Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21"

Transkript

1 Bostadsrättsföreningen (Brf) Örebrohus 21 Välkommen till vår bostadsrättsförening. För att underlätta för dig som är nyinflyttad till Gladarbergsvägen får du den här informationen. Den kan också vara bra att ha som kom ihåg för Dig som redan förut är bosatt här i vårt fina område. Läs även föreningens hemsida I följande text kallas bostadsrättshavaren för boende. Innehåll Gemensamma ärenden för hela Brf 21 sidan 2 Den gemensamma gården sidan 7 Egna huset och tomten sidan 8 Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrättföreningen innebär att alla som är medlem i föreningen gemensamt äger hela bostadsområdet. Du blir medlem i föreningen genom att styrelsen, efter att Du köpt en bostadsrätt, beviljar dig inträde. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom upplåtelse av bostad. Så länge man betalar sina avgifter och sköter andra åligganden, har man som medlem ett starkt besittningsskydd

2 Gemensamma ärenden för hela Brf 21 A Andrahandsuthyrning Förfrågan ska lämnas till styrelsen. Allmän ansvarsfördelning för skötsel, underhåll och reparationer Se broschyren Vem ansvarar för underhållet? 2006 Avfall Inom området finns det fyra miljörum. Håll rent och snyggt. På Enkelkroken och Dubbelkroken finns en container för kartong vid parkering. Respektera och kasta inget annat än det som skall läggas i respektive kärl. Vad som får läggas i kärlen framgår av skyltningen i anslutning till kärlet. Se även Kompostering och Grovsopor. B Bredband / Internet I nuläget finns ingen gemensam upphandling. E Elförsörjning I nuläget finns ingen gemensam upphandling. F Felanmälningar Felanmälan ska du i första hand göra till din vicevärd. Vid akuta problem eller vid helg /natt kan du kontakta Larmtjänst. Se Vicevärdar och Vicevärdarnas uppgifter. Föreningens försäkring Föreningens försäkringsbolag är Trygg-Hansa. Från betalar föreningen även bostadsrättstilläggsförsäkring för samtliga boende. Försäkringen skyddar föreningens fastigheter och deras fasta inventarier och är en fullvärdesförsäkring. Föreningsstämma / Årsmöte Föreningsstämman hålls en gång per år i november/december. Den fastställda budgeten presenteras. Styrelse och förtroendevalda väljs. Du har även som medlem chans att komma med frågor på föreningsstämman. Förmånskort Som medlem i föreningen får du ett förmånskort från Riksbyggen. Kortet ger rabatt hos olika företag inom t ex golv, färg och byggsektorn. Riksbyggen skickar ut lista

3 över de företag som ger oss rabatt. Tag själv kontakt med hyresansvarig Pirko Ekholm på telefon så får du ditt förmånskort. Försäljning Den som sålt bostadsrätten beviljas utträde ur föreningen. G Garage och gångarna runt dessa Var och en sköter sitt eget garage inklusive lås och glidskenor för dörr. Grusgångarna runt garagelängor ska hållas öppna. I garaget får man inte förvara brandfarliga vätskor eller annat brännbart material. Gemensamma grönytor, buskar, träd Föreningen har upphandlat trädgårdsskötsel av Riksbyggen. De ska sopa, sanda, skotta snö och klippa gräsmattor. Vicevärdarna är våra kontaktpersoner till Riksbyggen. Gemensamma inköp Gemensamma inköp kan förekomma. Läs i Gladarbergsposten och / eller på vår hemsida. Gladarbergsposten Gladarbergsposten är styrelsens informationsblad till de boende. Kommer ut regelbundet. Samma information finns också på vår hemsida. Grovsopor Grovsopor lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler i Hovsta, i Mellringe eller på Atleverket Läs mer på Gräsmattor, klippning av gemensamma gräsmattor Är utlagt på Riksbyggen. Vicevärdarna är våra kontaktpersoner till Riksbyggen. H Hemsida Läs föreningens hemsida Husdjur Det är trevligt med husdjur. Det är också ett stort ansvar. Ta upp efter Din hund och katt och lägg avfallet i därför avsedd behållare. I Information till boende Se Gladarbergsposten och på vår hemsida

4 K Kabel-TV Se TV-utbudet och på vår hemsida. Kompostering Under 2006 ska kommunen ta bort sina uppsamlingsplatser för komposterbart trädgårdsavfall bland annat den på Gladarbergsvägen. När återvinningscentralen i Kvinnersta öppnar ska vi lämna vårt trädgårdsavfall där istället. Se Grovsopor L Lägenhetstyper med ritningar Se vår hemsida. M Motioner eller förslag till årsmötet Under oktober månad kan du som medlem lämna in motioner. Det kan vara frågor som du vill att styrelsen ska jobba med under året eller förslag till små eller stora förändringar i vår förening. Svar lämnas vid årsmötet. Se Föreningsstämma / Årsmöte. P Parkeringsplatser Till samtliga lägenheter finns ett garage märkt med lägenhetsnumret. Vid varje garage finns även ett antal omärkta parkeringsplatser. Parkeringsplatserna i området är endast avsedda för kördugliga bilar. Tillfällig uppställning av husvagnar eller icke kördugliga bilar är helt otillåten. De bilar och husvagnar som parkeras på gräsmattorna mot Lundhagsvägen eller vid komposten kommer att rapporteras till kommunen för åtgärd. Dessa gräsmattor tillhör kommunen. R Redskapsförråd Inom området finns 4 gemensamma redskapsförråd i garagelängorna och ett som är avsett för föreningens maskiner. Lägenhetsnycklarna passar till de allmänna förråden. Se utlån av gemensamma redskap samt lista över redskap på vår hemsida. S Skadegörelse Om ni upptäcker skadegörelse på t ex klotter eller trasiga lampor, rapportera detta till vicevärden för åtgärd. Snöröjning och sandning Är utlagt på Riksbyggen. Vicevärdarna är våra kontaktpersoner till Riksbyggen

5 Sophantering och sortering Föreningen har avtal med IL Recycling Service AB. Tänk på att du sorterar dina sopor på rätt sätt i våra soprum och följer anvisningarna ovanför kärlen. Vik ihop alla kartonger. Sopkärlen ska räcka till allas behov! Större avfall ska du lämna på en återvinningscentral. Se Avfall och Grovsopor Stadgar, aktuella Se hemsidan och broschyren Vem svarar för underhållet? Styrelse Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Styrelsemedlemmarna är boende som väljs av medlemmarna på årsstämman och ansvarar för föreningens förvaltning. Styrelsen kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar ger stämman beslutanderätt. Direkt inflytande över föreningens verksamhet utövas på föreningsstämman (årsmötet). Det är därför viktigt att själv vara med då. En passiv medlem kan inte klaga på styrelsens arbete. Städdagar Varje vår och höst har vi en gemensam städning av området. Det är obligatoriskt att delta. Föreningen har beslutat att vi själva ska ansvara för skötseln av våra gemensamma planteringar samt vissa reparationer av vår gemensamma egendom. Detta beslut har främst en ekonomisk grund men det ger även oss boende en möjlighet att träffas. Den ekonomiska besparingen beräknas till ett ganska stort belopp kronor per städdag genom att vi själva utför arbetet. Vi har fastställt 2 dagar då den huvudsakliga delen av arbetet utförs. De hålls som regel i slutet av maj och i månadsskiftet september/oktober. Den som av någon anledning inte kan delta ska ta kontakt med sin vicevärd för att få uppgifter som kan utföras vid en annan tidpunkt. Det finns uppgifter för alla, var och en bidrar med insats efter förmåga. Ju fler som ställer upp och hjälper till under dessa två dagar desto fortare går det och roligare blir det också. Plus att vi på så sätt både höjer gemenskapen och sänker våra gemensamma kostnader. Annars måste vi köpa in denna tjänst mot betydligt högre kostnader och därmed högre avgifter för den boende. Trafikföreskrifter Mopedåkning är förbjudet inom omtådet. Bil får köras in på gården vid ut och inlastning. TV-Kanaler SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, TV 4+, TV 5, TV6, Jetix/Hallmark, BBC Prime, Discovery, Eurosport, Kanal 24, Barnkanalen/ Kunskapskanalen Vårt kabelnät sköts av Ljud och Bild

6 TV-ansvarig: Magnus Håkansson, se Vicevärdar Vill du ha ett annat utbud så är det helt ok att du kompletterar med t ex ComHem eller Viasat via parabolantenn. OBS! det går inte att ansluta en digitalbox typ Boxer direkt i antennuttaget. Tvätta bilar och husvagnar mm Det är absolut förbjudet att tvätta bilar i hela området. U Underhållsplan Det långsiktiga underhållsbehovet av vår "gemensamma egendom" som garage, belysning, asfaltsytor och det yttre underhållet är fastställt i underhållsplaner. Föreningen har en underhållsplan för hela området. Utomhusbelysning Trasiga lampor vid garage och gemensamma ytor bytes av vicevärdarna. Meddela din vicevärd vilken lampa som är trasig. Utlån av gemensamma verktyg Lena Strid, Gladarbergsvägen 5, eller sköter utlån av våra gemensamma verktyg. Lista över gemensamma verktyg se hemsidan. V Vicevärdar Rundkroken: Conny Bäckström, Gbv 14, Tfn: , Dubbelkroken: Magnus Håkansson, Gbv 71, , Enkelkroken: Gert Hultin, Gbv 35, Tfn: , Vicevärdarnas uppgifter - Att ta emot felanmälan från föreningens boende/medlemmar för vidare hantering. - Att utföra enklare arbete som inte kräver yrkesspecifika kunskaper eller leverantörs försäkring t ex byte av vatten/el ledningar -Att göra den första bedömningen utifrån föreningens stadga när det gäller felanmälan och åtgärder/reparationer, kostnad se (vem ska stå för kostnaden se broschyren Vem svarar för underhållet? - Att tömma gemensamma papperskorgar mellan städdagarna - Att byta lampor i utebelysning efter våra gångar/cykelbanor - Att sätta upp skyltar inför hämtning av grovsopor - Fylla på miljöpåsar - Vicevärden skall inte utföra arbetsuppgifter som kräver omfattande skyddsutrustning, t ex arbete på hög höjd - Om boende vill ha mer hjälp med mindre arbeten, får vicevärden ta ut ett arvode på 100:- per timme

7 Å Årsmöte Se Föreningsstämma / Årsmöte Ö Överlåtelse av bostadsrätt Vid överlåtelse av hus blir köpet definitivt först då köparen antagits som medlem i föreningen, dvs. godkänts av styrelsen och köpet protokollförts. Den gemensamma gården G Grannesintyg Om en boende önskar att bygga altan, staket eller liknade krävs ett grannesintyg. Grannen ska ha tagit del av ritningarna och godkänna placering och utformning. Ansökan om byggnation ska göras till styrelsen och då ska grannesintyg medfölja. Blanketter finns på hemsidan. L Lekplatser Vi har ett antal lekplatser och sandlådor i området. Alla lekplatser är öppna för alla oavsett var i området man bor. Enligt gällande direktiv så inspekteras lekplatsutrustningen regelbundet för att undvika faror. Sanden i sandlådorna byts regelbundet. S Semestertider Bästa skyddet mot inbrott/stölder är uppmärksamma grannar! Ni som reser bort under sommaren, tänk på: - att be någon att tömma er brevlåda (man kan lagra sin post hos Posten och göra uppehåll på sin tidningsprenumeration) - att ha timer på några lampor och exempelvis radion - att koppla om telefonen, så att ni kan svara även när ni inte är hemma, - att se till att gräsmattan blir klippt om ni är bortresta en längre period

8 Städdagar Se Gemensamma ärenden för hela Brf 21/ Städdagar. Städagar är obligatoriska. Egna huset och tomten A Altan Vid byggnation av altan ska styrelse och grannar tillfrågas. Se även Den gemensamma gården/ Grannesintyg Styrelsen ger tillåtelse till att bygga en altan enligt de byggnormer som gäller: Max takyta = 12 m 2 Max utstick från husvägg = 3 m Max höjd på staketvägg = 1,10 m B Bevattningsslangar Koppla ifrån bevattningsslangen från kranen innan frosten kommer, annars kan kranhuset/ledningen frysa sönder med allvarlig vattenskada som följd. Braskaminer I ett begränsat antal lägenheter finns braskaminer eller pelletskaminer installerade. För dessa gäller att de måste eldas i enlighet med de regler för eldning som Miljönämnden utfärdat. Miljökontoret kan inskränka alternativt förbjuda eldning om den stör. Kontakta kommunens Miljökontor för tillstånd till installation. Bostadsrättstilläggsförsäkring tecknas från av föreningen hos Trygg-Hansa. En fördel är att vi får endast ett försäkringsbolag att jobba mot vid skador

9 F Felanmälan Felanmälan ska göras till vicevärden. Se Gemensamma ärenden för hela Brf 21 / Vicevärdarnas uppgifter Försäkringar Hemförsäkring - tecknas av lägenhetsinnehavaren och är obligatorisk. Se även Bostadsrättstillägg Förverkande av bostadsrätt En boende, som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat bostadsrätten. Detta innebär att boende måste flytta från lägenheten. Han upphör samtidigt att vara medlem i föreningen. Förverkande av bostadsrätt får endast ske utifrån lagens grunder. De viktigaste skälen är följande: 1. Dröjsmål med betalning av årsavgifter med mer än två vardagar efter förfallodagen. 2. Uthyrning av huset i andra hand utan styrelsens medgivande eller utan tillstånd från hyresnämnden. L Luftvärmeväxlare Boende har rätt att sätta upp en värmeväxlare på, eller i direkt anslutning till sin lägenhet. O Ombyggnation i bostadsrättslägenheterna En boende har rätt att göra ändringar i sitt hus, men vid avsevärda förändringar krävs medgivande från styrelsen. Se broschyr Vem svara för underhållet? Alla förändringar i lägenheterna måste anmälas till styrelsen för godkännande, både som information och för att kunna sprida bra idéer vidare. P Parabolantenn Boende har rätt att sätta upp en parabolantenn på, eller i direkt anslutning till sin lägenhet. R Reparationsfond Lägenheternas reparationsfond är för tillfället vilande. De sparade medel som tillhör lägenheten får användas för reparationsarbeten. Uttagsblankett finns på hemsidan. Blanketten lämnas ifylld till ordföranden tillsammans med kvitton. S Skadedjursbekämpning och sanering Om det är skadedjur inne i fastigheten, som myror, silverfiskar, mm ska den boende själv ringa till Nordisk Skadedjursbekämpning NSB på Tel:

10 Det räcker med att brf-havare uppger i vilken förening man bor i (ÖREBROHUS NR:21) samt försäkringsnummer ( ). OBS! Om det gäller skadedjur utanför fastigheten, såsom råttor, sorkar ingår detta ej i fastighetsförsäkringen. T Tips om skötsel - Kontrollera våtutrymmen beträffande glipande tapetskarvar, rörgenomgångar, ev. missfärgning av väggar, misstänkt lukt, lösa golvmattor etc. - Kontrollera vattenanslutningar till/från maskiner, så dessa är fastskruvade. - Koppla ifrån bevattningsslangen från kranen innan frosten kommer, annars kan kranhuset/ledningen frysa sönder med allvarlig vattenskada som följd. U Underhåll - ansvar Se vår hemsida och/ eller broschyr Vem svarar för underhållet?

11 Bostadsförening Örebro hus 21 består av tre kvarter. Föreningen består av 90 lägenheter med tillhörande garage

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg

Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Trivselregler för HSB Brf Ginsten Varberg Här nedan kommer information om föreningens regler som man för allas trevnad bör känna till. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc.

BOLLPLAN Gräsplanen vid Kvartershuset är till för fotboll, brännboll etc. Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i bostadsområdet. Du har också insyn i och inflytande över förvaltning och ekonomi. INFORMATIONEN OCH REGLERNA

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. i Informationsbroschyr BRF Inspektoren I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Spara den den kan ge dig svar på frågor som kan dyka upp. Vi är delägare!

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar.

Ordningsregler. Dessa ordningsregler är ett komplement till föreningens stadgar. Ordningsregler Bäste medlem, Läs igenom dessa ordningsregler samt föreningens stadgar. Om det är något du undrar över eller tycker är oklart, kontakta styrelsen. Som medlemmar i vår bostadsrättsförening

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan)

Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan) 1 Medlemsinformation 2015 Riksbyggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 18 (de Geersgatan) Fastighetsskötare Vasko Cvetskovski Arbetstid: måndag till fredag 07.00-11.00 Telefon: 0707-55 67 89 Felanmälan

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer