MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MED EGNA ÖGON. Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON 1"

Transkript

1 MED EGNA ÖGON Innehållsförteckning MED EGNA ÖGON...1 VAD FINNS I KAPITLET?...2 NÅGRA SÄTT ATT INLEDA KAPITLET...3 ARBETA MED KAPITLETS BILDER...4 ETT SPÅR GENOM KAPITLET...5 EXTRAMATERIAL...7 LÄSTIPS...9 FILMTIPS...9 KOPIERINGSUNDERLAG: STÖDORD TILL MED EGNA ÖGON...10 MED EGNA ÖGON 1

2 Vad finns i kapitlet? Kapitlet Med egna ögon är ett temakapitel som innehåller vittnesbörd om rasism, förföljelse och brott mot mänskligheten. Det ligger som andra kapitel i lärobokens talsblock och kan mycket väl läsas i direkt anslutning till blockets första kapitel om modernismen. Texterna i Med egna ögon fungerar även utmärkt som diskussionsunderlag i samband med att klassen uppmärksammar kalenderhändelser som Förintelsens minnesdag i januari eller FN- dagen i oktober, eller vid övergripande arbeten kring arbeten om mänskliga rättigheter. Förintelsen tas upp i avsnittet En resa mot mörkret och kommunismens brott mot mänskligheten uppmärksammas i avsnittet I Stalins fångläger, belyst genom Alexander Solsjenitsyns avslöjanden om Gulag i romanen En dag i Ivan Denisovitjs liv. Solsjenitsyn fick Nobelpriset i litteratur men fick inte hämta sitt pris. Det fick däremot Doris Lessing och Nelsons Mandela som båda tecknar bilder av apartheid- systemet; Lessing genom romanen Gräset sjunger och Mandela genom sin självbiografi Den långa vägen till frihet. Ungefär samtidigt som Sydafrika bytte politisk kurs och Mandela blev landets president fick konflikterna i det forna Jugoslavien förskräckande konsekvenser. Inbördeskriget i före detta Jugoslavien behandlas i avsnittet Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien. Innehåll i kapitlet Med egna ögon En resa mot mörkret I Stalins fångläger Textutdrag från tiden Peter Englund, ur Brev från nollpunkten (s. 321) Primo Levi, ur Är detta en människa? (s. 322) Nelly Sachs, Redan omfamnad (s. 325) Alexander Solsjenitsyn, ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328) Bildstudium Alfedo Jaar, The Eyes of Gutete Emerita (s. 320) Judar som just anlänt till Auschwitz (s. 323) Kors över tyska krigsfångar (s. 327) Upplev litteraturen 1 Gudrun Pausewang, Fortfarande varm (s. 201) Toni Morrison, ur De blåaste ögonen (s. 61) Chimamanda Ngozi Adichie, ur En halv gul sol (s. 208) Upplev litteraturen 2 Kim Phuc, en överlevare (s. 239) Alexandre Najjar, ur Krigets skola (s. 245) Philip Gourevitch, ur Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251) Vi är inte som de, de är inte som vi Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien Längtan efter frihet Doris Lessing, ur Gräset sjunger (s. 332) Fausta Marianović, ur Sista kulan sparar jag åt grannen (s. 336) Nelson Mandela, ur Den långa vägen till frihet (s. 339) Apartheid (s. 333) Staden Tuzla i Bosnien (s. 335) Gamla bron i Mostar (s. 337) Nelson Mandela (s. 338) Arkadij Babtjenko ur Krigets färger (s. 255) Wole Soyinka, Telefonsamtal (s. 325) 2

3 Några sätt att inleda kapitlet a) Överblicka kapitlet Ett sätt att inleda arbetet med kapitlet Med egna ögon kan vara att låta eleverna överblicka innehållet i kapitlet. Påpeka gärna att de händelser som vittnesmålen i kapitlet skildrar är från cirka 1930 och fram till cirka år Planera en inledningslektion så här: 1. Fånga upp elevernas kunskaper och associationer kring orden: Förintelsen, folkmord, Hitler, Stalin, apartheid, Bosnien, FN. Samla stödord på tavlan. 2. Dela in klassen i mindre grupper. Låt varje grupp studera den inledande tidsaxeln, faktarutan och bilden (s ). Uppmana grupperna att även bläddra igenom kapitlet och titta på bilder och läsa rubriker. 3. Varje grupp skriver en tankekarta med utgångspunkt från den gemensamma inledande inventeringen och innehållet i läroboken som de tycker ger den översiktliga bild läroboken ger av temat. 4. Visa ev. kopieringsunderlaget Stödord till Med egna ögon vid gruppernas redovisningar som ett sätt att summera uppgiften. Tips! Ord och begrepp som kan vara bra att få med: Förintelsen, folkmord, andra världskriget, Hitler, Mussolini, Primo Levi, Nelly Sachs, Anne Franks dagbok, Stalin, Alexander Solsjenitsyn, rasism, apartheid, Doris Lessing, Nelson Mandela, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, inbördeskriget i f.d. Jugoslavien, Bosnien, Fausta Marianović, Rwanda. Kopieringsunderlag: Stödord till kapitlet Med egna ögon Kapitlets oroshärdar Antisemitismen och föraktet mot oliktänkande fanns tydligt i nazistpartiets propaganda från det tidiga talet, men blir ett livsavgörande hot mot de utpekade grupperna efter maktövertagandet Sovjetunionen fortsatte egentligen bara den deportationspolitik som tsarerna haft mot oppositionen i kejsardömet. Men genom Stalins politiska utrensningar nådde avrättningarna och deporteringarna rekordsiffror. Befintliga läger fylldes och ett otal nya förvisningsområden tillkom i Sibirien. Efter Stalins död inföll en period av politiskt töväder som gjorde att en hel del politiska fångar kunde släppas fria. I Sydafrika infördes apartheidpolitiken 1948 när den vita boerbefolkningen av holländsk härkomst gav Nationalistpartiet majoritet i parlamentet. Apartheid upphörde först 1994 i och med att majoritetsbefolkningen tilläts delta i allmänna val. Den tidigare motståndsrörelsen ANC vann valet med stor majoritet. I Jugoslavien hade motsättningarna mellan olika religiösa och etniska grupper funnits under lång tid, men växte sig starkare efter den kroatisk- slovenske statschefen Josip Broz Titos död Tio år senare fanns det inget som hindrade att de jugoslaviska delrepublikerna sökte självständighet när Sovjetunionen upphörde och inte längre var en återhållande kraft. Splittringen ledde till inbördeskrig. MED EGNA ÖGON 3

4 b) Introducera kapitlet genom att läsa en text 1. Starta lektionen genom att diskutera klassens olika associationer till talet. Vilka händelser och personer tänker de på? Hur ser utvecklingen ut under talet? Vad driver utvecklingen framåt? 2. Läs den första sidan i kapitlet (s. 321) och diskutera vilken bild Peter Englund ger av talet. Håller klassen med honom, när han påstår att minnet är bräckligt och lätt förändras eller suddas ut? Och om det är så vad kan man göra åt det? 3. Peter Englunds text kommer från essäsamlingen Brev från nollpunkten. Vilka associationer väcker ordet nollpunkt? 4. Reflektera en stund över siffran 183 miljoner som nämns i texten. Skriv siffran på tavlan. Hur många gånger ryms Sveriges befolkning i det talet? Hur ser eleverna på det kommande århundradet, kommer det att bli fredligare? Varför i så fall? 5. I dag kan vi följa uppror, svältkatastrofer och krig nästan i direktsändning. Hur påverkar det våra upplevelser av omvärlden? Blir vi mer medvetna och engagerade? Eller kommer tvärtom verkligheten för nära så vi till slut inte längre orkar ta in den? 6. Återgå, innan ni går vidare med nästa avsnitt, till de associationer som ni gjorde inledningsvis och jämför med tidsaxeln på s Vilka återfinns där? Vad kommer att tas upp i kapitlet? Arbeta med kapitlets bilder Fördjupa studiet av kapitlets bilder genom att låta eleverna använda sig av den mall för bildanalys som finns som kopieringsunderlag i lärarhandledningens kapitel Antiken. Demonstrera gärna hur analysmallen fungerar genom att ni tillsammans i klassen studerar och diskuterar den inledande bilden på s. 320 med utgångspunkt i analysmallens frågor. Därefter kan samtalen om bilderna ske i helklass som en del av arbetet med kapitlet, eller i mindre grupper där eleverna väljer en bild för en egen analys. Förslag på analys av bilden på sidan 320 Motiv: Foto av installationen The Eyes of Gutete Emerita av den chilenske fotografen Alfredo Jaar. Personer: Gutete Emerita Miljö: Miljön visas ej. Komposition: Extrema närbilder av varje öga var för sig monterade i ljusboxar. Tolkning: Den extrema närbilden av den rwandiska kvinnans ögon återspeglar vittnets ohyggliga situation: att ha sett fruktansvärda saker på nära håll och att tvingas leva med outplånliga minnen. Upplevelsen av bilden är naturligtvis beroende av betraktarens kunskaper om händelserna i Rwanda Tid: Folkmordet i Rwanda ägde rum våren 1994 och Alfredo Jaar skildrade händelserna i text och bild hösten samma år. Budskap: De överlevande är vittnen. De är inte anonyma, utan verkliga personer med namn och historier som de kan berätta. Om vittnen klarar av berätta, har vi andra en skyldighet att lyssna. Se nätversionen av verket: 4

5 TIPS: I Upplev litteraturen 2 finns ett utdrag ur den amerikanske journalisten Philip Gourevitchs reportagebok om folkmordet i Rwanda, Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer (s. 251). Ett spår genom kapitlet Vittneslitteraturen och kalenderhändelser Olika dagar i vår almanacka syftar till att påminna oss om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givet utan är något som måste skyddas och försvaras. I Svenska impulser 2 finns flera olika exempel på vittneslitteratur som passar högtidlighållandet av Martin Luther Kings dag (21 januari), Förintelsens minnesdag (27 januari) eller FN- dagen (24 oktober). Uppmärksamma Förintelsens minnesdag i januari Förintelsens minnesdag är 27 januari. Avsnitten En resa mot mörkret och I Stalins fångläger ger en bra grund för arbete kring nazismens folkmord, men även de brott som begicks under Sovjetunionen vid ungefär samma tid. 1. Vad känner eleverna till om Förintelsen? Samla stödord på tavlan. Varför är just 27 januari Förintelsens minnesdag? Om inte eleverna känner till det, kan de få söka information om det. 2. Läs Peter Englunds skildring av sin upplevelse av att besöka ett av nazisternas koncentrationsläger på sidan 321. Låt eleverna arbeta med Diskutera- uppgiften på sidan 326 som utgår från utdraget ur Englunds bok. 3. Läs utdragen av Primo Levi och dikten av Nelly Sachs och arbeta med lärobokens uppgifter (s ). 4. Diskutera särskilt vilken roll mödrarna hade vid deportationen från Italien, enligt Primo Levi. Varför handlade mödrarna som de gjorde? 5. Låt eleverna välja en rad ur Nelly Sachs dikt Redan omfamnad som griper dem särskilt starkt. Låt dem skriva ner sin rad på ett papper och ge en kort motivering till varför de valde just den raden. Gör gärna mer efterforskningar kring Nelly Sachs, hennes flykt till Sverige och hennes lyrik. 6. Uppmärksamma klassen på faktarutan om Anne Frank på sidan 326 och gör gärna ett besök i Anne Frank Haus i Amsterdam med hjälp av nätet (http://www.annefrank.org/). TIPS! I Upplev litteraturen 1 finns en novell med ämne från Förintelsen: Gudrun Pausewangs Fortfarande varm (s. 201). 7. Läs om Gulagsystemet och om Alexander Solsjenitsyn på sidorna , och fortsätt med utdraget ur En dag i Ivan Denisovitjs liv (s. 328). Arbeta med de efterföljande uppgifterna. MED EGNA ÖGON 5

6 8. Jevgenij Jevtusjenko är en rysk poet som gjort sig känd både för sin kritik mot sovjetsystemet och för sitt försvar för kommunismen som sådan. I Sverige är han kanske mest känd för sin dikt Babij Jar. Ta reda på mer om Jevtusjenko och hans dikt. Forum för Levande historia är en statlig myndighet som arbetar mot dagens intolerans med utgångspunkt i historiens brott mot mänskligheten och för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Använda gärna deras webbplats under arbetet: 9. Avsluta förslagsvis med uppgiften Möt Hitler som barn som finns här i lärarhandledningen på sidan 8. Uppmärksamma FN- dagen i oktober FN- dagen återkommer varje år 24 oktober. Det kan vara ett bra tillfälle att stärka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och samtidigt arbeta med svenskämnets stoff. Låt eleverna arbeta med avsnitten Vi är inte som de, de är inte som vi, Ett vittnesmål från inbördeskriget i Bosnien och Längtan efter frihet. De tidigare avsnitten inom kapitlet kan naturligtvis även inkluderas. 1. Skriv den första artikeln i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på tavlan: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Känner eleverna igen texten? Vet de var den kommer ifrån? 2. Studera tillsammans de övriga artiklarna FN:s deklaration. Berätta att deklarationen antogs den 10 december 1948 av FN:s generalförsamling och lär vara det enskilt mest översatta dokumentet i världen. Hur kommer det sig? Varför är det så svårt för människor och länder att leva upp till deklarationens artiklar? Svenska FN- förbundet är en medlemsorganisation som påverkar, granskar, informerar, samlar in pengar för stödprojekt och samarbetar internationellt. Utforska gärna deras webbplats: 3. Skriv rasism stort på tavlan. Vad förknippar eleverna med begreppet? Vilka historiska exempel på samhällen kan eleverna komma på där rasismen varit helt öppen och till och med funnits inskriven i lagen? Läs lärobokstexten på sidorna om begreppen rasism och apartheid. Läs utdraget ur Doris Lessings roman Gräset sjunger och arbeta med uppgifterna till utdraget. Gör gärna även uppgifterna Diskutera och Tala på sidan FN bildades efter andra världskriget med den uttalade målsättningen att bevara världsfreden. Och även om FN har gjort mycket för att främja fred, utveckling och välstånd runt om i världen har organisationen inte kunnat förhindra nya krig. Vilka krig och konflikter efter 1945 känner eleverna till? Vilken roll spelade FN där? Vad känner klassen till om inbördeskriget i före detta Jugoslavien? Låt eleverna dela med sig av sina kunskaper och läs därefter lärobokstexten på sidan 334. Läs utdraget ur 6

7 romanen Sista kulan sparar jag åt grannen på sidan 336 och gör de tillhörande uppgifterna talets historia handlar mycket om krig och förtryck. Samtidigt finns det givetvis många människor som arbetat och fortfarande arbetar hårt för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ska respekteras i alla länder och i alla samhällen. Läs om Nelson Mandela och utdraget ur hans självbiografi på sidorna Arbeta med uppgifterna. 6. Nelson Mandelas resonemang väcker till liv en annan röst som sannolikt inspirerat honom Mahatma Gandhis. Gandhi hade också en alldeles särskild anknytning till Sydafrika som är väl värd att utforska. Låt ett par elever undersöka detta och låt dem gärna ta hjälp av Richard Attenboroughs film om Gandhi. 7. FN har också fått en hel del kritik för byråkrati och passivitet, inte minst i samband med folkmordet i Rwanda. Under rubriken Extramaterial här i lärarhandledningen finns mer information om Rwanda. 8. Låt gärna eleverna som fördjupningsuppgift söka information om några av de mest kända fredssymbolerna: Olivkvisten Fredsduvan Fredstecknet (peace- tecknet) Fredrik Reuterswärds Non Violence - projekt 9. Avsluta arbetet med att låta eleverna göra Gå på djupet- uppgiften Allas lika värde på sidan 341. Extramaterial Folkmordet i Rwanda Kapitlet inleds med bilden The Eyes of Gutete Emerita. Gutete Emerita tvingades bevittna när hennes familj dödades under folkmordet i Rwanda Rwanda berörs inte mer än så i lärobokens kapitel men däremot i antologin Upplev litteraturen 2 genom utdraget ur Philip Gourevitchs reportagebok. Det är ett starkt och obehagligt utdrag som väcker många tankar och känslor. Läs det gärna när ni arbetar med temat Med egna ögon. Minst döda Det värsta folkmordet efter andra världskriget ägde rum 1994 i Rwanda. I Rwanda finns framför allt två stora folkgrupper: tutsier och hutuer. Vid tiden för folkmordet styrdes landet av ett hutunationalistiskt parti samtidigt som tutsierna krävde mer inflytande. Folkmordet organiserades med stöd av det hutunationalistiska partiet och drabbade tutsier och hutuer som ansågs samarbeta med tutsierna. FN har kritiserats hårt för att ha varit för passiva före och under folkmordet. I reportageboken Vi vill upplysa er om att vi kommer att dödas i morgon tillsammans med våra familjer skriver den amerikanske journalisten Philip MED EGNA ÖGON 7

8 Gourevitch: Trots att tekniken var primitiv man använde sig i huvudsak av machete gick dödandet oerhört snabbt: av den ursprungliga befolkningen, omkring sju och en halv miljon människor, dödades på bara hundra dagar minst åttahundratusen. Rwandier talar ofta om en miljon döda, vilket mycket väl kan stämma. Dödandet av rwandier gick nästan tre gånger så snabbt som dödandet av judar under Förintelsen. Det finns flera filmer som skildrar folkmordet i Rwanda, bland andra Hotel Rwanda, Shooting Dogs och Sometimes in April. På Forum för levande historias webbplats finns material om Rwanda: Möt Hitler som barn Krig, folkmord och grymhet är tragiska inslag i mänsklighetens historia. Fortfarande i dag utsätts människor runt om i världen för lidanden som är direkta orsaker av andra människors handlingar. Självklart väcker det frågor om vår mänskliga natur. Vad är egentligen ondska och hur blir man ond? För ingen föds väl ond? Den typen av frågor infinner sig naturligt när man fördjupar sig i talets mörka historia. Poeten och Nobelpristagaren Wislava Szymborska ( ) har skrivit en tankeväckande dikt om den person som mer än någon annan fått stå som representant för ondskan i vår tid Adolf Hitler. Men hennes dikt handlar inte om den vuxne, nazistiske diktatorn Hitler, utan om den lille pojken, Adolf. Bara den tanken kan vara märklig för många, att Hitler en gång var en ettåring som charmade sin omvärld där han kröp runt på köksgolvet med napp och blöja. Leta upp dikten Första fotot på Hitler (den finns i samlingen Människor på en bro), läs den i klassen och låt den bli utgångspunkt för en diskussion kring begreppet ondska och vad som får människor att bli onda. Arbeta gärna med uppgifterna här nedanför. För den som vill gå vidare på det här spåret ger Christophers R. Brownings bok Helt vanliga män intressanta uppslag. Berätta om boken eller låt eleverna läsa ett kort utdrag. Samtala om texten- frågor till dikten Första fotot på Hitler 1. Vilken är din första reaktion när du läser dikten? 2. Den första strofen byggs upp kring ett antal frågor. Vad är det för frågor och vad blir effekten av att rada dessa frågor på varandra? 3. Hur framgår det att pojken är efterlängtad? 4. Det finns ordval i dikten som är givna när man ska beskriva ett barn, men som kan vara svåra att smälta när vi läser med facit i handen. Kan du ge några exempel? 5. Det lilla barnet för endast glädje med sig. Eller? Finns det något i dikten som antyder något annat? 6. Varför skriva en dikt om Hitler som ettåring? Vilka tankar väcker dikten hos dig och hur uppfattar du dess budskap? Diskutera Hur ska vi egentligen se på Hitler ska vi avfärda honom som ett blodtörstigt monster, eller ska vi tvärtom anstränga oss för att försöka se människan Hitler? Vilka argument kan du se för båda dessa förhållningssätt? Vilka faror kan du se med de båda förhållningssätten? Vad anser du själv? Motivera din ståndpunkt! 8

9 Helt vanliga män Vad får människor att bli kallblodiga mördare? Den frågan ställs på sin spets i en känd bok av historikern Christopher R. Browning. Helt vanliga män handlar om den tyska reservbataljon 101 som under andra världskriget skickades till Polen för att leta upp judar som gömt sig. Tusentals män, kvinnor och barn mördades kallblodigt. I Brownings bok framgår det att bataljonen bestod av helt vanliga män, de flesta gifta familjefäder som ansågs för gamla för att strida vid fronten. Vad fick dem att göra det? Svaren ger de själva: grupptryck, kamratskap, rädslan för att sticka ut. Att Brownings bok blivit så uppmärksammad hänger självfallet samman med att resultatet skrämmer oss för visst vore det tryggare om det visat sig vara psykopater eller åtminstone yrkesmilitärer som istället hållit i gevären? Eller kan vem som helst i en extrem situation rikta ett vapen mot ett gråtande barn och fyra av? Kan vem som helst bli en kallblodig mördare? Gå på djupet fler uppgifter Om godheten I kapitlet har du fått läsa om lidanden och förtryck. Men också om människor som trots all ondska omkring dem står upp för medmänsklighet och solidaritet. Skriv en essä om godheten i människan. Om de krafter inom oss som, trots allt elände i världen, får oss att ställa upp för varandra och sträcka ut en hjälpande hand till den som hamnat i nöd. Välj någon eller några texter ur kapitlet som inspiration talet på vita duken Se en film som baserar på verkliga händelser och läs på om konflikten eller händelsen som filmen skildrar. Här är några förslag på filmer: Blood Diamond, Guds stad, Hotel Rwanda, Pianisten, Apocalypse Now. Lästips På sidan 341 i kapitlet finns en Gå på djupet- uppgift med flera förslag på böcker att läsa i anslutning till arbetet med temat. I Upplev litteraturen 1 (s ) finns ett antal läs- och filmtips på temat solidaritet. Filmtips Gandhi, Richard Attenborough 1982 Gudar och människor, Xavier Beauvois 2011 Ett underbart liv, Roberto Benigni 1997 Ninas resa, Lena Einhorn 2005 Pianisten, Roman Polanski 2002 Hotel Rwanda, Terry George 2004 Tsotsi, Gavin Hood 2005 God afton, Herr Wallenberg, Kjell Grede 2000 The Constant Gardener, Fernando Meirelles 2005 Ingenmansland, Danis Tanović 2001 Katyn, Andrzej Wajda 2007 Blood Diamond, Edward Zwick 2006 MED EGNA ÖGON 9

10 Kopieringsunderlag: Stödord till Med egna ögon Förintelsen folkmord andra världskriget Hitler Mussolini Primo Levi Nelly Sachs Anne Franks dagbok Stalin Alexander Solsjenitsyn rasism apartheid Doris Lessing Nelson Mandela FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Inbördeskriget i f.d. Jugoslavien Bosnien Fausta Marianović Rwanda 10

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram

Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth. Skolprogram Omslagets konst: Lilian Rosenberg Roth Skolprogram FÖRINTELSENS MINNESDAG 27 januari 2014 Den 27 januari 1945 var den dag som koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz befriades. År 1999 proklamerade

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet HÖGTIDLIGHÅLLANDE AV FN-DAGEN DEN 24 OKTOBER 2009 Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati förutsättningar för internationell fred och säkerhet Välkomsthälsning som upptakt till fredsmässan The Armed

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Mänskliga rättigheter och konventioner

Mänskliga rättigheter och konventioner 18 Mänskliga rättigheter och konventioner 3. Träff Mål för den tredje träffen är att få förståelse för hur mänskliga rättigheter och icke-diskriminering hänger ihop med svenska lagar få en allmän bild

Läs mer

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet

ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET. Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet ASTRID LINDGRENS NÄS STUDIEMATERIAL FÖR MELLANSTADIET Skapat av Åsa Loven, BARNinitiativet Lektionsprogram Märk världen, Astrid Lindgrens krigsdagböcker än en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) MR 2 SLAVERI NU OCH DÅ SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

The power of pictures

The power of pictures The power of pictures En bild lär kunna säga mer än tusen ord. I avsnittet The power of pictures får vi möta bland andra Nick Ut som tog det berömda fotografiet på en napalmskadad flicka under Vietnamkriget

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9

Lärarinstruktion för PEJLO träning Svenska åk 9. Lärarinstruktion Svenska åk 9 träning Träning Lärarinstruktion Svenska åk 9 1 Träningshäftet är framtaget för att träna elevernas läsförståelse, utveckla den skriftliga förmågan och öva inför muntliga uppgiften på nationella provet.

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ)

Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Naturresurser, konflikter och hållbar utveckling (NAKOHÅ) Syfte I detta område kommer du att få lära dig om hur naturresurser hänger samman med konflikter. Du kommer också att få lära dig om hur människa,

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet

Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet Temaarbete: Migration, integration, krig, flyktingpolitik och främlingsfientlighet Under några veckor framåt kommer vi att fokusera på temaområdena migration, integration, konflikter, främlingsfientlighet,

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Medborgare det är jag!

Medborgare det är jag! Texter till Del 3 Vägen till försoning Medborgare det är jag! Unga i Bosnien-Hercegovina lär sig hantera det förflutna för att skapa en bättre framtid. YIHR Youth Initiative for Human Rights sammanför

Läs mer

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/9 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

en handledning från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Lärarhandledning Europa Brinner

en handledning från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Lärarhandledning Europa Brinner en handledning från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Tema: Andra världskriget Lärarhandledning Europa Brinner De flesta känner till Hitler, nazismen, kanske olika slag eller andra avgörande

Läs mer

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan

Idéer och uppfinningar för grundsärskolan Idéer och uppfinningar för grundsärskolan ETT SKOLPROGRAM FÖR GRUNDSÄRSKOLANS ÅRSKURS 1 9 SOM LÄSER ÄMNEN EFTERARBETSMATERIAL Det här materialet kompletterar lärarhandledning till Nobelmuseets skolprogram

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Lärarhandledning: Civilkurage

Lärarhandledning: Civilkurage Lärarhandledning: Civilkurage Denna lärarhandledning styr inte dig som lärare utan ska ses just som en handledning, klassens behov och de ramfaktorer som råder är självklart viktiga. Handledningen innefattar

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Tjej och entreprenör Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamheten.se Tjej och entreprenör I de flesta skildringar av den svenska ekonomiska historien är det männen som dominerar.

Läs mer

Vargbröder, lärarhandledning

Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder, lärarhandledning Vargbröder utspelar sig under folkvandringstiden långt uppe i norr. Berättelsen har flera inslag av fantasy men rymmer även en hel del naturvetenskap. Boken börjar med att

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Omedelbart efter denna historiska

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Resa i Förintelsens spår

Resa i Förintelsens spår Resa i Förintelsens spår 4-9 Maj 2015 EN RESA SOM HANDLAR OM DEMOKRATI FÖRINTELSEN OCH POLSK KULTUR Studieresa till Polen, i Förintelsens spår Auschwitz/Birkenau, Rabka, Jordanow, Plasowlägret, Schindler.s

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika

Litteraturhistoria. Gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Läsa textutdrag från olika verk som skrivits under de olika Litteraturhistoria Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Vi kommer att gå igenom alla sju tidsperioder från antiken fram till modernismen. Hur och vad ska vi arbeta med?

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Judendom - lektionsuppgift

Judendom - lektionsuppgift GUC Religionskunskap 1 Lärare: Kattis Lindberg Judendom - lektionsuppgift Läs i NE om antisemitism och lös följande uppgifter tillsammans i gruppen: 1. Beskriv kort antisemitism och vad antisemitism är.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Lektioner det mångkulturella samhället

Lektioner det mångkulturella samhället Lektioner det mångkulturella samhället Temasida Lektioner Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill ha lektionstips med hjälp av vår temasida om det mångkulturella

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer