Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011"
  • Maj Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

2

3 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Revisionsberättelse 31 3

4 4

5 Friends genom åren några milstolpar 1997 Friends grundas av Sara Damber. Sara är eldsjälen med en grund i egenupplevd mobbning. För hennes del upphörde mobbningen då en kille i hennes klass sade ifrån och så småningom fick med sig de övriga eleverna. Det är en av anledningarna till Friends tro på elevers roll i likabehandlingsarbetet, att alla kan göra skillnad Ett stiftelseförordnande undertecknas och godkänns av Länsstyrelsen Friends öppnar kontor i Göteborg Umeå-kontoret öppnar Den första skolstartsundersökningen lanseras. Den visar att fyra av tio ungdomar känner obehag inför att börja skolan efter sommarlovet och får stort genomslag i media Friends börjar ge föreläsningar om internet och nätmobbning Friends tilldelas ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Det borgar för att Friends är en seriös organisation, vars räkenskaper är i ordning och där insamlade medel går till det som utlovats; våra utbildningar på förskolor, skolor och idrottsföreningar, samt opinionsbildning Friends första reklamfilm Rödhårig lanseras. Den har blivit något av en klassiker och följs av en ny film varje år. Friends filmer lyfter fram problemet med mobbning och vill väcka känslor och engagemang Friends inleder ett projekt mot kränkningar inom idrotten Friends öppnar kontor i Malmö Friends startar utbildningar i likabehandlingsarbete även inom förskolan Friends blir förmånstagare till PostkodLotteriet. Den första utdelningen är på ca 4 miljoner kronor Utbildningskonceptet Friendsprogrammet lanseras. Det skapar bättre förutsättningar för skolorna att uppnå en långsiktig förändring och ett fungerande likabehandlingsarbete Evenemanget Friends på Skansen arrangeras för första gången. Det är nu en årlig tradition och Sveriges största kraftsamling mot mobbning. 5

6 Det här gör Friends Friends erbjuder utbildningar inom förskolan, skolan och idrotten. Vi utbildar elever, aktiva, personal, ledare och föräldrar i trygghetsfrågor och hur man kan förebygga mobbning. Vi erbjuder även utbildningar om nätkommunikation och hur man kan förebygga kränkningar på nätet. En annan viktig del i vårt uppdrag är vårt opinionsbildande arbete att vara de utsattas röst i debatten och se till att politiker och andra makthavare gör allt för att stoppa mobbning. vision och uppdrag Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Friends uppdrag är att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar. Det gör vi långsiktigt genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang. 6

7 Mobbning i siffror 7 8 % av både pojkar och flickor är mobbade. Det motsvarar ungefär elever eller skolklasser. 1,5 % är mobbade under ett år eller ännu längre tid. Det motsvarar elever eller 400 skolklasser. Friends i siffror Antal skolor Friends har genomfört utbildningar på genom åren Antal barn och unga som Friends möter på Stadium Sports Camp varje sommar. Källa: Utvärdering av metoder mot mobbning (rapport 353), Skolverket % av Sveriges skolungdomar känner oro inför skolstarten. 29 % av eleverna vet inte vem på skolan som ansvarar för arbetet mot mobbning. 22 % anser att deras skola inte gör tillräckligt för att stoppa mobbning. (35 % uppger att de inte vet.) 33 % anser att eleverna inte är tillräckligt involverade i skolans arbete för att stoppa mobbning. 40 Antal anställda på Friends. 500 Antal företag som mottog varsin Friendsstrumpa i 2011 års julkampanj Ensamma strumpan. 4 Antal Friendskontor. De finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå Antal elever som deltog vid Friends på Skansen 2011 årets största manifestation mot mobbning. 7 7

8 8

9 Friendsåret 2011 utmaningar och utveckling Mobbning och kränkningar mot barn och unga är frågor som är mer uppmärksammade än någonsin. Flera radio- och TV-kanaler har under året haft temaveckor och specialprogram kring mobbning. Den världsberömda artisten och konstnären Lady Gaga har varit en stark röst mot mobbning, och filmer av ungdomar som berättar om sin utsatthet har setts av miljontals människor världen över. Mobbning är en fråga som engagerar många. Det är en god förutsättning för Friends att genomföra vårt uppdrag att stoppa mobbning! Engagemanget världen över har förstås inspirerat oss och vi är övertygade om att vi tillsammans med skola, idrottsrörelse, föräldrar, andra idéburna organisationer, myndigheter och företag kan stoppa mobbningen har varit ett aktivt år för Friends. Vi har fortsatt att utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar, vi har kommunicerat nya riktlinjer för vår kompisstödjarverksamhet och vi har positionerat oss som en insamlingsorganisation att räkna med. En utmaning har varit att växa inom vår viktigaste arena skolan. Med en ny skollag, ny läroplan och krav på lärarlegitimation har 2011 präglats av utmaningar även för den svenska skolan, något som gjort att vi har fått kämpa hårt för att nå ut med våra frågor till skolorna. Vi har också lagt ned mycket tid och energi på att förbereda oss för de spännande utmaningar som vi står inför. Under 2012 lanserar vi en stor satsning på trygghetsfrågor inom idrotten; Trygg idrott och i samarbete med en av våra huvudsponsorer, Swedbank, kommer vi att namnge den nya nationalarenan för fotboll till Friends Arena. Det är ett viktigt ställningstagande för att alla evenemang på arenan ska vara en stark röst för barns och ungas rätt till en trygg och jämlik tillvaro. Med stöd från PostkodLotteriet, den andra av våra huvudsponsorer, kommer vi tillsammans med UNHCR att under åren driva en landsomfattande kampanj för ensamkommande flyktingbarns rättigheter i den svenska skolan. Vårt mål är att nå alla Sveriges åttondeklassare, nära personer, samt deras lärare och föräldrar. Vi ser fram emot 2012 med tillförsikt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Trevlig läsning! Lars Arrhenius, Generalsekreterare 9

10 Friends utbildning för ungas trygghet Efter 14 års verksamhet arbetar Friends idag aktivt för barn och ungas trygghet inom förskola, skola och idrott. Våra utbildningar syftar till att förebygga kränkningar och vi erbjuder en mängd olika lösningar, alltifrån treåriga utbildningsprogram till kortare föreläsningar om kränkningar på nätet och normkritisk pedagogik. Friends arbete grundar sig i rådande lagstiftning och övriga styrdokument i skolan och våra utbildningar utgår alltid från ett tydligt vuxenansvar med ambitionen att involvera elever i trygghets- och likabehandlingsarbetet. Inom förskolan utbildar vi personal och föräldrar. Syftet är att ge de vuxna verktyg för att upptäcka kränkningar bland barnen och förebygga diskriminering och andra kränkningar. Under 2011 samarbetade Friends med cirka 550 skolor, ett 40-tal förskolor och 20 idrottsföreningar. Tack vare stöd från privatpersoner, företag och stiftelser har Friends: utbildat ca vuxna inom skolan, förskolan och idrottsrörelsen i hur man kartlägger problem, involverar barn och unga och hur man arbetar medvetet, aktivt och långsiktigt mot mobbning. utbildat barn och unga i hur man kan förebygga mobbning och skapa en miljö där alla känner sig trygga och jämlika. utbildat ca föräldrar i hur de kan bidra till att göra skolan till en trygg och jämlik plats, både för sina egna och andras barn. Friendsprogrammet Friends treåriga utbildningskoncept inom skolan, som lanserades för år 6-9 under 2010, har under året lanserats för samtliga stadier från F-gymnasiet. Målet för året var att samarbeta med 40 skolor nationellt med Friendsprogrammet, vilket också uppfylldes. Friendsprogrammet, som erbjuder skolorna ett mer djupgående samarbete, har varit ett stort steg framåt både för Friends egna medarbetare och för de skolor som vi samarbetar med. Utvecklingen av Friendsprogrammet har möjliggjorts genom stöd från Gålöstiftelsen. Friendsprogrammet har blivit som en nystart och det finns en stor tydlighet i strukturen i arbetet. Det är bra att det är en paketlösning, som lättplockad frukt det uppskattar vi när dagarna är fulla. Johanna Bergström, biträdande rektor på Björknässkolan i Stockholm Friendsprogrammet ger skolor större möjligheter att ta tag i specifika problem då grunden läggs utifrån respektive skolas kartläggning. Det är också lättare för skolan att skapa ett trygghetsarbete där alla är delaktiga. Det gör att jag som utbildare känner större tillfredsställelse då jag är ute och möter skolorna för jag vet att vi hjälper dem att skapa ett trygghetsarbete med kvalitet. På så sätt gör vi större skillnad för alla barn och unga där ute!. Emma Lillvik, Friendsutbildare, region Väst 10

11 Friends inom idrotten Friends arbetar även inom idrotten. Vi vill vara med och skapa ett tryggt och bra idrottsklimat för alla. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, föräldrar och idrottande barn och ungdomar. Utöver de föreningar vi varje år samarbetar med möter vi under fyra veckor varje sommar cirka barn vid Stadium Sports Camp i Norrköping, där vi utbildar ledare och finns på plats för en ökad trygghet. Friendsprojekt 2011 Friends Online är ett EU-projekt med fokus på arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar på nätet. I projektet samarbetade Friends med Partille kommun och samarbetspartners från Spanien, Italien och Rumänien. Friends roll i projektet var främst att ta fram ett metodmaterial för främjande och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar på nätet. Materialet finns nu att finna på Projektet pågick under tre år och avslutades i december Meet my Friends är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet är ett integrationsprojekt som ger skolungdomar i tolv- till fjortonårsåldern från olika områden i Göteborgsregionen möjligheten att mötas och prova nya aktiviteter tillsammans. I projektet ingår besök i skolklasser, där vi har arbetat med värdegrundsfrågor med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Arbetet fokuserade särskilt på teman såsom normer, fördomar, rasism, jämställdhet och sexualitet, med både lokala och globala perspektiv. Projektet pågår till juni Unga in är ett ESF-projekt som drivs av Arbetsförmedlingen, Fryshuset, Friends och Stockholms stad. Friends har sedan december 2009 en medarbetare utlånad till projektet för att medverka i att bevaka ungas intressen och säkerställa deras välmående och behov i övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet syftar till att ge fler ungdomar som står utanför arbetsmarknaden och som inte är i utbildning möjlighet till arbete. Detta görs främst genom att öka ungdomars närvaro på arbetsmarknaden genom korta arbeten som ger ungdomarna referenser och erfarenheter. Projektet avslutas i mars

12 Friends syns och hörs i debatten Friends bedriver aktiv opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang kring frågor som rör kränkningar, diskriminering, mobbning och barns rättigheter. Det gör vi genom att kommentera aktuella händelser, skriva debattartiklar, medverka som talare och debattörer i olika sammanhang och genom att uppvakta myndigheter och beslutsfattare. Vi tar dessutom fram kampanjer som lyfter frågor om barns rätt till en trygg och jämlik vardag. Varje år delar Friends ut två stipendier för att lyfta fram goda exempel inom våra frågor. Årets Friendsprestation uppmärksammar skolor som gjort ett särskilt bra arbete i att engagera och inspirera personal, lärare och elever i kampen mot mobbning. Årets Idrottsförebild lyfter fram en person som har engagerat sig för att skapa trygghet och jämlikhet inom ungdomsidrott. Stipendiet på kronor ska användas för att stärka barns och ungas självkänsla inom ungdomsidrott utsågs Anton Hysén till Årets Idrottsförebild. Alla Hjärtans dag, jul och vid Friends på Skansen är andra tillfällen då vi lyft frågor om mobbning och utanförskap genom kampanjer och andra aktiviteter. Men vår största satsning sker kring skolstart en tid då det är extra tufft för utsatta elever. Det var också temat för 2011 års stora kampanj Vägen till skolan. 12

13 Vägen till skolan Årets kampanj skapades för att öka engagemanget mot mobbning hos allmänheten. Vägen till skolan utgick från känslan av att man måste gå till något fast man inte vill, för att man vet att man kommer bli förnedrad, utfryst eller slagen. Så som verkligheten ser ut för många barn och unga idag. Kampanjen som bestod av en undersökning, reklamfilm, radiospottar samt annonser och banners, blev mycket framgångsrik. Dels fick frågan stort utrymme i media, dels var det många som hörde av sig till Friends för att vara med i kampen mot mobbning. Detta resulterade i en stor ökning av antalet Vänskapare, som vi kallar våra månadsgivare. Dessutom vann kampanjen flera priser: Månadens Film, Månadens Radio, Månadens Print, Månadens Integrerat samt 50-wattaren i kategorin Den bästa svenska samhällsreklamen. 13 Visa att du tar ställning mot mobbning. Gilla Friends på Facebook!

14 Insamling och företagssamarbeten avgörande för vår verksamhet 14

15 Vi har under året fortsatt vår ambition att etablera oss som en insamlingsorganisation att räkna med. Tillsammans med våra sponsorer och företagspartners har vi bedrivit kampanjer där vi har fört fram vårt budskap, men också visat att man kan vara med i kampen mot mobbning genom att stödja Friends ekonomiskt. Intäkterna från privata givare, Vänskapare, har ökat under 2011 och många av våra kampanjer med våra sponsorer har också aktiverat privatpersoner att stödja Friends. Vi är också glada och stolta över att givandet via sms, mobila Vänskapare, har ökat stort under året. Friends sponsorsamarbeten handlar om att generera flexibla, skräddarsydda samarbeten, där vi utifrån gemensamma mål och värderingar hittar former för att stärka varandra. Några av våra lyckade samarbeten under 2011: Smakis/Sundis Små saker gör stor skillnad Under hela 2011 har man på Smakis juicepaket kunnat läsa två olika baksidor från Friends. Den ena innehåller tips på hur man kan vara en bra kompis och på den andra finns påståenden som får en att fundera kring hur man själv är som kompis. Friends har fått många positiva reaktioner bland annat från en förälder som berättade att påståendena ledde till en spontan diskussion mellan henne och sonen. En lärare i sin tur frågade om vi kunde skicka tipsen. Swedbank Ladda kontantkortet Under hela december skänkte Swedbank 1 krona till Friends varje gång ett kontantkort laddades via deras internet-, mobil eller telefonbank. Till kampanjen kopplades även hiphop-duon Norlie & KKV som skänkte bort sin låt Samma barn till alla som laddade kontantkortet. Det gjorde att kampanjen även kunde spridas via Spotify och flera radiokanaler och på så sätt nådde en yngre målgrupp. Kampanjen drog in kronor till Friends. Skogaholm Hjärtegott I samband med Alla hjärtans dag uppmärksammade Skogaholm hur viktigt det är att göra alla delaktiga denna dag genom att lyfta samarbetet med Friends i en annons för sitt bröd Hjärtegott med rubriken Hjärtegott i hjärtekamp. Glimra Förlag Min Kompisbok Glimra Förlag har tagit fram en Mina vänner-bok för barn. Vanligtvis brukar böcker av det här slaget domineras av frågor om favoriter och idoler men här står i stället vänskapen i fokus. I boken finns även tips från Friends med. För varje bok som säljs skänker Glimra 10 kr till Friends. Toyota Sverige färggladaste bil I oktober hade Toyota en Facebook-kampanj där de lät ett gäng barn måla sina tolkningar av framtiden på en hybridbil. Därefter lät man sina fans på Facebook rösta på vilken organisation som skulle få bilen. De flesta rösterna gick till Friends som därmed vann bilen av barn för barn. 15

16 16

17 Friends gör skillnad Friends engagerar, inspirerar, ger kunskap och redskap - men det verkliga arbetet börjar när vi lämnar skolan, förskolan eller idrottsföreningen. När det handlar om mobbning är det viktigt att inse att det inte finns några mirakelkurer. Det är ett komplicerat problem som ofta kräver mycket arbete och många olika insatser. Men om man arbetar aktivt, medvetet och strukturerat så har man möjlighet att upptäcka problem och agera i tid. Det allra viktigaste är att man tänker långsiktigt och låter arbetet bli en naturlig del av vardagen. Skolor som samarbetar med Friends över tid upplever en ökad medvetenhet och ett större engagemang hos både barn och vuxna. Man har hittat en tydligare struktur för arbetet och dialogen mellan personal och elever har blivit bättre. Så här tycker Friendsskolorna 93 % upplever att samarbetet med Friends har lett till en positiv förändring av klimatet på skolan 90 % upplever att samarbetet har lett till ökad kunskap om trygghet och likabehandling 82 % anser att samarbetet har lett till minskat antal kränkningar på skolan Friends kundnöjdhetsindex 2011 (oktober 2011) Friends hjälper oss med att arbeta förebyggande med trygghet och att få med alla elever och all personal i arbetet. Sedan vi startade samarbetet med Friends har det hänt mycket hos oss. Det har blivit som en nystart och nu finns en tydlighet i arbetet. Idag finns en värme bland eleverna i korridorerna och en vilja från personalen att agera omedelbart om något inträffar. Vi i skolledning och personal visar att trivseln och tryggheten är det viktigaste för oss, genom att alla arbetar med det. Som kvitto har vi resultaten på kartläggningarna vi har gjort via Friends. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att sätta tryggheten först. Färjestad BK Hockeyallians vill öka tillgängligheten för regionens barn och ungdomar att få vara med i en hockeyklubb och skapa bästa möjliga förutsättningar för den lokala ungdomsverksamheten i framtiden. Genom samverkan och vårt samarbete med Friends vill vi förhindra utanförskap och bredda det sociala engagemanget med betoning på solidaritet. Vi tror att det leder till ökad medvetenhet, ökad gemenskap och fler trygga unga idrottsutövare. Ulrika Evermark, Projektledare, Färjestad BK Hockeyallians Vi har genom att arbeta med Friends sedan 2002 nått långt i vårt likabehandlingsarbete och ser framemot ett fortsatt samarbete. Det känns tryggt för mig som utbildarrepresentant på skolan att ha Friends med i vårt likabehandlingsarbete. Jag vet var jag kan vända mig om jag behöver bolla värdegrundsfrågor och i materialet som vi får oss tillgodo inom supportavtalet finns alltid bra tips och idéer på värderingsövningar. Samarbetet är en bra grund för vårt värdegrundsarbete. Åsa Jansson, Utbildare och arbetslagsledare, IT-Gymnasiet, Uppsala Johanna Bergström, Biträdande rektor, Björknässkolan

18 Förvaltningsberättelse Organisation Friends är en svensk stiftelse som grundades 1997 av Sara Damber. Stiftelseförordnandet undertecknades i november 1999 och godkändes av Länsstyrelsen samma år. Friends har inget ekonomiskt vinstsyfte och är partipolitiskt och religiöst obundet. Friends vision är ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet. Vårt uppdrag är att stoppa all mobbning på svenska skolor och idrottsföreningar. Det gör vi långsiktigt genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Dessutom bedriver vi opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang. Idag är Friends en rikstäckande organisation med ca 40 anställda som under året har verkat utifrån fyra regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. I samband med omorganisation lades regionkontoret i Linköping ned våren Friends centrala funktioner är placerade i Stockholm. Friends har ett s k 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll, SI. Friends är också medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). FRII är en sammanslutning av landets största insamlingsorganisationer. FRII utarbetar riktlinjer för etisk och professionell insamlingsverksamhet. Styrelse Styrelseordförande: Sara Damber Ledamöter: Peter Settman Ingegerd Wärnersson Jan Wifstrand Peter Wallenberg Jr Helena Anderberg Verksamhet och ändamål I början av 2011 släppte Skolverket sin rapport där de granskar åtta antimobbningsprogram. Friends fick i rapporten kritik för vårt arbete med kamratstödjare vilket fick ett stort genomslag i media. Detta tillsammans med många nya reformer inom skolan har gjort att vi under året har sett en nedgång i antalet bokade utbildningar, framför allt under hösten. Det som dock är positivt är att vi ser ett stort intresse från skolorna att ta in vårt nya utbildningskoncept; Friendsprogrammet. De skolor som under 2011 har jobbat med Friendsprogrammet är mycket nöjda. Kritiken från Skolverket föranledde en stor intern och extern utvärdering av kompisstödjarverksamheten. Slutsatsen blev att vi behöver förtydliga kompisstödjarrollen ännu mer och ge tydligare riktlinjer till skolorna. Förändringarna lanseras i januari Vårt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra våra utbildningar har fortsatt och vi kommer under 2012 för första gången ha tillräckligt med egen bra statistik för att kunna mäta effekterna av skolans förebyggande arbete i samarbete med oss. Vi är nöjda med att ha genomfört följande huvudsakliga aktiviteter under året; Koncentrerat verksamheten utifrån fyra regionkontor och genomfört temadagar och likabehandlingskonferenser. Lanserat Friendsprogrammet och kartläggningstjänst för skolor år 2 för 6-9, år 1 för F-6 och gymnasiet. Fortsatt arbeta med att etablera Friends som en insamlingsorganisation genom att värva privata givare, Vänskapare, d v s månadsgivare. Haft stort fokus på proaktivt och uppsökande arbete i hela organisationen för att nå ut ännu bättre till barn och unga I maj samlat närmare personer på Skansen i Sveriges största manifestation mot mobbning. Ökat vår mediala närvaro med debattartiklar, pressmeddelanden och sociala media. 18

19 Utbildning och Kvalitet & utveckling Från och med augusti 2010 går Friends verksamhetsgrenar förskola, skola och idrott under Friends Utbildning. De medarbetare som genomför Friends utbildningar, går också under namnet utbildare. På var och en av Friends fyra regioner finns det utbildare med kompetens inom våra tre arenor förskola, skola och idrott. Friends genomgripande förändrings- och kvalitetsarbete av skolans utbildningar som pågått under två års tid, resulterade i att vi i augusti 2010 kunde lansera vårt treåriga Friendsprogram, där vi på ett mer genomgripande sätt än tidigare hjälper skolor till ett mer framgångsrikt likabehandlingsarbete. Friendsprogrammet är idag tillgängligt från förskoleklass till gymnasiet och innebär att all personal utbildas, alla elever involveras, samtliga föräldrar bjuds in, ett stort antal temautbildningar är inkluderade och färdigplanerade, vi hjälper skolan med trygghetskartläggningen samt att vi följer upp och fördjupar. Marknad & Kommunikation Avdelningen genererar pengar till Friends verksamhet genom att samla in pengar från näringsliv, privatpersoner och stiftelser, samt genom sponsorsamarbeten med företag. Med hjälp av kommunikation positioneras Friends som den främsta organisationen för förebyggande arbete mot mobbning inom skola, förskola och idrott. Att driva opinion, tillsammans med övriga delar av organisationen, är en annan viktig uppgift för avdelningen. Friends är idag ett varumärke med hög kännedom såväl hos allmänhet som hos målgrupper såsom exempelvis skolor. Varumärket har en hög kännedom (4 av 5 känner till Friends), merparten känner till att Friends arbetar mot mobbning och i regel finns en positiv attityd gentemot organisationen. Insamling/intäkter/marknad Friends insamling har vuxit under de senaste sex åren. Ökningen har framförallt bestått av ökade sponsorintäkter samt bidrag från organisationer. Som insamlingsorganisation gentemot privatpersoner är dock Friends fortfarande en liten aktör. Under 2011 har satsningen mot privata givare utvecklats, bl.a. med möjlighet att skänka via sms och att bli s.k. Vänskapare, som vi kallar våra privata månadsgivare. Administration I takt med att Friends verksamhet växer så har även den administrativa arbetsbelastningen ökat. Detta tar sig uttryck i alltifrån ökat personalansvar och fler personalrelaterade frågor, till fler ekonomiska transaktioner, skol- och föreningskontakter, bokningar med mera. I administrationen finns det administrativa stödet kring bokningar för våra utbildningar, IT-stöd samt ekonomi- och personalfunktion. Personal- och IT-funktionerna är i dagsläget utlagda på externa konsulter. Ekonomi Totala intäkterna 2011 minskade något jämfört med 2010 från tkr till tkr. Arvoden och utbildning minskade med tkr (-24 %), samtidigt som insamlade medel ökade med tkr till tkr, en ökning med 18 %. Totala kostnaderna minskade med 476 tkr (-2 %), varav personalkostnaderna sjönk med 421 tkr (-2,8 %). Årets resultat kom därmed att förbättras jämfört med 2010 med 192 tkr till 159 tkr efter skatt. Orsakerna till de ökade insamlingsintäkterna är att Friends i allt högre utsträckning har positionerat sig som en insamlingsorganisation med 90-konto och är attraktivt för både privatpersoner och företag att stödja och samarbeta med. De minskade intäkterna från våra utbildningar i skolor beror på att många skolor idag väljer att inte samarbeta med en extern aktör som Friends i sitt förebyggande arbete mot mobbning. Ekonomi, högt reformtempo inom skolan (ny skollag, nytt betygssystem, ny läroplan, krav på lärarlegitimation mm), samt Skolverkets utvärdering är orsaker bakom den minskade efterfrågan från skolor. Friends lade också ned regionkontoret i Linköping, med tre utbildare, vilket ytterligare minskade volymen på våra utbildningsinsatser. FRIIs kvalitetskod Friends följer FRIIs kvalitetskod och har upprättat en kodrapport för 2011 i enlighet med FRIIs riktlinjer. Friends kodrapport finns att ladda ner på Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Friends fick i februari 2012 ett kraftigt ökat stöd från PostkodLotteriet års utdelning är 7 mkr, dvs en ökning med 2,6 mkr jämfört med Därutöver erhöll vi ett stöd från PostkodLotteriet för ett treårigt projekt tillsammans med FNs flyktingorgan UNHCR om 8,7 mkr. Projektet syftar till en bred utbildningsinsats bland Sveriges högsstadieskolor I mars 2012 meddelande Friends huvudsponsor Swedbank att man namnger den nya nationalarenan i Solna efter Friends den heter sedan den 28 mars 2012 Friends Arena. Namngivningen innebär stora intäkts- och exponeringsmöjligheter för Friends och en helt ny plattform för vårt opinionsbildande arbete. 19

20 RESULTATRÄKNING Not Belopp i kr Verksamhetsintäkter Arvode utbildning Försäljning av varor Insamlade medel och bidrag Summa verksamhetsintäkter Övriga intäkter Verksamhetskostnader Inköp av handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 4, Avskrivningar och nedskrivningar samt återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets skatt ÅRETS RESULTAT

21 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

22 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Stiftelsekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder 10 Leverantörsskulder Skuld till Allmänna Arvsfonden Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 Tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll, SFI. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av avd som erhållits eller kommer att erhållas. Gåvor redovisas generellt enligt kontantprincipen, i den mån gåvor har erhållits i nära anslutning till balansdagen eller ett avtal om gåvan slutits men betalning inte erhållits intäktsförs dessa efter individuell bedömning. Insamlade medel Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata- och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t.ex. nål- och brevmärken. Även medel från Postkodlotteriet är att klassificera som insamlade medel. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en viss procent av sin försäljning till insamlingsorganisationen är också insamlade medel eftersom det är utomstående företag som säljer- inte insamlingsorganisationen. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Ett bidrag intäktsförs i den period när bidraget utbetalas till organisationen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsedd att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Försäljning mm. Försäljning av vara eller tjänst med en faktisk funktion och/eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden, redovisas enligt allmänna redovisningsprinciper, det vill säga att intäkten periodiseras till den period den hänförs till. 23

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Årsredovisning och förvaltningsberättelse. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Årsredovisning och förvaltningsberättelse SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Innehåll Inledning... 3 2013 i siffror... 5 Livet är en gåva som kan ges vidare...

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv.

KORT OM ACTIONAID. En värld utan fattigdom och orättvisa där varje individ kan leva ett värdigt liv. SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 KORT OM ACTIONAID ActionAid är en internationell hjälporganisation som sedan 1972 har arbetat i nära relation med fattiga och utsatta för att tillsammans med dem hitta vägar

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2012

Hungerprojektets Årsberättelse 2012 Hungerprojektets Årsberättelse 2012 1 Jordens bästa affärsidé Vision En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt

Läs mer

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004

Årsredovisning. Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 04 Årsredovisning Riksförbundet BRIS verksamhet år 2004 Innehåll 1. Inledning...5 2004 2. Stödverksamheten...6 3. Barns rätt...8 4. Kunskap, utbildning och information...9 5. Kommunikation marknadsföring...11

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodEl i Sverige AB FOTO: BILD HÖGST UPP HAND IN HAND BILD I MITTEN, STORY AB / SOS BARNBYAR LÄNGST NER, PERNILLA NORSTRÖM / RÄDDA BARNEN Org. nr. 556672-9926 Innehållsförteckning

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 om We Effect Vår värld We Effect arbetar i 25 länder och har sitt huvudkontor i Sverige. Grundpelaren i We Effects arbete i Europa är att anpassa samarbetsorganisationerna för

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Stiftelsen Läxhjälpens verksamhet under läsåret 13/14 INNEHÅLL Förord 3 Den ojämlika skolan 4 Vision & värderingar 5 Vårt koncept 6 Partnerskap 7 Våra partners om Läxhjälpen 8 Våra

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer