Referenslista Strategisk planering 1 (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenslista Strategisk planering 1 (31) 2005-03-22"

Transkript

1 Referenslista Strategisk planering 1 (31) Pågående uppdrag RMU Sörmland Resmatrisundersökning på samtliga Länstrafiken Sörmlands bussar och tåg under dagtid vardagar i Sörmlands län Datum 2005 Pågående Hanna Berg Länstrafiken Sörmland Kontaktperson, beställare Göran Gullbrand, , cirka intervjuer under mars och april Ostlänken Trafikprognoser och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och två utredningsalternativ. Effekter av de två utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc pågående Datum Chris Halldin Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Tomas Köhler, tfn RVU Arlanda RVU, ResVaneUndersökning med ca avresande flygresenärer från Arlanda per år. Datum pågående Johan Enkvist Luftfartsverket Kontaktperson, beställare Peter Linsér, tfn ca resenärer varje år

2 Referenslista Strategisk planering 2 (31) Pågående uppdrag Kvalitetsmätningar i Stockholm Kvalitetsmätningar Två årliga ombordundersökningar genomförs av hur resenärer upplever kvaliteten i lokaltrafiken i Stockholm pågående Datum Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, Strategisk planering, tfn intervjuer/år Rikstrafiken Utdelning av enkäter ombord på fordonen för att undersöka kvaliteten på Rikstrafikens linjer: buss, båt, tåg och flyg. Datum pågående Johan Enkvist Rikstrafiken Kontaktperson, beställare Ulf Andersson, tfn > resenärer/år Trygghetsundersökningar Trygghetsundersökningar på tunnelbanan i Stockholm. Datum pågående Niklas Carlsson SL, Storstockholm Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Anders Björlinger, vx intervjuer

3 Referenslista Strategisk planering 3 (31) Pågående uppdrag Prissättning och interventioner inom järnvägen under konkurrensförhållanden Simulering med VIPS av linjevisa subventioner. Datum pågående Kjell Jansson Banverket, Borlänge Kontaktperson, beställare Marianne Ullvén, BV Borlänge, tfn Datum Kontaktperson, beställare Analyser av prissänkningar av tågtrafik. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Pågående forskningsuppdrag. Kjell Jansson Banverket Färdbevisundersökningar FUSK två årliga mätningar av fuskåkning i kollektivtrafiken. Datum 2000 pågående Jan Nord SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Hans Alrenius, tfn vx

4 Referenslista Strategisk planering 4 (31) Pågående uppdrag Resvaneundersökning i Göteborg Enkätundersökning med telefonuppföljning i Göteborgsområdet. Syftet är dels som förmätning i Göteborg inför informationskampanj dels som uppföljning av resvanor i regionen. Bruttourval individer. pågående (2006) Monika Widén Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik och Vägverket Kontaktperson, beställare Ma-Lou Wihlborg, Trafikkontoret i Göteborg Innerstadens stom- och spårtrafik år 2015 Prognoser görs för resandet om tio år. Tre principiellt olika inriktningar av kolltrafiken i innerstaden analyseras via nätanalyser (VIPS). Traditionell busstrafik, prioriterad stombusstrafik respektive en kombination av stombuss- och spårvagnstrafik. Såväl resstandardfrågor som framkomlighetsfrågor beskrivs och analyseras. Datum Okt 04 feb 05 Rapporter med underlag för bedömning av lämplig utveckling av innerstadens ytkolltrafik. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, tfn RVU i Stockholms län. RVU fortlöpande resvaneundersökning i Stockholms län. Enkätundersökning med telefonuppföljning. Ca individer. Datum pågående Monika Widén SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, tfn enkäter (resdagbok)

5 Referenslista Strategisk planering 5 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Sammanställning av kommunala bostadsförsörjningsprogram Insamlande och sammanställning av kommuners planerade bostads- och arbetsplatsbyggande pågående Rapporter med tabell- och kartredovisning Mikael Eriksson Pernilla Helander Ajourhållning av kodade kollektivtrafiknät för VIPS Årliga uppdateringar och kallibreringar av nätkodningar för SLs kollektivtrafik för nuläge samt ett troligt framtidsläge (2015). Näten används vid trafikanalyser av förslag till förändringar i kollektivtrafiksystemet. Årligen under cirka 10 år Kodade kollektivtrafiknät för VIPSanalyser. Datum Kontaktperson, beställare Per Ekberg, SL, tfn Datum Webbanalys Analys av statistik från loggfilerna för SLs Internet- och intranetsidor. Omvärldsanalys pågående Månadsrapporter, årsrapporter samt websida med resultat. Statistik i sammanfattning även via AvantGo, synkronisering över Internet av PDA-handdatorer (PALM). Kée Tengblad Kontaktperson, beställare Åke Lindström Charlotta Volgsten-Forberg

6 Referenslista Strategisk planering 6 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Webstatistik Sammanställning och redovisning av statistik för besöken på SL Kundtjänst sidor på Internet samt frågor till Reseplaneraren pågående PowerPoint-bilder med sammanfattande diagram över utvecklingen under året. Tillgängligt även på Internet. Kée Tengblad SL Kundtjänst AB Annica Dahlberg Datum Kontaktperson, beställare Datasupport. Hjälp och stöd till Mac- och PC-användare inom SL pågående Backup via Retrospect Remote-server, Underhåll av FTPserver. Support och teknisk konsulthjälp. Kée Tengblad Charlotta Volgsten-Forberg (Kommunikation) Per Ekberg (Planering) Trygghetsundersökningar Undersökning av tunnelbanevärdars synlighet genom frågor till resenärer, observation och dokumentation av värdarnas närvaro pågående Trygghetsdata att användas i dialog med entreprenör. Angela Fronda Datum Kontaktperson, beställare Anne-Charlotte Eklund Larsson, tfn

7 Referenslista Strategisk planering 7 (31) Uppdrag avslutade 2005 Attitydundersökning Uppsala Personliga intervjuer med Uppsalabor i stadskärnan kring trafikmiljön i city och en aktuell trafikplan. Datum 2005 Rapport februari 2005: Trafiksituationen i city Attitydundersökning innerstad Uppsala 2005 Hanna Berg Uppsala Kommun/Vägverket konsult Kontaktperson, beställare Karin Åkerhammar, , Undersökning av öppna gater i terminal 4, Arlanda Personliga intervjuer med avresande passagerare i terminal 4 för att undersöka attityder till öppna gater och inrikesresande med flyg Rapport januari 2005: Passagerarundersökning - öppna gater och resande Terminal 4 Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, , SLL - Utvärdering Utvärdera tänkbara åtgärder för att uppnå en förskjutning av bilresande till kollektivresande. Åtgärdsförslag, effektanalys Niklas Carlsson Stockholms läns landsting Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

8 Referenslista Strategisk planering 8 (31) Uppdrag avslutade 2005 Störningsinformation SLs kunder skall betygsätta störningsinformationen. Detta görs med hjälp av en enkätundersökning som sker ombord på fordonen. Alla trafikslag, entrepenörer och avtalsområden undersöks under två veckor. Syftet är att samla in kundernas omdömen med förhoppning om att trafiken skall förbättras över tiden. Kundernas omdömenbetyg skall fortlöpande följas upp under arbetet med att förbättra informationen. Datum Rapport, diagram & tabeller. Jan Nord Kundtjänstbolaget Kontaktperson, beställare Annica Dahlberg Ca intervjuer / omgång Båtpendling i Stockholms inre vatten Samhällsekonomiska analyser av framtida båtpendling i Stockholms inre vatten. Datum 2005 Rapport RTK, Regionplane- och Trafikkontoret i SLL Kontaktperson, beställare Thomas Ney, tfn Erfarenheter från Södra Länken. Intervjuer med Vägverket internt och trafikanter från Södra Länken. Uppföljning efter Södra Länkens öppnande 24/ och tidigare uppdrag inför öppnandet. Datum till Rapport & Presentation Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, Slutrapporterad

9 Referenslista Strategisk planering 9 (31) Uppdrag avslutade 2005 Riskbedömning för etablering vid besnsinstation Riskanalys vid nyetablering av butik invid befintlig bensinstation till Riskanalys Johan Enkvist Granens Fastighetsutveckling AB Kontaktperson, beställare Peter Alvemur, Underkonsult Anders Norén, ÅF-Installation i Malmö

10 Referenslista Strategisk planering 10 (31) Uppdrag avslutade 2004 SIMS Förvaltning, utveckling och underhåll av SL:s prognossystem SIMS. Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist Aktuellt och framtida resmönster Produktion av resmatriser med SIMS. Matriserna används i flertalet av de trafikanalyser som genomförs av Strategisk planering Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg BEST - Europautmaningen SL genomför sedan 2000 ett benchmarkingprojekt bland europeiska kollegor. Syftet är att dra nytta och lära av varandras erfarenheter och därigenom skapa en bättre kollektivtrafik. ÅF- Infrateknik är projektdeltagare med uppgift att bidra till projektets genomförande Paula Darke (2004) Kontaktperson, beställare Bo Tengblad

11 Referenslista Strategisk planering 11 (31) Uppdrag avslutade 2004 Svealandsbanan Trafikprognoser med VIPS och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och sex utredningsalternativ. Effekter av de sex utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc. Kjell Jansson Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Åke Grankvist, tfn Undersökning av elevers skolväg och trafiksituationen vid skolor i Österåkers kommun Två undersökningar riktade till samtliga föräldrar vid Ljusterö skola och Rydbo skola i Österåkers kommun som ett led i projektet Säker skolväg på statligt vägnät. Vägverksrapport Hanna Berg Vägverket Region Stockholm Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Vägverket Region Stockholm tfn Undersökning av miljöpåverkan av personalresor inom Stockholms Läns Landsting. Undersökning av anställdas resor till och från arbetet. Känslighetsanalyser av miljöeffekter med livscykelanalys och egen framtagen modell. Utredning av tänkbara åtgärder med hjälp av bl a VIPS, SIMS, Samhällsekonomiska beräkningsmodeller. Datum Rapport: Miljöpåverkan av resor inom SLL. Niklas Carlsson Stockholms läns landsting. Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

12 Referenslista Strategisk planering 12 (31) Uppdrag avslutade 2004 Odenplan 2015 Tunnelbana och Pendeltåg Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida stationen vid Odenplan när pendeltågstrafiken ges en ny station som skall ligga under och sammanbindas med tunnelbanestationen. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn Tvärbana Ost och alternativa lösningar Trafikanalyser och samhällsekonomisk jämförelse av alternativa kollektivtrafiklösningar för Hammarby sjöstadsområdet. Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn Utvärdering av dynamiskt farthinder. Attitydmätningar, enkäter och djupintervjuer. Datum Rapport: Demonstrationsprojekt Slättgårdsvägen, efterstudie. Monika Widén Vägverket Stockholm, Gatu och Fastighetskontoret Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Monica Nunes Ca 600 intervjuer

13 Referenslista Strategisk planering 13 (31) Uppdrag avslutade 2004 Projektstöd och attitydundersökning. Projektstöd vid framtagande av Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms Stad samt projektledare för undersökning av stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Datum Rapport: Stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Niklas Carlsson Gatu- och Fastighetskontoret, Stockholm Kontaktperson, beställare Annika Feychting, tfn enkäter Trängselskatter i Stockholms innerstad. Miljöavgifternas effekt på resandet och vilka förändringar som är lämpliga i trafiknätet har analyserats. SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, tfn Signaldetektionsteorin Användning av signaldetektionsteorin vid kvalificering av oförstörande provning inom kärnkraftindustrin. Johan Enkvist SQC Kvalificeringscentrum AB, FoU Kontaktperson, beställare Kjell Höglund FoU-ansvarig, tfn ,

14 Referenslista Strategisk planering 14 (31) Uppdrag avslutade 2004 Klotterstudie Undersökning av klotter på pendeltåg för att kunna avgöra hur entreprenören sköter klottersanering Klotterdokumentation att användas i dialog med entreprenör Niklas Carlsson Kontaktperson, beställare Jan Truedsson, tfn Utvärdering av trafik med bränslecellsbussar inom projektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) Undersökning av passagerarnas åsikter och kännedom om de bränslecellsbussar som sedan augusti 2004 körs i linjetrafik i Stockholm, baserad på 518 enkätsvar från passagerare på bränslecellsbussarna. Rapport september 2004: Passagerarnas upplevelser av bränslecellsbussar i trafik på linje 66. Hanna Berg KTH, SL, Fortum, Miljöförvaltningen och Busslink Kontaktperson, beställare Kristina Haraldsson, KTH tfn Vägtrafikledning Genom telefonintervju och diskussionsgrupper undersöka bilisters syn på olika former av trafikledning, ex omställbara skyltar, körfältsreglering och trafikinformation i olika media. Genomfördes med bilister från Stockholm och Göteborg. Slutanvändare är Vägverket. Datum September/Oktober 2004 Ingår i slutrapport från Movea. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn

15 Referenslista Strategisk planering 15 (31) Uppdrag avslutade 2004 Testkörning av södra länken Mätningar av trafikanternas beteende. Johan Enkvist Vägverket, region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, tfn vx testpersoner Undersökning av butik Parfym och Kosmetika Pir F/ Arlanda Intervjuer med avresande passagerare för att undersöka placering av butik efter säkerhetskontrollen i Arlandas terminal 5. Rapport: Pier F Passenger Survey Perfume and Cosmetic Shop Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, Luftfartsverket Stockholm-Arlanda tfn Tvärbana Norr Trafikanalyser och samhällsekonomiska kalkyler för två olika förlängningar av tvärbana norr om Alvik. En till Solna stn och en via Rissne o Kista till Helenelund. Datum Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn

16 Referenslista Strategisk planering 16 (31) Uppdrag avslutade 2004 Citybanan i Stockholm Beräkning och redovisning av resandet med den planerade tågtrafiken som skall använda den planerade tågtunneln under centrala Stockholm. Prognosen för resandet gjordes med SIMSsystemet och nätanalyser gjordes med VIPS-systemet. Datum Redovisningar av resvolymer och konsekvenser. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn P-City/T-Centralen 2015 Pendeltåg och Tunnelbana Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida P-stationen i City och tunnelbanans tre plattformar vid T-Centralen när pendeltågstrafiken ges en ny station under tunnelbanans plattformar. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Ketil Kindestam, SL Länkanalyser för Tvärbanans förlängning norrut och analyser av resandet med framtida tvärbana för att se vilken typ av resande som görs med tvärbanan. Rapporter Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn

17 Referenslista Strategisk planering 17 (31) Uppdrag avslutade 2004 Pendeltågsstation i Vega Trafikanalys och samhällsekonomisk kalkyl av effekterna av en ny pendeltågsstation i Vega, Haninge. Datum Rapport Patrik Nylander och Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Utvärdering av busslinje 442 Utvärderingen görs på grund av att SL fått in många synpunkter på att linjen inte ska trafikera Forum Nacka utan gå direkt till Slussen. Låt varannan tur gå direkt till Slussen. Chris Halldin SL, Affärsenheten Planering Kontaktperson, beställare Helena Hjertstrand, tfn , Avstängning av Saltsjöbanan Beräkning av effekter och kostnader vid avstängning av Saltsjöbanan under ett år, Ett antal busslinjer ersätter Saltsjöbanan under den tid då konvertering till spårväg skall ske. Många hållplatser bör kompletteras. Kostnad cirka 22 Mkr/år. Chris Halldin SL Kontaktperson, beställare John Odhage, tfn ,

18 Referenslista Strategisk planering 18 (31) Uppdrag avslutade 2004 Nollvisionen i Örebro En utvärdering av genomförda åtgärder på ett gång- och cykelstråk i Örebro. Förmätning 2002 och eftermätning Telefonintervjuer Rapport Attityd- och acceptansundersökning av nollvisionsstråk gång och cykel i Örebro Klar oktober Paula Darke Vägverket Region Mälardalen Kontaktperson, beställare Peter Ericsson Gå Grön Intervjuer med gående och cyklister vid övergångstället Renstiernas gata-gotlandsgatan-malmgårdsvägen. Signalregleringen byggdes om och man vill se om de passerande upplever en förbättring. Datum Våren 2004 Redovisas i Vägverkets publikation Bättre trafiksignaler för gående och cyklister. Delrapport 2. Kunskapsinhämtning, teknikutveckling och fältprov. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Projektansvarig Peter Kronborg Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Intervjuundersökning och observationsstudie om trängsel i rulltrappor och att åka långa rulltrappor intervjuer. Rapport: Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Monika Widén Banverket Kontaktperson, beställare Kjell Werner

19 Referenslista Strategisk planering 19 (31) Uppdrag avslutade 2004 Möjligheten att komplettera dagens djupstudier med information om pre-crash fasen Genomgång av olika olycksutredningsmetoder och olycksmodeller för att utröna hur information om tiden precis innan en olycka kan användas för att minska risken för fortsatta olyckor. Rapport Johan Enkvist Vägverket HK, Borlänge Kontaktperson, beställare Christopher Patten, tfn Litteraturstudie Genomförande av kvalitativ analys av trafikolyckor med dödlig utgång Analysera och beskriva trafikolyckor med dödlig utgång för personer äldre än 64 år. Rapport Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Per-Erik Wikström, tfn Kvalitativ analys av fallstudier

20 Referenslista Strategisk planering 20 (31) Uppdrag avslutade 2003 NKI VV Luleå Makt. Nöjd kundundersökning av trafikantinformationscentraler i Luleå. Datum 2003 Rapport: NKI för Trafikinformationscentralen, Vägverket Region Norr Niklas Carlsson Vägverket, Luleå Trafikinformationscentralen Kontaktperson, beställare Christina Brännström Internetundersökningar Tre enkätundersökning om SL-resenärernas erfarenheter av internet, SLs hemsida och mobilanvändning. Datum Diagramdata Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, vx Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) beräkna hur resandet med SL kommer att se ut en vardag år 2008 och hur det skiljer sig mot idag. I studien ingick också att beräkna effekterna av trängselavgifter. Datum 2003 Christer Svantesson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Thomas Ahlberg, tfn

21 Referenslista Strategisk planering 21 (31) Uppdrag avslutade 2003 Prognoser och analyser för Europakorridoren Prognoser och analyser av Europakorridoren med hjälp av Sampers-matriser som fördelas på färdmedel och linjer med hjälp av VIPS-systemet. Prognoserna innefattar såväl långväga inrikes som utrikes resor och regionala resor. Prognoserna kalibrerades för ett utgångsår 2000, för ett jämförelsealternativ år 2010 samt för tre olika utbudsscenarier för 2010 och ett för år Dessutom genomfördes samhällsekonomiska kalkyler för de olika alternativen. Datum 2003 et av de nya prognoserna visar att Europakorridoren fullt utbyggd ger en ökning som är större än effekten av hela Banverkets framtidsplan. Prognoserna visar på betydande trafikökningar på järnväg och stor påverkan på transportmarknaden i Sverige. Chris Halldin Europakorridoren Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn Prognoser för Järnvägsutredningen Prognoserna har genomförts med utgångspunkt från en gemensam ekonomisk prognos från år 2000 till år 2010 och För prognosåret 2010 utarbetades några olika scenarier som skall spegla olika utveckling av tågtrafikutbudet i förhållande till andra transportmedel samt olika modeller för att organisera järnvägssektorn. Datum 2003 För de olika alternativen redovisas det totala persontransportarbetet fördelat på transportmedel för olika delmarknader och geografiska områden samt belastning per linje. Dessutom analyserades de samhällsekonomiska effekterna av de olika alternativen. Chris Halldin Banverket HK Kontaktperson, beställare Lars Hellsvik, BV HK, tfn Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn

22 Referenslista Strategisk planering 22 (31) Uppdrag avslutade 2003 Fördelningseffekter av trängselavgifter. Med stöd av modellresultat och statistiskt material analysera fördelningseffekter på olika grupper utan kompenserande kollektiv trafik. Dessutom detaljerade analyser av vilka förstärkningar av kollektivtrafiken som behövs, linje för linje och relation för relation, och analys av hur fördelningseffekterna då skulle förändras. Datum 2003 Kerstin Blomquist Stockholmsberedningen Kontaktperson, beställare Ragnvald Paulsson, tfn Alkolåsstudier Införandeprocessen av alkolås. Djupintervjuer. Datum 2001, 2002 och 2003 Fyra utvärderingar av processtudie av försök med alkolås Paula Darke Vägverket Kontaktperson, beställare Liza Jakobsson, tfn Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Utarbetat förslag på nytt busslinjenät mm. Datum 2003 Rapport: Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Kjell Säfvestad Reykjaviks kommun och Greater Reykjavik Transport Kontaktperson, beställare Asgeir Eiriksson, Greater Reykjavik Transport

23 Referenslista Strategisk planering 23 (31) Uppdrag avslutade 2003 Utvärdering av förslag till trafikförändringar (ett 100-tal) i SL:s budgetarbete Beräkning av restidseffekter delvis mha VIPS (simuleringsmodell). Samhällsekonomiska kalkyler. -03 sammanställning Mikael Eriksson (SL) Kontaktperson, beställare Pernilla Helander Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafik Utarbeta alternativa busslinjeförslag som avlastar pendeln på maxsträckan. Ta fram vägsträckor med dålig framkomlighet. Datum 2003 Rapport: Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafikapril 2003 Mikael Eriksson Kontaktperson, beställare Björn Dahlborg Infartsparkering vid försöket med trängselskatter Ta fram underlag från analyser av trängselskatter för att kunna dimensionera utökning av infartsparkeringsplatser. Datum 2003 Redovisningar av förändrade resvolymer vid olika infarter. Kontaktperson, beställare Leif Arnerdal, SL tfn

24 Referenslista Strategisk planering 24 (31) Uppdrag avslutade 2003 Ändrat urval för RMU Undersöka om resmatrisundersökningar kan göras med ett mindre urval än tidigare och samtidigt hålla kvaliteten på den slutliga resmatrisen på en acceptabel nivå för trafikanalyser. Datum 2003 Rapport Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn Föreläsning om trafikanalyser Föreläsning på KTH. Datum 2003 KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Karl Kottenhoff, KTH

25 Referenslista Strategisk planering 25 (31) U Uppdrag avslutade 2002 RVU i Växjö. RVU, Resvaneundersökning i Växjö. Resvanor, attitydmätning och färdmedelsval. Enkätundersökning med kompletterande telefonintervjuer. Rapporter: Bil, buss, cykel eller till fots? Resvaneundersökning i Växjö kommun. Monika Widén Växjö kommun Kontaktperson, beställare Ulf Agermark, tfn vx Ca intervjuer Parkeringsstudier. Telefonintervjuer med bilförare i Stockholms län. Rapport: ITS för parkering behov och potential. Niklas Carlsson Movea (FOU uppdrag av Vägverket) Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn intervjuer Analyser av Europakorridoren och Götalandsbanan. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Tillsammans med KJ Samhällsekonomi och Järnvägsgruppen KTH. Götalandsbanan kan vara samhällsekonomisk lönsam medan Europabanan kräver en bro över Fehmarn Bält. Utvärdering av olika alternativ avseende förändring av restider, kostnader, intäkter, externa effekter och samhällsekonomi. Chris Halldin Scandiaconsult Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson, Scandiaconsult, tfn , på uppdrag av Banverket Västra banregionen.

26 Referenslista Strategisk planering 26 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för persontrafik Prognoser för persontrafik för ett utgångsläge och ett antal framtidsscenarier. Prognoserna innehåller regional, interregionala och internationella resor. Järnvägsnätet innehåller förutom det svenska nätet även det danska, norska, tyska, holländska och belgiska järnvägsnätet. Järnvägsresorna redovisas per produkt (X2000, IC etc.) och linje samt i personkilometer, intäkter och kostnader. Dessutom beräknas de samhällsekonomiska effekterna. Chris Halldin SJ, Statens Järnvägar Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, SJ AB, tfn Idéstudie om höghastighetsjärnvägar i Sverige. Trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomi med Samkalk. Patrik Nylander Banverket HK Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson på Scandiakonsult i Göteborg Ny järnväg Umeå-Haparanda. Delprojektledarskap samt trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomiska kalkyler med Samkalk. Patrik Nylander, Hèléne Bratt Banverket HK Kontaktperson, beställare Ulla-Stina Ingemarsson, tfn

27 Referenslista Strategisk planering 27 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för färjetrafiken mellan Sydsverige och Polen/Baltikum. Utförd med stöd av SAMPERS-analyser och SEBTrans. Kerstin Blomquist Vägverket region sydöst Kontaktperson, beställare Projektledare: Tore Almlöf, Karlskrona Alternativa järnvägstunnlar, Göteborg. Utvärdering av alternativa järnvägstunnlar genom Göteborg. Chris Halldin Banverket, Västra Banregionen Kontaktperson, beställare Per Magnus Bengtsson, tfn SL Resegarantin Tre enkätundersökningar bland resegarantikunder, länsinvånare och resenärer. Datum Rapport: Resegarantin Kunder, länsinvånare och resenärer. Niklas Carlsson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, tfn vx

28 Referenslista Strategisk planering 28 (31) Uppdrag avslutade 2002 Resmatrisundersökning i Södermanlands län. Kartskissning av resereaktioner i Södermanland. Bo Munkner Länstrafiken i Södermanland RVU Södertälje sjukhus RVU, miljöpåverkan av transporter Arbetsresor, varutransporter och tjänsteresor till och från Södertälje sjukhus. Rapport: Miljöpåverkan av resor och transporter SLL, pilotstudie Niklas Carlsson Stockholms Läns Landsting, Landstingskontoret Miljö Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, Stockholms läns landsting, tfn Marktransporter till Arlanda. Ökad kunskap om hur olika prissättningar på marktransporterna ger olika effekter på miljön. Marktransporter till Arlanda Fallstudie målstyrd planering Kjell Jansson Banverket och Vägverket Kontaktperson, beställare Gunilla Glantz, BV Östra regionen

29 Referenslista Strategisk planering 29 (31) Uppdrag avslutade 2002 Kistaskytteln Trafikanalyser av alternativa lösningar på en busskyttellinje mellan Kista C och Helenelunds Pstn. Datum Rapport Sverker Enström och och Stockholms Stad Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Margreteborg och stomlinje 178 Analyser av olika sätt att kollektivtrafikförsörja utbyggnadsområdet Margreteborg i Sollentuna. Rapport Kontaktperson, beställare Katharina Staflund, SL tfn Mellantrafiknät för VIPS Att skapa en nätkodning för VIPS-systemet där SLs mellantrafikutbud (10-14) återspeglades. VIPS-nät 2002/2003. KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Pernilla Helander, SL tfn

30 Referenslista Strategisk planering 30 (31) Uppdrag avslutade 2002 Stombusslinje 178 Trafikanalyser av alternativa lösningar för en stombusslinje som i tvärled skall gå i yttre delen av norra halvcentrala bandet i Stockholms län. Rapport Kontaktperson, beställare Per Ekberg och Pernilla Helander, SL RMU Stockholm Resmatrisundersökningar i Årstaberg. Underlag för pendeltågsstationen Årstaberg. Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, vx intervjuer Kvalitet trafikantinformation Kvalitetsundersökning av trafikantinformation från infosystemen Bedömning av till vilken grad informationstavlorna redovisar korrekt information Angela Fronda SL Infrateknik AB Kontaktperson, beställare Johan Carlson, tfn Jan Stridh, tfn

Trafiken i Stockholms län 2007

Trafiken i Stockholms län 2007 Trafiken i Stockholms län 27 Rapporten är publicerad i samarbete mellan Regionplane- och trafikkontoret och AB Storstockholms lokaltrafik. RTK INFO 3:28 SL PLAN rapport 28:9 Omslagsfoto: Anna Blomquist,

Läs mer

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2)

Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) Arbetsmetod - 3 steg Aktiviteter & resultat (projektidé nr 2) 1. Sammanställning av SL:s statistik avseende förseningar och trängsel * 2. Bearbetning av statistik genom konstruktion av parametervärden,

Läs mer

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort

Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort Maj 2015 Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort PM Trafikanalys Titel: Lokaliseringsutredning Sofia-Gullmarsplan/söderort, PM Trafikanalys Konsult: Sweco Uppdragsledare: Cornelis Harders och

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(5) Samlad effektbedömning OBJEKT: BROMMAPLAN DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-22 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Brommaplan är en av Stockholms större trafikknutpunkter

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl.

Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja kollektivtrafikkörfält. Uppdrag från Kommunfullmäktige m.fl. Daniel Firth Trafikplanering 08-508 261 24 daniel.firth@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2008-06-17 Möjlighet för bussar i beställningstrafik och vissa varutransporter att utnyttja

Läs mer

Moderat spårvägsvision för Stockholm

Moderat spårvägsvision för Stockholm Moderat spårvägsvision för Stockholm - en del av framtidens moderna och miljövänliga kollektivtrafik Augusti 2010 När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa När Stockholm växer måste också

Läs mer

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07

Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Thomas Sträng Grundläggningsonsdag 2010-04-07 Ställer SL speciella krav vid byggnation? Beställare, kravställare och förvaltare Vad är SL? Vilka krav har SL? Vilka krav ställer SL vid byggnation? 2010-04-07

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2.

Tjänsteutlåtande. Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2013-04-09 som svar på remiss av stomnätsstrategin, etapp 2. SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande Anders Hallmén Sidan 1 av 7 Diariekod: 300 Kommunstyrelsen Remiss av stomnätsstrategin, etapp 2 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Persontrafik på TGOJbanan

Persontrafik på TGOJbanan Persontrafik på TGOJbanan Trafikanalyser 2030 Kerstin Pettersson och Siv Schéele Inregia AB, april 2006 på uppdrag av Region Sörmland Inregia AB, part of WSP Group Förord I samband med järnvägsutredning

Läs mer

Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Handläggare Lei Guo Tel +46 55 3 59 Mobil +4672226225 Epost lei.guo@afconsult.com 2152 Tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Uppdaterade trafikanalyser ÅFInfrastructure Lei Guo Trafikanalytiker Sofia

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden

Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 1(14) Vår referens Helena Sundberg 08 686 1480 helena.sundberg@sl.se Hur pendeltågstrafiken fungerar idag och hur SL vill utveckla den i framtiden Trafikenheten 2(14) Sammanfattning Stockholmsregionen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Stockholmsförsöket. dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Kunskaps- och attitydundersökning Stockholmsförsöket dvs. försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Telefonintervjuer med 1 6 länsbor i åldern 18-74 år 2 maj 23 maj 26 1 Om undersökningen

Läs mer

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-16 1 (3) Identitet TN xxxx-xxx Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Bakgrund Erika Ullberg

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Sampers och trafikprognoser

Sampers och trafikprognoser RAPPORT Sampers och trafikprognoser en kort introduktion Titel: Sampers trafikprognoser - en kort introduktion Dokumenttyp: Rapport Publikationsnummer: 2015:094 ISBN: 978-91-7467-753-9 Version: 1.0 Publiceringsdatum:

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= == Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet Christer

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Översiktlig beskrivning av dataanvändning för Sampersmodellen

Översiktlig beskrivning av dataanvändning för Sampersmodellen 1(11) Översiktlig beskrivning av dataanvändning för Sampersmodellen - som underlag för rafikanalys uppdrag att utreda hur kunskapen om järnvägstransporter kan förbättras (Regeringsuppdrag, N2017/03480/S)

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Kurs om trafikprognoser

Kurs om trafikprognoser Kurs om trafikprognoser ida.kristoffersson@sweco.se 2015-12-01 Tid 1 december 2015 9.45 10.00 KAFFE Välkomna! 10.00 Inledning välkomna (Ida) 10.00-10.45 Ida Kristoffersson Vad är en trafikprognos? 10.45

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:78 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:20 av Lars B Strand och Maria Wallhager (fp) om byggandet av Tvärbanans Älvsjögren Föredragande landstingsråd: Anna Berger Kettner

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Sampers användardag 2013-06-18

Sampers användardag 2013-06-18 Sampers användardag 2013-06-18 Dagordning Sampers användardag 18 juni 2013 Inledning 9:30-10:00 Modellens känslighet 10:00-11:00 Kalibrering och validering 11:00-11:30 Lunch 11:30-12:30 Kalibrering och

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Tunnelbana till Karolinska

Tunnelbana till Karolinska 2007_3 Tunnelbana till 1(55) Tunnelbana till Karolinska Idéstudie PLAN-rapport 2007:3 2007_3 Tunnelbana till 2(55) Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Information om bytespunkt Årstaberg

Information om bytespunkt Årstaberg 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2017-01-19 Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner

Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Bilaga 1: Alternativ uppföljningsplaner Basalternativet: 1. Trafikanalyser för att kvantifiera effekten på bil- och kollektivtrafiken och framkomligheten. Genom trafikstudier under oktober 2007 respektive

Läs mer

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka

Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka Foto: Susanne Walstrom, Istockphoto, rubiphoto Välkommen till samråd om Förstudie Tunnelbana till Nacka I en politisk överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

1(21) Bilaga 7. Restidseffekter per trafiksektor

1(21) Bilaga 7. Restidseffekter per trafiksektor 1(21) Bilaga 7. Restidseffekter per I denna bilaga ges en redogörelse för restidseffekterna av det föreslagna stomnätet jämfört med jämförelsealternativet JA fördelat på SLs er. Innehållsförteckning: SLs

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta

Sammanfattning. Kalkylerna är robusta Sammanfattning Kalkylerna är robusta Den svenska transportpolitiken bygger på samhällsekonomiska kalkyler eftersom offentliga medel är en begränsad resurs och det är viktigt att de används där de kan göra

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun

Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Utbyggnad av tunnelbanan till Nacka kommun Politisk överenskommelse om en tunnelbanelösning för Ostsektorn Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt Nacka och Värmdö kommuner är överens om att gemensamt

Läs mer

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad

Hållbart resande i Stockholm. - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Hållbart resande i Stockholm - Trafikpolitiskt program för Folkpartiet i Stockholms stad Innehållsförteckning Inledning/Sammanfattning...3 Förslagen i korthet...5 Stadsutveckling... 14 Kollektivtrafik...

Läs mer

Mesosimulering -Dynameq

Mesosimulering -Dynameq Mesosimulering -Dynameq LinSig Anders Bernhardsson Agenda Mesosimulering ett av flera verktyg för trafikanalys Arbetsmetodik Nyköping fallstudie Exempel på referensprojekt Sammanfattning av våra erfarenheter

Läs mer

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016

Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-02-25 Handläggare Maria Stigle Telefon: 08-508 09 062 Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Östermalms

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM BILAGA 2 SPECIFIKATION INKLUSIVE TIDPLAN 1 Storstad Stockholm De objekt som ger nyttor till Stockholms

Läs mer

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet

Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli. Alla reser olika. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Blomquist 2010 Foto Toby Maudsley, Illustration illli Alla reser olika Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet Alla reser olika Har du tänkt på att vi alla reser på olika sätt? Vi kanske sitter

Läs mer

PM samhällsekonomisk nyttoberäkning av Västlänkens avlastande trängseleffekt

PM samhällsekonomisk nyttoberäkning av Västlänkens avlastande trängseleffekt PM samhällsekonomisk nyttoberäkning av Västlänkens avlastande trängseleffekt TRAFIKVERKET Enkla modeller paket 1 Åtgärdsplaneringen 2013-06-07 Enkla modeller paket 1 Åtgärdsplaneringen PM samhällsekonomisk

Läs mer

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016

Förändringar i SL-trafiken 2015/2016 Älvsjö stadsdelsförvaltning Kansli- och serviceavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-03-05 Handläggare Kajsa Pärke Telefon: 08-508 21 083 Till Älvsjö stadsdelsnämnd 26 mars 2015 Förändringar i SL-trafiken

Läs mer

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS

Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Trafikverket Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Malmö Förvaltning av regional sampersmodell Skåne-TASS Validering av 2016-04-01 modellen Datum Uppdragsnummer

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Tåg för tillväxt i Östra Mellansverige

Tåg för tillväxt i Östra Mellansverige 4 Tåg för tillväxt i Östra Mellansverige De befolkningsprognoser som gjorts visar att med nuvarande utveckling ökar befolkning och sysselsättning snabbt i Stockholms och Uppsala län medan den minskar eller

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011

Resor och transporter. Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och transporter Dialogmöte den 11 oktober 2011 Resor och Transporter Nanny Andersson Sahlin, biträdande projektledare, skribent Anna Åhlgren, RFÖ, arbetsgruppsledare Fredrik Idevall, Regionförbundet

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta?

2004:5. Upplandspendeln. Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? 2004:5 Upplandspendeln Vad ger den för trafik, intäkter och samhällsnytta? Rapport 16 juni 2004 Transek AB är ett företag som bedriver konsultverksamhet och forskning främst inom trafikområdet. Människors

Läs mer

Avreglering av persontrafiken på järnväg

Avreglering av persontrafiken på järnväg Avreglering av persontrafiken på järnväg Grunddata för utvärdering av avregleringen 12 000 Fördelning på järnvägsföretag SJ Övriga järnvägsföretag Miljoner personkilometer 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

TNSL10 Trafikinfrastruktur och planering

TNSL10 Trafikinfrastruktur och planering Innehåll TNSL10 Trafikinfrastruktur och planering Föreläsning 2 VT2, 2013 Prognosmodeller april 2013 1 2 Modellering Typer av trafikmodeller Syftet med modeller Beskriva och analysera en situation. Underlätta

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen

Landstingets arbete inför. Sverigeförhandlingen 1 Landstingets arbete inför Sverigeförhandlingen 3 december 2015 2 Sverigeförhandlingens uppdrag Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Cykelåtgärder Finansiering

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer