AVDELNING XVIII KAPITEL 90

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVDELNING XVIII KAPITEL 90"

Transkript

1 AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING ELLER KONTROLL, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR KAPITEL 90 OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPA- RATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRU- MENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR Anmärkningar 1. Detta kapitel omfattar inte a) artiklar av sådana slag som används i maskiner, apparater eller för annat tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 4016), av läder eller konstläder (nr 4205) eller av textilmaterial (nr 5911), b) gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekt på den kroppsdel som ska påverkas enbart beror på artiklarnas elasticitet (t.ex. grossessgördlar, thoraxbandage, abdominalbandage samt stöd för leder och muskler) (avdelning XI), c) eldfasta varor enligt nr 6903; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt nr 6909, d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt nr 7009, samt speglar av oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (nr 8306 eller kapitel 71), e) varor enligt nr 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eller 7017, f) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdelning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast (kapitel 39), g) pumpar försedda med mätanordning, enligt nr 8413; räkne- och kontrollvågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (nr 8423); maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering (nr ); skärmaskiner av alla slag för papper eller papp (nr 8441); hjälputrustning för inställning av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt nr 8466, inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av sådana som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. inställningsteleskop); räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra artiklar enligt nr 8481; maskiner och apparater (inbegripet apparater för projicering eller ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga halvledarmaterial), enligt nr 8486, h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller motorfordon (nr 8512); bärbara elektriska lampor enligt nr 8513; kinoapparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för kopiering av ljudinspelningar (nr 8519); tonhuvuden (nr 8522); televisionskameror, digitala kameror och videokameror (nr 8525); radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning (nr 8526); kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska fibrer (nr 8536); numeriska styrorgan enligt nr 8537; s.k. sealed beam lamp units enligt nr 8539; optiska fiberkablar enligt nr 8544, ij) sökarlyktor och strålkastare enligt nr 9405, k) artiklar enligt kapitel 95, l) mätkärl, vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet, t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV). 2. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska delar och tillbehör till maskiner, apparater, instrument eller andra artiklar enligt detta kapitel klassificeras enligt följande regler: Uppdaterad THB II:2 90-1

2 a) Delar och tillbehör som utgör varor som är inbegripna i något nummer i detta kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 8487, 8548 och 9033) skall under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer. b) Andra delar och tillbehör ska, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av speciellt slag eller till flera maskiner, apparater eller instrument som omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner, apparater eller instrument enligt nr 9010, 9013 eller 9031) klassificeras enligt samma nummer som dessa maskiner, apparater eller instrument. c) Alla andra delar och tillbehör ska klassificeras enligt nr Bestämmelserna i anmärkningarna 3 och 4 till avdelning XVI ska tillämpas även för detta kapitel. 4. Nr 9005 ska inte tillämpas för kikarsikten för montering på vapen, periskop för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI; sådana kikarsikten, periskop och kikare ska klassificeras enligt nr Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt numrens lydelse skulle kunna klassificeras både enligt nr 9013 och enligt nr 9031 ska klassificeras enligt nr Med ortopediska artiklar i nr 9021 förstås artiklar som tjänar - till att förebygga eller rätta till kroppsdeformiteter, eller - till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation eller skada. Som ortopediska artiklar räknas även skodon och särskilda inläggsulor som utformats för att kompensera för ortopediska förhållanden förutsatt att de är antingen 1) måttillverkade eller 2) massproducerade, föreligger separat och inte i par och är utformade att passa bägge fötterna. 7. Nr 9032 ska tillämpas endast för a) instrument och apparater för automatisk reglering av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. eller för automatisk temperaturreglering, vare sig deras funktion är beroende eller ej av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras automatiskt, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde, b) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter samt instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektriska storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varierar med den faktor som ska regleras, och vilka är konstruerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess faktiska värde. Kompletterande anmärkning 1. I nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , och förstås med uttrycket elektroniska instrument och apparater som innehåller en eller flera artiklar enligt nr 8540, 8541 eller Vid tillämpningen av denna regel ska dock bortses från artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542 som enbart har funktionen att likrikta ström eller vilka ingår i instrumentens eller apparaternas strömförsörjningsenhet Uppdaterad THB II:2

3 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar: För överföring av bilder 2,9 1, Andra slag: Bildinverterare bestående av en samling optiska 2,9; S: fibrer Optiska polymerfibrer med 2,9; S: - en kärna av polymetylmetakrylat, - en mantel av fluorerad polymer, - en diameter av högst 3,0 mm, och - en längd av mer än 150 m av sådana slag som används vid tillverkning av polymerfiberkablar Andra 2,9 1, Skivor och plattor av polariserande material: Polariserande film, även på rullar, på ena eller båda 2,9; S: sidorna förstärkt med ett genomsynligt material, även med självhäftande skikt, täckt på en sida eller båda sidor med en skyddsfolie Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Polariserande film, i rullar, bestående av polyvinylalkoholfilm i flera lager, på båda sidor förstärkt med triacetylcellulosafilm, med en självhäftande tryckkänslig avdragbar skyddsfolie på ena sidan 2,9; S: Andra 2,9 1, Kontaktlinser 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av glas: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Glasögonlinser av annat material: Icke synkorrigerande 2,9 p/st 1, Synkorrigerande: Färdigbearbetade på båda sidor: Enkelfokala: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, ytbehandlad på båda sidor, rund till formen: - med en diameter på minst 4,9 cm men inte mer än 8,2 cm, - med en total tjocklek på minst 0,5 cm men inte mer än 1,2 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon 2,9; S:1,45 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-3

4 Andra 2,9 p/st 1, Andra: Organisk oskuren korrigerande glasögonlins, endast 2,9; S:0 p/st 1, 5 ytbehandlad på ena sidan, rund till formen: - med en diameter på minst 5,9 cm men inte mer än 8,5 cm, - med en total tjocklek på minst 1,2 cm men inte mer än 2,7 cm, av en typ som ska bearbetas för att passa ett par glasögon Andra 2,9 p/st 1, Andra slag: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Omonterade optiska element tillverkade av formgjutet 2,9; S: kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial Skärmar för bakgrundsprojektion bestående av en 2,9; S:0 p/st 1, 5 linsformad plastplatta Stavar av yttrium-aluminium-granat (YAG), dopade 2,9; S:0 p/st 1, 5 med neodym, polerade i båda ändarna Optiska spridar-, reflektor- eller prismafolier, 2,9; S: otryckta spridarplåtar, med eller utan polariserande egenskaper, särskilt tillskurna Reflektor- eller spridarfolie, i rullar 2,9; S: Optisk folie med minst 5 flerlagerstrukturer, inbegripet 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 en reflektor på baksidan, en beläggning på fram- sidan och ett kontrastfilter med högst 0,65 μm gitteravstånd, för användning vid tillverkning av skärmar för frontprojektion Film och folie av polyetylentereftalat med en tjocklek 2,9; S: under 300 µm enligt ASTM D2103, med prismor av akrylharts på ena sidan med en prismavinkel på 90 och ett prismaavstånd av 50 µm Frontfilter bestående av glaspaneler försedda med 2,9; S:0 (EU001) p/st 1, 5 särskilt tryck och ett folieskikt, för användning vid tillverkning av plasmabildskärmar Omonterade glaslinser, prismor och sammanfogade 2,9; p/st 1, 5 element, avsedda att användas för tillverkning eller reparation av varor enligt nr 9002, 9005, och 9015 K:0 (092631) (EU001) Ljusledarplatta av polymetylmetakrylat, 2,9; S:0 (EU001) 1, 5 - även tillskuren, - även tryckt, för framställning av bakgrundsbelysningsenheter för platta tv-apparater Andra 2,9 1, Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetade (TN701): Objektiv: För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater: Objektiv med reglerbar brännvidd av minst 90 mm men högst 180 mm, innehållande 4 till 8 linser av glas eller metakrylat med en diameter av minst 120 mm men högst 180 mm vilka var och en är belagda med ett skikt av magnesiumfluorid på åtminstone den ena sidan, avsedda att användas för tillverkning av videoprojektorer 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, Uppdaterad THB II:2

5 Objektiv högst 80 mm x 55 mm x 50 mm, med en upplösning på minst 160 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 180 mm x 100 mm x 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en upplösning på minst 130 linjer/mm, och med zoomfaktor 18 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv högst 125 mm x 65 mm x 65 mm, med en upplösning på minst 125 linjer/mm, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Objektiv: - med en brännvidd av minst 25 mm men högst 150 mm, - bestående av linser av glas eller plast med en diameter av minst 60 mm men högst 190 mm Objektiv högst 180 mm 100 mm 100 mm vid en största brännvidd på mer än 200 mm, med en ljusspridning (etendue) på minst 7 steradian mm 2, och med zoomfaktor 16 av sådana slag som används för tillverkning av dokumentkameror eller live image-kameror Sammansatt lins med: - ett synfält av 58,5-194 grader, - en brännvidd av 1,16-3,88 mm, - en relativ bländaröppning av F/2,0-2,6, - en diameter av 17-18,5 mm, för användning vid tillverkning av CMOS-kameror 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 för fordon Andra 6,7 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Filter: Filter, bestående av ett polariserande plastmembran, en glasplatta och en genomsynlig skyddsfilm, monterat på en metallram, avsett att användas för tillverkning av varor enligt nr ,7; S:0 (EU001) p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Linser, monterade, med en fast brännvidd av 3,8 mm (±0,19 mm) eller 8 mm (±0,4 mm), med en relativ öppning av F2.0 och en diameter av högst 33 mm, avsedda att användas för tillverkning av CCDkameror (Charge Coupled Device) Optiska enheter med en eller två rader med optiska glasfibrer i form av linser med en diameter av minst 0,85 mm men högst 1,15 mm, inneslutna mellan två plastplattor Monterade linser tillverkade av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus, eller av en kombination av kalkogenidglas som släpper igenom infrarött ljus och annat linsmaterial 6,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 6,7; S:0 p/st 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-5

6 Annat 6,7 1, Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana artiklar (TN701): Bågar och infattningar: Av plast: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av annat material: Av oädel metall: avsedda att användas för tillverkning av glasögon för synkorrektion 2,2; p/st 1, 5 K:0 (092836) (EU001) Andra 2,2 p/st 1, Av andra material 2,2 p/st 1, Delar: Delar av glasögonbågar och glasögoninfattningar, inbegripet skruvar av det slag som används för glasögonbågar och glasögoninfattningar, av titanlegering 2,2; S:0 p/st 1, Andra 2,2 1, Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål (TN701): Solglasögon: Optiskt bearbetade 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 p/st 1, Andra 2,9 p/st 1, Andra: Med linser av plast 2,9 1, Andra 2,9 1, Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instrument (TN701): Binokulära kikare 4,2 p/st 1, Andra kikare och instrument 4,2 1, Delar och tillbehör (inbegripet stativ) 4,2 1, Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539 (TN701): Stillbildskameror av sådana slag som används vid 4,2 p/st 1, 5 framställning av klichéer eller andra tryckformar Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattensbruk, 4,2 p/st 1, 5 för flygfotografering eller för me- dicinsk eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik Kameror för omedelbar bildframställning 3,2 p/st 1, Andra stillbildskameror: Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en 4,2 p/st 1, 5 bredd av högst 35 mm Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 4,2 p/st 1, 5 mm Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm: Kameror för engångsbruk 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Andra 4,2 p/st 1, Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk: 90-6 Uppdaterad THB II:2

7 Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 3,2 p/st 1, Andra 3,2 p/st 1, Delar och tillbehör: Till stillbildskameror 3,7 1, Andra 3,2 1, Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (TN701): Kinokameror 3,7 p/st 1, Projektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till kinokameror 3,7 1, Till kinoprojektorer: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska) förstorings- och förminskningsapparater (TN701): Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; negatoskop; projektionsdukar (TN701): Apparater och utrustning för automatisk framkallning 2,7 1, 5 av film (även kinematografisk) eller pap- per i rullar eller för automatisk exponering av framkallad film på rullar av fotografiskt papper Andra apparater och annan utrustning för fotografiska 2,7 1, 5 (inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop Projektionsdukar 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion (TN701): Stereoskopiska mikroskop: Med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomikrografi eller mikroprojektion: Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halveldarplattor (wafers) eller nät 0 p/st 1, Andra 6,7 p/st 1, Andra mikroskop 6,7 p/st 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr eller Andra 6,7 1, Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror (TN701): Uppdaterad THB II:2 90-7

8 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror: Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor (wafers) eller nät Andra 3,7 1, Delar och tillbehör: Till utrustning enligt nr Andra: Energifilter för installation på strålgången till elektronmikroskop 3,7; S:0 p/st 1, Andra 3,7 1, Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, andra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701)(TN702): Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI Lasrar, andra än laserdioder: Koldioxidlaser med hög frekvens, med en uteffekt på 12 W eller mer, men inte mer än 200 W Laserhuvudkomponenter för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller halvledaranordningar Laser för användning vid tillverkning av mät- eller kontrollmaskiner för halvledarplattor (wafers) eller 4,7 1, 5 4,7; S:0 p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 4,7; S:0 (EU001) p/st 1, 5 halvledaranordningar Andra 4,7 1, Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska artiklar: Anordningar med flytande kristaller: Aktiva matris-lcd Andra Andra: Elektroniska halvledar-mikrospeglar i ett hölje som lämpar sig för automatisk tryckning av kretskort, som minst omfattar en kombination av - en eller flera användningsspecifika monolitiska integrerade kretsar (ASIC) - en eller flera mikroelektromekaniska sensorelement (MEMS) med mekaniska element i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, tillverkade i halvledarteknik av en typ som används för montering i varor i kapitlen och 95 4,7; S:0 p/st 1, Andra 4,7 1, Delar och tillbehör: För flytande kristaller (LCD) Andra 4,7 1, Kompasser; andra instrument och apparater för navigering (TN701) (TN702): Kompasser: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra: 90-8 Uppdaterad THB II:2

9 Elektronisk kompass för användning som geomagnetisk sensor i ett hölje avsett för fullt automatiserad montering av kretskort, med följande huvudsakliga komponenter: - en kombination av en eller flera tillämpningsspecifika integrerade kretsar (ASIC) och - en eller flera mikroelektromekaniska sensorer (MEMS), tillverkade med hjälp av halvledarteknik, med mekaniska komponenter, ordnade i tredimensionella strukturer på halvledarmaterialet, som används vid tillverkning av produkter som omfattas av kapitlen och 94 2,7; S:0 p/st 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (andra än kompasser): Tröghetsnavigeringssystem: För civila luftfartyg 0 (EU001) p/st 1, Andra 3,7 p/st 1, Andra: För civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 3,7 1, Andra instrument och apparater 3,7 1, Delar och tillbehör: Till instrument enligt nr och för civila luftfartyg 0 (EU001) 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare (TN701)(TN702): Avståndsmätare: Elektroniska: För användning i vissa flygplanstyper 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 3,7 1, Andra: För användning i vissa flygplanstyper 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, Andra 2,7 1, Teodoliter och takymetrar: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Avvägningsinstrument: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Instrument och apparater för fotogrammetri: Elektroniska 3,7 1, Andra 2,7 1, Andra instrument och apparater: Elektroniska: Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: Meteorologiska instrument, för användning i vissa 3,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 3,7 1, Andra 3,7 1, Andra: Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning och för hydrografi Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geofysik: 2,7 1, 5 Uppdaterad THB II:2 90-9

10 Meteorologiska instrument, för användning i vissa 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 flygplanstyper Andra 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör: Till meteorologiska instrument och till avståndsmätare, 2,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 andra än elektroniska, för användning i vissa flygplanstyper Andra 2,7 1, Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter (TN701): Vågar 3,7 p/st 1, Delar och tillbehör 3,7 1, Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel (TN701): Ritbord och ritapparater, även automatiska: Plottrar 0 p/st 1, Andra 2,7 p/st 1, Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument: Plottrar 0 p/st 1, Andra ritverktyg 2,7 1, Ritsinstrument 2,7 p/st 1, Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor 2,7 p/st 1, 5 o.d.) Mikrometrar, skjutmått och tolkar 2,7 p/st 1, Andra instrument: Mätstockar, mätband och graderade linjaler 2,7 1, Andra 2,7 1, Delar och tillbehör 2,7 1, Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning (TN701): Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar): Elektrokardiografer Ultraljudscanners Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans Scintigrafer Andra: Apparater för samtidig övervakning av två eller flera parametrar Andra Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d: Injektionssprutor, med eller utan kanyl: Av plast Andra Kanyler av metall och suturnålar: Kanyler av metall Uppdaterad THB II:2

11 Suturnålar Andra Andra instrument och apparater, för dentalt bruk: Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan dentalutrustning på gemensamt stativ Andra: Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborrmaskiner Andra Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk: Icke optiska Optiska Andra instrument och apparater: Instrument och apparater för blodtrycksmätning Endoskop Dialysapparater Diatermiapparater Transfusionsapparater Narkosapparater Nervstimuleringsapparater Andra Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk (TN701): Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar: Elektriska vibrationsmassageapparater Andra Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter (TN701): Andningsapparater och gasmasker (dock inte delar 0 (EU001) 1, 5 till sådana) för civila luftfartyg Andra: Delar till andningsapparater och till gasmasker, för 1,7; S:0 (EU001) (EU002) 1, 5 användning i vissa flygplanstyper Andra 1,7 1, Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinskkirurgiska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett handikapp (TN701): Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frakturer: Ortopediska artiklar Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar: Konstgjorda tänder: Av plast 0 CEN 1, Av andra material 0 CEN 1, 5 Uppdaterad THB II:

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Artonde avdelningen. Allmänna anvisningar Artonde avdelningen Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; ur; musikinstrument;

Läs mer

Innehållsförteckning tabellbilaga A

Innehållsförteckning tabellbilaga A Innehållsförteckning tabellbilaga A TABELLBILAGA A Ingående branscher Tabell 11.1 Branscher som i rapporten räknas till elektronikindustrin... 59 Tabell 11.2 Branscher som i rapporten som räknas till IT-relaterade

Läs mer

Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar

Sextonde avdelningen. Allmänna anvisningar Sextonde avdelningen Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EU)

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 30.6.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 163/15 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 567/2010 av den 29 juni 2010 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07)

Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) 1 (117) Svenska optiktermer version 48.0 (2015-05-07) Förklaringar Understrykning av en term i definitioner eller kommentarer markerar att denna term återfinns

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling

Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling TIR-konvention, bilaga 2, artikel 1 [3121] Regler om de tekniska villkor som vägfordon skall uppfylla för att kunna godkännas för internationell transport under tullförsegling Bilaga 2 Artikel 1 Grundprinciper

Läs mer

tidigare beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges.

tidigare beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges. Förordning (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Inledande bestämmelser 1 Lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras.

Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. Version 2013-12-05 Praktiska regler Nya produkter till normalpris mindre än 1000 kronor, inklusive moms i butik, kan i de flesta fall bytas istället för att repareras. En reparation får inte ta mer än

Läs mer

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy

Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy Martin Ek POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 2013 Polymer & Materials Chemistry Centre for Analysis

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck

Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck 2005:107 CIV EXAMENSARBETE Automatiserad detektering och utvärdering av skalstreck OLLE PENTTINEN CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Rymdteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för rymdvetenskap 2005:107

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Järn- och stålframställning

Järn- och stålframställning JERNKONTORETS FORSKNING Järn- och stålframställning Oförstörande provning Jernkontorets utbildningspaket del 10 1996 Andra korrigerade upplagan, 2007 2000 Förord På initiativ av Jernkontorets fullmäktige

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Andra utgåvan, december 2011 Inledning Lysdiodernas frammarsch leder till stora förändringar inom belysningsvärlden. Lysdioden har som ny ljuskälla medfört en

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik

Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik Kapitel 16 Version 2013-10-28 Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik by Lantmäteriet m.fl. is licensed under a Creative

Läs mer

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält

Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Arbetare med medicinska implantat vägledning vid återgång i arbete i miljöer som innebär exponering för elektromagnetiska fält Monica Sandström, Amanda Johansson, Jonna Wilén, Kjell Hansson Mild, Berndt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

Motorstyrningssystem

Motorstyrningssystem Innehåll Motorstyrningssystem.... 2-4 PLC-System... 5 Basenhet 2000... 6 3-fas terminal.... 6 Laborationsbok.... 7 Kontaktorstyrning.... 8-11 Stegmotor för undervisning SD 1664-1...............................12

Läs mer

Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON

Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Examensarbete i

Läs mer

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information

UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. Detta är viktig information UpphandlingsDax.se är det enda du behöver för offentliga upphandlingar i Sverige. För att använda och utnyttja vår tjänst på UpphandlingsDax.se går du igenom sex steg. Följer du dessa steg har du sedan

Läs mer

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA

DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA DOSSIER LED BELYSNING MED EN NY LJUSKÄLLA Fjärde upplagan, oktober 2013 Inledning Samtidigt som LED används alltmer i belysningsinstallationer fortsätter tekniken att gå framåt i rasande fart. Detta dokument

Läs mer

1A001 Komponenter tillverkade av fluorerade blandningar, enligt följande:

1A001 Komponenter tillverkade av fluorerade blandningar, enligt följande: Kategori 1 Särskilda material och därtill hörande utrustning 1A System, utrustning och komponenter 1A001 Komponenter tillverkade av fluorerade blandningar, enligt följande: Bilaga I Kategori 1A001 a) Packningar,

Läs mer

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant.

Ex 1. En fjäder som belastas med en massa av 5 kg töjs ut 6 cm. Beräkna dess fjäderkonstant. 1. Mekanisk svängningsrörelse Olika typer av mekaniska svängningar och vågrörelser möter oss överallt i vardagen allt från svajande höghus till telefoner med vibrationen påslagen hör till denna kategori.

Läs mer