KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning"

Transkript

1 KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Vad är nytt i Version 2.0?... 3 Spelets gång... 4 Inloggningsfönstret... 4 Huvudmenyn: Tre spellägen... 5 Standardläge... 6 Matcha... 7 Hitta alla par... 7 Blixtfigurer... 8 Autoidentifieringsläge... 8 Statistik-/Highscoreläge Statistik Highscore Inställningsmenyn Spelarinställningar Allmänna inställningar Symboler för Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer Styrning Resultat Pedagogiskt och psykologigiskt koncept bakom KonZen KonZen 2.0 som synträningsprogramm KonZen 2.0 som ett verktyg i undervisningen KonZen 2.0 som hjälpmedel vid inlärningssvårigheter KonZen 2.0 som inlärnings- och träningsprogram Reflektioner för handledare FAQ Nätverksinstallation Första programstarten Projekt... 24

2 Kära kund! Tack för ert köp av denna LifeTool produkt. För att dra full nytta av programmet rekommenderar vi att du läser igenom denna handbok. Du hittar både viktig information och värdefulla tips. Din lokala återförsäljare kan hjälpa dig om du har ytterligare frågor. Vi hoppas att du kommer att få både nytta och glädje av denna produkt. Copyright LifeTool programvara är försedd med kopieringsskydd. Programvaran får endast användas i enlighet med de lagligt bindande reglerna i licensavtalet. Det är förbjudet att kopiera programvaran till annat medium. Ingen del av programvaran och tillhörande dokument får kopieras, lånas ut eller hyras ut utan skriftligt tillstånd från LifeTool. Detta gäller oavsett på vilket sätt eller medium (elektroniskt eller papper) som detta sker. Microsoft är ett registrerat varumärke. MS-Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft. Alla övriga varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken hos deras respektive ägare och används här utan avsikt att göra intrång på rättigheter till dessa varumärken. Licensregler för LifeTool programvaror Singellicens/1-användarlicens Köp av en 1-användarlicens ger rätt att installera och köra programmet på en dator. Efter installation kan programmet endast köras om original CD skivan placeras i datorn. Det är förbjudet att kopiera programmet. Det är tillåtet att installera programmet på obegränsat antal datorer under förutsättning att original CD skivan placeras i respektive dator när programmet skall köras. Det går med andra ord inte att köra programmet samtidigt på flera datorer. Licens för 5 datorer Programvaran kan beställas och levereras med 5 CD skivor. Det ger möjlighet att installera och köra programmet samtidigt på motsvarande antal datorer. Licensreglerna är desamma som för en 1-användarlicens. Fleranvändarlicens Köpet av en fleranvändarlicens ger rätt att installera programvaran på mer än en dator. Enb art en fleranvändarlicens kan beställas per leveransadress. Tillsammans med fleranvändarlicensen erhålls en licenskod som är knuten till leveransadressen. Med hjälp av denna kod kan programmet installeras på flera datorer eller i ett nätverk för datorer på leveransadressen. Programmet kan med andra ord köras samtidigt på flera datorer. Original CD skivan behövs inte för att köra programmet. Det är inte tillåtet att installera programmet på datorer utanför leveransadressen. Privatlicens Köp av privatlicens kan endast göras av privatpersoner. Licensen motsvarar en 1-användarlicens, licensreglerna är desamma som för en 1-användarlicens. Lärare och terapeuter kan använda programmet hemma för att förbereda lektioner och terapisessioner. Detta gäller ej elever och patienter. 2 / 24

3 Introduktion KonZen 2.0 är uppföljaren till det uppskattade minnesträningsprogrammet Kon-Zen. I tre olika spelvarianter Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer tränas och förbättras färdigheter som visuell urskillning, spatial förmåga, korttidsminne, uppmärksamhet och koncentration. Programmet utmärker sig genom mycket varierande möjligheter till inställning av material och svårighetsgrad och är lämpligt för barn, ungdomar och vuxna som vill träna och förbättra sina visuella och kognitiva färdigheter. Till skillnad från föregångaren Kon-Zen erbjuder KonZen 2.0 två nya spellägen. Autoidentifiering innebär en uppsättning förinställda nivåer vilka efterhand som datorn känner av spelaren självanpassar sig till honom/henne. Statistik/Highscore är ett läge med förinställda svårighetsgrader, grafisk utvärdering och Highscorelistor för att kunna jämföra sig med andra spelare. Vad är nytt i Version 2.0? En helt ny grafisk layout. Tre olika spellägen: Standard (alla inställlningsmöjligheter), Autoidentifiering (automatisk anpassning till spelarens nivå) och Statistik/Highscore (för jämförelse med andra spelare). Utökade inställningsmöjligheter, t ex. bakgrunds- och störningsljud. Förbättrad exponering, t ex. visualisering av arbetstid, samt feedback. Möjlighet att styra programmet med pekskärm eller ögonstyrning. Förbättrad resultatbehandling genom spelprotokoll och statistik. Nätverksstöd - Användarens inställningar och resultat kan sparas på nätverket. 3 / 24

4 Spelets gång Inloggningsfönstret När du efter lyckad installation öppnar programmet hamnar du i Inloggningsfönstret. Här väljer du önskad spelare. Tips: Du kan hoppa över båda startanimeringarna genom att klicka med musen. Observera: Väljer du Standard så kommer inga inställningar eller resultat att sparas. Denna inloggning lämpar sig främst till att prova på programmet eller till nätverksanvändning. Observera: Den aktuella användaren visas på din dator med grön ram. Arbetar du i nätverk så är denna användare spärrad och gråmarkerad på andra datorer. Klicka på skiftnyckeln för att komma till inställningsmenyn. Här kan du skapa en ny spelare och ge honom/henne en porträttbild. Förutom LifeTools färdiga bilder kan du använda egna porträttbilder. Mer om Spelarinställningar och inställningsmöjligheter finner du i avsnittet Inställningsmenyn. 4 / 24

5 Huvudmenyn: Tre spellägen KonZen 2.0 erbjuder tre olika spellägen: Standard: Detta från föregångaren Kon-Zen redan bekanta spelläge erbjuder omfattande inställningsmöjligheter för spelmaterial och svårighetsgrad. Autoidentifiering:. Efter att ha valt ut spelmaterial i inställningsmenyn anpassar sig programmet i enlighet med tidigare prestationer stegvis till spelarens nivå. Statistik/Highscore: Här finner du sammanlagt 24 färdiga nivåer med grafisk gestaltning av resultaten för enskild spelare med syftet att dokumentera framsteg i träningen. Utöver det finns tillhörande highscorelistor för att kunna jämföra sig med andra spelare. Följande funktioner befinner sig i menylisten, dvs. det nedre fältet av huvudmenyn: Genom att trycka på denna ruta, eller på F2, kommer du till inställningsmenyn, där du gör viktiga spelarinställningar och anpassar programmet till aktuell användare. (Se avsnittet om inställningsmenyn i denna manual). Genom att trycka på denna ruta, eller på ESC, kommer du tillbaka till inloggningsfönstret där du antingen kan logga in som en annan spelare eller välja att avsluta programmet. Tryck F12, för att låsa/låsa upp menylisten. Om menylisten är låst så kommer du enbart åt dess knappar genom tangentbordet. 5 / 24

6 Genom att trycka på denna ruta, eller på F6, öppnar du ditt Protokoll som sparar och visar resultaten på de senaste övningarna. Med F11 kan du skriva ut protokollet och statistiken. Standardläge KonZen 2.0 erbjuder de tre välbekanta övningarna: Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer. 6 / 24

7 Matcha I denna övning presenteras ett kort i visningsfältet. Matchande kort står att finna bland ett antal andra vilseledande kort nedanför i urvalsfältet. Klicka på rätt kort! Det går inte att återta gjort val. Hitta alla par Ett antal kort presenteras i urvalsfältet. Det gäller att hitta två kort som bildar ett par och klicka på dem. Valda kort flyttar sig till visningsfältet där du kan kontrollera att du har gjort rätt. Genom att klicka igen på ett kort i visningsfältet skickas det tillbaka till ursprungsplatsen. Ett klick på OK bekräftar valet. 7 / 24

8 Blixtfigurer I visningsfältet upptill presenteras ett kort som i enlighet med inställd tid vänds bort igen (parameter blixttid). Efter det löper en viss tid (parameter minnestid). Därefter presenteras ett antal kort i urvalsfältet. Det i visningsfältet presenterade kortet ska letas upp i urvalsfältet. Även här går det inte att återta gjort val. Val av symboler: Se därtill det motsvarande avsnittet i Inställningsmenyn i denna Manual. Autoidentifieringsläge 8 / 24

9 I detta läge finner du samma spel som i läget Standard. Till skillnad från det senaste anpassar nu datorn, efter att en startnivå har valts, kontinuerligt svårighetsgraden till spelarens prestationer. Om en övning (alltid tio uppgifter) genomförs felfritt så höjs svårigheten automatiskt med en grad. Om mer än fem fel påträffas i en övning så sänks svårigheten med en grad. I övriga fall fortsätter man på samma nivå. Andra möjligheter till anpassning av svårighetsgraden finns inte. De 164 nivåerna är fast definierade. Den aktuellt inställda eller uppnådda nivån visas i läget Autoidentifiering och i spelen under detta läge. I inställningsmenyn kan spelmaterial väljas för läget Autoidentifiering. Vidare anpassningar till spelarens nivå är inte tillgängliga i detta läge, datorn anpassar automatiskt svårighetsgraden i enlighet med spelarens prestationer. Nivå 1 till 105 innehåller geometriska former, halv-, kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar. Nivå 106 till 164 innehåller tal, bokstäver och en leknivå. Leknivån innehåller intressanta och roliga spelvarianter, vilka t ex. kännetecknas av att man kan arbeta med komiska typsnitt (Wingdings, Webdings ). Leknivån ska uppmuntra till att utnyttja programmets fulla kapacitet och träningsmöjligheter genom de olika inställningsalternativen. Tips: Försök själv att skapa sådana övningar i Standardläget! Genom att trycka på denna ruta, eller på F6, öppnar du protokollet över framgångsrikt genomförda övningar. Observera: För att nå specialnivåerna (tal, bokstäver och leknivån) ställer du in startnivåerna i inställningsmenyn. 9 / 24

10 Statistik-/Highscoreläge Statistik Här hittar du 24 förinställda svårighetsgrader. När du spelat dem kommer resultatet att presenteras grafiskt. Detta för att snabbt och enkelt kunna få en överblick av de senaste spelresultaten, samt registrera och låta sig motiveras av förbättrade prestationer. Är du en av de fem bästa kommer ditt namn med i highscorelistan. Du startar ett spel genom att klicka på en av dessa ringar: Genom att klicka på dessa rutor, eller på F3 alt. F4, anpassar du svårighetsgraden. Med F11 skriver du ut den ovan visade resultatlistan. 10 / 24

11 Highscore Klicka på denna ruta, eller på F10, för att komma till highscorelistan. För varje svårighetsgrad och speltyp finns det en highscorelista där de fem bästa prestationerna skrivs in. Detta för att kunna jämföra sina resultat med andra spelare. Den totala speltiden sätts ihop utav: effektiv speltid, strafftid - felaktiga lösningar resulterar i ett visst antal (varierande beroende på svårighetsgrad) straffsekunder. Använd dessa knappar, eller F3/F4, för att bläddra mellan listorna. Du startar ett spel genom att klicka på en av dessa knappar. Om du blir en av de fem bästa på ett spel kommer du att bli inskriven i motsvarande highscorelista. 11 / 24

12 Inställningsmenyn Gå till Huvudmenyn och klicka på skiftnyckeln, eller tryck F2. Spelarinställningar Här kan du skapa en egen profil för varje spelare med separata inställningar och resultat. Klicka på Ny för att lägga till en ny person. Med Redigera ändrar du namn på honom/henne och hans/hennes standardinställningar. Med Radera tar du bort en användarprofil. Den nya spelaren kan du tilldela ett Porträtt. För detta finns det ett antal färdiga bilder i programmet; även egna bilder kan användas. Observera: Profilen LifeTool levereras med programmet och kan inte raderas. Inte heller kan inställningar ändras eller resultat sparas när du är inloggad som denna användare. Skärmstorlek: Välj Behåll skärmstorlek eller Helskärm. Beroende på din bildskärm kan det tänkas att det första inställningsalternativet ger svarta marginaler och det andra vissa förskjutningar i grafiken i spelet. Sök på internet efter uppdateringar: Ifall du är uppkopplad till internet kan du klicka här för att söka efter nya uppdateringar. Allmänna inställningar Vidare med klick: När denna funktion aktiveras måste du klicka på rutan med pilen för att komma till nästa uppgift. Denna inställningsmöjlighet är till för att kunna betrakta resultatet utan att programmet själv går vidare till nästa uppgift. Visa återstående tid/uppgifter: Här väljer du om återstående tid resp. uppgifter ska visas. Visa poäng: Här väljer du om antal uppnådda poäng ska visas i spelfönstret. När antalet uppgifter som ska lösas är upp till tio, visas lösningen till varje uppgift som ett kort med grön bock eller rött kryss för rätt/fel. Vid fler uppgifter än tio, eller om du spelar på tid, gestaltas poängsumman numeriskt, grupperat under felaktiga eller rätta svar. Snabbspel: Här kan du stänga av rörelseanimeringen så att spelet går snabbare. Visa bakgrundsbild: Här väljer du till/bort den diskreta bakgrundsbilden. Ge feedback: Vid avslutat spel finns det möjlighet att få feedback i form av en animering. 12 / 24

13 Enbart i Standardläge Antal uppgifter: Välj ett värde från listan, eller markera rutan och skriv in ett värde mellan 1 och 999. Speltid: Välj ett värde från listan, eller markera rutan och skriv in ett värde mellan 1 och 99. Antalet återstående uppgifter alt. återstående tid visualiseras i övre vänstra hörnet på skärmen av en cirkel, varifrån en tårtbit tas bort för varje enhet som passerar. Bakgrundsljud: Här kan du välja ut ett bakgrundsljud. Detta alternativ är till för att träna koncentrationsförmågan hos användaren genom att arbetet sker i alldaglig (distraherande) miljö. Störningsljud och Störningsintervall: Ytterligare försvårande element kan användas för att träna koncentrationsförmågan. Detta sker i form av en gong-gong som slår med ett utvalt Störningsintervall. Störningselementet kan stängas av direkt i spelet genom att trycka på gong-gongen. Enbart i autoidentifieringsläge Välj spelmaterial: Här väljer du ut material för varje spelläge. Observera: Du kan nollställa den uppnådda nivån i varje spel och för varje material. 13 / 24

14 Symboler för Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer Enbart Standardläget erbjuder ett stort antal varierande symboler som kan väljas ut för varje enskilt spel. Symboler: Välj först ut önskade symboler i vänster bildskärmskant. Att välja på är: enkla geometriska former, halvcirklar, kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar samt bokstäver och tal. Efter att ha gjort detta grundläggande val kan du gå vidare och finjustera inställningarna. Ett exempel på detta är att du kan välja ut specifika bokstäver att arbeta med. Antal kort: Här fastställer du hur många kort det ska finnas att välja bland i övningen. Ett tips är att för vissa användare begränsa antalet kort till ett, för att klargöra hur övningen fungerar och börja arbetet med en viss känsla av framgång. Antal par (återfinns enbart i spelet Hitta alla par): Du väljer hur många par som ska sökas, eller att antalet par slumpas. Välj färger: Här bestämmer du hur många och vilka färger som ska användas till symbolerna. Åtminstone en färg måste markeras. Antal tecken (endast för bokstäver och tal): Här väljer du hur många bokstäver eller tal (upp till 5) det ska finnas på varje kort. Typsnitt: (endast för bokstäver och tal): Välj ut ett typsnitt. Typsnitt som lämpar sig särskilt bra för övandet är symbolbaserade typsnitt som Wingdings eller Webdings. Antal färglagda fält: (endast för kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar): Ställ in hur många segment av cirkeln (1 till max. 16) som ska färgläggas. Blixttid: (återfinns endast i spelet Blixtfigurer): Med den övre regeln ställer du in hur länge visat kort ska dröja kvar i visningsfältet innan det försvinner igen. Minnestid: (återfinns endast i spelet Blixtfigurer): Med den undre regeln ställer du in hur lång tid det ska dröja innan korten du ska välja bland presenteras i urvalsfältet. Observera! Om nuvarande inställningar inte räcker till för att sätta ihop en övning rationellt så kommer ett felmeddelande att visas. Variera i detta fall inställningarna (genom att välja ut fler färger, former, symboler ed.) tills felmeddelandet försvinner. 14 / 24

15 Styrning Här gör du inställningar gällande styrningen i programmet. Inmatningsenhet Välj en inmatningsenhet. Att välja på är: Mus: Välj detta alternativ när du arbetar med en standardmus, eller med annan mus där du kan utföra vänsterklick. Pekskärm: Välj detta alternativ när du arbetar med pekskärm eller med interaktiv whiteboard. Skanning: Denna inmatningsmetod möjliggör kontaktstyrning. Dwelling: Välj detta alternativ när du arbetar med en musenhet där du inte kan utföra vänsterklick, t ex. vid huvud- eller ögonstyrning. Tobii: Välj detta alternativ om du arbetar med ett Tobii-system för ögonstyrning. Beroende på vilken inmatningsenhet som väljs kan du göra olika inställningar. Mus Dra & släpp eller klicka-dra-klicka: Vid dra & släpp måste musknappen hållas nere när objekt förflyttas. Alternativet är att klicka en gång och flytta objektet till önskad plats där du släpper det genom att återigen trycka på vänster musknapp. Hålltid/Spärrtid (gäller även för pekskärm och skanning) Hålltid: Hålltiden bestämmer hur länge en kontakt måste hållas nere innan datorn registrerar ett klick. Att aktivera hålltid rekommenderas för personer som tenderar att genomföra ofrivilliga knapptryckningar. Spärrtid: Spärrtiden innebär att inmatningsenheten, efter registrerat tryck, spärras för en tid som motsvarar inställd spärrtid och att nya inmatningar kan registreras först efter att denna tid har löpt ut. Att aktivera spärrtid rekommenderas för personer som tenderar att vid varje inmatning trycka ett flertal gånger. Observera: Om en av, eller båda, tiderna spärrtid/hålltid aktiveras så kommer en symbol resp. två symboler som påminnelse om detta att visas i övre högre hörnet av huvudmenyn. Musmarkör Välj ut önskad markörtyp från listan och ställ in önskad storlek på denna. För att enklare kunna lokalisera markören i övningen kan en blinkande markör väljas. 15 / 24

16 Mushastighet Du kan ställa in hur snabbt markören ska röra sig i förhållande till den fysiska rörelsen med musen. Testa gärna om det känns bra i provrutan. Skanning 1-kontaktskanning Markeringen (skanningsramen) vandrar automatiskt till nästa urvalsfält. Genom att trycka på mellanslag, enter eller vänster musknapp, väljer du ut markerat fält. Hur länge markeringen ska stanna på varje fält ställer du in under Skanningtakt. 2-kontaktskanning Markeringen vandrar inte längre automatiskt. Med enter, högerpil eller höger musknapp flyttas markeringen till nästa fält. Mellanslag eller vänster musknapp väljer ut markerat fält. 3-kontaktskanning Markeringen flyttas framåt med högerpil eller höger musknap och bakåt med vänsterpil alt. scrollknappen/mittenknappen på musen. Med mellanslag, enter eller vänster musknapp väljs markerat objekt ut. Audioskanning Om detta läge är valt så spelas en ljudsignal upp för varje markerad ruta. Denna funktion är tänkt för personer med nedsatt syn. Tabell över tangentbordets/musens funktion vid skanning Mus Tangentbord Välj ut Vänster Höger Välj ut Vänster Höger 1-kontakt VMK Mellanslag, Enter 2-kontakt VMK HMK Mellanslag Högerpil, Enter 3-kontakt VMK Scroll, MMK HMK Mellanslag, Enter Vänsterpil Högerpil Observera: Om du använder en 3-kontakt-mus, eller likvärdig inmatningsenhet, måste knappkonfigureringen i kontrollpanelen vara inställd till standardläget (kan även vara en konfigurering av drivrutinerna för musen): vänster musknapp (VMK) - vänsterklick scrollknappen, mittenknappen (MMK) - mittklick höger musknapp (HMK) - högerklick Följande inställningar gäller för såväl 1-, 2- som 3-kontaktskanning. Dessutom förhandsgranskas inställningarna i LifeTool-rutan nedanför): 16 / 24

17 Raminställningar: Välj tjocklek och färg på skanningramen. Tidsinställningar: Gå tillbaka: Aktivera detta för att markeringen, efter att du genomfört ett val, ska hoppa tillbaka till ursprungsläget. Dubbel fördröjning: Är detta alternativ förkryssat så erhåller det första fältet i en skanningcykel dubbel fördröjning. Anslutning av externa kontakter: Det går att ansluta externa knappar/kontakter till programmet, t ex. tangentbordsemulatorer, musemulatorer eller specialanpassad mus. Din återförsäljare står gärna till förfogande med information och förslag. Dwelling Visning: Här kan du välja om Musmarkören ska vara synlig eller ej alternativt om en cirkulär tidsmarkör (med eller utan musmarkör) ska förtydliga när klicket kommer att utlösas. Dwelling Raminställningar: Om så önskas kan en ram runt utvalt objekt visas. Ställ i så fall in tjocklek och färg på ramen. Dwelling Tidsinställningar: Här anger du tiden som markören måsta befinna sig över objektet innan ett klick utlöses. Om dwellingtiden är inställd på noll så kommer LifeTools standard klick att avaktiveras. Använd denna inställning för att arbeta med klicket på din individuella inmatningsenhet. Pausa automatiskt (för inmatningsmetoderna Dwelling och Tobii): Om detta alternativ är valt så kommer klickfunktionen att pausa varje gång en ny övning påbörjas för att användaren ska kunna få en överblick över skärmen innan han/hon behöver reagera. För att återuppta spelet så måste pausefunktionen deaktiveras genom att trycka på motsvarande tangent (Continue). 17 / 24

18 Resultat Programmet registrerar alla avslutade övningar i enskilda protokoll och visar resultaten i en lista. Denna lista kan du skriva ut, exportera (excel-fil) eller radera. Observera: Ett klick på papperskorgen rensar resultatlistan och raderar all statistik. På denna sida kan även highscorelistorna rensas. 18 / 24

19 Pedagogiskt och psykologigiskt koncept bakom KonZen 2.0 KonZen 2.0 baserar sig på vedertagna sanningar inom pedagogik och psykologi. Visuell gestaltning: Den grafiska utformningen av programmet utmärker sig genom en enkel och attraktiv design. Onödiga störande element undviks; när specialeffekter förekommer så är detta med stor eftertanke, t ex. kan bakgrundsbilder stängas av vid behov (inställningsmenyn). Detta för att inte påfresta uppfattnings- samt koncentrationsförmågan hos personer som lätt blir störda i en distraherande miljö. Utöver dessa funktioner har vi lagt stor vikt på att programmet ska passa för såväl barn, ungdomar som vuxna. Vuxna med speciella behov ska inte vara hänvisade till något som kan upplevas som barnsligt. Akustisk gestaltning: Även här gäller axiomet less is more. Programmet är i grund och botten stillsamt; akustiska effekter ska fungera som stöd och inte som distraktions- eller skrämselsmoment. Tips: I inställningsmenyn under standardläge kan bakgrunds- och störningsljud slås på. Detta för att konstruera en naturlig (distraherande) miljö att arbeta i. Stort utbud av inställningsmöjligheter: Inlärning är bara roligt när det ger resultat. Genom ett brett spektrum av inställningsmöjligheter anpassar sig programmet till användare på olika nivåer. Detta ska garantera att programmet varken över- eller understimulerar användaren. Genom möjligheten att öka svårigheten gradvis, och det med små steg, kan användaren alltid ställas inför en lagom svår uppgift. Motivation: Motivationen är essentiell för en framgångsrik inlärning. Två olika protokoll fungerar som morot. Dessutom ger en highscorelista möjlighet för spelare att jämföra sig med varandra, om detta är önskvärt. Förenklad motorik: En stor musmarkör och stora objekt förenklar arbetet med programmet. Alla inmatningar kan ske med ett enkelt kontakttryck. Det finns alternativ till det annars vanliga kravet att musknappen ska hållas nedtryckt när ett objekt flyttas. Detta underlättar för personer med motoriska svårigheter och användare med alternativa musenheter. I extremfall kan programmet manövreras med en, två eller tre kontakter, genom skanning. 19 / 24

20 KonZen 2.0 som synträningsprogramm Alla övningar i programmet baseras på den visuella uppfattningsförmågan: hitta en given figur bland en mängd vilseledande figurer (Matcha), hitta matchande figurer bland en mängd vilseledande figurer (Hitta alla par), lägg en visad figur på minnet och återfinn den bland en mängd vilseledande figurer (Blixtfigurer). Dessa kognitiva förmågor spelar en väsentlig roll i det dagliga livet: utskilja bokstäver (b eller d; p eller q), känna igen objekt, personer, minnas vad man läst (telefonnummer, priser, mm.). Om synträning upplevs problematisk beror det oftast på bristande koncentration eller uppmärksamhet. Därför kan synträning bidra till att höja koncentrations- och uppmärksamhetsnivån. Naturligtvis finns det även andra faktorer som kan ge upphov till koncentrationsproblem. Det kan vara förnuftigt att undersöka orsaken till detta genom psykologisk rådgivning och professionellt utförda tester. KonZen 2.0 som ett verktyg i undervisningen Separata spelarinställningar och möjligheten att direkt vid programmstart logga in med separata spelarkonton förenklar användandet av programmet i en skolmiljö. Tack vare ett stort utbud av inställnings- och styrningsmöjligheter, som kan regleras separat för varje användare, kan programmet användas på ett bra sätt i integrativ undervisning. Här lämpar sig läget Statistik/Highscore särskilt bra eftersom eleverna har möjlighet att jämföra sig med varandra. Olika spelprotokoll, utvärderingar, grafer och highscorelistor höjer motivationsnivån ytterligare. För inlärandet av tal och bokstäver finns det lämpliga övningar. Som en vidare funktion kan programmet användas för att träna koncentrationsförmågan. Erfarenheten visar att hållbara förbättringar enbart uppnås genom regelbunden träning. KonZen 2.0 som hjälpmedel vid inlärningssvårigheter KonZen 2.0 erbjuder ett brett spektrum av övningsmöjligheter och kan appliceras på personer med mycket varierande behov. Att spela med figurer och former faller naturligt för barn, men lämpar sig även för personer med synnedsättning, mentalt nedsätta förmågor etc. Segmenterade cirklar (halvcirklar, kvartscirklar ) erbjuds som träningsmaterial för utvecklandet av den spatiala perceptionen, dvs. uppfattningen av höger/vänster, upp/ned, in/ut Dessa uppgifter är speciellt lämpade för personer med inlärningssvårigheter. Bokstäver och tal utgör ett material som antingen redan är bekant, eller som ska läras in. Därför passar detta moment väl in i den övriga undervisningen. Möjligheten att träna med komiska typsnitt (Wingdings, Webdings etc.) ska tjäna till att höja motivationen och övningsglädjen. 20 / 24

21 KonZen 2.0 som inlärnings- och träningsprogram Separata spelarinställningar samt möjligheten att starta programmet med olika användarkonton underlättar användandet i en undervisningsmiljö där flera personer använder programet, t ex. hos terapeuter eller i skolmiljö. Spelläget Statistik/Highscore möjliggör dokumentation av framsteg i inlärningen. Spelläget Autoidentifiering erbjuder konstant och automatisk anpassning av svårighetsgraden. Detta är till användarens fördel, särskilt användare med t ex. autism, eftersom handledarens ingripande minimeras. Ofta i området terapi är dock standardläget det som erbjuder mest hjälp i träningen. Endast i detta läge kan uppgifterna (antal uppgifter, speltid, spelmaterial, svårighetsgrad etc.) undergå en fullkomlig anpassning till enskild individ. Att handledaren närvarar permanent är i detta spelläge en förutsättning för optimal träning. Reflektioner för handledare Följande reflektioner är till för Dig som handledare för att snabbt kunna arbeta framgångsrikt med programmet. Gör Dig bekant med de viktigaste funktionerna i programmet innan Du presenterar det för Din elev/klient. Tryck F2 från huvudmenyn för att komma till inställningsmenyn där du kan prova på alla olika inställningsmöjligheter. Var inte rädd, ingenting kan gå sönder! När Din elev/klient börjar arbeta med programmet är det bra om Du är närvarande för att förklara grundläggande funktioner samt stå till förfogande om problem uppstår. Generellt sett kan ett gemensamt tränande vara mer utvecklande än om eleven/klienten arbetar själv. Du som handledare vet bättre var problemen ligger, dessutom bör beröm från Dig stärka självkänslan hos den som arbetar med programmet. Förklara hur protokoll samt highscore fungerar för att Din elev/klient därigenom ska uppmuntras till att öva mer med programmet. 21 / 24

22 FAQ Kontakterna fungerar inte, eller inte tillförlitligt. Vad är orsaken? Möjligtvis har håll- eller spärrtid aktiverats. Det betyder att du måste hålla nere kontakten en viss tid innan ett klick registreras, eller att kontakten låser sig för en viss tid efter registrerat klick. Gå till huvudmenyn (enklast genom att trycka på Esc) och kontrollera om motsvarande symbol visas i högerkanten av bildskärmen. Hålltid/spärrtid stängs av i inställningsmenyn - styrning genom att motsvarande värde nollställs. Ytterligare information och FAQs hittar du på Nätverksinstallation Detta program säljs med olika licenser (1-, 5- och fleranvändarlicenes, samt privatlicens). För alla licenser är en nätverksinstallation möjlig. Ta hänsyn till att: Vid 1- och 5-användarlicens måste CD-skivan vara placerad i läsaren under tiden programmet körs! Detta gäller inte för fleranvändarlicens. Om du installerar programmet på enbart en dator, eller om aktuella datorer inte är uppkopplade till något nätverk, rekommenderas att inte välja nätverksinstallation. Att välja nätverksinstallation rekommenderas enbart för erfarna datoranvändare/administratörer. Installation Central installation på server: Installationsprocessen genomförs endast en gång. Enbart en Installation behöver underhållas. Utförandet av uppdateringar sker en gång per uppdatering och endast på den dator där programmet installerades. Alla datorer, från vilka programmet ska kunna köras, måste ha behörighet att läsa de nödvändiga filer i den mapp där programmet ligger installerat. En genväg för att starta programmet bör läggas lättillgängligt på varje dator som ska ha tillgång till programmet. Förfogar du över en 1- eller 5-användarlicens måste CD-skivan ligga i läsaren under programmets gång. Vid central installation kan det dröja längre att öppna programmet. Lokala installationer: Programmet installeras lokalt på varje dator. Uppdateringar utförs på varje enskild dator där programmet är installerat. Vid 1- eller 5-användarlicens måste CD-skivan ligga i läsaren under programmets gång. Mindre nätverksbelastning. 22 / 24

PuzzleWorld En samling välkända pusselspel Innehållsförteckning

PuzzleWorld En samling välkända pusselspel Innehållsförteckning PuzzleWorld En samling välkända pusselspel Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Så här använder du programmet... 3 Huvudmenyn... 3 Menyn Kategorier

Läs mer

PlayWithMe Spela tillsammans på datorn Innehållsförteckning

PlayWithMe Spela tillsammans på datorn Innehållsförteckning PlayWithMe Spela tillsammans på datorn Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Så här använder du programmet... 3 Huvudmenyn... 3 Topplistan...

Läs mer

SwitchTrainer Ett program för att träna 1- och 2-kontaktstyrning

SwitchTrainer Ett program för att träna 1- och 2-kontaktstyrning SwitchTrainer Ett program för att träna 1- och 2-kontaktstyrning Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Så här använder du programmet... 3 Huvudmenyn...

Läs mer

ARCHIMEDES LÄRA RÄKNA OCH ÖVA I TALOMRÅDET UPP TILL 100

ARCHIMEDES LÄRA RÄKNA OCH ÖVA I TALOMRÅDET UPP TILL 100 ARCHIMEDES LÄRA RÄKNA OCH ÖVA I TALOMRÅDET UPP TILL 100 Copyright... 2 Licensbestämmelser för LifeTool Softwareprogram... 2 Allmänt... 3 Programmets pedagogiska och psykologiska koncept... 4 - Utvecklingspsykologiskt

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Kristina Grundström Erik Truedsson

Kristina Grundström Erik Truedsson Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Pedagogik Programmering Kristina Grundström Erik Truedsson Ann Truedsson Richard Hultgren 1 Innehållsförteckning 1 2 3... 3 Så här installerar du... 3

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

WheelSim Rullstols simulator Innehållsförteckning

WheelSim Rullstols simulator Innehållsförteckning WheelSim Rullstols simulator Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 I ett nötskal... 3 Introduktion... 4 Användningsområden... 4 Så här använder du programmet...

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

CATCHME 2.0 PROGRAM FÖR INLÄRNING AV MUSSTYRNINGEN

CATCHME 2.0 PROGRAM FÖR INLÄRNING AV MUSSTYRNINGEN CATCHME 2.0 PROGRAM FÖR INLÄRNING AV MUSSTYRNINGEN Copyright... 2 Licensbestämmelser för LifeTool Softwareprogram... 2 Allmänt... 3 Pedagogiskt och psykologiskt koncept i CatchMe 2.0... 5 Didaktiska överväganden

Läs mer

COGNIsoft-I Hemmaträning

COGNIsoft-I Hemmaträning 2 1 Introduktion När man har elever, klienter eller patienter i kognitiv träning och använder COGNIsoft-I som ett redskap i träningen, kan det några gånger vara praktiskt att kunna ge eleverna hemuppgifter,

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel MyTobii P10 Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii Habilitering & Hjälpmedel Innehåll Innehåll... 1 Förord... 2 Att starta styrsättet...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual

Pausit version MAC 1.2 Användarmanual ! Pausit version MAC 1.2 Användarmanual Copyright 2016 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVNING ] [ Detta smarta skärmtangentbord med virtuella musklicksfunktioner och ljuduppspelningsfunktion möjliggör snabb skrift

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Wizkeys skärmtangentbord

Wizkeys skärmtangentbord BRUKSANVISNING Artikelnummer: 145638 / 145638V Wizkeys skärmtangentbord funktionsverket Kom igång med Wizkeys WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt skärmtangentbord som inkluderar ordprediktion och

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Svarta lådan. Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Nicolas Roffet Robert Cimrman Philip Rodrigues Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategier och tips 7 3.1 Spelregler..........................................

Läs mer

PABLO Målarbok med scanning

PABLO Målarbok med scanning PABLO Målarbok med scanning 1 Copyright... 2 2 Licensbestämmelser för LifeTool Softwareprogram... 2 3 Översikt... 3 3.1 Huvudmeny... 3 3.2 Inställningar... 4 4 Allmänt förlopp... 5 5 PABLO s pedagogiska

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

n-abler PRO STYRKULA Handledning

n-abler PRO STYRKULA Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO STYRKULA För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Lärarmanual bingel 1

Lärarmanual bingel 1 Lärarmanual bingel 1 Innehåll Om bingel sid 3 Första inloggningen till bingel sid 4 Lärarens startsida sid 5 Menyraden sid 5 Genvägar resultat sid 6 Elevinformation sid 6 Meddelanden sid 6 Mina läromedel

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet OVR Face-Off

Svenska Ishockeyförbundet OVR Face-Off Svenska Ishockeyförbundet OVR Face-Off Användarhandledning Version 1.12 2016-08-09 1 LOGGA IN... 3 1.1 FELMEDDELANDE... 4 2 VÄLJ MATCH... 5 2.1 SÖK MATCH... 5 2.2 BYTA MATCH... 5 2.3 LOKALA MATCHFILER...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

DJUREN PÅ GÅRDEN (4-8 år) Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se

DJUREN PÅ GÅRDEN (4-8 år) Swedish Media Art / www.swedishmediaart.se Då du startar programmet ser det ut så här. Om du har bråttom kan du trycka på den gröna pilen för att komma till följande bild. I annat fall väntar du en stund och kommer vidare. Välj Ny elev och följande

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING och Lär dig surfa på Internet Utgåva 2 Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje Januari 2009 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer. Avsnitt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Ändrat Starta

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK.

3. Välj den sprajt (bild) ni vill ha som fallande objekt, t ex en tårta, Cake. Klicka därefter på OK. Moment 2: Klonspel Instruktioner för deltagare Idag ska du få lära dig om: Kloner - kopior av samma figur (sprajt) Variabler - ett värde, exempelvis antal poäng Slumptal - slå en tärning för att välja

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer