Nyhetsblad Skvadronen 20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsblad Skvadronen 20"

Transkript

1 Nyhetsblad Skvadronen

2 Hej kära granne! Först ett tack till er som var med och vårfixade! Vi hade verkligen en härlig förmiddag och fick gjort en hel del som vi alla har glädje av. Till er som inte kunde vara med denna gång kommer en ny chans till hösten när vi förbereder för nästa årstid. Aktuellt Hemsida Vår ordförande Johan Lindberg har gjort ett jättearbete med att skapa en hemsida åt Brf Skvadronen 20. Ambitionen är att den ska vara levande och under ständig förändring och utveckling. Adressen är Cyklar Under gårdsdagen märkte vi upp cyklar med gula kryss på sadlarna. De som inte använder sin cykel (och inte tar bort krysset) kommer få sin cykel nedburen i det gamla skyddsrummet som ligger i källaren, nedgång vid miljöhuset. Hjälpas åt Vi vill påminna om att i den här föreningen delar vi på underhållssysslor så som gräsklippning, rensning av land från ogräs och snöskottning. Vår gård blir inte finare än vad vi alla gör den till. Gräsklippare, skyfflar, sopborstar och verktyg finns i förrådet ovanför tvättstugetrappen. Sophämtning Våra kostnader för sophämtning är onödigt höga. Genom att slänga skräpet i rätt sopkärl kan vi spara pengar. Information om vad som får slängas i respektive sopkärl finns angivet på en skylt ovanför kärlet. Till exempel ska kartonger inte slängas i kärlet för tidningar eller i det för hushållsavfall. Vidare sparar vi pengar på att inte fylla upp sopkärlen onödigt snabbt. Med andra ord, se till att vika ihop kartonger. Lösöre så som strykbrädor, pallar, tavlor osv. som skall till tippen får inte lämpas av vid vårt miljöhus. Kommunala återvinningsstationer finns vid Fågelbackens IP, Kronborgsskolan, Slottsstaden skola bara för att nämna några. Styrelse En ny styrelse ska tillsättas vid årsstämman som hålls till sommaren. Den sittande styrelsen presenteras längre bak under rubriken Styrelse och förvaltning. Är du intresserad av att sitta i styrelsen, prata med någon styrelsen. Epostlista För att underlätta informationsspridningen om vad som händer i vår förening avser vi sätta sammanställa en e-postlista. Vid vår senaste förfrågan mottog vi en enda e-post adress. Vi hoppas att intresset för vad som händer i vår fastighet är större än så. Var vänlig att skicka in uppgifter om namn, lägenhetsnummer och e-postadress till Uteplatser Vi hoppas väl alla att vädret blir bra i sommar och att våra uteplatser blir välanvända! Glöm inte att ställa i ordning efter dig, slänga skräp och lämna grillar och annat i det skick du själv önskar finna dem nästa gång. Tänk på brandrisken när du tömmer grillen på aska. 2

3 Innehåll AKTUELLT... 2 INNEHÅLL... 3 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKVADRONEN STYRELSE OCH FÖRVALTNING... 4 KONTAKTA STYRELSEN... 5 EKONOMISK FÖRVALTNING... 5 EKONOMISKT LÄGE... 5 ATT BO I BRF SKVADRONEN DEN EGNA LÄGENHETEN... 6 SÄLJA DIN LÄGENHET... 6 POLICY FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING... 6 FÖRRÅD... 6 SÄKERHET... 7 FÖRSÄKRING... 7 BRAND... 7 VATTENSKADA... 7 FÖNSTER... 8 VENTILATION... 8 PORTEN... 8 FASTIGHETSSKÖTSEL... 8 TRAPPSTÄDNING... 8 SNÖSKOTTNING... 8 GRÄSMATTOR... 9 TRÄDGÅRDSDAGAR... 9 TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER... 9 SOPOR OCH KÄLLSORTERING... 9 TVÄTTSTUGAN... 9 GRILLA OCH ANVÄNDA TRÄDGÅRDSMÖBLER...10 CYKLAR...10 BALKONGER...10 RÖKNING...10 LJUD OCH OLJUD...11 FEST...11 STADGAR FÖRENINGSSTÄMMA

4 Bostadsrättsföreningen Skvadronen 20 Vår fastighet byggdes 1944 och består av 28 lägenheter. Bostadsrättsföreningen tillträdde fastigheten i februari Bostadsrättsföreningen Skvadronen 20 är en privat förening och vi som bor med bostadsrätt är delägare i denna förening. Du och alla vi andra äger huset och marken gemensamt och delar därmed på ansvaret för densamma. Föreningen styrs i första hand av stadgarna. Dessa finner du längre bak i detta blad. Denna text är ett komplement till stadgarna och innehåller både trivselregler och information som vi bedömer är nyttig att ta del av. Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för hyresgäster och andrahandshyresgäster. Styrelse och förvaltning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Styrelsen ska ha en strategisk blick över vilka investeringar och åtgärder som behövs på både kort och lång sikt. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 3-7 ledamöter. Styrelsen träffas ungefär var 6:e vecka och arbetsuppgifter delas mellan ledamöterna. Styrelsens medlemmar är i nuläget följande: Styrelsemedlem Suppleant Johan Lindberg (omval) Mattias Alhem (omval) Caroline Johansson (omval) Ingela Lövendahl* Magdalena Larsson (omval) Gitte Volk (omval) Magdalena Sjöstrand Öhrnfelt (omval) Mattias Widerström (omval) Vakant *Ingela Lövendahl är vald på två år och kan väljas om 2014 Styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter varierar med vilken roll som innehas. Ordförande: Ansvarar för att sammankalla och hålla i styrelsemöten. Har överblicken över processerna och är utslagsröst vid röstningar. Justerar protokoll och attesterar fakturor, tillsammans med kassör eller annan i styrelsen. Ansvarar för brevlåda och extranycklar. Är kontaktperson vid försäljning av lägenhet och håller kontakten med förvaltaren. Kassör: Attesterar fakturor tillsammans med ordförande eller annan i styrelsen. Håller en egen lista på kostnader för att kunna ha löpande överblick. Håller i eventuella kontakter med banken. Sekreterare: Skriver mötesprotokoll och ser till att dessa justeras och arkiveras. Administrerar kallelser inför föreningsstämma. Ledamot: Ansvarar för tilldelade uppgifter. Suppleant: Har samma ansvar som styrelsen vid revision. Kan delta på styrelsemöte, men har endast röst om hon eller han ersätter ordinarie ledamot. Andra vanliga styrelseuppgifter är: 4

5 Kontakter och tillsyn av lägenheter vid försäljning Ordna posten och attestera fakturor Läsa av el och göra fakturaunderlag Planera, beställa och genomföra reparationer och renoveringar Långsiktig planering av större investeringar Fixa småsaker som dyker upp och göra inköp för löpande underhåll Hålla övriga i huset informerade om läget Organisera trädgårdsdagar och liknande händelser. För utfört styrelsearbete utgår i dagsläget inget arvode. Detta är ett beslut som styrelsemedlemmarna tagit, då föreningen fortfarande är relativt ny och vår ekonomi ännu inte är helt stabil. Att agera vaktmästare, ordningspolis och städpersonal är inget som ingår i styrelsens uppgifter. Dessa arbetsuppgifter hjälps vi alla till med. Eftersom vi är en liten förening, behöver vi alla hjälpas åt att axla styrelseposter. Även om du inte sitter i styrelsen just det här året, så välkomnas initiativ och engagemang. Kontakta styrelsen Styrelsen kontaktas helst via e-post på alternativt via brev i vår postlåda i porten. Självklart kan kontakt även tas med någon i styrelsen direkt, men då vi gärna önskar det mesta i skrivet form (även mail är ett dokument som sparas) så föredras mailkontakt. Ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltning sköts av Cymko. De ansvarar för lägenhetsregister, betalning av fakturor och arkivering inför revision. De gör ekonomisk uppföljning och lägger budgetförslag. Cymko ordnar det mesta pappersarbetet vid lägenhetsförsäljning. Ekonomiskt läge Föreningen gjorde 2010 en stor investering i ett stambyte för tappvatten och uppdatering av värmecentral samt termostater på element. År 2008 målades fönstren utvändigt. Föreningen har sedan den bildades sålt av alla före detta hyreslägenheter utom en vilken förhoppningsvis kommer säljas innan sommaren 2013, vilket kommer ge ett visst tillskott i kassan och möjlighet till avbetalning på lån eller större renovering. Alla boende uppmanas dock till eftertanke och att hjälpa till på de sätt de kan med att spara resurser och energi. Vår förening har idag (april 2013) lån i Handelsbanken på ca 8,6 miljoner kr som vi bostadsrättsinnehavare också är delägare i. Att bo i Brf Skvadronen 20 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor. Vid all gemenskap måste det finnas vissa regler för att allt skall fungera. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi trivselregler. Om alla följer trivselreglerna bidrar vi till en fin grannsämja, att vårt område ser snyggt ut och slipper vi onödiga kostnader. 5

6 Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten, bl.a. genom att delta på föreningsstämman, lämna in förslag till styrelsen och genom att själv vara aktiv i styrelsearbetet. Den egna lägenheten För ombyggnationer rörande bärande väggar, vatten och/eller avloppsledningar och flytt av kök, måste du få godkännande av styrelsen. Ombyggnaden måste också ske efter fackmannamässiga ritningar, som ska lämnas till styrelsen. Ingrepp i bärande väggar kräver dessutom att kommunen beviljar bygglov (i vissa fall krävs endast bygganmälan). Om vatten eller värmesystem påverkas, så måste styrelsen meddelas innan avstängning sker. Är avstängningen längre än 20 minuter så måste dessutom lappar sättas upp för att meddela övriga boende som berörs av avstängningen. Inga avstängningar av vatten, värmesystem eller fastighetens el (ej i den egna lägenheten) får ske mellan 16:00 och 08:00 på vardagar. På helgerna får inget stängas av utan styrelsens godkännande. Sälja din lägenhet Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även exemplar av överlåtelseavtalet skickas in till föreningens förvaltare Cymko, som förbereder beslutet åt styrelsen. Oftast ordnar mäklaren med dessa rutiner. När du kontaktar mäklare, var noga med att berätta om föreningen och att vi hjälps åt med vissa uppgifter. Det är viktigt att köparen får veta läget och är insatt i rutinerna i just vår förening. Policy för andrahandsuthyrning All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Följande principer gäller: Medlem ska ha ägt och bebott lägenheten i minst tolv månader innan den kan hyras ut i andrahand. Tillstånd ges att få hyra ut lägenheten i ett års tid. Om medlem bedriver studier på annan ort så kan tillstånd medges för hela studietiden, men även begränsas i tid. Intyg om att studier bedrivs kan krävas in under tiden som uthyrningen pågår. Även tidsbegränsat arbete på annan ort kan medge andrahandsuthyrning längre än ett år. Endast den som är medlem i Brf Skvadronen 20 kan få tillstånd att hyra ut i andrahand. Det innebär att den som hyr en lägenhet i andrahand i Brf Skvadronen 20 inte kan hyra ut lägenheten helt eller delvis vidare till andra. Du som medlem är själv personligen ansvarig för att de trivselregler som gäller inom Brf Skvadronen 20 följs av den hyresgäst som du har. Eventuella klagomål som uppkommer på andrahandshyresgästen, behandlas av styrelsen och tas upp med dig som ägare av lägenheten, som skyndsamt ska se till att den hyresgäst du har är införstådd med trivselreglerna och följer dessa. Förråd Till varje lägenhet så finns det ett vinds- och ett källarförråd. Någon logik mellan lägenhetsnummer och förrådsnummer existerar tyvärr inte. Nyttjas ett förråd ska det vara märkt med brukarens namn. 6

7 Omärkta förråd kommer att klippas upp och tömmas allt efterhand de uppmärksammas. Olåsta tomma förråd kommer styrelsen att sätta lås på för att de inte skall användas som avstjälpningsrum. Eftersom fastigheten har fuktproblem i källaren skall inga kartonger eller träsaker förvaras direkt på golvet, detta för att minimera risken för mögel och fuktskador. Säkerhet Föreningen är ansvarig för att gård och hus är i säkert skick och att personer som vistas här inte skadas p.g.a. att grundläggande säkerhetsåtgärder inte har gjorts. Det handlar till exempel om att sanda och salta gångar och trappor vid halka och att se till att inget kan trilla ner från tak och balkonger (se mer under rubriken balkonger ). Det är varje medlems ansvar att bidra till att säkerheten upprätthålls. Försäkring Du som bostadsrättsägare ska ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt i din hemförsäkring. Om du saknar bostadsrättsförsäkring (med bostadsrättsförsäkring menar vi antingen en hemförsäkring där bostadsrätt ingår, eller en hemförsäkring med ett tillägg för bostadsrätt) kan du bli tvungen att själv betala reparation av skadade delar i din lägenhet som du har underhållsansvar för, och för fast inredning som du eller tidigare ägare bekostat. Brand Se till att ha en brandvarnare monterad i lägenheten och kontrollera funktionen med jämnamellanrum. Placera inga föremål i entrén, trapphus, källar- och förrådsgångar som kan förvärra brand eller hindra utrymning. Vattenskada En vattenskada kan uppstå i princip i alla rum. Rör kan brista, radiatorer kan läcka, anslutningar till tvätt- och diskmaskiner kan gå sönder. Golvbrunnar i badrum kan läcka och spärrskikt i badrum kan vara felaktiga. Om du råkar ut för en akut och synlig läcka, stäng av vattnet i källaren, så att flödet stoppas, hittar du inte bland rören själv, så kontakta någon i styrelsen så hjälper de till. Vid en sådan händelse och vid annan vattenskada, ta också omedelbart kontakt med både styrelsen och ditt försäkringsbolag. I grova drag så säger stadgarna och lagar att föreningen står för skador som orsakats av skador på tappvattenstammar. Bostadsrättsinnehavaren står för kostnader som beror på stickledningar, golvbrunnar och oaktsamhet. De boende har även en anmälningsplikt att meddela styrelsen om mindre skador innan de orsakar större skada (t.ex. läckande element eller trasiga ytterrutor). Är det skador på värmesystemet står föreningen för återställande av elementfunktion och skador på fastighet och i trossbotten. Eventuella skador på ytskikt i lägenheterna är den enskilde bostadsrättsinnehavarens ansvar. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne. En missfärgning i taket eller på väggen kan tyda på att det finns en vattenläcka hos din granne. Upplys då din granne så att åtgärd kan ske snarast. 7

8 Fönster Fönstren målades om utvändigt 2008, men ansvaret för insidan och mellan ytter och innerfönster ligger på bostadsrättsinnehavaren. Flagnande färg på fönsterkarmarna är inte acceptabelt. Vill du inte göra arbetet själv kan du med fördel gå ihop med någon granne och ta in offert, t.ex. genom Otäta fönster är dessutom en stor energibov och föreningen uppmanar därför alla boende att se över sina fönster. Speciellt om ni tycker att det drar från fönstren och/eller är kallt i lägenheten. Mycket värme går till spillo på grund av oisolerade fönster. Tätningslister går att köpa för en billigpenning hos till exempel Clas Ohlson. Var noga med att placera tätningslisten på ett korrekt sätt för att förhindra problem med kondens. På boverkets hemsida finner man tips på hur man tätar fönster: atning.pdf Fönster och balkongdörrar får inte stå öppna på ett sådant sätt att de tar skada av regn. Trasiga rutor bör åtgärdas omgående för att inte skada fönsterkarmar och spara energi. Ventilation Husets ventilation är självdrag, det är en känslig form av ventilation som förutsätter att alla till- och frånluftsventiler är öppna. Inga badrums eller spisfläktar får kopplas till husets ventilation. Porten Ytterporten skall hållas stängd och låst. Koden bör inte delas ut ovarsamt utan det är bättre att använda porttelefonen för gäster. Önskar ni få porttelefonen inkopplad så behöver ni lämna ert telefonnummer till styrelsen, förslagsvis via mail. Observera att den ej kan kopplas in på en mobiltelefon. Funktionen är enkel. Svara genom att lyfta på luren eller trycka på svara-knapp om det är en trådlös telefon. Använd siffran 5 på telefonen för att kunna prata och samma siffra igen (5) för att öppna. Fastighetsskötsel Samtliga bostadsrättsinnehavare har ett gemensamt intresse och ansvar för att gården och husen är i gott skick. Vi har som sagt ingen vaktmästare och det ligger inte på styrelsens ansvar att sköta all skötsel av fastighet och gård. Redskap för skötsel finns i förrådet mellan innerport och tvättstuga. Saknas något så kontakta styrelsen. Trappstädning Vi har i nuläget en städfirma som utför trappstädningen åt oss. De tar dock inte hand om byggdamm och annat som kommer ut i trapphuset i samband med renoveringar. I dessa fall måste den som orsakat nedsmutsningen själv städa upp efter sig. Snöskottning Att skotta, sopa undan snö och salta på innergården är allas gemensamma ansvar. Framför allt är det viktigt att få bort snön fram till sopkärlen, annars blir dessa ej tömda. När det gäller snöröjning av trottoaren utanför huset, så har föreningen ett avtal med RagnSells. 8

9 Gräsmattor Alla trivs med gröna och välskötta gräsmattor, så vi får hjälpas åt att klippa och räfsa. Gräsklippare finns i förrådet mellan innerporten och tvättstugan. Den är väldigt lättanvänd men barn bör inte använda den utan vuxens uppsikt. När du använder grästrimmern bör hörselkåpor och skyddsglasögon bäras. Trädgårdsdagar Några gånger om året ordnas trädgårdsdagar där alla i föreningen är med och ställer i ordning trädgård och hus. I samband med det köper vi lite fika och mat, som vi njuter av efter väl utfört arbete. Alla har inte möjlighet att delta på alla trädgårdsdagar, men kan påta i rabatter eller fixa smågrejor vid annat tillfälle. Då går man emellertid miste den trevliga samvaron som råder på trädgårdsdagarna! Trivsel- och ordningsregler Sopor och källsortering Vi källsorterar: Batterier Glas (färgat/ofärgat) Kartong Metall Papper Plast Tänk på att det är vi själva som ska hålla rent och snyggt vid soptunnorna. Platta till kartonger och undvik att överfylla tunnorna, eftersom detta drar till sig ohyra. Om vi inte sorterar kommer vi drabbas av ökade kostnader för sophämtning. Enligt lag ska el- och elektronikavfall, gipsskivor samt färgburkar och andra kemiska produkter samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soprummet. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Lämna INGA grovsopor vid soptunnorna; grovsopor är vars och ens eget ansvar att frakta till en återvinningscentral. Har du problem med transport, hör med grannarna om samkörning. Visa även hänsyn t.ex. efter möbelinköp och undvik att fylla upp kärlen med förpackningsmaterial. Har du kunnat transportera hem bör du rimligtvis kunna transportera förpackningsmaterialet till en återvinningscentral. Tvättstugan Tvättstugan har fyra pass om dagen, från 08:00-22:00. Tvättmaskiner och torkrum får endast vara igång under ordinarie tvättider. All aktivitet som föregår utanför dessa tider är strikt förbjuden. Varken maskinerna eller torkrummet stängs av automatiskt. Har du svårt att passa tiden, ställ en klocka på alarm. 9

10 I tvättstugan behåller du din tvättid även om du kommer efter att tvättiden börjat, så länge som det inte påverkar nästa person som står på tur att tvätta. Därför är det viktigt att du plockar bort din markör om du inte avser att använda tvättiden. Är du osäker på om tiden innan dig används och du vill starta tidigare kolla helt enkelt med personen före dig. Tänk på att sopa och svabba golvet i både tvättstuga och torkrum efter avslutat tvättpass, ta bort tvättludd ur torktumlare, rengör tvättmedelsfacken, samla ihop tvättnypor och lämna tvättstugan du själv önskar finna den. Skulle någon av maskinerna gå sönder häng på maskin sönder -skylten och kontakta styrelsen omgående. Grilla och använda trädgårdsmöbler Grillning med engångsgrillar på gräsmattan är inte tillåtet. Undvik också att grilla direkt intill husen, då röken och stekoset kan gå in i lägenheterna. Dynor till trästolarna finns i det gamla soprummet bredvid gårdshusporten. Lägg tillbaka dem omedelbart efter dig så att de inte ligger framme och blir solblekta och kanske våta. Fäll ihop parasollet efter dig och sätt på stroppen så att det inte riskerar blåsa sönder. Glöm inte att plocka upp efter dig då du använder grill och trädgårdsmöbler. Ställ tillbaka stolar och bord, släng skräp och avfall. Cyklar Cyklar ska parkeras i cykelställen. Om du inte använder din cykel under en period mår den bäst av att ställas ned i skyddsrummet jämte miljöhuset, och du bereder dessutom plats till andra behövande som använder sin cykel mer frekvent. Balkonger Balkonger får inte användas för: Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering Skakning av mattor Grillning Rökning så att det besvärar grannar Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna inte på ett sådant sätt så att det stör dina grannar. Det kan vara bra att titta ner på balkongen under, så slipper vi ofrivilliga kallduschar. Rökning Rökning och röklukt är ett återkommande ämne i klagomål, så ni som röker eller har vänner som röker, ombeds visa hänsyn till övriga boende. I trapphus, portvalv, tvättstuga och förrådsutrymmen är det naturligtvis helt förbjudet att röka. Föreningen har inga askkoppar och privata sådana bör hållas inom den egna lägenheten eller på balkongen. Tänk även på att reglerna gäller även för besökande. 10

11 Ljud och oljud Vårt hus är lyhört. Mellan kl. 22:00-07:00 (mån-tors + sön) samt 24:00-09:00 (fre-lör) vill vi att oljud undviks. Oljud såsom spikning och borrning eller andra renoveringsarbeten, bör ej förekomma efter kl. 20:00. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål. Men det finns enkla saker att göra för att minska störningen. Ställ aldrig högtalare direkt mot golvet eller väggen. Lägg gärna ett isolerande mellanlägg mellan högtalare och golv/vägg och skruva ner basen. Håll gärna fönster stängda, för att minska risken att störa övriga i huset eller grannhusen. Sätt också gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest. Efter kl. 21:00 på vardagar och efter kl. 24:00 på fredag och lördag natt är det dock inte tillåtet att spela hög musik eller föra oväsen. Tänk även på att hålla ner samtalstonen och se till så att festdeltagarna inte skräpar ner på gård eller i trapphus. Om dina grannar festar och stör under de tider då särskild hänsyn bör visas, knacka på och säg till. Om det är återkommande störningar, eller om åtgärder inte vidtagits när du påpekat störningen, lämna ett skriftligt klagomål till styrelsen med lägenhetsnummer, namn och adress både till dig själv och till den som stört dig. Ange även tidpunkt och datum då du blev störd. Viktigt att tänka på är att detta dokument, stadgar och lagar är till för oss som äger vårt boende gemensamt. Följer vi dessa och hjälps åt med att dela ansvaret så blir det trevligare för alla och dessutom så tjänar vi alla på det. Om inte, så kommer det leda till ökade kostnader, vilket i sin tur kommer att leda till avgiftshöjningar, mindre värde på lägenheterna och framför allt en mindre trevlig stämning i föreningen och miljö att bo i. Reglerna är upprättade för att ge bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Skvadronen en så trivsam och angenäm boendemiljö som möjligt. Bostadsrättsinnehavare och hyresgäster ansvarar även för familjemedlemmar, gäster, inneboende och personer som utför arbete för deras räkning. 1. Visa hänsyn till grannar och anpassa ljudnivån såväl i lägenheten som i och utanför trapphus, särskilt på TV, musikanläggningar och musikinstrument till en nivå som inte stör grannarna. Speciellt gäller detta nattetid mellan klockan och klockan då någon störning inte annat än i undantagsfall får ske. 2. Undvik störande bygg- och hantverksarbete förenat med borrande, hamrande, spikande och dylikt vardagar före klockan och efter klockan Därutöver är det under lördagar, söndagar och helgdagar inte tillåtet att använda slagborrmaskin eller utföra annat kraftigt störande bygg- och hantverksarbete före klockan och efter klockan Styrelsen måste kontaktas innan sådan avstängning av elektricitet eller vatten sker som berör flera lägenheter under längre tid än 20 minuter. 4. Skaka inte mattor, sängkläder mm genom lägenhetsfönster eller från balkong. 5. Placera inga föremål såsom cyklar, barnvagnar, dörrmattor, skor och dylikt i entréer, trapphus, portar, källar- och förrådsgångar, då detta kan försvåra t ex utrymning vid brand, ambulanstransporter eller städning. 6. Brandskyddet är ett gemensamt intresse. Förvaring av brandfarligt gods i lägenhet och lägenhetsförråd får ej förekomma. 11

12 7. Spola inte ner föremål eller ämnen som kan förorsaka stopp i avloppet. 8. Sätt inte upp markiser eller antenner, särskilt parabolantenner, på föreningens fastighet utan styrelsens skriftliga medgivande, detta av såväl säkerhets- som estetiska skäl. 9. Husens ytterportar ska hållas stängda. 10. Mata inte fåglar och andra djur på föreningens fastighet med hänsyn bl a till framlockande av skadedjur. 11. Undvik att skräpa ner på gården eller utanför husen, samt i trapphusen. 12. Rökning får inte förekomma i allmänna utrymmen. 13. Grillning på balkong är ej tillåtet. 14. Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor väl innan de slängs i sopkärl. 15. Cigarettfimpar/snusdosor och dylikt får inte kastas i gemensamma utrymmen eller på gården. Det är dessutom viktigt att följa reglerna för nyttjande av tvättstugan. Observera att styrelsens medgivande krävs vid andrahandsuthyrning och vid väsentlig förändring av lägenheten. Stadgar Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är BRF Skvadronen 20. Styrelsen har sitt säte i Malmö. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Medlemskap 3 Frågan om att anta en ny medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 4 Medlemskap i föreningen kan beviljas en fysisk person som erhåller bostadsrätt av föreningen eller övertar bostadsrätt i föreningens hus. En juridisk person som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap. En förening som har, eller som avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst (fysisk person) i huset medlemskap i föreningen. Detta under förutsättning att hyresgästen ansökt om medlemskap inom ett år från föreningens förvärv av huset och att hyresförhållande förelåg vid tiden för ombildningen. Insats och avgifter 5 Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättsinnehavarna betalar årsavgift till föreningen. Årsavgiften fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. I årsavgiften ingående 12

13 konsumtionsavgifter kan beräknas efter förbrukning eller ytenhet. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Övergång av bostadsrätt 6 Bostadsrättsinnehavaren får fritt överlåta sin bostadsrätt. En bostadsrättsinnehavare som överlåtit sin bostadsrätt till en annan medlem skall till bostadsrättsföreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelse, ange överlåtelsedag samt uppge till vem överlåtelsen skett. Förvärvare av bostadsrätt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen. I ansökan skall det anges personnummer och nuvarande adress. Styrkt kopia av förvärvshandlingen skall alltid bifogas anmälan/ansökan. Överlåtelse 7 Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet som överlåtaren avser samt priset. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Tillträde 8 När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och tillträda lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Ett dödsbo efter en avliden bostadsrättsinnehavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader från anmaningen visa att bostadsrätten ingått i bodelningen eller arvskifte med anledning av bostadsrättsinnehavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt om medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning. Rätt till medlemskap vid övergång av bostadsrätt 9 Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättsinnehavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Har bostadsrätt övergått till make eller sambo på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas får medlemskap vägras om förvärvaren inte kommer att vara permanent bosatt i lägenheten efter förvärvet. Den som har förvärvat andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller sådana sambor på vilka lagen om sambors gemensamma hem skall tillämpas. 10 Om en bostadsrätt övergått från en bostadsrättsinnehavare till en annan, genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits som medlem, måste förvärvaren visa att någon som inte vägrats inträde i föreningen förvärvat bostadsrätten och sökt om 13

14 medlemskap. Detta skall ske inom sex månader från det att han fick uppmaningen. Iakttas inte detta, får bostadsrätten tvångsförsäljas för förvärvarens räkning. 11 En överlåtelse är ogiltig, om den som bostadsrätten överlåtits till, vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen. Detta gäller inte vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8. kap bostadsrättslagen. Har i sådant fall förvärvaren inte antagits till medlem, skall föreningen lösa bostadsrätten mot skälig ersättning. Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter 12 Bostadsrättsinnehavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt. Bostadsrättsinnehavaren svarar sålunda för lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt. inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, svagströmsledningar; i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättsinnehavaren dock endast för målning; i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättsinnehavaren endast fr o m lägenhetens undercentral (proppskåp). golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner och ytterfönster. Bostadsrättsinnehavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster. Bostadsrättsinnehavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenledningsskada i lägenheten, endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättsinnehavares eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gästar honom, av annan som han inhyrt i lägenheten eller som utfört arbete där för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättsinnehavare inte själv vållat, gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättsinnehavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand eller vattenskada. Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, uteplats eller med egen ingång, skall bostadsrättsinnehavaren svara för renhållning och snöskottning. Bostadsrättsinnehavaren svarar för åtgärder i lägenheten som vidtagits av tidigare bostadsrättsinnehavare såsom reparationer, underhåll, installationer m m. 13 Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring av lägenheten utan tillstånd av styrelsen. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för föreningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på att fackmannamässigt sätt. Som väsentlig förändring räknas bl a alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättsinnehavaren svarar för erforderliga myndighetstillstånd erhållits. 14

15 14 Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att när han använder lägenheten och andra delar av huset, följa allt som krävs för att bevara sundhet, ordning och skick inom huset. Man skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för att reglerna även följs av den som hör till hans hushåll, gästar honom, av annan som han har i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Föremål som enligt vad bostadsrättsinnehavaren vet är, eller med skäl kan misstänkas innehålla, ohyra får inte tas in i lägenheten. 15 Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen ansvarar för. Skriftligt meddelande om detta skall läggas i lägenhetens brevinkast eller anslås i trappuppgången. Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i huset, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra. Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan föreningen ansöka om handräckning. 16 En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. 17 Bostadsrättsinnehavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 18 Bostadsrättsinnehavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 19 Om bostadsrättsinnehavaren inte i rätt tid betalar insats eller upplåtelseavgift som skall betalas innan lägenheten får tillträdas och sker inte heller rättelse inom en månad från uppmaning får föreningen häva upplåtelseavtalet. Detta gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande. Om avtalet hävs har föreningen rätt till skadestånd. 20 Nyttjanderätten till lägenheten som innehas med bostadsrätt och som tillträtts, är med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning: 1. om bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen har bett honom att betala sin årsavgift eller om bostadsrättsinnehavaren dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar från förfallodagen. 2. om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand. 3. om lägenheten används i strid med 17 eller om bostadsrättsinnehavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättsinnehavaren 15

16 genom att inte utan oskäligt dröjsmål underättat styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset. 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättsinnehavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, åsidosätter något av vad som ska iakttas enligt 13 vid lägenhetens användande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättsinnehavare. 6. om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 15 och han inte kan visa giltig ursäkt för detta. 7. om bostadsrättsinnehavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs, samt. 8. om lägenheten helt eller till väsentlighet del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till en inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last är av ringa betydelse. 21 Uppsägning som avses i 20 första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättsinnehavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Ifråga om en bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållanden som avses i 20 första stycket 2 inte heller ske om bostadsrättsinnehavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. 22 Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållanden som avses 20 första stycket 1-3 eller 5-7 men rättelse sker innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättsinnehavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte har sagt upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning inom tre månader från den dag föreningen fick reda på förhållanden som avses i 20 första stycket 4 eller 7. inte inom två månader från den dag då föreningen fick reda på förhållanden som avses i 20 första stycket 2 sagt till bostadsrättsinnehavaren att vidta rättelse. 23 En bostadsrättsinnehavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållanden som avses i 20 första stycket 8, endast om föreningen har sagt upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick reda på förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller om förundersökning har inletts inom samma tid har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning. Rätten kvarstår två månader från det att domen i brottsmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på något annat sätt. 24 Är nyttjanderätten enligt 20 första stycket 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift, och har föreningen med anledning av detta sagt upp bostadsrättsinnehavaren till 16

17 avflyttning, får denne på grund av dröjsmålet inte skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. I väntan på att bostadsrättsinnehavaren visar sig ha fullgjort vad som fordras för att få tillbaka nyttjanderätten, får beslut om avhysning inte meddelas förrän efter fjorton vardagar från den dag då bostadsrättsinnehavaren sade upp. 25 Sägs bostadsrättsinnehavaren upp till avflyttning av någon orsak som anges i 20 första stycket 1, 4-6 eller 8 är han skyldig att flytta genast, om inte annat följer av 23. Sägs bostadsrättsinnehavaren upp av någon annan i 20 första stycket angiven orsak, får han bo kvar till det månadsskift som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten ålägger honom att flytta tidigare. 26 Om föreningen säger upp bostadsrättsinnehavaren till avflyttning, har föreningen rätt till skadestånd. 27 Har bostadsrättsinnehavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 20, skall bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap bostadsrättslagen så snart detta kan ske, om inte föreningen, bostadsrättsinnehavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen, kommer överens om något annat. Försäljningen får dock anstå till dess att brister som bostadsrättsinnehavaren svara för blivit åtgärdade. Tvångsförsäljning ansöks om och genomförs av Kronofogdemyndigheten. Styrelse och revisorer 28 Styrelsen består av minst fyra och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år. Varje år utser stämman halva styrelsen för nästa tvåårsperiod. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ledamot och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande. 29 Styrelsen beslutar själva vem som skall vara ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan fatta beslut (är beslutsför) när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande har röstat, eller vid lika röstetal, den mening som biträds av ordföranden. Är endast en mer än hälften av styrelsens medlemmar närvarande, måste alla vara eniga om besluten för att de ska gälla. Föreningens firma tecknas förutom styrelsen av den eller dem som styrelsen utser. 30 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. 31 Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller företa mer omfattande tilleller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. 32 Revisorerna ska vara minst en och högst tre samt minst en och högst tre suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till 17

18 nästa ordinarie föreningsstämma. Om föreningen har statligt bostadslån kan en ordinarie revisor och en suppleant utses i enlighet med villkor för lånets beviljande. 33 Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision är avslutad och revisionsberättelsen angiven senast 30 maj. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över revisorernas eventuellt gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga för medlemmarna, minst en vecka före den föreningsstämma på vilken ärendet skall förekomma till behandling. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma 34 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna, skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma. Extra föreningsstämma 35 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller en revisor finner skäl till det, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan begäran kom in till styrelsen. Dagordning på ordinarie föreningsstämma Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordningen. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförande. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 7. Fastställande av röstlängd. 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 10. Beslut om resultatdisposition. 11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 12. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 15. Val av valberedning. 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt Stämmans avslutande. Kallelse 37 Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgift pm vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Även ärenden som anmälts av styrelsen eller föreningsmedlem enligt 34 skall anges i kallelsen. Denna skall utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning 18

19 eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelande till medlemmarna anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev. Röstning på stämma 38 Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om fler medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt, ej äldre än ett år. Endast annan medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina åtagande mot föreningen enligt dess stadgar eller enligt lag. Stämmoprotokoll 39 Det justerade protokollet från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Föreningens fonder 40 Inom föreningen skall bildas följande fonder Fond för yttre underhåll. Dispositionsfond. Till fond för yttre underhåll skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfond eller fördelas mellan medlemmarna enligt 41. Vinst 41 Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall fördelas mellan medlemmarna, skall detta ske i förhållande till lägenheternas insatser. Upplösning och likvidation 42 Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. Övrigt För frågor som inte reglerats i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övrig lagstiftning. 19

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredängen Föreningens organisationsnummer är: 745000-3491 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Egen Härd i Örebro Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande nya bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svea Artilleri 4 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA STADGAR BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Mellangården U.P.A., 746000-1501. Föreningen har till ändamål att bereda bostadslägenheter åt medlemmarna

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas STADGAR För Bostadsrättsföreningenn KRABBAN Södra Byn, Grebbestad. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Krabban Södra Byn. Styrelsen har sitt säte i Grebbestad, Tanums Kommun.

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 1(11) Bostadsrättsföreningen Kopparn 9 Bondegatan 74 116 33 Stockholm STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KOPPARN 9 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kopparn 9. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skutan 27, 716417-4547, Svarvargatan 10, 112 49 Stockholm

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skutan 27, 716417-4547, Svarvargatan 10, 112 49 Stockholm Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skutan 27, 716417-4547, Svarvargatan 10, 112 49 Stockholm Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skutan 27. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FEMETTAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Femettan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 Innehållsförteckning: FÖRENINGENS FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL OCH RÄKENSKAPSÅR M M...3 1 ÖVERGRIPANDE LAGSTIFTNING...3 2 FIRMA...3 3 SÄTE...3 4 ÄNDAMÅL...3 5 RÄKENSKAPSÅR...3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Svartpoppeln. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SKUGGVIOLEN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26

STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 STADGAR För bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET i Stockholms län 2010-05-26 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen STÄMJÄRNET. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 STADGAR 1 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tomten i Stockholms län. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tomten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 1 Innehåll STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20... 4 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT... 4 1... 4 MEDLEMSKAP... 4 2... 4 3... 4

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset

Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset Stadgar för BRF Nytorgspalatset Antagna vid årsstämma den 13 april 2015 samt vid extra årsstämma den 18 maj 2015. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nytorgspalatset.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Urnan nr l. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län

STADGAR. För Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Höjdena. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOJEN 10 i Stockholms län.

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOJEN 10 i Stockholms län. 1(9) STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOJEN 10 i Stockholms län. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOJEN 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SAIMAGATAN ORG NR 769606-1741 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Saimagatan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Sleipner 6 i Stockholms län

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Sleipner 6 i Stockholms län STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sleipner 6 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsförening Sleipner 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål 4, Q 4- AVI Laugar - För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slöjdläraren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars

Läs mer

STADGAR. Uteslutning. för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län.

STADGAR. Uteslutning. för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15 i Göteborg och Bohus län. Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan 13-15. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen , Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 i Stockholms Stad Orgnr 716409-8985 Undertecknade styrelseledamöter

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a Föreningens ändamål, firma, säte och räkenskapsår 1 Föreningens ändamål skall vara att äga och förvalta fastigheterna nr 16, 17, 18 och 19 i fjärde kvarteret

Läs mer

Stadgar och ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 25 Org nr 769601-1050. Ver. 2009-11-09

Stadgar och ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 25 Org nr 769601-1050. Ver. 2009-11-09 1 Stadgar och ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 25 Org nr 769601-1050 Ver. 2009-11-09 2 Innehållsförteckning Föreningen Porslinsbruket 25...3 Regler och lagar som gäller bostadsrättsföreningar...3

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BRF RENEN 21

STADGAR FÖR BRF RENEN 21 STADGAR FÖR BRF RENEN 21 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Renen 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer