bekostas av den ansvarige bostadsrättsinnehavarens. Rökning Rökning är förbjuden i fastighetens alla gemensamma utrymmen, inklusive vädringsbalkongerna. Rökning på gården är dock tillåten men var noga med att plocka undan dina fimpar alternativt använd de framställda askkopparna. Skadedjur Om du skulle upptäcka skadedjur, i din egen lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen, meddela styrelsen och ring Anticimex, , eller Sopnedkast Sopnedkast finns i uppgång 2, i trappen ned till tvättstugan. Knyt ihop påsen ordentligt innan du slänger den. Släng inga pizzakartonger direkt i sopnedkastet då de lätt fastnar och orsakar stopp, utan lägg dem i behållarna för grovsopor! Behållare för återvinning av annat avfall finns i soprummet (se Återvinning). Soprum Se Återvinning. Stadgar En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Bestämmelserna för BRF Liljan och för alla som är medlemmar finns i stadgarna som ligger här på hemsidan. Styrelsen Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årsstämma. Styrelsen har en brevlåda i uppgång 2. Där kan du lämna meddelanden och förslag. På anslagstavlorna sätter styrelsen upp 7

8 information till alla medlemmar. På tavlan vid entrén hittar du också styrelseledamöternas namn och telefonnummer. Städning Trappuppgångarna städas varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret. Hjälp dock gärna till själv om du ser skräp liggande. Självklart städar du upp om du eller dina gäster tappar eller spiller något. Stöld Råkar du ut för stöld eller inbrott ringer du polisens växel på och gör en stöldanmälan. Kontakta dessutom styrelsen vid inbrott så att vi kan kartlägga om det krävs extra säkerhetsåtgärder någonstans i fastigheten. Störande grannar Du ska inte behöva acceptera störande grannar. Prata i första hand med den granne det gäller de flesta är inte ens medvetna om att de är störande. Om detta inte hjälper kontakta styrelsen. För gärna anteckningar med datum, tid och typ av störning då detta underlättar styrelsens möjligheter att hantera problemet. Den som stör sina grannar och trots uppmaningar inte upphör med detta riskerar att förverka sin bostadsrätt. Är den som stör en hyresgäst som hyr i andra hand är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens. Var extra hänsynsfull mot dina grannar före kl på morgonen och efter kl på kvällen! Säkerhet Så här kan du hjälpa till att minimera risken för inbrott: Se till att porten alltid går i lås efter dig och särskilt om du haft porten uppställd! Stäng och lås alltid öppna dörrar till gemensamma utrymmen. Fråga okända personer om deras ärende i fastigheten och om du kan hjälpa dem hitta rätt. Hjälp varandra i respektive trappuppgång, särskilt under storhelger och semestrar, genom att vara uppmärksam på främmande personer och obekanta ljud. Ha alltid lås på ditt källarförråd oavsett om du använder det eller inte (se även Förråd). Tillträde till lägenheten Ibland behöver vi göra servicearbeten inne i lägenheterna, till exempel kontroll av ventilation eller radiatorer. Då måste reparatörer och förvaltare komma in i din lägenhet. Styrelsen informerar om servicearbeten minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall. Du är som bostadsrättsinnehavare skyldig att lämna föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det. Trapphus Det är inte tillåtet att ställa saker i trapphusen på grund av brand- och utrymningsskäl. Ställ inte soppåsar utanför dörren då de lätt läcker och luktar. Visa hänsyn när du eller dina gäster stänger dörrar och går i trapphuset under natt eller tidig morgon. Trägolv De flesta lägenheter i fastigheten har trägolv. Kombinationen trägolv utan mattor och hårda skosulor är inte lyckad och kan bli en riktig plåga för den som bor under. Detsamma gäller skrap av möbler mot golven det finns möbeltassar som spar både golv och öron. 8

9 Tvättmaskin Se Disk- och tvättmaskin. Tvättstuga BRF Liljan har två tvättstugor som finns i källaren i gatuhuset. I respektive tvättstuga finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt redskap att hålla rent med. Bokning av tvättid görs utanför tvättstugorna. Vänligen notera att den enda tidsbokning som är giltig är bokning med låskolv. Kontakta styrelsen om du saknar låskolv. Om tvättiden inte tagits i anspråk inom 30 minuter har den förverkats och andra medlemmar får då fritt använda tvättstugan. Efter avslutad tvätt vill vi gärna att du torkar av tvättmaskinerna borstar rent både torktumlarens och torkskåpets filter från ludd gör rent diskhon Torkskåpet får disponeras till och med en timme efter tvättidens utgång. Därefter ska tvätten omgående plockas ned oavsett om den är torr eller inte. OBS! Använd alltid tvättpåse vid tvätt av bygel-bh, som ofta orsakar fel på maskinerna. Tänk på att lämna tvättstugan i samma skick som du själv vill finna den i. Uthyrningsrum I källaren i gatuhuset i uppgång 1 finns ett enklare uthyrningsrum med pentry som du kan hyra för 100 kronor per natt om du får gäster. Bokning av rummet görs på en lista utanför dörren och nyckeln hämtar du hos någon av styrelsens ledamöter. Tänk på att hämta nyckeln i god tid! För att så många som möjligt ska kunna ges möjlighet att utnyttja rummet är det bara tillåtet att ha högst två bokningar samtidigt. Ingen bokning får vara längre än 5 dagar. Självklart städar du och dina gäster efter er inklusive slänger eventuella sopor! Valberedning Valberedningen föreslår kandidater till styrelsen och revisorer i föreningen. Kontakta valberedningen om du själv är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar för styrelsearbete. Kontaktpersoner hittar du på anslagstavlan. Vattenskada För att undvika vattenskador, är det viktigt att rengöra golvbrunnen i badrummet kontinuerligt. Var uppmärksam på plastmattans skick runt golvbrunnen så att inte vatten rinner ned under mattan. Se även Disk- och tvättmaskin. VA- och VVS-installationer Det är inte tillåtet att på egen hand göra VA- eller VVSinstallationer eller ingrepp i sådana system. Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter styrelsens skriftliga godkännande. Se även Ombyggnation. Årsstämma Årsstämma hålls en gång per år i januari eller februari. Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna invid porten. Om du har en motion ett förslag eller en fråga se till att lämna in den i tid, det vill säga före oktober månads utgång. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den är också ett bra tillfälle att träffa de andra i huset och att tillsammans kunna diskutera frågor av gemensamt intresse samt förstås att göra din röst hörd direkt till hela styrelsen och övriga medlemmar. 9

10 Återvinning I källaren i uppgång 2 (mittemot dörren till tvättstugan) finns ett soprum med anvisade behållare för olika avfallsslag: Grovsopor Hämtas fredagar varje vecka. Om det finns ett stort behov i föreningen kan dock en extra tömning av soprummet beställas. Meddela alltså styrelsen om du har behov av att slänga mycket grovsopor. Kartonger ska skäras sönder och noga packas ihop innan de läggs i sopvagnarna. Soprummet är inte avsett för att man ska kunna göra sig av med gamla möbler och bohag på flyttdagen. Kostnader för att frakta bort möbler och annat som placerats utanför grovsopbehållarna kommer därför att debiteras den som ställt dem där. Börja rensningen av förråd och lägenhet i god tid inför flytten, så behöver det inte bli några problem. Tidningspapper Hämtas torsdagar varje vecka. Tidningar och papper ska vara ombundna eller packade i en papperskasse. Pizzakartonger får inte läggas i behållarna för tidningspapper utan hör hemma bland grovsoporna. Färgat och ofärgat glas Hämtas torsdagar udda veckor eller vid behov. Ljuskällor och lågenergilampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Glödlampor Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Lysrör Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Småbatterier Hämtas en gång i månaden eller vid behov. Elektronikavfall Hämtas en gång i månaden. Med elektronikavfall avses hushållsapparater, IT- och kontorselektronik, tv, audio-, video-, kamera- och fotoutrustning, klockor samt sådana spel och leksaker eller medicin- och laboratorieutrustning som innehåller elektronikkomponenter. Övrigt elavfall, såsom kyl, frys och andra större vitvaror, lämnas kostnadsfritt till någon av Stockholms återvinningscentraler (www.stockholm.se/avfall). Övrigt miljöfarligt avfall (såsom färgrester, lösningsmedel och bilbatterier) får på inga villkor slängas i sopnedkastet eller ställas i soprummet. Dessa lämnas i stället på närmaste miljöstation Vanadisberget eller den mobila miljöstationen. Se även Övrigt gods som inte angivits ovan, såsom gasbehållare och explosiva ämnen, får inte lämnas i soprummet. 10

11 Följande delar av lägenheten ansvarar föreningen för Ytterdörr Ytbehandling av utsida Fönster och fönsterdörr Yttre målning av fönster och fönsterdörr Karm, båge och tröskel VVS-artiklar mm Anordning för vattentillförsel till toalett Från- och tilluftsventiler i ventilationsdon exklusive rengöring Uteluftsdon, springventil Vattenradiatorer, exklusive målning Kall- och varmvattenledning Avloppsledning med golvbrunn och sil, exklusive avloppsrensning och målning Förråd som ingår i upplåtelsen Nätväggar i förråd Elartiklar i lägenhet Elcentral och elledning exklusive proppbyte Balkong Gäller inte trätrall (motsvarande) eller målning med mera på ytskikt 11

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar

BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar BRF Pelikanen 5 En guide för föreningens medlemmar Guiden riktar sig till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Pelikanen 5. Om du som läser detta är nyinflyttad vill vi börja med att hälsa dig varmt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Trivsel- och förhållningsregler

Trivsel- och förhållningsregler Dessa trivsel- och förhållningsregler gäller dig som boende i bostadsrätt på Lötmogatan 7 i Hägersten och är ett komplement till föreningens stadgar. Så fungerar en bostadsrättsförening En bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5

en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 A Ö en informationsskrift och stadgar för medlemmar i Brf Vattentornet 5 Brf Vattentornet 5 2(22) DennaskriftärsammanställdavJohanTaddesse,vidtidpunktenordförandeiföreningen. 2009 03 15 Stockholm Brf Vattentornet

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3.

Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 1 Trivselregler För Bostadsrättsföreningen Inedal 3. 2015-08- 19 Det här bör du veta om föreningens trivselregler! Syfte med reglerna Genom att använda trivselreglerna visar vi varandra ömsesidig hänsyn

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer