Bernhard Johanson Myrmalmsvägen GÄVLE Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bernhard Johanson Myrmalmsvägen 22 804 28 GÄVLE Tel. 026-66 90 88 kabecom@hotmail.com"

Transkript

1 FOTOGRAFREGISTER Version 2.0 Bernhard Johanson Bernhard Johanson Myrmalmsvägen GÄVLE Tel Eget förlag Gävle 2012

2 Introduktion Här presenteras 3867 porträttfotografer verksamma i Sverige från 1860-talet fram till 1920-talet. Den viktigaste källan som utgör grunden för det samlade materialet är nättidningen Rötters Porträttfynd, som i skrivande stund (juli 2012) innehåller över fotografier. De fotografer som återfinns här har bevisligen varit verksamma på angivna orter. Materialet i övrigt har insamlats från en stor mängd olika källor, de flesta tillgängliga via Internet. Det hade överhuvudtaget inte varit möjligt att samla ihop de informationer som behövts till detta fotografregister utan tillgång till nätet. Man kan invända att Internet ofta är en högst tvivelaktig källa. Där finns ett överflöd av data, men många web-sidor är anonyma, kanske tillgängliga idag, men borta i morgon. Lyckligtvis är det många gånger möjligt att verifiera osäker information mot säkrare källor, även dessa oftast på nätet. Ett exempel på detta är de svenska kyrkböckerna, vilka finns tillgängliga på Internet från flera olika leverantörer. Det finns även en stor mängd tryckt information, t.ex. i form av biografier, vilka visserligen ibland kan innehålla osäkra data, men som för det mesta innehåller en hel del matnyttig kringinformation. Samtida källor är alltid att föredra, och under 1800-talet annonserade fotograferna flitigt i dagstidningarna. Hittills har visserligen många tidningar mikrofilmats, men filmerna har inte alltid varit lätt tillgängliga. Under senare år har emellertid Kungl. biblioteket startat ett projekt för att digitalisera dagstidningar, och för närvarande finns 24 landsortstidningar, huvudsakligen från 1800-talet, inskannade och publicerade på Internet. Adresskalendrar är en annan viktig källa. Tyvärr är detta material endast undantagsvis publicerat på Internet. Stockholms adresskalendrar finns dock tillgängliga i skannad form hos Stockholms stadsarkiv. För sammanställningen av fotografregistret har den hjälp jag erhållit från intresserade personer varit ovärderlig. Jag har fått ta del av informationer från nutida anhöriga till fotografer, utdrag ur adresskalendrar, tidningsnotiser och mycket annat. Jag vill här rikta ett varmt tack till alla dem som på detta sätt bidragit till mitt arbete. Post- och inrikes tidningar, 29/ (Källa KB)

3 Information för användare Biografiska uppgifter är endast medtagna om de kan vara av betydelse för datering. Dock har, så långt det är känt, födelsedatum/dödsdatum och ort angivits för den som vill forska vidare. Daguerreotypister är endast representerade om de även varit verksamma som visitkortsfotografer. Fotograferna presenteras i bokstavsordning, sorterade på i första hand ateljénamn i den form det står tryckt på framsidan av fotografierna, exempelvis C. V. Roikjer. För vanliga namn som t. ex. A. Andersson utskrivs hela förnamnet. Fotografnamn skrivet med fetstil i brödtext betyder att fotografen även finns under eget namn i registret. För varje fotograf anges följande data, så långt de är kända: Personuppgifter Fullständigt namn Yrke Födelsedatum, ort Dödsdatum, ort Övrig information Bosättningsorter Tidsperioder för personens bosättningsorter kommer från kyrkböcker, mantalslängder och liknande. Samma skrivsätt som för ateljéer tillämpas, men utan hakparenteser. Verksamhet Tidsperioder för personens yrkesverksamhet enligt kyrkböcker, mantalslängder och liknande. Samma skrivsätt som för ateljéer tillämpas, men utan hakparenteser. Ateljéer Uppgifter om under vilken tidsperiod en fotograf varit verksam på en ort kommer från ett flertal olika källor. Dessa årtal är skrivna inom hakparentes. Verksamhetsort som betraktas som säkerställd är skriven i fetstil. Utländska orter i kursiv stil. Tidsperioder Tidsperioder utgående från kyrkböcker, folkräkningar och liknande anges inte här, med ett undantag, folkräkningen 1930 som innehåller yrkeskoder. Tidsperioderna är angivna enligt följande: Årtal som ingår i en längre (men okänd) period skrivs som [ ] Påbörjad eller avslutad period skrivs som [1890..] respektive [..1890] Sålunda betyder Gävle (X) [ ] att fotografen varit verksam i Gävle under hela perioden Uppgiften Gävle (X) [ ] betyder att fotografen visserligen verkat i Gävle under denna tidsperiod, men likväl tidvis kunnat vara verksam på annat håll. Daterade foton Precist daterat fotos årtal anges som daterat foto från Årtal vilket anges som foto från omkr ska tolkas som 1890 plus/minus 5 år. Årtal vilket anges som foto från ca. 1890, ska tolkas som 1890 plus/minus 1 à 2 år. Kommentar Övriga upplysningar Källor Se källförkortningar, källor

4 Adobe Reader Registret visas normalt med bokmärken i en spalt till vänster. Om du vill att denna spalt ska stå kvar under den fortsatta sökningen kan du avmarkera Dölj efter användning enligt bilden. Det bekvämaste sättet att bläddra i registret är att Visa sidbredd eller Visa hel sida och sedan använda Pil Vänster / Höger på tangentbordet. I detta fall bör du välja handverktyget, högerklicka och välj. Eftersom många fotografer även är nämnda i den löpande texten, kan det vara värt att testa Adobe Readers sökfunktion Ctrl F

5 Länsbokstäver A Stockholms stad B Stockholms län C Uppsala län D Södermanlands län E Östergötlands län F Jönköpings län G Kronobergs län H Kalmar län I Gotlands län K Blekinge län L Kristianstads län M Malmöhus län N Hallands län O Göteborgs och Bohus län P Älvsborgs län R Skaraborgs län S Värmlands län T Örebro län U Västmanlands län W Dalarnas län X Gävleborgs län Y Västernorrlands län Z Jämtlands län AC Västerbottens län BD Norrbottens län

6 Källförkortningar AnB Nättidningen Rötter - Anbytarforum C. Thor Clas Thor, Ljusets Hemligheter - Kvinnligt fotografi Carlotta Databasen Carlotta Centennium Flemming, Gösta, Centennium: fotografi i Sverige Dk Domkyrkoförsamling Etunafot. Stellan Wiberg - De försilvrade naglarna FFM Finlands fotografiska museum FGr FinnGraven FR Riksarkivet-SVAR/Genline - Folkräkningarna fs Församling FSF Svenska fotografernas förbund - Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911 Gbg fot. Lars Olof Lööf - Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän GbgGr Gravar i Göteborg GID Genline, kyrkböcker (Det inledande GID-numret identifierar sidan) Gotl. fot. David Papp - Fotografer på Gotland under 1800-talet Hbg fot. Karl Erik O-n Ander - Helsingborgs första fotografer och deras bilder HbgAk Helsingborgs adresskalender hfl Husförhörslängd KB Kungl. Biblioteket - Rapport nr 19 - Förteckning över svenska porträttfotografer L. Snabb Lennart Snabb - Svenska fotografer lf Landsförsamling LkronaAk Landskrona adresskalender LundAk Lunds adresskalender Malungsfot. Irene Mattsson - En sockenhistoria i bilder under 100 år NMF Nordiska museet, fotosekretariatet Norrl. fot. Gunnar Sundberg - Fotografer och fotografering i norra Sverige Nyköp.fot. Stefan Hammar - Det förgångnas spegel, Nyköpings ateljé- och porträttfotografer Ochsner Bjørn Ochsner - Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920 Piteåfot. Thomas E:son Åkerlund - Kring Piteå stads första fotografer Port. saml. Riksarkivet-SVAR - Arméns porträttsamling Preus Nationalbiblioteket, Oslo, Preus Museum Rapp. 9 Länsmuseet Härnösand - Rapport nr 9, 1985 RotA Stockholms stadsarkiv - Rotemansarkivet Rp Rötters porträttfynd RpK Rötters porträttfynd, kommentar SCB Statistiska centralbyråns avskrifter av födda-vigda-döda SDB 3, 4, 5 Sveriges släktforskarförbund - Sveriges dödbok sf Stadsförsamling Sk. fot. Malmö Museer - Skånska fotografer Sth mantal Stockholms stadsarkiv - Mantalsregister SthAkB Stockholms adresskalender, bostadsregister SthAkY Stockholms adresskalender, yrkesregister SthGr Hitta graven Sv. fot. hist. Rolf Söderberg och Pär Rittsel - Den svenska fotografins historia Svall fot. Helge Höglund - När fotokonsten kom till Sundsvall SVAR Riksarkivet-SVAR, kyrkböcker på nätet SvGr Svenska gravar SvK Svenska kyrkan, gravar Västarvet Natur- och kulturarv i Västra Götaland Västerbot.fot. Västerbottens läns hembygdsförbund - Kvinnliga fotografer i Västerbotten Växjöfot. Pär Rittsel - Växjö framför kameran Örebrofot. Curt Götlin - Fotografin i Örebro under 1800-talet Öviksfot. Christer Gunnarsson och Olof Kågström - Yrkesfotografer i Örnsköldsvik

7 Källor Internet, databaser Databasen Carlotta (t.ex. Finlands fotografiska museum (http://kukakuvasi.valokuvataiteenmuseo.fi) FinnGraven, (http://www.finngraven.se/) Genline/Ancestry, Kyrkböcker (http://www.genline.se/) Gravar i Göteborg (http://graven.gbg.svenskakyrkan.se/) Hitta graven (http://hittagraven.stockholm.se/) Nationalbiblioteket, Oslo, Preus Museum (http://www.nb.no/pm/) Nättidningen Rötter, Porträttfynd, Anbytarforum, Gravstensinventeringen (http://www.genealogi.se/) Riksarkivet-SVAR, Kyrkböcker, Arméns och flottans porträttsamling, folkräkningarna , mantalslängder (http://www.svar.ra.se/) Stockholms stadsarkiv, Rotemansregistret, mantalsregister, adresskalendrar (http://www.ssa.stockholm.se/) Svenska fotografer , Lennart Snabb (http://www.genealogi.se/filer/snabbregister.pdf ) Svenska fotografernas förbund, Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899, 1911 Svenska gravar (http://www.svenskagravar.se/) Svenska kyrkan, Gravar (http://www.gravar.se/) CD-ROM Sveriges släktforskarförbund - Sveriges dödbok Litteratur Ander, Karl Erik O-n, Helsingborgs första fotografer och deras bilder , Helsingborg Andersson, Arne, Notiser om fotografer med anknytning till Sennan, Enslövs socken Halland, 2002 Andersson, C.M., Några fotografiska pionjärer verksamma utanför Halmstad, Halland, årsbok 1989 Aremar, Sven, Halmstad, Kors och tvärs i tid och rum, Örkelljunga : Settern 1991 Aremar, Sven, Halmstadsfotografer under 1800-talet, Halland, årsbok 1989 Ask/Åhlin, Landsbygden genom linsen - bygdefotografer i Västergötland Skaraborgs länsmuseum, 1989 Berntsson Melin, Eva, Varbergsfotografer i blixtbelysning Varbergs museum, årsbok 1989 Biografiskt Handlexikon, 1906 Campbell, Anne Marie/Gauffin, Monica, Fotografer i Örkelljunga Örkelljunga hembygdsfören Dahlqvist, Hans, Borlänge - stad i förvandling, Borlänge 1994 Flemming, Gösta, Centennium: fotografi i Sverige, D. 1, , Stockholm, Svenska fotografers förbund, 2007 Från Bergslag och bondebygd, Örebro läns hembygdsförbunds årsbok 1968 Fröken Kalla Sundbäck, Kunglig hovfotograf Grenna Hembygdsförening, Årsskrift 2006 Granqvist/Rask/Sundström, Systrarna Tegströms Luleå, Luleå 1998 Gunnarsson, Christer/Kågström, Olof, Yrkesfotografer i Örnsköldsvik , Örnsköldsvik 1997 Gustafsson, Bertil, Glesbygd blev samhälle Strömsnäsbruk : Strömsnäsbruks byggnadsförening 1997 Götlin, Curt, Fotografin i Örebro under 1800-talet, Örebro läns Hembygdsförbund 1968 Hambrunger, Per Ax:son, Hamrånge Familjeregister (2005), Stockholm 2006 Hammar, Stefan, Det förgångnas spegel, Nyköpings ateljé- och porträttfotografer, Nyköping Höglund, Helge - När fotokonsten kom till Sundsvall, Sundsvall 1967 Idestam-Almquist, Bengt: Svensk film före Gösta Berling, Stockholm 1974 Johansson, Stefan: Tekla Berggren, fotograf i Älghult, i Älghultskrönika Karlstad framför kameran, Värmlands Museums årsbok, 1984 Kungl. biblioteket, Rapport nr 19, Förteckning över svenska porträttfotografer i Kungl. bibliotekets samlingar, Stockholm 1992 Kunstindeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon Lindekrantz, Anna: Fröken Kalla Sundbäck, hovfotograf, Grenna Hembygdsförening, Årsskrift 2006 Ljustorp förr och nu : bygd och människor / samlade av SPF Höstsols studiecirkel, del 2) Länsmuseet Härnösand, Rapport nr 9, Fotosamlingar i Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommuner. Lööf, Lars Olof, Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän , Göteborg Malmö Museer - Skånska fotografer , Malmö Mattsson, Irene, En sockenhistoria i bilder under 100 år genom tolv fotografer i Malung , Petterssons Foto AB Malung Melander, Per-Erik, Eskilstunas Historia från istiden till dags dato, Munck af Rosenschöld, A. Skolminnen från Kristianstads All. Läroverk av A. Munck af Rosenschöld Mårtensson, Malte, Våra första fotografer i Simrishamn Österlens museum 1999) Möllerström, Charlie: Hjalmar Falk - dalmasen som blev Blekinges store målare, Carlshamniana 1986 Nilsson, Henrik, foto, Gamla bilder berättar, ingår i: Älghultskrönika, 2005 Nilsson. Anna Lena, Fröken Mathilda Ranch, fotograf, Varberg 2006 Nordisk familjebok / 1800-talsutgåvan Ochsner, Bjørn, Fotografer i og fra Danmark indtil år 1920 Ohm, Claes: Sannsagan om familjen Ohm (http://www.ohm.se/page3.html) Olsson, Bertil, Västkustmotiv från förra seklet, Bertil Olsson 2000 Olsson, Hugo,Uddevalla förr : en bildbok, Uddevalla, Bohusläns museum 1983 Olsson, Stellan/Olsheden, Jan, Vad gjorde farfar i Mölle?, Stockholm 1967 Overland, Viveka, red., Kvinnor bakom kameran, Bohusläns museums årsbok 2009 Papp, David, Fotografer på Gotland under 1800-talet, Gotländskt arkiv 1974 Rittsel, Pär, Växjö framför kameran , Kronobergs läns Hembygdsförbund, Växjö 1977 Rösträtt för kvinnor, 1 mars 1915; Rösträtten 80 år, Red: Christer Jönsson, Stockholm 2001 STF Årsbok 1912 Sundberg, Gunnar, Fotografer och fotografering i norra Sverige, Uppsala 1974 Svensk uppslagsbok, Malmö 1938 Sveriges Nationalatlas, Sverigekarta, Lanmäteriverket 1990 Sveriges statskalender 1881 Söderberg, Rolf, red., - Anton Blomberg , Stockholms stadsmus Söderberg, Rolf/Rittsel, Pär, Den svenska fotografins historia , Stockholm Thor, Clas, Ljusets Hemligheter - Kvinnligt fotografi , Örebro 1986 Thorin, Johan E., Biografi över Johan E. Thorin, Östgötabild Wahlöö, Claes, Fotografin och Lund, Föreningen Gamla Lund, årsbok 2002 Wedin, Kerstin, Fotograf Eva Knutsson ett gåtfullt kvinnoöde Gamla Halmstad, årsbok 2010 Wedin-Högberg, Lena/Wedin, Åsa, Nyland vid Ångermanälven, Bjästa 1987 Vem är Vem?, Stockholmsdelen, p. 160, 1945 Wendel, B., Beskrivning över Gefle med omnejd, Stockholm 1940 Wiberg, Stellan, De försilvrade naglarna. Om fotografiens utövare i Eskilstuna under 160 år, Eskilstuna museer 1999 Viklund, Stig Henrik: Från lindanserska till fotograf - Josefina Franke, Västerbotten nr 2/95 Wirtén, Per: Fotografier av Karl Lärka , Stockholm 2004 Västerbottens läns hembygdsförbund, 1982:1, Kvinnliga fotografer i Västerbotten (red. Bo Sundin) Åkerlund, Thomas E:son, Kring Piteå stads första fotografer, Pitebygdens fornminnesförenings årsbok 1989) Östlind, Olle, Den okände Henry B. Goodwin, Stockholm 1997 (http://www.bostream.nu/ostlind/goodwin/) Östvall, Lars, Knut Björlingson : postmästare och fotograf i Jönköping, Jönköpings läns museum 2006 Överståthållarämbetet för uppbördsärenden, År Museer Blekinge museums bildarkiv Bohusläns museum Bollnäs kommuns hemsida Bornholms museum Borås Museum Folklivsarkivet, Johannesson, Mats, Börringebilder. Luf A 4736 Gotland, Länsmuseet Gävleborg, Länsmuseet Hälsinglands museum Jamtli bildarkiv Kalmar läns museums fotosamling, (http://klmfoto.kalmarlansmuseum.se/index.html) Kulturarv Kalmar län (http://www.kulturarvsforum.se/) Kulturarv Malmö (http://www.malmo.se) Kulturarv Östergötland, Centrum för lokalhistoria / Östergötlands länsmuseum Landskrona Museum Lindesbergs museum: Carl Gustafssons Memorandum Book Malmö museer (http://malmomuseer.se/) Moderna museet Norrbottens museum Norrköpings stadsmuseum och stadsarkiv Norsk Jernbanemuseum Norsk Teknisk Museum, Digitalt Museum Odense Bys Museer Skellefteå museum Smålands museum (http://www.smalandsmuseum.se) Stockholms stadsmuseum Tekniska museet Umeå universitetsbibliotek Universitetsbiblioteket, Lund Upplandsmuseet Vänersborg, Regionarkivet

8 Värmlands museums fotodatabas Västarvet, Natur- och kulturarv i Västra Götaland (http://www.vastarvet.se/) Västerbottens museum Västergötlands museum Bildarkiv Västernorrland, Länsmuseet Västernorrlands länsmuseums fotodatabas Ystad museum Örebro Läns Museum Östergötlands länsmuseum Östersund, Länsmuseet, bildarkivet Hembygdsföreningar Arboga, Hembygdsföreningen Arboga minne Bureå Hembygdsförening Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening Enångers Hembygdsförening Fjällsjökrönikan Gotland, Minnesbilder, Gotlands hembygdsförbund Gustavsbygden 36 (julen 1999) Gästriklands Kulturhistoriska Förening, Från Gästrikland , Gävle 1995 Halmstad, Föreningen Gamla Halmstad Hjorteds hembygdsförening (http://www.hjortedshembygdsforening.se/about11.html) Västervik (http://vastervik.se/kultur/wimmerstromskagarden/) Hässjö Hembygdsbörening, Bengt Andersson Kalvsviks hembygdsförening, Sten Almqvist Karlstadsfotografer, kulturarvvarmland.se Kinnekulle, Gårdarna kring Kinnekulle av Gösta Karlsson/Bror Jansson Kolbäcks hembygdsförening Laholm, Gamla Laholms årsböcker Ljusdal, Hälsingegården Kils Ljustorps Hembygdsförening: 140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser Munkedals Hembygdsförenings hemsida Njutångers hembygsförening Ragunda, hembygdsförening, Margareta Österberg, (http://www.ragundahembygd.se/) Ragunda, Föreningen Hängbrons Vänner Skillingaryd.nu, lokala nyheter i Skillingaryd och Vaggeryd, (http://skillingaryd.nu/) Skyttmon, Gamla bilder från Skyttmon (http://www.skyttmon.se) Sunne-Bygda, Årsskrift för Sunne Hembygdsförening Årgång 12 År 2002 Svedala-Barabygden, Föreningen Tingsryd, Hembygdsgården, Eriksson, Monika Tjärstads Hembygdsförening, Fall, Peter Torsås (http://www.olssonskagarden.se/) Ydre, Hultgrenmuseet Kommuner Borgholms kommuns bildarkiv Dala-Flodas hemsida (http://www.dala-floda.com) Eksjö kommuns hemsida (http://www.eksjo.se/) Eskilstuna kommuns hemsida, (http://www.eskilstuna.se) Eslövs kommun, Föjers arkiv, Människor, porträtt, gruppbilder (http://bildbank.eslov.se/publik/) Falun, Stadsbiblioteket Fisksätra Digitala Allmänning Fors kommun (http:// Hudiksvall, projektet Sockenbilder i Hudiksvalls kommun Karlshamn (http://www.karlshamn.se/startsida/fotogalleri/) Klippan, Axel Blomgrens arkiv, bilder (http://www.klippan.se) Kumla kommuns hemsida Linköping, Stadsbiblioteket, Bild Linköping Linköpings stadsbiblioteks hemsida Ljungby kommuns hemsida Luleå kommun (http://www.lulea.se/forinvanare/stadsarkiv/bildutstallningar) Lysekils bildarkiv, Fotoarkiv Ekstrand, Lysekils bildarkiv Mora bygdearkiv (http://bygdearkivet.mora.se/) Munkedal, Westland, Morgan (http://www.munkedal.se/) Norrköping, Stadskarta över Norrköping 1879 Norsjö kommuns hemsida Orsa kommuns bildarkiv (http://www.orsa.se/) Vallentuna kommuns bildarkiv Vimmerby kommun Ljud- och Bildarkiv Vimmerby, Informationsbladet Mer om Vimmerby kommun Nr Ystad, Information från Ystads kommun, nr 4/2004 Åmåls kommunarkiv, Nilars, Margareta Årjängs kommuns bildbank Åtvidabergs kommuns hemsida Örebro stadsarkiv, Esplund-Lynn,. Marie, Arkivarie Tidningar KB, skannade dagstidningar Blekingsposten Bollnäs tidning Dalpilen Fahlu weckoblad Faluposten Folkets röst Gotlands tidning Göteborgs weckoblad Götheborgs weckolista Inrikes tidningar Jönköpingsbladet Kalmar Lindesbergs allehanda Norra Skåne Norrköpings weckotidningar Norrköpingskuriren Post- och inrikes tidningar Posttidningar Stockholms Posten Tidning för Wenersborgs stad och län Wermlands läns tidning Wernamo tidning Östergötlands veckoblad Östgötaposten Övriga tidningar Arbetarbladet 14/3 1902, 16/ Arbetarbladet 28/1 2007, 5/4 2009, artiklar av Ulf Ivar Nilsson Blekinge Läns Tidning 7/3 2005, 15/ , artiklar Boden Bild Nr , Bodens kommun Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, 12 februari 2010 Dag og Tid, Oslo, Fredag 20. april 2012 Dagny, tidning för svenska kvinnorörelsen, 1911 FIB, Dahlman, Eva, Bygdefotografer, publicerad på Dalfolk 1994:1 Eskilstuna-Kuriren Fjällbackabladet juni 2003, December 2005 Fornvännen 86 (1991) Gefle Dagblad 4/ Gefle Dagblads lokala digitala uppslagsbok Hallands Nyheter Hermoder, (avser citat av annons i tidningen Hermoder 1860) Hertha, februari 1930, annons Hjo Vecko-Tidning, 26 mars IDUN, 15 april 1899, dödsruna Kedumsbladet Nr 5/November 2006 Lidens Tidning, 29/6 2004, Indalsminnen från 20-talet Nerikes Allehanda 2001, 2003, Artikelserien Örebrobilder Nora stads- och bergslags tidning 3/ Norra Västerbotten 13/ Norra Västerbotten, 28/8 2006, artikel Nya Åland 5/2 1999, artikel Sundsvalls Tidning 17/3 1888, annons Sundsvalls Tidning 3/ Sundsvalls Tidning artikel av Åke Haneus 3/ Svensk Läraretidning Nr 6,1901, Nr 6, 1933 Svensk Numismatisk Tidskrift Nr Sydöstran , Södertelge tidning 3 augusti 1861 Vestmanlands Läns Tidning Vår stad, Nilsson, Ulf, artiklar i nr 11/93 och 16/98 Vårt Rättvik Nr 1/2008 Nya Werml-Tidningen, Åkerblom, Claes, artikel, Värmländsk kultur ÖP 11 mars 1998, Värt att återupptäcka fröken Hildegard Löfbladh, artikel Östgöta Correspondenten 1980, 30/1 1988, 3/ Östran Släktsidor på Internet Alingsås Släktforskarförening (http://www.alingsasslaktforskarforening.se/) Alir, Forskarföreningen Alir, Söderhamn, Alir anor nr Anell, Johan, släktutredning (http://www.geni.com/) Ellert, Kerstin, släktutredning Embring, Sören, Släkten Embring (http://genealogy.embring.se/) Hallén, Börje Sköndal (http://www.genealogi.se/halland/efterlysfoto/rehngren.html) Hertzman, Niklas, sekr. i den Sjöstedtska släktföreningen, 25/ (släktforsknigssida) (släktforskningssida) Pitebygdens forskarförening (http://www.piteforskare.se/) Prästsläkten Billing från Blekinge och Skåne, (http://www.adelsvapen.com/genealogi/) Sahlinska släktföreningen (www.sahlinska.se Värmlandssläkten) Svenska von Platen-föreningens hemsida Södertälje släktforskarförening, Södertälje-Probanden, Nr 170, septemberg 2009 Tjust Släktforskarförening, Våra Rötter Nr 1, 2003

9 Västgötagenealogen 2009:4, tidskrift för Västgöta genealogiska förening Övriga källor Björndahl, Margareta (http://www.margaretabjorndahl.se) Brogårdh, Thore (http://www.bgsamlingen.se/) Casino: kägelbanor, politik och stumfilm Christian Kindblad Malmö Högskola 2006 Collection François BOISJOLY Danielsson, Bertil, hemsida (http://www.bertildanielsson2.se/) Din släktsaga, svt.se Forsstedt, Lars, Skarpnäck (http://www.forsstedt.se) Fotografie in de Sumatra-albums van Paul Sandel Author/Editor Mattie Boom (http://library.rijksmuseum.nl/) Friberg, Jan-Erik (http://www.dragspelare.nu/femsjo/fotograf.html) Föreningen svenskt filmljud Hagman, Fredrik - Fotograf-familj, S. Ingemar Johansson Hawée, Göran, Bergstorp Harbo Hägertz, Engla, Kvinnohistoriska samlingarna A 81 K:2 Lundbäck, Amanda (http://hem.passagen.se/ovekfoto/amanda.html, Ove Karlsson, Grythyttan) Magnusson, Rolf (http://www.fotorolf.com/) Pressbild, Rebecka Dahlén, Stockholm Pressmeddelanden från Umeå universitet, Riksantikvarieämbetets hemsida Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar Rittsel, Pär (http://prittsel.googlepages.com/, Photography in Sweden, selected writings of Pär Rittsel) Släkten Landstedt, Anders Hallin och Lena Landstedt-Hallin 2008 Svensk geografi (http://www.svenskgeografi.se/) Tradera wermlandsbilder.se Wilander, Monika, Västerås Intervju med Sofia Luttus dotter, Britta Pelijeff 2008 Vittsjö (http://www.vittsjobjarnum.nu) VLT, Västerås, En blogg om förr och nu, 5/9, 2011, (http://anderslif.wordpress.com) refererar till artikel i VLT, Västerås Enskilda personer (Uppgiftslämnare till Rötters porträttfynd, Anbytarforum, personliga kontakter) Andersson, Göte Andersson, Karin Bardach, Åke Bellem, Maja Benedictsson, Staffan Bengtsson, Lars-Göran Bergdahl, Lasse Berggren, Lisbeth, Gävle Bergman, Kenneth Bergvall, Maud Bjerén, Dagny Björn Engström, Björn de Blanche, Jan-Erik Blomquist, Fredrik, Stockholm Boman, Marcus Brink Larsson, Ingela Corlin, Elisabet Dahlin, Kalle, Stockholm Dammvik, Owe Dorch, Peter (http://hem.bredband.net/pedorch/fotografer.html) Dull, Marie, USA Eliasson, Vivianne Eliasson; Berndt Eriksson, Karl Göran Eschricht, Bengt Fagerlind; Helena Forsstedt, Lars Fredman, Jan, Piteforskare Fryklund, Thomas Genberg, Bobby, Michigan USA Grewin, Bengt, Göteborg Gustafsson, Jan Gärdin, Kalle, Herrljunga Hall, Märtha Hammar, Stefan Hansson, Kent, fd. ordförande i Västerlövsta Hembygdsförening Hasselberg, Lars, Vara Hedin, Svante, Romakloster Hedlund, Göte Helena Lundberg, Helena Helgesson, Ingvar Hellström Tore, Högsby Henriksen. Olav, Trondheim Hoffman, Ulrika, arbetsledare för digitaliseringen på Torekällbergets museum Holmberg, Ulf Holmbring, Jan-Åke, Linköping Honeth, Mia Hortlund, Kent, Tavelsjö Höglund, Ingmar Högstedt, Sten Höijer, Thomas 09 febr 2009 Jans, Inger Johansson, Curt, Västerås Jonsson, Benjamin, Lavsjö (hemsida) Jonsson, Berit Jonsson, Christer, Laholm Jørgensen, Majken Kindgren, Marianne, Göteborg Kylén, Kaj Küller, Marianne Larsson, Agne, Killeberg Larsson, Anders Laurin, Jacob Lidén, Göran Liljeqvist, Siv Lindqvist, Annika, Alnö Lorin, Olle Lundblad, Georg Lundin, Paul, Näsåker Lundquist, Stig Pson Löbel, Hans Lööf, Lars Olof Magnusson, Jonas Malmdahl, Nichlas, Stuvsta Malmgren Jonson, Gunilla Meijer, Inga-Lill Mevik, Bernt Brunflo Nilsson, Bengt-Göran Nilsson, Ingvar (nybroextra.se) Norberg, Ingrid Norling, Jan Nylander, Anders Olsson, Christer, Laholm Olsson, Kristina, fotograf, Bjuv (hemsida) Pallin, Nils Erik Persson, Curt V, Kiruna/Gammelstad Persson, Eva Persson, John Persson, Kurt Persson, Marianne, Svärdsjö Petersson, Lisbeth Renner, Pia Roikjer, Christian Rolkert, Eric, Mariestad Rosenberg, Björn, Stadsarkitektkontoret, Kristianstad Rudberg, Inger Sarnäs, Anette von Scheven, Berit Schröder, Carolina Schultze, Roland Seeman, Birgitta Stålberg, Mikael Sundin, Ulf (http://medlem.spray.se/usundin/index.htm) Sundqvist, Henrik Svills, Göran Söderman, Karin Sörensen, Lars Tervalampi, Jouni Thunell, Petra Thunqvist, Per Anders Thylén, Anders Tosting (f Malmborg), Christel, Bara Unevik, Dag Wangerås, Ingemar Wathne, Eva Wielbass, Torsten Wigforss, Johan Wikberg, Göran Wilander, Monika, Västerås Zetterlund, Peter Zäll, Åke Åkerblom, Claes Åsberg, Lennart, Landskrona Åsenius, Anders Åsenius, Mats Ödmark, Tord, Oskarström Östby, Sverre, Östersund

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Alfabetiskt ortsregister.

Alfabetiskt ortsregister. 1 Abisko (Norrbottens län) Alfabetiskt ortsregister. Årtalen inom parentes (1899, 1911) anger att de finns med i Svenska Fotografers Förteckning av anno 1899 resp. 1911. Borg Mesch Filial, se Kiruna. (1911)

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria

Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria November 2006 NR 79 PERSON- och LOKALHISTORISKT FORSKARCENTRUM OSKARSHAMN Olaus Magnus illustrationer till sin 1500-talshistoria Så här fiskade man lax i Norrland enligt Olaus Magnus historia om de nordiska

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23

Wåra Rötter. Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 1 2009 Årgång 23 Årsmötet 2009 Sidan 4 En karolins flykt del 15 Sidan 10 20 år med Wåra Rötter Lars Oswald tackar för sig Sidan 7 Wåra Rötter 1/2009 1 föreningsnytt

Läs mer

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14

Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 78 Oktober 2007 Släktforskardagar i Halmstad Sid 4 14 Var noga med källkritiken 4 En procent är Långarydssläktingar 7 Dis skakade om förbundsledningen 10 Arkiv Digital

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 februari 2007 NR 1 Tore Furberg har under sina elva år som Jerusalemsföreningens ordförande ofta besökt barnen på Den gode Herdens svenska skola i Betlehem.

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Skytteårsboken 2007-2008

Skytteårsboken 2007-2008 Skytteårsboken 2007-2008 Utgiven i juni 2007 Skytterörelsens Ungdomsorganisation Skytterörelsens Ungdomsorganisation Box 5435 114 84 Stockholm. Besöksadress: Östhammarsgatan 70, 1 tr Tel: 08-663 63 50

Läs mer

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013

Föreningen DIS-Mitt har haft årsmöte 2013 D I S - M i t t N y t t Ansvarig utgivare: Rolf Lusth Nr 1 2013 På insidorna Diverse smånotiser 2 forts. smånotiser 6 Ordföranden har ordet 8 Redaktörens ruta Året raskar på så fort. Man tycker inte man

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m.

DIS-Bergslagen adress, lokal, funktionärer m.m. Nr 1-2013 Två objekt som karaktäriserar Bergslagen/Mälardalen. Ovan bruksdammen i Gisslarbo, norr om Köping, som är en del av Gisslarboån som användes för transporter från Färna bruk. Nedströms ansluter

Läs mer

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14

Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 Wåra Rötter Tjust Släktforskarförening Nummer 2 2011 Årgång 25 Årsmötet sid 4-5 Den vittbereste Carl Klein sid 8 Statens kontrollbehov hjälper släktforskare sid 14 föreningsnytt Tjust Släktforskarförening

Läs mer

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd

Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare. Tema - Åstorp med omnejd Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg. 16 december 2003 nr. 2 Tema - Åstorp med omnejd Ur innehållet: Åstorps gamla gästgivaregård, Skanne killa, O. D. Krook, Elsa Andersson,

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4

Stort intresse i prova-på-salen. med Släktforskarnytt. www.dis.se. Sidan 4 diskulogen med Släktforskarnytt Nr 74 November 2006 Stort intresse i prova-på-salen Sidan 4 Dis Arena lockade fullsatt varje gång 8 Släktforskningens dag blir årlig 9 På besök hos Släktforskarnas arkiv

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT SvJ, 7680 04-03-17 07.32 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 103 Mars 2004 NR 1 Ur innehållet: Mel Gibsons Jesusfilm väcker reaktioner Är all kritik av Israel antisemetism? Rabbiner för

Läs mer

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST

Disketten. I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS- VÄST Disketten DIS-Västs medlemstidning för släktforskare med dator Nr 1 År 2013 DIS- VÄST I vår styr vi färden mot Lysekil Den 4 maj är det vårmöte på Vikarvets museum DIS-Väst Disketten, Medlemstidning för

Läs mer

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT

SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT Sv_Jerusalem_3_2007 18-09-2007 08.55 Sida 1 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 106 september 2007 NR 3 Fredshälsning! Så ser det ut på den israeliska sidan av muren och gränskontrollen in till

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26

2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Mars 2009 2009:1 Medlemstidning för Värmlands Släktforskarförening Årgång 26 Detta är ett utsnitt ur den karta Carta marina som framställdes av Olaus Magnus 1539. Kartan anses vara den första något så

Läs mer

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16

De miste sina söner i kriget: Nu är de med i en gemensam israelisk-palestinsk organisation sidan 16 SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGENS TIDSKRIFT ÅRGÅNG 104 Okt 2005 NR 3 Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem är färdigrenoverat. Sista etappen invigdes av biskop Tore Furberg i september i år inför en stor

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004. Innehållsförteckning

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004. Innehållsförteckning Innehållsförteckning VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2003-2004 Styrelse och kommittéer 2 Förbundsstyrelsens berättelse 4 Ekonomisk redovisning 12 Utmärkelser 19 Rekordnoteringar 23 Allsvenska serien herrar 26

Läs mer