Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund"

Transkript

1 Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) 1 (12)

2 Riksbyggen Brf Ladusvalan i Lund Vår förening omfattar 14 hus samt ett servicehus. Den totala lägenhetsytan är 8791 kvm fördelat på 45 st 2rok, 37st 3rok, 20st 4rok samt 6st servicelägenheter. Det bor ett mångfald av olika sorters människor i vår förening, uppskattningsvis cirka 300 personer. Detta innebär att man som boende måste ta hänsyn till flera olika faktorer såsom skiftarbete, småbarn, äldre människor, studerande med mera. För vår gemensamma trevnad har vi samlat några Kom ihåg, som vi tror kan vara till nytta för såväl nyinflyttade som för de som bott här längre. Aktsamhet om vår gemensamma egendom är också ett sätt att hålla nere boendekostnaderna. Härvid kan nämnas att kostnaderna för skadegörelse alltid varit mycket låga inom området. Om någon upptäcker skador av något slag är det viktigt att detta meddelas till Vaktmästaren eller styrelsen. Ansvar Bostadsrättshavaren är skyldig att både vidta och bekosta underhåll och se till att lägenheten är i gott skick. Han ansvarar alltså själv för underhåll och byte av tvättställ, badkar etc i badrum/toaletter, spis och övrig köksutrustning. Ett undantag från regeln att bostadsrättshavaren svarar för allt inre underhåll av lägenheten är att föreningen alltid ansvarar för reparation och underhåll av ledningar för vatten, avlopp, värme, el och gas samt byte av golvbrunnar. Badrum Kostnaden för varmvatten är en dryg post för oss och sparsamhet vid dusch och bad kan därför påverka hyran. Mögelskador har uppstått p.g.a. att vatten trängt in mellan kakel och vägg. Därför är det viktigt att duschen inte riktas mot väggen då ytskiktet inte tål direkt vattenspolning. Ansvaret för eventuella vattenskador är den boendes. Anmäl snarast till förvaltningen rinnande toaletter och kranar. Ompackning åtgärdas kostnadsfritt. För att undvika översvämningar genom att minst en gång om året rensa golvbrunnen och vattenlåsen till handfaten. Balkonger Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på eller över balkongräckena. Använd gärna mattbommarna som finns på området. Bilar Området är planerat att vara bilfritt. Parkera därför endast på platser som är avsedda för parkering. Kontakta Vaktmästaren om ni behöver köra in i området (ex. vid in- eller utflyttning), så kan han öppna grinden för er. Vid bilkörning i området - visa hänsyn Alla lägenheter måste ha antigen en parkerings- eller garageplats. Europark övervakar parkeringarna. För gästparkeringarna tillämpas biljettautomat, kvittot skall placeras väl synligt i framrutan. Pris 2 kr per timme eller 20 kr per dygn. Parkera inte framför uppfarterna. Utryckningsfordon måste kunna komma fram. 2 (12)

3 Biltvätt Tvättar du bilen på gatan och låter smutsvattnet rinna ner i rännstensbrunnen ställer föroreningarna - avfettningsmedel, tungmetaller, asfaltsrester, olja mm - antigen till besvär på reningsverket eller går direkt ut i närmaste vattendrag. Brandvarnare En extra trygghet som Du kan skaffa till låg kostnad (cirka 100 kr). Föreningen har satt upp en brandvarnare i alla lägenheter. Container Ibland tar vi hem en container och placera den då på containerplatsen, östra parkeringen. Containern är låst och Ni får tillgång till den genom Er lägenhetsnyckel, som passar i det svarta hänglåset. Tänk på att låsa efter Er, då kostnaden för denna container såväl som de lås den är utrustad med betalas genom Er månadsavgift. I containern slänger vi grovsopor, t.ex. möbler, cyklar och annat skymmande. OBS! Elektronik avfall räknas som farligt avfall och får ej läggas i container, utan skall slängas på återvinningscentralen. Cyklar Använd cykelställ och cykelförråd. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphusen och källaregångarna. Vid cykling i området - visa hänsyn. Dörrar Var noga med att såväl förrådsdörren som entrédörren är stängda kväll och natt. Det är viktigt för att dels förhindra inbrott och skadegörelse samt hindra möss och andra djur att söka sig inomhus. Smörj och olja in din ytterdörr då och då. Flyttning Har ni mycket skräp som skall slängas, exempelvis vid en flyttning, så kontakta vaktmästaren, så kan han hjälpa er hur ni skall gå tillväga. Förslag Har ni idéer eller förslag, så behåll inte dessa förslag för er själva, utan dela med er dessa idéer, till styrelsen, så skall vi försöka att genomföra era förslag. Lämna era förslag i styrelsensbrevlåda eller mailar dem till Det är viktigt att vi hjälps åt, för att få en bra boendemiljö i vår förening och då är det extra viktigt att lyssna på allas idéer och förslag. Alla förslag som ni lämnar in kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. Grillning Med den varma årstiden dyker utegrillarna upp, att kunna sitta ute med grillad mat och äta är både trevligt och skönt. Men tyvärr har grillningen en baksida, nämligen att rök och matos kan störa grannarna och närboende. Tänk på att alltid visa och ta hänsyn. Föreningen har två stycken utegrillar en vid Sakförarevägen 1 och en vid Sakförarevägen 18, dessa till för alla i området. 3 (12)

4 Hemförsäkring Om man inte har hemförsäkring kan man drabbas av stora kostnader i samband med brand, översvämning eller inbrott. De som har inglasade balkonger bör lösa en tilläggsförsäkring eftersom skador vid t.ex. storm inte täcks vare sig av den vanliga hemförsäkringen eller av föreningens försäkring. Husdjur Plocka alltid upp efter ditt djur. Har du katt så se till att denna inte förorenar i sandlådorna - infektionsrisk. Har du hund så låt den inte förorena i rabatter och odlade område, håll den under uppsikt. Husvagnar Får inte ställas upp permanent på parkeringarna. Kyl och frys När du skall slänga kyl och frys, så hämtas dessa av Lunds Kommun, utan kostnad. Det går heller inte att lämna dessa på återvinningscentralen. För beställning av hämtning ring kommunen på tel Kök Det är inte tillåtet att installera annan fläkt än Minimaster. Matos försvinner lättast om du håller köksfönstret stängt och öppnar det längst bort belägna fönstret. Vädring via trappan är absolut förbjuden. Filtret till Minimastern bytes av vakmästaren cirka 2 gånger per år (November/Maj). Medlemsblad Fyra gånger per år delas ett medlemsblad ut till alla medlemmar i Riksbyggens Ladusvalan i Lund. I medlemsbladet informerar styrelsen var som händer i föreningen. Medlemmarna kan också skriva annonser och insändare i medlemsbladet. Miljöstation och återvinningscentral Närmaste SYSAV:s miljöstation finns på Statoil på Magistratsvägen 2. På miljöstationerna kan du lämna in miljöfarligt avfall som batterier, färg- och oljerester, lösningsmedel, lysrör, sprayburkar etc. Närmaste SYSAV:s återvinningscentral finns i Gunnesbo Återvinning på Traktorvägen 18 i Lund. Öppet: Mån , Tis 9-17, Ons-Tors 11-17, Fre stängt, Lör 9-15, Sön 9-15 (apriloktober) På återvinningscentralerna kan du lämna allt det avfall som du inte ska slänga i soppåsen eller i containrar på stan t.ex. byggmaterial, möbler, trädgårdsavfall, glas, metallskrot (gamla cyklar, järnsängar etc), elektronik (TV, datorer, hushållsapparater etc.), miljöfarligt avfall och mycket annat. 4 (12)

5 Mopeder och motorcyklar Det är inte tillåtet att meka med mopeder och motorcyklar i källarutrymmena. Enligt gällande brandbestämmelser är endast förvaring tillåten. Vid eventuella tillbud kan problem om ansvarsfrågan att uppstå. Mopedåkning är inte tillåten inom föreningens område. Målsmän ansvarar för sina ungdomar. Se stadgarna 42 sista stycket. Otillåten körning kan om ej rättelse sker leda till uppsägning. I mån av plats så kan man hyra garage för motorcykel till en kostnad av 100kr/mån, som man delar med tre andra. Månadsavgift Månadsavgiften skall vara betald senast den siste i månaden. Om någon eller några inte betalar för sig belastar det även övriga i föreningen. Enligt stadgarna kan bostadsrättshavaren sägas upp om han dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Om uppsägning sker och bostadsrättshavaren betalar sin avgift senast tolfte vardagen efter uppsägning, återgår nyttjanderätten till ägaren. Radio och TV Anpassa ljudstyrkan så att grannar inte störs. Tänk på att våra fastigheter är mycket lyhörda. Reparationer Förbättringar och reparationer i lägenheterna är den enskilde bostadsrättsinnehavarens ansvar. Närmare upplysningar i broschyren Vem svarar för underhållet som delats ut till samtliga boende. Föreningen ombesörjer kostnadsfritt ompackning av läckande kranar och toalettstolar. Sopor I området finns det tre soprum som har behållare för källsortering av returpapper, färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, hårdplastförpackningar, batterier och kartongförpackningar. Genom att källsortera kan vi minska mängden av hushållsavfall och reducera våra kostnader för sophantering. Förpacka soporna väl så att dålig lukt inte sprids. Soprummen skall alltid vara låsta, så kommer inga obehöriga in i våra soprum. Trappor Trappuppgången är något av det första våra besökare kommer i kontakt med. Det säger något om den stil som råder inom området. Vi boende trivs också bättre om alla hjälps åt att hålla rent och snyggt. Placera endast undantagsfall och för kortare tid privat egendom i trappan. Detta underlättar också trappstädningen. Dörrmattor får inte läggas utanför ytterdörren. Förvaring av cyklar, barnvagnar etc. får inte ske i trapphus på grund av att de minskar framkomligheten samt kan medverka till brand- och rökspridning. Vidare är det ett välkänt faktum att de flesta bränder som förekommer i trapphus och källare är anlagda, bland annat av att förekomsten av brännbara föremål gjort det möjligt för en förövare att anlägga en brand. Undvik hög ljudnivå, framförallt på kvällar. Hög ljudnivå innebär inte bara musik utan även spring i trappor, smäll med dörrar osv. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Rök inte i trappan eller hissen. Många av de boende är allergiker. 5 (12)

6 Trädgårdsavfall I området finns det två platser att slänga trädgårdsavfall (löv, ris, gräs och pinnar). Dessa platser finns vid odlingslotterna belägna på baksidan av höghusen. Uppsägning Följande orsaker kan leda till uppsägning (förverkande av nyttjanderätten till sin lägenhet): Dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande. Lägenheten används till annat än till bostadslägenhet. Att ägaren inte vidtar åtgärder när han fått ohyra i lägenheten. Att lägenheten vanvårdas. Att föreningen inte får tillträde till lägenheten när det behövs för t.ex. tillsyn, sotning, ventilationskontroll och reparation. Att lägenheten används för t.ex. prostitution, otillåten spelverksamhet och liknande. Trivselregler Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att nedanstående regler följes av var och en som är medlem i föreningen. Som medlem ansvarar man även för den övriga familjen. En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa ev. förekommande irritationsmoment så smidigt så möjligt. Tyvärr finns det idag inte några regler i vårt samhälle vid vilken exakt tidpunkt det skall vara tyst i en bostad. Man säger att det är seder och bruk på orten som gäller. Exempelvis gäller följande. 1) att man inte skall duscha/bada mellan kl ) att inte spela musik mellan kl ) Att man inte skall utföra störnade reparationsarbeten mellan kl Styrelsen rekommenderar att information sker till berörda grannar innan arbetet påbörjas, med tanke på ev. skiftarbetare som sover på dagtid.) Uteplats De bostadsrättshavare som har uteplats ansvarar själva för skötseln av uteplatsen, t.ex. gräsklippning, rensning av rabatter etc. Plank, staket och murar som kan inverka på grannens bomiljö får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. I vissa fall kan också byggnadslov erfordras. Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand får inte ske utan styrelsens samtycke. Se stadgarna paragraf (12)

7 Äganderätten Formellt sett är det bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. Bostadsrättshavaren har, på obegränsad tid, nyttjanderätten till sin lägenhet. Medlemskapet i föreningen ger honom möjligheter att utnyttja sina demokratiska rättigheter på t.ex. föreningens årsstämma. Ärenden till styrelsen Styrelsen har en egen brevlåda, vid vaktmästarens hus. Lämna gärna meddelande, förslag och motioner i denna brevlåda. Brevlådan kommer att tömmas cirka en gång i veckan. Vid brådskande ärenden, lämna då meddelanden i ordförandens brevlåda eller mailar till Överlåtelse All överlåtelse av lägenhet skall godkännas av styrelsen. Kontakta därför förvaltningskontoret i god tid får att få reda på de regler som gäller. Vi hoppas att denna information skall vara till glädje och nytta för alla boende i Riksbyggens brf Ladusvalan i Lund. Vid eventuell försäljning var snäll och lämna kvar bostadspärmen till nästa hyresgäst. Den som tycket att något bör ändras inom föreningen kan kontakta styrelsen. En del frågor kan lösas på ett enkelt sätt men i vissa fall kan det vara nödvändigt att frågan hänskjutes till årsstämman. I så fall måste en motion skrivas. Vänligen Styrelsen i Ladusvalan i Lund 7 (12)

8 Diverse rutiner för Ladusvalan i Lund Diverse ändringar i lägenheterna Tänk också på att alla förändringar av lägenheter måste godkännas av styrelsen t.ex. rivning av en vägg, inglasning av balkong/altan etc. Vissa av dessa åtgärder kräver också bygglov. Tänk på att det är bättre att fråga en gång för mycket en gång för lite. Odlingslotter Innan 31 mars varje år skall kontraktsskrivning samt inbetalning av arrendeavgiften (idag 100kr/år). Odlingslotterna skall hållas i ett snyggt och prydligt skick. Om inte odlingslotten sköts, kan uppsägning ske omedelbart. Det är inte tillåtet att kompostera avfallet på odlingslotten. Detta skall läggas på för detta avsedd plats, dvs. i anslutning till odlingslotterna. Uppsägning av odlingslott skall ske före den 30 november innevarande år. Besiktningar Kontinuerligt gör föreningen ett antal olika besiktningar i våra lägenheter för att sköta de åtagande som föreningen har. Exempelvis görs en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) Enligt lag är vi skyldiga att utföra detta var tredje år (höghus) eller var nionde år (låghus/radhus). Dessutom gör vi s.k. Statusbesiktningar i lägenheterna cirka var tredje år. Föreningen står för dessa kostnader, förutom de extra kostnader som eventuellt uppstår, på grund av slarv, för att ni inte släpper in sotaren vid första tillfället. För att detta inte skall inträffa, gäller följande regler: Meddelande om att en besiktningsman, skall besöka er lägenhet, skall meddelas via brevlådan, en vecka innan besöket. Har man inte möjlighet att närvara vid besöket, meddela då besiktningsmanen att du har förhinder just den tidpunkten eller be någon granne eller vaktmästare att släppa in besiktningsmannen. Det finns ingen huvudnyckel i föreningen. Följer alla dessa regler så slipper vi att få extra kostnader på grund av slarv, som vi nu t.ex. fått av besiktningsmannen. Det får inte vara så att en del tar ledigt från arbetet och släpper in besiktningsmanen, medan andra inte gör det. 8 (12)

9 Rutiner för Andrahandsuthyrning Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 1. Ta kontakt med Riksbyggens kontor i Lund, Tel Telefontid: kl Måndag-Fredag. 2. Följande papper skall finnas med ansökan om andrahandsuthyrning: Varför Ni skall hyra ut i andrahand, bifoga tillhörande intyg. Hur länge ni vill hyra ut i andra hand. Vi beviljar bara sex månader i taget och max två år, med ny prövning var sjätte månad. Vem ni vill hyra ut till, bifoga hyreskontrakt. 3. Styrelsen tar därefter beslut om andrahandsuthyrningen. 4. Riksbyggen meddelar parterna om vilket beslut styrelsen har tagit. Om det blir avslag skall parterna meddelas skriftligen samt att de kan överklaga till Hyresnämnden. KOMIHÅG! Tänk på att styrelsen måste godkänna andrahandsuthyrningen, innan uthyrning. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig gentemot föreningen. Dessutom är det viktigt att vi i god tid får in er ansökan om andrahandsuthyrning. I god tid är inte samma dag, som man vill hyra ut, utan minst en månad innan. Ansökan behandlas inte om den är ofullständig (se punkt 2). 9 (12)

10 Rutiner för Lägenhetsöverlåtelse Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 1. Ta kontakt med Riksbyggens Ekonomicenter Tel (Dygnet runt) 2. Följande papper skall finnas med tillsammans med överlåtelsen: Alla avtal som är gjorda mellan köpare och säljare Ev. Arbetsgivareintyg alternativ studieintyg Ev. Intyg från föregående hyresvärd Ev. Borgenärer 3. Riksbyggen gör ägarkontroll samt kontroll av eventuella fordringar föreningen har samt pantkontroll. 4. Därefter görs det en kreditrapport av köpare/köparen. 5. Styrelsen tar därefter beslut om medlemskap. 6. Riksbyggen meddelar parterna om vilket beslut styrelsen har tagit. Om det blir avslag skall parterna meddelas skriftligen samt att de kan överklaga till Hyresnämnden. 7. Slutligen görs uppgörelsen på Riksbyggens kontor i Lund. KOMIHÅG! Denna typ av ärende brukar ta två till fyra veckor beroende på följande: Vi tar inte några beslut under helger, storhelger etc. Beroende på att då det är omöjligt för styrelsen att kontrollera uppgifterna. Tänk på att den nya ägaren måste blir godkänd som medlem i föreningen, innan en uppgörelse kan ske. Lämna aldrig över några nycklar till köparen förrän ni skrivit på överlåtelsen hos Riksbyggen. Ansökan behandlas inte om den är ofullständig (se punkt 2). 10 (12)

11 Förvaltning för Brf Ladusvalan Förvaltning Riksbyggen sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Söderlindh & Jeppsson Fastighetsförvaltningen sköter den tekniska förvaltningen, trappstädning, fastighetsskötsel, utemiljön, felanmälan och jour. Nedan finns kontaktuppgifter för respektive del. FÖRVALTARE Per Svensson, Riksbyggen Boendefrågor, tekniska & juridiska frågor FÖRVALTNINGSKONTORIST Malin Lundin, Riksbyggen Tel Garage, p-platser RIKSBYGGENS EKONOMICENTER Tel: (Dygnet runt) E-post: Adress: Hyresgruppen, Box 540, Västerås Överlåtelser, månadsavgifter, hyreskontrakt, panter, mm EKONOMI Lena Norlund, Riksbyggen Tel Ekonomi frågor FELANMÄLAN Söderlindh & Jeppsson Fastighetsförvaltning, Helgfria vardagar mellan kl (lunchstängt kl.12-13) Tel FELANMÄLAN, JOUR Tel: Kl , lördagar, söndagar & helgdagar 11 (12)

12 Styrelsen i Ladusvalan i Lund 2009/2010 Styrelse - Ordinarie Befattning/Företag Namn Adress Orf. Niklas Pettersson Sakförarev. 38 V.Ordf. Roland Carlsson Sakförarev. 48 Sekr. Ann-Louise Johansson Sakförarev. 8 Gunnar Jerneholt Sakförarev. 9 Elisabeth Tellander Sakförarev. 49 Stefan Persson Sakförarev. 3 Riksbyggen Per Svensson Styrelse - Suppleanter Befattning/Företag Namn Adress Greta Hansson Sakförarev. 10 Unni Sörsdahl Sakförarev. 9 Hans Vikbrant Sakförarev. 7 Ingvar Kullenberg Sakförarev. 45 Ann-Christin Gullstrand Sakförarev. 49 Roger Wallsten Sakförarev. 46 Riksbyggen Lena Norlund Revisorer - Ordinarie Befattning/Företag Namn Adress Ernst & Young Föreningsstämman Johan Blomquist Sakförarev. 49 Revisorer - Suppleant Befattning/Företag Namn Adress Föreningsstämman Irene Svensson Sakförarev. 23 Valberedning Befattning Namn Adress Sammankallande Lisbeth Jerneholt Sakförarev. 9 Audur Armannsdottir Carlsson Sakförarev. 48 Birgitta Nadel Sakförarev (12)

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm.

A till Ö. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. A till Ö För att en bostadsrättsförening skall fungera, erfordras vissa trivsel- och ordningsregler. All väsentlig information rörande vår förening finns sammanställt i denna A till Ö pärm. Pärmen tillhör

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer

VÄRT att veta om BRÄNNERIET

VÄRT att veta om BRÄNNERIET VÄRT att veta om BRÄNNERIET Det är nu ett antal år sedan denna informationsskrift om HSB Brf Bränneriet reviderades och vi återkommer här med en uppdaterad utgåva. Under denna tid har en hel del förändrats

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum: Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer