MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1"

Transkript

1 MED EGNA ÖGON Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7 LÄSTIPS...9 FILMTIPS...9 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL MED EGNA ÖGON...10 MED EGNA ÖGON 1

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Med egna ögon är ett temakapitel som innehåller vittnesbörd om rasism, förföljelse och brott mot mänskligheten. Det ligger som andra kapitel i lärobokens talsblock och kan mycket väl läsas i direkt anslutning till blockets första kapitel om modernismen. Texterna i Med egna ögon fungerar även utmärkt som diskussionsunderlag i samband med att klassen uppmärksammar kalenderhändelser som Förintelsens minnesdag i januari eller FN- dagen i oktober, eller vid övergripande arbeten kring arbeten om mänskliga rättigheter. Förintelsen tas upp i avsnittet En resa mot mörkret och kommunismens brott mot mänskligheten uppmärksammas i avsnittet I Stalins fångläger, belyst genom Alexander Solsjenitsyns avslöjanden om Gulag i romanen En dag i Ivan Denisovitjs liv. Solsjenitsyn fick Nobelpriset i litteratur men fick inte hämta sitt pris. Det fick däremot Doris Lessing och Nelsons Mandela som båda tecknar bilder av apartheid- systemet; Lessing genom romanen Gräset sjunger och Mandela genom sin självbiografi Den långa vägen till frihet. Ungefär samtidigt som Sydafrika bytte politisk kurs och Mandela blev landets president fick konflikterna i det forna Jugoslavien förskräckande konsekvenser. Inbördeskriget i före detta Jugoslavien behandlas i avsnittet Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien. Innehåll i kapitlet Med egna ögon En resa mot mörkret I Stalins fångläger Textutdrag från tiden Peter Englund, ur Brev från nollpunkten (s. 321) Primo Levi, ur Är detta en människa? (s. 322) Nelly Sachs, Redan omfamnad (s. 325) Alexander Solsjenitsyn, ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328) Bildstudium Alfedo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita (s. 320) Judar som just anlänt till Auschwitz (s. 323) Kors över tyska krigsfångar (s. 327) Upplev litteraturen 1 Gudrun Pausewang, Fortfarande varm (s. 201) Toni Morrison, ur De blåaste ögonen (s. 61) Chimamanda Ngozi Adichie, ur En halv gul sol (s. 208) Upplev litteraturen 2 Kim Phuc, en överlevare (s. 239) Alexandre Najjar, ur Krigets skola (s. 245) Philip Gourevitch, ur Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251) Vi är inte som de, de är inte som vi Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien Längtan efter frihet Doris Lessing, ur Gräset sjunger (s. 332) Fausta Marianović, ur Sista kulan sparar jag åt grannen (s. 336) Nelson Mandela, ur Den långa vägen till frihet (s. 339) Apartheid (s. 333) Staden Tuzla i Bosnien (s. 335) Gamla bron i Mostar (s. 337) Nelson Mandela (s. 338) Arkadij Babtjenko ur Krigets färger (s. 255) Wole Soyinka, Telefonsamtal (s. 325) 2

3 Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med kapitlet Med egna ögon kan vara att låta eleverna överblicka innehållet i kapitlet. Påpeka gärna att de händelser som vittnesmålen i kapitlet skildrar är från cirka 1930 och fram till cirka år Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring orden: Förintelsen, folkmord, Hitler, Stalin, apartheid, Bosnien, FN. Samla stödord på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta med utgångspunkt från den gemensamma inledande inventeringen och innehållet i läroboken som de tycker ger den översiktliga bild läroboken ger av temat. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till Med egna ögon vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Förintelsen, folkmord, andra världskriget, Hitler, Mussolini, Primo Levi, Nelly Sachs, Anne Franks dagbok, Stalin, Alexander Solsjenitsyn, rasism, apartheid, Doris Lessing, Nelson Mandela, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, inbördeskriget i f.d. Jugoslavien, Bosnien, Fausta Marianović, Rwanda. Kopieringsunderlag: Stödord till kapitlet Med egna ögon Kapitlets oroshärdar Antisemitismen och föraktet mot oliktänkande fanns tydligt i nazistpartiets propaganda från det tidiga talet, men blir ett livsavgörande hot mot de utpekade grupperna efter maktövertagandet Sovjetunionen fortsatte egentligen bara den deportationspolitik som tsarerna haft mot oppositionen i kejsardömet. Men genom Stalins politiska utrensningar nådde avrättningarna och deporteringarna rekordsiffror. Befintliga läger fylldes och ett otal nya förvisningsområden tillkom i Sibirien. Efter Stalins död inföll en period av politiskt töväder som gjorde att en hel del politiska fångar kunde släppas fria. I Sydafrika infördes apartheidpolitiken 1948 när den vita boerbefolkningen av holländsk härkomst gav Nationalistpartiet majoritet i parlamentet. Apartheid upphörde först 1994 i och med att majoritetsbefolkningen tilläts delta i allmänna val. Den tidigare motståndsrörelsen ANC vann valet med stor majoritet. I Jugoslavien hade motsättningarna mellan olika religiösa och etniska grupper funnits under lång tid, men växte sig starkare efter den kroatisk- slovenske statschefen Josip Broz Titos död Tio år senare fanns det inget som hindrade att de jugoslaviska delrepublikerna sökte självständighet när Sovjetunionen upphörde och inte längre var en återhållande kraft. Splittringen ledde till inbördeskrig. MED EGNA ÖGON 3

4 b) Introducera kapitlet genom att läsa en text 1. Starta lektionen genom att diskutera klassens olika associationer till talet. Vilka händelser och personer tänker de på? Hur ser utvecklingen ut under talet? Vad driver utvecklingen framåt? 2. Läs den första sidan i kapitlet (s. 321) och diskutera vilken bild Peter Englund ger av talet. Håller klassen med honom, när han påstår att minnet är bräckligt och lätt förändras eller suddas ut? Och om det är så vad kan man göra åt det? 3. Peter Englunds text kommer från essäsamlingen Brev från nollpunkten. Vilka associationer väcker ordet nollpunkt? 4. Reflektera en stund över siffran 183 miljoner som nämns i texten. Skriv siffran på tavlan. Hur många gånger ryms Sveriges befolkning i det talet? Hur ser eleverna på det kommande århundradet, kommer det att bli fredligare? Varför i så fall? 5. I dag kan vi följa uppror, svältkatastrofer och krig nästan i direktsändning. Hur påverkar det våra upplevelser av omvärlden? Blir vi mer medvetna och engagerade? Eller kommer tvärtom verkligheten för nära så vi till slut inte längre orkar ta in den? 6. Återgå, innan ni går vidare med nästa avsnitt, till de associationer som ni gjorde inledningsvis och jämför med tidsaxeln på s Vilka återfinns där? Vad kommer att tas upp i kapitlet? Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden på s. 320 med utgångspunkt i analysmallens frågor. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 320 Motiv: Foto av installationen The Eyes of Gutete Emerita av den chilenske fotografen Alfredo Jaar. Personer: Gutete Emerita Miljö: Miljön visas ej. Komposition: Extrema närbilder av varje öga var för sig monterade i ljusboxar. Tolkning: Den extrema närbilden av den rwandiska kvinnans ögon återspeglar vittnets ohyggliga situation: att ha sett fruktansvärda saker på nära håll och att tvingas leva med outplånliga minnen. Upplevelsen av bilden är naturligtvis beroende av betraktarens kunskaper om händelserna i Rwanda Tid: Folkmordet i Rwanda ägde rum våren 1994 och Alfredo Jaar skildrade händelserna i text och bild hösten samma år. Budskap: De överlevande är vittnen. De är inte anonyma, utan verkliga personer med namn och historier som de kan berätta. Om vittnen klarar av berätta, har vi andra en skyldighet att lyssna. Se nätversionen av verket: 4

5 TIPS: I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag ur den amerikanske journalisten Philip Gourevitchs reportagebok om folkmordet i Rwanda, Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251). Ett spår genom kapitlet Vittneslitteraturen och kalenderhändelser Olika dagar i vår almanacka syftar till att påminna oss om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givet utan är något som måste skyddas och försvaras. I Svenska impulser 2 finns flera olika exempel på vittneslitteratur som passar högtidlighållandet av Martin Luther Kings dag (21 januari), Förintelsens minnesdag (27 januari) eller FN- dagen (24 oktober). Uppmärksamma Förintelsens minnesdag i januari Förintelsens minnesdag är 27 januari. Avsnitten En resa mot mörkret och I Stalins fångläger ger en bra grund för arbete kring nazismens folkmord, men även de brott som begicks under Sovjetunionen vid ungefär samma tid. 1. Vad känner eleverna till om Förintelsen? Samla stödord på tavlan. Varför är just 27 januari Förintelsens minnesdag? Om inte eleverna känner till det, kan de få söka information om det. 2. Läs Peter Englunds skildring av sin upplevelse av att besöka ett av nazisternas koncentrationsläger på sidan 321. Låt eleverna arbeta med Diskutera- uppgiften på sidan 326 som utgår från utdraget ur Englunds bok. 3. Läs utdragen av Primo Levi och dikten av Nelly Sachs och arbeta med lärobokens uppgifter (s ). 4. Diskutera särskilt vilken roll mödrarna hade vid deportationen från Italien, enligt Primo Levi. Varför handlade mödrarna som de gjorde? 5. Låt eleverna välja en rad ur Nelly Sachs dikt Redan omfamnad som griper dem särskilt starkt. Låt dem skriva ner sin rad på ett papper och ge en kort motivering till varför de valde just den raden. Gör gärna mer efterforskningar kring Nelly Sachs, hennes flykt till Sverige och hennes lyrik. 6. Uppmärksamma klassen på faktarutan om Anne Frank på sidan 326 och gör gärna ett besök i Anne Frank Haus i Amsterdam med hjälp av nätet (http://www.annefrank.org/). TIPS! I Upplev litteraturen 1 finns en novell med ämne från Förintelsen: Gudrun Pausewangs Fortfarande varm (s. 201). 7. Läs om Gulagsystemet och om Alexander Solsjenitsyn på sidorna , och fortsätt med utdraget ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328). Arbeta med de efterföljande uppgifterna. MED EGNA ÖGON 5

6 8. Jevgenij Jevtusjenko är en rysk poet som gjort sig känd både för sin kritik mot sovjetsystemet och för sitt försvar för kommunismen som sådan. I Sverige är han kanske mest känd för sin dikt Babij Jar. Ta reda på mer om Jevtusjenko och hans dikt. Forum för Levande historia är en statlig myndighet som arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten och för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Använda gärna deras webbplats under arbetet: 9. Avsluta förslagsvis med uppgiften Möt Hitler som barn som finns här i lärarhandledningen på sidan 8. Uppmärksamma FN- dagen i oktober FN- dagen återkommer varje år 24 oktober. Det kan vara ett bra tillfälle att stärka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och samtidigt arbeta med svenskämnets stoff. Låt eleverna arbeta med avsnitten Vi är inte som de, de är inte som vi, Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien och Längtan efter frihet. De tidigare avsnitten inom kapitlet kan naturligtvis även inkluderas. 1. Skriv den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på tavlan: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Känner eleverna igen texten? Vet de var den kommer ifrån? 2. Studera tillsammans de övriga artiklarna FN:s deklaration. Berätta att deklarationen antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling och lär vara det enskilt mest översatta dokumentet i världen. Hur kommer det sig? Varför är det så svårt för människor och länder att leva upp till deklarationens artiklar? Svenska FN- förbundet är en medlemsorganisation som påverkar, granskar, informerar, samlar in pengar för stödprojekt och samarbetar internationellt. Utforska gärna deras webbplats: 3. Skriv rasism stort på tavlan. Vad förknippar eleverna med begreppet? Vilka historiska exempel på samhällen kan eleverna komma på där rasismen varit helt öppen och till och med funnits inskriven i lagen? Läs lärobokstexten på sidorna om begreppen rasism och apartheid. Läs utdraget ur Doris Lessings roman Gräset sjunger och arbeta med uppgifterna till utdraget. Gör gärna även uppgifterna Diskutera och Tala på sidan FN bildades efter andra världskriget med den uttalade målsättningen att bevara världsfreden. Och även om FN har gjort mycket för att främja fred, utveckling och välstånd runt om i världen har organisationen inte kunnat förhindra nya krig. Vilka krig och konflikter efter 1945 känner eleverna till? Vilken roll spelade FN där? Vad känner klassen till om inbördeskriget i före detta Jugoslavien? Låt eleverna dela med sig av sina kunskaper och läs därefter lärobokstexten på sidan 334. Läs utdraget ur 6

7 romanen Sista kulan sparar jag åt grannen på sidan 336 och gör de tillhörande uppgifterna talets historia handlar mycket om krig och förtryck. Samtidigt finns det givetvis många människor som arbetat och fortfarande arbetar hårt för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska respekteras i alla länder och i alla samhällen. Läs om Nelson Mandela och utdraget ur hans självbiografi på sidorna Arbeta med uppgifterna. 6. Nelson Mandelas resonemang väcker till liv en annan röst som sannolikt inspirerat honom Mahatma Gandhis. Gandhi hade också en alldeles särskild anknytning till Sydafrika som är väl värd att utforska. Låt ett par elever undersöka detta och låt dem gärna ta hjälp av Richard Attenboroughs film om Gandhi. 7. FN har också fått en hel del kritik för byråkrati och passivitet, inte minst i samband med folkmordet i Rwanda. Under rubriken Extramaterial här i lärarhandledningen finns mer information om Rwanda. 8. Låt gärna eleverna som fördjupningsuppgift söka information om några av de mest kända fredssymbolerna: Olivkvisten Fredsduvan Fredstecknet (peace- tecknet) Fredrik Reuterswärds Non Violence - projekt 9. Avsluta arbetet med att låta eleverna göra Gå på djupet- uppgiften Allas lika värde på sidan 341. Extramaterial Folkmordet i Rwanda Kapitlet inleds med bilden The Eyes of Gutete Emerita. Gutete Emerita tvingades bevittna när hennes familj dödades under folkmordet i Rwanda Rwanda berörs inte mer än så i lärobokens kapitel men däremot i antologin Upplev litteraturen 2 genom utdraget ur Philip Gourevitchs reportagebok. Det är ett starkt och obehagligt utdrag som väcker många tankar och känslor. Läs det gärna när ni arbetar med temat Med egna ögon. Minst döda Det värsta folkmordet efter andra världskriget ägde rum 1994 i Rwanda. I Rwanda finns framför allt två stora folkgrupper: tutsier och hutuer. Vid tiden för folkmordet styrdes landet av ett hutunationalistiskt parti samtidigt som tutsierna krävde mer inflytande. Folkmordet organiserades med stöd av det hutunationalistiska partiet och drabbade tutsier och hutuer som ansågs samarbeta med tutsierna. FN har kritiserats hårt för att ha varit för passiva före och under folkmordet. I reportageboken Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer skriver den amerikanske journalisten Philip MED EGNA ÖGON 7

8 Gourevitch: Trots att tekniken var primitiv man använde sig i huvudsak av machete gick dödandet oerhört snabbt: av den ursprungliga befolkningen, omkring sju och en halv miljon människor, dödades på bara hundra dagar minst åttahundratusen. Rwandier talar ofta om en miljon döda, vilket mycket väl kan stämma. Dödandet av rwandier gick nästan tre gånger så snabbt som dödandet av judar under Förintelsen. Det finns flera filmer som skildrar folkmordet i Rwanda, bland andra Hotel Rwanda, Shooting Dogs och Sometimes in April. På Forum för levande historias webbplats finns material om Rwanda: Möt Hitler som barn Krig, folkmord och grymhet är tragiska inslag i mänsklighetens historia. Fortfarande i dag utsätts människor runt om i världen för lidanden som är direkta orsaker av andra människors handlingar. Självklart väcker det frågor om vår mänskliga natur. Vad är egentligen ondska och hur blir man ond? För ingen föds väl ond? Den typen av frågor infinner sig naturligt när man fördjupar sig i talets mörka historia. Poeten och Nobelpristagaren Wislava Szymborska ( ) har skrivit en tankeväckande dikt om den person som mer än någon annan fått stå som representant för ondskan i vår tid Adolf Hitler. Men hennes dikt handlar inte om den vuxne, nazistiske diktatorn Hitler, utan om den lille pojken, Adolf. Bara den tanken kan vara märklig för många, att Hitler en gång var en ettåring som charmade sin omvärld där han kröp runt på köksgolvet med napp och blöja. Leta upp dikten Första fotot på Hitler (den finns i samlingen Människor på en bro), läs den i klassen och låt den bli utgångspunkt för en diskussion kring begreppet ondska och vad som får människor att bli onda. Arbeta gärna med uppgifterna här nedanför. För den som vill gå vidare på det här spåret ger Christophers R. Brownings bok Helt vanliga män intressanta uppslag. Berätta om boken eller låt eleverna läsa ett kort utdrag. Samtala om texten- frågor till dikten Första fotot på Hitler 1. Vilken är din första reaktion när du läser dikten? 2. Den första strofen byggs upp kring ett antal frågor. Vad är det för frågor och vad blir effekten av att rada dessa frågor på varandra? 3. Hur framgår det att pojken är efterlängtad? 4. Det finns ordval i dikten som är givna när man ska beskriva ett barn, men som kan vara svåra att smälta när vi läser med facit i handen. Kan du ge några exempel? 5. Det lilla barnet för endast glädje med sig. Eller? Finns det något i dikten som antyder något annat? 6. Varför skriva en dikt om Hitler som ettåring? Vilka tankar väcker dikten hos dig och hur uppfattar du dess budskap? Diskutera Hur ska vi egentligen se på Hitler ska vi avfärda honom som ett blodtörstigt monster, eller ska vi tvärtom anstränga oss för att försöka se människan Hitler? Vilka argument kan du se för båda dessa förhållningssätt? Vilka faror kan du se med de båda förhållningssätten? Vad anser du själv? Motivera din ståndpunkt! 8

9 Helt vanliga män Vad får människor att bli kallblodiga mördare? Den frågan ställs på sin spets i en känd bok av historikern Christopher R. Browning. Helt vanliga män handlar om den tyska reservbataljon 101 som under andra världskriget skickades till Polen för att leta upp judar som gömt sig. Tusentals män, kvinnor och barn mördades kallblodigt. I Brownings bok framgår det att bataljonen bestod av helt vanliga män, de flesta gifta familjefäder som ansågs för gamla för att strida vid fronten. Vad fick dem att göra det? Svaren ger de själva: grupptryck, kamratskap, rädslan för att sticka ut. Att Brownings bok blivit så uppmärksammad hänger självfallet samman med att resultatet skrämmer oss för visst vore det tryggare om det visat sig vara psykopater eller åtminstone yrkesmilitärer som istället hållit i gevären? Eller kan vem som helst i en extrem situation rikta ett vapen mot ett gråtande barn och fyra av? Kan vem som helst bli en kallblodig mördare? Gå på djupet fler uppgifter Om godheten I kapitlet har du fått läsa om lidanden och förtryck. Men också om människor som trots all ondska omkring dem står upp för medmänsklighet och solidaritet. Skriv en essä om godheten i människan. Om de krafter inom oss som, trots allt elände i världen, får oss att ställa upp för varandra och sträcka ut en hjälpande hand till den som hamnat i nöd. Välj någon eller några texter ur kapitlet som inspiration talet på vita duken Se en film som baserar på verkliga händelser och läs på om konflikten eller händelsen som filmen skildrar. Här är några förslag på filmer: Blood Diamond, Guds stad, Hotel Rwanda, Pianisten, Apocalypse Now. Lästips På sidan 341 i kapitlet finns en Gå på djupet- uppgift med flera förslag på böcker att läsa i anslutning till arbetet med temat. I Upplev litteraturen 1 (s ) finns ett antal läs- och filmtips på temat solidaritet. Filmtips Gandhi, Richard Attenborough 1982 Gudar och människor, Xavier Beauvois 2011 Ett underbart liv, Roberto Benigni 1997 Ninas resa, Lena Einhorn 2005 Pianisten, Roman Polanski 2002 Hotel Rwanda, Terry George 2004 Tsotsi, Gavin Hood 2005 God afton, Herr Wallenberg, Kjell Grede 2000 The Constant Gardener, Fernando Meirelles 2005 Ingenmansland, Danis Tanović 2001 Katyn, Andrzej Wajda 2007 Blood Diamond, Edward Zwick 2006 MED EGNA ÖGON 9

10 Kopieringsunderlag: Stödord till Med egna ögon Förintelsen folkmord andra världskriget Hitler Mussolini Primo Levi Nelly Sachs Anne Franks dagbok Stalin Alexander Solsjenitsyn rasism apartheid Doris Lessing Nelson Mandela FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien Bosnien Fausta Marianović Rwanda 10

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver för att hålla workshopen och i vilka moment du använder

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING

RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING RAOUL 2015 LÄRARHANDLEDNING Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL

TOLERANS 2 ÅSKÅDAREN SPELAR ROLL SIDA 1/9 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012

Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012 Internationella minnesdagen för förintelsens offer - 27 januari 2012 Årets program består av åtta programpunkter och meningen är att innehållet också lätt kan knyta an till övningar i undervisningen. Bokningar

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Planering historia tillval

Planering historia tillval Planering historia tillval Perioden 1871-1945 Vi skall arbeta med perioden 1871 till 1945. Vi kommer dela upp perioden i fyra block. Block 1- Imperialismen 1871-1914 Block 2 Första världskriget 1914-1918

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgrs 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Det börjar en ny kille i Antons klass. Han heter Said. Said kommer från Irak. I Irak är det krig. Därför har Said, och hans familj, flytt till Sverige. Anton och Olle tar hand

Läs mer

Resultatet av ett oförberett faktaprov i historia på gymnasiet

Resultatet av ett oförberett faktaprov i historia på gymnasiet Resultatet av ett oförberett faktaprov i historia på gymnasiet Henrik Svensson, 2006-09-19 Den här texten är hämtad ifrån: http://welcome.to/henrik.svensson 1 Introduktion I början av första lektionen

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

LÄRARMANUAL TOLERANS 1 VADÅ TOLERANS? WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS

LÄRARMANUAL TOLERANS 1 VADÅ TOLERANS? WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS SIDA 1/10 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Barnen i Theresienstadt

Barnen i Theresienstadt tema MAKT OCH ONDSKA Barnen i Theresienstadt IT-läromedel viktig del i undervisningen om rasism och nazism På olika högstadieskolor i Värmland har vi sett stämningar och strömningar variera kraftigt. På

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat.

Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan vara rädda för motiverat eller omotiverat. Predikotext: Luk 12:4-7 Uttrycket Var inte rädd återkommer ofta i bibeln. I lite olika former hela 365 gånger dvs ett för varje dag året runt! Det kanske inte är så underligt, för det är så mycket vi kan

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 4. En värld i lågor Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 4 Japan är på väg att ta över hela Stilla havet, de enda som står i deras väg är USA. På

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth Skolprogram FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 januari 2014 Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade

Läs mer

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen

Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen Linköpings Universitet FN i världspolitiken, del 2 Frida Karlsson 2012-08-20 Folkmordet i Rwanda och arbetet med den internationella Rwandatribunalen INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. INLEDNING 1.1 Inledning

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Jobba med gamla nyheter

Jobba med gamla nyheter ett material från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Jobba med gamla nyheter en serie lektioner Ämne: Samhällskunskap, SO, Svenska, SVA, SFI, Historia Årskurs: Vux, 4-6, 7-9 Lektionstyp:

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap

Your place or mine? Passar för: Gymnasiet, samhällskunskap, mediekunskap Your place or mine? Konflikten mellan israeler och palestinier fördjupas när medier skildrar konflikten på så olika sätt. Efter att i tre veckor ha filmat i Israel och på Gazaremsan klippte UR:s reportageteam

Läs mer

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN

CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHANDLEDNING TILL NOVELLEN SPÅR I SNÖN AV JONAS KARLSSON 1 Jonas Karlsson är författare, dramatiker och skådespelare. Han har medverkat i en rad succéfilmer som Livet är en schlager,

Läs mer

DEMOKRATI 2 DEN SKÖRA VALFRIHETEN

DEMOKRATI 2 DEN SKÖRA VALFRIHETEN SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare

Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Globala veckans tipspromenad 2014 Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna i denna tipspromenad är gjorda på temat för Kyrkornas globala vecka 2014: Helig fred - tro som fredsskapare Frågorna har varierande

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Maresi. Uppgifter och diskussionsfrågor

Maresi. Uppgifter och diskussionsfrågor Fantasyromanen Maresi handlar om de flickor och kvinnor som lever i Röda klostret. En av flickorna heter Maresi. Hon är tretton år gammal och älskar att läsa. En dag kommer en flicka som heter Jai till

Läs mer

DEMOKRATI 4 DEMOKRATI OCH NATIONALISM

DEMOKRATI 4 DEMOKRATI OCH NATIONALISM SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

TOLERANS 4 FÅR MAN SÄGA VAD MAN VILL?

TOLERANS 4 FÅR MAN SÄGA VAD MAN VILL? SIDA 1/7 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: TOLERANS LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder det arbets- och

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden.

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Hemläxa - lästeknik Namn: Vecka 36-37 Nu när du lärt dig om de olika lästeknikerna är det dags att träna på att använda dem. 1. Läs texten om vikingar. Vad handlar den om? Översiktsläs och beskriv mycket

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Föreningen Förintelsens Överlevanden

Föreningen Förintelsens Överlevanden Samarbetspartners Föreningen Förintelsens Överlevanden Förintelsen (Shoah) förblir ett av de mest monstruösa brotten i människans moderna historia. Det ankommer på vår generation att hedra minnet av de

Läs mer

VARFÖR FLYR MÄNNISKOR FRÅN SYRIEN?

VARFÖR FLYR MÄNNISKOR FRÅN SYRIEN? LEKTIONSFÖRSLAG VARFÖR FLYR MÄNNISKOR FRÅN SYRIEN? Lärarhandledning Varför flyr människor från Syrien? I det här lektionsförslaget får eleverna fördjupa sig i frågan genom att se på en föreläsning, undersöka

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen. Länge leve Stalins konstitution!

Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen. Länge leve Stalins konstitution! Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen Länge leve Stalins konstitution! Förmågor i religionsämnet analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014

FOTA. Tävling åk. 4-7 FÖR DINA RÄTTIGHETER! 25 ÅR! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen BAR N KONV EN TIONEN. 20 november 2014 FOTA BAR N KONV EN TIONEN 25 ÅR! 20 november 2014 FÖR DINA RÄTTIGHETER! Fyra enkla övningar om Barnkonventionen Tävling åk. 4-7 HEJ! FOTOTÄVLING FÖR ÅK. 4-7 I höst fyller Barnkonventionen 25 år och vi

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg

HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE. Foto: Frank Ashberg HANDLEDNING MITT LIV SOM BARN EN DOKUMENTÄRFILM OM BARN I SOCIALT UTANFÖRSKAP I SVERIGE Foto: Frank Ashberg I filmen "Mitt liv som barn en dokumentärfilm om barn i socialt utanförskap" får vi möta Lilly,

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Se Troligt nr 3 2013 sidan 18 19, där finns det fler tips att hämta. Se också sidan 15, 16 17 och 20.

Se Troligt nr 3 2013 sidan 18 19, där finns det fler tips att hämta. Se också sidan 15, 16 17 och 20. KRISTNA FREDS R Ö R E L S E N Ledarhandledning till Troligt 3 2013 tema ickevåld Se Troligt nr 3 2013 sidan 18 19, där finns det fler tips att hämta. Se också sidan 15, 16 17 och 20. Den här ledarhandledningen

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:2 2009 Historieskrivningens frihet hotad Av Lennart Andersson Palm I december 2005 lät ett antal kända franska historiker, bland annat Pierre Nora, Jean-Pierre Azema, Elisabeth

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Lag och Rätt 7D och C

Lag och Rätt 7D och C Lag och Rätt 7D och C HT 2016 Information om lärare Lärare E-post Kontrosadress och kontorstider Anders Lennmor Anders.lennmor@stockholm.se Lila arbetslaget, 08:00-16:00 Allmän information Beskrivning

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: Gym, Vux, Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Det här lektionsupplägget är gjort

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Skyldighet att skydda

Skyldighet att skydda Skyldighet att skydda I detta häfte kommer du att få läsa om FN:s princip Skyldighet att skydda (R2P/ responsibility to protect). Du får en bakgrund till principen och sedan får du läsa om vad principen

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer