Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till folkbildningen. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och vidareutveckla demokratin Elevkårsarbetet. Kursmöten och elevernas deltagande i planeringen av kursinnehåll. Arbetet vi lägger ned på att få fungerande grupper och grupparbeten. Journalistkursens tyngdpunkt mot grävande, lokaljournalistik och kommunalkunskap. Kontakterna i skolans närområde genom föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av Kulturstadsdelen Gamla Motala verkstad. Arbetet med att starta ett socialt företag i stadsdelen. Övriga samhällskontakter och nätverk. Särskilt distanskurserna om Finanskrisen och Marx ger deltagarna en ny syn på ekonomi och politik och en ökad möjlighet att följa och delta i debatt. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen All verksamhet på skolans kurser, och kanske särskilt på de allmänna kurserna, kvinnokursen och uppdragsutbildningarna (Teori och praktik, SMF, båtbyggarna) går ut på att stärka självkänsla och självkännedom hos de ofta tilltufsade individer vi tar mot i kurserna. Här har temapedagogiken en viktig roll (se nedan). I det ligger också att hjälpa dem hitta vägar i livet och att utsätta dem för erfarenheter, åskådningar, åsikter som är nya. I teaterkursen är den personliga utvecklingen både A och Ö i undervisningen. Träningen i elevinflytande i elevkår och i kurser skapar tilltro till engagemang även i andra sammanhang. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Ett antagningskriterie till allmän kurs är att man inte har avgångsbetyg från gymnasiet. De som av någon anledning inte klarat gymnasiet eller grundskolan får här en chans att ta igen vad de missat. SMF-kurserna är en ingång till allmän kurs för den elevkategorin. I Båtbyggarkursen möter vi dem som kanske står allra längst bort från studier eller arbetsliv. Vi har ingen kurs på skolan som inte bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Inslag av drama, levande verkstad, filmande, skrivande på allmän kurs, kvinnokurs, SMF. Alla elever på skolan ser teaterkursens föreställningar. Tillval i musik, kör, levande verkstad. Teaterkursen spelar upp för Motalabor, både på skolan dit klasser från andra skolor kommer och i föreställningar på bygden. Under året har de mött över 1000 åskådare utöver Bonas egna elever. Textlabbet utvecklar skönlitterärt skrivande. Kulturarrangemang på skolan, både öppna för allmänheten och riktade till deltagarna på skolan. Årlig Treöresfestival. Samarbete med kulturföreningar i Gamla Motala verkstadsområdet. Kurser i Motala Hösten 2014 startade vi med tre allmänna kurser, varav kvinnokursen var en. Söktrycket är fortsatt högt till allmän kurs. Under de senaste åren har vi haft minst en SMF-kurs (Studiemotiverande Folkhögskolekurs, 13 veckor) varje termin och en stor majoritet av deltagarna på de kurserna har valt att fortsätta på allmän kurs. SMF riktar sig till arbetslösa ungdomar utan avslutat gymnasium

2 och de rekryteras via AF. I början av mars 2015 startade vi den senaste med 8 deltagare. På allmän kurs och kvinnokurs arbetar vi med temapedagogik. Vilket i vårt fall innebär att deltagarna successivt lär sig att ta ansvar för de egna studierna enskilt och i grupp, att de får vara med och bestämma vad som ska studeras och hur och att vi i hög grad kan anpassa studieinnehåll och takt till deltagarnas förkunskaper, intressen och framtidsplaner. Lärare från teater- och journalistkurser har haft undervisning i sina ämnen på allmän kurs. Kvinnokursen har även detta läsår varit en kurs för enbart nysvenska kvinnor. Under året har vi fortsatt sträva efter att deltagarna ska ta större del och plats på skolan. Kursen har representanter i elevkåren och i Coopgruppen, de deltar på temadagar och temavecka, de genomförde en mångkulturell dag vårterminen Teori och praktik är en verksamhet för ungdomar mellan år med neuropsykiatriska diagnoser (Asperger och ADHD) som skolan startade i augusti Våren 2015 är 17 deltagare inskrivna, varav tre läser in en allmän behörighet. Ytterligare ett antal tidigare ToP-elever finns nu i skolans allmänna kurser. Journalistkursen är en tvåårig yrkesutbildning. Vi utbildar multijournalister vilket är vad som efterfrågas på redaktionerna. Det innebär att de ska behärska skrivande, redigering, radio, video förutom det journalistiska hantverket (intervjuteknik...). Hösten 2014 togs en ny kull in och de har alltså ytterligare ett läsår att se fram mot innan de släpps ut i det fria som journalister. Kursen har under året producerat papperstidningar, web-tidningar och radioprogram. BonaSignalen på nätet uppdateras kontinuerligt. I februari hade kursen besök av en av Östgöta Correspondentens ledarskribenter. Teaterkursen spelade upp sin årliga slutproduktion i maj 2014, Dialoger och Cabaret, för skolans personal och elever och de gjorde sammanlagt 15 föreställningar för bland annat skolelever i Motala. Kursen spelade i november upp fem olika utdrag ur modern dramatik, kallat Flykten från verkligheten för skolans elever och i offentliga föreställningar. Januari 2014 producerade de två barnteaterföreställningar, Bella Nora och Prinsen och tiggarflickan vilka de turnerade med på dagis, grundskolor ooch bibliotek i Motala. Och förstås för Bonas elever. I början av april tog de med sig barnteatern på turne i Italien. Textlabbet, en skrivarkurs på distans, har haft fortsatt högt söktryck och hög kvalitet. De har haft tre tvådagarsseminarier på skolan, kombinerade med författarbesök. Vi har genomfört två distanskurser, utöver Textlabbet. En om Marx i vår tid under ht 14 och en om Finanskrisen, under vt 15. Vi märker av ett ökande intresse för bägga kurserna och tvingas säga nej till många ansökningar. Uppdrag Under verksamhetsåret har vi genomfört två SMF-kurser En med 11 deltagare höstterminen En med 8 deltagare under vårterminen En majoritet av deltagarna i de avslutade kurserna har fortsatt på allmän kurs. Samordningsförbundet Motala-Vadstena (från 1/ Samordningsförbundet Västra Östergötland) finansierar del av en tjänst på Teori och praktik Under hösten 2014 hade vi en handledare anställd på båtbyggarkursen och vi kunde vi hyra in

3 ytterligare en med hjälp av en innovationscheck från Coompanion. Under våren 2015 är bägge anställda på Bona. Projekt, utveckling Båtbyggare Hösten 2012 tog vi initiativ till bildandet av föreningen Verkstadsliv, där personal på skolan för närvarande innehar ordförande och sekreterarposterna. Ett syfte med föreningen är att samla alla som idag är verksamma i Gamla Motala Verkstads-området i Motala, där Bona folkhögskola huserar i GMVś gamla kontorslokaler. Förutom Bona är hantverks- musei- kultur-, mc- och veteranbåtsföreningar medlemmar, tillsammans med enskilda kulturarbetare, värdshus och vandrarhem. Vi har under verksamhetsåret, i samarbete med hantverksföreningar och Samordningsförbundet Västra Östergötland, startat båtbyggarverksamhet i Plåtverkstan, en av de stora verkstadslokaler i skolans närhet som tidigare inhyste Motala verkstad. Vår målsättning med projektet är att försöka förmå ungdomar år som befinner sig långt från arbetsmarknad och studier att starta något nytt, något som dom känner att dom också orkar fullfölja. Tanken är att deltagarna ska bygga en träeka och kombinera det med individuellt anpassade studier på Bona. Båtbygget sker med handledning av utbildade båtbyggare och med stöd och handledning från medlemmar i föreningarna Ankarklyset och MVBK, Motala veteranbåtsklubb. På Bona folkhögskola har vi lång erfarenhet av att ta mot deltagare med sociala och/eller psykiska poblem. En majoritet av dem kommer på fötter igen i allmän kurs eller i Teori och praktik. Men varje år möter vi också elever som inte är färdiga för studierna på allmän kurs. Det kan handla om deras sociala situation eller pågående psykisk problematik. Vilket i sin tur kan bidra till bristande motivation för studier, även i en så okonventionell miljö som allmän kurs på Bona. Vi har under några år fört diskussioner med AF, med Samordningsförbundet, med Introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium om att hitta en verksamhet anpassad till dem som inte fixar allmän kurs. Ett första steg mot en gymnasiebehörighet (i vårt fall en folkhögskolebehörighet, vilket motsvarar gymnasieexamen vid ansökan till högre studier). Den verksamheten har vi hittat i Båtbygget. Våren 2014 byggde vi ett hus i huset, ett uppvärmt båthus av ostkustmodell inne i plåtverkstaden. I det huset påbörjade vi i september 2014 bygget av en träeka (en Lillöka från Marsö) och en kanot tillsammans med ungdomar i den målgrupp vi vill nå. I skrivande stund är 9 personer mellan 20 och 31 inskrivna i verksamheten, varav 6 personer är regelbundet aktiva. Alla är rekryterade via samordningsförbundet Motala-Vadstena. Ingen av dem har någon gång varit ute på den reguljära arbetsmarknaden. Ingen av dem har fullständigt gymnasiebetyg. Vi har också påbörjat renovering av en Petterssonbåt från 1956 och en A22, en skärgårdsseglare från Detta arbete vilar under vintern på grund av den låga temperaturen i plåtverkstaden. En hel del arbete har lagts på att komplettera verkstad och utrustning. Och vi har kompletterat båthuset med utrymmen för kontor, fikarum och omklädning, allt tillsammans med de inskrivna ungdomarna. Socialt företag Föreningen Verkstadsliv har under verksamhetsåret arbetat med att bereda marken för ett arbetsintegrerande socialt företag med bas i området i allmänhet och i Plåtverkstaden i synnerhet. I det arbetet har vi haft samarbete och dialog med kommun och Östsam (från 1/ region Östergötland). Nu siktar vi på att starta det under hösten För skolans del handlar det om att hitta fler platser där ideerna från båtbyggandet kan förverkligas (praktiskt arbete i kombination med individuellt anpassade studier).

4 Under verksamhetsåret har vi avsatt tjänst för att arbeta dels med arbetet med föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad. (sammanlagt ca 20% av en heltid). Vi har investerat ca kr i båtbyggarverksamheten. Teori och Praktik utvecklas. Dels tar vi mot fler deltagare från andra kommuner. Dels utvecklas iden om informatörsutbildning. Dels ges några deltagare chansen att läsa in allmän behörighet under tiden i kursen. I maj examinerades en deltagare som genomgått informatörsutbildning, genom tre föreläsningar om aspberger för personal, styrelse och skolans deltagare och ett antal föreläsningar på bygden. I allmän kurs prövades ett arbete med ett stortema under tre veckor, där alla kurser, alla ämnen och alla lärare var inblandade. Arbetet redovisades i form av sex historiska rum, där olika epoker åskådliggjordes. IT-projekt. Inför och efter sommaren 2014 tog vi del i den digitala SWOT och den uppföljning som genomfördes på folkhögskolor runt om i landet. På skolan ledde det till ett av styrelsen initierat ITprojekt, vars tydligaste resultat är en räcka fortbildningstillfällen för personalen under våren mars 2015 hade vi besök av Lars Forsmark som talade om den digitala skolan. I mars 2015 sjösattes en ny hemsida vilken till skillnad från den gamla är anpassad för läsning på plattor och i smartphones. Under läsåret har vi tillsammans med länsstyrelsen och kommuner och folkhögskolor i Östergötland deltagit i arbetet med ett Östgötaspår i undervisningen av ensamkommande flyktingbarn. Syftet har varit att få till stånd en lagändring så att grupper av ensamkommande kan få utbildning på folkhögskola. Enskilda elever på skolan arbetar aktivt med barnverksamhet och med studiecirklar för de sittande, tiggare från Östeuropa. Cirklarna sker i ABFś regi. Bona uppmuntrar och stöder arbetet materiellt. Vi har planer på att innan sommaren komma igång med samtalscafeer en kväll i veckan där deltagare från skolan träffar ensamkommande. Temadagar, elevaktiviteter Elevkåren har under hösten 2014 och våren 2015 haft möten varannan vecka. En av kursföreståndarna på allmän kurs har tillsammans med en styrelseledamot haft ansvar för kontakter med dem. Vi har haft temadagar om 1:a maj, om 8 mars, en mångkulturell dag arrad av kvinnokursen. Temavecka i november och Vi har haft tre friluftsdagar, varav en dag i början av höstterminen veks till att lära känna närområdet och varandra och en det traditionella kanotracet i juni 2014,även denna gång med deltagande från introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium. Kultur Under 2014 firades skolans 30-årsjubileum, med en fest i maj dit ny och gammal personal tillsammans med nya och gamla deltagare åt, minglade, lyssnade på musik och tal. I samband med festen gav vi ut boken Vid kanalen mot strömmen, Bona folkhögskola 30 år. Teaterkursens slutproduktion spelades upp i maj I slutet av höstterminen 2014 spelade de

5 barnteater, vilket de sedan tog med sig till Italien i mars Skolan deltog i Motalas Kulturnatt i maj och i Gårdsfest / kanalsim i lokalområdet i augusti. Några tidigare elever, nu på vislinjen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, gästade skolan med två konserter i februari. Levande verkstad har fortsatt att vara ett levande inslag på skolan, bland annat som tillvalsämne. Biblioteket har kunnat visa ökande utlåning. Särskilt har vi satsat på lättläst och på läskampanj. Motalas nya kulturchef har gästat skolan vid två tillfällen under våren 2015, för att presentera sig för deltagarna och för att diskutera kulturella samarbeten. Ideologisk profil Vi har spikat och hållit oss till terminsövergripande teman i linje med skolans profil, vilket färgat temadagar, temavecka, inbjudningar och kursinnehåll. Vi har genomfört två profilkurser på distans. Socialism idag? under hösten och om Finanskrisen under våren. I samband med seminarium för Socialism idag i augusti 2014 arrade vi ett offentligt möte med Lovisa Boström, ekonomihistoriker från Göteborg, om det svenska klassamhället. I oktober hade vi besök av Sven-Erik Liedman, som talade om utvecklingen i den svenska skolan. I februari gästades skolan av Martin Schibbye Under läsåret har Coop-gruppen som vanligt samlat pengar till ett barnhem i Riga. Samarrangemang Utöver verksamheten i Verkstadsliv: Vänsterpartiet i Motala, V- Östergötland, Ung vänster, Vänsterns studentförbund, SUF Sverige, har förlagt möten till skolan. Skolan har förlagt personalmöten i kulturhuset K-ringen i närområdet. Personal, Personalutveckling Under perioden har skolan haft 33 anställda. Av dessa har 23 varit lärare. Vidare har vi haft två arbetsspraktikanter. Personalen deltog på Folkbildarforum i Linköping i november. Lärarna har under verksamhetsåret haft åtta pedagogiska träffar om bland annat kollegahandledning, om skapande i undervisningen, om samarbete över kursgränser och kursutveckling, om socialpedagogiskt arbete och om målformulering och kvalitetsarbete.. Restaurangbesök, after work, glöggafton och en julmiddag har vi upplevt Vi har haft sex personalråd. Personal- och utvecklingssamtal genomfördes under feb mars 2015 Personal har deltagit i fortbildningar om neuropsykiatriska funktionshinder, om folkhögskolornas informationstjänst, om IT, om mattedidaktik, om ämnesövergripande pedagogik, om klassiskt klarspråk.

6 Arbetsmiljö Vi har följt den årsplanering av arbetet med arbetsmiljö som fastställdes Kommunal har gjort skyddsrond på skolan. Vi har genomfört brandövning. All personal gör en hälsoundersökning vart fjärde år. Vi byter succesivt ut alla gamla skrivbord till höj- och sänkbara sådana. Lokaler och arbetsrum har renoverats och fräschats upp. Fackligt Samverkansgrupen har träffats sex gånger. Vi har diskuterat fortbildning, arbetstider och ledigheter, budget och organisationsförändringar. Vi har haft MBL-förhandlingar om arbetsår, tjänsteomfattning och tillsättning, om nya löner. Marknadsföring Årsplan har reviderats och följts. Vi har deltagit på ett antal utbildningsmässor. Vi har tagit emot ett stort antal studiebesök från Ung Resurs, Samordningsförbundet, AF mfl och vi har informerat kontinuerligt på arbetsförmedlingen. Hemsidan har moderniserats. Bona fhsk finns representerat på Facebook och på Twitter. På Facebook finns Bona officiell, en grupp för gamla Bonaiter med namnet Bona folkhögskola när den låg i skogen, liksom sidor för tidigare Journalistelever och Teaterelever I maj 2014 lämnade Bonas jubileumsbok trycket, en större satsning där Bonas historia, nutid och framtidsplaner speglas. Boken kommer att användas aktivt i marknadsföring och information om Bona. Samhällskontakter och nätverk Rektorerna på Östgötaskolorna har träffats regelbundet. Vi har uppvaktat riksdagsledamöter och Östsam. Skolan har deltagit med tre representanter i BFÖś arbete. Vi har tillsammans med övriga östgötaskolor deltagit i samtal med politiker och tjänstemän i Östergötland om möjligheten för folkhögskolorna att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Vi har deltagit i konferenser i folkbildningrådets regi och på RIO sammankomster. Vi har goda kontakter med företagshälsan, med Ungdomshälsan och med Exodus i Motala. Vi har samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland kring Teori och Praktik och kring Båtbygget, med AF i Motala (praktikplatser, arbetsträning, SMF) Vi har haft samtal med Tillväxt Motala, med kulturchefen i Motala, politiker och tjänstemän i Motala. Vi har deltagit i ett antal konferenser om utvecklingen av den sociala ekonomin i Motala. Ekonomi Bokslutet för 2015 visar ett överskott på drygt kr. Överskottet beror till stor del på att vi haft uppdragsverksamhet (SMF, Teori och Praktik) och på att all personal ställt upp för att genomföra den extra verksamheten. Kvalitetsarbete Tyngdpunkten i skolans utvärderingsarbete ligger på att följa upp de studerandes uppfattningar om sina studier och om sin tid på skolan. Centralt är de systematiska och återkommande utvärderingarna av undervisning och pedagogik. Här fortsätter de sedvanliga kursutvärderingarna

7 som görs i respektive klass med viss regelbundenhet (veckovis på kursmöten samt terminsvis). Vi har fortsatt arbeta med att integrera deltagarna på kvinnokursen med skolan som helhet. Hösten 2014 deltog personal och deltagare i den web-baserade utvärderingen rattad av FB-kvalitet. Personalen har utvärderat verksamheten skriftligt vårterminen 2014 och muntligt i personalsamtalen våren Det utvecklingsarbete som genomfördes med hjälp av Trygghetsrådet under resulterade i verksamhetsplan, fortbildningsplan och kommunikationsplan. Målen i verksamhetsplanen ses över årligen utifrån såväl studerandesynpunkter som personalens utvärderingar. Fortbildningsplanen handhas av samverkansgruppen. Några områden där kvalitetsarbetet har inneburit en påtaglig verksamhetsförbättring är: Speciallärarnas engagemang i allmän kurs Mer tid för och större tonvikt på förmågan att läsa och skriva i allmän kurs Elevkårens arbete Lärarnas pedagogiska träffar har utvecklats (gått tillbaka till) lärarråd. Allmänlärarlaget träffas regelbundet var vecka. Under våren 2015 har lärarna i de andra kurserna också börjat träffas regelbundet. Personalen har vid tre tillfällen de senaste åren lagt mycket tid på att genomlysa hela verksamheten. Under hösten 2006 och med hjälp av TRS Vi genomförde våren 2013 en SWOT-analys, vilket innebar att vi till hösten 2013 genomförde ett antal konkreta åtgärder Under verksamhetsåret har vi lagt mycket tid på diskussioner om IT-struktur, IT i undervisningen och vilket som är nödvändiga kunskaper om IT hos personalen. Förbättringsområden under kommande verksamhetsår Målformulering och uppföljning. IT som pedagogiskt verktyg. Kurs- och deltagarstatistik Se bilaga Thomas Holmgren / rektor

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA

FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA 1 FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Årsredovisning 2013 www.fellingsbro.fhsk.se www.orebroll.se Innehållsförteckning: Mål s.3-4 Organisation: s.4-5 Verksamhetsrapport s.6-10 Beslutsforum s.10-11 Kursverksamhet

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014

VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 VSAF Årsberättelse för Västra Sverige Arbetares Folkhögskola 2014 2 Årsberättelse för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2014 Innehållsförteckning Sida 1. Föreningens och styrelsens berättelse....

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola

VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola VERKSAMHETSPLAN för June folkhögskola 2011-2012 Utvärderas årligen Faställd av Skolstyrelsen Viebäcks folkhögskola 2010-11-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion sid 3 2. Folkbildningsförordningen mm

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Rektor har ordet. Året som gått

Rektor har ordet. Året som gått Verksamhetsberättelse 2014 1 Året som gått Rektor har ordet Det är ett händelserikt år vi blickar tillbaka på. Utveckling och förändring har präglat folkhögskolan på många sätt under året, samtidigt som

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Oskarshamns Folkhögskola

Oskarshamns Folkhögskola Kurskatalog 2015-16 2 Oskarshamns Folkhögskola En plats för mänskliga möten samtal och dialog Folkhögskolan är belägen centralt i Oskarshamn och har en vacker utsikt över stad och hav. Skolan bedriver

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för läsåret 2013-2014 Inledning...2 Verksamheten 2 Allmänt om skolan...2 Lokaler - miljö...3 Fritidshemmet...4 Personalen...5 Styrelsen -Föräldrainflytande...5

Läs mer

8 av 10 röstar inte. Folkbildning i Länet 1-2014. 8 av 10 röstar inte. Att rösta en demokratisk rättighet. Studiecirkeln Mitt val

8 av 10 röstar inte. Folkbildning i Länet 1-2014. 8 av 10 röstar inte. Att rösta en demokratisk rättighet. Studiecirkeln Mitt val Folkbildning i Länet 1-2014 NYHETSBREV FRÅN STOCKHOLMS LÄNS BILDNINGSFÖRBUND FOLKBILDNINGENS GEMENSAMMA INTRESSEORGANISATION. Tema - Val 2014 8 av 10 röstar inte Studier har visat att åtta av tio personer

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer