Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013"

Transkript

1 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

2 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter att både prova på och fördjupa sig i. I Sverige samlar KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många basketklubbar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute, men att vara med i KFUM handlar om så mycket mer än själva innebandyspelandet eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten - Body Mind Spirit. KFUM har en grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. B O D Y handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. M I N D handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. S P I R I T handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Bokstäverna i förkortningen KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män. Man behöver varken vara troende eller gå i kyrkan för att få vara med. Alla är välkomna till KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. För närvarande har Bromma KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger dock på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUM erbjuder både idrottsverksamhet som volleyboll, innebandy, klättring, parkour, bordtennis och en mångfald av andra fritidsaktiviteter, såsom, teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper, och scouting. Dessutom driver Bromma KFUM, på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, en ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad lägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, Youth leadership training camp, gröna dar, kultur- och kollo på Kärsö. Tillsammans med 2

3 KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsö som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Nysatsning det senaste året har gjorts på Lovön där daglägret - gröna da, främst för barn med funktionsnedsättning. Bromma KFUM arbetar även med olika skolprojekt. Vi har en skolsatsning i Hässelby Gårdsskolan med tjejoch killgrupper, i Kista driver vi projektet 164 united, samt genom vårt nyvunna samarbete med Bromma nätverk inom idrottslyftet, har vi även kontakt med andra skolor i närområdet i Bromma. Förord Bromma KFUM har ännu ett bra verksamhetsår att lägga till handlingarna. I denna verksamhetsberättelse kan du läsa om våra olika aktiviteter. Vi lever, som jag ser det, upp till vad Anna Magnusson, ordförande KFUM Sverige, skriver. KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Därför kan man hitta alla tänkbara aktiviteter inom KFUM. För Bromma KFUM är det en ständig utmaning att med våra förutsättningar möta de intressen och behov som finns bland ungdomarna i vår verksamhet och att hela tiden möta nya generationer med de intressen och förutsättningar som dessa har. Vi ska respektera varje årsgrupp och varje individ. Mitt första år som ordförande har i än högre grad gjort det klart för mig att en ungdomsrörelse som KFUM är av stor betydelse samtidigt som det är en stor utmaning, vilket jag redan antytt, att utveckla verksamheten efter dagens förutsättningar. Jag vill därför tacka de ungdomar som hittat till vår verksamhet. Ett särskilt tack till våra fantastiska ledare vilka gör verksamheten möjlig. Utan ett fungerande kansli skulle varken all pappersexercis som samhället kräver eller vårt eget utvecklingsarbete vara genomförbart. Stort TACK! Det är en förmån att möte en intresserad, engagerad och kunnig styrelse. Avslutningsvis vill jag framhålla att bredd i verksamheten kan vara en del i att kunna fungera som en ungdomsrörelse. Gubbgympagruppen - som är min aktiva del i verksamheten - utnyttjar sporthallen på tider som inte konkurrerar med annan verksamhet, men ökar beläggningen i hallen. En vinna/vinna situation! Peter Jansson Ordförande 3

4 Innehåll ORGANISATION BROMMA KFUM... 6 PERSONAL... 7 Personal Alvik... 7 Personal Kista... 7 Ekonomi... 8 VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM... 8 Idrott... 8 Klätterverksamhet... 8 Innebandy... 8 Pingis... 9 Parkour... 9 Lovkul - Idrott... 9 Triangel Sång Animation Teater Tjejgrupp Kulturlov Dagläger - Kärsö Kollo Kärsö Tjejläger Gotland Kulturläger Kista Skatecamp Stockholm Dagläger Lovö Youth Leadership Camp BODY MIND - SPIRIT läger Prag Familjedag Lovö SKOLSAMARBETEN Tjej- och killgruppsverksamhet i Hässelbygård United Bromma Nätverk/Idrottslyftet SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Bromma KFUM Volleyboll VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Basket UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård

5 UTBILDNING LÄGER ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Öppen verksamhet Lovön Marknadsföring Kvalitetssäkring Utbildning Ledarutbildning Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning Helheten Triangel Arrangemang Representation East Jerusalem YMCA Love2Live YMCA festival i Prag Information och marknadsföring Jämställdhet Miljö Samverkan Kärsögården Y s Men s Club Stockholm-Bromma Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik LOKALER Förenings- och kanslilokaler Sporthallen Lovöstugorna Vinsta Gård/Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd MEDLEMSREDOVISNING SLUTORD

6 Bromma KFUM V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E O C H Å R S B O K S L U T ORGANISATION BROMMA KFUM Bromma KFUM är ansluten till KFUM Sverige via specialförbunden KFUMs Triangelförbund, KFUMs Idrottsförbund och KFUMs Scoutförbund. Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Klätterförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Bordtennisförbundet samt Svenska Volleybollförbundet. Föreningen har, förutom i föreningsstyrelsen, arbetat i olika arbetsgrupper och kommittéer under året: Föreningsstyrelsen Ordf. Peter Jansson, Vice ordf. Jan Johansson Sekreterare - Christina Holmqvist, Kassör - Claes Eliason, Erik Ekberg, Göran Brunnberg, Mahsa Arani, Kristian Jeppesen, Franscesco André Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin - Kistagården Under 2013 har styrelsen haft 6 protokollförda sammanträden. Utöver detta har styrelsen deltagit i arbetsgrupper och vid olika arrangemang. Verksamhetsrådet Erik Ekberg, Felix Ekesiöö, Amanda Westblom, Hanna Ramsten, Mathias Abelin Adj. Monika Chadzinska - kansliet Verksamhetsrådet har under 2013 haft 1 möte i samband med studiebesök på Kista Ungdomsgård. Ekonomirådet Göran Brunnberg, Erik Pettersson, Claes Eliason, Christina Holmqvist Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt-Marie Sundin Kista Ekonomigruppen har haft 1 protokollfört sammanträde samt flertalet informella överläggningar under 2013 angående resultat, budget och övergripande ekonomifrågor. Personalrådet Emilie Rodén, Jan Johansson, Peter Jansson, Claes Eliason Adj. Eva-Maria Väfors - kansliet, Britt- Marie Sundin - Kista Personalrådet har haft 1 protokollfört sammanträde samt flertalet informella överläggningar under 2013 och arbetat med alla typer av personalfrågor. 6

7 PERSONAL Personal Alvik Monika Chadzinska har arbetat som Verksamhetssamordnare och vikarierat för Anna Paganus, under föräldraledighet fram till september I arbetsuppgifterna har ingått att vara projektledare för Gröna Dar och Kärsösommar. Stort fokus har även varit på kulturverksamheten, arrangemang, Idrottslyftet, verksamhetsrådet samt marknadsföring. Anna Paganus har varit föräldraledig och återkom i tjänst 1 september som Projektkoordinator. Anna är ansvarig för fundraising, marknadsföring, all barn- och ungdomsverksamhet, sommarläger, arrangemang, skolsamarbeten, verksamhetsrådet, jämställdhetsprojekt samt marknadsföring. Måddan Åberg har arbetat som kontorsassistent på halvtid och har främst haft ansvar för medlemsregistrering, närvarokort samt fakturering och viss bokföring. Erik Ekberg har arbetat som idrottsansvarig på deltid ca 20 %. Erik har ansvarat för idrottsverksamheten i föreningen, som tex Innebandy, Klättring, vår nysatsning Parkour och samtlig lovverksamhet både på Kärsö och i Alvik. Eva Maria Väfors har som kanslichef ansvarat för föreningens ekonomi-, bidrags- och övergripande personalfrågor. Eva-Maria har också fungerat som handläggare åt Stiftelsen KFUMs studenthem, Kärsö Fastighets AB, samt Assar Etta Fastighets AB. Virginia Öyangen har arbetat som lokalvårdare för sporthallen och föreningslokalerna och hennes anställning avslutades den 30 september. Sebastian V Kolley har sedan juni månad ryckt in som lokalvårdare i sporthallen på timbasis. Personal Kista Enhetschef Britt-Marie Sundin är ansvarig för ekonomi, personal och verksamhetsutveckling i Kista Arman Valikhani arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården och är ansvarig för park och hus Ulrika Tidén är ansvarig för vår KTT verksamhet, och arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Ermias Gonday är fritidsledare på Ungdomsgården och ansvarig för vår musik- och kulturverksamhet. Naima Noori är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är café-ansvarig. Anders Marcus är anställd som fritidsledare på Ungdomsgården och är vår kreativa levnadskonstnär. Petter Roman har arbetat som fritidsledare i Igelbäckskolans fritidsklubb och på Ungdomsgården. Jimmy Bergman arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården och har varit ledig för studier delar av året. Elsa Frostell är anställd som fritidsledare sedan november 2013 Hans Boholm är anställd som lokalvårdare i huset. Sam Figell, Daniel Perez-Peric, Million Abraham, Abdigani Mowlid, Maria Paz, Åsa Telhammar, Omar Djilali-Merzoug har gjort ett ovärderligt arbete som fritidsledare på ungdomsgården. 7

8 Ekonomi Under 2013 har vi förutom bidrag från stat, kommun och KFUM-organisationen, fått generösa bidrag från flertalet stiftelser och fonder, utan vilkas bidrag vi inte skulle kunna erbjuda den mångfald av aktiviteter och läger som beskrivs i denna skrift. Samtliga finns omnämnda i vårt slutord och varma tack. VERKSAMHET - BARN OCH UNGDOM Idrott Klätterverksamhet Klättersektionen har under 2013 bedrivit verksamhet under vårterminen. Under vårterminen var det ca 10 aktiva deltagare i en grupp som tränade inom och utomhus vid 7 tillfällen. Pga ledarbrist var vi inför höstterminen tvungna att lägga vår klätterverksamhet vilande. I december var Erik Ekberg med och startade en klättergrupp i Stockholm för KFUM:are. Förhoppningsvis kommer vi vid ett senare tillfälle kunna ta hjälp av ledarna där för att starta upp vår egen verksamhet igen. Ledare under vårterminen 2013 var Kalle Freyschuss och Anton Larsson. Extra ledare har Erik Ekberg, Amanda Westblom och Moa Andersson varit, och ledaraspirant var Davis Freimanis. Innebandy Våren 2013 har följande lag och ledare varit aktiva: P93-94 Alvik Peter Fältström P96 Alvik Hannu Koskinen P98 Fredrik Holmen, Albin Östervall PF99 Annika Oskarsson, Magnus Gauffin FP03 Iain Bade, Sven-Åke Andersson, Jennie Moberg P04A Ulf Sjögren P04O Tommy Eklund, Örjan Lindström, Marcus Gärdebrandt FP05 Nina Forsberg, Conny Andersson, Andreas Sigevall Hösten 2013 har följande lag och ledare varit aktiva: PF99 Annika Oskarsson, Magnus Gauffin FP03 Iain Bade, Björn Samulesson, Cecilia Kull-Samuelsson P04 Tommy Eklund, Örjan Lindström, Marcus Gärdebrandt P05 Nina Forsberg, Andreas Sigevall, Conny Andersson P06 Henrik Lennermark, Marie Malmberg Under vårterminen hade vi 8 stycken aktiva lag, varav 5 stycken var aktiva med seriespel. Under vårterminen fick flera av ledarna i de äldre lagen svårt pga jobb att vara med som ledare. Dem hade även stundtals problem med antalet spelare vilket senare under våren löste sig. 8

9 Under sommaren meddelade P96 och P98 att dem går över till Vällingby där föräldrarna inte längre behöver vara ledare. Även vårt lag för ungdomar födda slutade med sin verksamhet till hösten. Inför hösten var det en stor förändring som drabbade alla föreningar i västerort. Brommahallarna var numera borta. Då det inför hösten inte fanns någon ny hall fick våra äldre lag sprida ut sig över flera olika hallar. Vi bedrev träning i Beckombergahallen, Vällingbyhallen, Bromma Gymnasium och i KFUM-hallen. Till hösten 2013 anmälde sig P99, PF03 och P04 Olovslund till seriespel. P05 anmälde sig till mini-cupen. P04 Alvik la ned sin verksamhet pga för få ledare och deltagare. Samtliga spelare som fortfarande ville spela innebandy fick gå med i P04 Olovslund som numera heter P04. Pingis Föreningen fick en timmes halltid i Bromma Gymnasium under höstterminen. Då det inte kändes rätt att dra igång en ny verksamhet där vi är så pass begränsade valde vi att låta planerna på pingisskolan ligga vilande. Parkour Under Vårterminen 2013 fortsatte vår parkourverksamhet att växa. Vi började vårterminen med 2 grupper som hölls i Bromma Gymnasium. Senare under våren startades även 2 nybörjargrupper som hölls i KFUMhallen. Under våren var Mathias ute vid ett par tillfällen i skolor i Bromma och lärde ut parkour. Skolorna vi besökte var Engelska Skolan och Höglandsskolan. Precis innan terminsstart meddelade Behnam Sehati att han inte kunde vara ledare så till en början var det Mathias Abelin och med lite hjälp av Erik Ekberg som höll i träningarna. Ett par veckor in rekryterades Brandon Sandén och Neville Bhattarchajee. Brandon hade redan under hösten 2012 varit förbi en träning och provat på och vara ledare. Under vårterminen gick vi från att vara runt 20 deltagare till 60 och runt 50 personer i kö. Under våren gjordes ett par ansökningar från Gymnastikförbundet vilket möjliggjorde att vi kunde nyrekrytera ett par tränare under sommaren. Inför hösten hade vi fått flera nya halltider och valde därför att ha 3 Nybörjarträningar på tisdagar i KFUM-Hallen 3 Fortsättningsgrupper i Bromma Gymnasium samt en fri träning i Bromma Gymnasium för dem som ville träna 2 gånger i veckan. Redan innan terminen hade startat var samtliga nybörjargrupper fyllda och med ett 40-tal i kö. Därför valde vi att starta två ytterligare nybörjargrupper på måndagar. Även fortsättningsgrupperna började fyllas på allt mer. Totalt under hösten hade vi 128 stycken deltagare som var med på våra träningar. Vi hade i december 73 stycken som stod på väntelista. Ledare för höstterminen var Mathias Abelin, Brandon Sandén, Neville Bhattarchajee, Aleks Magnusson, Amanda Ledell och Jakob Bolin. Vi hade under terminen börjat jobba med lite större grupper, samtidigt som vi ökade ledartätheten. Vi fick även flera förfrågningar från ledare från andra föreningar som ville vara ledare hos oss under terminen. Under hösten deltog Aleks på en Emma-utbildning på Ängsholmen. Mathias, Neville och Brandon deltog på Riksombudsmötet i Örebro. Lovkul - Idrott Under Sport- Påsk- och höstlov höll vi drop-in idrott i sporthallen för barn 7-12 år gamla. Deltagarna får på prova på flera idrotter och lekar. Dagarna hålls mellan Deltagarna äter lunch på plats i vårt klubbrum. Deltagarantalet har varierat från 8 stycken till runt 30 på en dag. En normaldag är det runt 17 deltagare Under sportlovet och påsklovet var Erik Ekberg och Mathias Abelin ledare. På höstlovet var Erik Ekberg, Mathias Abelin, Oliver Ekesiöö och en feriearbetare från Hässelby-Vällingby och jobbade i hallen. 9

10 Triangel Sång Under året har vi haft svårt att fylla sånggruppen. Vår nya ledare Carro Tammi har levererat kvalitet till deltagarna, men i samråd med Carro kommer vi under nästa år se över möjligheten att utveckla sånggruppen till något med musikaltema, där även teater och dans kommer att få ta plats i verksamheten. Animation Per Fenger-Krogh har under 2013 använt sig av animation som ett verktyg i en grupp barn och ungdomars utveckling. Genom att varva animation med gruppstärkande övningar har animationen blivit en populär aktivitet som i enlighet med Body Mind Spirit konceptet levererar mer än bara färdigheter i animation. Animations-grupperna lägger fortlöpande ut sina alster på deras egen blogg och youtubekanal; Animation Bromma. Under loven har animation varit en del av vår kulturverksamhet då vi erbjudit fistående workshops under fyra dagar. Då vår ordinarie ledare Per, har annat arbete rekryterade vi Artemida Taljic som animationsledare under höstlovet. Artemida har tidigare varit medlem i Volleybollsektionen och är idag animatör. Teater Teaterverksamheten har visat sig vara oerhört uppskattad och populär. Fulla grupper och enorm positiv feedback från deltagare och föräldrar har präglat året. Annika Strömstedt som sedan barnsben funnits med i vår verksamhet har varit drivande, kvalitetssäkrande och innovativ. Under loven har hon även lett våra workshops i teater som har varit en del av vår lovsatsning med kulturinriktning. Tjejgrupp Carro Tammi har förutom sånggruppen även fungerat som ledare för en tjejgrupp i Alvik. Målgruppen har främst varit tjejer från årskurs 4, men några äldre har varit med och fungerat som hjälpledare. Tjejgruppen har visat sig vara populär och givit stor positiv respons. Carro har gjort ett fantastiskt arbete med de unga tjejerna och varvat diskussioner om vänskap, familjen, relationer, kärlek, attityder, värderingar och framtidsdrömmar med aktiviteter. Deltagarna själva har varit med och planerat och utformat verksamheten i enlighet med brukarinflytande tanken. Varje grupp utformas efter dess unika behov. Kulturlov Under loven har de ordinarie grupperna uppehåll och vi har istället erbjudit workshops under fyra dagar inom inriktningarna teater och animation. Trots att de arbetat med sina egna projekt har de haft en del gemensamma lekar och aktiviteter. Grupperna har fyllts och som avslutning har de två grupperna haft en gemensam avslutning då föräldrar bjudits in för att se teaterföreställning och färdiga animerade filmer. Hela konceptet har fungerat fantastiskt bra och kommer leva vidare efter Dagläger - Kärsö Under sommaren 2013, anordnade Bromma KFUM sport-, animations- och teaterläger (vecka 25 och 26). Alla tre lägren var dagläger med möjlighet till en övernattning per vecka. Samtliga läger anordnades på Kärsögården. Sammanlagt för dessa tre läger deltog 187 barn och ungdomar. För ledarna ordnades två utbildningsdagar där bland annat föreningskunskap, krishantering, första hjälpen, livräddning i vatten samt grupp- och ledarskapsövningar ingick. 10

11 Kollo Kärsö Ett kollo på Kärsö under veckorna 24, 25 och 26, med huvudsak för barn boende i Rinkeby-Kista. Här erbjuds liknande aktiviteter som för sportlägret, som t.ex. kanotpaddling, beachvolleyboll, frisbeegolf, bad och temadagar men under friare former. Busstransport till och från Kista möjliggör att flera kommer ut i en skärgårdsliknande miljö. Tjejläger Gotland Tjejlägret på Gotland genomfördes en vecka i juni med 19 deltagare och 4 ledare. Alla tjejer hade ansvar för en egen häst under veckan som de fick lära känna och ta hand om. De utmanade sina gränser genom att rida och umgås med hästar, allt för att stärka självbilden, den fysiska hälsan och välbefinnandet. Under veckan fick de även prova ett antal aktiviteter som yoga, långsamma kinetiska rörelser, massage, själstärkande övningar och värderingsövningar. Ett koncept som vi arbetat med tidigare och som gett tydligt resultat både för gruppen som helhet och för individerna. I år förde vi mycket samtal och diskussioner om vad man som ung tjej bör tänka på i samband med användandet av sociala medier. Kulturläger Kista I augusti arrangerade KFUM Kista ungdomsgård ett tre dagar långt kulturläger för ungdomar mellan år. Henx från La Familia var på plats och lärde ut scennärvaro, showarrangemang, mixning, raptekniker och låtskrivandets konster. Hasti Barzanji från Rinkeby fungerade som äldre mentor och lärde ut produktion av beats, inspelningsteknink och hur man arbetar med låttexter. Claudio från gruppen G Punkten lärde ut allt om rap och hjälpte till i studion. Dansteknik och rörelse fick deltagarna prova på tillsammans med en danspedagog. Melika Zakariae som driver hip hop bloggen duvetinte.se höll i trådarna och ordande med pressbilder till de unga talangerna. Anders Marcus höll i konstdelen där deltagarna fick uttrycka sig genom att måla. Enligt tradition spelades det in en gemensam låt och video som lagts ut på you tube. Sök på DVIWEBTV, så hittar du filmerna. Skatecamp Stockholm För 12:e året i rad anordnades Stockholm Skatecamp, ett annorlunda skateboardläger där man tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Deltagarna bodde på KFUM Kista ungdomsgård med en skate - yta precis bakom knuten. Skatecampen bestod av två tredagars läger med ca 30 deltagare per läger. Dagläger Lovö Projektet gröna dar, ett dagläger för barn och ungdomar med eller utan funktionsnedsättning hölls under en vecka i augusti. Planen var två veckor, men på grund av för få anmälningar ena veckan slog vi ihop det till en vecka. Sammanlagt 10 barn och ett flertal assistenter deltog under ledning av 4 lägerledare, en ledaraspirant samt en fäktningsinstruktör. Vår erfarenhet från 2012 att ha hög personaltäthet visade sig även i år vara högst nödvändig. Olika funktionsnedsättning kräver större flexibilitet hos både barn och vuxna. Har man en nedsättning inom autismspektrat, kanske man inte vill/kan/orkar vara social och då har det varit möjligt att dela på oss och göra olika aktiviteter. Vissa barn kom bara för en dag, andra för flera dagar. Under lägret paddlade barnen kanot, fiskade, badade och utmanade sig själva efter egen förmåga. De provade på samarbetsövningar, skattjakt, OS-dag, nya lekar och fick prova på fäktning. En fäktningsinstruktör och en professionell fäktare visade, inspirerade och instruerade. All mat lagades tillsammans över öppen eld. Nytt för i år var inköpet av en muurikka (stekhäll) vilket gav större möjligheter till spännande matlagning ute i naturen. Alla kunde bidra med att t.ex. samla ved eller att plocka blåbär till pinnbrödet. Varje morgon hade vi en gemensam samling där barnen själva 11

12 hade viss möjlighet att påverka aktiviteterna utifrån deras behov och självklart efter väderförhållandena. Vi använde oss av en tavla med bilder för att lättare kunna visualisera dagen och vår planering av dagen. Nytt för i år var även den frivilliga övernattningen som var mycket uppskattad. Vi fick oerhörd god respons från våra deltagare, assistenter och deras familjer. Youth Leadership Camp Den augusti 2013 arrangerade vi en veckas utbyte med unga ledare från East Jerusalem YMCA. Två av dagarna genomfördes ledarutbildning på Kärsö under ledning av Tove Larsson och Erik Ekberg. Studiebesök bl a på KFUM gården i Kista, Ängsholmen, Central stod på programmet. Deltagarna fick också se lite av sevärdheterna i Stockholm då vi besökte ungdomsfestivalen We are Stockholm. Resultatet blev en lyckad och aktivitetsfylld vecka för de palestinska besökarna som var överväldigande tacksamma för deras vistelse Det finns ett stort intresse att fortsätta utbytet/samarbetet från våra samarbetspartners sida. Finansiering för utbytet kom huvudsakligen från Gustav V 90-årsfond. BODY MIND - SPIRIT läger Prag Den 3-10 augusti 2013 arrangerade vi Body Mind Spirit läger i Prag, under Love2Live, en internationell ungdomsfestival som arrangeras av YMCA Europe. Förutom själva festivalens alla aktiviteter genomfördes en EMMA utbildning för våra 13 deltagare och våra 2 ledare. Under festivalen fick deltagarna prova på ett flertal aktiviteter, nätverka med deltagare från andra föreningar från Sverige och resten av världen. Erik Ekberg och Ermias Gonday var ledare för gruppen som bestod av: Hanna Ramsten, Julia Franzé, Kevin Santibanez Castro, Andres Romeo, Tobias Notlund, Jorge Apadlaza Castro, Robin Valikhani, Susanna Åberg, Ulrika Holmqvist, Mario Steven Miranda, Johan Gatica Lobos, Kevin Görgü, Mark Assira. Familjedag Lovö Under våren 2013 anordnades, tillsammans med Vinsta scoutkår, en familjedag för alla som vill beskåda och uppleva Bromma KFUMs oas på Lovön. Vi grillade korv över öppen eld, paddlade, hade skattjakt och avslutade med fika. SKOLSAMARBETEN Tjej- och killgruppsverksamhet i Hässelbygård Thelma Hardardottir, har varit tjejgruppsledare under våren för 14 tjejer i Hässelby Gårdsskolan. För höstterminen ligger verksamheten för tillfället vilande, i väntan på besked om ekonomiska bidrag samt översyn av verksamheten. Killgruppen har varit vilande under hela 2013 av samma anledning som ovan. Väffi och Anna har deltagit på ett möte med skolledningen om fortsättning som är önskvärt från skolans sida då de är mycket nöjda med vårt samarbete. 12

13 164 United Under 2013 fortsatte 164 United. Bromma KFUM driver projektet som är ett samarbete mellan de kommunala skolorna, förskolorna, ungdomsgården, ungdomsmottagningen, fältassistenterna, brandinformatörer och närpolisen i Kista. Vid flera tillfällen på våren och hösten, genomfördes temadagar i samarbetsanda ute på Kärsö med olika årskurser. Temadagar genomfördes med hjälp av personal från KFUM Kista ungdomsgård och Kärsögården i samarbete med Kista närpolis, Järva ungdomsmottagning och fältgruppen i Kista på Kistagården med specifika klasser på uppdrag av skolan. Behoven såg olika ut för de olika klasserna och temadagarna skräddarsyddes efter skolans önskemål. I höstas arrangerades en 164 united dag vid KFUM Kista ungdomsgård där samtliga elever i den kommunala grundskolan och deras föräldrar bjöds in för att träffa samtliga samverkande enheter och ställa frågor om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att skapa ett tryggt område. Arrangemanget var lyckat och kommer att fortsätta regelbundet framöver. Bromma Nätverk/Idrottslyftet Under vårterminen 2013 höll vi en aktivitetsdag för Engelska skolan Bromma där deras elever fick prova på innebandy och parkour. Dagen hölls av Erik Ekberg innebandy och Mathias Abelin parkour. Engelska skolans idrottslärare kontaktade senare oss och bokade oss till en hel vecka i mitten av mars. Då höll vi ca 25 timmar parkour (samtliga av hans klasser) på en vecka i deras idrottshall. Ledare var Mathias Abelin och vid ett fåtal lektioner hjälpte Erik Ekberg till. Samarbetet med nätverket har hjälpt oss att fylla grupper på våra terminsbaserade verksamheter. Inför ledarrekryteringen till sommarlägren lyckades vi genom parkourträningen dessutom nå ut till flera 8-9 klassare i Engelska skolan som sökte till ledarasprirant, 4 av dem anställdes senare till sommarens ledaruppdrag. SEKTIONER Scoutkåren KFUM Bromma Scoutkåren har varit vilande under hela 2013, dock har ledare samarbetat med Vinsta scoutkår och föreningen kring gröna dar - projektet. Vinsta - Hjulsta scoutkår KFUM Miniorer. Vi har verksamhet på tisdagar kl.18:00. Vi har haft 41 st. sammankomster med sammanlagt 7 st. scouter vår och höst termin. Har följt våra scheman och även varit med på stugläger på Lovön och sovit i tält. Samlat in pengar till Världen barn i hällregn. Barnen har sålt almanackor och fått in pengar till kåren. Patrull/Äventyrare Under terminen har vi börjat med att göra knivar. Vi har också varit med Rover/Utmanarna på vinterhajk vid vår stuga ute på Lovön. Valborg och Julmarknad har vi också hjälpt till med. Självklart var vi också med på vår årliga Gotlandsresa. Där var vi och tittade på Raukar vid Langhammar som ligger på Fårö. Vi var 13

14 också med på Familjedagen på Lovön som vi hade tillsammans med Bromma KFUM. Vi håller också på med att ta märken såsom Eldmärket, Knivmärket och Såg och Yx märket. Rover/Utmanarna Under terminerna har Rover/Utmanarna följt sitt eget program allt från att laga mat, läxläsning, musik kväll mm. Vi har också varit på Gotland tillsammans med patrull/äventyrana där vi var hjälpledare. Vi har också planerat och genomfört en egen hajk utan ledare och sedan redovisat vad vi gjort. Annars har vi varit behjälpliga i kåren med att stöpt ljus tillsammans med knallhattarna varit med på valborg, Tensta marknad, Hjälp ledare på en annan avdelning. Vi deltog också med i Familjedagen som Bromma KFUK-KFUM anordnade där vi hade ansvar för femkamp allt från hinderbana, frågelek till att gå A-bock. Vi har också haft vår årliga vinterhajk tillsammans med Patrull/Äventyrare självklart i vindskydd. Bromma KFUM Volleyboll Nuvarande styrelse är inne på sitt tredje år med Andreas Wejde (f.d.wennlund) som ordförande och med ny kassör i Olof Ahlberg. Styrelsen träffas kontinuerligt ungefär en gång i månaden. Sektionen har fortsatt 2 herrlag och ett damlag på seniorsidan samt ett flicklag på ungdomssidan. Som ungdomstränare har två seniorspelare tagit över efter att Klas Elm under flera år gjort ett fantastiskt jobb som tränare och lagledare, men som nu lämnat över. Tränarna får stöttning av lagets föräldrar med det praktiska. Samtliga trupper är i dagsläget mycket stora och då ett flertal spelare hört av sig om att få träna, finns vissa förhoppningar att utöka antalet lag till kommande säsong. Träningstider är i så fall nästa utmaning att möta. Vidare finns en stor efterfrågan på ungdomsverksamhet från många föräldrar. Träningstider, men framförallt brist på ledare gör att vi inte kan erbjuda alla möjlighet att träna. Styrelsen har fört fortsatta samtal med Erik Ekberg kring detta och fått hjälp med att samla ihop intresselistor. Sektionens ekonomi är god och det strukturerat distribuerade ansvaret för löpande verksamhet och ekonomiansvar i vart av lagen fungerar väl. Klubben har även bedrivit Beachvolleyboll på Kärsön under sommaren. Veckovis turneringar i form av Måndagsbeachen på Gärdet och Parkvolley i Hagaparken har arrangerats. Klubben har erbjudit träningsgrupper på Kärsön med duktiga beachvolleybolltränare. VERKSAMHET - SENIOR Morgongymnasterna Våra morgonpigga motionärer håller till i KFUM-hallen varje tisdag- och torsdagsmorgon. Ledare har varit Claes Wallentinsson som infört kanslifika efter passen. Basket Herrar Veteraner med Ragnar Persson i spetsen tränar i KFUM hallen på tisdagskvällar året om. 14

15 UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård KFUM Kista ungdomsgård är sedan 1979 Bromma KFUMs föreningsdrivna fritidsgård i Kista. Lokalerna har under 2013 rymt två verksamheter under ett och samma tak; Fritidsklubben och Ungdomsgården i Kista. Ungdomsverksamheten drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning och finansieras genom särskilda anslag från densamma. Vi har avtal med Sundbybergs kommun och Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning för elever enligt LSS (ungdomar i behov av särskilt stöd) och vi bedriver KTT (kortidstillsyn) på lov och studiedagar Från och med juli 2012 fick KFUM Kista ungdomsgård förnyat förtroende att fortsätta driva verksamheten i Kista. Under 6 veckor på våren 2012 jobbade med att lägga ett anbud på vår verksamhet som var ute på offentlig upphandling, vi vann upphandlingen vilket resulterade i ett nytt avtal. Vår målgrupp är 10-15år och våra öppettider är måndag, tisdag, torsdag 17-21:30, onsdag 18-21:30, fredag 17:00-24:00 och lördag 18:00-24:00. UTBILDNING Vi har under året deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Under 2013 har fler i personalen gått utbildningar inom området autism, adhd, asperger och övriga neuropsykiatriska störningar som Fritid för Alla har organiserat och bjudit in till. Vi genomförde en George och William utbildning med våra sommarjobbare som var 15 ungdomar från Rinkeby-Kista. 10 ungdomar som var med på YMCA Europes stora ungdoms Festival i Prag gick George och William hemma och Emma i Prag. I december åkte 5 tjejer till London och de gick George och William. Så sammanlagt har 30 ungdomar gått ett eller flera block av KFUMs ledarutbildning under Britt-Marie Sundin har fortsatt sin utbildning till kommunikolog inom Kommunikation och förändringsarbete på MetaNoova. Några i personalen har även deltagit i LAFAS utbildning Fråga Chans. Personalen har även deltagit i två föreläsningsserier inom 164 United om Normkritik och Maktlekar. LÄGER Vi genomförde, liksom tidigare år, kollo på Kärsön under de första sommarveckorna med cirka 25 deltagare per dag. Vi hade även 15 sommarjobbare med oss på Kärsön. Vi arrangerade ett tjejläger på Gotland med 19 deltagare och en ledaraspirant där vi använde oss av metoder som ridning, yoga, dans, grupp och värderingsövningar, kommunikations övningar samt lagade ekologisk och närproducerad mat med fokus på Unga Tjejers Hälsa och Självkänsla. De genomfördes ett skate camp i juli med ca 30 deltagare, som bodde på gården och skatade runt om i Stockholm. I augusti arrangerades ett kulturläger på gården där deltagarna bland annat fick prova på att skriva texter, rappa och dansa. Vi har under året lagt mycket fokus på att bygga relationer med våra besökare för att öka känslan av trygghet, tillit och delaktighet. Vi har haft fyra fokus områden: Lovaktiviteter med bland annat lägerverksamhet. Verksamhetsutveckling med fokus på bland annat genus och kultur Samverkan med föreningslivet Besökarnas delaktighet och inflytande 15

16 ARBETSOMRÅDEN Fokusområden år Prioriterade frågor Öppen verksamhet Under 2013 undersökte vi förutsättningar och behov av att starta upp en öppen verksamhet i Alvik. Syftet är att nå ut med vår verksamhet till fler barn och ungdomar i området. Vi vill, i samråd med Västerleds fritidsgård, möta ett behov i närområdet, men också att engagera unga ledare i föreningen. Resultatet så är långt är ett utkast till en ansökan om Idrottsbonus. Dock delas inga nya pengar ut förrän Lovön På Lovön planerade vi att uppföra en handikapptoalett, köpa in en flytbrygga, ordna med fönsterluckor på Blockhuset samt renovera brunnen. Handikappstoalett och flytbrygga är åtgärdat. Brunnen avvaktar vi med då Mälarscouterna erbjudit oss sitt vatten. Mälarscouterna blir grannar till oss eftersom deras nuvarande stuga ersätts med ny in för byggandet av förbifart Stockholm. Fönsterluckorna planeras att åtgärdas under Marknadsföring En gemensam marknadsstrategi för föreningen skulle tas fram under året. Vårt syfte är att stärka och tydliggöra vårt varumärke och att ta fram en gemensam profil. En enklare SWOT (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) analys ur marknadsföringssynpunkt kommer att utföras som bas. Denna analys har vi inte haft möjlighet att prioritera under året. Vi har dock arbetat mycket med marknadsföring på olika plan. Kvalitetssäkring Sedan 2012 arbetar vi i verksamhetsplaneringen med ett Kvalitetssäkringssystem. Systemet omfattar uppföljningsbara mål och rutiner för utförandet, uppföljning, kvalitetskontroll och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssäkringssystemet har stor betydelse för våra ledare, verksamhetsrådet och kansliet. Styrelsen hålls välinformerade och styrelsens roll i systemet diskuteras. Utbildning Ledarutbildning En utbildningsdag för sommarens ledare hölls på Kärsö. Denna innehöll George och Williams, föreningskunskap, krishantering, teambuilding och ledarskapsövningar. Utbildningen hölls av Erik Ekberg och Monika Chadzinska Första hjälpen, HLR och vattenlivräddning. En utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, samt vattenlivräddning, med inriktning för barn, hölls i juni 2013 för sammanlagt 25 ledare, verksamma inom sport-, animation-, teater, och gröna dar läger. Utbildningen hölls av Svenska livräddningssällskapet. 16

17 Helheten George och Williams utbildning genomfördes i samband med utbildningshelg för lägerledare inför Kärsösommar, utbildningen hölls av Erik Ekberg och Monika Chadzinska. EMMA-utbildning har Aleks Magnusson, Oliver Ekesiöö, Felix Ekesiöö, Elina Rosenborg och Johanna Dahlborn deltagit på under hösten Utbildningen hölls på Ängsholmen EMMA i Prag har Erik Ekberg, Hanna Ramsten, Julia Franzé, Ermias Gonday, Kevin Santibanez Castro, Andres Romeo, Tobias Notlund, Jorge Apadlaza Castro, Robin Valikhani, Mario Steven Miranda, Johan Gatica Lobos, Kevin Görgü och Mark Assira deltagit. Triangel Nationell Handledarutbildning på Brevik Erik Ekberg Att arbeta med ungdomar utifrån ett hälsoperspektiv - Mental Health First Aid - Naima Noori och Emelie Almlöf Arrangemang Föreningsstämma ägde rum den 16 april på Gustavslundsvägen. Världens Barn Insamlingen arrangerades en lördag i oktober av Bromma KFUM som liksom tidigare fungerade som insamlingscentral på Gustavslundsvägen. Anna Paganus ansvarade och Bromma gjorde ett lägre resultat än tidigare år. Delvis var världens barn en av de delar som kansliet var tvungen att lägga mindre energi på då arbetsbelastningen var hög och delvis på grund av att det inte var många aktiva i årets insamling. Julmarknad arrangerades i traditionell anda i Brommasalen på Gustavslundsvägen den första advent. Ledarmingel med asiatiskt tema lockade drygt 25 ledare från våra olika verksamheter. Fokus på ledarminglet var och är att uppskatta våra ledare för deras insatser. Representation Föreningen har 2013 haft som målsättning att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Följande deltog på dessa arrangemang; Triangelförbundets Riksstämma Eva-Maria Väfors, Erik Ekberg Stockholmregionens regionsombudsmöte - Jonas Thorén, Erik Ekberg Stockholmregionens inspirationsdag Peter Jansson, Monika Chadzinska, Eva-Maria Väfors Idrottsförbundets Förbundsmöte Eva-Maria Väfors, Erik Ekberg Scoutförbundets Förbundsmöte Jonas Thorén KFUMs Storföreningsnätverk i Stockholm Monika Chadzinska, Eva-Maria Väfors, Britt-Marie Sundin och Erik Ekberg IDEAs Årsmöte Peter Jansson FO s årsmöte Jonas Thorén Stockholmregionens medarbetarsamlingar - Erik Ekberg, Anna Paganus, Monika Chadzinska, Eva-Maria Väfors samt Britt-Marie Sundin KFUM Sveriges RiksOmbudsMöte i Örebro Hanna Ramsten, Claes Eliason, Elina Rosenborg, Oliver Ekesiöö, Felix, Ekesiöö, Erik Ekberg, Jonas Thorén, Emilie Rodén, Henrik Karlsson Rodén, Karin Hammar, Ingrid Skoglund, Mathias Abelin, Neville Bhattacharjee, Brandon Sandén Triangelförbundets Extra Riksstämma Hanna Ramsten, Claes Eliason, Elina Rosenborg, Oliver Ekesiöö, 17

18 Felix, Ekesiöö Stockholmregionens ordförande och medarbetarkonferens Erik Ekberg, Anna Paganus, Eva-Maria Väfors, Malin Samzelius, Johanna Dalborn, Oliver Ekesiöö, Mathias Abelin Internationellt arbete East Jerusalem YMCA Föreningen har sedan 1998 drivit internationella biståndsprojekt med KFUM Östra Jerusalem. Under de senaste åren har arbetet främst fokuserats kring ledarskapsutbildning för unga ledare och KFUM:s utbildningspaket "helheten". Under 2013 genomfördes Youth Leadership Camp på Kärsö. Läs mer under denna rubrik. Love2Live YMCA festival i Prag Vart tredje år arrangerar YMCA Europé en ungdomsfestival. Vi tog tillfället i akt att arrangera vårt BodyMindSpiritläger i samband med denna festival. Läs mer under rubriken BodyMind Spirit läger Information och marknadsföring Under 2013 har vi tagit fram en enkel information och marknadsföringsstrategi Förmedla gemensamt varumärke och värdegrund; Bromma KFUM och Body Mind Spirit. Använd likadan layout för visitkort, signatur mejl, brevhuvud. Trycksaker, använd gemensamt profiltryck. Ex. Bromma KFUM loggan och/eller Body Mind Spirit trycket. Skapa en mall för mejlutskick i mailchimp. Layouten på mejlet ska direkt avslöja att det kommer från Bromma KFUM. Använd i första hand mejl för kommunikation. Lägg alltid upp senaste Brommaspegeln som pdf på hemsidan. Sociala medier, välj gärna en gemensam profilbild för samtliga medier. Hänvisa alltid till den gemensamma hemsidan. Affischering. Använd alltid samma logga på alla affischer. Hänvisa alltid till hemsidan. Genustänk i all marknadsföring. Använd framtagen checklista. Jämställdhet Bromma KFUM arbetar ständigt för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och känna sig välkomna, oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, social bakgrund, klass, sexualitet eller religion. Ledare på KFUM-gården i Kista och våra tjej- och killgruppsledare har under 2013 fortsatt att arbeta med både ett genus- och normkritiskt perspektiv. 18

19 Miljö Under 2013 har vi fortsatt arbetet med att verka för ett mer integrerat miljötänk i vår föreningsverksamhet i Alvik och Kista. Vi satsar på att i första hand hyra miljöbilar, köpa ekologiska och kravmärkta produkter samt att sopsortera och återvinna på kansliet. Samverkan Kärsögården Kärsögården är belägen på Kärsön utanför Drottningholm i Mälaren. Verksamheten drivs av KFUM Kärsö, en föreningsallians mellan Bromma KFUM, Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik, KFUM Söder och Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Som sig bör utgjorde sommaren årets höjdpunkt med en mängd olika läger, både dagkollo och övernattningsläger. Våren och hösten dominerades av programverksamhet med lägerskolor och idrottsdagar. Mälarblick, som uppfördes 2010, innehållandes ny matsal, kiosk, relaxavdelning och förrådsutrymmen, utökade föreningens möjligheter att bredda barn- och ungdomsverksamheten under sommaren samt servicen till allmänheten som nyttjar anläggningen. Den mångfald bland de grupper som nyttjar anläggningen leder till spännande möten och sätter sin prägel på Kärsön som ett aktivitetscenter för barn, ungdomar och familjer. Ett stort tack till alla ledare, deltagare, ideella krafter, personal och allmänhet som tillsammans gör Kärsögården till vad det är idag. Y s Men s Club Stockholm-Bromma Y s Men Club Stockholm-Bromma har vid årets slut 2012 haft 22 medlemmar och 3 supportermedlemmar. Vi arbetar målmedvetet för att öka medlemsantalet i klubben, genom att bli fler kan vi göra mer. Vi tror att personer inom/från KFUM kan göra en insats inom Y s Men. Genom att vara med i Y s Men s rörelsen ges man möjlighet att stödja ungdomsverksamheten i KFUM både på ett lokalt plan i Bromma-Stockholm såväl som på ett internationellt plan. Vi arbetar även med Framtid och Utveckling för klubben. Det innebär bl.a. att vi ser över; värvningsfoldrar, programhäften, Lathund för medlemmar, PR-material, sponsringsunderlag, nya inkomstkällor, ut m.m. Klubbens mål är bland annat att arbeta med ideell verksamhet av kristen och social karaktär, speciellt bland barn och ungdom, genom medlemmarnas personliga tjänande och gemensamma ansträngningar. Den ger medlemmarna möjligheter till egenutveckling genom sitt arbete inom klubben och genom de internationella kontakter som medlemskap i Y s Men innebär. Klubben har under året haft 27 st klubbmöten med intressanta program som: guidat besök på Riksdagshuset, bildspel om Estlandssvenskarna, Tullverkets museum, utflykt till Sigtunastiftelsen, Visning av Confidencen (Ulriksdal), besök på Musköbasen och Tekniska museet. Klubben var representerad av 6 medlemmar vid årets regionkonferens inom Y s Men International Region Sverige. En klubbmedlem har haft uppdraget som Region Director inom Y s Men Region Sverige, under Loppmarknader, julmarknad, lotterier, medlemsarbete m.m. har inbringat pengar till klubben under året. Våra insamlade medel används för stödverksamhet till ungdomar och ledare inom KFUK-KFUM samt för internationell hjälpverksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att stödja barn och ungdomsverksamhet nationellt och internationellt. Vi stödjer framförallt Bromma KFUM:s ungdomsverksamhet som vi under året har gett flera bidrag till. Vi är positiva till fler ansökningar från Bromma KFUM för dess ledar- och ungdomsverksamhet. Under 2012 har vi även gett stöd till SOS-barnbyar, barnfamilj i Kenya och internationella projekt inom Y s Men International. 19

20 Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik Föreningen är stiftare av Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Stiftelsen äger genom det helägda aktiebolaget Kärsö Fastighets AB byggnader på Kärsögården. Det bolaget äger i sin tur genom ett helägt aktiebolag studentbostäder i Kista. Stiftelsen arbetar på olika sätt aktivt med planer för studentbostäder. Föreningen och Stiftelsen samverkar i studentbostadsfrågor. Föreningen har svarat för delar av stiftelsens och bolagens interna administration. LOKALER Förenings- och kanslilokaler Verksamhetslokalerna på Gustavslundsvägen 168A vid Alviks Torg har fått en mer ändamålsenlig inredning för respektive verksamheters syften och behov. Flitigt användande av projektor, nya stolar och bord har möjliggjort bättre möten. Det efterlängtade ventilationsarbetet har genomförts av fastighetsägaren. Sporthallen Sporthallen på Vidängsvägen 11 i Alvik har from hösten 2013 har vi förlorat några ytterligare kunder (främst dagtidsgrupper). Dock har en skola tillkommit samt fler vuxengrupper sena kvällar. Även antal fotbollslag som vill köra inomhusträning har ökat from sena höstterminen. Detta mycket beroende på att Sporthallarna i Brommaplan har rivits. Dessutom har vår egen verksamhet parkour ökat sin verksamhet och därmed sina tider i hallen. Det har blivit en ökning av våra egna ungdomsgrupper och vi har nyttjat hallen till Idrottskul under samtliga terminslov. Vi har från oktober hittat en annan lösning på städningen, så den driftskostnaden har minskat. Värmen är en kostnad som vi inte kan påverka, vilket är synd då sporthallen upplevs för varm. Detta beror på att det är ett och samma värmesystem i hela församlingsbyggnaden, inkl kontor och samlingslokaler som ligger ovanför. Sporthallen har även 2013 gått med förlust. Bland förhyrarna finns egna verksamheter, skolor, förskolor, föreningar och företag. I anslutning till sporthallen finns även klubbrummet för våra verksamhetsgrupper. Lovöstugorna Vinsta/Hjulsta scoutkår har ansvarat för drift och uthyrning av Rövarkulan. Generösa bidrag från Dalheimers Donationsfond och med uppstart av vårt nya läger projekt gröna dar, har nya satsningar möjliggjorts i anslutning till Blockhuset på Lovön Blockhuset används till förråd för kanoter och handikappramper. Vi har inför sommaren 2013 byggt ett handikappanpassat utedass och köpt in en flytbrygga. Mer bidrag har sökts för fönsterluckor, samt iordningsställande av brunnen. Vi har haft överläggningar och samtal med Mälarscouterna som kommer bli vår granne, då de av Trafikverket kommer få en ersättningsstuga. Allt på grund av bygget av Förbifart Stockholm Vinsta Gård/Scoutlokalen på Olov Jönssons Gränd Vinsta/Hjulsta scoutkår har bedrivit scoutverksamhet i lokalerna på Vinstavägen 101. Ett intensivt sökande av andra lokaler har pågått och under sommaren 2013 hittades nya lokaler i Hässelby som invigdes 1 september. 20

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

BROMMA KFUM. 2014 Riktlinjer och Handlingsplan

BROMMA KFUM. 2014 Riktlinjer och Handlingsplan BROMMA KFUM 2014 Riktlinjer och Handlingsplan BROMMA KFUM Verksamhetsidé De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många idrottsföreningar,

Läs mer

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2013 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. & årsbokslut 2010. Bromma KFUK-KFUM 802000-4498

Verksamhetsberättelse. & årsbokslut 2010. Bromma KFUK-KFUM 802000-4498 Verksamhetsberättelse & årsbokslut 2010 Bromma KFUK-KFUM 802000-4498 1 Innehåll 1 Förord...3 2 Organisation Bromma KFUK-KFUM...4 2.1 Personal...5 2.2 Ekonomi...5 3 Verksamhet...6 3.1 Barn och ungdomsverksamhet...6

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2016

Verksamhetsplan ÅR 2016 ÅR 2016 Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A www.bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé 1 En del

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016

Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016 Sida 1 Verksamhetsberättelse Årsbokslut 2016 Sida 2 Förord 3 Organisation 2016 4 Personal 4 Prioriterade frågor 2016 - uppföljning 5 Medlems-Ledarvård 5 Nyanlända och ensamkommande ungdomar 5 Verksamheter

Läs mer

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! Skärgårdskollo

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår

Verksamhetsberättelse. för. Varbergs NSF-scoutkår Verksamhetsberättelse 2010 för Varbergs NSF-scoutkår Styrelse och representanter Ordförande V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Seniorscoutrepr. Revisorer Revisorsuppleant Stugvärd Repr. i föräldraföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2011 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUM-föreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Den regionala nivåns

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, 164 22 Kista 08-7526456 www.kfum-garden.nu Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid

Inbjudan till konferens. Barns rätt till en trygg fritid Inbjudan till konferens Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp 28 januari 2016 INBJUDAN: KONFERENS Barns rätt till en trygg fritid - fri från kränkningar och övergrepp Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2016-01-01 2016-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens

Läs mer

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016 STREETSTAR - GIRL ACADEMY Tid: 15 mars 2014-15 december 2016 Bakgrund: STREETSTAR - FOR URBAN STREETCULTURE Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Som

Läs mer

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion

REGIONAL VERKSAMHET KFUK-KFUM:s. Örebro-Värmlandsregion REGIONAL VERKSAMHET 2015 KFUK-KFUM:s Örebro-Värmlandsregion 1 Organisation Namn och medlemskap KFUK-KFUM Örebro-Värmland (i fortsättningen benämnd regionen) är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg

Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg Historia på riktigt - ett samarbete i projektform med klass 5:1 från Ängsskolan i Sundbyberg I februari 2011 kontaktade läraren Eva Larsson från Ängsskolan i Sundbyberg Livrustkammarens pedagoger. Eva

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1

Stockholm Wado. Karateklubb. Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Stockholm Wado Karateklubb Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - SWKK 1 Klubbens stil Den karatestil vi tränar går under namnet Wado Ryu, vilket betyder fred och harmoni, som är karatens yttersta

Läs mer

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige

Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige Ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige VERKSAMHETSPLAN KFUK-KFUMS RIKSFÖRBUND 2008-2009 INNEHÅLL Verksamhetsplan 2008-2009 1 INLEDNING 4 1.1 Verksamhetsidé 4 1.2 Framtidsbild för KFUK-KFUM 4 1.3 KFUK-KFUM

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär:

Upplägget för strategikonferensen 2011 kan sammanfattas såhär: KFUK-KFUM CENTRALS STRATEGIKONFERENS 2011 Plats: Helsingfors 21-23 oktober Moderator och protokoll: Hanna Hallin, Sektor3 Bilagor: Program, deltagarlista, utvärdering OM STRATKO 2011 Strategikonferensen

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

PROPOSITIONER 2016-2017

PROPOSITIONER 2016-2017 1 PROPOSITIONER 2016-2017 Proposition 1 - Medlemsavgifter till KFUK-KFUM Sverige Medlemskap handlar bland annat om tillhörighet. Att vara en KFUM-förening innebär att man är med i en global familj. Medlemskapet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

Sommarla ger Junior 2015

Sommarla ger Junior 2015 maj 2015 Sommarla ger Junior 2015 Bakgrund Våren 2015 startades Junior i Håstens simhall. Junior riktar sig till inaktiva barn och unga mellan 9 och 13 år i behov av fysisk aktivitet. I dagsläget finns

Läs mer

Dessutom deltog: Förhinder:

Dessutom deltog: Förhinder: Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-10 februari 2008 Sid 1 (6) Närvarande med beslutsrätt: Gustav Ebenå, ordf. Ann-Margret Gillerfors, vice ordf. Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander(

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08

Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Verksamhetsberättelse: Bele Barkarby IF Innebandy 07/08 Årsmöte hölls den 23 maj 2007 Styrelse under året har varit: Ordförande: Per Carlsson Sekreterare: Louise Grapne (tillträdde Maj 2007) Kassör: Marie

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Söderhamns Gymnastikförening redovisar här sin verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 -- 2012-12-31 1. Fakta om verksamhetsåret Styrelse På föreningens årsmöte den 3/3

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0

Dans i Skolan och på Fritids. Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Dans i Skolan och på Fritids Rekryteringsprojekt 2014 version 1.0 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Projektets olika uppdrag... 3 3 Uppdragsbeskrivning till föreningarna... 3 4 Uppdragsbeskrivning till Dansledare

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Verksamhetsberättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelse Ordförande, Ledamot Richard Brännström Anläggningssektionen (1 år) Vice ordförande, Ledamot Hans Bark marknad/ekonomi (1 år) Sekreterare

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård

Ansökan om föreningsbidrag till Stora Skuggans 4H-gård Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-11-25 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2015-12-15 Ansökan om föreningsbidrag

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Syfte SBBK-modellen. påverkas positivt

Syfte SBBK-modellen. påverkas positivt 2016-12-11 Syfte SBBK-modellen SBBK vill vara en förebild inom svensk idrott och ta ett stort samhällsansvar i Södertälje det uppdraget har vi gett oss själva! SBBK vill generera fler aktiva utövare och

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Sollentuna Handboll Klubb

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Sollentuna Handboll Klubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Sollentuna Handboll Klubb 2013-07-01 2014-06-30 Styrelsen Ordförande Kassör Ledamöter Cecilia Centerlind Therese Ringbom Bitte Olsson Revision Revisor Therese Askell Styrelsen

Läs mer

Höstlovsspecial. på MFk!

Höstlovsspecial. på MFk! MFK-NYTT 1-5 oktober Tea Charader Moderna museet Höstlovsspecial FOTBOLLS- GOLF på MFk! Tekniska museet FÅNGARNA P Å FORTET Med mera AKTIVITETER PÅ MFK 1-5 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Läs mer

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017

1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 1 VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 Verksamhetsplan 2016-2017 VAD ÄR EN VERKSAMHETSPLAN? Verksamhetsplanen är det uppdrag som medlemmarna som deltar på Riksombudsmötet ger den nyvalda styrelsen att arbeta med

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Tack alla för ett trevligt föräldramöte! Här kommer lite minnes anteckningar. Fyll gärna i om ni tycker att jag missar något.

Tack alla för ett trevligt föräldramöte! Här kommer lite minnes anteckningar. Fyll gärna i om ni tycker att jag missar något. Fredag den 27 april 2012 Sjukanmälan görs på tel nr 08-659 53 13 Tack alla för ett trevligt föräldramöte! Här kommer lite minnes anteckningar. Fyll gärna i om ni tycker att jag missar något. - Alla hälsas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2008 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2008 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 Passalen Ideell förening Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-98 70 76 @: info@passalen.se

Läs mer

BLI EN DEL AV WEST PRIDE

BLI EN DEL AV WEST PRIDE BLI EN DEL AV WEST PRIDE West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst- och kultur. 2015 HADE FESTIVALEN cirka 250 programpunkter,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14

Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14 Fritidshemmet Moroten! Verksamhetsberättelse Vt-14 Fasta aktiviteter STORSAMLING: Har vi en gång i månaden på rullande veckodag. I detta forum vill vi ge barnen möjlighet att påverka/besluta i frågor gällande

Läs mer