Föreningen Barnens Regnskog Organisationsnummer: Bankgiro: Telefon & Fax: Adress: Västerby 4471, Norra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen Barnens Regnskog Organisationsnummer: 812 400-8502 Bankgiro: 5654-5718 Telefon & Fax: 08-530 231 73 Adress: Västerby 4471, 137 94 Norra"

Transkript

1 BARNENS Föreningen Barnens Regnskog Organisationsnummer: Bankgiro: Telefon & Fax: Adress: Västerby 4471, Norra Sorunda - REGNSKOG 1

2 Att arbeta med temat Regnskogen i skolan. Idéer och impulser för lärare och elever som vill fördjupa sina kunskaper om regnskogarna. Regnskogarna kan liknas jordens lungor de omvandlar koldioxid till syre och låter oss människor och djur andas. Vi behöver regnskogen! Många människor har aldrig tänkt på hur beroende vi är av regnskogen i vår vardag. En hel del av maten vi äter, alla möjliga saker vi använder och mediciner vi behöver härstammar från regnskogen. Bananer, avokado, ananas, apelsiner, citroner, kakao, kaffebönor och mycket annat kommer ursprungligen från regnskogen. Kakaoolja används också i sololja, kosmetika och tvål. Ungefär en fjärdedel av alla mediciner vi använder har skapats ur regnskogsplantor. Många av de tropiska skogarna är fortfarande outforskade. Där döljer det sig en mängd okända arter av växter och djur, många av dem kan vara mycket nyttiga för oss människor. Professor Daniel Janzen, som utforskar Barnens Regnskog i Norra Costa Rica, upptäcker en ny insektsart varje dag. Att arbeta med regnskogen i skolan är en spännande resa i en okänd värld och den lär oss också mycket om vår egen närmiljö. Ett enda gammalt träd i regnskogen kan vara hem för 2 tusentals olika organismer, växter, insekter och djur. Det tar flera år för en forskare att kartlägga alla arter på detta träd. Ett enda hektar gammal urskog kan härbärgera 100- tals olika trädarter och varje art har sina egna specialiserade invånare. Artiklarna som finns i denna mapp är tagna ur Barnens Regnskogs medlemstidning Grodkväket. I den skriver vi om nya upptäckter i regnskogarna och kuriosa om naturen. Denna handledning vill ge idéer och infallsvinklar hur man kan arbeta med temat Regnskogen i skolan. Den skall bara ge impulser, inte vara styrande. Om materialet styrde undervisningen skulle kreativiteten bli lidande och inlärningen begränsades. Att forska inom olika områden om regnskogen öppnar alla sinnen och ger nya perspektiv på livet på jorden. Det är vårt mål att inspirera unga nyfikna forskare att söka och att finna kunskaperna. När de gör det får de all annan inlärning på köpet utan att tänka på det. Barnens Regnskog är en organisation som har till målsättning att samla in pengar för att friköpa hotade regnskogar och sedan omvandla dem till reservoar. Enligt stadgarna får maximalt 5 % av pengar som insamlats, användas för administrativa kostnader. Därför består materialet inte av fina färgbilder och tidskrifter på glättat papper. Detta material får kopieras för undervisnings ändamål. Eftertryck får endast göras med uppgift om källan (Grodkväket, Barnens Regnskog). Eftertryck i kommersiella sammanhang får endast göras med vårt uttryckliga medgivande. Materialet innehåller: Idéblad - Vad kan Du göra Unga forskare 10 skäl att rädda regnskogen Laborationer i klassen Artiklar ur Grodkväket Litteraturlista Barnens Regnskogsprojekt Detta material är en början på något som skall utvecklas och kompletteras allteftersom. När Du hittar nya idéer och impulser så skriv och berätta. Vi tar gärna upp just Dina idéer för att komplettera detta material. Lycka till! Barnens Regnskog bildades till följd av en idé som kläcktes av några elever i Fagerviks skola Vi kan väl köpa regnskogen för att skydda den? Det första målet blev att utvidga ett reservat i Monteverde, Costa Rica, för att säkra livsutrymmet för jaguaren, puman och tapiren men kanske framförallt den nästan utrotade Quetzalen, Inkans heliga fågel. Idag har en process inletts till att förklara reservatet som världsarv. Sedan dess har arbetet fortsatt, med flera projekt i Costa Rica, Guatemala, Belize, Ecuador och Thailand. Fram till idag har Barnens Regnskog räddat 450 kvadratkilometer regnskog till eftervärlden.

3 Vad kan du göra? Som lärare kan Du utnyttja elevernas intresse för miljön genom att integrera flera skolämnen i ett projektarbete. När eleverna ritar och skriver för en redogörelse lägger de ner stort arbete med att göra ett snyggt resultat. Kanske finns invandrarbarn från något regnskogsland i din klass. De kan berätta vad de vet om sitt land och får en identitet inför klassen. I varje klass finns någon elev som vet en del om naturen och regnskogarna. Låt dem berätta! Några idéer du kan använda Att ta språnget från teoretisk undervisning till praktiskt arbete i klassen är det första steget till en bättre skola och framför allt ett roligare arbete. Du kommer att möta några föräldrars undrande frågor i början, men i längden får du allas tack och beundran. Dina elever lär för livet och de glömmer inte det de lärde! Starta upp en idé-kläckning med eleverna. Du kommer att upptäcka oanade talanger. Ta fram studiematerial från bibliotek och hemmet tillsammans med eleverna. Kanske det räcker för att göra ett collage av det, eller bygg en liten regnskog. Bilda forskarlag som tar sig an ett speciellt område, ett grupparbete som laget redogör för klassen. Integrera geografin när eleverna skall redogöra var en art lever. Låt eleverna göra en utställningsskärm med teckningar, texter och eventuella saker de tagit med sig hemifrån. Komponera en regnskogsfrukost eller påverka skolköket att ha en regnskogsvecka på matsedeln. Skaffa en klippbok där eleverna kan klistra in tidningsartiklar om miljön. Låt eleverna göra en insamling för ett miljöprojekt där de dagligen kan räkna ut vad eller hur mycket som kan räddas med den summan de fått ihop. Låt eleverna ta reda på vad olika organisationer gör för miljön och vilka resultat de når med sina insatser. Teckning, läsning, skrivning, geografi, biologi, musik och räkning. Du har låtit kreativiteten få fritt utlopp och eleverna har på ett lustbetonat sätt genomfört alla ämnen. Någon tråkig utvärdering behövs inte utan barnen har haft roligt och förhoppningsvis även du. 3 Det här kan du utforska! Leta efter arternas samspel, vilka arter som är beroende av varandra för att överleva. Det finns hela kedjor av ömsesidiga beroenden. Forska i hur en arts försvinnande blir ett hot mot andra arter. Sök samlevnadsförhållande där arterna har etablerat ett samarbete till bådas nytta. Ta reda på hur olika djur på olika sätt hjälper till att sprida frön och därmed bevarar skogens mångfald. Titta hur olika arter av insekter, växter och däggdjur försvarar sig. Leta reda på om det finns liknande försvarsmekanismer i våra skogar. Beskriv de olika typerna av tropiska skogar och vari skillnaderna består. Leta efter likheter och olikheter som finns mellan vår skog och den tropiska. Forska i hur regnskogens ämnesomsättning fungerar. Om inte regnskogen ger oss syre att andas in, vem gör det då? Var hör djuren hemma, Afrikas, Australiens eller Amerikas regnskogar? Hur berörs vi av regnskogarna i vårt dagliga liv? Se efter hur många av regnskogens produkter som finns i vår omgivning. Leta i skafferiet, medicinskåpet, kryddhyllan, garderoben, fönsterbänken, vardagsrummet, sminkväskan, garaget eller i specerihandeln. Leta efter våra grödor som ursprungligen kommer från regnskogarna. Har regnskogarna betydelse för vårt klimat här hemma? Hur? Ta reda på varför tropiska skogar avverkas. Kan vi göra något för att stoppa förstörelsen av regnskogarna? Se efter om det finns flera saker att forska om. Det här är bara ett axplock av idéer. Din idé kan hjälpa andra att hitta nya saker och fakta om regnskogarna.

4 10 skäl att rädda regnskogarna 1. Vetenskapsmännen hävdar att jordens klimat ändras drastiskt när regnskogarna försvinner. De tar hand om ca 17% av den koldioxid som släpps ut. 2. I regnskogarna finns mer än hälften av alla jordens arter. Om regnskogen förstörs försvinner de flesta av dem. Förlusten av dessa växter och djur kommer att ha allvarliga konsekvenser för vår planet! 3. Bara en liten del av alla växter och djur i regnskogarna är utforskade. Varje dag förlorar vi arter som kunde ha gett oss nya produkter i framtiden, drivmedel, mediciner, mat och mycket annat. 4. Tropiska regnskogar är exotiska och unika platser med fantastiska växter och djur. Det har inspirerat konstnärer, vetenskapsmän och många andra. Förlusten av denna fascinerande värld är en förlust för oss alla och en kulturkatastrof. 5. När regnskogen försvinner dör många naturfolks kulturtraditioner och då försvinner också deras ovärderliga kunskaper. Naturfolken har rätt att leva där de levat sedan urminnes tider. 6. När regnskogarnas folk dör eller tvingas flytta förlorar vi deras kunskaper om skogens växter, djur och annan information som tagit tusentals år att samla in. Denna information om vad som finns där och hur det fungerar kan hjälpa vetenskapen att utveckla nya matvaror, mediciner och andra produkter. Naturfolken har också kunskap hur man kan odla utan att förstöra skogen. 7. Många av våra fåglar flyttar till regnskogarna på vintern, de är beroende av skogarna för att överleva. När regnskogarna försvinner minskar de i antal. 8. Människorna som lever nära regnskogarna är beroende av produkter från dem, vilt, frukt, honung, matoljor, ägg, kakao, fibrer till mattor och textilier, ätbara växter och material för tillverkning av bruksföremål. 9. Förlusten av regnskogen har redan gett svåra lokala problem som jorderosion och vattenföroreningar. Den fortsätta avverkningen ökar dessa problem. 10. Människan har inte rätt att förstöra regnskogar för egen vinning, våra efterkommande generationer behöver den! Detta är tio enkla skäl att rädda de tropiska skogarna, Du kan hitta fler; skriv ner dem och berätta. 4 Vad kan du göra för att rädda regnskogen? Skriv protestlistor till regeringarna, till dem som skövlar, företag som använder tropiskt timmer i onödan. Påverka folk omkring dig för att tänka efter vad de köper. Samla pengar för att rädda regnskog genom skydd eller friköp. Kolla upp organisationen du skickar pengar till innan Du gör det! Sluta helt att använda papperstallrikar, pappershanddukar och liknande, använd båda sidor av papper du skriver på och lämna in papper till återvinning. Plantera träd och rädda gammal skog Använd mindre olja och bensin Samåk till jobbet och liknande om du är vuxen. Åk kommunalt när du kan, eller cykla! Använd mindre papper och återvinn papper. Köp inte möbler av gammal regnskog Tänk på vilket träslag det är i möbler du eller dina föräldrar köper. Ställ företag till ansvar Om du vet att ett möbelföretag till exempel säljer möbler som tillverkats av gammal regnskog, skriv ett brev och uppmana dem att sluta. Ät mindre kött Ha en vegetarisk dag i veckan. Spara energi Låt tomma rum vara släckta rum. Sänk värmen och ta på dig en tröja. Stäng av alla stand-by-knappar!

5 Andra idéer värda att prova Ha en diskussion hur vi kan ändra i vår livsföring och därmed skydda regnskogen. Gör en applikation med urklippta blommor och regnskogsdjur. Sätt frö av tropiska frukter, t.ex. avacado. Inventera våra egna hem och se vad som kommer från regnskogen. Bygg en utställning med föremål från våra hem. Hur kan du samla in pengar? Det finns inget givet recept, du kanske har en bättre idé än alla andra! Det här är några saker andra har gjort: Kaninhoppningstävling Ponnyridning mot betalning Samla tomburkar Låt mamma baka kakor som pappa köper Låt pappa koka kaffe som mamma betalar Spela musik på ströget Sålt gamla leksaker Pappersinsamling Auktioner Loppmarknad Lotterier Gör en tidning som kan säljas Måla vykort att säljas Dagsverken Hundpromenader Teaterpjäs Spela in en CD-skiva Receptbok Du kan hitta nya vägar, sätt dig tillsammans med några kamrater och ha en idékläckning, ingen idé är för dålig, en del kan vara svåra att genomföra, men de är värda att prova. Det enda sätt som är riktigt dåligt är att ge bort dina fickpengar, dem behöver du själv. Fruktsallad Ett smaskigt sätt att påminna om allt vi har fått från regnskogarna är att skaffa lite olika tropiska frukter och blanda ihop dem till en god fruktsallad. Om den behöver sötas använder vi vårt vanliga betsocker men det förtjänar att påpekas att det första sockret människan använde kom från regnskogens sockerrör. En variant är att pressa olika juicer och ha en avsmakning. Regnskogs frukost Vi äter dagligen varor som ursprungligen kommit från de tropiska urskogarna, kaffe, te, majs, choklad, kryddor och mycket mera. Komponera en frukost eller skollunch på temat regnskogen, det blir en hisnande upplevelse. 5 Laborationer: Det slutna systemet: Detta behövs: Ett eller flera mindre akvarier i glas eller plast med ett tättslutande lock. Ev. en låg glasskål som kan bli en sjö inom biotopen. Bred tejp för att försegla behållaren. Lite skogsjord eller torvblandad jord. Mossa, små växter av olika slag, eller en näve jord där det kan finnas okända frön. Så här går det till: Jord och växter eller frön placeras i behållaren, det hela vattnas lagom och sedan förseglas behållaren så att fukten stannar kvar inom den. Placeras på ett ljust ställe men inte i direkt solljus. Redan efter någon vecka syns tillväxten och hur systemet börjar bli självförsörjande. Om systemet är tätt kan det leva praktiskt taget hur länge som helst. Alternativ: Om flera system byggs upp kan du prova olika biotoper, våtmark eller torrare system. När dessa system har fungerat en tid kan du föreslå att klassen i experimentsyfte tillför ett växtgift i någon av dem. Det blir garanterat ett tvärstopp från klassen. Maskkompostering: Ett mycket åskådligt sätt att visa naturens recykling är inrättandet av ett Maskarium Detta behövs: En låda, gärna i trä eller frigolit. Minst 20x20 cm Sand eller sandjord i botten Fuktigt tidningspapper. Kompostmaskar som köps av odlare. Så här går det till: Lådan inreds så att den inte blir vattentät i botten, sanden läggs underst och sedan det fuktiga tidningspapperet. Med maskleveransen följer en del jord som räcker i början. Eventuellt måste lådan vattnas lite lätt. Sedan kan lätt hushållsavfall läggas ovanpå, kaffesump är en delikatess för maskarna. Stör inte maskarna genom omrörning. Det enda maskarna inte uppskattar är chilisås eller andra starka kryddor. Om maskariet är välskött och inte alltför blött avfall har lagts in, blir den helt luktfri och kan mycket väl stå i klassrummet. Enda risken vi har råkat ut för är att svartmyran flyttat in. Maskariet stod i ett trähus i markplan. Problemet löstes med ökad vattning.

6 Epifyter är växter som lever på andra växter, men inte av dem. Epifyter är inga parasiter, de är självförsörjande växter uppe i trädgrenarna. Ordet Epifyt härstammar från grekiskan och betyder på plantor. De flesta orkidéer lever som epifyter på träden. Det finns inte mycket ljus på regnskogens bottenvåning, därför finns rätt växtplats högre upp där det finns ljus. Det kan röra sig om enkla mossor eller lavar precis som i våra skogar. Regnskogens mossor och lavar bildar täta mattor som suger upp stora mängder av vatten när det regnar. Inträffar en längre torrperiod skrumpnar de och minskar sin ämnesomsättning. De går på sparlåga tills nästa regnperiod kommer, då de frodas på nytt. En art av ormbunkar lever i träden. Den har utvecklat två olika bladformer som delar på uppgiften att försörja plantan. Den ena är ett brett blad som ligger an mot trädstammen och bildar en ficka som fångar in näring och vatten. Den andra bladformen är stor och flikig för att fånga upp ljuset så att fotosyntesen kan fungera. De mest utvecklade epifyterna är bromeliorna. Ananasplantan tillhör bromeliorna fast den lever på jorden. Bromeliorna har en intressant livsgemenskap med andra arter. De har korta rötter för att hålla sig fast. Rötterna tar inte upp vatten eller näring. För det ändamålet används bladen. De styva bladen formas till en rosett som bildar en vattentät kalk. I den samlas vatten och bildar en liten insjö. Ruttnande växtdelar och exkrement från mindre djur som kommer för att dricka, ger Bromelian näring. Bromelians kalk kan ses som ett eget mikrokosmos. Har man tur hittar man några yngel av en pilgiftgroda, som skall utvecklas där. Myggor lägger ägg i vattensamlingen. När de kläcks kan de bli uppätna av larver som i sin tur blir näring åt grodorna. Man har också hittat en liten kräftart i en bromelias kalk. Detta lockar småfåglar som vill ha del av det goda som finns. Alla lämnar någon gång sin avföring som ger näring åt växten och så sluts en fantastisk näringskedja. Bromelians frön är klibbiga små korn. De fastnar på en besökare och förs till en ny plats. Klistret håller fröet kvar, tills det hamnar på en ny plats där det kan gro och plantan utvecklar rötter. 6 De vackraste blommorna är orkidéerna. Av de mer än tropiska arterna lever de flesta epifytiskt. En del har blommor som är mindre än huvudet på en knappnål, men det finns också en som har en 15 cm lång slangformig blomkalk (Angraecum sesquipedal). När den upptäcktes på 1800-talet trodde Charles Darwin att det måste finnas en speciellt utvecklad art som befruktar denna märkliga orkidé, och mycket riktigt hittade man senare en nattfjäril, som hade utvecklat en så lång sugsnabel. Den hade utvecklats för att fjärilen skulle hitta sin näringsnisch. Det blir ett ömsesidigt beroendeförhållande som kan vara farligt, försvinner den ena, dör den andra också. Ett fantastiskt sätt att bli befruktad har utvecklats av orkidén Gongora maculata. Den övre uppochnervända kalken utsöndrar en alkoholliknande substans. När ett bi kommer för att dricka av den blir det sekundsnabbt berusat och ramlar ner på den undre kalken, där befruktningsorganen finns. Det berusade biet rumlar om där i flera minuter, och då tar det upp blommans pollen och stryker samtidigt av de pollenkorn biet förde med sig. Så blir det korspollinering över större områden.

7 En del orkidéer befruktas av kolibrier. De har djupa kalkar så att fågelns huvud måste beröra stämpeln med sin nya pollenlast och för att den skall ta med sig pollen till nästa blomma. Många av kolibriarterna har anpassat sina näbbar till en bestämd art och därmed säkras pollentransporten inom arten. En ytterst raffinerad form, för att bli befruktad har Biorkidén. Den nedersta delen av blomman ser ut som bakdelen av en speciell bi-art och har samma färger. För att förstärka dragningskraften, utsöndrar den också en doft som lockar bi-hannarna som kommer för att de tror att de får befrukta en hona. I sina försök att para sig får de pollen på sig och när de träffar på nästa biorkidé och gör samma försök, blir orkidéen befruktad. Många orkidéers frön sprids med vinden. De är så små att det går upp till st på ett gram. En enda frökapsel kan innehålla närmare 3 miljoner frön. Under den regniga perioden när omständigheterna är gynnsamma slungar frökapseln ut små moln av frön. Då dessa frön är små har de inget näringsförråd med sig. De är beroende att hitta en viss svampart där de landar. Svamparna förser dem med vitaminliknande näringsämnen. Där har vi en tredje part i kedjan. Ingen vet om svamparna får något i utbyte eller om den näring orkidén tar upp är en restprodukt. Sammanhangen är så komplicerade att mycket av dem fortfarande väntar på att bli utforskat. En sak är säker, förstör man den ena arten följer förstöringen flera arter och en näringskedja bryter ihop. Helt utanför temat Epifyter finns en annan märklig fortplantningsmekanism på den afrikanska steppen. Ett akacieträd blommar långt innan andra växter. Därför finns det inga pollinerande insekter. Problemet löses av giraffer! När de äter av bladen fastnar pollenkorn i hals och ansiktshår och bärs med till nästa akacia. Giraffer vandrar mycket, därmed sörjer de för ett gott genutbyte. Alla dessa epifyter som bor på ett träd kan naturligtvis bli ett hot mot träden när de tunga grenarna riskerar att brytas av. Några trädarter har uppfunnit försvarsmekanismer. En art släpper regelbundet sin bark för att bli av med sina tunga gäster. Andra har utvecklat substanser i sin bark som är frånstötande för epifyter. Akacia Cecropia har en bräcklig stam och den kan inte bära på en massa epifyter och klängväxter. Myrorna hittar säkra gömslen i cecropians ihåliga grenar och taggar. De lever av små näringsrika knölar vid cecropians bladfästen. Forskarna förmodar att cecropian utvecklar dessa knölar för detta speciella ändamål. Myrorna är intresserade att försvara sitt brödträd och störtar sig i stora mängder på en inkräktare oavsett om det är en insekt eller ett bladätande däggdjur som kunde skada deras träd. Inte bara det, kommer det några epifyter eller klängväxter för att bo i cecropian blir de bortstädade av myrorna. Cecropian behöver mycket ljus, den är snabbväxande. När den växer så snabbt blir den också skör. Därför har den nytta av sitt samlevnadsförhållande med myrorna. Epifyterna skulle ju stjäla ljus. De skulle tynga ner och knäcka de sköra träden. Cecropian överlevnadschans skulle därmed minska oerhört. Därför är det ändamålsenligt att ha myrorna som inneboende och ge dem mat. 7

8 Ta en titt i kryddhyllan, för där finns saker från regnskogen. Peppar, Piper nigrum En av våra vanligaste kryddor kommer från en buske i södra Asien. Den odlas numera i de flesta tropiska länderna. Svartpeppar skördas omogen och torkas i solen eller över eld. Vitpeppar är kärnan från den mogna frukten. Det röda skalet löser man i vatten för att få fram den vita kärnan. Medicinsk betydelse: ökar matlusten, fördriver bakterier, främjar blodomloppet och sänker feber. Chili, Capsicum frutescent även kallad Cayennepeppar. Chili är släkt med paprikan, den ca 3 cm långa frukten växer på buskar. Columbus lär ha hittat Chili i Sydamerika och tagit den till Europa och med tiden spreds den till kolonierna. Chili ökar aptiten, främjar blodomloppet och matsmältningen. Den är bra mot illamående och diarré. Chilin har konserverande egenskaper. Ingefära, Zingiber officinale är rotknölen av en planta. Den måste skalas innan den kan användas. Roten konserveras med kalk. Ingefära är den viktigaste kryddan i kinesisk matlagning. Omkring 800-talet kom den till Europa och blev mycket populär. Indien är största exportören av ingefära. Den ökar blodomloppet, främjar matsmältningen, svettdrivande och lindrar vid magbesvär. Te med ingefära är bra vid förkylning. 8 Muskot, Myristata fragrans är ingen nöt, den är kärnan av en frukt. Muskoten infördes kring år 800 av arabiska handelsmän. Ett bra muskoträd ger upp till 2000 fruktkärnor. Muskot är inte bara en fin krydda, den hjälper även mot illamående, menstruationsbesvär, stärker hjärta och mage, och i små doser vid försvagat vegetativt nervsystem. Den bör användas i små doser i större mängder kan muskot ge förlamningar. Kanel, Cinnamomum zeylanicum är barken från en buske som tillhör lagerbärsväxterna. Den finns i två arter, Ceylonkanel och Kinakanel som smakar olika. Kinakanelen omnämns i en kinesisk örtbok så tidigt som 2800 f Kr. Kanel är en mycket omtyckt krydda, men får också användning i rökelse och balsamiska oljor. Kanel har antiseptisk verkan, är kramplösande, hjälper mot gas och diarré och påverkar förkylning Nejlika, Caryophyllos aromaticus är starkt desinficerande, allmänt stimulerande, underlättar matsmältningen, den går utmärkt att bedöva tandvärk med när man tuggar på den. Nejlikans doft fördriver mygg och mal.

9 Regnskogen är en plats där naturen är som mest aktiv, där den har sin största mångfald och artrikedom. Fast regnskogen bara finns på ca 6 % av jordens yta finns där flera arter än på hela resten av vår jord. Där kommer du att möta sällsamma blommor och fåglar. Där finns en överraskning bakom varje träd. Det är ingen ogenomtränglig djungel. Nere i markplanet finns stigar som har trampats upp av vilt. Vegetationen på botten är glesare än du tror. Regnskogen är uppbyggd i flera våningar, varje våning är en egen biotop som har sina speciella invånare. Det är som ett gigantiskt höghus uppåt 80 meter högt. I toppskiktet blåser det och klimatet ändras efter rådande vind och solförhållanden. Där trivs solälskande blommor som tål olika temperaturer. I mellanskiktet blir klimatet mera balanserat, temperatur på omkring 27 grader ger ideala förhållanden för naturen att utveckla nya livsformer. En orörd regnskog har utvecklats under många miljoner år och den har på många ställen utvecklat arter som är endemiska, d.v.s. lokala. Även de olika beroendeförhållanden som uppstått kan vara specifika för varje område. Det är ett fint samspel som störs om man gör ingrepp i området. Bottenskiktet är ett mycket tunt lager av förmultnande löv och svart jord. Regnskogens näring finns i biomassan. Ett löv som faller förmultnar och återvänder i näringscykeln. Du som går i regnskogen kommer att hitta många vackra larver, baggar och växter du aldrig sett förut och plötsligen en växt du känner igen från fönsterbänken där hemma. Riktar du blicken uppåt förundras du över blomprakten längs trädens stammar och grenar. Där uppe finns mera ljus och därför har växterna sökt sig en plats närmare solen. Tonvis med bromelior, lianer som slingrar sig, mossor och lava ser du på de mäktiga trädens grenar och bland dessa växter finns insekter, ödlor och fåglar i tusentals olika former. Var och en är anpassad till sin våning i detta vildmarkshotell. Att gå i en regnskog är ett överdådigt äventyr Inte så som det skildras i en actionfilm det är ett äventyr på helt andra plan, en upptäcktsresa utan ände. Om Du vill se stora vilda djur är det enklare att gå till en djurpark, där kan de inte gömma sig som dem gör i regnskogen. Urinvånarna, indianerna, har levat i regnskogarna minst år och anpassat sig till livet där. De har, precis som växter och djur, varit en del av skogen och levat av den utan att förstöra den. Hos dem finns genom generationer nedärvd kunskap om växternas ätbarhet, om växters läkande kraft och vilka djur de kan jaga utan att utrota dem. Även indianernas livsvillkor förstörs om vi skadar regnskogarna. Drömmer Du om en vandring i en riktig regnskog? Det är möjligt utan risker. Den enda verkliga risken Du tar är att du blir smittad av en sjukdom som heter längtan - längtan att återvända. Vid alla större reservat och nationalparker finns stigar som andra gått före dig. Ofta finns guider som känner sin skog och kan visa var ett visst djur lever eller var en bestämd växt finns. Det är ett äventyr som ger outplånliga minnen. 9

10 Puman är oerhörd skygg, och svår att fånga på kort. Ozelotten (Felis pardalis) är en liten elegant katt. Den väger omkring kg och ser ut som en minijaguar fast ännu smidigare. Som de flesta kattdjur jagar den om natten. Maten kan variera från allt mellan agout, som liknar haren till insekter. Den föredrar att jaga på de öppnare delarna i urskogen. Dess utbredningsområde är från sydligaste USA till Sydamerika. Ozelotten var tidigare mycket hotad för sin fläckiga päls skull. Stammen ökar nu i reservatet. Jaguarundi (Felis yagouarundi) Kattdjur Vad vore natten utan katten? Barnens Regnskog i Monteverde, Costa Rica är hemvist åt flera kattarter. Jaguaren (Pantera onca) är den största av kattdjuren och den finns numera bara på tre platser i Costa Rica. Den är en bjässe som kan slå ner och dra iväg med en häst och kan som mest väga upp till 150 kg, men vanligast väger handjuren 60 kg och hondjuren 40 kg. Är en brunfärgad vildkatt som väger mellan 6-11 kg. Med sitt platta ansikte och sina runda ögon har den ett ovanligt utseende. De korta benen och den långa kroppen ger intryck att det är en blandning av katt och vessla. Jaguarundin är en av de mest sedda katterna i Latinamerika men vi vet lite om dess biologiska historia. Den jagar dagtid, fåglar och reptiler. Man har sett en jaguarundi som kunde hoppa nästa 2 m upp i luften för att fånga fåglar. Margaykatten (Feliz wiedii) ser ut som en långhårig ozelot, fast hälften så stor. Den väger mellan 3-5 kg. Den är en klättrare och har bredare tassar med mjuka rörliga tår. Jaguaren har en gång funnits i Alaska, numera finns den bara i Central- Sydamerika. Eftersom den är så stark kan den slå stora djur som bergstapiren (väger uppåt 400 kg) men för det mesta nöjer den sig med enklare byten som större ödlor, leguaner, sköldpaddor, fåglar och fisk. Skulle den få tag i ett vildsvin (peccary) är den ganska nöjd. Puman (Felis concolor) även kallad bergslejon är Latinamerikas näst största kattdjur. Hannen kan väga upp till 75 kg och honan 45 kg. Puman är något mindre än sin fläckiga kusin. Färgen är mellanbeige till mörkbrun och dess kropp är smidigare. Den har en lika varierande matsedel som jaguaren men dess jaktskicklighet är legendarisk. Puman kan ta offer som är flera gånger större än den själv. Den har funnits över båda amerikanska kontinenterna men nu finns några exemplar i Floridas berg och ett antal i vilda bergsområden i Central- och Sydamerika. I Monteverde har man hittat spår av två ex som länge och nyfiket hade gått bakom ett gäng fågelskådare. Det var nog inte för att äta dem, mest för att se vilka typer de var. 10 Mest förbryllande är att den kan vrida fötterna ett helt varv och, så att säga gå baklänges och det ger margayen möjlighet att jaga i träd där den hittar små apor, fåglar och reptiler. Spridningsområdet börjar i Mexiko, men förekommer mera i de evigt gröna skogarna i Centralamerika ända ner till Argentina. Enligt biologer är den det vackraste vilda kattdjuret. Lilla fläckiga katten (Felis tigrinna) väger 2-3 kg, hälften av vår vanliga huskatt. Man vet väldigt lite om dess historiska bakgrund. Den liknar margayen och är en utmärkt klättrare med extremt lång svans (ca 40 % av kroppslängden) som är en fin hjälp vid balansakter. Maten består mest av småfåglar och reptiler Den finns i norra Costa Rica till nordligaste Sydamerika. Tillvaron hos dessa kattarter är extremt hotad även då ingen längre köper pälsar av fläckiga kattskinn. Det är deras naturliga livsutrymmen som försvinner i allt snabbare takt. I Barnens Regnskog finns de och kan räddas från utrotning!

11 Naturen - människans apotek, en resurs för vår hälsa! En del forskare beräknar att det bör finnas mer än 1000 olika tropiska växtarter som kan vara möjliga botemedel mot cancer. De flesta läkemedel som framställs idag har en gång upptäckts i naturen. Forskare har sedan hittat de verksamma beståndsdelarna och kunnat framställa dem syntetiskt. Ett klassiskt exempel är fingerborgsblommans verksamma substans Digitoxin mot oregelbunden hjärtverksamhet. En klok gumma gav sina hjärtsjuka patienter en örtblandning som innehöll Digitalisblad. År 1775 upptäckte den engelske läkaren William Whitering hennes framgångar och tittade närmare på gummans blandning. Han fann att det måste vara fingerborgsblommans blad som gjorde susen. Idag framställs ämnet på kemisk väg. Den gör det möjligt för miljoner människor med hjärtbesvär att leva ett normalt liv igen. Det finns mycket att lära av naturfolkens läkekonst. Hos dem finns kanske lösningen för den civiliserade världen att bota sjukdomar vi idag står maktlösa inför. En indianstam i Peru tuggar en växt som kallas Yana Muco, den hindrar tandlossning. En del Sydamerikanska folkstammar dricker ett te gjort av blad från kokabusken. Erythoxylum Coca. Den lindrar smärta och höjdsjuka och skall också fungera mot depression. I Columbia vet man att Barasanafolket använder torkade och krossade fröställningar av outslagna liljor, Araceae, som ett naturligt P-piller. 11 I Kina produceras ett P-piller för män, goosypol, av oljan från det färska bomullsfröet från arten Gossypium barbadense. Kinin har räddat många liv. Det kommer från Kinabarkträdet Cinchona ledgeriana och är ett medel mot den fruktade sjukdomen Malaria. Medicinen har också förebyggande verkan. Senare har kemister framställt Kinoklorin på konstgjord väg. Naturen har överlistat kemisterna. En del malariastammar har anpassat sig och blivit resistenta mot kinoklorin. Nu måste man söka efter det naturliga kininet igen. I Perus Amazonaområdet används ofta blad från Chanca piedrabusken av indianerna för att driva ut gall- och njurstenar. Kenyanska medicinmän använder blad från en buske, Maesa lanceolata, för att bereda ett te som skall bota kolera. I Indien använder man de beska gula bladen från bockhornsklövern, Trigonella foneum-graecum för att lindra verkningarna av sockersjukan, diabetes Tidlösan, Cholcicum autumnale, har i den arabiska läkekonsten använts för behandling av gikt Växter inom släkten Vinca avger substanser som är verksamma mot barnleukemi, en sjukdom som för kort tid sedan ansågs vara dödlig. I Pakistan används destillerad sav från sandelträdet mot urinvägsinfektioner. Våra huvudvärkstabletter har en verksam substans Acetylsalicylsyra, den kommer från barken av Vide, Salix. Det bedövande medlet lignokain kommer från Spirean. De flesta av våra läkemedel har sitt ursprung i naturen. Även djurriket ger oss medicin! Kraftigt verksamma ämnen har upptäckts hos marina djur. Sjöharar och en del mjuka koraller avsöndrar ämnen som man hoppas skall bota cancer. Kinesiska naturläkare använder ett pulver gjort på myror mot reumatism. I Europa har man länge använt deras gift. Detsamma gäller för bigift som man tror botar reumatoid artrit. Pilgiftgrodan har man försökt mjölka på sitt gift för att framställa effektiva bedövningsmedel. Vid dessa försök upptäckte man att den slutar producera gift i fångenskap, förmodligen för att den inte har tillgång till källan, giftiga insekter, som den brukar sluka.

FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA

FOKUS ordlista FOKUS ORDLISTA FOKUS ORDLISTA INNEHÅLL Planetens gränser 90 Livets myller 93 Ordning i myllret 94 Bakterier och arkéer 98 Djur 100 Växter 109 Svampar 112 Ekologi 114 Så fungerar naturen 115 Människan i naturen 117 Människan

Läs mer

Vad har vi för nytta av skogen?

Vad har vi för nytta av skogen? Vad har vi för nytta av skogen? Skogen är bra på många sätt. Det gäller både vår svenska skog och tropikskogen. Våra förfäder levde nära naturen. De fick ved, virke, lövfoder och en massa annat från skogen.

Läs mer

Var i världen finns våra skogar?

Var i världen finns våra skogar? Var i världen finns våra skogar? På många håll i världen finns det skogar. Skogarna blir höga och täta på platser med bra jord. Skogen vill ha lagom mycket regn och varmt klimat. Vid ekvatorn regnar det

Läs mer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer

LIVETS FORMER. Levande varelser kallas organismer. Det finns mer än 1 miljon olika organismer LIVETS FORMER Det finns liv överallt på jorden. Fjällrävar som tål kyla ner till 70 ºC, och arkéer som lever i kokheta källor där de får sin näring ur giftiga gaser. Sjögurkor som lever i totalt mörker

Läs mer

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver?

Hur mycket måste man arbeta exempelvis per vecka när man är biodlare för att få det jobb uträttat som man behöver? Bakgrund: Jag tror att biodling började fascinera mig riktigt tidigt. För redan flera år innan ett projektarbete skulle väljas började jag hänga med i det som min morbror och moster sysslade med utanför

Läs mer

2/2012. Sötare än vanligt

2/2012. Sötare än vanligt 2/2012 Sötare än vanligt Det är förstås jätteviktigt att ta ansvar för naturen när man bedriver skogsbruk. Och det gör vi. Ungefär så skriver Ikea i sin marknadsföring. Men i det låga priset för bokhyllan

Läs mer

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand

BIOLOGI. Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand BIOLOGI Susanne Fabricius Fredrik Holm Anders Nystrand ISBN 978-91-47-08594-1 2013 Susanne Fabricius, Fredrik Holm, Anders Nystrand och Liber AB Redaktion: Peter Larshammar Formgivare: Lotta Rennéus Bildredaktör:

Läs mer

Bitidningen. SBR:s fototävling 2008. Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård

Bitidningen. SBR:s fototävling 2008. Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård Nr 3 Mars 2009 Bitidningen SBR:s fototävling 2008 Binas betydelse Integration 3000 år gammal bigård Bitidningen 3 2009 1 Vaxinlämning Assertorps Vaxen Assertorps Gård Mörarp Vaxinlämning 1 okt - 31 mars

Läs mer

tips för biologisk mångfald

tips för biologisk mångfald 52 tips för biologisk mångfald Publikationen har framställts av IRScNB (Kungliga institutet för naturvetenskap i Belgien) för de franska och nederländska versionerna. Originalversionen av det här dokumentet

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

Detaljerna säger allt

Detaljerna säger allt 4 07 Detaljerna säger allt Stort Test! Hängiven? Smånördig? Eller bryr du dig alls? Så här gör du 8 Nybörjarens guide till fältet Slipp irritationen 11 Get down med bromsarna Miljötramp miljökamp 14 Cykeln

Läs mer

Utbildningsf ilm för skolan. Filmkatalog. augusti - december 2012. Lär dig tyska med JOJO. The. www.cinebox.se. Fourth King MÄNNISKANS PLANET

Utbildningsf ilm för skolan. Filmkatalog. augusti - december 2012. Lär dig tyska med JOJO. The. www.cinebox.se. Fourth King MÄNNISKANS PLANET Utbildningsf ilm för skolan Filmkatalog augusti - december 2012 Lär dig tyska med JOJO The Fourth King MÄNNISKANS PLANET www.cinebox.se Välkommen Cinebox köper in och säljer utbildningsfilm till Sveriges

Läs mer

Döden lurar överallt

Döden lurar överallt 3-307 07 Döden lurar överallt Anders Borg. Nummer ett på listan över före detta fältbiologer vars samvete skrumpnat samman och dött i vuxen ålder. Levererade en budget hösten 2007 som var en käftsmäll

Läs mer

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004

COOLA NER JORDEN LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 COOLA NER JORDEN ETT KLIMATLÄROMEDEL FÖR BARNOMSORG OCH SKOLA LIP-PROJEKTET MURBRÄCKAN I SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄXJÖ KOMMUN 2001-2004 Coola ner jorden 1 Innehållsförteckning se förklaringar

Läs mer

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född.

Den första människan som kommer att bli 1000 år gammal är redan född. Introduktion Vi lever i en fantastisk tid fylld av otroliga framsteg. Vi har skapat extremt avancerade uppfinningar och åstadkommit fantastiska mål. Vi har promenerat på månen. Kommunicera trådlöst och

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd INNEHÅLL Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd

Örtaboken. av Tina Skilje Alkryd Örtaboken av Tina Skilje Alkryd Innehåll Örtaboken... 1 Inledning... 5 Vad denna bok handlar om... 5 Avsnitt 1:... 7 Varför odla örter?... 7 Kulinariska örter Kryddväxter.... 7 Aromatiska örter... 8 Dekorativa

Läs mer

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising

det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising det enda som räknas det enda som räknas Socialt entreprenörskap på riktigt Björn Söderberg med Lisa-Linnea och Mattias Flising 2012 BookHouse Editions Det enda som räknas, socialt entreprenörskap på riktigt

Läs mer

634-541 miljoner år före nutid

634-541 miljoner år före nutid 2015 Textsammaställning till utställningen Fossil och evolution EDIACARA 634-541 miljoner år före nutid Stora steg Under ediacara dyker de första flercelliga djuren upp. I periodens slut kommer också små

Läs mer

Gurkört, Borago officinalis

Gurkört, Borago officinalis MEDICINAL- VÄXTER Gurkört, Borago officinalis Foto: WWF-Canon/Vladimir Filonov Gurkört odlas som prydnadsväxt eller kryddväxt och anses även vara en av de bästa bifoderväxterna. Den kan bli upp till 80

Läs mer

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014

FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 FACING MAGAZINE NUMBER: 01 FAciNGFEBRUARI 2014 G Ä L L I V A R E - M A G A S I N INNEHÅLL Kort om 13 66 60-62 Face of Gällivare startade hösten 2013 utifrån lokala, offentliga och privata önskemål. Arbetet

Läs mer

Berättelser från en planet i förändring

Berättelser från en planet i förändring Berättelser från en planet i förändring 45 Berättelser från en planet i förändring Berättelserna är skrivna av elever i Vaskivuoren lukio och WWF Finlands medarbetare. Redaktion: Essi Aarnio-Linnanvuori,

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

ÄVENTYRS. Magiska möten #1/2013. Hitta din drömresa! Reserapporter från Äventyrare. Havets giganter Hemma hos babianfamiljen Asiens Big Five

ÄVENTYRS. Magiska möten #1/2013. Hitta din drömresa! Reserapporter från Äventyrare. Havets giganter Hemma hos babianfamiljen Asiens Big Five ÄVENTYRS ÄVENTYRS RESOR #1/2013 Magiska möten Havets giganter Hemma hos babianfamiljen Asiens Big Five Reserapporter från Äventyrare Mattias Klum naturens ambassadör Pingvinernas, sälarnas och valarnas

Läs mer

Ylva Trollstierna www.ylvatrollstierna.se

Ylva Trollstierna www.ylvatrollstierna.se 1 1 Innehållsförteckning 2 Författaren 2 Förord 3 Likhet mellan hund/man och kvinna/katt. 8 12 raser - 12 stjärntecken. 8 Om din kvinna är en Norsk Skogskatt 9...Angora 9...Rex 10...Birma 10...Perser 11...Russian

Läs mer

Med passion för hälsa och välmående

Med passion för hälsa och välmående 2015 Med passion för hälsa och välmående Malin Ewerlöf Julia Dufvenius Anja Lundqvist Petra Månström Kristofer Edlund Madelinn Fernandez Usama Aziz Annie Thorén Miia Grändås Ida Warg Vinterns kärlek till

Läs mer

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish)

Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) Tropiska regnskogar (world.mongabay.com/swedish) LAGEN Medgivande av användning av detta dokument till fri distribution via utskrift eller annat gives härmed under förutsättning att mongabay.com anges

Läs mer