Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse maj 2014 april 2015, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till folkbildningen. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och vidareutveckla demokratin Elevkårsarbetet. Kursmöten och elevernas deltagande i planeringen av kursinnehåll. Arbetet vi lägger ned på att få fungerande grupper och grupparbeten. Journalistkursens tyngdpunkt mot grävande, lokaljournalistik och kommunalkunskap. Kontakterna i skolans närområde genom föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av Kulturstadsdelen Gamla Motala verkstad. Arbetet med att starta ett socialt företag i stadsdelen. Övriga samhällskontakter och nätverk. Särskilt distanskurserna om Finanskrisen och Marx ger deltagarna en ny syn på ekonomi och politik och en ökad möjlighet att följa och delta i debatt. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen All verksamhet på skolans kurser, och kanske särskilt på de allmänna kurserna, kvinnokursen och uppdragsutbildningarna (Teori och praktik, SMF, båtbyggarna) går ut på att stärka självkänsla och självkännedom hos de ofta tilltufsade individer vi tar mot i kurserna. Här har temapedagogiken en viktig roll (se nedan). I det ligger också att hjälpa dem hitta vägar i livet och att utsätta dem för erfarenheter, åskådningar, åsikter som är nya. I teaterkursen är den personliga utvecklingen både A och Ö i undervisningen. Träningen i elevinflytande i elevkår och i kurser skapar tilltro till engagemang även i andra sammanhang. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället Ett antagningskriterie till allmän kurs är att man inte har avgångsbetyg från gymnasiet. De som av någon anledning inte klarat gymnasiet eller grundskolan får här en chans att ta igen vad de missat. SMF-kurserna är en ingång till allmän kurs för den elevkategorin. I Båtbyggarkursen möter vi dem som kanske står allra längst bort från studier eller arbetsliv. Vi har ingen kurs på skolan som inte bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Inslag av drama, levande verkstad, filmande, skrivande på allmän kurs, kvinnokurs, SMF. Alla elever på skolan ser teaterkursens föreställningar. Tillval i musik, kör, levande verkstad. Teaterkursen spelar upp för Motalabor, både på skolan dit klasser från andra skolor kommer och i föreställningar på bygden. Under året har de mött över 1000 åskådare utöver Bonas egna elever. Textlabbet utvecklar skönlitterärt skrivande. Kulturarrangemang på skolan, både öppna för allmänheten och riktade till deltagarna på skolan. Årlig Treöresfestival. Samarbete med kulturföreningar i Gamla Motala verkstadsområdet. Kurser i Motala Hösten 2014 startade vi med tre allmänna kurser, varav kvinnokursen var en. Söktrycket är fortsatt högt till allmän kurs. Under de senaste åren har vi haft minst en SMF-kurs (Studiemotiverande Folkhögskolekurs, 13 veckor) varje termin och en stor majoritet av deltagarna på de kurserna har valt att fortsätta på allmän kurs. SMF riktar sig till arbetslösa ungdomar utan avslutat gymnasium

2 och de rekryteras via AF. I början av mars 2015 startade vi den senaste med 8 deltagare. På allmän kurs och kvinnokurs arbetar vi med temapedagogik. Vilket i vårt fall innebär att deltagarna successivt lär sig att ta ansvar för de egna studierna enskilt och i grupp, att de får vara med och bestämma vad som ska studeras och hur och att vi i hög grad kan anpassa studieinnehåll och takt till deltagarnas förkunskaper, intressen och framtidsplaner. Lärare från teater- och journalistkurser har haft undervisning i sina ämnen på allmän kurs. Kvinnokursen har även detta läsår varit en kurs för enbart nysvenska kvinnor. Under året har vi fortsatt sträva efter att deltagarna ska ta större del och plats på skolan. Kursen har representanter i elevkåren och i Coopgruppen, de deltar på temadagar och temavecka, de genomförde en mångkulturell dag vårterminen Teori och praktik är en verksamhet för ungdomar mellan år med neuropsykiatriska diagnoser (Asperger och ADHD) som skolan startade i augusti Våren 2015 är 17 deltagare inskrivna, varav tre läser in en allmän behörighet. Ytterligare ett antal tidigare ToP-elever finns nu i skolans allmänna kurser. Journalistkursen är en tvåårig yrkesutbildning. Vi utbildar multijournalister vilket är vad som efterfrågas på redaktionerna. Det innebär att de ska behärska skrivande, redigering, radio, video förutom det journalistiska hantverket (intervjuteknik...). Hösten 2014 togs en ny kull in och de har alltså ytterligare ett läsår att se fram mot innan de släpps ut i det fria som journalister. Kursen har under året producerat papperstidningar, web-tidningar och radioprogram. BonaSignalen på nätet uppdateras kontinuerligt. I februari hade kursen besök av en av Östgöta Correspondentens ledarskribenter. Teaterkursen spelade upp sin årliga slutproduktion i maj 2014, Dialoger och Cabaret, för skolans personal och elever och de gjorde sammanlagt 15 föreställningar för bland annat skolelever i Motala. Kursen spelade i november upp fem olika utdrag ur modern dramatik, kallat Flykten från verkligheten för skolans elever och i offentliga föreställningar. Januari 2014 producerade de två barnteaterföreställningar, Bella Nora och Prinsen och tiggarflickan vilka de turnerade med på dagis, grundskolor ooch bibliotek i Motala. Och förstås för Bonas elever. I början av april tog de med sig barnteatern på turne i Italien. Textlabbet, en skrivarkurs på distans, har haft fortsatt högt söktryck och hög kvalitet. De har haft tre tvådagarsseminarier på skolan, kombinerade med författarbesök. Vi har genomfört två distanskurser, utöver Textlabbet. En om Marx i vår tid under ht 14 och en om Finanskrisen, under vt 15. Vi märker av ett ökande intresse för bägga kurserna och tvingas säga nej till många ansökningar. Uppdrag Under verksamhetsåret har vi genomfört två SMF-kurser En med 11 deltagare höstterminen En med 8 deltagare under vårterminen En majoritet av deltagarna i de avslutade kurserna har fortsatt på allmän kurs. Samordningsförbundet Motala-Vadstena (från 1/ Samordningsförbundet Västra Östergötland) finansierar del av en tjänst på Teori och praktik Under hösten 2014 hade vi en handledare anställd på båtbyggarkursen och vi kunde vi hyra in

3 ytterligare en med hjälp av en innovationscheck från Coompanion. Under våren 2015 är bägge anställda på Bona. Projekt, utveckling Båtbyggare Hösten 2012 tog vi initiativ till bildandet av föreningen Verkstadsliv, där personal på skolan för närvarande innehar ordförande och sekreterarposterna. Ett syfte med föreningen är att samla alla som idag är verksamma i Gamla Motala Verkstads-området i Motala, där Bona folkhögskola huserar i GMVś gamla kontorslokaler. Förutom Bona är hantverks- musei- kultur-, mc- och veteranbåtsföreningar medlemmar, tillsammans med enskilda kulturarbetare, värdshus och vandrarhem. Vi har under verksamhetsåret, i samarbete med hantverksföreningar och Samordningsförbundet Västra Östergötland, startat båtbyggarverksamhet i Plåtverkstan, en av de stora verkstadslokaler i skolans närhet som tidigare inhyste Motala verkstad. Vår målsättning med projektet är att försöka förmå ungdomar år som befinner sig långt från arbetsmarknad och studier att starta något nytt, något som dom känner att dom också orkar fullfölja. Tanken är att deltagarna ska bygga en träeka och kombinera det med individuellt anpassade studier på Bona. Båtbygget sker med handledning av utbildade båtbyggare och med stöd och handledning från medlemmar i föreningarna Ankarklyset och MVBK, Motala veteranbåtsklubb. På Bona folkhögskola har vi lång erfarenhet av att ta mot deltagare med sociala och/eller psykiska poblem. En majoritet av dem kommer på fötter igen i allmän kurs eller i Teori och praktik. Men varje år möter vi också elever som inte är färdiga för studierna på allmän kurs. Det kan handla om deras sociala situation eller pågående psykisk problematik. Vilket i sin tur kan bidra till bristande motivation för studier, även i en så okonventionell miljö som allmän kurs på Bona. Vi har under några år fört diskussioner med AF, med Samordningsförbundet, med Introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium om att hitta en verksamhet anpassad till dem som inte fixar allmän kurs. Ett första steg mot en gymnasiebehörighet (i vårt fall en folkhögskolebehörighet, vilket motsvarar gymnasieexamen vid ansökan till högre studier). Den verksamheten har vi hittat i Båtbygget. Våren 2014 byggde vi ett hus i huset, ett uppvärmt båthus av ostkustmodell inne i plåtverkstaden. I det huset påbörjade vi i september 2014 bygget av en träeka (en Lillöka från Marsö) och en kanot tillsammans med ungdomar i den målgrupp vi vill nå. I skrivande stund är 9 personer mellan 20 och 31 inskrivna i verksamheten, varav 6 personer är regelbundet aktiva. Alla är rekryterade via samordningsförbundet Motala-Vadstena. Ingen av dem har någon gång varit ute på den reguljära arbetsmarknaden. Ingen av dem har fullständigt gymnasiebetyg. Vi har också påbörjat renovering av en Petterssonbåt från 1956 och en A22, en skärgårdsseglare från Detta arbete vilar under vintern på grund av den låga temperaturen i plåtverkstaden. En hel del arbete har lagts på att komplettera verkstad och utrustning. Och vi har kompletterat båthuset med utrymmen för kontor, fikarum och omklädning, allt tillsammans med de inskrivna ungdomarna. Socialt företag Föreningen Verkstadsliv har under verksamhetsåret arbetat med att bereda marken för ett arbetsintegrerande socialt företag med bas i området i allmänhet och i Plåtverkstaden i synnerhet. I det arbetet har vi haft samarbete och dialog med kommun och Östsam (från 1/ region Östergötland). Nu siktar vi på att starta det under hösten För skolans del handlar det om att hitta fler platser där ideerna från båtbyggandet kan förverkligas (praktiskt arbete i kombination med individuellt anpassade studier).

4 Under verksamhetsåret har vi avsatt tjänst för att arbeta dels med arbetet med föreningen Verkstadsliv och utvecklingen av kulturstadsdelen Gamla Motala Verkstad. (sammanlagt ca 20% av en heltid). Vi har investerat ca kr i båtbyggarverksamheten. Teori och Praktik utvecklas. Dels tar vi mot fler deltagare från andra kommuner. Dels utvecklas iden om informatörsutbildning. Dels ges några deltagare chansen att läsa in allmän behörighet under tiden i kursen. I maj examinerades en deltagare som genomgått informatörsutbildning, genom tre föreläsningar om aspberger för personal, styrelse och skolans deltagare och ett antal föreläsningar på bygden. I allmän kurs prövades ett arbete med ett stortema under tre veckor, där alla kurser, alla ämnen och alla lärare var inblandade. Arbetet redovisades i form av sex historiska rum, där olika epoker åskådliggjordes. IT-projekt. Inför och efter sommaren 2014 tog vi del i den digitala SWOT och den uppföljning som genomfördes på folkhögskolor runt om i landet. På skolan ledde det till ett av styrelsen initierat ITprojekt, vars tydligaste resultat är en räcka fortbildningstillfällen för personalen under våren mars 2015 hade vi besök av Lars Forsmark som talade om den digitala skolan. I mars 2015 sjösattes en ny hemsida vilken till skillnad från den gamla är anpassad för läsning på plattor och i smartphones. Under läsåret har vi tillsammans med länsstyrelsen och kommuner och folkhögskolor i Östergötland deltagit i arbetet med ett Östgötaspår i undervisningen av ensamkommande flyktingbarn. Syftet har varit att få till stånd en lagändring så att grupper av ensamkommande kan få utbildning på folkhögskola. Enskilda elever på skolan arbetar aktivt med barnverksamhet och med studiecirklar för de sittande, tiggare från Östeuropa. Cirklarna sker i ABFś regi. Bona uppmuntrar och stöder arbetet materiellt. Vi har planer på att innan sommaren komma igång med samtalscafeer en kväll i veckan där deltagare från skolan träffar ensamkommande. Temadagar, elevaktiviteter Elevkåren har under hösten 2014 och våren 2015 haft möten varannan vecka. En av kursföreståndarna på allmän kurs har tillsammans med en styrelseledamot haft ansvar för kontakter med dem. Vi har haft temadagar om 1:a maj, om 8 mars, en mångkulturell dag arrad av kvinnokursen. Temavecka i november och Vi har haft tre friluftsdagar, varav en dag i början av höstterminen veks till att lära känna närområdet och varandra och en det traditionella kanotracet i juni 2014,även denna gång med deltagande från introduktionsprogrammet på Carlsunds gymnasium. Kultur Under 2014 firades skolans 30-årsjubileum, med en fest i maj dit ny och gammal personal tillsammans med nya och gamla deltagare åt, minglade, lyssnade på musik och tal. I samband med festen gav vi ut boken Vid kanalen mot strömmen, Bona folkhögskola 30 år. Teaterkursens slutproduktion spelades upp i maj I slutet av höstterminen 2014 spelade de

5 barnteater, vilket de sedan tog med sig till Italien i mars Skolan deltog i Motalas Kulturnatt i maj och i Gårdsfest / kanalsim i lokalområdet i augusti. Några tidigare elever, nu på vislinjen på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, gästade skolan med två konserter i februari. Levande verkstad har fortsatt att vara ett levande inslag på skolan, bland annat som tillvalsämne. Biblioteket har kunnat visa ökande utlåning. Särskilt har vi satsat på lättläst och på läskampanj. Motalas nya kulturchef har gästat skolan vid två tillfällen under våren 2015, för att presentera sig för deltagarna och för att diskutera kulturella samarbeten. Ideologisk profil Vi har spikat och hållit oss till terminsövergripande teman i linje med skolans profil, vilket färgat temadagar, temavecka, inbjudningar och kursinnehåll. Vi har genomfört två profilkurser på distans. Socialism idag? under hösten och om Finanskrisen under våren. I samband med seminarium för Socialism idag i augusti 2014 arrade vi ett offentligt möte med Lovisa Boström, ekonomihistoriker från Göteborg, om det svenska klassamhället. I oktober hade vi besök av Sven-Erik Liedman, som talade om utvecklingen i den svenska skolan. I februari gästades skolan av Martin Schibbye Under läsåret har Coop-gruppen som vanligt samlat pengar till ett barnhem i Riga. Samarrangemang Utöver verksamheten i Verkstadsliv: Vänsterpartiet i Motala, V- Östergötland, Ung vänster, Vänsterns studentförbund, SUF Sverige, har förlagt möten till skolan. Skolan har förlagt personalmöten i kulturhuset K-ringen i närområdet. Personal, Personalutveckling Under perioden har skolan haft 33 anställda. Av dessa har 23 varit lärare. Vidare har vi haft två arbetsspraktikanter. Personalen deltog på Folkbildarforum i Linköping i november. Lärarna har under verksamhetsåret haft åtta pedagogiska träffar om bland annat kollegahandledning, om skapande i undervisningen, om samarbete över kursgränser och kursutveckling, om socialpedagogiskt arbete och om målformulering och kvalitetsarbete.. Restaurangbesök, after work, glöggafton och en julmiddag har vi upplevt Vi har haft sex personalråd. Personal- och utvecklingssamtal genomfördes under feb mars 2015 Personal har deltagit i fortbildningar om neuropsykiatriska funktionshinder, om folkhögskolornas informationstjänst, om IT, om mattedidaktik, om ämnesövergripande pedagogik, om klassiskt klarspråk.

6 Arbetsmiljö Vi har följt den årsplanering av arbetet med arbetsmiljö som fastställdes Kommunal har gjort skyddsrond på skolan. Vi har genomfört brandövning. All personal gör en hälsoundersökning vart fjärde år. Vi byter succesivt ut alla gamla skrivbord till höj- och sänkbara sådana. Lokaler och arbetsrum har renoverats och fräschats upp. Fackligt Samverkansgrupen har träffats sex gånger. Vi har diskuterat fortbildning, arbetstider och ledigheter, budget och organisationsförändringar. Vi har haft MBL-förhandlingar om arbetsår, tjänsteomfattning och tillsättning, om nya löner. Marknadsföring Årsplan har reviderats och följts. Vi har deltagit på ett antal utbildningsmässor. Vi har tagit emot ett stort antal studiebesök från Ung Resurs, Samordningsförbundet, AF mfl och vi har informerat kontinuerligt på arbetsförmedlingen. Hemsidan har moderniserats. Bona fhsk finns representerat på Facebook och på Twitter. På Facebook finns Bona officiell, en grupp för gamla Bonaiter med namnet Bona folkhögskola när den låg i skogen, liksom sidor för tidigare Journalistelever och Teaterelever I maj 2014 lämnade Bonas jubileumsbok trycket, en större satsning där Bonas historia, nutid och framtidsplaner speglas. Boken kommer att användas aktivt i marknadsföring och information om Bona. Samhällskontakter och nätverk Rektorerna på Östgötaskolorna har träffats regelbundet. Vi har uppvaktat riksdagsledamöter och Östsam. Skolan har deltagit med tre representanter i BFÖś arbete. Vi har tillsammans med övriga östgötaskolor deltagit i samtal med politiker och tjänstemän i Östergötland om möjligheten för folkhögskolorna att arbeta med ensamkommande flyktingbarn. Vi har deltagit i konferenser i folkbildningrådets regi och på RIO sammankomster. Vi har goda kontakter med företagshälsan, med Ungdomshälsan och med Exodus i Motala. Vi har samarbete med Samordningsförbundet Västra Östergötland kring Teori och Praktik och kring Båtbygget, med AF i Motala (praktikplatser, arbetsträning, SMF) Vi har haft samtal med Tillväxt Motala, med kulturchefen i Motala, politiker och tjänstemän i Motala. Vi har deltagit i ett antal konferenser om utvecklingen av den sociala ekonomin i Motala. Ekonomi Bokslutet för 2015 visar ett överskott på drygt kr. Överskottet beror till stor del på att vi haft uppdragsverksamhet (SMF, Teori och Praktik) och på att all personal ställt upp för att genomföra den extra verksamheten. Kvalitetsarbete Tyngdpunkten i skolans utvärderingsarbete ligger på att följa upp de studerandes uppfattningar om sina studier och om sin tid på skolan. Centralt är de systematiska och återkommande utvärderingarna av undervisning och pedagogik. Här fortsätter de sedvanliga kursutvärderingarna

7 som görs i respektive klass med viss regelbundenhet (veckovis på kursmöten samt terminsvis). Vi har fortsatt arbeta med att integrera deltagarna på kvinnokursen med skolan som helhet. Hösten 2014 deltog personal och deltagare i den web-baserade utvärderingen rattad av FB-kvalitet. Personalen har utvärderat verksamheten skriftligt vårterminen 2014 och muntligt i personalsamtalen våren Det utvecklingsarbete som genomfördes med hjälp av Trygghetsrådet under resulterade i verksamhetsplan, fortbildningsplan och kommunikationsplan. Målen i verksamhetsplanen ses över årligen utifrån såväl studerandesynpunkter som personalens utvärderingar. Fortbildningsplanen handhas av samverkansgruppen. Några områden där kvalitetsarbetet har inneburit en påtaglig verksamhetsförbättring är: Speciallärarnas engagemang i allmän kurs Mer tid för och större tonvikt på förmågan att läsa och skriva i allmän kurs Elevkårens arbete Lärarnas pedagogiska träffar har utvecklats (gått tillbaka till) lärarråd. Allmänlärarlaget träffas regelbundet var vecka. Under våren 2015 har lärarna i de andra kurserna också börjat träffas regelbundet. Personalen har vid tre tillfällen de senaste åren lagt mycket tid på att genomlysa hela verksamheten. Under hösten 2006 och med hjälp av TRS Vi genomförde våren 2013 en SWOT-analys, vilket innebar att vi till hösten 2013 genomförde ett antal konkreta åtgärder Under verksamhetsåret har vi lagt mycket tid på diskussioner om IT-struktur, IT i undervisningen och vilket som är nödvändiga kunskaper om IT hos personalen. Förbättringsområden under kommande verksamhetsår Målformulering och uppföljning. IT som pedagogiskt verktyg. Kurs- och deltagarstatistik Se bilaga Thomas Holmgren / rektor

Verksamhetsberättelse maj 2013 april 2014, Bona folkhögskola

Verksamhetsberättelse maj 2013 april 2014, Bona folkhögskola Verksamhetsberättelse maj 2013 april 2014, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till

Läs mer

Verksamhetsberättelse maj 2015 april 2016, Bona folkhögskola

Verksamhetsberättelse maj 2015 april 2016, Bona folkhögskola Verksamhetsberättelse maj 2015 april 2016, Bona folkhögskola Statsbidragets syften Först en kort sammanfattning av den verksamhet på Bona som faller inom ramen för statens syften med statsbidraget till

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland

Uppsala län. Västmanland. Örebro län. Region. Sörmland. Region. Östergötland Uppsala län Västmanland Örebro län Region Sörmland Region Östergötland Det här är #jagmed unga till utbildning och arbete Arbetet kommer att beröra c:a 2000 unga män och 1900 unga kvinnor i åldrarna 15-24

Läs mer

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola

Verksamhetsplan Fristads folkhögskola Verksamhetsplan Fristads folkhögskola 1 Sammanfattning Fristads folkhögskola med cirka 220 studerande har fyra fokusområden: miljö & hållbarhet, kreativitet & skapande, hälsa & funktionsnedsättning samt

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017

Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Folkhögskoledag i Partille 26/1 2017 Inbjudna Folkhögskolor Ljungskile folkhögskola Sundsgårdens folkhögskola Furuboda folkhögskola Vara folkhögskola Katrinebergs Folkhögskola Nordiska folkhögskolan Ädelfors

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 15/16 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE... 2 PEDAGOGIK... 2 GENOMFÖRANDE... 2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING... 2 4.2 ÄMNEN... 2 4.3 INRIKTNINGAR

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor

Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsplan för Magelungen Utvecklings skolor 2015-2016 Stockholm 15-11-24 Magelungens skolor är för närvarande belägna i: Grundskolor Bakgrund Helsingborg Skola med

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Korsberga skola F-6 Läsåret 2015/2016 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi kände behov av att prata mer om matematiken

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2016

Verksamhetsplan och budget 2016 Verksamhetsplan och budget Datum: 2016-04-14 Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Verksamhetsplan och budget 2016 Fellingsbro folkhögskola Innehåll 1. Syfte och mål för Fellingsbro

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas.

Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Katrinebergs folkhögskola Antagningskriterier Grundläggande förutsättningar för antagning Den sökande ska fylla minst18 år senast under det år studierna påbörjas. Deltagarsammansättningen ska, om möjligt,

Läs mer

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna

NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna NATIONELL REDOVISNING AV FOLKBILDNINGENS KVALITETSARBETE - folkhögskolorna Redovisningen avser den statsbidragsberättigade verksamheten. Den tidsperiod som ska redovisas tar sitt avstamp i föregående redovisningstillfälle

Läs mer

Folkbildningens flexibla lärande

Folkbildningens flexibla lärande Folkbildningens flexibla lärande Digitalisering ger ökat behov av folkbildning Demokratisera digitaliseringen! Stora förväntningar och utmaningar för studieförbunden och folkhögskolorna Utvärdering av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige

Distansundervisning. Anna Anu Viik. tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Distansundervisning Anna Anu Viik tel +46(0)-737-00 35 33 anuviik@hotmail.com Twitter: @hueligen Facebook: Modersmål Sverige Utmaningar! Grupperna är ofta heterogena! Modersmål är inte ett schemalagt

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Delårsrapportering för tiden april till juni 2016 gällande rehabiliteringprogrammet På väg

Delårsrapportering för tiden april till juni 2016 gällande rehabiliteringprogrammet På väg 2016-06-30 Delårsrapportering för tiden april till juni 2016 gällande rehabiliteringprogrammet På väg Uppdatering beträffande arbetet med programmet Under perioden april till juni 2016 har vi fortsatt

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Genom journalistiken och reportagekursen vill vi på Jakobsbergs folkhögskola vara med och arbeta mot dessa mål.

Genom journalistiken och reportagekursen vill vi på Jakobsbergs folkhögskola vara med och arbeta mot dessa mål. 2015-2016 Kursplan - Reportage Bakgrund i samhället Några av folkbildningens mål är att skapa möjligheter för människor att påverka sin livssituation, skapa engagemang för samhällsutveckling samt att bredda

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912

Vuxenutbildning Folkhögskolan. Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Jag bryr mig inte om mitt utseende. Men jag önskar att folk skall kunna se min själ. August Strindberg, 1849 1912 Foto: Ina Agency Press AB / Gruner&Jahr Vuxenutbildning Folkhögskolan 360 Förmågan att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för Västerby skola period 2 (okt dec), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN 1 2013-2014

ARBETSPLAN 1 2013-2014 ARBETSPLAN 1 2013-2014 1 Arbetsplanen omfattar under läsåret såväl gymnasiesärskolans som lärvux verksamhet. I kommande arbetsplaner behandlas verksamheterna var och en för sig. TÄBY GYMNASIESÄRSKOLA ÄR

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2008 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2008 Innehåll Sökande höstterminen 2008 3 Allmän kurs 3 Särskild kurs 3 Verksamhet med funktionshindrade, invandrare och arbetslösa 4 Målgruppsverksamhet 4 Kommentarer

Läs mer

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan

Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan Till styrelsen 18/12-2013 Mål för Västerås folkhögskola 2014 - den samhällsengagerade och nytänkande folkhögskolan 1. Inledning mer än bara en skola Västerås är en samhällsengagerad och nytänkande folkhögskola

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016

Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Handlingstyp Resultatsammanställning Datum 4 augusti 2016 1 (9) Kunskapslyft för barn, unga, vuxna Folkhögskolan Deltagarenkät vårterminen 2016 Uppföljning enligt verksamhetsplan 2016: Deltagares upplevelse

Läs mer

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Gymnasieskolan Futurum Läsåret 2014/2015 Skolan, huvudman och organisation Uppdragsgivare Skolverket gav Sociala Missionen rätt att bedriva Gymnasieskolan Futurum 2001-01-22. Sociala Missionen

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola

Dokumentation av kvalitetsarbetet för. förskoleklass, grundskola 1 (9) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, grundskola vid Väderstads skola Läsåret 2013/2014 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är att vara

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan

Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Säkerhetsgymnasiets arbetsplan Läsåret 2015/2016 1 Arbetsplanen beskriver verksamhetens visioner och mål samt strategier för att nå dessa. Planen revideras varje läsår genom ett systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Utbildning KVALITETSREDOVISNING Klågerupskolan F-5 2007 2008-02-06 Klågerupskolan F-5 Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun senast den 1 maj varje år

Läs mer

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola

Tid för bildning och utbildning. En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Tid för bildning och utbildning En broschyr om Allmän kurs på Sörängens folkhögskola Sörängens folkhögskola Foto: Bengt Ljunggren, Grafica Välkommen till Allmän linje Allmän kurs är till för dig som har

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015

Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Systematiskt kvalitetsarbete 2014/2015 Gislaveds särskola Vi har i år haft två klasser med särskoleelever på Gislaveds Gymnasiums nationella särskoleprogram.. Vi har två nationella program: Programmet

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Skogslyckan 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Skogslyckan 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Östra skolan 2015 Upprättad 20150108 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande

Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Magisterprogrammet pedagogiskt arbete med inriktning mot lärares arbete och elevers lärande Programmet omfattar med sina 60 hp - en metodkurs Forsknings- och utvecklingsarbete i skolan (15 hp) - teorikurser

Läs mer

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav.

Vi skall ge våra deltagare en yrkesutbildning som är hållbar och bidrar att utveckla yrket att möta framtidens krav. Verksamhetsplan 2015 Övergripande Skurups folkhögskola ska kontinuerligt arbeta med att stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt i förankringen folkhögskolan är att arbeta från ett lokalt perspektiv

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Folkhögskoleplan 2014-2016

Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskoleplan 2014-2016 Tjänsteställe, handläggare 2014-01-21 1(8) Distribution Folkhögskoleplan 2014-2016 Folkhögskolors uppdrag Landstinget Västernorrlands folkhögskolor ska genom sina kurser, utbildningar

Läs mer

Mångkulturella Folkhögskolan

Mångkulturella Folkhögskolan Mångkulturella Folkhögskolan är en folkhögskola externat belägen i nordöstra Göteborg. Skolans lokalisering var en direkt följd av att många finländare bodde i närområdet vilket innebar att skolans målgrupp

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12

Älvdalens Utbildningscentrum. Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling. Läsåret 11/12 Älvdalens Utbildningscentrum Systematiskt kvalitetsarbete uppföljning och plan för utveckling Läsåret 11/12 Innehåll 1. Bakgrund... 3 1.2 Former för samråd... 3 2. Resultat och måluppfyllelse inom gymnasieskolan...

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll

Allmän kurs Kursens mål Kursinnehåll Allmän kurs är till för dig som behöver komplettera din utbildning från grundskolan och/eller gymnasiet. Hos oss får du möjlighet att studera i lugn takt och i en trygg miljö, där du får både stimulans

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer