A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A TILL Ö. Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5"

Transkript

1 A TILL Ö Information till oss medlemmar i Brf Eldaren 5

2 Till Medlemmarna i Brf Eldaren 5 Styrelsen i föreningen har sammanfattat föreningens ordningsregler och lite allmän information om vad som gäller i föreningen och vad det innebär att bo i en bostadsrätt. Bostadsrätt är en boendeform där de boende i föreningen själva genom en styrelse, vars ledamöter skall vara bosatta i fastigheten, ansvarar för verksamheten. Upplåtelseformen bostadsrätt förutsätter därmed också en del insatser från de boende för att en förening skall kunna fungera. I privata, mindre föreningar som vår egen är detta givetvis extra viktigt. Exempel på insatser kan vara att arbeta i styrelsen vissa perioder och att delta i de två arbetsdagar per år som föreningen anordnar. Föreningsstämman som normalt hålls en gång per år är medlemmarnas forum för lokal demokrati och viktiga beslut såsom välja styrelse och bedöma det gångna årets förvaltning. Att delta i föreningsstämman är alltså en väsentlig del i medlemskapet. En annan viktig sak är givetvis att visa respekt och hänsyn mot sina grannar genom att följa de ordningsregler vi har för allas trevnad. Även kostnaderna kan sänkas om t ex regler om sophantering och liknande följs. Hör följer ordningsregler och lite allmän information om Brf Eldaren 5. I övrigt kan man läsa mer om bostadsrättsföreningens uppgifter respektive medlemmarnas skyldigheter och rättigheter i de bifogade stadgarna som gäller föreningen. Stadgarna rekommenderas ni att läsa igenom om ni inte redan är bekanta med dem. Vissa saker är mycket bra att känna till för alla som bor i bostadsrätt. Styrelsen Brf Eldaren 5 Stockholm mars 2008/be 2

3 A Allmänt Upptäcker ni saker som behöver åtgärdas i fastigheten, kontakta fastighetsskötaren. Vid andra ärenden, kontakta styrelsen. Vid akuta fall måste man givetvis själv ringa och föreningen har avtal för olika jourinsatser. Aktuella telefonnummer finns anslagna på anslagstavlorna i portuppgångarna. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning kräver enligt stadgarna föreningens godkännande. Tag kontakt med föreningens ordförande innan ni hyr ut er lägenhet. I samband med andrahandsuthyrningar är det viktigt att andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsrätten. Arbetsplikt För de medlemmar som inte deltar i föreningens arbetshelger debiteras en avgift. Arbetsplikten avser respektive andel i föreningen så det räcker alltid med en deltagare per andel även om det är trevligt att fler kommer. Avgifter Förutom den månadsavgift som beslutats vid årsstämman så tar föreningen ut särskilda avgifter för arbetsplikt enligt ovan, för underhåll av pantregister vid förändring av lån etc. Avgifterna bestäms så att de täcker föreningens kostnader och är inte till för att öka föreningens intäkter. Arbetsdagar Föreningen anordnar Arbetsdagar två gånger per år, 1:a lördagen i maj resp 1:a lördagen i oktober. Då hjälps vi åt med höst-/vårstädning, småreparationer och rustning av våra gemensamma utrymmen. Arbetet brukar följas av trevlig samvaro med öl och korvgrillning som belöning för insatsen. Datum och tid meddelas i god tid innan på anslagstavlorna i portarna. Det är dessutom ett bra tillfälle att träffa dina grannar. B Barnvagnar I bottenplanet på Tomtebogatan 9A finns ett barnvagnsrum. Respektera att detta utrymme är för barnvagnar enbart det behövs eftersom det glädjande nog blir fler medlemmar med barn. Tänk också på att barnvagnar måste kunna passera fritt in och ut genom entrén till Tomtebogatan 9A, inklusive gången in till gården. Bastu I källaren finns bastu. På anslagstavlan utanför bastun finns ett bokningsschema där du kan boka bastutid. När du använt bastun, är det din skyldighet att se till att det är snyggt och städat. Bordtennis I Glädjen, föreningens samvarolokal, finns ett bordtennisbord. Någon bokning behövs inte för att spela, men se efter i bokningsalmanackan så att inte Glädjen är uppbokad för fest eller annat. 3

4 Brandskydd Branddörrar finns i fastigheten i korridorerna på plan tre mellan huskropparna och i källaren. Det är viktigt att dessa dörrar hålls stängda. Ibland är det nödvändigt att ställa upp en dörr för att underlätta flytt av prylar men kom ihåg att stänga dörrarna efter avslutat arbete. Brandsläckare Dagens inredningar, möbler mm består till stor del av syntetiskt material som vid brand dels brinner fort och dels avger farliga gaser. En bra investering är att ha en 6-kilos skumbrandsläckare i hemmet. Brandvarnare Brand- och räddningsnämnden i Stockholm har beslutat att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare i varje bostad. Denna skall sitta monterad på lämplig plats och ska kontrolleras varje år av innehavaren (det kan vara lämpligt att till jultid kolla funktionen!). Bredband Fastigheten har tillgång till bredband för internet via utvald kabeltv-leverantör. För att utnyttja detta svarar varje medlem själv för att teckna abonnemang och därmed sammanhängande avgifter. Buller Buller i form av stamp i golven, hög musik mm fortplantar sig till de som bor under eller omkring mycket mer än man kanske tror. Denna typ av buller kan upplevas som mycket störande om det sker ofta. Visa därför hänsyn mot dina grannar. Extra viktigt att dämpa ned aktiviteterna under nattetid. Tala med berörd granne vid återkommande oljud. Hjälper inte det, kontakta styrelsen. Vid tillfälliga oljud, t ex fester kan man försöka vara tolerant. Ett meddelande på anslagstavlorna hjälper till. C Centralantenn Huset har centralantenn för radio och TV med uttag för alla lägenheter. Tror du att det är fel på centralantennen, kontakta fastighetsskötaren. Cyklar Cyklar ställs/hängs i soprummet eller vid cykelstället på gården. Se till att cykeln inte står i vägen för gående och tänk på att barnvagnar ska kunna passera. D Deklaration Underlag för din deklaration när det gäller din bostadsrätt kommer till dig personligen från föreningens ekonomiska förvaltare. 4

5 Droppande kranar Droppande kranar kostar onödiga pengar. Droppande kranar i lägenheten ansvarar du själv för att det blir åtgärdat. Droppande kran i gemensamma utrymmen anmäls till fastighetsskötaren. Dörrar Alla lägenheter har ytterdörrar av hög kvalitet men det är varje medlems eget ansvar att se till att de sluter tätt och hålls rena. E El Det finns ett elskåp med huvudsäkringar i källaren. Om ni misstänker att någon huvudsäkring gått eller om ni annars behöver tillträde till elskåpet, kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren. Vill ni läsa av er elmätare skall ni kontakta styrelsen. Eldaren 5 Ja, så heter vårt fina hus. Huset byggdes under åren Här bodde mestadels arbetare från Rörstrandsfabriken. De boende arbetarna byggde själva de kakelugnar vi har idag av material man fick från Rörstrand. Därför finns inte en kakelugn som liknar den andra i huset. Huset var privatägt fram till hösten 1979 då hyresgästerna köpte huset och bildade bostadsrättsförening. Den stora renoveringen började och decimerade antalet lägenheter från 47 till 31 (Senare tillkom 4 vindsvåningar). Man maximerade istället behovet av fräscha lägenheter och stora gemensamma ytor. Portarna Ja, dom är gamla, över 100 år, som huset. Det är parportar, och när den fasta dören öppnas - vid flyttning och vid större passag - se till att reglarna skjuts tillbaka uppåt och nedåt. Det är viktigt för att portlåset ska fungera. Vid kyla, på vintern, kan portarna kärva. Kolla då att portarna går igen, så vi slipper objudna gäster i huset. F Fastighetsskötare Föreningen har avtal med en fastighetsskötare som ansvarar för fastighetens skötsel. I fastighetsskötarens åtaganden ligger bl.a.: Byte av trasiga lampor, proppar och enklare reparationer i allmänna utrymmen Ge service vid maskinfel i t ex tvättstuga, soprum, värme- och elcentral och hiss Ansvar för portkodsfunktionen Ge medlemmarna råd vid behov av service i icke allmänna utrymmen Skottning av gård och entréer vintertid för medlemmarna samt renhållningen Övervakning av snöhang, utplacering av varningsbockar samt att ombesörja takskottning vid behov. Fastighetsskötaren nås via telefon på anslag i portarna. Fjärrvärme Vårt hus är anslutet till Stockholms fjärrvärmenät. Det betyder att vi inte har någon egen panna utan en undercentral i källaren. 5

6 Värmesystemet är justerat så att lägenheterna ska ha jämn temperatur. Vi har en sänkning av temperaturen under vissa perioder under dygnet. Försäljning Styrelsen skall godkänna försäljning av din lägenhet och den nya ägaren/medlemmen. G Gemensamma utrymmen Gemensamma utrymmen får inte användas för förvaring av inventarier. Glädjen I källaren finns husets samvarolokal, som kallas Glädjen. Lokalen får användas av medlemmarna bl.a. för att spela bordtennis, för fester eller för andra typer av möten. Där finns bord, stolar, glas, porslin för ca 40 personer. Inventarierna får inte tas från Glädjen. Bokning av Glädjen för privat fest eller möte görs på listan utanför Glädjen. Efter användning skall lokalen och angränsande utrymmen vara städade och alla inventarier på ursprunglig plats. Har något gått sönder ansvarar medlem för att det lagas eller köps in nytt på egen bekostnad. Av hänsyn till de som bor närmast lokalen och gården måste de mer bullersamma aktiviteterna avslutas senast kl i lokalen och senast kl ute på gården. Sätt gärna upp en lapp i portarna så dina grannar är förvarnade Glädjen är vårt gemensamma ansvar och vår gemensamma glädje. Grill Föreningen har en gårdsgrill som medlemmarna kan utnyttja och som du hittar i uthuset på gården. Envar står själv för grillkol och tändvätska. Efter användning ska grillen rengöras. Grovsopor Föreningen har inte någon kontinuerlig hämtning av grovsopor. I samband med arbetsdagarna, en gång på hösten och en gång på våren, brukar dock ett antal kärl för grovsopor ställas upp på gården. Vad som betraktas som grovsopor förändras kontinuerligt beroende på kommunens krav. Elektronisk utrustning, kyl- och frysskåp och elektriska motorer eller dylikt är inte grovsopor utan måste lämnas på kommunal soptipp. Kostnader i samband med detta står medlemmen själv för. Observera att glas och tidningar inte heller ska läggas bland grovsopor se Sopor. Gården Gården är till för allas trevnad, barn som vuxna. Gården är dessutom barnens närmaste lekplats. Tänk därför på att du inte lämnar kvar fimpar, glas och annat som kan vara farligt eller skada någon. Föräldrar plockar upp och städar efter sina barn. Varje år sätter vi ut blomsterlådor med växter som föreningen köper in. Uppställning av motorfordon på gården är ej tillåten. H Hemförsäkring Alla medlemmar är enligt våra bestämmelser skyldiga att ha hemförsäkring som ska gälla för bostadsrätt. En fastighetsförsäkring finns som gäller husets gemensamma delar. 6

7 Hiss Huset har en hiss i uppgång Tomtebogatan 9. På tre trappor finns en förbindelsegång mellan Tomtebogatan 9A och Birkagatan 27. Om det blir fel på hissen kontaktar du Hissen AB direkt. Sätt gärna upp en lapp om att felanmälan är gjord. OBS! Tänk på att det finns gardiner till hissen, som ska skydda hissens väggar. Vid transport av skrymmande föremål och alltid vid flytt skall de till hissen hörande gardinskydden användas. Dessa gardiner förvaras lättåtkomliga i tvättstugan. Vid eventuell skada förbehåller sig styrelsen rätten att debitera den som orsakat skadan den uppkomna reparationskostnaden. Hisslarm Du trycker på den gula knappen med ringklocka som ringer i trappen, och även går till en larmcentral. Det finns en högtalare bredvid displayen (för vilken våning man är på), som har en tvåvägs-kommunikation. Hushållssopor Det finns ett kärl för hushållssopor bottenvåningen i 9A:s entré. Se till att packa soporna. Glas, plast och metall och kartonger/emballage lämnar du i containers som finns bl.a. på Rörstrandsgatan/Birkagatan. Huvudsäkringar Se under El. I Idéer Har du idéer eller önskemål om något som bör tas upp, kontakta någon i styrelsen. J Julgran Till julen placerar vi vanligtvis en julgran på gården som lyser upp i vintermörkret. K Kabel-tv Fastigheten har tillgång till kabel-tv. I anslutningen ingår ett visst grundutbud. För att utnyttja fler kanaler åligger det varje medlem att själv teckna abonnemang med leverantören. Aktuellt utbud återfinnes enklast via leverantörens informationskanal. Kyl och Frys Vitvaror i din lägenhet, som kyl och frys, äger du själv. Vid fel får du själv ta kontakt med en reparatör och själv stå för kostnaderna. Källarutrymmen Alla lägenheter har, med några undantag, förråd i källaren. I källaren finns dessutom snickarbod, samvarolokal, bastu, tvättstuga, elcentral och undercentral för fjärrvärme. 7

8 L Leksaksförråd Barnens uteleksaker förvaras i det lilla huset på gården. Lokaluthyrning Föreningen har två lokaler i gatuplanet som vi hyr ut. Idag är det Arnalids och Ordinary. Föreningen hyr också ut en del av den ena elcentralen och plats på taket och på gården för test av mobiltelefonsystem. M Marschaller Det är inte tillåtet att ställa ut marschaller utanför portarna. Det är lätt att de tippas ut och lämnar spår efter sig som är mycket svåra att ta bort. Motioner Om du som medlem i föreningen vill få ett visst ärende behandlat på årsmötet ska du anmäla det skriftligen till styrelsen. Du måste anmäla din motion i god så att ärendet kan anges i kallelsen (se Årsmöte). N Namnskylt Din namnskylt får du av styrelsen och placeras på tidningshållaren. Egna skyltar är ej tillåtna. Du får däremot ha ditt namn med egen skylt på namnhållaren på postboxdörren. Egna namnskyltar ej är tillåtna på/bredvid lägenhetsdörren (se Postbox). Nattlåsning Flera av våra medlemmar har installerat gallergrindar som skydd för inbrott ett effektivt skydd. Tänk bara på att det är oklokt att ha dessa låsta nattetid eftersom det vid brand m.m. kan omöjliggöra räddningsinsatser. O Ohyra Föreningen har ett avtal med ett saneringsföretag om bekämpning av ohyra. Det innebär att du kan kontakta företaget direkt om du upptäcker småkryp i lägenheten eller annan ohyra på gården eller i föreningens gemensamma utrymmen. Upptäcker du ohyra, kontakta dina grannar så kan saneringsföretaget ta flera lägenheter samtidigt. Ohyra kommer sällan ensamt! (Tyvärr är det ganska vanligt med pälsängrar. Det är små bruna larver som trivs i bl.a. ull). Organisationsnummer Ibland kan det vara bra att veta föreningens organisationsnummer. Föreningens nummer är

9 P Portkod Huset har kodlås med samma nummer till alla tre portarna. Koden byts med vissa mellanrum och meddelas då på ett informationsblad. Vid fel på kodlåset, ta kontakt med fastighetsskötaren. Postbox Hit kommer din post, men ev morgontidning levereras till dörren. Reklam/gratistidningar (utdelade av Posten): Du får själv ringa till Posten för att anmäla att du inte vill ha reklam. Övrig reklam du inte vill ha: kontakta Ingegerd Hedström, som ordnar en skylt åt dig (se Namnskylt). R Returpapper Gamla tidningar och annat returpapper lägger du i separata kärl i soprummet. Pizza-kartonger och annat emballage får absolut inte läggas där. Rösträtt Vid årsmöte har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har lägenheten gemensamt har de dock endast en röst tillsammans. Om du själv inte kan komma på årsmötet kan du lämna fullmakt till någon. Du kan läsa mer om det i våra stadgar. S Sandlåda På gården finns en sandlåda där de mindre barnen kan leka. De vuxna ser till att sanden inte sprids över hela gårdsplanen. De som har husdjur ansvarar för att sandlådan inte används som djurtoalett. Scheman Det finns bokningsscheman utanför bastun, Glädjen, snickarboden och tvättstugan där du kan boka tid. Snickarboden I källaren finns en snickarbod för allas användning. Du ansvarar själv för att det är snyggt och städat efter dig. Ställ undan dina prylar så att även andra kan vara där. För att kunna göra lite större arbeten kan snickarboden bokas sammanhängande tid, dock högst 2 veckor. Du bokar tid på bokningslistan utanför lokalen. Sopor/returpapper Se ovan angående Hushållsssopor, Grovsopor och Returpapper samt nedan angående Tomglas. De enda sopor som tas om hand genom föreningens försorg är hushållssopor och, i samband med arbetsdagar, grovsopor. 9

10 Sotning Rökgångarna sotas vid visst tidsintervall. Tidpunkt anslås i trappuppgångarna. Se till att sotaren får tillgång till din lägenhet. Stadgar Föreningens stadgar är medlem skyldig att känna till. De finns bifogade. Stockholms Fastighetsägarförening (SFF) Föreningen är medlem i SFF och får därigenom information om nya bestämmelser. SFF säljer också hushållsutrustning till hyfsade priser och dessa varor är givetvis tillgängliga för föreningens medlemmar. Deras utställningslokal ligger på Alströmergatan 14 och telefon till växeln är Styrelse Föreningens styrelse väljs av årsstämman och består av ordinarie ledamöter jämte suppleanter. Stadgarna säger hur många som skall väljas. Styrelsen bestämmer inom sig vilka roller var och en ska ha såsom ordförande, sekreterare, kassör, etc. Städning Föreningen har avtal med en städfirma. I städfirmans åtaganden ingår att städa de gemensamma utrymmena trappor, våningsplan, gångar och källargången. Svetsning Svetsarbeten och andra arbeten som erfordrar speciell behörighet är under inga omständigheter tillåtna i föreningens fastighet. Undantaget är reparationsarbeten i fastigheten som utförs av behörig firma på uppdrag av styrelsen. T Telefonlista Styrelsen sammanställer en telefonlista med namn, telefonnummer och -adresser till alla som bor i huset. Ändrade uppgifter meddelas styrelsen så att kan vi hålla listan aktuell. Termostatventiler Alla element har termostatventiler som reagerar på temperaturen i rummet. Om du har tillräckligt varmt slår termostaten av och elementet blir kallt. Detta betyder att om du öppnar ett fönster känner termostaten av detta och ventilen öppnas helt och dessutom i onödan. Ett gott råd är därför att stänga termostatventilen när du har fönstret öppet. Tomglas Tomglas lämnas i de behållare som finns bl a på Rörstrandsgatan/Birkagatan. Se Grovsopor. Trappor Förvaring av saker i trapphusen är förbjudet av säkerhetsskäl vid brand, sjukdomsfall o.dyl. Trapporna är utrymmesvägar och skall vara helt fria från barnvagnar, sopor mm. Det är trevligt med blommor i trappfönstren. Tänk på att krukorna skall vara täta, så att inte vatten kan rinna ner på fönsterbrädet och förstöra målningen. Rökning i trapphusen är inte tillåtet. 10

11 Tvättstugan I källaren finns en tvättstuga med tre tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp och mangel. Utanför tvättstugan finns en anslagstavla med tvättschema där du kan anteckna din tvättid. Skriv ditt efternamn tydligt Under kvällspassen och lördagar-söndagar får inga tider dubbelbokas Endast ett pass (eller dubbelpass dagtid) får bokas per gång/lägenhet Tvätta inte då andra är bokade. Att gå något omlott är givetvis tillåtet för att utnyttja tiderna maximalt Har någon inte börjat tvätta 30 minuter efter utsatt tid och inte noterat en senare starttid, har du rätt att ta över tiden. Kom då ihåg att notera ditt namn på listan Försök att avboka tid som du i förväg vet inte kommer att utnyttjas. Tänk på energi- och vattenförbrukningen. Kör därför inte maskinerna med enstaka plagg Se till att det är städat efter dig när du använt tvättstugan. Filterludd från torktumlaren skall t.ex. tas bort, maskinerna och tvättmedelsfacken i maskinerna rengjorda och luckorna lämnas öppna för att slippa mögel i facket. Sopa/torka golvet efter dig. Lämna tvättstugan i fräscht skick precis som du vill ha det!. U Underhåll Föreningen har en fond för yttre underhåll. Det inre underhållet, som gäller lägenheterna, svarar var och en själv för. V Vaksamhet Med respekt för var och ens personliga integritet kan man gärna hålla lite koll på vad som händer och vem som rör sig i huset. Var inte rädd att fråga obekanta ansikten vem de söker. Det hjälper till att känna igen vilka som bor i fastigheten. Å Årsmöte Föreningen har årsmöte omkring månadsskiftet maj - juni varje år. Årsmöteshandlingar skickas ut i god tid före årsmötet och innehåller verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport. Årsmötet brukar avslutas med dryck och någon förtäring på föreningens bekostnad. Ö Överlåtelse Du kan läsa om överlåtelse av bostadsrätt i föreningens stadgar. 11

12 Birkagatan 1887 Kategori fosterländska och historiska namn. Efter Birka på ön Björkö i Mälaren. När Birkagatan fick sitt namn pågick ännu Hjalmar Stolpes (se Stolpevägen, stadsdelen Norra Ängby) grundläggande undersökningar på ön. Birkagatan kom att ge namn åt Birkastaden som fick sin stadsplan 1886 och omfattade området mellan Rörstrandsgatan och Karlbergsvägen väster om Torsgatan. Detta område var från början bergiga utmarker till Rörstrands Gård. Den första höghusbebyggelsen uppstod när Rörstrands porslinsfabrik omkring sekelskiftet skulle anskaffa nya arbetarbostäder i stället för de låga och långa statarlängor man tidigare haft. Kritiken i den samtida pressen mot den nya Birkastaden var väl så hård som den idag mot våra nya förstäder. En artikel i Dagens Nyheter i september 1909 talar om gatorna erbjuda samma trista anblick som husen som kanta dem de se halffärdiga ut, anlagda, som det synes, utan all tanke på snygghet och bekvämlighet. En upprörd insändare, om gatornas beskaffenhet, i samma tidning, mars 1909, ifrågasätter under rubriken En i smuts sjunkande stad om det är meningen att de beklagansvärda invånarna i den s.k. Birkastaden skola ömkligen omkomma, platt förgås och kväfvas i lervällingen. För området söder om Rörstrandsgatan fastställdes stadsplan flyttades porslinsfabriken till Göteborg (senare till Lidköping), varefter bostadsbebyggelsen bredde ut sig över större delen av det gamla fabriksområdet. Flygfoto över Birkastan, ca Till höger på bilden syns Rörstrandsfabriken och ovanför skymtar Atlasfabrikerna.

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen till Brf Killingen 34

Välkommen till Brf Killingen 34 Välkommen till Brf Killingen 34 Vårt hus, byggt 1936, är ett klassiskt funkishus ritat av arkitekt Sture Frölén och uppfört av byggherre NW Carlsson. Sture Frölén blev känd för sina elegant utformade bostadshus

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28

A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 A till Ö Så här fungerar det på Brf Erstagatan 28 Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller något annat giltigt skäl så ska du ansöka om tillstånd

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLEIPNER NR 12 Allmän information om föreningen Fastigheten Stockholm i oktober 2015 Huset, ritat av arkitektfirman Dorph & Höög, är byggt 1908 11 och är beläget i hörnet Vanadisvägen 23/Upplandsgatan 87. Sammanlagd

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen

2006-09-29 Sidan 1 av 6 Boendepärmen 2006-09-29 Sidan 1 av 6 Gemensamhetsutrymmen Tvättstugorna Vi har två tvättstugor på vårt område, en i varje PLUS. Tvättstugorna är avgiftsfria och bokas med speciell cylinder märkt med lägenhetsnumret.

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT?

3 AVGIFTER 4 3.1 VAD INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN? 4 3.2 HUR OFTA BETALAS AVGIFTEN? 4 3.3 PANTSÄTTNINGSAVGIFT? 4 3.4 ÖVERLÅTELSEAVGIFT? De vanligaste frågorna till BRF STÄMJÄRNET I det här dokumentet finner du de vanligaste frågorna som mäklare och de som vill flytta till vårt hus och förening ställer och de svar som vi då ger. Innehållsförteckning

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Information om föreningen och vårt hus

Information om föreningen och vårt hus Information om föreningen och vårt hus Sidan 1 av 7 2007-01-20 1 Allmänt... 3 1.1 Fastigheten... 3 1.2 Föreningen och dess historia... 3 1.3 Underhåll och förvaltning... 3 1.4 Månadsavgift... 4 2 Säkerhet

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS

ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS ALLMÄN INFORMATION TILL BOENDE I BRF. ALPHYDDANS ROS Brandsäkerhet Brandmyndigheten tillåter inte brandfarliga föremål på trapplanen. På grund av brandfaran och för att hålla alla utrymningsvägar öppna

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer