Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn Eriksson, s Ulf Ström, s, t o m 4 Torbjörn Ahlin, c, tjg ers Rolf Hedén, c Lars Nordkvist, c Roland Karlsson, s Ersättare Kristina Davidsson, s, t o m 4 Övriga Lars-Göran Hildor Yvonne Gustavsson, sekr Peter Warman Peter Brändholm Örjan Karlsson, LR Bengt Friman, Lärarförbundet Katrin Ljungqvist, 3 Sten Larsson, 3 Carina Nyhlin, 3 Justerare Rolf Hedén Plats och tid Kansliet , kl Sekreterare Yvonne Gustavsson Ordförande... Susanne Stenlund Justerare... Rolf Hedén Anslag/Bevis Protokoll är justerat Styrelse/Nämnd Direktion Datum för uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats Sydnärkes Utbildningsförbunds kansli Underskrift... Yvonne Gustavsson

2 2 1 Val av justerare för sammanträdet Direktionen beslutar att utse Rolf Hedén, c, till justerare.

3 3 2 Godkännande av dagordningen Direktionen godkänner dagordningen.

4 4 Beredningsutskott Rapporter - Verksamhetsbesök - Teknikcollege - Information IV-programmet Ledamot Katarina Hansson redovisar från verksamhetsbesök på vuxenheterna Hallsberg, Kumla och Laxå. Rektor Katrin Ljungqvist informerar om Teknikcollege. Rektor Sten Larsson och kurator Carina Nyhlin informerar om IVprogrammet. Direktionen beslutar att lägga informationerna med beaktande till handlingarna.

5 5 Beredningsutskott Dnr 19/ Preliminär organisationsplan ungdomsgymnasiet årskurs 1, läsåret 2006/2007 Planeringssekreterare Jeanette Åkerström och resursenhetschef Sven Tjernström informerar om preliminär organisationsplan ungdomsgymnasiet årskurs 1 läsåret 2006/2007. Preliminär organisationsplan ungdomsgymnasiet årskurs 1 läsåret 2006/2007 fastställes av direktionen. Rolf Hedén, c, yrkar på följande tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten till att utöka organisationen på Byggprogrammet. Direktionen beslutar att godkänna den preliminära organisationen för ungdomsgymnasiet årskurs 1, läsåret 2006/2007, att avslå Rolf Hedéns tilläggsyrkande. Mot beslutet reserveras sig Rolf Hedén till förmån för sitt förslag.

6 6 Beredningsutskott Dnr 11/ Årsredovisning för verksamhetsåret 2005 Förvaltningen har sammanställt förbundets räkenskaper för verksamhetsåret I förvaltningsberättelsen redovisas allmänna förutsättningar och specifika verksamhetsområden. Tjänsteskrivelse föreligger från tf utbildningsdirektör Lars-Göran Hildor Direktionen föreslås besluta att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2005, att ingå med hemställan, till fullmäktige i medlemskommunerna, om beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beredningsutskottet beslutar att tillstyrka förslaget. Direktionen beslutar enligt förslaget.

7 7 Beredningsutskott Dnr 12/ Avgifter för elever i gymnasieskolan Skrivelse föreligger från personalchef Peter Brändholm gällande avgifter för elever i gymnasieskolan. Direktionen föreslås besluta att eleverna skall tillhandahållas erforderlig skyddsutrustning, att eleverna själva skall svara för arbetskläder, att eleverna vid behov skall erbjudas låna miniräknare med särskild prestanda under skoldagen för elever som läser matematik C-E, att elever vid behov skall erbjudas låna miniräknare med normal prestanda under skoldagen för elever som läser matematik A-B, att resurser enligt ovan tillskapas inom befintlig ram, att resekostnader som vid internationella kontakter överstiger 600 kr/elev finansieras genom att klassen arbetar och samlar ihop pengarna eller genom externa bidrag, att resekostnader vid inrikes resor som överstiger skolans finansiering finansieras genom att klassen arbetar och samlar ihop pengarna eller genom externa bidrag, att resor som inte kan finansieras till sin helhet enligt ovan ej genomförs, att policy enligt beslut ovan skall gälla från och med årskurs 1 läsåret 2006/2007. Beredningsutskottet föreslår direktionen besluta att eleverna skall tillhandahållas erforderlig skyddsutrustning, att eleverna själva skall svara för arbetskläder, forts.

8 8 Beredningsutskott forts. att eleverna vid behov skall erbjudas låna miniräknare med särskild prestanda under skoldagen, att resurser enligt ovan tillskapas inom befintlig ram, att resekostnader som vid internationella kontakter överstiger 600 kr/elev finansieras genom att klassen arbetar och samlar ihop pengarna eller genom externa bidrag, att resekostnader vid inrikes resor som överstiger skolans finansiering finansieras genom att klassen arbetar och samlar ihop pengarna eller genom externa bidrag, att resor som inte kan finansieras till sin helhet enligt ovan ej genomförs, att policy enligt beslut ovan skall gälla från och med årskurs 1 läsåret 2006/2007. Direktionen beslutar om följande förtydligande att resekostnader som vid internationella kontakter överstiger 600:- /elev, enligt direktionens beslut , finansieras genom att klassen arbetar och samlar ihop pengarna eller genom externa bidrag, samt att i övrigt beslutar direktionen enligt beredningsutskottets förslag.

9 9 Beredningsutskott Slutrapport Västra skolan Ärendet redovisas på direktionens sammanträde. Ärendet hänskjuts till direktionens sammanträde

10 10 8 Delegation 1/2006 Delegationsbeslut från utbildningsdirektör Gunnar Öhrn gällande ersättare för honom under hans frånvaro 22, 23, 29, 30 december 2005 och 2 januari /2006 Delegationsbeslut från ordförande Susanne Stenlund gällande ersättare för underbildningsdirektör Gunnar Öhrn under hans frånvaro. 3/2006 Delegationsbeslut från tf utbildningsdirektör Lars-Göran Hildor gällande ersättare för rektor Ann Engström Åberg under hennes frånvaro 7-8 februari /2006 Delegationsbeslut från ekonomichef Peter Warman gällande beslut om bokföringsmässiga avskrivningar år /2006 Delegationsbeslut från tf utbildningsdirektör Lars-Göran Hildor gällande uppdatering av attestförteckning /2006 Delegationsbeslut från tf utbildningsdirektör Lars-Göran Hildor gällande uppdatering av attestförteckning /2006 Delegationsbeslut från rektor Ewa Hardmo angående beslut om tilloch avstyrkan av ansökan om utbildning utanför förbundets medlemskommuner. 8/2006 från Lokala styrelsen, Alléskolan /2006 från Lokala styrelsen, Alléskolan Utbildningsdirektör Gunnar Öhrn och tf utbildningsdirektör Lars- Göran Hildor tecknade avtal: 1. Omhändertagande av avfallsprodukter mellan SUF och Stena Gotthard AB, Örebro 2. Avtal mellan flyktingmottagningen i Laxå och SUF gällande SFI. 3. Avtal mellan Scantec AB och SUF, komvuxenheten i Kumla. De delegationsärenden som tillkännages finns att tillgå i särskild pärm på sammanträdet. Direktionen beslutar att lägga anmälan av delegationer till handlingarna.

11 11 9 Delgivning 1. Beslut från Skolverket gällande ansökan från Baggium AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Örebro Praktiska Gymnasium i Örebro kommun. 2. Beslut från Skolverket gällande anmälan om brister i anordnandet av arbetsplatsförlagd utbildning för en gymnasieelev vid Alléskolan i Hallsberg. 3. Handlingsplaner 2006 för bl a jämställdhetsarbetet. dnr 4/ Handlingsplaner 2006 för arbetsmiljöarbetet. dnr 5/ De delgivningar som tillkännages finns att tillgå i särskild pärm på sammanträdet. Direktionen beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.

12 12 10 Övriga frågor Ledamot Solveig Samuelsson, s, väcker frågan gällande revidering av delegationsordningen. Direktionen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag som redovisas för direktionen den 15 juni 2006.

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga

PROTOKOLL. Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län. Förbundsfullmäktige 2006-11-30. 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga PROTOKOLL Förbundsfullmäktige för Regionförbundet Örebro län 2006 11 30 Saga Bio, Nya Folkets hus, Karlskoga Förbundsfullmäktige 2006-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 Nominering av ledamöter och ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-08-29 54 Plats och tid Idrottsplatsen Vik, kl 13.15-16.30 2012-08-29 54 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde s sammanträde Onsdag 24 juni 2015 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 176 Fastställelse av ärendelista 177 Delegationsbeslut 178 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer