AVDELNING XVIII KAPITEL 90

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNING XVIII KAPITEL 90"

Transkript

1 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 90 OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA- RATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRU- MENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) artiklar av sådana slag som används i maskiner, apparater eller för annat tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 4016), av läder eller konstläder (nr 4205) eller av textilmaterial (nr 5911), b) gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekt på den kroppsdel som ska påverkas enbart beror på artiklarnas elasticitet (t.ex. grossessgördlar, thoraxbandage, abdominalbandage samt stöd för leder och muskler) (avdelning XI), c) eldfasta varor enligt nr 6903; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt nr 6909, d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt nr 7009, samt speglar av oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (nr 8306 eller kapitel 71), e) varor enligt nr 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eller 7017, f) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast (kapitel 39), g) pumpar försedda med mätanordning, enligt nr 8413; räkne- och kontrollvågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (nr 8423); maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr ); skärmaskiner av alla slag för papper eller papp (nr 8441); hjälputrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt nr 8466, inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. inställningsteleskop); räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra artiklar enligt nr 8481; maskiner och apparater (inbegripet apparater för projicering eller ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga halvledarmaterial), enligt nr 8486, h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller motorfordon (nr 8512); bärbara elektriska lampor enligt nr 8513; kinoapparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för kopiering av ljudinspelningar (nr 8519); tonhuvuden (nr 8522); televisionskameror, digitala kameror och videokameror (nr 8525); radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (nr 8526); kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer (nr 8536); numeriska styrorgan enligt nr 8537; s.k. sealed beam lamp units enligt nr 8539; optiska fiberkablar enligt nr 8544, ij) sökarlyktor och strålkastare enligt nr 9405, k) artiklar enligt kapitel 95, l) mätkärl, vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV). 2. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska delar och tillbehör till maskiner, apparater, instrument eller andra artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt följande regler: Uppdaterad THB II:2 90-1

2 a) Delar och tillbehör som utgör varor som är inbegripna i något nummer i detta kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 8487, 8548 och 9033) skall under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer. b) Andra delar och tillbehör ska, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av speciellt slag eller till flera maskiner, apparater eller instrument som omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner, apparater eller instrument enligt nr 9010, 9013 eller 9031) klassificeras enligt samma nummer som dessa maskiner, apparater eller instrument. c) Alla andra delar och tillbehör ska klassificeras enligt nr Bestämmelserna i anmärkningarna 3 och 4 till avdelning XVI ska tillämpas även för detta kapitel. 4. Nr 9005 ska inte tillämpas för kikarsikten för montering på vapen, periskop för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI; sådana kikarsikten, periskop och kikare ska klassificeras enligt nr Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt numrens lydelse skulle kunna klassificeras både enligt nr 9013 och enligt nr 9031 ska klassificeras enligt nr Med ortopediska artiklar i nr 9021 förstås artiklar som tjänar - till att förebygga eller rätta till kroppsdeformiteter, eller - till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation eller skada. Som ortopediska artiklar räknas även skodon och särskilda inläggsulor som utformats för att kompensera för ortopediska förhållanden förutsatt att de är antingen 1) måttillverkade eller 2) massproducerade, föreligger separat och inte i par och är utformade att passa bägge fötterna. 7. Nr 9032 ska tillämpas endast för a) instrument och apparater för automatisk reglering av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. eller för automatisk temperaturreglering, vare sig deras funktion är beroende eller ej av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras automatiskt, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde, b) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter samt instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektriska storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde. Kompletterande anmärkning 1. I nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , och förstås med uttrycket elektroniska instrument och apparater som innehåller en eller flera artiklar enligt nr 8540, 8541 eller Vid tillämpningen av denna regel ska dock bortses från artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542 som enbart har funktionen att likrikta ström eller vilka ingår i instrumentens eller apparaternas strömförsörjningsenhet Uppdaterad THB II:2

3 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar: För överföring av bilder 2,9 1, Andra slag: Bildinverterare bestående av en samling optiska 2,9; S: fibrer Optiska polymerfibrer med 2,9; S: - en kärna av polymetylmetakrylat, - en mantel av fluorerad polymer, - en diameter av högst 3,0 mm, och - en längd av mer än 150 m av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfiberkablar Andra 2,9 1, Skivor och plattor av polariserande material: Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda 2,9; S: sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Polariserande film, i rullar, bestående av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på båda sidor förstärkt med triacetylcellulosafilm, med en självhäftande tryckkänslig avdragbar skyddsfolie på ena sidan 2,9; S: Andra 2,9 1, Kontaktlinser 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av glas: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av annat material: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-3

4 Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, endast 2,9; S:0 p/st 1, 5 ytbehandlad på ena sidan, rund till formen: - med en diameter på minst 5,9 cm men inte mer än 8,5 cm, - med en total tjocklek på minst 1,2 cm men inte mer än 2,7 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon Andra 2,9 p/st 1, Andra slag: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Omonterade optiska element tillverkade av formgjutet 2,9; S: kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial Skärmar för bakgrundsprojektion bestående av en 2,9; S:0 p/st 1, 5 linsformad plastplatta Stavar av yttrium-aluminium-granat (YAG), dopade 2,9; S:0 p/st 1, 5 med neodym, polerade i båda ändarna Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Reflektor- eller spridarfolie, i rullar 2,9; S: Optisk folie med minst 5 flerlagerstrukturer, inbegripet 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 en reflektor på baksidan, en beläggning på fram- sidan och ett kontrastfilter med högst 0,65 μm gitteravstånd, för användning vid tillverkning av skärmar för frontprojektion Film och folie av polyetylentereftalat med en tjocklek 2,9; S: under 300 µm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena sidan med en prismavinkel på 90 och ett prismaavstånd av 50 µm Frontfilter bestående av glaspaneler försedda med 2,9; S:0 (EU001) p/st 1, 5 särskilt tryck och ett folieskikt, för användning vid tillverkning av plasmabildskärmar Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade 2,9; p/st 1, 5 element, avsedda att användas för tillverkning eller reparation av varor enligt nr 9002, 9005, och 9015 K:0 (092631) (EU001) Ljusledarplatta av polymetylmetakrylat, 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 - även tillskuren, - även tryckt, för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater Andra 2,9 1, Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Objektiv: För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater: Objektiv med reglerbar brännvidd av minst 90 mm men högst 180 mm, innehållande 4 till 8 linser av glas eller metakrylat med en diameter av minst 120 mm men högst 180 mm vilka var och en är belagda med ett skikt av magnesiumfluorid på åtminstone den ena sidan, avsedda att användas för tillverkning av videoprojektorer 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, Uppdaterad THB II:2

5 Objektiv högst 80 mm x 55 mm x 50 mm, med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 180 mm x 100 mm x 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en upplösning på minst 130 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 125 mm x 65 mm x 65 mm, med en upplösning på minst 125 linjer/mm, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv: - med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, - bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm Objektiv högst 180 mm 100 mm 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en ljusspridning (etendue) på minst 7 steradian mm 2, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Sammansatt lins med: - ett synfält av 58,5-194 grader, - en brännvidd av 1,16-3,88 mm, - en relativ bländaröppning av F/2,0-2,6, - en diameter av 17-18,5 mm, för användning vid tillverkning av CMOS-kameror 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 för fordon Andra 6,7 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Filter: Filter, bestående av ett polariserande plastmembran, en glasplatta och en genomsynlig skyddsfilm, monterat på en metallram, avsett att användas för tillverkning av varor enligt nr ,7; S:0 (EU001) p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Linser, monterade, med en fast brännvidd av 3,8 mm (±0,19 mm) eller 8 mm (±0,4 mm), med en relativ öppning av F2.0 och en diameter av högst 33 mm, avsedda att användas för tillverkning av CCDkameror (Charge Coupled Device) Optiska enheter med en eller två rader med optiska glasfibrer i form av linser med en diameter av minst 0,85 mm men högst 1,15 mm, inneslutna mellan två plastplattor Monterade linser tillverkade av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-5

6 Annat 6,7 1, Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar (TN701): Bågar och infattningar: Av plast: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av annat material: Av oädel metall: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av andra material 2,2 p/st 1, Delar: Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering 2,2; S:0 p/st 1, Andra 2,2 1, Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål (TN701): Solglasögon: Optiskt bearbetade 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 1, Andra 2,9 1, Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument (TN701): Binokulära kikare 4,2 p/st 1, Andra kikare och instrument 4,2 1, Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 4,2 1, Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 (TN701): Stillbildskameror av sådana slag som används vid 4,2 p/st 1, 5 framställning av klichéer eller andra tryckformar Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, 4,2 p/st 1, 5 för flygfotografering eller för me- dicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik Kameror för omedelbar bildframställning 3,2 p/st 1, Andra stillbildskameror: Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en 4,2 p/st 1, 5 bredd av högst 35 mm Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 4,2 p/st 1, 5 mm Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm: Kameror för engångsbruk 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk: 90-6 Uppdaterad THB II:2

7 Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 3,2 p/st 1, Andra 3,2 p/st 1, Delar och tillbehör: Till stillbildskameror 3,7 1, Andra 3,2 1, Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (TN701): Kinokameror 3,7 p/st 1, Projektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till kinokameror 3,7 1, Till kinoprojektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater (TN701): Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar (TN701): Apparater och utrustning för automatisk framkallning 2,7 1, 5 av film (även kinematografisk) eller pap- per i rullar eller för automatisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt papper Andra apparater och annan utrustning för fotografiska 2,7 1, 5 (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop Projektionsdukar 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion (TN701): Stereoskopiska mikroskop: Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion: Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halveldarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop 6,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr eller Andra 6,7 1, Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror (TN701): Uppdaterad THB II:2 90-7

8 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror: Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät Andra 3,7 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr Andra: Energifilter för installation på strålgången till elektronmikroskop 3,7; S:0 p/st 1, Andra 3,7 1, Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701)(TN702): Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI Lasrar, andra än laserdioder: Koldioxidlaser med hög frekvens, med en uteffekt på 12 W eller mer, men inte mer än 200 W Laserhuvudkomponenter för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller halvledaranordningar Laser för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller 4,7 1, 5 4,7; S:0 p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 halvledaranordningar Andra 4,7 1, Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar: Anordningar med flytande kristaller: Aktiva matris-lcd Andra Andra: Elektroniska halvledar-mikrospeglar i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik av en typ som används för montering i varor i kapitlen och 95 4,7; S:0 p/st 1, Andra 4,7 1, Delar och tillbehör: För flytande kristaller (LCD) Andra 4,7 1, Kompasser; andra instrument och apparater för navigering (TN701) (TN702): Kompasser: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra: 90-8 Uppdaterad THB II:2

9 Elektronisk kompass för användning som geomagnetisk sensor i ett hölje avsett för fullt automatiserad montering av kretskort, med följande huvudsakliga komponenter: - en kombination av en eller flera tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) och - en eller flera mikroelektromekaniska sensorer (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med mekaniska komponenter, ordnade i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, som används vid tillverkning av produkter som omfattas av kapitlen och 94 2,7; S:0 p/st 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra än kompasser): Tröghetsnavigeringssystem: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 3,7 1, Andra instrument och apparater 3,7 1, Delar och tillbehör: Till instrument enligt nr och för civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare (TN701)(TN702): Avståndsmätare: Elektroniska: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Andra: För användning i vissa flygplanstyper 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 2,7 1, Teodoliter och takymetrar: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Avvägningsinstrument: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för fotogrammetri: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Andra instrument och apparater: Elektroniska: Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: Meteorologiska instrument, för användning i vissa 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 3,7 1, Andra 3,7 1, Andra: Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning och för hydrografi Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: 2,7 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-9

10 Meteorologiska instrument, för användning i vissa 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör: Till meteorologiska instrument och till avståndsmätare, 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 andra än elektroniska, för användning i vissa flygplanstyper Andra 2,7 1, Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter (TN701): Vågar 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701): Ritbord och ritapparater, även automatiska: Plottrar 0 p/st 1, Andra 2,7 p/st 1, Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument: Plottrar 0 p/st 1, Andra ritverktyg 2,7 1, Ritsinstrument 2,7 p/st 1, Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor 2,7 p/st 1, 5 o.d.) Mikrometrar, skjutmått och tolkar 2,7 p/st 1, Andra instrument: Mätstockar, mätband och graderade linjaler 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning (TN701): Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar): Elektrokardiografer Ultraljudscanners Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans Scintigrafer Andra: Apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar Andra Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d: Injektionssprutor, med eller utan kanyl: Av plast Andra Kanyler av metall och suturnålar: Kanyler av metall Uppdaterad THB II:2

11 Suturnålar Andra Andra instrument och apparater, för dentalt bruk: Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning på gemensamt stativ Andra: Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborrmaskiner Andra Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk: Icke optiska Optiska Andra instrument och apparater: Instrument och apparater för blodtrycksmätning Endoskop Dialysapparater Diatermiapparater Transfusionsapparater Narkosapparater Nervstimuleringsapparater Andra Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk (TN701): Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar: Elektriska vibrationsmassageapparater Andra Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter (TN701): Andningsapparater och gasmasker (dock inte delar 0 (EU001) 1, 5 till sådana) för civila luftfartyg Andra: Delar till andningsapparater och till gasmasker, för 1,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 användning i vissa flygplanstyper Andra 1,7 1, Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinskkirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp (TN701): Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer: Ortopediska artiklar Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar: Konstgjorda tänder: Av plast 0 CEN 1, Av andra material 0 CEN 1, 5 Uppdaterad THB II:

12 Andra Andra konstgjorda kroppsdelar: Konstgjorda leder Andra slag: Ögonproteser Andra Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar 0 p/st 1, 5 och tillbehör till sådana Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar 0 p/st 1, 5 och tillbehör till sådana Andra slag: Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade Andra Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling (TN701): Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografioch radioterapiapparater: Apparater för datortomografi 0 p/st 1, Andra, för dentalt bruk 0 p/st 1, Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk 0 p/st 1, För annat bruk 0 p/st 1, Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, betaeller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater: För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 0 p/st 1, 5 bruk För annat bruk 2,1 p/st 1, Röntgenrör 2,1 p/st 1, Andra slag, inbegripet delar och tillbehör: Panel till röntgenapparater (platta röntgendetektorer/röntgensensorer), bestående av en glasplatta med en matris av tunnfilmstransistorer, täckt med en film av amorft kisel, belagd med ett scintillationsskikt av cesiumjodid och ett metalliserat skyddsskikt eller belagd med ett lager av amorft selen 2,1; S:0 p/st 1, Andra 2,1 1, Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), olämpliga för annan användning (TN701): Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 1,4 1, Andra: Simulatorer för markunderhåll av luftfartyg, för civilt 0 (EU001) 1, 5 bruk Andra 1,4 1, Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast) (TN701): Uppdaterad THB II:2

13 Maskiner och apparater för provning av metaller: Elektroniska: Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov 3,2 1, För hårdhetsprov 3,2 1, Andra 3,2 1, Andra 2,1 1, Andra maskiner och apparater: Elektroniska: För provning av textil, papper eller papp 3,2 1, Andra 3,2 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör 2,1 1, Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument (TN701)(TN702): Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument: Vätskefyllda, för direkt avläsning: Medicinska eller veterinära termometrar 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 3,2 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Andra instrument: Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 2,1 p/st 1, Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra: Elektroniska barometriska halvledare-tryckavkännare 3,2; S:0 p/st 1, 5 i ett hölje som främst består av - en kombination av en eller flera monolitiska tillämpningsspecifika integrerade kretsar och - minst en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) framställda med halvledarteknik, med mekaniska komponenter i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet Elektronisk temperatur-, lufttryck- och luftfuktighetssensor 3,2; S:0 p/st 1, 5 (miljösensor) i ett hölje som läm- par sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Andra 3,2 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör: Uppdaterad THB II:

14 För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 3,2 1, Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032 (TN701)(TN702): För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå: Elektroniska: Genomströmningsmätare: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: Genomströmningsmätare: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, För mätning eller kontroll av tryck: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra instrument och apparater: Elektroniska: För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg Andra Delar och tillbehör: För civila luftfartyg Andra Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer (TN701) (TN702): Gas- eller rökanalysapparater: Elektroniska 2,5 p/st 1, Andra: Sensorelement för gas- och rökanalys i motorfordon, 2,5; S:0 p/st 1, 5 huvudsakligen bestående av ett element av en zirkoniumbaserad keram, inneslutet i ett metallhölje Annat 2,5 p/st 1, Uppdaterad THB II:2

15 Kromatografer och elektroforesinstrument Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som arbetar med optisk strålning (ultravio- lett, synlig eller infraröd) Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) Andra instrument och apparater: Exponeringsmätare 2,5 1, Andra: Elektroniska: ph-mätare, rh-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller (LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt under framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av flytande kristaller (LCD) Andra Andra: Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar Andra Mikrotomer; delar och tillbehör: Mikrotomer 2,5 p/st 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr till Till mikrotomer eller till utrustning för gas- eller rökanalys 2,5 1, Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument (TN701) (TN702): Gasmätare 2,1 p/st 1, Vätskemätare 2,1 p/st 1, Elektricitetsmätare: För växelström: För enfasström 2,1 p/st 1, För flerfasström 2,1 p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Delar och tillbehör: Till elektricitetsmätare 2,1 1, Andra 2,1 1, Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop (TN701) (TN702): Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d: Elektriska eller elektroniska varvräknare för civila luftfartyg Mekanism för att mäta hjulhastigheten i motorfordon (halvledarbaserad hjulhastighetssensor) som består av - en monolitisk integrerad krets i en inkapsling och - en eller flera diskreta kondensatorer av typen SMD (Surface Mounted Device), som är sammankopplade till den integrerade kretsen i en inkapsling, - även med integrerade permanentmagneter som ska fånga upp impulsgivarens rörelser 0 (EU001) 1, 5 1,9; S:0 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:

16 Hastighetsgivare som utnyttjar Halleffekten för mätning av hjulens rotation i ett motorfordon, försedd med plasthölje och kopplad till en anslutningskabel med ett anslutningsdon och hållare för montering, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 1,9; S:0 p/st 1, Andra 1,9 1, Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop: Hastighetsmätare och takometrar: Hastighetsmätare for fordon: Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, stegmotor och lysdiodsindikatorer som visar fordonets grundläggande status, i form av åtminstone: - hastighet, - motorvarvtal, - motortemperatur, - bränslenivå, och som kommunicerar via CAN-buss- och K- Line-protokoll, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 2,6; S:0 p/st 1, Andra 2,6 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,6 1, Stroboskop 2,6 1, Delar och tillbehör: Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar för civila luftfartyg Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, stegmotor och lysdiodsindikatorer som visar fordonets grundläggande status, i form av åtminstone: - hastighet, - motorvarvtal, - motortemperatur, - bränslenivå, och som kommunicerar via CAN-buss- och K-Lineprotokoll, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 0 (EU001) 1, 5 2,2; S:0 p/st 1, Andra 2,2 1, Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning (TN701) (TN702): Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Oscilloskop och oscillografer: Katodstråle: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra: Elektroniska: Uppdaterad THB II:2

17 För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg 0(EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt: Universalinstrument, utan registreringsanordning: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Universalinstrument, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra, utan registreringsanordning: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Andra: Voltmetrar: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärkningsmätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar): För civila luftfartyg Andra Andra instrument och apparater: För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,5 1, Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer (TN701) (TN702): Maskiner för balansering av mekaniska delar 2,8 1, Provbänkar 2,8 1, Andra optiska instrument och apparater: Uppdaterad THB II:

18 För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter Andra: Profilprojektorer 2,8 p/st 1, Andra Andra instrument, apparater och maskiner: Elektroniska: För mätning eller kontroll av geometriska storheter: För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Instrument för att mäta ett fordons krängningsvinkel och krängningsriktning, bestående av åtminstone en krängningsgivare i form av en monokristall av kvarts, även kombinerad med en eller flera givare, allt inneslutet i ett hölje 2,8; S:0 p/st 1, Halvledarsensor för kamaxelns läge med - ett ytterhölje i gjuten plast, - driftspänning för styrenheten på minst 4,5 men högst 7 V CC,för användning vid tillverkning av fordon i kapitel Programmerbar dubbel linjär Hallgivare, - bestående av två ej elektriskt ihopkopplade integrerade kretsar, en övre och en undre, - placerade upptill och nedtill på en platta med ledare, - i ett halvledarhölje, för användning som ett verktyg för att mäta vinklar, positioner och strömmar i bilar 2,8; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,8; S: p/st 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Anordningar för mätning av acceleration i bilar, innehållande en eller flera aktiva och/eller passiva element och en eller flera sensorer, allt inneslutet i ett hölje Elektronisk halvledar-accelerationssensor i ett hölje, som minst omfattar - en kombination av en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) och - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Kombinerad elektronisk accelerations- och magnetfältsensor, i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik. av en typ som används för montering i varor i kapitlen och 95 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, Uppdaterad THB II:2

19 Elektronisk accelerations-, magnetfält- och vinkelhastighetssensor (riktningssensor) i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Gyroskopisk sensor för mätning av acceleration i sidled av fordonets vertikala axel, bestående av - en piezoelektrisk kristall för att generera en elektrisk spänning under deformering, - en plastbox med en metallhållare, av ett slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel Sensor som känner av förändringar i trafikflödet, bestående av ett tryckt kretskort och ett kontaktdon sammangjutna i plast, för övervakning av förändringar i trafikflödet "G" och tillhandahållande av värden för ytterligare utvärdering av utlösning av krockkuddar, av ett slag som används för tillverkning av produkter enligt kapitel 87 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, Annat 4, Andra: För mätning eller kontroll av geometriska storheter: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg: Andra: Funktionstestmaskin för kalibrering av linser och provning av deras bildkvalitet i fordonskameror 4,0; S:0 (EU001) p/st 1, Andra 4, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr eller till optiska instrument och apparater för mätning av ytföroreningar på halvledarplattor (wafers) enligt nr Till utrustning enligt nr Andra: Till instrument, apparater och maskiner enligt nr , för civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Sammansatta komponenter för en laserjusteringssensor, i form av en tryckt krets med optiska filter och en bildavsökande sensor (CCD), det hela inneslutet i ett hölje Tangentbord helt av silikon eller helt av polykarbonat, inbegripet tryckta tangenter med elektriska kontaktelement 2,8; S:0 p/st 1, 5 2,8; S:0 p/st 1, Andra 2,8 1, Instrument och apparater för automatisk reglering (TN701) (TN702): Termostater: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra: Med elektrisk utlösningsanordning: Uppdaterad THB II:

20 För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Tryckregulatorer (pressostater): För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra instrument och apparater: Hydrauliska eller pneumatiska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Stötsensorer till luftkuddar för bilar, innehållande 2,8; S:0 p/st 1, 5 en kontakt för växling av en ström på 12 A vid en spänning på 30 V, med ett typiskt kontaktmotstånd på 80 mohm Elektroniska styranordningar för elektromekanisk 2,8; S:0 p/st 1, 5 servostyrning (EPS-styranordningar) Digitala ventilstyrningar för kontroll av vätskor och 2,8; S:0 p/st 1, 5 gaser Annat 2,8 1, Delar och tillbehör: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90 (TN701) (TN702) 3,7 1, Uppdaterad THB II:2

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1 TULLTAXA Kap 90 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT

Läs mer

AVDELNING XVIII KAPITEL 90

AVDELNING XVIII KAPITEL 90 L 285/616 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION,

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina

BILAGA. till. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning. om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 10/11 BILAGA till Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sänkning eller avskaffande av tullar på varor

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

AVDELNING XVIII KAPITEL 90

AVDELNING XVIII KAPITEL 90 28.10.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning L 294/639 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION,

Läs mer

Innehållsförteckning tabellbilaga A

Innehållsförteckning tabellbilaga A Innehållsförteckning tabellbilaga A TABELLBILAGA A Ingående branscher Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin... 59 Tabell 11.2 Branscher som i rapporten som räknas till IT-relaterade

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012

L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 L 329/2 Europeiska unionens officiella tidning 29.11.2012 En galvaniserad artikel bestående av en U-formad bult, gängad i båda ändar, två sexkantiga muttrar och en gjuten stålklämma med två hål för bultens

Läs mer

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Heidi Broms Cirkulär 7.7.2016 Nr 058/2016 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga gäller

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA

Läs mer

BILAGA. Klassificering (KN-nummer) Varubeskrivning. Motivering (1) (2) (3)

BILAGA. Klassificering (KN-nummer) Varubeskrivning. Motivering (1) (2) (3) 14.11.2014 L 329/5 En solid, cylinderformad gängad produkt av extra hård färgad titanlegering, med en längd på ca 12 mm. Produkten har ett skaft med en konstant ytterdiameter på 3 mm och ett huvud. Skaftet

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Heidi Broms Cirkulär 2.12.2014 Nr 124/2014 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S Extra mängdenhet Bilaga gäller

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 19 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 95 KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) ljus (nr 3406), b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar

Läs mer

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

AVDELNING XIV KAPITEL 71 ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL 71 NATURPÄRLOR

Läs mer

KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR. c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt kapitel 65,

KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR. c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt kapitel 65, KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR Anmärkningar 1. Om inte annat är föreskrivet förstås i hela tulltaxan med gummi följande produkter, även vulkade (mjukgummi eller hårdgummi): naturgummi, balata, guttaperka,

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK

KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte avfall och skrot. 2. Med "fotografisk" avses i detta kapitel den process med vilken synliga bilder framställs direkt

Läs mer

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn eller flingor),

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68

TULLTAXA AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 TULLTAXA Kap 68 AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER

Läs mer

KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL

KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL Anmärkning till undernuer 1. Definitionerna av uttrycken stång, profiler, tråd, plåt, band och folier i anmärkning 1 till kapitel 74 gäller

Läs mer

KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON

KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGS- ELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel avsedd

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Förtullningsenheten Päivi Mäkelä Cirkulär 23.6.2014 Nr 55/2014 Ändringar i Brukstariffen (THB II) Varukoder som upphör att gälla den 30 juni 2014: 6815 91 00 10, 6815 91 00 90 7105 10 00 10, 7105 10 00

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

AVDELNING XIV KAPITEL 71

AVDELNING XIV KAPITEL 71 L 285/448 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.10.2015 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

TULLTAXA KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR TULLTAXA Kap 70 KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt annat glas i form av pulver, korn

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1

Kap 71 TULLTAXA. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 71:1 TULLTAXA Kap 71 AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT KAPITEL

Läs mer

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021).

KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ. c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr 9021). KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ Anmärkningar 1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror. 2. Detta kapitel omfattar inte a) varor enligt nr 6212, b) begagnade

Läs mer

Corringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du COM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA.

Corringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du COM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.12.2014 OM(2014) 693 final/2 ANNEX 1 orringendum: ce fichier annule et remplace l'annexe du OM(2014)693 transmis le 17/11/2014. Ne concerne que la version SV. BILAGA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.03.2002 KOM(2002) 112 slutlig 2002/0055 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande av protokoll (2001) om ändring av bilagan till överenskommelsen

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 17 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 27 Tillverkning av elapparatur I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas: S = såld produktion, T

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET FYSIK Lpo 94

LÄSÅRSPLANERING I NO ÄMNET FYSIK Lpo 94 Arbetsområde: Akustik Utvecklar kunskap om grundläggande fysikaliska begrepp inom området akustik. Utvecklar kunskap om olika slag av vågrörelse i olika ämnen och betydelse för levande organismer Följande

Läs mer

Givare. Givare / sensor / transmitter: Mätning av instorhet. Sensorutsignal. Matning (ström/spänning) (Spänning: 0-5V eller Ström: 4-20 ma)

Givare. Givare / sensor / transmitter: Mätning av instorhet. Sensorutsignal. Matning (ström/spänning) (Spänning: 0-5V eller Ström: 4-20 ma) Givare / sensor / transmitter: Mätning av instorhet Avkännare Givarelement Signalanpassning Sensorutsignal (Spänning: 0-5V eller Ström: 4-20 ma) Matning (ström/spänning) Avkännare för mekaniska instorheter

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

AVDELNING XI TEXTILVAROR. a) borst och andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502); tagel och tagelavfall (nr 0511),

AVDELNING XI TEXTILVAROR. a) borst och andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502); tagel och tagelavfall (nr 0511), 30.10.2015 SV Europeiska unionens officiella tidning L 285/349 AVDELNING XI TEXTILVAROR Anmärkningar 1. Denna avdelning omfattar inte a) borst och andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502); tagel och

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 2825 Redovisade

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.3.2016 COM(2016) 122 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av en förklaring om utvidgning

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen

Råvaror och förnödenheter. Redovisade uppgifter avser: Kalenderåret xxxx Annan period, nämligen Redovisningsperiod Uppgifterna skall i normalfallet avse kalenderåret xxxx. För företag med brutet räkenskapsår skall uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutades under år xxxx. 273 Redovisade

Läs mer

3.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 322/7

3.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 322/7 3.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 322/7 Produkten är en rektangulär ask av papp med en utsida av plastfolie, vars tjocklek inte är mer än hälften av den totala tjockleken. Asken är konstruerad

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

FATVÄRMARE. Innehållsförteckning FATVÄRMARE I SILIKON..3-4 VÄRMEMANSCHETT FÖR FAT...5-6 HÖGTEMPERATURVÄRMARE...7-8 BOTTENVÄRMARE...

FATVÄRMARE. Innehållsförteckning FATVÄRMARE I SILIKON..3-4 VÄRMEMANSCHETT FÖR FAT...5-6 HÖGTEMPERATURVÄRMARE...7-8 BOTTENVÄRMARE... FATVÄRMARE Innehållsförteckning FATVÄRMARE I SILIKON..3-4 VÄRMEMANSCHETT FÖR FAT...5-6 HÖGTEMPERATURVÄRMARE....7-8 BOTTENVÄRMARE.....9-10 ISOLERHUVA... 11 MANTELVÄRMARE....13-14 INDUKTIONSVÄRMARE Ex..15-16

Läs mer

SK1140, Fotografi för medieteknik, HT14

SK1140, Fotografi för medieteknik, HT14 SK1140, Fotografi för medieteknik, HT14 9 föreläsn. & 3 labbar Kjell Carlsson, föreläsn./kursansvarig kjellc@kth.se Anders Liljeborg, labhandledn. Simon Winter, labhandledn. Vi kommer från Tillämpad fysik,

Läs mer

KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER

KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker

Läs mer

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN RÖNTGEN Fram till 1895 fick läkarna förlita sig på patienternas egna beskrivningar av sina symtom, det de såg med egna ögon eller kunde röra vid. Upptäckten av röntgenstrålarna var en av de viktigaste

Läs mer

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 240 233 188 246 158 111 138-36 24 1,0 1,1 0,3 2 exkl 22,3 Råvaror och bränslen

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XVI

TULLTAXA AVDELNING XVI TULLTAXA AVDELNING XVI MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Sensorteknik Ex-tenta 1

Sensorteknik Ex-tenta 1 Elektrisk mätteknik LTH Sensorteknik Ex-tenta 1 Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator och/eller tabell. Anvisningar: De 16 första frågorna bör besvaras relativt kortfattat, t.ex. genom en enkel ritning och en

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 33 Reparation och installation av maskiner och apparater I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration

Sensorer, effektorer och fysik. Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration Sensorer, effektorer och fysik Mätning av töjning, kraft, tryck, förflyttning, hastighet, vinkelhastighet, acceleration Töjning Betrakta en stav med längden L som under inverkan av en kraft F töjs ut en

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2016 COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 7/7 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av protokollet om anslutning till handelsavtalet mellan Europeiska

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7

Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Planering för Fysik Elektricitet och magnetism årskurs 7 Syfte Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör samhälle. genomföra systematiska undersökningar

Läs mer

PRODCOM-listan 2015 / B. Ämnen och varor

PRODCOM-listan 2015 / B. Ämnen och varor 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2015 / B. Ämnen och varor Näringsgren 33 Reparation och installation av maskiner och apparater I kolumnen 'Typkod' definieras den information som förfrågas: S

Läs mer

PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER

PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER PLASTIMO KOMPASS INSTRUKTIONER Tack för Ert köp av denna Plastimo kompass. Denna kompass är ett resultat av mer än 40 års erfarenhet och produktion. Valet av materialet när vi tillverkar kompassen håller

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

SFS 2005:209. Bilaga 1

SFS 2005:209. Bilaga 1 Bilaga 1 SFS 2005:209 Förteckning över produkter som ingår i produktkategorier som avses i förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter Produktkategori 1 Stora hushållsapparater

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 1.10.2014 L 287/9 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1037/2014 av den 25 september 2014 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet

Mätning av elektriska storheter. Oscilloskopet Mätning av elektriska storheter Oscilloskopet Mål Känna till egenskaperna hos grundtyperna av instrument för mätning av elektrisk spänning, ström, resistans och effekt Ha förståelse för onoggrannhet och

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

Bilagor Bilaga 1: Kadmiumhalter i analyserat BDT-vatten Bilaga 2: Tillförd mängd kadmium per person & reningsverk Bilaga 3: Fosforhalter i analyserat

Bilagor Bilaga 1: Kadmiumhalter i analyserat BDT-vatten Bilaga 2: Tillförd mängd kadmium per person & reningsverk Bilaga 3: Fosforhalter i analyserat Bilagor Bilaga 1: Kadmiumhalter i analyserat BDT-vatten Bilaga 2: Tillförd mängd kadmium per person & reningsverk Bilaga 3: Fosforhalter i analyserat BDT-vatten Bilaga 4: Kadmium i textilier (Danmark)

Läs mer

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123

Tilldelning av lådans väggar 118. KV-normcentraler 3 54 moduler Kabelgenomföring via integrerade, elastiska membran 119 123 In de x Te kn k is iska dat a a LES 116 Info -normcentraler upp till 63 A 3 till 54 moduler Kapslingsklass IP 54-65 Tillverkad i termoplastiskt material Skyddsklass II, I enlighet med IEC 60439-3 Tilldelning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

Förmågor och Kunskapskrav

Förmågor och Kunskapskrav Fysik Årskurs 7 Förmågor och Kunskapskrav Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle F Y S I K Använda fysikens

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

för gymnasiet Polarisation

för gymnasiet Polarisation Chalmers tekniska högskola och November 2006 Göteborgs universitet 9 sidor + bilaga Rikard Bergman 1992 Christian Karlsson, Jan Lagerwall 2002 Emma Eriksson 2006 O4 för gymnasiet Polarisation Foton taget

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder gäller fr.o.m. 17.6.2009: Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S 7325 99 10 00 - - - Av aducerat gjutjärn: 7325 99 10 10 - - - - Produkter

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN

Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN Monteringsanvisning KLARVALV TAKLJUSLANTERNIN . Montering av sarg för Klarvalv Takljuslanterniner Sargen till Klarvalv Takljuslanterniner levereras i delar. 8 6 7 9 Bild. Komponenter i sargen till Takljuslanternin

Läs mer