KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning"

Transkript

1 KonZen 2.0 Ett program för koncentrations- och minnesträning Innehållsförteckning Copyright... 2 Licensregler för LifeTool programvaror... 2 Introduktion... 3 Vad är nytt i Version 2.0?... 3 Spelets gång... 4 Inloggningsfönstret... 4 Huvudmenyn: Tre spellägen... 5 Standardläge... 6 Matcha... 7 Hitta alla par... 7 Blixtfigurer... 8 Autoidentifieringsläge... 8 Statistik-/Highscoreläge Statistik Highscore Inställningsmenyn Spelarinställningar Allmänna inställningar Symboler för Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer Styrning Resultat Pedagogiskt och psykologigiskt koncept bakom KonZen KonZen 2.0 som synträningsprogramm KonZen 2.0 som ett verktyg i undervisningen KonZen 2.0 som hjälpmedel vid inlärningssvårigheter KonZen 2.0 som inlärnings- och träningsprogram Reflektioner för handledare FAQ Nätverksinstallation Första programstarten Projekt... 24

2 Kära kund! Tack för ert köp av denna LifeTool produkt. För att dra full nytta av programmet rekommenderar vi att du läser igenom denna handbok. Du hittar både viktig information och värdefulla tips. Din lokala återförsäljare kan hjälpa dig om du har ytterligare frågor. Vi hoppas att du kommer att få både nytta och glädje av denna produkt. Copyright LifeTool programvara är försedd med kopieringsskydd. Programvaran får endast användas i enlighet med de lagligt bindande reglerna i licensavtalet. Det är förbjudet att kopiera programvaran till annat medium. Ingen del av programvaran och tillhörande dokument får kopieras, lånas ut eller hyras ut utan skriftligt tillstånd från LifeTool. Detta gäller oavsett på vilket sätt eller medium (elektroniskt eller papper) som detta sker. Microsoft är ett registrerat varumärke. MS-Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft. Alla övriga varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken hos deras respektive ägare och används här utan avsikt att göra intrång på rättigheter till dessa varumärken. Licensregler för LifeTool programvaror Singellicens/1-användarlicens Köp av en 1-användarlicens ger rätt att installera och köra programmet på en dator. Efter installation kan programmet endast köras om original CD skivan placeras i datorn. Det är förbjudet att kopiera programmet. Det är tillåtet att installera programmet på obegränsat antal datorer under förutsättning att original CD skivan placeras i respektive dator när programmet skall köras. Det går med andra ord inte att köra programmet samtidigt på flera datorer. Licens för 5 datorer Programvaran kan beställas och levereras med 5 CD skivor. Det ger möjlighet att installera och köra programmet samtidigt på motsvarande antal datorer. Licensreglerna är desamma som för en 1-användarlicens. Fleranvändarlicens Köpet av en fleranvändarlicens ger rätt att installera programvaran på mer än en dator. Enb art en fleranvändarlicens kan beställas per leveransadress. Tillsammans med fleranvändarlicensen erhålls en licenskod som är knuten till leveransadressen. Med hjälp av denna kod kan programmet installeras på flera datorer eller i ett nätverk för datorer på leveransadressen. Programmet kan med andra ord köras samtidigt på flera datorer. Original CD skivan behövs inte för att köra programmet. Det är inte tillåtet att installera programmet på datorer utanför leveransadressen. Privatlicens Köp av privatlicens kan endast göras av privatpersoner. Licensen motsvarar en 1-användarlicens, licensreglerna är desamma som för en 1-användarlicens. Lärare och terapeuter kan använda programmet hemma för att förbereda lektioner och terapisessioner. Detta gäller ej elever och patienter. 2 / 24

3 Introduktion KonZen 2.0 är uppföljaren till det uppskattade minnesträningsprogrammet Kon-Zen. I tre olika spelvarianter Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer tränas och förbättras färdigheter som visuell urskillning, spatial förmåga, korttidsminne, uppmärksamhet och koncentration. Programmet utmärker sig genom mycket varierande möjligheter till inställning av material och svårighetsgrad och är lämpligt för barn, ungdomar och vuxna som vill träna och förbättra sina visuella och kognitiva färdigheter. Till skillnad från föregångaren Kon-Zen erbjuder KonZen 2.0 två nya spellägen. Autoidentifiering innebär en uppsättning förinställda nivåer vilka efterhand som datorn känner av spelaren självanpassar sig till honom/henne. Statistik/Highscore är ett läge med förinställda svårighetsgrader, grafisk utvärdering och Highscorelistor för att kunna jämföra sig med andra spelare. Vad är nytt i Version 2.0? En helt ny grafisk layout. Tre olika spellägen: Standard (alla inställlningsmöjligheter), Autoidentifiering (automatisk anpassning till spelarens nivå) och Statistik/Highscore (för jämförelse med andra spelare). Utökade inställningsmöjligheter, t ex. bakgrunds- och störningsljud. Förbättrad exponering, t ex. visualisering av arbetstid, samt feedback. Möjlighet att styra programmet med pekskärm eller ögonstyrning. Förbättrad resultatbehandling genom spelprotokoll och statistik. Nätverksstöd - Användarens inställningar och resultat kan sparas på nätverket. 3 / 24

4 Spelets gång Inloggningsfönstret När du efter lyckad installation öppnar programmet hamnar du i Inloggningsfönstret. Här väljer du önskad spelare. Tips: Du kan hoppa över båda startanimeringarna genom att klicka med musen. Observera: Väljer du Standard så kommer inga inställningar eller resultat att sparas. Denna inloggning lämpar sig främst till att prova på programmet eller till nätverksanvändning. Observera: Den aktuella användaren visas på din dator med grön ram. Arbetar du i nätverk så är denna användare spärrad och gråmarkerad på andra datorer. Klicka på skiftnyckeln för att komma till inställningsmenyn. Här kan du skapa en ny spelare och ge honom/henne en porträttbild. Förutom LifeTools färdiga bilder kan du använda egna porträttbilder. Mer om Spelarinställningar och inställningsmöjligheter finner du i avsnittet Inställningsmenyn. 4 / 24

5 Huvudmenyn: Tre spellägen KonZen 2.0 erbjuder tre olika spellägen: Standard: Detta från föregångaren Kon-Zen redan bekanta spelläge erbjuder omfattande inställningsmöjligheter för spelmaterial och svårighetsgrad. Autoidentifiering:. Efter att ha valt ut spelmaterial i inställningsmenyn anpassar sig programmet i enlighet med tidigare prestationer stegvis till spelarens nivå. Statistik/Highscore: Här finner du sammanlagt 24 färdiga nivåer med grafisk gestaltning av resultaten för enskild spelare med syftet att dokumentera framsteg i träningen. Utöver det finns tillhörande highscorelistor för att kunna jämföra sig med andra spelare. Följande funktioner befinner sig i menylisten, dvs. det nedre fältet av huvudmenyn: Genom att trycka på denna ruta, eller på F2, kommer du till inställningsmenyn, där du gör viktiga spelarinställningar och anpassar programmet till aktuell användare. (Se avsnittet om inställningsmenyn i denna manual). Genom att trycka på denna ruta, eller på ESC, kommer du tillbaka till inloggningsfönstret där du antingen kan logga in som en annan spelare eller välja att avsluta programmet. Tryck F12, för att låsa/låsa upp menylisten. Om menylisten är låst så kommer du enbart åt dess knappar genom tangentbordet. 5 / 24

6 Genom att trycka på denna ruta, eller på F6, öppnar du ditt Protokoll som sparar och visar resultaten på de senaste övningarna. Med F11 kan du skriva ut protokollet och statistiken. Standardläge KonZen 2.0 erbjuder de tre välbekanta övningarna: Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer. 6 / 24

7 Matcha I denna övning presenteras ett kort i visningsfältet. Matchande kort står att finna bland ett antal andra vilseledande kort nedanför i urvalsfältet. Klicka på rätt kort! Det går inte att återta gjort val. Hitta alla par Ett antal kort presenteras i urvalsfältet. Det gäller att hitta två kort som bildar ett par och klicka på dem. Valda kort flyttar sig till visningsfältet där du kan kontrollera att du har gjort rätt. Genom att klicka igen på ett kort i visningsfältet skickas det tillbaka till ursprungsplatsen. Ett klick på OK bekräftar valet. 7 / 24

8 Blixtfigurer I visningsfältet upptill presenteras ett kort som i enlighet med inställd tid vänds bort igen (parameter blixttid). Efter det löper en viss tid (parameter minnestid). Därefter presenteras ett antal kort i urvalsfältet. Det i visningsfältet presenterade kortet ska letas upp i urvalsfältet. Även här går det inte att återta gjort val. Val av symboler: Se därtill det motsvarande avsnittet i Inställningsmenyn i denna Manual. Autoidentifieringsläge 8 / 24

9 I detta läge finner du samma spel som i läget Standard. Till skillnad från det senaste anpassar nu datorn, efter att en startnivå har valts, kontinuerligt svårighetsgraden till spelarens prestationer. Om en övning (alltid tio uppgifter) genomförs felfritt så höjs svårigheten automatiskt med en grad. Om mer än fem fel påträffas i en övning så sänks svårigheten med en grad. I övriga fall fortsätter man på samma nivå. Andra möjligheter till anpassning av svårighetsgraden finns inte. De 164 nivåerna är fast definierade. Den aktuellt inställda eller uppnådda nivån visas i läget Autoidentifiering och i spelen under detta läge. I inställningsmenyn kan spelmaterial väljas för läget Autoidentifiering. Vidare anpassningar till spelarens nivå är inte tillgängliga i detta läge, datorn anpassar automatiskt svårighetsgraden i enlighet med spelarens prestationer. Nivå 1 till 105 innehåller geometriska former, halv-, kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar. Nivå 106 till 164 innehåller tal, bokstäver och en leknivå. Leknivån innehåller intressanta och roliga spelvarianter, vilka t ex. kännetecknas av att man kan arbeta med komiska typsnitt (Wingdings, Webdings ). Leknivån ska uppmuntra till att utnyttja programmets fulla kapacitet och träningsmöjligheter genom de olika inställningsalternativen. Tips: Försök själv att skapa sådana övningar i Standardläget! Genom att trycka på denna ruta, eller på F6, öppnar du protokollet över framgångsrikt genomförda övningar. Observera: För att nå specialnivåerna (tal, bokstäver och leknivån) ställer du in startnivåerna i inställningsmenyn. 9 / 24

10 Statistik-/Highscoreläge Statistik Här hittar du 24 förinställda svårighetsgrader. När du spelat dem kommer resultatet att presenteras grafiskt. Detta för att snabbt och enkelt kunna få en överblick av de senaste spelresultaten, samt registrera och låta sig motiveras av förbättrade prestationer. Är du en av de fem bästa kommer ditt namn med i highscorelistan. Du startar ett spel genom att klicka på en av dessa ringar: Genom att klicka på dessa rutor, eller på F3 alt. F4, anpassar du svårighetsgraden. Med F11 skriver du ut den ovan visade resultatlistan. 10 / 24

11 Highscore Klicka på denna ruta, eller på F10, för att komma till highscorelistan. För varje svårighetsgrad och speltyp finns det en highscorelista där de fem bästa prestationerna skrivs in. Detta för att kunna jämföra sina resultat med andra spelare. Den totala speltiden sätts ihop utav: effektiv speltid, strafftid - felaktiga lösningar resulterar i ett visst antal (varierande beroende på svårighetsgrad) straffsekunder. Använd dessa knappar, eller F3/F4, för att bläddra mellan listorna. Du startar ett spel genom att klicka på en av dessa knappar. Om du blir en av de fem bästa på ett spel kommer du att bli inskriven i motsvarande highscorelista. 11 / 24

12 Inställningsmenyn Gå till Huvudmenyn och klicka på skiftnyckeln, eller tryck F2. Spelarinställningar Här kan du skapa en egen profil för varje spelare med separata inställningar och resultat. Klicka på Ny för att lägga till en ny person. Med Redigera ändrar du namn på honom/henne och hans/hennes standardinställningar. Med Radera tar du bort en användarprofil. Den nya spelaren kan du tilldela ett Porträtt. För detta finns det ett antal färdiga bilder i programmet; även egna bilder kan användas. Observera: Profilen LifeTool levereras med programmet och kan inte raderas. Inte heller kan inställningar ändras eller resultat sparas när du är inloggad som denna användare. Skärmstorlek: Välj Behåll skärmstorlek eller Helskärm. Beroende på din bildskärm kan det tänkas att det första inställningsalternativet ger svarta marginaler och det andra vissa förskjutningar i grafiken i spelet. Sök på internet efter uppdateringar: Ifall du är uppkopplad till internet kan du klicka här för att söka efter nya uppdateringar. Allmänna inställningar Vidare med klick: När denna funktion aktiveras måste du klicka på rutan med pilen för att komma till nästa uppgift. Denna inställningsmöjlighet är till för att kunna betrakta resultatet utan att programmet själv går vidare till nästa uppgift. Visa återstående tid/uppgifter: Här väljer du om återstående tid resp. uppgifter ska visas. Visa poäng: Här väljer du om antal uppnådda poäng ska visas i spelfönstret. När antalet uppgifter som ska lösas är upp till tio, visas lösningen till varje uppgift som ett kort med grön bock eller rött kryss för rätt/fel. Vid fler uppgifter än tio, eller om du spelar på tid, gestaltas poängsumman numeriskt, grupperat under felaktiga eller rätta svar. Snabbspel: Här kan du stänga av rörelseanimeringen så att spelet går snabbare. Visa bakgrundsbild: Här väljer du till/bort den diskreta bakgrundsbilden. Ge feedback: Vid avslutat spel finns det möjlighet att få feedback i form av en animering. 12 / 24

13 Enbart i Standardläge Antal uppgifter: Välj ett värde från listan, eller markera rutan och skriv in ett värde mellan 1 och 999. Speltid: Välj ett värde från listan, eller markera rutan och skriv in ett värde mellan 1 och 99. Antalet återstående uppgifter alt. återstående tid visualiseras i övre vänstra hörnet på skärmen av en cirkel, varifrån en tårtbit tas bort för varje enhet som passerar. Bakgrundsljud: Här kan du välja ut ett bakgrundsljud. Detta alternativ är till för att träna koncentrationsförmågan hos användaren genom att arbetet sker i alldaglig (distraherande) miljö. Störningsljud och Störningsintervall: Ytterligare försvårande element kan användas för att träna koncentrationsförmågan. Detta sker i form av en gong-gong som slår med ett utvalt Störningsintervall. Störningselementet kan stängas av direkt i spelet genom att trycka på gong-gongen. Enbart i autoidentifieringsläge Välj spelmaterial: Här väljer du ut material för varje spelläge. Observera: Du kan nollställa den uppnådda nivån i varje spel och för varje material. 13 / 24

14 Symboler för Matcha, Hitta alla par och Blixtfigurer Enbart Standardläget erbjuder ett stort antal varierande symboler som kan väljas ut för varje enskilt spel. Symboler: Välj först ut önskade symboler i vänster bildskärmskant. Att välja på är: enkla geometriska former, halvcirklar, kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar samt bokstäver och tal. Efter att ha gjort detta grundläggande val kan du gå vidare och finjustera inställningarna. Ett exempel på detta är att du kan välja ut specifika bokstäver att arbeta med. Antal kort: Här fastställer du hur många kort det ska finnas att välja bland i övningen. Ett tips är att för vissa användare begränsa antalet kort till ett, för att klargöra hur övningen fungerar och börja arbetet med en viss känsla av framgång. Antal par (återfinns enbart i spelet Hitta alla par): Du väljer hur många par som ska sökas, eller att antalet par slumpas. Välj färger: Här bestämmer du hur många och vilka färger som ska användas till symbolerna. Åtminstone en färg måste markeras. Antal tecken (endast för bokstäver och tal): Här väljer du hur många bokstäver eller tal (upp till 5) det ska finnas på varje kort. Typsnitt: (endast för bokstäver och tal): Välj ut ett typsnitt. Typsnitt som lämpar sig särskilt bra för övandet är symbolbaserade typsnitt som Wingdings eller Webdings. Antal färglagda fält: (endast för kvarts-, åttondels- och sextondelscirklar): Ställ in hur många segment av cirkeln (1 till max. 16) som ska färgläggas. Blixttid: (återfinns endast i spelet Blixtfigurer): Med den övre regeln ställer du in hur länge visat kort ska dröja kvar i visningsfältet innan det försvinner igen. Minnestid: (återfinns endast i spelet Blixtfigurer): Med den undre regeln ställer du in hur lång tid det ska dröja innan korten du ska välja bland presenteras i urvalsfältet. Observera! Om nuvarande inställningar inte räcker till för att sätta ihop en övning rationellt så kommer ett felmeddelande att visas. Variera i detta fall inställningarna (genom att välja ut fler färger, former, symboler ed.) tills felmeddelandet försvinner. 14 / 24

15 Styrning Här gör du inställningar gällande styrningen i programmet. Inmatningsenhet Välj en inmatningsenhet. Att välja på är: Mus: Välj detta alternativ när du arbetar med en standardmus, eller med annan mus där du kan utföra vänsterklick. Pekskärm: Välj detta alternativ när du arbetar med pekskärm eller med interaktiv whiteboard. Skanning: Denna inmatningsmetod möjliggör kontaktstyrning. Dwelling: Välj detta alternativ när du arbetar med en musenhet där du inte kan utföra vänsterklick, t ex. vid huvud- eller ögonstyrning. Tobii: Välj detta alternativ om du arbetar med ett Tobii-system för ögonstyrning. Beroende på vilken inmatningsenhet som väljs kan du göra olika inställningar. Mus Dra & släpp eller klicka-dra-klicka: Vid dra & släpp måste musknappen hållas nere när objekt förflyttas. Alternativet är att klicka en gång och flytta objektet till önskad plats där du släpper det genom att återigen trycka på vänster musknapp. Hålltid/Spärrtid (gäller även för pekskärm och skanning) Hålltid: Hålltiden bestämmer hur länge en kontakt måste hållas nere innan datorn registrerar ett klick. Att aktivera hålltid rekommenderas för personer som tenderar att genomföra ofrivilliga knapptryckningar. Spärrtid: Spärrtiden innebär att inmatningsenheten, efter registrerat tryck, spärras för en tid som motsvarar inställd spärrtid och att nya inmatningar kan registreras först efter att denna tid har löpt ut. Att aktivera spärrtid rekommenderas för personer som tenderar att vid varje inmatning trycka ett flertal gånger. Observera: Om en av, eller båda, tiderna spärrtid/hålltid aktiveras så kommer en symbol resp. två symboler som påminnelse om detta att visas i övre högre hörnet av huvudmenyn. Musmarkör Välj ut önskad markörtyp från listan och ställ in önskad storlek på denna. För att enklare kunna lokalisera markören i övningen kan en blinkande markör väljas. 15 / 24

16 Mushastighet Du kan ställa in hur snabbt markören ska röra sig i förhållande till den fysiska rörelsen med musen. Testa gärna om det känns bra i provrutan. Skanning 1-kontaktskanning Markeringen (skanningsramen) vandrar automatiskt till nästa urvalsfält. Genom att trycka på mellanslag, enter eller vänster musknapp, väljer du ut markerat fält. Hur länge markeringen ska stanna på varje fält ställer du in under Skanningtakt. 2-kontaktskanning Markeringen vandrar inte längre automatiskt. Med enter, högerpil eller höger musknapp flyttas markeringen till nästa fält. Mellanslag eller vänster musknapp väljer ut markerat fält. 3-kontaktskanning Markeringen flyttas framåt med högerpil eller höger musknap och bakåt med vänsterpil alt. scrollknappen/mittenknappen på musen. Med mellanslag, enter eller vänster musknapp väljs markerat objekt ut. Audioskanning Om detta läge är valt så spelas en ljudsignal upp för varje markerad ruta. Denna funktion är tänkt för personer med nedsatt syn. Tabell över tangentbordets/musens funktion vid skanning Mus Tangentbord Välj ut Vänster Höger Välj ut Vänster Höger 1-kontakt VMK Mellanslag, Enter 2-kontakt VMK HMK Mellanslag Högerpil, Enter 3-kontakt VMK Scroll, MMK HMK Mellanslag, Enter Vänsterpil Högerpil Observera: Om du använder en 3-kontakt-mus, eller likvärdig inmatningsenhet, måste knappkonfigureringen i kontrollpanelen vara inställd till standardläget (kan även vara en konfigurering av drivrutinerna för musen): vänster musknapp (VMK) - vänsterklick scrollknappen, mittenknappen (MMK) - mittklick höger musknapp (HMK) - högerklick Följande inställningar gäller för såväl 1-, 2- som 3-kontaktskanning. Dessutom förhandsgranskas inställningarna i LifeTool-rutan nedanför): 16 / 24

17 Raminställningar: Välj tjocklek och färg på skanningramen. Tidsinställningar: Gå tillbaka: Aktivera detta för att markeringen, efter att du genomfört ett val, ska hoppa tillbaka till ursprungsläget. Dubbel fördröjning: Är detta alternativ förkryssat så erhåller det första fältet i en skanningcykel dubbel fördröjning. Anslutning av externa kontakter: Det går att ansluta externa knappar/kontakter till programmet, t ex. tangentbordsemulatorer, musemulatorer eller specialanpassad mus. Din återförsäljare står gärna till förfogande med information och förslag. Dwelling Visning: Här kan du välja om Musmarkören ska vara synlig eller ej alternativt om en cirkulär tidsmarkör (med eller utan musmarkör) ska förtydliga när klicket kommer att utlösas. Dwelling Raminställningar: Om så önskas kan en ram runt utvalt objekt visas. Ställ i så fall in tjocklek och färg på ramen. Dwelling Tidsinställningar: Här anger du tiden som markören måsta befinna sig över objektet innan ett klick utlöses. Om dwellingtiden är inställd på noll så kommer LifeTools standard klick att avaktiveras. Använd denna inställning för att arbeta med klicket på din individuella inmatningsenhet. Pausa automatiskt (för inmatningsmetoderna Dwelling och Tobii): Om detta alternativ är valt så kommer klickfunktionen att pausa varje gång en ny övning påbörjas för att användaren ska kunna få en överblick över skärmen innan han/hon behöver reagera. För att återuppta spelet så måste pausefunktionen deaktiveras genom att trycka på motsvarande tangent (Continue). 17 / 24

18 Resultat Programmet registrerar alla avslutade övningar i enskilda protokoll och visar resultaten i en lista. Denna lista kan du skriva ut, exportera (excel-fil) eller radera. Observera: Ett klick på papperskorgen rensar resultatlistan och raderar all statistik. På denna sida kan även highscorelistorna rensas. 18 / 24

19 Pedagogiskt och psykologigiskt koncept bakom KonZen 2.0 KonZen 2.0 baserar sig på vedertagna sanningar inom pedagogik och psykologi. Visuell gestaltning: Den grafiska utformningen av programmet utmärker sig genom en enkel och attraktiv design. Onödiga störande element undviks; när specialeffekter förekommer så är detta med stor eftertanke, t ex. kan bakgrundsbilder stängas av vid behov (inställningsmenyn). Detta för att inte påfresta uppfattnings- samt koncentrationsförmågan hos personer som lätt blir störda i en distraherande miljö. Utöver dessa funktioner har vi lagt stor vikt på att programmet ska passa för såväl barn, ungdomar som vuxna. Vuxna med speciella behov ska inte vara hänvisade till något som kan upplevas som barnsligt. Akustisk gestaltning: Även här gäller axiomet less is more. Programmet är i grund och botten stillsamt; akustiska effekter ska fungera som stöd och inte som distraktions- eller skrämselsmoment. Tips: I inställningsmenyn under standardläge kan bakgrunds- och störningsljud slås på. Detta för att konstruera en naturlig (distraherande) miljö att arbeta i. Stort utbud av inställningsmöjligheter: Inlärning är bara roligt när det ger resultat. Genom ett brett spektrum av inställningsmöjligheter anpassar sig programmet till användare på olika nivåer. Detta ska garantera att programmet varken över- eller understimulerar användaren. Genom möjligheten att öka svårigheten gradvis, och det med små steg, kan användaren alltid ställas inför en lagom svår uppgift. Motivation: Motivationen är essentiell för en framgångsrik inlärning. Två olika protokoll fungerar som morot. Dessutom ger en highscorelista möjlighet för spelare att jämföra sig med varandra, om detta är önskvärt. Förenklad motorik: En stor musmarkör och stora objekt förenklar arbetet med programmet. Alla inmatningar kan ske med ett enkelt kontakttryck. Det finns alternativ till det annars vanliga kravet att musknappen ska hållas nedtryckt när ett objekt flyttas. Detta underlättar för personer med motoriska svårigheter och användare med alternativa musenheter. I extremfall kan programmet manövreras med en, två eller tre kontakter, genom skanning. 19 / 24

20 KonZen 2.0 som synträningsprogramm Alla övningar i programmet baseras på den visuella uppfattningsförmågan: hitta en given figur bland en mängd vilseledande figurer (Matcha), hitta matchande figurer bland en mängd vilseledande figurer (Hitta alla par), lägg en visad figur på minnet och återfinn den bland en mängd vilseledande figurer (Blixtfigurer). Dessa kognitiva förmågor spelar en väsentlig roll i det dagliga livet: utskilja bokstäver (b eller d; p eller q), känna igen objekt, personer, minnas vad man läst (telefonnummer, priser, mm.). Om synträning upplevs problematisk beror det oftast på bristande koncentration eller uppmärksamhet. Därför kan synträning bidra till att höja koncentrations- och uppmärksamhetsnivån. Naturligtvis finns det även andra faktorer som kan ge upphov till koncentrationsproblem. Det kan vara förnuftigt att undersöka orsaken till detta genom psykologisk rådgivning och professionellt utförda tester. KonZen 2.0 som ett verktyg i undervisningen Separata spelarinställningar och möjligheten att direkt vid programmstart logga in med separata spelarkonton förenklar användandet av programmet i en skolmiljö. Tack vare ett stort utbud av inställnings- och styrningsmöjligheter, som kan regleras separat för varje användare, kan programmet användas på ett bra sätt i integrativ undervisning. Här lämpar sig läget Statistik/Highscore särskilt bra eftersom eleverna har möjlighet att jämföra sig med varandra. Olika spelprotokoll, utvärderingar, grafer och highscorelistor höjer motivationsnivån ytterligare. För inlärandet av tal och bokstäver finns det lämpliga övningar. Som en vidare funktion kan programmet användas för att träna koncentrationsförmågan. Erfarenheten visar att hållbara förbättringar enbart uppnås genom regelbunden träning. KonZen 2.0 som hjälpmedel vid inlärningssvårigheter KonZen 2.0 erbjuder ett brett spektrum av övningsmöjligheter och kan appliceras på personer med mycket varierande behov. Att spela med figurer och former faller naturligt för barn, men lämpar sig även för personer med synnedsättning, mentalt nedsätta förmågor etc. Segmenterade cirklar (halvcirklar, kvartscirklar ) erbjuds som träningsmaterial för utvecklandet av den spatiala perceptionen, dvs. uppfattningen av höger/vänster, upp/ned, in/ut Dessa uppgifter är speciellt lämpade för personer med inlärningssvårigheter. Bokstäver och tal utgör ett material som antingen redan är bekant, eller som ska läras in. Därför passar detta moment väl in i den övriga undervisningen. Möjligheten att träna med komiska typsnitt (Wingdings, Webdings etc.) ska tjäna till att höja motivationen och övningsglädjen. 20 / 24

21 KonZen 2.0 som inlärnings- och träningsprogram Separata spelarinställningar samt möjligheten att starta programmet med olika användarkonton underlättar användandet i en undervisningsmiljö där flera personer använder programet, t ex. hos terapeuter eller i skolmiljö. Spelläget Statistik/Highscore möjliggör dokumentation av framsteg i inlärningen. Spelläget Autoidentifiering erbjuder konstant och automatisk anpassning av svårighetsgraden. Detta är till användarens fördel, särskilt användare med t ex. autism, eftersom handledarens ingripande minimeras. Ofta i området terapi är dock standardläget det som erbjuder mest hjälp i träningen. Endast i detta läge kan uppgifterna (antal uppgifter, speltid, spelmaterial, svårighetsgrad etc.) undergå en fullkomlig anpassning till enskild individ. Att handledaren närvarar permanent är i detta spelläge en förutsättning för optimal träning. Reflektioner för handledare Följande reflektioner är till för Dig som handledare för att snabbt kunna arbeta framgångsrikt med programmet. Gör Dig bekant med de viktigaste funktionerna i programmet innan Du presenterar det för Din elev/klient. Tryck F2 från huvudmenyn för att komma till inställningsmenyn där du kan prova på alla olika inställningsmöjligheter. Var inte rädd, ingenting kan gå sönder! När Din elev/klient börjar arbeta med programmet är det bra om Du är närvarande för att förklara grundläggande funktioner samt stå till förfogande om problem uppstår. Generellt sett kan ett gemensamt tränande vara mer utvecklande än om eleven/klienten arbetar själv. Du som handledare vet bättre var problemen ligger, dessutom bör beröm från Dig stärka självkänslan hos den som arbetar med programmet. Förklara hur protokoll samt highscore fungerar för att Din elev/klient därigenom ska uppmuntras till att öva mer med programmet. 21 / 24

22 FAQ Kontakterna fungerar inte, eller inte tillförlitligt. Vad är orsaken? Möjligtvis har håll- eller spärrtid aktiverats. Det betyder att du måste hålla nere kontakten en viss tid innan ett klick registreras, eller att kontakten låser sig för en viss tid efter registrerat klick. Gå till huvudmenyn (enklast genom att trycka på Esc) och kontrollera om motsvarande symbol visas i högerkanten av bildskärmen. Hålltid/spärrtid stängs av i inställningsmenyn - styrning genom att motsvarande värde nollställs. Ytterligare information och FAQs hittar du på Nätverksinstallation Detta program säljs med olika licenser (1-, 5- och fleranvändarlicenes, samt privatlicens). För alla licenser är en nätverksinstallation möjlig. Ta hänsyn till att: Vid 1- och 5-användarlicens måste CD-skivan vara placerad i läsaren under tiden programmet körs! Detta gäller inte för fleranvändarlicens. Om du installerar programmet på enbart en dator, eller om aktuella datorer inte är uppkopplade till något nätverk, rekommenderas att inte välja nätverksinstallation. Att välja nätverksinstallation rekommenderas enbart för erfarna datoranvändare/administratörer. Installation Central installation på server: Installationsprocessen genomförs endast en gång. Enbart en Installation behöver underhållas. Utförandet av uppdateringar sker en gång per uppdatering och endast på den dator där programmet installerades. Alla datorer, från vilka programmet ska kunna köras, måste ha behörighet att läsa de nödvändiga filer i den mapp där programmet ligger installerat. En genväg för att starta programmet bör läggas lättillgängligt på varje dator som ska ha tillgång till programmet. Förfogar du över en 1- eller 5-användarlicens måste CD-skivan ligga i läsaren under programmets gång. Vid central installation kan det dröja längre att öppna programmet. Lokala installationer: Programmet installeras lokalt på varje dator. Uppdateringar utförs på varje enskild dator där programmet är installerat. Vid 1- eller 5-användarlicens måste CD-skivan ligga i läsaren under programmets gång. Mindre nätverksbelastning. 22 / 24

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu

Lexia 4 Handbok. Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu Lexia 4 Handbok Olle Gunnilstam & Martti Mårtens Stiftelsen Stora Sköndal 2010 4.33 www.lexia.nu 2 3 FÖRORD Välkommen! Lexia är ett flexibelt datorprogram som låter dig tillrättalägga träning av språklig

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok

Easy Planning. Version 7. Användarhandbok Användarhandbok Easy Planning Version 7 Användarhandbok Mars 2014 3 Copyright Copyright 2014 TECOMP. Alla rättigheter förbehållna Den här handboken publiceras av TECOMP utan några garantier. TECOMP förbehåller

Läs mer

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0

LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 LunarPlus Förstoringsprogram med talstöd version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0

Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 Supernova Skärmläsare- och förstoringsprogram Version 9.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer