MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1"

Transkript

1 MED EGNA ÖGON Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7 LÄSTIPS...9 FILMTIPS...9 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL MED EGNA ÖGON...10 MED EGNA ÖGON 1

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Med egna ögon är ett temakapitel som innehåller vittnesbörd om rasism, förföljelse och brott mot mänskligheten. Det ligger som andra kapitel i lärobokens talsblock och kan mycket väl läsas i direkt anslutning till blockets första kapitel om modernismen. Texterna i Med egna ögon fungerar även utmärkt som diskussionsunderlag i samband med att klassen uppmärksammar kalenderhändelser som Förintelsens minnesdag i januari eller FN- dagen i oktober, eller vid övergripande arbeten kring arbeten om mänskliga rättigheter. Förintelsen tas upp i avsnittet En resa mot mörkret och kommunismens brott mot mänskligheten uppmärksammas i avsnittet I Stalins fångläger, belyst genom Alexander Solsjenitsyns avslöjanden om Gulag i romanen En dag i Ivan Denisovitjs liv. Solsjenitsyn fick Nobelpriset i litteratur men fick inte hämta sitt pris. Det fick däremot Doris Lessing och Nelsons Mandela som båda tecknar bilder av apartheid- systemet; Lessing genom romanen Gräset sjunger och Mandela genom sin självbiografi Den långa vägen till frihet. Ungefär samtidigt som Sydafrika bytte politisk kurs och Mandela blev landets president fick konflikterna i det forna Jugoslavien förskräckande konsekvenser. Inbördeskriget i före detta Jugoslavien behandlas i avsnittet Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien. Innehåll i kapitlet Med egna ögon En resa mot mörkret I Stalins fångläger Textutdrag från tiden Peter Englund, ur Brev från nollpunkten (s. 321) Primo Levi, ur Är detta en människa? (s. 322) Nelly Sachs, Redan omfamnad (s. 325) Alexander Solsjenitsyn, ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328) Bildstudium Alfedo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita (s. 320) Judar som just anlänt till Auschwitz (s. 323) Kors över tyska krigsfångar (s. 327) Upplev litteraturen 1 Gudrun Pausewang, Fortfarande varm (s. 201) Toni Morrison, ur De blåaste ögonen (s. 61) Chimamanda Ngozi Adichie, ur En halv gul sol (s. 208) Upplev litteraturen 2 Kim Phuc, en överlevare (s. 239) Alexandre Najjar, ur Krigets skola (s. 245) Philip Gourevitch, ur Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251) Vi är inte som de, de är inte som vi Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien Längtan efter frihet Doris Lessing, ur Gräset sjunger (s. 332) Fausta Marianović, ur Sista kulan sparar jag åt grannen (s. 336) Nelson Mandela, ur Den långa vägen till frihet (s. 339) Apartheid (s. 333) Staden Tuzla i Bosnien (s. 335) Gamla bron i Mostar (s. 337) Nelson Mandela (s. 338) Arkadij Babtjenko ur Krigets färger (s. 255) Wole Soyinka, Telefonsamtal (s. 325) 2

3 Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med kapitlet Med egna ögon kan vara att låta eleverna överblicka innehållet i kapitlet. Påpeka gärna att de händelser som vittnesmålen i kapitlet skildrar är från cirka 1930 och fram till cirka år Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring orden: Förintelsen, folkmord, Hitler, Stalin, apartheid, Bosnien, FN. Samla stödord på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta med utgångspunkt från den gemensamma inledande inventeringen och innehållet i läroboken som de tycker ger den översiktliga bild läroboken ger av temat. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till Med egna ögon vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Förintelsen, folkmord, andra världskriget, Hitler, Mussolini, Primo Levi, Nelly Sachs, Anne Franks dagbok, Stalin, Alexander Solsjenitsyn, rasism, apartheid, Doris Lessing, Nelson Mandela, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, inbördeskriget i f.d. Jugoslavien, Bosnien, Fausta Marianović, Rwanda. Kopieringsunderlag: Stödord till kapitlet Med egna ögon Kapitlets oroshärdar Antisemitismen och föraktet mot oliktänkande fanns tydligt i nazistpartiets propaganda från det tidiga talet, men blir ett livsavgörande hot mot de utpekade grupperna efter maktövertagandet Sovjetunionen fortsatte egentligen bara den deportationspolitik som tsarerna haft mot oppositionen i kejsardömet. Men genom Stalins politiska utrensningar nådde avrättningarna och deporteringarna rekordsiffror. Befintliga läger fylldes och ett otal nya förvisningsområden tillkom i Sibirien. Efter Stalins död inföll en period av politiskt töväder som gjorde att en hel del politiska fångar kunde släppas fria. I Sydafrika infördes apartheidpolitiken 1948 när den vita boerbefolkningen av holländsk härkomst gav Nationalistpartiet majoritet i parlamentet. Apartheid upphörde först 1994 i och med att majoritetsbefolkningen tilläts delta i allmänna val. Den tidigare motståndsrörelsen ANC vann valet med stor majoritet. I Jugoslavien hade motsättningarna mellan olika religiösa och etniska grupper funnits under lång tid, men växte sig starkare efter den kroatisk- slovenske statschefen Josip Broz Titos död Tio år senare fanns det inget som hindrade att de jugoslaviska delrepublikerna sökte självständighet när Sovjetunionen upphörde och inte längre var en återhållande kraft. Splittringen ledde till inbördeskrig. MED EGNA ÖGON 3

4 b) Introducera kapitlet genom att läsa en text 1. Starta lektionen genom att diskutera klassens olika associationer till talet. Vilka händelser och personer tänker de på? Hur ser utvecklingen ut under talet? Vad driver utvecklingen framåt? 2. Läs den första sidan i kapitlet (s. 321) och diskutera vilken bild Peter Englund ger av talet. Håller klassen med honom, när han påstår att minnet är bräckligt och lätt förändras eller suddas ut? Och om det är så vad kan man göra åt det? 3. Peter Englunds text kommer från essäsamlingen Brev från nollpunkten. Vilka associationer väcker ordet nollpunkt? 4. Reflektera en stund över siffran 183 miljoner som nämns i texten. Skriv siffran på tavlan. Hur många gånger ryms Sveriges befolkning i det talet? Hur ser eleverna på det kommande århundradet, kommer det att bli fredligare? Varför i så fall? 5. I dag kan vi följa uppror, svältkatastrofer och krig nästan i direktsändning. Hur påverkar det våra upplevelser av omvärlden? Blir vi mer medvetna och engagerade? Eller kommer tvärtom verkligheten för nära så vi till slut inte längre orkar ta in den? 6. Återgå, innan ni går vidare med nästa avsnitt, till de associationer som ni gjorde inledningsvis och jämför med tidsaxeln på s Vilka återfinns där? Vad kommer att tas upp i kapitlet? Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden på s. 320 med utgångspunkt i analysmallens frågor. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 320 Motiv: Foto av installationen The Eyes of Gutete Emerita av den chilenske fotografen Alfredo Jaar. Personer: Gutete Emerita Miljö: Miljön visas ej. Komposition: Extrema närbilder av varje öga var för sig monterade i ljusboxar. Tolkning: Den extrema närbilden av den rwandiska kvinnans ögon återspeglar vittnets ohyggliga situation: att ha sett fruktansvärda saker på nära håll och att tvingas leva med outplånliga minnen. Upplevelsen av bilden är naturligtvis beroende av betraktarens kunskaper om händelserna i Rwanda Tid: Folkmordet i Rwanda ägde rum våren 1994 och Alfredo Jaar skildrade händelserna i text och bild hösten samma år. Budskap: De överlevande är vittnen. De är inte anonyma, utan verkliga personer med namn och historier som de kan berätta. Om vittnen klarar av berätta, har vi andra en skyldighet att lyssna. Se nätversionen av verket: 4

5 TIPS: I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag ur den amerikanske journalisten Philip Gourevitchs reportagebok om folkmordet i Rwanda, Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251). Ett spår genom kapitlet Vittneslitteraturen och kalenderhändelser Olika dagar i vår almanacka syftar till att påminna oss om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givet utan är något som måste skyddas och försvaras. I Svenska impulser 2 finns flera olika exempel på vittneslitteratur som passar högtidlighållandet av Martin Luther Kings dag (21 januari), Förintelsens minnesdag (27 januari) eller FN- dagen (24 oktober). Uppmärksamma Förintelsens minnesdag i januari Förintelsens minnesdag är 27 januari. Avsnitten En resa mot mörkret och I Stalins fångläger ger en bra grund för arbete kring nazismens folkmord, men även de brott som begicks under Sovjetunionen vid ungefär samma tid. 1. Vad känner eleverna till om Förintelsen? Samla stödord på tavlan. Varför är just 27 januari Förintelsens minnesdag? Om inte eleverna känner till det, kan de få söka information om det. 2. Läs Peter Englunds skildring av sin upplevelse av att besöka ett av nazisternas koncentrationsläger på sidan 321. Låt eleverna arbeta med Diskutera- uppgiften på sidan 326 som utgår från utdraget ur Englunds bok. 3. Läs utdragen av Primo Levi och dikten av Nelly Sachs och arbeta med lärobokens uppgifter (s ). 4. Diskutera särskilt vilken roll mödrarna hade vid deportationen från Italien, enligt Primo Levi. Varför handlade mödrarna som de gjorde? 5. Låt eleverna välja en rad ur Nelly Sachs dikt Redan omfamnad som griper dem särskilt starkt. Låt dem skriva ner sin rad på ett papper och ge en kort motivering till varför de valde just den raden. Gör gärna mer efterforskningar kring Nelly Sachs, hennes flykt till Sverige och hennes lyrik. 6. Uppmärksamma klassen på faktarutan om Anne Frank på sidan 326 och gör gärna ett besök i Anne Frank Haus i Amsterdam med hjälp av nätet (http://www.annefrank.org/). TIPS! I Upplev litteraturen 1 finns en novell med ämne från Förintelsen: Gudrun Pausewangs Fortfarande varm (s. 201). 7. Läs om Gulagsystemet och om Alexander Solsjenitsyn på sidorna , och fortsätt med utdraget ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328). Arbeta med de efterföljande uppgifterna. MED EGNA ÖGON 5

6 8. Jevgenij Jevtusjenko är en rysk poet som gjort sig känd både för sin kritik mot sovjetsystemet och för sitt försvar för kommunismen som sådan. I Sverige är han kanske mest känd för sin dikt Babij Jar. Ta reda på mer om Jevtusjenko och hans dikt. Forum för Levande historia är en statlig myndighet som arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten och för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Använda gärna deras webbplats under arbetet: 9. Avsluta förslagsvis med uppgiften Möt Hitler som barn som finns här i lärarhandledningen på sidan 8. Uppmärksamma FN- dagen i oktober FN- dagen återkommer varje år 24 oktober. Det kan vara ett bra tillfälle att stärka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och samtidigt arbeta med svenskämnets stoff. Låt eleverna arbeta med avsnitten Vi är inte som de, de är inte som vi, Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien och Längtan efter frihet. De tidigare avsnitten inom kapitlet kan naturligtvis även inkluderas. 1. Skriv den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på tavlan: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Känner eleverna igen texten? Vet de var den kommer ifrån? 2. Studera tillsammans de övriga artiklarna FN:s deklaration. Berätta att deklarationen antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling och lär vara det enskilt mest översatta dokumentet i världen. Hur kommer det sig? Varför är det så svårt för människor och länder att leva upp till deklarationens artiklar? Svenska FN- förbundet är en medlemsorganisation som påverkar, granskar, informerar, samlar in pengar för stödprojekt och samarbetar internationellt. Utforska gärna deras webbplats: 3. Skriv rasism stort på tavlan. Vad förknippar eleverna med begreppet? Vilka historiska exempel på samhällen kan eleverna komma på där rasismen varit helt öppen och till och med funnits inskriven i lagen? Läs lärobokstexten på sidorna om begreppen rasism och apartheid. Läs utdraget ur Doris Lessings roman Gräset sjunger och arbeta med uppgifterna till utdraget. Gör gärna även uppgifterna Diskutera och Tala på sidan FN bildades efter andra världskriget med den uttalade målsättningen att bevara världsfreden. Och även om FN har gjort mycket för att främja fred, utveckling och välstånd runt om i världen har organisationen inte kunnat förhindra nya krig. Vilka krig och konflikter efter 1945 känner eleverna till? Vilken roll spelade FN där? Vad känner klassen till om inbördeskriget i före detta Jugoslavien? Låt eleverna dela med sig av sina kunskaper och läs därefter lärobokstexten på sidan 334. Läs utdraget ur 6

7 romanen Sista kulan sparar jag åt grannen på sidan 336 och gör de tillhörande uppgifterna talets historia handlar mycket om krig och förtryck. Samtidigt finns det givetvis många människor som arbetat och fortfarande arbetar hårt för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska respekteras i alla länder och i alla samhällen. Läs om Nelson Mandela och utdraget ur hans självbiografi på sidorna Arbeta med uppgifterna. 6. Nelson Mandelas resonemang väcker till liv en annan röst som sannolikt inspirerat honom Mahatma Gandhis. Gandhi hade också en alldeles särskild anknytning till Sydafrika som är väl värd att utforska. Låt ett par elever undersöka detta och låt dem gärna ta hjälp av Richard Attenboroughs film om Gandhi. 7. FN har också fått en hel del kritik för byråkrati och passivitet, inte minst i samband med folkmordet i Rwanda. Under rubriken Extramaterial här i lärarhandledningen finns mer information om Rwanda. 8. Låt gärna eleverna som fördjupningsuppgift söka information om några av de mest kända fredssymbolerna: Olivkvisten Fredsduvan Fredstecknet (peace- tecknet) Fredrik Reuterswärds Non Violence - projekt 9. Avsluta arbetet med att låta eleverna göra Gå på djupet- uppgiften Allas lika värde på sidan 341. Extramaterial Folkmordet i Rwanda Kapitlet inleds med bilden The Eyes of Gutete Emerita. Gutete Emerita tvingades bevittna när hennes familj dödades under folkmordet i Rwanda Rwanda berörs inte mer än så i lärobokens kapitel men däremot i antologin Upplev litteraturen 2 genom utdraget ur Philip Gourevitchs reportagebok. Det är ett starkt och obehagligt utdrag som väcker många tankar och känslor. Läs det gärna när ni arbetar med temat Med egna ögon. Minst döda Det värsta folkmordet efter andra världskriget ägde rum 1994 i Rwanda. I Rwanda finns framför allt två stora folkgrupper: tutsier och hutuer. Vid tiden för folkmordet styrdes landet av ett hutunationalistiskt parti samtidigt som tutsierna krävde mer inflytande. Folkmordet organiserades med stöd av det hutunationalistiska partiet och drabbade tutsier och hutuer som ansågs samarbeta med tutsierna. FN har kritiserats hårt för att ha varit för passiva före och under folkmordet. I reportageboken Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer skriver den amerikanske journalisten Philip MED EGNA ÖGON 7

8 Gourevitch: Trots att tekniken var primitiv man använde sig i huvudsak av machete gick dödandet oerhört snabbt: av den ursprungliga befolkningen, omkring sju och en halv miljon människor, dödades på bara hundra dagar minst åttahundratusen. Rwandier talar ofta om en miljon döda, vilket mycket väl kan stämma. Dödandet av rwandier gick nästan tre gånger så snabbt som dödandet av judar under Förintelsen. Det finns flera filmer som skildrar folkmordet i Rwanda, bland andra Hotel Rwanda, Shooting Dogs och Sometimes in April. På Forum för levande historias webbplats finns material om Rwanda: Möt Hitler som barn Krig, folkmord och grymhet är tragiska inslag i mänsklighetens historia. Fortfarande i dag utsätts människor runt om i världen för lidanden som är direkta orsaker av andra människors handlingar. Självklart väcker det frågor om vår mänskliga natur. Vad är egentligen ondska och hur blir man ond? För ingen föds väl ond? Den typen av frågor infinner sig naturligt när man fördjupar sig i talets mörka historia. Poeten och Nobelpristagaren Wislava Szymborska ( ) har skrivit en tankeväckande dikt om den person som mer än någon annan fått stå som representant för ondskan i vår tid Adolf Hitler. Men hennes dikt handlar inte om den vuxne, nazistiske diktatorn Hitler, utan om den lille pojken, Adolf. Bara den tanken kan vara märklig för många, att Hitler en gång var en ettåring som charmade sin omvärld där han kröp runt på köksgolvet med napp och blöja. Leta upp dikten Första fotot på Hitler (den finns i samlingen Människor på en bro), läs den i klassen och låt den bli utgångspunkt för en diskussion kring begreppet ondska och vad som får människor att bli onda. Arbeta gärna med uppgifterna här nedanför. För den som vill gå vidare på det här spåret ger Christophers R. Brownings bok Helt vanliga män intressanta uppslag. Berätta om boken eller låt eleverna läsa ett kort utdrag. Samtala om texten- frågor till dikten Första fotot på Hitler 1. Vilken är din första reaktion när du läser dikten? 2. Den första strofen byggs upp kring ett antal frågor. Vad är det för frågor och vad blir effekten av att rada dessa frågor på varandra? 3. Hur framgår det att pojken är efterlängtad? 4. Det finns ordval i dikten som är givna när man ska beskriva ett barn, men som kan vara svåra att smälta när vi läser med facit i handen. Kan du ge några exempel? 5. Det lilla barnet för endast glädje med sig. Eller? Finns det något i dikten som antyder något annat? 6. Varför skriva en dikt om Hitler som ettåring? Vilka tankar väcker dikten hos dig och hur uppfattar du dess budskap? Diskutera Hur ska vi egentligen se på Hitler ska vi avfärda honom som ett blodtörstigt monster, eller ska vi tvärtom anstränga oss för att försöka se människan Hitler? Vilka argument kan du se för båda dessa förhållningssätt? Vilka faror kan du se med de båda förhållningssätten? Vad anser du själv? Motivera din ståndpunkt! 8

9 Helt vanliga män Vad får människor att bli kallblodiga mördare? Den frågan ställs på sin spets i en känd bok av historikern Christopher R. Browning. Helt vanliga män handlar om den tyska reservbataljon 101 som under andra världskriget skickades till Polen för att leta upp judar som gömt sig. Tusentals män, kvinnor och barn mördades kallblodigt. I Brownings bok framgår det att bataljonen bestod av helt vanliga män, de flesta gifta familjefäder som ansågs för gamla för att strida vid fronten. Vad fick dem att göra det? Svaren ger de själva: grupptryck, kamratskap, rädslan för att sticka ut. Att Brownings bok blivit så uppmärksammad hänger självfallet samman med att resultatet skrämmer oss för visst vore det tryggare om det visat sig vara psykopater eller åtminstone yrkesmilitärer som istället hållit i gevären? Eller kan vem som helst i en extrem situation rikta ett vapen mot ett gråtande barn och fyra av? Kan vem som helst bli en kallblodig mördare? Gå på djupet fler uppgifter Om godheten I kapitlet har du fått läsa om lidanden och förtryck. Men också om människor som trots all ondska omkring dem står upp för medmänsklighet och solidaritet. Skriv en essä om godheten i människan. Om de krafter inom oss som, trots allt elände i världen, får oss att ställa upp för varandra och sträcka ut en hjälpande hand till den som hamnat i nöd. Välj någon eller några texter ur kapitlet som inspiration talet på vita duken Se en film som baserar på verkliga händelser och läs på om konflikten eller händelsen som filmen skildrar. Här är några förslag på filmer: Blood Diamond, Guds stad, Hotel Rwanda, Pianisten, Apocalypse Now. Lästips På sidan 341 i kapitlet finns en Gå på djupet- uppgift med flera förslag på böcker att läsa i anslutning till arbetet med temat. I Upplev litteraturen 1 (s ) finns ett antal läs- och filmtips på temat solidaritet. Filmtips Gandhi, Richard Attenborough 1982 Gudar och människor, Xavier Beauvois 2011 Ett underbart liv, Roberto Benigni 1997 Ninas resa, Lena Einhorn 2005 Pianisten, Roman Polanski 2002 Hotel Rwanda, Terry George 2004 Tsotsi, Gavin Hood 2005 God afton, Herr Wallenberg, Kjell Grede 2000 The Constant Gardener, Fernando Meirelles 2005 Ingenmansland, Danis Tanović 2001 Katyn, Andrzej Wajda 2007 Blood Diamond, Edward Zwick 2006 MED EGNA ÖGON 9

10 Kopieringsunderlag: Stödord till Med egna ögon Förintelsen folkmord andra världskriget Hitler Mussolini Primo Levi Nelly Sachs Anne Franks dagbok Stalin Alexander Solsjenitsyn rasism apartheid Doris Lessing Nelson Mandela FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien Bosnien Fausta Marianović Rwanda 10

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning

RENÄSSANSEN. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning RENÄSSANSEN Innehållsförteckning Innehållsförteckning RENÄSSANSEN...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Katitzi & Katitzi och Swing

Katitzi & Katitzi och Swing LÄRARHANDLEDNING TILL Katitzi & Katitzi och Swing Av Emma Frey-Skött Natur & Kultur INLEDNING Katarina Taikon skrev de 13 böckerna om Katitzi mellan 1969 1980. De handlar om hennes barndom och uppväxt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING

MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING HANDLEDNING AV: BOEL NYGREN OCH KATARINA BERGGREN 1 MÄNNISKOR FÖR ÄNDRING ÄMNE: SO MÅLGRUPP: ÅK 4-6 FORMAT: 8 PROGRAM X 30 MIN OM SERIEN Människor för ändring handlar om hur samhället

Läs mer

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet.

Övningen syftar till att skaffa kunskap om eventuella följder av en regim som kränker invånarnas mänskliga rättigheter i landet. Spelet utspelar sig i en mycket trängd och farlig situation. Användaren står öga mot öga med rådande regim och ska ta ställning till ett antal påståenden. Vår förhoppning är att eleverna ska inse betydelsen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELEVHANDLEDNING ELEVHANDBOK JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ANGELÄGET JOURNALISTIK OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Introduktion 3 Vad innehåller handboken? 3 Inledning 4 Webbplatsen 5 Stöd för arbetet i

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

En metodbok om mångfald i scouterna

En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna Författare Layout och illustrationer Malin Kasper Burns Magnus Frederiksen glafisk Boken är en samproduktion mellan Svenska Scoutrådets

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Bedömningsanvisningar. Årskurs Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Bedömningsanvisningar Årskurs 9 Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds t.o.m. 2013-06-30.

Läs mer

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren

Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Tema: Palestinakonflikten Lärarhandledning: Bakom muren Västbanken, Gaza, Israel, Palestina, Betlehem. Geografiska namn som förknippas med konflikter och krig. Öka elevernas förståelse för internationella

Läs mer

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING

JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING JANNE TELLER OM DET VAR KRIG I NORDEN LÄRARHANDLEDNING PEDAGOGISKA TIPS PÅ HUR MAN KAN ANVÄNDA BOKEN I SKOLUNDERVISNING av Kalle Güettler, lärare, författare, skolbibliotekspedagog Illustrationer av Helle

Läs mer

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26

100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18. Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet 2014-08-26 RAW-dagen och pris pressklipp 2014-08-25---09-10 129 artiklar Nyhetsklipp 100 sätt att #göraskillnad utmanar Sverige i civilkurage Resumé 2014-08-25 15:18 Ekblad och radiokören minns Estonia Ölandsbladet

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur?

innehåll inledning 3 del av ett globalt sammanhang 12 fira tillsammans 39 vi vill vara en solidarisk 24 församling hur? delande 1.0 2013 innehåll inledning 3 Om Världens kurs 4 Genomgående tankar 4 Till ledarna 5 jag är människa 8 alltså delar jag Övning Vi gör porträtt tillsammans 8 Övning Vi delar med oss i gruppen 9

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Utmaningar och lättnad

Utmaningar och lättnad FREDSTIDNINGEN NR 2 / SPECIALTIDNING FÖR BURMA/MYANMAR 2014 MEDLEMSPUBLIKATION FÖR SVENSKA FREDS- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN TEMA: CIVILSAMHÄLLET I BURMA/MYANMAR Utmaningar och lättnad Lättnad. Många problem

Läs mer

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning

Lektionsupplägg. Pedagogiskt material (O)mänskligt. Innehållsförteckning Lektionsupplägg Pedagogiskt material (O)mänskligt Innehållsförteckning Kapitel 1 Materialets form och innehåll... 3 Hur ska materialet användas?... 3 Hur är det uppbyggt?... 3 Till vem riktar sig materialet?...

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet

DITT ORD ÄR FRITT. Om yttrandefrihet DITT ORD ÄR FRITT Om yttrandefrihet INNEHÅLL 1. Jag vill inte leva 2. Där ordet inte är fritt Afrika Amerika Asien Europa Mellanöstern och Nordafrika 3. Yttrandefrihet en mänsklig rättighet En fråga om

Läs mer