Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till folkbildningen. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och vidareutveckla demokratin Elevkårsarbetet. Kursmöten och elevernas deltagande i planeringen av kursinnehåll. Arbetet vi lägger ned på att få fungerande grupper och grupparbeten. Journalistkursens tyngdpunkt mot grävande, lokaljournalistik och kommunalkunskap. Kontakterna i skolans närområde genom föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av Kulturstadsdelen Gamla Motala verkstad. Arbetet med att starta ett socialt företag i stadsdelen. Övriga samhällskontakter och nätverk. Särskilt distanskurserna om Finanskrisen och Marx ger deltagarna en ny syn på ekonomi och politik och en ökad möjlighet att följa och delta i debatt. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen All verksamhet på skolans kurser, och kanske särskilt på de allmänna kurserna, kvinnokursen och uppdragsutbildningarna (Teori och praktik, SMF, båtbyggarna) går ut på att stärka självkänsla och självkännedom hos de ofta tilltufsade individer vi tar mot i kurserna. Här har temapedagogiken en viktig roll (se nedan). I det ligger också att hjälpa dem hitta vägar i livet och att utsätta dem för erfarenheter, åskådningar, åsikter som är nya. I teaterkursen är den personliga utvecklingen både A och Ö i undervisningen. Träningen i elevinflytande i elevkår och i kurser skapar tilltro till engagemang även i andra sammanhang. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Ett antagningskriterie till allmän kurs är att man inte har avgångsbetyg från gymnasiet. De som av någon anledning inte klarat gymnasiet eller grundskolan får här en chans att ta igen vad de missat. SMF-kurserna är en ingång till allmän kurs för den elevkategorin. I Båtbyggarkursen möter vi dem som kanske står allra längst bort från studier eller arbetsliv. Vi har ingen kurs på skolan som inte bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Inslag av drama, levande verkstad, filmande, skrivande på allmän kurs, kvinnokurs, SMF. Alla elever på skolan ser teaterkursens föreställningar. Tillval i musik, kör, levande verkstad. Teaterkursen spelar upp för Motalabor, både på skolan dit klasser från andra skolor kommer och i föreställningar på bygden. Under året har de mött över 1000 åskådare utöver Bonas egna elever. Textlabbet utvecklar skönlitterärt skrivande. Kulturarrangemang på skolan, både öppna för allmänheten och riktade till deltagarna på skolan. Årlig Treöresfestival. Samarbete med kulturföreningar i Gamla Motala verkstadsområdet. Kurser i Motala Hösten 2014 startade vi med tre allmänna kurser, varav kvinnokursen var en. Söktrycket är fortsatt högt till allmän kurs. Under de senaste åren har vi haft minst en SMF-kurs (Studiemotiverande Folkhögskolekurs, 13 veckor) varje termin och en stor majoritet av deltagarna på de kurserna har valt att fortsätta på allmän kurs. SMF riktar sig till arbetslösa ungdomar utan avslutat gymnasium

2 och de rekryteras via AF. I början av mars 2015 startade vi den senaste med 8 deltagare. På allmän kurs och kvinnokurs arbetar vi med temapedagogik. Vilket i vårt fall innebär att deltagarna successivt lär sig att ta ansvar för de egna studierna enskilt och i grupp, att de får vara med och bestämma vad som ska studeras och hur och att vi i hög grad kan anpassa studieinnehåll och takt till deltagarnas förkunskaper, intressen och framtidsplaner. Lärare från teater- och journalistkurser har haft undervisning i sina ämnen på allmän kurs. Kvinnokursen har även detta läsår varit en kurs för enbart nysvenska kvinnor. Under året har vi fortsatt sträva efter att deltagarna ska ta större del och plats på skolan. Kursen har representanter i elevkåren och i Coopgruppen, de deltar på temadagar och temavecka, de genomförde en mångkulturell dag vårterminen Teori och praktik är en verksamhet för ungdomar mellan år med neuropsykiatriska diagnoser (Asperger och ADHD) som skolan startade i augusti Våren 2015 är 17 deltagare inskrivna, varav tre läser in en allmän behörighet. Ytterligare ett antal tidigare ToP-elever finns nu i skolans allmänna kurser. Journalistkursen är en tvåårig yrkesutbildning. Vi utbildar multijournalister vilket är vad som efterfrågas på redaktionerna. Det innebär att de ska behärska skrivande, redigering, radio, video förutom det journalistiska hantverket (intervjuteknik...). Hösten 2014 togs en ny kull in och de har alltså ytterligare ett läsår att se fram mot innan de släpps ut i det fria som journalister. Kursen har under året producerat papperstidningar, web-tidningar och radioprogram. BonaSignalen på nätet uppdateras kontinuerligt. I februari hade kursen besök av en av Östgöta Correspondentens ledarskribenter. Teaterkursen spelade upp sin årliga slutproduktion i maj 2014, Dialoger och Cabaret, för skolans personal och elever och de gjorde sammanlagt 15 föreställningar för bland annat skolelever i Motala. Kursen spelade i november upp fem olika utdrag ur modern dramatik, kallat Flykten från verkligheten för skolans elever och i offentliga föreställningar. Januari 2014 producerade de två barnteaterföreställningar, Bella Nora och Prinsen och tiggarflickan vilka de turnerade med på dagis, grundskolor ooch bibliotek i Motala. Och förstås för Bonas elever. I början av april tog de med sig barnteatern på turne i Italien. Textlabbet, en skrivarkurs på distans, har haft fortsatt högt söktryck och hög kvalitet. De har haft tre tvådagarsseminarier på skolan, kombinerade med författarbesök. Vi har genomfört två distanskurser, utöver Textlabbet. En om Marx i vår tid under ht 14 och en om Finanskrisen, under vt 15. Vi märker av ett ökande intresse för bägga kurserna och tvingas säga nej till många ansökningar. Uppdrag Under verksamhetsåret har vi genomfört två SMF-kurser En med 11 deltagare höstterminen En med 8 deltagare under vårterminen En majoritet av deltagarna i de avslutade kurserna har fortsatt på allmän kurs. Samordningsförbundet Motala-Vadstena (från 1/ Samordningsförbundet Västra Östergötland) finansierar del av en tjänst på Teori och praktik Under hösten 2014 hade vi en handledare anställd på båtbyggarkursen och vi kunde vi hyra in

3 ytterligare en med hjälp av en innovationscheck från Coompanion. Under våren 2015 är bägge anställda på Bona. Projekt, utveckling Båtbyggare Hösten 2012 tog vi initiativ till bildandet av föreningen Verkstadsliv, där personal på skolan för närvarande innehar ordförande och sekreterarposterna. Ett syfte med föreningen är att samla alla som idag är verksamma i Gamla Motala Verkstads-området i Motala, där Bona folkhögskola huserar i GMVś gamla kontorslokaler. Förutom Bona är hantverks- musei- kultur-, mc- och veteranbåtsföreningar medlemmar, tillsammans med enskilda kulturarbetare, värdshus och vandrarhem. Vi har under verksamhetsåret, i samarbete med hantverksföreningar och Samordningsförbundet Västra Östergötland, startat båtbyggarverksamhet i Plåtverkstan, en av de stora verkstadslokaler i skolans närhet som tidigare inhyste Motala verkstad. Vår målsättning med projektet är att försöka förmå ungdomar år som befinner sig långt från arbetsmarknad och studier att starta något nytt, något som dom känner att dom också orkar fullfölja. Tanken är att deltagarna ska bygga en träeka och kombinera det med individuellt anpassade studier på Bona. Båtbygget sker med handledning av utbildade båtbyggare och med stöd och handledning från medlemmar i föreningarna Ankarklyset och MVBK, Motala veteranbåtsklubb. På Bona folkhögskola har vi lång erfarenhet av att ta mot deltagare med sociala och/eller psykiska poblem. En majoritet av dem kommer på fötter igen i allmän kurs eller i Teori och praktik. Men varje år möter vi också elever som inte är färdiga för studierna på allmän kurs. Det kan handla om deras sociala situation eller pågående psykisk problematik. Vilket i sin tur kan bidra till bristande motivation för studier, även i en så okonventionell miljö som allmän kurs på Bona. Vi har under några år fört diskussioner med AF, med Samordningsförbundet, med Introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium om att hitta en verksamhet anpassad till dem som inte fixar allmän kurs. Ett första steg mot en gymnasiebehörighet (i vårt fall en folkhögskolebehörighet, vilket motsvarar gymnasieexamen vid ansökan till högre studier). Den verksamheten har vi hittat i Båtbygget. Våren 2014 byggde vi ett hus i huset, ett uppvärmt båthus av ostkustmodell inne i plåtverkstaden. I det huset påbörjade vi i september 2014 bygget av en träeka (en Lillöka från Marsö) och en kanot tillsammans med ungdomar i den målgrupp vi vill nå. I skrivande stund är 9 personer mellan 20 och 31 inskrivna i verksamheten, varav 6 personer är regelbundet aktiva. Alla är rekryterade via samordningsförbundet Motala-Vadstena. Ingen av dem har någon gång varit ute på den reguljära arbetsmarknaden. Ingen av dem har fullständigt gymnasiebetyg. Vi har också påbörjat renovering av en Petterssonbåt från 1956 och en A22, en skärgårdsseglare från Detta arbete vilar under vintern på grund av den låga temperaturen i plåtverkstaden. En hel del arbete har lagts på att komplettera verkstad och utrustning. Och vi har kompletterat båthuset med utrymmen för kontor, fikarum och omklädning, allt tillsammans med de inskrivna ungdomarna. Socialt företag Föreningen Verkstadsliv har under verksamhetsåret arbetat med att bereda marken för ett arbetsintegrerande socialt företag med bas i området i allmänhet och i Plåtverkstaden i synnerhet. I det arbetet har vi haft samarbete och dialog med kommun och Östsam (från 1/ region Östergötland). Nu siktar vi på att starta det under hösten För skolans del handlar det om att hitta fler platser där ideerna från båtbyggandet kan förverkligas (praktiskt arbete i kombination med individuellt anpassade studier).

4 Under verksamhetsåret har vi avsatt tjänst för att arbeta dels med arbetet med föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad. (sammanlagt ca 20% av en heltid). Vi har investerat ca kr i båtbyggarverksamheten. Teori och Praktik utvecklas. Dels tar vi mot fler deltagare från andra kommuner. Dels utvecklas iden om informatörsutbildning. Dels ges några deltagare chansen att läsa in allmän behörighet under tiden i kursen. I maj examinerades en deltagare som genomgått informatörsutbildning, genom tre föreläsningar om aspberger för personal, styrelse och skolans deltagare och ett antal föreläsningar på bygden. I allmän kurs prövades ett arbete med ett stortema under tre veckor, där alla kurser, alla ämnen och alla lärare var inblandade. Arbetet redovisades i form av sex historiska rum, där olika epoker åskådliggjordes. IT-projekt. Inför och efter sommaren 2014 tog vi del i den digitala SWOT och den uppföljning som genomfördes på folkhögskolor runt om i landet. På skolan ledde det till ett av styrelsen initierat ITprojekt, vars tydligaste resultat är en räcka fortbildningstillfällen för personalen under våren mars 2015 hade vi besök av Lars Forsmark som talade om den digitala skolan. I mars 2015 sjösattes en ny hemsida vilken till skillnad från den gamla är anpassad för läsning på plattor och i smartphones. Under läsåret har vi tillsammans med länsstyrelsen och kommuner och folkhögskolor i Östergötland deltagit i arbetet med ett Östgötaspår i undervisningen av ensamkommande flyktingbarn. Syftet har varit att få till stånd en lagändring så att grupper av ensamkommande kan få utbildning på folkhögskola. Enskilda elever på skolan arbetar aktivt med barnverksamhet och med studiecirklar för de sittande, tiggare från Östeuropa. Cirklarna sker i ABFś regi. Bona uppmuntrar och stöder arbetet materiellt. Vi har planer på att innan sommaren komma igång med samtalscafeer en kväll i veckan där deltagare från skolan träffar ensamkommande. Temadagar, elevaktiviteter Elevkåren har under hösten 2014 och våren 2015 haft möten varannan vecka. En av kursföreståndarna på allmän kurs har tillsammans med en styrelseledamot haft ansvar för kontakter med dem. Vi har haft temadagar om 1:a maj, om 8 mars, en mångkulturell dag arrad av kvinnokursen. Temavecka i november och Vi har haft tre friluftsdagar, varav en dag i början av höstterminen veks till att lära känna närområdet och varandra och en det traditionella kanotracet i juni 2014,även denna gång med deltagande från introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium. Kultur Under 2014 firades skolans 30-årsjubileum, med en fest i maj dit ny och gammal personal tillsammans med nya och gamla deltagare åt, minglade, lyssnade på musik och tal. I samband med festen gav vi ut boken Vid kanalen mot strömmen, Bona folkhögskola 30 år. Teaterkursens slutproduktion spelades upp i maj I slutet av höstterminen 2014 spelade de

5 barnteater, vilket de sedan tog med sig till Italien i mars Skolan deltog i Motalas Kulturnatt i maj och i Gårdsfest / kanalsim i lokalområdet i augusti. Några tidigare elever, nu på vislinjen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, gästade skolan med två konserter i februari. Levande verkstad har fortsatt att vara ett levande inslag på skolan, bland annat som tillvalsämne. Biblioteket har kunnat visa ökande utlåning. Särskilt har vi satsat på lättläst och på läskampanj. Motalas nya kulturchef har gästat skolan vid två tillfällen under våren 2015, för att presentera sig för deltagarna och för att diskutera kulturella samarbeten. Ideologisk profil Vi har spikat och hållit oss till terminsövergripande teman i linje med skolans profil, vilket färgat temadagar, temavecka, inbjudningar och kursinnehåll. Vi har genomfört två profilkurser på distans. Socialism idag? under hösten och om Finanskrisen under våren. I samband med seminarium för Socialism idag i augusti 2014 arrade vi ett offentligt möte med Lovisa Boström, ekonomihistoriker från Göteborg, om det svenska klassamhället. I oktober hade vi besök av Sven-Erik Liedman, som talade om utvecklingen i den svenska skolan. I februari gästades skolan av Martin Schibbye Under läsåret har Coop-gruppen som vanligt samlat pengar till ett barnhem i Riga. Samarrangemang Utöver verksamheten i Verkstadsliv: Vänsterpartiet i Motala, V- Östergötland, Ung vänster, Vänsterns studentförbund, SUF Sverige, har förlagt möten till skolan. Skolan har förlagt personalmöten i kulturhuset K-ringen i närområdet. Personal, Personalutveckling Under perioden har skolan haft 33 anställda. Av dessa har 23 varit lärare. Vidare har vi haft två arbetsspraktikanter. Personalen deltog på Folkbildarforum i Linköping i november. Lärarna har under verksamhetsåret haft åtta pedagogiska träffar om bland annat kollegahandledning, om skapande i undervisningen, om samarbete över kursgränser och kursutveckling, om socialpedagogiskt arbete och om målformulering och kvalitetsarbete.. Restaurangbesök, after work, glöggafton och en julmiddag har vi upplevt Vi har haft sex personalråd. Personal- och utvecklingssamtal genomfördes under feb mars 2015 Personal har deltagit i fortbildningar om neuropsykiatriska funktionshinder, om folkhögskolornas informationstjänst, om IT, om mattedidaktik, om ämnesövergripande pedagogik, om klassiskt klarspråk.

6 Arbetsmiljö Vi har följt den årsplanering av arbetet med arbetsmiljö som fastställdes Kommunal har gjort skyddsrond på skolan. Vi har genomfört brandövning. All personal gör en hälsoundersökning vart fjärde år. Vi byter succesivt ut alla gamla skrivbord till höj- och sänkbara sådana. Lokaler och arbetsrum har renoverats och fräschats upp. Fackligt Samverkansgrupen har träffats sex gånger. Vi har diskuterat fortbildning, arbetstider och ledigheter, budget och organisationsförändringar. Vi har haft MBL-förhandlingar om arbetsår, tjänsteomfattning och tillsättning, om nya löner. Marknadsföring Årsplan har reviderats och följts. Vi har deltagit på ett antal utbildningsmässor. Vi har tagit emot ett stort antal studiebesök från Ung Resurs, Samordningsförbundet, AF mfl och vi har informerat kontinuerligt på arbetsförmedlingen. Hemsidan har moderniserats. Bona fhsk finns representerat på Facebook och på Twitter. På Facebook finns Bona officiell, en grupp för gamla Bonaiter med namnet Bona folkhögskola när den låg i skogen, liksom sidor för tidigare Journalistelever och Teaterelever I maj 2014 lämnade Bonas jubileumsbok trycket, en större satsning där Bonas historia, nutid och framtidsplaner speglas. Boken kommer att användas aktivt i marknadsföring och information om Bona. Samhällskontakter och nätverk Rektorerna på Östgötaskolorna har träffats regelbundet. Vi har uppvaktat riksdagsledamöter och Östsam. Skolan har deltagit med tre representanter i BFÖś arbete. Vi har tillsammans med övriga östgötaskolor deltagit i samtal med politiker och tjänstemän i Östergötland om möjligheten för folkhögskolorna att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Vi har deltagit i konferenser i folkbildningrådets regi och på RIO sammankomster. Vi har goda kontakter med företagshälsan, med Ungdomshälsan och med Exodus i Motala. Vi har samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland kring Teori och Praktik och kring Båtbygget, med AF i Motala (praktikplatser, arbetsträning, SMF) Vi har haft samtal med Tillväxt Motala, med kulturchefen i Motala, politiker och tjänstemän i Motala. Vi har deltagit i ett antal konferenser om utvecklingen av den sociala ekonomin i Motala. Ekonomi Bokslutet för 2015 visar ett överskott på drygt kr. Överskottet beror till stor del på att vi haft uppdragsverksamhet (SMF, Teori och Praktik) och på att all personal ställt upp för att genomföra den extra verksamheten. Kvalitetsarbete Tyngdpunkten i skolans utvärderingsarbete ligger på att följa upp de studerandes uppfattningar om sina studier och om sin tid på skolan. Centralt är de systematiska och återkommande utvärderingarna av undervisning och pedagogik. Här fortsätter de sedvanliga kursutvärderingarna

7 som görs i respektive klass med viss regelbundenhet (veckovis på kursmöten samt terminsvis). Vi har fortsatt arbeta med att integrera deltagarna på kvinnokursen med skolan som helhet. Hösten 2014 deltog personal och deltagare i den web-baserade utvärderingen rattad av FB-kvalitet. Personalen har utvärderat verksamheten skriftligt vårterminen 2014 och muntligt i personalsamtalen våren Det utvecklingsarbete som genomfördes med hjälp av Trygghetsrådet under resulterade i verksamhetsplan, fortbildningsplan och kommunikationsplan. Målen i verksamhetsplanen ses över årligen utifrån såväl studerandesynpunkter som personalens utvärderingar. Fortbildningsplanen handhas av samverkansgruppen. Några områden där kvalitetsarbetet har inneburit en påtaglig verksamhetsförbättring är: Speciallärarnas engagemang i allmän kurs Mer tid för och större tonvikt på förmågan att läsa och skriva i allmän kurs Elevkårens arbete Lärarnas pedagogiska träffar har utvecklats (gått tillbaka till) lärarråd. Allmänlärarlaget träffas regelbundet var vecka. Under våren 2015 har lärarna i de andra kurserna också börjat träffas regelbundet. Personalen har vid tre tillfällen de senaste åren lagt mycket tid på att genomlysa hela verksamheten. Under hösten 2006 och med hjälp av TRS Vi genomförde våren 2013 en SWOT-analys, vilket innebar att vi till hösten 2013 genomförde ett antal konkreta åtgärder Under verksamhetsåret har vi lagt mycket tid på diskussioner om IT-struktur, IT i undervisningen och vilket som är nödvändiga kunskaper om IT hos personalen. Förbättringsområden under kommande verksamhetsår Målformulering och uppföljning. IT som pedagogiskt verktyg. Kurs- och deltagarstatistik Se bilaga Thomas Holmgren / rektor

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Allmän kurs - musik Kursens mål

Allmän kurs - musik Kursens mål En kurs för dig som har ett brinnande intresse för musik och känner att du vill utvecklas i och med musiken. Hos oss kombinerar du musik med kärnämnen, och kan i och med det läsa in grundläggande behörighet

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Enkät till folkhögskola

Enkät till folkhögskola Enkät till folkhögskola Om användningen av informations- och kommunikationsteknik i inre arbete, utåtriktad information och och studieverksamhet Enkätens syfte och vad den handlar om Avsikten med enkäten

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola.

Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola är en

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Arbetarrörelsens folkhögskolor

Arbetarrörelsens folkhögskolor Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor än r fö g n i dr ut ve c fo kl lkb ild nin g in g En resurs för folkbildning, utveckling och förändring i arbetarrörelsen Vi vägleds av arbetarrörelsensrötter

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015

KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 KOMMUNIKATIONSDOKUMENT FÖR SÖDRA VÄTTERBYGDENS FOLKHÖGSKOLA verksamhetsåren 2014-2015 1 Syfte och mål Kommunikationsdokumentet beskriver de informationsinsatser som ska utföras under verksamhetsåret i

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Ledning och styrning

Ledning och styrning Ledning och styrning Antagen av SVF:s styrelse 2010-12--03 reviderad 2011-12-12 "Ägardirektiv" Folkbildningsrådets direktiv SMK:s & SMU:s styrdokument Strategisk analys Verksamhetsidé Vision Värderingar/Förhållningssätt

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16

ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinrikning 2015-16 ALLMÄN KURS med ämnesinriktning 17 aug - 18 dec 2015 -- 7/1-1/6 2016 Vill du... - få grundskolekompetens? - få gymnasiekompetens? - få behörighet till fortsatta studier?

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer

Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer Övergång från skola till arbetsliv Principer och rekommendationer I slutet av 1999 påbörjade European Agency ett projekt för att undersöka processen för övergången från skola till arbetsliv runt om i Europa.

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Kompletterande Aktör

Kompletterande Aktör VÄLKOMMEN! Kompletterande Aktör Kompletterande Aktör Regeringen har bestämt att Arbetsförmedlingen ska anlita externa (kompletterande) aktörer. Tanken är att Furuboda Arbetsmarknad ska kunna jobba med

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 Glaseramera Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 2. Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer