A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5"

Transkript

1 A TILL Ö Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

2 Till Medlemmarna i Brf Eldaren 5 Styrelsen i föreningen har sammanfattat föreningens ordningsregler och lite allmän information om vad som gäller i föreningen och vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Bostadsrätt är en boendeform där de boende i föreningen själva genom en styrelse, vars ledamöter skall vara bosatta i fastigheten, ansvarar för verksamheten. Upplåtelseformen bostadsrätt förutsätter därmed också en del insatser från de boende för att en förening skall kunna fungera. I privata, mindre föreningar som vår egen är detta givetvis extra viktigt. Exempel på insatser kan vara att arbeta i styrelsen vissa perioder och att delta i de två arbetsdagar per år som föreningen anordnar. Föreningsstämman som normalt hålls en gång per år är medlemmarnas forum för lokal demokrati och viktiga beslut såsom välja styrelse och bedöma det gångna årets förvaltning. Att delta i föreningsstämman är alltså en väsentlig del i medlemskapet. En annan viktig sak är givetvis att visa respekt och hänsyn mot sina grannar genom att följa de ordningsregler vi har för allas trevnad. Även kostnaderna kan sänkas om t ex regler om sophantering och liknande följs. Hör följer ordningsregler och lite allmän information om Brf Eldaren 5. I övrigt kan man läsa mer om bostadsrättsföreningens uppgifter respektive medlemmarnas skyldigheter och rättigheter i de bifogade stadgarna som gäller föreningen. Stadgarna rekommenderas ni att läsa igenom om ni inte redan är bekanta med dem. Vissa saker är mycket bra att känna till för alla som bor i bostadsrätt. Styrelsen Brf Eldaren 5 Stockholm mars 2008/be 2

3 A Allmänt Upptäcker ni saker som behöver åtgärdas i fastigheten, kontakta fastighetsskötaren. Vid andra ärenden, kontakta styrelsen. Vid akuta fall måste man givetvis själv ringa och föreningen har avtal för olika jourinsatser. Aktuella telefonnummer finns anslagna på anslagstavlorna i portuppgångarna. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning kräver enligt stadgarna föreningens godkännande. Tag kontakt med föreningens ordförande innan ni hyr ut er lägenhet. I samband med andrahandsuthyrningar är det viktigt att andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsrätten. Arbetsplikt För de medlemmar som inte deltar i föreningens arbetshelger debiteras en avgift. Arbetsplikten avser respektive andel i föreningen så det räcker alltid med en deltagare per andel även om det är trevligt att fler kommer. Avgifter Förutom den månadsavgift som beslutats vid årsstämman så tar föreningen ut särskilda avgifter för arbetsplikt enligt ovan, för underhåll av pantregister vid förändring av lån etc. Avgifterna bestäms så att de täcker föreningens kostnader och är inte till för att öka föreningens intäkter. Arbetsdagar Föreningen anordnar Arbetsdagar två gånger per år, 1:a lördagen i maj resp 1:a lördagen i oktober. Då hjälps vi åt med höst-/vårstädning, småreparationer och rustning av våra gemensamma utrymmen. Arbetet brukar följas av trevlig samvaro med öl och korvgrillning som belöning för insatsen. Datum och tid meddelas i god tid innan på anslagstavlorna i portarna. Det är dessutom ett bra tillfälle att träffa dina grannar. B Barnvagnar I bottenplanet på Tomtebogatan 9A finns ett barnvagnsrum. Respektera att detta utrymme är för barnvagnar enbart det behövs eftersom det glädjande nog blir fler medlemmar med barn. Tänk också på att barnvagnar måste kunna passera fritt in och ut genom entrén till Tomtebogatan 9A, inklusive gången in till gården. Bastu I källaren finns bastu. På anslagstavlan utanför bastun finns ett bokningsschema där du kan boka bastutid. När du använt bastun, är det din skyldighet att se till att det är snyggt och städat. Bordtennis I Glädjen, föreningens samvarolokal, finns ett bordtennisbord. Någon bokning behövs inte för att spela, men se efter i bokningsalmanackan så att inte Glädjen är uppbokad för fest eller annat. 3

4 Brandskydd Branddörrar finns i fastigheten i korridorerna på plan tre mellan huskropparna och i källaren. Det är viktigt att dessa dörrar hålls stängda. Ibland är det nödvändigt att ställa upp en dörr för att underlätta flytt av prylar men kom ihåg att stänga dörrarna efter avslutat arbete. Brandsläckare Dagens inredningar, möbler mm består till stor del av syntetiskt material som vid brand dels brinner fort och dels avger farliga gaser. En bra investering är att ha en 6-kilos skumbrandsläckare i hemmet. Brandvarnare Brand- och räddningsnämnden i Stockholm har beslutat att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad. Denna skall sitta monterad på lämplig plats och ska kontrolleras varje år av innehavaren (det kan vara lämpligt att till jultid kolla funktionen!). Bredband Fastigheten har tillgång till bredband för internet via utvald kabeltv-leverantör. För att utnyttja detta svarar varje medlem själv för att teckna abonnemang och därmed sammanhängande avgifter. Buller Buller i form av stamp i golven, hög musik mm fortplantar sig till de som bor under eller omkring mycket mer än man kanske tror. Denna typ av buller kan upplevas som mycket störande om det sker ofta. Visa därför hänsyn mot dina grannar. Extra viktigt att dämpa ned aktiviteterna under nattetid. Tala med berörd granne vid återkommande oljud. Hjälper inte det, kontakta styrelsen. Vid tillfälliga oljud, t ex fester kan man försöka vara tolerant. Ett meddelande på anslagstavlorna hjälper till. C Centralantenn Huset har centralantenn för radio och TV med uttag för alla lägenheter. Tror du att det är fel på centralantennen, kontakta fastighetsskötaren. Cyklar Cyklar ställs/hängs i soprummet eller vid cykelstället på gården. Se till att cykeln inte står i vägen för gående och tänk på att barnvagnar ska kunna passera. D Deklaration Underlag för din deklaration när det gäller din bostadsrätt kommer till dig personligen från föreningens ekonomiska förvaltare. 4

5 Droppande kranar Droppande kranar kostar onödiga pengar. Droppande kranar i lägenheten ansvarar du själv för att det blir åtgärdat. Droppande kran i gemensamma utrymmen anmäls till fastighetsskötaren. Dörrar Alla lägenheter har ytterdörrar av hög kvalitet men det är varje medlems eget ansvar att se till att de sluter tätt och hålls rena. E El Det finns ett elskåp med huvudsäkringar i källaren. Om ni misstänker att någon huvudsäkring gått eller om ni annars behöver tillträde till elskåpet, kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren. Vill ni läsa av er elmätare skall ni kontakta styrelsen. Eldaren 5 Ja, så heter vårt fina hus. Huset byggdes under åren Här bodde mestadels arbetare från Rörstrandsfabriken. De boende arbetarna byggde själva de kakelugnar vi har idag av material man fick från Rörstrand. Därför finns inte en kakelugn som liknar den andra i huset. Huset var privatägt fram till hösten 1979 då hyresgästerna köpte huset och bildade bostadsrättsförening. Den stora renoveringen började och decimerade antalet lägenheter från 47 till 31 (Senare tillkom 4 vindsvåningar). Man maximerade istället behovet av fräscha lägenheter och stora gemensamma ytor. Portarna Ja, dom är gamla, över 100 år, som huset. Det är parportar, och när den fasta dören öppnas - vid flyttning och vid större passag - se till att reglarna skjuts tillbaka uppåt och nedåt. Det är viktigt för att portlåset ska fungera. Vid kyla, på vintern, kan portarna kärva. Kolla då att portarna går igen, så vi slipper objudna gäster i huset. F Fastighetsskötare Föreningen har avtal med en fastighetsskötare som ansvarar för fastighetens skötsel. I fastighetsskötarens åtaganden ligger bl.a.: Byte av trasiga lampor, proppar och enklare reparationer i allmänna utrymmen Ge service vid maskinfel i t ex tvättstuga, soprum, värme- och elcentral och hiss Ansvar för portkodsfunktionen Ge medlemmarna råd vid behov av service i icke allmänna utrymmen Skottning av gård och entréer vintertid för medlemmarna samt renhållningen Övervakning av snöhang, utplacering av varningsbockar samt att ombesörja takskottning vid behov. Fastighetsskötaren nås via telefon på anslag i portarna. Fjärrvärme Vårt hus är anslutet till Stockholms fjärrvärmenät. Det betyder att vi inte har någon egen panna utan en undercentral i källaren. 5

6 Värmesystemet är justerat så att lägenheterna ska ha jämn temperatur. Vi har en sänkning av temperaturen under vissa perioder under dygnet. Försäljning Styrelsen skall godkänna försäljning av din lägenhet och den nya ägaren/medlemmen. G Gemensamma utrymmen Gemensamma utrymmen får inte användas för förvaring av inventarier. Glädjen I källaren finns husets samvarolokal, som kallas Glädjen. Lokalen får användas av medlemmarna bl.a. för att spela bordtennis, för fester eller för andra typer av möten. Där finns bord, stolar, glas, porslin för ca 40 personer. Inventarierna får inte tas från Glädjen. Bokning av Glädjen för privat fest eller möte görs på listan utanför Glädjen. Efter användning skall lokalen och angränsande utrymmen vara städade och alla inventarier på ursprunglig plats. Har något gått sönder ansvarar medlem för att det lagas eller köps in nytt på egen bekostnad. Av hänsyn till de som bor närmast lokalen och gården måste de mer bullersamma aktiviteterna avslutas senast kl i lokalen och senast kl ute på gården. Sätt gärna upp en lapp i portarna så dina grannar är förvarnade Glädjen är vårt gemensamma ansvar och vår gemensamma glädje. Grill Föreningen har en gårdsgrill som medlemmarna kan utnyttja och som du hittar i uthuset på gården. Envar står själv för grillkol och tändvätska. Efter användning ska grillen rengöras. Grovsopor Föreningen har inte någon kontinuerlig hämtning av grovsopor. I samband med arbetsdagarna, en gång på hösten och en gång på våren, brukar dock ett antal kärl för grovsopor ställas upp på gården. Vad som betraktas som grovsopor förändras kontinuerligt beroende på kommunens krav. Elektronisk utrustning, kyl- och frysskåp och elektriska motorer eller dylikt är inte grovsopor utan måste lämnas på kommunal soptipp. Kostnader i samband med detta står medlemmen själv för. Observera att glas och tidningar inte heller ska läggas bland grovsopor se Sopor. Gården Gården är till för allas trevnad, barn som vuxna. Gården är dessutom barnens närmaste lekplats. Tänk därför på att du inte lämnar kvar fimpar, glas och annat som kan vara farligt eller skada någon. Föräldrar plockar upp och städar efter sina barn. Varje år sätter vi ut blomsterlådor med växter som föreningen köper in. Uppställning av motorfordon på gården är ej tillåten. H Hemförsäkring Alla medlemmar är enligt våra bestämmelser skyldiga att ha hemförsäkring som ska gälla för bostadsrätt. En fastighetsförsäkring finns som gäller husets gemensamma delar. 6

7 Hiss Huset har en hiss i uppgång Tomtebogatan 9. På tre trappor finns en förbindelsegång mellan Tomtebogatan 9A och Birkagatan 27. Om det blir fel på hissen kontaktar du Hissen AB direkt. Sätt gärna upp en lapp om att felanmälan är gjord. OBS! Tänk på att det finns gardiner till hissen, som ska skydda hissens väggar. Vid transport av skrymmande föremål och alltid vid flytt skall de till hissen hörande gardinskydden användas. Dessa gardiner förvaras lättåtkomliga i tvättstugan. Vid eventuell skada förbehåller sig styrelsen rätten att debitera den som orsakat skadan den uppkomna reparationskostnaden. Hisslarm Du trycker på den gula knappen med ringklocka som ringer i trappen, och även går till en larmcentral. Det finns en högtalare bredvid displayen (för vilken våning man är på), som har en tvåvägs-kommunikation. Hushållssopor Det finns ett kärl för hushållssopor bottenvåningen i 9A:s entré. Se till att packa soporna. Glas, plast och metall och kartonger/emballage lämnar du i containers som finns bl.a. på Rörstrandsgatan/Birkagatan. Huvudsäkringar Se under El. I Idéer Har du idéer eller önskemål om något som bör tas upp, kontakta någon i styrelsen. J Julgran Till julen placerar vi vanligtvis en julgran på gården som lyser upp i vintermörkret. K Kabel-tv Fastigheten har tillgång till kabel-tv. I anslutningen ingår ett visst grundutbud. För att utnyttja fler kanaler åligger det varje medlem att själv teckna abonnemang med leverantören. Aktuellt utbud återfinnes enklast via leverantörens informationskanal. Kyl och Frys Vitvaror i din lägenhet, som kyl och frys, äger du själv. Vid fel får du själv ta kontakt med en reparatör och själv stå för kostnaderna. Källarutrymmen Alla lägenheter har, med några undantag, förråd i källaren. I källaren finns dessutom snickarbod, samvarolokal, bastu, tvättstuga, elcentral och undercentral för fjärrvärme. 7

8 L Leksaksförråd Barnens uteleksaker förvaras i det lilla huset på gården. Lokaluthyrning Föreningen har två lokaler i gatuplanet som vi hyr ut. Idag är det Arnalids och Ordinary. Föreningen hyr också ut en del av den ena elcentralen och plats på taket och på gården för test av mobiltelefonsystem. M Marschaller Det är inte tillåtet att ställa ut marschaller utanför portarna. Det är lätt att de tippas ut och lämnar spår efter sig som är mycket svåra att ta bort. Motioner Om du som medlem i föreningen vill få ett visst ärende behandlat på årsmötet ska du anmäla det skriftligen till styrelsen. Du måste anmäla din motion i god så att ärendet kan anges i kallelsen (se Årsmöte). N Namnskylt Din namnskylt får du av styrelsen och placeras på tidningshållaren. Egna skyltar är ej tillåtna. Du får däremot ha ditt namn med egen skylt på namnhållaren på postboxdörren. Egna namnskyltar ej är tillåtna på/bredvid lägenhetsdörren (se Postbox). Nattlåsning Flera av våra medlemmar har installerat gallergrindar som skydd för inbrott ett effektivt skydd. Tänk bara på att det är oklokt att ha dessa låsta nattetid eftersom det vid brand m.m. kan omöjliggöra räddningsinsatser. O Ohyra Föreningen har ett avtal med ett saneringsföretag om bekämpning av ohyra. Det innebär att du kan kontakta företaget direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten eller annan ohyra på gården eller i föreningens gemensamma utrymmen. Upptäcker du ohyra, kontakta dina grannar så kan saneringsföretaget ta flera lägenheter samtidigt. Ohyra kommer sällan ensamt! (Tyvärr är det ganska vanligt med pälsängrar. Det är små bruna larver som trivs i bl.a. ull). Organisationsnummer Ibland kan det vara bra att veta föreningens organisationsnummer. Föreningens nummer är

9 P Portkod Huset har kodlås med samma nummer till alla tre portarna. Koden byts med vissa mellanrum och meddelas då på ett informationsblad. Vid fel på kodlåset, ta kontakt med fastighetsskötaren. Postbox Hit kommer din post, men ev morgontidning levereras till dörren. Reklam/gratistidningar (utdelade av Posten): Du får själv ringa till Posten för att anmäla att du inte vill ha reklam. Övrig reklam du inte vill ha: kontakta Ingegerd Hedström, som ordnar en skylt åt dig (se Namnskylt). R Returpapper Gamla tidningar och annat returpapper lägger du i separata kärl i soprummet. Pizza-kartonger och annat emballage får absolut inte läggas där. Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har lägenheten gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Om du själv inte kan komma på årsmötet kan du lämna fullmakt till någon. Du kan läsa mer om det i våra stadgar. S Sandlåda På gården finns en sandlåda där de mindre barnen kan leka. De vuxna ser till att sanden inte sprids över hela gårdsplanen. De som har husdjur ansvarar för att sandlådan inte används som djurtoalett. Scheman Det finns bokningsscheman utanför bastun, Glädjen, snickarboden och tvättstugan där du kan boka tid. Snickarboden I källaren finns en snickarbod för allas användning. Du ansvarar själv för att det är snyggt och städat efter dig. Ställ undan dina prylar så att även andra kan vara där. För att kunna göra lite större arbeten kan snickarboden bokas sammanhängande tid, dock högst 2 veckor. Du bokar tid på bokningslistan utanför lokalen. Sopor/returpapper Se ovan angående Hushållsssopor, Grovsopor och Returpapper samt nedan angående Tomglas. De enda sopor som tas om hand genom föreningens försorg är hushållssopor och, i samband med arbetsdagar, grovsopor. 9

10 Sotning Rökgångarna sotas vid visst tidsintervall. Tidpunkt anslås i trappuppgångarna. Se till att sotaren får tillgång till din lägenhet. Stadgar Föreningens stadgar är medlem skyldig att känna till. De finns bifogade. Stockholms Fastighetsägarförening (SFF) Föreningen är medlem i SFF och får därigenom information om nya bestämmelser. SFF säljer också hushållsutrustning till hyfsade priser och dessa varor är givetvis tillgängliga för föreningens medlemmar. Deras utställningslokal ligger på Alströmergatan 14 och telefon till växeln är Styrelse Föreningens styrelse väljs av årsstämman och består av ordinarie ledamöter jämte suppleanter. Stadgarna säger hur många som skall väljas. Styrelsen bestämmer inom sig vilka roller var och en ska ha såsom ordförande, sekreterare, kassör, etc. Städning Föreningen har avtal med en städfirma. I städfirmans åtaganden ingår att städa de gemensamma utrymmena trappor, våningsplan, gångar och källargången. Svetsning Svetsarbeten och andra arbeten som erfordrar speciell behörighet är under inga omständigheter tillåtna i föreningens fastighet. Undantaget är reparationsarbeten i fastigheten som utförs av behörig firma på uppdrag av styrelsen. T Telefonlista Styrelsen sammanställer en telefonlista med namn, telefonnummer och -adresser till alla som bor i huset. Ändrade uppgifter meddelas styrelsen så att kan vi hålla listan aktuell. Termostatventiler Alla element har termostatventiler som reagerar på temperaturen i rummet. Om du har tillräckligt varmt slår termostaten av och elementet blir kallt. Detta betyder att om du öppnar ett fönster känner termostaten av detta och ventilen öppnas helt och dessutom i onödan. Ett gott råd är därför att stänga termostatventilen när du har fönstret öppet. Tomglas Tomglas lämnas i de behållare som finns bl a på Rörstrandsgatan/Birkagatan. Se Grovsopor. Trappor Förvaring av saker i trapphusen är förbjudet av säkerhetsskäl vid brand, sjukdomsfall o.dyl. Trapporna är utrymmesvägar och skall vara helt fria från barnvagnar, sopor mm. Det är trevligt med blommor i trappfönstren. Tänk på att krukorna skall vara täta, så att inte vatten kan rinna ner på fönsterbrädet och förstöra målningen. Rökning i trapphusen är inte tillåtet. 10

11 Tvättstugan I källaren finns en tvättstuga med tre tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp och mangel. Utanför tvättstugan finns en anslagstavla med tvättschema där du kan anteckna din tvättid. Skriv ditt efternamn tydligt Under kvällspassen och lördagar-söndagar får inga tider dubbelbokas Endast ett pass (eller dubbelpass dagtid) får bokas per gång/lägenhet Tvätta inte då andra är bokade. Att gå något omlott är givetvis tillåtet för att utnyttja tiderna maximalt Har någon inte börjat tvätta 30 minuter efter utsatt tid och inte noterat en senare starttid, har du rätt att ta över tiden. Kom då ihåg att notera ditt namn på listan Försök att avboka tid som du i förväg vet inte kommer att utnyttjas. Tänk på energi- och vattenförbrukningen. Kör därför inte maskinerna med enstaka plagg Se till att det är städat efter dig när du använt tvättstugan. Filterludd från torktumlaren skall t.ex. tas bort, maskinerna och tvättmedelsfacken i maskinerna rengjorda och luckorna lämnas öppna för att slippa mögel i facket. Sopa/torka golvet efter dig. Lämna tvättstugan i fräscht skick precis som du vill ha det!. U Underhåll Föreningen har en fond för yttre underhåll. Det inre underhållet, som gäller lägenheterna, svarar var och en själv för. V Vaksamhet Med respekt för var och ens personliga integritet kan man gärna hålla lite koll på vad som händer och vem som rör sig i huset. Var inte rädd att fråga obekanta ansikten vem de söker. Det hjälper till att känna igen vilka som bor i fastigheten. Å Årsmöte Föreningen har årsmöte omkring månadsskiftet maj - juni varje år. Årsmöteshandlingar skickas ut i god tid före årsmötet och innehåller verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Årsmötet brukar avslutas med dryck och någon förtäring på föreningens bekostnad. Ö Överlåtelse Du kan läsa om överlåtelse av bostadsrätt i föreningens stadgar. 11

12 Birkagatan 1887 Kategori fosterländska och historiska namn. Efter Birka på ön Björkö i Mälaren. När Birkagatan fick sitt namn pågick ännu Hjalmar Stolpes (se Stolpevägen, stadsdelen Norra Ängby) grundläggande undersökningar på ön. Birkagatan kom att ge namn åt Birkastaden som fick sin stadsplan 1886 och omfattade området mellan Rörstrandsgatan och Karlbergsvägen väster om Torsgatan. Detta område var från början bergiga utmarker till Rörstrands Gård. Den första höghusbebyggelsen uppstod när Rörstrands porslinsfabrik omkring sekelskiftet skulle anskaffa nya arbetarbostäder i stället för de låga och långa statarlängor man tidigare haft. Kritiken i den samtida pressen mot den nya Birkastaden var väl så hård som den idag mot våra nya förstäder. En artikel i Dagens Nyheter i september 1909 talar om gatorna erbjuda samma trista anblick som husen som kanta dem de se halffärdiga ut, anlagda, som det synes, utan all tanke på snygghet och bekvämlighet. En upprörd insändare, om gatornas beskaffenhet, i samma tidning, mars 1909, ifrågasätter under rubriken En i smuts sjunkande stad om det är meningen att de beklagansvärda invånarna i den s.k. Birkastaden skola ömkligen omkomma, platt förgås och kväfvas i lervällingen. För området söder om Rörstrandsgatan fastställdes stadsplan flyttades porslinsfabriken till Göteborg (senare till Lidköping), varefter bostadsbebyggelsen bredde ut sig över större delen av det gamla fabriksområdet. Flygfoto över Birkastan, ca Till höger på bilden syns Rörstrandsfabriken och ovanför skymtar Atlasfabrikerna.

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10

Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION. Brf Sysslomannen Org nr 769605-0884 Sysslomansgatan 22 112 41 Stockholm 070-678 68 10 Bostadsrättsföreningen SYSSLOMANNEN MEDLEMSINFORMATION Reviderad 2010-11-28 MEDLEMSINFORMATION Innehåll 1. Kontakt- och informationsuppgifter 2. Bo tillsammans Ordningsregler 3. Korta fakta - A-Ö om BRF

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Välkommen till. Brf Jakob i Järfälla 2007. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till i Järfälla 2007 Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom, samt

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer