Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund"

Transkript

1 Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) 1 (12)

2 Riksbyggen Brf Ladusvalan i Lund Vår förening omfattar 14 hus samt ett servicehus. Den totala lägenhetsytan är 8791 kvm fördelat på 45 st 2rok, 37st 3rok, 20st 4rok samt 6st servicelägenheter. Det bor ett mångfald av olika sorters människor i vår förening, uppskattningsvis cirka 300 personer. Detta innebär att man som boende måste ta hänsyn till flera olika faktorer såsom skiftarbete, småbarn, äldre människor, studerande med mera. För vår gemensamma trevnad har vi samlat några Kom ihåg, som vi tror kan vara till nytta för såväl nyinflyttade som för de som bott här längre. Aktsamhet om vår gemensamma egendom är också ett sätt att hålla nere boendekostnaderna. Härvid kan nämnas att kostnaderna för skadegörelse alltid varit mycket låga inom området. Om någon upptäcker skador av något slag är det viktigt att detta meddelas till Vaktmästaren eller styrelsen. Ansvar Bostadsrättshavaren är skyldig att både vidta och bekosta underhåll och se till att lägenheten är i gott skick. Han ansvarar alltså själv för underhåll och byte av tvättställ, badkar etc i badrum/toaletter, spis och övrig köksutrustning. Ett undantag från regeln att bostadsrättshavaren svarar för allt inre underhåll av lägenheten är att föreningen alltid ansvarar för reparation och underhåll av ledningar för vatten, avlopp, värme, el och gas samt byte av golvbrunnar. Badrum Kostnaden för varmvatten är en dryg post för oss och sparsamhet vid dusch och bad kan därför påverka hyran. Mögelskador har uppstått p.g.a. att vatten trängt in mellan kakel och vägg. Därför är det viktigt att duschen inte riktas mot väggen då ytskiktet inte tål direkt vattenspolning. Ansvaret för eventuella vattenskador är den boendes. Anmäl snarast till förvaltningen rinnande toaletter och kranar. Ompackning åtgärdas kostnadsfritt. För att undvika översvämningar genom att minst en gång om året rensa golvbrunnen och vattenlåsen till handfaten. Balkonger Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor på eller över balkongräckena. Använd gärna mattbommarna som finns på området. Bilar Området är planerat att vara bilfritt. Parkera därför endast på platser som är avsedda för parkering. Kontakta Vaktmästaren om ni behöver köra in i området (ex. vid in- eller utflyttning), så kan han öppna grinden för er. Vid bilkörning i området - visa hänsyn Alla lägenheter måste ha antigen en parkerings- eller garageplats. Europark övervakar parkeringarna. För gästparkeringarna tillämpas biljettautomat, kvittot skall placeras väl synligt i framrutan. Pris 2 kr per timme eller 20 kr per dygn. Parkera inte framför uppfarterna. Utryckningsfordon måste kunna komma fram. 2 (12)

3 Biltvätt Tvättar du bilen på gatan och låter smutsvattnet rinna ner i rännstensbrunnen ställer föroreningarna - avfettningsmedel, tungmetaller, asfaltsrester, olja mm - antigen till besvär på reningsverket eller går direkt ut i närmaste vattendrag. Brandvarnare En extra trygghet som Du kan skaffa till låg kostnad (cirka 100 kr). Föreningen har satt upp en brandvarnare i alla lägenheter. Container Ibland tar vi hem en container och placera den då på containerplatsen, östra parkeringen. Containern är låst och Ni får tillgång till den genom Er lägenhetsnyckel, som passar i det svarta hänglåset. Tänk på att låsa efter Er, då kostnaden för denna container såväl som de lås den är utrustad med betalas genom Er månadsavgift. I containern slänger vi grovsopor, t.ex. möbler, cyklar och annat skymmande. OBS! Elektronik avfall räknas som farligt avfall och får ej läggas i container, utan skall slängas på återvinningscentralen. Cyklar Använd cykelställ och cykelförråd. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i trapphusen och källaregångarna. Vid cykling i området - visa hänsyn. Dörrar Var noga med att såväl förrådsdörren som entrédörren är stängda kväll och natt. Det är viktigt för att dels förhindra inbrott och skadegörelse samt hindra möss och andra djur att söka sig inomhus. Smörj och olja in din ytterdörr då och då. Flyttning Har ni mycket skräp som skall slängas, exempelvis vid en flyttning, så kontakta vaktmästaren, så kan han hjälpa er hur ni skall gå tillväga. Förslag Har ni idéer eller förslag, så behåll inte dessa förslag för er själva, utan dela med er dessa idéer, till styrelsen, så skall vi försöka att genomföra era förslag. Lämna era förslag i styrelsensbrevlåda eller mailar dem till Det är viktigt att vi hjälps åt, för att få en bra boendemiljö i vår förening och då är det extra viktigt att lyssna på allas idéer och förslag. Alla förslag som ni lämnar in kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte. Grillning Med den varma årstiden dyker utegrillarna upp, att kunna sitta ute med grillad mat och äta är både trevligt och skönt. Men tyvärr har grillningen en baksida, nämligen att rök och matos kan störa grannarna och närboende. Tänk på att alltid visa och ta hänsyn. Föreningen har två stycken utegrillar en vid Sakförarevägen 1 och en vid Sakförarevägen 18, dessa till för alla i området. 3 (12)

4 Hemförsäkring Om man inte har hemförsäkring kan man drabbas av stora kostnader i samband med brand, översvämning eller inbrott. De som har inglasade balkonger bör lösa en tilläggsförsäkring eftersom skador vid t.ex. storm inte täcks vare sig av den vanliga hemförsäkringen eller av föreningens försäkring. Husdjur Plocka alltid upp efter ditt djur. Har du katt så se till att denna inte förorenar i sandlådorna - infektionsrisk. Har du hund så låt den inte förorena i rabatter och odlade område, håll den under uppsikt. Husvagnar Får inte ställas upp permanent på parkeringarna. Kyl och frys När du skall slänga kyl och frys, så hämtas dessa av Lunds Kommun, utan kostnad. Det går heller inte att lämna dessa på återvinningscentralen. För beställning av hämtning ring kommunen på tel Kök Det är inte tillåtet att installera annan fläkt än Minimaster. Matos försvinner lättast om du håller köksfönstret stängt och öppnar det längst bort belägna fönstret. Vädring via trappan är absolut förbjuden. Filtret till Minimastern bytes av vakmästaren cirka 2 gånger per år (November/Maj). Medlemsblad Fyra gånger per år delas ett medlemsblad ut till alla medlemmar i Riksbyggens Ladusvalan i Lund. I medlemsbladet informerar styrelsen var som händer i föreningen. Medlemmarna kan också skriva annonser och insändare i medlemsbladet. Miljöstation och återvinningscentral Närmaste SYSAV:s miljöstation finns på Statoil på Magistratsvägen 2. På miljöstationerna kan du lämna in miljöfarligt avfall som batterier, färg- och oljerester, lösningsmedel, lysrör, sprayburkar etc. Närmaste SYSAV:s återvinningscentral finns i Gunnesbo Återvinning på Traktorvägen 18 i Lund. Öppet: Mån , Tis 9-17, Ons-Tors 11-17, Fre stängt, Lör 9-15, Sön 9-15 (apriloktober) På återvinningscentralerna kan du lämna allt det avfall som du inte ska slänga i soppåsen eller i containrar på stan t.ex. byggmaterial, möbler, trädgårdsavfall, glas, metallskrot (gamla cyklar, järnsängar etc), elektronik (TV, datorer, hushållsapparater etc.), miljöfarligt avfall och mycket annat. 4 (12)

5 Mopeder och motorcyklar Det är inte tillåtet att meka med mopeder och motorcyklar i källarutrymmena. Enligt gällande brandbestämmelser är endast förvaring tillåten. Vid eventuella tillbud kan problem om ansvarsfrågan att uppstå. Mopedåkning är inte tillåten inom föreningens område. Målsmän ansvarar för sina ungdomar. Se stadgarna 42 sista stycket. Otillåten körning kan om ej rättelse sker leda till uppsägning. I mån av plats så kan man hyra garage för motorcykel till en kostnad av 100kr/mån, som man delar med tre andra. Månadsavgift Månadsavgiften skall vara betald senast den siste i månaden. Om någon eller några inte betalar för sig belastar det även övriga i föreningen. Enligt stadgarna kan bostadsrättshavaren sägas upp om han dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Om uppsägning sker och bostadsrättshavaren betalar sin avgift senast tolfte vardagen efter uppsägning, återgår nyttjanderätten till ägaren. Radio och TV Anpassa ljudstyrkan så att grannar inte störs. Tänk på att våra fastigheter är mycket lyhörda. Reparationer Förbättringar och reparationer i lägenheterna är den enskilde bostadsrättsinnehavarens ansvar. Närmare upplysningar i broschyren Vem svarar för underhållet som delats ut till samtliga boende. Föreningen ombesörjer kostnadsfritt ompackning av läckande kranar och toalettstolar. Sopor I området finns det tre soprum som har behållare för källsortering av returpapper, färgat glas, ofärgat glas, metallförpackningar, hårdplastförpackningar, batterier och kartongförpackningar. Genom att källsortera kan vi minska mängden av hushållsavfall och reducera våra kostnader för sophantering. Förpacka soporna väl så att dålig lukt inte sprids. Soprummen skall alltid vara låsta, så kommer inga obehöriga in i våra soprum. Trappor Trappuppgången är något av det första våra besökare kommer i kontakt med. Det säger något om den stil som råder inom området. Vi boende trivs också bättre om alla hjälps åt att hålla rent och snyggt. Placera endast undantagsfall och för kortare tid privat egendom i trappan. Detta underlättar också trappstädningen. Dörrmattor får inte läggas utanför ytterdörren. Förvaring av cyklar, barnvagnar etc. får inte ske i trapphus på grund av att de minskar framkomligheten samt kan medverka till brand- och rökspridning. Vidare är det ett välkänt faktum att de flesta bränder som förekommer i trapphus och källare är anlagda, bland annat av att förekomsten av brännbara föremål gjort det möjligt för en förövare att anlägga en brand. Undvik hög ljudnivå, framförallt på kvällar. Hög ljudnivå innebär inte bara musik utan även spring i trappor, smäll med dörrar osv. Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Rök inte i trappan eller hissen. Många av de boende är allergiker. 5 (12)

6 Trädgårdsavfall I området finns det två platser att slänga trädgårdsavfall (löv, ris, gräs och pinnar). Dessa platser finns vid odlingslotterna belägna på baksidan av höghusen. Uppsägning Följande orsaker kan leda till uppsägning (förverkande av nyttjanderätten till sin lägenhet): Dröjt två vardagar utöver förfallodagen med att betala månadsavgiften. Uthyrning i andra hand utan styrelsens godkännande. Lägenheten används till annat än till bostadslägenhet. Att ägaren inte vidtar åtgärder när han fått ohyra i lägenheten. Att lägenheten vanvårdas. Att föreningen inte får tillträde till lägenheten när det behövs för t.ex. tillsyn, sotning, ventilationskontroll och reparation. Att lägenheten används för t.ex. prostitution, otillåten spelverksamhet och liknande. Trivselregler Att bo i en bostadsrätt kräver hänsyn och respekt mot övriga medlemmar. Det är lyhört i fastigheterna och medlemmarna har varierande ålder och kulturer. Därmed är det viktigt att nedanstående regler följes av var och en som är medlem i föreningen. Som medlem ansvarar man även för den övriga familjen. En viktig del i sammanhanget är också att kommunicera med sina grannar för att på så sätt lösa ev. förekommande irritationsmoment så smidigt så möjligt. Tyvärr finns det idag inte några regler i vårt samhälle vid vilken exakt tidpunkt det skall vara tyst i en bostad. Man säger att det är seder och bruk på orten som gäller. Exempelvis gäller följande. 1) att man inte skall duscha/bada mellan kl ) att inte spela musik mellan kl ) Att man inte skall utföra störnade reparationsarbeten mellan kl Styrelsen rekommenderar att information sker till berörda grannar innan arbetet påbörjas, med tanke på ev. skiftarbetare som sover på dagtid.) Uteplats De bostadsrättshavare som har uteplats ansvarar själva för skötseln av uteplatsen, t.ex. gräsklippning, rensning av rabatter etc. Plank, staket och murar som kan inverka på grannens bomiljö får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. I vissa fall kan också byggnadslov erfordras. Uthyrning i andra hand Uthyrning i andra hand får inte ske utan styrelsens samtycke. Se stadgarna paragraf (12)

7 Äganderätten Formellt sett är det bostadsrättsföreningen som äger lägenheten. Bostadsrättshavaren har, på obegränsad tid, nyttjanderätten till sin lägenhet. Medlemskapet i föreningen ger honom möjligheter att utnyttja sina demokratiska rättigheter på t.ex. föreningens årsstämma. Ärenden till styrelsen Styrelsen har en egen brevlåda, vid vaktmästarens hus. Lämna gärna meddelande, förslag och motioner i denna brevlåda. Brevlådan kommer att tömmas cirka en gång i veckan. Vid brådskande ärenden, lämna då meddelanden i ordförandens brevlåda eller mailar till Överlåtelse All överlåtelse av lägenhet skall godkännas av styrelsen. Kontakta därför förvaltningskontoret i god tid får att få reda på de regler som gäller. Vi hoppas att denna information skall vara till glädje och nytta för alla boende i Riksbyggens brf Ladusvalan i Lund. Vid eventuell försäljning var snäll och lämna kvar bostadspärmen till nästa hyresgäst. Den som tycket att något bör ändras inom föreningen kan kontakta styrelsen. En del frågor kan lösas på ett enkelt sätt men i vissa fall kan det vara nödvändigt att frågan hänskjutes till årsstämman. I så fall måste en motion skrivas. Vänligen Styrelsen i Ladusvalan i Lund 7 (12)

8 Diverse rutiner för Ladusvalan i Lund Diverse ändringar i lägenheterna Tänk också på att alla förändringar av lägenheter måste godkännas av styrelsen t.ex. rivning av en vägg, inglasning av balkong/altan etc. Vissa av dessa åtgärder kräver också bygglov. Tänk på att det är bättre att fråga en gång för mycket en gång för lite. Odlingslotter Innan 31 mars varje år skall kontraktsskrivning samt inbetalning av arrendeavgiften (idag 100kr/år). Odlingslotterna skall hållas i ett snyggt och prydligt skick. Om inte odlingslotten sköts, kan uppsägning ske omedelbart. Det är inte tillåtet att kompostera avfallet på odlingslotten. Detta skall läggas på för detta avsedd plats, dvs. i anslutning till odlingslotterna. Uppsägning av odlingslott skall ske före den 30 november innevarande år. Besiktningar Kontinuerligt gör föreningen ett antal olika besiktningar i våra lägenheter för att sköta de åtagande som föreningen har. Exempelvis görs en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) Enligt lag är vi skyldiga att utföra detta var tredje år (höghus) eller var nionde år (låghus/radhus). Dessutom gör vi s.k. Statusbesiktningar i lägenheterna cirka var tredje år. Föreningen står för dessa kostnader, förutom de extra kostnader som eventuellt uppstår, på grund av slarv, för att ni inte släpper in sotaren vid första tillfället. För att detta inte skall inträffa, gäller följande regler: Meddelande om att en besiktningsman, skall besöka er lägenhet, skall meddelas via brevlådan, en vecka innan besöket. Har man inte möjlighet att närvara vid besöket, meddela då besiktningsmanen att du har förhinder just den tidpunkten eller be någon granne eller vaktmästare att släppa in besiktningsmannen. Det finns ingen huvudnyckel i föreningen. Följer alla dessa regler så slipper vi att få extra kostnader på grund av slarv, som vi nu t.ex. fått av besiktningsmannen. Det får inte vara så att en del tar ledigt från arbetet och släpper in besiktningsmanen, medan andra inte gör det. 8 (12)

9 Rutiner för Andrahandsuthyrning Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 1. Ta kontakt med Riksbyggens kontor i Lund, Tel Telefontid: kl Måndag-Fredag. 2. Följande papper skall finnas med ansökan om andrahandsuthyrning: Varför Ni skall hyra ut i andrahand, bifoga tillhörande intyg. Hur länge ni vill hyra ut i andra hand. Vi beviljar bara sex månader i taget och max två år, med ny prövning var sjätte månad. Vem ni vill hyra ut till, bifoga hyreskontrakt. 3. Styrelsen tar därefter beslut om andrahandsuthyrningen. 4. Riksbyggen meddelar parterna om vilket beslut styrelsen har tagit. Om det blir avslag skall parterna meddelas skriftligen samt att de kan överklaga till Hyresnämnden. KOMIHÅG! Tänk på att styrelsen måste godkänna andrahandsuthyrningen, innan uthyrning. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig gentemot föreningen. Dessutom är det viktigt att vi i god tid får in er ansökan om andrahandsuthyrning. I god tid är inte samma dag, som man vill hyra ut, utan minst en månad innan. Ansökan behandlas inte om den är ofullständig (se punkt 2). 9 (12)

10 Rutiner för Lägenhetsöverlåtelse Riksbyggens Brf Ladusvalan i Lund 1. Ta kontakt med Riksbyggens Ekonomicenter Tel (Dygnet runt) 2. Följande papper skall finnas med tillsammans med överlåtelsen: Alla avtal som är gjorda mellan köpare och säljare Ev. Arbetsgivareintyg alternativ studieintyg Ev. Intyg från föregående hyresvärd Ev. Borgenärer 3. Riksbyggen gör ägarkontroll samt kontroll av eventuella fordringar föreningen har samt pantkontroll. 4. Därefter görs det en kreditrapport av köpare/köparen. 5. Styrelsen tar därefter beslut om medlemskap. 6. Riksbyggen meddelar parterna om vilket beslut styrelsen har tagit. Om det blir avslag skall parterna meddelas skriftligen samt att de kan överklaga till Hyresnämnden. 7. Slutligen görs uppgörelsen på Riksbyggens kontor i Lund. KOMIHÅG! Denna typ av ärende brukar ta två till fyra veckor beroende på följande: Vi tar inte några beslut under helger, storhelger etc. Beroende på att då det är omöjligt för styrelsen att kontrollera uppgifterna. Tänk på att den nya ägaren måste blir godkänd som medlem i föreningen, innan en uppgörelse kan ske. Lämna aldrig över några nycklar till köparen förrän ni skrivit på överlåtelsen hos Riksbyggen. Ansökan behandlas inte om den är ofullständig (se punkt 2). 10 (12)

11 Förvaltning för Brf Ladusvalan Förvaltning Riksbyggen sköter den ekonomiska och administrativa förvaltningen. Söderlindh & Jeppsson Fastighetsförvaltningen sköter den tekniska förvaltningen, trappstädning, fastighetsskötsel, utemiljön, felanmälan och jour. Nedan finns kontaktuppgifter för respektive del. FÖRVALTARE Per Svensson, Riksbyggen Boendefrågor, tekniska & juridiska frågor FÖRVALTNINGSKONTORIST Malin Lundin, Riksbyggen Tel Garage, p-platser RIKSBYGGENS EKONOMICENTER Tel: (Dygnet runt) E-post: Adress: Hyresgruppen, Box 540, Västerås Överlåtelser, månadsavgifter, hyreskontrakt, panter, mm EKONOMI Lena Norlund, Riksbyggen Tel Ekonomi frågor FELANMÄLAN Söderlindh & Jeppsson Fastighetsförvaltning, Helgfria vardagar mellan kl (lunchstängt kl.12-13) Tel FELANMÄLAN, JOUR Tel: Kl , lördagar, söndagar & helgdagar 11 (12)

12 Styrelsen i Ladusvalan i Lund 2009/2010 Styrelse - Ordinarie Befattning/Företag Namn Adress Orf. Niklas Pettersson Sakförarev. 38 V.Ordf. Roland Carlsson Sakförarev. 48 Sekr. Ann-Louise Johansson Sakförarev. 8 Gunnar Jerneholt Sakförarev. 9 Elisabeth Tellander Sakförarev. 49 Stefan Persson Sakförarev. 3 Riksbyggen Per Svensson Styrelse - Suppleanter Befattning/Företag Namn Adress Greta Hansson Sakförarev. 10 Unni Sörsdahl Sakförarev. 9 Hans Vikbrant Sakförarev. 7 Ingvar Kullenberg Sakförarev. 45 Ann-Christin Gullstrand Sakförarev. 49 Roger Wallsten Sakförarev. 46 Riksbyggen Lena Norlund Revisorer - Ordinarie Befattning/Företag Namn Adress Ernst & Young Föreningsstämman Johan Blomquist Sakförarev. 49 Revisorer - Suppleant Befattning/Företag Namn Adress Föreningsstämman Irene Svensson Sakförarev. 23 Valberedning Befattning Namn Adress Sammankallande Lisbeth Jerneholt Sakförarev. 9 Audur Armannsdottir Carlsson Sakförarev. 48 Birgitta Nadel Sakförarev (12)

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs

Trivselregler. Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna. Vad händer om trivselreglerna inte följs Trivselregler Bostadsrättsföreningen Fårholmen Detta bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5

TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 TILL MEDLEMMARNA I RIKSBYGGENS BRF VARBERGSHUS NR 5 Områdesbevakningen nattetid sker fortlöpande. Styrelsen önskar synpunkter från Er för att kunna utvärdera om bevakningen har haft någon effekt. Har stölderna

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö

F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER F Ö R B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I NGEN D R I V B Ä N K E N I M A L M Ö Detta bör Du veta om föreningens trivsel- och ordningsregler. ANSVAR FÖR TRIVSEL OCH ORDNING Styrelsens

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Östra Porten Alla boende i vår bostadsrättsförening ingår i en gemenskap av människor som tillsammans äger, förvaltar och nyttjar husen där vi bor. Genom att följa några enkla trivselregler kan vi alla bidra till en

Läs mer

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren

Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014. BRF Safiren BRF Safiren Välkommen till BRF Safiren! Information till nyinflyttade 2014 BRF Safiren 2 2014-03-06 Innehåll Hemsida... 3 Styrelsen... 3 Hobbyrum... 3 Cyklar... 3 Renovering... 4 Vad behöver jag tillstånd

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad. Ansvar för ordning. För vem gäller reglerna ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Detta bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordning Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03

BRF JÄRNÅLDERN INFOBLAD 2015-06-03 Utearbetsdagar hösten 2015 BRF JÄRNÅLDERN Tänk på att packa kartongcontainern ordentligt så att den fylls till 100 %. Inga hela kartonger vik eller riv. Småelektronik kan slängas i kärl placerade i A-,

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster

Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster Information till bostadsrättsinnehavare och hyresgäster Juni 2003 Vi hälsar nyinflyttade välkomna till föreningen och hoppas att ni ska trivas! Ta gärna del av tidigare information genom hemsidan www.brfherden.se.

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen.

Styrelsens protokoll är inte offentliga. Detta beror i första hand på att ärenden som berör enskilda medlemmar kan finnas i protokollen. l av 6 Inledning Bostadsrättsföreningen Kalkbrottet består av 48 lägenheter, med gemensamt w1derjordiskt garage, i tre hus belägna på adresserna Badvägen 12, 14 och 16 i Klagshamn samt, genom en samfällighet

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening

Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Brf Porfyren Detta är en informationsfolder för dig som bor i Porfyren. I denna finns en stor del av vad du behöver veta som boende i vår förening Styrelsen Rev 2015-01-13 Innehåll 1. Vår bostadsrättsförening:...

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se

Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se Föreningsinformation Brf Bollstanäs Sommaren 2012 www.brf-bollstanas.se Sommaren är här vilket syns i området med allt vackert blommande på terrasser och i området. Föreningen har precis haft årsmöte och

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skrovet hälsar dig/er välkommen som ny medlem. Här är några punkter som kan vara bra för den nytillkomne att känna till.

Bostadsrättsföreningen Skrovet hälsar dig/er välkommen som ny medlem. Här är några punkter som kan vara bra för den nytillkomne att känna till. Brf Skrovet info BRF SKROVET Org.nr 769621-0835 Bostadsrättsföreningen Skrovet hälsar dig/er välkommen som ny medlem. Här är några punkter som kan vara bra för den nytillkomne att känna till. Ägandeförhållandet

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Glädjen i Viksjö Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Styrelsen 2015-05-01

Styrelsen 2015-05-01 Östersund Styrelsen 2015-05-01 Information och regler för boende i Brf Nejonögat Östersund 1 Innehållsförteckning Brf Nejonögat.... 3 Lägenheter och lokaler:... 3 Om att bo i bostadsrätt.... 3 Demokrati....

Läs mer

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054

Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Särskilda regler för Bostadsrättsföreningen Kruthornet Org. nr. 769603-3054 Det här bör du veta om föreningens regler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

medlemmar i Brf Baldergaard

medlemmar i Brf Baldergaard till både nya och gamla medlemmar i Brf Baldergaard Allmänt Kontakta Styrelsen baldergaard@gmail.com Vad är en bostadsrättslägenhet? En bostadsrättslägenhet ägs av en bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer