AVDELNING XVIII KAPITEL 90

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNING XVIII KAPITEL 90"

Transkript

1 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 90 OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA- RATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRU- MENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) artiklar av sådana slag som används i maskiner, apparater eller för annat tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 4016), av läder eller konstläder (nr 4205) eller av textilmaterial (nr 5911), b) gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekt på den kroppsdel som ska påverkas enbart beror på artiklarnas elasticitet (t.ex. grossessgördlar, thoraxbandage, abdominalbandage samt stöd för leder och muskler) (avdelning XI), c) eldfasta varor enligt nr 6903; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt nr 6909, d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt nr 7009, samt speglar av oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (nr 8306 eller kapitel 71), e) varor enligt nr 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eller 7017, f) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast (kapitel 39), g) pumpar försedda med mätanordning, enligt nr 8413; räkne- och kontrollvågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (nr 8423); maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr ); skärmaskiner av alla slag för papper eller papp (nr 8441); hjälputrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt nr 8466, inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. inställningsteleskop); räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra artiklar enligt nr 8481; maskiner och apparater (inbegripet apparater för projicering eller ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga halvledarmaterial), enligt nr 8486, h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller motorfordon (nr 8512); bärbara elektriska lampor enligt nr 8513; kinoapparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för kopiering av ljudinspelningar (nr 8519); tonhuvuden (nr 8522); televisionskameror, digitala kameror och videokameror (nr 8525); radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (nr 8526); kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer (nr 8536); numeriska styrorgan enligt nr 8537; s.k. sealed beam lamp units enligt nr 8539; optiska fiberkablar enligt nr 8544, ij) sökarlyktor och strålkastare enligt nr 9405, k) artiklar enligt kapitel 95, l) mätkärl, vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV). 2. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska delar och tillbehör till maskiner, apparater, instrument eller andra artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt följande regler: Uppdaterad THB II:2 90-1

2 a) Delar och tillbehör som utgör varor som är inbegripna i något nummer i detta kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 8487, 8548 och 9033) skall under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer. b) Andra delar och tillbehör ska, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av speciellt slag eller till flera maskiner, apparater eller instrument som omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner, apparater eller instrument enligt nr 9010, 9013 eller 9031) klassificeras enligt samma nummer som dessa maskiner, apparater eller instrument. c) Alla andra delar och tillbehör ska klassificeras enligt nr Bestämmelserna i anmärkningarna 3 och 4 till avdelning XVI ska tillämpas även för detta kapitel. 4. Nr 9005 ska inte tillämpas för kikarsikten för montering på vapen, periskop för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI; sådana kikarsikten, periskop och kikare ska klassificeras enligt nr Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt numrens lydelse skulle kunna klassificeras både enligt nr 9013 och enligt nr 9031 ska klassificeras enligt nr Med ortopediska artiklar i nr 9021 förstås artiklar som tjänar - till att förebygga eller rätta till kroppsdeformiteter, eller - till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation eller skada. Som ortopediska artiklar räknas även skodon och särskilda inläggsulor som utformats för att kompensera för ortopediska förhållanden förutsatt att de är antingen 1) måttillverkade eller 2) massproducerade, föreligger separat och inte i par och är utformade att passa bägge fötterna. 7. Nr 9032 ska tillämpas endast för a) instrument och apparater för automatisk reglering av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. eller för automatisk temperaturreglering, vare sig deras funktion är beroende eller ej av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras automatiskt, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde, b) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter samt instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektriska storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde. Kompletterande anmärkning 1. I nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , och förstås med uttrycket elektroniska instrument och apparater som innehåller en eller flera artiklar enligt nr 8540, 8541 eller Vid tillämpningen av denna regel ska dock bortses från artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542 som enbart har funktionen att likrikta ström eller vilka ingår i instrumentens eller apparaternas strömförsörjningsenhet Uppdaterad THB II:2

3 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar: För överföring av bilder 2,9 1, Andra slag: Bildinverterare bestående av en samling optiska 2,9; S: fibrer Optiska polymerfibrer med 2,9; S: - en kärna av polymetylmetakrylat, - en mantel av fluorerad polymer, - en diameter av högst 3,0 mm, och - en längd av mer än 150 m av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfiberkablar Andra 2,9 1, Skivor och plattor av polariserande material: Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda 2,9; S: sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Polariserande film, i rullar, bestående av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på båda sidor förstärkt med triacetylcellulosafilm, med en självhäftande tryckkänslig avdragbar skyddsfolie på ena sidan 2,9; S: Andra 2,9 1, Kontaktlinser 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av glas: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av annat material: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-3

4 Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, endast 2,9; S:0 p/st 1, 5 ytbehandlad på ena sidan, rund till formen: - med en diameter på minst 5,9 cm men inte mer än 8,5 cm, - med en total tjocklek på minst 1,2 cm men inte mer än 2,7 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon Andra 2,9 p/st 1, Andra slag: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Omonterade optiska element tillverkade av formgjutet 2,9; S: kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial Skärmar för bakgrundsprojektion bestående av en 2,9; S:0 p/st 1, 5 linsformad plastplatta Stavar av yttrium-aluminium-granat (YAG), dopade 2,9; S:0 p/st 1, 5 med neodym, polerade i båda ändarna Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Reflektor- eller spridarfolie, i rullar 2,9; S: Optisk folie med minst 5 flerlagerstrukturer, inbegripet 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 en reflektor på baksidan, en beläggning på fram- sidan och ett kontrastfilter med högst 0,65 μm gitteravstånd, för användning vid tillverkning av skärmar för frontprojektion Film och folie av polyetylentereftalat med en tjocklek 2,9; S: under 300 µm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena sidan med en prismavinkel på 90 och ett prismaavstånd av 50 µm Frontfilter bestående av glaspaneler försedda med 2,9; S:0 (EU001) p/st 1, 5 särskilt tryck och ett folieskikt, för användning vid tillverkning av plasmabildskärmar Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade 2,9; p/st 1, 5 element, avsedda att användas för tillverkning eller reparation av varor enligt nr 9002, 9005, och 9015 K:0 (092631) (EU001) Ljusledarplatta av polymetylmetakrylat, 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 - även tillskuren, - även tryckt, för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater Andra 2,9 1, Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Objektiv: För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater: Objektiv med reglerbar brännvidd av minst 90 mm men högst 180 mm, innehållande 4 till 8 linser av glas eller metakrylat med en diameter av minst 120 mm men högst 180 mm vilka var och en är belagda med ett skikt av magnesiumfluorid på åtminstone den ena sidan, avsedda att användas för tillverkning av videoprojektorer 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, Uppdaterad THB II:2

5 Objektiv högst 80 mm x 55 mm x 50 mm, med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 180 mm x 100 mm x 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en upplösning på minst 130 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 125 mm x 65 mm x 65 mm, med en upplösning på minst 125 linjer/mm, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv: - med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, - bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm Objektiv högst 180 mm 100 mm 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en ljusspridning (etendue) på minst 7 steradian mm 2, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Sammansatt lins med: - ett synfält av 58,5-194 grader, - en brännvidd av 1,16-3,88 mm, - en relativ bländaröppning av F/2,0-2,6, - en diameter av 17-18,5 mm, för användning vid tillverkning av CMOS-kameror 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 för fordon Andra 6,7 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Filter: Filter, bestående av ett polariserande plastmembran, en glasplatta och en genomsynlig skyddsfilm, monterat på en metallram, avsett att användas för tillverkning av varor enligt nr ,7; S:0 (EU001) p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Linser, monterade, med en fast brännvidd av 3,8 mm (±0,19 mm) eller 8 mm (±0,4 mm), med en relativ öppning av F2.0 och en diameter av högst 33 mm, avsedda att användas för tillverkning av CCDkameror (Charge Coupled Device) Optiska enheter med en eller två rader med optiska glasfibrer i form av linser med en diameter av minst 0,85 mm men högst 1,15 mm, inneslutna mellan två plastplattor Monterade linser tillverkade av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-5

6 Annat 6,7 1, Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar (TN701): Bågar och infattningar: Av plast: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av annat material: Av oädel metall: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av andra material 2,2 p/st 1, Delar: Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering 2,2; S:0 p/st 1, Andra 2,2 1, Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål (TN701): Solglasögon: Optiskt bearbetade 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 1, Andra 2,9 1, Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument (TN701): Binokulära kikare 4,2 p/st 1, Andra kikare och instrument 4,2 1, Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 4,2 1, Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 (TN701): Stillbildskameror av sådana slag som används vid 4,2 p/st 1, 5 framställning av klichéer eller andra tryckformar Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, 4,2 p/st 1, 5 för flygfotografering eller för me- dicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik Kameror för omedelbar bildframställning 3,2 p/st 1, Andra stillbildskameror: Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en 4,2 p/st 1, 5 bredd av högst 35 mm Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 4,2 p/st 1, 5 mm Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm: Kameror för engångsbruk 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk: 90-6 Uppdaterad THB II:2

7 Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 3,2 p/st 1, Andra 3,2 p/st 1, Delar och tillbehör: Till stillbildskameror 3,7 1, Andra 3,2 1, Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (TN701): Kinokameror 3,7 p/st 1, Projektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till kinokameror 3,7 1, Till kinoprojektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater (TN701): Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar (TN701): Apparater och utrustning för automatisk framkallning 2,7 1, 5 av film (även kinematografisk) eller pap- per i rullar eller för automatisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt papper Andra apparater och annan utrustning för fotografiska 2,7 1, 5 (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop Projektionsdukar 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion (TN701): Stereoskopiska mikroskop: Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion: Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halveldarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop 6,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr eller Andra 6,7 1, Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror (TN701): Uppdaterad THB II:2 90-7

8 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror: Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät Andra 3,7 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr Andra: Energifilter för installation på strålgången till elektronmikroskop 3,7; S:0 p/st 1, Andra 3,7 1, Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701)(TN702): Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI Lasrar, andra än laserdioder: Koldioxidlaser med hög frekvens, med en uteffekt på 12 W eller mer, men inte mer än 200 W Laserhuvudkomponenter för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller halvledaranordningar Laser för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller 4,7 1, 5 4,7; S:0 p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 halvledaranordningar Andra 4,7 1, Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar: Anordningar med flytande kristaller: Aktiva matris-lcd Andra Andra: Elektroniska halvledar-mikrospeglar i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik av en typ som används för montering i varor i kapitlen och 95 4,7; S:0 p/st 1, Andra 4,7 1, Delar och tillbehör: För flytande kristaller (LCD) Andra 4,7 1, Kompasser; andra instrument och apparater för navigering (TN701) (TN702): Kompasser: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra: 90-8 Uppdaterad THB II:2

9 Elektronisk kompass för användning som geomagnetisk sensor i ett hölje avsett för fullt automatiserad montering av kretskort, med följande huvudsakliga komponenter: - en kombination av en eller flera tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) och - en eller flera mikroelektromekaniska sensorer (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med mekaniska komponenter, ordnade i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, som används vid tillverkning av produkter som omfattas av kapitlen och 94 2,7; S:0 p/st 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra än kompasser): Tröghetsnavigeringssystem: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 3,7 1, Andra instrument och apparater 3,7 1, Delar och tillbehör: Till instrument enligt nr och för civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare (TN701)(TN702): Avståndsmätare: Elektroniska: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Andra: För användning i vissa flygplanstyper 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 2,7 1, Teodoliter och takymetrar: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Avvägningsinstrument: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för fotogrammetri: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Andra instrument och apparater: Elektroniska: Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: Meteorologiska instrument, för användning i vissa 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 3,7 1, Andra 3,7 1, Andra: Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning och för hydrografi Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: 2,7 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-9

10 Meteorologiska instrument, för användning i vissa 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör: Till meteorologiska instrument och till avståndsmätare, 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 andra än elektroniska, för användning i vissa flygplanstyper Andra 2,7 1, Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter (TN701): Vågar 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701): Ritbord och ritapparater, även automatiska: Plottrar 0 p/st 1, Andra 2,7 p/st 1, Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument: Plottrar 0 p/st 1, Andra ritverktyg 2,7 1, Ritsinstrument 2,7 p/st 1, Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor 2,7 p/st 1, 5 o.d.) Mikrometrar, skjutmått och tolkar 2,7 p/st 1, Andra instrument: Mätstockar, mätband och graderade linjaler 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning (TN701): Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar): Elektrokardiografer Ultraljudscanners Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans Scintigrafer Andra: Apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar Andra Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d: Injektionssprutor, med eller utan kanyl: Av plast Andra Kanyler av metall och suturnålar: Kanyler av metall Uppdaterad THB II:2

11 Suturnålar Andra Andra instrument och apparater, för dentalt bruk: Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning på gemensamt stativ Andra: Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborrmaskiner Andra Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk: Icke optiska Optiska Andra instrument och apparater: Instrument och apparater för blodtrycksmätning Endoskop Dialysapparater Diatermiapparater Transfusionsapparater Narkosapparater Nervstimuleringsapparater Andra Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk (TN701): Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar: Elektriska vibrationsmassageapparater Andra Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter (TN701): Andningsapparater och gasmasker (dock inte delar 0 (EU001) 1, 5 till sådana) för civila luftfartyg Andra: Delar till andningsapparater och till gasmasker, för 1,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 användning i vissa flygplanstyper Andra 1,7 1, Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinskkirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp (TN701): Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer: Ortopediska artiklar Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar: Konstgjorda tänder: Av plast 0 CEN 1, Av andra material 0 CEN 1, 5 Uppdaterad THB II:

12 Andra Andra konstgjorda kroppsdelar: Konstgjorda leder Andra slag: Ögonproteser Andra Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar 0 p/st 1, 5 och tillbehör till sådana Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar 0 p/st 1, 5 och tillbehör till sådana Andra slag: Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade Andra Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning eller röntgenbehandling (TN701): Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografioch radioterapiapparater: Apparater för datortomografi 0 p/st 1, Andra, för dentalt bruk 0 p/st 1, Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk 0 p/st 1, För annat bruk 0 p/st 1, Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, betaeller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater: För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 0 p/st 1, 5 bruk För annat bruk 2,1 p/st 1, Röntgenrör 2,1 p/st 1, Andra slag, inbegripet delar och tillbehör: Panel till röntgenapparater (platta röntgendetektorer/röntgensensorer), bestående av en glasplatta med en matris av tunnfilmstransistorer, täckt med en film av amorft kisel, belagd med ett scintillationsskikt av cesiumjodid och ett metalliserat skyddsskikt eller belagd med ett lager av amorft selen 2,1; S:0 p/st 1, Andra 2,1 1, Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar), olämpliga för annan användning (TN701): Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning 1,4 1, Andra: Simulatorer för markunderhåll av luftfartyg, för civilt 0 (EU001) 1, 5 bruk Andra 1,4 1, Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast) (TN701): Uppdaterad THB II:2

13 Maskiner och apparater för provning av metaller: Elektroniska: Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov 3,2 1, För hårdhetsprov 3,2 1, Andra 3,2 1, Andra 2,1 1, Andra maskiner och apparater: Elektroniska: För provning av textil, papper eller papp 3,2 1, Andra 3,2 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör 2,1 1, Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument (TN701)(TN702): Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument: Vätskefyllda, för direkt avläsning: Medicinska eller veterinära termometrar 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 3,2 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Andra instrument: Barometrar, inte kombinerade med andra instrument 2,1 p/st 1, Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra: Elektroniska barometriska halvledare-tryckavkännare 3,2; S:0 p/st 1, 5 i ett hölje som främst består av - en kombination av en eller flera monolitiska tillämpningsspecifika integrerade kretsar och - minst en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) framställda med halvledarteknik, med mekaniska komponenter i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet Elektronisk temperatur-, lufttryck- och luftfuktighetssensor 3,2; S:0 p/st 1, 5 (miljösensor) i ett hölje som läm- par sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Andra 3,2 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör: Uppdaterad THB II:

14 För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 3,2 1, Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032 (TN701)(TN702): För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå: Elektroniska: Genomströmningsmätare: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: Genomströmningsmätare: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, För mätning eller kontroll av tryck: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 p/st 1, Andra 0 p/st 1, Andra instrument och apparater: Elektroniska: För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg Andra Delar och tillbehör: För civila luftfartyg Andra Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer (TN701) (TN702): Gas- eller rökanalysapparater: Elektroniska 2,5 p/st 1, Andra: Sensorelement för gas- och rökanalys i motorfordon, 2,5; S:0 p/st 1, 5 huvudsakligen bestående av ett element av en zirkoniumbaserad keram, inneslutet i ett metallhölje Annat 2,5 p/st 1, Uppdaterad THB II:2

15 Kromatografer och elektroforesinstrument Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som arbetar med optisk strålning (ultravio- lett, synlig eller infraröd) Andra instrument och apparater som arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) Andra instrument och apparater: Exponeringsmätare 2,5 1, Andra: Elektroniska: ph-mätare, rh-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller (LCD) eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt under framställningen av halvledarplattor (wafers) eller av flytande kristaller (LCD) Andra Andra: Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar Andra Mikrotomer; delar och tillbehör: Mikrotomer 2,5 p/st 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr till Till mikrotomer eller till utrustning för gas- eller rökanalys 2,5 1, Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instrument (TN701) (TN702): Gasmätare 2,1 p/st 1, Vätskemätare 2,1 p/st 1, Elektricitetsmätare: För växelström: För enfasström 2,1 p/st 1, För flerfasström 2,1 p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Delar och tillbehör: Till elektricitetsmätare 2,1 1, Andra 2,1 1, Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop (TN701) (TN702): Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare o.d: Elektriska eller elektroniska varvräknare för civila luftfartyg Mekanism för att mäta hjulhastigheten i motorfordon (halvledarbaserad hjulhastighetssensor) som består av - en monolitisk integrerad krets i en inkapsling och - en eller flera diskreta kondensatorer av typen SMD (Surface Mounted Device), som är sammankopplade till den integrerade kretsen i en inkapsling, - även med integrerade permanentmagneter som ska fånga upp impulsgivarens rörelser 0 (EU001) 1, 5 1,9; S:0 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:

16 Hastighetsgivare som utnyttjar Halleffekten för mätning av hjulens rotation i ett motorfordon, försedd med plasthölje och kopplad till en anslutningskabel med ett anslutningsdon och hållare för montering, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 1,9; S:0 p/st 1, Andra 1,9 1, Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop: Hastighetsmätare och takometrar: Hastighetsmätare for fordon: Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, stegmotor och lysdiodsindikatorer som visar fordonets grundläggande status, i form av åtminstone: - hastighet, - motorvarvtal, - motortemperatur, - bränslenivå, och som kommunicerar via CAN-buss- och K- Line-protokoll, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 2,6; S:0 p/st 1, Andra 2,6 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,6 1, Stroboskop 2,6 1, Delar och tillbehör: Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar för civila luftfartyg Samlad instrumentpanel med styrkort med mikroprocessorer, stegmotor och lysdiodsindikatorer som visar fordonets grundläggande status, i form av åtminstone: - hastighet, - motorvarvtal, - motortemperatur, - bränslenivå, och som kommunicerar via CAN-buss- och K-Lineprotokoll, av sådant slag som används vid tillverkning av varor enligt kapitel 87 0 (EU001) 1, 5 2,2; S:0 p/st 1, Andra 2,2 1, Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning (TN701) (TN702): Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Oscilloskop och oscillografer: Katodstråle: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra: Elektroniska: Uppdaterad THB II:2

17 För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg 0(EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt: Universalinstrument, utan registreringsanordning: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Universalinstrument, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra, utan registreringsanordning: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 4,2 1, Andra: Voltmetrar: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärkningsmätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar): För civila luftfartyg Andra Andra instrument och apparater: För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter Andra, med registreringsanordning: För civila luftfartyg Andra Andra: Elektroniska: För civila luftfartyg Andra Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,1 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,5 1, Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer (TN701) (TN702): Maskiner för balansering av mekaniska delar 2,8 1, Provbänkar 2,8 1, Andra optiska instrument och apparater: Uppdaterad THB II:

18 För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter Andra: Profilprojektorer 2,8 p/st 1, Andra Andra instrument, apparater och maskiner: Elektroniska: För mätning eller kontroll av geometriska storheter: För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid tillverkning av halvledarkomponenter Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Instrument för att mäta ett fordons krängningsvinkel och krängningsriktning, bestående av åtminstone en krängningsgivare i form av en monokristall av kvarts, även kombinerad med en eller flera givare, allt inneslutet i ett hölje 2,8; S:0 p/st 1, Halvledarsensor för kamaxelns läge med - ett ytterhölje i gjuten plast, - driftspänning för styrenheten på minst 4,5 men högst 7 V CC,för användning vid tillverkning av fordon i kapitel Programmerbar dubbel linjär Hallgivare, - bestående av två ej elektriskt ihopkopplade integrerade kretsar, en övre och en undre, - placerade upptill och nedtill på en platta med ledare, - i ett halvledarhölje, för användning som ett verktyg för att mäta vinklar, positioner och strömmar i bilar 2,8; S:0 (EU001) p/st 1, 5 2,8; S: p/st 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Anordningar för mätning av acceleration i bilar, innehållande en eller flera aktiva och/eller passiva element och en eller flera sensorer, allt inneslutet i ett hölje Elektronisk halvledar-accelerationssensor i ett hölje, som minst omfattar - en kombination av en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) och - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik, av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Kombinerad elektronisk accelerations- och magnetfältsensor, i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik. av en typ som används för montering i varor i kapitlen och 95 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, Uppdaterad THB II:2

19 Elektronisk accelerations-, magnetfält- och vinkelhastighetssensor (riktningssensor) i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik av en typ som används för montering i varor i kapitlen och Gyroskopisk sensor för mätning av acceleration i sidled av fordonets vertikala axel, bestående av - en piezoelektrisk kristall för att generera en elektrisk spänning under deformering, - en plastbox med en metallhållare, av ett slag som används vid tillverkning av produkter enligt kapitel Sensor som känner av förändringar i trafikflödet, bestående av ett tryckt kretskort och ett kontaktdon sammangjutna i plast, för övervakning av förändringar i trafikflödet "G" och tillhandahållande av värden för ytterligare utvärdering av utlösning av krockkuddar, av ett slag som används för tillverkning av produkter enligt kapitel 87 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, 5 4,0; S:0 p/st 1, Annat 4, Andra: För mätning eller kontroll av geometriska storheter: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg: Andra: Funktionstestmaskin för kalibrering av linser och provning av deras bildkvalitet i fordonskameror 4,0; S:0 (EU001) p/st 1, Andra 4, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr eller till optiska instrument och apparater för mätning av ytföroreningar på halvledarplattor (wafers) enligt nr Till utrustning enligt nr Andra: Till instrument, apparater och maskiner enligt nr , för civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Sammansatta komponenter för en laserjusteringssensor, i form av en tryckt krets med optiska filter och en bildavsökande sensor (CCD), det hela inneslutet i ett hölje Tangentbord helt av silikon eller helt av polykarbonat, inbegripet tryckta tangenter med elektriska kontaktelement 2,8; S:0 p/st 1, 5 2,8; S:0 p/st 1, Andra 2,8 1, Instrument och apparater för automatisk reglering (TN701) (TN702): Termostater: Elektroniska: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra: Med elektrisk utlösningsanordning: Uppdaterad THB II:

20 För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,1 p/st 1, Tryckregulatorer (pressostater): För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 2,8 p/st 1, Andra instrument och apparater: Hydrauliska eller pneumatiska: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Stötsensorer till luftkuddar för bilar, innehållande 2,8; S:0 p/st 1, 5 en kontakt för växling av en ström på 12 A vid en spänning på 30 V, med ett typiskt kontaktmotstånd på 80 mohm Elektroniska styranordningar för elektromekanisk 2,8; S:0 p/st 1, 5 servostyrning (EPS-styranordningar) Digitala ventilstyrningar för kontroll av vätskor och 2,8; S:0 p/st 1, 5 gaser Annat 2,8 1, Delar och tillbehör: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,8 1, Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kapitel 90 (TN701) (TN702) 3,7 1, Uppdaterad THB II:2

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1

TULLTAXA. Kap 90. Ändring nr 1 ä2 av 2014 års TFH I:1 (del 2) 90:1 TULLTAXA Kap 90 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT

Läs mer

Innehållsförteckning tabellbilaga A

Innehållsförteckning tabellbilaga A Innehållsförteckning tabellbilaga A TABELLBILAGA A Ingående branscher Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin... 59 Tabell 11.2 Branscher som i rapporten som räknas till IT-relaterade

Läs mer

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94

TULLTAXA AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 TULLTAXA Kap 94 AVDELNING XX DIVERSE VAROR KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR,

Läs mer

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter

PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter 1 / 5 ' Statistikcentralen PRODCOM-listan 2014 / A. Produkter Näringsgren 29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar I kolumnen 'Typ av produktion' definieras den information som förfrågas:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 6.5.2014 L 133/43 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 459/2014 av den 29 april 2014 om ändring av vissa förordningar rörande klassificering av varor i Kombinerade nomenklaturen EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Läs mer

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL ME- TALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05.03.2002 KOM(2002) 112 slutlig 2002/0055 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande av protokoll (2001) om ändring av bilagan till överenskommelsen

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17

7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 7.2.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 38/17 En apparat som kombinerar en färgmonitor av LCD-typ (flytande kristaller) med en pekskärm (s.k. pekskärmsmonitor) med ett diagonalmått på bildskärmen

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR

TULLTAXA KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR TULLTAXA Kap 82 KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor,

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Instuderingsfrågor extra allt

Instuderingsfrågor extra allt Instuderingsfrågor extra allt För dig som vill lära dig mer, alla svaren finns inte i häftet. Sök på nätet, fråga en kompis eller läs i en grundbok som du får låna på lektion. Testa dig själv 9.1 1 Vilken

Läs mer

Bildskärmar och synergonomi

Bildskärmar och synergonomi OptoNordic 2009 Bildskärmar och synergonomi Föreläsare: Niclas Rydell Email: rydell.niclas@gmail.com Syftet med föreläsningen En hjälp till er i arbetet men även privat Bildskärmen är länken mellan människa

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik - 2015-08-21, kl. 08.00-13.00 Tentamen i Fotonik 2011 08 25, kl. 08.00 13.00 FAFF25-2015-08-21 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 2011 08 25 FAFF25 FAFF25 - Tentamen Fysik för Fysik C och i för

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2007:1108 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv.

LEICA FABRIKEN. Konsten att bygga objektiv. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Varje enskilt Leica-objektiv är konstruerad med absolut precision i en omsorgsfull proces. LEICA FABRIKEN Konsten att bygga objektiv. Ärade fotografer, Leica

Läs mer

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039

Elektriska Kretsar. En fördjupning gjord av Philip Åhagen. Philip Åhagen 2009-12-03. Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 2009/2010 KPP 039 Mälardalens Högskola Elektriska Kretsar En fördjupning gjord av Philip Åhagen Philip Åhagen 2009-12-03 Table of Contents Inledning... 3 Grundläggande ellära... 4 Spänning... 4 Ström... 4 Resistans... 4

Läs mer

Ändringar i Brukstariffen (THB II)

Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i Brukstariffen (THB II) Ändringar i varukoder gäller fr.o.m. 17.6.2009: Varukod Varubeskrivning Tariffenlig tullsats; K; S 7325 99 10 00 - - - Av aducerat gjutjärn: 7325 99 10 10 - - - - Produkter

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger

82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 82 Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger 82a 82b Torkning som inte omfattas av andra klasser; Kölnor; Kafferostare Centrifuger 82a Torkning som inte omfattas

Läs mer

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren Geometrisk optik Förberedelser Läs i vågläraboken om avbildning med linser (sid 227 241), ögat (sid 278 281), färg och färgseende (sid 281 285), glasögon (sid 287 290), kameran (sid 291 299), vinkelförstoring

Läs mer

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011. Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå SFOR-kurs Aspenäs herrgård 6 8 april 2011 Lars Öhberg, MD, PhD Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Ljud definieras som tryckvariationer i luft, vatten eller annat medium. Det mänskliga örat uppfattar

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Tryckvakter & Sensorer

Tryckvakter & Sensorer Tryckvakter & Sensorer Norgren 18D-serien Pneumatiska och hydrauliska tryckvakter Guldbelagd kontakt Lång livslängd Vibrationsäker upp till 15 g Mikrobrytare godkänd av UL och CSA Explosionsskyddat utförande

Läs mer

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b

Tv:ns utveckling. Jonathan T och Jonatan B 9b Tv:ns utveckling Jonathan T och Jonatan B 9b DEN FÖRSTA TV:N Den första Tv-apparaten var en radio med en Tv-enhet bestående av ett neonrör och en snurrande skiva som kunde visa en bild i rödskala stor

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Bokens innehåll 1. MEKATRONIK en del av vår vardag 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER 1. MEKATRONIK en del av vår vardag Mekatronik i hemmet Mekatronik i fabriken Elektromekaniska styrsystem Pneumatiska styrsystem Hydrauliska styrsystem Elektriska styrsystem 2. Styrning med LOGISKA FUNKTIONER

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Odontologiska fakulteten, Tandvårdshögskolan Malmö Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på? Kristina Hellén-Halme Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik, Malmö högskola 1 Skillnad mellan

Läs mer

Styr och ställ. ett känsligt kapitel

Styr och ställ. ett känsligt kapitel Styr och ställ ett känsligt kapitel Att styra är att bestämma åt vilket håll man ska svänga, till exempel när man cyklar. Men det kan betyda mera än att välja riktning. En lokförare kan för övrigt varken

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi

Mikroskopering. Matti Hotokka Fysikalisk kemi Mikroskopering Matti Hotokka Fysikalisk kemi Vad diskuteras Mikroskopens anatomi Sätt att belysa provet Praktiska aspekter Specialapplikationer Mikroskop Okular Objektiv Objektbord Kondensorlins Ljuskälla

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Prov 3 2014-10-13. (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0] Namn: Område: Elektromagnetism Datum: 13 Oktober 2014 Tid: 100 minuter Hjälpmedel: Räknare och formelsamling. Betyg: E: 25. C: 35, 10 på A/C-nivå. A: 45, 14 på C-nivå, 2 på A-nivå. Tot: 60 (34/21/5). Instruktioner:

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2014-04-25 Tentamen i Fotonik - 2014-04-25, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Experiment 1: Strömning

Experiment 1: Strömning Wallenberg fysikpris 2014 Experimentell finaltävling Experiment 1: Strömning Bakgrund: En vätska som strömmar genom ett rör bromsas av rörets väggar. Vi förväntar oss att volymflödet genom röret skall

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Geometrisk optik. Laboration

Geometrisk optik. Laboration ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Geometrisk optik Linser och optiska instrument Avsikten med laborationen är att du ska få träning i att bygga upp avbildande optiska

Läs mer

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp

KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI för år 7-9 vid Vifolkaskolan, Mantorp 2002-06-12 KURSPLAN I FYSIK, KEMI OCH BIOLOGI, Mantorp Övergripande mål Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven - tilltror och utvecklar sin förmåga att se

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

HT10 2011 01 17. med avseende på projektarbetet på kursen KPP039 i samarbete med Herbert Lewin. Agnieszka Szreder 1

HT10 2011 01 17. med avseende på projektarbetet på kursen KPP039 i samarbete med Herbert Lewin. Agnieszka Szreder 1 KPP039 Eskilstuna HT10 2011 01 17 med avseende på projektarbetet på kursen KPP039 i samarbete med Herbert Lewin 1 Innehållsförteckning Vad är en sensor?... 3 Induktiva givare... 3 Magnetgivare... 3 Kapacitiva

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt.

Observera också att det inte går att både se kanten på fönstret och det där ute tydligt samtidigt. Om förstoringsglaset Du kan göra mycket med bara ett förstoringsglas! I många sammanhang i det dagliga livet förekommer linser. Den vanligast förekommande typen är den konvexa linsen, den kallas också

Läs mer

Översiktskurs i astronomi Lektion 3: Ljus och teleskop

Översiktskurs i astronomi Lektion 3: Ljus och teleskop Översiktskurs i astronomi Lektion 3: Ljus och teleskop Upplägg Ljus och spektra Elektromagnetisk strålning Våglängd vid frekvens Teleskop och detektorer Seeing Reflektor- och refraktorteleskop CCD-chip

Läs mer

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Grunderna i SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG 2014-01-29 Min resa genom Mpixel världen 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 2MP Nanozoomer 4 Scanner 1,5GP Kamera20,5MP Kamera 3,6GP5 Iphone 8MP Serie1

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Optik Samverkan mellan atomer/molekyler och ljus elektroner atomkärna Föreläsning 7/3 200 Elektronmolnet svänger i takt med ljuset och skickar ut nytt ljus Ljustransmission i material Absorption elektroner

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-08-27 Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser

Biologi Bättre kvalitet till lägre priser Biologi Bättre kvalitet till lägre priser 2008 763-0347 Lupp med fokuseringsstöd 10x Enkel bra slagtålig skollupp för naturstudier. 45x55 mm. 32 kr 763-0189 Liten linsburk Behändig och användbar linsburk

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2014-08-20 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +.

PRODUKTKATALOG I. MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. PRODUKTKATALOG I MED-EL Cochlea implantat system med kroppsburen processor CisPro +. Möllerström Medical AB Slagthuset 211 20 Malmö Tel: 040 17 63 50 Fax: 040 17 63 59 kundtjanst@mollerstrommedical.com

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr.

Typ Benämning Best.nr. Pris/st. Halogenlampa 2,5 V 188042. Batterihållare. Halogenlampa 3,5 V 288070. Typ Benämning Best.nr. Boreskop Kompakt inspektionsinstrument för inspektion av hålrum, spår m.m. med en diameter från 0,3 mm och ett djup från 5-250 mm. Instrumentet består av ett optiskt huvud innehållande linser, spegel och

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice.

Hjulinställare RAVAGLIOLI RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS. Tel 0500-444 555 Fax 0500-470 270 www.spikenservice.se info@spikenservice. RAV TD 3000 HP RAV TD 3000 ATS 3DT TARGET (Solid Vision Technology) 3-punktfäste med snabblåsning 8-24 styrning Ingen adapter krävs Extremt snabb Inget behov av run out Extremt lätt Inga elektroniska komponenter

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

Professionella produkter - för säkerhets skull

Professionella produkter - för säkerhets skull Professionella produkter - för säkerhets skull Utg. 3 Extraljus Halogen XENON LED positionsljus Fjärrljus Pencil beam Extraljusramp Fordonsteknik AB, Fågelviksvägen 18-20, 145 53 Norsborg tel 08-88 09

Läs mer

TULLTAXA KAPITEL 85. 3. Nr 8509 omfattar endast följande elektromekaniska maskiner och apparater av sådana slag som vanligen används för hushållsbruk:

TULLTAXA KAPITEL 85. 3. Nr 8509 omfattar endast följande elektromekaniska maskiner och apparater av sådana slag som vanligen används för hushållsbruk: TULLTAXA KAPITEL 85 ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV

Läs mer

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning

XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning XR 200 Roterande avvägningsinstrument med laser Bruksanvisning Osoite: Valimotie 26, 01510 Vantaa Puhelin: (09) 774 3480 Faksi: (09) 7743 4827 e-mail: sales@tamolinefinland.fi Internet: www.tamolinefinland.fi

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik:

Fysik. Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: Fysik Arbetslag: Gamma Klass: 8 C, D Veckor: 43-51, ht-2015 Akustik och optik (ljud och ljus) och astronomi Utdrag ur kursplanen i fysik: - Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

Läs mer