Bernhard Johanson Myrmalmsvägen GÄVLE Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bernhard Johanson Myrmalmsvägen 22 804 28 GÄVLE Tel. 026-66 90 88 kabecom@hotmail.com"

Transkript

1 FOTOGRAFREGISTER Version 2.0 Bernhard Johanson Bernhard Johanson Myrmalmsvägen GÄVLE Tel Eget förlag Gävle 2012

2 Introduktion Här presenteras 3867 porträttfotografer verksamma i Sverige från 1860-talet fram till 1920-talet. Den viktigaste källan som utgör grunden för det samlade materialet är nättidningen Rötters Porträttfynd, som i skrivande stund (juli 2012) innehåller över fotografier. De fotografer som återfinns här har bevisligen varit verksamma på angivna orter. Materialet i övrigt har insamlats från en stor mängd olika källor, de flesta tillgängliga via Internet. Det hade överhuvudtaget inte varit möjligt att samla ihop de informationer som behövts till detta fotografregister utan tillgång till nätet. Man kan invända att Internet ofta är en högst tvivelaktig källa. Där finns ett överflöd av data, men många web-sidor är anonyma, kanske tillgängliga idag, men borta i morgon. Lyckligtvis är det många gånger möjligt att verifiera osäker information mot säkrare källor, även dessa oftast på nätet. Ett exempel på detta är de svenska kyrkböckerna, vilka finns tillgängliga på Internet från flera olika leverantörer. Det finns även en stor mängd tryckt information, t.ex. i form av biografier, vilka visserligen ibland kan innehålla osäkra data, men som för det mesta innehåller en hel del matnyttig kringinformation. Samtida källor är alltid att föredra, och under 1800-talet annonserade fotograferna flitigt i dagstidningarna. Hittills har visserligen många tidningar mikrofilmats, men filmerna har inte alltid varit lätt tillgängliga. Under senare år har emellertid Kungl. biblioteket startat ett projekt för att digitalisera dagstidningar, och för närvarande finns 24 landsortstidningar, huvudsakligen från 1800-talet, inskannade och publicerade på Internet. Adresskalendrar är en annan viktig källa. Tyvärr är detta material endast undantagsvis publicerat på Internet. Stockholms adresskalendrar finns dock tillgängliga i skannad form hos Stockholms stadsarkiv. För sammanställningen av fotografregistret har den hjälp jag erhållit från intresserade personer varit ovärderlig. Jag har fått ta del av informationer från nutida anhöriga till fotografer, utdrag ur adresskalendrar, tidningsnotiser och mycket annat. Jag vill här rikta ett varmt tack till alla dem som på detta sätt bidragit till mitt arbete. Post- och inrikes tidningar, 29/ (Källa KB)

3 Information för användare Biografiska uppgifter är endast medtagna om de kan vara av betydelse för datering. Dock har, så långt det är känt, födelsedatum/dödsdatum och ort angivits för den som vill forska vidare. Daguerreotypister är endast representerade om de även varit verksamma som visitkortsfotografer. Fotograferna presenteras i bokstavsordning, sorterade på i första hand ateljénamn i den form det står tryckt på framsidan av fotografierna, exempelvis C. V. Roikjer. För vanliga namn som t. ex. A. Andersson utskrivs hela förnamnet. Fotografnamn skrivet med fetstil i brödtext betyder att fotografen även finns under eget namn i registret. För varje fotograf anges följande data, så långt de är kända: Personuppgifter Fullständigt namn Yrke Födelsedatum, ort Dödsdatum, ort Övrig information Bosättningsorter Tidsperioder för personens bosättningsorter kommer från kyrkböcker, mantalslängder och liknande. Samma skrivsätt som för ateljéer tillämpas, men utan hakparenteser. Verksamhet Tidsperioder för personens yrkesverksamhet enligt kyrkböcker, mantalslängder och liknande. Samma skrivsätt som för ateljéer tillämpas, men utan hakparenteser. Ateljéer Uppgifter om under vilken tidsperiod en fotograf varit verksam på en ort kommer från ett flertal olika källor. Dessa årtal är skrivna inom hakparentes. Verksamhetsort som betraktas som säkerställd är skriven i fetstil. Utländska orter i kursiv stil. Tidsperioder Tidsperioder utgående från kyrkböcker, folkräkningar och liknande anges inte här, med ett undantag, folkräkningen 1930 som innehåller yrkeskoder. Tidsperioderna är angivna enligt följande: Årtal som ingår i en längre (men okänd) period skrivs som [ ] Påbörjad eller avslutad period skrivs som [1890..] respektive [..1890] Sålunda betyder Gävle (X) [ ] att fotografen varit verksam i Gävle under hela perioden Uppgiften Gävle (X) [ ] betyder att fotografen visserligen verkat i Gävle under denna tidsperiod, men likväl tidvis kunnat vara verksam på annat håll. Daterade foton Precist daterat fotos årtal anges som daterat foto från Årtal vilket anges som foto från omkr ska tolkas som 1890 plus/minus 5 år. Årtal vilket anges som foto från ca. 1890, ska tolkas som 1890 plus/minus 1 à 2 år. Kommentar Övriga upplysningar Källor Se källförkortningar, källor

4 Adobe Reader Registret visas normalt med bokmärken i en spalt till vänster. Om du vill att denna spalt ska stå kvar under den fortsatta sökningen kan du avmarkera Dölj efter användning enligt bilden. Det bekvämaste sättet att bläddra i registret är att Visa sidbredd eller Visa hel sida och sedan använda Pil Vänster / Höger på tangentbordet. I detta fall bör du välja handverktyget, högerklicka och välj. Eftersom många fotografer även är nämnda i den löpande texten, kan det vara värt att testa Adobe Readers sökfunktion Ctrl F

5 Länsbokstäver A Stockholms stad B Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län L Kristianstads län M Malmöhus län N Hallands län O Göteborgs och Bohus län P Älvsborgs län R Skaraborgs län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län

6 Källförkortningar AnB Nättidningen Rötter - Anbytarforum C. Thor Clas Thor, Ljusets Hemligheter - Kvinnligt fotografi Carlotta Databasen Carlotta Centennium Flemming, Gösta, Centennium: fotografi i Sverige Dk Domkyrkoförsamling Etunafot. Stellan Wiberg - De försilvrade naglarna FFM Finlands fotografiska museum FGr FinnGraven FR Riksarkivet-SVAR/Genline - Folkräkningarna fs Församling FSF Svenska fotografernas förbund - Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911 Gbg fot. Lars Olof Lööf - Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän GbgGr Gravar i Göteborg GID Genline, kyrkböcker (Det inledande GID-numret identifierar sidan) Gotl. fot. David Papp - Fotografer på Gotland under 1800-talet Hbg fot. Karl Erik O-n Ander - Helsingborgs första fotografer och deras bilder HbgAk Helsingborgs adresskalender hfl Husförhörslängd KB Kungl. Biblioteket - Rapport nr 19 - Förteckning över svenska porträttfotografer L. Snabb Lennart Snabb - Svenska fotografer lf Landsförsamling LkronaAk Landskrona adresskalender LundAk Lunds adresskalender Malungsfot. Irene Mattsson - En sockenhistoria i bilder under 100 år NMF Nordiska museet, fotosekretariatet Norrl. fot. Gunnar Sundberg - Fotografer och fotografering i norra Sverige Nyköp.fot. Stefan Hammar - Det förgångnas spegel, Nyköpings ateljé- och porträttfotografer Ochsner Bjørn Ochsner - Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 Piteåfot. Thomas E:son Åkerlund - Kring Piteå stads första fotografer Port. saml. Riksarkivet-SVAR - Arméns porträttsamling Preus Nationalbiblioteket, Oslo, Preus Museum Rapp. 9 Länsmuseet Härnösand - Rapport nr 9, 1985 RotA Stockholms stadsarkiv - Rotemansarkivet Rp Rötters porträttfynd RpK Rötters porträttfynd, kommentar SCB Statistiska centralbyråns avskrifter av födda-vigda-döda SDB 3, 4, 5 Sveriges släktforskarförbund - Sveriges dödbok sf Stadsförsamling Sk. fot. Malmö Museer - Skånska fotografer Sth mantal Stockholms stadsarkiv - Mantalsregister SthAkB Stockholms adresskalender, bostadsregister SthAkY Stockholms adresskalender, yrkesregister SthGr Hitta graven Sv. fot. hist. Rolf Söderberg och Pär Rittsel - Den svenska fotografins historia Svall fot. Helge Höglund - När fotokonsten kom till Sundsvall SVAR Riksarkivet-SVAR, kyrkböcker på nätet SvGr Svenska gravar SvK Svenska kyrkan, gravar Västarvet Natur- och kulturarv i Västra Götaland Västerbot.fot. Västerbottens läns hembygdsförbund - Kvinnliga fotografer i Västerbotten Växjöfot. Pär Rittsel - Växjö framför kameran Örebrofot. Curt Götlin - Fotografin i Örebro under 1800-talet Öviksfot. Christer Gunnarsson och Olof Kågström - Yrkesfotografer i Örnsköldsvik

7 Källor Internet, databaser Databasen Carlotta (t.ex. Finlands fotografiska museum (http://kukakuvasi.valokuvataiteenmuseo.fi) FinnGraven, (http://www.finngraven.se/) Genline/Ancestry, Kyrkböcker (http://www.genline.se/) Gravar i Göteborg (http://graven.gbg.svenskakyrkan.se/) Hitta graven (http://hittagraven.stockholm.se/) Nationalbiblioteket, Oslo, Preus Museum (http://www.nb.no/pm/) Nättidningen Rötter, Porträttfynd, Anbytarforum, Gravstensinventeringen (http://www.genealogi.se/) Riksarkivet-SVAR, Kyrkböcker, Arméns och flottans porträttsamling, folkräkningarna , mantalslängder (http://www.svar.ra.se/) Stockholms stadsarkiv, Rotemansregistret, mantalsregister, adresskalendrar (http://www.ssa.stockholm.se/) Svenska fotografer , Lennart Snabb (http://www.genealogi.se/filer/snabbregister.pdf ) Svenska fotografernas förbund, Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911 Svenska gravar (http://www.svenskagravar.se/) Svenska kyrkan, Gravar (http://www.gravar.se/) CD-ROM Sveriges släktforskarförbund - Sveriges dödbok Litteratur Ander, Karl Erik O-n, Helsingborgs första fotografer och deras bilder , Helsingborg Andersson, Arne, Notiser om fotografer med anknytning till Sennan, Enslövs socken Halland, 2002 Andersson, C.M., Några fotografiska pionjärer verksamma utanför Halmstad, Halland, årsbok 1989 Aremar, Sven, Halmstad, Kors och tvärs i tid och rum, Örkelljunga : Settern 1991 Aremar, Sven, Halmstadsfotografer under 1800-talet, Halland, årsbok 1989 Ask/Åhlin, Landsbygden genom linsen - bygdefotografer i Västergötland Skaraborgs länsmuseum, 1989 Berntsson Melin, Eva, Varbergsfotografer i blixtbelysning Varbergs museum, årsbok 1989 Biografiskt Handlexikon, 1906 Campbell, Anne Marie/Gauffin, Monica, Fotografer i Örkelljunga Örkelljunga hembygdsfören Dahlqvist, Hans, Borlänge - stad i förvandling, Borlänge 1994 Flemming, Gösta, Centennium: fotografi i Sverige, D. 1, , Stockholm, Svenska fotografers förbund, 2007 Från Bergslag och bondebygd, Örebro läns hembygdsförbunds årsbok 1968 Fröken Kalla Sundbäck, Kunglig hovfotograf Grenna Hembygdsförening, Årsskrift 2006 Granqvist/Rask/Sundström, Systrarna Tegströms Luleå, Luleå 1998 Gunnarsson, Christer/Kågström, Olof, Yrkesfotografer i Örnsköldsvik , Örnsköldsvik 1997 Gustafsson, Bertil, Glesbygd blev samhälle Strömsnäsbruk : Strömsnäsbruks byggnadsförening 1997 Götlin, Curt, Fotografin i Örebro under 1800-talet, Örebro läns Hembygdsförbund 1968 Hambrunger, Per Ax:son, Hamrånge Familjeregister (2005), Stockholm 2006 Hammar, Stefan, Det förgångnas spegel, Nyköpings ateljé- och porträttfotografer, Nyköping Höglund, Helge - När fotokonsten kom till Sundsvall, Sundsvall 1967 Idestam-Almquist, Bengt: Svensk film före Gösta Berling, Stockholm 1974 Johansson, Stefan: Tekla Berggren, fotograf i Älghult, i Älghultskrönika Karlstad framför kameran, Värmlands Museums årsbok, 1984 Kungl. biblioteket, Rapport nr 19, Förteckning över svenska porträttfotografer i Kungl. bibliotekets samlingar, Stockholm 1992 Kunstindeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon Lindekrantz, Anna: Fröken Kalla Sundbäck, hovfotograf, Grenna Hembygdsförening, Årsskrift 2006 Ljustorp förr och nu : bygd och människor / samlade av SPF Höstsols studiecirkel, del 2) Länsmuseet Härnösand, Rapport nr 9, Fotosamlingar i Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner. Lööf, Lars Olof, Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän , Göteborg Malmö Museer - Skånska fotografer , Malmö Mattsson, Irene, En sockenhistoria i bilder under 100 år genom tolv fotografer i Malung , Petterssons Foto AB Malung Melander, Per-Erik, Eskilstunas Historia från istiden till dags dato, Munck af Rosenschöld, A. Skolminnen från Kristianstads All. Läroverk av A. Munck af Rosenschöld Mårtensson, Malte, Våra första fotografer i Simrishamn Österlens museum 1999) Möllerström, Charlie: Hjalmar Falk - dalmasen som blev Blekinges store målare, Carlshamniana 1986 Nilsson, Henrik, foto, Gamla bilder berättar, ingår i: Älghultskrönika, 2005 Nilsson. Anna Lena, Fröken Mathilda Ranch, fotograf, Varberg 2006 Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan Ochsner, Bjørn, Fotografer i og fra Danmark indtil år 1920 Ohm, Claes: Sannsagan om familjen Ohm (http://www.ohm.se/page3.html) Olsson, Bertil, Västkustmotiv från förra seklet, Bertil Olsson 2000 Olsson, Hugo,Uddevalla förr : en bildbok, Uddevalla, Bohusläns museum 1983 Olsson, Stellan/Olsheden, Jan, Vad gjorde farfar i Mölle?, Stockholm 1967 Overland, Viveka, red., Kvinnor bakom kameran, Bohusläns museums årsbok 2009 Papp, David, Fotografer på Gotland under 1800-talet, Gotländskt arkiv 1974 Rittsel, Pär, Växjö framför kameran , Kronobergs läns Hembygdsförbund, Växjö 1977 Rösträtt för kvinnor, 1 mars 1915; Rösträtten 80 år, Red: Christer Jönsson, Stockholm 2001 STF Årsbok 1912 Sundberg, Gunnar, Fotografer och fotografering i norra Sverige, Uppsala 1974 Svensk uppslagsbok, Malmö 1938 Sveriges Nationalatlas, Sverigekarta, Lanmäteriverket 1990 Sveriges statskalender 1881 Söderberg, Rolf, red., - Anton Blomberg , Stockholms stadsmus Söderberg, Rolf/Rittsel, Pär, Den svenska fotografins historia , Stockholm Thor, Clas, Ljusets Hemligheter - Kvinnligt fotografi , Örebro 1986 Thorin, Johan E., Biografi över Johan E. Thorin, Östgötabild Wahlöö, Claes, Fotografin och Lund, Föreningen Gamla Lund, årsbok 2002 Wedin, Kerstin, Fotograf Eva Knutsson ett gåtfullt kvinnoöde Gamla Halmstad, årsbok 2010 Wedin-Högberg, Lena/Wedin, Åsa, Nyland vid Ångermanälven, Bjästa 1987 Vem är Vem?, Stockholmsdelen, p. 160, 1945 Wendel, B., Beskrivning över Gefle med omnejd, Stockholm 1940 Wiberg, Stellan, De försilvrade naglarna. Om fotografiens utövare i Eskilstuna under 160 år, Eskilstuna museer 1999 Viklund, Stig Henrik: Från lindanserska till fotograf - Josefina Franke, Västerbotten nr 2/95 Wirtén, Per: Fotografier av Karl Lärka , Stockholm 2004 Västerbottens läns hembygdsförbund, 1982:1, Kvinnliga fotografer i Västerbotten (red. Bo Sundin) Åkerlund, Thomas E:son, Kring Piteå stads första fotografer, Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1989) Östlind, Olle, Den okände Henry B. Goodwin, Stockholm 1997 (http://www.bostream.nu/ostlind/goodwin/) Östvall, Lars, Knut Björlingson : postmästare och fotograf i Jönköping, Jönköpings läns museum 2006 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År Museer Blekinge museums bildarkiv Bohusläns museum Bollnäs kommuns hemsida Bornholms museum Borås Museum Folklivsarkivet, Johannesson, Mats, Börringebilder. Luf A 4736 Gotland, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Hälsinglands museum Jamtli bildarkiv Kalmar läns museums fotosamling, (http://klmfoto.kalmarlansmuseum.se/index.html) Kulturarv Kalmar län (http://www.kulturarvsforum.se/) Kulturarv Malmö (http://www.malmo.se) Kulturarv Östergötland, Centrum för lokalhistoria / Östergötlands länsmuseum Landskrona Museum Lindesbergs museum: Carl Gustafssons Memorandum Book Malmö museer (http://malmomuseer.se/) Moderna museet Norrbottens museum Norrköpings stadsmuseum och stadsarkiv Norsk Jernbanemuseum Norsk Teknisk Museum, Digitalt Museum Odense Bys Museer Skellefteå museum Smålands museum (http://www.smalandsmuseum.se) Stockholms stadsmuseum Tekniska museet Umeå universitetsbibliotek Universitetsbiblioteket, Lund Upplandsmuseet Vänersborg, Regionarkivet

8 Värmlands museums fotodatabas Västarvet, Natur- och kulturarv i Västra Götaland (http://www.vastarvet.se/) Västerbottens museum Västergötlands museum Bildarkiv Västernorrland, Länsmuseet Västernorrlands länsmuseums fotodatabas Ystad museum Örebro Läns Museum Östergötlands länsmuseum Östersund, Länsmuseet, bildarkivet Hembygdsföreningar Arboga, Hembygdsföreningen Arboga minne Bureå Hembygdsförening Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Enångers Hembygdsförening Fjällsjökrönikan Gotland, Minnesbilder, Gotlands hembygdsförbund Gustavsbygden 36 (julen 1999) Gästriklands Kulturhistoriska Förening, Från Gästrikland , Gävle 1995 Halmstad, Föreningen Gamla Halmstad Hjorteds hembygdsförening (http://www.hjortedshembygdsforening.se/about11.html) Västervik (http://vastervik.se/kultur/wimmerstromskagarden/) Hässjö Hembygdsbörening, Bengt Andersson Kalvsviks hembygdsförening, Sten Almqvist Karlstadsfotografer, kulturarvvarmland.se Kinnekulle, Gårdarna kring Kinnekulle av Gösta Karlsson/Bror Jansson Kolbäcks hembygdsförening Laholm, Gamla Laholms årsböcker Ljusdal, Hälsingegården Kils Ljustorps Hembygdsförening: 140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser Munkedals Hembygdsförenings hemsida Njutångers hembygsförening Ragunda, hembygdsförening, Margareta Österberg, (http://www.ragundahembygd.se/) Ragunda, Föreningen Hängbrons Vänner Skillingaryd.nu, lokala nyheter i Skillingaryd och Vaggeryd, (http://skillingaryd.nu/) Skyttmon, Gamla bilder från Skyttmon (http://www.skyttmon.se) Sunne-Bygda, Årsskrift för Sunne Hembygdsförening Årgång 12 År 2002 Svedala-Barabygden, Föreningen Tingsryd, Hembygdsgården, Eriksson, Monika Tjärstads Hembygdsförening, Fall, Peter Torsås (http://www.olssonskagarden.se/) Ydre, Hultgrenmuseet Kommuner Borgholms kommuns bildarkiv Dala-Flodas hemsida (http://www.dala-floda.com) Eksjö kommuns hemsida (http://www.eksjo.se/) Eskilstuna kommuns hemsida, (http://www.eskilstuna.se) Eslövs kommun, Föjers arkiv, Människor, porträtt, gruppbilder (http://bildbank.eslov.se/publik/) Falun, Stadsbiblioteket Fisksätra Digitala Allmänning Fors kommun (http:// Hudiksvall, projektet Sockenbilder i Hudiksvalls kommun Karlshamn (http://www.karlshamn.se/startsida/fotogalleri/) Klippan, Axel Blomgrens arkiv, bilder (http://www.klippan.se) Kumla kommuns hemsida Linköping, Stadsbiblioteket, Bild Linköping Linköpings stadsbiblioteks hemsida Ljungby kommuns hemsida Luleå kommun (http://www.lulea.se/forinvanare/stadsarkiv/bildutstallningar) Lysekils bildarkiv, Fotoarkiv Ekstrand, Lysekils bildarkiv Mora bygdearkiv (http://bygdearkivet.mora.se/) Munkedal, Westland, Morgan (http://www.munkedal.se/) Norrköping, Stadskarta över Norrköping 1879 Norsjö kommuns hemsida Orsa kommuns bildarkiv (http://www.orsa.se/) Vallentuna kommuns bildarkiv Vimmerby kommun Ljud- och Bildarkiv Vimmerby, Informationsbladet Mer om Vimmerby kommun Nr Ystad, Information från Ystads kommun, nr 4/2004 Åmåls kommunarkiv, Nilars, Margareta Årjängs kommuns bildbank Åtvidabergs kommuns hemsida Örebro stadsarkiv, Esplund-Lynn,. Marie, Arkivarie Tidningar KB, skannade dagstidningar Blekingsposten Bollnäs tidning Dalpilen Fahlu weckoblad Faluposten Folkets röst Gotlands tidning Göteborgs weckoblad Götheborgs weckolista Inrikes tidningar Jönköpingsbladet Kalmar Lindesbergs allehanda Norra Skåne Norrköpings weckotidningar Norrköpingskuriren Post- och inrikes tidningar Posttidningar Stockholms Posten Tidning för Wenersborgs stad och län Wermlands läns tidning Wernamo tidning Östergötlands veckoblad Östgötaposten Övriga tidningar Arbetarbladet 14/3 1902, 16/ Arbetarbladet 28/1 2007, 5/4 2009, artiklar av Ulf Ivar Nilsson Blekinge Läns Tidning 7/3 2005, 15/ , artiklar Boden Bild Nr , Bodens kommun Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, 12 februari 2010 Dag og Tid, Oslo, Fredag 20. april 2012 Dagny, tidning för svenska kvinnorörelsen, 1911 FIB, Dahlman, Eva, Bygdefotografer, publicerad på Dalfolk 1994:1 Eskilstuna-Kuriren Fjällbackabladet juni 2003, December 2005 Fornvännen 86 (1991) Gefle Dagblad 4/ Gefle Dagblads lokala digitala uppslagsbok Hallands Nyheter Hermoder, (avser citat av annons i tidningen Hermoder 1860) Hertha, februari 1930, annons Hjo Vecko-Tidning, 26 mars IDUN, 15 april 1899, dödsruna Kedumsbladet Nr 5/November 2006 Lidens Tidning, 29/6 2004, Indalsminnen från 20-talet Nerikes Allehanda 2001, 2003, Artikelserien Örebrobilder Nora stads- och bergslags tidning 3/ Norra Västerbotten 13/ Norra Västerbotten, 28/8 2006, artikel Nya Åland 5/2 1999, artikel Sundsvalls Tidning 17/3 1888, annons Sundsvalls Tidning 3/ Sundsvalls Tidning artikel av Åke Haneus 3/ Svensk Läraretidning Nr 6,1901, Nr 6, 1933 Svensk Numismatisk Tidskrift Nr Sydöstran , Södertelge tidning 3 augusti 1861 Vestmanlands Läns Tidning Vår stad, Nilsson, Ulf, artiklar i nr 11/93 och 16/98 Vårt Rättvik Nr 1/2008 Nya Werml-Tidningen, Åkerblom, Claes, artikel, Värmländsk kultur ÖP 11 mars 1998, Värt att återupptäcka fröken Hildegard Löfbladh, artikel Östgöta Correspondenten 1980, 30/1 1988, 3/ Östran Släktsidor på Internet Alingsås Släktforskarförening (http://www.alingsasslaktforskarforening.se/) Alir, Forskarföreningen Alir, Söderhamn, Alir anor nr Anell, Johan, släktutredning (http://www.geni.com/) Ellert, Kerstin, släktutredning Embring, Sören, Släkten Embring (http://genealogy.embring.se/) Hallén, Börje Sköndal (http://www.genealogi.se/halland/efterlysfoto/rehngren.html) Hertzman, Niklas, sekr. i den Sjöstedtska släktföreningen, 25/ (släktforsknigssida) (släktforskningssida) Pitebygdens forskarförening (http://www.piteforskare.se/) Prästsläkten Billing från Blekinge och Skåne, (http://www.adelsvapen.com/genealogi/) Sahlinska släktföreningen (www.sahlinska.se Värmlandssläkten) Svenska von Platen-föreningens hemsida Södertälje släktforskarförening, Södertälje-Probanden, Nr 170, septemberg 2009 Tjust Släktforskarförening, Våra Rötter Nr 1, 2003

9 Västgötagenealogen 2009:4, tidskrift för Västgöta genealogiska förening Övriga källor Björndahl, Margareta (http://www.margaretabjorndahl.se) Brogårdh, Thore (http://www.bgsamlingen.se/) Casino: kägelbanor, politik och stumfilm Christian Kindblad Malmö Högskola 2006 Collection François BOISJOLY Danielsson, Bertil, hemsida (http://www.bertildanielsson2.se/) Din släktsaga, svt.se Forsstedt, Lars, Skarpnäck (http://www.forsstedt.se) Fotografie in de Sumatra-albums van Paul Sandel Author/Editor Mattie Boom (http://library.rijksmuseum.nl/) Friberg, Jan-Erik (http://www.dragspelare.nu/femsjo/fotograf.html) Föreningen svenskt filmljud Hagman, Fredrik - Fotograf-familj, S. Ingemar Johansson Hawée, Göran, Bergstorp Harbo Hägertz, Engla, Kvinnohistoriska samlingarna A 81 K:2 Lundbäck, Amanda (http://hem.passagen.se/ovekfoto/amanda.html, Ove Karlsson, Grythyttan) Magnusson, Rolf (http://www.fotorolf.com/) Pressbild, Rebecka Dahlén, Stockholm Pressmeddelanden från Umeå universitet, Riksantikvarieämbetets hemsida Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar Rittsel, Pär (http://prittsel.googlepages.com/, Photography in Sweden, selected writings of Pär Rittsel) Släkten Landstedt, Anders Hallin och Lena Landstedt-Hallin 2008 Svensk geografi (http://www.svenskgeografi.se/) Tradera wermlandsbilder.se Wilander, Monika, Västerås Intervju med Sofia Luttus dotter, Britta Pelijeff 2008 Vittsjö (http://www.vittsjobjarnum.nu) VLT, Västerås, En blogg om förr och nu, 5/9, 2011, (http://anderslif.wordpress.com) refererar till artikel i VLT, Västerås Enskilda personer (Uppgiftslämnare till Rötters porträttfynd, Anbytarforum, personliga kontakter) Andersson, Göte Andersson, Karin Bardach, Åke Bellem, Maja Benedictsson, Staffan Bengtsson, Lars-Göran Bergdahl, Lasse Berggren, Lisbeth, Gävle Bergman, Kenneth Bergvall, Maud Bjerén, Dagny Björn Engström, Björn de Blanche, Jan-Erik Blomquist, Fredrik, Stockholm Boman, Marcus Brink Larsson, Ingela Corlin, Elisabet Dahlin, Kalle, Stockholm Dammvik, Owe Dorch, Peter (http://hem.bredband.net/pedorch/fotografer.html) Dull, Marie, USA Eliasson, Vivianne Eliasson; Berndt Eriksson, Karl Göran Eschricht, Bengt Fagerlind; Helena Forsstedt, Lars Fredman, Jan, Piteforskare Fryklund, Thomas Genberg, Bobby, Michigan USA Grewin, Bengt, Göteborg Gustafsson, Jan Gärdin, Kalle, Herrljunga Hall, Märtha Hammar, Stefan Hansson, Kent, fd. ordförande i Västerlövsta Hembygdsförening Hasselberg, Lars, Vara Hedin, Svante, Romakloster Hedlund, Göte Helena Lundberg, Helena Helgesson, Ingvar Hellström Tore, Högsby Henriksen. Olav, Trondheim Hoffman, Ulrika, arbetsledare för digitaliseringen på Torekällbergets museum Holmberg, Ulf Holmbring, Jan-Åke, Linköping Honeth, Mia Hortlund, Kent, Tavelsjö Höglund, Ingmar Högstedt, Sten Höijer, Thomas 09 febr 2009 Jans, Inger Johansson, Curt, Västerås Jonsson, Benjamin, Lavsjö (hemsida) Jonsson, Berit Jonsson, Christer, Laholm Jørgensen, Majken Kindgren, Marianne, Göteborg Kylén, Kaj Küller, Marianne Larsson, Agne, Killeberg Larsson, Anders Laurin, Jacob Lidén, Göran Liljeqvist, Siv Lindqvist, Annika, Alnö Lorin, Olle Lundblad, Georg Lundin, Paul, Näsåker Lundquist, Stig Pson Löbel, Hans Lööf, Lars Olof Magnusson, Jonas Malmdahl, Nichlas, Stuvsta Malmgren Jonson, Gunilla Meijer, Inga-Lill Mevik, Bernt Brunflo Nilsson, Bengt-Göran Nilsson, Ingvar (nybroextra.se) Norberg, Ingrid Norling, Jan Nylander, Anders Olsson, Christer, Laholm Olsson, Kristina, fotograf, Bjuv (hemsida) Pallin, Nils Erik Persson, Curt V, Kiruna/Gammelstad Persson, Eva Persson, John Persson, Kurt Persson, Marianne, Svärdsjö Petersson, Lisbeth Renner, Pia Roikjer, Christian Rolkert, Eric, Mariestad Rosenberg, Björn, Stadsarkitektkontoret, Kristianstad Rudberg, Inger Sarnäs, Anette von Scheven, Berit Schröder, Carolina Schultze, Roland Seeman, Birgitta Stålberg, Mikael Sundin, Ulf (http://medlem.spray.se/usundin/index.htm) Sundqvist, Henrik Svills, Göran Söderman, Karin Sörensen, Lars Tervalampi, Jouni Thunell, Petra Thunqvist, Per Anders Thylén, Anders Tosting (f Malmborg), Christel, Bara Unevik, Dag Wangerås, Ingemar Wathne, Eva Wielbass, Torsten Wigforss, Johan Wikberg, Göran Wilander, Monika, Västerås Zetterlund, Peter Zäll, Åke Åkerblom, Claes Åsberg, Lennart, Landskrona Åsenius, Anders Åsenius, Mats Ödmark, Tord, Oskarström Östby, Sverre, Östersund

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Arbetar du för kommunen?

Arbetar du för kommunen? Datum/Date Dnr/Ref.no. 2014-12-1 161-KB 979-2014 Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 21 november 2014 1. Dagen inleddes av Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som hälsade välkommen och uttryckte sin glädje

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Produktkatalog Januari 2013

Produktkatalog Januari 2013 Produktkatalog Januari 2013 www.arkivdigital.se Täckningskarta för ArkivDigital online Äldre (från äldsta tid till 1894) (husförhör, flyttade, (januari 2013) Hela Sverige är klart. Moderna (från 1895-sekretessen)

Läs mer

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg

INSTITUTION. Varvshistoriska föreningen, Göteborg INSTITUTION Föreningen Stockholms företagsminnen Landsarkivet i Lund Norrköpings stadsarkiv Göteborgs stadsmuseum Regionmuseet Västra Götaland i Vänersborg Länsmuseet Gävleborg, Gävle Föreningen Stockholms

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x

SLÄPVAGNAR. Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind. Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 x ven SLÄPVAGNAR Dalarnas län Hemsida Plats Bokas Kåpa Grind Avesta www.villaagarna.se/avesta PREEM 0226-59964 Falun www.villaagarna.se/falun Ej tillgänglig Gagnef www.villaagarna.se/leksandgagnef Bil o

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK

Klappjakten. Officiell Resultatlista. Ydre MK Officiell Resultatlista Klappjakten Ydre MK 00-0- Kl. Tot Snr Förare / Kartläsare SS/SP SS/SP SS/SP 9 Klass: Debut Antal Startande: 0 Joakim Friberg/Per Friberg Fullf. V:a Östergötlands Mk/Msk Kvarnvingarna

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer