Referenslista Strategisk planering 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenslista Strategisk planering 1 (31) 2005-03-22"

Transkript

1 Referenslista Strategisk planering 1 (31) Pågående uppdrag RMU Sörmland Resmatrisundersökning på samtliga Länstrafiken Sörmlands bussar och tåg under dagtid vardagar i Sörmlands län Datum 2005 Pågående Hanna Berg Länstrafiken Sörmland Kontaktperson, beställare Göran Gullbrand, , cirka intervjuer under mars och april Ostlänken Trafikprognoser och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och två utredningsalternativ. Effekter av de två utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc pågående Datum Chris Halldin Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Tomas Köhler, tfn RVU Arlanda RVU, ResVaneUndersökning med ca avresande flygresenärer från Arlanda per år. Datum pågående Johan Enkvist Luftfartsverket Kontaktperson, beställare Peter Linsér, tfn ca resenärer varje år

2 Referenslista Strategisk planering 2 (31) Pågående uppdrag Kvalitetsmätningar i Stockholm Kvalitetsmätningar Två årliga ombordundersökningar genomförs av hur resenärer upplever kvaliteten i lokaltrafiken i Stockholm pågående Datum Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, Strategisk planering, tfn intervjuer/år Rikstrafiken Utdelning av enkäter ombord på fordonen för att undersöka kvaliteten på Rikstrafikens linjer: buss, båt, tåg och flyg. Datum pågående Johan Enkvist Rikstrafiken Kontaktperson, beställare Ulf Andersson, tfn > resenärer/år Trygghetsundersökningar Trygghetsundersökningar på tunnelbanan i Stockholm. Datum pågående Niklas Carlsson SL, Storstockholm Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Anders Björlinger, vx intervjuer

3 Referenslista Strategisk planering 3 (31) Pågående uppdrag Prissättning och interventioner inom järnvägen under konkurrensförhållanden Simulering med VIPS av linjevisa subventioner. Datum pågående Kjell Jansson Banverket, Borlänge Kontaktperson, beställare Marianne Ullvén, BV Borlänge, tfn Datum Kontaktperson, beställare Analyser av prissänkningar av tågtrafik. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Pågående forskningsuppdrag. Kjell Jansson Banverket Färdbevisundersökningar FUSK två årliga mätningar av fuskåkning i kollektivtrafiken. Datum 2000 pågående Jan Nord SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Hans Alrenius, tfn vx

4 Referenslista Strategisk planering 4 (31) Pågående uppdrag Resvaneundersökning i Göteborg Enkätundersökning med telefonuppföljning i Göteborgsområdet. Syftet är dels som förmätning i Göteborg inför informationskampanj dels som uppföljning av resvanor i regionen. Bruttourval individer. pågående (2006) Monika Widén Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik och Vägverket Kontaktperson, beställare Ma-Lou Wihlborg, Trafikkontoret i Göteborg Innerstadens stom- och spårtrafik år 2015 Prognoser görs för resandet om tio år. Tre principiellt olika inriktningar av kolltrafiken i innerstaden analyseras via nätanalyser (VIPS). Traditionell busstrafik, prioriterad stombusstrafik respektive en kombination av stombuss- och spårvagnstrafik. Såväl resstandardfrågor som framkomlighetsfrågor beskrivs och analyseras. Datum Okt 04 feb 05 Rapporter med underlag för bedömning av lämplig utveckling av innerstadens ytkolltrafik. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, tfn RVU i Stockholms län. RVU fortlöpande resvaneundersökning i Stockholms län. Enkätundersökning med telefonuppföljning. Ca individer. Datum pågående Monika Widén SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, tfn enkäter (resdagbok)

5 Referenslista Strategisk planering 5 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Sammanställning av kommunala bostadsförsörjningsprogram Insamlande och sammanställning av kommuners planerade bostads- och arbetsplatsbyggande pågående Rapporter med tabell- och kartredovisning Mikael Eriksson Pernilla Helander Ajourhållning av kodade kollektivtrafiknät för VIPS Årliga uppdateringar och kallibreringar av nätkodningar för SLs kollektivtrafik för nuläge samt ett troligt framtidsläge (2015). Näten används vid trafikanalyser av förslag till förändringar i kollektivtrafiksystemet. Årligen under cirka 10 år Kodade kollektivtrafiknät för VIPSanalyser. Datum Kontaktperson, beställare Per Ekberg, SL, tfn Datum Webbanalys Analys av statistik från loggfilerna för SLs Internet- och intranetsidor. Omvärldsanalys pågående Månadsrapporter, årsrapporter samt websida med resultat. Statistik i sammanfattning även via AvantGo, synkronisering över Internet av PDA-handdatorer (PALM). Kée Tengblad Kontaktperson, beställare Åke Lindström Charlotta Volgsten-Forberg

6 Referenslista Strategisk planering 6 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Webstatistik Sammanställning och redovisning av statistik för besöken på SL Kundtjänst sidor på Internet samt frågor till Reseplaneraren pågående PowerPoint-bilder med sammanfattande diagram över utvecklingen under året. Tillgängligt även på Internet. Kée Tengblad SL Kundtjänst AB Annica Dahlberg Datum Kontaktperson, beställare Datasupport. Hjälp och stöd till Mac- och PC-användare inom SL pågående Backup via Retrospect Remote-server, Underhåll av FTPserver. Support och teknisk konsulthjälp. Kée Tengblad Charlotta Volgsten-Forberg (Kommunikation) Per Ekberg (Planering) Trygghetsundersökningar Undersökning av tunnelbanevärdars synlighet genom frågor till resenärer, observation och dokumentation av värdarnas närvaro pågående Trygghetsdata att användas i dialog med entreprenör. Angela Fronda Datum Kontaktperson, beställare Anne-Charlotte Eklund Larsson, tfn

7 Referenslista Strategisk planering 7 (31) Uppdrag avslutade 2005 Attitydundersökning Uppsala Personliga intervjuer med Uppsalabor i stadskärnan kring trafikmiljön i city och en aktuell trafikplan. Datum 2005 Rapport februari 2005: Trafiksituationen i city Attitydundersökning innerstad Uppsala 2005 Hanna Berg Uppsala Kommun/Vägverket konsult Kontaktperson, beställare Karin Åkerhammar, , Undersökning av öppna gater i terminal 4, Arlanda Personliga intervjuer med avresande passagerare i terminal 4 för att undersöka attityder till öppna gater och inrikesresande med flyg Rapport januari 2005: Passagerarundersökning - öppna gater och resande Terminal 4 Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, , SLL - Utvärdering Utvärdera tänkbara åtgärder för att uppnå en förskjutning av bilresande till kollektivresande. Åtgärdsförslag, effektanalys Niklas Carlsson Stockholms läns landsting Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

8 Referenslista Strategisk planering 8 (31) Uppdrag avslutade 2005 Störningsinformation SLs kunder skall betygsätta störningsinformationen. Detta görs med hjälp av en enkätundersökning som sker ombord på fordonen. Alla trafikslag, entrepenörer och avtalsområden undersöks under två veckor. Syftet är att samla in kundernas omdömen med förhoppning om att trafiken skall förbättras över tiden. Kundernas omdömenbetyg skall fortlöpande följas upp under arbetet med att förbättra informationen. Datum Rapport, diagram & tabeller. Jan Nord Kundtjänstbolaget Kontaktperson, beställare Annica Dahlberg Ca intervjuer / omgång Båtpendling i Stockholms inre vatten Samhällsekonomiska analyser av framtida båtpendling i Stockholms inre vatten. Datum 2005 Rapport RTK, Regionplane- och Trafikkontoret i SLL Kontaktperson, beställare Thomas Ney, tfn Erfarenheter från Södra Länken. Intervjuer med Vägverket internt och trafikanter från Södra Länken. Uppföljning efter Södra Länkens öppnande 24/ och tidigare uppdrag inför öppnandet. Datum till Rapport & Presentation Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, Slutrapporterad

9 Referenslista Strategisk planering 9 (31) Uppdrag avslutade 2005 Riskbedömning för etablering vid besnsinstation Riskanalys vid nyetablering av butik invid befintlig bensinstation till Riskanalys Johan Enkvist Granens Fastighetsutveckling AB Kontaktperson, beställare Peter Alvemur, Underkonsult Anders Norén, ÅF-Installation i Malmö

10 Referenslista Strategisk planering 10 (31) Uppdrag avslutade 2004 SIMS Förvaltning, utveckling och underhåll av SL:s prognossystem SIMS. Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist Aktuellt och framtida resmönster Produktion av resmatriser med SIMS. Matriserna används i flertalet av de trafikanalyser som genomförs av Strategisk planering Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg BEST - Europautmaningen SL genomför sedan 2000 ett benchmarkingprojekt bland europeiska kollegor. Syftet är att dra nytta och lära av varandras erfarenheter och därigenom skapa en bättre kollektivtrafik. ÅF- Infrateknik är projektdeltagare med uppgift att bidra till projektets genomförande Paula Darke (2004) Kontaktperson, beställare Bo Tengblad

11 Referenslista Strategisk planering 11 (31) Uppdrag avslutade 2004 Svealandsbanan Trafikprognoser med VIPS och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och sex utredningsalternativ. Effekter av de sex utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc. Kjell Jansson Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Åke Grankvist, tfn Undersökning av elevers skolväg och trafiksituationen vid skolor i Österåkers kommun Två undersökningar riktade till samtliga föräldrar vid Ljusterö skola och Rydbo skola i Österåkers kommun som ett led i projektet Säker skolväg på statligt vägnät. Vägverksrapport Hanna Berg Vägverket Region Stockholm Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Vägverket Region Stockholm tfn Undersökning av miljöpåverkan av personalresor inom Stockholms Läns Landsting. Undersökning av anställdas resor till och från arbetet. Känslighetsanalyser av miljöeffekter med livscykelanalys och egen framtagen modell. Utredning av tänkbara åtgärder med hjälp av bl a VIPS, SIMS, Samhällsekonomiska beräkningsmodeller. Datum Rapport: Miljöpåverkan av resor inom SLL. Niklas Carlsson Stockholms läns landsting. Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

12 Referenslista Strategisk planering 12 (31) Uppdrag avslutade 2004 Odenplan 2015 Tunnelbana och Pendeltåg Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida stationen vid Odenplan när pendeltågstrafiken ges en ny station som skall ligga under och sammanbindas med tunnelbanestationen. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn Tvärbana Ost och alternativa lösningar Trafikanalyser och samhällsekonomisk jämförelse av alternativa kollektivtrafiklösningar för Hammarby sjöstadsområdet. Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn Utvärdering av dynamiskt farthinder. Attitydmätningar, enkäter och djupintervjuer. Datum Rapport: Demonstrationsprojekt Slättgårdsvägen, efterstudie. Monika Widén Vägverket Stockholm, Gatu och Fastighetskontoret Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Monica Nunes Ca 600 intervjuer

13 Referenslista Strategisk planering 13 (31) Uppdrag avslutade 2004 Projektstöd och attitydundersökning. Projektstöd vid framtagande av Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms Stad samt projektledare för undersökning av stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Datum Rapport: Stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Niklas Carlsson Gatu- och Fastighetskontoret, Stockholm Kontaktperson, beställare Annika Feychting, tfn enkäter Trängselskatter i Stockholms innerstad. Miljöavgifternas effekt på resandet och vilka förändringar som är lämpliga i trafiknätet har analyserats. SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, tfn Signaldetektionsteorin Användning av signaldetektionsteorin vid kvalificering av oförstörande provning inom kärnkraftindustrin. Johan Enkvist SQC Kvalificeringscentrum AB, FoU Kontaktperson, beställare Kjell Höglund FoU-ansvarig, tfn ,

14 Referenslista Strategisk planering 14 (31) Uppdrag avslutade 2004 Klotterstudie Undersökning av klotter på pendeltåg för att kunna avgöra hur entreprenören sköter klottersanering Klotterdokumentation att användas i dialog med entreprenör Niklas Carlsson Kontaktperson, beställare Jan Truedsson, tfn Utvärdering av trafik med bränslecellsbussar inom projektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) Undersökning av passagerarnas åsikter och kännedom om de bränslecellsbussar som sedan augusti 2004 körs i linjetrafik i Stockholm, baserad på 518 enkätsvar från passagerare på bränslecellsbussarna. Rapport september 2004: Passagerarnas upplevelser av bränslecellsbussar i trafik på linje 66. Hanna Berg KTH, SL, Fortum, Miljöförvaltningen och Busslink Kontaktperson, beställare Kristina Haraldsson, KTH tfn Vägtrafikledning Genom telefonintervju och diskussionsgrupper undersöka bilisters syn på olika former av trafikledning, ex omställbara skyltar, körfältsreglering och trafikinformation i olika media. Genomfördes med bilister från Stockholm och Göteborg. Slutanvändare är Vägverket. Datum September/Oktober 2004 Ingår i slutrapport från Movea. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn

15 Referenslista Strategisk planering 15 (31) Uppdrag avslutade 2004 Testkörning av södra länken Mätningar av trafikanternas beteende. Johan Enkvist Vägverket, region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, tfn vx testpersoner Undersökning av butik Parfym och Kosmetika Pir F/ Arlanda Intervjuer med avresande passagerare för att undersöka placering av butik efter säkerhetskontrollen i Arlandas terminal 5. Rapport: Pier F Passenger Survey Perfume and Cosmetic Shop Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, Luftfartsverket Stockholm-Arlanda tfn Tvärbana Norr Trafikanalyser och samhällsekonomiska kalkyler för två olika förlängningar av tvärbana norr om Alvik. En till Solna stn och en via Rissne o Kista till Helenelund. Datum Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn

16 Referenslista Strategisk planering 16 (31) Uppdrag avslutade 2004 Citybanan i Stockholm Beräkning och redovisning av resandet med den planerade tågtrafiken som skall använda den planerade tågtunneln under centrala Stockholm. Prognosen för resandet gjordes med SIMSsystemet och nätanalyser gjordes med VIPS-systemet. Datum Redovisningar av resvolymer och konsekvenser. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn P-City/T-Centralen 2015 Pendeltåg och Tunnelbana Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida P-stationen i City och tunnelbanans tre plattformar vid T-Centralen när pendeltågstrafiken ges en ny station under tunnelbanans plattformar. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Ketil Kindestam, SL Länkanalyser för Tvärbanans förlängning norrut och analyser av resandet med framtida tvärbana för att se vilken typ av resande som görs med tvärbanan. Rapporter Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn

17 Referenslista Strategisk planering 17 (31) Uppdrag avslutade 2004 Pendeltågsstation i Vega Trafikanalys och samhällsekonomisk kalkyl av effekterna av en ny pendeltågsstation i Vega, Haninge. Datum Rapport Patrik Nylander och Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Utvärdering av busslinje 442 Utvärderingen görs på grund av att SL fått in många synpunkter på att linjen inte ska trafikera Forum Nacka utan gå direkt till Slussen. Låt varannan tur gå direkt till Slussen. Chris Halldin SL, Affärsenheten Planering Kontaktperson, beställare Helena Hjertstrand, tfn , Avstängning av Saltsjöbanan Beräkning av effekter och kostnader vid avstängning av Saltsjöbanan under ett år, Ett antal busslinjer ersätter Saltsjöbanan under den tid då konvertering till spårväg skall ske. Många hållplatser bör kompletteras. Kostnad cirka 22 Mkr/år. Chris Halldin SL Kontaktperson, beställare John Odhage, tfn ,

18 Referenslista Strategisk planering 18 (31) Uppdrag avslutade 2004 Nollvisionen i Örebro En utvärdering av genomförda åtgärder på ett gång- och cykelstråk i Örebro. Förmätning 2002 och eftermätning Telefonintervjuer Rapport Attityd- och acceptansundersökning av nollvisionsstråk gång och cykel i Örebro Klar oktober Paula Darke Vägverket Region Mälardalen Kontaktperson, beställare Peter Ericsson Gå Grön Intervjuer med gående och cyklister vid övergångstället Renstiernas gata-gotlandsgatan-malmgårdsvägen. Signalregleringen byggdes om och man vill se om de passerande upplever en förbättring. Datum Våren 2004 Redovisas i Vägverkets publikation Bättre trafiksignaler för gående och cyklister. Delrapport 2. Kunskapsinhämtning, teknikutveckling och fältprov. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Projektansvarig Peter Kronborg Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Intervjuundersökning och observationsstudie om trängsel i rulltrappor och att åka långa rulltrappor intervjuer. Rapport: Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Monika Widén Banverket Kontaktperson, beställare Kjell Werner

19 Referenslista Strategisk planering 19 (31) Uppdrag avslutade 2004 Möjligheten att komplettera dagens djupstudier med information om pre-crash fasen Genomgång av olika olycksutredningsmetoder och olycksmodeller för att utröna hur information om tiden precis innan en olycka kan användas för att minska risken för fortsatta olyckor. Rapport Johan Enkvist Vägverket HK, Borlänge Kontaktperson, beställare Christopher Patten, tfn Litteraturstudie Genomförande av kvalitativ analys av trafikolyckor med dödlig utgång Analysera och beskriva trafikolyckor med dödlig utgång för personer äldre än 64 år. Rapport Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Per-Erik Wikström, tfn Kvalitativ analys av fallstudier

20 Referenslista Strategisk planering 20 (31) Uppdrag avslutade 2003 NKI VV Luleå Makt. Nöjd kundundersökning av trafikantinformationscentraler i Luleå. Datum 2003 Rapport: NKI för Trafikinformationscentralen, Vägverket Region Norr Niklas Carlsson Vägverket, Luleå Trafikinformationscentralen Kontaktperson, beställare Christina Brännström Internetundersökningar Tre enkätundersökning om SL-resenärernas erfarenheter av internet, SLs hemsida och mobilanvändning. Datum Diagramdata Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, vx Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) beräkna hur resandet med SL kommer att se ut en vardag år 2008 och hur det skiljer sig mot idag. I studien ingick också att beräkna effekterna av trängselavgifter. Datum 2003 Christer Svantesson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Thomas Ahlberg, tfn

21 Referenslista Strategisk planering 21 (31) Uppdrag avslutade 2003 Prognoser och analyser för Europakorridoren Prognoser och analyser av Europakorridoren med hjälp av Sampers-matriser som fördelas på färdmedel och linjer med hjälp av VIPS-systemet. Prognoserna innefattar såväl långväga inrikes som utrikes resor och regionala resor. Prognoserna kalibrerades för ett utgångsår 2000, för ett jämförelsealternativ år 2010 samt för tre olika utbudsscenarier för 2010 och ett för år Dessutom genomfördes samhällsekonomiska kalkyler för de olika alternativen. Datum 2003 et av de nya prognoserna visar att Europakorridoren fullt utbyggd ger en ökning som är större än effekten av hela Banverkets framtidsplan. Prognoserna visar på betydande trafikökningar på järnväg och stor påverkan på transportmarknaden i Sverige. Chris Halldin Europakorridoren Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn Prognoser för Järnvägsutredningen Prognoserna har genomförts med utgångspunkt från en gemensam ekonomisk prognos från år 2000 till år 2010 och För prognosåret 2010 utarbetades några olika scenarier som skall spegla olika utveckling av tågtrafikutbudet i förhållande till andra transportmedel samt olika modeller för att organisera järnvägssektorn. Datum 2003 För de olika alternativen redovisas det totala persontransportarbetet fördelat på transportmedel för olika delmarknader och geografiska områden samt belastning per linje. Dessutom analyserades de samhällsekonomiska effekterna av de olika alternativen. Chris Halldin Banverket HK Kontaktperson, beställare Lars Hellsvik, BV HK, tfn Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn

22 Referenslista Strategisk planering 22 (31) Uppdrag avslutade 2003 Fördelningseffekter av trängselavgifter. Med stöd av modellresultat och statistiskt material analysera fördelningseffekter på olika grupper utan kompenserande kollektiv trafik. Dessutom detaljerade analyser av vilka förstärkningar av kollektivtrafiken som behövs, linje för linje och relation för relation, och analys av hur fördelningseffekterna då skulle förändras. Datum 2003 Kerstin Blomquist Stockholmsberedningen Kontaktperson, beställare Ragnvald Paulsson, tfn Alkolåsstudier Införandeprocessen av alkolås. Djupintervjuer. Datum 2001, 2002 och 2003 Fyra utvärderingar av processtudie av försök med alkolås Paula Darke Vägverket Kontaktperson, beställare Liza Jakobsson, tfn Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Utarbetat förslag på nytt busslinjenät mm. Datum 2003 Rapport: Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Kjell Säfvestad Reykjaviks kommun och Greater Reykjavik Transport Kontaktperson, beställare Asgeir Eiriksson, Greater Reykjavik Transport

23 Referenslista Strategisk planering 23 (31) Uppdrag avslutade 2003 Utvärdering av förslag till trafikförändringar (ett 100-tal) i SL:s budgetarbete Beräkning av restidseffekter delvis mha VIPS (simuleringsmodell). Samhällsekonomiska kalkyler. -03 sammanställning Mikael Eriksson (SL) Kontaktperson, beställare Pernilla Helander Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafik Utarbeta alternativa busslinjeförslag som avlastar pendeln på maxsträckan. Ta fram vägsträckor med dålig framkomlighet. Datum 2003 Rapport: Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafikapril 2003 Mikael Eriksson Kontaktperson, beställare Björn Dahlborg Infartsparkering vid försöket med trängselskatter Ta fram underlag från analyser av trängselskatter för att kunna dimensionera utökning av infartsparkeringsplatser. Datum 2003 Redovisningar av förändrade resvolymer vid olika infarter. Kontaktperson, beställare Leif Arnerdal, SL tfn

24 Referenslista Strategisk planering 24 (31) Uppdrag avslutade 2003 Ändrat urval för RMU Undersöka om resmatrisundersökningar kan göras med ett mindre urval än tidigare och samtidigt hålla kvaliteten på den slutliga resmatrisen på en acceptabel nivå för trafikanalyser. Datum 2003 Rapport Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn Föreläsning om trafikanalyser Föreläsning på KTH. Datum 2003 KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Karl Kottenhoff, KTH

25 Referenslista Strategisk planering 25 (31) U Uppdrag avslutade 2002 RVU i Växjö. RVU, Resvaneundersökning i Växjö. Resvanor, attitydmätning och färdmedelsval. Enkätundersökning med kompletterande telefonintervjuer. Rapporter: Bil, buss, cykel eller till fots? Resvaneundersökning i Växjö kommun. Monika Widén Växjö kommun Kontaktperson, beställare Ulf Agermark, tfn vx Ca intervjuer Parkeringsstudier. Telefonintervjuer med bilförare i Stockholms län. Rapport: ITS för parkering behov och potential. Niklas Carlsson Movea (FOU uppdrag av Vägverket) Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn intervjuer Analyser av Europakorridoren och Götalandsbanan. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Tillsammans med KJ Samhällsekonomi och Järnvägsgruppen KTH. Götalandsbanan kan vara samhällsekonomisk lönsam medan Europabanan kräver en bro över Fehmarn Bält. Utvärdering av olika alternativ avseende förändring av restider, kostnader, intäkter, externa effekter och samhällsekonomi. Chris Halldin Scandiaconsult Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson, Scandiaconsult, tfn , på uppdrag av Banverket Västra banregionen.

26 Referenslista Strategisk planering 26 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för persontrafik Prognoser för persontrafik för ett utgångsläge och ett antal framtidsscenarier. Prognoserna innehåller regional, interregionala och internationella resor. Järnvägsnätet innehåller förutom det svenska nätet även det danska, norska, tyska, holländska och belgiska järnvägsnätet. Järnvägsresorna redovisas per produkt (X2000, IC etc.) och linje samt i personkilometer, intäkter och kostnader. Dessutom beräknas de samhällsekonomiska effekterna. Chris Halldin SJ, Statens Järnvägar Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, SJ AB, tfn Idéstudie om höghastighetsjärnvägar i Sverige. Trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomi med Samkalk. Patrik Nylander Banverket HK Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson på Scandiakonsult i Göteborg Ny järnväg Umeå-Haparanda. Delprojektledarskap samt trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomiska kalkyler med Samkalk. Patrik Nylander, Hèléne Bratt Banverket HK Kontaktperson, beställare Ulla-Stina Ingemarsson, tfn

27 Referenslista Strategisk planering 27 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för färjetrafiken mellan Sydsverige och Polen/Baltikum. Utförd med stöd av SAMPERS-analyser och SEBTrans. Kerstin Blomquist Vägverket region sydöst Kontaktperson, beställare Projektledare: Tore Almlöf, Karlskrona Alternativa järnvägstunnlar, Göteborg. Utvärdering av alternativa järnvägstunnlar genom Göteborg. Chris Halldin Banverket, Västra Banregionen Kontaktperson, beställare Per Magnus Bengtsson, tfn SL Resegarantin Tre enkätundersökningar bland resegarantikunder, länsinvånare och resenärer. Datum Rapport: Resegarantin Kunder, länsinvånare och resenärer. Niklas Carlsson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, tfn vx

28 Referenslista Strategisk planering 28 (31) Uppdrag avslutade 2002 Resmatrisundersökning i Södermanlands län. Kartskissning av resereaktioner i Södermanland. Bo Munkner Länstrafiken i Södermanland RVU Södertälje sjukhus RVU, miljöpåverkan av transporter Arbetsresor, varutransporter och tjänsteresor till och från Södertälje sjukhus. Rapport: Miljöpåverkan av resor och transporter SLL, pilotstudie Niklas Carlsson Stockholms Läns Landsting, Landstingskontoret Miljö Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, Stockholms läns landsting, tfn Marktransporter till Arlanda. Ökad kunskap om hur olika prissättningar på marktransporterna ger olika effekter på miljön. Marktransporter till Arlanda Fallstudie målstyrd planering Kjell Jansson Banverket och Vägverket Kontaktperson, beställare Gunilla Glantz, BV Östra regionen

29 Referenslista Strategisk planering 29 (31) Uppdrag avslutade 2002 Kistaskytteln Trafikanalyser av alternativa lösningar på en busskyttellinje mellan Kista C och Helenelunds Pstn. Datum Rapport Sverker Enström och och Stockholms Stad Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Margreteborg och stomlinje 178 Analyser av olika sätt att kollektivtrafikförsörja utbyggnadsområdet Margreteborg i Sollentuna. Rapport Kontaktperson, beställare Katharina Staflund, SL tfn Mellantrafiknät för VIPS Att skapa en nätkodning för VIPS-systemet där SLs mellantrafikutbud (10-14) återspeglades. VIPS-nät 2002/2003. KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Pernilla Helander, SL tfn

30 Referenslista Strategisk planering 30 (31) Uppdrag avslutade 2002 Stombusslinje 178 Trafikanalyser av alternativa lösningar för en stombusslinje som i tvärled skall gå i yttre delen av norra halvcentrala bandet i Stockholms län. Rapport Kontaktperson, beställare Per Ekberg och Pernilla Helander, SL RMU Stockholm Resmatrisundersökningar i Årstaberg. Underlag för pendeltågsstationen Årstaberg. Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, vx intervjuer Kvalitet trafikantinformation Kvalitetsundersökning av trafikantinformation från infosystemen Bedömning av till vilken grad informationstavlorna redovisar korrekt information Angela Fronda SL Infrateknik AB Kontaktperson, beställare Johan Carlson, tfn Jan Stridh, tfn

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21

Beslutsunderlag Upplandspendeln UPPLANDSPENDELN. En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 UPPLANDSPENDELN En utredning om att etablera pendeltågstrafik mellan Uppsala, Arlanda och Upplands Väsby 2004-06-21 1 2 Beslutsunderlag Upplandspendeln Innehåll Sammanfattning och rekommendationer... 4

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik VTI notat 47 2003 VTI notat 47-2003 Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik Författare FoU-enhet Projektnummer 50314 Projektnamn Uppdragsgivare Mattias Haraldsson Transportekonomi Utvärdering av Tvärbanan

Läs mer

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket

Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Rapport 2005:31 Version 1.0 T RAFFIC AB Dokumentinformation Titel Sammanfattning av utgångsläget inför Stockholmsförsöket Serie nr Trivector rapport

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne

Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne UPTEC STS08 013 Examensarbete 30 hp April 2008 Framtidens tågtrafik mellan Stockholm och Skåne En komparativ studie av Gröna Tåget och Europakorridoren Martin Swahn Abstract Framtidens tågtrafik mellan

Läs mer

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket

2006:31. Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket 2006:31 Samhällsekonomisk analys av Stockholmsförsöket KORT SAMMANFATTNING En samhällsekonomisk analys är ett sätt att systematiskt försöka sammanfatta en åtgärds samtliga effekter och kostnader. Analysen

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv

Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv UPTEC STS 07033 Examensarbete 20 p Oktober 2007 Webbaserad reseplanering utifrån ett användarperspektiv Förslag på en comodal reseplanerare för Trafiken.nu Abstract Web based route planning from a user

Läs mer

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009

RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige. Rapport 2009:20. Analys & Strategi. 31 augusti 2009 RAPPORT Samhällsekonomisk bedömning av Höghastighetsbanor i Sverige Rapport 2009:20 31 augusti 2009 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL

COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL COINCO 8MC Höghastighetståg i korridoren Oslo Göteborg Köpenhamn Marknad och prognoser BO LENNART NELLDAL Rapport Stockholm 2014 TRITA TSC RR 14 XXX ISBN 978 91 87353 26 0 www.kth.railwaygroup.kth.se KTH

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 2 Strukturanalys 2011-03-14 Texter av Elisabet Renlund Illustrationer av Martin Båth Fotomontage

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48

Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 1 Bilaga 4 till rapporten Pionjärbanor för spårbilar Ds nr 2009:48 Intresset för pionjärbanor och utveckling av spårbilssystem Den här bilagan innehåller en relativt detaljerad redovisning av intresset

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:3 PÅ NYA SPÅR JÄRNVÄGENS BETYDELSE FÖR STOCKHOLM Omslagsbild: Jan E Carlsson, Pressens Bild Övriga bilder: Screenbild Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-8-8

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 1 sammanfattning: att skapa en marknad för k2020 Att skapa en marknad för K2020 Strategi, incitament, tjänster och marknadskommunikation med kompletterande marknadsanalys och indikatorer Åtgärdsprogram

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 1 LÄNSTRAFIKEN ÅRSREDOVISNING 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 2 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet 3 VÅR

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07

Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala. Version 2006-06-07 Förslag till Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala Version 2006-06-07 2 Förord Regeringen har uppdragit till Uppsala kommun att upprätta ett program

Läs mer