Referenslista Strategisk planering 1 (31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referenslista Strategisk planering 1 (31) 2005-03-22"

Transkript

1 Referenslista Strategisk planering 1 (31) Pågående uppdrag RMU Sörmland Resmatrisundersökning på samtliga Länstrafiken Sörmlands bussar och tåg under dagtid vardagar i Sörmlands län Datum 2005 Pågående Hanna Berg Länstrafiken Sörmland Kontaktperson, beställare Göran Gullbrand, , cirka intervjuer under mars och april Ostlänken Trafikprognoser och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och två utredningsalternativ. Effekter av de två utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc pågående Datum Chris Halldin Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Tomas Köhler, tfn RVU Arlanda RVU, ResVaneUndersökning med ca avresande flygresenärer från Arlanda per år. Datum pågående Johan Enkvist Luftfartsverket Kontaktperson, beställare Peter Linsér, tfn ca resenärer varje år

2 Referenslista Strategisk planering 2 (31) Pågående uppdrag Kvalitetsmätningar i Stockholm Kvalitetsmätningar Två årliga ombordundersökningar genomförs av hur resenärer upplever kvaliteten i lokaltrafiken i Stockholm pågående Datum Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, Strategisk planering, tfn intervjuer/år Rikstrafiken Utdelning av enkäter ombord på fordonen för att undersöka kvaliteten på Rikstrafikens linjer: buss, båt, tåg och flyg. Datum pågående Johan Enkvist Rikstrafiken Kontaktperson, beställare Ulf Andersson, tfn > resenärer/år Trygghetsundersökningar Trygghetsundersökningar på tunnelbanan i Stockholm. Datum pågående Niklas Carlsson SL, Storstockholm Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Anders Björlinger, vx intervjuer

3 Referenslista Strategisk planering 3 (31) Pågående uppdrag Prissättning och interventioner inom järnvägen under konkurrensförhållanden Simulering med VIPS av linjevisa subventioner. Datum pågående Kjell Jansson Banverket, Borlänge Kontaktperson, beställare Marianne Ullvén, BV Borlänge, tfn Datum Kontaktperson, beställare Analyser av prissänkningar av tågtrafik. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Pågående forskningsuppdrag. Kjell Jansson Banverket Färdbevisundersökningar FUSK två årliga mätningar av fuskåkning i kollektivtrafiken. Datum 2000 pågående Jan Nord SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Hans Alrenius, tfn vx

4 Referenslista Strategisk planering 4 (31) Pågående uppdrag Resvaneundersökning i Göteborg Enkätundersökning med telefonuppföljning i Göteborgsområdet. Syftet är dels som förmätning i Göteborg inför informationskampanj dels som uppföljning av resvanor i regionen. Bruttourval individer. pågående (2006) Monika Widén Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik och Vägverket Kontaktperson, beställare Ma-Lou Wihlborg, Trafikkontoret i Göteborg Innerstadens stom- och spårtrafik år 2015 Prognoser görs för resandet om tio år. Tre principiellt olika inriktningar av kolltrafiken i innerstaden analyseras via nätanalyser (VIPS). Traditionell busstrafik, prioriterad stombusstrafik respektive en kombination av stombuss- och spårvagnstrafik. Såväl resstandardfrågor som framkomlighetsfrågor beskrivs och analyseras. Datum Okt 04 feb 05 Rapporter med underlag för bedömning av lämplig utveckling av innerstadens ytkolltrafik. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, tfn RVU i Stockholms län. RVU fortlöpande resvaneundersökning i Stockholms län. Enkätundersökning med telefonuppföljning. Ca individer. Datum pågående Monika Widén SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist, tfn enkäter (resdagbok)

5 Referenslista Strategisk planering 5 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Sammanställning av kommunala bostadsförsörjningsprogram Insamlande och sammanställning av kommuners planerade bostads- och arbetsplatsbyggande pågående Rapporter med tabell- och kartredovisning Mikael Eriksson Pernilla Helander Ajourhållning av kodade kollektivtrafiknät för VIPS Årliga uppdateringar och kallibreringar av nätkodningar för SLs kollektivtrafik för nuläge samt ett troligt framtidsläge (2015). Näten används vid trafikanalyser av förslag till förändringar i kollektivtrafiksystemet. Årligen under cirka 10 år Kodade kollektivtrafiknät för VIPSanalyser. Datum Kontaktperson, beställare Per Ekberg, SL, tfn Datum Webbanalys Analys av statistik från loggfilerna för SLs Internet- och intranetsidor. Omvärldsanalys pågående Månadsrapporter, årsrapporter samt websida med resultat. Statistik i sammanfattning även via AvantGo, synkronisering över Internet av PDA-handdatorer (PALM). Kée Tengblad Kontaktperson, beställare Åke Lindström Charlotta Volgsten-Forberg

6 Referenslista Strategisk planering 6 (31) Pågående uppdrag Datum Kontaktperson, beställare Webstatistik Sammanställning och redovisning av statistik för besöken på SL Kundtjänst sidor på Internet samt frågor till Reseplaneraren pågående PowerPoint-bilder med sammanfattande diagram över utvecklingen under året. Tillgängligt även på Internet. Kée Tengblad SL Kundtjänst AB Annica Dahlberg Datum Kontaktperson, beställare Datasupport. Hjälp och stöd till Mac- och PC-användare inom SL pågående Backup via Retrospect Remote-server, Underhåll av FTPserver. Support och teknisk konsulthjälp. Kée Tengblad Charlotta Volgsten-Forberg (Kommunikation) Per Ekberg (Planering) Trygghetsundersökningar Undersökning av tunnelbanevärdars synlighet genom frågor till resenärer, observation och dokumentation av värdarnas närvaro pågående Trygghetsdata att användas i dialog med entreprenör. Angela Fronda Datum Kontaktperson, beställare Anne-Charlotte Eklund Larsson, tfn

7 Referenslista Strategisk planering 7 (31) Uppdrag avslutade 2005 Attitydundersökning Uppsala Personliga intervjuer med Uppsalabor i stadskärnan kring trafikmiljön i city och en aktuell trafikplan. Datum 2005 Rapport februari 2005: Trafiksituationen i city Attitydundersökning innerstad Uppsala 2005 Hanna Berg Uppsala Kommun/Vägverket konsult Kontaktperson, beställare Karin Åkerhammar, , Undersökning av öppna gater i terminal 4, Arlanda Personliga intervjuer med avresande passagerare i terminal 4 för att undersöka attityder till öppna gater och inrikesresande med flyg Rapport januari 2005: Passagerarundersökning - öppna gater och resande Terminal 4 Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, , SLL - Utvärdering Utvärdera tänkbara åtgärder för att uppnå en förskjutning av bilresande till kollektivresande. Åtgärdsförslag, effektanalys Niklas Carlsson Stockholms läns landsting Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

8 Referenslista Strategisk planering 8 (31) Uppdrag avslutade 2005 Störningsinformation SLs kunder skall betygsätta störningsinformationen. Detta görs med hjälp av en enkätundersökning som sker ombord på fordonen. Alla trafikslag, entrepenörer och avtalsområden undersöks under två veckor. Syftet är att samla in kundernas omdömen med förhoppning om att trafiken skall förbättras över tiden. Kundernas omdömenbetyg skall fortlöpande följas upp under arbetet med att förbättra informationen. Datum Rapport, diagram & tabeller. Jan Nord Kundtjänstbolaget Kontaktperson, beställare Annica Dahlberg Ca intervjuer / omgång Båtpendling i Stockholms inre vatten Samhällsekonomiska analyser av framtida båtpendling i Stockholms inre vatten. Datum 2005 Rapport RTK, Regionplane- och Trafikkontoret i SLL Kontaktperson, beställare Thomas Ney, tfn Erfarenheter från Södra Länken. Intervjuer med Vägverket internt och trafikanter från Södra Länken. Uppföljning efter Södra Länkens öppnande 24/ och tidigare uppdrag inför öppnandet. Datum till Rapport & Presentation Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, Slutrapporterad

9 Referenslista Strategisk planering 9 (31) Uppdrag avslutade 2005 Riskbedömning för etablering vid besnsinstation Riskanalys vid nyetablering av butik invid befintlig bensinstation till Riskanalys Johan Enkvist Granens Fastighetsutveckling AB Kontaktperson, beställare Peter Alvemur, Underkonsult Anders Norén, ÅF-Installation i Malmö

10 Referenslista Strategisk planering 10 (31) Uppdrag avslutade 2004 SIMS Förvaltning, utveckling och underhåll av SL:s prognossystem SIMS. Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Gunilla Rosenqvist Aktuellt och framtida resmönster Produktion av resmatriser med SIMS. Matriserna används i flertalet av de trafikanalyser som genomförs av Strategisk planering Kerstin Blomquist SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg BEST - Europautmaningen SL genomför sedan 2000 ett benchmarkingprojekt bland europeiska kollegor. Syftet är att dra nytta och lära av varandras erfarenheter och därigenom skapa en bättre kollektivtrafik. ÅF- Infrateknik är projektdeltagare med uppgift att bidra till projektets genomförande Paula Darke (2004) Kontaktperson, beställare Bo Tengblad

11 Referenslista Strategisk planering 11 (31) Uppdrag avslutade 2004 Svealandsbanan Trafikprognoser med VIPS och samhällsekonomisk kalkyl för ett jämförelsealternativ och sex utredningsalternativ. Effekter av de sex utredningsalternativen avseende förändring av transportarbete per linje och totalt, resor på tåg, på- och avstigande, beläggningsgrad, nettonuvärdeskvot etc. Kjell Jansson Banverket, Östra Banregionen Kontaktperson, beställare Åke Grankvist, tfn Undersökning av elevers skolväg och trafiksituationen vid skolor i Österåkers kommun Två undersökningar riktade till samtliga föräldrar vid Ljusterö skola och Rydbo skola i Österåkers kommun som ett led i projektet Säker skolväg på statligt vägnät. Vägverksrapport Hanna Berg Vägverket Region Stockholm Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Vägverket Region Stockholm tfn Undersökning av miljöpåverkan av personalresor inom Stockholms Läns Landsting. Undersökning av anställdas resor till och från arbetet. Känslighetsanalyser av miljöeffekter med livscykelanalys och egen framtagen modell. Utredning av tänkbara åtgärder med hjälp av bl a VIPS, SIMS, Samhällsekonomiska beräkningsmodeller. Datum Rapport: Miljöpåverkan av resor inom SLL. Niklas Carlsson Stockholms läns landsting. Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, tfn

12 Referenslista Strategisk planering 12 (31) Uppdrag avslutade 2004 Odenplan 2015 Tunnelbana och Pendeltåg Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida stationen vid Odenplan när pendeltågstrafiken ges en ny station som skall ligga under och sammanbindas med tunnelbanestationen. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn Tvärbana Ost och alternativa lösningar Trafikanalyser och samhällsekonomisk jämförelse av alternativa kollektivtrafiklösningar för Hammarby sjöstadsområdet. Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn Utvärdering av dynamiskt farthinder. Attitydmätningar, enkäter och djupintervjuer. Datum Rapport: Demonstrationsprojekt Slättgårdsvägen, efterstudie. Monika Widén Vägverket Stockholm, Gatu och Fastighetskontoret Kontaktperson, beställare Emma Spjut, Monica Nunes Ca 600 intervjuer

13 Referenslista Strategisk planering 13 (31) Uppdrag avslutade 2004 Projektstöd och attitydundersökning. Projektstöd vid framtagande av Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms Stad samt projektledare för undersökning av stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Datum Rapport: Stockholmarnas attityder till trafiksäkerhet. Niklas Carlsson Gatu- och Fastighetskontoret, Stockholm Kontaktperson, beställare Annika Feychting, tfn enkäter Trängselskatter i Stockholms innerstad. Miljöavgifternas effekt på resandet och vilka förändringar som är lämpliga i trafiknätet har analyserats. SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, tfn Signaldetektionsteorin Användning av signaldetektionsteorin vid kvalificering av oförstörande provning inom kärnkraftindustrin. Johan Enkvist SQC Kvalificeringscentrum AB, FoU Kontaktperson, beställare Kjell Höglund FoU-ansvarig, tfn ,

14 Referenslista Strategisk planering 14 (31) Uppdrag avslutade 2004 Klotterstudie Undersökning av klotter på pendeltåg för att kunna avgöra hur entreprenören sköter klottersanering Klotterdokumentation att användas i dialog med entreprenör Niklas Carlsson Kontaktperson, beställare Jan Truedsson, tfn Utvärdering av trafik med bränslecellsbussar inom projektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) Undersökning av passagerarnas åsikter och kännedom om de bränslecellsbussar som sedan augusti 2004 körs i linjetrafik i Stockholm, baserad på 518 enkätsvar från passagerare på bränslecellsbussarna. Rapport september 2004: Passagerarnas upplevelser av bränslecellsbussar i trafik på linje 66. Hanna Berg KTH, SL, Fortum, Miljöförvaltningen och Busslink Kontaktperson, beställare Kristina Haraldsson, KTH tfn Vägtrafikledning Genom telefonintervju och diskussionsgrupper undersöka bilisters syn på olika former av trafikledning, ex omställbara skyltar, körfältsreglering och trafikinformation i olika media. Genomfördes med bilister från Stockholm och Göteborg. Slutanvändare är Vägverket. Datum September/Oktober 2004 Ingår i slutrapport från Movea. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn

15 Referenslista Strategisk planering 15 (31) Uppdrag avslutade 2004 Testkörning av södra länken Mätningar av trafikanternas beteende. Johan Enkvist Vägverket, region Stockholm Kontaktperson, beställare Petra Sjöström, tfn vx testpersoner Undersökning av butik Parfym och Kosmetika Pir F/ Arlanda Intervjuer med avresande passagerare för att undersöka placering av butik efter säkerhetskontrollen i Arlandas terminal 5. Rapport: Pier F Passenger Survey Perfume and Cosmetic Shop Hanna Berg Luftfartsverket Stockholm-Arlanda Kontaktperson, beställare Peter Linsér, Luftfartsverket Stockholm-Arlanda tfn Tvärbana Norr Trafikanalyser och samhällsekonomiska kalkyler för två olika förlängningar av tvärbana norr om Alvik. En till Solna stn och en via Rissne o Kista till Helenelund. Datum Rapport Kontaktperson, beställare Kjell Eriksson och John Odhage, SL, tfn

16 Referenslista Strategisk planering 16 (31) Uppdrag avslutade 2004 Citybanan i Stockholm Beräkning och redovisning av resandet med den planerade tågtrafiken som skall använda den planerade tågtunneln under centrala Stockholm. Prognosen för resandet gjordes med SIMSsystemet och nätanalyser gjordes med VIPS-systemet. Datum Redovisningar av resvolymer och konsekvenser. Kontaktperson, beställare Tomas Ahlberg, SL, tfn P-City/T-Centralen 2015 Pendeltåg och Tunnelbana Beräkning och beskrivning av trafikantströmmar inom samt till och från den framtida P-stationen i City och tunnelbanans tre plattformar vid T-Centralen när pendeltågstrafiken ges en ny station under tunnelbanans plattformar. Rapport som redovisar och illustrerar trafikantströmmar. Kontaktperson, beställare Ketil Kindestam, SL Länkanalyser för Tvärbanans förlängning norrut och analyser av resandet med framtida tvärbana för att se vilken typ av resande som görs med tvärbanan. Rapporter Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn

17 Referenslista Strategisk planering 17 (31) Uppdrag avslutade 2004 Pendeltågsstation i Vega Trafikanalys och samhällsekonomisk kalkyl av effekterna av en ny pendeltågsstation i Vega, Haninge. Datum Rapport Patrik Nylander och Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Utvärdering av busslinje 442 Utvärderingen görs på grund av att SL fått in många synpunkter på att linjen inte ska trafikera Forum Nacka utan gå direkt till Slussen. Låt varannan tur gå direkt till Slussen. Chris Halldin SL, Affärsenheten Planering Kontaktperson, beställare Helena Hjertstrand, tfn , Avstängning av Saltsjöbanan Beräkning av effekter och kostnader vid avstängning av Saltsjöbanan under ett år, Ett antal busslinjer ersätter Saltsjöbanan under den tid då konvertering till spårväg skall ske. Många hållplatser bör kompletteras. Kostnad cirka 22 Mkr/år. Chris Halldin SL Kontaktperson, beställare John Odhage, tfn ,

18 Referenslista Strategisk planering 18 (31) Uppdrag avslutade 2004 Nollvisionen i Örebro En utvärdering av genomförda åtgärder på ett gång- och cykelstråk i Örebro. Förmätning 2002 och eftermätning Telefonintervjuer Rapport Attityd- och acceptansundersökning av nollvisionsstråk gång och cykel i Örebro Klar oktober Paula Darke Vägverket Region Mälardalen Kontaktperson, beställare Peter Ericsson Gå Grön Intervjuer med gående och cyklister vid övergångstället Renstiernas gata-gotlandsgatan-malmgårdsvägen. Signalregleringen byggdes om och man vill se om de passerande upplever en förbättring. Datum Våren 2004 Redovisas i Vägverkets publikation Bättre trafiksignaler för gående och cyklister. Delrapport 2. Kunskapsinhämtning, teknikutveckling och fältprov. Paula Darke Movea Trafikkonsult AB Kontaktperson, beställare Projektansvarig Peter Kronborg Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Intervjuundersökning och observationsstudie om trängsel i rulltrappor och att åka långa rulltrappor intervjuer. Rapport: Citybanan i Stockholm. Kapacitet rulltrappor. Monika Widén Banverket Kontaktperson, beställare Kjell Werner

19 Referenslista Strategisk planering 19 (31) Uppdrag avslutade 2004 Möjligheten att komplettera dagens djupstudier med information om pre-crash fasen Genomgång av olika olycksutredningsmetoder och olycksmodeller för att utröna hur information om tiden precis innan en olycka kan användas för att minska risken för fortsatta olyckor. Rapport Johan Enkvist Vägverket HK, Borlänge Kontaktperson, beställare Christopher Patten, tfn Litteraturstudie Genomförande av kvalitativ analys av trafikolyckor med dödlig utgång Analysera och beskriva trafikolyckor med dödlig utgång för personer äldre än 64 år. Rapport Johan Enkvist Vägverket, Region Stockholm Kontaktperson, beställare Per-Erik Wikström, tfn Kvalitativ analys av fallstudier

20 Referenslista Strategisk planering 20 (31) Uppdrag avslutade 2003 NKI VV Luleå Makt. Nöjd kundundersökning av trafikantinformationscentraler i Luleå. Datum 2003 Rapport: NKI för Trafikinformationscentralen, Vägverket Region Norr Niklas Carlsson Vägverket, Luleå Trafikinformationscentralen Kontaktperson, beställare Christina Brännström Internetundersökningar Tre enkätundersökning om SL-resenärernas erfarenheter av internet, SLs hemsida och mobilanvändning. Datum Diagramdata Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, vx Resandet med kollektivtrafiken i Stockholm På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) beräkna hur resandet med SL kommer att se ut en vardag år 2008 och hur det skiljer sig mot idag. I studien ingick också att beräkna effekterna av trängselavgifter. Datum 2003 Christer Svantesson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Thomas Ahlberg, tfn

21 Referenslista Strategisk planering 21 (31) Uppdrag avslutade 2003 Prognoser och analyser för Europakorridoren Prognoser och analyser av Europakorridoren med hjälp av Sampers-matriser som fördelas på färdmedel och linjer med hjälp av VIPS-systemet. Prognoserna innefattar såväl långväga inrikes som utrikes resor och regionala resor. Prognoserna kalibrerades för ett utgångsår 2000, för ett jämförelsealternativ år 2010 samt för tre olika utbudsscenarier för 2010 och ett för år Dessutom genomfördes samhällsekonomiska kalkyler för de olika alternativen. Datum 2003 et av de nya prognoserna visar att Europakorridoren fullt utbyggd ger en ökning som är större än effekten av hela Banverkets framtidsplan. Prognoserna visar på betydande trafikökningar på järnväg och stor påverkan på transportmarknaden i Sverige. Chris Halldin Europakorridoren Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn Prognoser för Järnvägsutredningen Prognoserna har genomförts med utgångspunkt från en gemensam ekonomisk prognos från år 2000 till år 2010 och För prognosåret 2010 utarbetades några olika scenarier som skall spegla olika utveckling av tågtrafikutbudet i förhållande till andra transportmedel samt olika modeller för att organisera järnvägssektorn. Datum 2003 För de olika alternativen redovisas det totala persontransportarbetet fördelat på transportmedel för olika delmarknader och geografiska områden samt belastning per linje. Dessutom analyserades de samhällsekonomiska effekterna av de olika alternativen. Chris Halldin Banverket HK Kontaktperson, beställare Lars Hellsvik, BV HK, tfn Bo Lennart Nelldal, KTH, tfn

22 Referenslista Strategisk planering 22 (31) Uppdrag avslutade 2003 Fördelningseffekter av trängselavgifter. Med stöd av modellresultat och statistiskt material analysera fördelningseffekter på olika grupper utan kompenserande kollektiv trafik. Dessutom detaljerade analyser av vilka förstärkningar av kollektivtrafiken som behövs, linje för linje och relation för relation, och analys av hur fördelningseffekterna då skulle förändras. Datum 2003 Kerstin Blomquist Stockholmsberedningen Kontaktperson, beställare Ragnvald Paulsson, tfn Alkolåsstudier Införandeprocessen av alkolås. Djupintervjuer. Datum 2001, 2002 och 2003 Fyra utvärderingar av processtudie av försök med alkolås Paula Darke Vägverket Kontaktperson, beställare Liza Jakobsson, tfn Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Utarbetat förslag på nytt busslinjenät mm. Datum 2003 Rapport: Stegvis utveckling av kollektivtrafiksystemet i Reykjavikregionen- Huvudstadsområdet Kjell Säfvestad Reykjaviks kommun och Greater Reykjavik Transport Kontaktperson, beställare Asgeir Eiriksson, Greater Reykjavik Transport

23 Referenslista Strategisk planering 23 (31) Uppdrag avslutade 2003 Utvärdering av förslag till trafikförändringar (ett 100-tal) i SL:s budgetarbete Beräkning av restidseffekter delvis mha VIPS (simuleringsmodell). Samhällsekonomiska kalkyler. -03 sammanställning Mikael Eriksson (SL) Kontaktperson, beställare Pernilla Helander Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafik Utarbeta alternativa busslinjeförslag som avlastar pendeln på maxsträckan. Ta fram vägsträckor med dålig framkomlighet. Datum 2003 Rapport: Avlastning av Kungsängenpendeln med busstrafikapril 2003 Mikael Eriksson Kontaktperson, beställare Björn Dahlborg Infartsparkering vid försöket med trängselskatter Ta fram underlag från analyser av trängselskatter för att kunna dimensionera utökning av infartsparkeringsplatser. Datum 2003 Redovisningar av förändrade resvolymer vid olika infarter. Kontaktperson, beställare Leif Arnerdal, SL tfn

24 Referenslista Strategisk planering 24 (31) Uppdrag avslutade 2003 Ändrat urval för RMU Undersöka om resmatrisundersökningar kan göras med ett mindre urval än tidigare och samtidigt hålla kvaliteten på den slutliga resmatrisen på en acceptabel nivå för trafikanalyser. Datum 2003 Rapport Kontaktperson, beställare John Odhage, SL tfn Föreläsning om trafikanalyser Föreläsning på KTH. Datum 2003 KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Karl Kottenhoff, KTH

25 Referenslista Strategisk planering 25 (31) U Uppdrag avslutade 2002 RVU i Växjö. RVU, Resvaneundersökning i Växjö. Resvanor, attitydmätning och färdmedelsval. Enkätundersökning med kompletterande telefonintervjuer. Rapporter: Bil, buss, cykel eller till fots? Resvaneundersökning i Växjö kommun. Monika Widén Växjö kommun Kontaktperson, beställare Ulf Agermark, tfn vx Ca intervjuer Parkeringsstudier. Telefonintervjuer med bilförare i Stockholms län. Rapport: ITS för parkering behov och potential. Niklas Carlsson Movea (FOU uppdrag av Vägverket) Kontaktperson, beställare Anders Lindkvist, tfn intervjuer Analyser av Europakorridoren och Götalandsbanan. Tillämpning av Sampers för matriser och VIPS för beräkningar. Tillsammans med KJ Samhällsekonomi och Järnvägsgruppen KTH. Götalandsbanan kan vara samhällsekonomisk lönsam medan Europabanan kräver en bro över Fehmarn Bält. Utvärdering av olika alternativ avseende förändring av restider, kostnader, intäkter, externa effekter och samhällsekonomi. Chris Halldin Scandiaconsult Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson, Scandiaconsult, tfn , på uppdrag av Banverket Västra banregionen.

26 Referenslista Strategisk planering 26 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för persontrafik Prognoser för persontrafik för ett utgångsläge och ett antal framtidsscenarier. Prognoserna innehåller regional, interregionala och internationella resor. Järnvägsnätet innehåller förutom det svenska nätet även det danska, norska, tyska, holländska och belgiska järnvägsnätet. Järnvägsresorna redovisas per produkt (X2000, IC etc.) och linje samt i personkilometer, intäkter och kostnader. Dessutom beräknas de samhällsekonomiska effekterna. Chris Halldin SJ, Statens Järnvägar Kontaktperson, beställare Bo Lennart Nelldal, SJ AB, tfn Idéstudie om höghastighetsjärnvägar i Sverige. Trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomi med Samkalk. Patrik Nylander Banverket HK Kontaktperson, beställare Joakim Jonsson på Scandiakonsult i Göteborg Ny järnväg Umeå-Haparanda. Delprojektledarskap samt trafikanalyser med Sampers och samhällsekonomiska kalkyler med Samkalk. Patrik Nylander, Hèléne Bratt Banverket HK Kontaktperson, beställare Ulla-Stina Ingemarsson, tfn

27 Referenslista Strategisk planering 27 (31) Uppdrag avslutade 2002 Prognoser för färjetrafiken mellan Sydsverige och Polen/Baltikum. Utförd med stöd av SAMPERS-analyser och SEBTrans. Kerstin Blomquist Vägverket region sydöst Kontaktperson, beställare Projektledare: Tore Almlöf, Karlskrona Alternativa järnvägstunnlar, Göteborg. Utvärdering av alternativa järnvägstunnlar genom Göteborg. Chris Halldin Banverket, Västra Banregionen Kontaktperson, beställare Per Magnus Bengtsson, tfn SL Resegarantin Tre enkätundersökningar bland resegarantikunder, länsinvånare och resenärer. Datum Rapport: Resegarantin Kunder, länsinvånare och resenärer. Niklas Carlsson SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Åke Lindström, tfn vx

28 Referenslista Strategisk planering 28 (31) Uppdrag avslutade 2002 Resmatrisundersökning i Södermanlands län. Kartskissning av resereaktioner i Södermanland. Bo Munkner Länstrafiken i Södermanland RVU Södertälje sjukhus RVU, miljöpåverkan av transporter Arbetsresor, varutransporter och tjänsteresor till och från Södertälje sjukhus. Rapport: Miljöpåverkan av resor och transporter SLL, pilotstudie Niklas Carlsson Stockholms Läns Landsting, Landstingskontoret Miljö Kontaktperson, beställare Elisabet Åman, Stockholms läns landsting, tfn Marktransporter till Arlanda. Ökad kunskap om hur olika prissättningar på marktransporterna ger olika effekter på miljön. Marktransporter till Arlanda Fallstudie målstyrd planering Kjell Jansson Banverket och Vägverket Kontaktperson, beställare Gunilla Glantz, BV Östra regionen

29 Referenslista Strategisk planering 29 (31) Uppdrag avslutade 2002 Kistaskytteln Trafikanalyser av alternativa lösningar på en busskyttellinje mellan Kista C och Helenelunds Pstn. Datum Rapport Sverker Enström och och Stockholms Stad Kontaktperson, beställare Monica Casemyr, SL tfn Margreteborg och stomlinje 178 Analyser av olika sätt att kollektivtrafikförsörja utbyggnadsområdet Margreteborg i Sollentuna. Rapport Kontaktperson, beställare Katharina Staflund, SL tfn Mellantrafiknät för VIPS Att skapa en nätkodning för VIPS-systemet där SLs mellantrafikutbud (10-14) återspeglades. VIPS-nät 2002/2003. KTH Trafik och logistik Kontaktperson, beställare Pernilla Helander, SL tfn

30 Referenslista Strategisk planering 30 (31) Uppdrag avslutade 2002 Stombusslinje 178 Trafikanalyser av alternativa lösningar för en stombusslinje som i tvärled skall gå i yttre delen av norra halvcentrala bandet i Stockholms län. Rapport Kontaktperson, beställare Per Ekberg och Pernilla Helander, SL RMU Stockholm Resmatrisundersökningar i Årstaberg. Underlag för pendeltågsstationen Årstaberg. Bo Munkner SL, Storstockholms Lokaltrafik Kontaktperson, beställare Per Ekberg, vx intervjuer Kvalitet trafikantinformation Kvalitetsundersökning av trafikantinformation från infosystemen Bedömning av till vilken grad informationstavlorna redovisar korrekt information Angela Fronda SL Infrateknik AB Kontaktperson, beställare Johan Carlson, tfn Jan Stridh, tfn

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt:

Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: AB Storstockholms Lokaltrafik 1 () Monica Casemyr Uppföljning av SLs utökade trafik och kunder i samband med försöket med trängselskatt: Juni 2 Sammanfattning i punktform Månadsindikatorerna för juni 2

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

SL-trafiken före försöket med trängselskatt

SL-trafiken före försöket med trängselskatt AB Storstockholms Lokaltrafik PM 1 (11) Strategisk Planering Monica Casemyr, tel 08-686 1924 2005-04-21 SL-trafiken före försöket med trängselskatt SL-trafiken hösten 2004 SL svarar för den landburna kollektivtrafiken

Läs mer

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi

Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Europakorridoren Ett bredband för fysiska transporter - Utbud, prognoser och samhällsekonomi Adj. Professor Bo-Lennart Nelldal Järnvägsgruppen KTH Stockholm 2003-08-27 Bakgrund Banverkets/Scandiakonsults

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Tunnelbana till Karolinska

Tunnelbana till Karolinska 2007_3 Tunnelbana till 1(55) Tunnelbana till Karolinska Idéstudie PLAN-rapport 2007:3 2007_3 Tunnelbana till 2(55) Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29

Järnvägsutredning. Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll. Storstadsträngselproblematik. John Fridlund 2008-10-29 Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Tomteboda Kallhäll Storstadsträngselproblematik Mälarbanan Två utredningskorridorer Projektorganisation CBRÖ CBRÖT Extern styr- /samordningsgrupp Intern styrgrupp Projektledare

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

SATSA II Regional cykelstrategi

SATSA II Regional cykelstrategi SATSA II Regional cykelstrategi Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt underlag

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27

VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus. Stockholm 2010-05-27 Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Stockholm 2010-05-27 VI KAN INTE VÄNTA PÅ MER TUNNELBANA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll

2011-12-16 RTN 2008-0291. Innehåll Innehåll 2011-12-16 RTN 2008-0291 Bakgrund och problembeskrivning... 3 Åtgärder och fortsatt arbete... 3 Bättre kommunikationer inom Arlandaområdet... 5 Förbättra tillgängligheten med buss till Arlanda...

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet

Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Så bör trafikeringen vara på höghastighetsnätet Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2010-05-04 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik 1 KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige

Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige Sverigeförhandlingen och Nya höghastighetsbanor i Södra Sverige ex på framtida station i Sverige? TMALL 0141 Presentation v 1.0 Trafikverket Region Syd Peter Uneklint 2015-02-18 Vad händer och sker nu

Läs mer

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 39. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 39 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

RVU Sverige utskicksmaterial

RVU Sverige utskicksmaterial RVU Sverige utskicksmaterial Det finns tre olika versioner av utskicksmaterial som vi skickar till urvalspersonerna. Vilket utskicksmaterial de får beror på personens ålder. De tre ålderkategorierna är

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

Aktuellt om höghastighetsbanor

Aktuellt om höghastighetsbanor Aktuellt om höghastighetsbanor Stadskontoret Foto Bombardier Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008-09-15 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling 1. Inledning Idag

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Isafjordsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Isafjordsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Kista Science City Concept Building erbjuder utöver kontor, tillgång till en välutrustad konferensanläggning, bemannad reception och restaurang. Ett helhetskoncept!

Läs mer

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001

Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 Höghastighetsbanor (Linköping-Bollebygd, Mölnlycke- Almedal, Jönköping-Lund), US5, YTR001 1. Beskrivning av åtgärden Nuläge och brister: Södra stambanan och Västra stambanan är mycket hårt belastade. Restiderna

Läs mer

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö

Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Kortversion Förbättrad tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö 2013-05-27 KORTVERSION - ÅTGÄRDSVALSSTUDIE 1 Stockholmsregionen växer Befolkningen växer snabbt i Stockholmsregionen. I genomsnitt

Läs mer

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling.

Torshamnsgatan 35. Thule Fastighetsutveckling AB Östermalmsgatan 87E SE-114 59 Stockholm Vxl +46 8 555 199 00 www.thulefastighetsutveckling. Torshamnsgatan 35 Thule Fastighetsutveckling AB Nordic Forum - Kista Science City Med universitetsmiljön, ett expansivt näringsliv, galleria med shopping och nöje, växande bostadsområden och bra kommunikationer

Läs mer

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik

Ostlänken/Götalandsbanan. Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken/Götalandsbanan Höghastighetsbana med blandad persontrafik Ostlänken Planeringsprocess med funktionen i fokus Marknad Trafik Infrastruktur Var i processen dimensioneras kapaciteten? Götalandsbanans

Läs mer

Hur mycket kollektivtrafik finns det?

Hur mycket kollektivtrafik finns det? Hur mycket kollektivtrafik finns det? Vem organiserar? Vem kör? Var finns den? Hur mycket är kommersiellt respektive upphandlat? Vad har hänt sedan avregleringen? Har resenärerna alternativ? Fredrik Svensson,

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft?

Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Stombussystem - en möjlighet att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft? Uppsats humanteknologi "Bilismen i ett humanistiskt perspektiv" ht 2001. Thomas Höjemo thomas@snt.nu Syfte och metod Syftet med

Läs mer

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel När man debatterar för spårtaxi är det vanligaste motargumentet man hör att det blir för dyrt. Detta är helt fel. I stället kan spårtaxisystem vara självfinansierande

Läs mer

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter

Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter Marknadsöppningsdagen 2012: Öresundstågstrafikförsöket måluppfyllelse & samhällsekonomiska effekter AB Stelacon 2012-11-21 Agenda Stelacons uppdrag Måluppfyllelse med försöket Samhällsekonomiska effekter

Läs mer

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014

Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 - alla frågor Inloggad som. Logga ut Cykelfrågor riksdagsvalet 2014 Alla frågor från enkäten Cykelfrämjandet och Uppsala cykelförening vill gärna ställa några frågor till

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Jämförelse prognos och verklighet, en del i den samhällsekonomiska kalkylen

Jämförelse prognos och verklighet, en del i den samhällsekonomiska kalkylen Prognos 2010 och verklig utveckling Jämförelse prognos och verklighet, en del i den samhällsekonomiska kalkylen Utveckling godstrafik jämfört med prognos, index 100 Godståg verklig Lastbil verklig Sjöfart

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Trafikplan 2020. Externremiss

Trafikplan 2020. Externremiss Trafikplan 2020 Externremiss Projektledning: Monica Casemyr och Anna Blomquist, SL. Redaktör: Joanna Olsson. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz, Paulina Eriksson,

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen

Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h. Linköping-Norrköping, 4:e storstadsregionen Södra Sverige blir mindre i Vision 2030 Ostlänken, en del av det framtida persontrafiknätet över 200 km/h Del av Götalandsbanan Gbg-Jönköping-Sthlm Del av TEN-sträckan Sthlm-Köpenhamn Sammanbinder Östergötland-Södermanland-

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken

Temperatur sommartid i kollektivtrafiken 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, info punkt 13 Temperatur sommartid i kollektivtrafiken Sammanfattning Under perioder med hög utetemperatur får

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA

REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA REGIONALT TÅGSTOPP JÄRNA Version 8 Stockholm 2009-01-23 SWECO Infrastructure AB Edit Knutas Uppdragsnummer 2125237000 SWECO Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

Stockholms Stadsbyggnadskontor ReFo skr 725 Fleminggatan 4 Att: Ulla-Britt Wickström Stockholm 2007-10-31 104 20 Stockholm

Stockholms Stadsbyggnadskontor ReFo skr 725 Fleminggatan 4 Att: Ulla-Britt Wickström Stockholm 2007-10-31 104 20 Stockholm Stockholms Stadsbyggnadskontor ReFo skr 725 Fleminggatan 4 Att: Ulla-Britt Wickström Stockholm 2007-10-31 104 20 Stockholm Remissyttrande över ombyggnad av Slussen (Dp 2005-08976-54) Kollektivtrafikant

Läs mer

En tunnelbana i världsklass

En tunnelbana i världsklass En tunnelbana i världsklass 5 år med MTR och Stockholms tunnelbana MTR har drivit Stockholms tunnelbana sedan 2009 på uppdrag av SL*. SL: s och vårt mål är fler och nöjdare resenärer, och efter fem år

Läs mer

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen

Regeringen fastställer i detta åtgärdsprogram att de åtgärder som framgår av bilagan behöver vidtas för att bidra till att miljökvalitetsnormen Regeringsbeslut 17 2004-12-09 M2003/1912/Mk Miljödepartementet Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 GÖTEBORG Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Göteborgsregionen 1 bilaga

Läs mer

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB

Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken Varför skiljer det mellan regioner? Sara Anderson, 2050 AB Innehåll Syfte Bakgrund Metod Resultat Påverkansfaktorer Slutsatser Diskussion Syfte Syftet med

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Välkommen till cykelfrukostseminarium

Välkommen till cykelfrukostseminarium Välkommen till cykelfrukostseminarium WSP 2013-03-12 Björn Hugosson (moderator) Gruppchef på trafikavdelningen Foto: ubrayj02 @ flickr. Creative Commons BY 2.0 2013-03-12 Välkommen! à Program 08.00 08.30

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö. PLAN-rapport 2007:2

Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö. PLAN-rapport 2007:2 Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö Vi underlättar människors vardag och bidrar till ett mer attraktivt Stockholm Vi erbjuder alla i Stockholms län en väl utbyggd, attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

RAPPORT. Skillnad mellan Samvips och Samkalk/ASEK En jämförelse mellan två kalkyler för höghastighetsjärnväg. Analys & Strategi 2010-02-09

RAPPORT. Skillnad mellan Samvips och Samkalk/ASEK En jämförelse mellan två kalkyler för höghastighetsjärnväg. Analys & Strategi 2010-02-09 RAPPORT Skillnad mellan Samvips och Samkalk/ASEK En jämförelse mellan två kalkyler för höghastighetsjärnväg 2010-02-09 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg,

Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Trafikplan 2020 Projektledning: Monica Casemyr, Anna Blomquist, Joanna Olsson, SL. Redaktör: Marika Engström, Scripta mandata. Idégrupp: Helena Sundberg, Per Ekberg, Pernilla Helander, Gunilla Glantz,

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer